sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης 2011"

Transcript

1 sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης 2011 ΜΑΡΟΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ ΙΝΔΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης

2 Ο Όμιλος Italcementi εναγκαλίζεται και υποστηρίζει τις βασικές του αξίες υπευθυνότητας, ακεραιότητας, αποδοτικότητας, καινοτομίας και διαφορετικότητας που αποτελούν τον οδηγό των καθημερινών δραστηριοτήτων του. Ο Όμιλος προσπαθεί για τη δημιουργία αξίας τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής ακεραιότητας, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη με την υποστήριξη της καινοτομίας, προστατεύοντας το περιβάλλον, βελτιώνοντας την διαβίωση στο χώρο εργασίας και διατηρώντας τακτικές επαφές με τις τοπικές κοινότητες και με την κοινωνία υπό την ευρύτερη έννοια. 2 sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης

3 sdvision περιεχόμενo Το μονοπάτι που οδηγεί στην αειφορία Έχει φθάσει πλέον ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να αποτιμήσουμε τους καρπούς της μακροχρόνιας δέσμευσης μας με την αειφορία. Όχι μόνον ως βασικού χαρακτηριστικού παράγοντα σε ένα αποφασιστικής σημασίας τομέα της παγκόσμιας οικονομίας, την τσιμεντοβιομηχανία, αλλά επίσης, κάτι που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, από τη θέση μας ως προσεκτικού παρατηρητή ο οποίος συμμετέχει αληθινά στις σημαντικές αλλαγές των οποίων όλοι γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες. Οι βασικές αξίες και αρχές έχουν γραφεί και έχουν γίνει κοινός τόπος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οδηγώντας στην δημιουργία πολιτικών και κανονιστικών εργαλείων τα οποία επιτρέπουν τώρα την εφαρμογή τους. Η έρευνα και η καινοτομία υποστηρίζουν τις στρατηγικές αποφάσεις με λύσεις οι οποίες είναι πιο αποτελεσματικές περιβαλλοντικά και πλέον ανταγωνιστικές οικονομικά. Έτσι λοιπόν, είμαστε πλέον ικανοί να προχωρήσουμε προς μια εύλογη και αειφόρο ανάπτυξη. Ο δρόμος είναι ακόμη ανηφορικός ωστόσο. Και δεν είναι η κρίση που επιβραδύνει την πορεία των γεγονότων. Η ακρίβεια των στρατηγικών αειφορίας ενδυναμώνεται ευρέως πλέον από το γεγονός ότι η περιβαλλοντική αποδοτικότητα καταλήγει συχνά σε αναντίρρητα οικονομικά οφέλη. Είναι σίγουρο βέβαια, ότι συχνά ο στόχος μείωσης του κόστους είναι εκείνος που καθορίζει τις δράσεις απάλυνσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια μιας γενικότερης λογικής αποκόμισης θετικών αποτελεσμάτων. Για τον τομέα του τσιμέντου, η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση εκπομπών άνθρακα αποτελούν πρωταρχικούς στόχους. Το πρόβλημα έγκειται μάλλον σε ένα σαφή ορισμό της έννοιας της αειφορίας και στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται κατανοητή η σχέση μεταξύ βιομηχανίας και χωροταξίας στην παρούσα αναπτυξιακή φάση. Η προώθηση μιας αληθινά αειφορικής οικονομίας και στις ανεπτυγμένες αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες προϋποθέτει ευρύτατες συναινέσεις, γενική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και, ακόμα πιο σημαντικό, την ικανότητα να υπερτερούμε σε περίπτωση διαμαχών αντί να εστιάζουμε σε προσεγγίσεις συνεταιρικής κοινής εργασίας για την αναζήτηση των καλύτερων δυνατών λύσεων. Η βιομηχανία είναι πυλώνας της αναπτυξιακής διαδικασίας και πρέπει να τυγχάνει αναγνώρισης, όχι μόνο ως ένα κομμάτι της αλυσίδας παραγωγής υλικών αξιών, αλλά και ως πηγή άυλης χωροταξικής αξίας. Θα πρέπει να επικρατήσει μια διαφανής, καινοτομική βιομηχανία που θα είναι ανοικτή σε αλλαγές και προσεκτική στις ανάγκες της κοινωνίας, με τις χωροταξικές της διευθετήσεις και τις υποδομές της ως σύμμαχος παρά ως εχθρική παρουσία, ως ενεργός συμμέτοχος στα πλαίσια μιας κοινά συνειδητής διαδικασίας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Αυτό είναι που χρειάζεται σήμερα για να προχωρήσουμε πιο πέρα στο μονοπάτι που οδηγεί στην αειφορία. carlo pesenti Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Italcementi 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΚΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ. Η νέα μονάδα τσιμέντου στην Ait Baha του Μαρόκου, ως πρότυπο της αειφορικής στρατηγικής του Ομίλου Italcementi 32 TA NEA MAΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ. Πολιτικές και εργαλεία για την νεολαία και τα προγράμματα ασφαλείας 25 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΙΝΔΙΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ένα σχολείο και ένα νοσοκομείο με ελεύθερη πρόσβαση για εργαζομένους και κατοίκους 14 ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Αναστηλώσεις λατομείων, προστασία βιοποικιλότητας, αειφόρες λύσεις για τα απόβλητα και διαχείριση ενέργειας 34 ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ MONSELICE, ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ, ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ. Η αειφορία αντιμέτωπη με την πρόκληση του διαλόγου με τους εμπλεκόμενους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 18 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ i.lab, ΜΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας του Ομίλου Italcementi σχεδιασμένο από τον Richard Meier sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης 2011

4 τεχνολογία για την αειφορία Το Μαρόκο είναι ο καλύτερος μαθητής στις τεχνολογίες αιχμής, την περιβαλλοντική επίδοση και την κοινωνική δέσμευση Τα βασικά σημεία της αειφορικής στρατηγικής του Ομίλου Italcementi είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος, η μείωση αερίων του θερμοκηπίου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο έλεγχος των εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα και η ελαχιστοποίηση των συνεπειών λειτουργίας μονάδων τσιμέντου στο περιβάλλον, όπως επίσης και η δημιουργία αξίας για τις τοπικές κοινωνίες. Η νέα μονάδα τσιμέντου της Ait Baha στο Μαρόκο αποτελεί το καλύτερο πρακτικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής. 4 sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης

5 τεχνολογία για την αειφορία Η Ciments du Maroc, η Μαροκινή θυγατρική του Ομίλου Italcementi, επέκτεινε την περιφερειακή παραγωγική της δυναμικότητα σε μια αναπτυσσόμενη αγορά με τη δημιουργία μιας νέας παραγωγικής μονάδας στην Ait Baha της περιοχής Sous Massa Dara. Η νέα βιομηχανική εγκατάσταση αντικαθιστά την υπάρχουσα μονάδα της Anza στα περίχωρα του Agadir η οποία λειτουργούσε από το 1952 και τώρα κλείνει οριστικά. Η αλλαγή αυτή υπαγορεύτηκε από πολλούς λόγους. Από τη μια πλευρά ήταν η θέση της παλαιάς μονάδας της Anza σε περιοχή που γίνεται όλο και πιο τουριστική. Από την άλλη, η συνεχής άνοδος ζήτησης τσιμέντου και η ανάγκη κατασκευής μιας σύγχρονης μονάδας με επαρκή παραγωγική δυναμικότητα ώστε να προβλέπει τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τις αγοράς, παραμένοντας παράλληλα σε πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές τις οποίες έχει καθορίσει ο Όμιλος Italcementi στα πλαίσια της αειφορικής του στρατηγικής. Το οδικό δίκτυο διασφαλίζει εξαιρετική πρόσβαση στην νέα βιομηχανική εγκατάσταση, η οποία είναι σε θέση να λειτουργήσει στην ίδια περιοχή αγοράς με την προγενέστερη μονάδα του Agadir. Βρίσκεται σε απόσταση 60km από το Agadir, 40km από την Taroudant και 40 km από το αεροδρόμιο. Παρά ταύτα, περισσότερα από 30 km της βασικής οδικής αρτηρίας σύνδεσης προσαρμόστηκαν ανάλογα για να απορροφήσουν την κίνηση που θα προκύψει από το νέο εργοστάσιο, ενώ παράλληλα έχει κατασκευαστεί ένας εντελώς νέος οδικός άξονας πρόσβασης για την κάλυψη των τελευταίων 6,6 km προς την παραγωγική μονάδα. Η νέα μονάδα έχει σχεδιαστεί για παραγωγική δυναμικότητα τόνων, που αντιστοιχεί σε ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 1,6 εκ. τόνων κλίνκερ και 2,2 εκ τόνων τσιμέντου. Έχουν χρησιμοποιηθεί οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες της τσιμεντοβιομηχανίας ώστε να πληρούνται τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα του Ομίλου ως προς τις εκπομπές στον αέρα, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αειφόρο χρήση του ύδατος και των έγγειων πόρων. Εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του κλίματος. Με συνολική επένδυση πάνω από 300 εκ. ευρώ, η μονάδα έχει υιοθετήσει λύσεις με χρήση τεχνολογιών αιχμής για την περιστολή της χρήσης ενέργειας. Η διαμόρφωση της νέας γραμμής καύσης, με τον πλέον σύγχρονο τρόπο κατασκευής, ξεκίνησε στα μέσα του 2010 και βρίσκεται τώρα στο τελικό στάδιο βελτιστοποίησης παρέχοντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με την προγενέστερη μονάδα του Agadir. Η ειδική θερμική κατανάλωση, ήδη μειωμένη κατά 15%, αναμένεται να είναι χαμηλότερη κατά 30% όταν περατωθούν οι εργασίες. Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται οι άμεσες εκπομπές CO 2, οι οποίες και θα συνεχίσουν να μειώνονται με την βελτιστοποίηση του συστήματος του καυστήρα πολλαπλών καυσίμων. Ο κατακόρυφος κυλινδρόμυλος για την τελευταία άλεση του τσιμέντου ολοκληρώνει τη διαμόρφωση του συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας, συμμετέχοντας στην πρόληψη εκπομπής μέχρι τόνων CO 2 από την ηλεκτρική ενέργεια ανά έτος. H νέα παραγωγική μονάδα της Αit Baha Στη νέα μονάδα της Ait Baha, χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες της τσιμεντοβιομηχανίας ώστε να πληρούνται τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα του Ομίλου για τις εκπομπές στον αέρα, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αειφόρο χρήση έγγειων πόρων και ύδατος. H ειδική κατανάλωση ρεύματος της μονάδας πλησιάζει τις 90 kwh, πολύ μικρότερη από την προηγούμενη μονάδα του Agadir. Εξάλλου, το νέο εργοστάσιο διαθέτει το πρώτο σύστημα θερμικής ανάκτησης αποβλήτων για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στον Όμιλο. Χάρη σε ένα εναλλάκτη θερμότητας που λειτουργεί με διαθερμικό πετρέλαιο, οι καπνοί ψύχονται και παράγεται ενέργεια σε καυστήρα με εγκατεστημένη ισχύ 1,5 MW, χρησιμοποιώντας ένα τελευταίας τεχνολογίας κύκλο Rankine με πετρέλαιο υψηλού μοριακού βάρους. Πρόκειται για την πρώτη χρήση του συγκεκριμένου είδους τεχνολογίας στον τομέα, επιτρέποντας επίσης την εξοικονόμηση ύδατος και με δυνατότητα παραγωγής περίπου του 7% της συνολικής ενεργειακής ανάγκης της μονάδας, χωρίς χρήση επιπρόσθετων καυσίμων, προκαλώντας μια σειρά θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυστηρός έλεγχος εκπομπών στον αέρα Η νέα μονάδα έχει σχεδιαστεί για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο οποιασδήποτε εκπομπής υλικού από την παραγωγική διαδικασία στην ατμόσφαιρα. Η προστασία από τη σκόνη υλοποιείται με υφασμάτινα φίλτρα που διαθέτουν την υψηλότερη ικανότητα διακράτησης, ενώ άλλες εκπομπές αερίων από καπναγωγούς μειώνονται με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη γραμμή καύσης, σχεδιασμένης για να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των προτύπων του Ομίλου. Οι εκπομπές παρακολουθούνται σε 24ωρη βάση για τη διασφάλιση μακράς και συνεχούς επίδοσης. Και σε αυτή την περίπτωση, οι εκπομπές είναι χαμηλότερες έως και 90% από την προγενέστερη μονάδα του Agadir, η οποία πληρούσε ήδη τα όρια εκπομπών τα οποία έθετε η τρέχουσα νομοθεσία. Ο περιβαλλοντικά φιλικός σχεδιασμός της μονάδας ολοκληρώνεται με τη μεθοδολογία χειρισμού των υλικών, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης και μεταφοράς ερμητικά κλειστών υλικών. Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ύδατος για συνδρομή στις ανάγκες της γεωργίας Το εργοστάσιο βρίσκεται σε σημαντική ως προς τους υδάτινους πόρους περιοχή, όπως αυτή αξιολογήθηκε από τον Όμιλο με βάση το Global Water Tool το οποίο δημιουργήθηκε από το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Το εργαλείο αυτό ασχολείται με την παρούσα και την μελλοντική διαθεσιμότητα ύδατος, την ποιότητα του ύδατος, τα προβλήματα ύδατος που αφορούν στον πληθυσμό, στο περιβάλλον και στην γεωργία, την πρόσβαση σε πηγές ασφαλούς πόσιμου νερού και υγιεινής και την ανάπτυξη της βιομηχανίας και του πληθυσμού. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αξιολόγηση, και παρά το γεγονός ότι ένα εργοστάσιο 6 sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης

6 τεχνολογία για την αειφορία Ait Baha: η νέα μονάδα τσιμέντου ως πυλώνας τοπικής ανάπτυξης τσιμέντου δεν είναι μείζων καταναλωτής ύδατος, η μονάδα έχει σχεδιαστεί ώστε να περικόψει την κατανάλωση ύδατος στο ένα δέκατο μιας τυπικής εργοστασιακής διαμόρφωσης. Το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό είναι το σύστημα θερμικής ανάκτησης αποβλήτων το οποίο, εκτός από τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, μπορεί να αντικαταστήσει ένα συμβατικό πύργο ψύξης με ακροφύσια ψεκασμού ύδατος. Η παροχή ύδατος γίνεται από δυο φρεάτια που δημιουργήθηκαν από γεώτρηση πλησίον της Biougra, περιοχή που απέχει 23 χιλιόμετρα από τη μονάδα με ελάχιστες αγροτικές ανάγκες, μέσω αγωγών μεταφοράς και σταθμό άντλησης για τη μεταφορά του ύδατος στη βασική δεξαμενή τροφοδοσίας της μονάδας, χωρητικότητας κυβικών μέτρων, η οποία ευρίσκεται σε προσκείμενη ορεινή περιοχή. Σεβασμός στη χρήση της γης Ο χώρος της μονάδας είναι υψηλής φυσικής αξίας εξαιτίας της ύπαρξης ενός μεγάλου δάσους Μαροκινού σιδηρόξυλου (αργκάν). Για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του εν λόγω αξιόλογου οικοσυστήματος, έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα μαζικής φύτευσης δέντρων αργκάν κατά μήκος της περιμέτρου της μονάδας και η κατασκευή ενός πάρκου 310 εκταρίων. Σε συνεργασία με την αρμόδια δασική αρχή, το πρόγραμμα αφορά συνολικά έκταση μεγαλύτερη των 1200 εκταρίων περιλαμβανομένης της περιοχής πρασίνου που έχει ήδη δημιουργηθεί γύρω από την παραγωγική μονάδα. Η προστασία του δάσους Μαροκινού σιδηρόξυλου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ της Ciments du Maroc και της Fondation du Sud, Μαροκινής ΜΚΟ η οποία ενεργοποιείται για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας (βλ. μεθεπόμενη σελίδα). Επιπλέον, χάρη στην προσοχή την οποία απέδωσαν οι αρχιτέκτονες στην ενσωμάτωση της εγκατάστασης στον περιβάλλοντα χώρο, το λατομείο έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να είναι πρακτικά αόρατο από τον δρόμο και τις γύρω περιοχές. Το βάθος των ασβεστολιθικών σχηματισμών θα διατηρήσει στο ελάχιστο την αφαίρεση επιφανειακών στρωμάτων γης, όχι παραπάνω από 150 εκτάρια γης μετά από 50 χρόνια εργασιών. Το σημαντικό στοιχείο είναι η εναρμόνιση του χώρου της μονάδας με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, σε απόλυτη συμβατότητα με τις κλιματολογικές συνθήκες και τους τοπικούς ενεργειακούς πόρους. Έχει επίσης υπάρξει μέριμνα για την οπτική ενσωμάτωση της μονάδας τσιμέντου από τα σημεία παρατήρησης στη γη και στον αέρα, έχοντας υπόψη την γειτνίαση του χώρου με το αεροδρόμιο Al Massira του Agadir. Η πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί η νέα μονάδα στην Ait Baha είναι η εναρμόνιση της με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλοντα χώρο, σε απόλυτη συμβατότητα με τις κλιματολογικές συνθήκες και τους τοπικούς ενεργειακούς πόρους. Φυτώριο δένδρων Μαροκινού σιδηρόξυλου (Αργκάν) Το Agadir είναι περιοχή συνήθως συνδεδεμένη με θαλάσσιο τουρισμό και με μια σειρά από φολκλοριστικά στερεότυπα, αλλά αποτελεί μια πιο περίπλοκη πραγματικότητα. Οι οικονομικές επιδόσεις φαίνεται ότι πολλές φορές αποκρύπτουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινή διαβίωση των περιθωριοποιημένων κοινωνικών τάξεων. Εν τούτοις, η εικόνα δεν είναι τόσο αποθαρρυντική όσο φαίνεται: όπως επισημαίνει ο Dris Boutti, γενικός γραμματέας της Fondation du Sud: το μέλι δεν είναι ποτέ καρπός μιας και μοναδικής μέλισσας, με την έννοια ότι όταν υπάρχει καλή θέληση, οξύνοια και πόροι, μπορούν όλα να συνενώνονται σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης, οπότε τα αποτελέσματα μόνο πολύ καλά μπορεί να είναι. Στην περιοχή του Agadir, η εν λόγω ομάδα μελισσών καταβάλλει προσπάθειες να βοηθήσει τις πλέον αδύναμες κοινωνικές τάξεις. Ήδη από την αρχή της συγκεκριμένης εμπειρίας, η Ciments du Maroc, η Μαροκινή θυγατρική του Ομίλου Italcementi, ήταν μεταξύ των εταίρων της Fondation και στάθηκε ικανή να δημιουργήσει -σε λιγότερο από δέκα χρόνια- νέα δυναμική η οποία άλλαξε και αναδιαμόρφωσε το κοινωνικό τοπίο της περιοχής. Το αποτέλεσμα αυτό επισημαίνει τη μεγάλη σημασία που έχει η εταιρική σχέση μεταξύ των δυο ως άνω οντοτήτων, κοινός σκοπός των οποίων είναι η υποστήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης μιας από τις πλέον δυναμικές περιοχές του βασιλείου του Μαρόκου και ιδίως από οικονομικής πλευράς. Κοινωνικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων για εργαζόμενους Στην Ait Melloul, που απέχει λίγα χιλιόμετρα από τον νέο εργοστάσιο της Ciments du Maroc στην Ait Baha, υπάρχει ένα κοινωνικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων που ορθώνεται στο μέσον μιας εργατικής συνοικίας. Στο συγκεκριμένο κέντρο, έκτασης 2 εκταρίων, είναι πλέον εφικτό να βρουν φροντίδα οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά, υπάρχει κατάρτιση για άτομα με προβλήματα ακοής, εκπαιδευτική εγκατάσταση για μειονεκτούντα άτομα, εγκατάσταση αιμοκάθαρσης, χώρος άθλησης και πολλές άλλες εγκαταστάσεις: οι συγκεκριμένες υποδομές έρχονται να συνδράμουν εκατοντάδες άτομα και απασχολούν περίπου εκατό εργαζόμενους. Ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται σε 24ωρη βάση, ενώ στις δομές αυτές φιλοξενούνται περισσότερα από εκατό άτομα, με προσωπικές φροντίδες που παρέχονται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κοινωνικό κέντρο της Ait Mel- 8 sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης

7 τεχνολογία για την αειφορία νοοτροπία με σεβασμό στο περιβάλλον ως προς τις βιομηχανικές διεργασίες και ως προς την δέσμευση με τις τοπικές κοινότητες. loul, παρέχει υποστήριξη στα πιο μειονεκτικά στρώματα πληθυσμού, με απόλυτα φιλική διάθεση, τους κατάλληλους υλικούς πόρους και με υψηλού επιπέδου επαγγελματικές ικανότητες. Στόχος είναι η ανεξαρτητοποίηση των πλέον αδύναμων ομάδων πληθυσμού, ώστε να σταθούν σε θέση να δημιουργήσουν νέα προγράμματα διαβίωσης. Το έργο αυτό θα συνεχίζει να αποδίδει καρπούς και για τις μελλοντικές γενεές. Ένα φυτώριο δένδρων για την αναδάσωση του Agadir Όχι μακριά από την Ait Melloul, έχει δημιουργηθεί ένα άλλο έργο αειφόρου ανάπτυξης το οποίο αξίζει μέγιστης εκτίμησης. Πρόκειται για δεκατέσσερα εκτάρια, δεκαπέντε περίπου εργαζόμενους, έναν εμπειρογνώμονα φυτωρίου, έναν άνθρωπο γεμάτο πάθος και έναν και μοναδικό στόχο: τη φύτευση εκατομμυρίων δένδρων σε όλη την περιοχή, επαναφέροντας την στην προγενέστερη κατάσταση πριν την περίοδο της μεγάλης και διαρκούς ξηρασίας. Είναι μια πρόκληση στην οποία επιθυμούν διακαώς να ανταποκριθούν θετικά όλες οι μέλισσες της Fondation du Sud όπως και η διοίκηση της Ciments du Maroc. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο πρόγραμμα: σε λιγότερα από δυο χρόνια τα δέντρα Μαροκινού σιδηρόξυλου (αργκάν), οι χαρουπιές, οι συκιές και άλλα δένδρα τυπικά της περιοχής θα πρέπει να καλύπτουν εκατοντάδες εκτάρια. Διανέμουμε ποιοτικούς σπόρους δενδρυλλίων σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι πρόθυμοι να συμμορφωθούν με τους κανόνες μας, δηλαδή τις ανάγκη προετοιμασίας του εδάφους που θα φυτευθεί και την απαγόρευση πώλησης των προϊόντων μας και τη διατήρηση του δικαιώματος μας για πρόσβαση στις εργασίες που έχουν διεξαχθεί, παρατηρεί ο Philipe Alleon, αντιπρόεδρος της Fondation du Sud και δημιουργός της ιδέας προώθησης του συγκεκριμένου έργου, το οποίο συνδυάζεται με Συνεταιρισμός Targante για την αργανέλαιου στο Agadir Η προστασία του δάσους Μαροκινού σιδηρόξυλου (αργκάν) βοηθά στην καταπολέμηση της απερήμωσης. Το δένδρομαροκινού σιδηρόξυλου δεν είναι μόνο σημαντικό από οικολογικής πλευράς, αλλά και κοινωνικός πόρος με τα δικά του οικονομικά χαρακτηριστικά και τις πολλές του χρήσεις. Αποτελεί καρπό διαφόρων διαδράσεων στα πλαίσια της κοινωνίας της υπαίθρου μεταξύ εθνοτικών ομάδων, ιστορίας, ηθών και εθίμων και του ξηρού περιβάλλοντος χώρου. Σήμερα, χάρη και στην υποστήριξη της Ciments du Maroc και της Fondation du Sud, 60 γυναίκες εργάζονται σε συνεταιρισμό για την παραγωγή ελαίου από Μαροκινό δένδρο σιδηρόξυλου (αργανέλαιο). ένα ερευνητικό έργο συνεισφέροντας έτσι στην επίλυση το προβλήματος της αποδάσωσης και στη διατήρηση των ειδών της χλωρίδας στην περιοχή. Μεταξύ των δραστηριοτήτων της εταιρικής σχέσης μεταξύ Fondation du Sud και Ciments du Maroc είναι η αναδάσωση περιοχών πρασίνου στην έκταση των 300 εκταρίων η οποία περιβάλλει το εργοστάσιο. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο Μαρόκο προς μια πιο υπεύθυνη βιομηχανική Προωθώντας τη δραστηριότητα των γυναικών για παραγωγή αργανέλαιου Η Fattouma είναι μια γυναίκα με ισχυρή θέληση στην ηλικία των πενήντα περίπου, με υπερήφανο και αποφασιστικό βλέμμα. Στην μικρή πόλη της Ait Baha, αποφάσισε, εδώ και 23 χρόνια, να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της και να αλλάξει τη ζωή της και τη ζωή άλλων γυναικών πρόθυμων να συμμετάσχουν στη δραστηριότητα της. Είμαστε 14 γυναίκες και θέλαμε να δημιουργήσουμε μια ένωση ή ένα συνεταιρισμό για την παραγωγή αργανέλαιου, παραδοσιακού προϊόντος της περιοχής αυτής η παραγωγή του οποίου πέρασε χέρι με χέρι από διάφορες γενεές γυναικών, από μάνα σε κόρη ως ένας πραγματικός πολιτιστικός θησαυρός, δηλώνει η Fattouma με τη λάμψη στα μάτια και την υπερηφάνεια που συνδυάζεται με την ταπεινότητα, τυπικό χαρακτηριστικό γυναικών με δυνατό χαρακτήρα. Στην αρχή, ήταν δύσκολο να πείσουμε τους άνδρες να αφήσουν τις γυναίκες τους να φεύγουν από το σπίτι, καθημερινά, για να πηγαίνουν για δουλειά. Με το χρόνο όμως, χάρη στην υπομονή μας και στα σημαντικά αποτελέσματα που είχαμε χρονιά με τη χρονιά, οι άνδρες τελικά αποδέχθηκαν την ιδέα, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν περισσότερες από 60 γυναίκες στον συνεταιρισμό μας, συνεχίζει η Fattouma, με ένα βλέμμα θριάμβου στα μάτια. Η ιστορία αυτή προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στα μέλη της Fondation du Sud όπως και στη διοίκηση της μονάδας της Ait Baha, που αποφάσισαν να υποστηρίξουν από κοινού τον συνεταιρισμό αυτό, βοηθώντας στην διαφοροποίηση της παραγωγής του, αγοράζοντας καλύτερο και πιο σύγχρονο εξοπλισμό και διασφαλίζοντας γενικότερα τη διατήρηση και την ανάπτυξη της επιχείρησης σε όλη την περιοχή. Σήμερα, στην πόλη της Ait Baha, ο γυναικείος αυτός συνεταιρισμός παραγωγής αργανέλαιου, μελιού και άλλων φυσικών τοπικών προϊόντων έχει διεθνή πλέον φήμη χάρη στα ποιοτικά και διαφοροποιημένα του προϊόντα. 10 sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης

8 τεχνολογία για την αειφορία Προστατεύοντας το αργκάν για την ανάπτυξη των κοινωνικών πόρων Χωριό SOS για τα παιδιά Στο Agadir, ένα χωριό SOS ξεκίνησε να λειτουργεί το 2008 για τη φιλοξενία μέχρι 150 παιδιών σε κίνδυνο, στο οποίο εργάζονται μόνιμα περισσότερα από 35 άτομα. Είναι το μόνο χωρίο SOS στον κόσμο το οποίο κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου πριν ανατεθεί στη διαχείριση της διεθνούς ΜΚΟ Villages SOS. H Ciments du Maroc είχε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου δωρίζοντας τσιμέντο για την κατασκευή ολόκληρου του χωριού, επεσήμανε ο Driss Boutti. Στα πλαίσια της πολύπλοκης και πάντα σε εξέλιξη Μαροκινής κοινωνίας, η Ciments du Maroc με τις αγαθοεργίες της και τις αναπτυξιακές της δραστηριότητες, όπως με το ως άνω χωριό, έχει δημιουργήσει πολύ καλή φήμη αποτελεσματικής και απτής κοινωνικής δέσμευσης για την εταιρεία. Όταν επισημαίνουμε στους δωρητές μας ότι η Ciments du Maroc υποστηρίζει τα έργα μας με υλικό και με επιμελητειακή βοήθεια μας εμπιστεύονται περισσότερο και συχνά είναι πιο γενναιόδωροι στις συνεισφορές τους, εξηγεί ο Driss Boutti, υπογραμμίζοντας τις θετικές συνέπειες των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η Μαροκινή θυγατρική του Ομίλου Italcementi. Πράγματι, η Ciments du Maroc είναι ένας από τους βασικούς εταίρους της Fondation du Sud από την οποία εκπηγάζουν αυτά τα έργα, μεταξύ πολλών άλλων, όλα με βάση την αειφόρο ανάπτυξη. Υποστηρίζοντας τις ατομικές και συλλογικές δεξιότητες Η αρχική δέσμευση μεταξύ των εν λόγω δυο σημαντικών εταίρων βασίζεται σε μια απλή αλλά αποτελεσματική αρχή: η οποιαδήποτε κοινωνική πρωτοβουλία πρέπει να προωθείται αποβλέποντας στην ανάπτυξη των ατομικών και συλλογικών δεξιοτήτων οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των συγκεκριμένων δράσεων. Πριν την έναρξη ενός προγράμματος, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι όλη η υλική, και, κυρίως, η ανθρώπινη υποστήριξη για την αποπεράτωση και τη διάρκεια του έργου θα είναι επαρκώς διασφαλισμένες, παρατηρεί ο Abdallah Harma, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Ciments du Maroc. Κάθε έργο που προωθείται από την εταιρική αυτή σχέση αποβλέπει στη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού στόχου. Η προνοιακή εγκατάσταση για τα παιδιά στο κοινωνικό κέντρο της Ait Melloul, για παράδειγμα, συνδράμει τις μονογονικές οικογένειες παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον και την κατάλληλη εκπαίδευση μέσα σε μια δομή συγκρίσιμη με τα αντίστοιχα ιδιωτικά κέντρα και μάλιστα με πολύ μικρό αντίτιμο. Χάρη στη κοινωνική δέσμευση, στην αξιοπιστία, στη σαφήνεια και την αποτελεσματικότητα, η εταιρική σχέση μεταξύ Fondation du Sud και Ciments du Maroc δημιούργησε μια εικόνα αψεγάδιαστης αξιοπιστίας μεταξύ των περιθωριοποιημένων πληθυσμών, όπως και μεταξύ των Μαροκινών θεσμικών οργάνων, όπως είναι η Εθνική Πρωτοβουλία Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDNI). Όλες οι δραστηριότητες που διεξάγονται από την Fondation du Sud σε συνεργασία με την Ciments du Maroc αποβλέπουν στην ανάπτυξη του Μαρόκου με κατάρτιση σε επαγγελματικές δεξιότητες, δημιουργία άμεσης απασχόλησης, άμεση και έμμεση υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και άμεση ανάπτυξη των υποδομών. Το αργανέλαιο είναι σήμερα προϊόν με σημαντική ζήτηση στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική. Όλες οι κοινωνικές πρωτοβουλίες προωθούνται από την Ciments du Maroc με στόχο την ανάπτυξη ατομικών και συλλογικών δεξιοτήτων. Κάθε έργο το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Fondation du Sud αποβλέπει στην βελτίωση των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης των πληθυσμών στόχων. Το Arganier, είναι Δρυμός Βιοσφαίρας της Unesco από το 1988 και αποτελεί μια μοναδική δασική περιοχή τετραγωνικών χιλιομέτρων του νοτιοδυτικού Μαρόκου. Κατά τα τελευταία 100 χρόνια, η έκταση του μειώθηκε κατά περίπου 50% λόγω της κατασκευής κάρβουνου, της βοσκής και της συνεχούς εντατικοποίησης της καλλιέργειας. Για την τοπική οικονομία των Βερβέρων, το αργκάν (Μαροκινό σιδηρόξυλο) υπήρξε παραδοσιακά πηγή ζωοτροφής, ελαίου, ξυλείας και καυσίμων. Αποτελούσε τη βάση της τοπικής αγροτικής οικονομίας για εκατοντάδες χρόνια. Τα φύλλα και ο καρπός του δένδρου παρέχουν τροφή για τις κατσίκες και τις καμήλες, η ξυλεία του χρησιμοποιείται για θέρμανση και την κατασκευή διαφόρων αγαθών των νοικοκυριών, ενώ ο καρπός για την παρασκευή του αργανέλαιου, με σημαντικές θρεπτικές ιδιότητες και μεγάλη αξία στην τοπική αγορά. Το αργκάν, εθεωρείτο για πολλά χρόνια ένας κοινωνικός πόρος ή, πιο συγκεκριμένα ένας οικογενειακός πόρος. Το δένδρο αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο σημαντικό από οικολογικής πλευράς, αλλά και κοινωνικός πόρος με την δική του οικονομία και τις πολλές του χρήσεις. Αποτελεί το αποτέλεσμα διαφόρων διαδράσεων στα πλαίσια της αγροτικής κοινωνίας μεταξύ εθνοτικών ομάδων, ιστορικών στοιχείων, ηθών και εθίμων και του ξηρού τοπικού περιβάλλοντος. Σήμερα, η εκμετάλλευση του δάσους Arganier παίζει σημαντικότερο οικονομικό και κοινωνικό ρόλο στο Μαρόκο. Περίπου δυόμιση εκατομμύρια Μαροκινοί ζουν χάρη στο εισόδημα που τους παρέχεται από το Arganier, το οποίο αποτελεί και τον βασικό πόρο σε αυτό το πολύ πτωχό τμήμα της εδαφικής επικράτειας, συνδράμοντας στην αποφυγή της μαζικής εξόδου από την περιοχή. Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με το συγκεκριμένο αυτό δένδρο. Για πολλά χρόνια, η κυβέρνηση του Μαρόκου υποστηρίζει τη δημιουργία γυναικείων συνεταιρισμών για την παραγωγή αργανέλαιου ως μέρος μιας κοινωνικής και περιβαλλοντικής στρατηγικής. Από τη μια πλευρά, ενισχύοντας το εισόδημα των γυναικών, η κυβέρνηση τις βοηθά ώστε να παραμείνουν στην περιοχή. Οι γυναίκες που εργάζονται στην παραγωγή αργανέλαιου έχουν επίσης την ευκαιρία παρακολούθησης μαθημάτων γραμματισμού. Από την άλλη πλευρά, διασφαλίζεται και η προστασία του Arganier και του οικοσυστήματος του. Ο τελευταίος αυτός στόχος είναι πολύ σημαντικός για όλη την περιοχή. Είναι γεγονός ότι η υπερεκμετάλλευση των βοσκοτόπων και των ορεινών εκτάσεων, όπως επίσης και η εντατική γεωργική εκμετάλλευση στις πεδιάδες απειλούν την αειφορία του παραδοσιακού αγροδασικού συστήματος που τροφοδοτείται από τα δένδρα αργκάν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασης του εδάφους και τη μείωση της γεωργικής παραγωγής. Η υποβάθμιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική έξοδο των αγροτικών πληθυσμών από τις περιοχές τους. Καθίσταται λοιπόν σημαντική όχι μόνο η διατήρηση των δένδρων αργκάν που απομένουν αλλά και η αποκατάσταση των υποβαθμισμένων περιοχών. Με τέλεια προσαρμογή στο φυσικό του περιβάλλον, το ενδημικό αυτό δένδρο μπορεί να αναπτύσσεται σε φτωχά, ρηχά εδάφη, και εξαιτίας του μεγάλου βάθους των ριζών του, θεωρείται ότι επιφέρει σημαντικά οφέλη καταπολεμώντας τη διάβρωση του εδάφους και την απερήμωση, που είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα για το νότο του Μαρόκου. 12 sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης

9 ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Patrice Costa ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η συνεχιζόμενη διαχείριση αποκατάστασης των λατομείων για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας: βέλτιστες πρακτικές στη Γαλλία Η δραστηριότητες των λατομείων επιδρούν σημαντικά στη φύση και στον περιβάλλοντα χώρο τους. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η GSM, μια από τις θυγατρικές του Ομίλου Italcementi στη Γαλλία, επισημοποίησε την συνεχιζόμενη δέσμευση της σε περιβαλλοντικά θέματα και δημιούργησε σχέδια δράσης για την πρόληψη, τη διαχείριση και τον έλεγχο των επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της. Η GSM συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές και έχει εξασφαλίσει εταιρικές σχέσεις με εμπειρογνώμονες, εθνικές και διεθνείς περιβαλλοντικές ενώσεις, με σκοπό την ενδυνάμωση των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με το τοπίο, την βιοποικιλότητα και τα σχέδια αποκατάστασης των χώρων παραγωγής της. Κατά την έναρξη των εν λόγω δραστηριοτήτων υπήρχε ένα λατομείο με έκταση 54 εκτάρια που ονομαζόταν le Domain στο Pont a Mousson της Ανατολικής Γαλλίας. Από το 2001, το λατομείο έχει καταχωρηθεί ως εθελοντικά προστατευόμενη φυσική περιοχή τη διαχείριση της οποίας είχε αναλάβει μια επιτροπή στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, η Ένωση Καθηγητών Βιολογίας και Γεωλογίας, η Ένωση Φυσιογνωστών Neomys και η GSM που εξασφάλιζε τον συντονισμό. Για πάνω από 10 χρόνια οικολογικής διαχείρισης, χάρη στις εργασίες μετακίνησης εδαφικών στοιχείων από την GSM κατά τη διάρκεια των εργασιών του λατομείου, ο συγκεκριμένος προσχωματικός χώρος παρέχει καταφύγιο σε 3 προστατευόμενα φυτικά είδη και φιλοξενεί περίπου 140 διαφορετικά είδη πουλιών. Στη συνέχεια του le Domaine, το λατομείο του Voisin παρέχει συγκατοίκηση μεταξύ βιομηχανικής δραστηριότητας, περιβαλλοντικής επίγνωσης και αστικής κοινότητας. Για τα τελευταία χρόνια, ο Patrice Costa, διεθνής ρεπόρτερ ειδικός σε περιβαλλοντικά θέματα, παρακολουθεί τη χλωρίδα και την πανίδα. Τα αποτελέσματα εμφανίζουν μια αυξημένη ελκυστικότητα του χώρου για την ανάπτυξη της φύσης. Τρεις είναι οι παράγοντες οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση: α) ο ίδιος ο χώρος, ακόμη ενεργός βιομηχανικά με δυο περιοχές λατόμευσης και συνεπώς με περιορισμένη πρόσβαση του κοινού αποτελούν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τη ζωή των πουλιών, β) με την αποκατάσταση του χώρου, έκτασης περίπου 40 εκταρίων και με πεταλοειδές σχήμα, δημιουργήθηκε μια περίβολος χωρίς απότομες πλαγιές με αποτέλεσμα να υπάρξει ταχεία ανάπτυξη παρόχθιας ιτιάς και μιας μεγάλης ποικιλίας παραποτάμιων φυτών όπως καλαμιώνες, βρύα ή διάφορα βούρλα, γ) στη δεξιά όχθη μια φυτεία ιτιάς μέσα στο νερό με τον καλαμιώνα παρέχει μεγάλη δυνατότητα φιλοξενίας σε διάφορα είδη υδρόβιων πτηνών. Η ηρεμία μαζί με την τακτική και διαφοροποιημένη επαναφύτευση οδηγεί σε θετική αναπαραγωγή των ειδών που ήδη υπάρχουν στην περιοχή. 30 διαφορετικά είδη πτηνών που κατασκευάζουν φωλιές, όπως τσαλαπετεινοί, βουτηχτάρες, βουρλοποταμίδες, σπίνοι, καλαμοτσίχλονα, και περίπου 35 είδη που δεν κατασκευάζουν φωλιές, όπως σαϊνες, ποντικοβαρβακίνες, μπεκατσίνια, ψαραετοί, αγριόπαπιες και κλωσσόπαπιες, διαβιούν ή διέρχονται συχνά από την περιοχή. Η περιοχή μετεβλήθη σε υψηλής αξίας χώρο αλιείας για τα ιχθυοφάγα είδη πτηνών και προσωρινός χώρος ανάπαυσης για τα αποδημητικά πτηνά, όπως λευκοπελαργούς και πορφυροτσικνιάδες. Αυτή η υδάτινη έκταση επιβεβαιώνει, χρόνο με το χρόνο, το θετικό της χαρακτήρα για την υδρόβια διαβίωση των πτηνών αλλά επίσης και για το δασικό της πλούτο. Παρατηρήθηκε επίσης τακτική παρουσία πτηνών τα οποία έχουν καταχωρηθεί στον Ευρωπαϊκό κατάλογο ευάλωτων ειδών όπως ο αετομάχος, ο νανόμπουφος και ο πορφυροτσικνιάς. Διασφαλίζοντας μια συνεχή διαχείριση αναστηλώσεων, τα λατομεία της GSM όπως εκείνο της Voisin, προωθούν το σημαντικό ρόλο τον οποίο παίζουν ως οικολογικοί διάδρομοι και ως υποστηρικτικά στοιχεία ανάπτυξης της βιοποικιλότητας. Η Gravière du Fort, νέος τόπος κατάδυσης στην Αλσατία Με θέση στα δυτικά του Στρασβούργου και στη διασταύρωση όλων των αυτοκινητοδρόμων της περιοχής, η Gravière du Fort υποδέχεται από τον Αύγουστο 2010, τα μέλη των συλλόγων κατάδυσης της Γαλλικής Ομοσπονδίας για τις διάφορες πρακτικές κατάδυσης χωρίς αναπνευστική συσκευή, κολύμβηση, φωτογράφηση και κινηματογράφηση. Η GSM εκμεταλλεύτηκε το συγκεκριμένο λατομείο για περίπου 20 χρόνια και χάρη στην υπεύθυνη διαχείριση χρειάστηκε πολύ λίγος χρόνος για τη μετατροπή του χώρου σε σημαντικό σημείο υποβρύχιας δραστηριότητας και εκμετάλλευσης της υδάτινης βιοποικιλότητας στην Αλσατία. Χρειάστηκε κατά κύριο λόγο η εγκατάσταση πλωτήρων στο νερό που ήταν απαραίτητοι για τη διευκόλυνση των υποβρυχίων δραστηριοτήτων. Με παρόμοιο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την συγκατοίκηση μεταξύ αθλητικών δραστηριοτήτων και την ανάγκη διατήρησης των οικοσυστημάτων, ορισμένες περιοχές έχουν προστατευθεί με διαβάθρες ώστε να αποφεύγεται η διαταραχή του ευαίσθητου οικοσυστήματος. Τα ομαλά πρανή σε συνδυασμό με την επιφάνεια έκτασης 10 εκταρίων και το ρηχό των 40 μέτρων παρέχουν στις Γαλλικές Ομοσπονδίες Κατάδυσης και στο κέντρο κατάρτισης πρώτων βοηθειών τον ιδεώδη χώρο για καταδυτική αθλητική δραστηριότητα και τις δραστηριότητες αναψυχής. Η ποιότητα του ύδατος καθιστά ευχερέστερη τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη διερεύνηση των θησαυρών άγριας ζωής που υπάρχουν στο χώρο. Έχει κινηματογραφηθεί ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο εμφανίζεται όχι μόνο η ζωή των διαφόρων ειδών ιχθύων, όπως πέστροφες, ποταμολάβρακα, σίρκα, αλλά και η χλωρίδα με το σύνολο του οικοσυστήματος. Σχετικά με το χώρο αυτό, υπάρχει η αναγνώριση εκ μέρους της Εθνικής Γαλλικής Ολυμπιακής και Αθλητικής Επιτροπής η οποία τον χαρακτήρισε ως Χώρο Αειφόρου Ανάπτυξης και Αθλητικών δραστηριοτήτων σχετικά με την εκ νέου ανάπτυξη του σημείου και τις συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες αποβλέπουν στην εκτέλεση των σκοπών του έργου. Ο εν λόγω χαρακτηρισμός αποδίδεται από το 2009 (σε 14 έργα το 2009 και σε 31 το 2010), ενώ ο ως άνω χώρος είναι ο πρώτος ο οποίος χαρακτηρίζεται για τις καταδυτικές δραστηριότητες και για τη συγκεκριμένη αειφόρο ανάπτυξη ενός τόπου αθλητικών δραστηριοτήτων σε ανοικτό χώρο. Τη διαχείριση του χώρου έχει αναλάβει η ένωση FROG (Περιφερειακή Ομοσπονδία για την Οργάνωση της Gravière du Fort), ενώ τα εγκαίνια έγιναν τις 5 Σεπτεμβρίου 2010 παρουσία πολλών προσωπικοτήτων. Ισπανία: η μονάδα παραγωγής τσιμέντου ως αειφόρος λύση επεξεργασίας λυμάτων Η Aguas del Anarbe, δημοτική εταιρεία επεξεργασίας υδάτων στη Βασκική Χώρα της Ισπανίας και η FYM, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Italcementi στην Ισπανία, υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας σχετικά με την ανάκτηση των οργανικών αποβλήτων που δημιουργούνται στη Μονάδα Καθαρισμού των Υδάτων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου Anorga της Loiola, κάτι που σημαίνει ότι δημιουργείται ένας κλειστός περιβαλλοντικός κύκλος λυμάτων για τους Guipύzcoans που ζουν στην περιοχή του Anarbe. Η υπογραφή της συμφωνίας ανακοινώθηκε στην συνοικιακή ένωση της Anorga, ενώ ήταν παρόντες ο δήμαρχος της Donostia-San Sebastian και πρόεδρος της Mancomunidad del Anarbe, Odόn Elorza, ο επίτιμος πρόεδρος της FYM José Maria Echarri, ο πρόεδρος της Aguas del Anarbe, Enrique Noain, και ο διευθυντής της μονάδας Guipύzcoan, Antonio Nolasco. Όλοι οι συμμετέχοντες επεσήμαναν ότι για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, και για την πόλη της Donostia- San Sebastian η διάθεση των εν λόγω οργανικών αποβλήτων στο εργοστάσιο της Anorga αποτελεί μια προωθημένη περιβαλλοντικά και αειφόρο λύση για το πρόβλημα των στερεών αποβλήτων των προερχόμενων από τη διαδικασία καθαρισμού των λυμάτων. Για την Aguas del Anarbe, η τελική διάθεση της λάσπης που προέρχεται από τη διαδικασία καθαρισμού των λυμάτων αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας, για την επίλυση του οποίου είναι απαραίτητες όσο το δυνατόν περισσότερες εναλλακτικές λύσεις και προορισμοί. Μια από αυτές είναι ο κλίβανος κλίνκερ της μονάδας τσιμέντου, η τέλεια εγκατάσταση για ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα Anorga εργοστάσιοτσιμέντου, Ισπανία χωρίς περιβαλλοντικές παρενέργειες έχοντας υπόψη τη φύση και τις παραμέτρους καύσης του εν λόγω κλιβάνου ή οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες εκπομπές στην ατμόσφαιρα, εξαλείφοντας συνεπώς τα απόβλητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον περιβάλλοντα χώρο. Η υπογραφή της ως άνω συμφωνίας κλείνει τον περιβαλλοντικό κύκλο των λυμάτων για το 44% του πληθυσμού της Guipύzcoa με τον μέγιστο βαθμό σεβασμού στο περιβάλλον. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της δέσμευσης της FYM για τη βελτίωση της αειφορίας και του περιβάλλοντος στο San Sebastian, στην ιστορική επικράτεια της Guipύzcoa και γενικότερα στην Βασκική Αυτόνομη Κοινότητα, όπως επίσης και μέρος της συνεισφοράς της στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Η διαδικασία καθαρισμού των οργανικών αποβλήτων που δημιουργούνται στη Μονάδα καθαρισμού υδάτων της Loiola, 95% των οποίων θα αποξηρανθούν εκ των προτέρων θερμικά, θα αποτελέσει μια ευκαιρία και ένα περιβαλλοντικό όφελος για όλους τους κατοίκους της περιοχής, διότι αποδίδει θετικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Με αυτή την έννοια, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία επεσήμαναν ότι οι εργασίες ανάκτησης θα έχουν θετικό ισοζύγιο σχετικά και με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η μονάδα τσιμέντου της Anorga υπόκειται στους αυστηρότερους κανόνες συνεχούς ελέγχου και παρακολούθησης ως προς τη λειτουργία της και τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Η διαδικασία καθαρισμού στη Μονάδα καθαρισμού υδάτων της Loiola θα παράγει μέχρι τόνους οργανικών αποβλήτων το χρόνο. Τα λύματα καθενός από τους κατοίκους των δέκα 14 sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

Βιομάζα - Δυνατότητες

Βιομάζα - Δυνατότητες Νίκος Πλουμής Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Προϊστάμενος Τμήματος Θερμοηλεκτρικών Έργων Βιομάζα - Δυνατότητες Οι δυνατότητες ανάπτυξης της βιομάζας στην Ελληνική αγορά σήμερα είναι πολύ σημαντικές: Το δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Θα κατατάξουμε τις Θεματικές Ενότητες που απαρτίζουν μια Βιώσιμη κοινότητα σε τέσσερες Πυλώνες Βιωσιμότητας. Ο λόγος είναι αφ ενός μεν η διευκόλυνση στη κατηγοροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006. Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Συνέδριο για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Νησιών Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2006 Εισαγωγική ομιλία κ. Στ. Δήμα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Κυρίες και κύριοι, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να προλογίσω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεία της ΑΗΚ, Λευκωσία Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, 11:00 π.μ.

Γραφεία της ΑΗΚ, Λευκωσία Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, 11:00 π.μ. Δήλωση του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων,κ. Μιχάλη Πήλικου στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την 10 η Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2014» και την 7 η Έκθεση Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. AUT/LHTEE Εισαγωγή (1/3) Για 1-2 αιώνες, δηλ. ένα ελάχιστο κλάσμα της παγκόσμιας ιστορίας, καίμε μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θ. Δ. Ζάγκα Καθηγητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τομέας Δασικής Παραγωγής-Προστασίας Δασών-

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα