sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης 2011"

Transcript

1 sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης 2011 ΜΑΡΟΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ ΙΝΔΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης

2 Ο Όμιλος Italcementi εναγκαλίζεται και υποστηρίζει τις βασικές του αξίες υπευθυνότητας, ακεραιότητας, αποδοτικότητας, καινοτομίας και διαφορετικότητας που αποτελούν τον οδηγό των καθημερινών δραστηριοτήτων του. Ο Όμιλος προσπαθεί για τη δημιουργία αξίας τηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής ακεραιότητας, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη με την υποστήριξη της καινοτομίας, προστατεύοντας το περιβάλλον, βελτιώνοντας την διαβίωση στο χώρο εργασίας και διατηρώντας τακτικές επαφές με τις τοπικές κοινότητες και με την κοινωνία υπό την ευρύτερη έννοια. 2 sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης

3 sdvision περιεχόμενo Το μονοπάτι που οδηγεί στην αειφορία Έχει φθάσει πλέον ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να αποτιμήσουμε τους καρπούς της μακροχρόνιας δέσμευσης μας με την αειφορία. Όχι μόνον ως βασικού χαρακτηριστικού παράγοντα σε ένα αποφασιστικής σημασίας τομέα της παγκόσμιας οικονομίας, την τσιμεντοβιομηχανία, αλλά επίσης, κάτι που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, από τη θέση μας ως προσεκτικού παρατηρητή ο οποίος συμμετέχει αληθινά στις σημαντικές αλλαγές των οποίων όλοι γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες. Οι βασικές αξίες και αρχές έχουν γραφεί και έχουν γίνει κοινός τόπος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οδηγώντας στην δημιουργία πολιτικών και κανονιστικών εργαλείων τα οποία επιτρέπουν τώρα την εφαρμογή τους. Η έρευνα και η καινοτομία υποστηρίζουν τις στρατηγικές αποφάσεις με λύσεις οι οποίες είναι πιο αποτελεσματικές περιβαλλοντικά και πλέον ανταγωνιστικές οικονομικά. Έτσι λοιπόν, είμαστε πλέον ικανοί να προχωρήσουμε προς μια εύλογη και αειφόρο ανάπτυξη. Ο δρόμος είναι ακόμη ανηφορικός ωστόσο. Και δεν είναι η κρίση που επιβραδύνει την πορεία των γεγονότων. Η ακρίβεια των στρατηγικών αειφορίας ενδυναμώνεται ευρέως πλέον από το γεγονός ότι η περιβαλλοντική αποδοτικότητα καταλήγει συχνά σε αναντίρρητα οικονομικά οφέλη. Είναι σίγουρο βέβαια, ότι συχνά ο στόχος μείωσης του κόστους είναι εκείνος που καθορίζει τις δράσεις απάλυνσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια μιας γενικότερης λογικής αποκόμισης θετικών αποτελεσμάτων. Για τον τομέα του τσιμέντου, η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση εκπομπών άνθρακα αποτελούν πρωταρχικούς στόχους. Το πρόβλημα έγκειται μάλλον σε ένα σαφή ορισμό της έννοιας της αειφορίας και στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται κατανοητή η σχέση μεταξύ βιομηχανίας και χωροταξίας στην παρούσα αναπτυξιακή φάση. Η προώθηση μιας αληθινά αειφορικής οικονομίας και στις ανεπτυγμένες αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες προϋποθέτει ευρύτατες συναινέσεις, γενική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και, ακόμα πιο σημαντικό, την ικανότητα να υπερτερούμε σε περίπτωση διαμαχών αντί να εστιάζουμε σε προσεγγίσεις συνεταιρικής κοινής εργασίας για την αναζήτηση των καλύτερων δυνατών λύσεων. Η βιομηχανία είναι πυλώνας της αναπτυξιακής διαδικασίας και πρέπει να τυγχάνει αναγνώρισης, όχι μόνο ως ένα κομμάτι της αλυσίδας παραγωγής υλικών αξιών, αλλά και ως πηγή άυλης χωροταξικής αξίας. Θα πρέπει να επικρατήσει μια διαφανής, καινοτομική βιομηχανία που θα είναι ανοικτή σε αλλαγές και προσεκτική στις ανάγκες της κοινωνίας, με τις χωροταξικές της διευθετήσεις και τις υποδομές της ως σύμμαχος παρά ως εχθρική παρουσία, ως ενεργός συμμέτοχος στα πλαίσια μιας κοινά συνειδητής διαδικασίας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Αυτό είναι που χρειάζεται σήμερα για να προχωρήσουμε πιο πέρα στο μονοπάτι που οδηγεί στην αειφορία. carlo pesenti Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Italcementi 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΚΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ. Η νέα μονάδα τσιμέντου στην Ait Baha του Μαρόκου, ως πρότυπο της αειφορικής στρατηγικής του Ομίλου Italcementi 32 TA NEA MAΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ. Πολιτικές και εργαλεία για την νεολαία και τα προγράμματα ασφαλείας 25 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΙΝΔΙΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ένα σχολείο και ένα νοσοκομείο με ελεύθερη πρόσβαση για εργαζομένους και κατοίκους 14 ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Αναστηλώσεις λατομείων, προστασία βιοποικιλότητας, αειφόρες λύσεις για τα απόβλητα και διαχείριση ενέργειας 34 ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ MONSELICE, ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ, ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ. Η αειφορία αντιμέτωπη με την πρόκληση του διαλόγου με τους εμπλεκόμενους στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 18 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ i.lab, ΜΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας του Ομίλου Italcementi σχεδιασμένο από τον Richard Meier sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης 2011

4 τεχνολογία για την αειφορία Το Μαρόκο είναι ο καλύτερος μαθητής στις τεχνολογίες αιχμής, την περιβαλλοντική επίδοση και την κοινωνική δέσμευση Τα βασικά σημεία της αειφορικής στρατηγικής του Ομίλου Italcementi είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος, η μείωση αερίων του θερμοκηπίου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο έλεγχος των εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα και η ελαχιστοποίηση των συνεπειών λειτουργίας μονάδων τσιμέντου στο περιβάλλον, όπως επίσης και η δημιουργία αξίας για τις τοπικές κοινωνίες. Η νέα μονάδα τσιμέντου της Ait Baha στο Μαρόκο αποτελεί το καλύτερο πρακτικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής. 4 sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης

5 τεχνολογία για την αειφορία Η Ciments du Maroc, η Μαροκινή θυγατρική του Ομίλου Italcementi, επέκτεινε την περιφερειακή παραγωγική της δυναμικότητα σε μια αναπτυσσόμενη αγορά με τη δημιουργία μιας νέας παραγωγικής μονάδας στην Ait Baha της περιοχής Sous Massa Dara. Η νέα βιομηχανική εγκατάσταση αντικαθιστά την υπάρχουσα μονάδα της Anza στα περίχωρα του Agadir η οποία λειτουργούσε από το 1952 και τώρα κλείνει οριστικά. Η αλλαγή αυτή υπαγορεύτηκε από πολλούς λόγους. Από τη μια πλευρά ήταν η θέση της παλαιάς μονάδας της Anza σε περιοχή που γίνεται όλο και πιο τουριστική. Από την άλλη, η συνεχής άνοδος ζήτησης τσιμέντου και η ανάγκη κατασκευής μιας σύγχρονης μονάδας με επαρκή παραγωγική δυναμικότητα ώστε να προβλέπει τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τις αγοράς, παραμένοντας παράλληλα σε πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές τις οποίες έχει καθορίσει ο Όμιλος Italcementi στα πλαίσια της αειφορικής του στρατηγικής. Το οδικό δίκτυο διασφαλίζει εξαιρετική πρόσβαση στην νέα βιομηχανική εγκατάσταση, η οποία είναι σε θέση να λειτουργήσει στην ίδια περιοχή αγοράς με την προγενέστερη μονάδα του Agadir. Βρίσκεται σε απόσταση 60km από το Agadir, 40km από την Taroudant και 40 km από το αεροδρόμιο. Παρά ταύτα, περισσότερα από 30 km της βασικής οδικής αρτηρίας σύνδεσης προσαρμόστηκαν ανάλογα για να απορροφήσουν την κίνηση που θα προκύψει από το νέο εργοστάσιο, ενώ παράλληλα έχει κατασκευαστεί ένας εντελώς νέος οδικός άξονας πρόσβασης για την κάλυψη των τελευταίων 6,6 km προς την παραγωγική μονάδα. Η νέα μονάδα έχει σχεδιαστεί για παραγωγική δυναμικότητα τόνων, που αντιστοιχεί σε ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 1,6 εκ. τόνων κλίνκερ και 2,2 εκ τόνων τσιμέντου. Έχουν χρησιμοποιηθεί οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες της τσιμεντοβιομηχανίας ώστε να πληρούνται τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα του Ομίλου ως προς τις εκπομπές στον αέρα, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αειφόρο χρήση του ύδατος και των έγγειων πόρων. Εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του κλίματος. Με συνολική επένδυση πάνω από 300 εκ. ευρώ, η μονάδα έχει υιοθετήσει λύσεις με χρήση τεχνολογιών αιχμής για την περιστολή της χρήσης ενέργειας. Η διαμόρφωση της νέας γραμμής καύσης, με τον πλέον σύγχρονο τρόπο κατασκευής, ξεκίνησε στα μέσα του 2010 και βρίσκεται τώρα στο τελικό στάδιο βελτιστοποίησης παρέχοντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με την προγενέστερη μονάδα του Agadir. Η ειδική θερμική κατανάλωση, ήδη μειωμένη κατά 15%, αναμένεται να είναι χαμηλότερη κατά 30% όταν περατωθούν οι εργασίες. Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται οι άμεσες εκπομπές CO 2, οι οποίες και θα συνεχίσουν να μειώνονται με την βελτιστοποίηση του συστήματος του καυστήρα πολλαπλών καυσίμων. Ο κατακόρυφος κυλινδρόμυλος για την τελευταία άλεση του τσιμέντου ολοκληρώνει τη διαμόρφωση του συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας, συμμετέχοντας στην πρόληψη εκπομπής μέχρι τόνων CO 2 από την ηλεκτρική ενέργεια ανά έτος. H νέα παραγωγική μονάδα της Αit Baha Στη νέα μονάδα της Ait Baha, χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες της τσιμεντοβιομηχανίας ώστε να πληρούνται τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα του Ομίλου για τις εκπομπές στον αέρα, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αειφόρο χρήση έγγειων πόρων και ύδατος. H ειδική κατανάλωση ρεύματος της μονάδας πλησιάζει τις 90 kwh, πολύ μικρότερη από την προηγούμενη μονάδα του Agadir. Εξάλλου, το νέο εργοστάσιο διαθέτει το πρώτο σύστημα θερμικής ανάκτησης αποβλήτων για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στον Όμιλο. Χάρη σε ένα εναλλάκτη θερμότητας που λειτουργεί με διαθερμικό πετρέλαιο, οι καπνοί ψύχονται και παράγεται ενέργεια σε καυστήρα με εγκατεστημένη ισχύ 1,5 MW, χρησιμοποιώντας ένα τελευταίας τεχνολογίας κύκλο Rankine με πετρέλαιο υψηλού μοριακού βάρους. Πρόκειται για την πρώτη χρήση του συγκεκριμένου είδους τεχνολογίας στον τομέα, επιτρέποντας επίσης την εξοικονόμηση ύδατος και με δυνατότητα παραγωγής περίπου του 7% της συνολικής ενεργειακής ανάγκης της μονάδας, χωρίς χρήση επιπρόσθετων καυσίμων, προκαλώντας μια σειρά θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυστηρός έλεγχος εκπομπών στον αέρα Η νέα μονάδα έχει σχεδιαστεί για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο οποιασδήποτε εκπομπής υλικού από την παραγωγική διαδικασία στην ατμόσφαιρα. Η προστασία από τη σκόνη υλοποιείται με υφασμάτινα φίλτρα που διαθέτουν την υψηλότερη ικανότητα διακράτησης, ενώ άλλες εκπομπές αερίων από καπναγωγούς μειώνονται με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη γραμμή καύσης, σχεδιασμένης για να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των προτύπων του Ομίλου. Οι εκπομπές παρακολουθούνται σε 24ωρη βάση για τη διασφάλιση μακράς και συνεχούς επίδοσης. Και σε αυτή την περίπτωση, οι εκπομπές είναι χαμηλότερες έως και 90% από την προγενέστερη μονάδα του Agadir, η οποία πληρούσε ήδη τα όρια εκπομπών τα οποία έθετε η τρέχουσα νομοθεσία. Ο περιβαλλοντικά φιλικός σχεδιασμός της μονάδας ολοκληρώνεται με τη μεθοδολογία χειρισμού των υλικών, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης και μεταφοράς ερμητικά κλειστών υλικών. Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ύδατος για συνδρομή στις ανάγκες της γεωργίας Το εργοστάσιο βρίσκεται σε σημαντική ως προς τους υδάτινους πόρους περιοχή, όπως αυτή αξιολογήθηκε από τον Όμιλο με βάση το Global Water Tool το οποίο δημιουργήθηκε από το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Το εργαλείο αυτό ασχολείται με την παρούσα και την μελλοντική διαθεσιμότητα ύδατος, την ποιότητα του ύδατος, τα προβλήματα ύδατος που αφορούν στον πληθυσμό, στο περιβάλλον και στην γεωργία, την πρόσβαση σε πηγές ασφαλούς πόσιμου νερού και υγιεινής και την ανάπτυξη της βιομηχανίας και του πληθυσμού. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αξιολόγηση, και παρά το γεγονός ότι ένα εργοστάσιο 6 sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης

6 τεχνολογία για την αειφορία Ait Baha: η νέα μονάδα τσιμέντου ως πυλώνας τοπικής ανάπτυξης τσιμέντου δεν είναι μείζων καταναλωτής ύδατος, η μονάδα έχει σχεδιαστεί ώστε να περικόψει την κατανάλωση ύδατος στο ένα δέκατο μιας τυπικής εργοστασιακής διαμόρφωσης. Το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό είναι το σύστημα θερμικής ανάκτησης αποβλήτων το οποίο, εκτός από τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, μπορεί να αντικαταστήσει ένα συμβατικό πύργο ψύξης με ακροφύσια ψεκασμού ύδατος. Η παροχή ύδατος γίνεται από δυο φρεάτια που δημιουργήθηκαν από γεώτρηση πλησίον της Biougra, περιοχή που απέχει 23 χιλιόμετρα από τη μονάδα με ελάχιστες αγροτικές ανάγκες, μέσω αγωγών μεταφοράς και σταθμό άντλησης για τη μεταφορά του ύδατος στη βασική δεξαμενή τροφοδοσίας της μονάδας, χωρητικότητας κυβικών μέτρων, η οποία ευρίσκεται σε προσκείμενη ορεινή περιοχή. Σεβασμός στη χρήση της γης Ο χώρος της μονάδας είναι υψηλής φυσικής αξίας εξαιτίας της ύπαρξης ενός μεγάλου δάσους Μαροκινού σιδηρόξυλου (αργκάν). Για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του εν λόγω αξιόλογου οικοσυστήματος, έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα μαζικής φύτευσης δέντρων αργκάν κατά μήκος της περιμέτρου της μονάδας και η κατασκευή ενός πάρκου 310 εκταρίων. Σε συνεργασία με την αρμόδια δασική αρχή, το πρόγραμμα αφορά συνολικά έκταση μεγαλύτερη των 1200 εκταρίων περιλαμβανομένης της περιοχής πρασίνου που έχει ήδη δημιουργηθεί γύρω από την παραγωγική μονάδα. Η προστασία του δάσους Μαροκινού σιδηρόξυλου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ της Ciments du Maroc και της Fondation du Sud, Μαροκινής ΜΚΟ η οποία ενεργοποιείται για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας (βλ. μεθεπόμενη σελίδα). Επιπλέον, χάρη στην προσοχή την οποία απέδωσαν οι αρχιτέκτονες στην ενσωμάτωση της εγκατάστασης στον περιβάλλοντα χώρο, το λατομείο έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να είναι πρακτικά αόρατο από τον δρόμο και τις γύρω περιοχές. Το βάθος των ασβεστολιθικών σχηματισμών θα διατηρήσει στο ελάχιστο την αφαίρεση επιφανειακών στρωμάτων γης, όχι παραπάνω από 150 εκτάρια γης μετά από 50 χρόνια εργασιών. Το σημαντικό στοιχείο είναι η εναρμόνιση του χώρου της μονάδας με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, σε απόλυτη συμβατότητα με τις κλιματολογικές συνθήκες και τους τοπικούς ενεργειακούς πόρους. Έχει επίσης υπάρξει μέριμνα για την οπτική ενσωμάτωση της μονάδας τσιμέντου από τα σημεία παρατήρησης στη γη και στον αέρα, έχοντας υπόψη την γειτνίαση του χώρου με το αεροδρόμιο Al Massira του Agadir. Η πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί η νέα μονάδα στην Ait Baha είναι η εναρμόνιση της με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλοντα χώρο, σε απόλυτη συμβατότητα με τις κλιματολογικές συνθήκες και τους τοπικούς ενεργειακούς πόρους. Φυτώριο δένδρων Μαροκινού σιδηρόξυλου (Αργκάν) Το Agadir είναι περιοχή συνήθως συνδεδεμένη με θαλάσσιο τουρισμό και με μια σειρά από φολκλοριστικά στερεότυπα, αλλά αποτελεί μια πιο περίπλοκη πραγματικότητα. Οι οικονομικές επιδόσεις φαίνεται ότι πολλές φορές αποκρύπτουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινή διαβίωση των περιθωριοποιημένων κοινωνικών τάξεων. Εν τούτοις, η εικόνα δεν είναι τόσο αποθαρρυντική όσο φαίνεται: όπως επισημαίνει ο Dris Boutti, γενικός γραμματέας της Fondation du Sud: το μέλι δεν είναι ποτέ καρπός μιας και μοναδικής μέλισσας, με την έννοια ότι όταν υπάρχει καλή θέληση, οξύνοια και πόροι, μπορούν όλα να συνενώνονται σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης, οπότε τα αποτελέσματα μόνο πολύ καλά μπορεί να είναι. Στην περιοχή του Agadir, η εν λόγω ομάδα μελισσών καταβάλλει προσπάθειες να βοηθήσει τις πλέον αδύναμες κοινωνικές τάξεις. Ήδη από την αρχή της συγκεκριμένης εμπειρίας, η Ciments du Maroc, η Μαροκινή θυγατρική του Ομίλου Italcementi, ήταν μεταξύ των εταίρων της Fondation και στάθηκε ικανή να δημιουργήσει -σε λιγότερο από δέκα χρόνια- νέα δυναμική η οποία άλλαξε και αναδιαμόρφωσε το κοινωνικό τοπίο της περιοχής. Το αποτέλεσμα αυτό επισημαίνει τη μεγάλη σημασία που έχει η εταιρική σχέση μεταξύ των δυο ως άνω οντοτήτων, κοινός σκοπός των οποίων είναι η υποστήριξη της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης μιας από τις πλέον δυναμικές περιοχές του βασιλείου του Μαρόκου και ιδίως από οικονομικής πλευράς. Κοινωνικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων για εργαζόμενους Στην Ait Melloul, που απέχει λίγα χιλιόμετρα από τον νέο εργοστάσιο της Ciments du Maroc στην Ait Baha, υπάρχει ένα κοινωνικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων που ορθώνεται στο μέσον μιας εργατικής συνοικίας. Στο συγκεκριμένο κέντρο, έκτασης 2 εκταρίων, είναι πλέον εφικτό να βρουν φροντίδα οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά, υπάρχει κατάρτιση για άτομα με προβλήματα ακοής, εκπαιδευτική εγκατάσταση για μειονεκτούντα άτομα, εγκατάσταση αιμοκάθαρσης, χώρος άθλησης και πολλές άλλες εγκαταστάσεις: οι συγκεκριμένες υποδομές έρχονται να συνδράμουν εκατοντάδες άτομα και απασχολούν περίπου εκατό εργαζόμενους. Ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται σε 24ωρη βάση, ενώ στις δομές αυτές φιλοξενούνται περισσότερα από εκατό άτομα, με προσωπικές φροντίδες που παρέχονται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κοινωνικό κέντρο της Ait Mel- 8 sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης

7 τεχνολογία για την αειφορία νοοτροπία με σεβασμό στο περιβάλλον ως προς τις βιομηχανικές διεργασίες και ως προς την δέσμευση με τις τοπικές κοινότητες. loul, παρέχει υποστήριξη στα πιο μειονεκτικά στρώματα πληθυσμού, με απόλυτα φιλική διάθεση, τους κατάλληλους υλικούς πόρους και με υψηλού επιπέδου επαγγελματικές ικανότητες. Στόχος είναι η ανεξαρτητοποίηση των πλέον αδύναμων ομάδων πληθυσμού, ώστε να σταθούν σε θέση να δημιουργήσουν νέα προγράμματα διαβίωσης. Το έργο αυτό θα συνεχίζει να αποδίδει καρπούς και για τις μελλοντικές γενεές. Ένα φυτώριο δένδρων για την αναδάσωση του Agadir Όχι μακριά από την Ait Melloul, έχει δημιουργηθεί ένα άλλο έργο αειφόρου ανάπτυξης το οποίο αξίζει μέγιστης εκτίμησης. Πρόκειται για δεκατέσσερα εκτάρια, δεκαπέντε περίπου εργαζόμενους, έναν εμπειρογνώμονα φυτωρίου, έναν άνθρωπο γεμάτο πάθος και έναν και μοναδικό στόχο: τη φύτευση εκατομμυρίων δένδρων σε όλη την περιοχή, επαναφέροντας την στην προγενέστερη κατάσταση πριν την περίοδο της μεγάλης και διαρκούς ξηρασίας. Είναι μια πρόκληση στην οποία επιθυμούν διακαώς να ανταποκριθούν θετικά όλες οι μέλισσες της Fondation du Sud όπως και η διοίκηση της Ciments du Maroc. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο πρόγραμμα: σε λιγότερα από δυο χρόνια τα δέντρα Μαροκινού σιδηρόξυλου (αργκάν), οι χαρουπιές, οι συκιές και άλλα δένδρα τυπικά της περιοχής θα πρέπει να καλύπτουν εκατοντάδες εκτάρια. Διανέμουμε ποιοτικούς σπόρους δενδρυλλίων σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι πρόθυμοι να συμμορφωθούν με τους κανόνες μας, δηλαδή τις ανάγκη προετοιμασίας του εδάφους που θα φυτευθεί και την απαγόρευση πώλησης των προϊόντων μας και τη διατήρηση του δικαιώματος μας για πρόσβαση στις εργασίες που έχουν διεξαχθεί, παρατηρεί ο Philipe Alleon, αντιπρόεδρος της Fondation du Sud και δημιουργός της ιδέας προώθησης του συγκεκριμένου έργου, το οποίο συνδυάζεται με Συνεταιρισμός Targante για την αργανέλαιου στο Agadir Η προστασία του δάσους Μαροκινού σιδηρόξυλου (αργκάν) βοηθά στην καταπολέμηση της απερήμωσης. Το δένδρομαροκινού σιδηρόξυλου δεν είναι μόνο σημαντικό από οικολογικής πλευράς, αλλά και κοινωνικός πόρος με τα δικά του οικονομικά χαρακτηριστικά και τις πολλές του χρήσεις. Αποτελεί καρπό διαφόρων διαδράσεων στα πλαίσια της κοινωνίας της υπαίθρου μεταξύ εθνοτικών ομάδων, ιστορίας, ηθών και εθίμων και του ξηρού περιβάλλοντος χώρου. Σήμερα, χάρη και στην υποστήριξη της Ciments du Maroc και της Fondation du Sud, 60 γυναίκες εργάζονται σε συνεταιρισμό για την παραγωγή ελαίου από Μαροκινό δένδρο σιδηρόξυλου (αργανέλαιο). ένα ερευνητικό έργο συνεισφέροντας έτσι στην επίλυση το προβλήματος της αποδάσωσης και στη διατήρηση των ειδών της χλωρίδας στην περιοχή. Μεταξύ των δραστηριοτήτων της εταιρικής σχέσης μεταξύ Fondation du Sud και Ciments du Maroc είναι η αναδάσωση περιοχών πρασίνου στην έκταση των 300 εκταρίων η οποία περιβάλλει το εργοστάσιο. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο Μαρόκο προς μια πιο υπεύθυνη βιομηχανική Προωθώντας τη δραστηριότητα των γυναικών για παραγωγή αργανέλαιου Η Fattouma είναι μια γυναίκα με ισχυρή θέληση στην ηλικία των πενήντα περίπου, με υπερήφανο και αποφασιστικό βλέμμα. Στην μικρή πόλη της Ait Baha, αποφάσισε, εδώ και 23 χρόνια, να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της και να αλλάξει τη ζωή της και τη ζωή άλλων γυναικών πρόθυμων να συμμετάσχουν στη δραστηριότητα της. Είμαστε 14 γυναίκες και θέλαμε να δημιουργήσουμε μια ένωση ή ένα συνεταιρισμό για την παραγωγή αργανέλαιου, παραδοσιακού προϊόντος της περιοχής αυτής η παραγωγή του οποίου πέρασε χέρι με χέρι από διάφορες γενεές γυναικών, από μάνα σε κόρη ως ένας πραγματικός πολιτιστικός θησαυρός, δηλώνει η Fattouma με τη λάμψη στα μάτια και την υπερηφάνεια που συνδυάζεται με την ταπεινότητα, τυπικό χαρακτηριστικό γυναικών με δυνατό χαρακτήρα. Στην αρχή, ήταν δύσκολο να πείσουμε τους άνδρες να αφήσουν τις γυναίκες τους να φεύγουν από το σπίτι, καθημερινά, για να πηγαίνουν για δουλειά. Με το χρόνο όμως, χάρη στην υπομονή μας και στα σημαντικά αποτελέσματα που είχαμε χρονιά με τη χρονιά, οι άνδρες τελικά αποδέχθηκαν την ιδέα, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν περισσότερες από 60 γυναίκες στον συνεταιρισμό μας, συνεχίζει η Fattouma, με ένα βλέμμα θριάμβου στα μάτια. Η ιστορία αυτή προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στα μέλη της Fondation du Sud όπως και στη διοίκηση της μονάδας της Ait Baha, που αποφάσισαν να υποστηρίξουν από κοινού τον συνεταιρισμό αυτό, βοηθώντας στην διαφοροποίηση της παραγωγής του, αγοράζοντας καλύτερο και πιο σύγχρονο εξοπλισμό και διασφαλίζοντας γενικότερα τη διατήρηση και την ανάπτυξη της επιχείρησης σε όλη την περιοχή. Σήμερα, στην πόλη της Ait Baha, ο γυναικείος αυτός συνεταιρισμός παραγωγής αργανέλαιου, μελιού και άλλων φυσικών τοπικών προϊόντων έχει διεθνή πλέον φήμη χάρη στα ποιοτικά και διαφοροποιημένα του προϊόντα. 10 sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης

8 τεχνολογία για την αειφορία Προστατεύοντας το αργκάν για την ανάπτυξη των κοινωνικών πόρων Χωριό SOS για τα παιδιά Στο Agadir, ένα χωριό SOS ξεκίνησε να λειτουργεί το 2008 για τη φιλοξενία μέχρι 150 παιδιών σε κίνδυνο, στο οποίο εργάζονται μόνιμα περισσότερα από 35 άτομα. Είναι το μόνο χωρίο SOS στον κόσμο το οποίο κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου πριν ανατεθεί στη διαχείριση της διεθνούς ΜΚΟ Villages SOS. H Ciments du Maroc είχε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου δωρίζοντας τσιμέντο για την κατασκευή ολόκληρου του χωριού, επεσήμανε ο Driss Boutti. Στα πλαίσια της πολύπλοκης και πάντα σε εξέλιξη Μαροκινής κοινωνίας, η Ciments du Maroc με τις αγαθοεργίες της και τις αναπτυξιακές της δραστηριότητες, όπως με το ως άνω χωριό, έχει δημιουργήσει πολύ καλή φήμη αποτελεσματικής και απτής κοινωνικής δέσμευσης για την εταιρεία. Όταν επισημαίνουμε στους δωρητές μας ότι η Ciments du Maroc υποστηρίζει τα έργα μας με υλικό και με επιμελητειακή βοήθεια μας εμπιστεύονται περισσότερο και συχνά είναι πιο γενναιόδωροι στις συνεισφορές τους, εξηγεί ο Driss Boutti, υπογραμμίζοντας τις θετικές συνέπειες των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η Μαροκινή θυγατρική του Ομίλου Italcementi. Πράγματι, η Ciments du Maroc είναι ένας από τους βασικούς εταίρους της Fondation du Sud από την οποία εκπηγάζουν αυτά τα έργα, μεταξύ πολλών άλλων, όλα με βάση την αειφόρο ανάπτυξη. Υποστηρίζοντας τις ατομικές και συλλογικές δεξιότητες Η αρχική δέσμευση μεταξύ των εν λόγω δυο σημαντικών εταίρων βασίζεται σε μια απλή αλλά αποτελεσματική αρχή: η οποιαδήποτε κοινωνική πρωτοβουλία πρέπει να προωθείται αποβλέποντας στην ανάπτυξη των ατομικών και συλλογικών δεξιοτήτων οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των συγκεκριμένων δράσεων. Πριν την έναρξη ενός προγράμματος, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι όλη η υλική, και, κυρίως, η ανθρώπινη υποστήριξη για την αποπεράτωση και τη διάρκεια του έργου θα είναι επαρκώς διασφαλισμένες, παρατηρεί ο Abdallah Harma, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Ciments du Maroc. Κάθε έργο που προωθείται από την εταιρική αυτή σχέση αποβλέπει στη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού στόχου. Η προνοιακή εγκατάσταση για τα παιδιά στο κοινωνικό κέντρο της Ait Melloul, για παράδειγμα, συνδράμει τις μονογονικές οικογένειες παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον και την κατάλληλη εκπαίδευση μέσα σε μια δομή συγκρίσιμη με τα αντίστοιχα ιδιωτικά κέντρα και μάλιστα με πολύ μικρό αντίτιμο. Χάρη στη κοινωνική δέσμευση, στην αξιοπιστία, στη σαφήνεια και την αποτελεσματικότητα, η εταιρική σχέση μεταξύ Fondation du Sud και Ciments du Maroc δημιούργησε μια εικόνα αψεγάδιαστης αξιοπιστίας μεταξύ των περιθωριοποιημένων πληθυσμών, όπως και μεταξύ των Μαροκινών θεσμικών οργάνων, όπως είναι η Εθνική Πρωτοβουλία Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDNI). Όλες οι δραστηριότητες που διεξάγονται από την Fondation du Sud σε συνεργασία με την Ciments du Maroc αποβλέπουν στην ανάπτυξη του Μαρόκου με κατάρτιση σε επαγγελματικές δεξιότητες, δημιουργία άμεσης απασχόλησης, άμεση και έμμεση υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και άμεση ανάπτυξη των υποδομών. Το αργανέλαιο είναι σήμερα προϊόν με σημαντική ζήτηση στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική. Όλες οι κοινωνικές πρωτοβουλίες προωθούνται από την Ciments du Maroc με στόχο την ανάπτυξη ατομικών και συλλογικών δεξιοτήτων. Κάθε έργο το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Fondation du Sud αποβλέπει στην βελτίωση των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης των πληθυσμών στόχων. Το Arganier, είναι Δρυμός Βιοσφαίρας της Unesco από το 1988 και αποτελεί μια μοναδική δασική περιοχή τετραγωνικών χιλιομέτρων του νοτιοδυτικού Μαρόκου. Κατά τα τελευταία 100 χρόνια, η έκταση του μειώθηκε κατά περίπου 50% λόγω της κατασκευής κάρβουνου, της βοσκής και της συνεχούς εντατικοποίησης της καλλιέργειας. Για την τοπική οικονομία των Βερβέρων, το αργκάν (Μαροκινό σιδηρόξυλο) υπήρξε παραδοσιακά πηγή ζωοτροφής, ελαίου, ξυλείας και καυσίμων. Αποτελούσε τη βάση της τοπικής αγροτικής οικονομίας για εκατοντάδες χρόνια. Τα φύλλα και ο καρπός του δένδρου παρέχουν τροφή για τις κατσίκες και τις καμήλες, η ξυλεία του χρησιμοποιείται για θέρμανση και την κατασκευή διαφόρων αγαθών των νοικοκυριών, ενώ ο καρπός για την παρασκευή του αργανέλαιου, με σημαντικές θρεπτικές ιδιότητες και μεγάλη αξία στην τοπική αγορά. Το αργκάν, εθεωρείτο για πολλά χρόνια ένας κοινωνικός πόρος ή, πιο συγκεκριμένα ένας οικογενειακός πόρος. Το δένδρο αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο σημαντικό από οικολογικής πλευράς, αλλά και κοινωνικός πόρος με την δική του οικονομία και τις πολλές του χρήσεις. Αποτελεί το αποτέλεσμα διαφόρων διαδράσεων στα πλαίσια της αγροτικής κοινωνίας μεταξύ εθνοτικών ομάδων, ιστορικών στοιχείων, ηθών και εθίμων και του ξηρού τοπικού περιβάλλοντος. Σήμερα, η εκμετάλλευση του δάσους Arganier παίζει σημαντικότερο οικονομικό και κοινωνικό ρόλο στο Μαρόκο. Περίπου δυόμιση εκατομμύρια Μαροκινοί ζουν χάρη στο εισόδημα που τους παρέχεται από το Arganier, το οποίο αποτελεί και τον βασικό πόρο σε αυτό το πολύ πτωχό τμήμα της εδαφικής επικράτειας, συνδράμοντας στην αποφυγή της μαζικής εξόδου από την περιοχή. Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένες με το συγκεκριμένο αυτό δένδρο. Για πολλά χρόνια, η κυβέρνηση του Μαρόκου υποστηρίζει τη δημιουργία γυναικείων συνεταιρισμών για την παραγωγή αργανέλαιου ως μέρος μιας κοινωνικής και περιβαλλοντικής στρατηγικής. Από τη μια πλευρά, ενισχύοντας το εισόδημα των γυναικών, η κυβέρνηση τις βοηθά ώστε να παραμείνουν στην περιοχή. Οι γυναίκες που εργάζονται στην παραγωγή αργανέλαιου έχουν επίσης την ευκαιρία παρακολούθησης μαθημάτων γραμματισμού. Από την άλλη πλευρά, διασφαλίζεται και η προστασία του Arganier και του οικοσυστήματος του. Ο τελευταίος αυτός στόχος είναι πολύ σημαντικός για όλη την περιοχή. Είναι γεγονός ότι η υπερεκμετάλλευση των βοσκοτόπων και των ορεινών εκτάσεων, όπως επίσης και η εντατική γεωργική εκμετάλλευση στις πεδιάδες απειλούν την αειφορία του παραδοσιακού αγροδασικού συστήματος που τροφοδοτείται από τα δένδρα αργκάν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασης του εδάφους και τη μείωση της γεωργικής παραγωγής. Η υποβάθμιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική έξοδο των αγροτικών πληθυσμών από τις περιοχές τους. Καθίσταται λοιπόν σημαντική όχι μόνο η διατήρηση των δένδρων αργκάν που απομένουν αλλά και η αποκατάσταση των υποβαθμισμένων περιοχών. Με τέλεια προσαρμογή στο φυσικό του περιβάλλον, το ενδημικό αυτό δένδρο μπορεί να αναπτύσσεται σε φτωχά, ρηχά εδάφη, και εξαιτίας του μεγάλου βάθους των ριζών του, θεωρείται ότι επιφέρει σημαντικά οφέλη καταπολεμώντας τη διάβρωση του εδάφους και την απερήμωση, που είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα για το νότο του Μαρόκου. 12 sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης

9 ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Patrice Costa ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η συνεχιζόμενη διαχείριση αποκατάστασης των λατομείων για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας: βέλτιστες πρακτικές στη Γαλλία Η δραστηριότητες των λατομείων επιδρούν σημαντικά στη φύση και στον περιβάλλοντα χώρο τους. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η GSM, μια από τις θυγατρικές του Ομίλου Italcementi στη Γαλλία, επισημοποίησε την συνεχιζόμενη δέσμευση της σε περιβαλλοντικά θέματα και δημιούργησε σχέδια δράσης για την πρόληψη, τη διαχείριση και τον έλεγχο των επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της. Η GSM συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές και έχει εξασφαλίσει εταιρικές σχέσεις με εμπειρογνώμονες, εθνικές και διεθνείς περιβαλλοντικές ενώσεις, με σκοπό την ενδυνάμωση των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με το τοπίο, την βιοποικιλότητα και τα σχέδια αποκατάστασης των χώρων παραγωγής της. Κατά την έναρξη των εν λόγω δραστηριοτήτων υπήρχε ένα λατομείο με έκταση 54 εκτάρια που ονομαζόταν le Domain στο Pont a Mousson της Ανατολικής Γαλλίας. Από το 2001, το λατομείο έχει καταχωρηθεί ως εθελοντικά προστατευόμενη φυσική περιοχή τη διαχείριση της οποίας είχε αναλάβει μια επιτροπή στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, η Ένωση Καθηγητών Βιολογίας και Γεωλογίας, η Ένωση Φυσιογνωστών Neomys και η GSM που εξασφάλιζε τον συντονισμό. Για πάνω από 10 χρόνια οικολογικής διαχείρισης, χάρη στις εργασίες μετακίνησης εδαφικών στοιχείων από την GSM κατά τη διάρκεια των εργασιών του λατομείου, ο συγκεκριμένος προσχωματικός χώρος παρέχει καταφύγιο σε 3 προστατευόμενα φυτικά είδη και φιλοξενεί περίπου 140 διαφορετικά είδη πουλιών. Στη συνέχεια του le Domaine, το λατομείο του Voisin παρέχει συγκατοίκηση μεταξύ βιομηχανικής δραστηριότητας, περιβαλλοντικής επίγνωσης και αστικής κοινότητας. Για τα τελευταία χρόνια, ο Patrice Costa, διεθνής ρεπόρτερ ειδικός σε περιβαλλοντικά θέματα, παρακολουθεί τη χλωρίδα και την πανίδα. Τα αποτελέσματα εμφανίζουν μια αυξημένη ελκυστικότητα του χώρου για την ανάπτυξη της φύσης. Τρεις είναι οι παράγοντες οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση: α) ο ίδιος ο χώρος, ακόμη ενεργός βιομηχανικά με δυο περιοχές λατόμευσης και συνεπώς με περιορισμένη πρόσβαση του κοινού αποτελούν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τη ζωή των πουλιών, β) με την αποκατάσταση του χώρου, έκτασης περίπου 40 εκταρίων και με πεταλοειδές σχήμα, δημιουργήθηκε μια περίβολος χωρίς απότομες πλαγιές με αποτέλεσμα να υπάρξει ταχεία ανάπτυξη παρόχθιας ιτιάς και μιας μεγάλης ποικιλίας παραποτάμιων φυτών όπως καλαμιώνες, βρύα ή διάφορα βούρλα, γ) στη δεξιά όχθη μια φυτεία ιτιάς μέσα στο νερό με τον καλαμιώνα παρέχει μεγάλη δυνατότητα φιλοξενίας σε διάφορα είδη υδρόβιων πτηνών. Η ηρεμία μαζί με την τακτική και διαφοροποιημένη επαναφύτευση οδηγεί σε θετική αναπαραγωγή των ειδών που ήδη υπάρχουν στην περιοχή. 30 διαφορετικά είδη πτηνών που κατασκευάζουν φωλιές, όπως τσαλαπετεινοί, βουτηχτάρες, βουρλοποταμίδες, σπίνοι, καλαμοτσίχλονα, και περίπου 35 είδη που δεν κατασκευάζουν φωλιές, όπως σαϊνες, ποντικοβαρβακίνες, μπεκατσίνια, ψαραετοί, αγριόπαπιες και κλωσσόπαπιες, διαβιούν ή διέρχονται συχνά από την περιοχή. Η περιοχή μετεβλήθη σε υψηλής αξίας χώρο αλιείας για τα ιχθυοφάγα είδη πτηνών και προσωρινός χώρος ανάπαυσης για τα αποδημητικά πτηνά, όπως λευκοπελαργούς και πορφυροτσικνιάδες. Αυτή η υδάτινη έκταση επιβεβαιώνει, χρόνο με το χρόνο, το θετικό της χαρακτήρα για την υδρόβια διαβίωση των πτηνών αλλά επίσης και για το δασικό της πλούτο. Παρατηρήθηκε επίσης τακτική παρουσία πτηνών τα οποία έχουν καταχωρηθεί στον Ευρωπαϊκό κατάλογο ευάλωτων ειδών όπως ο αετομάχος, ο νανόμπουφος και ο πορφυροτσικνιάς. Διασφαλίζοντας μια συνεχή διαχείριση αναστηλώσεων, τα λατομεία της GSM όπως εκείνο της Voisin, προωθούν το σημαντικό ρόλο τον οποίο παίζουν ως οικολογικοί διάδρομοι και ως υποστηρικτικά στοιχεία ανάπτυξης της βιοποικιλότητας. Η Gravière du Fort, νέος τόπος κατάδυσης στην Αλσατία Με θέση στα δυτικά του Στρασβούργου και στη διασταύρωση όλων των αυτοκινητοδρόμων της περιοχής, η Gravière du Fort υποδέχεται από τον Αύγουστο 2010, τα μέλη των συλλόγων κατάδυσης της Γαλλικής Ομοσπονδίας για τις διάφορες πρακτικές κατάδυσης χωρίς αναπνευστική συσκευή, κολύμβηση, φωτογράφηση και κινηματογράφηση. Η GSM εκμεταλλεύτηκε το συγκεκριμένο λατομείο για περίπου 20 χρόνια και χάρη στην υπεύθυνη διαχείριση χρειάστηκε πολύ λίγος χρόνος για τη μετατροπή του χώρου σε σημαντικό σημείο υποβρύχιας δραστηριότητας και εκμετάλλευσης της υδάτινης βιοποικιλότητας στην Αλσατία. Χρειάστηκε κατά κύριο λόγο η εγκατάσταση πλωτήρων στο νερό που ήταν απαραίτητοι για τη διευκόλυνση των υποβρυχίων δραστηριοτήτων. Με παρόμοιο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την συγκατοίκηση μεταξύ αθλητικών δραστηριοτήτων και την ανάγκη διατήρησης των οικοσυστημάτων, ορισμένες περιοχές έχουν προστατευθεί με διαβάθρες ώστε να αποφεύγεται η διαταραχή του ευαίσθητου οικοσυστήματος. Τα ομαλά πρανή σε συνδυασμό με την επιφάνεια έκτασης 10 εκταρίων και το ρηχό των 40 μέτρων παρέχουν στις Γαλλικές Ομοσπονδίες Κατάδυσης και στο κέντρο κατάρτισης πρώτων βοηθειών τον ιδεώδη χώρο για καταδυτική αθλητική δραστηριότητα και τις δραστηριότητες αναψυχής. Η ποιότητα του ύδατος καθιστά ευχερέστερη τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη διερεύνηση των θησαυρών άγριας ζωής που υπάρχουν στο χώρο. Έχει κινηματογραφηθεί ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο εμφανίζεται όχι μόνο η ζωή των διαφόρων ειδών ιχθύων, όπως πέστροφες, ποταμολάβρακα, σίρκα, αλλά και η χλωρίδα με το σύνολο του οικοσυστήματος. Σχετικά με το χώρο αυτό, υπάρχει η αναγνώριση εκ μέρους της Εθνικής Γαλλικής Ολυμπιακής και Αθλητικής Επιτροπής η οποία τον χαρακτήρισε ως Χώρο Αειφόρου Ανάπτυξης και Αθλητικών δραστηριοτήτων σχετικά με την εκ νέου ανάπτυξη του σημείου και τις συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες αποβλέπουν στην εκτέλεση των σκοπών του έργου. Ο εν λόγω χαρακτηρισμός αποδίδεται από το 2009 (σε 14 έργα το 2009 και σε 31 το 2010), ενώ ο ως άνω χώρος είναι ο πρώτος ο οποίος χαρακτηρίζεται για τις καταδυτικές δραστηριότητες και για τη συγκεκριμένη αειφόρο ανάπτυξη ενός τόπου αθλητικών δραστηριοτήτων σε ανοικτό χώρο. Τη διαχείριση του χώρου έχει αναλάβει η ένωση FROG (Περιφερειακή Ομοσπονδία για την Οργάνωση της Gravière du Fort), ενώ τα εγκαίνια έγιναν τις 5 Σεπτεμβρίου 2010 παρουσία πολλών προσωπικοτήτων. Ισπανία: η μονάδα παραγωγής τσιμέντου ως αειφόρος λύση επεξεργασίας λυμάτων Η Aguas del Anarbe, δημοτική εταιρεία επεξεργασίας υδάτων στη Βασκική Χώρα της Ισπανίας και η FYM, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Italcementi στην Ισπανία, υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας σχετικά με την ανάκτηση των οργανικών αποβλήτων που δημιουργούνται στη Μονάδα Καθαρισμού των Υδάτων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου Anorga της Loiola, κάτι που σημαίνει ότι δημιουργείται ένας κλειστός περιβαλλοντικός κύκλος λυμάτων για τους Guipύzcoans που ζουν στην περιοχή του Anarbe. Η υπογραφή της συμφωνίας ανακοινώθηκε στην συνοικιακή ένωση της Anorga, ενώ ήταν παρόντες ο δήμαρχος της Donostia-San Sebastian και πρόεδρος της Mancomunidad del Anarbe, Odόn Elorza, ο επίτιμος πρόεδρος της FYM José Maria Echarri, ο πρόεδρος της Aguas del Anarbe, Enrique Noain, και ο διευθυντής της μονάδας Guipύzcoan, Antonio Nolasco. Όλοι οι συμμετέχοντες επεσήμαναν ότι για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, και για την πόλη της Donostia- San Sebastian η διάθεση των εν λόγω οργανικών αποβλήτων στο εργοστάσιο της Anorga αποτελεί μια προωθημένη περιβαλλοντικά και αειφόρο λύση για το πρόβλημα των στερεών αποβλήτων των προερχόμενων από τη διαδικασία καθαρισμού των λυμάτων. Για την Aguas del Anarbe, η τελική διάθεση της λάσπης που προέρχεται από τη διαδικασία καθαρισμού των λυμάτων αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας, για την επίλυση του οποίου είναι απαραίτητες όσο το δυνατόν περισσότερες εναλλακτικές λύσεις και προορισμοί. Μια από αυτές είναι ο κλίβανος κλίνκερ της μονάδας τσιμέντου, η τέλεια εγκατάσταση για ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα Anorga εργοστάσιοτσιμέντου, Ισπανία χωρίς περιβαλλοντικές παρενέργειες έχοντας υπόψη τη φύση και τις παραμέτρους καύσης του εν λόγω κλιβάνου ή οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες εκπομπές στην ατμόσφαιρα, εξαλείφοντας συνεπώς τα απόβλητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον περιβάλλοντα χώρο. Η υπογραφή της ως άνω συμφωνίας κλείνει τον περιβαλλοντικό κύκλο των λυμάτων για το 44% του πληθυσμού της Guipύzcoa με τον μέγιστο βαθμό σεβασμού στο περιβάλλον. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της δέσμευσης της FYM για τη βελτίωση της αειφορίας και του περιβάλλοντος στο San Sebastian, στην ιστορική επικράτεια της Guipύzcoa και γενικότερα στην Βασκική Αυτόνομη Κοινότητα, όπως επίσης και μέρος της συνεισφοράς της στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Η διαδικασία καθαρισμού των οργανικών αποβλήτων που δημιουργούνται στη Μονάδα καθαρισμού υδάτων της Loiola, 95% των οποίων θα αποξηρανθούν εκ των προτέρων θερμικά, θα αποτελέσει μια ευκαιρία και ένα περιβαλλοντικό όφελος για όλους τους κατοίκους της περιοχής, διότι αποδίδει θετικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Με αυτή την έννοια, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία επεσήμαναν ότι οι εργασίες ανάκτησης θα έχουν θετικό ισοζύγιο σχετικά και με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η μονάδα τσιμέντου της Anorga υπόκειται στους αυστηρότερους κανόνες συνεχούς ελέγχου και παρακολούθησης ως προς τη λειτουργία της και τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Η διαδικασία καθαρισμού στη Μονάδα καθαρισμού υδάτων της Loiola θα παράγει μέχρι τόνους οργανικών αποβλήτων το χρόνο. Τα λύματα καθενός από τους κατοίκους των δέκα 14 sdvision Περιοδικό Αειφόρου Ανάπτυξης

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 Italcementi Group sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Περιληπτική Περιγραφή Ελλάδα sdreport Περιληπτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011

Τυπωμένο σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί. Travel PLC. Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων. Μάρτιος 2011 Τυπωμένο σε 0% ανακυκλωμένο χαρτί Travel PLC Οδηγίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ξενοδοχείων Μάρτιος 0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Υπεύθυνη Ηγεσία είναι μια από τις τέσσερεις κύριες βασικές αξίες της TUI Travel PLC. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΗΣMagazino. Στόχοι Αειφορίας 2012. σελ.3. Διαχείριση των λατομείων μας και βιοποικιλότητα σελ.6. Πράσινες ασφαλείς μεταφορές σελ.

ΗΡΑΚΛΗΣMagazino. Στόχοι Αειφορίας 2012. σελ.3. Διαχείριση των λατομείων μας και βιοποικιλότητα σελ.6. Πράσινες ασφαλείς μεταφορές σελ. ΗΡΑΚΛΗΣMagazino ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ HΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 Διαχείριση των λατομείων μας και βιοποικιλότητα σελ.6 Πράσινες ασφαλείς μεταφορές σελ.14 Βιώσιμη ανάπτυξη σε συνθήκες οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΙTΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και τα συστατικά μιας ελληνικής ενεργειακής πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανά χείρας έκθεση αποπειράται να παρουσιάσει, να γνωστοποιήσει και, ταυτοχρόνως, να συγκεράσει τις θέσεις προτάσεις όλων συνολικά των κατατεθειμένων παρεμβάσεων στο Δημόσιο Διάλογο «Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα στην Ελληνική

«Πράσινα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα στην Ελληνική ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία «Πράσινα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα στην Ελληνική Χρηµατοπιστωτική Αγορά» της Γούδα Χαρούλα Επόπτης Καθηγητής: κος

Διαβάστε περισσότερα

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report [ ] sustainability report 1 [ περιεχόμενα ] ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...3 Σχετικά με την Αττική Οδό...3 Σχετικά με τον απολογισμό...4 Μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου...8 Η εταιρεία...10 Ιστορικό...11

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

...η φυσική μας πορεία

...η φυσική μας πορεία βιώσιμη ανάπτυξη *......η φυσική μας πορεία * Καλύπτουμε τις ανάγκες του σήμερα δίχως να θυσιάζουμε τη δυνατότητα μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. φωτογραφία εξωφύλλου: Biscutella

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες

Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες τις αρχές της εταιρίας μας, που στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ «Το έδαφος αποτελεί ένα αγαθό κοινού ενδιαφέροντος για την Κοινότητα, παρόλο που κατά κύριο λόγο ανήκει σε ιδιώτες, και

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ I3E ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Προωθώντας την Καινοτομία στους τομείς της Βιομηχανικής Πληροφορικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων μέσω της Δημιουργίας Δικτυώσεων Programme co-funded by the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ: Διαχείριση νερού, ενέργειας και γης για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Περιεχόμενα Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η...5 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1...6 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»...6 1.1 Ανάγκη για ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί το βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Δίνει μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα