B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ"

Transcript

1 B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

2 Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου που ονομάζουμε δι-επιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (business-to-business electronic commerce B2B B E.C), E ή πιο απλά δι- επιχειρησιακές συναλλαγές, υποδηλώνει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη σε μία συναλλαγή, δηλαδή και οι πωλητές και οι αγοραστές είναι επιχειρήσεις ή οργανισμοί Το Β2Β Η.Ε αναμένεται να φθάσει στα $1330,9 δις

3 Πίνακας 8.1 Προβλεπόμενα Έσοδα Β2Β ΗΕ στο Διαδίκτυο Βιομηχανικός τομέας Υπολογιστές, ηλεκτρονικά Συνολικά Έσοδα Έσοδα από Διαδίκτυο % Συμμετοχής Διαδικτύου στό σύνολο $477,8 $ 8,7 1,8% $693,1 $121,4 17,5% $1005,4 $ 395,3 39,3% Αυτοκινητοβιομηχανία Συνολικά Έσοδα Έσοδα από Διαδίκτυο % Συμμετοχής Διαδικτύου στο σύνολο $915,9 $ 1,5 0,2% $1150,5 $22,7 2,0% $1445,3 $212,9 14,7% Πετροχημικά Συνολικά Έσοδα Έσοδα από Διαδίκτυο % Συμμετοχής Διαδικτύου στο σύνολο $987,3 $2,1 0,2% $1142,9 $22,6 2,0% $1323,3 $178,3 13,5% Δημόσιες Υπηρεσίες Συνολικά Εσοδα Έσοδα από Διαδίκτυο % Συμμετοχής Διαδικτύου στο σύνολο $490,2 $3,2 0,7% $567,5 $32,2 5,7% $656,9 $169,5 25,8% Χαρτί/ Είδη Γραφείου Συνολικά Εσοδα Έσοδα από Διαδίκτυο % Συμμετοχής Διαδικτύου στο σύνολο $826,7 $0,6 0,1% $981,8 $6,4 0,7% $1166,0 $65,2 5,6% Ναυτιλία/ Αποθήκευση Συνολικά Εσοδα Έσοδα από Διαδίκτυο %Συμμετοχής Διαδικτύου στο σύνολο $312,6 $0,5 0,2% $334,7 $6,8 2,0% $358,3 $61,6 17,2% Τρόφιμα/ Γεωργικά προϊόντα Συνολικά Έσοδα Έσοδα από Διαδίκτυο % Συμμετοχής Διαδικτύου στο σύνολο $1489,6 $0,1 0,0% $1627,7 $6,3 0,4% $1778,6 $53,6 3,0% Άλλα Συνολικά Έσοδα Έσοδα από Διαδίκτυο %Συμμετοχής Διαδικτύου στο σύνολο $4411,9 $2,0 0,0% $5314,4 $32,7 0,6% $6412,0 $194,4 3,0% ΣΥΝΟΛΟ Συνολικά Εσοδα Εσοδα από Διαδίκτυο % Συμμετοχής Διαδικτύου στο σύνολο $9911,9 $18,6 0,2% $11.812,6 $251,1 2,1% $14.446,5 $1.330,9 9,4%

4 Εφαρμογές Β2Β HE - Πρόσβαση στους εξής τομείς πληροφοριών : Προϊόν προδιαγραφές, τιμές, ιστορικό πωλήσεων. Πελάτης ιστορικό αγορών και προβλέψεις. Προμηθευτής είδη προϊόντων, χρόνοι ανταπόκρισης, όροι πώλησης. Παραγωγή Προϊόντων δυναμικότητα, ποσοστά δεσμευμένης παραγωγής σε πάγιους πελάτες. Μεταφορές μεταφορείς, χρόνοι ανταπόκρισης, κόστη. Αποθέματα επίπεδα αποθεμάτων, κόστη διατήρησης αποθέματος, τόποι αποθεμάτων. Συνεργασίες- Συνεταιρισμοί στην Εφοδιαστική Αλυσίδα κύριοι υπεύθυνοι, ρόλοι και ευθύνες των συνεταίρων, προγράμματα. Ανταγωνισμός benchmarking, ανταγωνιστικές προσφορές προϊόντων, μερίδια αγοράς. Πωλήσεις και Μάρκετινγκ σημεία πώλησης, προωθητικές ενέργειες. Διαδικασίες και Αποδοτικότητα της Εφοδιαστικής αλυσίδας περιγραφή διαδικασιών, μέτρηση αποδοτικότητας, ποιότητα, χρόνοι παράδοσης, ικανοποίηση πελατών

5 Εφοδιαστική Αλυσίδα Η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για την μετατροπή των προϊόντων από τα αρχικά στάδια των πρώτων υλών έως την παράδοσή τους στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη Η εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να χωριστεί σε τρία κύρια μέρη: 1. το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει τα διάφορα στάδια εισροών πρώτων υλών και υλικών για την παραγωγή από τους προμηθευτές 2. το δεύτερο περιλαμβάνει τις εσωτερικές διεργασίες μίας επιχείρησης για τη μετατροπή των πρώτων υλών ή υλικών σε ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα 3. το τρίτο όλες τις διαδικασίες για την προώθηση αυτών προς τους τελικούς καταναλωτές ή χρήστες (διανομή και μεταπώληση σε ενδιάμεσους φορείς όπως χονδρεμπόρους, λιανέμπορους, μεταπωλητές κλπ)

6 Εφοδιαστική Αλυσίδα Στο παρελθόν, όλες οι διαδικασίες που διατρέχουν κατά μήκος όλη την εφοδιαστική αλυσίδα διεκπεραιώνονταν με έντυπο τρόπο (πχ αιτήσεις αγορών, εντολές παραγγελίας, τιμολόγια). Εδώ ακριβώς έρχονται οι εφαρμογές του ΗΕ για να προσφέρουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα

7 Τα συστατικά μέρη του Β2Β Η.Ε Η πωλήτρια εταιρεία - προσανατολισμένη στη διαχείριση μάρκετινγκ. Η αγοράστρια εταιρεία-προσανατολισμένη στη διαχείριση προμηθειών. Ο ηλεκτρονικός ενδιάμεσος είναι μία τρίτη ενδιάμεση οντότητα που παρέχει υπηρεσίες, διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ αγοραστή-πωλητή πωλητή. Εταιρεία παραδόσεων - διανομών υλοποιεί την έγκαιρη παράδοση προϊόντων /υλικών (Just in - time delivery). Δικτυακή πλατφόρμα πχ Διαδίκτυo, Internet, Extranet. Πρωτόκολλο Επικοινωνίας όπως η Ηλεκτρονική Μεταφορά Δεδομένων (EDI) και τα πακέτα συγκριτικών αγορών. Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης πιθανώς λειτουργεί χρησιμοποιώντας το εσωτερικό δίκτυο (intranet) και συστήματα Enterprise Resource Planning -ΕRP

8 Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ Η πλατφόρμα του δι-επιχειρησιακού ΗΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών μιας εταιρείας σε κάποια άλλη, στο Διαδίκτυο. Αυτό το συγκεκριμένο επιχειρησιακό μοντέλο μπορεί να ονομασθεί ως μάρκετινγκ προσανατολισμένο στον προμηθευτή/ πωλητή Από την πλευρά του προμηθευτή, μία ιστοσελίδα εφοδιασμένη με ηλεκτρονικούς καταλόγους είναι βασικά ή ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται στο B2C C HE. Οι διαφορές που υπάρχουν εντοπίζονται στα εξής σημεία : # οι πελάτες είναι επιχειρήσεις στις οποίες η τροφοδότηση των δεδομένων των παραγγελιών στα συστήματα διαχείρισης των προμηθειών είναι πρωταρχικής σημασίας. # ο κάθε εταιρικός αγοραστής/ πελάτης, ενδεχομένως να έχει τον δικό του κατάλογο και τις δικές του τιμές. # η συμπεριφορά ενός εταιρικού αγοραστή διαφέρει σημαντικά από αυτή ενός μεμονωμένου καταναλωτή

9 Διαχείριση Προμηθειών Από την οπτική γωνία του προμηθευτή, το δι-επιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα μέσον για την βελτίωση της διαχείρισης των προμηθειών, μέσω της μειωμένης τιμής αγοράς των προϊόντων και της μείωσης του κύκλου αγοράς. Για την εφαρμογή του από την οπτική του προμηθευτή, η αγορά η προσανατολισμένη στον αγοραστή/ πελάτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το μοντέλο, όπου οι αγοραστές ανακοινώνουν τις αιτήσεις προσφορών τους σε δυνητικούς προμηθευτές για επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών. Για τους προμηθευτές, η συμμετοχή σε μια πελατοκεντρική αγορά και η ανάληψη του διαγωνισμού, αποτελεί θέμα πρωταρχικής σημασίας

10 Ηλεκτρονικοί Διαμεσολαβητές Ο ρόλος των ηλεκτρονικών ενδιαμέσων στο διεπιχειρησιακό ΗΕ είναι ακριβώς ο ίδιος όπως και στο Β2C ΗΕ με τη μόνη διαφορά ότι εδώ οι πελάτες δεν είναι οι ανεξάρτητοι καταναλωτές, αλλά άλλες επιχειρήσεις. Τόσο οι μεμονωμένοι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις, προμηθεύονται κάποια κοινά είδη, όπως πχ βιβλία, είδη γραφείου και προσωπικούς υπολογιστές. Σε αυτήν την περίπτωση και οι δύο μπορούν να χρησιμοποιούν τον ίδιο διαμεσολαβητή.

11 Έγκαιρη Παράδοση (Just-In In-Time Delivery) Ως γνωστόν, στις εταιρείες συναρμολόγησης (manufacturing) η έγκαιρη παράδοση υλικών και εξαρτημάτων (just in time delivery) αποτελεί πρωταρχικής σημασίας απαίτηση. Δεδομένου ότι το δικτυακό άμεσο μάρκετινγκ-on line direct marketing- θεωρεί ως προαπαιτούμενο την ύπαρξη εσωτερικού συστήματος έγκαιρης παραγωγής, η έγκαιρη παράδοση και η εκ των προτέρων επιβεβαίωση στον πελάτη για την διαθεσιμότητα του αποθέματος, αποτελούν βασικά στοιχεία του Β2Β ΗΕ, ενώ στο Β2C ΗΕ, η έγκαιρη παράδοση αποτελεί δευτερευούσης σημασίας ζήτημα

12 Ηλεκτρονική Aνταλλαγή Δεδομένων EDI Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων είναι η ανταλλαγή εγγράφων προκαθορισμένης μορφής μεταξύ επιχειρήσεων Το EDI χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την ανταλλαγή δεδομένων που ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι επιχειρήσεις τακτικά Στο παρελθόν το EDI λειτουργούσε σε πανάκριβα δίκτυα προστιθέμενης αξίας (value added networks- VANs) Internet based EDI - μία από τις σημαντικότερες τεχνολογίες για Β2Β ΗΕ

13 Intranet Τα εσωτερικά δίκτυα αποτελούν μία αποτελεσματική πλατφόρμα εφαρμογής ροής εργασίας (work flow) και εργασίας ομάδων (groupware) βασισμένης στο δίκτυο και έτσι τείνει να καθιερωθεί ως πρότυπο πλατφόρμας για τα εταιρικά πληροφοριακά συστήματα (corporate information systems). Συνεπώς, η ολοκλήρωση μίας πλατφόρμας Β2Β ΗΕ και ενός πληροφοριακού συστήματος που βασίζεται σε intranet, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα

14 Extranet H πλατφόρμα του Β2Β ΗΕ μπορεί να πάρει τη μορφή είτε ενός ιδιωτικού δικτύου που μοιράζονται μεταξύ τους αποκλειστικά οι εταίροι, είτε ένα ανοικτό δίκτυο όμοιο με το Διαδίκτυο. Το Διαδίκτυο αποτελεί την πλέον οικονομική και εύκολα προσπελάσιμη πλατφόρμα, με σοβαρά όμως προβλήματα ασφάλειας Το extranet που δημιουργεί ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (Virtually Private Network-VPN) μεταξύ εταιρειών χρησιμοποιώντας ως πλατφόρμα το Διαδίκτυο, προσφέρει μία ικανοποιητική λύση στα προβλήματα ασφάλειας.

15 Ολοκλήρωση με Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης η ολοκλήρωση του ΗΕ με τα πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης των προμηθευτών είναι σχετικά εύκολη για τον λόγο ότι οι προμηθευτές διατηρούν την πλατφόρμα στους εξυπηρετητές τους τόσο για το ηλεκτρονικό εμπόριο όσο και για τα συστήματα υποστήριξης τους.

16 Online Υπηρεσίες Οι online υπηρεσίες για ταξίδια και τουρισμό, η εύρεση εργασίας, η αγορά ακινήτων, η διαπραγμάτευση μετοχών, οι τραπεζικές εργασίες του διαδικτύου, η ασφάλεια και οι δημοπρασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από τους ελεύθερους καταναλωτές όσο και από επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, υπάρχουν υπηρεσίες που υποστηρίζουν αποκλειστικά το Β2Β, όπως ο ταίριασμα αγοραστών και πωλητών

17 Αρχιτεκτονικά Μοντέλα Β2Β Ηλεκτρονικού Εμπορίου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ-ΣΤΟΝ ΣΤΟΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (Dell, Intel, Cisco και IBM) Πρόβλημα η ενημέρωση όταν γίνονται επαναλαμβανόμενες αγορές Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες (Electronic Auctions) (δικτυακοί τόποι προσβάσιμοι μόνο από εγκεκριμένους πελάτες) - Στις πωλήτριες εταιρείες δίδεται η ευκαιρία να απαλλαγούν από πλεονάζοντα προϊόντα ενώ οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να πετύχουν τεράστιες εκπτώσεις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ-ΣΤΟΝ ΣΤΟΝ-ΑΓΟΡΑΣΤΗ - Η αναζήτηση προϊόντων σε ηλεκτρονικά καταστήματα ή μέσω ηλεκτρονικών διαμεσολαβητών και η σύγκριση τιμών, μπορεί να αποβεί εξαιρετικά δαπανηρή για επιχειρήσεις οι οποίες προμηθεύονται χιλιάδες είδη μέσω του διαδικτύου, Έτσι είναι προτιμότερο γι αυτές τις επιχειρήσεις να στήσουν τη δική τους αγορά. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ-ΣΤΟΝ ΣΤΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ- Το τρίτο επιχειρηματικό μοντέλο, καθιερώνει την ύπαρξη μίας ενδιάμεσης εταιρείας η οποία λειτουργεί μία αγορά, στην οποία οι εταιρείες-αγοραστές αγοραστές και πωλητές μπορούν να συναντηθούν (Boeing Ενδιάμεση μεταξύ αεροπορικών εταιριών και προμηθευτών εξαρτημάτων αεροπλάνων) ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Ένας εικονικός οργανισμός (Virtual Corporation-VC VC) απαρτίζεται από έναν αριθμό εταιρικών συνεταίρων οι οποίοι μοιράζονται δαπάνες και πόρους για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ - Franchise

18 Διαχείριση Προμηθειών με χρήση της Εσωτερικής Αγοράς του Αγοραστή Σε αυτό που αποκαλούμε εσωτερική αγορά του αγοραστή, το τμήμα προμηθειών καθορίζει το εύρος προϊόντων ή των έργων προς αγορά και καλεί προμηθευτές να υποβάλλουν τις προσφορές τους Τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη Προμηθειών και Διαχείρισης Εφοδιασμού πλέον συνηγορούν υπέρ καινοτόμων μεθόδων αγορών, σαν μία στρατηγική προσέγγιση που επιτρέπει την αύξηση του περιθωρίου κέρδους Υπολογίζεται ότι το 80% περίπου των αγορών ενός οργανισμού αντιπροσωπεύει το 20% της συνολικής αξίας αγορών. Ένα μεγάλο τμήμα του χρόνου δαπανάται σε δραστηριότητες χωρίς προστιθέμενη αξία, όπως είναι πχ η καταχώριση στοιχείων, η διόρθωση λαθών σε έντυπα, η επίσπευση παραδόσεων ή επίλυση προβλημάτων ποιότητας. Οι δύο κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, που παραβλέπουν οι περισσότεροι οργανισμοί είναι η μείωση του αριθμού των εργασιών ρουτίνας και η μείωση του χρονικού κύκλου των προμηθειών μέσω της χρήσης κατάλληλων τεχνολογιών, όπως είναι η ροή εργασίας, η ομαδική εργασία, τα πακέτα ERP, αλλά και τα μοντέλα ΗΕ Β2Β

19 Στόχοι για ένα Τμήμα Προμηθειών Μείωση του χρονικού κύκλου και του κόστους αγορών Καλύτερο έλεγχο προϋπολογισμού Εξάλειψη των διοικητικών σφαλμάτων Αύξηση της παραγωγικότητας των αγοραστών. Μείωση των τιμών μέσω προτυποποίησης προϊόντων και ενοποίησης αγορών. Βελτίωση στη διαχείριση της πληροφορίας, όπως αυτές που αφορούν τους προμηθευτές και την τιμολόγηση. Βελτίωση στις διαδικασίες πληρωμών

20 Η Βέλτιστη Λύση : Ηλεκτρονικό Εμπόριο Β2Β

21 Ηλεκτρονική Αγορά προσαρμοσμένη/ προσανατολισμένη στις ανάγκες των προμηθευτών Το παράδειγμα της Cisco Systems Εξυπηρέτηση Πελατών - φόρτωση λογισμικού, την παρακολούθηση ελαττωμάτων και την παροχή τεχνικών συμβουλών Online παραγγελίες Πριν την «e-εποχή» Η Cisco ουσιαστικά παράγει όλα της τα προϊόντα βάσει παραγγελίας, με συνέπεια να υπάρχουν πολύ λίγα ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Πριν την λειτουργία του δικτυακού της τόπου, η παραγγελία κάποιου προϊόντος ήταν περίπλοκη και χρονοβόρα Ενημέρωση για την πορεία της παραγγελίας (Order Status) - η Cisco εμφανίζει στο σύστημά της στοιχεία όπως η ημερομηνία αποστολής, ο τρόπος και το μέσον αποστολής, καθώς και ο ακριβής τόπος που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή το κάθε προϊόν. Οι συμβεβλημένες μεταφορικές εταιρείες ενημερώνουν τακτικά τη βάση δεδομένων της Cisco για την πορεία της κάθε παραγγελίας με ηλεκτρονικό τρόπο, συνήθως μέσω συστημάτων EDI. Η βάση δεδομένων αυτόματα ενημερώνει το web site της Cisco προσφέροντας στους πελάτες άμεση ενημέρωση για το στάδιο εκτέλεσης της παραγγελίας τους

22 Οφέλη Μειωμένο Κόστος Λειτουργίας Βελτιωμένη Τεχνική Υποστήριξη και Εξυπηρέτηση Πελατών Μειωμένο Κόστος Προσωπικού Τεχνικής Υποστήριξης Μειωμένο Κόστος Διανομής Λογισμικού

23 Ηλεκτρονική Αγορά προσανατολισμένη στις ανάγκες των Αγοραστών - ΤΡΝ General Electric 1. Οι αγοραστές προετοιμάζουν την σχετική πληροφόρηση για τις αναγκαίες προσφορές. 2. Οι αγοραστές δημοσιεύουν τις αιτήσεις προσφορών στο Internet. 3. Οι αγοραστές αναγνωρίζουν πιθανούς προμηθευτές. 4. Οι αγοραστές προσκαλούν τους προμηθευτές να κάνουν προσφορές. 5. Οι προμηθευτές φορτώνουν τις πληροφορίες από το Internet. 6. Οι προμηθευτές υποβάλλουν προσφορές. 7. Οι αγοραστές αξιολογούν τις προσφορές των προμηθευτών και έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης προκειμένου να επιτύχουν την καλύτερη συμφωνία. 8. Οι αγοραστές επικυρώνουν τις προσφορές που ικανοποιούν τις ανάγκες τους με το καλύτερο τρόπο.

24 Οφέλη για τους Αγοραστές Εξεύρεση νέων προμηθευτών και δημιουργία σχέσεων με αυτούς ανά τον κόσμο. Ενδυνάμωση των σχέσεων και ρύθμιση των διαδικασιών προμηθειών με ήδη υπάρχοντες επιχειρηματικούς εταίρους. Ταχεία διανομή πληροφοριών και προδιαγραφών σε επιχειρηματικούς εταίρους. Ηλεκτρονική μετάδοση σχεδίων σε πολλαπλούς προμηθευτές ταυτόχρονα. Μείωση του χρόνου κύκλου παραγγελίας καθώς και μείωση του κόστους των προμηθευόμενων αγαθών. Γρήγορη παραλαβή και σύγκριση προσφορών από μεγάλο αριθμό προμηθευτών για διαπραγμάτευση καλύτερων τιμών και όρων αγοράς

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET - INTRANET - EXTRANET

INTERNET - INTRANET - EXTRANET INTERNET - INTRANET - EXTRANET H Αρχιτεκτονική των Internet, Intranet, Extranet Τα Internet, Intranet και Extranet είναι οι πιο δημοφιλείς πλατφόρμες Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Το διαδίκτυο είναι η πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ι-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ -B2Β - ιδάσκoντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Νάσκος Εμμανουήλ Σταρίδης Γ εώργιος ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 2013 Μαδιτινός Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ " ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Χ. ΜΑΡΙΓΚΟΥ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανάθεση έργου σε τρίτους (Outsourcing): Έννοια Περιεχόµενο-Ρόλος- Εφαρµογές και Τάσεις στο χώρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τε χ ν ο λ ο γ ικ ο Εκ π α ιδ ε υ τ ικ ό Ιδ ρ υ μ α Κα β ά λ α ς ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302. Επιβλέπων Καθηγητής: Φουκαράκη Γεωργία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302. Επιβλέπων Καθηγητής: Φουκαράκη Γεωργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις» Φοιτητής: ιαµαντάκης Παύλος Α.Μ. 3302 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ- LOGISTICS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Προμήθειες Μεταφορικών Υπηρεσιών υπό Συνθήκες Δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η σημασία των Ηλεκτρονικών Κουπονιών στο νέο Οικονομικό Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα στον Καταναλωτή. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ρ. Γεώργιος Παπαµιχαήλ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατικά Μοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου: ιεπιχειρησιακά vs. Προσανατολισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ- EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Ε-MARKETING...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 2.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ E-MARKETING...5 2.2.1.:Ε-MARKETING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...8 2.2.2.:Ε-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...9 2.2.3.:Ε-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Π τ υ χ ι α κ ή Ε ρ γ α σ ί α

Π τ υ χ ι α κ ή Ε ρ γ α σ ί α ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Π τ υ χ ι α κ ή Ε ρ γ α σ ί α ΘΕΜΑ: Ε-BUSINESS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας»

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Β κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE B2 «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Συντονιστές: Πουλυµενάκου Aγγελική (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Raporteurs: ηµητρακόπουλος Γιώργος (Eλληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα