ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 359/13/ΔΔΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 359/13/ΔΔΠ"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ. 359/13/ΔΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ Αρ.359/13/ΔΔΠ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 3. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 11. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 13. ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 14. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 16. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΛΕΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σελ. 2 από 14

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αριθμός Διαγωνισμού : 359/13/ΔΔΠ 1.1 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. (εφεξής καλούμενος ΔΕΣΦΑ) προκειμένου να αναθέσει σε ασφαλιστική εταιρεία, με σύμβαση, την ασφαλιστική κάλυψη των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και Διακοπής Εργασιών έναντι Παντός Κινδύνου, της Αστικής Ευθύνης και των Τρομοκρατικών Ενεργειών, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και σας καλεί να υποβάλλετε την προσφορά σας, σε σφραγισμένο φάκελο, έως την ΧΧ/ΧΧ/13 και μέχρι ώρα μ.μ. με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ No 359/13/ΔΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής ΔΕΣΦΑ Α.Ε Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται : Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία δύναται να συμμετέχει στο διαγωνισμό με την υποβολή μόνο μιας προσφοράς για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1.3 Τα έξοδα δημοσίευσης του Παρόντος Διαγωνισμού ανέρχονται σε. Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ και θα αφαιρεθούν από τον πρώτο Λογαριασμό που θα υποβάλλει. 1.4 Οι ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές Εταιρείες καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους χωριστά για τα ακόλουθα τρία (3) Τμήματα : I. Ασφαλιστική Κάλυψη των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και Διακοπής Εργασιών έναντι Παντός Κινδύνου Σελ. 3 από 14

4 II. ΙΙΙ. Ασφαλιστική Κάλυψη Τρομοκρατικών Ενεργειών Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και την οδηγία 2004/17/ΕΚ όπως ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 59/2007, η οποία εφαρμόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΔΕΣΦΑ και προσφερόντων ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Οποιαδήποτε αντιδικία θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. Η διαδικασία προσωρινής δικαστικής προστασίας διέπεται από τον Ν / 2010 (ΦΕΚ 173 / ) Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και τον ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης & Εκτέλεσης Προμηθειών του ΔΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β 2695/ Απόφαση Αριθ.Δ1/Γ/25457) και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ Ο ανωτέρω Κανονισμός θα διέπει και την Σύμβαση που θα υπογραφεί. Σημειώνεται ρητά ότι η ΣΥΜΒΑΣΗ που θα υπογραφεί, υπόκειται στην διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του Νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/ Τεύχος Α ) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/ Τεύχος Α ) [βλ. ΚΥΑ 20977/ (ΦΕΚ Β 1673/2007)]. 3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία που λαμβάνει από το ΔΕΣΦΑ στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε τρίτα πρόσωπα πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΔΕΣΦΑ. Ο ΔΕΣΦΑ επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος να αποκλείσει από τον παρόντα Διαγωνισμό υποψηφίους που αποδεδειγμένα έχουν παραβιάσει την υποχρέωση της παρούσας παραγράφου. Η ίδια υποχρέωση εχεμύθειας θα δεσμεύει τόσο τον Ανάδοχο του Διαγωνισμού όσο και τους μη επιλεγέντες υποψηφίους. 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.1 Η/Οι ανάδοχος/ες Ασφαλιστική/ές Εταιρεία/ες που θα επιλεγεί/ούν από τον ΔΕΣΦΑ, στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού, για την ασφάλιση Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και Διακοπής Εργασιών έναντι παντός κινδύνου, Τρομοκρατικών Ενεργειών και Αστικής Ευθύνης, θα προσφέρει/ουν συγκεκριμένου περιεχομένου και λεκτικού ασφαλιστήρια συμβόλαια, των οποίων το πλαίσιο έχει ήδη προδιαγράψει ο ΔΕΣΦΑ και περιγράφονται στο παρόν τεύχος της Διακήρυξης. 4.2 Η/Οι ανάδοχος/ες Ασφαλιστική/ές Εταιρεία/ες δύναται/νται για την τοποθέτηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων που ζητούνται να συνεργαστεί/ούν με αντασφαλιστικό μεσίτη. 4.3 Η/Οι ανάδοχος/ες Ασφαλιστική/ές Εταιρεία/ες δεν δικαιούται/ούνται να αντικαθιστά/ούν τους αντασφαλιστές που γνωστοποιήθηκαν με την προσφορά της/τους κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΣΦΑ. Σελ. 4 από 14

5 4.4 Η ισχύς των προσφορών που θα κατατεθούν θα έχουν περίοδο χρονικής ισχύος για 4 μήνες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής προσφορών. 4.5 Οι συμμετέχουσες Ασφαλιστικές Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά για όποια από τα τρία περιγραφόμενα στην παράγραφο 1.4 ασφαλιστήρια συμβόλαια επιθυμούν. 4.6 Οι απαλλαγές και τα όρια κάλυψης θα είναι σε Ευρώ ( ). 4.7 Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης θα είναι για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 4.8 Εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και προ της ημερομηνίας έναρξης της Ασφαλιστικής Σύμβασης, η-/οι Ανάδοχος/ες Ασφαλιστική/ές Εταιρεία/ες θα πρέπει να προσκομίσει/ουν Βεβαίωση/εις ασφάλισης για το 100% του κινδύνου. 4.9 Η/Οι ανάδοχος/ες Ασφαλιστική/ές Εταιρεία/ες για τις ασφαλίσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και διακοπής εργασιών σε συνεργασία με τον ηγέτη αντασφαλιστή για την ασφάλιση υλικών ζημιών περιουσιακών στοιχείων υποχρεούται να προβεί σε επιθεώρηση των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων εντός του πρώτου εξαμήνου ασφαλιστικής κάλυψης και όχι αργότερα από το τέλος Μαΐου. Το κόστος επιθεώρησης βαρύνει τον ασφαλιστή/αντασφαλιστές οι οποίοι υποχρεούνται να διαθέτουν στο ΔΕΣΦΑ τη σχετική έκθεση. Η σχετική έκθεση θα διενεργείται από εξειδικευμένους οίκους πλην των περιπτώσεων που οι ασφαλιστές/αντασφαλιστές διαθέτουν εξειδικευμένο τμήμα για τη διενέργεια τέτοιων επιθεωρήσεων. Την έκθεση αυτή ο ΔΕΣΦΑ θα χρησιμοποιεί για ασφαλιστικούς σκοπούς. 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5.1 Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β. Ο πλήρης τίτλος του ΔΕΣΦΑ δηλαδή: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙ γ. Ο αριθμός και ο τίτλος του Διαγωνισμού δ. Η ημερομηνία υποβολής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ε. Τα στοιχεία του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, των οποίων οι φάκελοι υποβάλλονται ανοικτοί, δεν γίνονται αποδεκτές. 5.2 Μέσα στον Φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους και ειδικότερα ως εξής: Ι) ΦΑΚΕΛΟΣ Α - Δικαιολογητικά Συμμετοχής Στον φάκελο αυτόν τοποθετούνται σε ένα (1) πρωτότυπο όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Άρθρο 7. ΙΙ) ΦΑΚΕΛΟΣ Β - Οικονομική Προσφορά Στον φάκελο αυτόν τοποθετούνται σε ένα (1) πρωτότυπο όλα τα έγγραφα που ορίζονται στο Άρθρο 8. Σελ. 5 από 14

6 Ο Φάκελος Β θα πρέπει εμφανώς να φέρει την ένδειξη ότι περιέχει οικονομικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτό, ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να χρησιμοποιήσει την Κόκκινη Ετικέτα που παρέχεται με το παρόν ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ή να χρησιμοποιήσει άλλη ευδιάκριτη ετικέτα, που να υποδεικνύει τα περιεχόμενα με σαφήνεια. Οι δύο παραπάνω Φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5.3 Κάθε ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα προετοιμάσει την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του αυστηρά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και τα λοιπά ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ πρέπει κατά τον έλεγχο να την μονογράψει και να τη σφραγίσει. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ επίσης απορρίπτεται αν είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 6.1 Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ πρέπει να υποβάλλουν εντός του Φακέλου Α της προσφοράς τους, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, διάρκειας πέντε (5) μηνών από την τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών, χωριστή για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο και συνταχθείσα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα 1) του παρόντος, ως εξής: α) Για το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο παγίων περιουσιακών στοιχείων & διακοπής εργασιών έναντι παντός κινδύνου, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ), β) Για το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο τρομοκρατικών ενεργειών, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ ( 3.600), γ) Για το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ ( ). 6.2 Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού, θα πρέπει να υποβληθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ εντός δέκα εργάσιμων (10) ημερών από τη γραπτή ανάθεση, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους ίσου με το 10% της συνολικής αξίας του κάθε μεμονωμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις, διάρκειας τριών (3) μηνών μετά την προβλεπόμενη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης, η οποία θα επιστρέφεται εφόσον μετά την πάροδο του χρόνου ισχύος της και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκκαθαριστεί οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις και τυχόν απαιτήσεις των συμβαλλομένων. 6.3 Οι ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ θα πρέπει να επεκτείνουν την ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής τους μετά από γραπτό αίτημα του ΔΕΣΦΑ, οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη λήξη ισχύος της. Εάν ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δεν συμμορφωθεί προς τα ανωτέρω, τεκμαίρεται ότι αποποιείται παντός δικαιώματος ή απαιτήσεως που μπορεί να έχει έναντι του ΔΕΣΦΑ που σχετίζεται με το Διαγωνισμό. 6.4 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα επιστραφεί σ' αυτόν μετά την παραλαβή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης από το ΔΕΣΦΑ και την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των άλλων ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ θα επιστραφούν μετά την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ των οποίων η Προσφορά απορρίφθηκε, επιστρέφονται αμέσως μετά την τελική απόρριψη της προσφοράς τους. 6.5 Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή/και να την Σελ. 6 από 14

7 υπογράψει χωρίς επιφύλαξη, όπως ορίζεται στο Άρθρο 13 (ΑΝΑΘΕΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ή/και δεν υποβάλλει την απαιτούμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, τότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα καταπέσει υπέρ του ΔΕΣΦΑ, ως ποινή που ρητά ορίζεται δια του παρόντος, ανεξάρτητα από το εάν ο ΔΕΣΦΑ έχει υποστεί ζημίες ή απώλειες ή όχι. Τα ίδια θα ισχύουν και για οποιονδήποτε ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, στην περίπτωση που αυτός αποσύρει ή/και μεταβάλλει την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του μετά την ημερομηνία λήξης παραλαβής των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η ως άνω ποινή δεν συνδέεται με τυχόν αποζημιώσεις λόγω ζημιών που υπέστη ο ΔΕΣΦΑ, λόγω της μη υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 6.6 Οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από μία ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή από Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει άδεια διενέργειας Τραπεζικών Εργασιών. Εάν το κείμενο των Εγγυητικών Επιστολών δεν είναι γραμμένο στην Ελληνική ή στην Αγγλική, θα συνοδεύεται από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση, από Αρμόδια Αρχή, στην Ελληνική ή στην Αγγλική. 7. ΦΑΚΕΛΟΣ Α - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Φάκελος Α θα περιέχει ένα (1) πρωτότυπο από τα ακόλουθα νομίμως επικυρωμένα δικαιολογητικά, αριθμημένα και με τη σειρά που περιγράφεται παρακάτω: 7.1 Δεόντως συμπληρωμένες Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής, σύμφωνα με το Άρθρο 6 και το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 του παρόντος. 7.2 Επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου κατά το νόμο ή το καταστατικό για λήψη αποφάσεων Οργάνου, όπου θα αναφέρονται: α) Η απόφαση συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τους Όρους και Διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και των Τευχών του Διαγωνισμού. β) Ο διορισμός Νόμιμου Εκπροσώπου εξουσιοδοτημένου να υπογράψει και να υποβάλλει την ΠΡΟΣΦΟΡΑ και να εκπροσωπήσει τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 7.3 Δήλωση ότι ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ έχει μελετήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και των λοιπών Τευχών. 7.4 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή και ως εκ τούτου δεν είναι ένοχος παροχής ψευδών στοιχείων και πληροφοριών. Τα ανωτέρω υπό 7.3 και 7.4 υπογράφονται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ. 7.5 Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, τον οποίο θα έχει ορίσει το αρμόδιο Όργανο του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ, ότι αποδέχεται τον ως ανωτέρω 7.2β διορισμό του χωρίς όρους ή επιφυλάξεις καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα. 7.6 Τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα : i) Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η άδεια συστάσεως και το καταστατικό. ii) Τα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκαν οι μέχρι σήμερα τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού. Σελ. 7 από 14

8 iii) iv) Απόσπασμα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα καθώς και για τις υπογραφές που δεσμεύουν την εταιρεία. v) Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου ανακοινώνονται τα ονόματα των μελών του νέου Δ.Σ. 7.7 Καταστατικό ιδρύσεως και διατάξεις τoυ Ν. 2328/95 και τoυ Π.Δ. 82/96 Οι Ελληνικές Εταιρείες πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3310/2005 και του Π.Δ. 82/96, όπως ισχύουν, να προσκομίσουν: α. Βεβαίωση της Δ/vσης Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονομαστικές. β. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. Εφόσον από την παραπάνω κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες Ανώνυμες Εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών ανωνύμων εταιρειών ισχύει και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητας ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, πρέπει να προσκομισθεί στην Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΣΦΑ) σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά πρέπει να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΣΦΑ) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, τους λόγους δε αυτούς θα κρίνει και θα αξιολογήσει η Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΣΦΑ). Σελ. 8 από 14

9 Σημειωτέο, ότι οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των κρατών μελών της Ε.Ε και των χωρών του ΟΟΣΑ εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες να έχουν ονομαστικές μετοχές. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προσκομισθούν επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Εφόσον για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις επιβάλλεται κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΣΦΑ) κατά την υποβολή του φακέλου συμμετοχής στον διαγωνισμό τα ακόλουθα έγγραφα: αα) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο της χώρας της έδρας της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου περί εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της υποψηφιότητας να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή, τροποποίηση του καταστατικού της, ώστε το σύνολο των μετοχών της να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές. ββ) αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της υποψήφιας εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετοχών κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της υποψηφιότητας. γγ) κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της υποψήφιας εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται ενημερωμένα από τον ΑΝΑΔΟΧΟ στον ΔΕΣΦΑ και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Από τα έγγραφα του εδαφ. α περ. (ββ) και (γγ) της παρούσας παραγράφου πρέπει να προκύπτει ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που να έχει συντελευτεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους στο ΔΕΣΦΑ. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους συστάσεως του υποψηφίου και να συνοδεύονται, σε περίπτωση που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική ή αγγλική από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 7.8 Για κάθε μορφή Εταιρείας ή προσωπικής επιχείρησης, υπεύθυνη δήλωση ή άλλο επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι: i) δεν τελεί υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρο 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα) ή άλλη παρόμοια κατάσταση και δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης των προαναφερόμενων. ii) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σελ. 9 από 14

10 β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη ( Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία ( Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία ( Π.Κ.), ια) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). Τα υπό α - δ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό ε - ια, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος του προσφέροντος. 7.9 Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος, κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης, Φορολογικές υποχρεώσεις, εισφορές σε Επαγγελματικές ενώσεις ή ό,τι άλλο απαιτείται και προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας Φ.Ε.Κ. όπου δημοσιεύθηκαν οι Οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί, λογαριασμοί εκμεταλλεύσεως, αποτελέσματα χρήσεως) των ετών 2010, 2011 και Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/88 υπογεγραμμένη από τον Εκπρόσωπό του προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται ότι δραστηριοποιείται ο προσφέρων τουλάχιστον κατά τα τρία τελευταία έτη (2010, 2011, 2012) στον κλάδο Πυρός και ότι έχει μέσο όρο ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις για τα τρία (3) τελευταία έτη ( 2010, 2011, 2012) τουλάχιστον Η υπεύθυνη δήλωση αφορά μόνο στους προσφέροντες για την ασφάλιση Περιουσίας & Διακοπής Εργασιών και Τρομοκρατικών Ενεργειών Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/88 υπογεγραμμένη από τον Εκπρόσωπό του προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται ότι δραστηριοποιείται ο προσφέρων τουλάχιστον κατά τα τρία τελευταία έτη ( 2010, 2011,2012) στον κλάδο Αστικής Ευθύνης και ότι έχει μέσο όρο ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις για τα τρία (3) τελευταία έτη (2010, 2011, 2012) τουλάχιστον Η Υπεύθυνη δήλωση αφορά μόνο στους προσφέροντες για την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/88 υπογεγραμμένη από τον Εκπρόσωπό του προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στελέχη που θα διαχειριστούν τις ασφαλίσεις της αναθέτουσας αρχής διαθέτουν κατ ελάχιστο γνώση της αγγλικής γλώσσας και 5ετή εμπειρία στη διαχείριση ασφαλίσεων κλάδου πυρός και αστικής ευθύνης μεγάλων πελατών ή τουλάχιστον στον κλάδο ασφάλισης για τον οποίο προβαίνουν σε υποβολή προσφοράς (διευκρινίζεται ότι για το ασφαλιστήριο Τρομοκρατικών Ενεργειών απαιτείται σχετική εμπειρία στον κλάδο πυρός). Μεγάλοι πελάτες θεωρούνται για τους σκοπούς της παρούσας, πελάτες των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι πάνω από τριάντα εκατομμύρια ευρώ ( ). Σελ. 10 από 14

11 7.15 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/88 του προσφέροντος υπογεγραμμένη από τον Νομίμως εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπο του, στην οποία θα δηλώνεται το ποσοστό υποστήριξης από τους επιλεγμένους αντασφαλιστές το οποίο δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 50%. Η δήλωση αυτή θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από αντίστοιχη έγγραφη δήλωση των αντασφαλιστών με το ακριβές ποσοστό συμμετοχής τους καθώς και ότι αποδέχονται τον ασφαλιστικό κίνδυνο σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όλοι οι αντασφαλιστές που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν rating το οποίο θα είναι κατ ελάχιστον Α(-) Standard and Poors ή ισοδύναμο από AM Best Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/88 του προσφέροντος, υπογεγραμμένη από τον νομίμως εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπό του, στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία του επιλεγέντος αντασφαλιστικού μεσίτη με τον οποίο η ασφαλιστική εταιρεία συνεργάζεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/88 του προσφέροντος, υπογεγραμμένη από τον Νομίμως εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπο του, ότι σε περίπτωση ανάθεσης σε αυτήν της αιτούμενης ασφαλιστικής κάλυψης θα προσκομίσει στον ΔΕΣΦΑ εντός 20 ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης πληροφόρηση που αφορά στην επωνυμία και στο ποσοστό συμμετοχής όλων των αντασφαλιστών στην ασφαλιστική κάλυψη του ΔΕΣΦΑ και την πλέον πρόσφατη αξιολόγηση που έχουν λάβει οι συμμετέχοντες αντασφαλιστές από AM BEST ή εναλλακτικά STANDARD & POORS, καθώς και πιστοποιητικά ασφαλιστικής κάλυψης. Παρατήρηση: Η ημερομηνία των Υπευθύνων Δηλώσεων του Ν.1599/86 θα πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις απαιτείται να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. ΠΡΟΣΟΧΗ : ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 8. ΦΑΚΕΛΟΣ Β - Οικονομική Προσφορά Ο φάκελος Β θα πρέπει εμφανώς να φέρει την ένδειξη ότι περιέχει οικονομικά στοιχεία. Για τον σκοπό αυτό, ο προσφέρων πρέπει να χρησιμοποιήσει την κόκκινη ετικέτα που παρέχεται με το παρόν τεύχος διακήρυξης ή να χρησιμοποιήσει άλλη ευδιάκριτη ετικέτα, που να υποδεικνύει τα περιεχόμενα με σαφήνεια. 1. Οι προσφέροντες καλούνται να συντάξουν την οικονομική προσφορά τους με τυποποιημένο τρόπο συμπληρώνοντας τους συνημμένους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 5. Το κόστος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα αναφέρεται σε ΕΥΡΩ, επί ποινή αποκλεισμού. 2. Η οικονομική προσφορά πρέπει επιπροσθέτως να περιέχει περιγραφή της ανάλυσης των επιβαρύνσεων σε απόλυτο ποσό και ποσοστό (π.χ Συντελεστή Ασφαλίστρων, Δικαίωμα Συμβολαίου, Φόρο Ασφάλισης,) ανά ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Επίσης, διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονομική προσφορά ή επιφυλάξεις επ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισμού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του προσφέροντα που τις διατυπώνει. 4. Σε περίπτωση ύπαρξης αριθμητικών λαθών στην Οικονομική Προσφορά του προσφέροντα, η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να προβαίνει στη διόρθωση των αριθμητικών πράξεων και να χρησιμοποιεί για την κατάταξη των προσφορών, την διορθωμένη πλέον προσφορά του προσφέροντα. Σελ. 11 από 14

12 Η οικονομική προσφορά θα είναι δεόντως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του προσφέροντος. 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Την μ.μ. της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, ήτοι την ΧΧ/ΧΧ/13, η υπηρεσία του ΔΕΣΦΑ που παρέλαβε τις προσφορές (Κεντρική Γραμματεία) θα τις παραδώσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού και η οποία θα ανοίξει τους φακέλους Α. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει παρουσία των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των εταιρειών που έχουν παραλάβει τα τεύχη του διαγωνισμού και έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα την προσφορά, εφόσον το επιθυμούν, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία : H Επιτροπή Διαγωνισμού θα αποσφραγίσει τους φακέλους Α και θα προσυπογράψει το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια θα ελεγχθεί η πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, βάσει των απαιτήσεων του Διαγωνισμού. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Άρθρο 7.1, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού καθιστά την προσφορά απορριπτέα. Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες να υποβάλλουν μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα γνωστοποίησής τους (με τηλεομοιοτυπία) ελλείποντα δικαιολογητικά με την εξαίρεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Αν τα υπόψη δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα ο ΔΕΣΦΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει τις σχετικές προσφορές. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών δυνατόν να ζητηθεί από τους προσφέροντες να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να παρέχουν περαιτέρω δικαιολογητικά ή πληροφορίες, αλλά μόνο για τα συγκεκριμένα σημεία που ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Οι προσφέροντες θα πρέπει ν απαντήσουν γραπτά το αργότερο σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του ερωτήματος της Επιτροπής Διαγωνισμού άλλως ο ΔΕΣΦΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος ν απορρίψει τις προσφορές αυτών που δεν απάντησαν εμπρόθεσμα. Αυτές οι απαντήσεις δεν επιτρέπεται να τροποποιούν την αρχικά υποβληθείσα προσφορά και δεν συνιστούν δικαίωμα αντιπροσφοράς στον προσφέροντα. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Εάν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προϋπόθεση για την αποσφράγιση του Φακέλου Β (Οικονομική Προσφορά) είναι η πληρότητα του Φακέλου Α (Δικαιολογητικά Συμμετοχής). Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης των Φακέλων Α θα κοινοποιηθούν μέσω τηλεομοιοτυπημάτων (fax) στους προσφέροντες. 10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ α) Ο ΔΕΣΦΑ θα κατακυρώσει τον διαγωνισμό στην Ασφαλιστική Εταιρεία με τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά προσφερόμενο Τμήμα (ασφαλιστήριο συμβόλαιο). β) Η/Οι Ασφαλιστική/ες Εταιρεία/ες που θα επιλεγεί /ούν υποχρεούται /ούνται να επιβεβαιώσει/ουν εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης, την κατά 100% κάλυψη των ασφαλίσεων που της /τους ανατίθενται και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής κάλυψης. Για την επιβεβαίωση της ασφαλιστικής κάλυψης Σελ. 12 από 14

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.647/10/ΔΠ. για τη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) ΑΕ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.647/10/ΔΠ. για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ(ΔΕΠΑ) ΑΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.647/10/ΔΠ για τη «ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ KAI ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 653/10/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή. Ημέρα: 24.7.2013 Ώρα: 11:00 πμ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46904Μ-ΘΒ7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.Π.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Ε-MAIL : gnaprom@yahoo.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11053/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 3. ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 4. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 3. ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 4. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2014 ΑΠΟΚΟΜΙ Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ, ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 210 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING (CENTRA),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371414 2014-10-30

14PROC002371414 2014-10-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Γκαγκαουδάκη Τηλέφωνο : +30 2810 391500 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

Αθήνα: 30-4-14 Aρ.Πρωτ.: 14059. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 10-02-2014 Aρ.Πρωτ.: 3894 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29-09-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 32403 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα