ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΕΧΑ ΕΤΟ Χ2ΡΙ Με τον πατροπαράδοτο τρόπο κ α ι με την α π α ι τούμενη ευλάβεια κ α ι λα μπρότητα γιορτάσαμε κ α ι φέτος -όπως κάθε χρόνο άλλωστε- το Α Γ Ι Ο Π Α Σ Χ Α, στο χ ω ρ ι ό μας, που γέμισε από χωριανούς και επισκέπτες α π ' όλες τις γωνιές της πατρίδας μας κ α ι κυρίως από τα Γιάννενα. Καθ' όλη τη δ ι ά ρ κ ε ι α της Μεγάλης Εβδομάδας παρακολουθήσαμε τα Π ά θ η του Κ υ ρ ί ο υ, με τις π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς κ α ι τα τρε χάματα του παπα-διίμου και έστω κ α ι για λίγο νοιώσαμε το μεγάλο πά θος της Σ τ α ύ ρ ω σ η ς του Κ υ ρ ί ο υ κ α ι τον ανηφορι κό Τ ο υ δ ρ ό μ ο στο Γολγο θά. Α κ ό μ η τη Μεγάλη Εβδο μ ά δ α ζήσαμε -και ιδίως τα π α ι δ ι ά - κ α ι χαρήκαμε το βάψιμο των κουλου ριών. Μοσχοβολούσαν τα σπίτια κ ι όλο το χ ω ρ ι ό, μέρες που'ταν. Κ α ι να τρώνε τ α π α ι δ ι ά κ α ι ν α μοσχομυρίζουν τα δάκτυ λ α τους, κ α ι ν α χαίρονται οι γεροντότεροι κ α ι οι πα λιές νοικοκυρές, βλέπο ντας πως εκείνα που ήξε ραν κάποτε, δεν τα πήρε ο καιρός κ α ι δεν τα εξαφά νισε... Το Μέγα Σάββατο, κά ναμε την Ανάσταση του Κυρίου γύρω στις 11 η ώ ρ α και τούτο για να προ λάβει ο παπάς να πάει κ α ι στ' άλλα χ ω ρ ι ά ν' "ανα στήσει" τον Κύριο. Κ α ι μέσα στην ανοιξιάτικη βραδιά με το " Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ Α Ν Ε Σ Τ Η " χτύπησαν ο ι καμπάνες κ α ι ρίχτηκαν πολλά βεγγαλικά, ο ουρα νός φωτίστηκε κ α ι ο ι αναμμένες λαμπάδες που κρατούσαμε όλοι μας λά μπρυναν τη γύρω φ ύ σ η ενώ ο ι ευχές και τα φ ι λ ι ά όλων έπαιρναν κ ι έδιναν. Τ α π α ι δ ι ά με τις λάμ ψεις των πυροτεχνημάτων χαίρονταν ανάμεσα στους κρότους κ α ι τις φωνές, τσουγκρίζοντας τα κόκκι να Λ α μ π ρ ι ά τ ι κ α αυγά κ α ι μετά για τη ζεστή μαγειρί τσα κ α ι την άλλη μ έ ρ α την Κ υ ρ ι α κ ή του Π ά σ χ α ψήσι μο στις αυλές μας τον οβελία. Ξ α ν ά Πασχαλινή λει τουργία την Τρίτη της Δ ι α καινησίμου στον Αγιο Π α ντελεήμονα κ α ι τ' αντίπασ χ α την Παρασκευή στην Παναγιά μας κάτω στο Βοϊδομάτη κ ι όλοι μαζί ψάλλαμε το " Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ ΑΝΕΣΤΗ". Α π λ ά ήσυχα αγαπημένα χριστιανικά. Α ς τονιστεί ακόμη μ ι α φ ο ρ ά, ότι η έλ λειψη των ιερέων μας προβληματίζει όλους κ α ι να ευχαριστήσουμε τους λιγοστούς ιερείς μας, που αυτές τις μέρες τρέχουν να ευχαριστήσουν όλα τα χ ω ρ ι ά κ α ι να μας ευλογή σουν. Ετσι γιορτάσαμε και περάσαμε κ ι εφέτος το Π ά σ χ α στο χωριό μας. Η Ανάσταση του Χ ρ ί στου μας μαζί με την ανα στημένη φύση έδωσε έστω κ α ι για λίγο στα χω ριά μας κίνηση χ α ρ ά κ α ι αγάπη. Η Ανάσταση είναι η νί κη της ζωής, το πνεύμα του κάλου, η αισιοδοξία του κόσμου. Αντιθέσεις της ζωής κ α ι του θανάτου στην πιο γλυ κιά πιο θαυμαστή αποθε ωτική ώ ρ α της ανοιξιάτι κης φύσης. Η γέννηση δί νει ζ ω ή η ζ ω ή θάνατο κ α ι η ανάσταση του Χρίστου Ν ί κ η κ α ι ανάσταση των νεκρών. Ενας αέναος κύ κλος χωρίς σταμάτημα. Χ α ρ έ ς κ α ι λύπες ανάμει κτες συνοδεύουν αενάως την ανθρώπινη πορεία μας. Ξεχνούμε τα πάθη, σφίγγουμε τα χέρια κ α ι προσπαθούμε όλοι μας ν α γίνουμε καλύτεροι άν θ ρ ω π ο ι, καλύτεροι χρι στιανοί. - Χριστός Ανέστη αγα πητοί μου. - Αληθώς ο Κύριος κ α ι του χρόνου. Σ. ΟΙΚ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΠΑΚ/ΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΕΓΓΕΓ. ΨΗΦ. Ν.Δ. ΚΚΕ ΣΥΝ ο Καλπακίου 82 ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 192ο Ανω ΡαΒενίων ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 193ο Γεροπλατάνου 194ο Δολιανών ο Δολιανών ο Κάτω ΡαΒενίων ο Μαυροβουνίου ο Νεγράδων ο Χρυσόρραχης Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Γεροπλατανιτών Θεσ/νίκης που εκλέχθηκε με ομόφωνη απόφαση την στην γενική συνέλευση συνήλθε σε σώμα στις ως εξής: Πρόεδρος: Νίτσος Κων/νος Αντιπρόεδρος: Ταλιούρη Δήμητρα Γενικ. Γραμματέας: Σιδηρόπουλος Λ ά ζ α ρ ο ς Ταμίας: Γόρα - Σιδηροπούλου Ναυσικά Εφορος Δημ. Σχέσεων: Κατσάνου - Μπότσαρη Μαίρη Μέλη: Μουλάς Κων/νος, Πασχάλης Σταύρος Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται στους απανταχού Γεροπλατανίτες υγεία, ευτυχία και καλό καλοκαίρι. Ανταποκρίτρια για την εφημερίδα Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ : Μαίρη Κατσάνου - Μπότσαρη τηλ.: FAX: Ω ς γνωστό στο Νομό εκλέχτηκαν πέντε () Βου λευτές, τρεις (3) από τη Νέα Δημοκρατία και δύο (2) από το ΠΑΣΟΚ. Από την Ν.Δ. εκλέγονται: 1) Σταύρος Καλογιάννης 2) Κων/νος Τασούλας και 3) Αντώνιος Φούσας ΛΗΚΚΙ ΑΑΟΣ ΠΑΣΟΚ Από το ΠΑΣΟΚ εκλέγο νται: 1)Ευάγγελος Αργύρης 2) Μιχαήλ Παντούλας Ο βουλευτής Σταύρος Καλογιάννης τοποθετήθηκε υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ. Η Εφημερίδα μας συγχαί ρει τους εκλεγέντος και τον Υφυπουργό θερμά και τους εύχεται υγεία και δύναμη και καλή επιτυχία στο δύ σκολο έργο τους και περιμέ νουμε αποτελεσματική την φροντίδα τους και τις πα ρεμβάσεις τους για το καλό του χωριού μας της επαρ χίας κι όλης της χώρας μας. Η Φ.τ.Γ.

2 ΣΕΛΙΔΑ 2 Ο ΧΡΥΣΟΣ ΘΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΥΤΕΡΗ ΠΙΣΣΑ Aingnpo του Σπύρου Πονα^ιωτόπουλου Σε κάποιο χωριό ζούσε ένα αντρόγυνο με το μονά κριβο του αγόρι. Ο άντρας ήταν φρόνιμος, γλυκομίλη τος, πονετικός. Δούλευε σκληρά όλη μέρα και, μ' όλο που δεν ήταν πλού σιος, έκανε πολλές καλο σύνες, ελεούσε τους φτω χούς, κι έφτανε να μένει νη στικός άμα περνούσε από το χωράφι του κανένας πει νασμένος στρατοκόπος. Γι αυτό κι όταν τύχαινε να'χει δουλειά τις Κυριακές ή τις άλλες επίσημες ημέρες, δεν πήγαινε στην εκκλησιά, πα ρά κινούσε από την αυγή για κει με τα παλιόρουχά του, λες κι ήταν καθημερι νή. Μ α μήτε νηστείες εφύλαγε ποτέ γιατί πίστευε πως μόνο από τις κακές πράξεις κολάζεται κανείς. Η γυναίκα του ήταν δια φορετική. Οχι μόνο δεν έλειπε από καμιά λειτουρ γία, αλλά κάθε τόσο πήγαι νε κι έριχνε λάδι στα καντή λια, στόλιζε με λουλούδια τα εικονίσματα, έκανε ατέ λειωτες προσευχές και με τάνοιες και ποτέ δεν αρτυνότανε Τετάρτη, Παρα σκευή ή Σαρακοστή. Ομως δεν ήξερε τι θ α πει ελεημο σύνη, δεν έδινε του αγγέ λου της νερό, που λέει ο λόγος, και της άρεσε να κατηγορεί τον ένα και τον άλλο, ν α τσακώνεται για το παραμικρό και να βάζει σκάνταλα ανάμεσα στους γείτονες. Το αγόρι της ; που ήταν άπραγο και δεν έβλε πε παρά μόνο τα εξωτερικά σημάδια της πίστης της, II όλο και την καμάρωνε όλο της έλεγε πως τέτοια χρι στιανή που θ α ήταν θ α πή γαινε δίχως άλλο στον Πα ράδεισο. Και κάποια μέρα που γύριζα στο σπίτι από την εκκλησία και μιλούσανε για την λειτουργία της είπε: - Αχ, μανούλα μου! Πώς δεν κατάφερες τον πατέρα να σου μοιάσει; Γιατί να μη νηστεύει κι εκείνος γιατί να μη φυλάει την κάθε σχόλη, παρά να πηγαίνει να δου λεύει, γιατί να μην κάνει τα χτικά προσευχές και γονατίσματα; - Τι να του κάνω; Είναι στραβοκέφαλος, απάντησε φουριόζα. - Φοβάμαι, μανούλα, πως εκείνος θ α πάει στην Κόλασι. Ενώ εσύ... Πέρασε καιρός, το αγόρι μεγάλωσε, πέθαναν οι γο νιοί του. Πρώτα η μάνα λίγο αργότερα ο πατέρας. Ο νέος που τους ελάτρευε κι είχε μεγάλο σεβα σμό στη μνήμη τους ήταν απαρηγόρητος. Ο λ ο μνημό συνο τους έκανε και όλο παρακαλούσε το θ ε ό για τις ψυχές τους. Πιο πολύ νοιαζότανε και πιο θερμά παρακαλούσε για του πατέ ρα του την ψυχή, που πί στευε ότι είχε πολλά κρίματα. "Αχ, Κύριε, μη τον τιμω ρήσεις σκληρά τον πατέρα, εδεόταν, που δεν πολυπατούσε στις εκκλησιές σου και μήτε την Τετάρτη και την Παρασκευή, μήτε τις σαρακοστές δεν ενήστευε. Λυπήσου την ψυχούλα του και δος του ανάπαυση Χρι- Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ* ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤίΙΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. στέ μου I" Υστερα από πολλά πα ρακάλια του τον σπλαχνίστηκε ο Χριστός. Πήγε μια μέρα και του είπε: "Ακολούθησε με. Θ α σου δείξω που βρίσκεται ο πατέρας σου για να γαλη νέψεις". Τον πήρε μαζί του, τον ανέβασε στον Παρά δεισο και τον πήγε κοντά σ' ένα φεγγίτη. - Για κοίτα εκεί, του είπε. Ανοιξε διάπλατα τα μά τια του. Τι να ιδεί; Ο πατέ ρας του ήταν καθισμένος σ' έναν ολόχρυσο θρόνο. Πλάι του ανθοβολούσαν τριαντάφυλλα, κρίνα και λογής λογής όμορφα κι ευωδιαστά λουλούδια. Ξαν θ ά αγγελούδια φτεροκο πούσαν από πάνω κρατώ ντας σάλπιγγες, βιολιά και κιθάρες, κι έψελναν μελω δικά ύμνους στον Θ ε ό, συ νοδεύοντας τους με τα όρ γανα. Κι ο πατέρας του πια, ξαπλωμένος μακάρια, κοιτούσε κι άκουγε ασά λευτος μ' ένα χαμόγελο ευτυχίας στα χείλη. Τάχασε ο νέος, η καρδιά του πλημ μύρισε από χαρά. Επεσε στα γόνατα και προσκύνη σε το Χριστό. Είπε: - Σ' ευχαριστώ, Κύριε, που τούδωσες συγχώρεσ. Ο Ιησούς χαμογέλασε αγαθά. - Ν α τον συγχωρήσω; Μ α δεν ήταν αμαρτωλός. Τα έργα του τον έφεραν στον Παράδεισο, του απά ντησε και τον εβοήθησε να σηκωθεί. Τότε πήρε θάρ ρος το παληκάρι. Τόλμησε να στηλώσει τα γεμάτα θ ά μπος κι ευγνωμοσύνη μά τια του στη Θ ε ί α μορφή και να ζητήσει μιαν ακόμα χάρη: να δει τη μητέρα του. Ο Χριστός φάνηκε πως δεν άκουσε, επειδή όμως. τον παρακάλεσε, πάλι θερ μά, τον πήρε και τον πήγε κάμποσο πιο πέρα. Φτάνο ντας σε μια γωνιά που ήταν σκεπασμένη από πυκνές φυλλωσιές πελώριων δέ ντρων, ύψωσε το δεξί Του χέρι και σχημάτισε ένα στρογγυλό κενό. Ιδές την, είπε. Γεμάτος τρόμο ο νέος εί δε να καίει αλάργα μ ια με γάλη φωτιά σε μέρος ολοσκότεινο, γεμάτο από απαί σια στοιχειά που στρίγγλιζαν και βλαστημούσαν κι απάνου ένα πελώριο καζάνι με πίσσα αναλυτή. Μ έ σ α σ' αυτό, που ανάδινε πυκνούς καπνούς, ήταν η μητέρα του βουτηγμένη ως το σαγόνι, κι όλο αγωνιζότανε ν' ανα σηκωθεί αλλ' αμέσως πλή θος διάβολοι την έσπρω χναν με τα πυρωμένα τους σίδερα και την έχωναν μέ σα, πιο βαθιά μάλιστα, έτσι που να φτάνει ως τα χείλη της η μαύρη, καυτερή πίσ σα. Σε μια στιγμή αντίκρυσε το γιό της, που σφιχτοκρατούσε ο Χριστός γιατί κό ντευε να λιγοθυμήσει. Βα θιά αναφυλλητά την έκα ναν να τρέμει σαν ψάρι, κι όλο αγωνιζότανε ν' ανέβει λίγο ψηλά, μα που ν' αφή σουν οι διάβολοι. Σπαράζοντας από τον πό νο το παλικάρι, με τα μάτια να τρέχουν ποτάμι, ξανάπε σε στα γόνατα και βάλθηκε να ικετεύει τον Κύριο για τη σωτηρία της. - Βγάλτηνε, Παντοδύνα με, από κει μέσα, κι ας μπω εγώ στη θέση της, έκανε κάποια στιγμή. Βλέποντας ο Χριστός πό σο αγαπούσε τη μάνα του και τι μεγάλη θυσία ήταν πρόθυμος να κάνει γι αυ τήν, συγκινήθηκε πολύ. - Σώπασε, του είπε τρυφε ρά. Θ α γίνει η χάρη σου. Σήκω, τράβηξε μια τρίχα από τα μαλλιά σου κι άπλωσε της την να την πιά σει και ν' ανέβη ψηλά. Εκανε καθώς του είπε, έβγαλε μια φωνή για ν' ακούσει η μητέρα του κι έξαφνα την είδε να πιάνε ται από την τρίχα και ν' ανεβαίνει. Μόλις είχε φτά σει στα χείλη του καζανιού με το φοβερό υγρό που κό χλαζε, μια άλλη αμαρτωλή έτρεξε και πιάστηκε από τα πόδια της, θέλοντας να γλυτώσει. "Σώσε με, πάρε με μαζί σου και μένα", πα ρακάλεσε. Με μάτια που άστραφταν από θυμό την κοίταξε η κα κιά γυναίκα. Την κλώτσησε δυνατά και την έβρισε λέ γοντας: "Κάτσε εκεί που εί σαι, παλιοβρώμα. Τί δου λειά έχεις μαζί μου; Εμένα με βγάζει από δω το παιδί μου. Κράξε και συ το δικό σου να σε βγάλει". Τότε ο Χριστός αναστέ ναξε, κοίταξε θλιμμένα το νέο, χάιδεψε πονετικά το κεφάλι του και του είπε: - Αμόλυσε την τρίχα κι έλα να φύγουμε. Τίποτε δεν μπορεί να την αλλάξει. Εί ναι καταδικασμένη να μένει αιώνια στην Κόλαση γιατί ποτέ δεν ένιωσε τι θ α πει συμπόνια. (Και για την αντιγραφή Χ.Τ.) 'ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ Λ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΑΡΟΣ Β. ΛΕΤΣΙΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ ΧΩΡΙΑΝΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΟ ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ

3 ΣΕΛΙΔΑ 3 ΙΑΕΩΑΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ... Μ ε την ευκαιρία της τελέ σεως των Διεθνών Ολυμπια κών Αγώνων στην Ελλάδα, στην κοιτίδα τους, στη χώρα που τους καθιέρωσε από το ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ π.χ., επιβάλλεται να γνωρίσομε μερικά πράγμα τα: Τον ιδεώδη σκοπό, αλλά και κάποια τρωτά. 'Αλλωστε και ο ήλιος έχει τις κηλίδες του Ι Ο ιδεώδης σκοπός των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν η αρμονική συνύπαρξη στο ίδιο άτομο, της αρετής και της δύναμης, για τη δη μιουργία μιας προσωπικότη τας ψυχικά και σωματικά ολοκληρωμένης και μιας γε νεάς ενάρετης και δυνατής. Ο ι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν ήταν "χρηματίται ή αργυρίται". Ο ι νικητές έπαιρναν μόνον ένα στεφάνι αγριε λιάς, που έκοβαν από το ιε ρό δέντρο της "Καλλιστεφάνου Ελαίας". Ο ι αγώνες "ήσαν στεφανίται". Η Καλλιστέφανος Ελαία βρίσκονταν στη νοτιοδυτική γωνία του ναού του Δία, όπου υπήρχε και ο βωμός των Καλλιστεφάνων Νυμφών. Αφού προ σφέρονταν θυσία στον βω μό, ένα παιδί που ζούσαν οι γονείς του, έκοβε με χρυσό μαχαίρι κλάδους από το ιε ρό δέντρο, για να γίνουν τό σα στεφάνια, όσα ήταν και τα αγωνίσματα. Πάντως, είναι γνωστό ότι άρχισαν να στεφανώνουν τους νικητές με αγριελιά από την 7η Ολυμπιάδα, δηλ. το 7 2 π.χ. Πρώτος Ολυ μπιονίκης που πήρε στεφάνι ήταν ο Μεσσήνιος Δαϊκλής. Αυτό το βαθύ νόημα των Ολυμπιακών Αγώνων, το εκ φράζει θαυμάσια ο πατέρας της ιστορίας Ηρόδοτος (Βιβλ. 8ο κεφ ), όπου παρουσιάζει το διάλογο με ρικών Ελλήνων οπλιτών που αυτομόλησαν από την Αρ καδία μετά τη μάχη των Θερμοπυλών και πήγαν και παραδόθηκαν στους Πέρ σες. Όταν τους οδήγησαν στον ϊ έ ρ ξ η και το Μαρδό νιο και τους αξιωματικούς, τους ερώτησαν τι κάνουν τώρα οι Έλληνες. Εκείνοι τους είπαν ότι εκείνες τις ημέρες οι Έλληνες εώρταζαν στην Ολυμπία "αγώνα γυμνικόν και ιππικόν". Τότε ο Ξέρξης ερώτησε ποιο ήταν το έπαθλο για τους νικητές. "Οι δε είπον της ελαίης τον διδόμενον στέφανον" (= ένα στεφάνι από αγριελιά). Τότε ο Τριτανταίχμης, Πέρσης επιτελής είπε: "Πα πα! Μαρδόνιε, κοίους επ' άν δρας ήγαγες μαχησομένους ημέας, οι ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούνται, αλλά περί αρετής" (= Αλλοίμονο Μαρδόνιε, με ποιους άν δρες μας έφερες να πολεμή σομε, με αυτούς που δεν αγωνίζονται για χρήματα, αλλά για την αρετή). *** Ο ι Ολυμπιακοί Αγώνες με το τόσο υψηλό αγωνιστικό φρόνημα, το υψηλό επίπε δο, δεν άφηναν ατιμώρη τους τους παραβάτες. Όσοι αθλητές παρέβαιναν τους κανονισμούς και με χρήμα τα εξαγόραζαν ή παραχω ρούσαν τη νίκη, επλήρωναν βαρύ χρηματικό πρόστιμο και δεν είχαν πλέον δικαίω μα συμμετοχής στους αγώ νες. Στην αριστερή πλευρά καθώς εισερχόμαστε στο στάδιο της αρχαίας Ο λ υ ΠΡΙΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ μπίας βλέπομε τα βάθρα 16 Ζανών. Ο ι Ζάνες ήταν δεκαέξι χάλκινα αγάλματα του Δία, που βρέθηκαν μό νον τα βάθρα τους. Αφιε ρώνονταν από τα πρόστιμα που πλήρωναν όσοι παρέ βαιναν τους κανονισμούς των Ολυμπιακών Αγώνων, κάνοντες ή δεχόμενοι δω ροδοκίες για να πάρουν ή να παραχωρήσουν τη νίκη. Αυτό εγίνονταν για παρα δειγματισμό και γι' αυτό στα βάθρα των αγαλμάτων εσημειώνονταν τα ονόματα των παραβατών και των πόλεων από όπου κατάγονταν. Γιατί ελέγονταν Ζάνες; Εκτός από το Ζευς (= Δίας), υπήρχε και ο ποιητικός τύ πος Ζην, γενική του Ζηνός, πληθυντικός Ζάνες. Συνηθισμένη περίπτωση σκανδάλου, τηρουμένων των αναλογιών για τη συγκε κριμένη εποχή, ήταν οι ψευ δείς δηλώσεις, σαν να λέμε σήμερα πλαστογραφίες. Εί ναι οι "σικέ" αγώνες. Αναφέ ρονται σε συγγράμματα πε ριπτώσεις "καραμπινάτης" δωροδοκίας, αλλά και πα ραδειγματικής τιμωρίας, αφού η συγκάλυψη των σκανδάλων ήταν μεγάλη αμαρτία. Πώς θα μπορούσε να ανεχθεί μια πόλη, την πλαστή νίκη ενός αθλητή για τον οποίο γκρέμισε τα τείχη της. Μεταξύ αυτών αναφέρε ται η ιστορία του Αστύλου, που ενώ καταγόταν από τον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας, εκπροσώπησε τις Συρακού σες της Σικελίας, έχοντας δωροδοκηθεί από το Βασι λιά των Συρακουσών. Την ίδια παράβαση έκα ναν το 4 2 π.χ. οι Σπαρτιά τες και πλήρωσαν ακριβά το λάθος τους, αφού απο κλείστηκαν από τους Ολυ μπιακούς Αγώνες. Αργότε ρα ένας Σπαρτιάτης, ονομα ζόμενος Αίχας, δηλώθηκε ως Θηβαίος και ανακηρύ χτηκε Ολυμπιονίκης. Όταν, όμως, αποκαλύφτηκε η "απάτη του, διώχθηκε κακήν-κακώς και οι Ελλανοδί κες δεν δέχτηκαν να ανα γράψουν το όνομα του στον κατάλογο των νικητών". Η πρώτη πράξη διαφθο ράς που έμεινε στην Ιστορία ήταν στην 98η Ολυμπιάδα, το 388 π.χ. Είναι μια σημα διακή χρονολογία αίσχους στην ιστορία των Ολυμπια κών Αγώνων. Τότε στο αγώ νισμα της πυγμαχίας ο Εύπολος από τη Θεσσαλία δωροδόκησε τρεις αντιπάλους του για να τον αφήσουν να νικήσει! Ο ι αντίπαλοι του ήταν ο Αγένωρ από την Αρ καδία, ο Πρύτανης από την Κύζικο και ο Φόρμιος από την Αλικαρνασσό. Ο τελευ ταίος μάλιστα είχε κερδίσει στο ίδιο αγώνισμα στην προηγούμενη Ολυμπιάδα... Όταν οι Ελλανοδίκες πλη ροφορήθηκαν τα συμβάντα τιμώρησαν παραδειγματικά και τους τέσσερις αθλητές. Από τα πρόστιμα κατασκευ άστηκαν έξι Ζάνες... Τον ίδιο αιώνα (4ον π.χ.) οι επαγγελ ματίες αθλητές άρχισαν να αγωνίζονται με την πόλη που τους αντάμειβε καλύτερα... Ο Κρητικός Σωτάδης που εί χε κερδίσει το δόλιχο δρόμο (περίπου 4.67 μέτρα) στους 99ους Ολυμπιακούς Αγώνες (384 π.χ.) τέσσερα χρόνια αργότερα δέχτηκε να αγωνιστεί για την πόλη της Εφέσου. Οι Κρητικοί το πήραν πολύ βαριά... Τον τι μώρησαν και τον εξόρισαν. Η ιστορία επαναλήφτηκε το π.χ. με πρωταγωνι στή τον Αθηναίο αθλητή Κάλλιππο. Η νίκη του ακυρώ θηκε, όμως ο Δήμος Αθηναί ων προσέφυγε στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της εποχής, έκανε έφεση και έστειλε στην Ολυμπία, ως συνήγορο του αθλητή τον περίφημο ρήτορα Υπερείδη. Η δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος της, η έφεση απορρίφτηκε και οι Αθηναίοι πλή ρωσαν ένα σεβαστό ποσό πρόστιμο. Δεν μάθαμε αν η Ε.Φ.Ι. (= Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος) τιμώρησε και αν ναι με ποια ποινή τον Κάλλιπ πο. Αυτές οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις, λοιπόν, απο δεικνύουν ότι τα σκάνδαλα είναι τόσο παλιά, όσο και ο αθλητισμός. Ά β υ σ σ ο ς Βέ βαια η ψυχή του ανθρώπου και στο κάτω κάτω ποιος δεν θέλει τη δόξα του νικητή,άιώνες πριν ο Σόλων ο Αθηναίος (ένας από τους εφτά σοφούς της Αρχαιότη τος) δεν μπόρεσε να βρει λύση στο σοβαρό πρόβλη μα των εκβιασμών των αθλητών. Έτσι, το 6 π.χ. αναγκάστηκε να θεσπίσει νόμο, σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονταν η πληρωμή των νικητών των αγώνων, για να μη καταφεύγουν σε πα ράνομες πράξεις. Ο Ολυ μπιονίκης εκείνης της επο χής έπαιρνε πριμ χρυ σές δραχμές. Στους Ελληνιστικούς χρό νους ο επαγγελματισμός πέ ρασε και στις μεθόδους προετοιμασίας των αθλη τών. Το έργο αυτό αναλαμ βάνουν οι παιδοτρίβες και οι γυμναστές, παλαίμαχοι οι ίδιοι, συνήθως αθλητές που είχαν και στοιχειώδεις ιατρι κές γνώσεις. Ο τρόπος προ ετοιμασίας των αθλητών κα θορίζονταν σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα της εποχής, κυρίως από την ιατρική.οι παιδοτρίβες και οι γυμναστές ήταν επαγγελμα τίες προπονητές υψηλού επιπέδου πρωταθλητισμού και αμείβονταν αδρά. Ο ι πρωταθλητές που προετοί μαζαν ελάμβαναν μέρος όχι μόνον στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά σε κάθε αγώ να από τον οποίο θ α κέρδι ζαν χρηματική αμοιβή. Κάτι σαν τα σημερινά "γκραν πρι"... Η υποδούλωση των Ελλή νων στους Ρωμαίους συνέβη το 146 π.χ. και συνεχίστηκε η οικονομική, ηθική και κοι νωνική τους παρακμή, με άμεσο αντίκτυπο στους αγώνες.κατά τη Ρωμαϊκή Εποχή οι αγώνες έγιναν πε ρισσότερο θέαμα, ενώ και οι αθλητές άρχισαν να ορ γανώνονται συντεχνιακά... Ο ι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες είχαν πεθάνει πολύ πριν από την κατάργηση τους, το 393 μ.χ. από το Μέ γα Θεοδόσιο. / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΙ Μια συντροφιά παιδικών φίλων στην Παναγία στο Βοϊδομά τη (αντίπασχα). Καθιστοί: Αλέξανδρος Α. Οικονόμου Χαράλα μπος Γ. Ταλιούρης. Ορθιοι: Θωμάς Β. Ταλιούρης, Σωκράτης Μ. Οικονόμου και Θωμάς Β. Σουλβέγκας. (Απρίλιος του 19) φωτ. Σ. ΟΙ Κ. ΠΩΛΗΖΙΖ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΟΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 742.7,1 ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4 Για τη Γιορτή τη$ M o v e s "Η Φ Υ Χ Η ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ" Χ Α Ρ Ι Λ Α Ο Υ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΠΕΝΕΚΟΥ Μάνα ο γιος σ' αρρώστησε, βαριά για να πεθάνει για σήκω νάβρεις γιατρικό μη τύχει και να γιάνει. Από τον Αδη άκουσε. Το άρρωστο παιδί της και με γοργόφτερο πουλί επέταξε η ψυχή της. Θάλασσες κάμπους και βουνά, περνά να βρει βοτάνι για τ' άρρωστο παιδάκι της, που ήθελε να γιάνει. Βρίσκει βοτάνι σε γκρεμό να γιάνει το παιδί της, στον Αδη ξαναγύρισε η αόρατη ψυχή της. Παίρνει η αυγούλα τ' όνειρο, μα η θέρμη πίσω μένει στ' ανήμπορο παιδάκι της, που τόσο υπομένει. Θυμήθηκε το βότανο, που είδε στ' όνειρο του, είχε τα φύλλα δίχρωμα, φωνάζ' τον αδελφό του. Σου παραγγέλω αδελφέ, να πας να βρεις βοτάνι, νάχει τα φύλλα δίχρωμα μεσ' σε γκρεμούς στεφάνι. Τριχιά να έχεις μακριά, να δέσεις το κορμί σου για να κατέβεις σε γκρεμό, με θάρρος στην ι τυχή σου. Για πες μου τώρα αδελφέ σημάδια απ' το βοτάνι θα βρω εγώ τον τρόπο μου να φτάσω σε στεφάνι. Είναι μεγάλο σα δεντρί, κόβεται με δρεπάνι φύλλα κι ανθούς πολύχρωμα φυτρώνει σε στεφάνι. Θυμάμαι τον πατέρα μας να βρει αγριομελίσσι μεσ' σε στεφάνια σε γκρεμούς δεμένος να γυρίζει Να μη κιοτέψεις αδελφή, μονάχη σαν σ' αφήσω για τ' Κωσταντή το βότανο γκρεμούς θε να γυρίσω Στο χασομέρι αδελφή όλ' η δουλειά χαλάει βαριά η αρρώστια τ' αδελφού και δεν μας καρτεράει. Ν α πας και νάρθεις αδελφέ και βότανο να εύρεις προσέχω εγώ τον Κωνσταντή, την έγνοια συ μην έχεις της Παναγιάς το κόνισμα να το κρατάς στο χέρι να πας και νάρθεις αδελφέ, χωρίς κακό να σ' εύρει. Το κόκκινο καβάλησε, γρήγορο άλογο του, σαν αστραπήν εχάθηκε, να σώσει τον αδελφό του. Βρίσκει βοτάνι σε γκρεμό με όμοια τα σημάδια τρία φίδια το φυλάγανε επάνω στα κλωνάρια. Λάτε πουλάκια τ' ουρανού, σημώστε εδώ κοντά μου, ν' ακούσετε τον πόνο μου που έχω στην καρδιά μου. Στο μέτωπο ο πατέρας μας, άφησε τη ψυχή του γιατί το βόλι του εχθρού εβρήκε το κορμί του. Η μάνα μας ανάθρεψε τρία αδέλφια ορφανεμένα μέσα σε δύσκολους καιρούς σε χρόνια πονεμένα. Μας ζήλεψε η μοίρα μας μια νύχτα με φεγγάρι κι έστειλε τον χάροντα τη μάνα μας να πάρει. Μείναμε τρία μοναχά και διπλορφανεμένα μ' αγώνα μέσα στη ζωή, ποτέ ταπεινωμένα. Εχω ανήμπορο αδελφό, η αρρώστια του πονάει μονάχα μ' αγριοβότανα ο πόνος του περνάει. Στο στοιχειωμένο το δεντρί, θέλω να κελαηδήστε και τ' άγρια τα ερπετά βαριά ν' αποκοιμήστε Γλυκά - γλυκά κελάηδησαν, ο ύπνος να τα πάρει να κόψ' ανθό απ' το δεντρί και φύλλα με κλωνάρι. Προστάτης του το κόνισμα, θάρρος μεγάλο παίρνει να κόψει τ' αγριοβότανο στο δέντρι ανεβαίνει. Σαν μάγεψαν τα ερπετά, τα φίδια τ' αγριεμένα κόβει κλωνάρια με ανθούς και φυλλοφορτωμένα. Με ευλάβεια ασπάζεται, το άγιο Φυλαχτό σαν έκοψε το βότανο να σωσ' τον αδελφό Α π ' το δισάκ' βγάζει τροφή, πουλάκια να ταΐσει τους μελωδούς της φύσης θέλει να ευχαριστήσει. Χλιμίντρισε το άλογο, μέσ' στην αυλή σαν φτάνει ήρθε ο αδελφός με βότανο το φέρν' από στεφάνι. Ηρθα αδελφέ μου Κωσταντή, σου φέρνω το βοτάνι κράτα καλά όσο μπορείς κι η αρρώστια σου θα γιά νει. Δυο δάκρυα κυλήσανε στα πονεμένα μάτια για να μιλήσ' ο Κωνσταντής, η δύναμη του άδεια. Στην αγκαλιά των αδελφών, σαν πήρε το βοτάνι δεν άργησε τον Κωνσταντή ο ύπνος, να τον πάρει. Μέσα στον ύπνο το βαθύ, η θέρμη κατεβαίνει σιγά - σιγά του Κωσταντή, η αρρώστια τ' αλαφραίνει. Ανοίξανε τα μάτια του και βλέπει δακρυσμένα να τον κρατούνε αγκαλιά τα αδέλφια τα πονεμένα. Μη με φοβάστε αδέρφια μου, η αρρώστια μου θα γιά νει στ' όνειρο η μάνα μας, μου φέρε το βοτάνι. Φώτη και Αγγέλω αδέλφια μου, λάτε να φιληθούμε ευχή της μάνας έχουμε και δε θα χωριστούμε. Πάνω στο δέντρο της αυλής, πουλάκια κελαηδούνε κοντά στ' αδέρφια ήρθανε, μαζί τους να χαρούνε. Αγγέλω φερ' τη φορεσιά λίγο να περπατήσω και μέσα στον αυλόγυρο στον ίσκιο να καθήσω. Φώναξε Αγγέλω νάρθουνε κοντά μας οι γειτόνοι για να χαρούν που φύγανε του Κωσταντή οι πόνοι. Την πλόσκα πάρε με κρασί, Αγγέλω να κεράσεις κι εύχομαι Φώτη σε γκρεμούς να μη ξαναπεράσεις. Καημένη μάνα πως πονά, ακόμα η καρδιά σου στον Αδη αυτού που βρίσκεσαι πονάς για τα παιδιά σου. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ. ΚΙΤΣΟΥ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Αρχισε πάλι μια σειρά από ανακοινώσεις για ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 τον ΧΥΤΑ. Το θέμα του ΧΥΤΑ απασχολεί όλο και περισσότερους φορείς του Νομού τις τε (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ λευταίες ημέρες. Το παρακολουθούμε κι εμείς. Ολοι οι φορείς ας τοποθετηθούν σοβαρά. ΣΕΛΙΔΑ 4 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΔΣΗ Ο κοντοχωριανός μας Θανάσης Βακάλης, γιος του Χρήστου Βακάλη, από τα Ανω Ραβένια εξέ δωσε βιβλίο με την ιστο ρία του χωριού του, τον πολιτισμό, την αρχιτεκτο νική, τη διοίκηση, τη φο ρολογία, τη λαογραφία, το γλωσσικό ιδίωμα κ α ι τη φορεσιά του χωριού του. Ο αγαπητός Θανάσης καίτοι γεννήθηκε κ α ι με γάλωσε στην Αθήνα, εν τούτοις, ερχόταν και έρχε ται πολύ συχνά στα Πάνω Ραβένια, και με περισσή αγάπη και ακριβολογία σημειώνει όλα τ' ανωτέρω με ευστοχία κ α ι χάρη. Ακόμη γράφει και για τα γύρω χωριά που συνορεύ ουν με το χωριό του: Δολιανά, Κάτω Ραβένια, Μαυροβούνι, Γεροπλάτανο και Καλπάκι. Ενα βιβλίο με πολλές φωτογραφίες και τίτλο: "ΤΑ Α Ν Ω ΡΑΒΕΝΙΑ ΚΑΙ Τ Α ΔΥΤΙΚΑ ΖΑΓΟ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι Α ". Το βιβλίο αυτό πρέπει απ' όλους μας να διαβαστεί. (Γι' αυτό όποιος θέλει μπορεί να γράψει στο Θανάση Χ. Βακάλη Κωσταντινουπόλεως 34,13231 Πετρούπο λη Αθήνα ή να τηλεφωνή σει στο 2 218) και αμέσως θα το έχει. Θερμά συγχαρητήρια στον αγαπητό Θανάση που δεν ξεχνάει τη γενέ θλια γη μας τον τόπο μας. Σωκράτης Μιχ. Οικονόμου

5 ΤΟΠΙΚΑ Συνεχίζουμε και σήμερα με τα τοπικά ιδιώματα του χωριού μας και της γύρω ευ ρύτερης περιοχής: τσιούγκρος (ο) = το γε ρό αυγό, που σπάει όλα τ' άλλα κατά το τσούγκρισμα. Μεταφορικώς ο υγιής, ο ακ μαίος (ιδίως επί των ηλικιω μένων) φράσ. "βαστιέται ακόμα, είναι τσιούγκρος". τσιούκα (η) = η κορυφή του λόφου τσιούλα (η) = η κοινή, η ευτελής, η ανήθικη γυναίκα (περιφρονητικά ή υβριστι κά). τσιουλώνω = μαζεύομαι τσιουμπάρι (το) = ο λό φος τσιοΰμπρα (η) = η θυγα τέρα, η κοπέλα τσιουρίτσα (η) = σπυρί, ο καλόγερος τσιράκι (το) = ο μαθη τευόμενος τσίτα (η) = μικρό καρφί ΙΑΐηΝΥΜΑ και τσίτα = γεμάτο το σακί τσιτώνω = χώνω ανάμε σα, εντείνω πιέζω τσοΰζω = τα πίνω, μεθώ φράσεις: τα τσούζει γερά ακόμη και πονώ με "τσούζουν τα μάτια" ή ακόμη κάτι που ενοχλεί τον έτσουξαν τα λόγια μου κ.λ.π. τσουκάλα (η) = το τσουκάλι τσουκαλάς (ο) = ο κα τασκευαστής τσακαλιών τσουρλούφι (το) = το σγουρό κατσαρό μαλλί το λέμε και τσουλούφι τσούρμο (το) = ο συρ φετός, ο σωρός, φράση: "Ηταν ένα τσούρμο παιδιά" τσουρνάρα και σιουρν ά ρ α = ροή φρ. έτρεχαν τα δάκρυα της σιουρνάρα. τσιοφλίκι ή τσιφλίκι (το) τουρκ. ciftlik-i = αγρόκτημα μεγάλης εκτά σεως που ανήκε σ' έναν ιδιοκτήτη και το καλλιερ γούσαν αγρότες, οι οποίοι έδιναν στον ιδιοκτήτη (τσι φλικά) μέρος της σοδειάς και του παρείχαν υπηρεσίες χωρίς αμοιβή κι ακόμη μετα φορικά κάθε τι που ιδιο ποιείται κανείς αυθαίρετα φρασ. "Θεωρεί τα πάντα τσιφλίκι του" ή "εδώ μέσα δεν είναι τσιφλίκι σου να κά νεις ό,τι θέλεις". τσιότρα (η) = πλόσκα, χύτρα, ανοιχτό δοχείο (κοι νώς ντρεβενίτσα). τσιουτσουρόνομαι = αναλαμβάνω δυνάμεις, γί νομαι δυνατός, εγκαρδιωμένος κοκκορεύομαι. τζελέπικο ή τζελεπικα ή τ σ ε λ έ π ι κ α = φόρος των προβάτων επί Τουρκοκρα τίας γενικά οι φόροι. Συνέχεια στ' άλλο φύλλο με περισσότερες λέξεις. Σ. ΟΙΚ. Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ Οι μικρές τοπικές εφημε ρίδες (τοπικές - επαρχιακές κ.λ.π.) αλλά και άλλες έχουν πρόβλημα στην είδη ση στην πληροφόρηση και γενικά στην ενημέρωση. Γιατί; Γιατί βρισκόμαστε στην εποχή της πληροφόρησης ή στην επανάσταση της πλη ροφορικής. Ετσι οι πληρο φορίες μπορούν να μεταδο θούν από τα απομακρυσμέ να σημεία σε ελάχιστο χρό νο μέσω της τηλεόρασης και του ηλεκτρικού υπολο γιστή. σ' όλο τον κόσμο είναι συν δεδεμένοι ή μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους ανά πάσαν στιγμή μέσω τη λεφωνικών γραμμών και δο ρυφόρων, συνιστώντας ένα μεγάλο παγκόσμιο δίκτυο, το Διαδίκτυο (Internet) όπως το λέμε και ενημερώ νεσαι το τι γίνεται στον κό σμο και δεν περιμένεις την εφημερίδα ή τα περιοδικά που είναι διαθέσιμα και κρεμασμένα στα περίπτερα ή τον ταχυδρόμο να σου τα φέρει. Πόσο άλλαξαν οι εποχές... Σήμερα, ηλεκτρονικοί Για την ιστορία θ' ανα φερθούμε πολύ σύντομα εκατομμύρια υπολογιστές Γ, KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και 8274 ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 Ι ^> ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΙ Λ Ολα λοιπόν αυτά έχουν αλλάξει κατά πολύ τη ζωή μας και φυσικό είναι για να είμαστε κι εμείς στα πράγ ματα, να παρακολουθούμε αυτά τα γεγονότα, να ταξι νομούμε, να υπολογίζομε και ν' αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα των πληροφο ριών. J Σ. ΟΙΚ. /JΛ ΑΓΙΟΣ ΑΗΜΗΤΡΙΣ ΑΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ L ΤΗΛ.: στα παλιά. Στις παλιότερες εποχές οι πληροφορίες είτε δεν μεταδίδονταν καθόλου ή έφταναν σε άλλους αν θρώπους με σημαντική κα θυστέρηση. Σημαντικές πληροφορίες μεταδίδονταν αρχικά με αγγελιαφόρους (όπως ο μαραθωνοδρόμος που ανήγγειλε τη Νίκη των Αθηναίων κατά των Περ σών το 4 9 π.χ.) ή με άλ λες μεθόδους, άναμμα φω τιών σε κορυφές βουνών, με ταχυδρομικά περιστέ ρια, αργότερα με τα ταχυ δρομεία, τις εφημερίδες και με περιοδικά και μετα γενέστερα με τις εφευρέ σεις (τον τηλέγραφο, το τη λέφωνο και τον ασύρματο. Εξέλιξη του ασυρμάτου αποτελούν το ραδιόφωνο και η τηλεόραση και σήμε ρα η πληροφορική (ηλεκ τρονικοί υπολογιστές - δια δίκτυο κ.λ.π.). ΣΕΛΙΔΑ Από το πολιό ή8η κοι ε8ιμο ίου χυριού pas Η ΠΩΓΠΝΗΣΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΕΡΟΠλΑΤΑΝΟΣ ΜΕΡΟΣ ον Το ζωνάρι ήταν πολύ μακρύ" είχε διαστάσεις: 3 πό ντους πλάτος και 3, μέτρα μάκρος. Διπλωνόταν στους 18 πόντους (3/2). Περιζώνονταν 3 φορές πάνω από το σιαγιάκι. Ο ι άκρες κα τέληγαν σε μακριές και πολλές κλωστές. Α π ό αυτές η μία κατέληγε στους γοφούς σε 3 γαϊτάνια. Το κάθε ένα απ' ΓΡΑΦΕΙ Η ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΒΑΓΕΝΑ αυτά είχε απο μια φού ντα φτιαγμένη από το ίδιο υλικό. Η άλλη άκρη διπλωνό ταν στο μέσα μέρος. Οπως είπα οι άκρες κατέληγαν σε κλώσια, αυτά τα κομπόδεναν στη ζώνα για να μη ξεφτάνε. Αφηναν όμως 3-4 και στις άκρες τους κρέμαγαν φούντες λεπτές. Οταν ήθελε να το ζωθεί η νύφη το ζωνάρι, έφτιαχναν μια θη λιά και έδεναν τα υπόλοιπα κλώσια. Οπως τη ζώνονταν γύρω - γύρω, έρχονταν στο πλάι και στον δεξί γοφό άφη ναν τις "πρόσκουλες" (δηλ. τα γαϊτάνια). Η ζώνα πλέκονταν με ευρωπαϊκές κλωστές. Χρησιμο ποιούσαν ένα μικρό χτένι και η ύφανση γινόταν από ειδι κές υφάντρες. Το γυφάδι ήταν χοντρό και το στημόνι πιο λεπτό. Ο ι υφάντρες καταγόταν από τη Βήσσανη, το Βασι λικό κ.ά. Το μαλλί που χρησιμοποιούσαν για τη ζώνα ήταν κόκκι νο, στις άκρες έβαζαν κίτρινο και γύρω - γύρω κατά μή κος μπλε. Η ζώνα ήταν πολύ μακριά. Είχε μάκρος 1 μέ τρα και πλάτος 1, πόντο. Τη ζώνα τη ζωνόταν μετά το ζωνάρι. Την περιέδεναν 7-8 φορές στη μέση αλλά κάθε φορά δεν ακουμπούσε στην προηγούμενη σειρά και έτσι έπιανε πόντους στη μέση, ενώ το ζωνάρι έπιανε - πόντους. Τη ζώνα τη φορούσε η νύφη και σαν στολίδι αλλά και σαν στήριγμα για να μη πέφτει το ζωνάρι. Τη ζώνα δεν την έδεναν όλη γύρω από το ζωνάρι, άφη ναν λίγη για να στερεώσουν και να δέσουν την "ποδιά". Στοίχιζε όλη η ζώνα γύρω στις 2 δραχμές. Η ποδιά ήταν και αυτή εξάρτημα της νυφικής φορε σιάς. Η καλοκαιρινή ήταν μεταξωτή, υπήρχε όμως και σιαγιακένια και μάλλινη και αλατζένια ποδιά. Κατ' αρχήν η μάλλινη υφαίνονταν στον αργαλειό του σπιτιού ή στην Βήσσανη ή στο Βασιλικό όπου ήταν και οι καλύτερες υφάντρες. Για τις μάλλινες ποδιές διάλεγαν τα καλύτερα μαλλιά. Αρχικά αυτά ήταν άσπρα, με μπογιά στη συνέχεια τα έβαφαν κόκκινα, πράσινα, κίτρινα, μπλε. Κοντά στο στρίφωμα είχε ψαροκόκκαλο η ποδιά. Η αξία μιας τέτοιας ποδιάς ήταν 2 δραχμές περίπου. Συνήθως τις μάλλι νες ποδιές οι νυφάδες τις φορούσανε μετά το γάμο. Οι σιαγιακένιες ποδιές ή σιαγιακοποδιές φοριόταν το χειμώνα. Αυτήν την έφτιαχνε ο ράφτης. Αποτελούνταν από 2 φύλλα. Ηταν αρκετά μακριά. Στα πλάγια, στην κο ρυφή και στο τέλος έβαζε άσπρο γαϊτάνι. Στο τέλος έφτιαχνε ο ράφτης από το ίδιο το γαϊτάνι 2 φουντίτσες. Τη μία από τη μία μεριά και την άλλη από την άλλη. Την έραβε ο ράφτης με τη "γέλη" και με μεταξωτή άσπρη κλωστή. Η ποδιά στερεωνόταν με τη ζώνα. Η νύφη μ' αυτή φο ρούσε στα πλάγια 2 μεταξωτά μαντήλια. Ηταν πολύ ωραίο ρούχο η ποδιά η σιαγιακένια. Ο ι μεταξωτές και οι αλατζένιες ποδιές ήταν χρωματιστές, συνήθως ροζ. Στην κορυφή έφτιαχναν μερικές δίπλες και 2 σκοινιά για να τη δένουν. Στο στρίφωμα τη στόλιζαν με φαρδιά δαντέλα πόντους πλατιά, τη " λ έ ζ α ". Ηταν φτιαγμένη με "τέλι" δηλ. είχε μέσα αρκετό χρυσό και ραβόταν από την ίδια τη νοικοκυρά ή από μοδίστρα. Ο ι αρραβωνιασμένες φο ρούσαν λινές ποδιές, μάλλινες φορούσαν όλες οι γυναί κες. Συνέχεια στην οελίδα 6

6 ΕΚΕΙΝΟΙ Π Ο Υ ΦΕΥΓΟΥΝ Από το πολιά ιί9η και ε9ψο του χωριού μο$ ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΡΜΠΟΣ Στις 1 7 Μ α ρ τ ί ο υ 2 4 ο Π έ τ ρ ο ς πή ρ ε τον δ ρ ό μ ο γ ι α το μ ε γ ά λ ο ταξίδι. Ξ α φ ν ι α σ τ ή κ α μ ε ό λ ο ι όταν μ ά θ α μ ε το δυσάρεστο γεγονός. Ο Π έ τ ρ ο ς ήταν ο μικρότερος γιος της ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς Τ ζ έ ρ μ π ο υ που είχε 7 π α ι δ ι ά. Τ έ σ σ ε ρ α α γ ό ρ ι α κ α ι τρία κορί τσια. Τ α π α ι δ ι κ ά του χ ρ ό ν ι α τα π έ ρ α σ ε στο χ ω ρ ι ό με ό λ η την ο ι κ ο γ έ ν ε ι α του. Παντρεύτηκε σε πολύ μικρή ηλικία πριν πάει α κ ό μ η φ α ν τ ά ρ ο ς, την α γ α π η μένη του Α φ ρ ο ύ λ α. Ηταν πανέξυπνος, δραστήριος, α κ ο ύ ρ α σ τ ο ς. Στη δ ο υ λ ε ι ά του ο κ α λ ύ τ ε ρ ο ς του είδους. Επιανε το κομπρε σ έ ρ κ α ι έ σ π α γ ε τις πέτρες σ α ν Β α μ β ά κι. Το μ ε γ ά λ ο του φιλότιμο μ α ς συγκι νούσε. Εάν τον φ ώ ν α ζ ε ς ν α σ ε Β ο η θ ή σει ε ρ χ ό τ α ν α μ έ σ ω ς. Μ ε το τ ρ α κ τ έ ρ του φορτωμένο π ε ρ ν ο ύ σ ε τα σ ο κ ά κ ι α του χωριού με ω ρ α ί ο υ ς ελιγμούς λ ε ς και ήταν λ ε ω φ ό ρ ο ι. Π ρ ά ο ς, γ ε λ α σ τ ό ς πάντα δ ε ν μάλωνε ποτέ κ α ι με κανέ ναν. Υ π ο δ ε χ ό τ α ν σ τ ο σπίτι του κ α λ ο συνάτα εγκάρδια και φιλικά όλους. Στο χ ω ρ ι ό έφτιαξε ω ρ α ί ο σπίτι. Εμει νε γιατί το α γ α π ο ύ σ ε κι έ ν ι ω θ ε γαλήνη α σ φ ά λ ε ι α και σ ι γ ο υ ρ ι ά. Α ν ά θ ρ ε ψ ε τα π α ι δ ι ά του με χίλιους κ ό π ο υ ς. Ετρεχε παντού ό π ο υ ά κ ο υ γ ε για δ ο υ λ ε ι ά κ α ι ή θ ε λ ε ν α δ ε ι τα παι δ ι ά του γ ε ρ ά κ α ι επιτυχημένα. Κ α λ ό ς σ ύ ζ υ γ ο ς, π α τ έ ρ α ς κ α ι υ π έ ρ ο χ ο ς φίλος με τα π α ι δ ι ά του, α φ ο ύ είχε μικρή δ ι α φ ο ρ ά ηλικίας μ α ζ ί τους. Ο λ ε ς του οι σ κ έ ψ ε ι ς, οι επιδιώξεις, τα ό ν ε ι ρ α είχαν σ κ ο π ό ν α κ ά ν ο υ ν κ α ΣΕΛΙΔΑ 6 λύτερη τη ζ ω ή της ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς του. Π ά ν τ ρ ε ψ ε τις τρεις κ ό ρ ε ς του και το μ ο ν ά κ ρ ι β ο γ ι ό του και χ ά ρ η κ ε παίζο ντας α ν έ μ ε λ ο ς με τα έξι χαριτωμένα εγγόνια του. Του ά ρ ε σ ε η π α ρ έ α, το καφενείο, το κ ρ α σ ί, μα η μεγάλη του α γ ά π η ήταν η ρετσίνα. Σ π ο υ δ α ί ο ς κηπουρός στο χ ω ρ ι ό με την μεγαλύτερη π α ρ α γ ω γ ή. Σ α ν Π ρ ό ε δ ρ ο ς του Σ υ λ λ ό γ ο υ " Ο ι φίλοι του χω ρ ι ο ύ " ο ρ γ ά ν ω σ ε ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς με μεγά λη επιτυχία. Ο Π έ τ ρ ο ς ήταν ο εμπνευστής κ α ι πρωτεργάτης της δ ι α μ ό ρ φ ω σ η ς του χ ώ ρ ο υ της Π α ν α γ ι ά ς στο Βοϊδομάτη. Πρότινε μάλιστα ν α ονομαστεί Π α ν α γιά η Β ο ϊ δ ο μ α τ ο ύ σ α. Η α γ ά π η της γυναίκας του και των παιδιών του ο σ ε β α σ μ ό ς και η εκτίμη ση τους δ ε ν μ π ό ρ ε σ α ν ν α τον κρατή σ ο υ ν στη ζ ω ή α ν κ α ι έ κ α ν α ν ό,τι μπο ρ ο ύ σ α ν. Είχε μ ε γ ά λ α ό ν ε ι ρ α κ α ι πολ λ ά σ χ έ δ ι α. Εύχομαι ο γιος του μια μέ ρ α ν α τ α πραγματοποιήσει. Εφυγε πολύ ν έ ο ς σ ε ηλικία 9 ετών. Π ο λ λ ο ί συγγενείς, φίλοι κ α ι χ ω ρ ι α ν ο ί γέμισαν την ε κ κ λ η σ ί α του Α γ. Ν ι κ ο λ ά ου γ ι α το τελευταίο Αντίο στον Πέτρο. Ο α δ ε λ φ ό ς του πάτερ Χ α ρ ά λ α μ π ο ς τον αποχαιρέτησε πρώτος με λ ό γ ι α α π λ ά α ν θ ρ ώ π ι ν α α δ ε λ φ ι κ ά που ρ ά γ ι σ α ν τις κ α ρ δ ι έ ς ό λ ω ν μας. Η ΠΩΓΩΝΗΣΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΔΝΟΣ Συνέχεια από την σελίδα Στην ποδιά η νύφη τσιτούσε 2 μεταξωτά μαντήλια χρω ματιστά. Ηταν τετράγωνα και στερεωνόταν στη ζώνα, στη μια και στην άλλη άκρη. Εφταναν ως το ύφος του σιαγιακιού. Τα μαντήλια ήταν μεταξωτά. Πολλά είχαν στρίφωμα γύρω - γύρω ενώ άλλα είχαν κλώσια. Ηταν πολύ λεπτά υφασμένα με αποτέλεσμα να ανοίγουν εύκολα. Επάνω είχαν όμορφα σχέδια. Η νύφη μέχρι τα "πιστρόφια" φορούσε και τα δύο μα ντήλια. Μετά τα πιστρόφια μόνο το δεξί και αυτό δεν το φορούσε όμως περισσότερο από ένα χρόνο. Τα μαντή λια τ' αγόραζαν από την Πόλη. * Συνεχίζεται... ΤΑ ΓΙΟΦΥΡΙΑ ΜΑΣ Ακόμη αντηχεί ο αχός από την κατάρρευση του Μεγά λου Γεφυριού (της Γκάνας) στο Καβαλάρι, στο Ζαγόρι. Γράφτηκαν πολλά και ειπώθηκαν πολλά, για να κρατήσου με όρθια τα ιστορικά μνημεία μας, την Ιστορία μας. Από έρευνες στο χώρο μας, γύρω από την Πίνδο, υπήρ χαν 7 περίπου πετρογέφυρα και ήδη από αυτά τα 2 περίπου έχουν καταρρεύσει. Δεν θ ' αναφερθούμε εδώ για τη μεγάλη σημασία και εξυπηρέτηση που είχαν οι κά τοικοι των ορεινών περιοχών μας, από αυτά τ' ανεκτίμητα σύμβολα και μνημεία, που κουβαλούν πάνω στις περίτε χνες και σκαλιστές πέτρες τους τις μονότοξες καμάρες, ιστορίες, θρύλους, ποιήματα και μοιρολόγια σαν αυτό: Μια κόρη πικροτραγουδάει απάνου στο γιοφύρι και το γιοφύρι ερράγισε και το ποτάμ' εστάθη και το στοιχειό του ποταμού κι αυτό στην άκρη εβγήκε. - Αλλαξε, κόρη, τον ηχό και πες άλλο τραγούδι, Πέτρο θ α σ ε θυμόμαστε γ ι α πάντα. Λ ό λ α ΛΛούκα Π Ρ «Τ Ο Τ / Π Ο ΧΑίΦ/νΡΙ Κακό μεγάλο έγινε επάνω στο Καλπάκι γουρούνια εφονεύσανε μα ήρθανε καπάκι. j γουρούνια σκότωσε ου Τάκη Αρβανίτη αυτός ο αψηλός με τη μεγάλη μύτη. Αμέσως το κατάλαβε πως ήτανε Σταυλίσια τ' αφεντικό εφώναξε του τα'δωσε στα ίσια. Κατέφθασαν οι Αρχηγοί και ζώσαν τα καλύβια μεσ' τη βοσκή τα πέτυχαν τους έριχναν μολύβια. Σκυλιά δεν χρειαζότανε ούτε και μαεστρία στην ίδια χωράφια σκότωσαν άλλα τρία. Κάποια παρέα έμαθε ετούτα τα χαμπέρια προς το Ζαγόρι τράβηξε και έβαλε καρτέρια. και λίγο φρικασέ. Δέκα γουρούνια βάρεσε έτσι στα πεταχτά ασπρόμαυρα φαινότανε και λίγο καφετιά. Καλά τα σημαδεύανε σαν Βλέπαν τα ρουθούνια αργά το διαπίστωσαν πως φόραγαν κουδούνια. Σε φορτηγά τα φόρτωσαν κίνησαν το ταξίδι λάμπανε από χαρά που άρπαξαν το κοψίδι. Αυτοί εδώ προσπάθησαν να τα σκοτώσουν όλα για να λερώσουν ήθελαν λίγο την κατσαρόλα. Ετσι που την λερώσανε δύσκολα θ α την πλύνουν να κυνηγούν ορθόδοξα δικαίωμα μη δίνουν. Χριστούγεννα ερχότανε και ήθελαν μεζέ Μπριζόλες - πρασοσέλινο Χωρίς παγάνα και σκυλιά γουρούνι δε σκοτώνεις μη μάθεις την παρέα σου σε στάβλους να τη χώνεις. Για πάρε δίπλα τα βουνά γουρούνια ν' ανταμώνεις περπάτημα θέλει πολύ και λίγο να ιδρώνεις. Ενας παλαίμαχος κυνηγός ΕΠΕΪΕΡΓΑΖΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και Το πως ν' αλλάξω τον ηχό κι άλλο να ειπώ τραγούδι που εγω'χω πόνο στην καρδιά που γιατρεμό δεν έχει! Εκεί στα γιοφύρια μας, όλοι έλεγαν και λένε τους καϋμούς, τους πόνους, τις φιλίες τους έρωτες, τα μίση, τις κα τάρες, τις αγάπες, τις δεσμεύσεις, τις νίκες, το πέρασμα, τ' αντάμωμα από την ξενιτειά και το ξεπροβόδισμα. Πόσα και πόσα δεν έχει δει και ακούσει το γεφύρι της Κόνιτσας και το δικό μας στην Κλειδωνιά, στο Βοϊδομάτη - η "παλιά μας γέφυρα"....ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον, όλοι μας θ α δείξουμε περισσότερη ευαισθησία και προστασία για την πολιτιστι κή μας και αρχιτεκτονική κληρονομιά μας για τα παλιά πέ τρινα γιοφύρια μας. Σ.ΟΙΚ.

7 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ Στο Καβαλάρι Ζαγορίου κατέρρευσε ένα πα ραδοσιακό γεφύρι. Θ α μπορούσε, με λίγη συ ντήρηση να μην είχε καταρρεύσει, με την άμεση επέμβαση και την έγκριση σχετικής πίστωσης τό σο για τη μελέτη κυρίως όσο και για την εκτέλε ση των εργασιών. Στην Ηπειρο έχουμε πολλά τέ τοια γεφύρια και η Εφορεία Νεωτέρων Μνη μείων, 8 α πρέπει να γνωρίζει την αντοχή και τις ανάγκες αυτών των γεφυριών, γιατί καθώς τονί ζει ο δήμαρχος Ανατολικού Ζαγορίου κ. Βασί λειος Σπύρου, η φύση δεν γνωρίζει προθεσμίες. Μελέτες υπάρχουν για τα γιοφύρια μας. Συντονι σμός και δραστηριότητες πρέπει άμεσα να υπάρχουν. Γιατί μετά τις ζημιές πληρώνουμε όλοι μας πολύ περισσότερα. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ Πληροφορούμαι ότι ο κ. Νομάρχης ζήτησε από τους Δήμους Παμβώτιδας, Πασσαρώνας και Μετσόβου, να υποδείξουν χώρους για τους κλιβάνους, που θ α κατασκευαστούν με σύγχρο νες προδιαγραφές, για την αποτέφρωση πτωμά των ζώων και πτηνών. Γιατί η εγκατάλειψη πτωμάτων ζώων ή πτηνών, χωρίς ενταφιασμό ή αποτέφρωση, αποτελεί κίν δυνο διασποράς μεταδοτικών νοσημάτων και εί ναι απειλή για τη δημόσια υγεία, εκθέτει το πολι τιστικό μας επίπεδο, υποδηλώνει αδιαφορία και ανευθυνότητα και συνιστά ποινικό αδίκημα. Υπάρχει η Βούληση των Δημάρχων - Πασσαρώνος - Παμβώτιδας και Μετσόβου να βοηθή σουν σ' αυτή την προσπάθεια, εν όψει μάλιστα και της θερινής περιόδου όπου το πρόβλημα γί νεται οξύτερο. ΙΔΩΜΕΝ. ΙΑΤΡΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ Συνηθίζουμε να λέμε ότι μερικοί γιατροί και άλλες ειδικότητες επαγγελματιών, είναι σκληροί υπάλληλοι φραγκοφονιάδες κ.λ.π. Κι όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς υπάρχουν και εξαιρέσεις και τρανταχτερές μάλιστα και να αναφέρω μία όλως τυχαία. Κάποιο μικρό πρόβλημα υγείας μου μ' έφερε στο Γ.Π.Ν.Ι. Εκεί στον προθάλαμο του ιατρείου, συνάντησα γνωστό ιατρό της πόλεως μας. Κι εσείς εδώ γιατρέ; αρρωσταίνουν και οι γιατροί; Γιατί όχι! χαμογέλασε με πλησίασε και μου'πε όχι δεν είμαι άρρωστος. Είμαι υγιέστατος. Α λ λ ά ; Τι θέλετε εδώ; Χαμογέλασε και μου'πε: Ακουσε φίλε μια φορά την εβδομάδα, έρχομαι εδώ στο Νοσοκομείο μας και προσφέρω εντελώς δωρε άν τις ιατρικές μου γνώσεις προς τους ασθενείς μας. Τι να κάνουμε; Τόχουμε εμείς οι Ηπειρώτες αυτό. Δεν έρχομαι εδώ για άγραν πελατείας, δό ξα τω Θ ε ώ πελατεία έχω μεγάλη και μεγάλης ηλικίας είμαι. Η φιλοτιμία μας και οι ευεργεσίες είναι γνωστές α π ' τα παλιά χρονιά. Θαύμασα αυτόν τον γιατρό, κι αν και γνωρίζω ότι αυτά που γράφω θ α τον στενοχωρήσουν εν τούτοις τον θαυμάζω και από τα βάθη της καρδιάς μου τον ΣΥΓΧΑΙΡΩ. ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Κάθε εποχή -χρονική περίοδο θ α λέγαμε κα λύτερα- έχει τα δικά της. Μετά από κάθε πόλεμο Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 24 παρατηρούμε φτώχεια και εγκατάλειψη της πα τρώας γης. Τέτοιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στον τόπο μας, μετά τον πόλεμο, με την ερήμω ση των χωριών μας προς εξεύρεση καλύτερης τύχης. Δραματικές εξελίξεις της τελευταίας δε καετίας. Επόμενο ήταν το φαινόμενο να επεκτα ΣΕΛΙΔΑ 7 περιπτώσεων -αν δεν κάνω λάθος- έχουν Ι.Χ. αυ τοκίνητο ή γεωργικό μηχάνημα ή τρακτέρ. Αυτό δεν είναι πρόοδος; δεν είναι ευημερία; δεν είναι καλοπέραση; Ε! ας μην είμαστε και αχάριστοι. Η πολιτεία έκανε πολλά και έχει υποχρέωση να κά νει ακόμη κι άλλα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ! ΔΕΝ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΕΙΤΕ; Θ Α Χ Α Ρ Ω Π Ο Λ Υ Ν Α ' Χ Ω ΑΝΤΙΑΟΓΟ! ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ θεί και στη γειτονική Αλβανία. Οπως εδώ, τα ορεινά και απομακρυσμένα, έμειναν άδεια με λί γους γέρους -που κάθονται στα καφενεία προ σμένοντας τις γιορτές με ανυπομονησία για να δουν τα παιδιά τους και ν' ακούσουν γέλια, φω νές στο μισοχώρι του χωριού. Ετσι σα συνέχεια και μέσα στην Αλβανία, γίνεται η εγκατάλειψη της υπαίθρου, με αποτέλεσμα παντού να χά σκουν άδεια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, θέα τρα, πολιτιστικά κέντρα, Βιβλιοθήκες, ολόκλη ρα χωριά, που σκοπό είχαν για να κρατήσουν τον κόσμο στην ύπαιθρο στέκουν άδεια από αν θρώπους και πολλά έχουν λεηλατηθεί και κατα στραφεί, από τη λαϊκή οργή, που τροφοδοτήθη κε από το μίσος προς κάθε τι δημόσιο, προς κά θε τι που είχε χτιστεί από το λαό για το λαό. Αλή θεια η εποχή μας αλλάζει. Ηδη άλλαξε. Γιατί άραγε; Ισως στη γειτονική μας Αλβανία να ήταν η καταπίεση, ο κατατρεγμός. Γιατί η καταπίεση και ο κατατρεγμός έχει πάντοτε τραγικά αποτε λέσματα. Και μόνο ένα Βαρύ Πωγωνήσιο μοιρο λόγι, με θρηνητικό ήχο, θ α μας τα θυμίζει όλα αυτά. ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ Στην προεκλογική περίοδο, οι εφημερίδες, η τηλεόραση, όλα τα κόμματα, οι υποψήφιοι πολι τευτές και βουλευτές κ,λ.π. επισκέφθηκαν τα χωριά μας. Τι να κάνουμε; αυτά έχει η Δημοκρα τία. Εκείνο όμως που με εντυπωσίασε ήταν, όταν ορισμένοι χωριανοί μας, και άλλοι από τα γύρω χωριά απάντησαν στην τηλεόραση ότι τίποτε δεν έγινε στα χωριά μας, ότι όλοι μας εγκατέλει ψαν κι είμαστε χαμένοι κ.λ.π. κ.λ.π. Κανείς βέ βαια δεν λέει ότι όλα είναι ρόδινα, γιατί γενικά, τα χωριά μας, η Ηπειρος μας, δοκιμάστηκε σκληρά από τη δίνη των πολεμικών μεταπολεμι κών και μετεμφυλιακών εξελίξεων. Πληρώσαμε ακριβά το τίμημα της Ιστορίας και βρεθήκαμε σε πολύ δύσκολη θέση. Ποιος φταίει για την ερήμωση; Μήπως η μετανάστευση; Εσωτερική και εξωτερική δεν ήταν απόρροια αυτής της κα τάστασης; αυτής της απομόνωσης αυτού του κυ νηγητού των μεν από τους δε; Εν πάση όμως περιπτώσει. Νομίζω σήμερα το χωριό μας και τ' άλλα τα χωριά είναι πολύ καλύ τερα από πριν. Δηλαδή ισχυρίζεσθε θ α μου πει κάποιος ότι όλα είναι τέλεια; Φυσικά όχι!! γιατί κοντά στο καλό υπάρχει το καλύτερο και στο καλύτερο το άριστο: Σήμερα όλα τα σπίτια, όλες οι οικογένειες, έχουν φως, νερό, τηλέφωνο, τη λεόραση και σχεδόν κάθε οικογένεια έχει και από ένα συνταξιούχο και το σπουδαιότερο, όλα τα σπίτια, όλα τα νοικοκυριά εκτός μιας ή δύο Εστω και λίγο αργά, αλλά νομίζω καλό. Συνη θίζω εδώ και πολλά χρόνια, κατά τη διάρκεια των εκλογών (καλώς ή κακώς δεν έχω καταλήξει ακόμη) να μην πολυπηγαίνω στο χωριό μου ή στα γύρω χωριά που'μαι και γνωστός και στα καφε νεία να μην παίρνω μέρος στις ατέλειωτες πολι τικές... συζητήσεις. Μετά όμως τις εκλογές το γλεντάω, συζητώ κρίνω επαινώ και κατακρίνω. Καθένας με το "κουσούρι του". Σε μια από τις επισκέψεις στο καφενείο γειτονικού χωριού, ένας ασπρομάλλης θυμόσοφος γέροντας μου'πε: - Πως τα βλέπεις παιδί μου τα πολιτικά πράγ ματα; - Ε! να δούμε αρχές είναι ακόμη. - Μου ξεφεύγεις ήταν η απάντηση. Εσείς πως τα βλέπετε του ανταπάντησα εγώ. Κι αυτός κου νώντας το κεφάλι του μονολόγησε: - Τι τα θες τι τα θες. Εδώ στο κουβέρνο μας, αν δεν έχεις μπάρμπα στην Κορώνη δε σε Βάζουν στο τιμόνι! Τι σοφά που τα λέει ο λαός μας! (1) ΚουΒέρνο = κράτος 2) Μπάρμπα στην Κορώνη = αν κατάγεσαι από σόι 3) Τιμόνι = εξουσία - Αρχή. (Από το ΒιΒλίο του ΤΑΚΗ ΤΑΣΟΥΑΗ Λέξεις και Δράσεις παροιμιώδεις. Εκδόσεις ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ)). 1 ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ Συχνά γράφουμε ότι για την ερήμωση των χω ριών μας για τη μείωση του πληθυσμού κ.λ.π. από περιέργεια πήρα τους εκλογικούς καταλό γους του χωριού μας και είδα με έκπληξη ότι εί ναι εγγεγραμμένοι 3 1 και πολλοί που ψήφισαν αλλού, αυτό σημαίνει ψευδαίσθηση. Δεν είμα στε τόσο πολλοί, αφού πολλοί έχουν αποδημή σει στας "Αιωνίους Μονάδες" που λέμε. Ακόμη είδα εγγεγραμμένους και γεννηθέντος το 19 ή 191. Βέβαια για μια στιγμή έχουμε την ψευ δαίσθηση ότι είμαστε πολλοί και ότι δεν ερημώ σαμε. Μακάρι να'ναι έτσι αλλά άλλη είναι η πραγματικότητα. Η διοίκηση ας το προσέξει αυ τό κι ας ξεκαθαρίσει τους εκλογικούς καταλό γους με τον πραγματικό αριθμό των κατοίκων. 1ΧΟΜ*ΠΗ1

8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΕΝΝΗΙΕΙΙ Ο Αποστόλης Λιάπης και η Αμαλία Μάντζιου - Λιάπη απέκτησαν το τρίτο παιδί τους, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι. Ευχόμαστε να τους ζήσει. Στους δε παπ πούδες και γιαγιάδες να ζήσουν να την κα μαρώσουν και νυφούλα. ΗΦ.τ.Γ. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Ο Παναγιώτης Μαυρίδης και η Βασιλική Τατάκη (κόρη της Κων/νας Β. Ταλιούρη) την δεύτερη ημέρα του Πάσχα 1 2 / 4 / 2 4 βάπτισαν στην Φλώρινα την κόρη τους. Το όνομα αυτής Δέσποινα. Νουνά η Δέσποινα Τατάκη. Θ ε ί α της νεοφώτιστης. Η εφημερίδα εύχεται να της αυξάνει το όνομα. ΓΑΜΟΙ Στις 17 Απριλίου 2 4 η Ελένη Τσιρίκου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Σπύρο Γκινάκη. Ο γάμος έγινε στην πατρί δα του γαμπρού την ωραία Κέρκυρα στο γραφικό Ποντικονήσι. Μετά την στέψη ακολούθησε δεξίωση και όλα έγιναν με τα παραδοσιακά έθιμα του νησιού. Η εφημερίδα εύχεται στους νεόνυμφους βίον ανθόσπαρτον. Στους γονείς Γιώργο και Μ α ρ ί α Τσιρίκου να τους ζήσουν. ΘΑΝΑΤΟΙ Στις 17 Μαρτίου 24, απεβίωσε ο Πέ τρος Φ. Τζέρμπος ετών 9, χειριστής κο μπρεσέρ και την άλλη μέρα έγινε πάνδημη η κηδεία του στο κοιμητήριο του Αγίου Νι κολάου στο χωριό μας. Ολοι οι συγγενείς, οι χωριανοί φίλοι και γνωστοί απ' τα γύρω χωριά και α π ' τα Γιάννενα παρακολούθη σαν την εξόδιο ακολουθία με 6 ιερείς κα θώς και με τον αδελφό του τον Παπα- Χαράλαμπο. Η λύπη για το χαμό ήταν μεγάλη. Ο αεί μνηστος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χω ριό μας, εργατικός, εφευρετικός νους, φι λότιμος εύθυμος τύπος και αξιαγάπητος. Συλλυπούμεθα βαθύτατα τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τους γαμπρούς του, τον αδελφό του, τις αδελφές του, τα εγγόνια του κι όλους τους συγγενείς. Α ς είναι ελα φρύ το χώμα του δρυόφυτου Αγίου Νικο\άου που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Ράππος ετών 8. Ο μεταστάς ήταν αναγνώστης και φί λος της Εφημερίδας μας, γνωστός και αγα πητός σ' όλους. Εζησε στο Μαυροβούνι, στη Γερμανία και στα Γιάννενα. Πολλές παλιές ιστορίες για το Μαυροβούνι το χωριό μας και τα γύ ρω χωριά μας διηγείτο. Συλλυπητήρια σ' όλους τους συγγενείς του. Αιωνία η μνήμη του. Απεβίωσε στην θ ε σ / ν ί κ η όπου διέμενε η Αθηνά Γόρα - Δούμα. Η θανούσα ήταν κόρη του Κων/νου και της Ολγας Γόρα και είχε γεννηθεί στον Γεροπλάτανο το Ας είναι ελαφρύ το Μακεδόνικο χώμα που την σκεπάζει. ΒΑΣΙΛΙΚΟ Απεβίωσε στο Βασιλικό Πωγωνίου ο Βα σίλειος Τσάβαλος. Ο αείμνηστος Βασίλης υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος της πρώην κοινότητας Βασιλικού. Δραστή ριος, ενεργητικός και άριστος γνωστής των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γνω στός κι αγαπητός στη γύρω περιοχή μας. Η εφημερίδα μας συλλυπείται ιδιαιτέρως τους συγγενείς του. Αιωνία η μνήμη του. ΗΦ.τ.Γ. ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ Η Εφημερίδα μας συλλυπείται βαθύτατα τον αγαπητό Δήμαρχο Δελβινακίου Πωγω νίου κ. Αθανάσιο Μποζιάρη για το θάνατο της συζύγου του. Αιωνία η μνήμη της. ΗΦ.τ.Γ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ Συλλυπούμεθα βαθύτατα τη συγχωριανή μας Αφρούλα Π. Τζέρμπου για το θάνατο του συζύγου της Πέτρου Φ. Τζέρμπου. Αιωνία η μνήμη του. Αθήνα: Οικογένεια Παύλου και Παρασκευούλας ΛΙΑΡΟΥ.. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ θ α θέλαμε μέσω της εφημερίδας του χωριού μας Η Φωνή του Γεροπλατάνου να ευχαριστήσουμε όλους όσους μας συμπα ραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας. Η σύζυγος τα παιδιά και τα εγγόνια του Πέτρου Τζέρμπου. ΣΕΛΙΔΑ 8 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Κρέτσης Νίκος Ιερέας Μάντζιος Τηλέμαχος Ταλιούρη Μαριάνθη Κουρούτης Παντελής Κήτας Σπύρος Κήτας Γεώργιος Σωτηρόπουλος Βασίλειος Σωτηρόπουλος Θρασύβουλος Ιντζιος Χαράλαμπος Ζάκκας Αριστείδης Μακάριος Νικόλαος Σιντάκας Αθανάσιος Νίκου Χρήστος Μακρής Θεόδωρος Σιόντης Κων/νος Κομπίλας Γρηγόριος Κρέτσης Δημήτριος Καραζιώτης Δημήτριος Η Δήμητρα Τζίμα στην μνήμη του συζύγου της Αντώνη προσφέρει το ποσό των ευρώ. Ο Παύλος Τζίμας στην μνήμη του πατρός του Αντώνη προσφέρει το ποσό των ευρώ. Η Βασιλική Κων/νου Κούγκλη με την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του θείου της Φίλιππου Κούγκλη προσφέρει το ποσό των ευρώ. Η Ναυσικά Σιδηροπούλου - Γόρα στην μνήμη της μητέ ρας της Αθηνάς προσφέρει το ποσό των ευρώ. Η Κυριακή Κουτσού στην μνήμη της γιαγιάς της Αθη νάς Γόρα - Δούμα προσφέρει το ποσό των ευρώ. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Την ανηψιά μου ΕλισσάΒετ Τατάκη που πήρε το πτυχίο της Ιατρικής από το Πανεπι στήμιο Φεράρα της Ιταλίας συγχαίρω και της εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Η θ ε ί α της Γλυκερία Σωτηροπούλου ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ο ι Χρυσόστομος και Χαράλαμπος Σταυρόπουλος στην μνήμη του γαμπρού τους Πέτρου Τζέρμπου προσέφεραν στην εκ κλησία το ποσό των 3 ευρώ. Ο θ ε ό ς να αναπαύσει την ψυχή του. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Γεροπλατάνου νιώθει την ανάγκη να εκφράσει και δημόσια μέσω της εφημερίδας του χωριού μας, τις ευχαριστίες της στον συγχωριανό μας Δημήτριο Κούγκλη, που στη μνήμη του πατέρα του Φίλιππα Δ. Κούγκλη, εκάλυψε την δαπάνη της κατα σκευής του πλακόστρωτου μπροστά από το χαγιάτι της Εκκλησίας μας. Τον ευχαριστού με θερμά. Ο Αγιος Νικόλαος να του χαρίζει υγεία και οικογενειακή ευτυχία. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΒΑΝΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ Κουρούτης Παντελής ευρώ Κήτας Γεώργιος του Βασιλ. ευρώ Καραμεσίνη - Κόκκινου Ανδρομάχη ευρώ Καλτσούνη Τσιατσιά Βασιλική 3 ευρώ Αντί στεφάνων στην κηδεία του Πέ τρου Τζέρμπου προσέφεραν τα παρα κάτω ποσά: Ιερέας Χαράλαμπος Τζέρμπος αδελφός θανόντος 3 ευρώ Νομαρχιακή Επιτροπή Ν. Δημοκρατίας Ιω αννίνων ευρώ Βουλευτής Τασούλας Κων/νος ευρώ Οικογ.Δημ.Μπούτσορα ευρώ Ντασταμάνης Ιωάννης ευρώ Ζάκκας Αριστείδης 3 ευρώ Τ.Ο. - Ν.Δ. Γεροπλατάνου 2 ευρώ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ TV ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΩΙΤΑ ΤΑΣΟΥΛΑ Αγαπητοί φίλοι Μέσω της Φωνής του Γεροπλατάνου, της οποίας είμαι πιστός φίλος, θ α ήθελα να απευθύνω προς όλους τους χωριανούς ένα θερμό ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε το χωριό σας να με στηρίξει κατά την πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση. Ο Γεροπλάτανος είναι ένα χωριό με το οποίο έχω συν δεθεί στενά προ πολλών ετών, ένα χωριό με προβλήμα τα τα οποία γνωρίζω καλά όπως γνωρίζω καλά και τους ανθρώπους του, είτε κατοικούν στο ίδιο το χωριό, είτε στα Γιάννινα, στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη. Μ α ζ ί λοιπόν με τις ευχαριστίες μου για την τιμητική για μένα εκλογή θ α ήθελα να διαβεβαιώσω πως στο πρόσωπο μου ο Γεροπλάτανος θα έχει πάντα έναν σταθερό φίλο και υποστηρικτή των δικαίων αιτημάτων του. Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά. Με εκτίμηση και φιλικά αισθήματα Κώστας Τασούλας

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn Θεατρική διασκευή mqw e rtyuiopasdfghjklzxcvbnφ γιmλι qπςπ ζ αwωeτrtνyuτioρνμpκaλs dfghςj klzxc vλοπbnαmqwertyuiopasdf

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Γεωργακάκου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα σκαντζοχοιράκι που νύσταζε πολύ και ετοιμαζόταν να κοιμηθεί. Ξαφνικά όμως έπεσε ένα μήλο πάνω στην πλάτη του και καρφώθηκε στα αγκάθια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες και Κηφήνες

Μέλισσες και Κηφήνες Μέλισσες και Κηφήνες 21.01.2016 Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα στο γραφείο. Ανοίγοντας την αλληλογραφία, ανάμεσα στις επιστολές από δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, ήταν και το ετήσιο φιρμάνι.

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ σε βιβλίο με εικόνες. LET S SHARE OUR CULTURE (ΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ) Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο...

Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Γιώργος Κωστόγιαννης: Από την Καντρέβα στην Πάτρα κυνηγώντας το όνειρο... Aθηνά Θανοπούλου 1. Εικόνα: Ο Γιώργος Κωστόγιαννης Ένα ζεστό καλοκαιρινό πρωινό του 1903,στο μικρό ορεινό χωριό Καντρέβα, σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα