(Πλούταρχος, #112: 719.B C.3)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Πλούταρχος, #112: 719.B.9-719.C.3)"

Transcript

1 «Ο ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ-ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΙΣΑ» «[τὴν ἀναλογίαν] διδάσκουσαν ἡμᾶς τὸ δίκαιον ἴσον ἀλλὰ μὴ τὸ ἴσον δεῖν ποιεῖσθαι δίκαιον ἣν γὰρ οἱ πολλοὶ διώκουσιν ἰσότητα πασῶν ἀδικιῶν οὖσαν μεγίστην» (Πλούταρχος, #112: 719.B C.3) Κασούτας Μιχαήλ, υπ. Δρ. ΠΤΔΕ Αθηνών, υπ. Ι.Κ.Υ. Α. Εισαγωγή. Ο Α. Ε. Παπάς (1995: 300) τονίζει ότι «η αστικοποιημένη συμπεριφορά του ανθρώπου με τα κατά συνθήκη ψεύδη και τις συμβατικές του δραστηριότητες δεν μπορεί να παρακάμψει την άτεγκτη ανισότητα, τη ματαιοδοξία και τις ρομαντικές προσδοκίες της κοινωνίας» και θέτει καίρια το ερώτημα: «Τι γίνεται με τα παιδιά που δεν έχουν πολιτισμική όσμωση ή που ξεκινούν με τη ζωή τους με κάποια δυσκολία; Τι κάνουν οι Παιδαγωγοί για τα παιδιά αυτά; Τα κρίνουν, τα αξιολογούν, τους δίνουν βραβεία ήθους και αρετής; Πώς, με ποια κριτήρια;» (Παπάς, 1995: 299). Στην παρούσα αναδεικνύεται ο «στοχαστικο-κριτικός εκπαιδευτικός» (reflective teacher) ως αντισταθμιστικός παράγοντας των ανισοτήτων της εκπαίδευσης και παράλληλα ως οραματιστής της κοινωνικής αλλαγής. Β. Η Μεταμοντέρνα Κατάσταση. Βάση των επισήμων στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος για τη δεκαετία σχεδόν πενταπλασιάστηκε ο αριθμός των καταγεγραμμένων αλλοδαπών που βρίσκονται στη χώρα μας (από σε ). Οι κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούσε το Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα άλλαξαν ταχύτατα με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν οι γνωστές και ήδη πολυσυζητημένες αδυναμίες προσαρμογής στη νέα κατάσταση (Καραγιαννοπούλου, 2002 Πάλμου, 2002 Σιώρα, 2002). Κάτω από αυτές τις συνθήκες αναδεικνύεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως αντισταθμιστικού παράγοντα των ανισοτήτων που εντείνονται από την ισοπεδωτική μεταχείριση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, χωρίς, φυσικά, να επιχειρείται μετάθεση ευθυνών και «άφεσης αμαρτιών» των υπευθύνων. Πρόκειται, απλώς, για την αναγνώριση των νέων και δυσχερών συνθηκών στις οποίες καλείται κάθε εκπαιδευτικός, όχι απλώς να επιβιώσει, αλλά να ανταποκριθεί με επιτυχία, διότι «ο παιδαγωγός δε νομιμοποιείται να πει: εγώ το δίδαξα, ο μαθητής δεν το έμαθε» (Παπάς, Οικονόμου & Σκαλιάπας, 1997: 34). Παράλληλα με τις κοινωνικές αλλαγές που συντελέσθηκαν στον Ελλαδικό χώρο, σε επίπεδο θεωρίας της επιστήμης έχουμε την αμφισβήτηση της κουλτούρας της νεωτερικότητας από τη μετανεωτερικότητα. Κεντρικές έννοιες - λέξεις όπως: μέσα, αποτελεσματικότητα, καθολικότητα, γενικοί νόμοι και γραφειοκρατία (Parker, 1999) αμφισβητούνται και αντ αυτών προτείνονται η αυτονομία, η χειραφέτηση, η μοναδικότητα, η δημοκρατία και δίνεται έμφαση στους σκοπούς και τις αξίες. Η μετανεωτερική επιστημολογία χαρακτηρίζεται (Botella, 2003 Ματσαγγούρας & Χέλμης, 2002) από το αθεμελίωτο, το αποσπασματικό, το επινοητό και το ISSN:

2 νεοπραγματιστικό της γνώσης. Η μετανεωτερική ψυχολογία, συνακόλουθα, στρέφει το ενδιαφέρον της από τα αφηρημένα και ανεξάρτητα σχήματα σε «τοπικού» χαρακτήρα σχήματα εναρμονισμένα με το πλαίσιο εφαρμογής τους, ενώ γίνεται εμφανής ο κατακερματισμός του αστικού χώρου και η αποσπασματικότητα του βιωματικού χρόνου (Πρέβε, 1998). Υπό αυτές τις συνθήκες δεν ήταν δυνατόν να μείνει ανεπηρέαστη η Διδακτική και κατά συνέπεια η εκπαιδευτική πράξη και πρακτική (Ματσαγγούρας & Χέλμης, 2002). Στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται σύμφωνα με το μετανεωτερικό πνεύμα (Κοσσυβάκη, 2003) το σχολείο οφείλει να προσφέρει πολλές δυνατότητες επιλογής, να συμβάλλει στη διαμόρφωση της ταυτότητας του άτομου μέσα από διαδικασίες αυτογνωσίας. Υπάρχει επίσης η παραδοχή ενός πλουραλισμού αξιών και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανεκτικότητα, την ατομική ευτυχία και την προστασία του περιβάλλοντος. Ακόμη προβάλλονται εναλλακτικοί τρόποι ζωής και γίνεται μία προσπάθεια αλληλεπίδρασης της επιστήμης με την καθημερινότητα μέσα από διαδικασίες αναπλαισίωσης. Τονίζεται, τέλος η σημασία της ανταλλαγής αξιών, γνώσεων, τρόπων δράσης, μεταξύ θρησκειών, φυλών, πολιτισμών κ.ά. Ο εκπαιδευτικός είναι περισσότερο συνομιλητής, εκπαιδευτής, ισότιμος συνεργάτης, και διαδραματίζει καθοδηγητικό ρόλο (Κόκκοτας, 2003 Κοσσυβάκη, 2003). Κάνει διαγνώσεις, οργανώνει δραστηριότητες, εμπλέκει τους μαθητές του σε σχέδια δράσης. Ο ρόλος του εξελίσσεται σε σύνθετο και πολύπλοκο αναδεικνύοντας το διαμεσολαβητικό του χαρακτήρα ανάμεσα στο αναλυτικό πρόγραμμα και τους μαθητές. Γ. Χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης για Κοινωνική Δικαιοσύνη. Μια εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη, εξάλλου, είναι τόσο σκοπός όσο και διαδικασία και χαρακτηρίζεται (Hackman, 2005) από τη συμμετοχικότητα, την ενσωμάτωση, τη συνεργασία, τη δημοκρατία, το διάλογο, τη χειραφέτηση, την κριτική των κοινωνικών συσχετίσεων και είναι μαθητοκεντρική. Ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί να αμβλύνει τις ανισότητες (Carlisle, Jackson & George, 2006) θα πρέπει: (α) να επιδιώκει για κάθε μαθητή την ενσωμάτωση και την ισότητα αντιμετωπίζοντας κάθε μορφή καταπίεσης στο σχολείο, (β) να έχει τις ίδιες υψηλές απαιτήσεις από όλους τους μαθητές προσφέροντας, παράλληλα, ένα προκλητικό μαθησιακό περιβάλλον, (γ) να έχει ανταποδοτικές σχέσεις με την τοπική κοινωνία αναγνωρίζοντας την αμοιβαιότητα στην προσφορά, (δ) να προσπαθεί διαρκώς ώστε η εκπαίδευση να είναι κοινωνικά δίκαιη (σκοποί, αίθουσες, πόροι, πολιτικές, διαδικασίες) προσεγγίζοντας ολικά το ζήτημα και (ε) η διδασκαλία του και οι παρεμβάσεις του να αποσκοπούν στην κοινωνική δικαιοσύνη μην επιτρέποντας οποιαδήποτε μορφή καταπίεσης. Δ. Ο Αντισταθμιστικός Ρόλος του Στοχαστικοκριτικού Εκπαιδευτικού. Στις καινούργιες συνθήκες που προαναφέραμε, καθώς και στις απαιτήσεις μιας εκπαίδευσης για κοινωνική δικαιοσύνη φαίνεται να ανταποκρίνεται ένας καινούργιος ρόλος που διαμορφώνεται σταδιακά για τον εκπαιδευτικό, αυτός του «στοχαστικοκριτικού εκπαιδευτικού» (Calderhead & Gates, 1993 Gay & Kirkland, 2003 Hackman, 2005 Hoffman-Kipp, Artiles & López-Torres, 2003 Howard, 2003 Jay & Johnson, 2002 Johnson, 2002 Milner, 2003 Pedro, 2005 Rodgers, 2006 Rousseau & Tate, 2003 Valli, 1997 Zeichner, 1993). Αυτού του είδους ο εκπαιδευτικός (Brookfield, 1995): (α) αναδεικνύει την ηθική και εκπαιδευτική διάσταση της εκπαίδευσης, (β) επανεξετάζει αυτονόητα και παραδοχές, (γ) οδηγείται στη συνειδητοποίηση, (δ) προσιδιάζει με τη διαλεκτική φύση της παιδαγωγικής ISSN:

3 σχέσης, (ε) αξιοποιεί και αναπτύσσει την προσωπική του θεωρία, στ) ανοίγει δρόμους στην μεταμοντέρνα επιστημολογία της σχετικότητας, της αμφισβήτησης, του απρόβλεπτου, του χαοτικού. Ο κάθε εκπαιδευτικός, επομένως, καλείται να (Zeichner & Liston, 1996): (α) εξετάζει, απομονώνει και αποπειράται να δώσει λύση σε διλημματικές καταστάσεις της καθημερινής του πρακτικής (β) έχει συνειδητοποιήσει τις προσωπικές υποθέσεις, απορίες και αξίες που «φέρει» μαζί του στην σχολική τάξη (γ) λαμβάνει υπόψη του το θεσμικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διδάσκει (δ) λαμβάνει μέρος στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων και συμμετέχει στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της εκπαίδευσης και, τέλος, (ε) αισθάνεται υπεύθυνος για την επαγγελματική του ανάπτυξη. Ε. Η Στοχαστικο-κριτική Σκέψη. Απαραίτητο εφόδιο για κάθε εκπαιδευτικό που επιθυμεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του «στοχαστικοκριτικού εκπαιδευτικού» είναι η στοχαστικοκριτική σκέψη. Παρόλο που στοιχεία της στοχαστικοκριτικής σκέψης (reflective thinking) υπάρχουν στο «Μένωνα» του Πλάτωνα και στα «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη, οι ρίζες της στοχαστικοκριτικής σκέψης εντοπίζονται στο διαφωτισμό, τη φαινομενολογία και τον κονστρουκτιβισμό (Brookfield, 1995). Ο Dewey (1998/1933) πρώτος αναφέρει τα τρία βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου που ασκεί τη στοχαστικοκριτική σκέψη, τα οποία ακόμα και σήμερα θεωρούνται καθοριστικά χαρακτηριστικά του στοχαστικοκριτικού εκπαιδευτικού (Loughran, 1996 Zeichner & Liston, 1996). Σύμφωνα με αυτά ο στοχαστικοκριτικός εκπαιδευτικός πρέπει: (α) να έχει «ανοιχτό μυαλό» (openmindedness), δηλαδή να είναι απαλλαγμένος από προκαταλήψεις και φατριασμούς, να επιθυμεί να ακούει περισσότερες από μία απόψεις, να αναγνωρίζει την πιθανότητα ύπαρξης λάθους ακόμα και στις πιο προσφιλείς γι αυτόν απόψεις και να αντιμετωπίζει όλες τις απόψεις με σκεπτικισμό (β) να δίνεται σε αυτό που κάνει ολόψυχα (wholeheartetness) (γ) να διακατέχεται από υπευθυνότητα (responsibility), δηλαδή να σκέπτεται τις συνέπειες μία ενδεχόμενης ενέργειάς του προβάλλοντάς τη στο μέλλον. Εξάλλου υποστηρίζεται (Birmingham, 2003) ότι η στοχαστικο-κριτική σκέψη είναι ένας ηθικός τρόπος ύπαρξης για τον εκπαιδευτικό και όχι απλώς γνώσεις, δεξιότητες ή διαδικασίες προς εφαρμογή. Ο Schön (1983) ασκώντας κριτική στην εξορθολογισμένη τεχνοκρατική αντίληψη για τον εκπαιδευτικό αναφέρθηκε στην στοχαστικοκριτική σκέψη πριν και μετά τη διδακτική πράξη (reflection on action) και στην στοχαστικοκριτική σκέψη κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης (reflection in action). Ένας σημαντικός δείκτης ποιότητας της στοχαστικο-κριτικής σκέψης αποτελεί το επίπεδο προβληματισμού, όπως αποτυπώνεται και στο Σχήμα (1) (van Manen, 1977). Καθώς το επίπεδο προβληματισμού αλλάζει από τη βάση προς την κορυφή της πυραμίδας, τόσο περισσότερο αυξάνεται η δυσκολία στην άσκηση της στοχαστικο-κριτικής σκέψης και παράλληλα, μειώνεται η συχνότητα με την οποία εμφανίζονται οι αντίστοιχοι προβληματισμοί από τους εκπαιδευτικούς. Το επίπεδο προβληματισμού, όπως έχει αναφερθεί και αλλού (Κασούτας & Ματσαγγούρας, 2004), παίζει καθοριστικό ρόλο και στην ποιότητα της έρευνας δράσης η οποία θεωρείται αναπόσπαστο χαρακτηριστικό (Carr & Kemmis, 1997) ενός εκπαιδευτικού που αποσκοπεί σε μια εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη. ISSN:

4 Σχήμα 1: Επίπεδο Προβληματισμού Στοχαστικο-κριτικής Σκέψης ΣΤ. Εκπαιδεύοντας το Στοχαστικο-κριτικό Εκπαιδευτικό: Επισημάνσεις και Δυσκολίες Η Marilyn Cochran-Smith (2004) επισημαίνει ότι οι αντιλήψεις και οι αξίες της κοινωνίας σχετικά με τους σκοπούς της εκπαίδευσης παρέχουν το πλαίσιο για την πολιτική της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Οι σύγχρονες πολιτικές των δυτικών χωρών που εστιάζουν σε πολλά υποσχόμενες αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών εδράζουν σε αξιωματικές παραδοχές όπως ότι: (α) η διδασκαλία είναι τεχνική, (β) η γνώση είναι στατική, (γ) η ύπαρξη καθολικής καλής πρακτικής στη διδασκαλία που είναι γενικεύσιμη, (δ) η ετοιμότητα για διδασκαλία έγκειται στην καλή γνώση της διδακτέας ύλης και (ε) η μάθηση ισοδυναμεί με υψηλότερες βαθμολογίες σε πάσης φύσεως εξετάσεις. Επομένως, η εκπαίδευση θεωρείται ως ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος ανάπτυξης της οικονομίας, δημιουργίας παραγωγικών εργατών και ως παράγοντας βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών. Μια εκπαίδευση, όμως, που αποσκοπεί παράλληλα και στην κοινωνική δικαιοσύνη δίνει έμφαση σε διαφορετικές αξίες. Υπό την οπτική μίας τέτοιας πολιτικής για την εκπαίδευση: (α) η διδασκαλία είναι άσκηση επαγγελματικής κρίσης, (β) η γνώση είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη, (γ) δεν υπάρχουν καθολικές και γενικεύσιμες πρακτικές, υπάρχουν όμως στάσεις και συμπεριφορές που οδηγούν σε ποιοτικότερη διδασκαλία, (δ) η ετοιμότητα για διδασκαλία είναι ισοδύναμη με την ετοιμότητα για στοχαστικο-κριτική σκέψη και δράση και (ε) η μάθηση ισοδυναμεί με την απόκτηση δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών που χειραφετούν το μαθητή και τον κάνουν υπεύθυνο, ενώ παράλληλα του δίνουν τη δυνατότητα της αυτοανάπτυξης και αυτοεξέλιξης. Παρ όλο που τα περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών χρησιμοποιούν στις μέρες μας τους όρους: κοινωνική δικαιοσύνη, πολυπολιτισμικότητα, αντισταθμιστική αγωγή, ισότητα, χειραφέτηση και (κοινωνιο-)κριτική παιδαγωγική στις περιγραφές τους και στους τίτλους των διδακτικών αντικειμένων που προσφέρουν, πάρα πολύ συχνά -όπως εξίσου συχνά συμβαίνει και με τον όρο στοχαστικο-κριτικός (Brookfield, 1995 Ghaye & Ghaye, 2003 Zeichner & Liston, 1996)- δεν πρόκειται παρά για λεκτικές προσθήκες που δεν συνοδεύονται, και από τον απαραίτητο και εις βάθος μετασχηματισμό των δομών του προγράμματος σπουδών, αλλά και των ίδιων των διδασκόντων σε αυτά. ISSN:

5 Τα περισσότερα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών: (α) δεν παρέχουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν, να εξετάσουν, και να συνειδητοποιήσουν γενικότερα (Ματσαγγούρας, 20000) την προσωπική τους θεωρία και ειδικότερα τις πεποιθήσεις τους για τη φυλή, τον πολιτισμό και το έθνος, (β) εστιάζουν κυρίως στις ανάγκες μεμονωμένων παιδιών παρά στις δομές και το πλαίσιο της εκπαίδευσης, (γ) στον προγραμματισμό τους προσεγγίζουν την πολυπολιτισμική εκπαίδευση ως προσθήκη αντί να προσεγγίζουν το πρόγραμμα και τις δομές τους μέσα από την οπτική μίας εκπαίδευσης για κοινωνική δικαιοσύνη και (δ) αδυνατούν να τροποποιήσουν τις ιδέες και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που μετέχουν σ αυτά, διότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς στοχαστικο-κριτική σκέψη, πρακτική εφαρμογή, αναφορά στο πλαίσιο, εσωτερίκευση των αξιών της εκπαίδευσης για κοινωνική δικαιοσύνη και βαθειά γνώση της πολυπολιτισμικής πραγματικότητας. Πολύ συχνά και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί φέρουν αντίσταση στην εισαγωγή στοιχείων της εκπαίδευσης για κοινωνική δικαιοσύνη στα προγράμματα σπουδών (Gay & Kirkland, 2003), ενώ και οι εκπαιδευτές εμφανίζονται ανίκανοι να ενσωματώσουν λειτουργικά μοντέλα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Δυστυχώς, η αλλαγή στα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών καθίσταται δυσχερής εξαιτίας του απολιτικού και μη κοινωνικά κριτικού πλαισίου λειτουργίας τους. Ζ. Συμπερασματα και Προτασεις Οι κοινωνικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων, αλλά και η μετανεωτερική θέαση της πραγματικότητας οδηγούν στον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και των διδακτικών στρατηγικών που ακολουθούνται σε αυτές ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή των πολυπολιτισμικών μοντέλων κοινωνικής δικαιοσύνης, η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων χειρισμού των επιστημονικών διαδικασιών για την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων και η πρόσκτηση στάσεων και αντιλήψεων από τους εκπαιδευτικούς. Προκειμένου να ξεπεραστεί η αδράνεια των εκπαιδευτικών στην υιοθέτηση των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων προτείνονται όπως και αλλού (Κασούτας & Μαλαμίτσα, 2004): (α) Μεταρρύθμιση της αρχικής τους εκπαίδευσης με έμφαση στη βιωματική εκπαίδευση και την προσωπική θεωρία ώστε να καλλιεργηθούν νέες ιδέες, αξίες και πρακτικές, να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί την προσωπική τους θεωρία και να την αναπτύξουν. (β) Εκπαίδευση που να παρέχει στους εκπαιδευτικούς ευκολία προσαρμογής στις επιχειρούμενες αλλαγές, στην ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας. (γ) Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με διαδικασίες από τη «βάση στην κορυφή» παρά από την «κορυφή στην βάση». (δ) Υποστήριξη εναλλακτικών μορφών επιμόρφωσης (δίκτυα εκπαιδευτικών, επιμόρφωση από απόσταση, ενδοσχολική επιμόρφωση, συνεργατικές συμμετοχικές έρευνες δράσης). Εάν η επιμόρφωση δεν λάβει υπόψη της όλα τα παραπάνω τότε είναι θεωρητικά και πρακτικά αδύνατο να γίνει ουσιαστική βελτιωτική παρέμβαση στον εκπαιδευτικό κλάδο. ISSN:

6 Παραπομπές: Καραγιαννοπούλου, Π. (2002). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Δικαίωμα στην ισότητα. Στο: Παπάς, Α.Ε. (επιμ.), Παιδαγωγική Ευθύνη (σελ ). Αθήνα: Εκδόσεις Εκπαιδευτικών "Ατραπός". Κασούτας, Μ. & Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2004,). Το Στοχαστικό-Κριτικό Μοντέλο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών: Θεωρία και Πράξη. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 6 ο Ετήσιο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης με θέμα: "Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού", 30 Απριλίου - 2 Μαΐου 2004, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα. Κασούτας, Μ. & Μαλαμίτσα, Α. (2004,). Οι Μεταφορές Ως Εργαλείο Εξερεύνησης Της Προσωπικής Θεωρίας Των Εκπαιδευτικών. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 2ο Συνέδριο Ε.ΔΙ.Φ.Ε. και 2ο Συμπόσιο I.O.S.T.E. στη Νότια Ευρώπη με θέμα: «Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας: οι προκλήσεις του 21ου αιώνα», Ξενοδοχείο Elite, Καλαμάτα, Μαρτίου Κόκκοτας, Π. Β. (2003). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Μέρος ΙΙ) - Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Η εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης. (4η εκδ. τ. 2). Αθήνα: (αυτοέκδοση). Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στο Μετανεωτερικό Σχολείο: Προσδοκίες, Προοπτικές, Όρια - Στάσεις και Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών ως προς τη Διδακτική τους Ετοιμότητα. Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2000). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας - Θεωρία της Διδασκαλίας: Η Προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστικο-κριτικής Ανάλυσης. (τ. Α ). Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. Γ. & Χέλμης, Σ. Κ. (2002). Εκπαιδεύοντας τον Δάσκαλο της Μετανεωτερικής Εποχής. Επιστήμες Αγωγής (Πρώην Σχολείο και Ζωή), 2, Πάλμου, Δ. Κ. (2002). Μετανάστες στην Ελλάδα. Στο: Παπάς, Α.Ε. (Ed.), Παιδαγωγική Ευθύνη (σελ ). Αθήνα: Εκδόσεις Εκπαιδευτικών "Ατραπός". Παπάς, Α. Ε. (1995). Η Αντιπαιδαγωγικότητα της Παιδαγωγικής. (2 ed.). Αθήνα: Δελφοί. Παπάς, Α. Ε., Οικονόμου, Γ. & Σκαλιάπας, Γ. (1997). Το Προφίλ του Δασκάλου: Παιδαγωγική και Διδακτική Έρευνα στα Βιβλία "Η Γλώσσα Μου" - Ανθολόγια του Δημοτικού Σχολείου. Αθήνα: (αυτοέκδοση). Πλούταρχος, Quaestiones convivales (612c-748d) (έργο: #112, στίχοι: 719.B.9 έως 719.C.3). Πηγή: C. Hubert (1938). Plutarchi moralia, vol. 4. Leipzig: Teubner, 1938 (repr. 1971): Πρέβε, Κ. (1998). Καιροί Αναζήτησης - Δοκίμιο για τη νεωτερικότητα, το μεταμοντέρνο και το τέλος της ιστορίας. (Νάσιος, Χ., Μεταφρ. τ. 15). Αθήνα: Στάχυ. Σιώρα, Μ. (2002). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: πολιτικοί πρόσφυγες. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: η ετοιμότητα του ελληνικού σχολείου. Στο: Παπάς, Α.Ε. (επιμ.), Παιδαγωγική Ευθύνη (σελ ). Αθήνα: Εκδόσεις Εκπαιδευτικών "Ατραπός". Birmingham, C. (2003). Practicing the Virtue of Reflection in an Unfamiliar Cultural Context. Theory Into Practice 42(3), ISSN:

7 Botella, L. (2003). The Internet Encyclopaedia of Personal Construct Psychology - Postmodernism. Retrieved , from Brookfield, S. D. (1995). Becoming a Critically Refelctive Teacher.San Fransisco: Jossey - Bass Publishers. Calderhead, J. & Gates, P. (Eds.). (1993). Conceptualizing Reflection in Teacher Development. New York, NY: RoutledgeFalmer. Carlisle, L. R., Jackson, B. W. & George, A. (2006). Principles of Social Justice Education: The Social Justice Education in Schools Project. Equity & Excellence in Education 39(1), Carr, W. & Kemmis, S. (1997). Για Μια Κριτική Εκπαιδευτική Θεωρία - Εκπαίδευση, γνώση και έρευνα δράσης. (Λαμπράκη - Παγανού, Α., Μηλίγκου, Ε. και Ροδιάδου - Αλμπάνη, Κ., μεταφρ.). Αθήνα: Κώδικας. Cochran-Smith, M. (2004). Walking the Road: Race, Diversity and Social Justice in Teacher Education.New York, NY: Teachers College Press. Dewey, J. (1998/1933). How We Think - A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process. Boston - New York: Houghton Mifflin Company. Gay, G. & Kirkland, K. (2003). Developing Cultural Critical Conscioussness and Self-Reflection in Preservice Teacher Education. Theory Into Practice 42(3), Ghaye, A. & Ghaye, K. (2003). Teaching and Learning through Critical Reflective Practice.London: David Fulton Publishers. Hackman, H. W. (2005). Five Essential Components for Social Justice Education. Equity & Excellence in Education 38(2), Hoffman-Kipp, P., Artiles, l. J. & Lo'pez-Torres, L. (2003). Beyond Reflection: Teacher Learning as Praxis. Theory Into Practice 43(2), Howard, T. C. (2003). Culturally Relevant Pedagogy: Ingredients for Critical Teacher Reflection. Theory Into Practice 42(3), Jay & Johnson, K. L. (2002). Capturing complexity: a typology ofreflective practice for teacher education. Teaching and Teacher Education Johnson (2002). Taking up a Post-personal Position in Reflective Practice: one teacher s accounts. Reflective Practice 3(1), Loughran, J. (1996). Developing Reflective Practice: Learning about Teaching and Learning through Modelling.Washington, D.C.: Falmer Press. Milner, H. R. (2003). Teacher Reflection and Race in Cultrural Contexts: History, Meanings and Methods in Teaching. Theory Into Practice 42(3), Parker, S. (1999). Reflective Teaching in the Postmodern World - a manifesto for education in postmodernity.buckingham - Philadelphia: Open University Press. Pedro, J. Y. (2005). Reflection in teacher education: exploring pre-service teachers meanings of reflective practice. Reflective Practice 6(1), Rodgers, C. R. (2006). The Turning of One s Soul Learning to Teach for Social Justice: The Putney Graduate School of Teacher Education ( ). Teachers College Record 108(7), Rousseau, C. & Tate, W. F. (2003). No Time Like the Present: Reflecting on Equity in School Mathematics. Theory Into Practice 42(3), Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner - How Professionals Think in Action.USA: Basic Books. ISSN:

8 Valli, L. (1997). Listening to Other Voices: A Description of Teacher Reflection in the United States. Peabody Journal of Education 72(1), van Manen, M. (1977). Linking Ways of Knowing with Ways of Being Practical. Curriculum Inquiry 6(3), Zeichner, K. M. & Liston, D. P. (1996). Reflective Teaching - An Introduction.Mahwah, New Jersey: Lawerence Erlbaum Associates, Publishers. Zeichner, K. M. (1993). Connecting genuine teacher development to the struggle for social justice. Journal of Education for Teaching 19(1), ISSN:

Ποιος είναι ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού μπροστά στις σημερινές προκλήσεις και στο νέο περιβάλλον μάθησης; Λαμπάκη Ολυμπία Μ.Sc.

Ποιος είναι ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού μπροστά στις σημερινές προκλήσεις και στο νέο περιβάλλον μάθησης; Λαμπάκη Ολυμπία Μ.Sc. Ποιος είναι ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού μπροστά στις σημερινές προκλήσεις και στο νέο περιβάλλον μάθησης; Λαμπάκη Ολυμπία Μ.Sc. Φυσικής Αγωγής Εισαγωγικά Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, της ραγδαίας

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία ως μετασχηματισμός: Προάγοντας τη μετασχηματιστική μάθηση εκπαιδευτικών και μαθητών. Παραδείγματα από το μάθημα της Ιστορίας

Η δημιουργία ως μετασχηματισμός: Προάγοντας τη μετασχηματιστική μάθηση εκπαιδευτικών και μαθητών. Παραδείγματα από το μάθημα της Ιστορίας Μαρία ΜΑΜΟΥΡΑ Ευαγγελία ΦΡΥΔΑΚΗ Η δημιουργία ως μετασχηματισμός: Προάγοντας τη μετασχηματιστική μάθηση εκπαιδευτικών και μαθητών. Παραδείγματα από το μάθημα της Ιστορίας Έ ΝΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων

Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων Καραγιάννη Ελένη, Μ.Ed, Εκπαιδευτικός Π.Ε. Κλαδάκης Ιωάννης, Δρ. Εκπαιδευτικός Π.Ε Περίληψη: Όταν οι δάσκαλοι λένε ότι συνεργάζονται εννοούν πολλά και διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ρ Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987 από την έκθεση Bruntland ως το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών;

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών; Η ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Σοφία Βασιλειάδου 137, Βασιλική Ιωαννίδη 138 Εισαγωγή Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, «για τη δημιουργία ενός σύγχρονου,

Διαβάστε περισσότερα

Φεµινιστική Παιδαγωγική: Ενα πλαίσιο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

Φεµινιστική Παιδαγωγική: Ενα πλαίσιο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Φεµινιστική Παιδαγωγική: Ενα πλαίσιο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ - IEΘNEΣ ΣYNE PIO EKΠAI EYTIKOI ΦYΛO KAI ΣXOΛIKH ΠPAΞH, ΘEΣΣAΛONIKH 2, 3, 4 AΠPIΛIOY 1996, Στο: Β. εληγιάννη -

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό πρώτα-πρώτα θα παρουσιαστεί η εποχή που ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σχολείο

Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σχολείο Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1o, 200-215, 2014 Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο σχολείο Όλγα Τάσση Olgatassipe19@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα ηγεσίας διευθυντών και προσέγγιση διαπολιτισμικής αγωγής σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου

Μοντέλα ηγεσίας διευθυντών και προσέγγιση διαπολιτισμικής αγωγής σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου Μοντέλα ηγεσίας διευθυντών και προσέγγιση διαπολιτισμικής αγωγής σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου ΙάσονοςΣωτηρούλα Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Ζεμπύλας Μιχαλίνος Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης Περίληψη ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν. ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ Η επιτυχής προσαρµογή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80 ιερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΟΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΟΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- Δρ Ευαγγελίας Αγγελίδου, Βιολόγου, Σχ. Συμβούλου Φυσικών Επιστημών Στοιχεία επικοινωνίας: 22940 75915 & 6932329262 Δ/νση ηλεκτρ. Ταχυδρομείου:eva8@otnet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Hδη από τη δεκαετία του 90 και κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα