Το εύρος των ευκαιριών αναψυχής στο παράκτιο περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το εύρος των ευκαιριών αναψυχής στο παράκτιο περιβάλλον"

Transcript

1 Το εύρος των ευκαιριών αναψυχής στο παράκτιο περιβάλλον ρ. Μυλωνόπουλος ηµήτρης The breadth of occasions for recreation in the coastal environment Abstract The range of marine tourist activities is wide. The marine activities that are developed in the coastal environment are characterized as coastal tourism. This tourism is characterized by the opposite relation between the distance by the coast and the density of use. The coastal tourism includes the activities of recreation that take place in the beach and are characterized as beach tourism and the activities of recreation that take place in the sea but near in the coast. Περίληψη Το πλαίσιο των θαλάσσιων τουριστικών δραστηριοτήτων είναι ευρύ. Οι θαλάσσιες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο παράκτιο περιβάλλον χαρακτηρίζονται ως παράκτιος τουρισµός. Ο τουρισµός αυτός διέπεται από την αντίθετη σχέση µεταξύ της απόστασης από την ακτή και της πυκνότητας χρήσης. Ο παράκτιος τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες αναψυχής που λαµβάνουν χώρα στην παραλία και χαρακτηρίζονται ως τουρισµός παραλίας και τις δραστηριότητες αναψυχής που γίνονται στο θαλάσσιο χώρο αλλά κοντά στην ακτή. 1

2 1. Εισαγωγή Ο θαλάσσιος τουρισµός είναι µια από τις δυναµικότερες µορφές του σύγχρονου τουρισµού (Ηγουµενάκης, Κραβαρίτης, Λύτρας 1999:122). Ο τουρισµός γενικά προϋποθέτει τη µετακίνηση του ανθρώπου από τον τόπο µόνιµης κατοικίας του σε άλλο τόπο µε καθορισµένη χρονική διάρκεια παραµονής σ αυτόν, µε σκοπό την αναψυχή δηλ. τη σωµατική, πνευµατική και ψυχική ανάταση και µε προειληµµένη απόφαση επιστροφής στον τόπο µόνιµης κατοικίας. Ο θαλάσσιος τουρισµός περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες αναψυχής που έχουν ως πεδίο αναφοράς και ανάπτυξης δράσης το θαλάσσιο περιβάλλον. Έτσι αποκλείονται από την έννοια του θαλάσσιου τουρισµού οι δραστηριότητες αναψυχής που έχουν σχέση, άµεση ή έµµεση µε το γλυκό υγρό στοιχείο, δηλ. τους ποταµούς και τις λίµνες. Επίσης αποκλείονται όλες εκείνες οι δραστηριότητες που ενώ λαµβάνουν χώρα στο θαλάσσιο περιβάλλον δεν αποσκοπούν στην αναψυχή του ανθρώπου π.χ. θαλάσσιες µεταφορές, επιστηµονικές έρευνες, εµπορικές αλιευτικές δραστηριότητες κ.λπ. 2. Παράκτιος τουρισµός. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες αναψυχής κατά κανόνα λαµβάνουν χώρα στο χερσαίο περιβάλλον του πλανήτη µε το οποίο ο άνθρωπος είναι περισσότερο εξοικειωµένος. Υπάρχουν όµως δραστηριότητες αναψυχής που λαµβάνουν χώρα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πέρα όµως από τις αµιγώς χερσαίες και αµιγώς θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής υπάρχουν και εκείνες οι δραστηριότητες αναψυχής που έχουν µικτό χαρακτήρα. Θα λέγαµε ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν µπορούν να αναπτυχθούν χωρίς αναφορά συγχρόνως στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτές οι δραστηριότητες αναψυχής έχουν ως πεδίο ανάπτυξης, δράσης και αναφοράς το θαλάσσιο στοιχείο αλλά στην ουσία εδράζονται στο χερσαίο χώρο και ειδικότερα στο παράκτιο περιβάλλον που σχηµατίζεται από τη συνάντηση της ξηράς και της θάλασσας. Οφείλονται στην έλξη που ασκεί η θάλασσα και στην ποικιλία των µορφών αναψυχής που προσφέρει στον τουρίστα είτε βρίσκεται στη θάλασσα (πάνω ή κάτω από την επιφάνειά της) είτε βρίσκεται στην ακτή. Η ζήτηση για τις ακτές και τις ευκολίες για θαλάσσια λουτρά κινείται παράλληλα µε τις δηµογραφικές εξελίξεις. Οι ακτές κοντά στα αστικά κέντρα θεωρούνται σε πολύ µεγάλο βαθµό, ως η µόνη σηµαντική διέξοδος αναψυχής, για ένα µεγάλο τµήµα του αστικού πληθυσµού (West, 1990:263). Αυτή η ζήτηση αντανακλάται στους τεράστιους αριθµούς ατόµων που 2

3 επισκέπτονται ακτές, π.χ. στο Μαϊάµι, στη Φλώριδα, που δέχεται πάνω από ένα εκατοµµύριο επισκέπτες κάθε χρόνο. Η δηµοτικότητα των ακτών (ή περιοχών που διαθέτουν ακτές) ως τουριστικά καταλύµατα αντανακλάται στη λαϊκή κουλτούρα, όπως αυτή αντιπροσωπεύεται στη µουσική, την τέχνη, τις κινηµατογραφικές ταινίες, την τηλεόραση και τη λογοτεχνία. Παραδείγµατα τέτοιων περιοχών είναι η Copacabana (Βραζιλία), το Waikiki (Χαβάη), η Ριβιέρα (Γαλλία), το Ακαπούλκο (Μεξικό), κ.λπ. Ένας από τους λόγους αυτής της δηµοτικότητας είναι η ισχυρή θετική εικόνα που έχουν οι παραλίες (Giotart 1996:60-61). Για πολλούς ανθρώπους η ανάπαυση και η αναψυχή είναι συνυφασµένες µε την εικόνα µιας αµµώδους παραλίας. Αυτές οι εικόνες και οι παραστάσεις ασκούν τροµακτική δύναµη και έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία από τα Μ.Μ.Ε. και τη διαφήµιση, προκειµένου να επηρεάσουν τις αποφάσεις των ανθρώπων όσον αφορά τη χρήση του ελεύθερου χρόνου τους. Είναι γνωστό ότι η στερεοτυπική εικόνα των τριών S (Sun=Ήλιος, Sund=Άµµος και Sea=Θάλασσα) για δεκαετίες προσδιόρισε και ενδεχοµένως και σήµερα για ορισµένες τουριστικές περιοχές προσδιορίζει τις επιλογές πλήθους ανθρώπων. 3. Τυπολογία Οι παράκτιες δραστηριότητες αναψυχής χαρακτηρίζονται ως παράκτιος τουρισµός και αποτελούν ιδιαίτερη υποκατηγορία του θαλάσσιου τουρισµού. Ο παράκτιος τουρισµός περιλαµβάνει τις δραστηριότητες αναψυχής που λαµβάνουν χώρα στην παραλία και χαρακτηρίζονται ως τουρισµός παραλίας και τις δραστηριότητες αναψυχής που γίνονται στο θαλάσσιο χώρο αλλά κοντά στην ακτή Τουρισµός παραλίας Στον τουρισµό παραλίας το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι ο τουρίστας απολαµβάνει το θαλάσσιο περιβάλλον αλλά χωρίς να αποµακρύνεται από την ξηρά. Οι παραλίες αποτελούν σηµαντικά σηµεία ανάπτυξης δραστηριοτήτων αναψυχής και τουρισµού. Ασφαλώς η ποικιλία των δραστηριοτήτων αναψυχής παραλίας δίνει τη δυνατότητα για διαφορετικά επίπεδα ανάπαυσης και ενθουσιασµού. Στην πραγµατικότητα, πολλές από αυτές, προσφέρουν και τα δύο. Τέτοιες δραστηριότητες είναι: 3

4 η ηλιοθεραπεία, το περπάτηµα στην παραλία και τα παιχνίδια παραλίας (beach volley, ρακέτες, κ.λπ.). Σήµερα ο τρόπος αυτός αναψυχής συνδεόµενος µε την καθαρότητα και την ηρεµία της θάλασσας προσελκύει πλήθος τουριστών. Η συγκέντρωση µεγάλου αριθµού τουριστών-καταναλωτών προϋποθέτει την παροχή υπηρεσιών σ αυτούς. Έτσι αναπτύσσονται επιχειρηµατικά σχέδια παροχής υπηρεσιών που η εφαρµογή τους οδηγεί στην δηµιουργία ειδικού χώρου στην παραλία που ονοµάζεται «οργανωµένη παραλία-πλαζ». Η παροχή υπηρεσιών συνίσταται στην παρουσία ναυαγοσώστη για την επιτήρηση των λουοµένων, στην παροχή υπηρεσιών ηλιοπροστασίας (οµπρέλες και στέγαστρα), καθισµάτων παραλίας, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης (αναψυκτήρια, εστιατόρια, µπαρ κ.λπ.), στη λειτουργία αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής, στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών, στη εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής (κανό, jet ski, κ.λπ.), στη λειτουργία σχολών εκµάθησης θαλασσίων αθληµάτων κ.λπ το ψάρεµα από την ακτή. Αποτελεί δηµοφιλή δραστηριότητα αναψυχής καθώς το ψάρεµα στην πράξη, εµπεριέχει µεγάλες περιόδους αδράνειας, που δίνουν τη δυνατότητα για ανάπαυση και χαλάρωση, ενώ επίσης προσφέρει περιόδους δράσης στην περίπτωση που το ψάρι τσιµπήσει, αγκιστρωθεί και τελικά ανασυρθεί. Η εµπειρία της προσπάθειας της σύλληψης του ψαριού, η απόλαυση της απόδρασης από την εργασία και την καθηµερινότητα, είναι γενικά πιο σηµαντική από το πραγµατικό γεγονός δηλ. η αλίευση µεγάλης ποσότητας ψαριών. Μέσα από το ψάρεµα ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή µε το φυσικό περιβάλλον και απολαµβάνει την χαλάρωση και δράση που του προσφέρει η δραστηριότητα αυτή καθεαυτή. (Kenchington, 1990b:26). Αυτό αποδεικνύεται και από την τακτική του ψαρέµατος και της απελευθέρωσης που ακολουθείται σε πολλές περιοχές όπου δηλ. οι ψαράδες ψαρεύουν τα ψάρια και στην συνέχεια τα απελευθερώνουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Σε πολλές περιοχές το ψάρεµα από την ακτή έχει οργανωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε καθίσταται τουριστικό προϊόν. Πωλούνται άδειες αλιείας περιορισµένης χρονικής διάρκειας, ενοικιάζονται δωµάτια σε τουριστικά καταλύµατα της περιοχής από τουρίστες που έρχονται αποκλειστικά και µόνο για το ψάρεµα και παρέχονται υπηρεσίες ξεναγού-οδηγού για την ευρύτερη περιοχή του ψαρέµατος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα απαντάται στην Κούβα. Το Υπουργείο Τουρισµού της 4

5 Κούβας σε κοινοπραξία µε την ιταλική εταιρεία Avalon εκµεταλλεύεται την ερασιτεχνική αλιεία ως τουριστική δραστηριότητα. Οι ερασιτέχνες ψαράδες ακολουθούν την τακτική της σύλληψης και απελευθέρωσης των αλιευµάτων. Επίσης ελέγχεται αυστηρά ο αριθµός των ερασιτεχνών αλιέων για να µην υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής (Benshley 2002: ). Επίσης στις χώρες Ισλανδία, Ιρλανδία και Σκοτία η αλιεία του σολοµού από την ξηρά µε καλάµι έχει καταστεί τουριστικό προϊόν και µάλιστα έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε οµιλούν για βιοµηχανία του αλιευτικού τουρισµού. Η Ισλανδία αξιοποιώντας τα υγιή οικοσυστήµατα και τα µαγευτικά ηλιοβασιλέµατα που το καλοκαίρι, την εποχή του ψαρέµατος, διαρκούν γύρω στις 2 ώρες, κατέστησε το ψάρεµα του σολοµού βιοµηχανία αλιευτικού τουρισµού που προσφέρει στην οικονοµία της πάνω από 20 εκατοµµύρια ετησίως (Μοντέν 2003:41) η παρατήρηση από την ξηρά θαλάσσιων θηλαστικών. Από τη δεκαετία του 1960 άρχισε να εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον για τη θαλάσσια πανίδα. Σύµφωνα µε τον Masters D. στο έργο του «Marine Wildlife Tourism: developing a quality approach in the Highlands and Islands», ως θαλάσσιος τουρισµός άγριας ζωής ορίζεται η κάθε τουριστική δραστηριότητα που αποσκοπεί στην παρατήρηση, στη µελέτη ή στην απόλαυση της θαλάσσιας άγριας ζωής. (Masters, 1998). Η παρατήρηση φαλαινών ως δραστηριότητα αναψυχής συνίσταται στην παρατήρηση των θηλαστικών αυτών στο φυσικό τους περιβάλλον. Η παρατήρηση λαµβάνει χώρα από σκάφος, αεροπλάνο ή από βράχο (IFAW et al, 1997). Η παρατήρηση ως δραστηριότητα αναψυχής αφορά και άλλα θηλαστικά όπως τα δελφίνια και τις φώκιες. Στην έννοια της «παρατήρησης» εντάσσεται και η κολύµβηση µε τα θηλαστικά καθώς και το τάισµά τους. (Connor and Smolker, 1985: ). Η όλη αυτή διαδικασία ως τουριστική δραστηριότητα αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες. Η απαρχή αυτής της δραστηριότητας είναι το 1955 στη νότια ακτή της Καλιφόρνιας. Τα επόµενα 20 χρόνια παρατηρήθηκε µικρή αλλά σταθερή αύξηση της κίνησης. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η παρατήρηση φαλαινών εξελίχθηκε σε τουριστική δραστηριότητα στην Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Κανάρια Νησιά, Ιαπωνία και Νορβηγία. Ακολούθησαν το Χονγκ Κονγκ, η Tαϊβάν και η Ισλανδία τη δεκαετία του Το 1995 πάνω από 65 χώρες οργάνωναν σε διάφορες 5

6 περιοχές παρατήρηση φαλαινών, εννέα από τις οποίες ήταν χώρες της Ευρώπης (Hoyt, 1995:3-7) η παρακολούθηση του φαινοµένου της παλίρροιας, που συνήθως συνδυάζεται µε την επίσκεψη σε κάποια περιοχή φυσικού κάλλους ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως η περιοχή του Mont Saint Michel στη Γαλλία όπου οι επισκέπτες συνδυάζουν την επίσκεψη στο µοναδικό µοναστήρι-κάστρο µε την παρατήρηση του µοναδικού παλιρροϊκού φαινοµένου που συµβαίνει γύρω από τη νησίδα στο κέντρο της οποίας υψώνεται το µοναστήρι (Μοίρα, 1999:137). Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγµα του λιµανιού του Πόρτσµουθ στη Μεγάλη Βρετανία όπου η επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο της περιοχής συνδυάζεται µε την παρατήρηση του παλιρροιακού φαινοµένου που συµβαίνει εκεί η απόλαυση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (θέα, θαλάσσια αύρα), µε την παράλληλη παροχή τουριστικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου π.χ. από παράκτια ξενοδοχεία, θέρετρα κ.λπ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της πόλης του Μπράιτον. Το Μπράιτον είναι ένα από τα παλαιότερα και ίσως τα πιο γνωστά παραθαλάσσια θέρετρα της Αγγλίας. Αν και η ανάπτυξη της περιοχής ως θέρετρου µπορεί να αναζητηθεί πίσω στις αρχές του 18 ου αιώνα, η περιοχή αναπτύχθηκε ως σηµαντικό θέρετρο το 19 ο αιώνα. Η ανάπτυξη πόλεων παραθαλάσσιων-θέρετρων όπως το Μπράιτον αποτέλεσαν σηµαντικές µορφές στην ιστορία του θαλάσσιου τουρισµού (Orams, 1999:13). Η µεγάλη αλλαγή όµως σηµειώθηκε το τελευταίο µισό του 20 ου αιώνα. Πριν από το Β Παγκόσµιο Πόλεµο η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων αναψυχής που συνδέονταν µε τη θάλασσα είχαν ως βάση κυρίως την ξηρά. Παραθαλάσσια θέρετρα, ακτές, αποβάθρες και δρόµοι περιπάτου, φιλοξενούσαν δραστηριότητες που επέτρεπαν την απόλαυση της θάλασσας, όπως το περπάτηµα στην παραλία, η πεζοπορία, οι κοινωνικές σχέσεις και γενικά η χαλάρωση, αλλά υπήρχαν ελάχιστες δραστηριότητες που απαιτούσαν άµεση είσοδο στο θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. κολύµβηση). Σε µερικές περιοχές χρησιµοποιούσαν σκάφη αναψυχής, αλλά αυτές ήταν ακριβές και το είδος αυτό δεν συνηθιζόταν. Υπήρχε δυσκολία πρόσβασης στη θάλασσα και ως αποτέλεσµα αυτού η προσφορά του θαλάσσιου τουρισµού περιοριζόταν στον τουρισµό παραλίας. 6

7 3.2. Εκτός από τον τουρισµό παραλίας που περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως περιγράφτηκαν πιο πάνω υπάρχουν και δραστηριότητες αναψυχής που γίνονται στο θαλάσσιο χώρο αλλά κοντά στις ακτές π.χ. κολύµβηση, θαλάσσιο σκι, σέρφινγκ, para-sailing κ.λπ. Ο τουρισµός αυτός διέπεται από την αντίθετη σχέση µεταξύ της απόστασης από την ακτή και της πυκνότητας χρήσης. Αυτό το µοντέλο είναι απολύτως λογικό, καθώς οι άνθρωποι είναι «ζώα που έχουν βάση τους τη στεριά» και που είναι δύσκολο να επιβιώσουν σε ένα υγρό περιβάλλον Κολύµβηση. Το υδάτινο στοιχείο ασκεί µεγάλη έλξη στον άνθρωπο. Οι Αιγύπτιοι, οι Ασσύριοι, οι Έλληνες και οι Ρωµαίοι ήταν λαοί που επιδίδονταν στην κολύµβηση για λόγους αναψυχής αλλά και εκγύµνασης. Στην αρχαία Ελλάδα, η κολύµβηση αποτελούσε µέρος της βασικής εκπαίδευσης των παιδιών, αλλά και µέρος της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Μάλιστα ο Πλάτωνας θεωρούσε αµόρφωτο όποιον δεν ήξερε κολύµπι 1. Στο Βρετανικό µουσείο εκτίθενται αγαλµατίδια µε φιγούρες κολυµβητών που χρονολογούνται από το 850 π.χ. Οι Ρωµαίοι αγαπούσαν ιδιαίτερα το νερό και θεωρούσαν την κολύµβηση ως κορυφαίο κοινωνικό γεγονός. Ο Ιούλιος Καίσαρας ήταν δεινός κολυµβητής. Η κολύµβηση όµως ανάλογα µε τις κοινωνικές συνθήκες κάθε χώρας και κάθε εποχής υπήρξε αντικείµενο υποστήριξης ή διώξεων σε τέτοιο βαθµό που θεωρήθηκε ως αµαρτία και ανήθικη πρακτική 2. Αντίθετα σε άλλες κουλτούρες η κολύµβηση επιβαλλόταν ως δραστηριότητα, όπως στην Ιαπωνία του 17ου αιώνα, όταν ο Ιάπωνας αυτοκράτορας Go-Yoozei επέβαλε στους µαθητές να µαθαίνουν κολύµβηση. Επίσης στην Αγγλία το 1571, η κολύµβηση θεωρείτο ανήθικη πρακτική (Gilbert, 1953:12). Για παράδειγµα ο αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου του Cambridge εξέδωσε απόφαση, σύµφωνα µε την οποία όποιος απόφοιτος κρινόταν ένοχος ότι έκανε µπάνιο σε οποιοδήποτε ποτάµι, λίµνη ή άλλη επιφάνεια νερού στην πολιτεία του Cambridge, θα τιµωρείτο δηµοσίως µε ραβδισµούς µέσα στο κολέγιο και εάν συλλαµβανόταν να διαπράττει το ίδιο αδίκηµα για δεύτερη φορά, θα αποβαλλόταν από το Πανεπιστήµιο Οι επιδηµίες φέρνουν την κολύµβηση σε δεύτερη µοίρα το Μεσαίωνα. Το 15ο αιώνα η εκκλησία καταδίκασε την κολύµβηση για λόγους ηθικής. 7

8 Στην Αγγλία η κολύµβηση ως µαζική διασκέδαση άρχισε να διαδίδεται κατά το 17ο αιώνα. Στις αρχές του 1700 γίνεται εµφανές ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θάλασσα, που άρχισε να αντανακλάται στην τέχνη και στα κείµενα της εποχής. Μέχρι το 1800 ζωγράφοι όπως o Terner και ο Constable, ζωγράφιζαν πίνακες µε παράκτιες περιοχές, ενώ Γάλλοι ποιητές όπως ο Saint-Amant, άρχισαν να υµνούν τα θαλάσσια τοπία (Corbin, 1994). Στην ανάπτυξη της δηµοτικότητας των διακοπών σε παράκτιες περιοχές και στη διάδοση της κολύµβησης έπαιξε σηµαντικό ρόλο η ιατρική επιστήµη. Από τα µέσα του 18 ου αιώνα, ορισµένοι γιατροί συµβούλευαν τους ασθενείς να ταξιδεύουν σε παράκτιες περιοχές για λόγους υγείας (Gilbert,1953:13). Το 1750 ο γιατρός Ρίτσαρντ Ράσελ δηµοσίευσε τη διατριβή του σχετικά µε τα οφέλη του θαλάσσιου νερού στη θεραπεία ασθενειών των αδένων. Πρότεινε µάλιστα ως θεραπεία των ασθενειών τόσο το µπάνιο στη θάλασσα, όσο και την πόση θαλασσινού νερού. Αν και ασφαλώς δεν ήταν ο µόνος πρακτικός ιατρός που πρότεινε την κολύµβηση στη θάλασσα για την εξασφάλιση καλής υγείας, ο Ράσελ υπήρξε ο µελετητής της «µανίας της ακρογιαλιάς» (seaside mania) που µεταµόρφωσε τα αγγλικά θέρετρα (Gilbert, 1953:12). Σ αυτό ασφαλώς συνέτεινε και η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η βελτίωση των υποδοµών των µεταφορικών δικτύων, ιδίως του σιδηροδρόµου, που επέτρεψε την ευκολότερη, ταχύτερη και πιο άνετη πρόσβαση σε παράκτιες περιοχές. Η αύξηση του ενδιαφέροντος για την κολύµβηση, στη διάρκεια του τελευταίου µισού του 18 ου αιώνα, είχε ως αποτέλεσµα την ακµή παράκτιων θέρετρων σε ολόκληρη τη µεσογειακή Eυρώπη (Towner, 1996). Στη Μεγάλη Βρετανία η αριστοκρατική τάξη άρχισε να εγκαταλείπει τις παραδοσιακές λουτροπόλεις, όπως του Μπαθ, για παραθαλάσσια θέρετρα όπως του Μπράιτον. Σε άλλες χώρες το ενδιαφέρον για τις ακτές και τη θάλασσα για λόγους αναψυχής εµφανίσθηκε πολύ αργότερα. Έτσι στη Γαλλία εµφανίσθηκε µετά το 1780, στο Βέλγιο, στη Γερµανία και στην Ολλανδία το 1790 και στην Ισπανία το 1820 (Walton and Smith, 1995). Στις Η.Π.Α. άρχισαν να αναπτύσσονται γνωστά παράκτια θέρετρα όπως το Νιούπορτ, το Ατλάντικ Σίτι και το Πάλµ Μπιτς στα µέσα του 19ου αιώνα (Towner, 1996). Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι µεγάλο µέρος αυτής της δραστηριότητας που συνδέεται µε τις παράκτιες διακοπές, δεν βασιζόταν στην πραγµατικότητα στη θάλασσα. Οι διακοπές στις τοποθεσίες αυτές κυριαρχούνταν συνήθως από 8

9 δραστηριότητες που επικεντρώνονταν στις κοινωνικές συναθροίσεις, τη διασκέδαση, τις θεατρικές παραστάσεις και τις συναυλίες, τα µουσικά δρώµενα, τα πάρκα και τα ψώνια και για τους άνδρες, σε ορισµένες τοποθεσίες, τα δηµόσια σπίτια, το χαρτοπαίγνιο και η πορνεία (Walton 1983). Παρ όλα αυτά η θάλασσα αποτελούσε πόλο έλξης και ήταν συνηθισµένες δραστηριότητες η κολύµβηση, το περπάτηµα στην αποβάθρα και η παρακολούθηση αγώνων σκαφών Surfing. Το surfing (κυµατοδροµία) αποτελεί µια δηµοφιλή δραστηριότητα αναψυχής αλλά και άθληµα. Το άτοµο κινείται στην επιφάνεια της θάλασσας µε τη βοήθεια των κυµάτων χρησιµοποιώντας µια σανίδα που κατασκευάζεται από fiberglass, ξύλο ή πλαστικό. Το surfing πρωτοεµφανίστηκε πριν από χιλιάδες χρόνια, στις νότιες θάλασσες του Ειρηνικού Ωκεανού. Χρησιµοποιήθηκε από τους ιθαγενείς των νησιών της Πολυνησίας που µάθαιναν να γλιστρούν πάνω στα ψηλά κύµατα µέχρι την ακτή, χρησιµοποιώντας ξύλινες σανίδες. Η πρώτη αναφορά στο surfing έγινε από τον Άγγλο θαλασσοπόρο James Cook, το Ο Cook κατέγραψε στο ηµερολόγιο του, τον τρόπο µε τον οποίο οι ιθαγενείς στα νησιά της Χαβάης (Ταϊτή και Οάχου) επιδίδονταν στο surfing χρησιµοποιώντας σανίδες και κανό και µάλιστα επεσήµανε ότι αυτό φαινόταν να γίνεται περισσότερο για λόγους διασκέδασης. Πιστεύεται όµως ότι η χρήση του surfing ανάγεται στο 10ο αιώνα (Brasch, 1995). Στις αρχές του 19ου αιώνα το surfing θεωρήθηκε από του χριστιανούς ιεραποστόλους που έφτασαν στα νησιά της Χαβάης ως ηδονιστική δραστηριότητα και απαγορεύτηκε, µε αποτέλεσµα σχεδόν να εξαφανιστεί. Η αναβίωση του surfing και η διάδοσή του ως άθληµα σε όλο τον κόσµο οφείλεται στον Duke Kahanamoku, έναν διάσηµο κολυµβητή και σερφίστα, που διέδωσε το άθληµα στην Αυστραλία και ίδρυσε τον πρώτο σύλλογο surfing στο Waikiki τη δεκαετία του Το surfing τη δεκαετία του 1960 έγινε τρόπος ζωής για πολλούς αµερικανούς, ιδιαίτερα τους κατοίκους της Καλιφόρνια. Σταδιακά το surfing µέσω της προβολής του από τις κινηµατογραφικές ταινίες, τη µουσική (υµνήθηκε από µουσικά συγκροτήµατα π.χ. Βeach Boys, Ventures), τη µόδα στα ρούχα, κατέστη δηµοφιλές και δηµιουργήθηκε µια παγκόσµια «κουλτούρα του σερφ 3». Σήµερα υπάρχουν σε όλο τον κόσµο, εκατοµµύρια ενεργοί σέρφερς. Πολλές 3 Η κλασική ταινία του Bruce Brown κυριολεκτικά «δόξασε» το surf σε µια αναζήτηση του τέλειου κύµατος ανά τον κόσµο. 9

10 τοποθεσίες ανά τον κόσµο, όπως η παραλία Οάχου (Oahou) και το Waikiki στη Χαβάη, το Τουβαλού στα νησιά Φίτζι, η ακτή Jefferey και το Χρυσό Μίλι στο Ντέρµπαν (Νότια Αφρική), το Queensland στην Αυστραλία, η Venice στην Καλιφόρνια, το Ακαπούλκο στο Μεξικό κ.λπ. ανέπτυξαν σηµαντική τουριστική βιοµηχανία, που βασίζεται στο γεγονός ότι οι συγκεκριµένες περιοχές θεωρήθηκαν ο «παράδεισος των σέρφερς». Κάθε µία από τις περιοχές αυτές φιλοξενεί πάνω από ένα εκατοµµύριο επισκέπτες κάθε χρόνο Winsurfing. Το windsurfing (ή board sailing) ως δραστηριότητα αναψυχής προέρχεται από το surfing, σε συνδυασµό µε την ιστιοπλοΐα (sailing). Το windsurf είναι µακρόστενος υδατοστεγής πλωτήρας στον οποίο τοποθετείται µικρός ιστός µε ιστίο ο οποίος κινείται µε την πνοή του ανέµου και τους κατάλληλους χειρισµούς του ιστίου από τον επιβαίνοντα. Ουσιαστικά είναι κίνηση στο νερό πάνω σε µια µικρή σανίδα 2-4,7 µέτρων, µε τη βοήθεια ενός πανιού που συνδέεται µε τη σανίδα µε µια ευκίνητη ένωση 4. Την ιδέα για την τοποθέτηση ενός άλµπουρου και πανιού στη σανίδα του surf φέρεται ότι είχαν ένας ναυτικός, ο Jim Drake, και ένας φίλος του surfing, o Hoyle Schweizer. Οι δύο φίλοι κατασκεύασαν ένα ειδικό σύνδεσµο-µηχανισµό που επέτρεπε στο rig (δηλαδή το άλµπουρο, το πανί και τη διπλή µάτσα µαζί) να στερεώνεται πάνω σε µία σανίδα του surf, φτιαγµένη από πολυαιθυλένιο, να περιστρέφεται και να κινείται ελεγχόµενα προς κάθε κατεύθυνση. O συνδυασµός αυτός σανίδας-πανιού έδωσε ένα πολύ ελαφρό ιστιοπλοϊκό σκάφος, που µπορούσε να ταξιδεύει χωρίς τιµόνι. Ονόµασαν την εφεύρεσή τους Windsurfer και άρχισαν τη µαζική παραγωγή του στις αρχές τις δεκαετίας του '70. Από την εποχή εκείνη η δραστηριότητα αυτή εξαπλώθηκε σχεδόν σε κάθε παράκτια περιοχή Θαλάσσιο σκι (water skiing). Θαλάσσιο σκι λέγεται η κίνηση του ατόµου στην επιφάνεια της θάλασσας µε τη βοήθεια ειδικών πέδιλων που επιτυγχάνεται µε την έλξη από ταχύπλοο σκάφος µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλου σχοινιού. Το θαλάσσιο σκι ανακαλύφθηκε τυχαία το 1922, από ένα δεκαοκτάχρονο, τον Ralph Samuelson και τον αδελφό του που διασκέδαζε στα νερά της λίµνης Pepin στο Lake 4 10

11 City στη Μινεσσότα στην Αµερική 5. Ο Samuelson αποφάσισε να εφαρµόσει την αρχή του σκι στο νερό µιµούµενος το σκι στο χιόνι. Πειραµατίστηκε µε ξύλα και αργότερα µε ξυλεία από βαρέλι. Σύµφωνα µε µια άλλη θεωρία το σκι ανακαλύφθηκε από µια παρέα νεαρών που διασκέδαζαν στην λίµνη. Ο καπετάνιος της βάρκας που τους µετέφερε έριξε στο νερό ένα ξύλινο σκέπασµα κιβωτίου, το έδεσε µε σχοινί στο σκάφος και, αφού ανέβηκαν πάνω του, τους ρυµούλκησε µέχρι την ακτή. Η ιδέα θεωρήθηκε διασκεδαστική, βαφτίσθηκε aquaplaning (γλίστρηµα στο νερό-θαλασσοπορεία) και σύντοµα έγινε «µόδα». Γρήγορα η µόδα εξαπλώθηκε και, µε την εµφάνιση όλο και πιο δυνατών µηχανών, αυξήθηκε η ταχύτητα. Συγχρόνως, άρχισαν να βελτιώνονται και οι «σανίδες». Το σκι, µε τη µορφή που έχει σήµερα (µε δύο πέδιλα), εµφανίστηκε στην Αµερική και στην Ευρώπη τη δεκαετία του Με την ανάπτυξη του τουρισµού, το σπορ εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Σήµερα είναι µια από τις πιο δηµοφιλείς θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής, συνδυάζοντας την απόλαυση του υδάτινου στοιχείου µε την άθληση. Τα σύγχρονα σκι ή πέδιλα είναι κατασκευασµένα από fiber-glass και άλλα υλικά όπως κέβλαρ και ανθρακονήµατα για µεγαλύτερη αντοχή, ελαστικότητα και µείωση του βάρους. Το µήκος τους είναι γύρω στα 170 εκατοστά. Πάνω τους στερεώνονται οι ρυθµιζόµενες βάσεις (δέστρες) µέσα στις οποίες τοποθετεί ο σκιέρ τα πόδια του. Στο πίσω µέρος τους υπάρχει ένα µικρό πτερύγιο για καλύτερη ευστάθεια. Τα τελευταία χρόνια εµφανίσθηκαν και παραλλαγές του σκι τα λεγόµενα wakeboarding. Αυτά είναι ένας τύπος σκι που αποτελείται από µία µονή σανίδα, µικρότερη σε µήκος αλλά αρκετά φαρδύτερη από τα κανονικά σκι. Παραλλαγή του wakeboarding είναι το kneeboarding (towsport). Σε αυτήν τη σανίδα ο σκιέρ κάθεται γονατιστός και τα πόδια του στερεώνονται µε λουρίδα στη σανίδα. Οι σανίδες wakeboard και kneeboard είναι πιο εύχρηστες από τα 'κλασικά' σκι, αφού επιτρέπουν στο σκιέρ να κάνει ευκολότερα διάφορες φιγούρες και άλµατα και κερδίζουν σε δηµοτικότητα ιδιαίτερα ανάµεσα στους νέους. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι σκι 5 11

12 µπορεί να κάνει κανείς και χωρίς πέδιλα. Η τεχνική αυτή λέγεται barefooting ή Barefoot skiing Θαλάσσιο αλεξίπτωτο (parasailing). Το parasailing ή parashooting είναι δραστηριότητα αναψυχής κατά την οποία ένα άτοµο ανυψώνεται ίπταται µε τη βοήθεια ειδικού αλεξίπτωτου που έλκεται από κατάλληλο ταχύπλοο σκάφος. Η δραστηριότητα έχει ως κύριο σκοπό την αναψυχή µηχανοκίνητα µέσα θαλάσσιας αναψυχής. Τεχνολογικές καινοτοµίες και εφευρέσεις βελτίωσαν την ικανότητα του ανθρώπου στην αξιοποίηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος για αναψυχή. Από το 1950 η εφεύρεση µιας µεγάλης ποικιλίας σκαφών, µηχανών και γενικότερα η ανάπτυξη της τεχνολογίας, κυριολεκτικά µεταµόρφωσε τη θαλάσσια αναψυχή. Η θάλασσα έπαψε να θεωρείται ως εχθρικό περιβάλλον και οι άνθρωποι έπαψαν να είναι «δεµένοι στην ξηρά». Σήµερα χρησιµοποιούνται πολλά µηχανοκίνητα είδη µέσων θαλάσσιας αναψυχής τα οποία είναι ελαφρά, εύχρηστα και µεταφέρονται εύκολα γεγονός που τα καθιστά εξαιρετικά δηµοφιλή. Μερικά από τα δηµοφιλή µηχανοκίνητα µέσα θαλάσσιας αναψυχής είναι: Aqua scooter είναι µικρή βενζινοκίνητη µηχανή που έχει τη δυνατότητα να επιπλέει και να έλκει στη θάλασσα τον κολυµβητή που βρίσκεται σε πρηνή ή ύπτια θέση. Θαλάσσιο µοτοποδήλατο (Sea bike, surf jet, jet ski), είναι πλωτό βενζινοκίνητο µέσο στο οποίο µπορεί να επιβαίνουν µέχρι 3 άτοµα. Θαλάσσιο έλκηθρο είναι πνευστό µέσο αναψυχής που αποτελείται από ένα κεντρικό κυλινδρικό πλωτήρα και δύο µικρότερους µονίµως προσαρτηµένους, δεξιά και αριστερά πλωτήρες. Το µέσο αυτό έλκεται από ταχύπλοο σκάφος. Θαλάσσιο δακτυλίδι είναι πνευστό κυκλικό µέσο αναψυχής µε πλαστικό δάπεδο. Το θαλάσσιο δακτυλίδι έλκεται από ταχύπλοο σκάφος κανο και καγιάκ. Τα κανό (canoe) είναι ελαφριά, µακρόστενα σκάφη χωρίς καρίνα, που κινούνται µε τη µυϊκή δύναµη ενός ή περισσοτέρων κωπηλατών που χρησιµοποιούν κουπί διπλό ή µονό. Θεωρείται ότι τα σκάφη αυτά χρησιµοποιήθηκαν αρχικά από τους ιθαγενείς της Αµερικής 6. Αυτοί κατασκεύαζαν ένα ελαφρύ ξύλινο σκελετό, που τον έντυναν µε φλοιούς δένδρων, και τον στεγανοποιούσαν µε ρετσίνι

13 Τα κανό ήταν προσαρµοσµένα στις ανάγκες των κατασκευαστών τους και στη νοµαδική τους ζωή. Ήταν τόσο ελαφριά, ώστε ο κωπηλάτης µπορούσε να µεταφέρει πάνω στο κεφάλι του το κανό του αρκετά χιλιόµετρα, όταν οι συνθήκες τον ανάγκαζαν να βγει από το νερό. Συνήθως χωρούσαν έναν ή δύο κωπηλάτες και κάποιο φορτίο. Υπήρχαν όµως και πολεµικά κανό που χωρούσαν πολύ περισσότερα άτοµα. Τα καγιάκ (kayak) είναι σκάφη ελαφριά και ευέλικτα και µικρότερα σε µέγεθος από τα κανό, µε µακρόστενη πλώρη και πρύµνη και συνήθως µε ένα µόνο άνοιγµα. Ο κωπηλάτης κάθεται στο µοναδικό άνοιγµα του σκάφους και χρησιµοποιεί διπλό µονοκόµµατο κουπί, µε τα πόδια απλωµένα και χωµένα στο µπροστινό µέρος. Έτσι, το κορµί του από τη µέση και πάνω φαίνεται να αποτελεί προέκταση του σκάφους. Ο κωπηλάτης φορά ένα αδιάβροχο κάλυµµα γύρω από τη µέση του (spray skirt) το οποίο στερεώνεται στο καγιάκ, καλύπτοντας το άνοιγµα και εµποδίζοντας τα νερά να µπουν στο σκάφος. Θεωρείται ότι τα σκάφη αυτά αποτελούν επινόηση των ιθαγενών της Αρκτικής, της Βόρειας Αµερικής και της Γροιλανδίας γνωστών ως εσκιµώων και χρησιµοποιούνταν για αλιεία στα παγωµένα νερά του Αρκτικού ωκεανού 7. Κατασκευάζονταν από δέρµατα φώκιας ή άλλων ζώων που τα τοποθετούσαν γύρω από ένα ξύλινο (ή από µπανέλες φαλαινών) σκελετό. Στη συνέχεια άλειφαν τα δέρµατα µε λίπος ζώων ώστε να γίνουν αδιάβροχα. Η ονοµασία τους σηµαίνει «βάρκα του άνδρα». Στην Ευρώπη το κανό και το καγιάκ έγιναν γνωστά το 19ο αιώνα, όταν ένας Βρετανός δικηγόρος, ο John MacGregor, ο οποίος αργότερα έγινε γνωστός ως ταξιδιωτικός συγγραφέας, µελέτησε αυτά τα σκάφη, σχεδίασε ένα δικό του και άρχισε να περιηγείται στα ποτάµια και τις λίµνες της Ευρώπης. Το εγχείρηµά του αυτό βρήκε πολλούς µιµητές που βρήκαν συναρπαστική την εξερεύνηση της φύσης µε αυτό το µέσο. Το 1865 ο MacGregor ίδρυσε το Royal Canoe Club και σύντοµα άρχισαν τα οργανωµένα ταξίδια µε κανό από φυσιολάτρες. Σήµερα τα κανό και τα καγιάκ κατασκευάζονται από µια ποικιλία υλικών και έχουν πολλές διαφορετικές χρήσεις. Κυριαρχούν τα µοντέρνα πλαστικά και το fiberglass. Έχουν µήκος από 2.5 έως 4 µέτρα και χρησιµοποιούνται κυρίως για αναψυχή 7 13

14 και άθληση. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι, για κατέβασµα ποταµών (whitewater) και περιήγηση (touring) και για έναν ή περισσότερους κωπηλάτες. Τα τελευταία χρόνια τα κανό και τα καγιάκ απέκτησαν µεγάλη δηµοτικότητα. Επιτρέπουν την επαφή του ανθρώπου µε τη φύση µε ένα συναρπαστικό τρόπο, σε µονοήµερες ή και πολυήµερες εκδροµές. 4. Επίλογος Ο παράκτιος τουρισµός περιλαµβάνει ένα πλήθος δραστηριοτήτων αναψυχής. Η ανάπτυξη κάθε παράκτιας δραστηριότητας αναψυχής και η αξιοποίησή της για τη δηµιουργία τουριστικής ροής συναρτάται µε τον γεωγραφικό χώρο και γενικότερα την ιδιαιτερότητα του παράκτιου περιβάλλοντος που επιβάλλει ή αποκλείει συγκεκριµένες δραστηριότητες, την κοινωνικοοικονοµική διάσταση της κάθε δραστηριότητας και την προβολή της από τα Μ.Μ.Ε. 14

15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Benchley, Peter (2002), «Γκαλαπάγκος. Ο παράδεισος κινδυνεύει», National Geographic ΕΛΛΑ Α. 2. Brasch, R. (1995), How Did Sports Begin?, Harper Collins, Sydney. 3. Connor, R.C. and Smolker, R.S. (1985). Habituated Dolphins in Western Australia, Journal of Mammalogy 66 (2). 4. Corbin, A. (1994). The Lure of the Sea, Polity Press, Cambridge. 5. Gilbert, E.W. (1953). Brighton: Old Ocean s Bauble, /Methuen, London. 6. Giotart, Lozato, J.P. (1996), Τουριστική Γεωγραφία, εκδ. Interbooks. 7. Hoyt, E., 1995b. Whalewatching Takes Off. Whalewatcher, 29(2). 8. IFAW, Report of the workshop on the Socioeconomics Aspects of Whale Watching. 9. Masters, D., Carter, J., (1998). Marine Wildlife Tourism: developing a quality approach in the Highlands and Islands. A report for the Tourism and Environment Initiative and Scottish Natural Heritage. 10. Orams, M. (1999). Marine Tourism, Routledge, London. 11. Towner, J. (1996). An Historical Geography of Recreation and Tourism in the Western World. John Wiley and Sons, Chichester. 12. Walton, J.K. and Smith, J. (1995). The first century of beach tourism in Spain San Sebastian and the Playas del Norte from the 1830 s to the 1930 s in M. Barke, J. Towner, and M.T. Newton (eds), Tourism in Spain: Critical Issues. CAB International, Wallingford. 13. West, N. (1990). Marine Recreation in North America. In P. Fabbri (ed), Recreational Uses of Coastal Areas, Kluwer Academic, Amsterdam. 14. Ηγουµενάκης, Ν. Κραβαρίτης, Κ. Λύτρας, Π. (1999). Εισαγωγή στον Τουρισµό, εκδ. Interbooks. 15. Μοίρα, Πολυξένη (1999). Τουριστική Γεωγραφία. Ευρώπη, εκδ. Σταµούλης. 16. Μοντέν, Φεν, «Σε όλους αρέσει ο σολοµός του Ατλαντικού. Τι ξέρουµε όµως γι αυτόν;» National Geographic, Ιούλιος ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ

Θάλασσες της Ναυπάκτου. Εργασία Β Τετραμήνου

Θάλασσες της Ναυπάκτου. Εργασία Β Τετραμήνου Θάλασσες της Ναυπάκτου Εργασία Β Τετραμήνου Το project αυτό δημιουργήθηκε από μαθητές της Α τάξης του 2 ου Γενικού Λυκείου Ναυπάκτου και έχει στόχο να προβάλλει hobby, αθλήματα καθώς και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΟΙΑ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ.

ΠΛΟΙΑ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΠΛΟΙΑ Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΠΛΟΙΑ Το πλοίο (αρχαία ελληνική: η ναυς) είναι μια ειδική κατασκευή (ναυπήγημα), σχεδιασμένη για να κινείται με ασφάλεια στο νερό, για μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου Οι µαθητές: Γεωργακοπούλου Ελευθερία Κατσαρός Νίκος Νάκου Τζωρτζίνα Πατρίκη Μαίρη Φωνιαδάκη Μαρία Οι Καθηγητές: ηµακοπούλου Ελένη Λιάπη Βασιλική Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοικιάσεις Σκαφών. Γίνετε για λίγο καπετάνιος. νοικιάζοντας ένα σκάφος ( δεν απαιτείται δίπλωμα ταχυπλόου σκάφους αν η μηχανή είναι μέχρι 30 ίππων)

Ενοικιάσεις Σκαφών. Γίνετε για λίγο καπετάνιος. νοικιάζοντας ένα σκάφος ( δεν απαιτείται δίπλωμα ταχυπλόου σκάφους αν η μηχανή είναι μέχρι 30 ίππων) Ενοικιάσεις Σκαφών Γίνετε για λίγο καπετάνιος νοικιάζοντας ένα σκάφος ( δεν απαιτείται δίπλωμα ταχυπλόου σκάφους αν η μηχανή είναι μέχρι 30 ίππων) και εξερευνήστε τις παραλίες της Αμμουλιανής και των νησιών

Διαβάστε περισσότερα

DANA CUP. Dana Cup ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ: DANA CUP ΔΑΝΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ. HJORRING 25-31 Ιουλίου 2016

DANA CUP. Dana Cup ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ: DANA CUP ΔΑΝΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ. HJORRING 25-31 Ιουλίου 2016 DANA CUP ΔΑΝΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΓΟΡΙΑ U19 U17 U16 U15 U14 U13 U12 U11 ΚΟΡΙΤΣΙΑ G19 G17 G16 G15 G14 G13 G12 HJORRING 25-31 Ιουλίου 2016 Dana Cup Διοργάνωση: Dana Cup Περιοχή: Hjorring ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ)

Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Θάλασσα και Παραλία Συχνά Ερωτήματα (FAQ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ποιος είναι ο διαχειριστής της παραλίας? Σύμφωνα με τον Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο, αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον

Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / /20 Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας Ο τουρισμός που βασίζεται στο φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει την εμπειρία τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αχιλλέας E. ΤΖΙΜΑΣ Ιδρυτής του Rhodes Windsurfing, Kitesurfing and Sailing Academy και του project «sportstourismgreece»

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

air_berth.qxd 5/27/2008 4:23 PM Page 158 το σύστημα boatliftτης Airberth

air_berth.qxd 5/27/2008 4:23 PM Page 158 το σύστημα boatliftτης Airberth 4:23 PM Page 158 το σύστημα boatlift της Airberth Page 159 Λιγότερες ώρες συντήρησης Περισσότερη διασκέδαση με το σκάφος σας γ ια όλους τους κατόχους σκαφών είναι συνηθισμένο το γεγονός να το παρκάρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ 25.9.2010 Γίνε κι εσύ μέρος της λύσης Δήλωσε συμμετοχή για τον καθαρισμό μιας κοντινής σου παραλίας Κάθε Σεπτέμβριο, το τρίτο Σάββατο, χιλιάδες εθελοντές σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Περιπατητικές διαδρομές στο Νέστο, τη Βιστωνίδα και την Ισμαρίδα

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Περιπατητικές διαδρομές στο Νέστο, τη Βιστωνίδα και την Ισμαρίδα 10005334, Λέξεις:958 Συντάκτης:Γιούλτση Π. Επείγον:5 Κατηγορία:Εσωτερικό Είδος:Ειδικό θέμα-ανάλυση Θέματα:Περιβάλλον, Ταξίδια και διαδρομές Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), 31/05/2011 10:12 (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Γεώργιος Γκανάτσιος, MSc Προϊστάμενος Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Ευόσμου, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τίτλος Εργασίας : ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ STAND UP PADDLE BOARDING

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ STAND UP PADDLE BOARDING Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ STAND UP PADDLE BOARDING Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε πότε πραγματικά ξεκίνησε το μοντέρνο Stand Up Paddling, και γι αυτό πρέπει να αρχικά ορίσουμε ακριβώς τι είναι το SUP και να το περιορίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/99 όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Νο 211/13.10.99, η ασφάλιση της αστικής ευθύνης των επαγγελματικών και ιδιωτικών σκαφών

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες

Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Προοπτικές τουρισμού γκολφ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες Ονοματεπώνυμο: Γεωργίου Παναγιώτης 113125 Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γιωργής Κριτσωτάκης Δεκέμβριος 2014 Γκολφ - Τουρισμός Readman

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάρκες μας πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας των Ελληνικών Λιμενικών αρχών και είναι αναγνωρισμένες με ISO 9001.

Οι βάρκες μας πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας των Ελληνικών Λιμενικών αρχών και είναι αναγνωρισμένες με ISO 9001. Κάντε τις διακοπές σας ονειρεμένες με την άνεση και την πολυτέλεια που σας προσφέρουν τα σκάφη Βlue Bay. Η ενοικίαση ενός σκάφους σίγουρα θα αποτελέσει την πιο συναρπαστική ανάμνηση των διακοπών σας. Ανακαλύψτε

Διαβάστε περισσότερα

Δύο χώρες της Βόρειας Θάλασσας

Δύο χώρες της Βόρειας Θάλασσας Δύο χώρες της Βόρειας Θάλασσας ΟΛΛΑΝΔΙΑ Έκταση: 3 φορές μικρότερη από την Ελλάδα. Πληθυσμός: 1,5 φορές μεγαλύτερος από τον ελληνικό. H Ολλανδία έχει μεγάλο μήκος ακτών και μικρό βάθος προς την ηπειρωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ.

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ *ΜΑΐΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΧΟΜΠΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΧΟΜΠΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΧΟΜΠΙ Ομάδα: Κωστόπουλος Δημήτρης Θωμάς Γιώργος Κάρδαμα Αναστασία Σιαπέρα Ηρώ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Υπεύθυνη καθηγήτρια: Νεκταρία Λουκοπούλου Περιεχόμενα: - Εισαγωγή - Ποδηλασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ευαισθητοποίησης για τα Θαλάσσια Απορρίμματα

ΕΚΘΕΣΗ ευαισθητοποίησης για τα Θαλάσσια Απορρίμματα ΕΚΘΕΣΗ ευαισθητοποίησης για τα Θαλάσσια Απορρίμματα MARine LItter in Europe Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility www.marlisco.eu ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

SIRENE CUP II. Sirene Cup II ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ/ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ: SIRENE CUP II ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

SIRENE CUP II. Sirene Cup II ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ/ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ: SIRENE CUP II ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ SIRENE CUP II ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ M-O M35 M-O/7 M35/7 MIDDELKERKE - ΟΣΤΑΝΔΗ 27-30 Μαΐου 2016 Sirene Cup II Διοργάνωση: K.V. Oostende - Eurosportring Περιοχή: Οστάνδη ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής

ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής Γυµνάσιο Νέου Σκοπού ΠΡΟΤΑΣΗ για τον ιαγωνισµό Ανάδειξης Καινοτοµικών Ιδεών και Σχεδίων σχετικά µε χαρακτηριστικά της πόλης και του Νοµού Σερρών ΛΙΜΝΗ ΠΕΘΕΛΙΝΟΥ Υδροβιότοπος άθλησης και αναψυχής ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

MTU ENGINES VOLVO OCEAN RACE PARIS/LONDON/DUSSELDORF BOAT SHOWS ROLEX SYDNEY-HOBART YACHT RACE plefsi / 117

MTU ENGINES VOLVO OCEAN RACE PARIS/LONDON/DUSSELDORF BOAT SHOWS ROLEX SYDNEY-HOBART YACHT RACE plefsi / 117 w w w. p l e f s i m a g. g r ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ BIMONTHLY YACHTING MAGAZINE ΤΕΥΧΟΣ 149 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 4.80 Project Chuan Revolver 44GT Prestige 750 Hanse 575 Lagoon 630 MY MTU ENGINES

Διαβάστε περισσότερα

101 water riddles 101 γρίφοι για το νερό

101 water riddles 101 γρίφοι για το νερό www.comeniuswatertour.eu 101 water riddles 101 γρίφοι για το νερό PRIMARY SCHOOL OF KALLIMASIA-CHIOS Tel.+030 22710 51207 Fax +30 22710 51207 GREECE 1) Βρες, οριζόντια και κάθετα,7 λέξεις σχετικές με το

Διαβάστε περισσότερα

«Mε λογισμό και τ όνειρο»

«Mε λογισμό και τ όνειρο» 1 4-3-2015 ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΑ- ΥΨΟ? ΖΗΤΑΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΣΙΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙ ΞΥΛΙΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities)

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Ερευνητική Εργασία (Project) Α' Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ξάνθης 2ο Τετράμηνο 2011 2012 Επιβλέποντες καθηγητές Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ολυμπία Λαμπάκη (Outdoor Activities)

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ»

«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Α ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΘΕΜΑ: «ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΚΟΠΕΛΟ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ» ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MEDITERRANEO SUMMER CUP. Mediterraneo Summer Cup ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ: MEDITERRANEO SUMMER CUP ΙΣΠΑΝΙΑ

MEDITERRANEO SUMMER CUP. Mediterraneo Summer Cup ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ: MEDITERRANEO SUMMER CUP ΙΣΠΑΝΙΑ MEDITERRANEO SUMMER CUP ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΓΟΡΙΑ U19 U17 U16 U15 U14 U13 U11 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ / TORDERA 27 Ιουνίου 4 Ιουλίου 2015 ΚΟΡΙΤΣΙΑ W-O G17 G15 Mediterraneo Summer Cup Διοργάνωση: CF Tordera

Διαβάστε περισσότερα

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας.

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας. Το Νησάκι είναι άλλο ένα ήσυχο και γραφικό χωριό στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας. Στο παρελθόν, σύμφωνα με τους παλιούς χωρικούς, το Νησάκι ήταν ένα μικρό βραχώδες νησί, το οποίο ενώθηκε με την στεριά

Διαβάστε περισσότερα

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας.

Το χωριό της Κασσιόπης βρίσκεται 38χμ βόρεια της πόλης της Κέρκυρας, απέναντι από τα παράλια της Αλβανίας. Η Κασσιόπη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της βορειοανατολικής ακτής της Κέρκυρας. Αυτό το μικρό γραφικό ψαράδικο χωριό έχει πληθυσμό περίπου 1200 κατοίκους. Η Κασσιόπη είναι το μεγαλύτερο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 5 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Το αγροτουριστικό προϊόν Για το ευρύ κοινό, µέχρι πρόσφατα, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονταν στο

Διαβάστε περισσότερα

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel Το ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel σας επιτρέπει να καλομάθετε τον εαυτό σας και να απολαύσετε όμορφες καλοκαιρινές μέρες, ακριβώς στο κέντρο του γνωστού θερέτρου του Πλατανιά, λίγα χιλιόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Lamans s.a. Management Services

Lamans s.a. Management Services Lamans s.a. Management Services 56, 3rd Septemvriou st., GR 104 33, Athens, Greece Tel.: (+30) 210 88 47 900 Fax : (+30) 210 82 14 150 e-mail : lamans@lamans.gr http://www.lamans.gr ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Northern Aegean Dolphin Project

Northern Aegean Dolphin Project Northern Aegean Dolphin Project Corporate Traveling Πρόταση Συνεργασίας MOm / Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας Γενική Περίληψη του Προγράμματος: Το Northern Aegean Dolphin Project

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 4. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΣΕΛ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 4. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (ΣΕΛ. ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΠΡΗ ΤΑΞΗ: Β 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Θέµα: Τούνδρα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΝ ΡΑ (ΣΕΛ. 3) 2. ΠΟΣΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥΝ ΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ; (ΣΕΛ. 4-7) 3. ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο

Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκηρύχτηκε το τοπικό πρόγραμμα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» και συγκεκριμένα για τις

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014

Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014 Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014 Standard Πακέτο Καθημερινή εκδρομή στις παραλίες του νησιού Μεσαίο Πακέτο Μεταφορά από το λιμάνι προς το ξενοδοχείο και αντιστρόφως παραδοσιακό καλωσόρισμα με τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας.

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας. Περιγραφή 1 Το ξενοδοχείο Elounda Ilion, βρίσκεται στην Ελούντα της Κρήτης, την περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και ήσυχα θέρετρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2015 Παραλία Άσπρης Άμμου Αφήνοντας την πόλη της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ KΩ Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Το έργο... Η ετήσια τουριστική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Κατερίνα Μαρία Μ.

Άννα Κατερίνα Μαρία Μ. Άννα Κατερίνα Μαρία Μ. Η Ιαπωνία είναι µια από τις ισχυρότερες βιοµηχανικές χώρες και µαζί µε άλλες αποτελούν σήµερα µια ισχυρή βιοµηχανική και εµπορική ζώνη που ανταγωνίζονται τις Η.Π.Α και την Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια.

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια. Το ξενοδοχείο Kambos Village είναι ένα σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Αγία Μαρίνα Κρήτης, στρατηγικά τοποθετημένο μεταξύ της πόλης των Χανίων και του θέρετρου του Πλατανιά. Χτισμένο σε προνομιακή

Διαβάστε περισσότερα

41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1

41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1 41o Γυμνάσιο Αθήνας Σχ. Έτος 2013-2014 Τμήμα Β1 Φώκια Μονάχους- Μονάχους Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus πήρε το όνομά της είτε εξαιτίας του σχήματος του πάνω μέρους του κεφαλιού της που μοιάζει σαν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία

Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία Περιγραφή Η Ελλάδα και η Νορβηγία είναι δύο ευρωπαϊκές χώρες. Η πρώτη είναι μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Σελ7: Ο βαρύτερος δεινόσαυρος Σελ8: Ο μικρότερος δεινόσαυρος Σελ9: Ο πιο πνευματώδης δεινόσαυρος

Σελ7: Ο βαρύτερος δεινόσαυρος Σελ8: Ο μικρότερος δεινόσαυρος Σελ9: Ο πιο πνευματώδης δεινόσαυρος Σελ1:ΤΙΤΛΟΣ Σελ2:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ3: ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ Σελ4: Ο πρώτος δεινόσαυρος που ονομάστηκε Σελ 12: Ο αρχαιότερος δεινόσαυρος Σελ5: Ο πρώτος δεινόσαυρος που ανακαλύφθηκε στην Αμερική Σελ6:O μακρύτερος δεινόσαυρος

Διαβάστε περισσότερα

δ) Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 (Α 137), όπως προστέθηκε με το 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (Α 38).

δ) Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 (Α 137), όπως προστέθηκε με το 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (Α 38). Αριθ. 3131.1/03/99 ΦΕΚ Β' 444/26.4.1999 Εγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 20 "Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής". Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Σύμφωνα με : α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός»

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός» H Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) - ΕΦΕΠΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενοικίαση για διακοπές Bozburun "Trandil-Gulet"

Ενοικίαση για διακοπές Bozburun Trandil-Gulet Bozburun Ιστιοφόρο 53' (16 μέτρα), κοινόχρηστη είσοδος, έτοιμο προς απόπλου Περιβάλλον : φυσικό, χαρακτηριστικό Χωρητικότητα : 8 άτομα Δωμάτιο(-α) : 3 Bozburun - Επαρχία Μούγλα (Muğla Province) - Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ-----ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-----ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ-----ΛΕΣΒΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-----ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΚΑΦΟΣ Η μορφή των ιστιοφόρων σκαφών όπως εξελίχθηκε από τα αρχαία ξύλινα εμπορικά και πολεμικά πλοία έως τα σύγχρονα αγωνιστικά επηρεάζονταν από τους ίδιους παράγοντες. Είναι συνάρτηση της χρήσης τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Πληθυσμός 28,5 εκατομμύρια 5,5 από τα οποία δεν είναι Σαουδάραβες SAGIA Saudi Arabian General

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Μάρτιος 09 Σελίδα 1 από 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ; 3 ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ; 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 3 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού

Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού Στις 17 Φεβρουαρίου 2014, οι τετάρτες τάξεις του Θ Δημοτικού Σχολείου Πάφου πήγαν εκδρομή στο Εθνικό δασικό πάρκο Πέτρας του Ρωμιού. Ο σκοπός τους ήταν να περπατήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στις 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στις 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στις 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

IBER CUP. Iber Cup ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ: IBER CUP ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

IBER CUP. Iber Cup ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ: IBER CUP ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ IBER CUP ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΓΟΡΙΑ U17 U16 U15 U14 U13 U11 U10 U9 ΕΣΤΟΡΙΛ - ΛΙΣΣΑΒΟΝΑ 29 Ιουνίου - 5 Ιουλίου 2015 ΚΟΡΙΤΣΙΑ G17 G15 Iber Cup Διοργάνωση: Easy Choice Περιοχή: Εστορίλ - Λισσαβόνα

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Συμμετέχουν: -Βιργινία (δασκάλα) -Ναταλία -Αντέλα -Μαρίνα Γάλι -Μαρίνα Κουγιά -Αλεξάνδρα -Τζοτί -Σταυρούλα -Στέλλα -Αλέξανδρος - ημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 9 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 9 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 9 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου Το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης στόχο έχει: την συλλογή προτάσεων για την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και την υλοποίηση αυτών, δημιουργώντας μία τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα

Β. ΓΙΑΤΗΧΑΛΚΙΔΑ. γενικά: πρωτεύουσα ν.ευβοίας 80 χλμ από την Αθήνα 53.584 κάτοικοι επίσημα Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΛΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο: Χαλκίδα Στόχος: μελέτη του θαλάσσιου μετώπου Μέθοδοι επεξεργασίας: βιβλιογραφία-διαδίκτυο αεροφωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας

Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δράσεις Πνευματικής Καλλιέργειας Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια πνευματικών ικανοτήτων του παιδιού, η δημιουργικότητα, το αισθητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3 Δήμοι και 5 Κοινοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος: 2008-09

Σχολικό έτος: 2008-09 Σχολικό έτος: 2008-09 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι νέοι των πόλεων εγκαταλείπουν τον αθλητισμό και ασχολούνται όλο και περισσότερο με άλλες δραστηριότητες λιγότερο εποικοδομητικές. Το τένις

Διαβάστε περισσότερα

Jeanneau 54 Aston Martin ΑΜ37 hanse 315 Bavaria 41 Cruiser Riva 76 Coupe

Jeanneau 54 Aston Martin ΑΜ37 hanse 315 Bavaria 41 Cruiser Riva 76 Coupe w w w. p l e f s i m a g. g r ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ BIMONTHLY YACHTING MAGAZINE ΤΕΥΧΟΣ 153 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 4.80 Jeanneau 54 Aston Martin ΑΜ37 hanse 315 Bavaria 41 Cruiser Riva 76 Coupe

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΗΣ ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός είναι η επίσκεψη ενός τόπου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε σκοπό την ξεκούραση ή ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΠΟΥ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΠΟΠΛΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!...

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Λίγα λόγια για τον Νέο Μαρμαρά Ο Νέος Μαρμαράς ιδρύθηκε το 1922 από πρόσφυγες που προέρχονταν από το νησί του Μαρμαρά της Προποντίδας. Ο επισκέπτης μπορεί να χαρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα