στις νομισματικές πηγές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στις νομισματικές πηγές"

Transcript

1 Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος με το μοντέλο της πόλης της Κωνσταντινούπολης. Μωσαϊκό στην Αγία Σοφία, 1000 μ.χ. Η θέση της Κωνσταντινούπολης στην αυτοκρατορία και η απόδοση της στις νομισματικές πηγές της υστερορωμαϊκής περιόδου 72 Eνατενίσεις

2 l Της Δρος Φωτεινής Νταντάλια - Δράκου Αρχαιολόγου - Νομισματολόγου Η θέση της Κωνσταντινούπολης στην αυτοκρατορία 1 Κωνσταντινούπολη αποτελούσε ένα πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό κέντρο, μια έδρα πνευματικής και εκκλησιαστικής δράσης και την πρωτεύουσα της χριστιανικής εξουσίας στην Ανατολή. Ως νέα πρωτεύουσα και διοικητική έδρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου η Κωνσταντινούπολη δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τη σημασία της παλιάς πρωτεύουσας της Ρώμης 2. Όπως επισημαίνει ο Bleckmann, η Κωνσταντινούπολη μετατράπηκε από Roma secunda σε Roma nova 4. Αναφορικά με τις σχέσεις ανάμεσα στη Ρώμη και στην Κωνσταντινούπολη και στη βάση των προσπαθειών αξιολόγησης των δυο πόλεων, επισημαίνονται διαφορές που εκφράζονται με τα επίθετα secunda ή nova για την Κωνσταντινούπολη. Η απόρριψη ή η αποδοχή της ρωμαϊκής παράδοσης ως μοντέλο αξιολόγησης θα αποτελέσει πρακτική για την υποστήριξη του ενός ή του άλλου επιθέτου, nova ή secunda. Η αποδέσμευση από τη ρωμαϊκή παράδοση επεξηγεί, σύμφωνα με τον Ζώσιμο 4, την αντιρωμαϊκή άποψη που ίσχυε για την Κωνσταντινούπολη. Ο Ησύχιος από την Μίλητο 5 αναγνωρίζει την ανάληψη του ρόλου της Ρώμης από την Κωνσταντινούπολη, χωρίς να ανάγει αυτή τη διαδικασία στη ρήξη με την παράδοση. Το γεγονός ότι ο Μεγάλος Κωνσταντίνος από τη μια με τις νομισματικές εκδόσεις για τους εορτασμούς της επετείου διακυβέρνησης στη Ρώμη ήθελε να τιμήσει τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις της πόλης και από την άλλη αρνήθηκε να προσφέρει θυσία στους ειδωλολατρικούς θεούς στο πλαίσιο των εορτασμών, αποκαλύπτει τον διπλό χαρακτήρα των πράξεών του και δυσκολεύει την επιλογή των επιθέτων για την Κωνσταντινούπολη. Ο όρος Roma nova για τη νέα πρωτεύουσα δεν ήταν ρεαλιστικός 6 και ανάγονταν στη δεύτερη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 381 μ.χ., όταν έπρεπε να στηριχθεί η αναβάθμιση της πόλης και του επισκόπου της σε ένα γνωστό παρελθόν, όπως και στην απόδοση αυτού του επιθέτου από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο στο πλαίσιο της ίδρυσης της πόλης 7. Ορισμένα επιχειρήματα στήριζαν παρόλα αυτά τη χρήση του όρου Roma nova για την Κωνσταντινούπολη 8, ο οποίος όμως δεν συναντάται στις γραπτές πηγές του 4ου αι. μ.χ. Η χρήση του όρου Roma nova επίσης δεν παραδίδεται άμεσα κατά την ίδρυση της πόλης 9. Στο πλαίσιο της ίδρυσης της Κωνσταντινούπολης το μοντέλο της ρωμαϊκής παράδοσης έπρεπε να αποτελέσει τη βάση για τη νομιμοποίηση της νέας πόλης και για την υλοποίηση του προγράμματος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί στο πλαίσιο χρήσης του επιθέτου Roma secunda για την Κωνσταντινούπολη. ¹ Το άρθρο αυτό αποτελεί μέρος ενός έργου της συγγραφέως με θέμα: Η ιστορία της Κωνσταντινούπολης και των αυτοκρατόρων της μέσα από τις νομισματικές πηγές της υστερορωμαϊκής περιόδου. Το έργο συγχρηματοδοτείται 75% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% της Δημόσιας Δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας και από τον Ιδιωτικό Τομέα στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα - Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 2 Clauss, M.: Konstantin der Große und seine Zeit, München 1996, σελ Για μια σύντομη παράθεση της διαφωνίας ανάμεσα στη δεύτερη ή νέα Ρώμη βλ. Chantraine, H.: Konstantinopel - vom Zweiten Rom zum Neuen Rom. Στο: Jahres- und Tagungsbericht der Görres-Gesellschaft 1989, σελ Brandt 1998, σελ Zosimi comitis et exadvocati fisci, Historia nova, Mendelssohn, L. (Hg.), Hildesheim 1963, II, Hesychios von Milet, Patria I, 1 και Dölger, F.: Rom in der Gedankenwelt der Byzantiner. Στο: Byzanz und die europäische Staatenwelt, Darmstadt 1964, σελ. 83 ff - Hampl 1955, σελ Εναντίον του χαρακτηρισμού Roma nova τοποθετείται ο Noerthlichs, K. L: Strukturen und Funktionen des spätantiken Kaiserhofes. Στο: Comitatus. Beiträge zur Erforschung des spätantiken Kaiserhofes, Winterling, A. (Hg.), Berlin 1998, σελ. 26. Η θέση του επιβεβαιώνεται από το ρόλο της Κωνσταντινούπολης στην αυτοκρατορία σε σύγκριση με τον αντίστοιχο της Ρώμης. Στην Κωνσταντινούπολη δεν συναντάται κανένας praefectus urbi αλλά ένας proconsul. Ο Sokrates, Kirchengeschichte II, 41, 1 και η πηγή Consularia Constantinopolitana. Στο: Chronica Minora I, Mommsen, Th. (Hg.), MGH AA, Band IX, Berlin 1892, 359 (Στο: Chron. Min. I, 239: et ipso anno processit Constantinopolim praefectus urbis nomine Honoratus die III id. Dec. ) παραθέτουν από το 359 μ.χ. έναν praefectus urbi. Βλ. Chron Pasch. (ad. ann. 359). Ο Anonymus Valesianus I, 6, 30 παραθέτει επίσης, ότι ibi (Κωνσταντινούπολη) etiam senatum constituit secundi ordinis: claros vocavit. Η εισαγωγή της Annona στην Κωνσταντινούπολη (Consularia chronici paschalis. Στο: Chronica Minora I, Mommsen, Th. (Hg.), MGH AA, Band IX, Berlin 1892, ad. ann. 332) και η απόδοση του ius Italicum (Sozomenus, Kirchengeschichte VII, 9, 3) υποδεικνύουν περισσότερο μια Roma secunda. 8 Βλ. Themistius, Themistii Orationes quae supersunt, Schenkl, H. (Hg.), Vol. I, Leipzig 1965, Vol. II, Leipzig 1971, I, III, 42 c - Faedo, L.: Teodosio, Temistio e l ideologia erculea nella Nea Roma. Στο: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Röm. Abt. 105 (1998), σελ Sozomenus, Kirchengeschichte VII, 9, 2 - Beck, H.-G.: Konstantinopel - das neue Rom. Gymnasium 71, 1964, σελ Eνατενίσεις 73

3 Χάλκινο μετάλλιο, μ.χ. Εμπροσθότυπος: CONSTANTI-NOPOLIS, Προτομή της Κωνσταντινούπολης, προς τα δεξιά, με δαφνοστεφανωμένο κράνος, μανδύα και σκήπτρο μπροστά από τον αριστερό ώμο. Οπισθότυπος: VIC-TO-RIA AVG, Κωνσταντινούπολη, ένθρονη, προς τα αριστερά, με τειχόμορφο στέμμα, στο δεξί χέρι κρατάει ένα κλαδί και στο αριστερό το κέρας της αφθονίας, φέρει φτερά, το αριστερό πόδι πάνω σε μια πλώρη πλοίου Ο χαρακτήρας του ανατολικού τμήματος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήταν ο χαρακτήρας ενός διπλού κράτους, το οποίο χαρακτήριζαν η ελληνιστική Ανατολή και η λατινική Δύση. Η σταθεροποίηση της ρωμαϊκής κυριαρχίας μετά από την κατάκτηση της Ανατολής από τους Ρωμαίους πραγματοποιήθηκε στη βάση του μοναρχικού τρόπου άσκησης της εξουσίας που καθιερώθηκε από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η Κωνσταντινούπολη διατήρησε τη ρωμαϊκή παράδοση στην Ανατολή. Σε αυτό το πλαίσιο καθορίζονταν η σημαντική συμβολή της πόλης. Ελληνισμός και ρωμαιοκρατία αποτελούσαν δυο άξονες πολιτισμού, των οποίων συνεχιστής ήταν η Κωνσταντινούπολη. O Ostrogorsky 10 καθόρισε τον ελληνισμό και την ρωμαιοκρατία ως τις δυο κορυφές, αλλά και τους δυο αντίθετους πόλους της αρχαιότητας, οι οποίοι όμως συντέθηκαν με τη μετάθεση του κέντρου της αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη κατά την έναρξη της βυζαντινής περιόδου. Το ρωμαϊκό κράτος, ο ελληνικός πολιτισμός και ο χριστιανισμός αποτέλεσαν μια σύνθεση. Η Κωνσταντινούπολη ήταν το κορυφαίο σημείο της σχέσης μεταξύ Δύσης και Ανατολής 11. Από τη διατήρηση της ελληνιστικής και ρωμαϊκής παράδοσης 12 αντλούσε δύναμη η αυτοκρατορία. Μέσω της συνέχισης της ρωμαϊκής ιστορίας εκφράστηκε η απαίτηση συνέχισης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας υπό τον ηγετικό ρόλο της Κωνσταντινούπολης. Από αυτό συστάθηκε το βυζαντινό κράτος, τα χαρα- Χάλκινο μετάλλιο, μ.χ. Εμπροσθότυπος: VRBS ROMA, Προτομή της Ρώμης με κράνος, προς τα αριστερά. Οπισθότυπος: χωρίς υπόμνημα. Η ρωμαϊκή λύκαινα στέκεται προς τα αριστερά και γυρίζει την κεφαλή προς τα δίδυμα Ρέμο και Ρωμύλο που κάθονται κάτω από αυτή ο ένας απέναντι από τον άλλο. Πάνω ψηλά δύο αστέρια 9 Στις σχετικές πληροφορίες για την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης δεν συναντάται ο όρος Roma nova Βλ. Sokrates, Kirchengeschichte I, 16, 1 - Hesychios von Milet, Patria I, 39 - Philostorgius, Kirchengeschichte. Mit dem Leben des Lucian von Antiochien und den Fragmenten eines arianischen Historiographen, Bidez, J. (Hg.), 3. Aufl. bearb. von Winkelmann, Fr. Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, Berlin 1981, II, Ostrogorsky, G.: Geschichte des byzantinischen Staates. Στο: HdA XII., Teil I, Band Auf., München 1963, σελ Σύμφωνα με τον Dagron 1974, σελ. 543 η πόλη δεν εξουσίαζε όλη την Ανατολή. Οι παρατηρήσεις του Dagron επικεντρώνονται στο χαρακτήρα της Κωνσταντινούπολης που εντάσσεται στο πλαίσιο ενός δυϊσμού. Η σχέση ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και στις ρωμαϊκές επαρχίες δεν ανταποκρίνονταν στο μοτίβο πρωτεύουσα - αυτοκρατορία. Αποτέλεσμα της παράλειψης του Μεγάλου Κωνσταντίνου να καθορίσει αυτή τη σχέση, ήταν ο δυϊσμός πρωτεύουσα - αυτοκρατορία, όπως και η αντιπαράθεση των παραγόντων αυτών που προσδιόριζαν τη θέση της Κωνσταντινούπολης. Η πόλη, το παλάτι και οι εορτασμοί που γίνονταν εκεί αποτελούσαν το πλαίσιο προβολής της αυτοκρατορικής ιδεολογίας, γεγονός που προσέδιδε στην Κωνσταντινούπολη έναν ιδιαίτερο ρόλο και ανταποκρίνονταν στο ιδανικό του αυτοκράτορα. Η πρόταση του Dragon 1974, σελ. 544 un Empire sans capitale, une capitale sans Empire αποδίδει καλύτερα τη διπλή φύση της ρωμαϊκής παράδοσης στην Ανατολή. 12 Οι προσπάθειες προσαρμογής του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην παραδοσιακή αυτοκρατορική εικόνα ώθησαν τον Ζωναρά να παραθέσει τα ειδωλολατρικά οράματα του αυτοκράτορα που περιέγραφαν τη συνδρομή θεϊκών δυνάμεων και εγγυούνταν τη νίκη στους πολέμους του εναντίον του Μαξέντιου και του Λικίνιου. Δεν είναι όμως σαφές ob man in dieser Angleichung an das traditionelle Kaiserbild wiederum bereits eine verschwiegene ideologische Stellungnahme oder nur den Zwang literarischer Konventionen zu sehen hat. Βλ. Bleckmann 1992, σελ Βλ. τα ειδωλολατρικά οράματα που παραθέτει ο Bleckmann 1992, σελ. 152 ff. Ο Rosen, K.: Constantins Weg zum Christentum und die Panegyrici Latini. Στο: Constantino il Grande, Bonamente, G., Fusco, F. (Hg.), Band II, Macerata 1993, σελ. 858 στη βάση των Panegyrici Latini περιγράφει τη σχέση του Μεγάλου Κωνσταντίνου με τις θεϊκές δυνάμεις και τη συμβολή τους. 13 Pohlsander 1996, σελ. 84. Πρόκειται για μια νέα περίοδο της αυτοκρατορικής ιδεολογίας που επιδίωκε το καλό του κράτους στη βάση της ενότητας της κρατικής και θρησκευτικής θεωρίας, γεγονός που απαιτούσε την ενότητα πίστεως της χριστιανικής εκκλησίας. Το πλαίσιο των 74 Eνατενίσεις

4 Ο θησαυρός του Esquilin. Το άγαλμα της Αντιόχειας, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο κτηριστικά του οποίου αποδίδει ο Pohlsander 13. Η ρωμαϊκή παράδοση και η ιδέα της Roma aeterna 14 εξασφάλιζαν ενότητα στο ετερογενές κράτος και πρόσφεραν την απαραίτητη βάση νομιμότητας για την ανανέωση και τη συνέχεια. Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης της έδωσε μια ιδιαίτερη θέση και την κατέστησε πόλο της αυτοκρατορικής εξουσίας. Η επιβίωση της απέδειξε την ορθότητα της απόφασης του Μεγάλου Κωνσταντίνου να ανοικοδομήσει την έδρα του στο αρχαίο Βυζάντιο. Η νέα πρωτεύουσα προσδιορίζεται επομένως ως μεσολαβητής ανάμεσα στον ελληνισμό και στη ρωμαιοκρατία και η ίδρυση της ως σύμβολο της μετάβασης. Η ρωμαϊκή παράδοση θα διατηρηθεί από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, όπως αποδεικνύεται από την ταυτόχρονη απεικόνιση του πορτραίτου της Κωνσταντινούπολης (Εικ. 2) 15 και της Ρώμης (Εικ. 3) 16 στα νομίσματα και τα μετάλλια της περιόδου. Εκεί προβάλλεται και η αναγωγή στην ιδέα nova - secunda. Τα πορτραίτα και των δυο προσωποποιήσεων σε ταυτόχρονες εκδόσεις προβάλουν την εικονογραφική ισότητα των δυο πόλεων. Ως ίση και όχι ως υποδεέστερη πόλη η Κωνσταντινούπολη έχει το δικαίωμα να απεικονίζεται ως προσωποποίηση σε νομίσματα και μετάλλια, όπως η παλιά της αδελφή Ρώμη. Μια αναδρομή στη νομισματική παραγωγή της τετραρχίας επισημαίνει την ανάδειξη των θεών και των ηρώων που αποτελούσαν σημαντικές δυνάμεις. Η αναφορά στον κόσμο των θεών είχε σκοπό να συνδέσει τον αυτοκράτορα με το Δία ή τον Ηρακλή και να εξασφαλίσει την ιδεολογική βάση για την ισχυροποίηση της θέσης του. Ο Δίας για το Διοκλητιανό και ο Ηρακλής για το Μαξιμιανό ήταν οι εγγυητές της αυτοκρατορικής εξουσίας. Χωρίς αμφιβολία η στήριξη αυτής της ιδεολογίας αποσκοπούσε στην απομάκρυνση των σφετεριστών, επειδή μόνο η ένταξη σε μια αυτοκρατορική ή θεϊκή γενιά μπορούσε να εγγυηθεί την πολιτική νομιμότητα 17. Η pietas απέναντι στους αρχαίους θεούς, οι οποίοι εξασφάλιζαν την ευημερία της αυτοκρατορίας, ώθησε τον Διοκλητιανό να απαιτήσει αυτή την ευσέβεια από όλους και να τιμωρήσει τους χριστιανούς για την αντίρρηση τους. Το μοντέλο διακυβέρνησης είχε μια θρησκευτική βάση και η σταθερότητα του ανήκε στις αρμοδιότητες του αυτοκράτορα. Στην περίοδο του Μεγάλου ανταλλαγών ανάμεσα στο κράτος και στην Εκκλησία καθορίζονταν από την υπεροχή της αυτοκρατορικής εξουσίας. 14 Paschoud, F.: Roma Aeterna, Rom Brodka, D.: Die Romideologie in der römischen Literatur der Spätantike, Frankfurt am Main Curran, J. R.: Pagan City and Christian Capital. Rome in the Fourth Century, Oxford Ntantalia 2001, Series B, 6 (V4/R4). 16 Ntantalia 2001, Series C, 106 (V77/R72). 17 Brandt 1998, σελ Με βάση μια σειρά επιχειρημάτων αξιολογείται διαφορετικά στην έρευνα, αν η ίδρυση ή τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης είχαν εθνικό ή χριστιανικό χαρακτήρα. Παρατίθεται ο Hampl 1955, σελ. 14 ff που παρουσιάζει επιχειρήματα εναντίον μιας χριστιανικής πρωτεύουσας: α. στην Κωνσταντινούπολη οι χριστιανικές εκκλησίες δεν ήταν περισσότερες από τις αντίστοιχες των άλλων πόλεων, β. στην Κωνσταντινούπολη συναντώνταν και ειδωλολατρικοί ναοί, γ. οι εορτασμοί των επετείων των εγκαινίων της πρωτεύουσας δεν είχαν χριστιανικό χαρακτήρα και δ. ο Μεγάλος Κωνσταντίνος δεν διακήρυξε μια χριστιανική πρωτεύουσα. Ο Vogt, J.: Constantinus der Große. Στο: RAC III (1957), σελ. 353 αποδέχεται το χριστιανικό χαρακτήρα της πρωτεύουσας. Η θέση του Dagron Eνατενίσεις 75

5 Ο θησαυρός του Esquilin. Το άγαλμα της Ρώμης, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο Κωνσταντίνου η χριστιανική θρησκεία αποτέλεσε επίσημη θρησκεία του κράτους και άσκησε επίδραση στον καθορισμό των θρησκευτικών αντιλήψεων του αυτοκράτορα. Σχετικά με το ζήτημα, αν η νέα πρωτεύουσα του Μεγάλου Κωνσταντίνου απέκτησε ή όχι χριστιανικό χαρακτήρα, συναντάται αρκετή βιβλιογραφία 18. Ο Brandt 19 συνόψισε την θεματική, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η έκθεση ορισμένων σημαντικών σημείων των παρατηρήσεων του με βάση τις εξής ερωτήσεις: Ποιό ήταν το πλαίσιο των θρησκευτικών αντιλήψεων του αυτοκράτορα; Αποδίδονταν η ιδεολογική και η θεολογική κατεύθυνση στα νομίσματα με σαφήνεια, όπως στην περίοδο της τετραρχίας; Παρατηρείται κατά την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης ένας νέος τρόπος έκφρασης στη νομισματοκοπία; Η θρησκευτική αντίληψη του Μεγάλου Κωνσταντίνου εμπλουτίστηκε με νέα θρησκευτικά περιεχόμενα που δεν απομάκρυναν τα εθνικά στοιχεία από τη νομισματική παραγωγή και από τους εορτασμούς των εγκαινίων της πόλης. Οι ειδωλολατρικοί ναοί και τα χριστιανικά οικοδομήματα στη νέα πρωτεύουσα υποδείκνυαν την αντίφαση του νέου αυτοκρατορικού προγράμματος. Δεν θα αρκούσε για τον χαρακτηρισμό της ίδρυσης η χρήση των όρων ειδωλολατρική ή χριστιανική: μια μίξη των δυο συστατικών, λαμβάνοντας υπόψη την ειδωλολατρική πλειοψηφία του πληθυσμού, ανταποκρίνονταν στις πολιτικές προθέσεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν ίδρυσε την πρωτεύουσα του στο Βόσπορο. Στο προσκήνιο τέθηκε η προβολή της νομιμότητας του. Έπρεπε να παρουσιαστεί ως νικητής, υπερασπιστής της αυτοκρατορίας και εγγυητής της ειρήνης. Στο νέο θεό που τον βοήθησε σε μια πολύ σημαντική μάχη, δόθηκε μια ιδιαίτερη θέση στην αυτοκρατορική ιδεολογία. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος αποδεσμεύτηκε από την σύνδεση του Διοκλητιανού με τους ειδωλολατρικούς θεούς για να πραγματοποιήσει την πολιτική του σύμφωνα με τις δικές του απόψεις. Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης και η καθιέρωση του χριστιανισμού ως επίσημη θρησκεία του κράτους αποτέλεσαν τις σημαντικότερες ενέργειες του Μεγάλου Κωνσταντίνου, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο αξιολόγησης 1974 συνδέει αυτές τις απόψεις. Σύμφωνα με τη θέση αυτή η πόλη δεν ανήκε στο θεό των Χριστιανών ή σε έναν ειδωλολατρικό θεό αλλά στον αυτοκράτορα που συνέθεσε τις θρησκευτικές απόψεις και ως πολιτικός επιδίωξε την σύνδεση της πολιτικής ιδεολογίας με τη θρησκεία. 19 Brandt 1998, σελ Speck, P.: Urbs, quam Deo donavimus. Konstantins der Grossen Konzept für Konstantinopel. Στο: Boreas 18 (1995), σελ Pohlsander 1996, σελ Ο όρος προσωποποίηση της πόλης είναι ο πιο κατάλληλος. Σχετικά με τις γυναικείες φιγούρες που εκπροσωπούν τις πόλεις, συναντώνται στη βιβλιογραφία αρκετοί όροι, όπως για παράδειγμα θεότητα, Τύχη της πόλης, θεά της πόλης, προσωποποίηση, προσωποποίηση της πόλης ή αφηρημένη έννοια. Αυτοί οι όροι έπρεπε να προβάλουν τη διαφορετική αξιολόγηση του χαρακτήρα και τη διαφορετική σημασία του χώρου δράσης της κάθε γυναικείας φιγούρας, αλλά δεν το έκαναν. Η ιδεολογία της περιόδου της ύστερης αρχαιότητας που σύστησε την προσωποποίηση σε αντίθεση ή συνάρτηση με τις αρχαίες εθνικές παραστάσεις των γυναικείων φιγούρων επιβάλει την προσεκτική παρατήρηση των όρων. Αυτοί οι όροι αποτελούν προϊόντα και αποτελέσματα νοημάτων που χαρακτηρίζουν το πολιτιστικό, πολιτικό και θρησκευτικό πλαίσιο μιας περιόδου. Στο πλαίσιο τέτοιων συλλογισμών θα έπρεπε να δοθεί σημασία στην προέλευση και στο χαρακτήρα των γυναικείων φιγούρων. 23 Strzygowski Σχετικά με την Dea Roma ως θεά της πόλης βλ. Muth 1998, σελ. 76 Eνατενίσεις

6 του χαρακτήρα της πόλης 20. Επίσης πρέπει να μελετηθεί η ελληνική και η ρωμαϊκή παράδοση, επειδή αποτελούσε μια σημαντική βάση για τον εμπλουτισμό της χριστιανικής τέχνης. Όπως επισημαίνει ο Pohlsander, η χριστιανική τέχνη υιοθέτησε τους κανόνες και τους τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης της ελληνικής και ρωμαϊκής τέχνης 21. Επισημαίνεται μια νέα έκφραση της αυτοκρατορικής ιδεολογίας, καθώς η αντίληψη για την αυτοκρατορική ισχύ αντλούσε δύναμη από νέα περιεχόμενα. Η ιδεολογία αυτή στο χώρο της νομισματικής αποδίδονταν με αλληγορικές εικόνες. Η Victoria, η Virtus αλλά και η Ρώμη ανήκαν στο πλαίσιο αυτών των επιδιώξεων. Αυτές πρόβαλαν, ως αιώνιες αξίες, την ανανέωση της αυτοκρατορικής ιδεολογίας. Απεικονίζονταν σε νομίσματα, μετάλλια και άλλες πηγές της αυτοκρατορικής προπαγάνδας με σκοπό την προβολή του αυτοκράτορα και όχι του κόσμου των ειδωλολατρικών θεών. Η νέα αυτοκρατορική ιδεολογία αντιπροσωπεύονταν από την προσωποποίηση της Κωνσταντινούπολης. Οι εμπροσθότυποι των χάλκινων μεταλλίων της Κωνσταντινούπολης και της Urds Roma αποτελούσαν εκφράσεις των ιδεολογικών και πολιτικών προοπτικών που ήθελε να προβάλει ο Μεγάλος Κωνσταντίνος. Οι οπισθότυποι πρόσφεραν Αργυρό μετάλλιο από την Κωνσταντινούπολη. Εμπροσθότυπος: Πορτραίτο του Μεγάλου Κωνσταντίνου προς τα αριστερά. Οπισθότυπος: D N CONSTANTINVS MAX TRIVMF AVG, Η ένθρονη Ρώμη με κράνος και χιτώνα, στο αριστερό χέρι κρατάει ένα ξίφος και στο δεξί χέρι μια σφαίρα. Στο έξεργο: η ένδειξη του νομισματοκοπείου CONST γνωστές εικόνες και σκηνές, που αντλούσαν τα πρότυπα τους από ελληνιστικά θέματα (η ένθρονη Κωνσταντινούπολη αντιστοιχούσε στην Τύχη της πόλης της Αντιόχειας) ή από ρωμαϊκά θέματα (Victoria και Virtus). Η απόδοση αυτών των αλληγοριών που δεν αντικατόπτριζαν ούτε εθνικά ούτε χριστιανικά στοιχεία στα χάλκινα μετάλλια πρόβαλε τα πολιτικά περιεχόμενα της περιόδου του Μεγάλου Κωνσταντίνου Σχετικά με την παράθεση των προσωποποιήσεων των πόλεων της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης, την επεξήγηση του ρόλου και της σημασίας τους βλ. Toynbee Toynbee, J. M. C.: Roma and Constantinopolis in Late-Antique Art from 365 to Justin II. Στο: Studies Presented to Robinson, D. M., 1953 II, σελ Stern, H.: Le calendrier de 314. Etude sur son texte et ses illustrations. Bilbiothèque archéologique et histoire 55, Shelton, K.: Imperial Tyches, Gesta 18, 1979, σελ Vickers, M.: In LIMC III, 1 (1986), σελ , s.v. Constantinopolis. 26 Strzygowski 1893, σελ. 3, υποσ Chron. Pasch. (ad. ann. 328): την δε Τύχην της πόλεως της υπ αυτού ανανεωθείσης ποιήσας θυσίαν αναίμακτον εκάλεσεν Ανθούσα ). 28 Σχετικά με τον καθορισμό του τύπου απεικόνισης της Τύχης της Κωνσταντινούπολης ο Strygowski παραθέτει, ότι ο Μεγάλος Κωνσταντίνος ανήγειρε αρκετά αγάλματα της στην Κωνσταντινούπολη: 1. Το πρώτο άγαλμα της Τύχης ανήγειρε ο Μεγάλος Κωνσταντίνος το έτος 328 μ.χ., όταν έκανε θυσία στην Τύχη και της έδωσε το όνομα της. Αυτό το άγαλμα μετακινήθηκε μια ημέρα πριν από τα εγκαίνια της πόλης και την απόδοση του ονόματος της το 330 μ.χ. από το Φιλαδέλφειο προς το Forum, τοποθετήθηκε πάνω σε έναν κίονα και λατρεύονταν ως Τύχη της πόλης. Βλ. Strzygowski 1893, σελ. 4, υποσ Στις μ.χ. λατρεύονταν ένα άλλο άγαλμα της Τύχης. Χρησιμοποιούνταν κάθε έτος κατά την περίοδο των γενεθλίων της πόλης για μια γιορτή. Ήταν καθορισμένο από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, να κατευθύνεται κάθε έτος από τους στρατιώτες προς τον ιππόδρομο ένα επίχρυσο άγαλμα που κατασκευάστηκε για αυτόν και στο δεξί του χέρι κρατούσε ένα επίχρυσο άγαλμα Τύχης. Ο αυτοκράτορας που κυβερνούσε έπρεπε να αποδίδει λατρευτικές τιμές στο άγαλμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και στο αντίστοιχο της Τύχης της πόλης. Βλ. Chron. Pasch. (ad. ann. 330). Σχετικά με τις πληροφορίες από τη μέση βυζαντινή περίοδο βλ. Strzygowski 1893, σελ. 4f, υποσ Ένα τρίτο άγαλμα της Τύχης με τειχόμορφο στέμμα συναντάται στην ανατολική αψίδα του Forum. Βλ. Hesychios von Milet, Patria II, 101 (38, λη ). 4. Στο Στρατηγείο συναντάται ένα τέταρτο άγαλμα με ένα κέρας Αφθονίας που απομάκρυνε ο Καίσαρας Βάρδας του Μιχαήλ Γ ( ). Βλ. Hesychios von Milet, Patria II 61 (87. 88, ριθ, ρκ ). 5. Παρατηρείται ακόμα ένα άγαλμα της Τύχης που ήταν τοποθετημένο στην πόλη κατά την περίοδο του Αναστάσιου ( μ.χ.). Το άγαλμα είχε την μορφή μιας γυναίκας που τοποθετούσε τα πόδια πάνω σε ένα πλοίο. Βλ. Strzygowski 1893, σελ. 5, υποσ Bruun, P. M.: The Roman Imperial Coinage, Band VII, Constantin and Licinius ( ), Sutherland, C. H. V., Carson, R. A. G. (Hg.), London 1966, σελ. 578, αρ Κατάλογος Berk 94, 1996, αρ Maurice, J.: Numismatique Constantinienne, 3 Bde, Paris , Band II, σελ. 520, αρ. V. 30 Κατάλογος Berk 94, 1996, εικ. 732 B - Mailand, Cabinetto Numismatico, Castello Sforzesco (12873: 15,59 γρ. Τα αργυρά μετάλλια με την απεικόνιση της Ρώμης από την Κωνσταντινούπολη είναι σημαντικά σε σχέση με το ερώτημα του τόπου έκδοσης των χάλκινων μεταλλίων, επειδή υποδεικνύουν τη σημασία του νομισματοκοπείου της Κωνσταντινούπολης την περίοδο των εγκαινίων της πρωτεύουσας. Πρόκειται για μια ισορροπημένη πολιτική στην έκδοση των νομισμάτων και των μεταλλίων με τις δυο προσωποποιήσεις πόλεων που ασκήθηκε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Η Κωνσταντινούπολη από το 330 μ.χ. αποτέλεσε ένα από τα πιο σημαντικά νομισματοκοπεία της αυτοκρατορίας. 31 Strzygowski 1893, σελ. 6 - Toynbee 1947, σελ. 136, υποσ Με βάση τον Ζώσιμο (Zosimus, Historia Nova II, 31) στη χρονική περίοδο από το μ.χ. ανοικοδομήθηκαν ή επισκευάστηκαν από το Μεγάλο Κωνσταντίνο δυο ναοί που είχαν τα αγάλματα της Ρέας και της Τύχης της Ρώμης. Πρόκειται για οικοδομήματα που ήταν κατάλληλα για την τοποθέτηση των αγαλμάτων. Σημαντική για τον προσδιορισμό των ναών είναι μια σημείωση του Ζώσιμου (Zosimus, Historia Nova II, 31) που επισημαίνει τον τοπογραφικό χώρο που βρίσκονταν. Βλ. την μετάφραση από τον Veh, O.: Zosimos, Stuttgart 1990, σελ. 99. Σχετικά με άλλες συζητήσεις για την τοπογραφία με βάση τις πηγές βλ. Berger, A.: Untersuchungen zu den Patria Konstantinupoleos. Στο: Varia II (=Ποίκιλα Βυζαντινά 8), Bonn 1988 και Bauer, F. A.: Stadt, Platz und Denkmal in der Spätantike. Untersuchungen zur Ausstattung Eνατενίσεις 77

7 Η προσωποποίηση της Τύχης της Κωνσταντινούπολης στις νομισματικές πηγές και η προέλευσή της Σημείο αναφοράς των μελετών αποτελεί η προσωποποίηση 22 της Κωνσταντινούπολης στο χώρο της νομισματικής. Οι μέθοδοι απεικόνισης, τα στοιχεία του περιεχομένου και οι εικονογραφικές ιδιαιτερότητες της Κωνσταντινούπολης όχι μόνο εκεί που αποδίδεται μόνη στο χώρο της νομισματικής, αλλά ιδιαίτερα στο πλαίσιο μιας σύνθεσης από περισσότερες φιγούρες συμβάλουν στην κατανόηση χρήσης των συμβόλων και των συνδυασμών τους στη βάση της σύγκρισης ανάμεσα στις παραστάσεις σε νομίσματα και άλλες κατηγορίες έργων τέχνης, όπως επίσης και ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες προσωποποιήσεις. Η επιδιωκόμενη από τον Strygowski 23 σύσταση μιας τυπολογίας της προσωποποίησης της Κωνσταντινούπολης με βάση την παρατήρηση δυο τύπων, του τύπου της Τύχης - Ανθούσας και του τύπου της Ρώμης 24, οι οποίοι αποκρυσταλλώνονται μέσα από την γραπτή παράδοση, δεν είναι αποδεκτή από την σημερινή έρευνα 25. Μια σύντομη παρουσίαση της προβληματικής μπορεί να διαφωτίσει τη σχέση ανάμεσα στην εικαστική και στη γραπτή παράδοση και τις ερωτήσεις που συνδέονται με τον θρησκευτικό χαρακτήρα της ίδρυσης της πόλης και με την προέλευση της προσωποποίησης. Σύμφωνα με τον Strzygowski οι παλαιότερες πηγές συμφωνούν, ότι ο Μεγάλος Κωνσταντίνος με βάση το αρχαίο έθιμο αφιέρωσε την πόλη στην Τύχη και μαζί με το πολιτικό όνομα Κωνσταντινούπολη ή Νέα Ρώμη της πρόσφερε και το όνομα Ανθούσα, όπως ανάλογα συνέβαινε και με τη Ρώμη, το άλλο όνομα της οποίας ήταν Flora 26. Ο αυτοκράτορας προσέφερε το 328 μ.χ. στην Τύχη της πόλης μια θυσία και έδωσε στην πόλη το όνομα Ανθούσα 27. Ο καθορισμός του ονόματος προσδιορίζει για τον Strzygowski την έναρξη των εργασιών του, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μελέτη του εικονογραφικού τύπου της Τύχης της Κωνσταντινούπολης. Ο μελετητής ξεκινάει από τις πληροφορίες των πηγών για ορισμένα αγάλματα 28, επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά που περιγράφονται και ασχολείται με εκείνα, τα οποία εμφανίζονται ως εικονογραφικά στοιχεία της γυναικείας μορφής που συναντάται στα αργυρά μετάλλια που εκδόθηκαν στην Κωνσταντινούπολη 29 (Εικ. 4) 30. Με βάση την περιγραφή του Strzygowski η Κωνσταντινούπολη φέρει τειχόμορφο στέμμα, τοποθετεί το πόδι της πάνω σε ένα πλοίο σύμφωνα με την περιγραφή του Ζωναρά και κρατάει, όπως παραδίδει και το όνομα Ανθούσα, το κέρας της Αφθονίας 31. Για την απόδοση του τύπου της Κωνσταντινούπολης ο Μεγάλος Κωνσταντίνος έλαβε υπόψη του από τα δυο αγάλματα που απεικόνιζαν τη Ρώμη και τη Ρέα αντίστοιχα, το άγαλμα της Ρέας που ήταν τοποθετημένο σε έναν ναό 32. Ο Toynbee επισήμανε, ότι το άγαλμα αυτό αποτέλεσε τον τύπο της Τύχης της πόλης του Μεγάλου Κωνσταντίνου 33. Από το άγαλμα της Ρέας απομακρύνθηκαν μόνο τα λιοντάρια και άλλαξε η στάση των χεριών 34. Ενώ πριν η θεά κρατούσε τα λιοντάρια, τώρα ύψωνε τα χέρια της. Από τo άγαλμα της Ρέας - Κυβέλης διαμορφώθηκε μια καθιστή φιγούρα με μακρύ μανδύα και τειχόμορφο στέμμα 35. Τα δυο des öffentlichen Raums in den spätantiken Städten Rom, Konstantinopel und Ephesos, Mainz 1996, σελ. 218ff. Σχετικά με τον καθορισμό του χώρου που βρίσκονταν το Τυχαίο βλ. Speck, P.: Die kaiserliche Universität von Konstantinopel, Präzisierungen zur Frage des höheren Schulwesens in Byzanz im 9. und 10. Jahrhundert, Byz. Archiv 14, München 1974, σελ. 92ff. 33 Toynbee 1947, σελ Βλ. Bühl 1995, σελ. 30f. 35 Η Bühl επισημαίνει και την παράδοση του Ησυχίου σχετικά με ένα ναό της Κυβέλης στο αρχαίο Βυζάντιο, το άγαλμα του οποίου έδωσε ώθηση για το σχεδιασμό της νέας Τύχης. Σχετικά με τη μελέτη της μετατροπής του αγάλματος της Ρέας στη βιβλιογραφία βλ. Bühl 1995, σελ. 32, υποσ Σχετικά με την Κυβέλη βλ. Naumann, Fr.: Die Ikonographie der Kybele in der phrygischen und der griechischen Kunst, Istanbuler Mitteilungen, Beiheft 28, Tübingen Simon, E.: Στο: LIMC VIII 1, 1997, σελ , s.v. Kybele. 36 Ο Toynbee 1947, σελ. 136 χρησιμοποιεί τους όρους Νέα Ρώμη και Ανθούσα. 37 Toynbee 1947, σελ Βλ. Klose, D.: Die Münzprägung von Smyrna in der römischen Kaiserzeit. Antike Münzen und geschnittene Steine. Band X, Berlin 1987, σελ Franke 1984, σελ. 321, υποσ Franke 1984, σελ. 321, υποσ Ο Franke 1984, σελ. 322 παραθέτει την Αθήνα, τα Μέγαρα, τις Θήβες και τη Μεγαλόπολη. 42 Franke 1984, σελ Σχετικά με την προέλευση της φιγούρας βλ. Dohrn 1960, σελ. 12, Balty Σχετικά με τις πλαστικές αποδόσεις της Τύχης της Αντιόχειας βλ. Dohrn Parlasca, Kl.: Die Tyche von Antiochia und das sitzende Mädchen in Konservatorenpalast, JbZMusMainz 8, 1961, σελ Simon, E.: Götter und Heroenstatuen des frühen Hellenismus, Gymnasiun 84, 1977, σελ Οι νομισματικές πηγές συμπληρώθηκαν από τους Horn, R., Franke, P. R.: Στο: Gnomon 35, 1963, σελ Balty 1981, σελ Σχετικά με τις αντιγραφές του τύπου του αγάλματος βλ. Förster, R.: Antiochia am Orontes. Exkurs über die Antiochia des Eutychides, JdI 12, 1897, σελ Για την τύχη της Αντιόχειας βλ. Heidenreich, R.: Zur Tyche des Eutychides, Mélanges offerts à K. Michatowski, 1966, σελ Rocchetti, L.: Στο: EAA, 1958, σελ. 78 Eνατενίσεις

8 αγάλματα της Ρώμης και της Ρέας απέδιδαν πολύ καλά τον διπλό χαρακτήρα της Κωνσταντινούπολης, όπως παρουσιάζεται στο χώρο της νομισματικής. Από τη μια η Κωνσταντινούπολη συναντάται με κράνος, όπως η Ρώμη (στον εμπροσθότυπο) και από την άλλη με τειχόμορφο στέμμα και κέρας Αφθονίας ως Ανθούσα 36 (στον οπισθότυπο). Ο πυρήνας της Τύχης της Κωνσταντινούπολης αποτελούνταν από χαρακτηριστικά στοιχεία της Κυβέλης. Η νέα Τύχη στέκονταν δίπλα από το άγαλμα της Ρώμης. Και τα δυο αγάλματα αντιστοιχούσαν στα δυο κέντρα της αυτοκρατορίας και για αυτό το λόγο οι δυο προσωποποιήσεις αποδίδονταν ταυτόχρονα στα μετάλλια και στις νομισματικές εκδόσεις. Τόσο ο πυρήνας της Τύχης, όσο και τα χαρακτηριστικά της συνδέονταν με την εξέλιξη της εικονογραφίας της στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο. Το νέο στοιχείο καθορίζονταν από την ιδέα του Μεγάλου Κωνσταντίνου να παρουσιάσει τη νέα πρωτεύουσα ισότιμα δίπλα στη Ρώμη και για αυτό το λόγο να τοποθετήσει τις δύο Τύχες των πόλεων μαζί. Ο Strzygowski τονίζει την ανάγκη να στραφεί το ενδιαφέρον περισσότερο στην απόδοση του τύπου μιας Τύχης πόλης στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο. Σε σχέση με την Τύχη της Κωνσταντινούπολης συμπληρώνει ότι η νέα χριστιανική πόλη προσωποποιήθηκε ακολουθώντας την ελληνιστική παράδοση 37. Η Τύχη κάθε πόλης κατείχε στην ελληνιστική περίοδο ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν αποτελούσε μόνο φύλακα της πόλης αλλά συνέβαλε στο καλό και την πρόοδο της. Η λατρεία της Τύχης καθιερώθηκε πριν από την ελληνιστική περίοδο. Το αρχαιότερο άγαλμα μιας Τύχης συναντάται στη Σμύρνη, αποτελεί έργο του Βούβαλου και χρονολογείται τον 6ο αι. π.χ. Η Ο θησαυρός του Esquilin. Το άγαλμα της Κωνσταντινούπολης, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο 428, s.v. Antiochia, personificazione - Künzl, E.: Frühhellenistische Gruppen, 1968, σελ Prottung 1995, σελ. 44f. 46 Prottung 1995, σελ , υποσ Bühl 1995, σελ. 107, υποσ. 318, Huskinson, J.: The Later Roman Period. In: The Oxford History of Classical Art, Boardman, J. (Hg.), σελ. 321, αρ Bühl 1995, σελ. 108, εικ Bühl 1995, σελ. 109, εικ Bühl 1995, σελ. 110, εικ Bühl 1995, σελ. 111, εικ Villard 1997, σελ Σχετικά με βιβλιογραφικές πηγές βλ. Villard 1997, σελ Villard 1997, σελ. 119, αρ. 23, εικ Villard 1997, σελ. 118, αρ. 5 (βλ. αρ. 6-10). 55 Villard 1997, σελ. 119, αρ. 19 (βλ. αρ ). 56 Rausa 1997, σελ. 128, αρ Rausa 1997, σελ. 129, αρ Rausa 1997, σελ. 129, αρ Rausa 1997, σελ. 129, αρ Σχετικά με άλλες απεικονήσεις της όρθιας Fortuna βλ. Rausa 1997, σελ. 130f, αρ Σχετικά με άλλες απεικονήσεις της ένθρονης Fortuna βλ. Rausa 1997, σελ. 131f, αρ Όρθια: 1. Gnecchi II, σελ. 107, αρ. 8, πιν. 113, 9 (Vs.: GALLIENVS PIVS FEL AVG, Rs.: FORTVNA REDUX). 2. Gnecchi II, σελ. 53, αρ. 14 (Vs.: M COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG BRIT, Rs.: FORT FELI P M TR P XIII IMP VIII) - αρ. 15, πιν. 78, 10 (Vs.: M COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG BRIT, Rs.: FORT FELI P M TR P XIIII IMP VIII COS V PP) - αρ. 16, πιν. 79, 1 (Vs.: M COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG BRIT, Rs.: FORT FELI P M TR P XIIII IMP VIII COS V PP). Καθισμένη: 1. Gnecchi II, σελ. 73, αρ. 1, πιν. 92, 1 (Vs.: D CLODIVS SEPTIMIVS ALBINVS CAES, Rs.: FORT REDVCI COS II) - αρ. 2, πιν. 92, 2-3 (Vs.: D CLODIVS SEPTIMIVS ALBINVS CAES, Rs.: FORTVNAE REDVCI COS II). 2. Gnecchi II, σελ. 41, αρ. 25, πιν. 68, 10 (Vs.: FAVSTINA AVGVSTA, Rs.: -). 3. Gnecchi II, σελ. 41, αρ. 26, πιν. 69, 1, 70, 1 (Vs.: FAVSTINA AVGVSTA, Rs.: -). 4. Gnecchi II, σελ. 48, αρ. 32 (Vs.:... IMP II TR P III, Rs.: -). Όρθια με άλλους (στο προσκήνιο): Gnecchi II, σελ. 103, αρ. 3, πιν. Eνατενίσεις 79

9 Ο θησαυρός του Esquilin. Το άγαλμα της Αλεξάνδρειας, Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο Τύχη έφερε πόλο και κέρας Αφθονίας 38. Ο Franke επισήμανε ότι η Τύχη για τον Αντίλοχο μαζί με τη Μοίρα μοίραζε αγαθά στους ανθρώπους 39. Ο Αλκμάν ανέφερε επίσης την Τύχη Ευνομίας τε και Πειθούς αδερφή και Προμαθείας θυγάτηρ 40. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να γίνει αντιληπτή η Τύχη που αναφέρει ο Αλκμάν ως θεά της πόλης. Στο πέρασμα των ετών πολλές ελληνικές πόλεις 41 ανήγειραν ένα λατρευτικό άγαλμα. Οι πλούσιες παραστάσεις της Τύχης τον 4ο αι. π.χ. υποδεικνύουν ότι αυτή κατέλαβε μια σημαντική θέση στη ζωή της πόλης. Η Τύχη του Απέλλα και αργότερα η Τύχη του Ευτυχίδη στην Αντιόχεια του Ορόντη 42 για παράδειγμα απεικονίζονται ένθρονες. Η παρουσία της Τύχης της πόλης στην προελληνιστική περίοδο αποδεικνύεται επομένως από την Τύχη του Ευτυχίδη από την Αντιόχεια 43, η γλυπτή απόδοση της οποίας αποτέλεσε πρότυπο για τον τύπο της Τύχης της πόλης. Πρόκειται για ένα άγαλμα, το οποίο ανήγειρε ο Σέλευκος Νικάτωρ το έτος 300 π.χ. για την νεοϊδρυθείσα πόλη Αντιόχεια στη Συρία 44. Η Τύχη αναδείχθηκε γρήγορα σε θεά της πόλης, ενώ ο αγαλματικός τύπος της διαδόθηκε στην Ανατολή. Όπως υποδεικνύει η Prottung 45, ο χώρος εκδόσεων με την Τύχη της Αντιόχειας περιλάμβανε την ανατολική Μεσόγειο. Από το δυτικό τμήμα είναι γνωστό μόνο ένα νόμισμα από τον 4ο αι. μ.χ. 46. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η Τύχη της Αντιόχειας απεικονίζεται στα νομίσματα μέχρι την ύστερη αρχαιότητα. Η απόδοση της στη γλυπτική συναντάται στο θησαυρό του Esquilin από το μ.χ. 47 (Εικ. 5α) 48 μαζί με την αντίστοιχη της Ρώμης (Εικ. 5b) 49, της Κωνσταντινούπολης (Εικ. 5c) 50 και της Αλεξάνδρειας (Εικ. 5d) 51. O Villard συμπεριέλαβε στον κατάλογο του μια σειρά από νομίσματα που αποδίδουν τους τύπους απεικόνισης της προσωποποίησης 52. Η πιο πρώιμη απεικόνιση της Τύχης στο χώρο της νομισματικής συναντάται σε ένα χάλκινο νόμισμα από το Άργος, το οποίο χρονολογείται από το π.χ. 53. Η προσωποποίηση στέκεται προς τα αριστερά και κρατάει με το αριστερό χέρι το κέρας της Αφθονίας και με το δεξί χέρι μια φιάλη. Ως σημαντικό χαρακτηριστικό της Τύχης μπορεί να θεωρηθεί το κέρας Αφθονίας, το οποίο στην αρχή του 4ου αι. π.χ. απεικονίζεται μόνο 54 του ή σε συνδυασμό με τη φιάλη 55. Το κέρας Αφθονίας δεν αποτελεί μόνο συστατικό στοιχείο των απεικονίσεων της ελληνικής Τύχης. Επίσης η Fortuna στην αυτοκρατορική περίοδο συναντάται με αυτό το σύμβολο σε έργα γλυπτικής 56, ανάγλυφα 57, σφραγίδες 58 και νομίσματα 59, όρθια , 9 (Vs.: IMP VOLVSIANVS AVG IMP GALLVS AVG, Rs.: FORTVNAE REDVCI) - αρ. 4, πιν. 111, 10 (Vs.: IMP GALLVS AVG IMP VOLVSIANVS AVG, Rs.: FORTVNAE REDVCI). Με τον αυτοκράτορα: 1. Gnechhi II, σελ. 53, αρ. 17 (Vs.: M COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG BRIT, Rs.: FORTVNAE REDVCI C V PP) - αρ. 18, πιν. 79, 2 (Vs.: M COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG BRIT, Rs.: FORTVNAE REDVCI C V PP). 2. Gnecchi II, σελ. 53, αρ. 19, πιν. 79, 3 (Vs.: M COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG BRIT, Rs.: FORTVNAE REDVCI COS V P P) - αρ. 20, πιν. 79, 4 (Vs.: M COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG BRIT, Rs.: FORTVNAE REDVCI COS V P P). 63 Rausa 1997, σελ Ανεξάρτητα από τον ασαφή προσδιορισμό Ανθούσα για την απεικόνιση της Κωνσταντινούπολης πρέπει να μελετηθεί η σχέση και η αντι- 80 Eνατενίσεις

10 ή ένθρονη 61. Βάσει αυτών των κριτηρίων απεικόνισης μπορούν να αξιολογηθούν τα χάλκινα μετάλλια 62, τα οποία στον οπισθότυπο απεικονίζουν την Fortuna - Τύχη με τιμόνι και κέρας Αφθονίας. Η επιγραφή των χάλκινων μεταλλίων αργότερα χαρακτηρίζει την προσωποποίηση ως FORTVNA REDVX ή FORNVNAE REDVCI. H Fortuna κρατάει το κέρας Αφθονίας ως: simbolo di prosperità και το τιμόνι ως emblema del governo del mondo, figurano come principali attributi che qualificano F(ortuna) nel mondo romano 63. Ο τύπος της ένθρονης Fortuna - Τύχης συμφωνεί με τα κριτήρια απόδοσης του τύπου της ένθρονης Κωνσταντινούπολης. Ο καθορισμένος τύπος μιας Τύχης πόλης αποτελεί για τον Strzygowski τη σίγουρη βάση για τον σχεδιασμό της προσωποποίησης της πόλης της Κωνσταντινούπολης. Αυτή φέρει φτερά, κρατάει ένα κλαδί, στέφεται από την Victoria που απεικονίζεται πίσω της ή αποδίδεται μαζί με τη Ρώμη. Σύμφωνα με τον Strzygowski πρόκειται για τον τύπο της Ανθούσας, στον οποίο αντιπαρατίθεται ο τύπος της Ρώμης που ανάγεται στο άγαλμα της Τύχης της Ρώμης και συναντάται στα χάλκινα μετάλλια της περιόδου του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των υιών του 64. Με βάση την ύπαρξη των δυο τύπων της Κωνσταντινούπολης ο Strzygowski προσπαθεί να εξηγήσει τις προθέσεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου και επισημαίνει, ότι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα έχει ενδιαφέρον από αρκετές οπτικές γωνίες. Το σχέδιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου προέβλεπε ότι η νέα πρωτεύουσα στο Βόσπορο, που έφερε το όνομα του, έπρεπε να διαμορφωθεί όπως η παλιά Ρώμη. Μέσω της ονομασίας της ως δεύτερης Ρώμης και της υιοθέτησης του εικονογραφικού τύπου της παλιάς Ρώμης με τις σχετικές προσαρμογές (προσθήκη πλοίου) για τη νέα Ρώμη έγιναν κατανοητές οι προθέσεις του 65. Η Bühl 66 αναγνωρίζει τη σημασία του έργου του Strzygowski σχετικά με τη σύσταση μιας τυπολογίας για την προσωποποίηση της πόλης. Η ένταξη όμως των απεικονίσεων της Κωνσταντινούπολης σε δυο ενότητες που περιλαμβάνουν τον τύπο της Τύχης - Ανθούσας και τον τύπο της Ρώμης, θεωρείται από την Bühl προβληματική και απρόσιτη. Η επιχειρηματολογία του Strzygowski βασίστηκε στις γραπτές πηγές, καθώς ο ίδιος βάσει των δεδομένων της γραπτής παράδοσης οικοδόμησε έναν συγκεκριμένο τύπο της Κωνσταντινούπολης, τον οποίο αργότερα αναζήτησε στις νομισματικές πηγές. Οι διαφορετικές παραστάσεις της Κωνσταντινούπολης συνοδεύονταν σύμφωνα με αυτόν από ονομασίες, οι οποίες προέρχονταν από τις γραπτές πηγές: Ανθούσα, Δευτέρα Ρώμη, Νέα Ρώμη και Τύχη. Η Bühl αντίθετα προσπάθησε να προσεγγίσει την προβληματική βάσει άλλων κριτηρίων. Στην αρχή παρατήρησε τη διαδικασία ερευνών του Strzygowski με συλλογισμό, επειδή η γραπτή παράδοση και η εικονογραφία βασίζονται σε διαφορετικές παραδόσεις και τα συστατικά τους στοιχεία έπρεπε να μελετηθούν χωριστά. Ο χαρακτήρας και οι κανόνες της εικαστικής παράδοσης προσφέρουν από την άλλη το πιο σημαντικό υλικό και τη βάση για μια συνεπή εικονογραφική μελέτη. Όπως επισημαίνει η Bühl, είναι σημαντικό να ερωτηθούν οι γραπτές πηγές, αφού πρώτα μελετηθεί η εικαστική δημιουργία και αναλυθεί η εικονογραφία 67. Επομένως η Bühl τοποθέτησε τη μελέτη και ανάλυση των εικόνων στην αρχή των ερευνών της. Επισημαίνεται ότι οι εμπροσθότυποι και οι οπισθότυποι των νομισμάτων και των μεταλλίων της υστερορωμαϊκής περιόδου εκφράζουν συγκεκριμένα πολιτικά μηνύματα που συμπληρώνουν και εξηγούν τις γραπτές πηγές. Το ερώτημα όμως της προέλευσης του τύπου της προσωποποίησης της πόλης δεν μπορεί να απαντηθεί μόνο στη βάση της μελέτης της γραπτής παράδοσης. Η συμφωνία ανάμεσα στη γραπτή και στην εικαστική παράδοση επεξηγεί την προέλευση και το χαρακτήρα του τύπου της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος, όπως παραδίδουν οι γραπτές πηγές, είχε τις ρίζες του στην απόδοση μιας εθνικής θεότητας της πόλης και όπως υποδεικνύουν οι νομισματικές πηγές, αποτελούσε αντίβαρο στη Ρώμη 68. Το ερώτημα αν τα πρότυπα της Κωνσταντινούπολης πρέπει να αναζητηθούν κυρίως στις γραπτές πηγές ή σε έργα τέχνης, αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να μελετηθεί. Μεγαλύτερη σηπαράθεση της με το άγαλμα της Ρώμης. Δεν είναι σίγουρο, αν με την ταυτόχρονη εμφάνιση επιδιώκονταν η εξασφάλιση μιας ίσότιμης θέσης. Αυτό το ζήτημα συνδέεται με περιεχόμενα και συσχετισμούς πολιτικών, κοινωνικών και θρησκευτικών προθέσεων και θα πρέπει να μελετηθεί στη βάση της αναλυτικής περιγραφής των εικονογραφικών χαρακτηριστικών και του ιστορικού πλαισίου. 65 Strzygowski 1893, σελ Bühl 1995, σελ. 6f. 67 Bühl 1995, σελ Bühl 1995, σελ. 34f. 69 Βλ. Latte, K.: Religiöse Strömungen in der Frühzeit des Hellenismus. Στο: Kleine Schriften zu Religion, Recht, Literatur und Sprache der Griechen und Römer, Gigon, O., Buchwald, W., Kunkel, W. (Hg.), München 1968, σελ. 39. Eνατενίσεις 81

11 μασία κατέχει όμως η άποψη, ότι τόσο ο τύπος της προσωποποίησης της πόλης όσο και η προέλευση της βυζαντινής τέχνης πρέπει να αναζητηθούν στην αρχαία τέχνη και ακριβώς σε αυτό το χώρο θα έπρεπε να αναχθεί η σημασία των γραπτών πηγών και των εικόνων. Τίθεται επομένως στο προσκήνιο ο κόσμος της αρχαιότητας, η τέχνη της οποίας ανταποκρίνονταν στις θρησκευτικές απαιτήσεις των ανθρώπων. Αναφέρθηκε η Τύχη της Αντιόχειας, επειδή ακριβώς την περίοδο επινόησης της, την ελληνιστική περίοδο, σημειώνονταν σημαντικές μετατροπές στην ελληνική θρησκεία. Η απεικόνιση της Τύχης έπρεπε να ικανοποιεί τις νέες ανάγκες. Στην ελληνιστική περίοδο οι πολίτες των νέων ελληνικών πόλεων των κρατών των διαδόχων είχαν διαφορετικές θρησκευτικές ανάγκες 69 από τις αντίστοιχες της περιόδου που οι σχέσεις με τον κόσμο των θεών της μητρόπολης ήταν πολύ στενές. Ο Muth 70 εισάγει τον όρο Neigungsgötter για να καθορίσει τον χαρακτήρα και τα κριτήρια επιλογής των θεών ή τη στροφή των ανθρώπων στη θρησκεία κατά την ελληνιστική περίοδο. Πρόκειται για θεούς που έπρεπε να προσφέρουν βοήθεια και ασφάλεια στην πόλη. Επισημαίνεται μια νέα αντίληψη για την Τύχη, η οποία συμβόλιζε τη δύναμη και έπρεπε να εκπροσωπηθεί από μια ανθρώπινη παρουσία λόγω των νέων θρησκευτικών αναγκών. Αυτό επιτεύχθηκε με την καθιέρωση της Τύχης στις νέες πόλεις, η οποία προσωποποιήθηκε και απέκτησε ναούς και αγάλματα. Οι νέες θρησκευτικές αντιλήψεις συναντώνται μέχρι την αυτοκρατορική περίοδο 71, όπου η λατρεία της Fortuna 72 ταυτίστηκε με τη λατρεία της ελληνιστικής Τύχης. Εκτός από τη Fortuna επισημαίνεται και μια σειρά προσωποποιήσεων αφηρημένων εννοιών, τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν διαχωρίζονται εύκολα από τα αντίστοιχα των παλιών θεοτήτων. Δεν πρόκειται για νέες έννοιες, οι οποίες προσωποποιήθηκαν, αλλά για γνωστά φαινόμενα και παρόμοιες προσωποποιήσεις που γνώριζε επίσης η ελληνική φιλοσοφία και η ποίηση. Στη ρωμαϊκή θρησκεία η επινόηση τέτοιων θεοτήτων οφείλονταν άμεσα σε μια λατρευτική ανάγκη. Αυτές δεν ήταν, όπως παρόμοιες απεικονίσεις της ελληνικής θρησκείας, αποτελέσματα της ποιητικής διαίσθησης ή της φιλοσοφικής επινόησης 73. Αναφέρεται για παράδειγμα η λατρεία της Dea Roma 74, η οποία λατρεύονταν ως η θεά της Ρώμης ως τον 4ο αι. μ.χ. Αποδεικνύεται επομένως ότι ούτε οι γραπτές πηγές ούτε η εικονογραφία των παραστάσεων μπορούν να επιβεβαιώσουν τη σύσταση μιας φιγούρας ως προσωποποίηση της Κωνσταντινούπολης ή ως Τύχη. Η έλλειψη ευκρίνειας σε ότι αφορά τις πηγές δεν επιτρέπει τον καθορισμό μιας σίγουρης πορείας στην εξέλιξη των προτύπων της Κωνσταντινούπολης. Με μεγαλύτερη ευκολία θα έπρεπε να προσδιοριστεί ο πλούτος και η ποικιλία των παραστάσεων της Κωνσταντινούπολης, να αξιολογηθούν οι δυο τύποι απεικόνισης και να επιχειρηθεί η αναζήτηση της προέλευσης τους σε παλαιότερα μοτίβα στην τέχνη. Η αναζήτηση των προτύπων για την προσωποποίηση της Κωνσταντινούπολης θα μπορούσε να διεξαχθεί στη βάση μιας αναλυτικής προσέγγισης των διαφορετικών εικονογραφικών παραγόντων. Λεπτομερή εικονογραφικά χαρακτηριστικά αναφέρονται σε πολιτικές και θρησκευτικές προθέσεις. Η απομόνωση των εικονογραφικών λεπτομερειών και η μελέτη τους μπορεί να συμβάλει στον καθορισμό των αρχικών μορφών, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την ιστορία της περιόδου. Στο πεδίο δράσης της ιστορίας, το οποίο αποτελεί το παρασκήνιο της κάθε καλλιτεχνικής δημιουργίας, ανήκει επίσης και ο χώρος του πνεύματος που συχνά αποτελεί αντικείμενο πολιτικών στόχων. Μέσο για την επίτευξη αυτών των στόχων σε κοινωνίες με εικαστικές αναφορές είναι μεταξύ άλλων η τέχνη με τις διάφορες μορφές, ιδιότητες και εκφράσεις της. Η ταυτότητα της προσωποποίησης της Κωνσταντινούπολης, η οποία αποτελεί μια μορφή έκφρασης νέου περιεχομένου, συνθέτει ένα σύνολο παλαιότερου υλικού και σύγχρονων καλλιτεχνικών εκφράσεων. Η σχέση αυτών των 70 Muth 1998, σελ Muth 1998, σελ. 181ff. 72 Σχετικά με τα ονόματα της Fortuna βλ. Muth 1998, σελ. 277, υποσ Ο Muth 1998, σελ. 279 παραθέτει δυο κατηγορίες θεοτήτων στη ρωμαϊκή θρησκεία. Πρόκειται για von außen auf den Menschen einwirkend gedachte Mächte wie etwa Fortuna, Victoria, Libertas, Salus ή in Menschen selbst vorhandene Kräfte, wie Fides, Pietas, Honos, Virtus, Mens, Aequitas, Spes. 74 Muth 1998, σελ Bühl, G.: Constantinopolis: Das Neue im Gewand des Alten. Στο: Innovation in der Spätantike. Kolloquium Basel 6. und 7. Mai 1994, Spätantike - Frühes Christentum - Byzanz, Kunst im ersten Jahrtausend, Breck, B., Deckers, J. G., Effenberger, A., Kötzsche, L. (Hg.), Reihe B: Studien und Perspektiven, Band 1, Wiesbaden 1996, σελ Brenk, B. (Hg.): Zum Geleit. Στο: Innovation in der Spätantike. Kolloqium Basel 6. und 7. Mai 1994, Spätantike - Frühes Christentum - Byzanz, Kunst im ersten Jahrtauschend. Brenk, B., Deckers, J. G., Effenberger, A., Kötzsche, L. (Hg.), Reihe B: Studien und Perspektiven, Band 1, Wiesbaden 1996, σελ Eνατενίσεις

12 δυο είναι καθοριστική για την αποκωδικοποίηση της εικαστικής γλώσσας. Θα έπρεπε με αφετηρία τις σύγχρονες καλλιτεχνικές εκφράσεις να γίνει μια προσέγγιση του αισθητού κόσμου του παλαιότερου υλικού, όπου μπορούν να αναζητηθούν τα πρότυπα της προσωποποίησης. Η αποδέσμευση των σύγχρονων χαρακτηριστικών από την παράσταση, καθιστά δυνατό τον καθορισμό των αρχικών μορφών της φιγούρας. Τέτοιες εικονογραφικές προσεγγίσεις παραθέτουν πληροφορίες για το ιστορικό και πολιτικό υπόβαθρο της τέχνης της υστερορωμαϊκής περιόδου, η οποία προτιμούσε ακόμα την χρήση των παλαιότερων συμβόλων. Η θέση της Bühl, ότι η μελέτη προέλευσης των χαρακτηριστικών δεν επεξηγεί τους λόγους επινόησης της προσωποποίησης 75, υποβαθμίζει τη σημασία της εικαστικής παράδοσης. Η Bühl επίσης προσθέτει, ότι η έννοια του νέου, έχει πολύ μικρή διάρκεια και μπορεί να θεωρηθεί ως τομή ανάμεσα στο παλαιό και στο μελλοντικό 76. Χωρίς να γίνει σαφής η δόμηση του περιεχομένου και τα χαρακτηριστικά του παλαιού δεν μπορεί να κατανοηθεί η ένταξη του στην τέχνη της υστερορωμαϊκής περιόδου. Έτσι η μελέτη του εικονογραφικού χαρακτήρα της Κωνσταντινούπολης πρέπει να βασιστεί στο παραδοσιακό και στο καινοτόμο. Η αναγωγή στην παράδοση δεν εξυπηρετεί μόνο την εξασφάλιση μιας σίγουρης βάσης για την εικονογραφική ανάλυση, αλλά υποδεικνύει και τους συσχετισμούς που επεξηγούν την καινοτομία και την απόδοση της στην τέχνη της υστερορωμαϊκής περιόδου. Πίνακας συντομογραφιών και βιβλιογραφίας - Chron. Pasch: Consularia chronici paschalis. In: Chronica Minora I, Mommsen, Th. (Hg.), MGH AA, Band IX, Berlin Hesychios von Milet, Patria Hesychios von Milet, Patria Constantinopoleos, Preger, Th. (Hg.), Scriptores originum Constantinopolitanarum I, II Leipzig 1901 (Nachdr. Leipzig 1989), Sokrates, Kirchengeschichte Sokrates, Kirchengeschichte, Hansen, G. Chr. (Hg.). Mit Beiträgen von Sirinjan, M., Berlin - Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, Band 1, Berlin Sozomenus, Kirchengeschichte Sozomenus, Kirchengeschichte, Bidez, J. (Hg.), Hansen, G. Chr. (Einleitung), Berlin - Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, Band 4, Berlin Zosimus, Historia Nova Zosimi comitis et exadvocati fisci, Historia nova, Mendelssohn, L. (Hg.), Hildesheim Brandt 1998: Brandt, H.: Geschichte der römischen Kaiserzeit. Von Diokletian und Konstantin bis zum Ende der konstantinischen Dynastie ( ), Berlin Bleckmann 1992 Bleckmann, B.: Pagane Visionen Konstantins in der Chronik des Johnannes Zonaras. In: Constantino il Grande, Bonamente, G., Fusco, F. (Hg.), Band I, Macerata 1992, σελ Balty 1981: Balty, J. Ch.: Στο: LIMC I, 1 (1981), σελ , s.v. Antiocheia - Bühl 1995: Bühl, G.: Constantinopolis und Roma. Stadtpersonifikationen der Spätantike, Zürich Dagron 1974: Dagron, G.: Naissance d un capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris 1974, 2. Aufl Dohrn 1960: Dohrn, T.: Die Tyche von Antiochia, Berlin Franke 1984: Franke, P. R.: Ηλιακά - Ολυμπιακά, 1. Die Tyche von Elis. Στο: AM 99, Berlin 1984, σελ Gnecchi I-III: Gnecchi, Fr.: I medaglioni romani, I-III, Milano 1912 (Reprint, 3 vols, Forni, A., Bologna 1968) - Hampl 1955: Hampl, F.: Die Gründung von Konstantinopel. Südostforschungen XIV, 1955, σελ Muth 1998: Muth, R.: Einführung in die griechische und römische Religion, Darmstadt Ntantalia 2001: Ntantalia, F.: Bronzemedallions unter Konstantin dem Großen und seinen Söhnen. Die Bildtypen der Constantinopolis und die kaiserliche Medaillonprägung von n. Chr. Saarbrücker Studien zur Archäologie und alten Geschichte 15, Saarbrücker Druckerei und Vlg, Pohlsander 1996: Pohlsander, H. A.: The Emperor Constantine, London, New York Prottung 1995 Prottung, P.: Darstellungen der hellenistischen Stadttyche, Münster Rausa 1997: Rausa, F.: Στο: LIMC VIII, 1 (1997), σελ , s.v. Tyche/Fortuna - Strzygowski 1893: Strzygowski, J.: Die Tyche von Konstantinopel. Analecta Graeciensia. Festschrift zur 42. Versammlung Deutscher Philologen und Schulmänner in Wien (1893), 1893, σελ Toynbee 1947: Toynbee, J. M. C.: Roma and Constantinopolis in Late-Antique Art from 312 to 365, JRS 37, 1947, σελ Villard 1997: Villard, L.: Στο: LIMC VIII, 1 (1997), σελ , s.v. Tyche Eνατενίσεις 83

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία.

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία. Η Νίκη σε νομίσματα Νίκη: θεά της ελληνικής μυθολογίας προσωποποιούσε τη δόξα του ελληνικού πολιτισμού. Η Νίκη στέλνονταν από το Δία για να εξυμνήσει μία νίκη, να προσφέρει σπονδές ή να στεφανώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ο Χριστιανισμός 1 Η θρησκευτική πολιτική του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην περίοδο της μονοκρατορίας του l Δρ Φωτεινή Νταντάλια - Δράκου Η πρωτεύουσα του Μεγάλου Κωνσταντίνου 2 αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη  συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 323 [Θάνατος Μ. Αλεξάνδρου] ΕΩΣ 30 π.χ. [κατάληψη της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους ολοκληρώνεται η κατάκτηση της Ανατολής από τους Ρωμαίους, ξεκινά η περίοδος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας]

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στις έννοιες και τα εγχειρίδια της βυζαντινής φιλολογίας. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Mια πρώτη επαφή με τη Βυζαντινή Φιλολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού»

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας ελληνιστικός ονομάστηκε o πολιτισμός που προήλθε από τη σύνθεση ελληνικών και ανατολικών στοιχείων κατά τους τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Τα πολύ παλιά χρόνια, όταν οι άνθρωποι δημιούργησαν οικισμούς, άρχισαν να καλλιεργούν τη γη και να εκτρέφουν ζώα. Επειδή τα μέταλλα δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμα, οι συναλλαγές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΧριστιανικA σyμβολα και πολιτικh προπαγaνδα στις πηγές της υστερορωμαϊκής περιόδου 1

ΧριστιανικA σyμβολα και πολιτικh προπαγaνδα στις πηγές της υστερορωμαϊκής περιόδου 1 ΧριστιανικA σyμβολα και πολιτικh προπαγaνδα στις πηγές της υστερορωμαϊκής περιόδου 1 l Της Δρος Φωτεινής Νταντάλια - Δράκου Αρχαιολόγου - Νομισματολόγου Η επιλογή των πηγών που παρατίθενται βασίστηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 Εξάμηνο: 8 ο (εικ.1) Νίκη της ΣαμοθράκηςParis, Musée du Louvre Φθορά:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «παιδιά, έφηβοι, νέοι»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «παιδιά, έφηβοι, νέοι» Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «παιδιά, έφηβοι, νέοι» Υλικό για προαιρετική ενασχόληση των μαθητών πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης. Κατά την επίσκεψη της σχολικής σας ομάδας στο Μουσείο Ακρόπολης,

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΊΩΝ/ΤΜΉΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3 Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία Μάθημα 3 Τα αρχιτεκτονικά σύμβολα αποτελούν μια διεθνή, συγκεκριμένη και απλή γλώσσα. Είναι προορισμένα να γίνονται κατανοητά από τον καθένα, ακόμα και από μη ειδικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.3. Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας Res publica (σελ.170-αρχή 175)

3.3. Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας Res publica (σελ.170-αρχή 175) Λατινική ορολογία για τις Ενότητες της Ρωμαϊκής Ιστορίας Plebes (171) = 1. οι πληβείοι (= αρχικά όσοι δεν ήταν πατρίκιοι, αργότερα όσοι δεν ήταν πατρίκιοι ούτε ιππείς). 2. το πλήθος, ο όχλος. Senatus (171,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10. Ιωνικοί Ναοί της Μ. Ασίας στον 4 ο αι.

Διαβάστε περισσότερα

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας.

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας. 2.2.2. Η Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Το Ελληνικό Πνεύµα κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Η Παλαιοχριστιανική τέχνης - Μια Τέχνη Ελληνική Eρωτήσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1 το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 2 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 3 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ αντίγραφο από πρωτότυπο του 3ου π.χ. αι. της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/Ο6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Kλασική Εποχή. Οι Τέχνες και τα Γράμματα

Κεφάλαιο 7. Kλασική Εποχή. Οι Τέχνες και τα Γράμματα Κεφάλαιο 7 Kλασική Εποχή Οι Τέχνες και τα Γράμματα Στόχοι: Mε το τέλος της ενότητας οι μαθητές να είναι σε θέση να διαπιστώσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ελληνικής τέχνης σε συνδυασμό με τις πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης ΙI

Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης ΙI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης ΙI Η τέχνη του 4ου αι. π.χ.: ή όψιμη κλασική περίοδος Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Θ. Κατσικούδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας.

Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας. Πρόταση διδασκαλίας Κεφάλαιο Ζ Ηανάπτυξητης Μακεδονίας. Ενότητα 4. Το έργο του Αλέξανδρου Κύρια σημεία της ενότητας Περιγραφή της γεωγραφικής έκτασης και της ποικιλίας των λαών του κράτους που δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ Ni{ i Vizantija V 99 Νικόλαος Γκιολές Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ Με το περίφημο αποκαλούμενο Διάταγμα των Μεδιολάνων το 313, το οποίο ήταν αποτέλεσμα κοινής συμφωνίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

3. Μεσοποταμιακή Τέχνη

3. Μεσοποταμιακή Τέχνη 3. Μεσοποταμιακή Τέχνη 1 Η Μεσοποταμία, η χώρα δηλαδή που βρέχεται απο τους δύο μεγάλους ποταμούς τον Τίγρη και τον Ευφράτη, διεκδικεί τα πρωτεία στον πολιτισμό. Οι Σουμέριοι το 4.000π.Χ δίνουν στην ανθρωπότητα

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία 4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Πώς συλλαµβάνει ο Χέγκελ τη σχέση ιστορίας και πνεύµατος και ποιο ρόλο επιφυλάσσει στο πνεύµα; 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ ψ Ρ ' '.'."» *?' Ρ -N^ ->5^ ι"*** **' "HSf % ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8. Πανελλήνια Ιερά. Δελφοί και Ολυμπία Τα Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Το λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Τίτλος λήμματος Δελτίο λήμματος Κυρίως λήμμα Χρονολόγιο Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) Γλωσσάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης 6ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Τάξη:Α Τµήµα:2 Μάθηµα:Αρχαία Ιστορία ιδάσκουσα:ελ.σάρδη Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:ΣΕΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΪΟΣ 2015 Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 2 Ο Τέταρτος Αιώνας (302-395): Φλαβιανή (324-378) και Θεοδοσιανή (378-518) Δυναστεία Μέγας Κωνσταντίνος (324-337) και Μέγας Θεοδόσιος (378-395) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7. O Πολύκλειτος και η σχολή χαλκοπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Βιβλίο 2 κεφ Βιβλίο 2 κεφ Θουκυδίδης: Βιβλίο 3 κεφ. 70,71,72,73,74,75.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Βιβλίο 2 κεφ Βιβλίο 2 κεφ Θουκυδίδης: Βιβλίο 3 κεφ. 70,71,72,73,74,75. Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή: Θουκυδίδης: σελ. 19-25, 26-28 Ξενοφώντας: σςλ. 29-32 2. Κείμενο: Από πρωτότυπο: Ξενοφώντας: Βιβλίο 2 κεφ. 1 16-32 Βιβλίο 2 κεφ. 2 1-4 Βιβλίο 2 κεφ. 2 16-23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. Α.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΗΡΩΜΗΣΤΟΒΥΖΑΝΤΙΟ 1 Τα ελληνιστικά βασίλεια Ελληνιστικός : από το ρήµα ελληνίζω, δηλ. µιµούµαι τους Έλληνες Ήταν τα βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Βαθμός: Ολογράφως:..

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Βαθμός: Ολογράφως:.. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5-6 -2015 ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός: Ολογράφως:.. Υπογραφή καθηγητή:.. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ Τι είναι το έπος; Αρχικά η λέξη έπος σήμαινε «λόγος». Από τον 5ο αι. π.χ. όμως χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το μεγάλο αφηγηματικό ποίημα σε δακτυλικό

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 20η Νοεμβρίου Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού παρουσιάζεται στο Μουσείο το νόμισμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ιστορίας Α Λυκείου από όλη την ύλη

Θέματα Ιστορίας Α Λυκείου από όλη την ύλη Θέματα Ιστορίας Α Λυκείου από όλη την ύλη 1. Σημασία του Νείλου για την οικονομία της Αιγύπτου. Σελ. 21. Προσοχή στο παράθεμα της ίδιας σελίδας. 2. Κοινωνική οργάνωση στην αρχαία Αίγυπτο. Σελ. 22 3. Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5)

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5) Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr 1. Ποια από τις ακόλουθες μάχες δεν έχει σχέση με τους Μηδικούς Πολέμους; α. η μάχη της Μυκάλης β. η μάχη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία Επιλογή Βιβλιογραφίας Μαρίνα Λουκάκη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Ο κόσμος του Βυζαντίου G. Ostrogorsky, Ιστορία του Βυζαντινού

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ε ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σελίδα 1 Κωνσταντινούπολη Η ξακουστή και δοξασµένη πολιτεία, µε τη λαµπρή, χιλιόχρονη ιστορία, που για δέκα αιώνες δέσποζε πρωτεύουσα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen.

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen. Hessisches Kultusministerium Schulbücherkatalog für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen Schuljahr 2013/2014 Unterrichtsmaterialien, die im uftrag des Hessischen Kultusministeriums

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ15 / Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ15 / Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ15 / Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ15

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία

1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Από οµάδα φιλολόγων) ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία Ερώτηµα 1 ο Ο Αλκιβιάδης εξάλλου υποστήριζε πως δεν έπρεπε, αφού είχαν εκπλεύσει µε τόσο µεγάλη δύναµη, να επιστρέψουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

σοβαρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές επαρχίες, λόγω των

σοβαρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές επαρχίες, λόγω των ΚΕΦ. 5. Η ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ (726 843) πρωτεργάτες: Λέων Γ, Κωνσταντίνος Ε (Ίσαυροι) ιδεολογική βάση: ανεικονικές αντιλήψεις κατοίκων Ανατολικών επαρχιών επιχείρημα: η απεικόνιση του θείου δε συμβιβάζεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2. Το αρχαιολογικό μουσείο της Ρόδου. Η πόρτα της παλιάς πόλης της Ρόδου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2. Το αρχαιολογικό μουσείο της Ρόδου. Η πόρτα της παλιάς πόλης της Ρόδου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ αρ. 2 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ) ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 1.α. Από τον Πρόλογο στο Επεισόδιο: Η Ελένη, μαζί με τις γυναίκες που αποτελούν το Χορό του δράματος, μπαίνουν μέσα στο παλάτι προκειμένου να ζητήσουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Μια πολύπαθη Ιστορία κουβαλάει στους πέτρινους τοίχους του το κατ εξοχήν σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας Πύργος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μελέτη Ελληνισμού

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μελέτη Ελληνισμού ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ [www.philosophical-research.org] ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 Μελέτη Ελληνισμού Ιδέα 5ης Χωρολογικής Εκδρομής: Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

Η αιώνια πόλη. Γιορταμάκης Μανώλης Β1 Γυμνασίου

Η αιώνια πόλη. Γιορταμάκης Μανώλης Β1 Γυμνασίου Η αιώνια πόλη Γιορταμάκης Μανώλης Β1 Γυμνασίου Σήμερα, η Ρώμη είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας, της ομώνυμης επαρχίας και μία από τις ιστορικότερες πόλεις της Ευρώπης και κατατάσσεται 6 η σε πληθυσμό ( μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά κείμενα 2. Βαθμοί επιθέτων και επιρρημάτων Η σύγκριση 3. Το β συνθετικό Λεξιλόγιο 4. Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης 5. Δραστηριότητες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ 11: Ελληνική Ιστορία Ακ. Έτος: 2008-9 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Η βυζαντινή αριστοκρατία κατά τους 9 ο έως 12 ο αιώνα: δομή και χαρακτηριστικά, ανάπτυξη και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr)

Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr) Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr) Ενότητα 2: H ρωμαϊκή αυτοκρατορία: Εξάπλωση της κυριαρχίας της Ρώμης μέχρι το τέλος της Δημοκρατίας 1.). Η γεωγραφία

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 (2010) 323-327

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 (2010) 323-327 An t h o n y Ka l d e l l i s St e p h a n o s Efthymiadis, The Prosopography of Byzantine Lesbos, 284 1355 A.D. A Contribution to the Social History of the Byzantine Province, Verlag der Österreichischen

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9. Ναοί του 4 ου αι. π.χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΚΑ ΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) μεγάλες εδαφικές απώλειες ενίσχυση ελληνικότητας νέοι θεσμοί πλαίσιο μέσα στο οποίον το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα