5.13 Υγιεινή διατροφή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.13 Υγιεινή διατροφή"

Transcript

1 Υγιεινή διατροφή Καλλιόπη Μακρονάσιου Νηπιαγωγός Στα πλαίσια του προγράµµατος Αγωγής Υγείας, αναπτύχθηκε στο 2o Ολοήµερο Nηπιαγωγείο Φερών Βελεστίνου το project Υγιεινή διατροφή. Στην παρούσα εργασία αναλύεται διεξοδικά το πώς η θεωρία της µεθόδου project και η διδακτική συνδέονται µε τη σχολική πράξη. Ειδικότερα, η προσοχή µας επικεντρώνεται: (α) στη θεωρία των projects (σχεδίων εργασίας), (β) στην ανάλυση του πεδίου των δυνατοτήτων (µαθητών και εκπαιδευτικών), (γ) στην ανάλυση του θέµατος. (δ) στη διδακτική ανάλυση, δηλαδή, στο σχεδιασµό και στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και, τέλος, (ε) στην ανατροφοδότηση του σχεδίου εργασίας: την αξιολόγηση, δηλαδή, από τις νηπιαγωγούς και τα παιδιά των επιµέρους, αλλά και του συνόλου των δραστηριοτήτων σε σχέση µε τους στόχους που αρχικά είχαµε θέσει, µε σκοπό την ανατροφοδότηση της διδακτικής πράξης και εποµένως τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Το σχέδιο εργασίας Με τον όρο σχέδιο εργασίας αποδίδουµε στα ελληνικά τον αγγλόφωνο όρο project method, που καθιερώθηκε από τον Kilpatrik (όπως αναφέρεται στο Ματσαγγούρα, 2003) ως όρος της διδακτικής και ως µέθοδος διδασκαλίας στη γενική εκπαίδευση. Το σχέδιο εργασίας που αναπτύσσεται στο σχολείο είναι µια οργανωµένη, µεθοδευµένη και συλλογική µαθησιακή δραστηριότητα, που στηρίζεται σε συγκεκριµένο προγραµµατσιµό και αποσκοπεί στη µελέτη θεµάτων, καθώς και την επίλυση προβληµατικών καταστάσεων, προσωπικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος. Κατά το Ματσαγγούρα, αποτελεί τρόπο οργάνωσης και προσέγγισης της σχολικής γνώσης που διασφαλίζει προωθηµένες µορφές διαθεµατικότητας και ευέλικτο τρόπο ανταλλαγής ρόλων µεταξύ δάσκαλου και µαθητών. Όλοι είναι συνεργάτες, µε στόχο την κατάκτηση της γνώσης µέσα από την έρευνα, την ανταλλαγή ιδεών και την κατανόηση της πραγµατικότητας την οποία βιώνουµε και συνδέει τη γνώση µε τη ζωή, µε πραγµατικές επικοινωνιακές καταστάσεις 1 που ενεργοποιούν τους µαθητές να αναζητήσουν την γνήσια γνώση και να προάγουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Ανάλυση του πεδίου των δυνατοτήτων Στην ανάλυση του πεδίου των δυνατοτήτων περιλαµβάνονται οι ανθρωπογενείς και κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν το µάθηµα. Σύµφωνα µε τους Henrici και Riemer (2001), ανθρωπογενείς είναι όλοι εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι έχουν την προέλευσή τους στους ανθρώπους που εµπλέκονται στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία, ενώ κοινωνικοπολιτιστικοί όσοι έχουν την προέλευσή τους, α- φενός στην εκάστοτε κοινωνία και κουλτούρα και στο πολίτευµά της, αφετέρου στις κοινωνικές συνθήκες που βιώνουν οι µαθητές, όπως επίσης και στις ιδιορρυθµίες και ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου/µορφωτικού ιδρύµατος Είναι πραγµατικά και ση- µαντικά δεδοµένα, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπ όψη κατά τον σχεδιασµό του µαθήµατος. Το ολοήµερο τµήµα του 2oυ Nηπιαγωγείου Φερών Βελεστίνου είναι οµοιογενές σε ό,τι αφορά την ηλικία και εθνοτική οµάδα των µαθητών του -είναι όλα προνήπια και έχουν αλβανική καταγωγή, καθώς και τις συνήθειες και προσδοκίες τους. Τα παιδιά είναι πολύ δεµένα µεταξύ τους ως οµάδα, συνεργάζονται, βοηθούν το ένα το άλλο 1 Καταστάσεις µέσα στις οποίες οι άνθρωποι επικοινωνούν µε άλλους στις φυσικές κοινωνικές τους επαφές (Dahlhaus, 2002).

2 569 και δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για ό,τι διαδραµατίζεται µέσα στην τάξη. Οι νηπιαγωγοί, από την πλευρά τους, γνωρίζουν τις δυνατότητες, αλλά και τις αδυναµίες του κάθε µαθητή και θεωρούµε ότι έχουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και εµπειρία, για να ανταποκριθούν µε επιτυχία στους στόχους του σχεδίου εργασίας. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται µε το 2ο ηµοτικό Σχολείο της περιοχής, συγκυρία που µας παρείχε τη δυνατότητα να συνεργαστούµε µε την Α' τάξη κατά τη διεξαγωγή ορισµένων δραστηριοτήτων. ιαθέτει δικό του υπολογιστή µε σύνδεση στο ιαδίκτυο, εκτυπωτή, τηλέφωνο και φαξ, ραδιοκασετόφωνο και CD player, ενώ υπάρχει και δυνατότητα χρήσης προβολικού µηχανήµατος, τηλεόρασης, ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής και φωτοτυπικού. Τα βιβλία που είναι στη διάθεση των παιδιών, είναι στην πλειοψηφία τους δωρεές από γονείς µαθητών προηγούµενων ετών. Η διάταξη των καθισµάτων είναι τέτοια, ώστε το καθένα παιδί να µπορεί να βλέπει και να απευθύνεται στο άλλο απευθείας, µε αποτέλεσµα να ευνοείται η οµαδική εργασία. Οι µαθησιακοί σκοποί και στόχοι είναι αυτοί που περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραµµα για το Νηπιαγωγείο. Ανάλυση του θέµατος Το θέµα Υγιεινή διατροφή προσελκύει σήµερα το προσωπικό, κοινωνικό και ε- πιστηµονικό ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των πολιτών και προκαλεί συχνά προβλη- µατισµούς, διλήµµατα και αντιπαραθέσεις µεταξύ πολιτών, αλλά και των επιστηµόνων (διαιτολόγων, γιατρών, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων κ.λπ.). Ένα snack, που έφερε µια µαθήτρια, στην τάξη έδωσε την αφορµή για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου σχεδίου εργασίας, που υλοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα µεταξύ 20/02 και 30/03/2007. Συνδέεται άµεσα µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των µαθητών και η σχολική γνώση οργανώθηκε όχι µόνο µέσα στο σχολείο, αλλά και έξω απ αυτό, σε αυθεντικές πραγµατικές καταστάσεις. Επιστήµονες και πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας µε σχετική εµπειρία ενεπλάκησαν στη µαθησιακή διαδικασία, η οποία έγινε έτσι βιωµατική. Οι επιδιωκόµενοι στόχοι αφορούσαν το γνωστικό πεδίο, τις δεξιότητες και στάσεις των παιδιών. Πιο συγκεκριµένα, µέσα από την εφαρµογή του προγράµ- µατος, στόχοι µας ήταν: (α) να κατακτήσουν οι µαθητές µας το λεξιλόγιο που σχετίζεται µε την υγιεινή διατροφή, (β) να εξασκηθούν στην οµιλία, ακοή, ανάγνωση και γραφή, µε σκοπό την παραγωγή δηµιουργικού λόγου, προφορικού και γραπτού, (γ) να βελτιώσουν την γλωσσική τους ικανότητα, την ικανότητα, δηλαδή, να παραγάγουν "ένα απείρως µεγάλο σύνολο προτάσεων που συνθέτουν τη γλώσσα" τους (Lyons, 2002, σ. 259), αλλά και την επικοινωνιακή, την ικανότητα, δηλαδή, για προσαρµογή του λόγου στο περιβάλλον και στις εκάστοτε συνθήκες επικοινωνίας (Μήτσης, 1996), (δ) να µάθουν να τρέφονται σωστά, µε την αλλαγή της στάσης τους απέναντι στα ελκυστικά, αλλά επικίνδυνα για την υγεία προϊόντα διατροφής, και (ε) να συνδέσουν την υγιεινή διατροφή µε τη διατήρηση της υγείας τους. ιδακτική ανάλυση Σύµφωνα µε τον Klafki (όπως αναφέρεται στους Bimmel, Kast και Neuner (2003), ο όρος διδακτική ανάλυση περιγράφει τα κριτήρια σχεδιασµού για ένα διδακτικά θεµελιωµένο µάθηµα. Κατά τη διδακτική ανάλυση, το πρώτο ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί από τους/ις εκπαιδευτικούς αφορά το τι πρέπει να µάθουν οι µαθητές, δηλαδή, να προσδιοριστούν µε σαφήνεια οι στόχοι, ερώτηµα που στην προκειµένη περίπτωση έχει ήδη καλυφθεί. Το δεύτερο ερώτηµα αναφέρεται στο τι πρέπει να κάνουν οι µαθητές, σχετίζεται, δηλαδή, µε τις µαθησιακές δραστηριότητες που θα οδηγήσουν στην ε- πίτευξη των στόχων. Επόµενο βήµα συνιστά ο προσδιορισµός του πώς θα εργαστούν οι µαθητές ώστε να είναι αποτελεσµατικό αυτό που θα κάνουν (αν, δηλαδή, θα εργαστούν σε οµάδες, ανά δύο, ατοµικά κ.λπ.), µε ποιους θα συνεργαστούν µέσα και έξω από το

3 570 σχολείο, πότε και για πόσο χρονικό διάστηµα και ποια υλικά, µέσα και βοηθήµατα (ηλεκτρονικός υπολογιστής, DVD, CD, διαγράµµατα, κατάλογοι, βιβλία, εικόνες, κόµικς, κ.λπ.) θα χρειαστούν κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Τέλος, αποµένει να καθορίσουµε το ρόλο των εκπαιδευτικών κατά τη µαθησιακή διαδικασία. Έτσι, και µε βάση τα παραπάνω, οι σηµαντικότερες δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, ήταν οι ακόλουθες: (α) Προβολή του DVD του Discovery Chanel µε θέµα Υγιεινή ιατροφή. Το συγκεκριµένο ντοκιµαντέρ αναφέρεται στο διαγωνισµό κατανάλωσης hot dog, που διεξάγεται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, κατά την επέτειο της Ηµέρας της Ανεξαρτησίας. Τα παιδιά παρατήρησαν τι τρώνε, µε τι ταχύτητα και πόσο τρώνε οι διαγωνιζόµενοι και τις συνέπειες αυτής της συµπεριφοράς, καθώς και το πώς λειτουργεί το πεπτικό µας σύστηµα. Στόχοι αυτής της προβολής ήταν: η διέγερση του ενδιαφέροντος των παιδιών για το συγκεκριµένο θέµα, η ενεργοποίηση των ήδη κεκτηµένων, σχετικών γνώσεών τους για το θέµα, ώστε να προκύψει συζήτηση, η εξάσκηση στην πρόσληψη πληροφοριών µέσω της σύνδεσης εικόνας και αυθεντικού ηχητικού κειµένου, που εισάγει τα παιδιά σε πραγµατικές επικοινωνιακές καταστάσεις και, τέλος, η πρόκληση ενδιαφέροντος για διατύπωση ερωτήσεων, όπως γιατί πεινάµε, γιατί παχαίνου- µε, πόσο και τι πρέπει να τρώµε, ποιες είναι υγιεινές τροφές. (β) ηµιουργία δικτύου µνήµης (mindmapping). Πρόκειται για µια τεχνική µνή- µης, η οποία συνδέει την εικόνα µε τη λέξη, ώστε να βελτιώσει τη διατήρηση της λέξης στη µνήµη (Bohn, 2000). Στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν η συγκέντρωση και εκµάθηση του βασικού λεξιλογίου που αφορά τη διατροφή. Οι νηπιαγωγοί δη- µιούργησαν στον πίνακα µια γραφική παράσταση, όπου το θέµα υγιεινή διατροφή αναγράφηκε στο κέντρο και κυκλώθηκε. Από τον κύκλο ξεκίνησαν κλάδοι, που έ- φεραν αφηρηµένες έννοιες (π.χ., το πρωί, το µεσηµέρι, τρώω σπάνια, κ.λπ.) σχετικές µε το θέµα και µε φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού. Στο σηµείο αυτό, θα θέλαµε να διευκρινίσουµε ότι στο δίκτυο εννοιών οι κύριες έννοιες τακτοποιούνται σύµφωνα µε τη φορά των δεικτών του ρολογιού, επειδή, όµως, στις διάφορες απεικονίσεις ο ήλιος ακολουθεί πορεία από δεξιά προς αριστερά -άρα το µεσηµέρι βρίσκεται ψηλά, προχωρήσαµε σε αυτή την παρατυπία, για να αποφύγουµε οποιαδήποτε σύγχυση. Οι µαθητές ανέφεραν τι τρώνε και πίνουν σε κάθε γεύµα στα διάφορα διαστή- µατα της ηµέρας και οι λέξεις αναγράφηκαν σε δευτερεύοντες κλάδους, που συνδέονταν µε τους αρχικούς, έφεραν συγκεκριµένες έννοιες (ουσιαστικά), όπως γάλα, χυ- µός, ψωµί και συνοδεύονταν από την αντίστοιχη εικόνα. "Με αυτή την ευκαιρία, παρουσιάζονται νέες λέξεις. Εδώ έχουµε τη συνδροµή της µητρικής γλώσσας. Οι µαθητές λένε τη λέξη που τους έρχεται στο µυαλό στη µητρική γλώσσα" και ο δάσκαλος σηµειώνει στο ιστόγραµµα την αντίστοιχη ελληνική. (Dahlhaus, 1994, σ. 54). Το ι- στόγραµµα συµπληρώθηκε σιγά-σιγά και οι νηπιαγωγοί προχώρησαν στην ενεργοποίηση και ένταξη του γλωσσικού portfolio των παιδιών στο µάθηµα, αφού η πολυγλωσσία διευκολύνει την επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων. Οι τεχνικές µνήµης (Βοhn, 2002) που χρησιµοποιήθηκαν, όπως η σύνδεση της λέξης µε την εικόνα, η παρουσίαση των γευµάτων µε χρονική σειρά, η χρήση διαφορετικών χρωµάτων στο ι- στόγραµµα, "διευκολύνουν την κωδικοποίηση του υπό εκµάθηση υλικού και υποβοηθούν την ολοκλήρωση της γνώσης και την ανάκληση" (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997, σ. 296). Οι εικόνες που χρησιµοποιήθηκαν, τις βρήκαν τα παιδιά σε συνεργασία µε τους γονείς τους, ψάχνοντας σε περιοδικά µε συνταγές µαγειρικής, εφηµερίδες, διαφηµιστικά φυλλάδια κ.λπ. Με αυτό τον τρόπο, µέσα δηλαδή από την ενεργό εµπλοκή των µαθητών στον προγραµµατισµό, στην αναζήτηση πληροφοριών, στην επεξεργασία τους και στην παρουσίαση του µαθησιακού αποτελέσµατος, καλλιεργείται η αυτενεργός µάθηση (Ματσαγγούρας, 2003).

4 571 (γ) Ανάγνωση του βιβλίου: "Χτίζω σωστά εµένα" (Μαραζιώτη, 2006), µε στόχους να µάθουµε τις κατηγορίες των τροφών, τις θρεπτικές τους ουσίες, τι είναι ωφέλιµο και υγιεινό και τι όχι, σε τι ποσότητες και µε ποια συχνότητα πρέπει να καταναλώνουµε τις διάφορες κατηγορίες τροφών και να συζητήσουµε και να συγκρίνουµε τις διατροφικές συνήθειες των δύο λαών (Ελλήνων και Αλβανών), καθώς αυτές του χθες και του σήµερα. Θεωρήσαµε απαραίτητη την εξοικείωση των παιδιών µε τα συγκεκριµένα θέµατα, µέσα από την ανάγνωση και συζήτηση, δεδοµένης της κυρίαρχης κατάστασης στη σηµερινή εποχή: όλο και περισσότερες γυναίκες µπαίνουν στην αγορά εργασίας και ο ελεύθερος χρόνος είναι εξαιρετικά περιορισµένος για να ετοιµάσουν απαιτητικά γεύµατα. Γι αυτό, όλο και περισσότερες οικογένειες σιτίζονται µε προπαρασκευασµένα ή έτοιµα φαγητά, µε δυσάρεστες επιπτώσεις για την υγεία µας. Αλλά και η διαφήµιση νέων, ελκυστικών σε χρώµα και γεύση προϊόντων διατροφής, αµφίβολης όµως ποιότητας, έχει επηρεάσει αποφασιστικά τη διατροφική συµπεριφορά µας. Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε την έλλειψη άσκησης µας οδηγούν στην παχυσαρκία και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία µας. (δ) Κατασκευή της πυραµίδας της µεσογειακής διατροφής και του καλαθιού των αχρήστων µε την τεχνική του κολάζ. Στόχοι ήταν η οπτικοποίηση της γνώσης για καλύτερη διατήρησή της στη µνήµη, η εµπλοκή των παιδιών στη διαδικασία αναζήτησης των κατάλληλων εικόνων µε τη βοήθεια των γονέων τους -µε σκοπό την ενθάρρυνσή τους για αυτόνοµη µάθηση και την ενεργή εµπλοκή των γονέων στα τεκταινόµενα του σχολείου, η σύγκριση της δικής µας πυραµίδας µε αυτές άλλων λαών, τις οποίες βρήκαµε στο ιαδίκτυο (π.χ., Harvard School of Public Health, 2007 Nestle, 2007) και η ταυτόχρονη µύηση των παιδιών στις νέες τεχνολογίες και τις στοιχειώδεις λειτουργίες του Η/Υ, ο σταδιακός διαχωρισµός, από πλευράς τους, των γραµµάτων και αριθµών στο πληκτρολόγιο, και, τέλος, η εξοικείωση µε τη διαδικασία ταξινόµησης τροφών, µε την τοποθέτησή τους στο ανάλογο επίπεδο της πυραµίδας. (ε) Παιχνίδι ρόλων, µε τίτλο: "Ένας δύσκολος πελάτης" (βλ. Aufderstrasse, Bock, Gerdes, & Müller, 2006). Παραδοσιακά, τα παιχνίδια ρόλων έχουν ως αντικείµενο την προσαρµογή των παιδιών στους κανόνες της κοινωνίας, µέσω της αποδοχής δοσµένων εκ των προτέρων µορφών συµπεριφοράς (Heyd, 1991). Τα παιδιά υποδύθηκαν ανά ζεύγη τον πελάτη και το σερβιτόρο στο εστιατόριο, µια γωνιά της τάξης κατάλληλα διαµορφωµένη. Τους ρόλους τους έµαθαν µε τη βοήθεια των µαθητών της Α' ηµοτικού και των µεγαλύτερων αδελφών τους. Αφού µελετήσαµε µαζί µε τα παιδιά τα χαρακτηριστικά ενός αυθεντικού καταλόγου εστιατορίου, δηµιουργήσαµε στον Η/Υ, και για τις ανάγκες του παιχνιδιού, έναν παρόµοιο κατάλογο, όπου αναγραφόταν, δίπλα σε κάθε εικονιζόµενο φαγητό, ποτό κ.λπ., η ονοµασία και η τιµή του. Τα παιδιά επέλεξαν τις κατάλληλες ως προς το περιεχόµενο και τις διαστάσεις εικόνες από το υλικό που είχε συγκεντρωθεί στην τάξη. Στόχοι ήταν: η µελέτη αυθεντικού κειµένου (τα χαρακτηριστικά και η χρήση του) και η προσαρµογή του λόγου σε συγκεκριµένες επικοινωνιακές καταστάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων λαµβάνουν χώρα διαδράσεις µεταξύ των εµπλεκοµένων. Έτσι, όταν ο πελάτης χρησιµοποιούσε λανθασµένες εκφράσεις, όπως θέλω ένα ποτήρι τυρί ή ένα πιάτο µπύρα, δεν µπορούσε να συνεννοηθεί µε το σερβιτόρο, γιατί χρησιµοποιούσε λάθος κώδικα επικοινωνίας. Οι µαθητές αναγνώρισαν τα φραστικά λάθη, και διασκέδασαν προσθέτοντας αυθόρµητα εκφράσεις που επινόησαν µόνοι τους (αυτοσχεδίασαν) και επειδή όλοι ανέλαβαν ένα ρόλο, εξασκήθηκαν σιγά-σιγά στο να επικεντρώνουν την προσοχή τους στο παιχνίδι και ανάλογα να αντιδρούν. "Οι µαθητές, µε τα ενδεικνυόµενα παιχνίδια ρόλων κερδίζουν σταδιακά περισσότερη σιγουριά και αναπτύσσουν τη δεξιότητα και ετοιµότητα να µεταφέρουν την αποκτηθείσα γνώση σε παρόµοιες επικοινωνιακές πράξεις" (Ziebel, 2003, σ. 78).

5 572 (στ) Συγγραφή κειµένου, µε τίτλο: "Η αγάπη περνάει από το στοµάχι" (βλ. Κουναλάκη, ελικεϊσόγλου, Brodowski, & Κουτεντάκη, 2006). Στόχοι αυτής της δραστηριότητας ήταν: η παραγωγή γραπτού κειµένου, ανάλογου της ιστορίας που παρουσίαζαν οι εικόνες, η καλλιέργεια του προφορικού λόγου, µέσα από συζήτηση για τους τρόπους συµπεριφοράς που σχετίζονται µε την πρόσκληση σε γεύµα και η δηµιουργία µιας ευχάριστης ατµόσφαιρας στην τάξη. Η ιστορία που χρησιµοποιήθηκε -δεν περιείχε κείµενο και αναπαριστούσε µια καθηµερινή σκηνή, συγκεκριµένα τις σχετικές προεργασίες που απαιτεί η πρόσκληση σε γεύµα- έδωσε την αφορµή για συζήτηση και ελεύθερη έκφραση των παιδιών. Συζητήσαµε για τους τρόπους συµπεριφοράς σε ανάλογες περιπτώσεις, δηλαδή, πότε προσφέρουµε δώρα (στα γενέθλια, τα Χριστούγεννα, στους γάµους κ.λπ.), τη συµµετοχή των δύο φύλων στις δουλειές του σπιτιού (προετοιµασία του φαγητού, στρώσιµο του τραπεζιού, πλύσιµο των πιάτων) και τις συνήθειες που έχουµε όταν προσκαλούµε κάποιον για φαγητό, ότι, για παράδειγµα, στο τέλος προσφέρουµε γλυκό. Μετά τη συζήτηση γράψαµε τις φράσεις που ταίριαζαν σε κάθε εικόνα και χτίσαµε έτσι ένα κείµενο ανάλογο της ιστορίας που παρουσίαζαν οι εικόνες. Τα παιδιά έκαναν υποθέσεις και υπαγόρευσαν το κείµενο στη νηπιαγωγό. Κατόπιν συζητήσαµε και για τα έθιµα που συνδέονται µε το τραπέζι του Πάσχα (που χρονικά ήταν πολύ κοντά µε την ανάπτυξη του συγκεκριµένου project). (ζ) Παρασκευή φρουτοσαλάτας και σαλάτας λαχανικών. Στόχοι ήταν: η βιωµατική µάθηση, η µελέτη αυθεντικού κειµένου, όπως είναι η συνταγή µαγειρικής, και η συγγραφή συνταγής. Τα παιδιά έφεραν από το σπίτι τους όλα τα απαιτούµενα υλικά, και ετοιµάσαµε τις συνταγές στο σχολείο σύµφωνα µε αλβανική συνταγή, την οποία και γράψαµε κατά το πρότυπο άλλων συνταγών, που είδαµε σε οδηγούς µαγειρικής. Τέλος, συγκρίναµε τη συνταγή µας µε αντίστοιχη ελληνική. (η) Επίσκεψη στον φούρνο της γειτονιάς µας 2. Στόχοι ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά τον τρόπο παρασκευής του ψωµιού σε πραγµατικές από επαγγελµατία, να δοκιµάσουν γεύσεις διαφόρων τύπων ψωµιού (ολικής άλεσης, λευκού κ.λπ.) και να µάθουν για τη διατροφική τους αξία, να ακούσουν αυθεντικό ηχητικό κείµενο, µε παράλληλη εξάσκηση της ακουστικής τους δεξιότητας και να υποβάλλουν ερωτήσεις, να εκφράσουν απορίες, να δηµιουργήσουν αυθεντικό λόγο, κατάλληλο για τη συγκεκριµένη επικοινωνιακή κατάσταση. (θ) Επίσκεψη στο super market της γειτονιάς µας. Στόχοι ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά τους χώρους που τοποθετούνται τα προϊόντα διατροφής (τα ευπαθή στα ψυγεία, τα ζυµαρικά στα ράφια, κ.λπ.), να παρατηρήσουν πού αναγράφονται τα συστατικά των τροφίµων, να µάθουν τι πρέπει να προσέχουν όταν αγοράζουν τρόφιµα (π.χ., η- µεροµηνία λήξης), καθώς και τι µπορεί να συµβεί στην περίπτωση που καταναλώσουµε ένα τρόφιµο που η ηµεροµηνία του έχει λήξει. (ι) Πρόγευµα στον πεζόδροµο του χωριού. Με τη συγκεκριµένη δραστηριότητα ε- πιδιώχθηκε η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των µαθητών του Νηπιαγωγείου και της Α' τάξης, µε απώτερο στόχο την ταχύτερη κοινωνικοποίηση των νηπίων και την ευκολότερη προσαρµογή τους, µελλοντικά, στο νέο τους σχολικό περιβάλλον. (ια) Ανάγνωση του βιβλίου: " ε φοβάµαι τον οδοντογιατρό" (Γιαννίκου, 1997), µε στόχο να µάθουν τα παιδιά για την αναγκαιότητα της στοµατικής υγιεινής. Η συζήτηση που ακολούθησε, προετοίµασε τα παιδιά για την επίσκεψη της οδοντιάτρου στο σχολείο µας. (ιβ) Επισκέψεις ειδικών. Το σχολείο µας επισκέφθηκε οδοντίατρος, η οποία αφού συζήτησε µε τους µαθητές, διένειµε ενηµερωτικό υλικό προσαρµοσµένο στις ηλικιακές τους δυνατότητες. Στόχος ήταν η αυθεντική επικοινωνία των παιδιών, που φυσικά 2 Οι δραστηριότητες η, θ και ι πραγµατοποιήθηκαν από κοινού µε τα παιδιά της Α' ηµοτικού.

6 573 ίσχυε και στην περίπτωση της επίσκεψης του διατροφολόγου. Επιπλέον, στα πλαίσια της δεύτερης αυτής επίσκεψης, στόχοι ήταν να δηµιουργήσουν τα παιδιά αυθεντικό λόγο κατά τη συζήτηση στην τάξη για την αναγκαιότητα της ενηµέρωσής µας από ειδικό στη διατροφή επιστήµονα, καθώς και για τις ανάλογες προεργασίες, να συντάξουµε πρόσκληση, αφού προηγουµένως µελετήσουµε τα χαρακτηριστικά της (θέµα, οµιλητής, τόπος, χρόνος και µορφή) σε ανάλογη πρόσκληση που και εµείς είχαµε λάβει και να ασκήσουν τα παιδιά την ακουστική τους δεξιότητα και τη δεξιότητα της συζήτησης διατυπώνοντας ερωτήσεις και απορίες, καθώς και την παρατηρητικότητά τους κατά την παρουσίαση των δεδοµένων στον πίνακα µε τη βοήθεια του προβολικού. Τη συγκεκριµένη οµιλία παρακολούθησαν τόσο οι γονείς των παιδιών, όσο και το προσωπικό του Νηπιαγωγείου και του ηµοτικού Σχολείου και έτσι, µε τη συµµετοχή όλων, προωθήθηκε το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία. Αξιολόγηση και συµπεράσµατα Βασικός στόχος του προγράµµατος ήταν η απόκτηση γνώσεων που ενισχύουν τις σωστές διατροφικές συνήθειες των παιδιών µε σκοπό τη βελτίωση και προάσπιση της υγείας τους. Έτσι, σε ό,τι αφορά το γνωστικό πεδίο, οι µαθητές: (α) έµαθαν για την αξία της µεσογειακής διατροφής, αλλά και τη θρεπτική αξία των τροφών (λαχανικών, φρούτων κ.λπ.), (β) ταξινόµησαν τις τροφές σε οµάδες, ανάλογα µε την περιεκτικότητά τους σε βιταµίνες, λιπαρά και άλλα στοιχεία, (γ) εξοικειώθηκαν µε τα τακτικά α- ριθµητικά (φύτρωσε πρώτο, δεύτερο, κ.λπ.), (δ) ενηµερώθηκαν από ειδικούς (επιστή- µονες, επαγγελµατίες), αλλά και εξασκήθηκαν στο να ερευνούν µόνοι τους, όπως, για παράδειγµα, να βρίσκουν πού αναγράφονται τα συστατικά των τροφίµων κ.λπ. Στον τοµέα των δεξιοτήτων, έµαθαν να χειρίζονται το βασικό λεξιλόγιο που σχετίζεται µε τη διατροφή, να διατυπώνουν ερωτήσεις, να κάνουν υποθέσεις για την εξέλιξη µιας συνοµιλίας, να υπαγορεύουν κείµενα, να γράφουν λέξεις και κείµενα (συνταγές). Τέλος, άλλαξαν στάση απέναντι στα ελκυστικά, αλλά επικίνδυνα τρόφιµα και έµαθαν να εργάζονται κυρίως οµαδικά ή ανά δύο ή σε συνεργασία µε παιδιά διαφορετικής ηλικίας. Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν από τις εκπαιδευτικούς µε τρόπο ώστε οι µαθητές να ανακαλύπτουν µόνοι τους, δηµιουργικά, τη γνώση και όχι να είναι παθητικοί δέκτες της. Άλλωστε, σύµφωνα και µε τις θέσεις της Γνωστικής Ψυχολογίας, αποτελεσµατικός εκπαιδευτικός δεν είναι εκείνος που µπορεί να διατυπώσει και να µεταδώσει ένα µεγάλο αριθµό γεγονότων, ιδεών και γνώσεων, αλλά εκείνος που µπορεί να ενεργοποιήσει τους µαθητές για τις µαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες είναι κατάλληλες για την απόκτηση της γνώσης (Κολιάδης, 1997). Στο πλαίσιο αυτό, στο επίκεντρο της µαθησιακής διαδικασίας δεν βρίσκονται πλέον οι εκπαιδευτικοί, αλλά οι µαθητές, που αναλαµβάνουν όσες περισσότερες δραστηριότητες µπορούν. Συνεργάζονται και χαίρονται να δηµιουργούν, ανταλλάσσουν ρόλους, µαθαίνουν µέσα και έξω απ το σχολείο και µοιράζονται µε όλους τις εµπειρίες τους (Biechele & Pardόs, 2003). Η µύηση των παιδιών στα νέα περιβάλλοντα µάθησης και το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία έβγαλε τη µαθησιακή διαδικασία από τα στενά πλαίσια της σχολικής τάξης και συνέδεσε τη γνώση µε τη ζωή. Η συνεργασία νηπιαγωγών, δασκάλων, γονέων, επιστηµόνων και παιδιών διαφορετικής ηλικίας ήταν για µας µια πρωτόγνωρη εµπειρία, µε πολύ θετικά αποτελέσµατα. Επιπλέον, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο, σε συνάρτηση µε τα υπόλοιπα µέσα (βιβλία, σκίτσα, διαγράµµατα, κατάλογοι, εικόνες, DVD, CD, φωτογραφική µηχανή, κ.λπ.) άλλαξε τα δεδοµένα στη διδακτική, ανοίγοντας παράθυρο στη γνώση και την επικοινωνία µε όλο τον κόσµο. Πλέον, η µάθηση παρουσιάζει µεγαλύτερη ποικιλία και γίνεται πιο ευχάριστη και α- ποτελεσµατική.

7 574 Ευχαριστίες Ευχαριστώ θερµά τη συνάδελφό µου στο ολοήµερο τµήµα Ελένη Κούρια και τη δασκάλα της Α' τάξης του 2ου ηµοτικού Σχολείου Φερών Βελεστίνου Πηνελόπη Κιάσσια, για την πολύτιµη συνδροµή τους στην υλοποίηση αυτού του προγράµµατος. Βιβλιογραφία Aufderstrasse, H., Bock, H., Gerdes M., & Müller, J. (2006). Themen1 aktuell: Kursbuch. Ismaning: Hueber Verlag. Biechele, M., & Padrόs, A. (2003). Didaktik der Landeskunde: Fernstudieneinheit 31. Berlin: Langenscheidt. Bimmel, P., Kast, B., & Neuner, G. (2003). Deutschunterricht planen. Arbeit mit Lehrwerklektionen: Fernstudieneinheit 18. München: Langenscheidt. Bonn, R. (1999). Probleme der Wortschatzarbeit: Fernstudieneinheit 22. Berlin: Langenscheidt. Γιαννίκου, Κ. (1997). ε φοβάµαι τον οδοντογιατρό: Μια ιστορία για... πονεµένα δόντια. Αθήνα: Μοντέρνοι Καιροί. Dahlhaus, B. (1994). Fertigkeit Hören: Fernstudieneinheit 5. Berlin: Langenscheidt. Harvard School of Public Health. (2007). Food Pyramids, 1-8. Retrieved March 14, 2007, from Henrici, G., & Riemer, C. (Hrsg.). (2001). Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen (2 Bde). Baltmannsweiler: Schneider Verlag. Heyd, G. (1991). Deutsch lehren: Grundwissen fürden Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt: Lang. Κολιάδης, Ε. (1997). Θεωρίες µάθησης και εκπαιδευτική πράξη: τ. Γ'. Γνωστικές θεωρίες. Αθήνα: Συγγραφέας. Κουναλάκη, Μ., ελικεϊσόγλου, Α., Brodowski, A., & Κουτεντάκη, Μ. (2006). Luftballons Κids B. Ηράκλειο: Kουναλάκης. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1997). Ψυχολογία της σκέψης. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Lyons, J. (2002). Εισαγωγή στη γλωσσολογία. Αθήνα: Πατάκης. Μαραζιώτη, Ε. Γ. (2006). Χτίζω σωστά εµένα. Αθήνα: Χριστάκης. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2003). Η διαθεµατικότητα στη σχολική γνώση: Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας (2η έκδ.). Αθήνα: Γρηγόρης. Μήτσης, Ν. (1996). ιδακτική του γλωσσικού µαθήµατος: Από τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg. Nestle, (2007). Ernährungspyramide. Retrieved February 20, 2007 from Ziebel, B. (2002). Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Berlin: Langenscheidt.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία» ΕΝΤΥΠΟ Β : ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ Α : ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Καλογερά Αγγελική (3ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δεκέµβριος2012-Απρίλιος 2013 Υπεύθυνη Προγράµµατος Αθηνά Τρέλλη «Νους υγιής εν σώµατι υγιεί» 1 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Με το ξεκίνηµα

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές με χρήση διαδραστικού πίνακα

Συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές με χρήση διαδραστικού πίνακα Διημερίδα για την προβολή καλών πρακτικών του εκπαιδευτικού έργου Θεσσαλονίκη, 20 και 21 Μαρτίου 2015 Συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές με χρήση διαδραστικού πίνακα Χατζηγιώση Μαρία Πρότυπο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Των δοντιών ο γιατρός σε ρωτάει τι τρως» 72ο Νηπιαγωγείο Πατρών Σχολικό έτος

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Των δοντιών ο γιατρός σε ρωτάει τι τρως» 72ο Νηπιαγωγείο Πατρών Σχολικό έτος Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Των δοντιών ο γιατρός σε ρωτάει τι τρως» 72ο Νηπιαγωγείο Πατρών Σχολικό έτος 2012 2013 Ορισμένα Στοιχεία Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Νικολίτσα Κυριαζοπούλου Τμήμα: Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Φορέας Υποδοχής και Εκπαίδευσης : 9 ος Παιδικός Σταθμός Δ.Βύρωνα Διεύθυνση : Βορείου Ηπείρου 7 Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2107665016 Ονοματεπώνυμο: Xhafa Rovena ΑΜ: 20845 9

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά»

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά» Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Τρέφομαι υγιεινά Μεγαλώνω σωστά» 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ Σχολικό έτος 2012-2013 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Μπούσια Κωνσταντίνα Συνεργαζόμενοι: - Σχολείο: 2/θ Νηπιαγωγείο Λουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερομηνίες ΠΑ 2015-2016 Ημερομηνίες ΠΑ Έργο 15-18/3/2016 & 21-24/3/2016 Παρακολούθηση προγράμματος Νηπιαγωγείου 28/3-1/4/2015 & 4-8/3/2015 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει.

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει. 2 Στο σημερινό περιβάλλον των έντονων αλλαγών, της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, η επικοινωνία γίνεται όλο και πιο αναγκαία σε παγκόσμιο επίπεδο, με κυρίαρχα στοιχεία το διαδίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή

Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή Ερωτήσεις για τη σχολική µονάδα Περιγραφικά στοιχεία της σχολικής Μονάδας A. Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών την ώρα των διαλειμμάτων και οι προτιμήσεις τους σε ορισμένα προϊόντα.

Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών την ώρα των διαλειμμάτων και οι προτιμήσεις τους σε ορισμένα προϊόντα. Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών την ώρα των διαλειμμάτων και οι προτιμήσεις τους σε ορισμένα προϊόντα. Η συμβολή του Προγράμματος στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στις διατροφικές τους

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εισήγησης (Η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε μαθητές 10 έως 12 ετών. Θέμα: Διατροφή)

Τίτλος εισήγησης (Η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε μαθητές 10 έως 12 ετών. Θέμα: Διατροφή) Τίτλος εισήγησης (Η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας σε μαθητές 10 έως 12 ετών. Θέμα: Διατροφή) Γεώργιος Φανιάδης, Φοιτητής τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Ιωάννης Φανιάδης, Φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα

Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα Προβληματισμοί: Η σωστή διατροφή είναι ένα κοινωνικό θέμα που σχετίζεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής Η παιδική παχυσαρκία έχει γίνει κοινωνική μάστιγα Στόχοι προγράμματος: Να εντάξουν οι μαθητές στην καθημερινότητά

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Δομή παρουσίασης Θεωρητική παρουσίαση της Μεθόδου Project Εφαρμογές της μεθόδου Project Στάδια-σταθμοί υλοποίησης project Θεωρητική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-09 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου Συντονιστική Ομάδα 1. Αλεξία Πελεγκάρη - Χριστοφή (Συντονίστρια) 2. Αργυρούλα Καραντώνη 3.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Ανάγκη εκπαιδευτικών για αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ανάγκη για αξιολόγηση δράσης για σχολική βελτίωση (2013-14) με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος

Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος Τι είναι/ περιλαμβάνει ένα περιβάλλον μάθησης;? Χώρος? Εκπαιδευτικά Υλικά? Σχέσεις- Αλληλεπιδράσεις? Κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αλεύρι,Σιτάρι,Ψωμί».

Θέμα: «Αλεύρι,Σιτάρι,Ψωμί». Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέμα: «Αλεύρι,Σιτάρι,Ψωμί». Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Μ. Μηλιάς Σχ. Έτος: 2006 2007 Υπεύθυνες προγράμματος: Τζιάτζιου Χριστίνα Βασιλειάδου Γεωργία 1 Στέφος Γιώργος Κουτλουμπάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ 11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος: Ευαισθητοποίηση των νηπίων απέναντι στα αδέσποτα Κατανόηση των δικαιωμάτων/αναγκών/συναισθημάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δάσκαλος : Μιαρίτης Στυλιανός ΥΠΕΠΘ ΕΙΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΠΡΑΞΗ 2.4.3.α) ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΣΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3 Ο,7 Ο,8 Ο,12 Ο,15 Ο,16 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΤΡΩΜΕ ΣΩΣΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΓΙΕΙΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΤΡΩΜΕ ΣΩΣΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΓΙΕΙΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΤΡΩΜΕ ΣΩΣΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΓΙΕΙΣ» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Δεν ήταν δύσκολο να βρεθεί η αφορμή για να μιλήσουμε με τα παιδιά για την υγιεινή διατροφή, καθώς πολλές ενότητες στα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Λαχτάρα για φαγητό Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Προσέχω για να έχω» Δημοτικό Σχολείο Μονεμβάσιας Α τάξη Δασκάλα: Κατερίνα Λάγγη Σχολικό Έτος

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Προσέχω για να έχω» Δημοτικό Σχολείο Μονεμβάσιας Α τάξη Δασκάλα: Κατερίνα Λάγγη Σχολικό Έτος Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Προσέχω για να έχω» Δημοτικό Σχολείο Μονεμβάσιας Α τάξη Δασκάλα: Κατερίνα Λάγγη Σχολικό Έτος 2012-2013 Παιδαγωγική Διαδικασία Α. Θέματα που προσεγγίσαμε Πρόληψη ατυχημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Υγιεινή διατροφή Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα Ομάδα στόχος: παιδιά ή ενήλικες χαμηλού επιπέδου Διδακτικός στόχος: κατανόηση ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Εργασία από τους μαθητές της Α1 στα πλαίσια του μαθήματος Αγωγή Ζωής. Δασκάλα: Χρυσοβαλάντω Θουκυδίδου Σχολική Χρονιά: 2015-2016 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ και ΙΑΤΡΟΦΗ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν: Οι αιτίες που κάνουν ένα πρόγραµµα αγωγής υγείας µε θέµα τη διατροφή αναγκαίο Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή. Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2)

Eισαγωγή. Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2) Eισαγωγή Σε ποιους απευθύνεται η σειρά Ελληνικά για σας (A0 - A1 - A2) Σε τελείως αρχαρίους, οι οποίοι δε γνωρίζουν ούτε τo αλφάβητο. Σε σπουδαστές, οι οποίοι έχουν προβλήματα ανάγνωσης, γραφής, τονισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ 9 η : ΟΜΑΔΑ ΑΜΥΛΟΥ

ΗΜΕΡΑ 9 η : ΟΜΑΔΑ ΑΜΥΛΟΥ ΗΜΕΡΑ 9 η : ΟΜΑΔΑ ΑΜΥΛΟΥ Συζήτηση σχετικά με τα τρόφιμα που ανήκουν στην ομάδα του αμύλου Παροχή φωτοτυπιών με διαφορετικά ασπρόμαυρα σχέδια γαλακτοκομικών και αμυλούχων τροφίμων για να αναγνωρίσουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η σηµασία της υγιεινής και ισορροπηµένης διατροφής στην καλή πνευµατική και ψυχική υγεία των παιδιών.

ΘΕΜΑ: Η σηµασία της υγιεινής και ισορροπηµένης διατροφής στην καλή πνευµατική και ψυχική υγεία των παιδιών. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 Β ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ Συντονιστική οµάδα: 1. Μύρια Καλλή (Συντονιστής) 2. Ντίνα Ανδρέου Οικονοµίδου 3. Πολυξένη Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

I. Η ιδασκαλία των Γαλλικών στο ηµοτικό. II. Η διδασκαλία των Γαλλικών στο Γυµνάσιο-Λύκειο

I. Η ιδασκαλία των Γαλλικών στο ηµοτικό. II. Η διδασκαλία των Γαλλικών στο Γυµνάσιο-Λύκειο ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2012-2013 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των µαθητών/τριών µας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Έρευνα Συνδέσμου Διαιτολόγων Κύπρου. Αποτελέσματα από επιδημιολογική έρευνα για το ποσοστό της παχυσαρκίας και υπερβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα. Οι διατροφικές συνήθειες των. μαθητών του Γυμνασίου. (ερωτηματολόγιο)

Θέμα. Οι διατροφικές συνήθειες των. μαθητών του Γυμνασίου. (ερωτηματολόγιο) Θέμα Οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών του Γυμνασίου (ερωτηματολόγιο) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή: Διατροφική πυραμίδα (Λαμπρινουδάκη Μαρία, Βαλενστάιν Μαρία) 2. Κυρίως θέμα (ερωτηματολόγιο) (Μουτζούρη

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Η ΓΛΩΣΣΑ! Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι ΣΧΟΛΕΙΟ: 2 ο Γυμνάσιο Μαλακοπής Θεσσαλονίκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Β ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Β ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Tουρκοκυπριακή συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος;

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος; Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Το Πρόγραμμα ΔΙΑ.ΤΡΟΦΗ απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών της χώρας, που πλήττονται περισσότερο από

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Α. Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1. Γιάννα Κυριαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Module 3 είγµατα για Μαθησιακό Πρόγραµµα Αλφαβητισµού Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Αίτηση για κοινωνική στέγαση Το Ταµείο Στέγασης των ηµαρχείων Λουπλιάνας Μη κυβερνητικός οργανισµός στέγασης Λτδ Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ : * Paul, Lisa & CO 1 Kursbuch (αναγνωστικό) * Paul, Lisa & CO 1 Arbeitsbuch (βιβλίο ασκήσεων) * Paul, Lisa & CO 1 Glossar (βιβλίο λεξιλογίου + CD) * GRAMMATIKLAND 1 (Βιβλίο γραμματικής)

Διαβάστε περισσότερα

«Το πρωινό γεύμα για τους μαθητές του δημοτικού. Αντιλήψεις και καθημερινή πρακτική των παιδιών.»

«Το πρωινό γεύμα για τους μαθητές του δημοτικού. Αντιλήψεις και καθημερινή πρακτική των παιδιών.» «Το πρωινό γεύμα για τους μαθητές του δημοτικού. Αντιλήψεις και καθημερινή πρακτική των παιδιών.» Το πρωινό είναι το πρώτο γεύμα της ημέρας, έπειτα από μία «κοπιαστική νύχτα» για τον οργανισμό μας, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Απορρίμματα, Παραγωγή και Κατανάλωση

Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Απορρίμματα, Παραγωγή και Κατανάλωση ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Όνομα Εκπαιδευτικού: Μαρία Σωκράτους Σχολείο: Η Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) Ζήτημα Σχολείου: Η αύξηση των σκουπιδιών εντός των χώρων του σχολείου, στα πάρκα της κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο προαγωγής προγράµµατος αγωγής υγείας µέσω της φυσικής αγωγής

Μοντέλο προαγωγής προγράµµατος αγωγής υγείας µέσω της φυσικής αγωγής Μοντέλο προαγωγής προγράµµατος αγωγής υγείας µέσω της φυσικής αγωγής Γ. Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Σχετικές θεωρίες που βοηθούν στον σχεδιασµό προγραµµάτων αγωγής υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα