Εγκύκλιος: 58 / Προς το Παραγωγικό Δυναμικό. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκύκλιος: 58 / 2014. Προς το Παραγωγικό Δυναμικό. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014"

Transcript

1 Εγκύκλιος: 58 / 2014 Προς το Παραγωγικό Δυναμικό ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας Αθήνα Τηλ Fax Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014 Θέμα: Εναρμόνιση των Εταιρικών Διαδικασιών μας με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Ασφάλισης Αυτοκινήτων Αγαπητοί Συνεργάτες, Μετά την υπ αριθμόν 56/ εγκύκλιο της εταιρίας μας, αναφορικά με την από 5/5/2014 ισχύ του Νόμου 4261/2014, ο οποίος τροποποίησε σε σημαντικό βαθμό το νομοθετικό πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων και αφού μελετήσαμε και αξιολογήσαμε ενδελεχώς όλες τις παρατηρήσεις, ιδέες και προτάσεις σας για το συγκεκριμένο θέμα, διαμορφώσαμε τη νέα εταιρική μας ΠΟΔΙΠΕΑ (Πολιτική Διαχείρισης Παραγωγής και Είσπραξης Ασφαλίστρων), η οποία έχει αναρτηθεί ήδη στο ERGO Portal. Η νέα ΠΟΔΙΠΕΑ διαμορφώθηκε με στόχο όχι μόνο την εναρμόνισή μας με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει πλέον την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων, αλλά και για την περαιτέρω διευκόλυνση του δικού σας έργου, έτσι ώστε η συνεργασία σας με την εταιρία μας να εκσυγχρονιστεί, αναβαθμιστεί και καταστεί αμεσότερη και περισσότερο αποτελεσματική. Ακριβώς για το λόγο αυτό, η εταιρία μας προχώρησε και σε πρόσθετες τροποποιήσεις, πέραν αυτών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Συνημμένα σας παραθέτουμε τις σημαντικότερες τροποποιήσεις διαδικασιών που θέσαμε ή πρόκειται να θέσουμε σε εφαρμογή στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Οι τροποποιήσεις αυτές αναπτύσσονται στις ακόλουθες επιμέρους ενότητες: Α. Τροποποιήσεις Βασικών Διαδικασιών Β. Τροποποιήσεις Συστήματος ERGO Print - Νέα Ασφαλιστήρια Αυτοκινήτων Γ. Τροποποιήσεις Συστήματος ERGO Print - Ανανεωτήρια Ασφαλιστηρίων Δ. Τροποποιήσεις Συστήματος ERGO Print - Πρόσθετες Πράξεις Αυτοκινήτων Ε. Τροποποιήσεις Συστήματος ERGO ΣΕΠΑ Στο πλαίσιο των σημαντικών αυτών τροποποιήσεων, η εταιρία μας πρόκειται να πραγματοποιήσει εντός του προσεχούς Σεπτεμβρίου Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με θέμα Νέα Πολιτική Διαχείρισης Παραγωγής και Είσπραξης Ασφαλίστρων (ΠΟΔΙΠΕΑ) και Νέες Εταιρικές Διαδικασίες. Στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν όσοι εκ των συνεργατών μας επιθυμούν, δηλώνοντας τη συμμετοχή τους στο ERGO Portal. Για την ημερομηνία και το χώρο που θα πραγματοποιηθεί η κάθε εκδήλωση θα ενημερωθείτε έγκαιρα.

2 Με την προτροπή να διαβάσετε προσεκτικά το συνημμένο έγγραφο, αλλά και την ΠΟΔΙΠΕΑ της εταιρίας μας που έχει ήδη αναρτηθεί στο ERGO Portal και θα τεθεί σε ισχύ την 1 η Σεπτεμβρίου 2014, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε σχετικό και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και κάθε ευκολία στο μεταβατικό αυτό στάδιο, προκειμένου να οδηγηθούμε σε μία νέα περίοδο, καλύτερη για τους ασφαλισμένους μας, για εσάς τους συνεργάτες μας και για την εταιρία μας. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Στάθης Δ. Τσαούσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών 2

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α. Τροποποιήσεις Βασικών Διαδικασιών 1. Η Βεβαίωση Ασφάλισης και το Ειδικό Σήμα στα ασφαλιστήρια αυτοκινήτων έχουν ήδη καταργηθεί, ενώ από την 1 η Σεπτεμβρίου 2014 καταργείται και η διαδικασία έκδοσης Σημάτων Προσωρινής Ασφάλισης, καθόσον αυτά δεν προβλέπονται από το νέο νομοθετικό πλαίσιο και δεν αποτελούν πλέον αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 2. Οι συνεργάτες μας, από την 1/9/2014 θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα ασφαλιστικά του χαρτοφυλακίου τους με έναν από τους τρεις (3) πιο κάτω αναφερόμενους συνδυασμούς συστημάτων, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στην εταιρική ΠΟΔΙΠΕΑ: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A. ERGO Print Β. ERGO Διαχείριση Γ. ERGO ΣΕΠΑ Α Β όλων των κλάδων κλάδου Αυτοκινήτων OXI Λοιπών κλάδων Γ OXI OXI Επιλεγμένα Ασφαλιστήρια όλων των κλάδων με τις Πρ. Πράξεις τους Επιλεγμένα Ασφαλιστήρια όλων των κλάδων με τις Πρ. Πράξεις τους όλων των κλάδων Διευκρινίζουμε ότι: Oι ως άνω συνδυασμοί συστημάτων θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή: από την 1 η Σεπτεμβρίου 2014 για τις νέες ασφαλίσεις και πρόσθετες πράξεις και από την 1 η Οκτωβρίου 2014 για τις ανανεώσεις ασφαλιστηρίων. Έτσι, η διαχείριση των ανανεώσεων του προσεχούς Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί με τον ήδη ισχύοντα συνδυασμό συστημάτων της ERGO. Οι συνεργάτες μας που δεν έχουν επιλέξει μέχρι και την 31 η Ιουλίου 2014 έναν από τους πιο πάνω συνδυασμούς συστημάτων, την 1/9/2014 θα ενταχθούν αυτομάτως: στο συνδυασμό με την ένδειξη Α του πιο πάνω πίνακα, εφόσον μέχρι και την 31/8/2014 διαχειρίζονται τα ασφαλιστικά τους με τον συνδυασμό με την ένδειξη 2 της ισχύουσας ΠΟΔΙΠΕΑ ή στο συνδυασμό με την ένδειξη Β του πιο πάνω πίνακα, εφόσον μέχρι και την 31/8/2014 διαχειρίζονται τα ασφαλιστικά τους με τους συνδυασμούς με την ένδειξη 1 ή 4 της ισχύουσας ΠΟΔΙΠΕΑ. 3. Από την 1 η Σεπτεμβρίου 2014, οι συνεργάτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν από τα γραφεία τους, μέσω του ERGO Portal, όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών τους, έτσι ώστε αυτά να είναι πάντα επικαιροποιημένα. 4. Από την 1 η Σεπτεμβρίου 2014, οι αλλαγές πακέτων ασφάλισης σε ήδη εκδοθέντα ασφαλιστήρια θα διενεργούνται από την εταιρία με πρόσθετες πράξεις, χωρίς να χρειάζεται η επιστροφή και ακύρωση των ήδη εκδοθέντων ασφαλιστηρίων και η έκδοση νέων. 5. Από την 1 η Σεπτεμβρίου 2014, οι συνεργάτες μας, εφόσον επιθυμούν η εταιρία να εκδώσει για λογαριασμό τους ασφαλιστήριο ή πρόσθετη πράξη αυτοκινήτων, πρέπει να υποβάλλουν σ αυτήν σχετική πρόταση, αποκλειστικά και μόνο μέσω του ERGO Portal, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα εκτύπωσης των προτάσεων αυτών, προκειμένου να λαμβάνουν επί αυτών την υπογραφή του λήπτη της ασφάλισης. 3

4 6. Από την 1 η Σεπτεμβρίου 2014, οι συνεργάτες μας θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να εκτυπώνουν μέσω του ERGO Portal απόδειξη είσπραξης ασφαλίστρων για κάθε υπό έκδοση/εκτύπωση ασφαλιστικό έγγραφο (ασφαλιστήριο, ανανεωτήριο και πρόσθετη πράξη) μέσω του ERGO Print, αλλά και για κάθε ασφαλιστικό έγγραφο που έχουν στη διάθεσή τους μέσω του συστήματος ERGO Διαχείριση. Η απόδειξη θα εκτυπώνεται οποτεδήποτε πριν από την έκδοση/εκτύπωση του ασφαλιστικού εγγράφου μέσω του ERGO Print και πριν από την πληρωμή του ασφαλιστικού εγγράφου που έχει εκδοθεί μέσω του συστήματος ERGO Διαχείριση. Η απόδειξη θα φέρει την ημερομηνία της εκτύπωσής της και δεν θα διατίθεται προς εκτύπωση μετά την έκδοση/εκτύπωση του ασφαλιστικού εγγράφου (ERGO Print) ή μετά την πληρωμή του (ERGO Διαχείριση). 7. Από την 1 η Σεπτεμβρίου 2014, οι βασικές διάρκειες ασφαλιστηρίων αυτοκινήτων, που εκδίδονται αποκλειστικά μέσω του συστήματος ERGO Print, διευρύνονται σε τέσσερις (ετήσια, εξάμηνη, τετράμηνη και τρίμηνη). 8. Από την 1 η Σεπτεμβρίου 2014, θα καταργηθεί η διαδικασία χρέωσης ελάχιστων ασφαλίστρων 75 (ή 50 σε δίκυκλα) για ασφαλιστήρια με διάρκεια μικρότερη του έτους και 50 (ή 25 σε δίκυκλα) για έκδοση ασφαλιστηρίων με ετήσια διάρκεια. 9. αυτοκινήτων, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 31/8/2014, θα εξοφλούνται με μετρητά και μόνο πελάτες που εγγράφουν στην ERGO ετησίως μικτά ασφάλιστρα άνω των θα μπορούν να εξοφλούν τα ως άνω ασφαλιστικά με επιταγές έως και δύο (2) μηνών. 10. Εντός του προσεχούς Σεπτεμβρίου θα δοθεί η δυνατότητα στους συνεργάτες μας να εκτυπώνουν μέσω του ERGO Portal ένα νέο πληροφοριακό δελτίο, το οποίο θα έχει το διακριτικό τίτλο Στοιχεία για Έκδοση Ασφαλιστικού Εγγράφου. Το δελτίο αυτό θα αντιστοιχεί σε κάθε νέο ασφαλιστήριο, ανανεωτήριο και πρόσθετη πράξη αυτοκινήτων, που θα βρίσκεται προς έκδοση στο σύστημα ERGO Print και θα παρέχει στους συνεργάτες μας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το προς έκδοση ασφαλιστικό έγγραφο, όπως για τον λήπτη της ασφάλισης, το ασφαλισμένο όχημα, τις παρεχόμενες καλύψεις, τα ασφαλισμένα κεφάλαια, τις παρεχόμενες εκπτώσεις και επιβαρύνσεις, καθώς και για τα ασφάλιστρά του. Β. Τροποποιήσεις Συστήματος ERGO Print Νέα Ασφαλιστήρια Αυτοκινήτων 1. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, οι συνεργάτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν από το γραφείο τους, για λογαριασμό της εταιρίας και μέσω του συστήματος ERGO Print, ασφαλιστήρια αυτοκινήτων απλής αστικής ευθύνης και όλων των ασφαλιστικών προγραμμάτων, σύμφωνα με την πολιτική και τους κανόνες ανάληψης κινδύνων που αναλυτικά περιγράφονται στον εκάστοτε ισχύοντα Πλοηγό Ασφάλισης της εταιρίας. Ειδικότερα: H έκδοση ασφαλιστηρίων PRIME από τα γραφεία των συνεργατών μας, είναι εφικτή μόνο μετά τη διενέργεια σχετικού προασφαλιστικού ελέγχου των κρυστάλλων, του προς ασφάλιση οχήματος από τον ίδιο τον συνεργάτη και υπό την προϋπόθεση μη ύπαρξης ζημίας τους. Οι συνεργάτες μας δεν έχουν την υποχρέωση να αποστέλλουν στην εταιρία τα στοιχεία του προασφαλιστικού ελέγχου, ενώ εφόσον διαπιστωθεί αυξημένη συχνότητα ζημιών θραύσης κρυστάλλων, η εταιρία έχει το δικαίωμα να τους αφαιρέσει τη δυνατότητα έκδοσης του ως άνω ασφαλιστικού προγράμματος. H έκδοση ασφαλιστηρίων IDEAL, IDEAL VALUE, SUPREME και SUPREME VALUE από τα γραφεία των συνεργατών μας, είναι εφικτή μόνο εφόσον τα προς ασφάλιση οχήματα ασφαλίζονται για αξία αποδεκτή από την εταιρία και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Είναι καινούργια, η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των και η έναρξη της ασφάλισής τους είναι ταυτόσημη είτε α) με την ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας τους, είτε β) με την ημερομηνία παραλαβής τους από την αντιπροσωπεία, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από το δελτίο αποστολής ή σχετική βεβαίωση της αντιπροσωπείας. 4

5 Η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των και η έναρξη της ασφάλισής τους είναι ταυτόσημη με την ημερομηνία λήξης προηγούμενης ασφάλισής τους, η οποία περιελάμβανε τουλάχιστον αντίστοιχες καλύψεις. 2. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, εάν οι συνεργάτες μας επιθυμούν ασφαλιστήριο, η άμεση έκδοση του οποίου από τους ίδιους δεν επιτρέπεται από την πολιτική και τους κανόνες ανάληψης κινδύνων της εταιρίας, αυτοί έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν άμεσα ασφαλιστήριο απλής αστικής ευθύνης ή SMART ή PRIME, με τις ενδεχόμενες πρόσθετες καλύψεις Οδικής Βοήθειας και Νομικής Προστασίας και ταυτόχρονα να καταχωρήσουν στο ERGO Portal πρόταση για την έκδοση πρόσθετης πράξης, προκειμένου στη συνέχεια το εκδοθέν ασφαλιστήριο να μετατραπεί στο επιθυμητό ασφαλιστικό πρόγραμμα. Εναλλακτικά οι συνεργάτες μας, εφόσον δεν επιθυμούν την ως άνω επιλογή, μπορούν να υποβάλλουν στην εταιρία, μέσω του εταιρικού ERGO Portal, πρόταση για την έκδοση του ασφαλιστικού προγράμματος που επιθυμούν. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία θα επεξεργάζεται τα στοιχεία της σχετικής πρότασης και θα θέτει αυτά στη διάθεση των συνεργατών μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών (προασφαλιστικός έλεγχος όπου απαιτείται κ.λπ.), έτσι ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν και εκτυπώσουν, μέσω του ERGO Portal και από το γραφείο τους, το σχετικό ασφαλιστήριο: Εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την αιτηθείσα έναρξη της ασφάλισης ή την εμφάνισή τους στο ERGO Portal. Αμέσως μετά την είσπραξη των σχετικών ασφαλίστρων τους από τους λήπτες της ασφάλισης. Με ελεύθερη επιλογή τιμής (εγγύηση τιμής) του ασφαλιστηρίου, μεταξύ της αρχικά υπολογισθείσας και της ισχύουσας κατά τη στιγμή είσπραξης των ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου. Ως αρχικά υπολογισθείσα εννοείται η τιμή που εμφανίζεται στα στοιχεία της ασφάλισης κατά την ανάρτησή τους στο ERGO Portal, ενώ ως ισχύουσα κατά τη στιγμή της είσπραξης εννοείται η διαφορετική τιμή που ενδεχομένως θα έχει προκύψει λόγω μεταβολής του εταιρικού τιμολογίου ή των στοιχείων της ασφάλισης (ηλικία οδηγού και αυτοκινήτου κ.λπ). Με ημερομηνία/ώρα έναρξης ταυτόσημη με την ημερομηνία/ώρα εκτύπωσής τους και με σταθερή διάρκεια (από 1/11/2014 θα υπάρχει εναλλακτική επιλογή με σταθερή ημερομηνία/ώρα λήξης και με διαφοροποιημένη διάρκεια και ποσό ασφαλίστρων). Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων θα αποσύρονται από το ERGO Portal και για την εκ νέου ασφάλιση των αντίστοιχων οχημάτων, θα πρέπει να δημιουργείται νέα πρόταση ασφάλισης και να διενεργείται εκ νέου προασφαλιστικός έλεγχος, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την πολιτική ανάληψης κινδύνων της εταιρίας. 3. Από την 1 η Σεπτεμβρίου 2014, θα είναι εφικτή η έκδοση νέων ασφαλιστηρίων αυτοκινήτων με μη τυποποιημένη διάρκεια, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα είναι τουλάχιστον 30 ημερών και δεν θα υπερβαίνει τους 13 μήνες. Γ. Τροποποιήσεις Συστήματος ERGO Print - Ανανεωτήρια Ασφαλιστηρίων 1. Τα στοιχεία των ανανεωτηρίων όλων των κλάδων ασφάλισης, αρχής γενομένης από αυτά του προσεχούς Οκτωβρίου, θα τίθενται στη διάθεση των συνεργατών μας ένα μήνα πριν από την έναρξη του μήνα ανανέωσής τους και οι συνεργάτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν και εκτυπώνουν μέσω του ERGO Portal ειδοποιητήριο για κάθε ένα από αυτά. 2. Αρχής γενομένης από τις ανανεώσεις του προσεχούς Οκτωβρίου, η εταιρία μας θα αποστέλλει στους λήπτες της ασφάλισης τα ως άνω ειδοποιητήρια με , καθώς και γραπτό μήνυμα (sms) πρόσθετης υπενθύμισης, 5 ημέρες πριν από τη λήξη του και εφόσον δεν θα έχουν εντωμεταξύ καταβληθεί τα ασφάλιστρα του ανανεωτηρίου του. Η διαδικασία 5

6 αυτή θα ισχύει μόνον σε συνεργάτες που θα εκφράσουν σχετική επιθυμία μέσω του ERGO Portal (Προφίλ) και υπό την προϋπόθεση ότι στα στοιχεία του λήπτη της ασφάλισης θα περιλαμβάνονται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) και κινητό τηλέφωνο. 3. Οι συνεργάτες μας θα έχουν τη δυνατότητα, αρχής γενομένης από τις ανανεώσεις του προσεχούς Οκτωβρίου, να εκδίδουν και εκτυπώνουν, μέσω του ERGO Portal, ανανεωτήρια, αποκλειστικά και μόνο μετά την είσπραξη του συνόλου των ασφαλίστρων τους. Διευκρινίζεται ότι, ειδικά η ανανέωση των ασφαλιστηρίων αυτοκινήτων χωρίς χρονική διακοπή, μπορεί να διενεργείται μόνον εφόσον τα ασφάλιστρα του ανανεωτηρίου εισπραχθούν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης του ισχύοντος ασφαλιστηρίου. 4. Επισημαίνεται ότι, κάθε ασφαλιστήριο αυτοκινήτων που η λήξη του είναι μεταγενέστερη της 30/9/2014, θα παύει να ισχύει εφόσον, μέχρι και την ημερομηνία λήξης του, το σχετικό ανανεωτήριό του δεν θα έχει εκδοθεί και εκτυπωθεί από τον συνεργάτη μας και τα ασφάλιστρά του δεν θα έχουν εισπραχθεί από αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, η λήξη της ασφάλισης θα επέρχεται αυτομάτως, χωρίς καμία νομική υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας και του συνεργάτη διαμεσολαβητή για ειδοποίηση του ασφαλισμένου, του λήπτη της ασφάλισης ή άλλης αρμόδιας Αρχής. 5. Μετά την ημερομηνία λήξης κάθε ως άνω ασφαλιστηρίου, τα στοιχεία του μη ενεργοποιηθέντος ανανεωτηρίου του θα παραμένουν στο ERGO Portal για χρονικό διάστημα ακόμη 30 ημερών. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους συνεργάτες μας, σε ημερομηνία μεταγενέστερη της λήξης του ασφαλιστηρίου, να εισπράξουν και αμέσως μετά να εκδώσουν/εκτυπώσουν νέο ασφαλιστήριο, με ημερομηνία και ώρα έναρξης αυτήν της εκτύπωσής του, χωρίς να απαιτείται και πάλι η πληκτρολόγηση των στοιχείων του λήπτη της ασφάλισης και του οχήματος, η δημιουργία πρότασης ασφάλισης και η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών, η διενέργεια προασφαλιστικού ελέγχου, εφόσον πρόκειται για προγράμματα ασφάλισης που το επιβάλλουν και με ελεύθερη επιλογή τιμής (εγγύηση τιμής). 6. Από την 1/10/2014, αρχής γενομένης από τις ανανεώσεις του προσεχούς Νοεμβρίου, οι συνεργάτες μας θα έχουν τη δυνατότητα, πριν από την έκδοση/εκτύπωση κάθε ανανεωτηρίου αυτοκινήτων να τροποποιούν βασικά στοιχεία του και συγκεκριμένα να μεταβάλλουν τη διάρκεια της ασφάλισης, τον υποκωδικό συνεργάτη, τις εκπτώσεις ασφαλιστή και πολλαπλής ασφάλισης, την επιβάρυνση νέου οδηγού, να μειώνουν το ασφαλιστικό ποσό, να αφαιρούν προαιρετικές καλύψεις, να προσθέτουν τις προαιρετικές καλύψεις Οδική Βοήθεια, Νομική Προστασία, ΜΟΣΑ και Κάλυψη Ανασφάλιστου όπου αυτές παρέχονται και τέλος να υποβαθμίζουν και αναβαθμίζουν ασφαλιστικά προγράμματα, εξαιρουμένων των αναβαθμίσεων σε Ideal, Ideal Value, Supreme και Supreme Value. Δ. Τροποποιήσεις Συστήματος ERGO Print - Πρόσθετες Πράξεις Αυτοκινήτων 1. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, οι Πρόσθετες Πράξεις θα δημιουργούνται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρία και τα στοιχεία τους, για την έκδοση των οποίων οι συνεργάτες μας θα έχουν καταχωρήσει σχετική πρόταση αποκλειστικά μέσω του ERGO Portal, θα τίθενται στη διάθεση των συνεργατών μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών (προασφαλιστικός έλεγχος όπου απαιτείται κ.λπ.), έτσι ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν και εκτυπώσουν, μέσω του ERGO Portal και από το γραφείο τους, τις σχετικές πρόσθετες πράξεις: εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την αιτηθείσα έναρξη ισχύος τους ή την εμφάνισή τους στο ERGO Portal, αμέσως μετά την είσπραξη των σχετικών ασφαλίστρων τους από τους λήπτες της ασφάλισης, με ημερομηνία και ώρα έναρξης ταυτόσημη με την αιτηθείσα. 6

7 Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, τα στοιχεία των προσθέτων πράξεων θα αποσύρονται από το ERGO Portal και για την εκ νέου έκδοσή τους θα απαιτείται η δημιουργία νέας πρότασης ασφάλισης και η εκ νέου διενέργεια προασφαλιστικού ελέγχου, εφόσον πρόκειται για τροποποιήσεις που το επιβάλλουν. 2. Όλα τα νέα ασφαλιστήρια αυτοκινήτων με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 31/8/2014 και όλα τα ανανεωτήρια αυτοκινήτων με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 30/9/2014, θα ακυρώνονται αποκλειστικά και μόνο με σχετική επιστολή του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου, την οποία οφείλουν να παραδώσουν ή αποστείλουν στην εταιρία ταχυδρομικά, με μορφή τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικά, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι πιστοποιείται και διασφαλίζεται η γνησιότητα της υπογραφής και των ηλεκτρονικών στοιχείων του εντολέα (λήπτη της ασφάλισης ή ασφαλισμένου). Τα αποτελέσματα της καταγγελίας ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη θα επέρχονται άμεσα από την ημερομηνία λήψης της καταγγελίας από την εταιρία και θα επιστρέφονται άμεσα τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Ε. Τροποποιήσεις Συστήματος ERGO ΣΕΠΑ 1. Από την 1 η Σεπτεμβρίου 2014, τα νέα ασφαλιστήρια που εκδίδονται μέσω του συστήματος ERGO ΣΕΠΑ θα έχουν έναρξη ισχύος την 23:59 της ημερομηνίας πληρωμής των ασφαλίστρων τους και τη διάρκεια που έχει επιλεγεί. Για την επίσπευση της έναρξης ισχύος συγκεκριμένου ασφαλιστηρίου, είναι αναγκαία η επικοινωνία του λήπτη της ασφάλισης με την εταιρία, αμέσως μετά την καταβολή των σχετικών ασφαλίστρων του. 2. Οι Πρόσθετες Πράξεις Αυτοκινήτων θα ισχύουν μόνον εφόσον τα ασφάλιστρά τους έχουν καταβληθεί εντός της αναγραφομένης επί του ειδοποιητηρίου προθεσμίας. 3. Από την 1 η Σεπτεμβρίου 2014, οι συνεργάτες μας για τα ασφαλιστικά έγγραφά τους που είναι ενταγμένα στο ERGO ΣΕΠΑ, θα έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν και εκτυπώνουν, μέσω του ERGO Portal, όλα τα ειδοποιητήρια και τα ασφαλιστικά που αποστέλλει η εταιρία στους πελάτες τους, μετά την πληρωμή των ασφαλίστρων τους. Ταυτόχρονα με την έκδοση κάθε ασφαλιστικού εγγράφου θα αφαιρείται από το ERGO Portal το αντίστοιχο ειδοποιητήριο, έτσι ώστε το αρχείο των ειδοποιητηρίων να περιλαμβάνει πάντοτε τα εκκρεμή (προς πληρωμή και έκδοση) ασφαλιστικά, που διαχειρίζονται μέσω του συστήματος ERGO ΣΕΠΑ. 4. Από την 1 η Οκτωβρίου 2014, οι συνεργάτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να εντάσσουν και τα νέα ασφαλιστήρια αυτοκινήτων στο σύστημα ERGO ΣΕΠΑ. Αθήνα, 1 Αυγούστου

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife A.E.A.Z. αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΡΩΝ ERGO A.A.E.Z.: 19.12/1.9.2013 Συνεργαζόμενων Εταιριών: 100/1.5.2013 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτου Περιλαμβάνονται το κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Γράφει ο Φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος(*) 1.... οι στόχοι: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «το σχέδιο (για τον ΚΦΑΣ), με τις απαραίτητες νομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 125873703000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 338316

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 125873703000, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 338316 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την... μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός μεν της εταιρίας με την επωνυμία «Globalnet Μεσίτες Ασφαλίσεων ΕΠΕ», που έχει την έδρα της στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρ. Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.:40432 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Καντόλα Ζηνοβία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 Αθήνα, 03/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-100/15 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Ισχύουν από Δεκέμβριο 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire

Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο:351 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013 Θέμα: Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας Santé Primaire Αγαπητοί Συνεργάτες, Η εταιρία, σε συνέχεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Διαμεσολαβών στην ασφάλιση (κωδικός) Αριθμός προσωρινού σήματος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ / ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Επώνυμο/Επωνυμία συμβαλλόμενου Όνομα Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα

UltraCare. Οδηγός προγραμμάτων. Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Οδηγός προγραμμάτων Για προγράμματα με ημερομηνία έναρξης από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετέπειτα UltraCare Contents Ο οδηγός προγραμμάτων σας 3 Ατομικά προγράμματα 3 Περίοδος υπαναχώρησης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα