ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου Σοφία Τηλέφωνο: Fax: Αθήνα: Αρ. Πρωτ.: 2778 Διακήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (χορήγηση μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης), για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες οχημάτων μηχανημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων 2. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/ «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 3. Το Π.Δ. 60/2007 περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων-οδηγ. 2004/18/ΕΚ. 4. Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 5. Τις διατάξεις του Ν. 3310/05 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύνοψης δημοσίων συμβάσεων" όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/ Την υπ αριθ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/1673/ ) περί «Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν 3310/05, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν 3414/ Το Ν. 3463/06 περί κύρωσης του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/ τ.α ) 10. Το άρθρο 13 του Ν. 2503/97, το άρθρο 55 του Ν.2238/94 και το άρθρο 3 του Ν.1726/ Τις διατάξεις του Ν. 3054/02 «Περί οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». 12. Την υπ αριθ. 07/2012 (Α.Δ.Α.: B4ΛΕΟΡ05-ΤΩΧ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης βενζίνης αμόλυβδης), για τα οχήματα και μηχανήματα του Ε.Δ.Σ.Ν.Α Τις Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι δεσμεύσεις πίστωσης ποσών ύψους ,00 Ευρώ, σε βάρος των Κ.Α & Προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους Την υπ αριθμ. 06/2012 (Α.Δ.Α.: Β4ΛΕΟΡ05-85Χ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση σε βάρος των Κ.Α & Προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους Την υπ.αριθμ. 861/2012 (Α.Δ.Α.:Β4Λ17Λ7-ΘΞΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής., με την οποία ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. εξουσιοδοτείται να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες για την ανάδειξη προμηθευτώνχορηγητών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων-μηχ/των των υπηρεσιών του. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (χορήγηση μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης), για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης), για τα οχήματα και μηχανήματα του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης # ,00 # συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ειδικότερα η προμήθεια αφορά: α) Πετρέλαιο κίνησης (diesel): λίτρα. β) Αμόλυβδη βενζίνη: λίτρα. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3 Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να περιοριστεί στις (40) ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 άρθρ. 32, παράγρ. 5 & 6, κατόπιν αξιοποιήσεως της τεχνολογίας για την άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στα Τεύχη του Διαγωνισμού. Άρθρο 1: Τεχνικές προδιαγραφές Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω ειδών περιλαμβάνονται στο υπ.αριθμ. 1895/ έγγραφο της Δ/νσης Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων & Προδιαλογής Υλικών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 2: Τόπος, χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού και παροχή πληροφοριών 2.1 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (οδός Άντερσεν 6 & Μωραϊτη 90, Αθήνα), στο Τμήμα Προμηθειών, την 25η/7/2012. ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11:00 και ώρα λήξης 11:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Άρθρο 3: Δικαιούμενοι συμμετοχής-δικαιολογητικά 3.1 Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Α. Οι Έλληνες πολίτες: α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό η άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση η έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης η αναγκαστικής διαχείρισης η πτωχευτικού συμβιβασμού η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

4 δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των ανωτέρω εδαφίων (γ) και (δ), εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται: o Ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος και ότι δεν λειτουργούν υπό καθεστώς νομικών περιορισμών και o Ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου. Β. Οι αλλοδαποί: α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου η ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής η δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις γ και δ της περίπτωσης Α. δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου η σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. ε. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) της περίπτωσης (Α) που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. Γ. Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά η αλλοδαπά): Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης Α. εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. Για τα νομικά πρόσωπα υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της

5 εταιρείας ή οι διοικούντες αυτή, σύμφωνα με την αριθ. 2854/97 πράξη του ΣτΕ και την 667/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Δ. Οι συνεταιρισμοί: α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γ και δ της ανωτέρω περίπτωσης Α. γ. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών: α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. β. Πιστοποιητικά σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. γ. Ο ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 3.3 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφ' όσον έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους. Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή μνεία της προγενέστερης κατάθεσης των δικαιολογητικών. 3.4 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 3.5 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν

6 στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο ή αρμόδιο επαγγελματικό οργανισμό του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες & Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής. Άρθρο 4: Δικαιολογητικά αξιολόγησης των προμηθευτών 4.1 Για να διαπιστώσει τη φερεγγυότητα, την επαγγελματική αξιοπιστία και τη χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση και οι τεχνικές δυνατότητες των προμηθευτών, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 4.1 α Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. 4.1 β Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). 4.1 γ Εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 4.1 δ Η συνέπεια των επιχειρήσεων στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών τους προς υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. 4.1 ε Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.

7 4.1 στ Η οικονομική επιφάνεια των επιχειρήσεων. 4.1 ζ Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή τους, το εύρος της δραστηριότητάς τους και το κύρος τους. 4.1ι η Η παραγωγική δυνατότητα, σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη. 4.1ιθ Η ποιότητα των προϊόντων τους Για την εξέταση των ανωτέρω κριτηρίων, οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους, με ποινή να μη γίνει αποδεκτή αυτή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 4.2 α Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/88 ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία, δεν έχουν αποκλεισθεί από τους διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ. 4.2 β Βεβαίωση μιας τουλάχιστον τράπεζας ή ενός άλλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με την οποία θα πιστοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα του προμηθευτή. 4.2 γ Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ισολογισμών των επιχειρήσεων κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους, διενέργειας του διαγωνισμού, οικονομικές χρήσεις. 4.2 δ Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, καθώς και του κύκλου εργασιών τους, που αφορά ειδικότερα τα υπό προμήθεια είδη, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους, διεξαγωγής του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν οι επιχειρήσεις λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη, για το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 4.2 ε Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις υγρών καυσίμων των τριών τελευταίων ετών και ειδικότερα οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες στην ελληνική και διεθνή αγορά (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υγρών καυσίμων. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης

8 ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. 4.3 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες, που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων των υγρών καυσίμων (επίσημο πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας των επιχειρήσεων κατά ISO 900 ). 4.4 Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν. Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλειπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά. Άρθρο 5: Προέλευση των προσφερόμενων ειδών 5.1 Οι προμηθευτές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και παραγωγής του κάθε είδους καυσίμου που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για είδη προσφερόμενα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5.2 Ο προσφέρων πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του κάθε είδους προσφερόμενου καυσίμου καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας- Γενική Γραμματεία Εμπορίου, για την κατά την κρίση του επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος, από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. & του δημοσίου για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την παραγωγή μερικώς ή ολικώς των καυσίμων έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

9 5.3 Όταν οι προσφέροντες δεν παράγουν τα προσφερόμενα είδη καυσίμων, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα παραχθούν τα είδη με τα οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 5.4 Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή εργοστασίου με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Άρθρο 6: Εγγυήσεις 6. 1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το διάστημα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική. Ως εγγυήσεις θεωρούνται τα παρακάτω έγγραφα: o Οι εγγυητικές επιστολές. o Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου & o Τα γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο αυτής είναι διαμορφωμένο με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Ειδικότερα ως προς τα έντοκα γραμμάτια δημοσίου ισχύουν τα παρακάτω: o Οι τίτλοι τους γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. o Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίησή τους στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκποίησης και o Η επιστροφή τους γίνεται με παραλαβή αυτών από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

10 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής, η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% της τιμής προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση μαζί με την προσφορά ή μέσα σε 15 ημέρες, το αργότερο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστού 5%. Η εγγύηση που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 1. Την ημερομηνία έκδοσης. 2. Τον εκδότη. 3. Τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 4. Τον αριθμό της εγγύησης. 5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7. Την παρούσα διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού. 8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

11 9. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 10. Την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς. 11. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 1. Την ημερομηνία έκδοσης. 2. Τον εκδότη. 3. Τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 4. Τον αριθμό της εγγύησης. 5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια είδη. 8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 9. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

12 10. Την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα είδη, πλέον δύο (2) μήνες. 11. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εφόσον η παράδοση των καυσίμων γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.., κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα καύσιμα που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι άριστης ποιότητας και ότι θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή ποσότητας των καυσίμων, διαπιστωθεί ότι αυτή δεν πληροί τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτό θα προκύπτει κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει την ποσότητα καυσίμων που κρίνεται ως ακατάλληλη, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής. Αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει καταθέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.. Κατά το χρόνο της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση κάθε ποσότητας καυσίμων, όταν αυτή αποδεικνύεται κακής ποιότητας. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, θα κάνει ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αυτές σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόπο που θα είναι δυνατό να συμφωνηθεί. Εάν η πιο πάνω αναφερόμενη ακαταλληλότητα των καυσίμων, προκαλέσει ολική ή μερική διακοπή της λειτουργίας των μηχ/των-οχ/των του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.. και αυτή η διακοπή

13 διαρκέσει στο σύνολό της περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος επιπρόσθετα με τις άλλες υποχρεώσεις από το άρθρο αυτό, να καταβάλλει στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α.., λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του προμηθευτή, το ποσό των πενήντα (50) ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης πέραν των πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Η ρήτρα αυτή θα επιβάλλεται με απόφαση του Προέδρου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.. Αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι με την προσφορά τους να καθορίζουν τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν κατά το χρόνο της εγγύησης τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Στην περίπτωση ένωση προμηθευτών οι παραπάνω εγγυήσεις περιλαμβάνουν επιπλέον και τον όρο ότι αυτές καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των μελών. Άρθρο 7: Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, απευθείας ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) Δ/νση: Άντερσεν 6 & Μωραϊτη 90 Τ.Κ.: Τμήμα: Προμηθειών Η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., λήγει την ώρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Η προθεσμία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 24η/7/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού από ώρα 11:00 μέχρι την ώρα 11:30, που ορίζεται από το άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. εκπρόθεσμα ή κατατίθενται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σε αυτούς που τις υπέβαλλαν ως εκπρόθεσμες.

14 Άρθρο 8: Τρόπος σύνταξης των προσφορών 8.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή των προμηθευτών σε αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 8.2 Οι προσφορές με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα. Πάνω στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλήρης τίτλος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. που διενεργεί την προμήθεια. γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 3 και 4 της παρούσας διακήρυξης. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο το κάθε ένα. Τα τεχνικά στοιχεία καθώς και η υπεύθυνη δήλωση της παρ.2 του άρθρ.5 της παρούσας διακήρυξης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο σφραγισμένο, μέσα στον φάκελο προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, το συντεταγμένο από τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. πρωτότυπο τιμολόγιο προσφοράς το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., συμπληρωμένο σε όλα του τα άρθρα με την υπογραφή και την σφραγίδα του διαγωνιζόμενου. Το ποσοστό έκπτωσης για τα καύσιμα της κατωτέρω περίπτωσης 8.7 Α θα αναφέρεται στην Μέση Χονδρική Τιμή που έχει διαμορφωθεί κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών και θα πιστοποιείται από το αρμόδιο τμήμα της Νομαρχίας. Το ποσοστό έκπτωσης για την περίπτωση 8.7 Β θα αναφέρεται στην Μέση Λιανική Τιμή που έχει διαμορφωθεί κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών και θα πιστοποιείται από το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας Αττικής. Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποιήσεως της μέσης τιμής από την παραπάνω υπηρεσία, για τιμή θα λαμβάνεται η εγγύτερη πιστοποιηθείσα Μ.Τ. η οποία δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες προ της παράδοσης. 8.3 Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της

15 προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 8.4 Οι προσφορές υπογράφονται είτε από τους ίδιους τους προμηθευτές είτε από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 8.5 Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά της ένωσης προμηθευτών θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα η ποσότητα των ειδών ή το μέρος αυτής που αντιστοιχεί στον καθένα, στο σύνολο της προσφοράς. 8.6 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης. 8.7 Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή μέρος της προμήθειας. Μπορούν να γίνουν δεκτές προσφορές για τμήμα μόνο της προμήθειας όταν αυτό αφορά: Α) τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης) που θα παραδίδονται στις δεξαμενές του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., στους χώρους των ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και ΣΜΑ Σχιστού. Β) Η αμόλυβδη βενζίνη, με την οποία θα ανεφοδιάζονται τα οχήματα του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. από κατά τόπους πρατήρια λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων τα οποία λειτουργούν και στις τρεις παρακάτω αναφερόμενες περιοχές ή ξεχωριστά πρατήρια για κάθε περιοχή ενδιαφέροντος. Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας (δηλ. πετρέλαιο κίνησης στις δεξαμενές του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και αμόλυβδη βενζίνη από τρία πρατήρια λιανικής ή ιδιόκτητες δεξαμενές εντοπισμένα στις υποδεικνυόμενες περιοχές ) οφείλουν να γνωρίσουν στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και τρία πρατήρια υγρών καυσίμων συνεργαζόμενα με τους ίδιους και τα οποία θα λειτουργούν στις εξής περιοχές στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ελληνικού και των όμορων αυτού Δήμων( Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Άλιμος)

16 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Άνω Λιοσίων και των όμορων αυτού δήμων (Ασπρόπυργος, Καματερό) ή των Δήμων Χαϊδαρίου, Αιγάλεω. στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων περιοχής Ελληνορώσσων και των όμορων αυτού δήμων (Ν. Ψυχικό, Αμπελόκηποι, Γαλάτσι) προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ανεφοδιασμού σε βενζίνη αμόλυβδη των οχημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Άρθρο 9: Αποκλίσεις-Διευκρινίσεις-Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές Προσφορές 9.1 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης (Υπεύθυνη Δήλωση, άρθρ. 4 παρ. 4.4), εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν δέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 9.2 Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 10: Προσφερόμενη Τιμή Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: 10.1 Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης ή χονδρικής πώλησης (κατά περίπτωση) του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής-Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.6 του Ν. 2503/97, 41 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ σε συνδ. με το άρθρ. 282 παρ. 1α του Ν. 3852/ Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ή κατά είδος ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε

17 προσφερόμενου είδους καυσίμου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου. Γι αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος καυσίμου για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας καυσίμων ή να υποβάλλουν προσφορά για μέρος αυτής, δηλαδή για το σύνολο των προς προμήθεια καυσίμων Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου Προσφορά με την οποία δίνεται τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.. Άρθρο 11: Χρόνος ισχύος των προσφορών 11.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του προμηθευτές, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α., πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τρεις (3) μήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Άρθρο 12: Αποσφράγιση των προσφορών 12.1 Η επιτροπή του διαγωνισμού (παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών) θα αποσφραγίσει δημόσια τις προσφορές την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. Η αποσφράγιση θα γίνει με την παρακάτω διαδικασία: o Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή του διαγωνισμού, όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.

18 o Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την παραπάνω επιτροπή, στην κατοχή της οποίας παραμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών-στοιχείων που συνοδεύουν αυτή. o Οι παρευρισκόμενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές, θα αποσφραγιστεί από την επιτροπή του διαγωνισμού σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί από την ίδια, οι δε ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν εγγράφως Όσων συμμετασχόντων οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, αλλά επιστρέφεται σε αυτούς. Άρθρο 13. Αξιολόγηση προσφορών 13.1 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπ όψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 13. 1α Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης β Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε γ Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοιο ή παρεμφερές υλικό Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης όσον αφορά την αμόλυβδη βενζίνη την ημέρα παράδοσης & το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης όσον αφορά το πετρέλαιο diesel κίνησης, όπως αυτές προκύπτουν από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καύσιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμων και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

19 13.4 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. Επίσης, προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 14: Ασυνήθιστα χαμηλή τιμή προσφορών 14.1 Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας καυσίμων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. θα ελέγξει σε συνεννόηση με τον προσφέροντα τις παρεχόμενες διευκρινήσεις για τη σύνθεση των προσφορών με βάση τα παρασχεθέντα προς τούτο δικαιολογητικά. Άρθρο 15: Υποβολή ενστάσεων 15.1 Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων πριν την υπογραφή της σύμβασης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: Α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, υποβάλλεται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη μέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε

20 (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρ. 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (μετάθεση της ημερομηνίας του διαγωνισμού). Β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν. Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού επιτροπή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή αξιολόγησης το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Εκτελεστική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά Οι ανωτέρω αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ελέγχονται για τη νομιμότητά τους από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την περιέλευσή τους σε αυτόν, ο οποίο εκδίδει και σχετική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οι αποφάσεις είναι παράνομες τις ακυρώνει (άρθρ του Ν. 3463/2006 & άρθρ. 225 του Ν. 3852/2010) Κάθε ενιστάμενος προμηθευτής που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να προσφύγει στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να προσβάλλει τις παραπάνω αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση των αποφάσεων ή από την κοινοποίησή τους ή αφότου έλαβε γνώση αυτών (άρθρ. 150 Ν. 3463/2006 & άρθρ. 225,226 & 238 του Ν. 3852/2010) Επίσης κάθε ενστάμενος προμηθευτής, ο έχων έννομο συμφέρον, μπορεί να προσβάλλει τις σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθ. 149 & 150, του Ν. 3463/2006), ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρ. 152 του παραπάνω νόμου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή τους ή την κοινοποίησή τους ή αφότου έλαβε γνώση αυτών.

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα