Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12"

Transcript

1 Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη Κωδικός μελέτης: MBC1/12 Έκδοση πρωτοκόλλου: 1.0 Ημερομηνία: 20/9/2012 Φάση μελέτης: ΙV (Παρατήρησης) Χορηγός της μελέτης: Εταιρεία Ογκολόγω ν Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) (Χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΕΣΠΑ) Διεύθυνση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 105, Αθήνα Τηλέφωνο: Φαξ: Φορέας Οικονομικής Διαχείρησης: Επιστημονική Επιτροπή δοκιμής: Πανεπιστήμιο Κρήτης Δ. Μαυρουδής, Γ. Φούτζηλας, Β. Μπαρμούνης Υπεύθυνοι δοκιμής: διεξαγωγής Γ. Λύπας, Δ. Τρυφωνόπουλος, Ε. Σαλούστρος 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΛIΣΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Πίνακας δραστηριοτήτων και αξιολογήσεων EIΣΑΓΩΓΗ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριοι στόχοι ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Πληθυσμός της μελέτης Κριτήρια εισαγωγής Κριτήρια Αποκλεισμού ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Συνολικός σχεδιασμός της μελέτης Μεθοδολογία Υλοποίησης Πράξης Αξιολογήσεις της μελέτης ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Καθορισμός μεγέθους δείγματος Στατιστικές και αναλυτικές μέθοδοι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Συλλογή δεδομένων Εκπαίδευση του προσωπικού Επιτήρηση μελέτης

3 11.4 Διαχείριση δεδομένων Διασφάλιση της ποιότητας ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Διεξαγωγή της μελέτης σύμφωνα με την δεοντολογία Ενημέρωση και συγκατάθεση ασθενούς Εμπιστευτικότητα ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Χρήση των πληροφοριών και δημοσίευση Τεκμηρίωση της μελέτης και αρχειοθέτηση δεδομένων Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

4 1 ΛIΣΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ Συντομογραφία Επεξήγηση CI CRF ΕΟΦ ICH-GCP BRCA1/2 ΕΟΠΕ Confidence Interval (Διάστημα εμπιστοσύνης) Case Report Form (Έντυπο καταγραφής περιστατικού) Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων International Conference on Harmonization Good Clinical Practice (Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Εναρμόνιση Ορθή Κλινική Πρακτική) 4

5 2 ΣΥΝΟΨΗ Τίτλος: Φάση της μελέτης: Στόχοι: Μεθοδολογία: Αριθμός ασθενών: Διάγνωση και κύρια κριτήρια εισαγωγής: Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες. ΙV (Παρατήρησης) Κύριοι στόχοι: 1) Να καταγραφούν οι περιπτώσεις και η ακολουθούμενη κλινική πρακτική αντιμετώπισης τών ασθενών με ανδρικό καρκίνο του μαστού. 2) Να γίνει ανίχνευση των μεταλλαγών των γονιδίων BRCA1 & 2 στους ασθενείς. Δευτερεύοντες στόχοι 1) Να δωθεί γενετική συμβουλή στους ασθενείς με μεταλλαγές BRCA1/2. 2) Να γίνει γενετικός έλεγχος για μεταλλαγές των γονιδίων BRCA1/2 στους συγγενείς 1 ου και 2 ου βαθμού των ασθενών με γενετικές μεταλλαγές 3) Να διερευνηθεί η ύπαρξη άλλων γενετικών μεταλλαγών (εκτός των BRCA1/2), σε ασθενείς με κληρονομικό ιστορικό νεοπλασίας για ερευνητικούς σκοπούς (translational analysis) Πρόκειται για μία πολυκεντρική, μελέτη παρατήρησης φάσης IV καταγραφής των φακέλων (ιατρικών αρχείων) ασθενών, η οποία θα βασισθεί στη συλλογή δεδομένων από ηλεκτρονικά ή έντυπης μορφής ιατρικά αρχεία με διαθέσιμα στοιχεία για ασθενείς με ανδρικό καρκίνο του μαστού, που πληρούν τα ακολούθως αναφερόμενα κριτήρια. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης θα συλλεχθούν με τη χρήση Εντύπου Καταγραφής Περιστατικών έντυπης μορφής (paper-crf). Περίπου ασθενείς Για να θεωρηθεί ένας ασθενής κατάλληλος για καταγραφή στη μελέτη, θα πρέπει να πληροί όλα τα παρακάτω κριτήρια: 1. Ιστολογικά τεκμηριωμένος ανδρικός καρκίνος του μαστού 2. Ηλικία > 18ετών 3. Γραπτή συγκατάθεση του ασθενούς Υπό μελέτη θεραπεία: Καταγραφή της ακολουθούμενης θεραπείας 5

6 Στατιστικές μέθοδοι: Λόγω της Μη-παρεμβατικής φύσης της μελέτης δεν εφαρμόζονται τυπικές μεθοδολογίες στατιστικής για τον υπολογισμό δείγματος. Η μελέτη είναι προβλέπεται να διαρκέσει για 2χρόνια. Ημερομηνία σύνοψης: 20 Σεπτεμβρίου 2012 Έκδοση: 1.0 6

7 3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 3.1 Πίνακας δραστηριοτήτων και αξιολογήσεων Γραπτή Συγκατάθεση 1 Αξιολόγηση Επίσκεψη X Κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά Ιατρικό Ιστορικό Ογκολογικό ιστορικό 2 Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου 4 Πληροφορίες αναφορικά με τη θεραπεία Λήψη δείγματος αίματος του ασθενούς 3 Γενετική ανάλυση για μεταλλαγές BRCA1/2 Παροχή γενετικής συμβουλής 8 Γενετικός έλεγχος συγγενών 9 Διερεύνηση γενετικών μεταλλαγών (εκτός των BRCA1/2) για 10 ερευνητικούς σκοπούς X X X X X Χ X Χ Χ Χ Πρωτόκολλο Έκδοση Σεπτεμβρίου 2012 Σελίδα 7 από 31

8 Επεξηγήσεις 1. Η διαδικασία της γραπτής συγκατάθεσης μετά από ενημέρωση του/της ασθενούς θα λάβει χώρα πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με τη μελέτη. 2. Θα καταγραφεί το πλήρες ιστορικό του/της ασθενούς. 3. Θα καταγραφεί το πλήρες ογκολογικό ιστορικό του/της ασθενούς: ημερομηνία ιστολογικής διάγνωσης, στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση, βαθμός κακοήθειας, στοιχεία της χειρουργικής επέμβασης (αν εφαρμόζεται), δεδομένα για τη συμπληρωματική ακτινοθεραπεία καθώς και η ημερομηνία της υποτροπής (αν εφαρμόζεται). 4. Θα καταγράφεται το οικογενειακόιστορικότου ασθενούς που σχετίζεται με την εμφάνιση καρκίνου 5. Θα καταγράφεται το χορηγο ύμενο θεραπευτικό σχήμα 6. Θα γίνει λήψη αίματος του ασθενούς 7. Θα γίνει γε νετική ανάλυση για την ανίχνευση μεταλλαγών των γονιδίων BRCA1 και 2 στο DNA των ασθενών 8. Θα παρασχεθεί γενετική συμβουλή στους ασθενείς με μεταλλαγμένα BRCA1/2 γονίδια 9. Θα γίνει γενετικός έλεγχος στους συγγενείς των ασθενών με μεταλλαγμένα γονίδια κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσής τους 10. Θα γίνει προσπάθεια διερεύνησης και ανιχνεύσεως νέων γε νετικώ ν μεταλλαγώ ν σε ασθενείς με θετικό κληρονομικό ιστορικό νεοπλασίας ή έλεγχος άλλων διαγνωστικών παραμέτρων από το γενετικό υλικό των ασθενών κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσής τους Πρωτόκολλο Έκδοση Σεπτεμβρίου 2012 Σελίδα 8 από 31

9 Πρόκειται για μελέτη καταγραφής των φακέ λων (ιατρικώ ν αρχείων) ασθενών με διαγνωσμένο ανδρικό καρκίνο του μαστού. Η μελέτη θα βασισθεί στη συλλογή δεδομένων από ηλεκτρονικά ή έντυπης μορφής ιατρικά αρχεία με διαθέσιμα στοιχεία για ασθενείς που πληρούν τα ακολούθως αναφερόμενα κριτήρια καταλληλότητας. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες γα ι τους σκοπούς της παρούσας μελέτης θα συλλεχθούν με τη χρήση Εντύπου Καταγραφής Περιστατικών έντυπης μορφής (paper-crf). Θα ζητηθεί από τον ερευνητή/θεράποντα ιατρό να παρέχει τα ακόλουθα δεδομένα ξεχωριστά για κάθε ασθενή που θα κριθεί κατάλληλος για ένταξη στην παρούσα μελέτη, βάσει των ιατρικών αρχείων, και να καταγράψει τα εν λόγω δεδομένα στο CRF έντυπης μορφής: Αρχικά ασθενή και ημερομηνία γέννησης Κοινωνικά δημογραφικά χαρακτηριστικά ασθενή (συμπεριλαμβανομένων σωματικού βάρους, ύψους, φυλής, μορφωτικού επιπέδου, επαγγελματικής κατάστασης) Ιατρικό Ιστορικό Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου Ημερομηνία αρχικής διάγνωσης του καρκίνου του μαστού και ιστοπαθολογικά δεδομένα κατά την αρχική διάγνωση (παθολογοανατομική/χειρουργική σταδιοποίηση [ptnm], ιστολογικός τύπος, βαθμός κακοήθειας κλπ) Ημερομηνία διάγνωσης μεταστατικού καρκίνου, μεταστατική(ες) εστία(ες) Χορηγηθήσες θεραπείες, δηλ., ορμονοθεραπεία, χημειοθεραπεία, βιολογική θεραπεία, χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία. Ημερομηνία έναρξης της θεραπείας. Αποτελέσματα γενετικού ελέγχου μεταλλαγών των γονιδίων BRCA 1/2, σε ασθενείς υπό παρακολούθηση. Πρωτόκολλο Έκδοση Σεπτεμβρίου 2012 Σελίδα 9 από 31

10 4. EIΣΑΓΩΓΗ Ο ανδρικός καρκίνος μαστού είναι ένας σπάνιος όγκος καθώς αποτελεί μόλις το 0.5-1% σε σχέση με το γυναικείο καρκίνο του μαστού με την επίπτωσή του να αυξάνει παράλληλα με την ηλικία. Συγκριτικά με το γυναικείο καρκίνο του μαστού θεωρείται ότι έχει δυσμενέστερη πρόγνωση, παρόλο που ορισμένες συγκριτικές με το γυναικείο καρκίνο μαστού μελέτες δεν ανιχνεύουν διαφορά. Οι περισσότερες μελέτες πού αφορούν στον ανδρικόκαρκίνο του μαστού περιλαμβάνουν μικρό δείγμα ασθενών και βραχεία παρακολούθηση, περιορίζοντας τα συμπεράσματά τους. Δεδομένου ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην αντιμετώπιση του γυναικείου καρκίνου του μαστού τόσο λόγωτης πρωϊμότερης ανίχνευσής του όσο και στη βελτίωση της θεραπείας του, χρειάζονται περισσότερα δεδομένα αναφορικ ά με την ίδια νόσο στους άνδρες. Στην Ελλάδα, επί του παρόντος, σε αντίθεση με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες δε γίνεται καταγραφή των περιστατικών ανδρικού κ αρκ νου ί του μαστού. Ωστόσο, ακ όμη κ αι σε χώρες όπου καταγράφονται οι ανδρικοί καρκίνοι μαστού συχνά δεν καταγράφεται το στάδιό του, τα ιστολογικά του χαρακτηριστικά, ο φαινότυπος, η θεραπεία του, η ανταπόκριση στη θεραπεία καθώς και παράγοντες κινδύνου. Η ανάγκη λοιπόν της καταγραφής των ασθενών με ανδρικό καρκίνο μαστού και συγκεκριμένων πληροφοριών που αφορούν τη νόσο αλλά και των εφαρμοζόμενων θεραπειών ανά γραμμή θεραπείας, καθίσταται αναγκαία, προς αναζήτηση παραγόντων κινδύνου, συσχέτιση με τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά και συλλογή δεδομένων επιβίωσης. Άνδρες ασθενείς με καρκίνωμα μαστού, ο οποίοι έχουν επιλεγεί ανεξάρτητα από το οικογενειακό τους ιστορικό, παρουσιάζουν μεταλλαγές στα γονίδια BRCA1/2 σε ποσοστό 14-27%. Οι ασθενείς αυτοί βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκινώματος στον άλλο μαστό σε σχέση με άνδρες ασθενείς με καρκίνωμα μαστού που δεν φέρουν μεταλλάξεις των γονιδίων αυτών. Συγχρόνως, οι ίδιοι αυτοί ασθενείς έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο και σε άλλα όργανα όπως το πάγκρεας, ο προστάτης αδένας, αλλά και το δέρμα (μελάνωμα). Ο προ-συμπτωματικός έλεγχος (scr eening) των ατόμων αυτών με την λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού Πρωτόκολλο Έκδοση Σεπτεμβρίου 2012 Σελίδα 10 από 31

11 και την φυσική εξέταση, αλλά και με εργαστηριακές (PSA) ή απεικονιστικές μεθόδους φαίνεται ότι προσφέρει σημαντικάστην έγκα ιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των παραπάνω νεοπλασμάτων. Η ανίχνευση των μεταλλαγών στα γονίδια ΒRCA1/2 στους άνδρες ασθενείς με καρκίνο του μαστού είναι επίσης σημαντική για τους συγγενείς των ασθενών. Η πιθανότητα των συγγενών πρώτου (γονείς, τέκνα) και δευτέρου βαθμού (αδέλφια) να φέρουν τις ίδιες μεταλλαγές και επομένως να αντιμετωπίζουν τον ίδιο αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κακοήθων νεοπλασμάτων είναι 50%. Κατά συνέπεια, το όφελος από τον προσυμπτωματικό έλεγχο των ατόμων αυτών είναι προφανές. Το πρόβλημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις γυναίκες, καθώς εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού (έως 80%) και ωοθηκ ών (έως 60%). Για τις γ ναίκ υ ς ε αυτές οι δυνατότητες του πρoσυμπτωματικού ελέγχου αλλά και των προφυλακτικών χειρουργικών επεμβάσεων φαίνεται να μειώνουν σημαντικά-μέχρι και 100%-τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού και ωοθηκών, ενώ η προφυλακτική ωοθηκεκτομή φαίνεται να προσφέρει όφελος και στην επιβίωση. Τέλος, οι σύγχρονες δυνατότητες της γενετικής δίνουν την ευκαιρία στους φορείς μεταλλαγών των γονιδίων να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους δεν θα κληρονομήσουν τις ίδιες μεταλλαγές, κάνοντας χρήση του προ-εμφυτευτικο ύ γενετικού ελέγχου (pre-implantation genetic diagnosis). Ο στόχος της μελέτης κατά τη διετή διάρκεια είναι να καταγραφούν τα κλινικά περιστατικά από το 1990 μέχρι και το πέρας της μελέτης, να καταγραφούν τα κλινικά δεδομένα των ασθενών και η θεραπευτική αντιμετώπιση τους, να γίνει γονιδιακός έλεγχος των εν ζωή ασθενών που παρακολουθούνται από τις κλινικές και να δωθεί γε νετική συμβουλευτική όπου χρειάζεται. Υπολογίζεται ότι θα καταγραφούν περίπου ασθενείς σε όλη την Ελλάδα. Για τους ασθενείς που θα βρεθούν φορείς παθογόνου μετάλλαξης, θα προσφερθεί γονιδιακός έλεγχος και συμβουλευτική 2 συγγενών πρώτου βαθμού. H Επιστημονική Επιτροπή του έργου (Steering Committee) αποτελείται από: 1) Δημ. Μαυρουδής, Καθηγητής Π.Κ., 2) Γ. Φούντζηλας, Καθηγητής, ΑΠΘ, 3) Πρωτόκολλο Έκδοση Σεπτεμβρίου 2012 Σελίδα 11 από 31

12 Δημ. Τρυφωνόπουλος, Επιμελητής ΕΣΥ, 4) Εμ. Σαλούστρος, Επιμελητής ΕΣΥ, 5) Γ. Λύπας, Παθολόγος-ογκολόγος. 5 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο ανδρικός καρκίνος του μαστού είναι μία σπάνια νόσος, για την οποία στερούμαστε επιδημιολογικών, κλινικών και θεραπευτικώ ν δεδομένων στην Ελλάδα. Είναι ανάγκη λοιπόν να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων, ως προϊόν της καταγραφής των ασθενών αυτών καθώς και της καταγραφής των θεραπειών που έλαβαν και της επιβίωσής τους. Τα δεδομένα αυτά θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση μιας συνολικότερης και πιο ορθής αντίληψης της εικόνας της νόσου στην Ελλάδα, καθώς και στην πιθανή διαμόρφωση κοινών θεραπευτικώ ν επιλογώ ν. Επιπλέον, ο έλεγχος των ασθενών με υποψία μεταλλαγών των γονιδίων BRCA1/2 στην Ελλάδα, περιορίζεται από την έλλειψη εξειδικευμένων ιατρείων στα περισσότερα ογκολογικά νοσοκομεία, αλλά και την έλλειψη κε ντρικού συντονισμού. Το αποτέλεσμα είναι, ειδικά για τους άνδρες ασθενείς με καρκίνο μαστού, να μη διαθέτουμε στοιχεία αναφορικά με την επιδημιολογία, αντιμετώπιση, έκβαση, το ποσοστό μεταλλάξεων στα γονίδια BRCA1/2, το είδος των μεταλλάξεων αλλά και να μην υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για την παρακολούθηση τους με προσυμπτωματικό έλεγχο. 6 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 6.1 Κύριοι στόχοι 1) Να καταγραφούν οι ασθενείς με ανδρικόκαρκίνο του μαστού και η ακολουθούμενη κλινική πρακτική αντιμετώπισης των ασθενών. 2) Να γίνει ανίχνευση των μεταλλαγών των γονιδίων BRCA1 & 2 στους εν ζωή ασθενείς. 6.2 Δευτερεύοντες στόχοι 1) Να δωθεί γενετική συμβουλή στους ασθενείς με μεταλλαγές των BRCA1/2. Πρωτόκολλο Έκδοση Σεπτεμβρίου 2012 Σελίδα 12 από 31

13 2) Να γίνει γενετικός έλεγχος για μεταλλαγές των γονιδίων BRCA1/2 στους συγγενείς 1 ου και 2 ου βαθμού των ασθενών με γενετικές μεταλλαγές 3) Να διερευνηθεί η ύπαρξη νέων γενετικών προδιαθεσικών παραγόντων στο βιολογικό υλικό (DNA/mRNA) των ασθενών της μελέτης, στο πλαίσιο ερευνητικής διαδικασίας (translational analysis) 7 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 7.1 Πληθυσμός της μελέτης Άρρενες ασθενείς με διαγνωσμένο καρκίνο του μαστού. 7.2 Κριτήρια εισαγωγής Για να θεωρηθεί ένας ασθενής κατάλληλος για καταγραφή στη μελέτη, θα πρέπει να πληροί όλα τα παρακάτω κριτήρια: 1. Ιστολογικά τεκμηριωμένος ανδρικός καρκίνος του μαστού 2. Ηλικία > 18ετών 3. Γραπτή συγκατάθεση του ασθενούς 7.3 Κριτήρια Αποκλεισμού 1. Ασθενείς < 18 ετών 2. Ασθενείς χωρίς ενυπόγραφη γραπτή συγκατάθεση 8 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 8.1 Συνολικός σχεδιασμός της μελέτης Πρόκειται για μία πολυκε ντρική μελέτη παρατήρησης φάσης IV καταγραφής των φακέλων (ιατρικών αρχείων) ασθενών, η οποία θα βασισθεί στη συλλογή δεδομένων από ηλεκτρονικά ή έντυπης μορφής ιατρικά αρχεία με διαθέσιμα στοιχεία γα ι ασθενείς που πλ ρούν η τα προαναφερθέντα κριτήρια καταλληλότητας. Θα συλλεχθούν στοιχεία για ασθενείς από το 1990 μέχρι και το πέρας της μελέτης (Οκτώβριος 2014). Μετά τη λήψη συγκατάθεσης του Πρωτόκολλο Έκδοση Σεπτεμβρίου 2012 Σελίδα 13 από 31

14 ασθενούς, θα γίνει συγκέ ντρωση ιστολογικών και κλινικώ ν πληροφοριών, λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, και προγραμματισμός γενετικής συμβουλευτικής για τους εν ζωή ασθενείς. Οι ασθενείς, εφόσον ενημερωθούν για τα οφέλη και τους περιορισμούς του γενετικού τεστ και αφού υπογράψουν το σχετικόέντυπο συγκα τάθεσης συλλογής βιολογικού υλικού, θα δίνουν δείγμα φλεβικού αίματος το οποίο θα συλλέγεται σε φιαλίδιο με αντιπηκτικό υλικό (EDTA). Το δείγ μα θα αποστέλλεται στο εργαστήριο το οποίο θα αναλάβει την ανάλυση των δειγμάτων που θα συλλέγονται καθόλην τη διάρκεια της μελέτης. Το γενετικό υλικό (DNA) θα απομονώνεται με την χρήση κατάλληλων αντιδραστηρίων και η γενετική περιοχή των γονιδίων ΒRCA1/2 θα ενισχύεται (amplified) ενώ θα ακολουθεί η αλληλούχηση τους με την εφαρμογή της μεθόδου Sanger Sequencing. Τυχούσες μεταβολές θα αξιολογούνται με βάση την ηλεκτρονική βάση δεδομένων BIC (http://research.nhgri.nih.gov/bic/). Καθώς σημαντικό ποσοστό των μεταλλαγών στα γονίδια BRCA1/2 οφείλονται σε ελλείψεις (deletions) ή ανακατατάξεις (rearrangements) μεγάλων περιοχών γενετικού υλικού, οι οποίες δεν ανιχνεύονται με την τεχνική Sanger Sequencing, θα εφαρμόζεται σε όλα τα δείγματα που έχουν βρεθεί αρνητικά για μεταλλαγές με την παραπάνω τεχνική και Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA). Τυχούσες ανευρεθείσες μεταλλαγές με οποιαδήποτε από τις παραπάνω τεχνολογίες θα αναζητώνται και στους συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ασθενών, εφόσον προηγηθεί συνεδρία γενετικής συμβουλευτικής και ληφθεί η αντίστοιχη συγκατάθεση του ασθενούς. Τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων θα αποστέλλονται αυστηρά στον θεράποντα παθολόγο-ογκολόγο, ο οποίος και θα ενημερώνεται εγγράφως για το αποτέλεσμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στον ασθενή θα πραγματοποιείται από τον θεράποντα ιατρό κατά την διάρκεια συνέντευξης και, συγχρόνως, θα παραδίδεται στον ασθενή έγγραφη απάντηση καθώς και κατάλληλα συνταχθέν ενημερωτικό σημείωμα για τις επιπτώσεις/συνέπειες του ευρεθέντος αποτελέσματος (θετικού εντοπισμού μετάλλαξης ή πολυμορφισμού γνωστής ή αγνώστου κλινικής σημασίας). Αντίθετα, τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα θα ανακοινώνεται τηλεφωνικά ή με Πρωτόκολλο Έκδοση Σεπτεμβρίου 2012 Σελίδα 14 από 31

15 αλληλογραφία του θεράποντος ιατρού, εφόσον ο εξεταζόμενος έχει ήδη ενημερωθεί για την περαιτέρω παρακολούθηση που πρέπει να ακολουθήσει. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης θα συλλεχθούν με τη χρήση Εντύπου Καταγραφής Περιστατικών έντυπης μορφής (paper-crf). Με την υπογ ραφή ειδικής συγ κτάθεσης α του ασθενούς στο έντυπο συγκατάθεσης λήψης βιολογικού υλικού, το DNA που έχει απομονωθεί για την ανίχνευση των μεταλλαγώ ν BRCA1/2 θα μπορεί να φυλάσσεται για περαιτέρω ερευνητική χρήση (translational research). Η φύλαξη του γενετικού υλικού θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανωμυμία, αλλά να εξασφαλίζεται η αναγνωρισιμότητα των δειγμάτων με αντίστοιχη χρήση κωδικών. Η δεοντολογία που θα διέπει την διαχείρηση του γενετικού υλικού και η οποία θα εφαρμοστεί καθόλη τη διάρκεια της μελέτης έχει δημοσιευτεί και ήδη εφαρμόζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (European Jo urnal of Human Genetics (2003)11, Suppl 2, S88 S122. doi: /sj.ejhg ). 8.2 Μεθοδολογία Υλοποίησης Πράξης Υπόεργο 1: Αρχείο Καταγραφής Ανδρικού Καρκίνου Μαστού Και Τράπεζα DΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 1. Δημιουργία δικτύου ογκολογικών κλινικών/τμημάτων. Αρχικό μέλημα θα είναι η δημιουργία ενός δικτύου το οποίο θα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες ογκολογικές κλινικές ή ογκολογικά τμήματα της Ελλάδος. Κάθε τμήμα θα εκπροσωπείται από έναν Παθολόγο-Ογκολόγο μέλος της Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδος, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την αναφορά, λήψη συγκατάθεσης, συγκέντρωση ιστολογικών και κλινικών πληροφοριών σε ειδικά έντυπα, λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, προγραμματισμό γενετικής συμβουλευτικής και γονιδιακού ελέγχου των ασθενών και της οικογένειας ατόμων με ανδρικό καρκίνο μαστού. ΠΑΚΕΤΟ 2. Δημιουργία και διαχείριση Τράπεζας Δεδομένων. Το ανωτέρω υλικό, αφού εξασφαλισθεί η τήρηση του απορρήτου μέσω κωδικοποίησης των προσωπικών στοιχείων του ασθενούς, θα αποστέλλεται στα γραφεία της Εταιρείας και ειδική Γραμματέας θα τα καταχωρεί σε ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων. Σκοπός της τράπεζας δεδομένων είναι η Πρωτόκολλο Έκδοση Σεπτεμβρίου 2012 Σελίδα 15 από 31

16 δημιουργία ενός αρχείου καταγραφής του ανδρικού καρκίνου μαστού ώστε να συλλέγονται πληροφορίες για την επίπτωση, το είδος και την αντιμετώπιση αυτού του σπάνιου όγκου. Η διαχείριση των δεδομένων και η στατιστική τους ανάλυση θα γίνεται από μέλη της εταιρείας τα οποία θα ορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρησης και παρακολούθησης του έργο υ (Steering Committee). H Επιτροπή θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΠΕ. ΠΑΚΕΤΟ 3. Δημιουργία και διαχείριση Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Υπόεργο 2. Γενετική Συμβουλευτική Ασθενών & Συγγενών ΠΑΚΕΤΟ 1. Εισαγωγική γενετική συμβουλευτική Με τη διαδικασία αυτή θα εξηγείται στους ασθενείς με ανδρικό καρκίνο του μαστού, η συσχέτιση της νόσου τους με μετάλλαξη στα γονίδια BRCA1/2 & οι επιπτώσεις ενός τέτοιου γεγονότος για ανάπτυξη και άλλων καρκίνων στους ίδιους, αλλά και στους συγγενείς που μπορεί να είναι φορείς της ίδιας μετάλλαξης. Τα επιμέρους στάδια της ογ κλογοκής ι γ νετικής ε περιλαμβάνουν (α) (β) συμβουλευτικής Κατανόηση βασικών αρχών γενετικής & κληρονομικότητας Aξιολόγηση κινδύνου μέσω λεπτομερούς και εκτεταμένης λήψης οικογενειακού ιστορικού (τουλάχιστον 3 γενεών), οικογενειακού ιστορικού & ειδικά προσανατολισμένης φυσικής εξέτασης (γ) Yπολογισμό πιθανότητας θετικού αποτελέσματος της γονιδιακής εξέτασης (pre-test probability), με βάση βιβλιογραφικά τεκμηριωμένα μαθηματικά μοντέλα. (δ) Συζήτηση για τα οφέλη, τους κινδύνους και τους περιορισμούς, που απορρέουν, αν ληφθεί η απόφαση για γονιδιακό έλεγχο, τόσο για τον ασθενή, όσο και για την οικογένεια (ε) Διεξαγωγή γονιδιακού ελέγχου μετά από ενημερωμένη συγκατάθεση, σε ασθενείς, όπου η πιθανότητα θετικού αποτελέσματος είναι ουσιαστική. (ζ) (η) Συζήτηση για τα αποτελέσματα του γονιδιακού ελέγχου Καθοδήγηση για την χάραξη στρατηγικής πρόληψης/μείωσης κινδύνου ή θεραπείας ενός νεοπλάσματος, με βάση τις πιο πρόσφατες διεθνείς Πρωτόκολλο Έκδοση Σεπτεμβρίου 2012 Σελίδα 16 από 31

17 κατευθυντήριες οδηγίες (ή συστάσεις από expert panels, για πολύ σπάνια σύνδρομα), μέσω του θεράποντος παθολόγου-ογκολόγου και σε άμεση συνεργασία μαζί του. (θ) Εξατομίκευση στις ιδιαιτερότητες του ατομικού ιστορικού, φύλο, ηλικία, άλλες ψυχοκοινωνικές παραμέτρους. (ι ) Παραπομπή και συνεργασία με αντίστοιχες ειδικότητες για μείζονες παρεμβάσεις (πχ προφυλακ ική τ κ ολεκ τομή σε Σύνδρομο Οικ ογ ενούς Πολυποδίασης, προφυλακτική ωοθηκεκτομή σε παθογόνο μετάλλαξη BRCA1/2), μέσω του θεράποντος παθολόγου-ογκολόγου και σε άμεση συνεργασία μαζί του. (κ) Παραπομπή και συντονισμός ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, όπου υπάρχει σχετική ανάγκη (λ) Σύνταξη εξατομικευμένου ενημερωτικού σημειώματος που περιλαμβάνει τις σχετικές αναγκαίες πληροφορίες για τον ασθενή, τον θεράποντα/παραπέμποντα ιατρό, μέλη της οικογένειας (κατόπιν της έγκρισης του ασθενούς) (μ) Για ιδιαίτερα σπάνιες, δύσκολες ή προβληματικές περιπτώσεις, υπάρχει επικοινωνία και υποστήριξη μελών της ομάδας γενετικής συμβουλευτικής με κέντρα του εξωτερικού. (Πχ Γ. Λύπας - Center for Cancer Genetics and Prevention του Dana Farber/ Harvard Cancer Center, Μ. Σαλούστρος - National Health Institute, NCI, USA). ΠΑΚΕΤΟ 2. Συμβουλευτική μετά από τον γονιδιακό έλεγχο Μετά την λήψη των αποτελεσμάτων του γονιδιακού ελέγχου, θα γίνεται μια συνεδρία γενετικής συμβουλευτικής, σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό, για την συζήτηση των αποτελεσμάτων αυτών. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι (i) Θετικά: ύπαρξη παθογόνου μετάλλαξης (deleterious mutation) (ii) Αρνητικά: Το γονίδιο δεν φέρει παθογόνο μετάλλαξη (iii) Ανεύρεση Μετάλλαξης Αγνώστου Κλινικής Σημασίας (VUS Variant of Unknown Significance). Πρόκειται για μεταλλάξεις (αφορούν περίπου το 6% του πληθυσμού που υφίσταται γονιδιακό έλεγχο), για τις οποίες, λόγω της Πρωτόκολλο Έκδοση Σεπτεμβρίου 2012 Σελίδα 17 από 31

18 σπανιότητάς τους, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να τις κατατάξουν ως παθογόνες ή ως αρνητικές. (i) Στην περίπτωση ύπαρξης θετικού αποτελέσματος: - Θα συζητείται ο κίνδυνος του ασθενούς για ανάπτυξη επιπρόσθετων νεοπλασμάτων - Στρατηγικές μείωσης του κινδύνου αυτού για τον ίδιο τον ασθενή - Πιθανότητες για τους συγγενείς να είναι φορείς της ίδιας μετάλλαξης, επιπτώσεις για την υγεία τους, στρατηγικές ανίχνευσής τους. - Συζήτηση για την μεταφορά της πληροφορίας αυτής στα λοιπά μέλη της οικογένειας. (ii) Στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος συζήτηση για: - Εφησυχασμό ως προς τα γονίδια BRCA1/2 για τον ασθενή και τα μέλη της οικογένειας - Εναλλακτική αιτιολογία αυτών των καρκίνων, με βάση ευρήματα που μπορεί να προκύψουν από δεδομένα άλλων μελετών. - Στρατηγική πρόληψης για πληθυσμό μέσου κινδύνου. (iii) Στην περίπτωση VUS Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις, μια VUS δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο, η διαδικασία αξιολόγησής της περιλαμβάνει αναδρομή των σχετικών τραπεζών δεδομένων (BIC, Leiden, Myriad), αλλά και της βιβλιογραφίας. Επίσης, επιβάλλεται γονιδιακός έλεγχος των εξ αίματος συγγενών, για την συσχέτιση της εν λόγω μετάλλαξης με εμφάνιση καρκίνου στα άτομα που την φέρουν. Με την συνεχή εισροή δεδομένων σε αυτές τις βάσεις δεδομένων, η σημασία των μεταλλάξεων αυτών επαναπροσδιορίζεται ως: παθογόνες, πιθανώς παθογόνες, πιθανώς αρνητικές, αρνητικές. - Συζήτηση για τη σημασία της VUS για τον ασθενή & την στρατηγική διερεύνησής της. - Διασύνδεση με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας - Συνεισφορά των πλ ηροφοριών που αφορούν τη μετάλ λαξη στις διεθνείς βάσεις δεδομένων - Έλεγχος για τυχόν επαναπροσδιορισμό της VUS σε παθογόνο ή μη παθογόνο μετάλλαξη. - Συζήτηση για καθορισμό στρατηγικής πρόληψης Πρωτόκολλο Έκδοση Σεπτεμβρίου 2012 Σελίδα 18 από 31

19 ΠΑΚΕΤΟ 3. Εισαγωγική γενετική συμβουλευτική συγγενών Για τους συγγενείς εξ αίματος των ασθενών που διαγιγνώσκονται ως φορείς παθογόνου μετάλλαξης του γονιδίου BRCA1/2, ο κίνδυνος να είναι και οι ίδιοι φορείς είναι σημαντικός. Αυτός ο κίνδυνος είναι 50% για τους ασθενείς 1ου βαθμού, 25% για τους ασθενείς 2ου βαθμού και 12,5% για τους συγγενείς 3ου βαθμού. Οι συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού, αρχικά, θα υποβάλλονται σε γενετική συμβουλευτική εφόσον το αποτέλεσμα του γονιδιακού ελέγχου στον ασθενή με ανδρικό καρκίνο μαστού είναι θετικό ή VUS. Τα στάδια και η διαδικασία θα είναι αντίστοιχη με αυτή που περιγράφηκε για τους ασθενείς (βλ. Πακέτο 1) Μετά τη γενετική συμβουλευτική, και κατόπιν συγκατάθεσης του συμβουλευομένου, θα ακολουθεί γονιδιακός έλεγχος (βλ. σχετικό υποέργο). ΠΑΚΕΤΟ 4. Συμβουλευτική μετά από τον γονιδιακό έλεγχο Για τους συγγενείς εξ αίματος που θα υποβάλλονται σε γονιδιακό έλεγχο, θα ακολουθεί συνεδρία γενετικής συμβουλευτικής (post-test counseling), κατά την οποία θα συζητούνται τα αποτελέσματα του ελέγχου. Επί θετικού αποτελέσματος, θα αποφαζίσεται στρατηγική πρόληψης/ μείωσης κινδύνου. Επί αρνητικού αποτελέσματος θα καθυσυχάζεται ο συμβουλευόμενος για τον κίνδυνο που αφορά το συγκεκριμένο γονίδιο και θα συζητείται η στρατηγική πρόληψης που αφορά άτομα μέσου κινδύνου. Τέλος επί VUS θα γίνεται η συζήτηση και διαδικασία που αναφέρθηκε πιο πάνω (βλ. πακέτο 2). ΠΑΚΕΤΟ 5. Καθορισμός στρατηγκής ι πρόλ ηψης/μείωσης κ νδύνου ι γα ι ανάπτυξη κακοήθων νεοπλασμάτων Για όλους τους ασθενείς και υγιείς που θα υποβληθούν στην διαδικασία γενετικής συμβουλευτικής, πέραν της συζήτησης που θα περιλαμβάνεται στην διαδικασία της συμβουλευτικής, θα συντάσσονται συστάσεις, βασισμένες στις κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών επιστημονικώ ν οργα νισμών (πχ National Comprehensive Cancer Network), αλλά με εξατομικευμένη προσαρμογή στο ατομικό αναμνηστικό, οικογενειακό ιστορικό, την ηλικία, το φύλο, την Πρωτόκολλο Έκδοση Σεπτεμβρίου 2012 Σελίδα 19 από 31

20 οικογενειακή κατάσταση, το ψυχοκοινωνικό επίπεδο, τις επιθυμίες και πεποιθήσεις. Οι συστάσεις, θα έχουν την μορφή ενημερωτικού σημειώματος και θα απευθύνονται: - Στον συμβουλευόμενο ασθενή/ υγιή φορέα. - Στον θεράποντα/παραπέμποντα ιατρό (για ασθενείς) ή οικογενειακό γιατρό (για τους υγιείς φορείς μεταλλάξεων). Ομάδα Ογκολογικής Γενετικής Συμβουλευτικής: Γ. Λύπας, Παθολόγος Ογκολόγος Ε. Σαλούστρος, Παθολόγος Ογκολόγος Κ. Παπαδημητρίου, Παθολόγος Ογκολόγος Υποέργο 3: Γονιδιακός Έλεγχος Υποέργο 4: Διάχυση των πληροφοριών Πληροφορίες για τον ανδρικό καρκίνο μαστού, την πορεία της μελέτης και τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύπτουν θα καταχωρούνται και θα είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα της Ε.Ο.Π.Ε. Πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες τόσο για τους ασθενείς και ευρύτερο κοινό όσο και για τους ενδιαφερόμενους ιατρούς. Επιπλέον, αποτελέσματα θα δημοσιεύονται τακτικά στην περιοδική έκδοση των μελών της ΕΟΠΕ «Τα Νέα της ΕΟΠΕ». Τα σημαντικότερα ευρήματα θα δημοσιευθούν στο επιστημονικό περιοδικό της Εταιρείας «Forum of Clinical Oncology», σε άλλα αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και ενδεχομένως σε Ελληνικά ή διεθνή συνέδρια. 8.3 Αξιολογήσεις της μελέτης Η μελέτη θα καταγράψει την επίπτωση του ανδρικού καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα καθώς και την κλινική πρακτική αντιμετώπισης της νόσου. Πρωτόκολλο Έκδοση Σεπτεμβρίου 2012 Σελίδα 20 από 31

21 Επιπλέον, θα καταγράψει το ποσοστό των μεταλλαγών BRCA1/2 στους ασθενείς με ανδρικό καρκίνο του μαστού και την οικογενή διασπορά των μεταλλαγών αυτών. Λόγω της καταγραφικής φύσης της μελέτης δεν θα γίνουν αξιολογήσεις των χορηγούμενων θεραπειών και των αποτελεσμάτων τους. 9 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 9.1 Καθορισμός μεγέθους δείγματος Λόγω της καταγραφικής φύσης της μελέτης δεν θα εφαρμοστεί καμία επίσημη στατιστική μέθοδος για τον υπολογισμό μεγέθους δείγματος. 9.2 Στατιστικές και αναλυτικές μέθοδοι Θα διενεργηθεί περιγραφική στατιστική ανάλυση για όλα τα δεδομένα της μελέτης και θα εφαρμοσθούν επιδημιολογικές μέθοδοι. Οι συνεχείς μεταβλητές θα συνοψισθούν με τη χρήση περιγραφικών στατιστικών μέτρων (μέσες τιμές, διάμεσες τιμές, ποσοστά κλπ.) και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε πίνακες, όπως κρίνεται κατάλληλο σε κάθε περίπτωση. Λόγω της καταγραφικής φύσης της μελέτης, τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων θα ερμηνευθούν με προσοχή και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη δημιουργία υποθέσεων. 10 Διάρκεια της μελέτης Η μελέτη θα διαρκέσει 2 έτη και θα καταγραφούν ασθενείς με ανδρικό καρκίνο του μαστού από το 1990 έως και τη λήξη της μελέτης, με δυνατότητα επέκτασης του χρόνου καταγραφής με απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής της μελέτης. Πρωτόκολλο Έκδοση Σεπτεμβρίου 2012 Σελίδα 21 από 31

22 11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 11.1 Συλλογή δεδομένων Ο χορηγός της μελέτης (Εταιρεία Ογκολόγω ν Παθολόγω ν Ελλάδος) θα παρέχει στους ερευνητές τα έντυπα καταγραφής περιστατικού (Case Report Forms CRF) για τη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται από κάθε ασθενή. Οι ερευνητές θα πρέπει να συμπληρώσουν και να διατηρήσουν τα έντυπα αυτά, καθώς και να τα υπογράψουν, να σημειώσουν την ημερομηνία και να τα επιστρέψουν στο χορηγό. Απαιτείται ένα CRF για κάθε ασθενή. Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία με τα πρωτότυπα έγγραφα (source documents) του νοσοκομείου (φάκελος ασθενούς κ.ο.κ.) Τα συμπληρωμένα πρωτότυπα CRF αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της ΕΟΠΕ και δεν θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα σε οποιαδήποτε μορφή σε τρίτα μέρη, χωρίς έγγραφη άδεια από το χορηγό, εκτός από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του ΕΟΦ Εκπαίδευση του προσωπικού Ο ερευνητής θα διασφαλίσει την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης αναφορικά με τη μελέτη σε όλα τα άτομα που συμμετέχουν στη μελέτη (ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό), και ότι διαβιβάζονται οιεσδήποτε σημαντικές νέες πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγήτης μελέτης στο εμπλεκόμενο προσωπικό Επιτήρηση μελέτης Οι επιμελητές της μελέτης θα επιτηρούν τα συμμετέχοντα κέντρα με περιοδικές επισκέψεις σε αυτά και τηλεφωνική επικοινωνία. Σκοπός των επισκέψεων των επιμελητών είναι να διασφαλίσουν ότι η μελέτη διεξάγεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο της μελέτης, την εθνική νομοθεσία και τις οδηγίες Πρωτόκολλο Έκδοση Σεπτεμβρίου 2012 Σελίδα 22 από 31

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας.

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ΤΑΚΗΣ ΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης and Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island ourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crn ingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Πανεπιστήµιο Αιγαίου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Η Ενηµερότητα Ασφάλειας στα Πλαίσια της ιοίκησης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων ιδακτορική διατριβή Τσώχου Γ. Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Τεχνική σειρά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Πάτρα, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥ ΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά είκτης Αίτησης Θεραπείας στους χρήστες ναρκωτικών Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Evid iidence Based Me M di dic di ine

Evid iidence Based Me M di dic di ine Evidence Based Medicine i Νικόλαος Γ. Ευαγγελάτος, MD ομή του μαθήματος 1. Στοιχεία ιστορίας και φιλοσοφίας της Ιατρικής 2. Η εμφάνιση της Evidence Based Medicine 3. Εφαρμογή της Evidence Based Medicine

Διαβάστε περισσότερα

Acta Anaesthesiologica Hellenica

Acta Anaesthesiologica Hellenica Tόμος 44, Tεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2011 ISSN 0376-9399 1999 Όργανο της Eλληνικής Aναισθησιολογικής Eταιρείας Eιδικό Tεύχος Special Issue Περιλήψεις Eργασιών 19o Πανελλήνιο Συνέδριο Aναισθησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου σε παιδιά με διάφορες παθήσεις

Κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου σε παιδιά με διάφορες παθήσεις Κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του επίμονου πόνου σε παιδιά με διάφορες παθήσεις Κατευθυντήριες oδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού

Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛΛΑΚ Μελέτη στρατηγικής Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού Ιωάννης Μπερεδήμας Δημήτρης Γλέζος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα