Income Tax Calculator. Income Tax Calculator 1 η Φάση. Έκδοση <1.0>

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Income Tax Calculator. Income Tax Calculator 1 η Φάση. Έκδοση <1.0>"

Transcript

1 Income Tax Calculator Income Tax Calculator 1 η Φάση Έκδοση <1.0>

2 Ιστορικό Προηγούμενων Εκδόσεων Ημερομηνία Έκδοση Περιγραφή Συγγραφέας <25/2/2015> <1.0> 1 η έκδοση της περιγραφής των απαιτήσεων. Α. Ζάρρας, Confidential, 2015 Page 2

3 Περιεχόμενα 1. Στόχος 4 2. Λειτουργικές Απαιτήσεις Γενικές Σχεδιαστικές Απαιτήσεις Απαιτήσεις σχετικές με τα δεδομένα που θα διαχειρίζεται η εφαρμογή Απαιτήσεις σχετικές με τις λειτουργίες της εφαρμογής 6 3. Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις 8 4. Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης 8 5. Εργαλεία και Απαιτήσεις Υλοποίησης 8 Confidential, 2015 Page 3

4 Περιγραφή Απαιτήσεων (Software Requirements Definition) 1. Στόχος Στην πολιτεία της Μινεσότα ο φόρος που αναλογεί σε κάθε φορολογούμενο υπολογίζεται με βάση μια διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω 1. Γενικά γίνεται διάκριση των φορολογουμένων σε 3 κατηγορίες με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση: Άγαμοι (Single), Έγγαμοι (Married) και Άγαμοι με προστατευόμενα μέλη (HeadOfHousehold). Για κάθε κατηγορία ο βασικός φόρος υπολογίζεται ως εξής: 1. Married: Ο φόρος για έναν έγγαμο φορολογούμενο υπολογίζεται ανάλογα με το εισόδημά του σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Εισόδημα (σε $) Φόρος που αναλογεί Μεγαλύτερο ή ίσο από Μικρότερο από % * εισόδημα % * (εισόδημα ) % * (εισόδημα ) % * (εισόδημα ) % * (εισόδημα ) 2. Single: Ο φόρος για έναν άγαμο φορολογούμενο υπολογίζεται ανάλογα με το εισόδημά του σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Εισόδημα (σε $) Φόρος που αναλογεί Μεγαλύτερο ή ίσο από Μικρότερο από % * εισόδημα % * (εισόδημα ) % * (εισόδημα ) % * (εισόδημα ) % * (εισόδημα ) 3. HeadOfHousehold: Ο φόρος για έναν άγαμο φορολογούμενο με προστατευόμενα μέλη υπολογίζεται ανάλογα με το εισόδημά του σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Εισόδημα (σε $) Φόρος που αναλογεί Μεγαλύτερο ή ίσο από Μικρότερο από % * εισόδημα % * (εισόδημα ) % * (εισόδημα ) % * (εισόδημα ) % * (εισόδημα ) 1 (http://www.revenue.state.mn.us/forms_and_instructions/it_algorithm_14.pdf ) Confidential, 2015 Page 4

5 Ο βασικός φόρος για κάθε φορολογούμενο μειώνεται ή προσαυξάνεται ανάλογα με το συνολικό ποσό των αποδείξεων αγορών που υποβάλει στην εφορία ο φορολογούμενος μαζί με τη φορολογική του δήλωση. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω μείωση ή αύξηση γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Ποσό Αποδείξεων (σε $) Μεγαλύτερο ή ίσο από Μικρότερο από Φόρος που αναλογεί 0% του εισοδήματος 20% του εισοδήματος αύξηση του φόρου κατά 5% 20% εισοδήματος 40% του εισοδήματος μείωση του φόρου κατά 5% 40% εισοδήματος 60% του εισοδήματος μείωση του φόρου κατά 10% 60% του εισοδήματος μείωση του φόρου κατά 15% Στόχος είναι η υλοποίηση μιας εφαρμογής που διαχειρίζεται τα στοιχεία φορολογουμένων και κάνει φορολογικές εκκαθαρίσεις με βάση την προαναφερθείσα διαδικασία. Οι λεπτομερής λειτουργικές απαιτήσεις για την εφαρμογή περιγράφονται πιο αναλυτικά στην επόμενη ενότητα. 2. Λειτουργικές Απαιτήσεις 2.1 Γενικές Σχεδιαστικές Απαιτήσεις Η εφαρμογή αποτελείται από 4 βασικά υποσυστήματα (Java packages): 1. Υποσύστημα γραφικής διεπαφής με το χρήστη, το οποίο περιλαμβάνει τις κλάσεις που αποτελούν το GUI της εφαρμογής και χρησιμοποιεί τα άλλα 3 υποσυστήματα που αναφέρονται παρακάτω. 2. Υποσύστημα εισόδου δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει τις κλάσεις που επεξεργάζονται τα αρχεία εισόδου της εφαρμογής (βλ. υποενότητα 2.3). 3. Υποσύστημα εξόδου δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει τις κλάσεις που παράγουν τα αρχεία εξόδου της εφαρμογής (βλ. υποενότητα 2.3). 4. Υποσύστημα διαχείρισης δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει τις κλάσεις που ορίζουν το μοντέλο δεδομένων που διαχειρίζεται η εφαρμογή (βλ. υποενότητα 2.2). 2.2 Απαιτήσεις σχετικές με τα δεδομένα που θα διαχειρίζεται η εφαρμογή 1. Η εφαρμογή διαχειρίζεται πληροφορίες για ένα σύνολο φορολογούμενων 2. Ένας φορολογούμενος χαρακτηρίζεται από: a. Ονοματεπώνυμο b. ΑΦΜ c. Εισόδημα d. Ένα σύνολο αποδείξεων που έχει συλλέξει ο φορολογούμενος που χωρίζεται στις Confidential, 2015 Page 5

6 παρακάτω επιμέρους κατηγορίες. i. διασκέδαση (Entertainment), ii. βασικά αγαθά (Basic), iii. μετακινήσεις (Travel), iv. ιατρική περίθαλψη (Health) v. άλλα έξοδα (Other) 3. Μια απόδειξη χαρακτηρίζεται από: a. Κωδικό απόδειξης b. Ημερομηνία έκδοσης c. Κατηγορία στην οποία ανήκει d. Ποσό που καταβλήθηκε e. Την επιχείρηση από την οποία εκδόθηκε η απόδειξη 4. Μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται από: a. Την επωνυμία της επιχείρησης b. Διεύθυνση της επιχείρησης 2.3 Απαιτήσεις σχετικές με τις λειτουργίες της εφαρμογής Η εφαρμογή προσφέρει στο χρήστη τις παρακάτω λειτουργίες: 1. Φόρτωση πληροφοριών που αφορούν σε κάποιο φορολογούμενο από ένα αρχείο <AFM>_INFO.txt (όπου AFM είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου), του οποίου τα περιεχόμενα είναι αποθηκευμένα σε απλή μορφή κειμένου ή XML, όπως φαίνεται παρακάτω. Name: Apostolos Zarras AFM: Status: Married Income: Receipts: Receipt ID: 1 Date: 25/2/2014 Kind: Basic Amount: 2000 Company: Hand Made Clothes Country: Greece City: Ioannina Street: Kaloudi Number: 10 <Name> Apostolos Zarras </Name> <AFM> </AFM> <Status> Married </Status> <Income> </Income> <Receipts> <ReceiptID> 1 </ReceiptID> <Date> 25/2/2014 </Date> <Kind> Basic </Kind> <Amount> 2000 </Amount> <Company> Hand Made Clothes </Company> <Country> Greece </Country> <City> Ioannina </City> <Street> Kaloudi </Street> Confidential, 2015 Page 6

7 Receipt ID: 2.. <Number> 10 </Number> <ReceiptID> 2 </ReceiptID>.. Text format </Receipts> XML format 2. Επιλογή ενός φορολογούμενου από μια λίστα φορολογουμένων και εμφάνιση των στοιχείων του. 3. Μετά την επιλογή ενός φορολογούμενου και την εμφάνιση των στοιχείων του ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει τις παρακάτω λειτουργίες. a. Υποβολή επιπλέον αποδείξεων. Η υποβολή κάθε νέας απόδειξης γίνεται συμπληρώνοντας τα στοιχεία της (κωδικός, ημερομηνία, κατηγορία, ποσό κλπ) σε αντίστοιχη φόρμα της εφαρμογής. Η υποβολή νέων αποδείξεων συνοδεύεται και από την ανανέωση των περιεχομένων του αρχείου <AFM>_INFO.txt. b. Διαγραφή αποδείξεων που επιλέγονται από το χρήστη. Η διαγραφή αποδείξεων συνοδεύεται και από την ανανέωση των περιεχομένων του αρχείου <AFM>_INFO.txt. c. Υπολογισμός και εμφάνιση μιας αναφοράς. Η αναφορά μπορεί να περιλαμβάνει κάποιες από τις παρακάτω πληροφορίες, ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο χρήστης: i. Φόρος που οφείλει ο φορολογούμενος ii. Λεπτομερής ανάλυση του φόρου (βασικός φόρος, αύξηση ή μείωση λόγω αποδείξεων) iii. Συνολική αξία αποδείξεων που υποβλήθηκαν iv. Ανάλυση των ποσών που δαπανήθηκαν για κάθε διαφορετική κατηγορία δαπάνης. d. Αποθήκευσης της αναφοράς, μαζί με τα στοιχεία του φορολογούμενου σε ένα αρχείο με όνομα <ΑΦΜ>_LOG.txt (όπου ΑΦΜ είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου). Ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο χρήστης η καταγραφή θα γίνεται είτε σε απλή μορφή κειμένου, είτε σε μορφή XML όπως φαίνεται παρακάτω. Name: Apostolos Zarras <Name> Apostolos Zarras </Name> AFM: <AFM> </AFM> Income: <Income> </Income> Basic Tax: <BasicTax> </BasicTax> Confidential, 2015 Page 7

8 Tax Increase: <TaxIncrease> </TaxIncrease> Total Tax: 1267,869 <TotalTax> 1267,869 </TotalTax> TotalReceiptsGathered: 4000 <Receipts> 3500 </Receipts> Entertainment: 500 <Entertainment> 50 0</Entertainment> Basic: 1500 <Basic> 1500 </Basic> Travel: 0 <Travel> 0 </Travel> Health: 500 <Health> 500 </Health> Other: 1500 <Other> 1500 </Other> Text format XML format 4. Διαγραφή του φορολογούμενου από τη λίστα. 3. Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις 1. Ευχρηστία όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 2.1, η πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρμογής προσφέρεται μέσω μιας γραφικής διεπαφής. 2. Επεκτασιμότητα η εφαρμογή να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η επέκταση των λειτουργιών αποθήκευσης/φόρτωσης πληροφοριών σε/από αρχεία (Ενότητα 2.3), έτσι ώστε η αποθήκευση/φορτωση να γίνεται σε/από επιπλέον μορφές πέραν αυτών του απλού κειμένου και XML. 4. Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης Μαζί με την εφαρμογή να παραδοθεί λεπτομερής αναφορά που θα περιγράφει τη σχεδίαση της εφαρμογής. 5. Εργαλεία και Απαιτήσεις Υλοποίησης Η εφαρμογή θα υλοποιηθεί σε Java. Για την σχεδίαση και την υλοποίηση θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο Eclipse (η χρήση του Eclipse θα διευκολύνει την υλοποίηση της 2 ης φάσης της εργασίας). Παρακάτω δίνονται χρήσιμα links για την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του Eclipse καθώς και των επεκτάσεων του (plug ins) που θα χρειαστούν για την εφαρμογή. Eclipse (https://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-standard-44-m5/lunam5) Eclipse Object Aid plugin - για τη σχεδίαση UML διαγραμμάτων (http://www.objectaid.com/) Tutorial για τη σχεδίαση διαγραμμάτων κλάσεων με το Object Aid (http://www.objectaid.com/class-diagram). Eclipse WindowBuilder plugin προσφέρει ένα Eclipse editor για την υλοποίηση Java GUIs (http://download.eclipse.org/windowbuilder/wb/release/r /4.3/). Tutorial για τη χρήση του WindowBuilder (http://www.java-forums.org/blogs/eclipse/795-usingwindowbuilder-design-gui-eclipse.html). Confidential, 2015 Page 8

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Εκφώνηση της εργασίας 3 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ Ομαδική Εργασία Εφαρμογή Super Market Η ομαδική εργασία αποτελεί συνέχεια της 2 ης άσκησης της 2 ης εργασίας και έχει στόχο τη δημιουργία ενός γραφικού περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων» TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων» Φοιτήτριες : 1) Ενεχειλόγλου Στέλλα ΑΕΜ 1570 2) Πουλτίδου Ελένη ΑΕΜ 1482 Επόπτης Καθηγητής: Δρ. Κρηνίδης

Διαβάστε περισσότερα

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος

Taxis Receipts. Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού. Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη. (έκδοση 1.0) Copyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Taxis Receipts Έκδοση 1.3.0 ή καλύτερη Εγχειρίδιο Χρήσης του Λογισμικού (έκδοση 1.0) Cpyright ημήτρης Παναγιωτακόπουλος Ευρετήριο Περιεχομένων ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Εισαγωγή 2 Ιστορικό Εκδόσεων 3 Η

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ

Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ Το Singularlogic Genesis ως Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των ΟΤΑ περιλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο Οικονομικών εφαρμογών, οι οποίες καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου Οδηγός Χρήσης Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου 1 Κατάλογος περιεχομένων 1. Καλώς ήρθατε στο Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου...4 1.1 Άδεια...4 1.2 Πληροφορίες για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Στα πλαίσια του μαθήματος καλείστε να υλοποιήσετε ένα πρωτότυπο σύστημα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.music-events.gr Προδιαγραφές Λογισμικού

www.music-events.gr Προδιαγραφές Λογισμικού ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2007 Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ www.music-events.gr Σύστημα διοργάνωσης μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ I 2 C ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ WORLD WIDE WEB ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού. (Software User Manual) ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού. (Software User Manual) ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισµικού (Software User Manual) ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Συντάκτης (Author) : Παππά Γεωργία Δ/νση Πληροφορικής Ανάλυση σχεδιασμό : Παππά Γεωργία Ανάλυση Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαντζώνη Ευαγγελία, Τζανίδου Γιουνόνα 1

Μαντζώνη Ευαγγελία, Τζανίδου Γιουνόνα 1 Μαντζώνη Ευαγγελία, Τζανίδου Γιουνόνα 1 Ευχαριστίες Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την καθηγήτρια κα. Μάγια Σατρατζέμη για την πολύτιμη και άμεση καθοδήγηση και βοήθεια που μας παρείχε καθ όλη τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ηχανικών Πρόγραμμα υπολογισμού Αμοιβών και Εισφορών, Και παραγωγής αρχείων xml για το σύστημα του ΤΕΕ. Οδηγίες Χρήσης ΤΕΕ xml Αμοιβές μηχανικών

ηχανικών Πρόγραμμα υπολογισμού Αμοιβών και Εισφορών, Και παραγωγής αρχείων xml για το σύστημα του ΤΕΕ. Οδηγίες Χρήσης ΤΕΕ xml Αμοιβές μηχανικών Αμοιβές έκδοση 4 ηχανικών Πρόγραμμα υπολογισμού Αμοιβών και Εισφορών, Και παραγωγής αρχείων xml για το σύστημα του ΤΕΕ. Οδηγίες Χρήσης ΤΕΕ xml Έντυπα Αμοιβές μηχανικών Φορολογικά ΕΚΚΟ ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 WinEra GUIDED TOUR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες»

«Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ανάδειξη και Ενεργοποίηση του Ρόλου των Κέντρων Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες» (MIS: 439851) Σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού για εμβολιασμό στα Κέντρα Υγείας. Εγχειρίδιο χρήστη Έκδοση 1.2

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» Δικαιούχος Φορέας Συμπράττων Επιστημονικός Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS)

Διαβάστε περισσότερα