Εισαγωγή Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12"

Transcript

1 Περιεχόµενα σελίδα Εισαγωγή... 4 Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών Έρευνα Γενικού Πληθυσµού Βαθµός συµφωνίας µε την λειτουργία µη κρατικών/µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων Η σηµασία των Πανεπιστηµιακών σπουδών Απόψεις για τον ρόλο των Πανεπιστηµίων Συγκριτική αξιολόγηση των ελληνικών πανεπιστηµίων µε τα πανεπιστήµια της ΕΕ Τα σηµαντικότερα προβλήµατα των ελληνικών πανεπιστηµίων Οικονοµική ενίσχυση φοιτητών από ασθενέστερα οικονοµικά στρώµατα Έρευνα Επιχειρήσεων Αξιολόγηση προετοιµασίας για ένταξη στην αγορά εργασίας Χαρακτηριστικά νεοεισερχόµενων στην αγορά εργασίας Αξιολόγηση Ελληνικών Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων Ζήτηση γνωστικών πεδίων στην αγορά εργασίας Βαθµός συµφωνίας µε την λειτουργία µη κρατικών/ µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων Η σηµασία των πανεπιστηµιακών σπουδών Απόψεις για τον ρόλο των Πανεπιστηµίων Τα σηµαντικότερα προβλήµατα των Ελληνικών Πανεπιστηµίων...35 Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 1

2 3. Έρευνα Αποφοίτων ΑΕΙ Ακαδηµαϊκό και επαγγελµατικό προφίλ αποφοίτων Αντιλήψεις για τις Πανεπιστηµιακές σπουδές Οι νέοι απόφοιτοι στην αγορά εργασίας Συνεντεύξεις σε Μέλη ΕΠ Τα σηµαντικότερα προβλήµατα των Ελληνικών Πανεπιστηµίων Επάρκεια παραγόντων γύρω από την άσκηση του επαγγέλµατος του Πανεπιστηµιακού Βαθµός ικανοποίησης από τις συνθήκες εργασίας Κύρος και αναγνώριση Προετοιµασία αποφοίτων για την αγορά εργασίας Βαθµός συµφωνίας µε πτυχές του Νόµου Πλαισίου Συνεντεύξεις σε Εκπροσώπους Σωµατείων Κυριότερες Αναφορές...58 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γραφική απεικόνιση ερευνητικών αποτελεσµάτων Έρευνα Γενικού Πληθυσµού : Παρουσίαση αποτελεσµάτων Έρευνα Επιχειρήσεων : Παρουσίαση αποτελεσµάτων Έρευνα Αποφοίτων ΑΕΙ : Παρουσίαση αποτελεσµάτων Συνεντεύξεις Μελών ΕΠ : Παρουσίαση αποτελεσµάτων Συνεντεύξεις Εκπροσώπων Σωµατείων : απεικόνιση απόλυτων αναφορών σε µορφή πινάκων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Παρουσιάσεις / Εκθέσεις Προόδου Παρουσίαση β.1 : Συγκριτικές Ερωτήσεις στα τρία κοινά και κυριότερα επιµέρους στοιχεία για τις έρευνες γενικού πληθυσµού, επιχειρήσεων και αποφοίτων ΑΕΙ ( ). Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 2

3 Παρουσίαση β.2.: Συγκριτικές Ερωτήσεις στα πέντε κοινά και κυριότερα επιµέρους στοιχεία των συνεντεύξεων σε Μέλη ΕΠ και Εκπροσώπους Σωµατείων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Ερωτηµατολόγια Ερευνών / Συνεντεύξεων. Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 3

4 Εισαγωγή Στο πλαίσιο της µελέτης που διεξήγαγε το Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής µε αντικείµενο την επισκόπηση της ανώτατης παιδείας στην Ελλάδα, σχεδιάστηκε η υλοποίηση δειγµατοληπτικών ερευνών σε πέντε επιµέρους κοινά. Ευρύτερος ερευνητικός στόχος της συλλογής πρωτογενών δεδοµένων υπήρξε η καταγραφή των απόψεων, των στάσεων και των αντιλήψεων οµάδων του πληθυσµού πάνω στα θέµατα της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα µας από την διαφορετική οπτική γωνία του κάθε κοινού, και η συγκριτική αξιολόγησή τους όπου ήταν δυνατόν. Οι πέντε ερευνητικές διαδικασίες που υλοποιήθηκαν, και των οποίων τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια, είναι οι εξής : 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού Στόχος της έρευνας ήταν η αποτύπωση των απόψεων του γενικού πληθυσµού, αλλά και συγκεκριµένων υποσυνόλων, όπως για παράδειγµα γονέων µε παιδιά που φοιτούν στο Λύκειο ή σε ΑΕΙ, νέων φοιτητών ή µη, κλπ. Για την συλλογή των στοιχείων χρησιµοποιήθηκε ποσοτική µεθοδολογία µε προσωπικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά, και το δείγµα περιλάµβανε 2000 άτοµα πανελλαδικά ηλικίας 18 ετών και άνω (Αθήνα / Θεσσαλονίκη / Αστικές / Ηµιαστικές / Αγροτικές Περιοχές). Η έρευνα πεδίου διεξήχθη από την εταιρεία MRB Hellas στο πλαίσιο της συνδροµητικής 6µηνίαιας έρευνας ΤΑΣΕΙΣ (αποκλειστικές ερωτήσεις για την ερευνητική οµάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ). Περίοδος διεξαγωγής : 25 Νοεµβρίου έως 5 εκεµβρίου Έρευνα Επιχειρήσεων Στόχος της έρευνας ήταν η αποτύπωση των απόψεων των επιχειρήσεων για την σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 4

5 Για την συλλογή των στοιχείων χρησιµοποιήθηκε ποσοτική µεθοδολογία µε προσωπικές συνεντεύξεις στις επιχειρήσεις µε τον ιευθυντή Προσωπικού ή τον υπεύθυνο για τις προσλήψεις. Το δείγµα περιλάµβανε 50 επιχειρήσεις µε προσωπικό τουλάχιστον 50 ατόµων και 5 επιχειρήσεις αναζήτησης στελεχών. Η έρευνα πεδίου διεξήχθη από την εταιρεία MRB Hellas. Περίοδος διεξαγωγής : 26 Ιανουαρίου έως 16 Φεβρουαρίου Έρευνα Αποφοίτων ΑΕΙ Στόχος της έρευνας ήταν η αποτύπωση των απόψεων αποφοίτων ελληνικών ΑΕΙ που έχουν αποφοιτήσει (ορκιστεί) την τελευταία πενταετία. Για την συλλογή των στοιχείων χρησιµοποιήθηκε ποσοτική µεθοδολογία µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις (µέσω του συστήµατος λήψης τηλεφωνικών συνεντεύξεων CATI), και το δείγµα περιλάµβανε 300 αποφοίτους ΑΕΙ των ετών στην Αττική. Η έρευνα πεδίου διεξήχθη από την εταιρεία MRB Hellas. Περίοδος διεξαγωγής : 16 έως 23 Ιανουαρίου Συνεντεύξεις µε Μέλη ΕΠ Στόχος των συνεντεύξεων ήταν η αποτύπωση της οπτικής των πανεπιστηµιακών για τις σπουδές, την οργάνωση των ΑΕΙ, αλλά και τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. ιεξήχθησαν συνολικά 84 προσωπικές συνεντεύξεις (δια ζώσης) µε τη χρήση ερωτηµατολογίου σε µέλη ΕΠ όλων των βαθµίδων, ανδρών και γυναικών στο σύνολο των ΑΕΙ της χώρας. Η κατανοµή των συνεντεύξεων σχεδιάστηκε µε τρόπο που να επιτρέπει την ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων. Για την διεξαγωγή των συνεντεύξεων εργάστηκαν πέντε υποψήφιοι διδάκτορες, µέλη της ερευνητικής οµάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Περίοδος διεξαγωγής : 3 Ιανουαρίου έως 15 Μαρτίου Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 5

6 5. Συνεντεύξεις µε εκπροσώπους σωµατείων Στόχος των συνεντεύξεων ήταν η ενδεικτική / ποιοτική αποτύπωση απόψεων εκπροσώπων συνδικαλιστικών σωµατείων για την ένταξη των αποφοίτων ΑΕΙ στην αγορά εργασίας. Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν µε εκπροσώπους σωµατείων εκπαιδευόµενους στην Ακαδηµία Εργασίας της ΓΣΕΕ µε τη χρήση ερωτηµατολογίου που συµπλήρωσαν µόνοι τους (µέθοδος αυτοσυµπληρούµενου ερωτηµατολογίου). Συνολικά συµπληρώθηκαν 38 ερωτηµατολόγια. Επισηµαίνεται ότι οι συνεντεύξεις είναι ενδεικτικές του συγκεκριµένου πληθυσµού (ως προς την αντιπροσωπευτικότητα) και τα αποτελεσµάτων οφείλουν να ιδωθούν στην ποιοτική τους διάσταση. Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 6

7 Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών Οι θεµατικές που διερευνήθηκαν στα πέντε επιµέρους κοινά σχεδιάστηκαν ως εξής : α) επελέγησαν ορισµένες ερωτήσεις που ήταν ενιαίες για τα πέντε επιµέρους κοινά ώστε να µπορούν να συγκριθούν µεταξύ τους και παράλληλα β) τέθηκαν ερωτήσεις ειδικού ενδιαφέροντος για κάθε κοινό. Παρακάτω συνοψίζονται τα συγκριτικά σηµεία των ενιαίων ερωτήσεων ενώ κάθε µια από τις ενότητες που ακολουθούν παραθέτει τα κυριότερα αποτελέσµατα της ερευνητικής διαδικασίας σε κάθε ένα από τα κοινά. Στις ενιαίες ερωτήσεις προκύπτουν τα εξής : Για τον σκοπό των Πανεπιστηµιακών σπουδών : Όλα τα επιµέρους κοινά συµφωνούν ότι είναι η απόκτηση «µόρφωσης / καλλιέργειας». Απόφοιτοι και Γενικό Κοινό αντιλαµβάνονται ως δεύτερο σε σηµασία την εξεύρεση «µιας καλής δουλειάς». Επιχειρήσεις (µε προσωπικό 50+) και ερωτηθέντες Μέλη ΕΠ εστιάζουν περισσότερο στην «απόκτηση δεξιοτήτων και έναν τρόπο σκέπτεστε». Με αυτή την άποψη (ως δεύτερη επιλογή) συµφωνούν και οι εκπρόσωποι σωµατείων που συµµετείχαν στην ερευνητική διαδικασία. Για τον ρόλο του Πανεπιστηµίου : Γενικό Κοινό, Απόφοιτοι και Επιχειρήσεις ιεραρχούν ως πρώτες προτεραιότητες την «απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων» και την «εναρµόνιση µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας». Από τις συνεντεύξεις µε Μέλη ΕΠ προκύπτει περισσότερη έµφαση «στην προετοιµασία του φοιτητή για το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον». Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 7

8 Η προσλαµβάνουσα για τα προβλήµατα των ΑΕΙ : Οι «ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδοµές», «η ελλιπής χρηµατοδότηση από το κράτος» και «ο µεγάλος αριθµός των εισαγόµενων φοιτητών» αναφέρονται ως τα τρία σηµαντικότερα προβλήµατα των Πανεπιστηµίων από το Γενικό Κοινό, τους Αποφοίτους ( ) και τα Μέλη ΕΠ (µε διαφορετική σειρά ιεράρχησης σε κάθε ένα από τα τέσσερα κοινά). Οι Επιχειρήσεις συµφωνούν µε τα δύο από τα τρία («ελλείψεις σε υποδοµές» και «µεγάλος αριθµός εισαγόµενων φοιτητών»), µε την διαφορά ότι αναφέρουν ως τρίτο σηµαντικότερο πρόβληµα «τον µεγάλο αριθµό φοιτητών που δεν τελειώνουν τις σπουδές τους». Στην προσλαµβάνουσα του Γενικού Κοινού τέταρτο κατά σειρά πρόβληµα είναι «οι ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό». Οι Απόφοιτοι ( ) αναφέρουν ως τέταρτο πρόβληµα «τον τρόπο λειτουργίας των φοιτητικών παρατάξεων». Οι Επιχειρήσεις (µε προσωπικό 50+ άτοµα) το «επιστηµονικό επίπεδο των Πανεπιστηµιακών». Και τα Μέλη ΕΠ, τις «χαµηλές αµοιβές των Πανεπιστηµιακών. Συγκριτική αξιολόγηση ελληνικών ΑΕΙ µε ΑΕΙ ΕΕ των 15 : Γενικό Κοινό, Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ (ως υποσύνολο της έρευνας γενικού κοινού) και Μέλη ΕΠ, θεωρούν ότι τα Πανεπιστήµια των χωρών της ΕΕ- 15 υπερτερούν ως προς τις υλικοτεχνικές υποδοµές. Όπως θεωρούν ότι υπερτερούν και στην «προετοιµασία των φοιτητών για την αγορά εργασίας. Άποψη που συµµερίζονται και οι φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ. Ως προς το «επιστηµονικό διδακτικό προσωπικό» οι απαντήσεις εστιάζουν στο «εξίσου καλό» ή στις τοποθετήσεις «δεν γνωρίζω». Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 8

9 Απόψεις για τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας Οι Απόφοιτοι ( ) υποστηρίζουν ότι οι γνώσεις τους από το Πανεπιστήµιο «ήταν χρήσιµες» για την προετοιµασία τους για την αγορά εργασίας, αντίληψη µε την οποία είναι φυσικό να διαφωνούν οι άνεργοι απόφοιτοι. Αντίθετα, η άποψη των Επιχειρήσεων είναι ότι οι νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας απόφοιτοι «δεν είναι τόσο καλά προετοιµασµένοι». Απόφοιτοι και Επιχειρήσεις συγκλίνουν ως προς τις εξής δεξιότητες που τα ΑΕΙ «θα ήταν χρήσιµο να διδάσκουν» : «Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», «Ξένες Γλώσσες» και «Πρακτική Άσκηση στο Αντικείµενο των Σπουδών» είναι κοινές αναφορές για αποφοίτους και επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αναφέρουν επιπλέον (µεταξύ άλλων) τη «σύνδεση θεωρίας και αγοράς εργασίας» και τις «εξειδικευµένες γνώσεις». Οι απόφοιτοι αναφέρουν ότι θα τους ήταν χρήσιµα : «γνώσεις οικονοµικών και λογιστικής», «γνώσεις διοίκησης» και «ένας τρόπος να διευκολύνουν την επικοινωνία τους µε πελάτες». Οι Επιχειρήσεις θεωρούν ότι τα ΑΕΙ στην ΕΕ και στις ΗΠΑ είναι πιο καταξιωµένα από τα Ελληνικά ΑΕΙ (τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο). Σε καµία περίπτωση όµως δεν προκύπτει ότι οι Επιχειρήσεις απαξιώνουν τα ελληνικά ΑΕΙ αλλά ούτε και ότι τα τοποθετούν όλα στην ίδια µοίρα. Για παράδειγµα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/µιο Αθηνών συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά καταξίωσης. Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 9

10 Απόψεις για τα µη κρατικά / µη κερδοσκοπικά Πανεπιστήµια Η διατύπωση της ερώτηση αφορούσε τον βαθµό συµφωνίας µε τη «λειτουργία στην Ελλάδα µη κρατικών / µη κερδοσκοπικών Πανεπιστηµίων µε δίδακτρα για όσους φοιτούν σε αυτά». Επισηµαίνεται ότι οι ερευνητικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα µεταξύ εκεµβρίου 2005 και Μαρτίου Περισσότερο δεκτικοί (µε την συµφωνία να υπερισχύει της διαφωνίας) στην ιδέα των µη κρατικών/ µη κερδοσκοπικών Πανεπιστηµίων εµφανίζονται οι Απόφοιτοι ( ) και οι Επιχειρήσεις. Λιγότερο δεκτικοί (µε την διαφωνία να υπερισχύει της συµφωνίας) εµφανίζονται κυρίως οι Γονείς µε παιδιά Λυκείου και τα Μέλη ΕΠ και λιγότερο οι Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ (ως υποκατηγορία ανάλυσης του γενικού κοινού) και το Γενικό Κοινό. Τα συγκριτικά στοιχεία µε την µορφή διαγραµµάτων περιγράφονται στα Παράρτηµα Β. Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 10

11 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού

12 Ταυτότητα έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: MRB HELLAS Α.Ε. [Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας σχεδιάστηκε από την Ερευνητική Οµάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, η οποία επιµελήθηκε την ανάλυση και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων.] ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 24 Νοεµβρίου έως 5 εκεµβρίου 2005 στο πλαίσιο της εξαµηνιαίας συνδροµητικής έρευνας ΤΑΣΕΙΣ (αποκλειστικές ερωτήσεις για το ΕΛΙΑΜΕΠ). ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποσοτική έρευνα µε τη χρήση ερωτηµατολογίου στα νοικοκυριά των ερωτώµενων / προσωπικές συνεντεύξεις. Η έρευνα διεξήχθη σύµφωνα µε τους κανόνες δεοντολογίας που ορίζουν ο ΣΕ ΕΑ, η ESOMAR και η WAPOR µέλος των οποίων είναι η MRB Hellas. ΕΙΓΜΑ : 2000 άτοµα πανελλαδικά. ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ : στρωµατοποιηµένη πανελλαδική δειγµατοληψία. Η στρωµατοποίηση έχει ως αρχικό σηµείο αναφοράς 11 γεωγραφικά διαµερίσµατα. Το δείγµα κατανέµεται στη χώρα λαµβάνοντας υπ όψη πλήρως την αναλογική αντιπροσωπευτικότητα ως προς την αστικότητα και τα πληθυσµιακά χαρακτηριστικά. Εσωτερικά σε κάθε περιοχή επιλέγονται τυχαία αντίστοιχα σηµεία εκκίνησης ώστε να τηρούνται : ο µέγιστος αριθµός συνεντεύξεων (10) ανά σηµείο και αντιπροσωπευτικότητα ως προς τον πληθυσµό της περιοχής. Ως προς το φύλο και την ηλικία ελέγχονται και τηρούνται ποσοστώσεις µε βάση τα στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ. ΦΥΛΟ : Άνδρες 49,5% - Γυναίκες 50,5% ΗΛΙΚΙΑ : 18 ετών και άνω που έχουν εκλογικό δικαίωµα ΠΕΡΙΟΧΕΣ : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αστικές, Ηµιαστικές, Αγροτικές περιοχές. Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 12

13 1.1 Βαθµός συµφωνίας µε την λειτουργία µη κρατικών/µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων Η λειτουργία µη κρατικών / µη κερδοσκοπικών Πανεπιστηµίων στην χώρα µας µε δίδακτρα για όσους φοιτούν σε αυτά είναι ένα ζήτηµα για το οποίο διατυπώνει άποψη η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, καθώς µόνον ένας στους δέκα ερωτώµενους (9,9%) δηλώνει «εν γνωρίζω». Το ποσοστό των ερωτώµενων που διαφωνούν µε την λειτουργία µη κρατικών / µη κερδοσκοπικών Πανεπιστηµίων (38,7%) είναι οριακά υψηλότερο από το ποσοστό όσων συµφωνούν (34%). Παρουσιάζει όµως ενδιαφέρον η ποιοτική διαφοροποίηση στην ένταση της διαφωνίας, καθώς η πλειοψηφία όσων διαφωνούν, δηλώνει ότι «διαφωνεί απόλυτα» (23,2% έναντι 15,4% που δηλώνουν ότι «συµφωνούν απόλυτα»). [βλ. ιάγραµµα 1.1.α παράρτηµα Α] Όσο µεγαλώνει η ηλικία των ερωτώµενων τόσο µειώνεται ο βαθµός συµφωνίας, και παράλληλα αυξάνεται το ποσοστό όσων δεν έχουν διαµορφώσει άποψη για το θέµα (21,9% των ερωτώµενων 65+ ετών απαντά «εν γνωρίζω»). Το αποτέλεσµα είναι στις µεγαλύτερες ηλικίες να καταγράφονται µεν µειωµένα ποσοστά συµφωνίας, χωρίς όµως αυτό να συνεπάγεται αύξηση της διαφωνίας. [βλ. ιάγραµµα 1.1.β παράρτηµα Α] Προς τη διαφωνία τείνουν οι γονείς µε παιδιά λυκείου (41%), οι οποίοι καταγράφουν και ένα αυξηµένο ποσοστό «εν γνωρίζω» (14,2%). Αντίθετα, το υψηλότερο ποσοστό συµφωνίας σε όλες τις υπό εξέταση δηµογραφικές κατηγορίες και τα ειδικά κοινά καταγράφεται στους γονείς φοιτητών ΑΕΙ (48,3%), µία κατηγορία κοινού που ενδεχοµένως θα ανέµενε κανείς να είναι επιφυλακτική σε αλλαγές που θα λειτουργούν οιωνοί ανταγωνιστικά προς τους πτυχιούχους των κρατικών πανεπιστηµίων. [βλ. ιάγραµµα 1.1.δ παράρτηµα Α] Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 13

14 1.2 Η σηµασία των πανεπιστηµιακών σπουδών : Γιατί είναι σηµαντικό να σπουδάσει κανείς στο πανεπιστήµιο; Με σηµαντικά µεγαλύτερη συχνότητα αναφέρονται από τους ερωτώµενους δύο κύριοι λόγοι, για τους οποίους είναι σηµαντικό να σπουδάσει κανείς στο Πανεπιστήµιο : ο ένας είναι «για να αποκτήσει µόρφωση/καλλιέργεια» (68,1%) και ο άλλος «για να βρει µια καλή δουλειά» (64,5%). Σε αρκετή απόσταση ακολουθούν η «κοινωνική καταξίωση» (40,4%) και «η απόκτηση δεξιοτήτων και τρόπου σκέψης» (30%), ενώ την λίστα αναφορών κλείνουν «η απόκτηση χρήσιµων γνωριµιών» (17,1%) και η «απόκτηση ανεξάρτητης κοινωνικής ζωής» (14,9%). [βλ. ιάγραµµα 1.2.α παράρτηµα Α] Η παραπάνω ιεράρχηση δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά στις επιµέρους δηµογραφικές κατηγορίες και στα ειδικά κοινά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αυξηµένη έµφαση που δίνουν οι γονείς φοιτητών ΑΕΙ στην «απόκτηση δεξιοτήτων» (78% έναντι 30% στο σύνολο) και οι γονείς σπουδαστών ΤΕΙ στην «κοινωνική καταξίωση» (53,4% έναντι 40,4% στο σύνολο). [βλ. ιαγράµµατα 1.2.δ και 1.2.ε παράρτηµα Α] Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 14

15 1.3 Απόψεις για τον ρόλο των Πανεπιστηµίων Μεταξύ των απόψεων για τον ρόλο των Πανεπιστηµίων, τις οποίες οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν, η άποψη που βρίσκει την µεγαλύτερη απήχηση στον γενικό πληθυσµό είναι ότι ο ρόλος του Πανεπιστηµίου είναι «να ικανοποιεί απόλυτα τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς εργασίας» (67,8% των ερωτώµενων αξιολόγησαν την συγκεκριµένη άποψη ως «εξαιρετικά σηµαντική» και 19,7% «µάλλον σηµαντική»). Με πολύ µικρή διαφορά ακολουθούν οι απόψεις «να δίνει έµφαση στην απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων και δεξιοτήτων» (64,1% «εξαιρετικά σηµαντικό» και 20,5% «µάλλον σηµαντικό») και «να δίνει έµφαση στην προετοιµασία του φοιτητή για το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον» (64,1% «εξαιρετικά σηµαντικό» και 22,0% «µάλλον σηµαντικό»), ενώ σηµαντικά ποσοστά συγκεντρώνουν και οι απόψεις «να δίνει έµφαση στη µετάδοση των αξιών της ελληνικής παράδοσης» (50,9% «εξαιρετικά σηµαντικό» και 22,8% «µάλλον σηµαντικό») και «να λειτουργεί ως συνέχεια του Λυκείου δίνοντας έµφαση στη γενική µόρφωση, αλλά σε ανώτερο επίπεδο» (48,5% «εξαιρετικά σηµαντικό» και 26,1% «µάλλον σηµαντικό»). [βλ. διάγραµµα 1.3.α παράρτηµα Α] Ενδιαφέρον παρουσιάζει η υψηλή ταύτιση του γενικού πληθυσµού µε µία µάλλον σκληρή διατύπωση που εστιάζει τον ρόλο των Πανεπιστηµίων στην «απόλυτη ικανοποίηση» των αναγκών της αγοράς εργασίας, και η πλήρης ταύτιση του συνόλου σχεδόν των φοιτητών (72,6% «εξαιρετικά σηµαντικό» και 23,8% «µάλλον σηµαντικό») µε την συγκεκριµένη άποψη. [βλ. διάγραµµα 1.3.στ παράρτηµα Α] Πέραν του ειδικού κοινού των φοιτητών, η παραπάνω άποψη δεν συσχετίζεται συστηµατικά µε κάποιον άλλον παράγοντα, όπως η ηλικία ή το επίπεδο µόρφωσης. Ελαφρά διαφοροποιούνται από το σύνολο οι γονείς φοιτητών ΑΕΙ/ΤΕΙ, κοινό στο οποίο οι δύο συχνότερες αναφορές αφορούν στην απόκτηση δεξιοτήτων και την προετοιµασία για το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. [βλ. διαγράµµατα 1.3.δ και 1.3.ε παράρτηµα Α] Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 15

16 1.4 Συγκριτική αξιολόγηση των Ελληνικών Πανεπιστηµίων µε τα Πανεπιστήµια της ΕΕ-15 Σχεδόν ένας στους τέσσερις ερωτώµενους µεταξύ του γενικού πληθυσµού δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να κάνει την σύγκριση µε τα Πανεπιστήµια της ΕΕ των 15 χωρών ως προς τις ζητούµενες παραµέτρους (τα σχετικά ποσοστά κυµαίνονται από 22,2% έως 24,2%). Περισσότεροι από τους µισούς θεωρούν ότι τα ελληνικά πανεπιστήµια υπολείπονται των ευρωπαϊκών ως προς τις υλικοτεχνικές υποδοµές (55,3%) και την προετοιµασία των φοιτητών για την αγορά εργασίας (50,5%). Σχετικά µεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση που εκφράζεται για το επιστηµονικόδιδακτικό προσωπικό, καθώς ένας στους τρεις (30,6%) δηλώνει ότι τα ελληνικά πανεπιστήµια είναι εξίσου καλά µε τα Πανεπιστήµια της ΕΕ ως προς την συγκεκριµένη παράµετρο, ενώ το ποσοστό όσων θεωρεί ότι είναι χειρότερα πέφτει στο 29,4%. [βλ. ιάγραµµα 1.4.α παράρτηµα Α] Όταν εξετάσει κανείς την συγκριτική αξιολόγηση για το επιστηµονικό-διδακτικό προσωπικό µεταξύ των φοιτητών ΑΕΙ/ΤΕΙ, η εικόνα είναι περισσότερο αρνητική για τους διδάσκοντες των ελληνικών πανεπιστηµίων, καθώς τέσσερις στους δέκα φοιτητές (41%) δηλώνουν ότι «τα ελληνικά πανεπιστήµια είναι χειρότερα» ως προς αυτή την παράµετρο. [βλ. διάγραµµα 1.4.β παράρτηµα Α] Γενικά, σε όλες τις παραµέτρους η αξιολόγηση είναι σηµαντικά πιο αρνητική µεταξύ των «χρηστών» των υποδοµών, δηλαδή φοιτητών και γονέων. Αξίζει να σηµειωθεί η µεγαλύτερη έµφαση που δίνεται από τους γονείς στο χειρότερο επίπεδο της υλικοτεχνικής υποδοµής (70,9% των γονέων φοιτητών ΑΕΙ δηλώνουν ότι τα ελληνικά πανεπιστήµια είναι χειρότερα από της ΕΕ ως προς την συγκεκριµένη παράµετρο), ενώ αντίστοιχα οι φοιτητές δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στη χειρότερη προετοιµασία για την αγορά εργασίας (67,8% των φοιτητών ΑΕΙ/ΤΕΙ δηλώνουν ότι τα ελληνικά πανεπιστήµια είναι χειρότερα από τα ευρωπαϊκά ως προς την προετοιµασία των φοιτητών για την αγορά εργασίας). [βλ. ιαγράµµατα 1.4.γ και 1.4.δ αντίστοιχα παράρτηµα Α] Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 16

17 1.5 Τα σηµαντικότερα προβλήµατα των Ελληνικών Πανεπιστηµίων Ως κορυφαίο πρόβληµα των ελληνικών πανεπιστηµίων µε σηµαντική απόσταση από τα υπόλοιπα αναδεικνύονται οι «ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδοµές» (58,8%). Ακολουθούν «η ελλιπής χρηµατοδότηση από το κράτος» (37,8%), «ο µεγάλος αριθµός των εισαγόµενων φοιτητών» (33,6%) και «οι ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό» (33,1%). Προκύπτει λοιπόν ότι για το ευρύ κοινό, τα σηµαντικότερα προβλήµατα είναι αυτά που αφορούν την πρακτική λειτουργία των πανεπιστηµίων, την καθηµερινότητα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. [βλ. διάγραµµα 1.5.α παράρτηµα Α] «Ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδοµές» (75,2%) και «ελλιπής χρηµατοδότηση»(56,7%) είναι δύο προβλήµατα που αναφέρονται µε σηµαντικά υψηλότερη συχνότητα από τους φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ. [βλ. διαγράµµατα 1.5.β και 1.5.γ παράρτηµα Α] Φοιτητές και γονείς αναφέρονται επίσης µε µεγαλύτερη συχνότητα στο πρόβληµα των «ελλείψεων σε διδακτικό προσωπικό» (42,7% των φοιτητών ΑΕΙ/ΤΕΙ και 37,7% των γονέων φοιτητών ΑΕΙ/ΤΕΙ). [βλ. διάγραµµα 1.5.ε παράρτηµα Α] Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 17

18 1.6 Οικονοµική ενίσχυση φοιτητών από ασθενέστερα οικονοµικά στρώµατα Έξι στους δέκα ερωτώµενους συµφωνούν µε την άποψη να παρέχεται οικονοµική ενίσχυση σε φοιτητές από ασθενέστερα οικονοµικά στρώµατα, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις τους στα µαθήµατα (39,3% δηλώνει «συµφωνώ απόλυτα» και 20,9% «µάλλον συµφωνώ»). [βλ. διάγραµµα 1.6.α παράρτηµα Α] Η συντριπτική πλειοψηφία µεταξύ αυτών (85,2% όσων συµφωνούν) πιστεύει ότι η οικονοµική ενίσχυση πρέπει να προέρχεται κυρίως από τον κρατικό προϋπολογισµό για την παιδεία, ενώ µεµονωµένες είναι οι αναφορές σε άλλες εναλλακτικές (5,9% επιλέγει ως κύριο τρόπο χρηµατοδότησης την επιβολή διδάκτρων σε φοιτητές από ισχυρότερα εισοδηµατικά στρώµατα που φοιτούν στο ίδιο πανεπιστηµιακό ίδρυµα, και 4,9% την χορήγηση χαµηλότοκων, µακροχρόνιων τραπεζικών δανείων σε φοιτητές από ασθενέστερα οικονοµικά στρώµατα). [βλ. διάγραµµα 1.6.β παράρτηµα Α] Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 18

19 2. Έρευνα Επιχειρήσεων

20 Ταυτότητα έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: MRB HELLAS Α.Ε. [Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας σχεδιάστηκε από την Ερευνητική Οµάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, η οποία επιµελήθηκε την ανάλυση και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων.] ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 26 Ιανουαρίου 6 Φεβρουαρίου 2006 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποσοτική έρευνα µε την µέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων σε επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 50 ατόµων. Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν µε τον Υπεύθυνο για τις προσλήψεις στην επιχείρηση. Η έρευνα διεξήχθη σύµφωνα µε τους κανόνες δεοντολογίας που ορίζουν ο ΣΕ ΕΑ, η ESOMAR και η WAPOR µέλος των οποίων είναι η MRB Hellas. ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ : Κατανοµή των συνεντεύξεων σε 3 κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας (βιοµηχανία / εµπόριο / υπηρεσίες). Οι επιχειρήσεις επιλέχθηκαν από την βάση δεδοµένων της ICAP. ΕΙΓΜΑ : 50 επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 50 ατόµων (και 5 επιχειρήσεις αναζήτησης στελεχών). Συνολικό δείγµα 55 Επιχειρήσεων. ΠΕΡΙΟΧΕΣ : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο. ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΕΣ : Εργάστηκαν 15 ερευνητές της MRB Hellas S.A. Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 20

21 2.1 Αξιολόγηση προετοιµασίας για ένταξη στην αγορά εργασίας Απόφοιτοι Ελληνικών ΑΕΙ µετά το πρώτο τους πτυχίο Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγµατος (67,3%) εκτιµά ότι οι απόφοιτοι ΑΕΙ δεν είναι προετοιµασµένοι για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας αµέσως µετά το πρώτο τους πτυχίο (56,4% δηλώνει «όχι και τόσο προετοιµασµένοι» και 10,9% «καθόλου προετοιµασµένοι»), ενώ ένας στους τρεις (32,7%) εκτιµά ότι είναι «αρκετά προετοιµασµένοι». Όσοι βρίσκουν τους νέους αποφοίτους των ΑΕΙ «αρκετά προετοιµασµένους» αναφέρονται κυρίως στην επάρκεια της θεωρητικής τους κατάρτισης, ενώ όσοι βρίσκουν ότι οι νέοι απόφοιτοι των ΑΕΙ είναι «όχι και τόσο» ή «καθόλου προετοιµασµένοι» αναφέρονται κυρίως στην έλλειψη πρακτικής εξάσκησης και εξειδίκευσης, αλλά και στην απόσταση µεταξύ θεωρίας και πρακτικής. [βλ. διάγραµµα 2.1.α παράρτηµα Α] Από τις πέντε εταιρείες αναζήτησης στελεχών που συµµετείχαν στο δείγµα της έρευνας, οι τέσσερις εκτιµούν ότι οι νέοι απόφοιτοι είναι ανεπαρκώς προετοιµασµένοι και αιτιολογούν αυτή τους την άποψη προβάλλοντας πέρα από την έλλειψη πρακτικής εξάσκησης και άλλα προβλήµατα, όπως η άγνοια των νέων αποφοίτων για το τι πρόκειται να συναντήσουν στον χώρο εργασίας, για το καθεστώς µισθοδοσίας, για τα ειδικότερα καθήκοντα της θέσης που αναλαµβάνουν, αλλά και η έλλειψη ενθουσιασµού. Προπτυχιακοί φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ Η πλειοψηφία των ερωτώµενων εκτιµά ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ δεν προετοιµάζονται καλά για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας (58,2% δηλώνει «όχι και τόσο καλά» και 9,1% «καθόλου καλά»), ενώ την αντίθετη άποψη έχει το 32,7% («πολύ» και «αρκετά καλά»). [βλ. διάγραµµα 2.1.β παράρτηµα Α] Οι αρνητικές αξιολογήσεις είναι συχνότερες στις µικρότερες επιχειρήσεις µε µέχρι 99 εργαζόµενους (22 από τις 28 δηλώνουν «όχι και τόσο» και «καθόλου Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 21

22 καλά»), από ότι στις µεγαλύτερες µε 100+ εργαζόµενους (η αντίστοιχη συχνότητα είναι 15 από τις 27 επιχειρήσεις). Και οι πέντε εταιρείες αναζήτησης στελεχών δηλώνουν ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ είναι «όχι και τόσο» και «καθόλου καλά» προετοιµασµένοι. Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 22

23 2.2 Χαρακτηριστικά νεοεισερχόµενων στην αγορά εργασίας εξιότητες και γνώσεις Στην ερώτηση, ποιες είναι εκείνες οι δεξιότητες και οι γνώσεις που κατά την άποψη των επιχειρήσεων είναι χρήσιµες για έναν νεοεισερχόµενο πτυχιούχο ΑΕΙ στην αγορά εργασίας και τις οποίες θα έπρεπε να αποκτούν οι φοιτητές στο Πανεπιστήµιο, οι συχνότερες αναφορές αφορούν την πρακτική εξάσκηση (34,5%), τις γνώσεις πληροφορικής (23,6%), τις ξένες γλώσσες (23,6%), την σύνδεση θεωρίας και αγοράς εργασίας (20%) καθώς και περισσότερο εξειδικευµένες γνώσεις στο αντικείµενο εργασίας (18,2%). Σηµειώνεται ότι πρόκειται για αυθόρµητες αναφορές των ερωτώµενων και όχι για επιλογή απαντήσεων από λίστα δεξιοτήτων. Οι υπόλοιπες αναφορές είτε αφορούν συγκεκριµένα εξειδικευµένα αντικείµενα (π.χ. πρακτικά θέµατα λογιστηρίου, γνώσεις marketing, δηµόσιες σχέσεις, γνώση γενικών κανόνων εµπορίου), είτε αφορούν γενικότερες δεξιότητες και χαρακτηριστικά, όπως η δυνατότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και αξιολόγησης, η αφοσίωση και ο ενθουσιασµός για την δουλειά, το πνεύµα συνεργασίας και ευγενούς άµιλλας, η δεκτικότητα εκµάθησης, η ανάληψη πρωτοβουλιών, κλπ. [βλ. διάγραµµα 2.2.α παράρτηµα Α] Οι χρήσιµες γνώσεις / δεξιότητες διαφοροποιούνται σχετικά ανά κλάδο, καθώς στον κλάδο της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην πρακτική εξάσκηση και την πληροφορική, ενώ στον κλάδο του εµπορίου η έµφαση είναι περισσότερο στις ξένες γλώσσες. Εργασιακή νοοτροπία Τα χαρακτηριστικά εργασιακής νοοτροπίας που αναζητούν οι επιχειρήσεις από έναν απόφοιτο ΑΕΙ που εισέρχεται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, όπως αναφέρονται αυθόρµητα από τους ερωτώµενους, είναι η «διάθεση για δουλειά και η εργατικότητα» (32,7%), η «γνώση/αντίληψη του αντικειµένου» (21,8%), η «προθυµία και ο ενθουσιασµός για δουλειά» (18,2%), «η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών» (14,5%), «η θέληση για Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 23

24 µάθηση» (12,7%), «η φιλοδοξία επαγγελµατικής εξέλιξης» (10,9%), «οι γνώσεις πληροφορικής» (10,9%), «οι γνώσεις ξένων γλωσσών» (9,1%), καθώς και «η δυνατότητα οµαδικής συνεργασίας» (9,1%). Μεµονωµένες αναφορές γίνονται επίσης σε ένα πλήθος άλλων χαρακτηριστικών, όπως είναι η «συνέπεια», η «υπευθυνότητα», «η άνεση στην επικοινωνία», «η µεθοδικότητα», «η προσαρµοστικότητα», «η εντιµότητα», «η επαγγελµατική σοβαρότητα», «ευσυνειδησία» κλπ. [βλ. διάγραµµα 2.2.β παράρτηµα Α] Προβλήµατα και αδυναµίες Όταν ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να επιλέξουν από µία λίστα προβληµάτων και αδυναµιών, ποιες είναι οι περιπτώσεις εκείνες που αντιµετωπίζουν συχνότερα οι επιχειρήσεις µε αποφοίτους ΑΕΙ που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, οι συχνότερες αναφορές αφορούσαν την «έλλειψη οργανωτικών ικανοτήτων» (49,1%), την «έλλειψη πρωτοβουλίας» (34,5%) την «τάση µετακίνησης σε άλλη εταιρεία στα 2 χρόνια» (30,9%), «την έλλειψη αφοσίωσης / ενθουσιασµού» για την δουλειά τους (27,3%), «την άγνοια της ειδικότητας που προκύπτει από τον τίτλο σπουδών τους» (23,6%), «την αδυναµία οµαδικής συνεργασίας» (23,6%), «την άγνοια των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων» (21,8%), και «την έλλειψη υπευθυνότητας» (18,2%). [βλ. ιάγραµµα 2.2.γ παράρτηµα Α] εκτικότητα στις µετακινήσεις Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν, επίσης, να αξιολογήσουν πόσο καθοριστικό είναι στην αγορά εργασίας ένας νέος απόφοιτος ΑΕΙ να είναι δεκτικός/η σε διάφορες εκδοχές µετακινήσεων. Η δυνατότητα για συχνές µετακινήσεις και ταξίδια εντός της Ελλάδας φαίνεται να είναι προαπαιτούµενο για τις µισές σχεδόν επιχειρήσεις (45,4%), ενώ ακολουθούν σε συχνότητα αναφορών η δυνατότητα για συχνές µετακινήσεις και ταξίδια εκτός Ελλάδας (40%), η δυνατότητα παραµονής για ένα διάστηµα 2 ετών σε άλλη πόλη της Ελλάδας (32,7%), και τέλος η Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 24

25 δυνατότητα παραµονής για ένα διάστηµα 2 ετών σε χώρα του εξωτερικού (30,9%). [βλ. διάγραµµα 2.2.δ παράρτηµα Α] Πρώτο πτυχίο ή µεταπτυχιακό; Στις επιχειρήσεις τέθηκε ένα διληµµατικό σενάριο πρόσληψης, κατά το οποίο θα έπρεπε να επιλέξουν µεταξύ δύο υποψηφίων, οι οποίοι είναι εξίσου καλοί σε όλα τα στάδια της αξιολόγησης, σε συναφή αντικείµενα και από εξίσου καλά πανεπιστήµια, αλλά ο ένας (η µια) διαθέτει πρώτο πτυχίο ενώ ο άλλος/η διαθέτει µεταπτυχιακό. Στο παραπάνω δίληµµα, το 56,4% των ερωτώµενων δήλωσε ότι θα επέλεγε τον υποψήφιο µε τον µεταπτυχιακό τίτλο και το 27,3% τον υποψήφιο µε το πρώτο πτυχίο, ενώ το 16,4% δεν τοποθετήθηκε. [βλ. διάγραµµα 2.2.ε παράρτηµα Α] Σηµειώνεται η συγκρητικά αυξηµένη συχνότητα µε την οποία θα επέλεγαν τον υποψήφιο µε το πρώτο πτυχίο στον κλάδο της βιοµηχανίας. Όσοι επέλεξαν τον υποψήφιο µε το µεταπτυχιακό, αιτιολογούν την επιλογή τους αναφέροντας κυρίως «τις περισσότερο εξειδικευµένες γνώσεις», αλλά και «το µεγαλύτερο εύρος γνώσεων», ενώ µεµονωµένες είναι οι αναφορές «στην καλύτερη απόδοση που αναµένεται να έχει», «την οργανωτική νοοτροπία», «τις αυξηµένες πιθανότητες εξέλιξης», «το κύρος που προσδίδει στην εικόνα της εταιρείας», κλπ. Από την άλλη πλευρά, όσοι επέλεξαν τον υποψήφιο µε το πρώτο πτυχίο, αναφέρονται στο ότι «η αποδοτικότητα εξαρτάται από την προσωπικότητα και όχι από το µεταπτυχιακό», στην «δυνατότητα εξέλιξης µέσα στην ίδια την εταιρεία», στο ότι «δεν απαιτείται µεταπτυχιακό για τις ανάγκες της επιχείρησης», αλλά και στο ότι πρόκειται για «εργαζόµενο µε χαµηλότερο κόστος και µε χαµηλότερες απαιτήσεις εξέλιξης». [βλ. διάγραµµα 2.2.στ παράρτηµα Α] Μελέτη για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Τα πρωτογενή δεδοµένα 25

50 χρόνια ΕΕ 26 χρόνια ένταξης για την Ελλάδα. Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Πανελλαδικής ΤηλεφωνικήςΈρευνας Μάρτιος 2007

50 χρόνια ΕΕ 26 χρόνια ένταξης για την Ελλάδα. Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Πανελλαδικής ΤηλεφωνικήςΈρευνας Μάρτιος 2007 50 χρόνια ΕΕ 26 χρόνια ένταξης για την Ελλάδα Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Πανελλαδικής ΤηλεφωνικήςΈρευνας Μάρτιος 2007 Ταυτότητα της Έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: MRB HELLAS S.A. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 20-26 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Πανελλαδικής Τηλεφωνικής. Απρίλιος MRB, Συλλογή στοιχείων: 14 έως 19 Φεβρουαρίου 2005

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Πανελλαδικής Τηλεφωνικής. Απρίλιος MRB, Συλλογή στοιχείων: 14 έως 19 Φεβρουαρίου 2005 Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Πανελλαδικής Τηλεφωνικής Απρίλιος 2009 1 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθµός Μητρώου ΕΣΡ:3) ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: ΣΕΒ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ]

B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [ ] B Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης [2006 2009] Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τον Αύγουστο του 2013, ολοκλήρωσε την B Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων για τους απόφοιτους 2006 2009. Για την διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL ΝΕWS Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: Αποτύπωση της πολιτικής συμπεριφοράς των ψηφοφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟ ΩΡΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αν. Καθ. Γ. Σταµέλος Γ. Παπαδιαµαντάκη - A.Βασιλόπουλος 2 Ο ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για το. Μάϊος η έρευνα

Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για το. Μάϊος η έρευνα Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για το Μάϊος 2012 3 η έρευνα 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: REAL. GR Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές. Ιανουάριος 2015. Συλλογή στοιχείων: 5 8 Ιανουαρίου 2015. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα

Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές. Ιανουάριος 2015. Συλλογή στοιχείων: 5 8 Ιανουαρίου 2015. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές Ιανουάριος 2015 Συλλογή στοιχείων: 5-8 Ιανουαρίου 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

IOYNIOΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ

IOYNIOΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ IOYNIOΣ 2009 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου 3. Δείκτες πολιτικής συμπεριφοράς 3η προεκλογική μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

17-20.3.2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

17-20.3.2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: VOTE ADDED VALUE (A.M. ΕΣΡ: 43) ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ METRISI Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ: Αποτύπωση στάσεων, αντιλήψεων, κοινωνικής και πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 Από την

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καταγραφής των πολιτικών εξελίξεων σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Απρίλιος Συλλογή στοιχείων: 8-11 Απριλίου

Έρευνα καταγραφής των πολιτικών εξελίξεων σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Απρίλιος Συλλογή στοιχείων: 8-11 Απριλίου Έρευνα καταγραφής των πολιτικών εξελίξεων σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα Απρίλιος 2014 Συλλογή στοιχείων: 8-11 Απριλίου 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών

Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών 2 0 1 2 Ναυπηγική έρευνα και καινοτομία στο ΕΜΠ Η επόμενη γενιά ναυπηγών ISSN 1106-7152 ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η επόμενη γενιά ναυπηγών Του δρος Θάνου Πάλλη και της Αιμιλίας Παπαχρήστου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Α [Βασικά επαγγελματικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά] [Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΧΡΗΣΗ Ε ΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η Χ Ρ Η Σ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α Π Ο Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» Απρίλιος 2006 1 Πίνακας Περιεχοµένων: 1. Τεχνική περιγραφή...3 1.1. Η "Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 Από την

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης για τις γυναίκες στην πολιτική

Πανελλαδική έρευνα γνώμης για τις γυναίκες στην πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης για τις γυναίκες στην πολιτική ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μάρτιος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 5 έως και 6 Μαρτίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Μ.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Μ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Παγκύπριας έρευνας αναφορικά με τη θέση, το βαθμό συμμετοχής, τις ευκαιρίες ανέλιξης, την ισομισθία των γυναικών και τις συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων. 21 Ιουλίου 2016

Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων. 21 Ιουλίου 2016 Η ελληνική ναυτιλία μέσα από τα μάτια των νέων 21 Ιουλίου 2016 Ερευνητικοί στόχοι 1 2 3 Διερεύνηση των Αποτύπωση της Ανάδειξη των τρόπων αντιλήψεων των νέων για τον χώρο της ναυτιλίας και την ελκυστικότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Επιπλέον έρευνα καταγραφής των πολιτικών εξελίξεων μετά τη δημιουργία της

Ιούνιος Επιπλέον έρευνα καταγραφής των πολιτικών εξελίξεων μετά τη δημιουργία της Ιούνιος 2013 Επιπλέον έρευνα καταγραφής των πολιτικών εξελίξεων μετά τη δημιουργία της Νέας Κυβέρνησης Συνεργασίας ΝΔ & ΠΑΣΟΚ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έρευνα Εργατικού υναµικού Ειδική έρευνα 2009 (Αριθµός Σύµβασης 10302.2008.001-2008.718) Τελική Τεχνική Έκθεση Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

Διανομή Οδηγού Καριέρας 2014

Διανομή Οδηγού Καριέρας 2014 Διανομή Οδηγού Καριέρας 2014 Ο Οδηγός Καριέρας εκδίδεται τα τελευταία χρόνια από το kariera.gr, αποτελώντας μέρος μιας συστηματικής και συνολικής προσπάθειας ώστε να έρθουν κοντά οι νέοι απόφοιτοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 11 Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Τ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Επωνυµία του διενεργήσαντος την έρευνα: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Καραµητόπουλος Λεωνίδας Κώστογλου Βασίλης Τίγκας Οδυσσέας Τσιφετάκης Γεώργιος Χαρλαύτης Σπυρίδων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.» ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόθεση ψήφου Εκλογών

Πρόθεση ψήφου Εκλογών Πρόθεση ψήφου Εκλογών Άθροισμα Δικομματισμού 27,2% 31% 8,8 ΔΞ/ΔΑ 19 11,1 ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ 8,2 8,8 3,4 8,2 10,1 2,1 2,7 1,3 2,1 1 2,2 2,7 2,1 6,2 ΑΚΥΡΟ ΛΕΥΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΩ ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ ΆΛΛΟ ΚΟΜΜΑ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ ΨΗΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. + ερωτήσεις. για τα Τ Ε Ι

ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. + ερωτήσεις. για τα Τ Ε Ι ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ + ερωτήσεις για τα Τ Ε Ι 1 Τι είναι ; είναι τα αρχικά των λέξεων για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που ανήκουν στον τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Με βάση το ελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας της 6.4.2015: Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ και Τετάρτη 10/9/2014 ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Θέματα Παρουσίασης Μέρος Α Καλωσόρισμα Περιγραφή Έρευνας Χρ. Μιχαηλίδης Κ. Αλεξάνδρου Μεθοδολογία και Στόχοι Οφέλη/ Χρησιμότητα/

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα