Κώδικας δεοντολογίας για προώθηση-πωλήσεις µέσω διαδικτύου (προϊόντων που αφορούν στην υγεία του καταναλωτή) - Εκδοση (Ιούνιος 2003) -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας δεοντολογίας για προώθηση-πωλήσεις µέσω διαδικτύου (προϊόντων που αφορούν στην υγεία του καταναλωτή) - Εκδοση (Ιούνιος 2003) -"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, και συγκεκριµένα τρόφιµα, ποτά, καλλυντικά, φάρµακα και συµπληρώµατα διατροφής. Σελίδα 1 από 16

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Κώδικας εοντολογίας εκπονήθηκε από την οµάδα 3 του κύκλου του e-business forum της Ε..Ε.Τ. (www.ebusinessforum.gr), µε χρόνο έγκρισης πρώτης έκδοσης τον Ιούνιο Στην οµάδα.3 και στην εκπόνηση της πρώτης έκδοσης του κώδικα συµµετείχαν µε ανοιχτή πρόσκληση στελέχη και φορείς από όλους σχεδόν τους ενδιαφερόµενους φορείς και χώρους, και συγκεκριµένα από τους καταναλωτές (ΕΚΠΟΙΖΩ, διά της Προέδρου Ε. Αλευρίτου και του συµβούλου της Α.Βαρλάµου), από τις επιχειρήσεις και συνδέσµους αυτών (WYETH Hellas διά των Π. Γιαχνή και. Κεφαλογιάννη, και ΣΕΒ διά του Χ. Χάρακα), από τα επιµελητήρια (Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητηρίο Αθηνών - ΕΒΕΑ διά της Ξ.Πασσά,) από τα πανεπιστήµια (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών διά του Γ. Χρυσοχοΐδη), από τις αρµόδιες αρχές (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων- ΕΦΕΤ, διά της Ε. Τσιγαρίδας και. Μπούµπουλη), από τους οργανισµούς τυποποίησης (ΕΛΟΤ, διά του Γ.Σαριδάκη) κ.ά. Κατά την εκπόνηση της έκδοσης 1 του κώδικα λήφθηκαν υπόψη τουλάχιστον: - η ανάγκη εξασφάλισης ορθών επιχειρηµατικών ηλεκτρονικών πρακτικών, µε την ανάδειξη ή/και την πρόσδοση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις που τηρούν µια απαραίτητη δεοντολογία - η ανάγκη προστασίας των καταναλωτών, - η ανάγκη ενίσχυσης του έργου των αρµοδίων αρχών στην σχετική ηλεκτρονική αγορά, µε την κάλυψη θεµατικών περιοχών που συµπληρώνουν τις υπάρχουσες διατάξεις και πρακτικές, και ιδιαίτερα κατά την διακίνηση µέσω Ίντερνετ τροφίµων, ποτών, φαρµάκων, καλλυντικών, η οποία δεν έχει αντιµετωπιστεί νοµοθετικά ή άλλως µέχρι σήµερα µε τρόπο ολοκληρωµένο - η ανάγκη ανάπτυξης της ηλεκτρονικής αγοράς. µε την οικοδόµηση και διασφάλιση κλίµατος εµπιστοσύνης των χρηστών προς την νέα τεχνολογία Σηµειώνεται ότι η ιδέα, η φιλοσοφία και το σκεπτικό-µεθοδολογία της δηµιουργίας του κώδικα δεοντολογίας αποτέλεσαν πρωτοβουλία της ΕΚΠΟΙΖΩ (Ένωση Καταναλωτών «Ποιότητα Ζωής»), και η σχετική πρότασή της έγινε αποδεκτή από την Ε ΕΤ. Η ΕΚΠΟΙΖΩ µέσω της συµµετοχής της στην δηµιουργία του κώδικα αποτέλεσε και θα αποτελεί,µαζί µε την Ε ΕΤ, σηµείο αναφοράς και φορέα στήριξης του κώδικα δεοντολογίας. Στο πλαίσιο αυτό µε την συµµετοχή και όποιων άλλων φορέων συµµετείχαν ενεργά στην οµάδα, µπορούν να αποτελέσουν σηµαντική πηγή πληροφόρησης και κοµβικό σηµείο επικοινωνίας σχετικά µε την διάδοση, χρήση, εφαρµογή, έλεγχο εφαρµογής και ανανέωσης του περιεχοµένου του κώδικα. Συνεπώς, ο κάθε παραλήπτης, χρήστης ή όποιος άλλος σχετικός µε το περιεχόµενο του κώδικα µπορεί να αποστέλλει τις τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια του, που αφορούν στην µελλοντική ανασκόπηση, ανανέωση και επανέκδοση του κώδικα, στο Σελίδα 2 από 16

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩ ΙΚΑ 1.1 Ο παρών κώδικας: N προδιαγράφει τις δεοντολογικές αρχές που πρέπει να ακολουθεί µία ιστοσελίδα η οποία προωθεί ή/και πωλεί τρόφιµα, ποτά, συµπληρώµατα διατροφής ή φάρµακα, προκειµένου να διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ηθικής σε ότι αφορά την προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών και κατά συνέπεια και της σχετικής αγοράς. N Σχετίζεται τόσο µε παθητικές ιστοσελίδες ( που δεν διενεργούν πωλήσεις ή άλλου είδους εµπορική συνδιαλλαγή µε τους καταναλωτές) όσο και µε ενεργητικές (στις οποίες υλοποιούνται τέτοιες συνδιαλλαγές). 1.2 Μπορεί να εφαρµοσθεί/χρησιµοποιηθεί κατά τον σχεδιασµό νέας ή για την βελτίωση υπάρχουσας ιστοσελίδας, ή ακόµη και για την εποπτεία της τήρησης µιας αναγκαίας δεοντολογίας σε ιστοσελίδα, στο πλαίσιο που αυτά απαιτούνται νοµικά, συµβατικά ή µε άλλου είδους εθελοντική ή προαιρετική δέσµευση. 1.3 Η εφαρµογή του παρόντος κώδικα µπορεί να γίνει και για εξυπηρέτηση σκοπών επιβεβαίωσης της δεοντολογικής ποιότητας µιας ιστοσελίδας και της αντικειµενικής επίδειξης αυτής προς όποιους τρίτους ενδιαφερόµενους, µέσω της απόκτησης και διατήρησης σχετικού σήµατος εµπιστοσύνης. Είναι γενικά προς όφελος της επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο, να εµφανίζει κάποιο σήµα εµπιστοσύνης, το οποίο υποδηλώνει ότι η επιχείρηση έχει αυτοδεσµευτεί να λειτουργεί την ιστοσελίδα της βάσει συγκεκριµένων αρχών και είναι υπό διαρκή έλεγχο. 1.4 Υπάρχουν απαιτήσεις στον κώδικα που είναι γενικής εφαρµογής (generic). Συνεπώς το αντικείµενο, ο σκοπός, το πεδίο εφαρµογής και η µέθοδος εφαρµογής και τήρησης του παρόντος κώδικα µπορεί να ποικίλουν από επιχείρηση σε επιχείρηση, και να αποτελούν για κάθε ξεχωριστή ιστοσελίδα, µια ξεχωριστή επιλογή του εκάστοτε ιδιοκτήτη της. Ωστόσο αυτός, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής: ο παρών κώδικας δεοντολογίας τροποποιείται σε τακτική βάση, και πάντα σύµφωνα µε τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες, και συνεπώς η επιχείρηση απαιτείται να υλοποιεί τακτική ανασκόπηση των εφαρµοζόµενων µεθόδων συµµόρφωσης µε τον κώδικα και όταν απαιτείται να εφαρµόζει τις αντίστοιχες τροποποιήσεις ο κώδικας δεν επιδιώκει τον περιορισµό της δηµιουργικότητας των µεθόδων ηλεκτρονικής προώθησης και πώλησης, ούτε την οµοιόµορφη παρουσίαση αυτών, αλλά µόνο την αποφυγή κακών πρακτικών που βλάπτουν την ηθική και δεοντολογία της σχετικής αγοράς, µε συνέπεια σχετικές αρνητικές χρηµατοοικονοµικές επιδράσεις η εφαρµογή του κώδικα µπορεί να δώσει σηµαντικά εξωτερικά οφέλη στην επιχείρηση (marketing tool) ιδιαίτερα αν επιδιωχθεί η απόκτηση του σχετικού σήµατος εµπιστοσύνης. Ωστόσο δεν πρέπει να είναι µόνο τα οφέλη αυτά που θα καθοδηγήσουν την εφαρµογή του κώδικα, αλλά κυρίως η φιλοσοφία και πρακτική ότι προωθώντας ένα υψηλό επίπεδο δεοντολογίας µπορεί η επιχείρηση να διασφαλίσει µονιµότερη και αποδοτικότερη σχέση µε τους καταναλωτές και συνεπώς αποτελεσµατικότερα να επιδιώξει την επίτευξη των εκάστοτε επιχειρηµατικών στόχων η εφαρµογή του κώδικα είναι εθελοντικής ισχύος εκτός των περιπτώσεων που µέρος του κώδικα (ή το σύνολο του) ενσωµατωθεί ή αντανακλά σε Σελίδα 3 από 16

4 νοµοθετικές, συµβατικές ή άλλες υποχρεώσεις. Από την στιγµή της αποδοχής του κώδικα από την επιχείρηση (εθελοντική δέσµευση συµµόρφωσης σε αυτόν) ισχύουν τα όσα προδιαγράφονται στο κεφάλαιο 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ 2.1 Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο και εµπίπτουν στις προδιαγραφές του κεφαλαίου 1, δεσµεύονται οικειοθελώς να εφαρµόζουν τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα 2.2 Οι επιχειρήσεις, συµφωνούν να υπόκεινται σε έλεγχο για την τήρηση του εν λόγω κώδικα, από ένα ανεξάρτητο σχήµα, στο οποίο θα αντιπροσωπεύονται ισόρροπα όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς και απαραίτητα αυτοί που συµµετείχαν στην οµάδα πυρήνα για την διαµόρφωση του παρόντος κώδικα. Το σχήµα αυτό, θα είναι αρµόδιο για: - την διαµόρφωση αρχών, που θα εξασφαλίζουν την αντικειµενικότητα και διαφάνεια της λειτουργίας του - την απονοµή των σηµάτων εµπιστοσύνης ( εφ όσον αυτά δηµιουργηθούν) στις ιστοσελίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις - τον έλεγχο συµµόρφωσης των φερόντων το σήµα - την εξέταση καταγγελιών καταναλωτών και διαµεσολάβηση προς επίλυσή τους - την επιβολή κυρώσεων στους µη συµµορφούµενους - την ανανέωση του κώδικα σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να ανταποκρίνεται αυτός στις νέες εξελίξεις, οικονοµικές, κοινωνικές και νοµοθετικές 2.3 Οι επιχειρήσεις δεσµεύονται να τροποποιούν την µέθοδο συµµόρφωσης τους µε τον κώδικα σύµφωνα µε τις όποιες τροποποιήσεις λάβει ο κώδικας, και να συµµορφώνονται άµεσα µε τις όποιες υποδείξεις επιβάλει το ανεξάρτητο σχήµα του σηµείου Oι επιχειρήσεις που είναι συνεπείς στην τήρηση του παρόντος κώδικα, θα γνωστοποιούνται στο καταναλωτικό κοινό ως επιχειρήσεις αξιόπιστες στις ηλεκτρονικές αγορές, µε όποιο τρόπο αυτό είναι δυνατόν 2.5 Οι επιχειρήσεις συµφωνούν στην επιβολή κυρώσεων σε όσους παραβιάζουν τις αρχές του παρόντος κώδικα. Οι κυρώσεις θα επιβάλλονται από το ελεγκτικό σχήµα το εντεταλµένο για την τήρηση του κώδικα και θα περιλαµβάνουν, σε χρονική αλληλουχία,, τα εξής: S Ειδοποίηση της επιχείρησης ότι πρέπει να συµµορφωθεί άµεσα S Αφαίρεση του σήµατος, εφ όσον αυτό υπάρχει S ηµοσιοποίηση του ονόµατος της µη συµµορφούµενης επιχείρησης S Αν συνεχίζει την ίδια πρακτική, ενεργοποίηση άλλων, νόµιµων διαδικασιών που προβλέπονται από τον νόµο Σελίδα 4 από 16

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ 3.1 Κάθε εταιρεία που προωθεί ή και πωλεί προϊόντα µέσω διαδικτύου, πρέπει να εφαρµόζει τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εθνικές και κοινοτικές, και να παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της τα ακόλουθα 1 : i. Γενικές πληροφορίες για την επιχείρηση ii. Ενηµέρωση του καταναλωτή πριν την σύναψη σύµβασης πώλησης iii. Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων iv. Πληροφορίες για την ασφάλεια της ιστοσελίδας v. Πληροφορίες για την τήρηση της νοµοθεσίας σχετικά µε: S Ασφάλεια προϊόντων S Υγεία-ασφάλεια εργαζοµένων S Παιδική εργασία S Προστασία περιβάλλοντος Οι επιµέρους απαιτήσεις για τα παραπάνω αναφερονται στο Παράρτηµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος κώδικα. 3.2 Η ιστοσελίδα θα πρέπει να τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλούς χρήσης και να εµφανίζει υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας. 3.3 Οι ιστοσελίδες επιχειρήσεων που έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν όλες τις περιεχόµενες πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε όποια άλλη γλώσσα επιθυµούν (µε προτίµηση σε µία ακόµη από τις επίσηµες γλώσσες της ευρωπαϊκής ένωσης). 3.4 Στην περίπτωση παρουσίασης βράβευσης της ιστοσελίδας, θα πρέπει να αναφέρονται (ή παραπέµπονται) τα κριτήρια αξιολόγησης και βράβευσης, ο οργανισµός βράβευσης µε τις εµπορικές σχέσεις αυτού, ο φορές που αναγνωρίζει τον εν λόγω οργανισµό και λοιπά δεδοµένα που αντικειµενικά µπορούν να πληροφορήσουν τον χρήστη περί της αξιοπιστίας της εν λόγω βράβευσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ 4.1 ΑΡΘΡΟ 1 Οι εταιρείες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παρασκευή, µεταποίηση, παραγωγή, διανοµή, διακίνηση, ή την προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίµων, ποτών, φαρµάκων και άλλων φαρµακευτικών προϊόντων, καλλυντικών, συµπληρωµάτων διατροφής, λόγω της ιδιάζουσας φύσης των προϊόντων αυτών και λόγω του κινδύνου που ενέχουν για τη ζωή και την υγεία των καταναλωτών, υποχρεούνται να τηρούν τις πρόσθετες και ειδικότερες προδιαγραφές, πρότυπα και κανόνες που ορίζονται από τις σχετικές νοµικές διατάξεις. Για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης ζωής και υγείας, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται όχι µόνον να τηρούν τη γενική υποχρέωση ασφάλειας των προαναφεροµένων, αλλά επιπλέον να συµµορφώνονται µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις που ορίζονται ανά κατηγορία λαµβανοµένου υπόψη του ευαίσθητου χαρακτήρα ορισµένων προϊόντων. 1 Βλέπε το Παράρτηµα του Κώδικα Σελίδα 5 από 16

6 4.2 ΑΡΘΡΟ 2 H επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει τις απαιτήσεις του άρθρου 2 παρ. 7 του Ν. 2251/94 ή όποιων τροποποιήσεων αυτού, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην απαγόρευση ύπαρξη δήλωσης (ρήτρας αποποίησης ευθύνης) η οποία να αποκλείει ή να περιορίζει υπέρµετρα την ευθύνη της εταιρείας. 4.3 ΑΡΘΡΟ 3 (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) Η επιχείρηση θα πρέπει µε τρόπο αντικειµενικό και σαφή να καλύπτει όποιες από τις ακόλουθες ανάγκες έχουν εφαρµογή στο είδος των προϊόντων και δραστηριοτήτων της: I. ήλωση συµµόρφωσης µε τις κείµενες νοµικές διατάξεις για τα προβαλλόµενα προϊόντα (πχ επισήµανση, παρουσίαση, συσκευασία, ποιοτική ή ποσοτική σύνθεση, κ.λ.π.), δηλ. µε τις πιο εξειδικευµένες διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού ικαίου, καθώς και µε τα διεθνή τεχνικά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, και, όπου είναι εφικτό, η δήλωση να παραπέµπει ή να αναφέρεται στη σχετική εφαρµοζόµενη νοµοθεσία. II. Αναφορά αριθµών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις υποχρεωτικές κατά τον νόµο άδειες, όπως, άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, άδεια µεταφοράς εµπορευµάτων, υγειονοµική άδεια οχηµάτων κ.λ.π. III. Αναφορά αριθµών έγκρισης κυκλοφορίας των εν λόγω προϊόντων από τις αρµόδιες κρατικές αρχές (ή άλλων σχετικών αναγκαίων αριθµών) IV. Παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο και στην έκταση που, αυτές απαιτούνται (ή µπορούν να χρησιµοποιηθούν) για την απόδειξη της ασφάλειας των προϊόντων, ή, σχετίζονται µε θέµατα που έµµεσα ή άµεσα επιδρούν σ αυτήν, όπως για: N την υποδοµή της επιχείρησης (κτίρια, εξοπλισµό, υπηρεσίες υποστήριξης κ.λ.π.) N την επιδεξιότητα του ανθρώπινου δυναµικού, και ειδικά, την µόρφωση, επιµόρφωση-κατάρτιση, εµπειρία και λοιπές ικανότητες N το περιβάλλον/ συνθήκες εργασίας V. Παροχή πληροφοριών για τις µεθόδους διασφάλισης της ασφάλειας των προϊόντων, και µόνον στον βαθµό που αυτές σχετίζονται µε αναγνωρισµένες πρακτικές εµπίπτουσες στο θεσµικό ή κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα συγκεκριµένα προϊόντα και την αγορά. Οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να είναι εύκολα ελέγξιµες και να µην παραπλανούν του καταναλωτή. Ειδικότερα, όταν αναφέρονται πιστοποιητικά ή άλλου είδους βεβαιώσεις σχετικά µε τις µεθόδους/πρακτικές, προσοχή θα δίδεται: S στο πεδίο εφαρµογής τους S στον αρµόδιο φορέα ελέγχου εφαρµογής και επαλήθευσής τους S στην ηµεροµηνία εφαρµογής και ισχύος τους S στις δυνατότητες επαλήθευσης της αλήθειας και ακρίβειας των αναγραφοµένων πληροφοριών S στην δυνατότητα ενηµέρωσης του αρµόδιου φορέα σε περίπτωση διαπίστωσης απόκλισης από αυτές και σε λοιπά, κατά περίπτωση, απαραίτητα δεδοµένα. Σελίδα 6 από 16

7 VI. Σε περίπτωση ύπαρξης συστήµατος ποιότητας ή ασφάλειας των προϊόντων 2 ή οποιασδήποτε άλλης περίπτωσης που αναφέρεται στην ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων, η παροχή πληροφοριών θα πρέπει να συνοδεύεται από: N σαφείς αναφορές των πρωτογενών σχετικών µελετών (π.χ. ανάλυση επικινδυνότητας) ή και γενικότερα, βιβλιογραφικές αναφορές για τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους µείωσης των κινδύνων. Όπου είναι εφικτό, θα παρέχονται και σχετικές ηλεκτρονικές παραποµπές σε αυτά τα στοιχεία. N αναφορά των βασικών αρχείων που τηρούνται και σχετίζονται µε την ασφάλειά τους N αναφορά των χρόνων τήρησης αυτών των αρχείων VII. Σε περίπτωση αναφοράς πιστοποιηµένου συστήµατος διαχείρισης ή άλλης πιστοποίησης /βεβαίωσης, που δεν σχετίζεται µε την ασφάλεια ή ποιότητα των προϊόντων αλλά µπορεί ωστόσο να δηµιουργήσει ανάλογους συνειρµούς 3,θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η αναφερόµενη πιστοποίηση δεν αναφέρεται ούτε επιδρά/σχετίζεται µε την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων VIII. Αναφορά των συνθηκών διακίνησης των προϊόντων, οι οποίες εγγυώνται την ασφαλή µετακίνηση και παράδοσή τους και ελαχιστοποιούν την πιθανότητα εµφάνισης κινδύνων IX. Περιγραφή του εφαρµοζόµενου συστήµατος ανάκλησης και προσδιορισµός προϋποθέσεων-χρονικής στιγµής ενεργοποίησής του. Σε περίπτωση εµφάνισης προϊόντος σε ακατάλληλη κατάσταση θα πρέπει να: N προσδιορίζονται οι προβλεπόµενοι από την επιχείρηση τρόποι και προϋποθέσεις µαζικής επιστροφής τους (συλλογή τους, επιστροφή χρηµάτων, χρόνος επιστροφής κ.λ.π.) N υπάρχει ειδικός χώρος στην ιστοσελίδα, στον οποίο θα αναφέρονται τα υπό ανάκληση προϊόντα N να υπάρχει η δυνατότητα άµεσης ειδοποίησης (µέσω ή τηλεφωνικά) των πελατών, οι οποίοι πιθανώς έχουν παραλάβει προϊόντα υπό ανάκληση X. υνατότητα ενηµέρωσης της επιχείρησης για την κατάσταση και ακεραιότητα των παραληφθέντων προϊόντων (σπασµένα µπουκάλια, αλλοιωµένα τρόφιµα κ.λ.π.) XI. Την υποβολή παραπόνων-καταγγελιών, µε παροχή τηλεφώνων/ /διευθύνσεων, στις: S αρµόδιες κρατικές αρχές και κανονιστικούς-θεσµικούς φορείς 4 S ενώσεις καταναλωτών 4.4 ΑΡΘΡΟ 4 (ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ- ΙΑΦΗΜΙΣΗ) Επιβάλλεται: I. Σαφής διαχωρισµός µεταξύ διαφήµισης εµπορικής επικοινωνίας και ενηµέρωσης/συµβουλευτικής πληροφορίας II. Σαφής διαχωρισµός µεταξύ των πληροφοριών που απευθύνονται σε ειδικούς (π.χ. γιατρούς) και αυτών που απευθύνονται σε µη ειδικό κοινό (π.χ. ασθενείς) III. Παροχή πληροφοριών για την ιδιότητα και αξιοπιστία ατόµων, που παρέχουν δεδοµένα στην ιστοσελίδα, µέσω συνοµιλίας (chat) ή άµεσα ηλεκτρονικά µηνύµατα 2 ΙSO 9001, ELOT 1416/HACCP, Ν.Ε3/833, GMP/ GHP 3 ISO14001, OSHAS18001 κ.λ.π. 4 ΕΦΕΤ,ΕΟΦ ΕΚΕΒΥΛ, ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙSO 9001/HACCP κ.λ.π. Σελίδα 7 από 16

8 IV. Ενηµέρωση πελάτη για ύπαρξη όποιας σχέσης εµπορικού συµφέροντος της ιστοσελίδας µε τις τυχόν παρεχόµενες συµβουλές/πληροφορίες V. Κάθε διαφήµιση να µην είναι παραπλανητική ως προς τα στοιχεία της και ιδίως: S τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του προϊόντος, την τιµή, τον τρόπο διαµόρφωσής της S τους όρους υπό τους οποίους παρέχονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες S την ιδιότητα, τα γνωρίσµατα και τα δικαιώµατα του διαφηµιζόµενου VI. Η πειστικότητα της διαφήµισης να µην βασίζεται: S στην µαρτυρία προσώπων στα οποία αποδίδεται ανύπαρκτη επιστηµονική ιδιότητα S στην παρουσίασή της µε την µορφή δηµοσιογραφικής έρευνας S ή επιστηµονικής ανακοίνωσης στην αναφορά επιστηµονικών όρων ή αποτελεσµάτων ερευνών κ.λ.π. µε σκοπό να προσδώσουν στην διαφηµιστική ανακοίνωση επιστηµονική βάση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα VII. Η διαφήµιση να µην είναι αθέµιτη και κυρίως να µη δηµιουργεί την εικόνα υπερβολικά δελεαστικής προσφοράς σε παιδιά, νέους και στις πιο ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσµού VIII. Να αποφεύγεται η αναφορά σε επιστηµονικές έρευνες, οι οποίες δεν έγιναν για το συγκεκριµένο προϊόν, και, κατά τον ισχυρισµό του προµηθευτή, τεκµηριώνουν την αποτελεσµατικότητα/ασφάλεια του προϊόντος, λόγω του ότι είναι αδύνατον για τον µη ειδικό να εκτιµήσει την αντικειµενικότητα και την αξιοπιστία της εν λόγω έρευνας, η oποία έτσι, αποτελεί αντικείµενο παραπλάνησης IX. Η προβολή των λειτουργικών ιδιοτήτων των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται µε ταυτόχρονη παρουσίαση τυχόν αντενδείξεων, ανεπιθύµητων ενεργειών ή πιθανώς άλλων αρνητικών επιδράσεων (µε ή/και χωρίς υπερκατανάλωση) X. Να µην εφαρµόζεται η τακτική των συχνών ερωτήσεων (F.A.Q.) ή η παρουσίαση επιλεκτικών ιστορικών, κοινωνικών, οικονοµικών ή άλλων στοιχείων µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν άµεσες ή έµµεσες διαφηµίσεις των προϊόντων, και ειδικά όταν έχουν τα χαρακτηριστικά που απαγορεύουν οι παραπάνω παράγραφοι 4.4.Ι έως 4.4.ΙΧ. 4.5 ΑΡΘΡΟ 5 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ) Πριν από οποιαδήποτε πράξη αγοραπωλησίας, η εταιρεία πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες, επιπλέον των γενικών που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, πληροφορίες: i. Για το προϊόν a) Πλήρης περιγραφή ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του, όπως, ονοµασία, είδος, διαστάσεις, βάρος, ποσότητα, προέλευση (πχ φυτικής, ζωικής κλπ) b) Αναφορά τυχόν εφαρµόσιµων ανώτατων επιτρεπτών ορίων κατανάλωσης, σε συνδυασµό ή όχι, µε κατανάλωση άλλων προϊόντων. c) Ενηµέρωση για τις ενδεχόµενες αλληλεπιδράσεις µε άλλα προϊόντα, όταν είναι ευλόγως δυνατόν να προβλεφθεί ότι το συγκεκριµένο προϊόν θα χρησιµοποιηθεί µαζί µε άλλα. Σελίδα 8 από 16

9 d) Παρουσίαση ετικέτας προϊόντος η οποία θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την νοµοθεσία και να περιέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες για το είδος/βάρος/θρεπτική αξία/θερµίδες/διάρκεια ζωής/συστατικά, κ.λ.π. e) Αναφορά της συσκευασίας του και του είδους του περιέκτη (χάρτινος, γυάλινος κ.λ.π.) ii. Για τις συνθήκες παραγωγής του a) Αν πρόκειται για προϊόν βιολογικής, συµβατικής καλλιέργειας, ή γενετικής τροποποίησης b) Αναφορά του τόπου παραγωγής-προέλευσης του προϊόντος c) Αναφορά, στην περίπτωση που εφαρµόζονται, των διαδικασιών και αποτελεσµάτων πιστοποίησης προϊόντων και µεθόδων παραγωγής (αριθµός και πεδίο εφαρµογής πιστοποιητικών και λοιπών υποχρεωτικών δεδοµένων, σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο), συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων δεδοµένων για βιολογικά προϊόντα, των αδειών κυκλοφορίας, των αριθµών και ηµεροµηνιών έκδοσης και λήξης συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας ή ασφάλειας κλπ iii. Για την χρήση του προϊόντος a) Σαφείς οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος b) Ενηµέρωση για τους ενδεχόµενους κινδύνους κατά την χρήση και διατήρησή του c) Υπόδειξη λήψης κατάλληλων µέτρων για την αποφυγή αλόγιστης, λανθασµένης ή άσκοπης χρήσης και για µείωση των συνεπειών µιας τέτοιας χρήσης d) Αναφορά στην οµάδα ανθρώπων για την οποία προορίζεται το προϊόν e) Αναφορά των υποοµάδων του πληθυσµού που εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω της κατανάλωσης του προϊόντος, όπως παιδιά, άτοµα µε φαινυλκετονουρία, άτοµα αλλεργικά κ.λ.π. f) Ηµεροµηνία λήξης KΕΦΑΛΑΙΟ 5 : «ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 5.1 ΑΡΘΡΟ 6 (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) Η παρουσίαση και διάθεση φαρµακευτικών προϊόντων θα πρέπει να ακολουθεί τις νοµοθετηµένες αρχές του τρόπου διάθεσης, επισήµανσης, διαφήµισης και φύλλου οδηγιών αυτών, όπως αυτές αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση Υ6α/776/ (ΦΕΚ 536/ ) ή σε άλλη σχετική ισχύουσα νοµοθεσία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του Μέρους ΙΙΙ (κεφ.ιι) της προαναφερόµενης Υπ. Απ. Υ6α/776 (άρθρα 21-23), που αποτελεί εναρµόνιση προς την οδηγία 92/28/ΕΟΚ όπως έχει ενσωµατωθεί στην οδηγία 2001/83/ΕΚ, ή µε άλλες απαιτήσεις εθνικής ή κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικής µε την διαφήµιση και διάθεση φαρµακευτικών προϊόντων σε καταναλωτές/κοινό, καθώς και στον σαφή διαχωρισµό της διαφήµισης προς κοινό και προς επαγγελµατίες του κλάδου µε αποκλεισµό κάθε δυνατότητας παραλαβής από το κοινό µηνυµάτων που απευθύνονται σε επαγγελµατίες Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η διαφήµιση και η διακίνηση (πώληση) µέσω διαδικτύου φαρµακευτικών προϊόντων που µπορούν να χορηγηθούν µόνο µε ιατρική συνταγή, Σελίδα 9 από 16

10 φαρµακευτικών προϊόντων που περιέχουν ψυχοτρόπες ή ναρκωτικές ουσίες, κατά την έννοια των διεθνών συµβάσεων,σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην κείµενη εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Σχετικά µε τα µη συνταγογραφούµενα απαγορεύεται η διακίνηση (πώληση) αλλά επιτρέπεται η διαφήµιση τους µε τους εξής όρους: έχει χορηγηθεί όποια απαιτούµενη άδεια κυκλοφορίας σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο (µε παροχή σαφούς πληροφόρησης στην ιστοσελίδα), όλα τα στοιχεία της διαφήµισης ενός φαρµάκου πρέπει να ανταποκρίνονται στις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος η διαφήµιση πρέπει να µην είναι παραπλανητική και να προάγει την ορθολογική χρήση του φαρµάκου παρουσιάζοντας το µε τρόπο αντικειµενικό και χωρίς να υπερβάλλονται οι ιδιότητες του Σε συµφωνία µε τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο και η διαφήµιση φαρµακευτικού προϊόντος, η οποία απευθύνεται στο κοινό, πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα όσα ορίζει ο νόµος. Ειδικότερα, η διαφήµιση δεν θα πρέπει να: εµφανίζει ως περιττή την επίσκεψη σε γιατρό, παρέχοντας διάγνωση ή συνιστώντας θεραπεία δι αλληλογραφίας υπαινίσσεται την ισοδυναµία/ανωτερότητα του διαφηµιζόµενου σκευάσµατος σε σχέση µε άλλα, την έλλειψη παρενεργειών και ότι η υγεία του ατόµου µπορεί να βελτιωθεί υπαινίσσεται ότι η ασφάλεια και αποτελεσµατικότητα οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ουσία φυσική Απευθύνεται κατ' αποκλειστικότητα ή κατά κύριο λόγο στα παιδιά. Εξοµοιώνει το φαρµακευτικό προϊόν µε είδος διατροφής, µε καλλυντικό ή άλλο καταναλωτικό προϊόν Αναφέρεται σε σύσταση επιστηµόνων, ατόµων ασχολούµενων επαγγελµατικά µε την υγεία ή άλλων διασήµων ατόµων που µπορούν, λόγω φήµης, να προωθήσουν την κατανάλωση φαρµακευτικών προϊόντων Χρησιµοποιεί, µε υπερβολικά ανησυχητικό ή παραπλανητικό τρόπο, διαβεβαιώσεις σχετικές µε την επίτευξη ίασης Χρησιµοποιεί, µε υπερβολικά ανησυχητικό ή παραπλανητικό τρόπο, οπτικές αναπαραστάσεις των αλλοιώσεων του ανθρώπινου σώµατος που οφείλονται σε ασθένειες ή τρώσεις, ή τη δράση του φαρµακευτικού προϊόντος στο ανθρώπινο σώµα ή σε µέρη του Απαγορεύεται η δωρεάν διανοµή δειγµάτων, καθώς και οι προσφορές Σε περίπτωση που, φαρµακευτικά προϊόντα τα οποία χορηγούνται µόνο µε ιατρική συνταγή (ή δεν χορηγούνται µε ιατρική συνταγή αλλά δεν επιτρέπεται να διαφηµίζονται στο κοινό), προωθούνται σε σχετικό ηλεκτρονικό περιοδικό ανεξάρτητης παραγωγής (που προορίζεται για επαγγελµατίες) στο οποίο δυνητικά µπορεί να έχει πρόσβαση και το κοινό, στις σχετικές ηλεκτρονικές καταχωρήσεις θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς επισηµάνσεις, που να δίνουν το νόηµα ότι «η παρουσιαζόµενη πληροφόρηση προορίζεται για τους επαγγελµατίες και µόνο, και ότι η παραλαβή των σχετικών πληροφοριών από µη επαγγελµατίες/κοινό ενέχει κινδύνους γι αυτούς, αυτούς λόγω της ενδεχόµενης παρεξήγησης που µπορεί να προκύψει από την έλλειψη επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων επί φαρµακευτικών Σελίδα 10 από 16

11 προϊόντων και λειτουργιών αυτών» Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η παρουσίαση πληροφοριών, όπως ευρωπαϊκές δηµόσιες εκθέσεις αξιολόγησης φαρµακευτικών προϊόντων, περιλήψεις χαρακτηριστικών προϊόντων, φύλλα οδηγιών κ.α., µε τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν διαφηµιστικό χαρακτήρα Θα πρέπει να είναι σαφές πότε ο χρήστης «βγαίνει» από κάποια ιστοσελίδα της εταιρίας ή από σελίδες που χρηµατοδοτεί η εταιρία ή πότε κατευθύνεται σε σελίδα που ανήκει στην εταιρία. Επίσης, θα πρέπει να είναι σαφές που µπορούν να βρεθούν συνταγογραφικές πληροφορίες, ενώ οι πληροφορίες οι σχετικές µε την ονοµασία του προιόντος, τις δραστικές ουσίες κ.ά. θα πρέπει να είναι σε µέγεθος κατάλληλο για εύκολη ανάγνωση. 5.2 ΑΡΘΡΟ 7 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ) Οι αντίστοιχες επιχειρήσεις υποχρεούνται να συµµορφώνονται προς την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένης της Οδηγίας 2002/46/ΕΚ, και ειδικότερα ως προς τις διατάξεις που έχουν εφαρµογή στην ηλεκτρονική παρουσίαση ή πώληση των προϊόντων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τις επιχειρήσεις, όταν διαφηµίζουν συµπληρώµατα διατροφής, να µην αποδίδουν στα προϊόντα αυτά ιδιότητες πρόληψης, αγωγής, ή θεραπείας ανθρώπινης νόσου, ούτε να αναφέρουν τέτοιες ιδιότητες Σε περίπτωση που δηλώνεται το προϊόν ως συµπλήρωµα διατροφής, τότε θα πρέπει να δίδονται πληροφορίες σχετικά µε την πηγή που ορίζει ότι το προωθούµενο και προσφερόµενο σκεύασµα είναι συµπλήρωµα διατροφής, και να αναφέρονται οι σχετικές άδειες από τις αρµόδιες αρχές (πχ αριθµός έγκρισης από ΕΟΦ, Γενικό Χηµείο του Κράτους ή οποιονδήποτε άλλο αρµόδιο φορέα ηµεδαπό ή αλλοδαπό έχει σχέση µε το αντικείµενο) Στο πλαίσιο των απαιτήσεων της θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά του αριθµού αδείας ή κυκλοφορίας τους στην ελληνική ή ευρωπαϊκή αγορά και το όνοµα του φορέα που χορήγησε την άδεια αυτή. 5.3 ΑΡΘΡΟ 8 (ΤΡΟΦΙΜΑ (& ΠΟΤΑ)) Οι επιχειρήσεις τροφίµων θα πρέπει να ακολουθούν τις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής µε τα τρόφιµα και ποτά ελληνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας (Κώδικας Τροφίµων και Ποτών, Υγειονοµικές ιατάξεις, Κτηνιατρικός Κώδικας, µη εναρµονισµένες αλλά ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε., Κανονισµός (ΕΚ) 178/2002, Κ.Υ.Α. 487/2000 κ.λ.π.), στο πλαίσιο που έχουν εφαρµογή στην ηλεκτρονική παρουσίαση ή πώληση των προϊόντων. Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται στα παρακάτω: I. Οι επιχειρήσεις τροφίµων είναι υπεύθυνες για την διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίµων που προµηθεύουν στους καταναλωτές. II. Όλα τα τρόφιµα που διατίθενται στην αγορά, πρέπει να συµµορφώνονται προς τις ειδικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις οι οποίες διέπουν την ασφάλειά τους. III. Τρόφιµα τα οποία είναι µη ασφαλή, απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά. Μη ασφαλή είναι τα τρόφιµα ιδίως όταν: S είναι επιβλαβή για την υγεία (πχ µε βραχυπρόθεσµο αρνητικό αποτέλεσµα όπως αυτό που συνήθως επιφέρουν µικροβιολογικοί ή φυσικοί κίνδυνοι ή µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα όπως αυτό που συνήθως επιφέρουν οι χηµικοί κίνδυνοι) Σελίδα 11 από 16

12 S είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση (πχ αλλοιωµένα τρόφιµα) IV. Οι επιχειρήσεις τροφίµων, οφείλουν να παρέχουν στον καταναλωτή κάθε δυνατή πληροφορία για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών για την υγεία του, λαµβάνοντας υπόψη: S όλες τις πιθανές άµεσες ή/και βραχυπρόθεσµες ή/και µακροπρόθεσµες συνέπειες του τροφίµου στην υγεία του καταναλωτή S τις πιθανές σωρευτικές τοξικές συνέπειες S τις ιδιαίτερες ευαισθησίες όσον αφορά στην υγεία συγκεκριµένης κατηγορίας καταναλωτών, όταν το τρόφιµο προορίζεται για την εν λόγω κατηγορία S τις περιπτώσεις αρνητικών συνεπειών λόγω βραχυχρόνιας ή µακροχρόνιας υπερκατανάλωσης µε αναφορά ενδεδειγµένων ορίων (πχ υπερκατανάλωση λιπών και ελαίων) V. Απαγορεύεται η δήλωση ή διαφήµιση µε οποιοδήποτε τρόπο ενός τροφίµου µε την οποία υπονοείται άµεσα ή έµµεσα ότι το εν λόγω τρόφιµο: S έχει ιδιότητες που δεν υπάρχουν πραγµατικά σ' αυτό κατά τη χρησιµοποίησή του S είναι κατάλληλο, για την πρόληψη ή θεραπεία ασθενειών VI. Απαγορεύεται, η µε οποιοδήποτε τρόπο δήλωση ή διαφήµιση ενός τροφίµου, µε την οποία άµεσα ή έµµεσα υπονοείται ότι το τρόφιµο είναι ιδιαίτερα πλούσιο (ή κατά περίπτωση φτωχό) ως προς ένα ή περισσότερα από τα θρεπτικά βασικά συστατικά του, ή ότι περιέχει αυτά σε µεγαλύτερες ή, κατά περίπτωση, µικρότερες αναλογίες από το συνηθισµένο, χωρίς σχετική έγκριση του αρµόδιου κρατικού Φορέα (ΑΧΣ,ΕΟΦ κλπ).. VII. Oι εταιρείες παραγωγής αλκοολούχων ποτών θα πρέπει να εφαρµόζουν συστήµατα που θα εµποδίζουν την παραγγελία των προϊόντων τους από ανηλίκους. VIII. Oι εταιρείες παραγωγής αλκοολούχων ποτών θα πρέπει να αναφέρουν το αλκοολικό περιεχόµενο και την αναµενόµενη δράση του ποτού στον άνθρωπο σε συνάρτηση µε την ποσότητα και το χρόνο κατανάλωσης (µε συναγόµενες οδηγίες προφύλαξης και πρόληψης). IX. Στην περίπτωση που αναφέρεται ότι το προϊόν είναι ελεγµένο (ή ότι γίνονται έλεγχοι) τότε θα πρέπει να αναφέρονται τα σηµεία ελέγχου, οι µέθοδοι (πχ πρότυπα κλπ) και να υπάρχει δήλωση τήρησης σχετικών αρχείων (µε επεξήγηση όπως ανά περίπτωση απαιτείται). X. Στην περίπτωση που διαφηµίζεται η ποιότητα του τροφίµου-ποτού, θα πρέπει να δίνονται σαφείς πληροφορίες για τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ποιότητας του τροφίµου-ποτού, που η επιχείρηση θεωρεί ότι δίνουν το δικαίωµα χαρακτηρισµού του προϊόντος ως ανώτερης ποιότητας, και οι σχετικές δηλώσεις να συνοδεύονται από αντικειµενικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ποιότητα αυτή. 5.4 ΑΡΘΡΟ 9 (ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ) Οι εταιρείες παραγωγής-διακίνησης καλλυντικών είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των προϊόντων τους και για την τήρηση της κείµενης ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας (οδηγίας 76/768/ΕΟΚ, και τροποποιήσεων αυτής, συµπεριλαµβανοµένων σχετικών εγκυκλίων του ΕΟΦ) στα πλαίσια της ηλεκτρονικής παρουσίασης-προώθησης των προϊόντων τους. Σελίδα 12 από 16

13 5.4.2 Στην ιστοσελίδα θα πρέπει για κάθε προωθούµενο ή πωλούµενο προιόν να αναφέρονται µε σαφήνεια τουλάχιστον οι παρακάτω πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα: I. II. III. IV. o o o o όνοµα προιόντος και εταιρίας ποιοτική σύνθεση, όπως αυτή αναγράφεται στη συσκευασία του προιόντος και πάντα σε συµµόρφωση µε τις εφαρµοζόµενες απαιτήσεις της νοµοθεσίας ποσοτική σύνθεση για τις ουσίες που έχουν ταξινοµηθεί ως επικύνδινες σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ (και τυχόν τροποποιήσεων αυτής) στοιχεία παρενεργειών (συχνότητα και είδος) όταν αυτές εµφανίζονται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης o οδηγίες χρήσης o οδηγίες διατήρησης o ειδικές προφυλάξεις χρήσεώς τους ο τόπος τήρησης του φακέλου του προιόντος, ο αριθµός άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής (για τα εγχωρίως παραγόµενα) και ο αντιπρόσωπος (για τα εισαγόµενα) άλλες πληροφορίες που αναφέρει η ετικέτα του προιόντος Στην προσφορά προς πώληση και στην διαφήµιση των καλλυντικών προϊόντων το κείµενο, οι ονοµασίες, τα σήµατα, οι εικόνες ή τα άλλα σύµβολα, παραστατικά ή µη, να µη χρησιµοποιούνται για να αποδώσουν σε αυτά τα προϊόντα χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν ή δεν µπορούν να αποδειχθούν µε χρήση ανεξάρτητων και αξιόπιστων πηγών, και οι όποιοι θετικοί ή αρνητικοί ισχυρισµοί (claims) να είναι σε συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Σελίδα 13 από 16

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Γενικές πληροφορίες για την επιχείρηση - Πλήρη στοιχεία, όπως: επωνυµία, όνοµα ιδιοκτήτη-προµηθευτή, φυσική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση - Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών µε τηλέφωνο και ώρες λειτουργίας - Αριθµούς µητρώου, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την εγγραφή της σε Μητρώα της Εποπτεύουσας Κρατικής Αρχής, της ΟΥ και του Επαγγελµατικού Σωµατείου στο οποίο ανήκει ΙΙ. Ενηµέρωση του καταναλωτή πριν την σύναψη σύµβασης πώλησης Πριν ο καταναλωτής προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, θα πρέπει να ενηµερώνεται µε σαφήνεια για: Την τελική τιµή του προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένων όλων των επιβαρύνσεων (µε ιδιαίτερη προσοχή στους όποιους φόρους, όπως το ΦΠΑ, τα τυχόν µεταφορικά κ.λ.π.) Τις δυνατότητες επιλογής πληρωµής Το ότι θα παραλάβει σχετική απόδειξη/παραστατικό µαζί µε το εµπόρευµα, ή θα του αποσταλούν ηλεκτρονικά τα πλήρη στοιχεία της παραγγελίας του τα οποία θα µπορεί να εκτυπώσει. Την περίπτωση µεγαλύτερης τηλεφωνικής χρέωσης για την χρήση της ιστοσελίδας στην περίπτωση που αυτό ισχύει για την χρήση κάποιων δυνατοτήτων της ιστοσελίδας Την διάρκεια ισχύος της αναφερόµενης προσφοράς ή της τιµής Την δυνατότητα άµεσης ακύρωσης ή αναθεώρησης της παραγγελίας Την πιθανή ηµεροµηνία παραλαβής της παραγγελίας του Το ότι θα λάβει επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας του µε αναφορά δεδοµένων αυτής Πιθανή ηµεροµηνία παραλαβής προϊόντων Ενδεχόµενη καθυστέρηση παραλαβής του προϊόντος Την νέα ηµεροµηνία παραλαβής Την πολιτική επιστροφής προϊόντων Τις εγγυήσεις µετά την πώληση Την πολιτική παραπόνων και την διαδικασία εξυπηρέτησης πελατών Την διαδικασία επιστροφής χρηµάτων αν υπάρξει πρόβληµα Τα υπάρχοντα σχήµατα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα 5, καθώς και αυτά των διασυνοριακών διαφορών, σε ευρωπαϊκό 6 και διεθνές 7 επίπεδο Το ποια δικαστήρια είναι αρµόδια για δικαστική διευθέτηση ενδεχόµενων διαφορών Την υποβολή παραπόνων-καταγγελιών, µε παροχή τηλεφώνων/διευθύνσεων, στις: S αρµόδιες κρατικές αρχές 5 - Επιτροπές Φιλικού ιακανονισµού των Νοµαρχιών - Επιτροπές Φιλικού ιακανονισµού των ΕΚΟ - Συνήγορος του Πολίτη: τηλ φαξ Τραπεζικός Μεσολαβητής: τηλ φαξ bank-omb.gr www. bankomb.gr/ 6 Ευρωπαϊκό ίκτυο Εξωδικαστικής Επίλυσης ιαφορών: τηλ , Φαξ: , 7 κα. Κυριακοπούλου τηλ , φαξ (αµερικάνικη ιστοσελίδα) Σελίδα 14 από 16

15 S ενώσεις καταναλωτών ΙΙΙ. Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων Με τις σχετικές πληροφορίες και τις απορρέουσες ενέργειες να εξασφαλίζονται τα παρακάτω: c Συλλογή µόνο των απολύτως αναγκαίων στοιχείων και εντός του ισχύοντος νοµικού πλαισίου, εθνικού και κοινοτικού c ιατήρησή τους µόνο για όσο διάστηµα είναι αναγκαία στην εταιρεία και για το χρονικό διάστηµα που υπάρχει σχετική συγκατάθεση του καταναλωτή c Παροχή δυνατότητας στον καταναλωτή να ανακαλεί οποτεδήποτε την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων c ιασφάλιση φύλαξης προσωπικών δεδοµένων του καταναλωτή (access/security policy), ώστε τα στοιχεία του να παραµένουν απόρρητα (privacy policy). c Ερώτηση καταναλωτή για τυχόν χρησιµοποίηση στοιχείων του για λόγους Marketing c Ερώτηση καταναλωτή για αποδοχή Cookies c Ερώτηση καταναλωτή εάν επιθυµεί να συνδεθεί σε links µε παρεµφερή προϊόντα / υπηρεσίες ή/και να λαµβάνει ηλεκτρονικές διαφηµίσεις c εν επιτρέπεται η αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων (spaming),χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεση του καταναλωτή c Ο καταναλωτής πρέπει: o να έχει ανά πάσα στιγµή πρόσβαση στα προσωπικά του δεδοµένα που φυλάσσονται στην ιστοσελίδα o o να µπορεί να επέµβει σ αυτά και να τα τροποποιεί να µπορεί να πληροφορείται για την χρήση τους από την εταιρεία IV. Αξιοπιστία-Ασφάλεια της ιστοσελίδας Με τις σχετικές πληροφορίες και τις απορρέουσες ενέργειες να εξασφαλίζονται τα παρακάτω: Πολλαπλή επιβεβαίωση παραγγελίας από πελάτη (τριπλό κλικ) Ευκρινές τελικό στάδιο παραγγελίας Ασφαλής σύνδεση. ιακριτά δεδοµένα σχετικά µε την ασφάλεια σύνδεσης και σχετικών πληροφοριών (πχ πρωτόκολλο ασφάλειας, πιστοποιητικό ασφάλειας κ.λ.π.) Αξιοπιστία ιστοσελίδας(επίλυση θεµάτων σχετικά µε την αστάθεια της σελίδας, την ενεργοποίηση ή ηµιτελείς σύνδεσης, αδιέξοδους δικτυακούς κόµβους και κόµβους κατεύθυνσης υπό κατασκευή κ.ά., στο πλαίσιο που τα θέµατα αυτά µπορούν να παραπλανήσουν τον καταναλωτή) Σύστηµα µη αποστολής λανθασµένα συµπληρωµένων φορµών Αναγραφή ηµ/νίας τελευταίας ενηµέρωσης της ιστοσελίδας. Αναγραφή συχνότητας ενηµέρωσης του site Όχι αναγκαστική προβολή διαφηµίσεων που επισκιάζουν το κείµενο της ιστοσελίδας Τρόπος επιβεβαίωσης ότι η αγορά του προϊόντος γίνεται από ενήλικα άτοµα Σελίδα 15 από 16

16 V. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Με τις πληροφορίες και τις απορρέουσες ενέργειες να εξασφαλίζονται τα παρακάτω: ήλωση τήρησης νοµοθεσίας για την: S Ασφάλεια προϊόντων S Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων S Παιδική εργασία S Προστασία περιβάλλοντος Σαφής αναφορά αν η ιστοσελίδα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από άτοµα µε ειδικές ανάγκες Σελίδα 16 από 16

Κώδικας δεοντολογίας για προώθηση-πωλήσεις µέσω διαδικτύου (προϊόντων που αφορούν στην υγεία του καταναλωτή) - Εκδοση 1/ Ιούνιος 2003 -

Κώδικας δεοντολογίας για προώθηση-πωλήσεις µέσω διαδικτύου (προϊόντων που αφορούν στην υγεία του καταναλωτή) - Εκδοση 1/ Ιούνιος 2003 - ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, και συγκεκριµένα τρόφιµα, ποτά, καλλυντικά, φάρµακα ή συµπληρώµατα διατροφής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΦΑΜ Στις καταστατικές αρχές και τους στόχους της ΕΕΦΑΜ η οριοθέτηση των ηθικών κανόνων και πρακτικών στην άσκηση του Φαρµακευτικού Marketing, αποτελεί πρώτιστο δεδοµένο και ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ. Άλλες µονάδες-εγκαταστάσεις της επιχείρησης (2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Στοιχεία Έδρας Επιχείρησης Επωνυµία επιχείρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα

Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα Οφέλη για τον καταναλωτή από την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς στην Ελλάδα Οµιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελου Ζερβέα, στην ηµερίδα της ΕΕΤΤ µε θέµα: «Προς την απελευθέρωση της Ταχυδροµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Νομοθεσία για τον έλεγχο της παραγωγής βιολογικών τροφίμων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές Η Green χρησιμοποιεί ως μέσο διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας : την επίσημη ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών.

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 2/18.02.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ

6. Την πολυπλοκότητα της ταυτόχρονης προστασίας αντικρουόµενων θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως η προστασία των ανηλίκων, η προστασία των προσωπ Κώδικας εοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας µέσω κινητών τηλεφώνων και την προστασία των ανήλικων χρηστών Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται µεταξύ των Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014 Το Ευρωπαικό Κανονιστικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου: Νέα δυναμική στον αυτορρυθμιστικό ρόλο του διεθνούς εμπορίου ή/και νέα ερωτηματικά στην εξέλιξη του εθνικού εμπορικού δικαίου και του εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (1) 1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (2)

1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (1) 1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (2) 1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (1) Επειδή τα φάρµακα και τα φαρµακευτικά προϊόντα χρησιµοποιούνται για το ύψιστο ανθρώπινο αγαθό, την υγεία, η παραγωγή, εισαγωγή και κυκλοφορία τους διέπονται από αυστηρούς κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. e-business forum

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. e-business forum ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ e-business forum Οµάδα 3 Ανάπτυξη Κώδικα εοντολογίας για πωλήσεις, µέσω διαδικτύου, προϊόντων που αφορούν την υγεία του καταναλωτή ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑ 18 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Ιχνηλασιμότητα και Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 17.12.2015 2015/0000(DEA) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΦΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Επωνυμία επιχείρησης Αντικείμενο παραγωγής (προϊόντα διατροφής, αντικείμενα τέχνης, αντικείμενα οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία του καταναλωτή μέσω θέσπισης

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα για βρέφη και β βρεφικής ηλικίας, μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι:

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι: GMP και HACCP Μέσα απο προσεχτικά επιλεγμένους προμηθευτές με πολλά χρόνια εμπειρία στην φαρμακευτική αγορά και την αγορά καλλυντικών, όλα τα προϊόντα Essens μπορούν να παρουσιάσουν την καταγωγή τους από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Πατετσίνη Ευτέρπη, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Πράξη «Προστασία και Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Θωρακείστε την επιχείρηση σας Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μαρούσι, Νοέμβριος 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές Η GREEN χρησιμοποιεί ως μέσο διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας : την επίσημη ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Αναστάσιος Σέμος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και στα Βαλκάνια Ποιότητα Ως ποιότητα µπορούµε να ονοµάσουµε την ικανοποίηση ενός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές από το Ίντερνετ ανεξάντλητες απεριόριστες γοητευτικές και προκλητικές, αλλά όχι χωρίς κινδύνους, δεδοµένου ότι οι αγορές µέσω διαδικτύου:

Αγορές από το Ίντερνετ ανεξάντλητες απεριόριστες γοητευτικές και προκλητικές, αλλά όχι χωρίς κινδύνους, δεδοµένου ότι οι αγορές µέσω διαδικτύου: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ για αγορές µέσω διαδικτύου προιόντων που αφορούν στην υγεια του καταναλωτη, και συγκεκριµένα τρόφιµα, ποτά, καλλυντικά, φάρµακα ή συµπληρώµατα διατροφής Τι πρέπει να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Την προώθηση των προϊόντων αυτών

Την προώθηση των προϊόντων αυτών 5.3.1.3.3. ραστηριότητες ενηµέρωσης και προώθησης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενηµέρωση προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα των τροφίµων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (γ) (iii) και 33 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329

Πειραιας 16/02/16 Αρ.πρωτ. 2329 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιας 16/02/16

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα