Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας"

Transcript

1

2 Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύµφωνα µε το Άρθρο 1 του Συµφώνου που υπεγράφη στο Παρίσι στις 14 εκεµβρίου 1960, και το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 30 Σεπτεµβρίου 1961, ο Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) θα πρέπει να προωθεί τακτικές που σχεδιάζονται: - για να επιτευχθεί η υψηλότερη αειφόρος οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση και ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο στα κράτη-µέλη, διατηρώντας παράλληλα την οικονοµική σταθερότητα, και συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας - για να συµβάλλουν στην ισχυρή οικονοµική επέκταση σε κράτη-µέλη καθώς και σε µη κράτη-µέλη στη διαδικασία της οικονοµικής ανάπτυξης και - να συµβάλλουν στην επέκταση του παγκόσµιου εµπορίου σε µία πολυµερή, χωρίς διακρίσεις βάση σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις. Τα αρχικά κράτη-µέλη του ΟΟΣΑ είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, ο Καναδάς, η ανία, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ελλάδα, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Τουρκία, το Ηνωµένο Βασίλειο και οι Ηνωµένες Πολιτείες. Οι ακόλουθες χώρες έγιναν µέλη µεταγενέστερα µε προσχώρηση στις ηµεροµηνίες που αναφέρονται παρακάτω: η Ιαπωνία (28 Απριλίου 1964), η Φιλανδία (28 Ιανουαρίου 1969), η Αυστραλία (7 Ιουνίου 1971), η Νέα Ζηλανδία (29 Μαΐου 1973), το Μεξικό (18 Μαΐου 1994), η ηµοκρατία της Τσεχίας (21 εκεµβρίου 1995), η Ουγγαρία (7 Μαΐου 1996), η Πολωνία (22 Νοεµβρίου 1996), η Κορέα (2 εκεµβρίου 1996) και η ηµοκρατία της Σλοβακίας (14 εκεµβρίου 2000). Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συµµετέχει στις δραστηριότητες του ΟΟΣΑ (Άρθρο 13 του Συµφώνου του ΟΟΣΑ). Αρχικά εκδόθηκε από τον ΟΟΣΑ στην Αγγλική και Γαλική γλώσσα µε τους τίτλους: Career Guidance: A Handbook for Policy Makers L orientation professionnelle: Guide pratique pour les décideurs C C 2004 OOΣΑ/ Ευρωπαϊκές Κοινότητες Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΚΕΠ) για αυτή την Ελληνική Έκδοση. Εκδοθηκε σε συνενόηση µε τον ΟΟΣΑ, Παρίσι. Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΚΕΠ) είναι υπεύθυνο για την ποιότητα της Ελληνικής µετάφρασης και τη συνάφεια της µε το αρχικό κείµενο.

4 Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Για την Ελληνική έκδοση Φορέας έκδοσης: Ε.Κ.Ε.Π. Πηγή Χρηµατοδότησης: Euroguidance Eπιστηµονική Επιµέλεια: Βλαχάκη Φωτεινή, ουλάµη Σταυρούλα, Μερτίκα Αντιγόνη, Τετραδάκου Σταυρούλα Απαγορεύεται η ανατύπωση, η µετάφραση, η αντιγραφή, µερική ή ολική, η φωτοτύπηση, η φωτογράφηση, κτλ του τρόπου έκθεσης της περιεχόµενης ύλης, όπως και η παρουσίαση και η προβολή του από οποιοδήποτε οπτικοακουστικό και µαγνητικό µέσο, χωρίς την έγγραφη άδεια του Ε.Κ.Ε.Π. και των συγγραφέων. OOΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ - 5 Πρόλογος Η δηµοσίευση αυτή απορρέει από τις σηµαντικότερες επιθεωρήσεις εθνικών πολιτικών για τη συµβουλευτική σταδιοδροµίας που διεξήχθησαν από τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη χρονική περίοδο Η Αυστραλία, η Αυστρία, ο Καναδάς, η ηµοκρατία της Τσεχίας, η ανία, η Φινλανδία, η Γερµανία, η Ιρλανδία, η Κορέα, το Λουξεµβούργο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο συµµετείχαν στην ανασκόπηση του ΟΟΣΑ. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (CEDEFOP) συνέλεξε δεδοµένα από το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ETF) συνέλεξε δεδοµένα από τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Παράλληλη επιθεώρηση διεξήχθη από την Παγκόσµια Τράπεζα το 2003, στη Χιλή, τις Φιλιππίνες, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία, τη Νότιο Αφρική και την Τουρκία. Σε κάθε χώρα οι επιθεωρήσεις προσδιόρισαν τον τρόπο µε τον οποίο η οργάνωση, η διαχείριση και η παράδοση υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας συνεισφέρουν στην εφαρµογή πολιτικών για τη δια βίου κατάρτιση και την ενεργή αγορά εργασίας. Ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκαν στο σχεδιασµό των επιθεωρήσεων, χρησιµοποίησαν κοινό ερωτηµατολόγιο (το οποίο αρχικά σχεδιάστηκε για χρήση από τις 14 χώρες που συµµετείχαν στην ανασκόπηση του ΟΟΣΑ και επίσης χρησιµοποιήθηκε ως βάση για τις επιθεωρήσεις της Παγκόσµιας Τράπεζας), συνεργάστηκαν από κοινού µε εµπειρογνώµονες και οµάδες εργασίας για να συντάξουν εκθέσεις εµπειρογνωµοσύνης και να αξιολογήσουν καίρια ζητήµατα. Η συνεργασία αυτή είχε ως αποτέλεσµα µία µοναδική σειρά δεδοµένων που αφορούν τις εθνικές προσεγγίσεις για τις υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας. Η αξιολόγηση είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία κοινών διαγγελµάτων σχετικά µε τις ελλείψεις που εµφανίζουν οι εθνικές υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα καλής πρακτικής στις χώρες που συµµετείχαν στις επιθεωρήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν µεγάλα κενά µεταξύ του τρόπου οργάνωσης και παροχής των υπηρεσιών από τη µία πλευρά και κάποιων υψίστης σηµασίας στόχων δηµοσίου συµφέροντος από την άλλη. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας είναι περιορισµένη, ιδιαίτερα για τους ενήλικες. Πολύ συχνά οι υπηρεσίες αποτυγχάνουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδροµίας των ατόµων, αλλά εστιάζουν σε άµεσες αποφάσεις. Τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης για όσους παρέχουν υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας είναι συχνά ανεπαρκή ή ακατάλληλα. Ο συντονισµός µεταξύ των εµπλεκόµενων υπουργείων και φορέων είναι ελλιπής. Η ενδεικτική βάση είναι ανεπαρκής ώστε να µπορεί να επιτρέψει τον προσανατολισµό των υπηρεσιών από όσους διαµορφώνουν πολιτική, µε ελλιπή δεδοµένα όσον αφορά στα κόστη, τα οφέλη, τα χαρακτηριστικά πελατών ή τα αποτελέσµατα. Και στις υπηρεσίες παροχής συµβουλευτικής σταδιοδροµίας γίνεται ανεπαρκής χρήση των ΤΠΕ και άλλων οικονοµικά αποδοτικών τρόπων ώστε να καλυφθούν πιο ευέλικτα οι ανάγκες των πελατών. Η δηµοσίευση αυτή παρέχει σε όσους διαµορφώνουν πολιτική σαφή, πρακτικά εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επίλυση των προβληµάτων αυτών. Περιλαµβάνει τους σηµαντικότερους τοµείς πολιτικής που σχετίζονται µε την ανάπτυξη ενός αναλυτικού πλαισίου για συστήµατα δια βίου συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού: την κάλυψη αναγκών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας των νέων και ενηλίκων, τη διεύρυνση πρόσβασης στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας, τη βελτίωση επαγγελµατικών πληροφοριών, τη στελέχωση και χρηµατοδότηση υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας και τη βελτίωση στρατηγικής ηγεσίας. Σε κάθε τοµέα το εγχειρίδιο: Εκθέτει τις πιο σηµαντικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν όσοι διαµορφώνουν πολιτική υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας. στην προσπάθεια βελτίωσης των Παρέχει παραδείγµατα καλής πρακτικής και αποτελεσµατικής ανταπόκρισης σ αυτές τις προκλήσεις, τα οποία αντλούνται από έρευνες που διεξήχθησαν σε 36 χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρώπης Παραθέτει κατάλογο των ερωτηµάτων τα οποία πρέπει να απαντηθούν από τους ίδιους τους φορείς λήψης αποφάσεων αντι- µετωπίζοντας αυτές τις προκλήσεις και Παρέχει πρακτικές επιλογές που µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να βελτιώσουν την τακτική τους. Το υλικό για το εγχειρίδιο συνετάχθη από τον Καθηγητή Ronald Sultana του Πανεπιστηµίου Μάλτας και τον Καθηγητή Tony Watts του Κρατικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Συµβουλευτικής του Ηνωµένου Βασιλείου, εκ των οποίων και οι δύο είχαν εµπλακεί εκτενώς στις επιθεωρήσεις του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα πλαίσια της σύνταξης της δηµοσίευσης του ΟΟΣΑ η επίβλεψη έγινε από τον Richard Sweet και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το προσωπικό της Γενικής ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. ηµοσιεύεται υπ ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα του ΟΟΣΑ και του Γενικού ιευθυντή Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6 6 - ΠINAKΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική Περίληψη... 1.Εισαγωγή... Μέρος Πρώτο: Βελτιώνοντας τη συµβουλευτική σταδιοδροµίας για νέους 2. Αγωγή σταδιοδροµίας και επαγγελµατικός προσανατολισµός στα σχολεία Αγωγή σταδιοδροµίας σε οµάδες νέων υψηλού κινδύνου Υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση... Μέρος εύτερο: Βελτιώνοντας τη συµβουλευτική σταδιοδροµίας για ενήλικες 5. Συµβουλευτική σταδιοδροµίας για άνεργους ενήλικες Συµβουλευτική σταδιοδροµίας για εργαζόµενους ενήλικες Συµβουλευτική σταδιοδροµίας για µεγαλύτερους ενήλικες... Μέρος Τρίτο: Βελτιώνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας 8. ιευρύνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού Συµβουλευτική σταδιοδροµίας ειδικών κοινωνικών οµάδων... Μέρος Τέταρτο: Βελτιώνοντας τις υπηρεσίες υποστήριξης της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας 10. Βελτίωση πληροφόρησης για τη σταδιοδροµία Κατάρτιση και προσόντα Χρηµατοδότηση υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας Συντονισµός και στρατηγική ηγεσία ιάσφάλιση της ποιότητας της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας Αξιολογώντας την αποτελεσµατικότητα της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας Συµπέρασµα: Τα χαρακτηριστικά του συστήµατος δια βίου συµβουλευτικής σταδιοδροµίας Παραρτήµατα 1. Ηλεκτρονικές πηγές για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας Κοινοί στόχοι και αρχές τον παροχών δια βίου συµβουλευτικής σταδιοδροµίας Κοινά κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήµατος δια βίου συµβουλευτικής σταδιοδροµίας

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ - 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι άρτια σχεδιασµένες και οργανωµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας αποκτούν όλο και µεγαλύτερη βαρύτητα. Οι χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρµόζουν στρατηγικές δια βίου µάθησης καθώς και πολιτικές για την προαγωγή της ανάπτυξης της απασχολησιµότητας των πολιτών τους. Για την επιτυχή εφαρµογή τους, οι στρατηγικές και οι πολιτικές αυτές απαιτούν από τους πολίτες να έχουν τις δεξιότητες να διαχειρίζονται οι ίδιοι την εκπαίδευση και την απασχόλησή τους. Απαιτούν όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πληροφόρηση σχετικά µε την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία. Όµως, συχνά το χάσµα µεταξύ του τρόπου µε τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας και των στόχων της δηµόσιας πολιτικής είναι ευρύ. Σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι να βοηθήσει όσους διαµορφώνουν πολιτική στις χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξουν αποτελεσµατικές πολιτικές συµβουλευτικής σταδιοδροµίας: στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Έχει εκπονηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ ως απάντηση στις συντελούµενες αλλαγές στις πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. Στην Ευρώπη οι αλλαγές αυτές εκφράζονται στους στόχους που τέθηκαν στη Λισσαβόνα (2000) ώστε να γίνει η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονοµία και κοινωνία της γνώσης σε όλον τον κόσµο έως το 2010, διατηρώντας παράλληλα τα γνωρίσµατα της κοινωνικής συνοχής. Το εγχειρίδιο βασίζεται σε διεθνείς επιθεωρήσεις των πολιτικών για τη συµβουλευτική σταδιοδροµίας που διεξήχθησαν από τον ΟΟΣΑ, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης, από το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και από την Παγκόσµια Τράπεζα. Με σαφή και απλή γλώσσα εκθέτει, για όσους διαµορφώνουν πολιτική στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση: Προκλήσεις που αντιµετωπίζουν κατά την προσπάθεια διασφάλισης ότι οι υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας µπορούν να καλύψουν τους στόχους της δηµόσιας πολιτικής Ερωτήµατα τα οποία πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις αυτές Κάποιες από τις διαθέσιµες επιλογές για την παροχή συµβουλευτικής σταδιοδροµίας στα πλαίσια δια βίου µάθησης και ενεργούς απασχολησιµότητας, και Παραδείγµατα αποτελεσµατικής αντιµετώπισης, που προέρχονται από χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το εγχειρίδιο αυτό καλύπτει τέσσερις ευρείες θεµατικές ενότητες: Βελτίωση της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας των νέων, Βελτίωση της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας των ενηλίκων, Βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας και Βελτίωση των συστηµάτων που υποστηρίζουν τη συµβουλευτική σταδιοδροµίας. Βελτιώνοντας τη συµβουλευτική σταδιοδροµίας για Νέους Για τη βελτίωση της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας για νέους, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αντιµετωπίσουν προκλήσεις στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, την ανώτερη δευτεροβάθµια φοίτηση, την τριτοβάθµια εκπαίδευση και στους νέους σε οµάδες κινδύνου. Υπάρχουν προκλήσεις στην αντιµετώπιση κενών στην πρόσβαση και στη βελτίωση της φύσης, του επιπέδου και της ποιότητας των υπηρεσιών. Στα σχολεία, οι βασικές προκλήσεις είναι: η παροχή επαρκών κατάλληλων ανθρωπίνων και χρηµατικών πόρων, τόσο στα πλαίσια του σχολείου όσο και στα πλαίσια της κοινότητας που το περιβάλλει, η διασφάλιση ότι οι πόροι αυτοί διατίθενται στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας, και η καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιµων πόρων. Τα κενά στην πρόσβαση είναι ιδιαίτερα έκδηλα στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και στην επαγγελµατική κατεύθυνση της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι επιλογές πολιτικής περιλαµβάνουν την επίσηµη ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ όλων των σχετικών φορέων, την απόκτηση δεξιοτήτων επαγγελµατικής αγωγής από τους µαθητές ως το επίκεντρο των προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και βελτιωµένων µηχανισµών απόδοσης ευθύνης. Ένας σηµαντικός αριθµός νέων ανθρώπων σταµατούν την εκπαίδευσή τους πρόωρα, χωρίς τίτλο σπουδών. Γι αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται προγράµµατα στην κοινότητα που θα βοηθήσουν τους νέους να µεταβούν στον επαγγελµατικό χώρο και να συµµετάσχουν εκ νέου στη µάθηση και επίσης να ενταχθεί η συµβουλευτική σταδιοδροµίας στα προγράµµατα αυτά. Η συµβουλευτική σταδιοδροµίας, επίσης, χρειάζεται να ενσωµατωθεί αποτελεσµατικότερα στα σχολικά προγράµµατα, που σχεδιάζονται για την αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

8 8 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε γενικές γραµµές υπάρχει έλλειψη παροχής υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας για τους φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, παρά το σηµαντικό κόστος των σπουδών αυτών τόσο για τους συµµετέχοντες όσο και για τους φορολογού- µενους. Το φάσµα των παρεχόµενων επαγγελµατικών υπηρεσιών στα πλαίσια της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης χρειάζεται να διευρυνθεί. Οι πολιτικές που διασφαλίζουν την παροχή µεγαλύτερου εύρους υπηρεσιών χρειάζεται να ενισχυθούν. Οι διαθέσιµες επιλογές για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής περιλαµβάνουν τον προσδιορισµό των στόχων για τις τριτοβάθ- µιες υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας και τη σαφέστερη σύνδεση των µηχανισµών δηµόσιας χρηµατοδότησης για την τριτοβάθµια εκπαίδευση µε το επίπεδο και την ποιότητα των υπηρεσιών σταδιοδροµίας. Βελτιώνοντας τη συµβουλευτική σταδιοδροµίας για Ενήλικες Η ετερογενής φύση του ενήλικου πληθυσµού παρουσιάζει ένα φάσµα προκλήσεων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που προσπαθούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας. Λίγες εύκολα προσβάσιµες υπηρεσίες είναι διαθέσιµες για τους απασχολούµενους ενήλικες_ η αµοιβή για την παροχή υπηρεσιών που µπορεί να αποκτηθεί ιδιωτικά είναι πολύ περιορισµένη_ οι εργοδότες και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δείξει περιορισµένο ενδιαφέρον έως σήµερα όσον αφορά στην παροχή συµβουλευτικής σταδιοδροµίας, µολονότι συχνά αναγνωρίζουν κατά κύριο λόγο την ανάγκη για ανάπτυξη του εργατικού δυναµικού ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική ισότητα. Παρά τα προβλήµατα αυτά, νέες συµπράξεις µεταξύ εργοδοτικών οργανισµών, ιδρυµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων σχετικών οργανισµών µπορούν να οδηγήσουν στην παροχή συµβουλευτικής σταδιοδροµίας τόσο στο εργατικό δυναµικό όσο και στο χώρο εργασίας. Η συµβουλευτική σταδιοδροµίας θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων των ενηλίκων. Η συµβουλευτική σταδιοδροµίας θεωρείται ότι κατέχει ζωτικό ρόλο στην αναχαίτιση της ανεργίας, ιδιαίτερα της µακροχρόνιας ανεργίας. Οι δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στις περισσότερες χώρες διαδραµατίζουν κυρίαρχο ρόλο σε αυτόν τον τοµέα. Όµως, οι υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας στις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης είναι ελλιπείς. Οι ισχυρές στρατηγικές συνεργασίας, µεταξύ των δηµοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης και των κοινοτικών υπηρεσιών συµβουλευτικής, και των τοπικών ιδρυµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, µπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στα άτοµα να µεταβούν στην απασχόληση και να επιστρέψουν στη µάθηση. Η γήρανση του πληθυσµού και τα προβλήµατα χρηµατοδότησης συντάξεων σε πολλές χώρες θα απαιτήσουν την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και πιο ευέλικτες µορφές µετάβασης προς τη συνταξιοδότηση. Έως σήµερα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήταν διστακτικοί όσον αφορά στην ενεργοποίηση των υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας για την υποστήριξη της ενεργής γήρανσης. Οι εργοδότες και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων µπορούν να δώσουν ώθηση και να λάβουν πρωτοβουλίες σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής της τρίτης ηλικίας, χρησιµοποιώντας συνδυασµούς συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Βελτιώνοντας την Πρόσβασης στις Υπηρεσίες Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας Η ζήτηση υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας είναι µεγαλύτερη της προσφοράς τους. Οι πιο ευέλικτες µέθοδοι παροχής, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης των ΤΠΕ και των τηλεφωνικών κέντρων, έχουν µεγάλη δυνατότητα εκτεταµένης πρόσβασης. Εάν όλοι οι πολίτες πρόκειται να έχουν πρόσβαση στη συµβουλευτική σταδιοδροµίας, υπάρχει συχνά η ανάγκη να επικεντρωθούν οι υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας στις οµάδες που απειλούνται µε αποκλεισµό. Η ενεργητική ανάµειξη των ευπαθών οµάδων στο σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, την εφαρµογή και την παρακολούθηση των πολιτικών και των υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας για τις οµάδες αυτές ενισχύει την ανάπτυξη των υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Η βελτίωση της ποιότητας και της σχετικότητας του πληροφοριακού υλικού για την σταδιοδροµία ώστε να υποστηριχθεί η καθολική πρόσβαση είναι µία διαρκής πρόκληση. Συχνά υπάρχει έλλειψη συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων υπουργείων, φορέων και µεταξύ εθνικών και τοπικών επιπέδων διακυβέρνησης στην παροχή και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών µε την σταδιοδροµία. Το υλικό που συγκεντρώνεται από τον ιδιωτικό τοµέα δεν υπόκειται σε κάποια θεσπισµένα κριτήρια. Έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη συνεκτικής πολιτικής και στρατηγικής για την παροχή ποιοτικών πληροφοριών επαγγελ- µατικής σταδιοδροµίας στους πολίτες, οι εθνικές και τοπικές προδιαγραφές των πληροφοριών που σχετίζονται µε τη συµβουλευτική σταδιοδροµίας οι οποίες παρέχονται διαµέσου µιας σειράς µέσων (όπως οι εφηµερίδες και η τηλεόραση) σε µια σειρά οµάδων-στόχων (νεολαία, απασχολούµενοι, άνεργοι) αποτελούν βασικό σηµείο εκκίνησης.

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ - 9 Βελτιώνοντας τις Υπηρεσίες Υποστήριξης της Συµβουλευτικής σταδιοδροµίας Σηµαντικές αποκλίσεις παρουσιάζονται στην ποιότητα και τα είδη συµβουλευτικής σταδιοδροµίας που παρέχονται στους πολίτες, τόσο στο εσωτερικό των χωρών όσο και µεταξύ τους, ως αποτέλεσµα σηµαντικών διακυµάνσεων στην κατάρτιση των συµβούλων σταδιοδροµίας. Η διάρκεια της αρχικής τους κατάρτισης κυµαίνεται από τρεις εβδοµάδες έως πέντε χρόνια. Οι κυβερνήσεις αδρανούν όσον αφορά στον προσδιορισµό του περιεχοµένου και της διαδικασίας της αρχικής κατάρτισης των συµβούλων σταδιοδροµίας, και, σε σχέση µε το περιεχόµενο της κατάρτισης, στα αποτελέσµατα που ζητούνται από τους στόχους της δηµόσιας πολιτικής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Ισχυρότερες ενδείξεις από τα υπουργεία απαιτούνται για τη γεφύρωση του χάσµατος αυτού. Ανεπαρκής είναι η τακτική και συστηµατική αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας στις περισσότερες χώρες. Σε µερικές περιπτώσεις δεν υπάρχουν πρότυπα παροχής υπηρεσιών και σε άλλες υπάρχουν σε συγκεκριµένους µόνο τοµείς. Τα ποιοτικά πλαίσια, όπου αυτά υπάρχουν, τείνουν να είναι εθελοντικά περισσότερο παρά υποχρεωτικά και να λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραµµές. Οι χρήστες των υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας πρέπει να διαδραµατίσουν ζωτικό ρόλο στο σχεδιασµό και την αξιολόγηση των υπηρεσιών. Η ενδεικτική βάση χάραξης πολιτικής για την παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας είναι ανύπαρκτη. Σήµερα, λίγες κυβερνήσεις έχουν στα χέρια τους τα δεδοµένα που χρειάζονται για τη διαµόρφωση µια συνολικής εικόνας της παροχής υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας ή της αποτελεσµατικότητάς της όσον αφορά στην κάλυψη των στόχων της δηµόσιας πολιτικής. Λίγα υπουργεία είναι σε θέση να δηλώσουν µε ακρίβεια το ύψος των δηµόσιων κονδυλίων που αφιερώνονται σε υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας και µε ποιον τρόπο δαπανούνται τα κονδύλια αυτά. εν διατίθενται πληροφορίες για ιδιωτικές επενδύσεις και δαπάνες στο πεδίο αυτό. Η συνεργασία µεταξύ των φορέων (για παράδειγµα των χρηστών, των διαχειριστών, των κοινωνικών εταίρων και των συµβούλων ΣΥΕΠ) σε εθνικό επίπεδο θα βοηθήσει στον εντοπισµό σχετικών και χρήσιµων δεδοµένων και διαδικασιών για την αξιολόγηση των εισροών, των διεργασιών, των εκροών και των αποτελεσµάτων της παροχής υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας. Οι στόχοι της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας δεν διαφαίνονται σαφώς στις πολιτικές για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση στις περισσότερες χώρες. εδοµένης της ανεπαρκούς βάσης (ποσοτικών) στοιχείων για τη συµβουλευτική σταδιοδροµίας, το γεγονός αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Επιπλέον, η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδρο- µίας αποτελεί συχνά κράµα ανόµοιων συστηµάτων µέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης, του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, καθένα από τα οποία έχει τη δική του δοµή και ιστορία, παρά µια σειρά συνεκτικών και ολοκληρωµένων δοµών. Η θέσπιση εθνικού φόρουµ κατάρτισης πολιτικής και συστηµάτων συµβουλευτικής, όπου θα συµµετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και βασικών φορέων, όπως είναι οι εργοδότες και τα εργατικά σωµατεία, καθώς και βασικούς οργανισµούς παροχής υπηρεσιών, είναι ένα σηµαντικό βήµα στο οποίο πρέπει να προβούν οι κυβερνήσεις ώστε να βοηθήσουν στην επικέντρωση και τον καθορισµό προτεραιοτήτων, καθώς και στην ενίσχυση της χάραξης πολιτικής. Το µεγαλύτερο µέρος του κόστους για την παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας βαρύνει τους φορολογούµενους. Η ανάγκη για διεύρυνση των ορίων, του φάσµατος και της ποικιλίας των παρεχόµενων υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας, υπό την προοπτική της δια βίου µάθησης, σηµατοδοτεί νέες οικονοµικές απαιτήσεις και δεσµεύσεις από τις κυβερνήσεις σε ένα πεδίο που προσελκύει ελάχιστες ατοµικές και ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτή η απαίτηση για κρατικούς πόρους µπορεί να µετριαστεί εάν κινητοποιηθούν περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις.

10 10 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θεµατικό περιεχόµενο και οι σκοποί του εγχειριδίου Το εγχειρίδιο αυτό είναι µια κοινή έκδοση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1. Συνετάχθη ώστε να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής των κρατών-µελών και από τους δύο οργανισµούς να χειριστούν τη συµβουλευτική σταδιοδροµίας ως εργαλείο κρατικής πολιτικής και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη, τη διάρθρωση και τη διάδοση αποτελεσµατικών πολιτικών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Στα Ευρωπαϊκά πλαίσια, είναι µία αντίδραση στις συντελούµενες αλλαγές των πολιτικών για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση, που προκύπτουν από τους στόχους της Λισσαβόνας (2000) ώστε να γίνει η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονο- µία και κοινωνία της γνώσης σε όλον τον κόσµο έως το 2010, διατηρώντας παράλληλα το γνώρισµα της κοινωνικής συνοχής. Η συµβουλευτική σταδιοδροµίας έχει γίνει ένα ιδιαίτερο σηµείο εστίασης για την ανάπτυξη αυτής της πολιτικής: θεωρείται ως ζωτικό στοιχείο για τις πολιτικές δια βίου µάθησης, ενεργούς απασχόλησης, κοινωνικής δικαιοσύνης και στρατηγικών για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας. Η ανάπτυξη της πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγεται από τα κράτη-µέλη, τα οποία συνεργάζονται µε τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέσω του προγράµµατος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εδοµένης της σχέσης µεταξύ των υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας για τις πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµιούργησε µία Οµάδα Εµπειρογνωµόνων για τη ια Βίου Συµβουλευτική το εκέµβριο του 2002 στην οποία συµµετέχει ο ΟΟΣΑ. Το εγχειρίδιο αυτό είναι µία πρωτοβουλία της Οµάδας των Εµπειρογνωµόνων. Το περιεχόµενο του εγχειριδίου αυτού αντικατοπτρίζει τα ευρήµατα από τις πρόσφατες διεθνείς επιθεωρήσεις των εθνικών πολιτικών για τη συµβουλευτική σταδιοδροµίας. Το 2001 ο ΟΟΣΑ ξεκίνησε µία διεθνή επιθεώρηση για να εξετάσει µε ποιο τρόπο η οργάνωση, η διαχείριση και η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας µπορούν να βοηθήσουν τις χώρες στην προώθηση βασικών στόχων της δηµόσιας πολιτικής και ιδιαίτερα των στόχων που προκύπτουν από τις πολιτικές της δια βίου µάθησης και της ενεργούς απασχόλησης. Η επιθεώρηση αφορούσε 14 χώρες, οι δέκα εκ των οποίων ήταν µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεξήχθη σε στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επιθεώρηση του ΟΟΣΑ επεκτάθηκε στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Παγκόσµια Τράπεζα και συµπεριλήφθησαν άλλες 19 Ευρωπαϊκές χώρες. Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων αυτών διατίθενται από τον ΟΟΣΑ (2004) και τους Sultana (2004), Watts και Fretwell (2004). Το εγχειρίδιο αυτό έχει ως στόχο να: Λειτουργήσει ως εύκολος οδηγός αναφοράς που θα δώσει τη δυνατότητα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στην Ευρώπη και πέρα απ αυτήν, να καθορίσουν τις πολιτικές που θα πρέπει να συµπεριληφθούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την παροχή συµβουλευτικής σταδιοδροµίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης Παράσχει χρήσιµα παραδείγµατα πολιτικών για την ενηµέρωση στα πλαίσια του χώρου αυτού και να Εντοπίσει τις κατάλληλες µεθόδους αξιολόγησης των πολιτικών και της εφαρµογής τους. Το υλικό για το εγχειρίδιο συνετάχθη από τον Καθηγητή Ronald Sultana (Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Κέντρο Εκπαιδευτικών Ερευνών, Πανεπιστήµιο Μάλτας), και τον Καθηγητή Tony Watts (Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Συµβουλευτικής, Ηνωµένο Βασίλειο), µε τη βοήθεια του προσωπικού της Γενικής ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της 1 Είναι δηµοσίευση του ΟΟΣΑ και έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 11 Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον Richard Sweet, µέλος του ΟΟΣΑ. Οι συγγραφείς επιθυµούν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους στα µέλη της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων για τη ια Βίου Συµβουλευτική, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις χρήσι- µες συµβουλές και την υποστήριξή τους και επίσης στα άτοµα που έκαναν κριτική στα προσχέδια συγκεκριµένων τµηµάτων. Χρησιµοποιώντας το εγχειρίδιο αυτό Το κύριο µέρος του εγχειριδίου διαιρείται σε 14 θεµατικές ενότητες, οργανωµένες σε τέσσερα µέρη: Βελτίωση της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας των νέων, Βελτίωση της συµβουλευτικής σταδιοδροµίας των ενηλίκων, Βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας και Βελτίωση της πολιτικής και των συστηµάτων συµβουλευτικής σταδιοδροµίας. Για κάθε µία από τις 14 θεµατικές ενότητες, το εγχειρίδιο παρέχει: Τα βασικά προβλήµατα ή ζητήµατα που χρειάζεται να εξεταστούν (για παράδειγµα, η περιορισµένη πρόσβαση στις υπηρεσίες, τα ανεπαρκή στοιχεία δαπανών) Μια σειρά ερωτηµάτων που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρειάζεται να θέσουν στους εαυτούς τους ώστε να επιλυθούν τα προβλήµατα αυτά (για παράδειγµα: Ποιες οµάδες δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση; Τι κονδύλια δαπανούνται στις υπηρεσίες συµβουλευτικής σταδιοδροµίας;) Επιλογές που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής µπορούν να υιοθετήσουν για τη βελτίωση της πολιτικής (για παράδειγ- µα η θέση στόχων για οµάδες κοινωνικής ισότητας, η αξιολόγηση των ωφελειών σε σχέση µε τα κόστη). Η σχετικότητα κάθε επιλογής, φυσικά, θα διαφέρει σε µεγάλο βαθµό από χώρα σε χώρα ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξης των εθνικών υπηρεσιών συµβουλευτικής σταδιοδροµίας και Παραδείγµατα αποτελεσµατικής αντιµετώπισης, που προέρχονται από τις επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν από τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το εγχειρίδιο ολοκληρώνεται µε τη σκιαγράφηση µερικών βασικών χαρακτηριστικών τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή συστηµάτων δια βίου συµβουλευτικής. Επίσης, περιλαµβάνει έναν αριθµό τεχνικών παραρτηµάτων για την υποστήριξη του υλικού στο κύριο µέρος του εγχειριδίου. Τι είναι η Συµβουλευτική σταδιοδροµίας; Το εγχειρίδιο υιοθετεί τον ορισµό για τη συµβουλευτική σταδιοδροµίας που χρησιµοποιήθηκε σε πρόσφατες διεθνείς επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν από τον ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Παγκόσµια Τράπεζα: Η συµβουλευτική σταδιοδροµίας αναφέρεται σε υπηρεσίες και δραστηριότητες που στοχεύουν στη βοήθεια ατόµων, κάθε ηλικίας και σε οποιαδήποτε φάση της ζωής τους να κάνουν επιλογές εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης και να διαχειρίζονται την σταδιοδροµία τους. Τέτοιες υπηρεσίες πιθανόν να υπάρχουν σε σχολεία, πανεπιστήµια και κολέγια, σε ιδρύµατα κατάρτισης, σε υπηρεσίες κρατικής απασχόλησης, σε χώρους εργασίας, στο χώρο του εθελοντισµού ή της Κοινότητας και στον ιδιωτικό τοµέα. Οι δραστηριότητες πιθανόν να διεξάγονται σε ατοµική ή οµαδική βάση και να ενέχουν προσωπική επαφή ή να γίνονται εξ αποστάσεως (συµπεριλαµβανοµένων γραµµών βοήθειας ή υπηρεσιών µέσω διαδικτύου). Αυτές περιλαµβάνουν παροχή πληροφόρησης και αυτοαξιολόγησης επαγγελ- µατικής σταδιοδροµίας (έντυπης, ηλεκτρονικής ή άλλης µορφής), εργαλεία αξιολόγησης, συνεντεύξεις συµβουλευτικής, προγράµµατα σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού (για τη βοήθεια ανάπτυξης της αυτοεκτίµησης, της αξιολόγησης των ευκαιριών, και δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδροµίας), δοκιµαστικά προγράµµατα (για τη δοκιµή των επιλογών πριν εφαρµοστούν), προγράµµατα εύρεσης εργασίας και υπηρεσίες µετάβασης.

12 12 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ OECD (2004), Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap, Paris. Sultana, R. G. (2004), Guidance Policies in the Knowledge Economy. Trends, Challenges and Responses Across Europe. A Cedefop Synthesis Report, σειρά Cedefop Panorama No. 85, Office for Official Pub;ications of the European Commission, Luxembourg Watts, A.G. and D. H. Fretwell (2004), Public Policies for Career Development. Case Studies and Emerging Issues for Designing Career Information and Guidance Systems in Developing and Transition Economies, The World Bank, Washington.

Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας

Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Greek Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Περίληψη στα ελληνικά Οι άρτια οργανωµένες υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

απάνες για την παιδεία

απάνες για την παιδεία Εκπαίδευση απάνες για την παιδεία Χώρα απάνη ανά µαθητή πρωτ. εκπ. (2004 ισοδύναµα δολάρια) απάνη ανά σπουδαστή δευτ. εκπ. (2004 ισοδύναµα δολάρια) Ελλάδα $4.595 $5.593 Η.Π.Α. $8.805 $22.476 Ην. Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων.

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων Θεσσαλονίκη, 8 Μαϊου 2009 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, Senior expert, qualifications and learning

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΕΖΕ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου είναι η επισκόπηση των βασικών συµπερασµάτων και των προτάσεων του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πλαίσιο πολιτικής ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Greek Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Μια µατιά στην εκπαίδευση» παρουσιάζει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: Περισσότερες πληροφορίες εδώ Ημερομηνία 23 Νοεμβρίου 2016 Υπεύθυνη Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 210 6874490 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ Follow/retweet: @PwC_Greece Η βελτίωση του δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP

Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα T: 210 32.24.301 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.com Για περισσότερες πληροφορίες: Άννα Καρακατσάνη ON N UP 210 6835001 anna.karakatsani@onnup.com

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1 Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία Εργαστήριο 1 31/10/2015 Δρ Μάριος Στυλιανίδης (stylmarios@cytanet.com.cy) Συνέδριο ΚΟΕΔ, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία Δομή Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015.

Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. Αθήνα, 6/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015. 2 «Τι είναι σημαντικό να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επικύρωση Προσόντων τα οποία Αποκτώνται στο Χώρο Εργασίας από Άτοµα Χαµηλής Εξειδίκευσης 2013-1-GR1-LEO05-10210 Ο κύριος στόχος αυτών των Οδηγιών είναι να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Οι απόψεις των Ελλήνων εργαζομένων για το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση 72% 71% 69% 68% Randstad Hellas Λεωφ. Μεσογείων 2 & Σινώπης Πύργος Αθηνών, Κτίριο Α' 11527 Αθήνα www.randstad.gr Δελτίο Τύπου Ημερομηνία 26.1.2017 Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Σύκαλου Telephone +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα

ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα ΤΕΕ, Αρχική και Συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Η συνάρθρωση των ρόλων τους με βάση τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα Λουκάς Ζαχείλας, Διευθυντής Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων Ο.Ε.Ε.Κ. Αθήνα Απρίλιος 2005 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα