Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007"

Transcript

1 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία Ιούνιος 2004

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας Περίοδος έρευνας Κατανοµή επιχειρήσεων κατά κλάδο Κατανοµή επιχειρήσεων κατά µέγεθος και περιφέρεια Η δυναµική των επιχειρήσεων Οι ερωτήσεις 8 2. Ζήτηση ειδικοτήτων Οµάδες ειδικοτήτων Νέες ανερχόµενες ειδικότητες Ζήτηση για νέα στελέχη Ανάγκες εκπαίδευσης υφιστάµενου προσωπικού Ειδικότητες που σπανίζουν σήµερα Ζήτηση ειδικών προσόντων Οι ανάγκες σε γνώσεις και ικανότητες δεξιότητες από τις επιχειρήσεις Γενικά Κάλυψη αναγκών επιχειρήσεων από το εκπαιδευτικό σύστηµα Γιατί οι επιχειρήσεις ζητούν νέες ειδικότητες Ιεράρχηση λόγων που δηµιουργούν ανάγκες σε ειδικευµένα στελέχη Συνδυασµοί λόγων που δηµιουργούν ανάγκες νέων στελεχών Η ιδιαιτερότητα του κατασκευαστικού κλάδου Άλλοι λόγοι που δηµιουργούν ζήτηση σε ειδικότητες ιαπιστώσεις Προτάσεις του ΣΕΒ 23 Παράρτηµα 25 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Πολλές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν σήµερα προβλήµατα στην εξεύρεση κατάλληλων στελεχών εκπαιδευµένων σε ειδικότητες αιχµής και εξοπλισµένων µε σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες που ζητούνται από την αγορά εργασίας. Αυτό δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην ανταγωνιστικότητά τους, εµποδίζοντας παράλληλα τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, την ώρα που η ανεργία στη χώρα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Πολλές φορές αυτό οφείλεται και στο ότι τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν καλύπτουν ή δεν προσφέρουν επαρκείς γνώσεις στους τοµείς αυτών των ειδικοτήτων, ούτε όµως σύγχρονες γνώσεις και ικανότητες που είναι αναγκαίες στην κοινωνία και οικονοµία της γνώσης. Τέτοια συµπεράσµατα είχαν προκύψει από προηγούµενη έρευνα που πραγµατοποίησε ο ΣΕΒ το 2001 η οποία αφορούσε τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες αιχµής. Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να αναδείξει και να γνωστοποιήσει ευρέως τις ανάγκες της βιοµηχανίας, του τοµέα των υπηρεσιών, του κλάδου των κατασκευών και των εξορυκτικών επιχειρήσεων για ειδικότητες αιχµής κατά την τριετία Στόχος είναι τα συµπεράσµατα της έρευνας να χρησιµοποιηθούν από όλους τους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, προς όφελος της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και για την δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης. Τα αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά. Το 81% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να κάνουν προσλήψεις νέων στελεχών σε ειδικότητες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης την επόµενη τριετία. Το 67% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να προσλάβει συνεργάτες µε προτριτοβάθµια εκπαίδευση. Το 68% των επιχειρήσεων σκοπεύουν να εκπαιδεύσουν στελέχη από το υφιστάµενο προσωπικό τους µε τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το 50% σχεδιάζουν να εκπαιδεύσουν συνεργάτες τους µε χαµηλότερη εκπαίδευση. Το 48% δηλώνει ότι υπάρχουν ειδικότητες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που λείπουν ή σπανίζουν σήµερα από την περιφέρειά τους, ενώ το 60% δηλώνει αντίστοιχη έλλειψη σε ειδικότητες προ τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 3

4 Οι περισσότερες επιχειρήσεις σχεδιάζουν να προσλάβουν νέα στελέχη µε ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις λειτουργίες παραγωγής, µάρκετινγκ πωλήσεων και οικονοµικής διαχείρισης (αναλυτικά οι περισσότερο ζητούµενες ειδικότητες στο επόµενο διάγραµµα). ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΤΗΣΗ - ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 35% 30% % ΕΤΑΙΡΙΩΝ 25% 20% 15% 10% 5% 0% Μηχανικοί - Μηχανολόγοι Οικονοµολόγοι - Λογιστές - Οικονοµικά Επαγγέλµατα Στελέχη Πωλήσεων Στελέχη Μάρκετινγκ Στελέχη Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρολόγοι - Ηλ/γοι Μηχ/γοι - Ηλ/γοι Τεχ/γοι Χηµικοί - Χηµικοί Μηχανικοί - Φυσικοί Στελέχη ιοίκησης - ΜΒΑ Ηλεκτρονικοί Πολιτικοί Μηχανικοί - Αρχιτέκτονες - ιακοσµητές Στελέχη Εφοδιαστικής Σχεδιαστές - Γραφίστες Τεχνολόγοι Τροφίµων Γεωπόνοι - Κτηνίατροι Τεχνικοί Στελέχη ιαχείρισης Ποιότητας Κάποιες νέες ανερχόµενες ειδικότητες παρουσιάζουν αυξηµένη ζήτηση σε σχέση µε την προηγούµενη έρευνα του ΣΕΒ, όπως: η διαχείριση της ποιότητας, η υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και η εφοδιαστική (logistics).. Η µεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρεί πολύ σηµαντικό τα στελέχη τους να έχουν: - καλές βασικές γνώσεις του αντικειµένου τους, - ικανότητες απόκτησης νέων γνώσεων, - γνώσεις και ικανότητες επικοινωνίας, επιχειρηµατικότητας, οµαδικής εργασίας, ικανότητες χρήσης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, - γνώσεις ξένων γλωσσών, µε κυρίαρχη την αγγλική γλώσσα. ηλώνουν όµως κατά µεγάλη πλειοψηφία ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν εξοπλίζει επαρκώς τα νέα στελέχη µε τις γνώσεις και ικανότητες που ζητούν. Οι κύριοι παράγοντες που ωθούν τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν εκπαιδευµένο προσωπικό σε συγκεκριµένες ειδικότητες είναι: Ο τεχνολογικός και οργανωτικός εκσυγχρονισµός µε εισαγωγή νέας τεχνολογίας στην παραγωγή και νέων συστηµάτων οργάνωσης και διοίκησης. Η επέκταση του αντικειµένου δραστηριότητας και η αναγκαία εξ αυτού οργανωτική ανασυγκρότηση. Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι αυτός ο λόγος στις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου. 4

5 ιαπιστώσεις προτάσεις του ΣΕΒ Τα αποτελέσµατα της έρευνας οδηγούν σε πέντε διαπιστώσεις-προτάσεις του ΣΕΒ για τη βελτίωση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε σκοπό τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης σε βιώσιµες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις : 1. Υπάρχει ζήτηση νέων στελεχών που υποδηλώνει την ύπαρξη ευκαιριών δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. 2. Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη να εκπαιδεύουν συνεχώς τους εργαζοµένους τους. Αυτή είναι µία υγιής και αισιόδοξη τάση. Χρειάζεται να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί µε φοροαπαλλαγές, για τις επιχειρήσεις και ατοµικά για τους εργαζοµένους, και µε άρση γραφειοκρατικών περιορισµών που εµποδίζουν την υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης εργαζοµένων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις 3. Αναδεικνύονται νέες ανερχόµενες ειδικότητες που σχετίζονται µε τη διαχείριση της ποιότητας, και την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, Αν και αυτή η ζήτηση εκφράζεται από σχετικά µικρότερο αριθµό επιχειρήσεων, αναδεικνύει την ποιοτική στροφή της ελληνικής επιχείρησης 4. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναζητούν ένα αναβαθµισµένο ανθρώπινο δυναµικό µε ευρύτερες ικανότητες, κοινωνικές και προσωπικές, τις οποίες όµως το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν παρέχει επαρκώς. Χρειάζεται άµεση αναθεώρηση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 5. Σηµαντικές αλλαγές που προτείνονται προς αυτή την κατεύθυνση για τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι : να προσανατολιστούν στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας της γνώσης ενσωµατώνοντας µηχανισµούς της αγοράς να εισαχθούν στοιχεία ευελιξίας, µε αυτονοµία λειτουργίας σε επίπεδο εκπαιδευτικού ιδρύµατος και µε παροχή σπονδυλωτών προγραµµάτων σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόµενων να στοχεύσουν στη διαµόρφωση ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων i. µε βάθος γνώσης του αντικειµένου τους ii. µε ευρύτερες δεξιότητες και ικανότητες 5

6 1. Χαρακτηριστικά της Έρευνας 1.1 Περίοδος έρευνας Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε κατά την περίοδο του δεύτερου τριµήνου του 2004 µε την αποστολή ερωτηµατολογίου. Στηρίζεται στις απαντήσεις 374 επιχειρήσεων. 1.2 Κατανοµή επιχειρήσεων κατά κλάδο Οι επιχειρήσεις που απαντούν στην έρευνα ανήκουν σε διάφορους κλάδους δραστηριότητας µε µεγαλύτερη συµµετοχή του κλάδου της µεταποίησης. Αναλυτικότερα, το 86% των εταιριών κατατάσσονται στις µεταποιητικές, 7% στον κλάδο των κατασκευών και 7% στους λοιπούς κλάδους. ( ιάγραµµα 1). ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 7% 86% 7% ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑ ΟΙ 1.3 Κατανοµή επιχειρήσεων κατά µέγεθος και περιφέρεια Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανοµή των επιχειρήσεων ως προς το µέγεθός τους µε κριτήριο τον αριθµό των απασχολουµένων. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ Μέγεθος Μικρές (Έως 50 απασχολούµενοι) Μεσαίες (Από 50 έως 250 απασχολούµενοι) Μεγάλες (Περισσότεροι από 250 απασχολούµενοι) Ποσοστό επί του συνόλου των εταιριών που έλαβαν µέρος στην έρευνα 58% 27% 15% 6

7 Το µεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών που πήραν µέρος στην έρευνα ανήκει στις µητροπολιτικές περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Αναλυτικότερα, το 59% έχουν έδρα στο νοµό Αττικής, 10% στο νοµό Θεσσαλονίκης και το 31% στην υπόλοιπη Ελλάδα ( ιάγραµµα 2). ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 31% 10% 59% ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ Α Στις εταιρίες µε έδρα την υπόλοιπη Ελλάδα, υπέρ εκπροσωπούνται µε ποσοστό συµµετοχής 69% οι επιχειρήσεις µικρού µεγέθους και υπό εκπροσωπούνται µε µόλις 4% οι µεγάλου µεγέθους (Πίνακας 2). ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ Μεγάλες Μεσαίες Μικρές Αττική 21% 27% 52% Θεσσαλονίκη 17% 39% 44% Υπόλοιπη Ελλάδα 4% 27% 69% 1.4 Η δυναµική των επιχειρήσεων Περισσότερο ενδιαφέρον για την έρευνα εκδηλώθηκε από δυναµικές ή ταχείας ανάπτυξης βιοµηχανίες οι οποίες συνήθως αυξάνουν ταχύτερα τον αριθµό των απασχολουµένων τους και εκδηλώνουν εντονότερη ζήτηση για νέες ειδικότητες. Στην περίοδο , η µέση ετήσια αύξηση των πωλήσεων των µεταποιητικών επιχειρήσεων που έλαβαν µέρος στην έρευνα φτάνει το 8,6%, έναντι 4,9% για το σύνολο των µεταποιητικών επιχειρήσεων, για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία για τα παραπάνω έτη. 7

8 1.5 Οι ερωτήσεις Το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε τρεις ενότητες ερωτήσεων (Παράρτηµα). Στην πρώτη ενότητα δηλώθηκαν οι ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει ζήτηση από τις εταιρίες. Η ζήτηση αυτή εκφράζεται µε την ύπαρξη ή την πρόβλεψη ύπαρξης ανάγκης για: νέα στελέχη στις επιχειρήσεις την επόµενη πενταετία εκπαίδευση υφιστάµενων στελεχών προκειµένου να καλύψουν νέες ανάγκες που δηµιουργούνται στις εταιρίες. Στην ίδια ενότητα, οι επιχειρήσεις αξιολογούν εάν οι ειδικότητες που έχουν ανάγκη σπανίζουν ή λείπουν σήµερα από την περιφέρειά τους. Στη δεύτερη ενότητα ζητήθηκε από τις εταιρίες να αξιολογήσουν τη σηµαντικότητα των γνώσεων και των ικανοτήτων που θεωρούν ότι πρέπει να έχουν τα στελέχη τους στις ειδικότητες της πρώτης ενότητας. Σχετίζονται κυρίως µε βασικές γνώσεις του αντικειµένου τους, ικανότητες ανανέωσης των γνώσεων, ικανότητες επικοινωνίας, λήψης αποφάσεων, επιχειρηµατικότητας, ικανότητες χρήσης νέων τεχνολογιών και γνώσεις ξένων γλωσσών Σε αυτή την ενότητα οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν επίσης και την επάρκεια κάλυψης των παραπάνω γνώσεων - ικανοτήτων από το εκπαιδευτικό σύστηµα. Τέλος, στην τρίτη ενότητα, δηλώνονται οι σηµαντικότεροι λόγοι για τους οποίους υπάρχει η ανάγκη των ειδικοτήτων που δήλωσαν οι επιχειρήσεις. 8

9 2. Ζήτηση Ειδικοτήτων 2.1 Οµάδες Ειδικοτήτων Στο σύνολο των ερωτηµατολογίων δηλώνονται 347 διαφορετικές ειδικότητες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 344 χαµηλότερης εκπαίδευσης. Η κατάταξη των παραπάνω ειδικοτήτων σε κατηγορίες έγινε µε κριτήρια την οµοιότητα των αντικειµένων τους, τη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος και την οργάνωση των επιχειρήσεων. Προκύπτουν οι εξής κατηγορίες: 1. Οικονοµολόγοι - Οικονοµικά Επαγγέλµατα - Λογιστές 2. ιοικητικά Στελέχη - ΜΒΑ 3. Στελέχη ιοίκησης Ανθρώπινου υναµικού 4. Στελέχη Πωλήσεων 5. Στελέχη Μάρκετινγκ 6. Στελέχη Επικοινωνίας - ηµοσίων σχέσεων - ιαφήµισης - ΜΜΕ 7. Στελέχη Οργάνωσης και Τεχνολογίας Παραγωγής 8. Μηχανικοί - Μηχανολόγοι 9. Ηλεκτρολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Τεχνολόγοι 10. Ηλεκτρονικοί 11. Τεχνικοί 12. Τεχνολόγοι Τροφίµων 13. Χηµικοί - Χηµικοί Μηχανικοί - Φυσικοί 14. Γεωπόνοι - Κτηνίατροι 15. Προγραµµατιστές - Χειριστές Μηχανηµάτων 16. Εργατοτεχνίτες 17. Ανειδίκευτοι Εργάτες 18. Στελέχη Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών 19. Στελέχη Εφοδιαστικής (Logistics) 20. Στελέχη ιαχείρισης Ποιότητας 21. Στελέχη Υγιεινής και Ασφάλειας 22. Στελέχη Κατασκευής - ιοίκησης Έργων 23. Πολιτικοί Μηχανικοί - Αρχιτέκτονες - ιακοσµητές 24. Σχεδιαστές - Γραφίστες 25. Στελέχη Έρευνας Ανάλυσης 26. Υπάλληλοι Γραφείου 27. Στελέχη Γραµµατειακής Υποστήριξης 28. Ξένες Γλώσσες 29. Νοµικοί - ικηγόροι 30. Συντάκτες - Συγγραφείς 31. Ιατρικά και Παραϊατρικά Επαγγέλµατα 32. Σερβιτόροι - Μάγειροι - Αρτοποιοί 33. Οδηγοί Σηµειώνεται ότι η παραπάνω οµαδοποίηση είναι κοινή και για τις ειδικότητες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και για εκείνες χαµηλότερης εκπαίδευσης. Προφανώς, σε ορισµένες κατηγορίες ανήκουν ειδικότητες µόνο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όπως για παράδειγµα οι Νοµικοί ικηγόροι, και σε άλλες µόνο χαµηλότερης εκπαίδευσης π.χ. Ανειδίκευτοι Εργάτες. 9

10 2.2 Νέες Ανερχόµενες ειδικότητες Αξίζει να τονισθεί η εµφάνιση νέων, ανερχόµενων κατηγοριών, σε σχέση µε παλαιότερες έρευνες, όπως: Υγιεινή και Ασφάλεια Εφοδιαστική ή Logistics ιαχείριση Ποιότητας. Η υγιεινή και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας αποτελεί ήδη αναπόσπαστο κοµµάτι της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων για πολλές εταιρίες. Επίσης η ίδρυση Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης, ως αποτέλεσµα των µέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε τις κοινοτικές οδηγίες, προφανώς συντελούν στη ζήτηση ιατρών εργασίας, τεχνικών ασφάλειας καθώς και ατόµων µε εξειδίκευση σε θέµατα προσδιορισµού φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραγόντων ασφάλειας. Η διαχείριση των αποθεµάτων, των προµηθειών καθώς και η διακίνηση και η µεταφορά των προϊόντων είναι διαδικασίες για τις οποίες γίνεται ολοένα επιτακτικότερη η απασχόληση έµπειρων και καταρτισµένων σε αυτά τα θέµατα στελεχών αφού η σωστή αντιµετώπισή τους συµβάλει σηµαντικά στη µείωση του κόστους και στην βελτίωση υπηρεσιών προς πελάτες. Η διαχείριση ποιότητας τέλος, είναι πλέον µια κατηγορία ειδικοτήτων οι οποίες είναι απόλυτα αναγκαίες για µια σύγχρονη επιχείρηση, καθώς η διασφάλιση ποιότητας αποδίδει σηµαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Η ύπαρξη ξεχωριστών τµηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας, Logistics και Υγιεινής και Ασφάλειας µέχρι πριν από µερικά χρόνια ήταν προνόµιο κυρίως µεγάλων εταιριών ενώ για πολλές επιχειρήσεις κάτι τέτοιο θεωρείτο πολυτέλεια. Όµως, η ολοένα αυξανόµενη ζήτηση για τέτοιες ειδικότητες δείχνει ότι η ύπαρξη τέτοιων τµηµάτων αποτελεί πλέον ανάγκη για περισσότερες επιχειρήσεις. 10

11 2.3 Ζήτηση για νέα στελέχη Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται έχουν ανάγκη νέων στελεχών και συµβάλλουν έτσι στη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Εκδηλώνεται ζήτηση για νέα στελέχη από το 81% των εταιριών για ειδικότητες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και από το 67% των εταιριών για ειδικότητες χαµηλότερης εκπαίδευσης ( ιάγραµµα 3). ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 100% 80% 60% 81% 67% 40% 20% 0% Με Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Με Προ-Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση πρώτες σε ζήτηση είναι οι ειδικότητες Μηχανικών Μηχανολόγων για τις οποίες προβλέπουν ανάγκη νέων συνεργατών περίπου το 30% των επιχειρήσεων, Οικονοµολόγων µε αντίστοιχο ποσοστό εταιριών 29% Στελεχών Πωλήσεων µε ποσοστό περίπου 15% των επιχειρήσεων Στελεχών Μάρκετινγκ, µε 15%, ενώ ποσοστά µεταξύ 15% και 10% των επιχειρήσεων προβλέπουν ανάγκη νέων συνεργατών στις ειδικότητες: Πληροφορικής τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρολόγων µηχανικών Χηµικών, χηµικών µηχανικών, φυσικών ιοίκησης MBA Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνονται και οι υπόλοιπες δηµοφιλείς ειδικότητες ( ιάγραµµα 4). Εκτός από αυτές, αναφέρεται και περιορισµένη ζήτηση για ειδικότητες σε κατηγορίες όπως Στελέχη Επικοινωνίας ηµοσίων Σχέσεων και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Συντάκτες Συγγραφείς, Υπάλληλοι Γραφείου, Νοµικοί και Γνώστες Ξένων Γλωσσών σε πολύ µικρά ποσοστά. 11

12 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΤΗΣΗ - ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 35% 30% % ΕΤΑΙΡΙΩΝ 25% 20% 15% 10% 5% 0% Μηχανικοί - Μηχανολόγοι Οικονοµολόγοι - Λογιστές - Οικονοµικά Επαγγέ... Στελέχη Πωλήσεων Στελέχη Μάρκετινγκ Στελέχη Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρολόγοι - Ηλ/γοι Μηχ/γοι - Ηλ/γοι Τεχ/γοι Χηµικοί - Χηµικοί Μηχανικοί - Φυσικοί Στελέχη ιοίκησης - ΜΒΑ Ηλεκτρονικοί Πολιτικοί Μηχανικοί - Αρχιτέκτονες - ιακοσµητές Στελέχη Εφοδιαστικής Σχεδιαστές - Γραφίστες Τεχνολόγοι Τροφίµων Γεωπόνοι - Κτηνίατροι Τεχνικοί Στελέχη ιαχείρισης Ποιότητας Για στελέχη µε προ-τριτοβάθµια εκπαίδευση κυριαρχούν ειδικότητες: Εργατοτεχνιτών µε ποσοστό σχεδόν 30% των εταιριών να δηλώνουν ανάγκη νέων συνεργατών σε αυτές Προγραµµατιστών Χειριστών Μηχανηµάτων µε ποσοστό 13% περίπου και µεγαλύτερη εκπροσώπηση από χειριστές αυτοµατισµών, CAD CAM και εργαλειοµηχανών CNC. Ακολουθούν µε µικρή διαφορά µε ποσοστά από 9% έως 6% ( ιάγραµµα 5). Στελέχη Πωλήσεων Ανειδίκευτοι Εργάτες, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανικοί Στελέχη Εφοδιαστικής Οι εταιρίες που προβλέπουν ότι θα χρειαστούν νέα εκπαιδευµένα στελέχη τα επόµενα πέντε χρόνια είναι ισόρροπα (ανάλογα µε το δείγµα) κατανεµηµένες στις µητροπολιτικές και λοιπές περιοχές της χώρας. Το 59% ανήκει στην περιφέρεια της Αττικής το 10% στη Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο 31% στην υπόλοιπη Ελλάδα. 12

13 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 40% % ΕΤΑΙΡΙΩΝ 30% 20% 10% 0% Εργατοτεχνίτες Προγραµµατιστές - Χειριστές Μηχανηµάτων Στελέχη Πωλήσεων Ανειδίκευτοι Εργάτες Ηλεκτρολόγοι - Ηλ/γοι Μηχ/γοι - Ηλ/γοι... Μηχανικοί - Μηχανολόγοι Στελέχη Εφοδιαστικής Ηλεκτρονικοί Στελέχη Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών Υπάλληλοι Γραφείου Οικονοµολόγοι - Λογιστές - Οικονοµικά... Οδηγοί Στελέχη Οργάνωσης και Τεχνολογίας Π... Στελέχη Κατασκευής - ιοίκησης Έργων Στελέχη Γραµµατειακής Υποστήριξης 2.4 Ανάγκες Εκπαίδευσης υφιστάµενου προσωπικού Η κατάρτιση και η συνεχής εκπαίδευση των στελεχών είναι µέρος της πολιτικής πολλών εταιριών. Ένα σηµαντικό µέρος των επιχειρήσεων έχουν σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες τους σε νέες ειδικότητες, εκπαιδεύοντας άτοµα από το υφιστάµενο ανθρώπινο δυναµικό τους. Το 68% των εταιριών που συµµετείχαν στην έρευνα, εκτιµά ότι θα εκπαιδεύσει στελέχη τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ενώ το 50% προσωπικό χαµηλότερης εκπαίδευσης ( ιάγραµµα 6). ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΟΥΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 80% 60% 40% 68% 50% 20% 0% Με Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Με Προ-Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Το 20% περίπου των επιχειρήσεων εκτιµά ότι θα εκπαιδεύσει προσωπικό µε τριτοβάθµια εκπαίδευση που ήδη απασχολεί σε ειδικότητες Οικονοµικών κατευθύνσεων, το 17% πρόκειται να εκπαιδεύσει προσωπικό σε ειδικότητες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το 14% θα καλύψει πιθανές ανάγκες εκπαιδεύοντας άτοµα στην ιοίκηση Επιχειρήσεων. Ακολουθούν άλλες ειδικότητες όπως Στελέχη Πωλήσεων, Στελέχη ιαχείρισης Ποιότητας, Στελέχη Μάρκετινγκ, Μηχανικοί Μηχανολόγοι, Στελέχη Οργάνωσης και Τεχνολογίας Παραγωγής, Logistics και τέλος ένα µικρό 13

14 ποσοστό θα εκπαιδεύσει στελέχη για την ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ( ιάγραµµα 7). Όσον αφορά στην προ-τριτοβάθµια εκπαίδευση οι Εργατοτεχνίτες διαφόρων αντικειµένων είναι ειδικότητες στις οποίες οι επιχειρήσεις εκτιµούν ότι θα εκπαιδεύσουν υφιστάµενα στελέχη τους προκειµένου να καλύψουν ανάγκες τους κατά τη διάρκεια της επόµενης πενταετίας. Πολύ κοντά σε ποσοστά είναι και οι ειδικότητες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ ακολουθούν η ιοίκηση Επιχειρήσεων, Προγραµµατιστές Χειριστές Μηχανηµάτων και ειδικότητες σε Πωλήσεις ( ιάγραµµα 8). ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 25% 20% % ΕΤΑΙΡΙΩΝ 15% 10% 5% 0% Οικονοµολόγοι - Λογιστές -... Στελέχη Πληροφορικής - Τηλ... Στελέχη ιοίκησης - ΜΒΑ Στελέχη Πωλήσεων Στελέχη ιαχείρισης Ποιότητας Στελέχη Μάρκετινγκ Μηχανικοί - Μηχανολόγοι Στελέχη Οργάνωσης και Τεχ... Στελέχη Εφοδιαστικής Στελέχη ιοίκησης Ανθρώπιν.. Ηλεκτρολόγοι - Ηλ/γοι Μηχ/γοι.. Σχεδιαστές - Γραφίστες Προγραµµατιστές - Χειριστέ... ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΡΟ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 20% % ΕΤΑΙΡΙΩΝ 15% 10% 5% 0% Εργατοτεχνίτες Στελέχη Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών Προγραµµατιστές - Χειριστές Μηχανηµάτων Στελέχη Πωλήσεων Στελέχη Εφοδιαστικής Στελέχη Οργάνωσης και Τεχνολογίας Παραγωγής Ηλεκτρολόγοι - Ηλ/γοι Μηχ/γοι - Ηλ/γοι Τεχ/γοι Μηχανικοί - Μηχανολόγοι Ανειδίκευτοι Εργάτες Στελέχη Κατασκευής - ιοίκησης Έργων Στελέχη ιαχείρισης Ποιότητας Ηλεκτρονικοί Στελέχη Υγιεινής και Ασφάλειας 14

15 2.5 Ειδικότητες που σπανίζουν σήµερα Στο σύνολο των επιχειρήσεων το 48% δηλώνει ότι υπάρχουν ειδικότητες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που λείπουν ή σπανίζουν σήµερα από την περιφέρειά τους ενώ το 60% δηλώνει αντίστοιχα ειδικότητες προ τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ( ιάγραµµα 9). ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΗΛΩΣΑΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΠΑΝΙΖΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΙΑ ΤΟΥΣ 60% 40% 48% 60% 20% 0% Με Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Με Προ-Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Οι ειδικότητες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίες σπανίζουν ανήκουν κατά πρώτο λόγο στην κατηγορία των Μηχανικών Μηχανολόγων µε ποσοστό 11% των εταιριών να διαπιστώνουν έλλειψη αυτών των ειδικοτήτων στην περιφέρειά τους. Υψηλό ποσοστό αναφέρει επίσης και την κατηγορία των Οικονοµολόγων και Οικονοµικών Επαγγελµάτων και ακολουθούν ειδικότητες που ανήκουν στις κατηγορίες Πληροφορικής, Πωλήσεων, Τεχνικών, Χηµικών Χηµικών Μηχανικών Φυσικών, Ηλεκτρονικών ενώ λιγότερο σπανίζουν ειδικότητες από το χώρο του Μάρκετινγκ ( ιάγραµµα 10). ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΠΑΝΙΖΟΥΝ Ή ΛΕΙΠΟΥΝ - ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 16% 14% 12% % ΕΤΑΙΡΙΩΝ 10% 8% 6% 4% 2% 0% Μηχανικοί - Μηχανολόγοι Οικονοµολόγοι - Λογιστές - Οικονοµικά... Στελέχη Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών Στελέχη Πωλήσεων Τεχνικοί Χηµικοί - Χηµικοί Μηχανικοί - Φυσικοί Ηλεκτρονικοί Ηλεκτρολόγοι - Ηλ/γοι Μηχ/γοι - Ηλ/γοι... Στελέχη ιοίκησης - ΜΒΑ Στελέχη Εφοδιαστικής Τεχνολόγοι Τροφίµων Σχεδιαστές - Γραφίστες Προγραµµατιστές - Χειριστές Μηχανηµάτων Στελέχη Μάρκετινγκ 15

16 Η διαπίστωση τέτοιων ελλείψεων ίσως εκπλήσσει, καθώς υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός αποφοίτων αντίστοιχων σχολών. Οφείλονται κυρίως στο ότι: 1. Οι ελλείψεις παρατηρούνται σε ορισµένες, όχι σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. 2. Οι απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών µηχανικών στρέφονται κυρίως σε επαγγέλµατα των κατασκευών και όχι της µεταποίησης. 3. Το µεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων των οικονοµικών σχολών αποκτά γνώσεις οι οποίες δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών µεσαίου-µεγάλου µεγέθους και αυστηρότερα οργανωµένων επιχειρήσεων Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικότητες ιοίκησης Επιχειρήσεων και ιοίκησης Παραγωγής, Ηλεκτρονικών, Προγραµµατιστών Χειριστών Μηχανηµάτων, Τεχνολόγων Τροφίµων, Χηµικών Χηµικών Μηχανικών Φυσικών και Γεωπόνων Κτηνιάτρων, οι οποίες φαίνεται να λείπουν λιγότερο από τις µητροπολιτικές περιφέρειες (Αττική και Θεσσαλονίκη) και περισσότερο από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Στις ειδικότητες προ τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Η κατηγορία ειδικοτήτων που σύµφωνα µε τις απαντήσεις των επιχειρήσεων λείπει περισσότερο είναι οι Εργατοτεχνίτες µε ποσοστό περίπου 30% των επιχειρήσεων να δηλώνουν δυσχέρειες στην εξεύρεσή τους. Ακολουθούν οι Προγραµµατιστές Χειριστές Μηχανηµάτων µε ποσοστό 13% και οι Ανειδίκευτοι Εργάτες και τα Στελέχη Πωλήσεων µε ίδιο περίπου ποσοστό 8% ( ιάγραµµα 11). ΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΠΑΝΙΖΟΥΝ Ή ΛΕΙΠΟΥΝ - ΠΡΟ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ % ΕΤΑΙΡΙΩΝ 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Εργατοτεχνίτες Προγραµµατιστές - Χειριστές Μηχανηµάτω Ανειδίκευτοι Εργάτες Στελέχη Πωλήσεων Ηλεκτρολόγοι - Ηλ/γοι Μηχ/γοι - Ηλ/γ.. Μηχανικοί - Μηχανολόγοι Στελέχη Κατασκευής - ιοίκησης Έργων Οδηγοί Ηλεκτρονικοί Στελέχη Εφοδιαστικής Οικονοµολόγοι - Λογιστές - Οικονοµικά Επ Στελέχη Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών Στελέχη Οργάνωσης και Τεχνολογίας... 16

17 Και στις ειδικότητες προ τριτοβάθµιας εκπαίδευσης οι ελλείψεις εµφανίζονται σχεδόν αναλογικά σε όλες τις περιφέρειες µε εξαίρεση την Εφοδιαστική, την Κατασκευή ιοίκηση Έργων και την Οργάνωση και Τεχνολογία Παραγωγής, στις οποίες µεγαλύτερη έλλειψη φαίνεται να εκδηλώνεται από τις µητροπολιτικές περιφέρειες, πιθανώς λόγω και της µεγαλύτερης ζήτησης που υπάρχει για αυτές τις ειδικότητες σε αυτές τις περιοχές. 2.6 Ζήτηση ειδικών προσόντων Ένα σχετικά περιορισµένο τµήµα των επιχειρήσεων εξέφρασε ζήτηση για ειδικά προσόντα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν διάφορες ειδικότητες εργατοτεχνιτών µε γνώσεις χρήσης και σε ορισµένες περιπτώσεις και αξιοποίησης Η/Υ και πληροφορικής. Αναφέρονται επίσης ειδικότητες µεγάλης εξειδίκευσης όπως ηλεκτροµηχανολόγοι ειδικευµένοι στον ηλιακό εξοπλισµό, γεωπόνοι βιολογικών καλλιεργειών, επεξεργαστές λυµάτων, στελέχη εξαγωγικού µάρκετινγκ και ειδικοί για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Γενικότερα προκύπτει ότι, υπό την επίδραση των αλλαγών στην τεχνολογία και οργάνωση της παραγωγής, οι επιχειρήσεις τείνουν να ζητούν στελέχη µε καλές γνώσεις και πολλά προσόντα, που συχνά αντιστοιχούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, προκειµένου να καλύψουν θέσεις, οι οποίες παραδοσιακά εκαλύπτοντο από άτοµα χαµηλότερης εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται ειδικότητες χαµηλότερης εκπαίδευσης, όπως αποθηκάριοι, εργάτες, ή συντηρητές, στις οποίες οι επιχειρήσεις δηλώνουν δυσκολία να βρουν προσωπικό, γιατί διαπιστώνουν απροθυµία για αποδοχή ανάλογων θέσεων εργασίας. Επίσης, βασικά εφόδια για κάποιο στέλεχος που προορίζεται για κάποια θέση ανώτερης εκπαίδευσης, αποτελούν οι καλές γνώσεις χρήσης εφαρµογών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όµως, γνώσεις υπολογιστών απαιτούνται από τις επιχειρήσεις και για θέσεις χαµηλότερης εκπαίδευσης. 17

18 3. Οι ανάγκες σε γνώσεις και ικανότητες δεξιότητες 3.1 Γενικά Η έρευνα, στην δεύτερη ενότητα του ερωτηµατολογίου, αποσκοπεί να αναδείξει, από την µια πλευρά, ποιες γνώσεις και ικανότητες, θεωρεί σηµαντικό, ο επιχειρηµατικός κόσµος να έχει το ανθρώπινο δυναµικό του και, από την άλλη, κατά πόσο το εκπαιδευτικό σύστηµα ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες. Η µεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρεί πολύ σηµαντικό τα στελέχη τους να έχουν καλές βασικές γνώσεις του αντικειµένου τους. ικανότητα ανανέωσης των γνώσεων τους, για να µπορούν να ανταποκρίνονται στις αλλαγές που συντελούνται στην τεχνολογία και στη οργάνωση της παραγωγής. ικανότητες επικοινωνίας, οµαδικής εργασίας, λήψης αποφάσεων και επιχειρηµατικότητας ικανότητες χρήσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών Εξάλλου, το άνοιγµα των αγορών καθιστά απαραίτητο τον πολύ καλό χειρισµό ξένων γλωσσών, µε εµφανές προβάδισµα της αγγλικής γλώσσας ( ιάγραµµα 12). ΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΆΛΛΕΣ Ποσοστό Επιχειρήσεων 55% 18% 10% 7% 5% 2% Άλλες γνώσεις/ ικανότητες που οι επιχειρήσεις επιθυµούν να έχουν ή να αποκτήσουν τα στελέχη τους είναι κυρίως η ικανότητα ηγεσίας διοίκησης και η προσαρµοστικότητα. 18

19 3.2 Κάλυψη αναγκών επιχειρήσεων από το εκπαιδευτικό σύστηµα Οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν εξοπλίζει επαρκώς τα νέα στελέχη µε τις ικανότητες και τις γνώσεις που ζητά ο επιχειρηµατικός κόσµος ( ιάγραµµα13 Πίνακας 4). Βαθµός Σηµαντικότητας ΙΑΓΡΑΜΜΑ 13: Βασικές γνώσεις-ικανότητες νέων στελεχών: Πόσο σηµαντικές είναι και πόσο καλύπτονται από το εκπαιδευτικό σύστηµα κατά την εκτίµηση των επιχειρήσεων (Βαθµολογία στην κλίµακα 5=πολύ, 3=αρκετά, 1=λίγο) 4,4 2,2 4,1 1,9 4,3 1,7 4,0 2,6 3,4 2,4 3,4 1,7 0 Καλές βασικές γνώσεις Ικανότητες απόκτησης του αντικειµένου τους νέων γνώσεων και εφαρµογής τους Ικανότητες επικοινωνίας/ οµαδικής εργασίας/ λήψης αποφάσεων/ επιχειρηµατικότητας Ικανότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Γνώσεις ξένης γλώσσας Άλλες Πόσο σηµαντικές είναι οι γνώσεις και ικανοτητες για τις επιχειρήσεις Επάρκεια Κάλυψης από Εκπαιδευτικό Σύστηµα ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γνώσεις - Ικανότητες Καλές βασικές γνώσεις του αντικειµένου τους. Ικανότητα απόκτησης νέων γνώσεων και εφαρµογής τους. Ικανότητες επικοινωνίας/ λήψης αποφάσεων/ επιχειρηµατικότητας. Ικανότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Γνώσεις ξένης γλώσσας. Άλλες. Μέσος όρος (βαθµολογία Ποσοστά Επιχειρήσεων στην κλίµακα 5=πολύ, 3=αρκετά, 1=λίγο) Πολύ Αρκετά Λίγο Πόσο σηµαντικές θεωρούνται 4,4 69,3% 29,5% 1,2% Πόσο καλύπτονται από το 2,2 7,4% 43,6% 49,0% εκπαιδευτικό σύστηµα. Πόσο σηµαντικές θεωρούνται 4,1 55,8% 43,3% 0,9% Πόσο καλύπτονται από το εκπαιδευτικό σύστηµα 1,9 3,5% 38,3% 58,1% Πόσο σηµαντικές θεωρούνται 4,3 67,0% 29,5% 3,5% Πόσο καλύπτονται από το 1,7 3,2% 28,3% 68,4% εκπαιδευτικό σύστηµα Πόσο σηµαντικές θεωρούνται 4,0 55,8% 38,8% 5,4% Πόσο καλύπτονται από το 2,6 8,8% 60,5% 30,7% εκπαιδευτικό σύστηµα Πόσο σηµαντικές θεωρούνται 3,4 37,3% 46,1% 16,7% Πόσο καλύπτονται από το 2,4 9,3% 49,9% 40,9% εκπαιδευτικό σύστηµα Πόσο σηµαντικές θεωρούνται 3,4 41,4% 39,7% 19,0% Πόσο καλύπτονται από το εκπαιδευτικό σύστηµα 1,7 0,0% 34,8% 65,2% 19

20 4. Γιατί οι επιχειρήσεις ζητούν νέες ειδικότητες 4.1 Ιεράρχηση λόγων που δηµιουργούν ανάγκες σε ειδικευµένα στελέχη Με την έκτη ερώτηση, η έρευνα στοχεύει να αναδείξει τους λόγους που δηµιουργούν ανάγκες στις επιχειρήσεις για στελέχη στις συγκεκριµένες ειδικότητες που δηλώθηκαν στις δύο πρώτες ερωτήσεις. Η ερώτηση έδινε τη δυνατότητα επιλογής δύο απαντήσεων, των πιο σηµαντικών, επί συνόλου επτά απαντήσεων. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 14: ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (Όλοι οι κλάδοι) Έχετε επεκταθεί σε αγορές του εξωτερικού Έχετε επεκταθεί ή σκοπεύετε να επεκταθείτε ή να αλλάξετε αντικείµενα δράσης στην επιχείρησή σας Σκοπεύετε να εισάγετε νέα συστήµατα οργάνωσης / διοίκησης Έχετε εισάγει νέα συστήµατα οργάνωσης / διοίκησης Σκοπεύετε να εισάγετε νέες τεχνολογίες στην παραγωγή Έχετε εισάγει νέες τεχνολογίες στην παραγωγή 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ποσοστά Εταιριών Στο σύνολο όλων των κλάδων, οι επιχειρήσεις απαντούν ότι οι ανάγκες τους στη ζήτηση ειδικοτήτων προκύπτουν κατά σειρά για τους εξής λόγους: επειδή έχουν εισάγει νέες τεχνολογίες στην παραγωγή, σε ποσοστό, 44%. επειδή έχουν εισάγει νέα συστήµατα οργάνωσης και διοίκησης, σε ποσοστό 31% επειδή έχουν επεκταθεί ή σκοπεύουν να επεκταθούν ή να αλλάξουν αντικείµενα δράσης στην επιχείρησή τους, σε ποσοστό 31%. επειδή σκοπεύουν να εισάγουν νέες τεχνολογίες στην παραγωγή, σε ποσοστό 22% επειδή έχουν επεκταθεί σε αγορές του εξωτερικού, σε ποσοστό 21% επειδή σκοπεύουν να εισάγουν νέα συστήµατα οργάνωσης και διοίκησης, σε ποσοστό 20%. Η εισαγωγή λοιπόν νέας τεχνολογίας και η εισαγωγή νέων συστηµάτων οργάνωσης και διοίκησης αποτελούν τους κύριους παράγοντες που δηµιουργούν στις επιχειρήσεις ανάγκες για εκπαιδευµένο προσωπικό σε συγκεκριµένες ειδικότητες. 20

21 Υπογραµµίζεται το γεγονός ότι µία σηµαντική µερίδα επιχειρήσεων (21%) αναζητεί ή πρόκειται να αναζητήσει εκπαιδευµένο προσωπικό επειδή έχει επεκταθεί σε αγορές του εξωτερικού ( ιάγραµµα 14). 4.2 Συνδυασµοί λόγων που δηµιουργούν ανάγκες νέων στελεχών Οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να δηλώσουν όχι έναν, αλλά τους δύο κυριότερους λόγους που τις οδηγούν στην ανάγκη νέων στελεχών. Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αναδείξει το συνδυασµό της εισαγωγής νέας τεχνολογίας µε την εισαγωγή νέων συστηµάτων οργάνωσης / διοίκησης ως τον σηµαντικότερο που τους δηµιουργεί νέες ανάγκες για αναζήτηση εκπαιδευµένων συνεργατών. Αποτελούν τη µεγάλη οµάδα των επιχειρήσεων που προχωρεί σε τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισµό για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους. Ένας άλλος µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων κρίνει το συνδυασµό εισαγωγής νέων συστηµάτων οργάνωσης / διοίκησης µε την επέκταση ή πρόθεση επέκτασης ή αλλαγής αντικειµένου δράσης της επιχείρησης ως τους κύριους λόγους ζήτησης ειδικευµένου προσωπικού. Αποτελούν µία δεύτερη σε µέγεθος οµάδα επιχειρήσεων που δείχνουν δηµιουργική ανταπόκριση στις απαιτήσεις νέων εξελίξεων στις αγορές µε υγιή κινητικότητα και ευελιξία προσαρµογής αναζητώντας νέες ευκαιρίες δράσης που συνεπάγονται και νέες δοµές οργάνωσης. 4.3 Η ιδιαιτερότητα του κατασκευαστικού κλάδου Από το σύνολο όλων των επιχειρήσεων ιδιαιτερότητα παρουσιάζει ο κλάδος των κατασκευαστικών, ο οποίος διαφοροποιείται. Η πλειονότητα των κατασκευαστικών επιχειρήσεων δηλώνει ότι οι ανάγκες τους στη ζήτηση ειδικοτήτων προκύπτουν επειδή έχουν επεκταθεί ή σκοπεύουν να επεκταθούν ή να αλλάξουν αντικείµενα δράσης στην επιχείρησή τους ( ιάγραµµα 15). 21

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

60.000. Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 120 εκ. 2015 (48 εκ. ) 2016 (72 εκ. )

60.000. Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος: 120 εκ. 2015 (48 εκ. ) 2016 (72 εκ. ) A/A Τίτλος 1 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα υνητικοί δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ κατά την υποβολή της αίτησης ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου. Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ»

Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου. Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» Χαιρετισµός του Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ κ. ιονύση Νικολάου Στο 1 ο Συνέδριο του ΙΕΠΑΣ µε θέµα : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» Τετάρτη 5 Νοεµβρίου 2008 1 Κυρίες και κύριοι, Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2009 ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Κατάρτισης και Πιστοποίησης InfoQuality παρέχουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι.

Καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις και ηµικρατικούς οργανισµούς Εξαιρούνται: Κυβέρνηση και Αυτοεργοδοτούµενοι. ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΑνΑ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο για τη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό Νίκη Ματθαίου Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου ΑνΑ 18 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ Κωδ.: 15/1001 ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων που

Διαβάστε περισσότερα

.... ) :..././

.... ) :..././ Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Αγαπητέ κύριε, αγαπητή κυρία, Θα σας παρακαλούσαµε

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» TEYΧΟΣ 2 ο. Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R.

Newsletter. «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» TEYΧΟΣ 2 ο. Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R. Newsletter Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R. Newsletter TEYΧΟΣ 2 ο «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» Εditorial Αγαπητοί συνεργάτες, Το τρίµηνο που διανύσαµε η Adecco πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: 1. ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μαϊος 2013 _ περιεχόμενα Το Πρόγραμμα Αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν Διαδικασία συμμετοχής Ποιοι είμαστε _ Το Πρόγραμμα «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 1. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 1. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 Καλάβρυτα 28/11/2015 Δρ Γιώργος Γκανέτσος ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου. Ηµερίδα ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Ηµερίδα «Η Ναυπηγική Βιοµηχανία στην Ελλάδα - Παρούσα κατάσταση Προοπτικές» Ναυτικός Όµιλος Ελλάδος 30 Μαΐου 2005 ΘΕΜΑ: «Ο Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΣΤ0 ΔΗΜΟΣΙO ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1 25 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ειδική Αγωγή 2 25 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ειδική Αγωγή 3 ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚ & ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚ & ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚ & ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΤΕΙ/ΤΕΛ) άνδρας 25-32 ετών απόφοιτος τεχνικής σχολής µηχανολογίας απαραίτητη συναφής προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ (ΤΕΙ/ΤΕΛ) άνδρας 25-32 ετών απόφοιτος τεχνικής σχολής µηχανολογίας απαραίτητη συναφής προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βύρωνος-Κέννεντυ, Τ.Κ. 56121, Αµπελόκηποι Τηλ.: 2310729177 Φαξ: 2310734077 Email: evs@ampelokipi-menemeni.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το προφίλ του Τμήματος και των Αποφοίτων σε 10 Ερωτήσεις 1. Τί είδους Μηχανικός είναι ο Μηχανικός Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E.

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Μηχανισµός για την αξιολόγηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόµενων ρ. ηµήτρης Καρύδης ιευθυντής Τεχνολογίας Αθήνα, 29/01/2008 BIC of ATTIKA 1 ΒΙC Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 19 Απρίλιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η σηµασία της Ανταγωνιστικής Αναπτυσσόµενης Βιοµηχανίας στη ηµιουργία Απασχόλησης 1998 2002 I. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει:

Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει: Μέτρο 3.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ειδικότερα η ενότητα περιλαµβάνει: Συνοπτική παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης : Οι ενέργειες του µέτρου αυτού αποσκοπούν στην δηµιουργία θετικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 100% Αναλυτικά οι νέες δράσεις είναι: 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στόχος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ...α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 Εισηγητής: Γ. Ζαγκλιβερινός, ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ιστορικά η Χηµική Βιοµηχανία αποτελεί έναν από τους βασικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

» με έδρα τα Χανιά. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή: Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών» με έδρα τα Χανιά. Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Κωττάκης, ΓΓΒ/ΥΠΑΝ Αθ ήνα, 10/12/2005

Δρ. Ιωάννης Κωττάκης, ΓΓΒ/ΥΠΑΝ Αθ ήνα, 10/12/2005 Η συμβολή του νέου αναπτυξιακού νόμου (Ν. 3299/2004 ΦΕΚ 261 Α ) στην στήριξη της επιχειρηματικότητας και την προώθηση καινοτομικών επιχειρηματικών σχεδίων. Σε ανταπόκριση της τεκμηριωμένης και επιτακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ι. Πανάρετος ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1999 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 Α. ια Βίου Εκπαίδευση: Μια Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

O Xημικός Μηχανικός. το 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

O Xημικός Μηχανικός. το 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ O Xημικός Μηχανικός το 2010 Τι κάνει ο Χημικός Μηχανικός; Μπορείτε να δώσετε ένα σύντομο ορισμό του Χημικού Μηχανικού; 98 99 00 74 79 80 Όχι 98 99 00 27 28 34 Ναι 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ,ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ- ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ,ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. ΚΛΑΔΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 170/990/9U6 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ειδικού Συµβούλου / Ειδικού Επιστηµονικού Συνεργάτη µε σύµβαση Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο διαβούλευσης για τις Έξυπνες Κάρτες µε τις «Τράπεζες - Τηλεπικοινωνίες»

Ερωτηµατολόγιο διαβούλευσης για τις Έξυπνες Κάρτες µε τις «Τράπεζες - Τηλεπικοινωνίες» Ερωτηµατολόγιο διαβούλευσης για τις Έξυπνες Κάρτες µε τις «Τράπεζες - Τηλεπικοινωνίες» Η Οµάδα Εργασίας Γ3 «Έξυπνες Κάρτες» του e-businessforum προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς να καταθέσουν τις απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων. Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων. Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Δράση: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 και είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.:3063 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Οµάδα µαθητών Μαλτέζου Μαρία Πέτρου Τζούλια Τριανταφύλλου Ηλίας Χασαλεύρη Λίνα Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Τάτσης Βαγγέλης Κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα θα στοχεύσει στην ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας ενισχύοντας τη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων που βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Pharmaceutical Manufacturers Association (Cy.Pha.M.A) Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου

Cyprus Pharmaceutical Manufacturers Association (Cy.Pha.M.A) Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου (Cy.Pha.M.A) Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου Μαρτίνος Δημοσθένους HR Manager - Remedica Ltd 09/04/2014 Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Κατασκευαστών Κύπρου είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες 10.7.2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες Α. Τι είναι Η δυναµική των αλλαγών στον εργασιακό χώρο καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση

Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση Ηέρευναδιεξήχθηαπότις29/10 έως τις 12/11/09 με ερωτηματολόγια ατομικής συμπλήρωσης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2002

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2002 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το B Τρίμηνο 2015. Συνεχής ανάκαμψη των προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr UNDER STRICT

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα