LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES"

Transcript

1 LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES

2 L ALFABET GREC I EL NOM SE DE LES SEUES LLETRES GREC LLATÍ 9 ALEMANY ANGLÈS CATALÀ CASTELLÀ FRANCÈS tõ lfa ΑLFA ALPHA Die Alpha Alpha L alfa La alfa L alpha tõ báta BHTA BĒTA Die Beta Beta La beta La beta La bêta tõ g mma GAMMA GAMMA Die Gamma Gamma La gamma La gamma La gamma tõ dšlta DELTA DELTA Die Delta Delta La delta La delta La delta tõ œ yilòn E YILON EPSILON Die Epsilon Epsilon L èpsilon La épsilon L epsilon tõ záta ZHTA ZĒTA Die Zeta Zeta La zeta La dseta La zêta tõ Ãta HTA ĒTA Die Eta Eta L eta La eta L êta tõ qáta QHTA THĒTA Die Theta Theta La teta La zeta La thêta tõ îta IWTA IŌTA Die Iota Iota La iota La iota La iota tõ k ppa KAPPA KAPPA Die Kappa Kappa La capa La cappa La kappa tõ l mbda LAMBDA LAMBDA Die Lambda Lambda La lambda La lambda La lambda tõ mà MU MY Die My My La mi La mi La mu tõ nà NU NY Die Ny Ny La ni La ni La nu tõ x XI XĪ Die Xi Xi La xi La xi La ksi tõ Ô mikròn OMIKRON OMICRON Die Omicron Omicron L òmicron La ómicron L omicron tõ p PI PĪ Die Pi Pi La pi La pi La pi tõ r(î RW RHŌ Die Rho Rho La ro La ro La rho tõ s gma SIGMA SĪGMA Die Sigma Sigma La sigma La sigma La sigma tõ taà TAU TAU Die Tau Tau La tau La tau La tau tõ á yilòn U YILON YPSILON Die Ypsilon Ypsilon L ípsilon La ípsilon La upsilon tõ f FI PHĪ Die Phi Phi La fi La fi La phi tõ c CI CHĪ Die Khi Khi La qui La ji La khi tõ y YI PSĪ Die Psi Psi La psi La psi La psi tõ ð mšga 10 W MEGA ŌMEGA Die Omega Omega L òmega La omega L oméga 9 Les lletres gregues passaren en llatí a la primera declinació, motiu per la qual cosa el seu gènere es femení. Marquem les vocals llargues. 10 A més d aquestes lletres, l alfabet grec posseïa altres que al s. V ac. caigueren en desús i passaren a utilitzar-se com a signes numèrics: la digamma o wau -# #aà- val 6, la copa -% kòppa- val 90 i la sampi -"s n

3 ÍNDEX GENERAL DE PARAULES APAREGUDES 196

4 Minúscula Majúscula Classe Significat // base lèxica localitzador 1. ἀγενής,-ές ΑΓΕΝΗΣ,-ΕΣ Adj. Asexual // a-, gen- Γ 2. ἡ ἀγορά ΑΓΟΡΑ Subs. Àgora, plaça pública // agor- Γ 3. ὁ ἀγών, ἀγώνος ΑΓΩΝ, ΑΓΩΝΟΣ Subs. Combat, certamen // agon- Γ 4. Οἱ ἀγῶνες ΑΓΩΝΕΣ Subs. Combats, jocs // agon- Γ 5. ἡ ἀγωνία ΑΓΩΝΙΑ Subs. Contesa, lluita, angoixa, agonia Γ // agon- 6. ἡ Αθηνά ΑΘΗΝΑ Subs. Atena // aten- Θ 7. αἱ Αθῆναι ΑΘΗΝΑΙ Subs. Atenes// aten- Θ 8. ὁ Αἴγυπτος ΑΙΓΥΠΤΟΣ Subs. Egipte // egipt- Γ 9. ὁ Αιδης ΑΙΔΗΣ Subs. Hades Δ 10. ὁ αἰθήρ, αἰθέρος ΑΙΘΗΡ, ΑΙΘΕΡΟΣ Subs. Èter, la part més alta de la volta Θ celest // eter- 11. ἡ Αἰθιοπία ΑΙΘΙΟΠΙΑ Subs. Etiòpia // etiop- Θ 12. τὸ αἷμα, αἵματος ΑΙΜΑ, ΑΙΜΑΤΟΣ Subs. Sang // hem(at)- ΔΠ 13. ἡ αἱμορραγία ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ Subs. Hemorràgia Γ 14. τὸ αἴνιγμα, αἰνίγματος ΑΙΝΙΓΜΑ, ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ Subs. Enigma, endevinalla // enigmat- Γ 15. ἡ αἷρεσις, αἱρέσεως ΑΙΡΕΣΙΣ, ΑΙΡEΣΕΩΣ Subs. Elecció, heretgia // here- Τ 16. αἱρετικός, -ή,-όν ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, -ΚΗ, -ΚΟΝ Adj. Herètic,-a Τ 17. ἡ αἴσθησις, αἰσθήσεως ΑΙΣΘΗΣΙΣ, ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ Subs. Sensació, percepció // este(t)- Θ 18. ὁ αἰσθητής ΑΙΣΘΗΤΗΣ Subs. Esteta Θ 19. ὁ Αἰσχίνης ΑΙΣΧΙΝΗΣ Subs. Èsquines Χ 20. ἡ Αΐτη ΑΙΤΗ Subs. Haití Τ 21. τὸ ἄκαρι ΑΚΑΡΙ Subs. Insecte petit, àcar // acar- Κ 22. ἡ Ακαρνανία ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Subs. Acarnània Ν 23. ἡ ἀκρόπολις, ἀκροπόλεως ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Subs. Acròpoli // acr(o)-, poli- Π 24. ἡ Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ Subs. Algèria Γ 25. ὁ Αλέξανδρος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Subs. Alexandre // andr- Ξ 26. ἡ ἀλλεργία ΑΛΛΕΡΓΙΑ Subs. Al lèrgia Γ 27. ἄλλος,-η,-ο ΑΛΛΟΣ.-Η,-Ο Adj. Altre,-a // al l- Λ 28. ὁ ἅλς, ἁλός ΑΛΣ, ΑΛΟΣ Subs. Mar, sal // hal- Λ 29. τὸ ἄλφα ΑΛΦΑ Subs. Alfa (lletra) // alfa- Α 30. ἡ Αμαζών, Αμαζῶνος ΑΜΑΖΩΝ, ΑΜΑΖΩΝΟΣ Subs. Amazona Ζ 31. αἱ Αμαζῶνες ΑΜΑΖΩΝΕΣ Subs. Amazones Ζ 32. ἡ Αμερική ΑΜΕΡΙΚΗ Subs. Amèrica Μ 33. ἡ ἀμοιβή ΑΜΟΙΒΗ Subs. Canvi, ameba Β 34. ἀνά ΑΝΑ Prep. Cap amunt, cap enrere // ana- Α Ν 35. ἡ ἀναλογία ΑΝΑΛΟΓΙΑ Subs. Analogia, comparació Γ 36. ἡ ἀναρχία ΑΝΑΡΧΙΑ Subs. Anarquia // an-, arqu-, arc- Χ 37. ὁ ἀναχρονισμός ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Subs. Anacronisme // cron- Χ 38. οἱ ἄνδρες ΑΝΔΡΕΣ Subs. Homes// andr- Δ 39. ὁ ἀνδροκεντρισμός ΑΝΔΡΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ Subs. Androcentrisme // centr- Δ 197

5 40. ἡ ἀνδροκρατία ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΙΑ Subs. Androcràcia// crac(i)- Δ 41. ὁ ἀνήρ, ἀνδρός ΑΝΗΡ, ΑΝΔΡΟΣ Subs. Home, varó, Andreu // aner-, Ν Δ 42. ὁ/ἡ ἄνθρωπος ΑΝΘΡΩΠΟΣ Subs. Persona, ésser humà // antrop- Θ 43. ἡ ἀνοργασμία ΑΝΟΡΓΑΣΜΙΑ Subs. Anorgàsmia// an-, orgasm- Γ 44. ἡ Ανταρκτική ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ Subs. Antàrtica Ν 45. ἀντί ΑΝΤΙ Prep. Enfront de, contra // anti- Α Τ 46. ἡ ἀντινομία ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ Subs. Antinòmia // nom(i)- Α 47. ὁ ἀντωνυμός ΑΝΤΩΝΥΜΟΣ Subs. Antònim, pronom // onim- 48. ἡ ἄνω τελεία ( ) ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΑ ( ) Subs. Punt alt Λ 49. τὸ ἀξίωμα, ἀξιώματος ΑΞΙΩΜΑ, ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ Subs. Axioma Ξ 50. ἡ ἀορτή ΑΟΡΤΗ Subs. Aorta Τ 51. ἀπό ΑΠΟ Prep. De, des de, a partir de // apo- Π 52. ὁ ἀποκλεισμός ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Subs. Submissió Π 53. ὁ Απόλλων, Απόλλονος ΑΠΟΛΛΩΝ, ΑΠΟΛΛΟΝΟΣ Subs. Apol lo Π 54. ἡ ἀπολογία ΑΠΟΛΟΓΙΑ Subs. Apologia, defensa // -logia Γ 55. ἡ ἀποπληξία ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ Subs. Apoplexia Ξ 56. Ἄραψ, Ἄραβος ΑΡΑΨ, ΑΡΑΒΟΣ Adj. Àrab Ψ 57. ἡ Αργεντινή ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Subs. Argentina Γ 58. ὁ/ἡ ἀρήν, ἀρνός ΑΡΗΝ, ΑΡΝΟΣ Subs. Corder, be // arn(o)- Ρ 59. ὁ Ἄρης ΑΡΗΣ Subs. Ares Ρ 60. ἡ ἄρθρωσις, ἀρθρώσεως ΑΡΘΡΩΣΙΣ, ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ Subs. Articulació, artrosi //, artr- Θ 61. ἡ ἀριθμητική ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ Subs. Aritmètica // aritm- Θ 62. ὁ ἄριθμος ΑΡΙΘΜΟΣ Subs. Número // aritm- Θ 63. ἀριστερός,-ά,-όν ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ,-Α, -ΟΝ Adj. Esquerre,-a // arist(er)- Ρ 64. ἡ ἀριστοκρατεία ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΙΑ Subs. Aristocràcia // arist- Ρ 65. ἀριστοκρατικός,-ή, -όν ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Aristocràtic,-a Ρ 66. τὸ ἄριστον ΑΡΙΣΤΟΝ Subs. Desdejuni // arist- Ρ 67. ἄριστος, ἀρίστη, ἄριστον ΑΡΙΣΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΗ, ΑΡΙΣΤΟΝ Adj. Millor // arist- Ρ Τ 68. ὁ/ἡ ἄρκτος ΑΡΚΤΟΣ Subs. Os, osa // arct- Ρ 69. τὸ ἅρμα, ἅρματος ΑΡΜΑ, ΑΡΜΑΤΟΣ Subs. Carro Ρ 70. ἡ ἁρμονία ΑΡΜΟΝΙΑ Subs. Harmonia Μ 71. ἄρσην, -εν / ἄρσενος ΑΡΣΗΝ, ΑΡΣΕΝ /ΑΡΣΕΝΟΣ Adj. Masculí, mascle // arsen- Ρ 72. ἡ Ἄρτεμις, Ἀρτέμιδος ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Subs. Artemisa Μ 73. ἡ ἀρτηρία ΑΡΤΗΡΙΑ Subs. Artèria Ρ 74. ἡ ἀρχαιολογία ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Subs. Arqueologia // arque- Χ 75. ὁ / ἡ ἀρχαιόλογος,-η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ,-Η Subs. Arqueòleg, arqueòloga Χ 76. ὁ ἀρχέτυπος ΑΡΧΕΤΥΠΟΣ Subs. Arquetip, primer model // arque- Χ andr-, arci-, tip- 77. ἡ ἀρχή ΑΡΧΗ Subs. Començament, govern // arc- Χ 78. ἡ ἀρχία ΑΡΧΙΑ Subs. Govern, poder Χ 79. ἡ ἀσεξουαλικότητα ΑΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Asexualitat Ξ 198

6 80. τὸ ἆσθμα, ἄσθματος ΑΣΘΜΑ, ΑΣΘΜΑΤΟΣ Subs. Asma // Asmat- Θ 81. ἡ Ασία ΑΣΙΑ Subs. Àsia Σ 82. Ἀσιατικός,-ή, -όν ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Asiàtic, -a Σ 83. ἀσιγματικός,-ή, -όν ΑΣΙΓΜΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Asigmàtic,-a Ρ 84. ἡ ἄσκησις, ἀσκήσεως ΑΣΚΗΣΙΣ, ΑΣΚΗΣΕΩΣ Subs. Exercici físic, intel lectual // Κ 85. ὁ ἀσκητής ΑΣΚΗΤΗΣ Prep. Asceta, esportista // ascet- Κ 86. ἀσκητικός,-ή,-όν ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Ascètic,-a Σ asces- Σ 87. ἡ ἀστρολογία ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ Subs. Astrologia // Astr- Γ 88. τὸ ἄστρον ΑΣΤΡΟΝ Subs. Astre, estrella // Astr- Τ 89. ὁ ἀστροναυτής ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ Subs. Astronauta // Astr-, naut- Τ 90. ἡ ἀστρονομία ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Subs. Astronomia // Astr-, -nomia Τ 91. ἡ ἀταραξία ΑΤΑΡΑΞΙΑ Subs. Ataràxia, impertorbabilitat Ξ 92. οἱ Ατλαντες, -ων ΑΤΛΑΝΤΕΣ, -ΩΝ Subs. Atlants Λ 93. ὁ Ατλας, Ατλαντος ΑΤΛΑΣ, ΑΤΛΑΝΤΟΣ Subs. Atlas Λ 94. ἄτονος, -ον ΑΤΟΝΟΣ, ΑΤΟΝΟ Adj. Àton,-a Τ 95. ἡ αὐγή ΑΥΓΗ Subs. Auge, augment Γ 96. ἡ Αὐστραλία ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Subs. Austràlia Λ 97. αὐτός,-ή, -ό ΑΥΤΟΣ, ΑΥΤΗ, ΑΥΤΟ Adj./ 3. βαρύτονος,-η,-ον ΒΑΡΥΤΟΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Baríton,-a Β 4. ἡ βασιλεῖα ΒΑΣΙΛΕΙΑ Subs. Reina // basil- Β 5. ὁ βασιλεύς, βασιλέως ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ Subs. Rei // basil- Β 6. ὁ βασιλίσκος ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ Subs. Reietó, basilisc // basil- Β 7. τὸ Βατικανό BATIKANO Subs. Baticà Α 8. ὁ βάτραχος ΒΑΤΡΑΧΟΣ Subs. Granota, batraci // batrac- Χ 9. ἡ Βενεζουέλα ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ Subs. Venezuela Ζ 0. τὸ βῆτα ΒΗΤΑ Subs. Beta (lletra) Α Β. ἡ βία ΒΙΑ Subs. Violència Α 2. τὸ βιβλίον ΒΙΒΛION Subs. Llibre // bibli- Β 3. ἡ βιβλιοθήκη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Subs. Biblioteca // // bibli-, -teca Θ 4. ἡ Βίβλος ΒΙΒΛΟΣ Subs. Biblos (ciutat) Β 5. τὸ Βιετνάμ ΒΙΕΤΝΑΜ Subs. Bietnam Α 6. ἡ βιoλογία ΒΙΟΛΟΓΙΑ Subs. Biologia // bio- Β 7. ὁ/ ἡ βιόλογος, -η ΒΙΟΛΟΓΟΣ, -Η Subs. Biòleg, biòloga // bio- Β 8. ὁ βίος ΒΙΟΣ Subs. Vida // bio- Σ Β 9. βιοτικός,-ή,-όν ΒΙΟΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Biòtic, -a // bio- Σ 199 pron. Mateix,-a 98. ἡ αὐτοψία ΑΥΤΟΨΙΑ Subs. Autòpsia Ψ 99. ὁ Αχιλλεύς, Αχιλλέως ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ Subs. Aquil les Χ 0. τὸ βακτήριον ΒΑΚΤΗΡΙΟΝ Subs. Bastonet, bactèria // bacter- Β. τὸ βαπτιστήριον ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟΝ Subs. Baptisteri // Baptis- Β 2. βάρβαρος,-α,-ον ΒΑΡΒΑΡΟΣ,-Α,-ΟΝ Adj. Estranger,-a, bàrbar,-a // Β barbar- Τ

7 0. ἡ βοή ΒΟΗ Subs. Crit // bo(a)- Α. ἡ Βολιβία ΒΟΛΙΒΙΑ Subs. Bolívia Β 2. ὁ βόμβος ΒΟΜΒΟΣ Subs. Soroll sord, bombo Β 3. ὀ Βορέας ΒΟΡΕΑΣ Subs. Bòrees, vent del nord // bore(a)- Β 4. ἡ βοσκή ΒΟΣΚΗ Subs. Prat, bosc // bosc- Β 5. ἡ βοτανή ΒΟΤΑΝΗ Subs. Planta// botan- Β 6. ὁ βουβών, βουβῶνος ΒΟΥΒΩΝ, ΒΟΥΒΩΝΟΣ Subs. Engonal, bubó // bub- Β 7. βουκολικός,-ή,-όν ΒΟΥΚΟΛΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Relatiu al bover, bucòlic,-a // Β bu-, col- 8. ὁ βουκόλος ΒΟΥΚΟΛΟΣ Subs. Bover,-a // bu-, col- Β 9. τὸ βουλευτήριον ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΝ Subs. Buleuteri, cúria, senat // Buleu-, Β 0. ὁ/ ἡ βοῦς ΒΟΥΣ Subs. Bou, vaca // bu- Β. ἡ βραδυκαρδία ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ Subs. Bradicàrdia // Bradi-, cardi- Β 2. ἡ βραδυλαλία ΒΡΑΔΥΛΑΛΙΑ Subs. Bradilàlia // Bradi-,-làlia Β 3. βραδύς, βραδεῖα, βραδύ ΒΡΑΔΥΣ, ΒΡΑΔΕΙΑ, ΒΡΑΔΥ Adj. Breu // Bradi- Β 4. ἡ βραχυλογία ΒΡΑΧΥΛΟΓΙΑ Subs. Braquilogia // Braqui-, -logia Χ 5. βραχυχρόνιος,-ον ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ,-ΟΝ Adj. Braquícron,-a, breu, dit de les Χ 4. τό Γεράνιον ΓΕΡΑΝΙΟΝ Subs. Gerani Γ 5. ἡ Γερμανία ΓΕΡΜΑΝΙΑ Subs. Germània, Alemanya Γ 6. ὁ Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Subs. Camperol, Jorge Γ 7. ἡ Γῆ, [γαῖα] ΓΗ / ΓΑΙΑ Subs. Terra, Gea // ge- Γ 8. ὁ γίγας, γίγαντος ΓΙΓΑΣ, ΓΙΓΑΝΤΟΣ Subs. Gegant Γ 9. τό γλωσσαρίον ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ Subs. Glossari, diccionari Γ 0. ἡ γλῶττα, γλῶσσα ΓΛΩΤΤΑ / ΓΛΩΣΣΑ Subs. Llengua // glos-, glot- Γ. ἡ γραμματική ΓΡΑΜΑΤΙΚΗ Subs. Gramàtica// gramat- Γ 2. τό γράμμα, γράμματος ΓΡΑΜΜΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Subs. Lletra // gramat- Γ 3. τά γράμματα ΓΡΑΜΜΑΤΑ Subs. Lletres// gramat- Γ 4. ὁ γραμματεύς ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Subs. Professor, mestre// gramat- Γ 5. ὁ Γρηγόριος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Subs. Gregori Γ 6. ἡ γυμνασία ΓΥΜΝΑΣΙΑ Subs. Gimnàstica // gimn- Γ 7. τό γυμνασίον ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ Subs. Gimnàs // gimn- Γ 8. ὁ γυμναστής ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Subs. Gimnasta // gimn- Γ 200 -teri vocals de duració breu // // Braqui-, cron- 6. τὸ Βυζάντιον ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ Subs. Bizanci, Constantinoble Ζ 7. ὁ Γαγγής ΓΑΓΓΗΣ Subs. Ganges Γ 8. τὸ γάλα, γάλακτος ΓΑΛΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ Subs. Llet // galact- Γ 9. ἡ γαλαξίας ΓΑΛΑΞΙΑΣ Subs. Galaxia Ξ 0. τὸ γάμμα ΓΑΜΜΑ Subs. Gamma Γ. ὁ γάμος ΓΑΜΟΣ Subs. Matrimoni // -gàmia Γ 2. ὁ γαστήρ, γαστρός ΓΑΣΤΗΡ, ΓΑΣΤΡΟΣ Subs. Estómac // gast(e)r- Γ 3. ἡ γαστρονομία ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Subs. Gastronomia // gast(e)r-, - Γ nomia

8 9. αἱ γυναῖκες ΓΥΝΑΙΚΕΣ Subs. Dones // gine(c)- Γ 0. ἡ γυναικοκρατία ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΙΑ Subs. Ginecocràcia // gine(c)- Γ. ἡ γυναικολογία ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Subs. Ginecologia // gine(c)- Γ 2. ὁ /ἡ γυναικόλογος, -η ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ, -Η Subs. Ginecòleg, ginecòloga // Γ 3. ἡ γυνή, γυναικός ΓΥΝΗ, ΓΥΝΑΙΚΟΣ Subs. Dona // gine(c)- Γ 4. ἡ γωνία ΓΩΝΙΑ Subs. Angle, racó // gon- Γ 5. ὁ δάκτιλος ΔΑΚΤΙΛΟΣ Subs. Dit, dàctil // dactil- Δ 6. ὁ Δαρεῖος ΔΑΡΕΙΟΣ Subs. Dario Δ 7. δεινός,-ή, -όν ΔΕΙΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Terrible, hàbil // din(o)- Δ 8. δέκα ΔΕΚΑ Num. Deu, 10 - ι '- // deca- Δ Κ gine(c)- 9. δεκακισμύριοι,-αι,-α ΔΕΚΑΚΙΣΜΥΡΙΟΙ,-ΑΙ,-Α Num. Cent mil, , ρ- Δ 0. ὁ δεκάλογος ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ Subs. Decàleg // // deca-, log- Κ. τὸ δέλτα ΔΕΛΤΑ Subs. Delta (lletra) Δ 2. τὸ δέρμα, δέρματος ΔΕΡΜΑ, ΔΕΡΜΑΤΟΣ Subs. Pell // dermat- Δ 3. ἡ δερματολογία ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Subs. Dermatologia // dermat- Δ 4. ἡ δεσποῖνα ΔΕΣΠΟΙΝΑ Subs. Senyora, ama Δ 5. ὁ δεσποτής ΔΕΣΠΟΤΗΣ Subs. Senyor, amo, dèspota // Δ despot- 6. ἡ Δημήτηρ, Δημητρός ΔΗΜΗΤΗΡ, ΔΗΜΗΤΡΟΣ Subs. Demèter Δ 7. ὁ Δημήτριος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Subs. Demetri Δ 8. ἡ δημοκρατία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Subs. Democràcia // dem(o)-, -cràcia Δ 9. ὁ δῆμος ΔΗΜΟΣ Subs. Poble, dem // dem(o)- Δ 0. ὁ Δημοσθένης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Subs. Demòstenes // dem(o)- Θ. διά ΔΙΑ Prep. Per, a través de, durant // dia- Δ 2. ἡ διαίρεσις, διαιρέσεως ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ, ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ Subs. Dièresi, separació Δ 3. διακόσιοι, -αι, -α ΔΙΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Dos-cents, σ '- Δ 4. ὁ διαλεκτός ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ Subs. Conversa, diàleg, idioma, Δ dialecte 5. ἠ διαχρονία ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ Subs. Dicronia, doble temps // dia-, Χ 6. τὸ διγάμμα ΔΙΓΑΜΜΑ Subs. Digamma (lletra) Δ 7. ὁ Διόνυσος ΔΙΟΝΥΣΟΣ Subs. Dionís Δ 8. ἡ διπλή τελεία (:) ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΙΑ (:) Subs. Dos punts Δ 9. ὁ δίσκος ΔΙΣΚΟΣ Subs. Disc Δ 0. δισμύριοι,-αι,-α ΔΙΣΜΥΡΙΟΙ,-ΑΙ,-Α Num. Vint mil, 20,000 -, κ- Δ. δισχίλιοι, -αι, -α ΔΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Dos mil, ,β- Χ 2. δίχρονος,-ον ΔΙΧΡΟΝΟΣ,-ΟΝ Adj. Dícron, -a, de doble temps, dit Χ 4. ἡ δόξα ΔΟΞΑ Subs. Opinió, fama// dox- Ξ 5. ἡ δουλεῖα ΔΟΥΛΕΙΑ Subs. Esclavitud Δ 201 cron- de les vocals que poden ser llargues o breus // di-, cron- 3. τὸ δόγμα, δόγματος ΔΟΓΜΑ, ΔΟΓΜΑΤΟΣ Subs. Dogma, decret, doctrina Δ creença // dogmat-

9 6. ἡ δουλή ΔΟΥΛΗ Subs. Esclava Δ 7. ὁ δοῦλος ΔΟΥΛΟΣ Subs. Esclau Δ 8. τὸ δρᾶμα, δράματος ΔΡΑΜΑ, ΔΡΑΜΑΤΟΣ Subs. Acció representada, drama // Δ dramat- 9. ἡ δραχμή ΔΡΑΧΜΗ Subs. Dracma Χ 0. ὁ δρῖλος ΔΡΙΛΟΣ Subs. Cuc // dril- Δ. ὁ δρόμος ΔΡΟΜΟΣ Subs. Cursa // drom- Δ 2. δύο ΔΥΟ Num. Dos, 2 - β '- Δ 3. δώδεκα ΔΩΔΕΚΑ Num. Dotze, 12 - ιβ '- // dodeca- Δ 4. τὸ ἔ ψιλόν Ε ΨΙΛΟΝ Subs. Èpsilon (lletra) Α Ψ 5. ἑβδομήκοντα ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ Num. Setanta, 70 - ο '- Β 6. τό ἐγκωμίον ΕΓΚΩΜΙΟΝ Subs. Encomi, lloança // Encom- Γ 7. τὸ εἴδωλον ΕΙΔΩΛΟΝ Subs. Ídol, imatge // idol- Δ 8. εἴκοσι ΕΙΚΟΣΙ Num. Vint 20 κ Κ 9. οἱ εἴλωτες,-ων ΕΙΛΩΤΕΣ, -ΩΝ Subs. Ilotes Λ 0. ἡ εἰρήνη ΕΙΡΗΝΗ Subs. Pau // iren- Ν. ἡ εἱρωνεία ΕΙΡΩΝΕΙΑ Subs. Ironia // iron- ΔΠ Ν 2. εἱρωρικός,-ή,-ον ΕΙΡΩΝΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Irònic,-a // // iron- ΔΠ 3. εἰς ΕΙΣ Prep. A, cap a Σ 4. εἷς, μία, ἕν ΕΙΣ, ΜΙΑ, ΕΝ Num. Un, una, 1 - α '- ΔΠ Σ 5. τὰ εἰσαγωγικά () ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ () Subs. Cometes, claudàtors Γ 6. ἐκ ΕΚ Prep. De, des de // ec- Α Κ 7. ἡ ἑκατομβή ΕΚΑΤΟΜΒΗ Subs. Hecatombe, sacrifici de cent Κ Β 8. ἑκατόν ΕΚΑΤΟΝ Num. Cent ρ // hecaton- Κ 9. ἑκκαίδεκα ΕΚΚΑΙΔΕΚΑ Num. Setze, 16 - ις '- Δ 0. ἡ ἐκκλησία ΕΚΚΛΗΣΙΑ Subs. Assemblea // eclesi-, igle- Λ. ἡ ἔκλειψις, ἐκλείψεως ΕΚΛΕΙΨΙΣ, ΕΚΛΕΙΨΕΩΣ Subs. Eclipsi Ψ 2. ἑκτακόσιοι, -αι, -α ΕΚΤΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Sis-cents 600 χ - Κ 3. ὁ Εκτωρ, Εκτορος ΕΚΤΩΡ, ΕΚΤΟΡΟΣ Subs. Hèctor Κ 4. ἡ Ελένη ΕΛΕΝΗ Subs. Helena Λ 5. ἡ ἐλευθερία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Subs. Llibertat // eleuter- Θ 6. ἡ Ελλας, Ελλαδος ΕΛΛΑΣ, ΕΛΛΑΔΟΣ Subs. Grècia // hel lad- Λ 7. Ελλην, Ελληνος ΕΛΛΗΝ, ΕΛΛΗΝΟΣ Adj. Grec, grega // hel len- Λ 8. οἱ Ελληνες,-ων ΕΛΛΗΝΕΣ, -ΩΝ Subs. Els grecs // hel len- Λ 9. ἐμός, ἐμή, ἐμόν ΕΜΟΣ, ΕΜΗ, ΕΜΟΝ Adj. Meu, meua Σ 0. ἐν ΕΝ Prep. En, dins de // en- Α Ν. ἕν ΕΝ Num. Nº 1 neutre Ν Σ,Δ Π 2. ἐνακισχίλιοι, -αι, -α ΕΝΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Nou mil, 9000-,θ- Χ 3. ἐνακόσιοι, -αι, -α ΕΝΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Nou-cents, 900 Ϡ - Κ 4. ἡ ἐνδοσκοπία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ Subs. Endoscòpia // end(o)-, escop- Π 202 bous

10 5. ἐνενήκοντα ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ Num. Noranta, 90 q - Κ 6. ἡ ἐνέργεια ΕΝΕΡΓΕΙΑ Subs. Energia Γ 7. ὁ ἐνθουσιασμός ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ Subs. Entusiasme, possessió Θ 8. ἐννέα ΕΝΝΕΑ Num. Nou, 9 - θ '- Α Ν 9. ἐννεακαίδεκα ΕΝΝΕΑΚΑΙΔΕΚΑ Num. Dinou, 19 - ιθ '- Δ 0. ἐξ ΕΞ Prep. De, des de, a partir de Ξ. ἕξ ΕΞ Num. Sis, 6 ς - Ϝ- // hex- Ξ 2. ἑξάγονος,-ον ΕΞΑΓΟΝΟΣ,-ΟΝ Adj. Hexàgon // hex-, gon- Ξ 3. ἑξακισχίλιοι, -αι, -α ΕΞΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Sis mil, 6000-,ς- Χ 4. ἑξήκοντα ΕΞΗΚΟΝΤΑ Num. Seixanta, 60 ξ - Ξ 5. ἡ ἔξοδος ΕΞΟΔΟΣ Subs. Èxode, fugida, eixida Ξ 6. ἡ ἑορτή ΕΟΡΤΗ Subs. Festa, celebració ΔΠ Τ 7. τό ἐπίγραμμα, ἐπίγράμματος ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ, ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Subs. Epigrama // epi-, gramat- Γ 8. ἡ ἐπιδημία ΕΠΙΔΗΜΙΑ Subs. Epidèmia // epi-, dem- Δ 9. τὸ ἐπίθητον ΕΠΙΘΗΤΟΝ Subs. Adjectiu // epitet- Σ 0. ὁ ἐπίλογος ΕΠΙΛΟΓΟΣ Subs. Epíleg Γ. ἡ ἐπιστολή ΕΠΙΣΤΟΛΗ Subs. Carta, epístola // epistol- Π 2. ἡ ἐποχή ΕΠΟΧΗ Subs. Època, període de temps Χ 3. ἑπτά ΕΠΤΑ Num. Set, 7 ζ - // hepta- Π 4. ἑπτακαίδεκα ΕΠΤΑΚΑΙΔΕΚΑ Num. Dèsset, 17 ιζ Π 5. ἑπτακισχίλιοι, -αι, -α ΕΠΤΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Set mil, 7000-,ζ- Χ 6. ἑπτακόσιοι, -αι, -α ΕΠΤΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Set-cents, 700 ψ - Π 7. τό ἔργον ΕΡΓΟΝ Subs. Treball, acció // erg- Γ 8. ὁ Ἑρμῆς ΕΡΜΗΣ Subs. Hermes // herme- ΔΠ Μ 9. Ερμητικός,-ή, -όν ΕΡΜΗΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Hermètic,-a - // herme- Ρ ΔΠ 0. ὁ ἔρως, ἔρωτος ΕΡΩΣ, ΕΡΩΤΟΣ Subs. Amor, Eros // erot- Ρ. ἑρωτάω ΕΡΩΤΑΩ Verb. Preguntar // erot- Ρ 2. τὸ ἐρώτημα, ἐρωτήματος ΕΡΩΤΗΜΑ, ΕΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Subs. Pregunta, erotema // erotem- Ρ 3. το ἐρωτηματικόν (;) ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟΝ (;) Subs. Interrogació (signe) // erotem- Μ 4. ἐρωτικός,-ή, -όν ΕΡΩΤΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Eròtic,-a // erot- Ρ 5. ἡ ἑταῖρα ΕΤΑΙΡΑ Subs. Hetera ΔΠ 6. ὁ ἑτεροκεντρικός, -ή,-όν ΕΤΕΡΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Heterocèntric,-a // Hetero-, Ν Τ 7. ἑτεροκεντρισμός ΕΤΕΡΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ Subs. Heterocentrisme // Hetero-, Ρ Τ 8. ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερον ΕΤΕΡΟΣ, ΕΤΕΡΑ, ΕΤΕΡΟΝ Adj. Altre, altra a // Hetero- Ρ ΔΠ centr- centr- 9. ἡ ἑτεροσεξουαλικότητα ΕΤΕΡΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Heterosexualitat Ξ 0. εὐγενής, -ές ΕΥΓΕΝΗΣ, ΕΣ Adj. Noble // eugen- Γ. ἡ Εὐροπή ΕΥΡΟΠΗ Subs. Europa Π 2. ἡ εὐσεβεία ΕΥΣΕΒΕΙΑ Subs. Pietat, Eusèbia Β 203

11 3. ἡ ἔχιδνα ΕΧΙΔΝΑ Subs. Equidna, escurçó Χ 4. ὁ Ζάκυνθος ΖΑΚΥΝΘΟΣ Subs. Jacint Ζ 5. ὁ Ζεύς, Διός ΖΕΥΣ, ΔΙΟΣ Subs. Zeus Ζ 6. ὁ Ζέφυρος ΖΕΦΥΡΟΣ Subs. Zèfir Ζ 7. ὁ ζῆλος ΖΗΛΟΣ Subs. Gelosia, enveja Ζ 8. τὸ ζῆτα ΖΗΤΑ Subs. Zeta (lletra) Ζ 9. ζυγωτός,-ή,-όν ΖΥΓΩΤΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Unit al jou, Zigot Ζ 0. ἡ ζῳοαντροπία ΖΩΙΟΑΝΤΡΟΠΙΑ Subs. Zoantropia // zo(o)-, antrop- Ζ. ὁ /ἡ ζῳοιατρής ΖΩΙΟΙΑΤΡΗΣ Subs. Veterinari,-a // zo(o)-,-iatr- Ζ 2. ἡ ζῳοιατρία ΖΩΙΟΙΑΤΡΙΑ Subs. Veterinària // zo(o)-,-iatr- Ζ 3. ἡ ζῷολογία ΖΩΙΟΛΟΓΙΑ Subs. Zoologia // zo(o)-, -logia Ζ 4. ὁ /ἡ ζῷόλογος, -η ΖΩΙΟΛΟΓΟΣ, -Η Subs. Zoòleg, zoòloga Ζ 5. τὸ ζῷον ΖΩΙΟΝ Subs. Animal // zoo- Ζ 6. ἡ ζῳοφαγία ΖΩΙΟΦΑΓΙΑ Subs. Zoofàgia // zo(o)-, fag- Ζ 7. ζῳόφαγος, -ον ΖΩΙΟΦΑΓΟΣ, -ΟΝ Subs. Zoòfag,-a // zo(o)-, fag- Ζ 8. ἡ ζῳοφιλία ΖΩΙΟΦΙΛΙΑ Subs. Zoofília // zo(o)-, fil- Ζ 9. ζῳόφιλος, -η, -ον ΖΩΙΟΦΙΛΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Zoòfil,-a // zo(o)-, fil- Ζ 0. ἡ ζῳοφοβία ΖΩΙΟΦΟΒΙΑ Subs. Zoofòbia // zo(o)-, fob- Ζ. ζῳόφοβος, -η, -ον ΖΩΙΟΦΟΒΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Zoòfob,-a // zo(o)-, fob- Ζ 2. ἡ ζώνη ΖΩΝΗ Subs. Zona, àrea // zon- Ζ 3. ἡ Ἥβη ΗΒΗ Subs. Hebe, joventut // heb- ΔΠ Β 4. ἡ Ἥβοκρατεῖα ΗΒΟΚΡΑΤΕΙΑ Subs. Hebocràcia // heb-, -cràcia Β 5. ἡ ἡγεμονία ΗΓΕΜΟΝΙΑ Subs. Hegemonia // Hegem- Γ 6. Τὸ ἤλεκτρον ΗΛΕΚΤΡΟΝ Subs. Àmbar Λ 7. ὁ ἥλιος ΗΛΙΟΣ Subs. Sol // heli- Λ 8. ὁ ἡλιότροπος ΗΛΙΟΤΡΟΠΟΣ Subs. Heliotrop // heli, trop- Π 9. ἡμεῖς, ἡμῶν ΗΜΕΙΣ Pron. Nosaltres ΔΠ 0. ἡ ἡμέρα ΗΜΕΡΑ Subs. Dia // hemer- ΔΠ. Τὸ ἧπαρ, ἥπατος ΗΠΑΡ, ΗΠΑΤΟΣ Subs. Fetge // hepat- Π 2. ἡ Ἥρα ΗΡΑ Subs. Hera ΔΠ 3. ὁ Ηρακλῆς, Ἡρακλέους ΗΡΑΚΛΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Subs. Hèracles Λ 4. τὸ ἦτα ΗΤΑ Subs. Eta (lletra) Α Τ 5. ἡ ἠχώ, ἠχούς ΗΧΩ, ΗΧΟΥΣ Subs. Eco Χ 6. τὸ θαυμαστικόν (!) ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟΝ (!) Subs. Exclamació (signe) Θ 7. τὸ θέατρον ΘΕΑΤΡΟΝ Subs. Teatre, lloc on es contempla un Θ espectacle // teatr- 8. ὁ θεοκεντρισμός ΘΕΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ Subs. Teocentrisme // teo-, centr- Θ 9. ἡ θεοκρατία ΘΕΟΚΡΑΤΙΑ Subs. Teocràcia // teo-, -cràcia Θ 0. ἡ θεολογία ΘΕΟΛΟΓΙΑ Subs. Teologia // // teo-, -logia Θ. ὁ/ ἡ θεός ΘΕΟΣ Subs. Déu, deessa // teo- Θ 2. ἡ θεραπαῖνα ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ Subs. Serventa, cuidadora Θ 204

12 3. ἡ θεραπεία ΘΕΡΑΠΕΙΑ Subs. Curació, teràpia // terap- Θ 4. ὁ θεραυπευτής ΘΕΡΑΥΠΕΥΤΗΣ Subs. Servent, cuidador, terapeuta // Θ 5. αἱ Θερμοπύλαι ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ Subs. Termòpiles Θ 6. ὁ θερμός ΘΕΡΜΟΣ Subs. Calor, estiu // term- Θ 7. ἡ Θεσσαλία ΘΕΣΣΑΛΙΑ Subs. Tessàlia Θ 8. τὸ θεώρημα, θεωρήματος ΘΕΩΡΗΜΑ, ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ Subs. Visió, espectacle, teorema Θ 9. ἡ θεωρία ΘΕΩΡΙΑ Subs. Contemplació, demostració Θ terap- teoria // teor- 0. αἱ Θῆβαι ΘΗΒΑΙ Subs. Tebes Θ. τὸ Θῆτα ΘΗΤΑ Subs. Teta (lletra) Θ 2. ὁ θυμός ΘΥΜΟΣ Subs. Timó Θ 3. ὁ θώραξ, θώρακος ΘΩΡΑΞ, ΘΩΡΑΚΟΣ Subs. Tòrax // torac- Ξ 4. ἡ Ιαπωνία ΙΑΠΩΝΙΑ Subs. Japó Π 5. ἡ ἰατρία ΙΑΤΡΙΑ Subs. Medicina // -iatr- Τ 6. ἰατρικός,-ή, -όν ΙΑΤΡΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Mèdic, -a // -iatr- Τ 7. ὁ ἰατρός ΙΑΤΡΟΣ Subs. Metge // -iatr- Τ 8. ἡ Ιβηρία ΙΒHΡΙΑ Subs. Iberia, Espanya Β 9. ἡ ἰδέα ΙΔΕΑ Subs. Idea Δ 0. ὁ ἰδιώτης ΙΔΙΩΤΗΣ Subs. Idiota, particular Δ. ἡ Ιθάκη ΙΘΑΚΗ Subs. Ítaca Θ 2. ἡ Ινδία ΙΝΔΙΑ Subs. Índia Δ 3. ἡ Ἰντερσεξουαλικότητα ΙΝΤΕΡΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Intersexualitat Ξ 4. ὁ ἱππόδρομος ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ Subs. Hipòdrom // hip(o)-, drom- Δ 5. ὁ Ιππόλυτος ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ Subs. Hipòlit // hip(o)- Π 6. ὁ ἱπποπόταμος ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ Subs. Hipopòtam // hip(o)-, potam- Π 7. ὁ ἵππος ΙΠΠΟΣ Subs. Cavall // hip(o)-, Π 8. ὁ Ισημερινός ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ Subs. Equador Μ 9. ἴσος, -η, -ον ΙΣΟΣ, ΙΣΗ, ΙΣΟΣ Adj. Igual // is(o)- Σ 0. ἱσοσκελής, -ές ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ, -ΕΣ Adj. Isòsceles // // is(o)-, escel- Λ. ἡ ισότητα μεταξύ γυναικών ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ και ανδρών ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ Subs. Igualtat entre dones i homes Ξ 2. ἡ Ισπανία ΙΣΠΑΝΙΑ Subs. Espanya Π 3. ἡ ἱστορία ΙΣΤΟΡΙΑ Subs. Història // histor- ΔΠ Τ 4. ἱστορικός,-ή, -όν ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Històric,-a // histor- Ρ ΔΠ, Τ 5. ἡ Ιταλία ΙΤΑΛΙΑ Subs. Itàlia Λ 6. τό ἰχθυοσαυρίον ΙΧΘΥΟΣΑΥΡΙΟΝ Subs. Ictiosaure // icti-, saur- Χ 7. ὁ ἰχθύς, ἰχθύος ΙΧΘΥΣ, ΙΧΘΥΟΣ Subs. Peix // icti- Χ 8. ἰχθυφάγος, -ον ΙΧΘΥΦΑΓΟΣ, -ΟΝ Adj. Ictífag,-a, que menja peix // icti- Χ 9. ἡ Ἰωνία ΙΩΝΙΑ Subs. Jònia Α Ν 205, fag-

13 0. Ἰωνικός,-ή, -όν ΙΩΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Jònic,-a Ν. τὸ ἰῶτα ΙΩΤΑ Subs. Iota (lletra) Α Τ 2. ὁ καβαλλής ΚΑΒΑΛΛΗΣ Subs. Cavall Β 3. ἡ καθέδρα ΚΑΘΕΔΡΑ Subs. Cadira, càtedra // catedr- Θ 4. ἡ κάθοδος ΚΑΘΟΔΟΣ Subs. Camí cap avall, descens, Θ 5. καί ΚΑΙ Conj. / I, també Α Κ 6. κακός κακή, κακόν κακὰ ΚΑΚΟΣ, ΚΑΚΗ, ΚΑΚΟΝ- ΚΑΚΑ Adj. Roí, roïna // cac- Α Κ 7. τὸ καλειδοσκοπεῖον ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΕΙΟΝ Subs. Calidoscopi // cal-, escop- Π 8. ἡ Καλυψώ ΚΑΛΥΨΩ Subs. Calipso Ψ 9. Τὸ κάππα ΚΑΠΠΑ Subs. Capa (Lletra) Π 0. ἡ καρδία ΚΑΡΔΙΑ Subs. Cor // cardia- Δ. αἱ καρυάτιδες ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ Subs. Cariàtides Δ 2. ὁ κάστωρ, κάστορος ΚΑΣΤΩΡ, ΚΑΣΤΟΡΟΣ Subs. Càstor Κ 3. κατά ΚΑΤΑ Prep. Cap avall, segons, cada // cata- Α Κ 4. ὁ καταλόγος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Subs. Catàleg, descripció, Γ adv. càtode, cada- enumeració // cata-, log- 5. ἡ καταρακτής ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ Subs. Cataracta Ρ 6. τὸ κατάρροον ΚΑΤΑΡΡΟΟΝ Subs. Catarro // cata-, ro- Ρ 7. ἡ κατηγορία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Subs. Categoria, classe // categor- Γ 8. ὁ Καύκασος ΚΑΥΚΑΣΟΣ Subs. Càucas // caucas- Κ 9. τὸ κέτρον ΚΕΝΤΡΟΝ Subs. Centre // centr- Ρ Ν 0. ἡ Κενύα ΚΕΝΥΑ Subs. Kènia Α Ν. ἡ κιθάρα ΚΙΘΑΡΑ Subs. Cítara, guitarra // citar- Θ 2. ἡ Κίνα ΚΙΝΑ Subs. Xina Α Ν 3. τὸ κίνημα, κινήματος ΚΙΝΗΜΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Subs. Moviment, cinema // cinemat- Α Μ 4. ἡ κλειτορίς, κλειτορίδος ΚΛΕΙΤΟΡΡΙΣ, ΚΛΕΙΤΟΡΙΔΟΣ Subs. Clítoris Λ 5. τὸ κοινόβιον ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ Subs. Cenobi Α 6. κοιτοκεντρικός, -ή, -όν ΚΟΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Coitocèntric // coit-, centr- Ν 7. ὁ κοῖτος ΚΟΙΤΟΣ Subs. Coit Σ 8. ἡ κομή ΚΟΜΗ Subs. Cua, cabellera, crimera // Α com(e)- 9. ὁ κομητής ΚΟΜΗΤΗΣ Subs. Cometa // com(e)- Κ 0. τὸ κόμμα, κόμματος ΚΟΜΜΑ, ΚOΜΜΑΤΟΣ Subs. Cop, tallament, coma, pausa Α ortogràfica // comat-. τὸ κόππα ΚΟΠΠΑ Subs. Copa (lletra) Π 2. τὸ κοράλλιον ΚΟΡΑΛΛΙΟΝ Subs. Coral Λ 3. ἡ κορώνη ΚΟΡΩΝΗ Subs. Corona // coron- Ν 4. ὁ κόσμος, κόσμου ΚΟΣΜΟΣ Subs. Univers, cosmos // cosm- Μ 5. τὸ κουβα ΚΟΥΒΑ Subs. Cuba Α 6. τὸ κουβειτ ΚΟΥΒΕΙΤ Subs. Kuwait Α 7. τὸ κρανίον ΚΡΑΝΙΟΝ Subs. Crani // cran- Ν Κ Κ 206

14 8. ἡ κρᾶσις ΚΡΑΣΙΣ Subs. Crasi, mescla, fusió // -crasi Κ 9. -κρατία -ΚΡΑΤΙΑ Subs. Poder, dominació // -cràcia Κ 0. κράτος, κράτους τὸ ΚΡΑΤΟΣ, ΚΡΑΤΟΥΣ Subs. Poder, domini // crat- Κ. ἡ Κρητή ΚΡΗΤΗ Subs. Creta Κ 2. ἡ κρίσις, κρίσεως ΚΡΙΣΙΣ, ΚΡΙΣΕΩΣ Subs. Crisi Κ 3. ἡ κρόκη ΚΡΟΚΗ Subs. Cudol // croc-, croqu- Κ 4. ὁ κροκόδειλος ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ Subs. Cocodril // croc- Κ 5. ἡ κρύπτη ΚΡΥΠΤΗ Subs. Cripta Π 6. ὁ κυβερναυτής ΚΥΒΕΡΝΑΥΤΗΣ Subs. Capità de vaixell, Cibernauta // Β Ciber-, naut- 7. ὁ κύβος ΚΥΒΟΣ Subs. Cub // Cub- Β 8. ὁ κύκλος ΚΥΚΛΟΣ Subs. Cercle, roda // cicl- Λ 9. ὁ κύλινδρος ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ Subs. Cilindre Δ 0. ἡ κωλονοσκοπία ΚΩΛΟΝΟΣΚΟΠΙΑ Subs. Colonoscòpia // colon-, escop- Π. τὸ κῶμα, κώματος ΚΩΜΑ, ΚΩΜΑΤΟΣ Subs. Sopor, son profunda, coma // Α 2. ὁ κῶμος ΚΩΜΟΣ Subs. Festí Κ 3. ἡ κωμῳδία ΚΩΜΩΙΔΙΑ Subs. Comèdia Δ 4. κωνικός,-ή,-όν ΚΩΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Cònic,-a // con- Σ comat- Κ 5. ὁ κῶνος ΚΩΝΟΣ Subs. Con // con- Σ 6. ἡ Κώρυνθος ΚΩΡΥΝΘΟΣ Subs. Corint Θ 7. ὁ λαβύρινθος ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ Subs. Laberint Θ 8. Τὸ λάμβδα ΛΑΜΒΔΑ Subs. Lambda (lletra) Λ Β 9. ἡ Λάρισα ΛΑΡΙΣΑ Subs. Larisa Λ 0. τὸ λείριον ΛΕΙΡΙΟΝ Subs. Lliri Λ. ἡ λειτουργία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Subs. Litúrgia, servei públic // liturg- Γ 2. τὸ λεξικόν ΛΕΞΙΚΟΝ Subs. Lèxic, glossari, diccionari Σ específic 3. ἡ Λέσβος ΛΕΣΒΟΣ Subs. Lesbos Β 4. ὁ/ ἡ Λέων, λέοντος ΛΕΩΝ, ΛΕΟΝΤΟΣ Subs. Lleó,lleona // leont- Λ Ξ 5. ὁ λίθος ΛΙΘΟΣ Subs. Pedra, roca // lito- Θ 6. ἡ -λογία -ΛΟΓΙΑ Subs. Ciència, estudi // -logia Γ 7. ἡ λογική ΛΟΓΙΚΗ Subs. Lògica Γ 8. ὁ λόγος ΛΟΓΟΣ Subs. Paraula, discurs, raonament, Γ logos, raó, còmput // log- 9. ἡ Λυβία ΛΥΒΙΑ Subs. Líbia Β 0. ὁ Λυκαβηττός ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ Subs. Licabet (muntanya) Β. Τὸ λυκαῖον ΛΥΚΑΙΟΝ Subs. Liceu, muntanya dels llops // Λ 2. ὁ/ ἡ Λύκος ΛΥΚΟΣ Subs. Llop, lloba // lic(o)- Λ 3. ἡ λύρα ΛΥΡΑ Subs. Lira // lir- Λ 4. λυρικός,-ή,-όν ΛΥΡΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Líric,-a Λ 5. τὸ μάθημα, μαθήματος ΜΑΘΗΜΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Subs. Coneixement, lliçó // matemat- Θ 207 lic(o)-

15 6. ἡ μαινάς, μαινάδος ΜΑΙΝΑΣ, ΜΑΙΝΑΔΟΣ Subs. Mènade Δ 7. Μακεδονικός, -ή, -όν ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Macedònic,-a Δ 8. μακρός, -ά, -όν ΜΑΚΡΟΣ, -Α, -ΟΝ Adj. Gran // macr- Μ 9. μακροχρόνιος, -ον ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ,-ΟΝ Adj. De llarga duració, dit de les Χ vocals de llarga duració // macr-, cron- 0. ἡ μανία ΜΑΝΙΑ Subs. Botgeria, mania // - mania Α. Μανίακος, μανιάκη, ΜΑΝΙΑΚΟΣ, ΜΑΝΙΑΚΗ, Adj. Maníac, -a Α Ρ μανίακον ΜΑΝΙΑΚΟΝ 2. ὁ Μαραθών, Μαραθῶνος ΜΑΡΑΘΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Subs. Marató // marat- Θ 3. ὁ Μαρόκο ΜΑΡΟΚΟ Subs. Marroc Μ 4. ὁ μάρσιππος ΜΑΡΣΙΠΠΟΣ Subs. Borsa, marsupi Π 5. ἡ Μέγαρα ΜΕΓΑΡΑ Subs. Mègara Γ 6. μέγας, μεγάλη, μέγα ΜΕΓΑΣ, ΜΕΓΑΛΗ, ΜΕΓΑ Adj. Gran // -mega- Γ 7. ἡ Μέδουσα ΜΕΔΟΥΣΑ Subs. Medusa Δ 8. ἡ μέθοδος ΜΕΘΟΔΟΣ Subs. Investigació, mode de Θ reconeixement, mètode 9. τὸ μειράκιον ΜΕΙΡΑΚΙΟΝ Subs. Jove, adolescent Μ 0. ἡ μελῳδία ΜΕΛΩΙΔΙΑ Subs. Melodia Δ. ὁ Μεξικός ΜΕΞΙΚΟΣ Subs. Mèxic Ξ 2. ἡ μεσόγειος θάλαττα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΤΤΑ Subs. Mar Mediterrània // talas- Θ 3. ἡ Μεσσηνία ΜΕΣΣΗΝΙΑ Subs. Messènia Σ 4. Μεσσηνικός,-ή,-όν ΜΕΣΣΗΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Messènic,-a Σ 5. ἡ Μεσσοποταμία ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑ Subs. Mesopotàmia // mes(o)-, Π 6. μετά ΜΕΤΑ Prep. Entre, després de // meta- Α 7. μετέωρος, -ον ΜΕΤΕΩΡΟΣ, -ΟΝ Adj. Sobre la terra, meteor Μ 8. ὁ μέτοικος ΜΕΤΟΙΚΟΣ Subs. Estranger resident Μ 9. τὸ μέτρον ΜΕΤΡΟΝ Subs. Mesura, metre Μ 0. ἡ μετωνύμια ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ Subs. Metonímia Α. μεχρί ΜΕΧΡΙ Prep. Fins, fins a, fins que Χ 2. ἡ Μῆλος ΜΗΛΟΣ Subs. Melos Μ 3. ὁ μήν, μηνός ΜΗΝ, ΜΗΝΟΣ Subs. Mes // men- Α 4. ἡ μητριαρχία ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ Subs. Matriarcat Χ 5. μία ΜΙΑ Num. Una Α 6. ὁ Μιθριδάτης ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ Subs. Mitrídates Θ 7. ἡ Μικρονησία ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ Subs. Micronèsia // micr(o)-, nes(o)- Ν 8. Μικρονησκός,-ή, -όν ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Micronèsic,-a Ν 9. μικρός, -ά, -όν ΜΙΚΡΟΣ, -Α, -ΟΝ Adj. Petit, xicotet // micr(o)- Μ 0. τὸ μικροσαυρίον ΜΙΚΡΟΣΑΥΡΙΟΝ Subs. Microsaure // micr(o)-, saur- Μ. τὸ μικροσκοπεῖον ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ Subs. Microscopi // micr(o)-, escop- Π 2. ἡ μίμησις, μιμήσεως ΜΙΜΗΣΙΣ, ΜΙΜΗΣΕΩΣ Subs. Mimesi, imitació // mime- Μ 3. ὁ Μίνως, Μίνωος ΜΙΝΩΣ, ΜΙΝΩΟΣ Subs. Minos Μ 208 potam-

16 4. ἡ μισογυνία ΜΙΣΟΓΥΝΙΑ Subs. Misogínia // mis(o)-, gin(e)- Γ 5. ἡ Μοῖρα ΜΟΙΡΑ Subs. Moira, destí Π 6. τὸ Μονακό ΜΟΝΑΚΟ Subs. Mònaco Α 7. ἡ μοναρχία ΜΟΝΑΡΧΙΑ Subs. Monarquia // mon(o)-, -arquia Χ 8. ἡ μονογαμία ΜΟΝΟΓΑΜΙΑ Subs. Monogàmia // mon(o)-, gam(o)- Γ 9. ὁ μονόλογος ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Subs. Monòleg // mon(o)-, -log(o)- Γ 0. μόνος, -η,-ον ΜΟΝΟΣ, -Η,-ΟΝ Adj. Sol,-a // mon(o)-, - Μ. μονοχρόνιος, -ον ΜΟΝΟΧΡΟΝΙΟΣ,-ΟΝ Adj. De duració única // // mon(o)-, Χ cron(o)- 2. ἡ μοῦσα ΜΟΥΣΑ Subs. Musa // mus- Μ 3. Τὸ μουσεῖον ΜΟΥΣΕΙΟΝ Subs. Museu // mus- Μ 4. τὸ μῦ ΜΥ Subs. Mi (lletra) Α Μ 5. ἡ μυθολογία ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Subs. Mitologia // mit(o)-, -logia Θ 6. ὁ μῦθος ΜΥΘΟΣ Subs. Mite // mit(o)- Θ 7. ἡ Μυκήνη ΜΥΚΗΝΗ Subs. Micenes Μ 8. μύριοι,-αι,-α ΜΥΡΙΟΙ,-ΑΙ,-Α Num. Deu-mil, ,ι- Μ 9. τὸ μυστήριον ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ Subs. Misteri // Mister- Μ 0. μύωψ, μυωπός ΜΥΩΨ, ΜΥΩΠΟΣ Adj. Miop // mi-, op- Ψ. ὁμώνιμος,-ον ὉΜΩΝΥΜΟΣ, ΟΝ Adj. Homònim,-a // hom(o)-, onim- Μ 2. ναί ΝΑΙ Adv. Si Ν 3. ἡ Ναυσικάα ΝΑΥΣΙΚΑΑ Subs. Nàusica Σ 4. ὁ ναυτής ΝΑΥΤΗΣ Subs. Astronauta // Astr-, naut- Τ 5. ἡ νεκρόπολις ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΣ Subs. Necròpoli // Necr-, poli- Π 6. νεκρός, -ά, -ό ΝΕΚΡΟΣ, -Α, -ΟΝ Adj. Mort,-a, Cadàver// -necro- Ν 7. τὸ νέκταρ, νέκταρος ΝΕΚΤΑΡ, ΝΕΚΤΑΡΟΣ Subs. Nèctar Ρ Ν 8. νεός,νεά, νεόν ΝΕΟΣ, ΝΕΑ, ΝΕΟΝ Adj. Nou, nova // ne(o)- Α Σ 9. ὁ Νέσσος ΝΕΣΣΟΣ Subs. Nessos Ν 0. τὸ νεῦρον ΝΕΥΡΟΝ Subs. Filament, nervi // neur(o)- Ρ Ν. νευροτικός,-ή,-όν ΝΕΥΡΟΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Relatiu als nervis, neuròtic,-a // Ρ Ν neur(o)- 2. ὁ Νηρεύς, Νηρέως ΝΗΡΕΥΣ, ΝΗΡΕΩΣ Subs. Nereu Ν 3. ἡ νῆσος ΝΗΣΟΣ Subs. Illa // nes(o)- Ν 4. ὁ νόμος ΝΟΜΟΣ Subs. Llei, legislació // nom(o)- Μ 5. ὁ νόσος ΝΟΣΟΣ Subs. Malaltía // nos(o)- Ν 6. τὸ νῦ ΝΥ Subs. Ni (lletra) Α Ν 7. νυκτάλοψ, νυκτάλοπος ΝΥΚΤΑΛΟΨ, ΝΥΚΤΑΛΟΠΟΣ Adj. Nictàlop, que s hi veu de nit // Ψ nict-, op- 8. ἡ νυκτερίς, νυκτερίδος ΝΥΚΤΕΡΙΣ, ΝΥΚΤΕΡΙΔΟΣ Subs. Rata penada // nict- Ν 9. ξένος, -η, -ον ΞΕΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Estranger,-a // xen(o)- Ξ 0. ἡ ξενοφοβία ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ Subs. Xenofòbia // xen(o)-, -fòbia Ξ Φ. ὁ Ξέρξης ΞΕΡΞΗΣ Subs. Xerxes (rei de Pèrsia) Ξ 2. τὸ ξῖ ΞΙ Subs. Xi (lletra) Ξ 3. ξυλόφαγος,-ον ΞΥΛΟΦΑΓΟΣ,-ΟΝ Adj. Xilòfag,-a, que menja fusta // Ξ 209

17 xil(o)-, fag(o)- 4. ἡ ξυλοφραγία ΞΥΛΟΦΡΑΓΙΑ Subs. Xilografia // xil(o)-, graf- Ξ 5. τό ὄ μέγα Ο ΜΕΓΑ Subs. Òmega (lletra) // mega- Γ 6. ὄ μικρόν Ο ΜΙΚΡΟΝ Subs. Òmicron (lletra) // micr(o)- Μ 7. ὁ, ἡ, τό Ὁ, Ἡ, ΤΟ Art. El, la ΔΠ Σ 8. ὁ ὀβολός ΟΒΟΛΟΣ Subs. Òbol (moneda) Β 9. ὀγδοήκοντα ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ Num. Vuitanta, 80 - π '- Δ 0. ἡ ὀδονταλγία ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ Subs. Odontàlgia // odont-, alg(o)- Δ. ἡ ὀδοντολογία ΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Subs. Odontologia // odont-, -logia Δ 2. ὁ ὀδούς, ὀδόντος ΟΔΟΥΣ, ΟΔΟΝΤΟΣ Subs. Dent // odont- Δ 3. ἡ Οδυσσεία ΟΔΥΣΣΕΙΑ Subs. Odissea Δ 4. ὁ Οδυσσεύς ΟΔΥΣΣΕΥΣ Subs. Odisseu, Ulisses Δ 5. οἱ, αἱ, τά ὉΙ, ἉΙ, ΤΑ Art. Els, les ΔΠ 6. ὁ Οἰδίπους, Οἰδίποδος ΟΙΔΙΠΟΥΣ, ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ Subs. Èdip // pod(o)- Δ 7. ἡ οἰκία ΟΙΚΙΑ Subs. Casa // ec(o)- Κ 8. ἡ οἰκολογία ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Subs. Ecologia // ec(o)-, -logia Γ 9. ἡ οἰκονομία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Subs. Lleis que administren la casa, Μ Economia // ec(o)-, nom- 0. ὁ οἶκος ΟΙΚΟΣ Subs. Casa, casal // ec(o)- Κ. ἡ οἶς, οἰός ΟΙΣ, ΟΙΟΣ Subs. Ovella Σ 2. ὁ οἰσοφάγος ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ Subs. Esòfag // fag(o)- Φ 3. ὀκτακισχίλιοι, -αι, -α ΟΚΤΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Vuit mil, 8000-,η- Χ 4. ὀκτακόσιοι, -αι, -α ΟΚΤΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Vuit-cents 800 ω Κ 5. ὀκτώ ΟΚΤΩ Num. Vuit 8 η Α Κ 6. ὀκτωκαίδεκα ΟΚΤΩΚΑΙΔΕΚΑ Num. Divuit, 18 - ιη '- // octo- Δ 7. ἡ ὀλιγαρχία ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ Subs. Oligarquia // olig-, -arquia Χ 8. ὀλίγος, -η, -ον ΟΛΙΓΟΣ, -Η, -ΟΝ Subs. Poc, poca// -oligo- Γ 9. ὁ Ολυμπος ΟΛΥΜΠΟΣ Subs. Olimp Π 0. τὸ Ομάν ΟΜΑΝ Subs. Oman Α. ὁ Ομηρος ΟΜΗΡΟΣ Subs. Homer Μ 2. ὁμοκεντρικός, -ή, -όν ΟΜΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, -Η,-ΟΝ Adj. Homocèntric,-a // hom(o)-, Μ 3. ὁμολόγος, -η, -ον ΟΜΟΛΟΓΟΣ, -Η, -ΟΝ Subs. Homòleg, homologa Γ 4. ὁμός,-ή, -όν ΟΜΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Igual // hom(o)- ΔΠ 5. ἡ ὁμοσεξουαλικότητα ΟΜΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Homosexualitat Ξ 6. ἡ ὁμοφοβία ΟΜΟΦΟΒΙΑ Subs. Homofòbia // hom(o)-, -fòbia Φ 7. ὁμόφωνος,-ον ʽΟΜΟΦΩΝΟΣ,-ΟΝ Adj. Homòfon,-a // hom(o)-, fon(o)- Φ 8. ὁμωνιμικός,-ή,-ον ΟΜΩΝΥΜΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Homonímic,-a // hom(o)-, -onim ΔΠ 9. ὁμώνυμος, -ον ὉΜΩΝΥΜΟΣ,-ΟΝ Adj. Homònim,-a // hom(o)-, -onim Α ΔΠ 0. τὸ ὄνομα, ὀνόματος ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑΤΟΣ Subs. Nom, adjectiu // onomat- Α Σ, Ν. ἡ ὀνομαστική ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Subs. Onomàstica // onomat- Ν 210 centr- // hom(o)-, -log(o)-

18 2. ὁ ὄνυξ, ὄνυχος ΟΝΥΞ, ΟΝΥΧΟΣ Subs. Ungla, ònix // onic- Ξ 3. ὀξύς, ὀξεία, ὀξύ ΟΞΥΣ, ΟΞΕΙΑ, ΟΞΥ Subs. Agut, aguda // oxi- Ξ 4. ὀξύτονος,-η,-ον ΟΞΥΤΟΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Oxíton, -a // oxi-, ton(o)- Ξ 5. ὁ ὀργασμός ΟΡΓΑΣΜΟΣ Subs. Orgasme Γ 6. ἡ ὀργία, -ας ΟΡΓΙΑ Subs. Agitació, cerimònia religiosa, Γ 7. ὀργίλος, -η, -ον ΟΡΓΙΛΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Agitat, -ada, οrgullós,-a Γ 8. ἡ ὀρθογραφία ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Subs. Ortografia // orto-, graf- Φ 9. ἡ ὀρθοδοντία ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΑ Subs. Ortodòncia, correccció dental // Θ orgia orto-, odont- 0. ὁρμῶν, ὁρμῶνος ΟΡΜΩΝ, ΟΡΜΩΝΟΣ Adj. Excitant // hormon- Ν. ἡ ὀρχήστρα ΟΡΧΗΣΤΡΑ Subs. Orquestra Χ 2. ὅτε, ὅταν ΟΤΕ, ΟΤΑΝ Conj. Quan ΔΠ 3. ὅτι ΟΤΙ Conj. Que ΔΠ 4. Οὖν ΟΥΝ Conj. Per tant, en conseqüència Ν 5. ἡ οὐρολογία ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Subs. Urologia // ur(o)-, -logia Γ 6. ὁ /ἡ οὐρόλογος, -η ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, -Η Subs. Uròleg, uròloga // ur(o)-, log- Γ 7. ὁ Οὐρουγουάη ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ Subs. Uruguai Γ 8. οὗτος, αὕτη, τοῦτο ΟΥΤΟΣ, ΑΥΤΗ, ΤΟΥΤΟ Adj./ pron. Aqueix, -a 9. τὸ ὀφίδιον ΟΦΙΔΙΟΝ Subs. Ofidi, serp // ofid- Φ 0. τὸ πάθος, πάθους ΠΑΘΟΣ, ΠΑΘΟΥΣ Subs. Passió, sentiment // pat(o)- Θ. ἡ παιδαγωγία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ Subs. Pedagogia // ped-, agog- Δ 2. ὁ παιδαγωγός ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Subs. Pedagog, pedagoga // // ped-, Δ 3. ὁ παιδεραστής ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗΣ Subs. Pederasta // ped- Π 4. ἡ παιδεραστία ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ Subs. Pederàstia // ped- Π 5. ἡ παιδιατρία ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΑ Subs. Pediatria // ped-, iatr- Δ 6. ὁ/ ἡ παῖς, παιδός ΠΑΙΣ, ΠΑΙΔΟΣ Subs. Nen, nena // ped- Δ 7. παλαιός, -ά, -όν ΠΑΛΑΙΟΣ, -Α, -ΟΝ Adj. Antic, antiga// pale(o)- Π 8. ἡ Παλλάς, Παλλάδος ΠΑΛΛΑΣ, ΠΑΛΛΑΔΟΣ Subs. Pal las Π 9. ὁ Παναμάς ΠΑΝΑΜΑΣ Subs. Panamà Π 0. ἡ πανδημία ΠΑΝΔΗΜΙΑ Subs. Pandèmia // pan(t)-, dem- Δ. ὁ πανηγυρικός ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ Subs. Panegíric, lloança // pan(t)-, Γ 2. τὸ Πάνθειον ΠΑΝΘΕΙΟΝ Subs. Panteó, temple dedicat a tots Θ agog- els déus i deesses // pan(t)-, te(o)- 3. ἡ πανθήρα ΠΑΝΘΗΡΑ Subs. Pantera // pan(t)-, ter(a)- Θ 4. ὁ πανικός ΠΑΝΙΚΟΣ Subs. Pànic // pan(t)-, Π 5. ἡ πανοπλία ΠΑΝΟΠΛΙΑ Subs. Panòplia // pan(t)-, (h)opl- Π 6. ἡ πανσεξουαλικότητα ΠΑΝΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Pansexualitat Ξ 7. παρά ΠΑΡΑ Prep. Junt a, al marge de // para- Π 8. ἡ παραβολή ΠΑΡΑΒΟΛΗ Subs. Comparació, paràbola // para-, Β bol- Τ 211

19 9. ὁ Παραγουάη ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ Subs. Paraguai Γ 0. τὸ παράδειγμα, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, παραδείγματος ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Subs. Exemple, paradigma Δ. ὁ παράδεισος ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Subs. Paradís Δ 2. ἡ παράδοξα ΠΑΡΑΔΟΞΑ Subs. Paradoxa // para-, dox- Ξ 3. ὁ παράσιτος ΠΑΡΑΣΙΤΟΣ Subs. Paràsit // para-, sit- Π 4. παρατακτικός, -ή, -όν ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adjec. Paratàctic,-a // para-, tactic- Π 5. ἡ παράταξις, παρατάξεως ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ Subs. Parataxi, coordinació // para-, Ξ tacti(c)- 6. ἡ παρένθεσις ( ) ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ ( ) Subs. Parèntesi // parent(e)- Θ 7. ὁ παρθενών, παρθενῶνος ΠΑΡΘΕΝΩΝ, ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ Subs. Habitacions de les dones, Θ Partenón // parten- 8. ὁ Παρνασός ΠΑΡΝΑΣΟΣ Subs. Parnàs Π 9. παροξύτονος,-η,-ον ΠΑΡΟΞΥΤΟΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Paroxíton,-a // para-, oxi- Ξ 0. ἡ Πάρος ΠΑΡΟΣ Subs. Paros (illa) Π. ἡ παρρησία ΠΑΡΡΗΣΙΑ Subs. Llibertat d expressió, parresia Π 2. πᾶς, πᾶσα, πᾶν / παντός ΠΑΣ ΠΑΣΑ ΠΑΝ -ΠΑΝΤΟΣ Adj. Tot,-a // pan(t)- Π 3. ὁ πασιφισμός ΠΑΣΙΦΙΣΜΟΣ Subs. Pacifisme Φ 4. ἡ πατριαρχία ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ Subs. Patriarcat // patri-, -arquia Χ 5. ἡ παύλα (-) ΠΑΥΛΑ (-) Subs. Guió Π 6. ὁ Πειραιεύς, -έως ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ Subs. Pireu Π 7. ἡ Πελοπόνησος ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ Subs. Peloponés Π 8. ὁ/ἡ πένης, πένητος ΠΕΝΕΣ, ΠΕΝΗΤΟΣ Subs. Treballador,-a, pobre,-a // Π 9. ἡ πενία ΠΕΝΙΑ Subs. Pobresa // pen(i)- Π 0. ὁ πεντάγωνος ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΣ Subs. Pentàgon // pent-, gon- Γ. τὸ πένταθλον ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ Subs. Pentatló // pent-, atl(o)- Θ 2. πεντακισχίλιοι, -αι, -α ΠΕΝΤΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Cinc mil, ,ε Χ 3. πεντακόσιοι, -αι, -α ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Cinc-cents, 500 φ Π 4. πέντε ΠΕΝΤΕ Num. Cinc, 5 ε // pent- Π 5. πεντεκαίδεκα ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑ Num. Quinze, 15 - ιε '- Δ 6. Πεντελικός,-ή, -όν ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ Adj. Pentèlic,-a Π 7. πεντήκοντα ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ Num. Cinquanta, 50 ν Π 8. περί ΠΕΡΙ Prep. Al voltant de // peri- Π 9. ὁ περιμετρός ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ Subs. Perímetre // peri-, metr- Π 0. τὸ περισκοπεῖον ΠΕΡΙΣΚΟΠΕΙΟΝ Subs. Periscopi // peri-, escop- Π. περισπώμενος, -η,-ον ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΟΣ, -Η,-ΟΝ Subs. Perispomen,-a // peri- Π 2. περίστυλος,-ον ΠΕΡΙΣΤΥΛΟΣ, -ΟΝ Adj.. Peristil,-a // peri-, estil- Π 3. ἡ Περσιά ΠΕΡΣΙΑ Subs. Pèrsia Π 4. ἡ Πηνελόπη ΠΗΝΕΛΟΠΗ Subs. Penélope Π 5. Τὸ πῖ ΠΙ Subs. Pi (lletra) Π 6. ὁ πίθηκος ΠΙΘΗΚΟΣ Subs. Mona, simi // pitec- Θ 7. ὁ Πίνδαρος ΠΙΝΔΑΡΟΣ Subs. Píndar Δ 212 penet-

20 8. τό πλαγκτόν ΠΛΑΓΚΤOΝ Subs. Plàncton Γ 9. ὁ πλανήτης ΠΛΑΝΗΤΗΣ Subs. Planeta Π 0. πλαστικός,-ή, -όν ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Modelable, plàstic,-a, Π. ὁ Πλάτων, Πλάτονος ΠΛΑΤΩΝ, ΠΛΑΤΟΝΟΣ Subs. Plató Λ 2. Τὸ πλῆκτρον ΠΛΗΚΤΡΟΝ Subs. Plectre, pua Π 3. ἡ πλουτοκρατεῖα ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΕΙΑ Subs. Plutocràcia // plut-, -cràcia Π 4. ὁ πλοῦτος ΠΛΟΥΤΟΣ Subs. Riquesa // plut- Π 5. τὸ πνεῦμα δασύ ΠΝΕΥΜΑ ΔΑΣΥ Subs. Esperit aspre // (p)neumat- ΔΠ Π, Δ 6. τὸ πνεῦμα ψιλόν ΠΝΕΥΜΑ ΨΙΛΟΝ Subs. Esperit suau // (p)neumat- Ψ 7. τὸ πνεῦμα, πνεύματος ΠΝΕΥΜΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Subs. Bufit, alenada // (p)neumat- Π 8. ἡ πνευμονία ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ Subs. Pneumònia // (p)neumat- Π 9. τὸ ποίημα, ποιήματος ΠΟΙΗΜΑ, ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ Subs. Poema // poemat- Π 0. ἡ ποίησις, ποιήσεως ΠΟΙΗΣΙΣ, ΠΟΙΗΣΕΩΣ Subs. Poesia // poe(t)- Π. ὁ ποιητής ΠΟΙΗΤΗΣ Subs. Poeta // poe(t)- Π 2. ὁ πόλεμος ΠΟΛΕΜΟΣ Subs. Guerra // polem- Π 3. ἡ πόλις, πόλεως ΠΟΛΙΣ, ΠΟΛΕΩΣ Subs. Ciutat // -polis Π 4. ἡ πολιτεῖα ΠΟΛΙΤΕΙΑ Subs. Constitució, govern Π 5. ἡ πολυγαμία ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ Subs. Poligàmia // poli-, gam- Γ 6. πολύγλωττος, -ον ΠΟΛΥΓΛΩΤΤΟΣ, -ΟΝ Adj. Políglota // poli-, glot- Γ 7. ὁ πολύγωνος ΠΟΛΥΓΩΝΟΣ Subs. Polígon // poli-, gon- Γ 8. ὁ πολυθεισμός ΠΟΛΥΘΕΙΣΜΟΣ Subs. Politeisme // poli-, teo- Θ 9. ἡ Πολυνησία ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Subs. Polinèsia // poli-, nes(o)- Π 0. ὁ πολυποῦς ΠΟΛΥΠΟΥΣ Subs. Pòlip, polp // poli-, pod- Π. πολύς, πολλή, πολύ ΠΟΛΥΣ, ΠΟΛΛΗ, ΠΟΛΥ Adj. Molt,-a // poli- Π 2. πολυτονικὸς τόνος ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ Subs. Accent politònic // poli-, ton- Π 3. ἡ πόρνη ΠΟΡΝΗ Subs. Prostituta // porn(o)- Π 4. ὁ Πορτογαλία ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Subs. Portugal Γ 5. ἡ πορφύρα ΠΟΡΦΥΡΑ Subs. Porpra, púrpura Φ 6. ὁ Ποσειδών, Ποσειδῶνος ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Subs. Posidó Δ 7. ὁ ποταμός ΠΟΤΑΜΟΣ Subs. Riu // potam(o)- Π 8. ὁ πούς, ποδός ΠΟΥΣ, ΠΟΔΟΣ Subs. Peu // pod- Δ 9. ὁ Πρίαπος ΠΡΙΑΠΟΣ Subs. Príap Π 0. πρό ΠΡΟ Prep. Davant de, anterior a // pro- Π. τό προγνωστικόν ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Subs. Pronòstic // pro, gnos- Γ 2. ὁ πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Subs. Pròleg // pro, log- Γ 3. προπαροξύτονος,-η,-ον ΠΡΟΠΑΡΟΞΥΤΟΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Proparoxíton,-a Ξ 4. προπερισπόμενος,-η,-ον ΠΡΟΠΕΡΙΣΠΟΜΕΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Properispomen,-a Ξ 5. προπερισπώμενος προπερισπομένη, προπερισπώμενον ΠΡΟΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΟΣ, -Η,-ΟΝ Subs. Perispomen,-a Π 213

21 6. προπερισπώμενος ΠΡΟΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΟΣ, -Η,-ΟΝ Subs. Perispomen,-a Π προπερισπομένη, προπερισπώμενον 7. πρός ΠΡΟΣ Prep. A, cap a (proximitat) Π 8. ὁ προφήτης ΠΡΟΦΗΤΗΣ Subs. Profeta Φ 9. πρῶτος, πρώτη, πρῶτον ΠΡΩΤΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Primer,-a // proto- Π 0. τὸ πτεροσαυρίον ΠΤΕΡΟΣΑΥΡΙΟΝ Subs. Pterosaure // pter(o)-, saur(o)- Π. πυγμαῖος, -α,-ον ΠΥΓΜΑΙΟΣ-Α,-ΟΝ Adj. Relatiu al colze o puny, pigmeu Γ // pigm(e)- 2. ἡ πυγμή ΠΥΓΜΗ Subs. Colze, puny // pigm(e)- Γ 3. ἡ Πυθών, Πυθῶνος ΠΥΘΩΝ, ΠΥΘΩΝΟΣ Subs. Pitó // pit(o)- Θ 4. τὸ πῦρ, πυρός ΠΥΡ, ΠΥΡΟΣ Subs. Foc // pir- Π 5. ἡ πυραμίς, πυραμίδος ΠΥΡΑΜΙΣ, ΠΥΡΑΜΙΔΟΣ Subs. Piràmide // Piramid- Π 6. ὁ ῥατσισμού ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Subs. Racisme Μ 7. τὸ ῥεῦμα, ῥεύματος ΡΕΥΜΑ, ΡΕΥΜΑΤΟΣ Subs. Reuma // reumat- ΔΠ 8. ῥευματικός,-ή,-ον ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Reumàtic,-a // reumat- Ρ ΔΠ 9. ἡ ῥητορική ΡΗΤΟΡΙΚΗ Subs. Retòrica // retor- Ρ ΔΠ 0. ῥητορικός, ῥητορική, ΡΗΤΟΡΙΚΟΣ,,-Η,-ΟΝ Adj. Retòric,-a // retor- Ρ ΔΠ ῥητορικόν. ὁ ῥήτωρ, ῥήτορος ΡΗΤΩΡ, ΡΗΤΟΡΟΣ Subs. Rètor, orador // retor- Ρ ΔΠ 2. ἡ Ρουάντα ΡΟΥΑΝΤΑ Subs. Ruanda Τ 3. ἡ Ῥουμανία ΡΟΥΜΑΝΙΑ Subs. Rumania Ρ 4. ὁ ῥυθμός ΡΥΘΜΟΣ Subs. Ritme // ritm- Θ 5. τὸ ῥῶ ΡΩ Subs. Ro (lletra) Ρ ΔΠ 6. ἡ Ρωμή ΡΩΜΗ Subs. Roma, força ΔΠ 7. ἡ Ρωσία ΡΩΣΙΑ Subs. Rúsia ΔΠ 8. τὰ σαβάνα ΣΑΒΑΝΑ Subs. Sabana Σ 9. τὸ σάβανον ΣΑΒΑΝΟΝ Subs. Llençol, sudari Σ 0. σαββατικός,-ή,-όν ΣΑΒΒΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Sabàtic, -a Σ. τὸ σάββατον ΣΑΒΒΑΤΟΝ Subs. Dissabte Σ 2. ὁ σάκκος ΣΑΚΚΟΣ Subs. Sac Σ 3. ἡ Σαλαμίς, Σαλαμῖνος ΣΑΛΑΜΙΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Subs. Salamina Μ 4. ἡ Σάμος ΣΑΜΟΣ Subs. Samos Σ Μ 5. Τὸ σάμπι ΣΑΜΠΙ Subs. Sampi (lletra) Π 6. τὸ σάνδαλον ΣΑΝΔΑΛΟΝ Subs. Sàndal Δ 7. ὁ σαρκασμός ΣΑΡΚΑΣΜΟΣ Subs. Sarcasme Μ 8. ὁ σαρκόφαγος ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ Subs. Sarcòfag // sarc(o)-, fag- Φ 9. τὸ σάρκωμα, σαρκώματος ΣΑΡΚΩΜΑ, ΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ Subs. Sarcoma // sarc(o)-, Μ 0. σατυρικός,-ή, -όν ΣΑΤΥΡΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Satíric,-a Τ. ὁ σάτυρος ΣΑΤΥΡΟΣ Subs. Sàtir Τ 2. σαυρικός,-ή, -όν ΣΑΥΡΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Sàuric,-a // -saur(o)- Ν 3. τὸ σαυρίον ΣΑΥΡΙΟΝ Subs. Rèptil // -saur(o)- Ρ Ν 214

22 4. αἱ Σειρῆνες ΣΕΙΡΗΝΕΣ Subs. Sirenes Ν 5. Σειρηνικός,-ή, -όν ΣΕΙΡΗΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Sirènic,-a Ν 6. ὁ σεισμός ΣΕΙΣΜΟΣ Subs. Sisme Σ 7. τὸ σῆμα, σήματος ΣΗΜΑ, ΣΗΜΑΤΟΣ Subs. Significat // sema(nt)- Σ 8. ἡ σημαντική ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Subs. Semàntica // sema(nt)- Σ 9. σημαντικός,-ή,-όν ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Semàntic, -a // sema(nt)- Σ 0. ἡ σημιολογία ΣΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Subs. Semiologia // sema(nt)- Γ. ἡ σηπία ΣΗΠΙΑ Subs. Sèpia Π 2. ἡ Σίβυλλα ΣΙΒΥΛΛΑ Subs. Sibil la Β 3. τὸ σῖγμα ΣΙΓΜΑ Subs. Sigma (lletra) // sigma- Σ Γ 4. σιγματικός,-ή,-όν ΣΙΓΜΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Sigmàtic, -a // sigma- Σ Ρ 5. ἡ Σικιλία ΣΙΚΙΛΙΑ Subs. Sicília Λ 6. σιμιός, - ά, -όν ΣΙΜΙΟΣ, -Α, -ΟΝ Adj. Camús,-usa // simi(o)- Π 7. ὁ σίτος ΣΙΤΟΣ Subs. Blat, aliment // sit(o)- Σ 8. ἡ σκευή ΣΚΕΥΗ Subs. Atuells, equipament, vestimenta Σ 9. ἡ σκηνή ΣΚΗΝΗ Subs. Cabana, tenda, escena // Σ 0. σκηνικός,-ή,-όν ΣΚΗΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Escènic, -a // escen- Σ Ρ. ἡ σκιά ΣΚΙΑ Subs. Ombra // esc(i)- Σ 2. σκοπέω, σκοπεῖν ΣΚΟΠΕΩ Verb Observar // -escop- Π 3. ἡ Σομαλία ΣΟΜΑΛΙΑ Subs. Somàlia Μ 4. σός, σή, σόν ΣΟΣ, ΣΗ, ΣΟΝ Adj. I 0. τὸ σῦκον ΣΥΚΟΝ Subs. Figa // sic(o)- Σ. ἡ συλλαβή ΣΥΛΛΑΒΗ Subs. Síl laba // sil lab- Β 2. ἡ συμβίωσις, συμβιώσεως ΣΥΜΒΙΩΣΙΣ, ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ Subs. Simbiosi // sin-, bio- Σ 3. συμβιωτικός, -ή, -όν ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Simbiòtic, -a // sin-, bio- Σ 215 pron. escen- Teu, teua 5. ἡ σοφία ΣΟΦΙΑ Subs. Saviesa, Sofia // sof(o)- Φ 6. ὁ Σοφοκλῆς, Σοφοκλέους ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΣΟΦΟΚΛEΟΥΣ Subs. Sòfocles // sof(o)-, -cle(s) Φ 7. ἡ Σπάρτη ΣΠΑΡΤΗ Subs. Esparta Π 8. ὁ σπασμός ΣΠΑΣΜΟΣ Subs. Convulsió, espasme // espasm- Π 9. ἡ σπογγιά ΣΠΟΓΓΙΑ Subs. Esponja Γ 0. ὁ στερεότυπος ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟΣ Subs. Estereotip // estere(o)-, tip(o)- Π. ἡ στήλη ΣΤΗΛΗ Subs. Estela // estel- Λ 2. τὸ στόμα, στόματος ΣΤΟΜΑ, ΣΤΟΜΑΤΟΣ Subs. Boca // estomat- Σ 3. στοματικός,-ή,-όν ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Estomàtic, -a // estomat- Σ 4. ὁ στομαχός ΣΤΟΜΑΧΟΣ Subs. Estómac Χ 5. ἡ στρατηγεία ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ Subs. Estratègia // estrateg- Γ 6. ὁ στρατηγός ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Subs. General, estrateg // estrateg Γ 7. ὁ στῦλος ΣΤΥΛΟΣ Subs. Columna // estil(o)- Λ 8. σύ ΣΥ Pron. Tu Σ 9. συκικός,-ή,-όν ΣΥΚΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Síquic, -a, relatiu a les figues i Σ la Figuera // sic(o)- Σ

23 4. ἡ συμφωνία ΣΥΜΦΩΝΙΑ Subs. Simfonia, sons o veus totes a Φ una // sin-, fon- 5. τὸ σύμφωνον γράμμα ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΓΡΑΜΜΑ Subs. Vocal Φ 6. σύν ΣΥΝ Prep. Amb, en companyia de // sin- Ν 7. ἡ συναγωγή ΣΥΝΑΓΩΓΗ Subs. Reunió, sinagoga // sin-, agog- Γ 8. ὁ σύνδεσμος ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Subs. Conjunció Δ 9. ἡ συνεργασίας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Subs. Cooperació Γ 0. ἡ συνέργεια ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Subs. Sinergia, treball col laboratiu Γ. τό σύνταγμα, συντάγματος ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Subs. Sintagma, cos militar Γ 2. ἡ σύνταξις, συντάξεως ΣΥΝΤΑΞΙΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ Subs. Ordenació conjunta, sintaxi // Ξ sin-, taxi- 3. ἡ συντονία ΣΥΝΤΟΝΙΑ Subs. Sintonia // sin-, ton- Τ 4. ἡ Συρακοῦσα ΣΥΡΑΚΟΥΣΑ Subs. Siracusa Ρ 5. ἡ Συρία ΣΥΡΙΑ Subs. Síria Ρ 6. ὁ/ἡ σῦς, συός ΣΥΣ, ΣΥΟΣ Subs. Porc, truja Σ 7. ἡ σφαῖρα ΣΦΑΙΡΑ Subs. Esfera, pilota // esfer- Φ 8. τὸ σχῆμα, σχήματος ΣΧΗΜΑ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ Subs. Esquema, forma, figura // Χ esquem- 9. ἡ σχολή ΣΧΟΛΗ Subs. Vacances, descans, escola // Χ 0. τὸ σῶμα, σώματος ΣΩΜΑ, ΣΩΜΑΤΟΣ Subs. Cos // somat- Σ. σωματικός,-ή,-όν ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Somàtic, -a // somat- Σ 2. τὸ Ταϊβάν ΤΑΪΒΑΝ Subs. Taiwan Α 3. ἡ ταινία ΤΑΙΝΙΑ Subs. Cinta, tènia Α Τ 4. ἡ τακτική ΤΑΚΤΙΚΗ Subs. Tàctica // tacti- Κ 5. τακτικός, -ή, -όν ΤΑΚΤΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Tàctic, -a // tacti- Κ 6. ἡ τάξις, τάξεως ΤΑΞΙΣ, ΤΑΞΕΩΣ Subs. Ordre, ordenació // taxi-, tacti- Ξ 7. τὸ ταῦ ΤΑΥ Subs. Tau (lletra) Α Τ 8. ἡ ταχυγραγία ΤΑΧΥΓΡΑΦΙΑ Subs. Taquigrafia // taqui-, graf- Χ 9. ἡ τελεία (.) ΤΕΛΕΙΑ (.) Subs. Punt Λ 0. τέσσαρα καὶ δέκα ΤΕΣΣΑΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ Num. Catorze, 14 - ιδ '- Δ. τεσσαράκοντα ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ Num. Quaranta 40 μ Κ 2. τέσσαρες, τέτταρες, τετρα- ΤΕΣΣΑΡΕΣ, ΤΕΤΤΑΡΕΣ, ΤΕΤΡΑ- escol- Num. Quatre Τ 3. τετρακόσιοι, -αι, -α ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Quatre-cents 400 υ Κ 4. τετραχίλιοι, -αι, -α ΤΕΤΡΑΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Quatre mil ,δ Χ 5. ἡ τεχνή ΤΕΧΝΗ Subs. Art, artesania, tècnica // tecn- Χ 6. τῆλε ΤΗΛΕ Adv. Des de lluny, a través de l espai Λ 7. ὁ Τηλέμαχος ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Subs. Telèmac Χ 8. τονικός,-ή, -όν ΤΟΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Tònic,-a // ton- Τ 9. ὁ τόνος ΤΟΝΟΣ Subs. Accent // ton- Τ 0. τοξικός,-ή,-όν ΤΟΞΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Tòxic,-a // tox- Ξ. ὁ τόπος ΤΟΠΟΣ Subs. Lloc // top- Π 216

24 2. ἡ τραγῳδία ΤΡΑΓΩΙΔΙΑ Subs. Tragèdia Γ Δ 3. ἡ τρανσεξουαλικότητα ΤΡΑΝΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Transexualitat Ξ 4. ἡ τρανσφοβία ΤΡΑΝΣΦΟΒΙΑ Subs. Transfòbia Φ 5. ἡ τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ Subs. Taula Ζ 6. τὸ τραπεζίον ΤΡΑΠΕΖΙΟΝ Subs. Trapezi Ζ 7. Τὸ τραῦμα, τραύματος ΤΡΑΥΜΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Subs. Trauma, ferida // traumat- Μ 8. ὁ τραυματισμός ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Subs. Traumatisme // traumat- Μ 9. τρεῖς, τρία ΤΡΕΙΣ, ΤΡΙΑ Num. Tres, 3 - γ '- Ρ Τ 0. τρία καὶ δέκα ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ Num. Tretze, 13 - ιγ '- Δ. τριάκοντα ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ Num. Trenta 30 λ Κ 2. τριακόσιοι, -αι, -α ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Tres-cents 300 τ Κ 3. ὁ τριβαδισμός ΤΡΙΒΑΔΙΣΜΟΣ Subs. Lesbianisme, tribadisme Β 4. ἡ τρῐβάς, τρῐβάδος ΤΡΙΒΑΣ, ΤΡΙΒΑΔΟΣ Subs. Tríbade, lesbiana Β 5. ὁ τρίπτυχος ΤΡΙΠΤΥΧΟΣ Subs. Tríptic Χ 6. τρισχίλιοι, -αι, -α ΤΡΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Tres mil, ,γ Χ 7. ἡ Τροῖα ΤΡΟΙΑ Subs. Troia Τ 8. ἡ Τυνησία ΤΥΝΗΣΙΑ Subs. Tunísia Τ 9. ὁ τύπος ΤΥΠΟΣ Subs. Petjada, model // tip- Π 0. ἡ τυραννία ΤΥΡΑΝΝΙΑ Subs. Tirania // tiran- Τ. τύραννικός,-ή, -όν ΤΥΡΑΝΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Tirànic,-a // tiran- Τ 2. ὁ τύραννος ΤΥΡΑΝΝΟΣ Subs. Tirà // tiran- Τ 3. τὸ τυρανοσαυρίον ΤΥΡΑΝΟΣΑΥΡΙΟΝ Subs. Tiranosaure // tiran-, saur- Ν 4. τὸ ὖ ψιλόν Υ ΨΙΛΟΝ Subs. Ípsilon (lletra) Α Ψ 5. ὁ Υάκυνθος ΥΑΚΥΝΘΟΣ Subs. Jacint Θ 6. ἡ ὕδρα ΥΔΡΑ Subs. Hidra // hidr(o)- Δ 7. τὸ ὕδωρ, ὕδατος ΥΔΩΡ, ΥΔΑΤΟΣ Subs. Aigua // hidr(o)- Δ 8. τὸ Υεμένη ΥΕΜΕΝΗ Subs. Iemen Α 9. ἡ ὕαινα ΥΙΑΙΝΑ Subs. Hiena ΔΠ 0. ὁ υἱός ΥΙΟΣ Subs. Fill ΔΠ. ὑμεῖς ΥΜΕΙΣ Pron. Vosaltres Σ ΔΠ 2. ὑμενικός,-ή,-ον ΥΜΕΝΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Himènic,-a // himen- ΔΠ 3. ὁ ὑμήν, ὑμένος ΥΜΗΝ, ΥΜΕΝΟΣ Subs. Himen, membrana // himen ΔΠ 4. υμμεναικός,-ή,-ον ΥΜΜΕΝΑΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Himenètic,-a // himen- ΔΠ 5. τὸ ὑμμεναίον ΥΜΜΕΝΑΙΟΝ Subs. Himeneu, casament // himen- ΔΠ 6. ὑμνικός,-ή, -όν ΥΜΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Hímnic,-a // himn- Ρ ΔΠ 7. ὁ ὕμνος ΥΜΝΟΣ Subs. Himne// himn- ΔΠ 8. ὑπέρ ʽΥΠΕΡ Prep. Sobre, damunt de // hiper- Π 9. ἡ ὑπερβολή ΥΠΕΡΒΟΛΗ Subs. Exageració, hipèrbole Β 0. ὁ ὕπνος ΥΠΝΟΣ Subs. Son // hipn- Π. ὑπό ʽΥΠΟ Prep. Sota, davall de // hipo- Π 2. ἡ ὑπόθεσις, ὑποθέσεως ΥΠΟΘΕΣΙΣ, ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ Subs. Hipòtesi, proposta, problema Θ 217 pràctic // hipo-, tes-

25 3. ἡ ὑπoθήκη ΥΠΟΘΗΚΗ Subs. Penyora, garantía, hipoteca Θ 4. ὁ ὑποκριτής ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ Subs. Actor, hipòcrita Π 5. ὑποτακτικός, -ή, -όν ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Hipotàctic,-a // hipo-, tacti- Π 6. ἡ ὑπόταξις, ὑποτάξεως ΥΠΟΤΑΞΙΣ, ΥΠΟΤΑΞΕΩΣ Subs. Hipotaxi,subordinació // hipo-, Ξ 7. ὑποτείνουσα ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ Subs. Hipotenusa // hipo-, ten- Π 8. ἡ ὑστέρα ΥΣΤΕΡΑ Subs. Úter // hister- ΔΠ 9. ὑστερικός,-ή,-ον ΥΣΤΕΡΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Relatiu al úter, Histèric,-a ΔΠ 218 tacti- // hister- 0. τὸ φαινόμενον ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ Subs. Aparició, fenomen // fenomen- Φ. ἡ φαλλοκρατεῖα ΦΑΛΛΟΚΡΑΤΕΙΑ Subs. Fal locràcia // fal l(o)-, -cràcia Φ 2. ὁ φαλλός ΦΑλΛΟΣ Subs. Fal lus // fal l(o)- Φ 3. τὸ φάντασμα ΦΑΝΤΑΣΜΑ Subs. Aparició, fantasma // fantasm- Φ 4. ἡ φαρμακολογία ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Subs. Farmacologia // farmac-, -logia Φ 5. τὸ φάρμακον ΦΑΡΜΑΚΟΝ Subs. Verí, fàrmac // farmac- Φ 6. ὁ Φειδίας ΦΕΙΔΙΑΣ Subs. Fídias Φ 7. ὁ φθόγγος ΦΘΟΓΓΟΣ Subs. So clar, veu // ftong- Φ 8. τὸ φῖ ΦΙ Subs. Fi (lletra) Φ 9. ἡ φιλανθρωπία ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ Subs. Filantropia // fil(o)-, antrop(o)- Φ 0. ὁ Φίλιππος ΦΙΛΙΠΠΟΣ Subs. Filip // fil(o)-, hip(o)- Φ. φίλος,-η,-ον ΦΙΛΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Amic,amiga // fil(o)- Φ 2. ἡ φιλοσοφία ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Subs. Filosofia, gust per la saviesa // Φ fil(o)-, sof(o)- 3. ὁ/ ἡ φιλοσοφός, -ή ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ,-Η Subs. Filòsof,-a // fil(o)-, sof(o)- Φ 4. ἡ φλέψ, φλεβός ΦΛΕΨ, ΦΛΕΒΟΣ Subs. Vena // fleb- Ψ 5. ὁ φόβος, - φοβία ΦΟΒΟΣ, - ΦΟΒΙΑ Subs. Por, fòbia // -fòbia Φ 6. ἡ φρήν, φρενός ΦΡΗΝ, ΦΡΕΝΟΣ Subs. Sèu de les passions, cor, ment Φ 7. ὁ φύλος ΦΥΛΟΣ Subs. Gènere Φ 8. ἡ φύσις, φύσεως ΦΥΣΙΣ, ΦΥΣΕΩΣ Subs. Naturalesa // fisi- Φ 9. ἡ φωνή ΦΩΝΗ Subs. So, veu // fon- Φ 0. τὸ φωνῆεν γράμμα ΦΩΝΗΕΝ ΓΡΑΜΜΑ Subs. Consonant Φ. τὸ φώνημα, φωνήματος ΦΩΝΗΜΑ, ΦΩΝΗΜΑΤΟΣ Subs. Fonema // fonem(at)- Φ 2. ὁ φωνόγραφος ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ Subs. Fonògraf // fon(o)-, graf- Φ 3. ἡ φωνολογία ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ Subs. Fonologia // fon(o)-, -logia Φ 4. ὁ φώσφορος ΦΩΣΦΟΡΟΣ Subs. Fòsfor, portador de la llum // Φ // fren- fos-, fot-, for- 5. τὸ Χαός, Χαούς ΧΑΟΣ, ΧΑΟΥΣ Subs. Desordre, Caos // cao-, gas- Χ 6. ὁ χαρακτήρ, χαρακτῆρος ΧΑΡΑΚΤΗΡ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ Subs. Caràcter // caracter- Χ 7. τὸ χάρισμα, χαρίσματος ΧΑΡΙΣΜΑ, ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Subs. Carisma, do // carismat- Χ 8. ἡ Χάρυβδις, Χαρύβδεως ΧΑΡΥΒΔΙΣ, ΧΑΡΥΒΔΕΩΣ Subs. Caribdis Χ 9. ἡ χείρ, χειρός ΧΕΙΡ, ΧΕΙΡΟΣ Subs. Mà // quir-, cir- Χ 0. ἡ χειρομαντεῖα ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΕΙΑ Subs. Quiromància // quir-, cir-, mant-, Χ -mància

26 . ἡ χειρουργία ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΑ Subs. Operació realitzada amb les Χ mans, cirugía // quir-, cir-, urg- 2. τὸ χῖ ΧΙ Subs. Qui (lletra) Χ 3. χίλιοι, -αι, -α ΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Mil, ,α // quil- Χ 4. ὁ χιλιόγραμμο ΧΙΛΟΓΡΑΜΜO Subs. Quilogram Χ 5. χλωρός,-ή,-όν ΧΛΩΡΟΣ, -Η,-ΟΝ Adj. Verd, verda // clor- Χ 6. χολικός,-ή,-ον ΧΟΛΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Que produeix bilis, bílic,-a, còlic Χ 7. ὁ χορός ΧΟΡΟΣ Subs. Dansa, cor // cor - Χ 8. ὁ χρόνος ΧΡΟΝΟΣ Subs. Temps, Cronos // crono- Χ 9. τὸ χρῶμα, χρώματος ΧΡΩΜΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ Subs. Color // cromat- Χ 0. ὁ χυμός ΧΥΜΟΣ Subs. Suc Χ. ὁ ψαλμός ΨΑΛΜΟΣ Subs. Psalm Ψ 2. ἡ ψαλμῳδία ΨΑΛΜΩΙΔΙΑ Subs. Psalmòdia Ψ 3. ψευδής,-ές ΨΕΥΔΗΣ,-ΕΣ Adj. Fals,-a // pseud- Ψ 4. ψευδόγραφος,-ον ΨΕΥΔΟΓΡΑΦΟΣ,-ΟΝ Adj. Pseudògraf,-a // pseud-, graf- Ψ 5. ψευδώνυμος,-ον ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΣ,-ΟΝ Adj. Pseudònim,-a // pseud-, onim- Ψ 6. τὸ ψήφισμα, ψηφίσματος ΨΗΦΙΣΜΑ, ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Subs. Decret Ψ 7. ἡ ψῆφος ΨΗΦΟΣ Subs. Vot, pedra per votar Ψ 8. τὸ ψῖ ΨΙ Subs. Psi (lletra) Ψ 9. ἡ ψυχή ΨΙΧΗ Subs. Ànima, psique // psic(o)-, Ψ 0. ὁ/ἡ ψυχιατρής ΨΥΧΙΑΤΡΗΣ Subs. Psiquiatre // psic(o)-, -iatr- Ψ. ἡ ψυχιατρία ΨΥΧΙΑΤΡΙΑ Subs. Psiquiatria // psic(o)-, -iatr- Ψ 2. ἡ ψυχολογία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Subs. Psicologia // psic(o)-, -logia Ψ 3. ἡ ψυχοπάθεια ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΑ Subs. Psicopatia // psic(o)-, -pat(ia) Ψ 4. ἡ ψωρίασις, ψωριάσεως ΨΩΡΙΑΣΙΣ, ΨΩΡΙΑΣΕΩΣ Subs. Psoriasi Ψ 5. τὸ ὦ μέγα Ω ΜΕΓΑ Subs. Òmega (lletra) // mega- Α Γ 6. ἡ Ωκεανία ΩΚΕΑΝΙΑ Subs. Oceania // ocean- Α Ν 7. Ὠκεανικός, -ή, -όν ΩΚΕΑΝΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Oceànic, -a // ocean- Σ 8. ὁ Ὠκεανός ΩΚΕΑΝΟΣ Subs. Oceà // ocean- Σ 9. ἡ ὥρα ΩΡΑ Subs. Hora // hor- Ρ 0. τό ὡρολόγιον ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ Subs. Rellotge // hor-, log- Γ 219

27 220

28 221

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

Adverbiales IAENUS@YAHOO.ES

Adverbiales IAENUS@YAHOO.ES Esquema-Resumen 1. Composición y derivación en palabras de raíz grecolatina. a. Derivación i. Sufijos griegos ii. Sufijos latinos iii. Sufijos españoles b. Composición i. Composición griega ii. Composición

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση της διεθνούς επιστημονικής ορολογίας

Η συμβολή της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση της διεθνούς επιστημονικής ορολογίας Ημερίδα ΕΛΕΤΟ EAFT «Οι εθνικές Γλώσσες και η Ορολογία στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στην Έρευνα και στην Τεχνολογία» Αθήνα, Ελλάδα, 7 Νοεμβρίου 2013 Η συμβολή της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

EJERCICIOS 1. ῳ, γένει, πολεύων. Sófocles, Antígona (vv. 332-341). 1.- Escribe el texto griego en letras mayúsculas.

EJERCICIOS 1. ῳ, γένει, πολεύων. Sófocles, Antígona (vv. 332-341). 1.- Escribe el texto griego en letras mayúsculas. EJERCICIOS 1 Vamos a exprimir este hermoso texto de Sófocles (famoso dramaturgo del s. V a.c.). En una de sus tragedias más conocidas (Antígona), el coro entona uno de los cantos de admiración más célebres

Διαβάστε περισσότερα

Grčki jezik. Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008

Grčki jezik. Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Grčki jezik Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008 Stručna radna skupina za izradbu ispitnih materijala iz Grčkoga jezika:

Διαβάστε περισσότερα

ἔξω ὑπέρ μεταξύ πρό ἀντί

ἔξω ὑπέρ μεταξύ πρό ἀντί ἔξω ἔξω ὑπέρ μεταξύπρό ἀντί IV ἴδιοςοἰκεῖος V ἀρετή η ιει Ἰωάννης Ἠσαίας διάδημα ω Ἰωσήφτὸ κώνειονμήκων ε VI ἑλληνικόςἐδεμ εὐαγγέλιον ἡ αἰτία αἰτίαν ἡ οὐσία οὐσίαν τῇ ἐπικρατείᾳ τῇ ἐπικρατήσει ἡ ἐπικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary. Chapter 2 Verbs: Chapter 2 Verbs: lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard

Vocabulary. Chapter 2 Verbs: Chapter 2 Verbs: lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard Vocabulary Chapter 2 ἄγω γράφω διώκω ἔχω θύω κωλύω λύω πέμπω φέρω φεύγω φυλάττω Adverbs: καί οὐ, οὐκ, οὐχ Conjunctions: ἀλλά καί Chapter 3 θεραπεύω παύω πείθω στρατεύω ἀγορά, -ᾶς, ἡ γέφυρα, -ας, ἡ δόξα,

Διαβάστε περισσότερα

The 2010 College Greek Exam

The 2010 College Greek Exam 53 The 2010 College Greek Exam Albert Louisiana State University Abstract This article reports on the second annual College Greek Exam (CGE), a national exam for students of ancient Greek, usually given

Διαβάστε περισσότερα

UNIDAD 1 NOSOTROS ΕΜΕΙΣ

UNIDAD 1 NOSOTROS ΕΜΕΙΣ UNIDAD 1 NOSOTROS ΕΜΕΙΣ 1. HOLA! QUÉ TAL? ΓΕΙΑ! ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ; A. Παρουσιάσου στους συµµαθητές σου. hola me llamo soy vosotros m, vosotras f y yo γεια µε λένε / ονοµάζοµαι είµαι εσείς και εγώ B. Τώρα, αν δε

Διαβάστε περισσότερα

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1 Wilfred E. Major Page 1 It s Not the Size, It s the Frequency: The Value of Using a Core Vocabulary in Beginning and Intermediate Greek Wilfred E. Major Foreign Languages and Literatures Department Louisiana

Διαβάστε περισσότερα

τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας

τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας τετράδιο ασκήσεων Συγγραφείς Κατερίνα Τζαμαλή Ιουλία Σκουνάκη Επιστημονική εποπτεία- επιμέλεια Βασίλης Μπόκολας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση των Μεταναστών στην

Διαβάστε περισσότερα

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat Verbs Present ἄγω Future ἄξω Aorist ἤγαγον Definition I lead; I take; imperative, come on! αἱρέω αἴρω αἱρέσω ἀρῶ εἷλον ἦρα (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up αἰτέω αἰτήσω

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση

Η συμβολή της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση Η συμβολή της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση της διεθνούς επιστημονικής ορολογίας Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr Ημερίδα - Αθήνα 7/11/2013 «Οι εθνικές γλώσσες και η ορολογία στην ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων 700--480 π.χ.

Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων 700--480 π.χ. Η αρxαϊκη εποxη -- Οι αιωνεσ των μεταρρυθμισεων Κεφάλαιο 4 Η Αρχαϊκή Εποχή Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων Για την Αρχαϊκή Εποχή, όπως και για τις άλλες περιόδους που εξετάσαμε ως τώρα, σημαντική πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» Λαγκαδᾶ 190, 564 29 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Τηλ. & Fax: 2310.606920 e mail: iersyn@iersyn.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Εὐρώ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ρ Α Μ Μ ΑΤ Ι Κ Η ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Γ Ρ Α Μ Μ ΑΤ Ι Κ Η ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Γ Ρ Α Μ Μ ΑΤ Ι Κ Η ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ Α. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘ Η Ν Α Ι 1 9 6 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ Φ Θ Ο Γ Γ Ο Λ Ο

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List The Greek notes assume a knowledge of the words in the following list words that occur 50 times or more in the New Testament. When a passage uses one of these words in a way not listed here, I either provide

Διαβάστε περισσότερα

* Τα θέματα επεξεργάσθηκε η επιστημονική ομάδα των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ»

* Τα θέματα επεξεργάσθηκε η επιστημονική ομάδα των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» * Τα θέματα επεξεργάσθηκε η επιστημονική ομάδα των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» 1. Το όριο ταχύτητας σε έναν αυτοκινητόδρομο είναι 90 km/h. Πόσα μέτρα θα διανύσει ένα αυτοκίνητο σε 1 sec;

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte con calma (aunque con paso

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Στην περιοχή που είναι γνωστή σήμερα σαν Ιράκ, στην πεδιάδα που σχηματίζουν οι ποταμοί Τίγρης και Ευφράτης (αρχαία Μεσοποταμία), εμφανίστηκαν γύρω στο 4000 π.χ. οι Σουμέριοι.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς Σχολική Χρονιά: 2013-2014. Γνωστές Ερωτήσεις Τάξη Α

Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς Σχολική Χρονιά: 2013-2014. Γνωστές Ερωτήσεις Τάξη Α Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς Σχολική Χρονιά: 2013-2014 Γνωστές Ερωτήσεις Τάξη Α Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

4 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ. (έναρξη λειτουργίας Iαν. 2007) 1 3 ο ς K Y K Λ O Σ Ι Α Ν Ο Υ Α P I OΣ M Α P Τ ΙOΣ 2 0 1 1 EΛEYΘEPO

4 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ. (έναρξη λειτουργίας Iαν. 2007) 1 3 ο ς K Y K Λ O Σ Ι Α Ν Ο Υ Α P I OΣ M Α P Τ ΙOΣ 2 0 1 1 EΛEYΘEPO Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (έτος ιδρύσεως 1836) Aρσάκειο Mέγαρο Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, 105 64 Aθήνα Tηλ.: 210-3244538 και 210-3253989 4 XPONIA EKΠAIΔEYTIKHΣ ΠPOΣΦOPAΣ (έναρξη λειτουργίας Iαν.

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College OCR Greek AS Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄγαν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγνοέω, ἀγνοήσω, ἠγνόησα, ἠγνοήθην ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω,

Διαβάστε περισσότερα