LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES"

Transcript

1 LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES

2 L ALFABET GREC I EL NOM SE DE LES SEUES LLETRES GREC LLATÍ 9 ALEMANY ANGLÈS CATALÀ CASTELLÀ FRANCÈS tõ lfa ΑLFA ALPHA Die Alpha Alpha L alfa La alfa L alpha tõ báta BHTA BĒTA Die Beta Beta La beta La beta La bêta tõ g mma GAMMA GAMMA Die Gamma Gamma La gamma La gamma La gamma tõ dšlta DELTA DELTA Die Delta Delta La delta La delta La delta tõ œ yilòn E YILON EPSILON Die Epsilon Epsilon L èpsilon La épsilon L epsilon tõ záta ZHTA ZĒTA Die Zeta Zeta La zeta La dseta La zêta tõ Ãta HTA ĒTA Die Eta Eta L eta La eta L êta tõ qáta QHTA THĒTA Die Theta Theta La teta La zeta La thêta tõ îta IWTA IŌTA Die Iota Iota La iota La iota La iota tõ k ppa KAPPA KAPPA Die Kappa Kappa La capa La cappa La kappa tõ l mbda LAMBDA LAMBDA Die Lambda Lambda La lambda La lambda La lambda tõ mà MU MY Die My My La mi La mi La mu tõ nà NU NY Die Ny Ny La ni La ni La nu tõ x XI XĪ Die Xi Xi La xi La xi La ksi tõ Ô mikròn OMIKRON OMICRON Die Omicron Omicron L òmicron La ómicron L omicron tõ p PI PĪ Die Pi Pi La pi La pi La pi tõ r(î RW RHŌ Die Rho Rho La ro La ro La rho tõ s gma SIGMA SĪGMA Die Sigma Sigma La sigma La sigma La sigma tõ taà TAU TAU Die Tau Tau La tau La tau La tau tõ á yilòn U YILON YPSILON Die Ypsilon Ypsilon L ípsilon La ípsilon La upsilon tõ f FI PHĪ Die Phi Phi La fi La fi La phi tõ c CI CHĪ Die Khi Khi La qui La ji La khi tõ y YI PSĪ Die Psi Psi La psi La psi La psi tõ ð mšga 10 W MEGA ŌMEGA Die Omega Omega L òmega La omega L oméga 9 Les lletres gregues passaren en llatí a la primera declinació, motiu per la qual cosa el seu gènere es femení. Marquem les vocals llargues. 10 A més d aquestes lletres, l alfabet grec posseïa altres que al s. V ac. caigueren en desús i passaren a utilitzar-se com a signes numèrics: la digamma o wau -# #aà- val 6, la copa -% kòppa- val 90 i la sampi -"s n

3 ÍNDEX GENERAL DE PARAULES APAREGUDES 196

4 Minúscula Majúscula Classe Significat // base lèxica localitzador 1. ἀγενής,-ές ΑΓΕΝΗΣ,-ΕΣ Adj. Asexual // a-, gen- Γ 2. ἡ ἀγορά ΑΓΟΡΑ Subs. Àgora, plaça pública // agor- Γ 3. ὁ ἀγών, ἀγώνος ΑΓΩΝ, ΑΓΩΝΟΣ Subs. Combat, certamen // agon- Γ 4. Οἱ ἀγῶνες ΑΓΩΝΕΣ Subs. Combats, jocs // agon- Γ 5. ἡ ἀγωνία ΑΓΩΝΙΑ Subs. Contesa, lluita, angoixa, agonia Γ // agon- 6. ἡ Αθηνά ΑΘΗΝΑ Subs. Atena // aten- Θ 7. αἱ Αθῆναι ΑΘΗΝΑΙ Subs. Atenes// aten- Θ 8. ὁ Αἴγυπτος ΑΙΓΥΠΤΟΣ Subs. Egipte // egipt- Γ 9. ὁ Αιδης ΑΙΔΗΣ Subs. Hades Δ 10. ὁ αἰθήρ, αἰθέρος ΑΙΘΗΡ, ΑΙΘΕΡΟΣ Subs. Èter, la part més alta de la volta Θ celest // eter- 11. ἡ Αἰθιοπία ΑΙΘΙΟΠΙΑ Subs. Etiòpia // etiop- Θ 12. τὸ αἷμα, αἵματος ΑΙΜΑ, ΑΙΜΑΤΟΣ Subs. Sang // hem(at)- ΔΠ 13. ἡ αἱμορραγία ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ Subs. Hemorràgia Γ 14. τὸ αἴνιγμα, αἰνίγματος ΑΙΝΙΓΜΑ, ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ Subs. Enigma, endevinalla // enigmat- Γ 15. ἡ αἷρεσις, αἱρέσεως ΑΙΡΕΣΙΣ, ΑΙΡEΣΕΩΣ Subs. Elecció, heretgia // here- Τ 16. αἱρετικός, -ή,-όν ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, -ΚΗ, -ΚΟΝ Adj. Herètic,-a Τ 17. ἡ αἴσθησις, αἰσθήσεως ΑΙΣΘΗΣΙΣ, ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ Subs. Sensació, percepció // este(t)- Θ 18. ὁ αἰσθητής ΑΙΣΘΗΤΗΣ Subs. Esteta Θ 19. ὁ Αἰσχίνης ΑΙΣΧΙΝΗΣ Subs. Èsquines Χ 20. ἡ Αΐτη ΑΙΤΗ Subs. Haití Τ 21. τὸ ἄκαρι ΑΚΑΡΙ Subs. Insecte petit, àcar // acar- Κ 22. ἡ Ακαρνανία ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Subs. Acarnània Ν 23. ἡ ἀκρόπολις, ἀκροπόλεως ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Subs. Acròpoli // acr(o)-, poli- Π 24. ἡ Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ Subs. Algèria Γ 25. ὁ Αλέξανδρος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Subs. Alexandre // andr- Ξ 26. ἡ ἀλλεργία ΑΛΛΕΡΓΙΑ Subs. Al lèrgia Γ 27. ἄλλος,-η,-ο ΑΛΛΟΣ.-Η,-Ο Adj. Altre,-a // al l- Λ 28. ὁ ἅλς, ἁλός ΑΛΣ, ΑΛΟΣ Subs. Mar, sal // hal- Λ 29. τὸ ἄλφα ΑΛΦΑ Subs. Alfa (lletra) // alfa- Α 30. ἡ Αμαζών, Αμαζῶνος ΑΜΑΖΩΝ, ΑΜΑΖΩΝΟΣ Subs. Amazona Ζ 31. αἱ Αμαζῶνες ΑΜΑΖΩΝΕΣ Subs. Amazones Ζ 32. ἡ Αμερική ΑΜΕΡΙΚΗ Subs. Amèrica Μ 33. ἡ ἀμοιβή ΑΜΟΙΒΗ Subs. Canvi, ameba Β 34. ἀνά ΑΝΑ Prep. Cap amunt, cap enrere // ana- Α Ν 35. ἡ ἀναλογία ΑΝΑΛΟΓΙΑ Subs. Analogia, comparació Γ 36. ἡ ἀναρχία ΑΝΑΡΧΙΑ Subs. Anarquia // an-, arqu-, arc- Χ 37. ὁ ἀναχρονισμός ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Subs. Anacronisme // cron- Χ 38. οἱ ἄνδρες ΑΝΔΡΕΣ Subs. Homes// andr- Δ 39. ὁ ἀνδροκεντρισμός ΑΝΔΡΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ Subs. Androcentrisme // centr- Δ 197

5 40. ἡ ἀνδροκρατία ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΙΑ Subs. Androcràcia// crac(i)- Δ 41. ὁ ἀνήρ, ἀνδρός ΑΝΗΡ, ΑΝΔΡΟΣ Subs. Home, varó, Andreu // aner-, Ν Δ 42. ὁ/ἡ ἄνθρωπος ΑΝΘΡΩΠΟΣ Subs. Persona, ésser humà // antrop- Θ 43. ἡ ἀνοργασμία ΑΝΟΡΓΑΣΜΙΑ Subs. Anorgàsmia// an-, orgasm- Γ 44. ἡ Ανταρκτική ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ Subs. Antàrtica Ν 45. ἀντί ΑΝΤΙ Prep. Enfront de, contra // anti- Α Τ 46. ἡ ἀντινομία ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ Subs. Antinòmia // nom(i)- Α 47. ὁ ἀντωνυμός ΑΝΤΩΝΥΜΟΣ Subs. Antònim, pronom // onim- 48. ἡ ἄνω τελεία ( ) ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΑ ( ) Subs. Punt alt Λ 49. τὸ ἀξίωμα, ἀξιώματος ΑΞΙΩΜΑ, ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ Subs. Axioma Ξ 50. ἡ ἀορτή ΑΟΡΤΗ Subs. Aorta Τ 51. ἀπό ΑΠΟ Prep. De, des de, a partir de // apo- Π 52. ὁ ἀποκλεισμός ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Subs. Submissió Π 53. ὁ Απόλλων, Απόλλονος ΑΠΟΛΛΩΝ, ΑΠΟΛΛΟΝΟΣ Subs. Apol lo Π 54. ἡ ἀπολογία ΑΠΟΛΟΓΙΑ Subs. Apologia, defensa // -logia Γ 55. ἡ ἀποπληξία ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ Subs. Apoplexia Ξ 56. Ἄραψ, Ἄραβος ΑΡΑΨ, ΑΡΑΒΟΣ Adj. Àrab Ψ 57. ἡ Αργεντινή ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Subs. Argentina Γ 58. ὁ/ἡ ἀρήν, ἀρνός ΑΡΗΝ, ΑΡΝΟΣ Subs. Corder, be // arn(o)- Ρ 59. ὁ Ἄρης ΑΡΗΣ Subs. Ares Ρ 60. ἡ ἄρθρωσις, ἀρθρώσεως ΑΡΘΡΩΣΙΣ, ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ Subs. Articulació, artrosi //, artr- Θ 61. ἡ ἀριθμητική ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ Subs. Aritmètica // aritm- Θ 62. ὁ ἄριθμος ΑΡΙΘΜΟΣ Subs. Número // aritm- Θ 63. ἀριστερός,-ά,-όν ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ,-Α, -ΟΝ Adj. Esquerre,-a // arist(er)- Ρ 64. ἡ ἀριστοκρατεία ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΙΑ Subs. Aristocràcia // arist- Ρ 65. ἀριστοκρατικός,-ή, -όν ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Aristocràtic,-a Ρ 66. τὸ ἄριστον ΑΡΙΣΤΟΝ Subs. Desdejuni // arist- Ρ 67. ἄριστος, ἀρίστη, ἄριστον ΑΡΙΣΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΗ, ΑΡΙΣΤΟΝ Adj. Millor // arist- Ρ Τ 68. ὁ/ἡ ἄρκτος ΑΡΚΤΟΣ Subs. Os, osa // arct- Ρ 69. τὸ ἅρμα, ἅρματος ΑΡΜΑ, ΑΡΜΑΤΟΣ Subs. Carro Ρ 70. ἡ ἁρμονία ΑΡΜΟΝΙΑ Subs. Harmonia Μ 71. ἄρσην, -εν / ἄρσενος ΑΡΣΗΝ, ΑΡΣΕΝ /ΑΡΣΕΝΟΣ Adj. Masculí, mascle // arsen- Ρ 72. ἡ Ἄρτεμις, Ἀρτέμιδος ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Subs. Artemisa Μ 73. ἡ ἀρτηρία ΑΡΤΗΡΙΑ Subs. Artèria Ρ 74. ἡ ἀρχαιολογία ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Subs. Arqueologia // arque- Χ 75. ὁ / ἡ ἀρχαιόλογος,-η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ,-Η Subs. Arqueòleg, arqueòloga Χ 76. ὁ ἀρχέτυπος ΑΡΧΕΤΥΠΟΣ Subs. Arquetip, primer model // arque- Χ andr-, arci-, tip- 77. ἡ ἀρχή ΑΡΧΗ Subs. Començament, govern // arc- Χ 78. ἡ ἀρχία ΑΡΧΙΑ Subs. Govern, poder Χ 79. ἡ ἀσεξουαλικότητα ΑΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Asexualitat Ξ 198

6 80. τὸ ἆσθμα, ἄσθματος ΑΣΘΜΑ, ΑΣΘΜΑΤΟΣ Subs. Asma // Asmat- Θ 81. ἡ Ασία ΑΣΙΑ Subs. Àsia Σ 82. Ἀσιατικός,-ή, -όν ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Asiàtic, -a Σ 83. ἀσιγματικός,-ή, -όν ΑΣΙΓΜΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Asigmàtic,-a Ρ 84. ἡ ἄσκησις, ἀσκήσεως ΑΣΚΗΣΙΣ, ΑΣΚΗΣΕΩΣ Subs. Exercici físic, intel lectual // Κ 85. ὁ ἀσκητής ΑΣΚΗΤΗΣ Prep. Asceta, esportista // ascet- Κ 86. ἀσκητικός,-ή,-όν ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Ascètic,-a Σ asces- Σ 87. ἡ ἀστρολογία ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ Subs. Astrologia // Astr- Γ 88. τὸ ἄστρον ΑΣΤΡΟΝ Subs. Astre, estrella // Astr- Τ 89. ὁ ἀστροναυτής ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ Subs. Astronauta // Astr-, naut- Τ 90. ἡ ἀστρονομία ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Subs. Astronomia // Astr-, -nomia Τ 91. ἡ ἀταραξία ΑΤΑΡΑΞΙΑ Subs. Ataràxia, impertorbabilitat Ξ 92. οἱ Ατλαντες, -ων ΑΤΛΑΝΤΕΣ, -ΩΝ Subs. Atlants Λ 93. ὁ Ατλας, Ατλαντος ΑΤΛΑΣ, ΑΤΛΑΝΤΟΣ Subs. Atlas Λ 94. ἄτονος, -ον ΑΤΟΝΟΣ, ΑΤΟΝΟ Adj. Àton,-a Τ 95. ἡ αὐγή ΑΥΓΗ Subs. Auge, augment Γ 96. ἡ Αὐστραλία ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Subs. Austràlia Λ 97. αὐτός,-ή, -ό ΑΥΤΟΣ, ΑΥΤΗ, ΑΥΤΟ Adj./ 3. βαρύτονος,-η,-ον ΒΑΡΥΤΟΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Baríton,-a Β 4. ἡ βασιλεῖα ΒΑΣΙΛΕΙΑ Subs. Reina // basil- Β 5. ὁ βασιλεύς, βασιλέως ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ Subs. Rei // basil- Β 6. ὁ βασιλίσκος ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ Subs. Reietó, basilisc // basil- Β 7. τὸ Βατικανό BATIKANO Subs. Baticà Α 8. ὁ βάτραχος ΒΑΤΡΑΧΟΣ Subs. Granota, batraci // batrac- Χ 9. ἡ Βενεζουέλα ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ Subs. Venezuela Ζ 0. τὸ βῆτα ΒΗΤΑ Subs. Beta (lletra) Α Β. ἡ βία ΒΙΑ Subs. Violència Α 2. τὸ βιβλίον ΒΙΒΛION Subs. Llibre // bibli- Β 3. ἡ βιβλιοθήκη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Subs. Biblioteca // // bibli-, -teca Θ 4. ἡ Βίβλος ΒΙΒΛΟΣ Subs. Biblos (ciutat) Β 5. τὸ Βιετνάμ ΒΙΕΤΝΑΜ Subs. Bietnam Α 6. ἡ βιoλογία ΒΙΟΛΟΓΙΑ Subs. Biologia // bio- Β 7. ὁ/ ἡ βιόλογος, -η ΒΙΟΛΟΓΟΣ, -Η Subs. Biòleg, biòloga // bio- Β 8. ὁ βίος ΒΙΟΣ Subs. Vida // bio- Σ Β 9. βιοτικός,-ή,-όν ΒΙΟΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Biòtic, -a // bio- Σ 199 pron. Mateix,-a 98. ἡ αὐτοψία ΑΥΤΟΨΙΑ Subs. Autòpsia Ψ 99. ὁ Αχιλλεύς, Αχιλλέως ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ Subs. Aquil les Χ 0. τὸ βακτήριον ΒΑΚΤΗΡΙΟΝ Subs. Bastonet, bactèria // bacter- Β. τὸ βαπτιστήριον ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟΝ Subs. Baptisteri // Baptis- Β 2. βάρβαρος,-α,-ον ΒΑΡΒΑΡΟΣ,-Α,-ΟΝ Adj. Estranger,-a, bàrbar,-a // Β barbar- Τ

7 0. ἡ βοή ΒΟΗ Subs. Crit // bo(a)- Α. ἡ Βολιβία ΒΟΛΙΒΙΑ Subs. Bolívia Β 2. ὁ βόμβος ΒΟΜΒΟΣ Subs. Soroll sord, bombo Β 3. ὀ Βορέας ΒΟΡΕΑΣ Subs. Bòrees, vent del nord // bore(a)- Β 4. ἡ βοσκή ΒΟΣΚΗ Subs. Prat, bosc // bosc- Β 5. ἡ βοτανή ΒΟΤΑΝΗ Subs. Planta// botan- Β 6. ὁ βουβών, βουβῶνος ΒΟΥΒΩΝ, ΒΟΥΒΩΝΟΣ Subs. Engonal, bubó // bub- Β 7. βουκολικός,-ή,-όν ΒΟΥΚΟΛΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Relatiu al bover, bucòlic,-a // Β bu-, col- 8. ὁ βουκόλος ΒΟΥΚΟΛΟΣ Subs. Bover,-a // bu-, col- Β 9. τὸ βουλευτήριον ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΝ Subs. Buleuteri, cúria, senat // Buleu-, Β 0. ὁ/ ἡ βοῦς ΒΟΥΣ Subs. Bou, vaca // bu- Β. ἡ βραδυκαρδία ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ Subs. Bradicàrdia // Bradi-, cardi- Β 2. ἡ βραδυλαλία ΒΡΑΔΥΛΑΛΙΑ Subs. Bradilàlia // Bradi-,-làlia Β 3. βραδύς, βραδεῖα, βραδύ ΒΡΑΔΥΣ, ΒΡΑΔΕΙΑ, ΒΡΑΔΥ Adj. Breu // Bradi- Β 4. ἡ βραχυλογία ΒΡΑΧΥΛΟΓΙΑ Subs. Braquilogia // Braqui-, -logia Χ 5. βραχυχρόνιος,-ον ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ,-ΟΝ Adj. Braquícron,-a, breu, dit de les Χ 4. τό Γεράνιον ΓΕΡΑΝΙΟΝ Subs. Gerani Γ 5. ἡ Γερμανία ΓΕΡΜΑΝΙΑ Subs. Germània, Alemanya Γ 6. ὁ Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Subs. Camperol, Jorge Γ 7. ἡ Γῆ, [γαῖα] ΓΗ / ΓΑΙΑ Subs. Terra, Gea // ge- Γ 8. ὁ γίγας, γίγαντος ΓΙΓΑΣ, ΓΙΓΑΝΤΟΣ Subs. Gegant Γ 9. τό γλωσσαρίον ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ Subs. Glossari, diccionari Γ 0. ἡ γλῶττα, γλῶσσα ΓΛΩΤΤΑ / ΓΛΩΣΣΑ Subs. Llengua // glos-, glot- Γ. ἡ γραμματική ΓΡΑΜΑΤΙΚΗ Subs. Gramàtica// gramat- Γ 2. τό γράμμα, γράμματος ΓΡΑΜΜΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Subs. Lletra // gramat- Γ 3. τά γράμματα ΓΡΑΜΜΑΤΑ Subs. Lletres// gramat- Γ 4. ὁ γραμματεύς ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Subs. Professor, mestre// gramat- Γ 5. ὁ Γρηγόριος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Subs. Gregori Γ 6. ἡ γυμνασία ΓΥΜΝΑΣΙΑ Subs. Gimnàstica // gimn- Γ 7. τό γυμνασίον ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ Subs. Gimnàs // gimn- Γ 8. ὁ γυμναστής ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Subs. Gimnasta // gimn- Γ 200 -teri vocals de duració breu // // Braqui-, cron- 6. τὸ Βυζάντιον ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ Subs. Bizanci, Constantinoble Ζ 7. ὁ Γαγγής ΓΑΓΓΗΣ Subs. Ganges Γ 8. τὸ γάλα, γάλακτος ΓΑΛΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ Subs. Llet // galact- Γ 9. ἡ γαλαξίας ΓΑΛΑΞΙΑΣ Subs. Galaxia Ξ 0. τὸ γάμμα ΓΑΜΜΑ Subs. Gamma Γ. ὁ γάμος ΓΑΜΟΣ Subs. Matrimoni // -gàmia Γ 2. ὁ γαστήρ, γαστρός ΓΑΣΤΗΡ, ΓΑΣΤΡΟΣ Subs. Estómac // gast(e)r- Γ 3. ἡ γαστρονομία ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Subs. Gastronomia // gast(e)r-, - Γ nomia

8 9. αἱ γυναῖκες ΓΥΝΑΙΚΕΣ Subs. Dones // gine(c)- Γ 0. ἡ γυναικοκρατία ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΙΑ Subs. Ginecocràcia // gine(c)- Γ. ἡ γυναικολογία ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Subs. Ginecologia // gine(c)- Γ 2. ὁ /ἡ γυναικόλογος, -η ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ, -Η Subs. Ginecòleg, ginecòloga // Γ 3. ἡ γυνή, γυναικός ΓΥΝΗ, ΓΥΝΑΙΚΟΣ Subs. Dona // gine(c)- Γ 4. ἡ γωνία ΓΩΝΙΑ Subs. Angle, racó // gon- Γ 5. ὁ δάκτιλος ΔΑΚΤΙΛΟΣ Subs. Dit, dàctil // dactil- Δ 6. ὁ Δαρεῖος ΔΑΡΕΙΟΣ Subs. Dario Δ 7. δεινός,-ή, -όν ΔΕΙΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Terrible, hàbil // din(o)- Δ 8. δέκα ΔΕΚΑ Num. Deu, 10 - ι '- // deca- Δ Κ gine(c)- 9. δεκακισμύριοι,-αι,-α ΔΕΚΑΚΙΣΜΥΡΙΟΙ,-ΑΙ,-Α Num. Cent mil, , ρ- Δ 0. ὁ δεκάλογος ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ Subs. Decàleg // // deca-, log- Κ. τὸ δέλτα ΔΕΛΤΑ Subs. Delta (lletra) Δ 2. τὸ δέρμα, δέρματος ΔΕΡΜΑ, ΔΕΡΜΑΤΟΣ Subs. Pell // dermat- Δ 3. ἡ δερματολογία ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Subs. Dermatologia // dermat- Δ 4. ἡ δεσποῖνα ΔΕΣΠΟΙΝΑ Subs. Senyora, ama Δ 5. ὁ δεσποτής ΔΕΣΠΟΤΗΣ Subs. Senyor, amo, dèspota // Δ despot- 6. ἡ Δημήτηρ, Δημητρός ΔΗΜΗΤΗΡ, ΔΗΜΗΤΡΟΣ Subs. Demèter Δ 7. ὁ Δημήτριος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Subs. Demetri Δ 8. ἡ δημοκρατία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Subs. Democràcia // dem(o)-, -cràcia Δ 9. ὁ δῆμος ΔΗΜΟΣ Subs. Poble, dem // dem(o)- Δ 0. ὁ Δημοσθένης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Subs. Demòstenes // dem(o)- Θ. διά ΔΙΑ Prep. Per, a través de, durant // dia- Δ 2. ἡ διαίρεσις, διαιρέσεως ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ, ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ Subs. Dièresi, separació Δ 3. διακόσιοι, -αι, -α ΔΙΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Dos-cents, σ '- Δ 4. ὁ διαλεκτός ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ Subs. Conversa, diàleg, idioma, Δ dialecte 5. ἠ διαχρονία ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ Subs. Dicronia, doble temps // dia-, Χ 6. τὸ διγάμμα ΔΙΓΑΜΜΑ Subs. Digamma (lletra) Δ 7. ὁ Διόνυσος ΔΙΟΝΥΣΟΣ Subs. Dionís Δ 8. ἡ διπλή τελεία (:) ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΙΑ (:) Subs. Dos punts Δ 9. ὁ δίσκος ΔΙΣΚΟΣ Subs. Disc Δ 0. δισμύριοι,-αι,-α ΔΙΣΜΥΡΙΟΙ,-ΑΙ,-Α Num. Vint mil, 20,000 -, κ- Δ. δισχίλιοι, -αι, -α ΔΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Dos mil, ,β- Χ 2. δίχρονος,-ον ΔΙΧΡΟΝΟΣ,-ΟΝ Adj. Dícron, -a, de doble temps, dit Χ 4. ἡ δόξα ΔΟΞΑ Subs. Opinió, fama// dox- Ξ 5. ἡ δουλεῖα ΔΟΥΛΕΙΑ Subs. Esclavitud Δ 201 cron- de les vocals que poden ser llargues o breus // di-, cron- 3. τὸ δόγμα, δόγματος ΔΟΓΜΑ, ΔΟΓΜΑΤΟΣ Subs. Dogma, decret, doctrina Δ creença // dogmat-

9 6. ἡ δουλή ΔΟΥΛΗ Subs. Esclava Δ 7. ὁ δοῦλος ΔΟΥΛΟΣ Subs. Esclau Δ 8. τὸ δρᾶμα, δράματος ΔΡΑΜΑ, ΔΡΑΜΑΤΟΣ Subs. Acció representada, drama // Δ dramat- 9. ἡ δραχμή ΔΡΑΧΜΗ Subs. Dracma Χ 0. ὁ δρῖλος ΔΡΙΛΟΣ Subs. Cuc // dril- Δ. ὁ δρόμος ΔΡΟΜΟΣ Subs. Cursa // drom- Δ 2. δύο ΔΥΟ Num. Dos, 2 - β '- Δ 3. δώδεκα ΔΩΔΕΚΑ Num. Dotze, 12 - ιβ '- // dodeca- Δ 4. τὸ ἔ ψιλόν Ε ΨΙΛΟΝ Subs. Èpsilon (lletra) Α Ψ 5. ἑβδομήκοντα ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ Num. Setanta, 70 - ο '- Β 6. τό ἐγκωμίον ΕΓΚΩΜΙΟΝ Subs. Encomi, lloança // Encom- Γ 7. τὸ εἴδωλον ΕΙΔΩΛΟΝ Subs. Ídol, imatge // idol- Δ 8. εἴκοσι ΕΙΚΟΣΙ Num. Vint 20 κ Κ 9. οἱ εἴλωτες,-ων ΕΙΛΩΤΕΣ, -ΩΝ Subs. Ilotes Λ 0. ἡ εἰρήνη ΕΙΡΗΝΗ Subs. Pau // iren- Ν. ἡ εἱρωνεία ΕΙΡΩΝΕΙΑ Subs. Ironia // iron- ΔΠ Ν 2. εἱρωρικός,-ή,-ον ΕΙΡΩΝΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Irònic,-a // // iron- ΔΠ 3. εἰς ΕΙΣ Prep. A, cap a Σ 4. εἷς, μία, ἕν ΕΙΣ, ΜΙΑ, ΕΝ Num. Un, una, 1 - α '- ΔΠ Σ 5. τὰ εἰσαγωγικά () ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ () Subs. Cometes, claudàtors Γ 6. ἐκ ΕΚ Prep. De, des de // ec- Α Κ 7. ἡ ἑκατομβή ΕΚΑΤΟΜΒΗ Subs. Hecatombe, sacrifici de cent Κ Β 8. ἑκατόν ΕΚΑΤΟΝ Num. Cent ρ // hecaton- Κ 9. ἑκκαίδεκα ΕΚΚΑΙΔΕΚΑ Num. Setze, 16 - ις '- Δ 0. ἡ ἐκκλησία ΕΚΚΛΗΣΙΑ Subs. Assemblea // eclesi-, igle- Λ. ἡ ἔκλειψις, ἐκλείψεως ΕΚΛΕΙΨΙΣ, ΕΚΛΕΙΨΕΩΣ Subs. Eclipsi Ψ 2. ἑκτακόσιοι, -αι, -α ΕΚΤΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Sis-cents 600 χ - Κ 3. ὁ Εκτωρ, Εκτορος ΕΚΤΩΡ, ΕΚΤΟΡΟΣ Subs. Hèctor Κ 4. ἡ Ελένη ΕΛΕΝΗ Subs. Helena Λ 5. ἡ ἐλευθερία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Subs. Llibertat // eleuter- Θ 6. ἡ Ελλας, Ελλαδος ΕΛΛΑΣ, ΕΛΛΑΔΟΣ Subs. Grècia // hel lad- Λ 7. Ελλην, Ελληνος ΕΛΛΗΝ, ΕΛΛΗΝΟΣ Adj. Grec, grega // hel len- Λ 8. οἱ Ελληνες,-ων ΕΛΛΗΝΕΣ, -ΩΝ Subs. Els grecs // hel len- Λ 9. ἐμός, ἐμή, ἐμόν ΕΜΟΣ, ΕΜΗ, ΕΜΟΝ Adj. Meu, meua Σ 0. ἐν ΕΝ Prep. En, dins de // en- Α Ν. ἕν ΕΝ Num. Nº 1 neutre Ν Σ,Δ Π 2. ἐνακισχίλιοι, -αι, -α ΕΝΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Nou mil, 9000-,θ- Χ 3. ἐνακόσιοι, -αι, -α ΕΝΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Nou-cents, 900 Ϡ - Κ 4. ἡ ἐνδοσκοπία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ Subs. Endoscòpia // end(o)-, escop- Π 202 bous

10 5. ἐνενήκοντα ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ Num. Noranta, 90 q - Κ 6. ἡ ἐνέργεια ΕΝΕΡΓΕΙΑ Subs. Energia Γ 7. ὁ ἐνθουσιασμός ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ Subs. Entusiasme, possessió Θ 8. ἐννέα ΕΝΝΕΑ Num. Nou, 9 - θ '- Α Ν 9. ἐννεακαίδεκα ΕΝΝΕΑΚΑΙΔΕΚΑ Num. Dinou, 19 - ιθ '- Δ 0. ἐξ ΕΞ Prep. De, des de, a partir de Ξ. ἕξ ΕΞ Num. Sis, 6 ς - Ϝ- // hex- Ξ 2. ἑξάγονος,-ον ΕΞΑΓΟΝΟΣ,-ΟΝ Adj. Hexàgon // hex-, gon- Ξ 3. ἑξακισχίλιοι, -αι, -α ΕΞΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Sis mil, 6000-,ς- Χ 4. ἑξήκοντα ΕΞΗΚΟΝΤΑ Num. Seixanta, 60 ξ - Ξ 5. ἡ ἔξοδος ΕΞΟΔΟΣ Subs. Èxode, fugida, eixida Ξ 6. ἡ ἑορτή ΕΟΡΤΗ Subs. Festa, celebració ΔΠ Τ 7. τό ἐπίγραμμα, ἐπίγράμματος ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ, ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Subs. Epigrama // epi-, gramat- Γ 8. ἡ ἐπιδημία ΕΠΙΔΗΜΙΑ Subs. Epidèmia // epi-, dem- Δ 9. τὸ ἐπίθητον ΕΠΙΘΗΤΟΝ Subs. Adjectiu // epitet- Σ 0. ὁ ἐπίλογος ΕΠΙΛΟΓΟΣ Subs. Epíleg Γ. ἡ ἐπιστολή ΕΠΙΣΤΟΛΗ Subs. Carta, epístola // epistol- Π 2. ἡ ἐποχή ΕΠΟΧΗ Subs. Època, període de temps Χ 3. ἑπτά ΕΠΤΑ Num. Set, 7 ζ - // hepta- Π 4. ἑπτακαίδεκα ΕΠΤΑΚΑΙΔΕΚΑ Num. Dèsset, 17 ιζ Π 5. ἑπτακισχίλιοι, -αι, -α ΕΠΤΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Set mil, 7000-,ζ- Χ 6. ἑπτακόσιοι, -αι, -α ΕΠΤΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Set-cents, 700 ψ - Π 7. τό ἔργον ΕΡΓΟΝ Subs. Treball, acció // erg- Γ 8. ὁ Ἑρμῆς ΕΡΜΗΣ Subs. Hermes // herme- ΔΠ Μ 9. Ερμητικός,-ή, -όν ΕΡΜΗΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Hermètic,-a - // herme- Ρ ΔΠ 0. ὁ ἔρως, ἔρωτος ΕΡΩΣ, ΕΡΩΤΟΣ Subs. Amor, Eros // erot- Ρ. ἑρωτάω ΕΡΩΤΑΩ Verb. Preguntar // erot- Ρ 2. τὸ ἐρώτημα, ἐρωτήματος ΕΡΩΤΗΜΑ, ΕΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Subs. Pregunta, erotema // erotem- Ρ 3. το ἐρωτηματικόν (;) ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟΝ (;) Subs. Interrogació (signe) // erotem- Μ 4. ἐρωτικός,-ή, -όν ΕΡΩΤΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Eròtic,-a // erot- Ρ 5. ἡ ἑταῖρα ΕΤΑΙΡΑ Subs. Hetera ΔΠ 6. ὁ ἑτεροκεντρικός, -ή,-όν ΕΤΕΡΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Heterocèntric,-a // Hetero-, Ν Τ 7. ἑτεροκεντρισμός ΕΤΕΡΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ Subs. Heterocentrisme // Hetero-, Ρ Τ 8. ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερον ΕΤΕΡΟΣ, ΕΤΕΡΑ, ΕΤΕΡΟΝ Adj. Altre, altra a // Hetero- Ρ ΔΠ centr- centr- 9. ἡ ἑτεροσεξουαλικότητα ΕΤΕΡΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Heterosexualitat Ξ 0. εὐγενής, -ές ΕΥΓΕΝΗΣ, ΕΣ Adj. Noble // eugen- Γ. ἡ Εὐροπή ΕΥΡΟΠΗ Subs. Europa Π 2. ἡ εὐσεβεία ΕΥΣΕΒΕΙΑ Subs. Pietat, Eusèbia Β 203

11 3. ἡ ἔχιδνα ΕΧΙΔΝΑ Subs. Equidna, escurçó Χ 4. ὁ Ζάκυνθος ΖΑΚΥΝΘΟΣ Subs. Jacint Ζ 5. ὁ Ζεύς, Διός ΖΕΥΣ, ΔΙΟΣ Subs. Zeus Ζ 6. ὁ Ζέφυρος ΖΕΦΥΡΟΣ Subs. Zèfir Ζ 7. ὁ ζῆλος ΖΗΛΟΣ Subs. Gelosia, enveja Ζ 8. τὸ ζῆτα ΖΗΤΑ Subs. Zeta (lletra) Ζ 9. ζυγωτός,-ή,-όν ΖΥΓΩΤΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Unit al jou, Zigot Ζ 0. ἡ ζῳοαντροπία ΖΩΙΟΑΝΤΡΟΠΙΑ Subs. Zoantropia // zo(o)-, antrop- Ζ. ὁ /ἡ ζῳοιατρής ΖΩΙΟΙΑΤΡΗΣ Subs. Veterinari,-a // zo(o)-,-iatr- Ζ 2. ἡ ζῳοιατρία ΖΩΙΟΙΑΤΡΙΑ Subs. Veterinària // zo(o)-,-iatr- Ζ 3. ἡ ζῷολογία ΖΩΙΟΛΟΓΙΑ Subs. Zoologia // zo(o)-, -logia Ζ 4. ὁ /ἡ ζῷόλογος, -η ΖΩΙΟΛΟΓΟΣ, -Η Subs. Zoòleg, zoòloga Ζ 5. τὸ ζῷον ΖΩΙΟΝ Subs. Animal // zoo- Ζ 6. ἡ ζῳοφαγία ΖΩΙΟΦΑΓΙΑ Subs. Zoofàgia // zo(o)-, fag- Ζ 7. ζῳόφαγος, -ον ΖΩΙΟΦΑΓΟΣ, -ΟΝ Subs. Zoòfag,-a // zo(o)-, fag- Ζ 8. ἡ ζῳοφιλία ΖΩΙΟΦΙΛΙΑ Subs. Zoofília // zo(o)-, fil- Ζ 9. ζῳόφιλος, -η, -ον ΖΩΙΟΦΙΛΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Zoòfil,-a // zo(o)-, fil- Ζ 0. ἡ ζῳοφοβία ΖΩΙΟΦΟΒΙΑ Subs. Zoofòbia // zo(o)-, fob- Ζ. ζῳόφοβος, -η, -ον ΖΩΙΟΦΟΒΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Zoòfob,-a // zo(o)-, fob- Ζ 2. ἡ ζώνη ΖΩΝΗ Subs. Zona, àrea // zon- Ζ 3. ἡ Ἥβη ΗΒΗ Subs. Hebe, joventut // heb- ΔΠ Β 4. ἡ Ἥβοκρατεῖα ΗΒΟΚΡΑΤΕΙΑ Subs. Hebocràcia // heb-, -cràcia Β 5. ἡ ἡγεμονία ΗΓΕΜΟΝΙΑ Subs. Hegemonia // Hegem- Γ 6. Τὸ ἤλεκτρον ΗΛΕΚΤΡΟΝ Subs. Àmbar Λ 7. ὁ ἥλιος ΗΛΙΟΣ Subs. Sol // heli- Λ 8. ὁ ἡλιότροπος ΗΛΙΟΤΡΟΠΟΣ Subs. Heliotrop // heli, trop- Π 9. ἡμεῖς, ἡμῶν ΗΜΕΙΣ Pron. Nosaltres ΔΠ 0. ἡ ἡμέρα ΗΜΕΡΑ Subs. Dia // hemer- ΔΠ. Τὸ ἧπαρ, ἥπατος ΗΠΑΡ, ΗΠΑΤΟΣ Subs. Fetge // hepat- Π 2. ἡ Ἥρα ΗΡΑ Subs. Hera ΔΠ 3. ὁ Ηρακλῆς, Ἡρακλέους ΗΡΑΚΛΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Subs. Hèracles Λ 4. τὸ ἦτα ΗΤΑ Subs. Eta (lletra) Α Τ 5. ἡ ἠχώ, ἠχούς ΗΧΩ, ΗΧΟΥΣ Subs. Eco Χ 6. τὸ θαυμαστικόν (!) ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟΝ (!) Subs. Exclamació (signe) Θ 7. τὸ θέατρον ΘΕΑΤΡΟΝ Subs. Teatre, lloc on es contempla un Θ espectacle // teatr- 8. ὁ θεοκεντρισμός ΘΕΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ Subs. Teocentrisme // teo-, centr- Θ 9. ἡ θεοκρατία ΘΕΟΚΡΑΤΙΑ Subs. Teocràcia // teo-, -cràcia Θ 0. ἡ θεολογία ΘΕΟΛΟΓΙΑ Subs. Teologia // // teo-, -logia Θ. ὁ/ ἡ θεός ΘΕΟΣ Subs. Déu, deessa // teo- Θ 2. ἡ θεραπαῖνα ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ Subs. Serventa, cuidadora Θ 204

12 3. ἡ θεραπεία ΘΕΡΑΠΕΙΑ Subs. Curació, teràpia // terap- Θ 4. ὁ θεραυπευτής ΘΕΡΑΥΠΕΥΤΗΣ Subs. Servent, cuidador, terapeuta // Θ 5. αἱ Θερμοπύλαι ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ Subs. Termòpiles Θ 6. ὁ θερμός ΘΕΡΜΟΣ Subs. Calor, estiu // term- Θ 7. ἡ Θεσσαλία ΘΕΣΣΑΛΙΑ Subs. Tessàlia Θ 8. τὸ θεώρημα, θεωρήματος ΘΕΩΡΗΜΑ, ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ Subs. Visió, espectacle, teorema Θ 9. ἡ θεωρία ΘΕΩΡΙΑ Subs. Contemplació, demostració Θ terap- teoria // teor- 0. αἱ Θῆβαι ΘΗΒΑΙ Subs. Tebes Θ. τὸ Θῆτα ΘΗΤΑ Subs. Teta (lletra) Θ 2. ὁ θυμός ΘΥΜΟΣ Subs. Timó Θ 3. ὁ θώραξ, θώρακος ΘΩΡΑΞ, ΘΩΡΑΚΟΣ Subs. Tòrax // torac- Ξ 4. ἡ Ιαπωνία ΙΑΠΩΝΙΑ Subs. Japó Π 5. ἡ ἰατρία ΙΑΤΡΙΑ Subs. Medicina // -iatr- Τ 6. ἰατρικός,-ή, -όν ΙΑΤΡΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Mèdic, -a // -iatr- Τ 7. ὁ ἰατρός ΙΑΤΡΟΣ Subs. Metge // -iatr- Τ 8. ἡ Ιβηρία ΙΒHΡΙΑ Subs. Iberia, Espanya Β 9. ἡ ἰδέα ΙΔΕΑ Subs. Idea Δ 0. ὁ ἰδιώτης ΙΔΙΩΤΗΣ Subs. Idiota, particular Δ. ἡ Ιθάκη ΙΘΑΚΗ Subs. Ítaca Θ 2. ἡ Ινδία ΙΝΔΙΑ Subs. Índia Δ 3. ἡ Ἰντερσεξουαλικότητα ΙΝΤΕΡΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Intersexualitat Ξ 4. ὁ ἱππόδρομος ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ Subs. Hipòdrom // hip(o)-, drom- Δ 5. ὁ Ιππόλυτος ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ Subs. Hipòlit // hip(o)- Π 6. ὁ ἱπποπόταμος ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ Subs. Hipopòtam // hip(o)-, potam- Π 7. ὁ ἵππος ΙΠΠΟΣ Subs. Cavall // hip(o)-, Π 8. ὁ Ισημερινός ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ Subs. Equador Μ 9. ἴσος, -η, -ον ΙΣΟΣ, ΙΣΗ, ΙΣΟΣ Adj. Igual // is(o)- Σ 0. ἱσοσκελής, -ές ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ, -ΕΣ Adj. Isòsceles // // is(o)-, escel- Λ. ἡ ισότητα μεταξύ γυναικών ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ και ανδρών ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ Subs. Igualtat entre dones i homes Ξ 2. ἡ Ισπανία ΙΣΠΑΝΙΑ Subs. Espanya Π 3. ἡ ἱστορία ΙΣΤΟΡΙΑ Subs. Història // histor- ΔΠ Τ 4. ἱστορικός,-ή, -όν ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Històric,-a // histor- Ρ ΔΠ, Τ 5. ἡ Ιταλία ΙΤΑΛΙΑ Subs. Itàlia Λ 6. τό ἰχθυοσαυρίον ΙΧΘΥΟΣΑΥΡΙΟΝ Subs. Ictiosaure // icti-, saur- Χ 7. ὁ ἰχθύς, ἰχθύος ΙΧΘΥΣ, ΙΧΘΥΟΣ Subs. Peix // icti- Χ 8. ἰχθυφάγος, -ον ΙΧΘΥΦΑΓΟΣ, -ΟΝ Adj. Ictífag,-a, que menja peix // icti- Χ 9. ἡ Ἰωνία ΙΩΝΙΑ Subs. Jònia Α Ν 205, fag-

13 0. Ἰωνικός,-ή, -όν ΙΩΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Jònic,-a Ν. τὸ ἰῶτα ΙΩΤΑ Subs. Iota (lletra) Α Τ 2. ὁ καβαλλής ΚΑΒΑΛΛΗΣ Subs. Cavall Β 3. ἡ καθέδρα ΚΑΘΕΔΡΑ Subs. Cadira, càtedra // catedr- Θ 4. ἡ κάθοδος ΚΑΘΟΔΟΣ Subs. Camí cap avall, descens, Θ 5. καί ΚΑΙ Conj. / I, també Α Κ 6. κακός κακή, κακόν κακὰ ΚΑΚΟΣ, ΚΑΚΗ, ΚΑΚΟΝ- ΚΑΚΑ Adj. Roí, roïna // cac- Α Κ 7. τὸ καλειδοσκοπεῖον ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΕΙΟΝ Subs. Calidoscopi // cal-, escop- Π 8. ἡ Καλυψώ ΚΑΛΥΨΩ Subs. Calipso Ψ 9. Τὸ κάππα ΚΑΠΠΑ Subs. Capa (Lletra) Π 0. ἡ καρδία ΚΑΡΔΙΑ Subs. Cor // cardia- Δ. αἱ καρυάτιδες ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ Subs. Cariàtides Δ 2. ὁ κάστωρ, κάστορος ΚΑΣΤΩΡ, ΚΑΣΤΟΡΟΣ Subs. Càstor Κ 3. κατά ΚΑΤΑ Prep. Cap avall, segons, cada // cata- Α Κ 4. ὁ καταλόγος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Subs. Catàleg, descripció, Γ adv. càtode, cada- enumeració // cata-, log- 5. ἡ καταρακτής ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ Subs. Cataracta Ρ 6. τὸ κατάρροον ΚΑΤΑΡΡΟΟΝ Subs. Catarro // cata-, ro- Ρ 7. ἡ κατηγορία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Subs. Categoria, classe // categor- Γ 8. ὁ Καύκασος ΚΑΥΚΑΣΟΣ Subs. Càucas // caucas- Κ 9. τὸ κέτρον ΚΕΝΤΡΟΝ Subs. Centre // centr- Ρ Ν 0. ἡ Κενύα ΚΕΝΥΑ Subs. Kènia Α Ν. ἡ κιθάρα ΚΙΘΑΡΑ Subs. Cítara, guitarra // citar- Θ 2. ἡ Κίνα ΚΙΝΑ Subs. Xina Α Ν 3. τὸ κίνημα, κινήματος ΚΙΝΗΜΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Subs. Moviment, cinema // cinemat- Α Μ 4. ἡ κλειτορίς, κλειτορίδος ΚΛΕΙΤΟΡΡΙΣ, ΚΛΕΙΤΟΡΙΔΟΣ Subs. Clítoris Λ 5. τὸ κοινόβιον ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ Subs. Cenobi Α 6. κοιτοκεντρικός, -ή, -όν ΚΟΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Coitocèntric // coit-, centr- Ν 7. ὁ κοῖτος ΚΟΙΤΟΣ Subs. Coit Σ 8. ἡ κομή ΚΟΜΗ Subs. Cua, cabellera, crimera // Α com(e)- 9. ὁ κομητής ΚΟΜΗΤΗΣ Subs. Cometa // com(e)- Κ 0. τὸ κόμμα, κόμματος ΚΟΜΜΑ, ΚOΜΜΑΤΟΣ Subs. Cop, tallament, coma, pausa Α ortogràfica // comat-. τὸ κόππα ΚΟΠΠΑ Subs. Copa (lletra) Π 2. τὸ κοράλλιον ΚΟΡΑΛΛΙΟΝ Subs. Coral Λ 3. ἡ κορώνη ΚΟΡΩΝΗ Subs. Corona // coron- Ν 4. ὁ κόσμος, κόσμου ΚΟΣΜΟΣ Subs. Univers, cosmos // cosm- Μ 5. τὸ κουβα ΚΟΥΒΑ Subs. Cuba Α 6. τὸ κουβειτ ΚΟΥΒΕΙΤ Subs. Kuwait Α 7. τὸ κρανίον ΚΡΑΝΙΟΝ Subs. Crani // cran- Ν Κ Κ 206

14 8. ἡ κρᾶσις ΚΡΑΣΙΣ Subs. Crasi, mescla, fusió // -crasi Κ 9. -κρατία -ΚΡΑΤΙΑ Subs. Poder, dominació // -cràcia Κ 0. κράτος, κράτους τὸ ΚΡΑΤΟΣ, ΚΡΑΤΟΥΣ Subs. Poder, domini // crat- Κ. ἡ Κρητή ΚΡΗΤΗ Subs. Creta Κ 2. ἡ κρίσις, κρίσεως ΚΡΙΣΙΣ, ΚΡΙΣΕΩΣ Subs. Crisi Κ 3. ἡ κρόκη ΚΡΟΚΗ Subs. Cudol // croc-, croqu- Κ 4. ὁ κροκόδειλος ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ Subs. Cocodril // croc- Κ 5. ἡ κρύπτη ΚΡΥΠΤΗ Subs. Cripta Π 6. ὁ κυβερναυτής ΚΥΒΕΡΝΑΥΤΗΣ Subs. Capità de vaixell, Cibernauta // Β Ciber-, naut- 7. ὁ κύβος ΚΥΒΟΣ Subs. Cub // Cub- Β 8. ὁ κύκλος ΚΥΚΛΟΣ Subs. Cercle, roda // cicl- Λ 9. ὁ κύλινδρος ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ Subs. Cilindre Δ 0. ἡ κωλονοσκοπία ΚΩΛΟΝΟΣΚΟΠΙΑ Subs. Colonoscòpia // colon-, escop- Π. τὸ κῶμα, κώματος ΚΩΜΑ, ΚΩΜΑΤΟΣ Subs. Sopor, son profunda, coma // Α 2. ὁ κῶμος ΚΩΜΟΣ Subs. Festí Κ 3. ἡ κωμῳδία ΚΩΜΩΙΔΙΑ Subs. Comèdia Δ 4. κωνικός,-ή,-όν ΚΩΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Cònic,-a // con- Σ comat- Κ 5. ὁ κῶνος ΚΩΝΟΣ Subs. Con // con- Σ 6. ἡ Κώρυνθος ΚΩΡΥΝΘΟΣ Subs. Corint Θ 7. ὁ λαβύρινθος ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ Subs. Laberint Θ 8. Τὸ λάμβδα ΛΑΜΒΔΑ Subs. Lambda (lletra) Λ Β 9. ἡ Λάρισα ΛΑΡΙΣΑ Subs. Larisa Λ 0. τὸ λείριον ΛΕΙΡΙΟΝ Subs. Lliri Λ. ἡ λειτουργία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Subs. Litúrgia, servei públic // liturg- Γ 2. τὸ λεξικόν ΛΕΞΙΚΟΝ Subs. Lèxic, glossari, diccionari Σ específic 3. ἡ Λέσβος ΛΕΣΒΟΣ Subs. Lesbos Β 4. ὁ/ ἡ Λέων, λέοντος ΛΕΩΝ, ΛΕΟΝΤΟΣ Subs. Lleó,lleona // leont- Λ Ξ 5. ὁ λίθος ΛΙΘΟΣ Subs. Pedra, roca // lito- Θ 6. ἡ -λογία -ΛΟΓΙΑ Subs. Ciència, estudi // -logia Γ 7. ἡ λογική ΛΟΓΙΚΗ Subs. Lògica Γ 8. ὁ λόγος ΛΟΓΟΣ Subs. Paraula, discurs, raonament, Γ logos, raó, còmput // log- 9. ἡ Λυβία ΛΥΒΙΑ Subs. Líbia Β 0. ὁ Λυκαβηττός ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ Subs. Licabet (muntanya) Β. Τὸ λυκαῖον ΛΥΚΑΙΟΝ Subs. Liceu, muntanya dels llops // Λ 2. ὁ/ ἡ Λύκος ΛΥΚΟΣ Subs. Llop, lloba // lic(o)- Λ 3. ἡ λύρα ΛΥΡΑ Subs. Lira // lir- Λ 4. λυρικός,-ή,-όν ΛΥΡΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Líric,-a Λ 5. τὸ μάθημα, μαθήματος ΜΑΘΗΜΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Subs. Coneixement, lliçó // matemat- Θ 207 lic(o)-

15 6. ἡ μαινάς, μαινάδος ΜΑΙΝΑΣ, ΜΑΙΝΑΔΟΣ Subs. Mènade Δ 7. Μακεδονικός, -ή, -όν ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Macedònic,-a Δ 8. μακρός, -ά, -όν ΜΑΚΡΟΣ, -Α, -ΟΝ Adj. Gran // macr- Μ 9. μακροχρόνιος, -ον ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ,-ΟΝ Adj. De llarga duració, dit de les Χ vocals de llarga duració // macr-, cron- 0. ἡ μανία ΜΑΝΙΑ Subs. Botgeria, mania // - mania Α. Μανίακος, μανιάκη, ΜΑΝΙΑΚΟΣ, ΜΑΝΙΑΚΗ, Adj. Maníac, -a Α Ρ μανίακον ΜΑΝΙΑΚΟΝ 2. ὁ Μαραθών, Μαραθῶνος ΜΑΡΑΘΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Subs. Marató // marat- Θ 3. ὁ Μαρόκο ΜΑΡΟΚΟ Subs. Marroc Μ 4. ὁ μάρσιππος ΜΑΡΣΙΠΠΟΣ Subs. Borsa, marsupi Π 5. ἡ Μέγαρα ΜΕΓΑΡΑ Subs. Mègara Γ 6. μέγας, μεγάλη, μέγα ΜΕΓΑΣ, ΜΕΓΑΛΗ, ΜΕΓΑ Adj. Gran // -mega- Γ 7. ἡ Μέδουσα ΜΕΔΟΥΣΑ Subs. Medusa Δ 8. ἡ μέθοδος ΜΕΘΟΔΟΣ Subs. Investigació, mode de Θ reconeixement, mètode 9. τὸ μειράκιον ΜΕΙΡΑΚΙΟΝ Subs. Jove, adolescent Μ 0. ἡ μελῳδία ΜΕΛΩΙΔΙΑ Subs. Melodia Δ. ὁ Μεξικός ΜΕΞΙΚΟΣ Subs. Mèxic Ξ 2. ἡ μεσόγειος θάλαττα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΤΤΑ Subs. Mar Mediterrània // talas- Θ 3. ἡ Μεσσηνία ΜΕΣΣΗΝΙΑ Subs. Messènia Σ 4. Μεσσηνικός,-ή,-όν ΜΕΣΣΗΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Messènic,-a Σ 5. ἡ Μεσσοποταμία ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑ Subs. Mesopotàmia // mes(o)-, Π 6. μετά ΜΕΤΑ Prep. Entre, després de // meta- Α 7. μετέωρος, -ον ΜΕΤΕΩΡΟΣ, -ΟΝ Adj. Sobre la terra, meteor Μ 8. ὁ μέτοικος ΜΕΤΟΙΚΟΣ Subs. Estranger resident Μ 9. τὸ μέτρον ΜΕΤΡΟΝ Subs. Mesura, metre Μ 0. ἡ μετωνύμια ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ Subs. Metonímia Α. μεχρί ΜΕΧΡΙ Prep. Fins, fins a, fins que Χ 2. ἡ Μῆλος ΜΗΛΟΣ Subs. Melos Μ 3. ὁ μήν, μηνός ΜΗΝ, ΜΗΝΟΣ Subs. Mes // men- Α 4. ἡ μητριαρχία ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ Subs. Matriarcat Χ 5. μία ΜΙΑ Num. Una Α 6. ὁ Μιθριδάτης ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ Subs. Mitrídates Θ 7. ἡ Μικρονησία ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ Subs. Micronèsia // micr(o)-, nes(o)- Ν 8. Μικρονησκός,-ή, -όν ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Micronèsic,-a Ν 9. μικρός, -ά, -όν ΜΙΚΡΟΣ, -Α, -ΟΝ Adj. Petit, xicotet // micr(o)- Μ 0. τὸ μικροσαυρίον ΜΙΚΡΟΣΑΥΡΙΟΝ Subs. Microsaure // micr(o)-, saur- Μ. τὸ μικροσκοπεῖον ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ Subs. Microscopi // micr(o)-, escop- Π 2. ἡ μίμησις, μιμήσεως ΜΙΜΗΣΙΣ, ΜΙΜΗΣΕΩΣ Subs. Mimesi, imitació // mime- Μ 3. ὁ Μίνως, Μίνωος ΜΙΝΩΣ, ΜΙΝΩΟΣ Subs. Minos Μ 208 potam-

16 4. ἡ μισογυνία ΜΙΣΟΓΥΝΙΑ Subs. Misogínia // mis(o)-, gin(e)- Γ 5. ἡ Μοῖρα ΜΟΙΡΑ Subs. Moira, destí Π 6. τὸ Μονακό ΜΟΝΑΚΟ Subs. Mònaco Α 7. ἡ μοναρχία ΜΟΝΑΡΧΙΑ Subs. Monarquia // mon(o)-, -arquia Χ 8. ἡ μονογαμία ΜΟΝΟΓΑΜΙΑ Subs. Monogàmia // mon(o)-, gam(o)- Γ 9. ὁ μονόλογος ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Subs. Monòleg // mon(o)-, -log(o)- Γ 0. μόνος, -η,-ον ΜΟΝΟΣ, -Η,-ΟΝ Adj. Sol,-a // mon(o)-, - Μ. μονοχρόνιος, -ον ΜΟΝΟΧΡΟΝΙΟΣ,-ΟΝ Adj. De duració única // // mon(o)-, Χ cron(o)- 2. ἡ μοῦσα ΜΟΥΣΑ Subs. Musa // mus- Μ 3. Τὸ μουσεῖον ΜΟΥΣΕΙΟΝ Subs. Museu // mus- Μ 4. τὸ μῦ ΜΥ Subs. Mi (lletra) Α Μ 5. ἡ μυθολογία ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Subs. Mitologia // mit(o)-, -logia Θ 6. ὁ μῦθος ΜΥΘΟΣ Subs. Mite // mit(o)- Θ 7. ἡ Μυκήνη ΜΥΚΗΝΗ Subs. Micenes Μ 8. μύριοι,-αι,-α ΜΥΡΙΟΙ,-ΑΙ,-Α Num. Deu-mil, ,ι- Μ 9. τὸ μυστήριον ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ Subs. Misteri // Mister- Μ 0. μύωψ, μυωπός ΜΥΩΨ, ΜΥΩΠΟΣ Adj. Miop // mi-, op- Ψ. ὁμώνιμος,-ον ὉΜΩΝΥΜΟΣ, ΟΝ Adj. Homònim,-a // hom(o)-, onim- Μ 2. ναί ΝΑΙ Adv. Si Ν 3. ἡ Ναυσικάα ΝΑΥΣΙΚΑΑ Subs. Nàusica Σ 4. ὁ ναυτής ΝΑΥΤΗΣ Subs. Astronauta // Astr-, naut- Τ 5. ἡ νεκρόπολις ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΣ Subs. Necròpoli // Necr-, poli- Π 6. νεκρός, -ά, -ό ΝΕΚΡΟΣ, -Α, -ΟΝ Adj. Mort,-a, Cadàver// -necro- Ν 7. τὸ νέκταρ, νέκταρος ΝΕΚΤΑΡ, ΝΕΚΤΑΡΟΣ Subs. Nèctar Ρ Ν 8. νεός,νεά, νεόν ΝΕΟΣ, ΝΕΑ, ΝΕΟΝ Adj. Nou, nova // ne(o)- Α Σ 9. ὁ Νέσσος ΝΕΣΣΟΣ Subs. Nessos Ν 0. τὸ νεῦρον ΝΕΥΡΟΝ Subs. Filament, nervi // neur(o)- Ρ Ν. νευροτικός,-ή,-όν ΝΕΥΡΟΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Relatiu als nervis, neuròtic,-a // Ρ Ν neur(o)- 2. ὁ Νηρεύς, Νηρέως ΝΗΡΕΥΣ, ΝΗΡΕΩΣ Subs. Nereu Ν 3. ἡ νῆσος ΝΗΣΟΣ Subs. Illa // nes(o)- Ν 4. ὁ νόμος ΝΟΜΟΣ Subs. Llei, legislació // nom(o)- Μ 5. ὁ νόσος ΝΟΣΟΣ Subs. Malaltía // nos(o)- Ν 6. τὸ νῦ ΝΥ Subs. Ni (lletra) Α Ν 7. νυκτάλοψ, νυκτάλοπος ΝΥΚΤΑΛΟΨ, ΝΥΚΤΑΛΟΠΟΣ Adj. Nictàlop, que s hi veu de nit // Ψ nict-, op- 8. ἡ νυκτερίς, νυκτερίδος ΝΥΚΤΕΡΙΣ, ΝΥΚΤΕΡΙΔΟΣ Subs. Rata penada // nict- Ν 9. ξένος, -η, -ον ΞΕΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Estranger,-a // xen(o)- Ξ 0. ἡ ξενοφοβία ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ Subs. Xenofòbia // xen(o)-, -fòbia Ξ Φ. ὁ Ξέρξης ΞΕΡΞΗΣ Subs. Xerxes (rei de Pèrsia) Ξ 2. τὸ ξῖ ΞΙ Subs. Xi (lletra) Ξ 3. ξυλόφαγος,-ον ΞΥΛΟΦΑΓΟΣ,-ΟΝ Adj. Xilòfag,-a, que menja fusta // Ξ 209

17 xil(o)-, fag(o)- 4. ἡ ξυλοφραγία ΞΥΛΟΦΡΑΓΙΑ Subs. Xilografia // xil(o)-, graf- Ξ 5. τό ὄ μέγα Ο ΜΕΓΑ Subs. Òmega (lletra) // mega- Γ 6. ὄ μικρόν Ο ΜΙΚΡΟΝ Subs. Òmicron (lletra) // micr(o)- Μ 7. ὁ, ἡ, τό Ὁ, Ἡ, ΤΟ Art. El, la ΔΠ Σ 8. ὁ ὀβολός ΟΒΟΛΟΣ Subs. Òbol (moneda) Β 9. ὀγδοήκοντα ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ Num. Vuitanta, 80 - π '- Δ 0. ἡ ὀδονταλγία ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ Subs. Odontàlgia // odont-, alg(o)- Δ. ἡ ὀδοντολογία ΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Subs. Odontologia // odont-, -logia Δ 2. ὁ ὀδούς, ὀδόντος ΟΔΟΥΣ, ΟΔΟΝΤΟΣ Subs. Dent // odont- Δ 3. ἡ Οδυσσεία ΟΔΥΣΣΕΙΑ Subs. Odissea Δ 4. ὁ Οδυσσεύς ΟΔΥΣΣΕΥΣ Subs. Odisseu, Ulisses Δ 5. οἱ, αἱ, τά ὉΙ, ἉΙ, ΤΑ Art. Els, les ΔΠ 6. ὁ Οἰδίπους, Οἰδίποδος ΟΙΔΙΠΟΥΣ, ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ Subs. Èdip // pod(o)- Δ 7. ἡ οἰκία ΟΙΚΙΑ Subs. Casa // ec(o)- Κ 8. ἡ οἰκολογία ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Subs. Ecologia // ec(o)-, -logia Γ 9. ἡ οἰκονομία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Subs. Lleis que administren la casa, Μ Economia // ec(o)-, nom- 0. ὁ οἶκος ΟΙΚΟΣ Subs. Casa, casal // ec(o)- Κ. ἡ οἶς, οἰός ΟΙΣ, ΟΙΟΣ Subs. Ovella Σ 2. ὁ οἰσοφάγος ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ Subs. Esòfag // fag(o)- Φ 3. ὀκτακισχίλιοι, -αι, -α ΟΚΤΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Vuit mil, 8000-,η- Χ 4. ὀκτακόσιοι, -αι, -α ΟΚΤΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Vuit-cents 800 ω Κ 5. ὀκτώ ΟΚΤΩ Num. Vuit 8 η Α Κ 6. ὀκτωκαίδεκα ΟΚΤΩΚΑΙΔΕΚΑ Num. Divuit, 18 - ιη '- // octo- Δ 7. ἡ ὀλιγαρχία ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ Subs. Oligarquia // olig-, -arquia Χ 8. ὀλίγος, -η, -ον ΟΛΙΓΟΣ, -Η, -ΟΝ Subs. Poc, poca// -oligo- Γ 9. ὁ Ολυμπος ΟΛΥΜΠΟΣ Subs. Olimp Π 0. τὸ Ομάν ΟΜΑΝ Subs. Oman Α. ὁ Ομηρος ΟΜΗΡΟΣ Subs. Homer Μ 2. ὁμοκεντρικός, -ή, -όν ΟΜΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, -Η,-ΟΝ Adj. Homocèntric,-a // hom(o)-, Μ 3. ὁμολόγος, -η, -ον ΟΜΟΛΟΓΟΣ, -Η, -ΟΝ Subs. Homòleg, homologa Γ 4. ὁμός,-ή, -όν ΟΜΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Igual // hom(o)- ΔΠ 5. ἡ ὁμοσεξουαλικότητα ΟΜΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Homosexualitat Ξ 6. ἡ ὁμοφοβία ΟΜΟΦΟΒΙΑ Subs. Homofòbia // hom(o)-, -fòbia Φ 7. ὁμόφωνος,-ον ʽΟΜΟΦΩΝΟΣ,-ΟΝ Adj. Homòfon,-a // hom(o)-, fon(o)- Φ 8. ὁμωνιμικός,-ή,-ον ΟΜΩΝΥΜΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Homonímic,-a // hom(o)-, -onim ΔΠ 9. ὁμώνυμος, -ον ὉΜΩΝΥΜΟΣ,-ΟΝ Adj. Homònim,-a // hom(o)-, -onim Α ΔΠ 0. τὸ ὄνομα, ὀνόματος ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑΤΟΣ Subs. Nom, adjectiu // onomat- Α Σ, Ν. ἡ ὀνομαστική ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Subs. Onomàstica // onomat- Ν 210 centr- // hom(o)-, -log(o)-

18 2. ὁ ὄνυξ, ὄνυχος ΟΝΥΞ, ΟΝΥΧΟΣ Subs. Ungla, ònix // onic- Ξ 3. ὀξύς, ὀξεία, ὀξύ ΟΞΥΣ, ΟΞΕΙΑ, ΟΞΥ Subs. Agut, aguda // oxi- Ξ 4. ὀξύτονος,-η,-ον ΟΞΥΤΟΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Oxíton, -a // oxi-, ton(o)- Ξ 5. ὁ ὀργασμός ΟΡΓΑΣΜΟΣ Subs. Orgasme Γ 6. ἡ ὀργία, -ας ΟΡΓΙΑ Subs. Agitació, cerimònia religiosa, Γ 7. ὀργίλος, -η, -ον ΟΡΓΙΛΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Agitat, -ada, οrgullós,-a Γ 8. ἡ ὀρθογραφία ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Subs. Ortografia // orto-, graf- Φ 9. ἡ ὀρθοδοντία ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΑ Subs. Ortodòncia, correccció dental // Θ orgia orto-, odont- 0. ὁρμῶν, ὁρμῶνος ΟΡΜΩΝ, ΟΡΜΩΝΟΣ Adj. Excitant // hormon- Ν. ἡ ὀρχήστρα ΟΡΧΗΣΤΡΑ Subs. Orquestra Χ 2. ὅτε, ὅταν ΟΤΕ, ΟΤΑΝ Conj. Quan ΔΠ 3. ὅτι ΟΤΙ Conj. Que ΔΠ 4. Οὖν ΟΥΝ Conj. Per tant, en conseqüència Ν 5. ἡ οὐρολογία ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Subs. Urologia // ur(o)-, -logia Γ 6. ὁ /ἡ οὐρόλογος, -η ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, -Η Subs. Uròleg, uròloga // ur(o)-, log- Γ 7. ὁ Οὐρουγουάη ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ Subs. Uruguai Γ 8. οὗτος, αὕτη, τοῦτο ΟΥΤΟΣ, ΑΥΤΗ, ΤΟΥΤΟ Adj./ pron. Aqueix, -a 9. τὸ ὀφίδιον ΟΦΙΔΙΟΝ Subs. Ofidi, serp // ofid- Φ 0. τὸ πάθος, πάθους ΠΑΘΟΣ, ΠΑΘΟΥΣ Subs. Passió, sentiment // pat(o)- Θ. ἡ παιδαγωγία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ Subs. Pedagogia // ped-, agog- Δ 2. ὁ παιδαγωγός ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Subs. Pedagog, pedagoga // // ped-, Δ 3. ὁ παιδεραστής ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗΣ Subs. Pederasta // ped- Π 4. ἡ παιδεραστία ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ Subs. Pederàstia // ped- Π 5. ἡ παιδιατρία ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΑ Subs. Pediatria // ped-, iatr- Δ 6. ὁ/ ἡ παῖς, παιδός ΠΑΙΣ, ΠΑΙΔΟΣ Subs. Nen, nena // ped- Δ 7. παλαιός, -ά, -όν ΠΑΛΑΙΟΣ, -Α, -ΟΝ Adj. Antic, antiga// pale(o)- Π 8. ἡ Παλλάς, Παλλάδος ΠΑΛΛΑΣ, ΠΑΛΛΑΔΟΣ Subs. Pal las Π 9. ὁ Παναμάς ΠΑΝΑΜΑΣ Subs. Panamà Π 0. ἡ πανδημία ΠΑΝΔΗΜΙΑ Subs. Pandèmia // pan(t)-, dem- Δ. ὁ πανηγυρικός ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ Subs. Panegíric, lloança // pan(t)-, Γ 2. τὸ Πάνθειον ΠΑΝΘΕΙΟΝ Subs. Panteó, temple dedicat a tots Θ agog- els déus i deesses // pan(t)-, te(o)- 3. ἡ πανθήρα ΠΑΝΘΗΡΑ Subs. Pantera // pan(t)-, ter(a)- Θ 4. ὁ πανικός ΠΑΝΙΚΟΣ Subs. Pànic // pan(t)-, Π 5. ἡ πανοπλία ΠΑΝΟΠΛΙΑ Subs. Panòplia // pan(t)-, (h)opl- Π 6. ἡ πανσεξουαλικότητα ΠΑΝΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Pansexualitat Ξ 7. παρά ΠΑΡΑ Prep. Junt a, al marge de // para- Π 8. ἡ παραβολή ΠΑΡΑΒΟΛΗ Subs. Comparació, paràbola // para-, Β bol- Τ 211

19 9. ὁ Παραγουάη ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ Subs. Paraguai Γ 0. τὸ παράδειγμα, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, παραδείγματος ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Subs. Exemple, paradigma Δ. ὁ παράδεισος ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Subs. Paradís Δ 2. ἡ παράδοξα ΠΑΡΑΔΟΞΑ Subs. Paradoxa // para-, dox- Ξ 3. ὁ παράσιτος ΠΑΡΑΣΙΤΟΣ Subs. Paràsit // para-, sit- Π 4. παρατακτικός, -ή, -όν ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adjec. Paratàctic,-a // para-, tactic- Π 5. ἡ παράταξις, παρατάξεως ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ Subs. Parataxi, coordinació // para-, Ξ tacti(c)- 6. ἡ παρένθεσις ( ) ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ ( ) Subs. Parèntesi // parent(e)- Θ 7. ὁ παρθενών, παρθενῶνος ΠΑΡΘΕΝΩΝ, ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ Subs. Habitacions de les dones, Θ Partenón // parten- 8. ὁ Παρνασός ΠΑΡΝΑΣΟΣ Subs. Parnàs Π 9. παροξύτονος,-η,-ον ΠΑΡΟΞΥΤΟΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Paroxíton,-a // para-, oxi- Ξ 0. ἡ Πάρος ΠΑΡΟΣ Subs. Paros (illa) Π. ἡ παρρησία ΠΑΡΡΗΣΙΑ Subs. Llibertat d expressió, parresia Π 2. πᾶς, πᾶσα, πᾶν / παντός ΠΑΣ ΠΑΣΑ ΠΑΝ -ΠΑΝΤΟΣ Adj. Tot,-a // pan(t)- Π 3. ὁ πασιφισμός ΠΑΣΙΦΙΣΜΟΣ Subs. Pacifisme Φ 4. ἡ πατριαρχία ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ Subs. Patriarcat // patri-, -arquia Χ 5. ἡ παύλα (-) ΠΑΥΛΑ (-) Subs. Guió Π 6. ὁ Πειραιεύς, -έως ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ Subs. Pireu Π 7. ἡ Πελοπόνησος ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ Subs. Peloponés Π 8. ὁ/ἡ πένης, πένητος ΠΕΝΕΣ, ΠΕΝΗΤΟΣ Subs. Treballador,-a, pobre,-a // Π 9. ἡ πενία ΠΕΝΙΑ Subs. Pobresa // pen(i)- Π 0. ὁ πεντάγωνος ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΣ Subs. Pentàgon // pent-, gon- Γ. τὸ πένταθλον ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ Subs. Pentatló // pent-, atl(o)- Θ 2. πεντακισχίλιοι, -αι, -α ΠΕΝΤΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Cinc mil, ,ε Χ 3. πεντακόσιοι, -αι, -α ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Cinc-cents, 500 φ Π 4. πέντε ΠΕΝΤΕ Num. Cinc, 5 ε // pent- Π 5. πεντεκαίδεκα ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑ Num. Quinze, 15 - ιε '- Δ 6. Πεντελικός,-ή, -όν ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ Adj. Pentèlic,-a Π 7. πεντήκοντα ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ Num. Cinquanta, 50 ν Π 8. περί ΠΕΡΙ Prep. Al voltant de // peri- Π 9. ὁ περιμετρός ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ Subs. Perímetre // peri-, metr- Π 0. τὸ περισκοπεῖον ΠΕΡΙΣΚΟΠΕΙΟΝ Subs. Periscopi // peri-, escop- Π. περισπώμενος, -η,-ον ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΟΣ, -Η,-ΟΝ Subs. Perispomen,-a // peri- Π 2. περίστυλος,-ον ΠΕΡΙΣΤΥΛΟΣ, -ΟΝ Adj.. Peristil,-a // peri-, estil- Π 3. ἡ Περσιά ΠΕΡΣΙΑ Subs. Pèrsia Π 4. ἡ Πηνελόπη ΠΗΝΕΛΟΠΗ Subs. Penélope Π 5. Τὸ πῖ ΠΙ Subs. Pi (lletra) Π 6. ὁ πίθηκος ΠΙΘΗΚΟΣ Subs. Mona, simi // pitec- Θ 7. ὁ Πίνδαρος ΠΙΝΔΑΡΟΣ Subs. Píndar Δ 212 penet-

20 8. τό πλαγκτόν ΠΛΑΓΚΤOΝ Subs. Plàncton Γ 9. ὁ πλανήτης ΠΛΑΝΗΤΗΣ Subs. Planeta Π 0. πλαστικός,-ή, -όν ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Modelable, plàstic,-a, Π. ὁ Πλάτων, Πλάτονος ΠΛΑΤΩΝ, ΠΛΑΤΟΝΟΣ Subs. Plató Λ 2. Τὸ πλῆκτρον ΠΛΗΚΤΡΟΝ Subs. Plectre, pua Π 3. ἡ πλουτοκρατεῖα ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΕΙΑ Subs. Plutocràcia // plut-, -cràcia Π 4. ὁ πλοῦτος ΠΛΟΥΤΟΣ Subs. Riquesa // plut- Π 5. τὸ πνεῦμα δασύ ΠΝΕΥΜΑ ΔΑΣΥ Subs. Esperit aspre // (p)neumat- ΔΠ Π, Δ 6. τὸ πνεῦμα ψιλόν ΠΝΕΥΜΑ ΨΙΛΟΝ Subs. Esperit suau // (p)neumat- Ψ 7. τὸ πνεῦμα, πνεύματος ΠΝΕΥΜΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Subs. Bufit, alenada // (p)neumat- Π 8. ἡ πνευμονία ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ Subs. Pneumònia // (p)neumat- Π 9. τὸ ποίημα, ποιήματος ΠΟΙΗΜΑ, ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ Subs. Poema // poemat- Π 0. ἡ ποίησις, ποιήσεως ΠΟΙΗΣΙΣ, ΠΟΙΗΣΕΩΣ Subs. Poesia // poe(t)- Π. ὁ ποιητής ΠΟΙΗΤΗΣ Subs. Poeta // poe(t)- Π 2. ὁ πόλεμος ΠΟΛΕΜΟΣ Subs. Guerra // polem- Π 3. ἡ πόλις, πόλεως ΠΟΛΙΣ, ΠΟΛΕΩΣ Subs. Ciutat // -polis Π 4. ἡ πολιτεῖα ΠΟΛΙΤΕΙΑ Subs. Constitució, govern Π 5. ἡ πολυγαμία ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ Subs. Poligàmia // poli-, gam- Γ 6. πολύγλωττος, -ον ΠΟΛΥΓΛΩΤΤΟΣ, -ΟΝ Adj. Políglota // poli-, glot- Γ 7. ὁ πολύγωνος ΠΟΛΥΓΩΝΟΣ Subs. Polígon // poli-, gon- Γ 8. ὁ πολυθεισμός ΠΟΛΥΘΕΙΣΜΟΣ Subs. Politeisme // poli-, teo- Θ 9. ἡ Πολυνησία ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Subs. Polinèsia // poli-, nes(o)- Π 0. ὁ πολυποῦς ΠΟΛΥΠΟΥΣ Subs. Pòlip, polp // poli-, pod- Π. πολύς, πολλή, πολύ ΠΟΛΥΣ, ΠΟΛΛΗ, ΠΟΛΥ Adj. Molt,-a // poli- Π 2. πολυτονικὸς τόνος ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ Subs. Accent politònic // poli-, ton- Π 3. ἡ πόρνη ΠΟΡΝΗ Subs. Prostituta // porn(o)- Π 4. ὁ Πορτογαλία ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Subs. Portugal Γ 5. ἡ πορφύρα ΠΟΡΦΥΡΑ Subs. Porpra, púrpura Φ 6. ὁ Ποσειδών, Ποσειδῶνος ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Subs. Posidó Δ 7. ὁ ποταμός ΠΟΤΑΜΟΣ Subs. Riu // potam(o)- Π 8. ὁ πούς, ποδός ΠΟΥΣ, ΠΟΔΟΣ Subs. Peu // pod- Δ 9. ὁ Πρίαπος ΠΡΙΑΠΟΣ Subs. Príap Π 0. πρό ΠΡΟ Prep. Davant de, anterior a // pro- Π. τό προγνωστικόν ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Subs. Pronòstic // pro, gnos- Γ 2. ὁ πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Subs. Pròleg // pro, log- Γ 3. προπαροξύτονος,-η,-ον ΠΡΟΠΑΡΟΞΥΤΟΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Proparoxíton,-a Ξ 4. προπερισπόμενος,-η,-ον ΠΡΟΠΕΡΙΣΠΟΜΕΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Properispomen,-a Ξ 5. προπερισπώμενος προπερισπομένη, προπερισπώμενον ΠΡΟΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΟΣ, -Η,-ΟΝ Subs. Perispomen,-a Π 213

21 6. προπερισπώμενος ΠΡΟΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΟΣ, -Η,-ΟΝ Subs. Perispomen,-a Π προπερισπομένη, προπερισπώμενον 7. πρός ΠΡΟΣ Prep. A, cap a (proximitat) Π 8. ὁ προφήτης ΠΡΟΦΗΤΗΣ Subs. Profeta Φ 9. πρῶτος, πρώτη, πρῶτον ΠΡΩΤΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Primer,-a // proto- Π 0. τὸ πτεροσαυρίον ΠΤΕΡΟΣΑΥΡΙΟΝ Subs. Pterosaure // pter(o)-, saur(o)- Π. πυγμαῖος, -α,-ον ΠΥΓΜΑΙΟΣ-Α,-ΟΝ Adj. Relatiu al colze o puny, pigmeu Γ // pigm(e)- 2. ἡ πυγμή ΠΥΓΜΗ Subs. Colze, puny // pigm(e)- Γ 3. ἡ Πυθών, Πυθῶνος ΠΥΘΩΝ, ΠΥΘΩΝΟΣ Subs. Pitó // pit(o)- Θ 4. τὸ πῦρ, πυρός ΠΥΡ, ΠΥΡΟΣ Subs. Foc // pir- Π 5. ἡ πυραμίς, πυραμίδος ΠΥΡΑΜΙΣ, ΠΥΡΑΜΙΔΟΣ Subs. Piràmide // Piramid- Π 6. ὁ ῥατσισμού ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Subs. Racisme Μ 7. τὸ ῥεῦμα, ῥεύματος ΡΕΥΜΑ, ΡΕΥΜΑΤΟΣ Subs. Reuma // reumat- ΔΠ 8. ῥευματικός,-ή,-ον ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Reumàtic,-a // reumat- Ρ ΔΠ 9. ἡ ῥητορική ΡΗΤΟΡΙΚΗ Subs. Retòrica // retor- Ρ ΔΠ 0. ῥητορικός, ῥητορική, ΡΗΤΟΡΙΚΟΣ,,-Η,-ΟΝ Adj. Retòric,-a // retor- Ρ ΔΠ ῥητορικόν. ὁ ῥήτωρ, ῥήτορος ΡΗΤΩΡ, ΡΗΤΟΡΟΣ Subs. Rètor, orador // retor- Ρ ΔΠ 2. ἡ Ρουάντα ΡΟΥΑΝΤΑ Subs. Ruanda Τ 3. ἡ Ῥουμανία ΡΟΥΜΑΝΙΑ Subs. Rumania Ρ 4. ὁ ῥυθμός ΡΥΘΜΟΣ Subs. Ritme // ritm- Θ 5. τὸ ῥῶ ΡΩ Subs. Ro (lletra) Ρ ΔΠ 6. ἡ Ρωμή ΡΩΜΗ Subs. Roma, força ΔΠ 7. ἡ Ρωσία ΡΩΣΙΑ Subs. Rúsia ΔΠ 8. τὰ σαβάνα ΣΑΒΑΝΑ Subs. Sabana Σ 9. τὸ σάβανον ΣΑΒΑΝΟΝ Subs. Llençol, sudari Σ 0. σαββατικός,-ή,-όν ΣΑΒΒΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Sabàtic, -a Σ. τὸ σάββατον ΣΑΒΒΑΤΟΝ Subs. Dissabte Σ 2. ὁ σάκκος ΣΑΚΚΟΣ Subs. Sac Σ 3. ἡ Σαλαμίς, Σαλαμῖνος ΣΑΛΑΜΙΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Subs. Salamina Μ 4. ἡ Σάμος ΣΑΜΟΣ Subs. Samos Σ Μ 5. Τὸ σάμπι ΣΑΜΠΙ Subs. Sampi (lletra) Π 6. τὸ σάνδαλον ΣΑΝΔΑΛΟΝ Subs. Sàndal Δ 7. ὁ σαρκασμός ΣΑΡΚΑΣΜΟΣ Subs. Sarcasme Μ 8. ὁ σαρκόφαγος ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ Subs. Sarcòfag // sarc(o)-, fag- Φ 9. τὸ σάρκωμα, σαρκώματος ΣΑΡΚΩΜΑ, ΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ Subs. Sarcoma // sarc(o)-, Μ 0. σατυρικός,-ή, -όν ΣΑΤΥΡΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Satíric,-a Τ. ὁ σάτυρος ΣΑΤΥΡΟΣ Subs. Sàtir Τ 2. σαυρικός,-ή, -όν ΣΑΥΡΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Sàuric,-a // -saur(o)- Ν 3. τὸ σαυρίον ΣΑΥΡΙΟΝ Subs. Rèptil // -saur(o)- Ρ Ν 214

22 4. αἱ Σειρῆνες ΣΕΙΡΗΝΕΣ Subs. Sirenes Ν 5. Σειρηνικός,-ή, -όν ΣΕΙΡΗΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Sirènic,-a Ν 6. ὁ σεισμός ΣΕΙΣΜΟΣ Subs. Sisme Σ 7. τὸ σῆμα, σήματος ΣΗΜΑ, ΣΗΜΑΤΟΣ Subs. Significat // sema(nt)- Σ 8. ἡ σημαντική ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Subs. Semàntica // sema(nt)- Σ 9. σημαντικός,-ή,-όν ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Semàntic, -a // sema(nt)- Σ 0. ἡ σημιολογία ΣΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Subs. Semiologia // sema(nt)- Γ. ἡ σηπία ΣΗΠΙΑ Subs. Sèpia Π 2. ἡ Σίβυλλα ΣΙΒΥΛΛΑ Subs. Sibil la Β 3. τὸ σῖγμα ΣΙΓΜΑ Subs. Sigma (lletra) // sigma- Σ Γ 4. σιγματικός,-ή,-όν ΣΙΓΜΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Sigmàtic, -a // sigma- Σ Ρ 5. ἡ Σικιλία ΣΙΚΙΛΙΑ Subs. Sicília Λ 6. σιμιός, - ά, -όν ΣΙΜΙΟΣ, -Α, -ΟΝ Adj. Camús,-usa // simi(o)- Π 7. ὁ σίτος ΣΙΤΟΣ Subs. Blat, aliment // sit(o)- Σ 8. ἡ σκευή ΣΚΕΥΗ Subs. Atuells, equipament, vestimenta Σ 9. ἡ σκηνή ΣΚΗΝΗ Subs. Cabana, tenda, escena // Σ 0. σκηνικός,-ή,-όν ΣΚΗΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Escènic, -a // escen- Σ Ρ. ἡ σκιά ΣΚΙΑ Subs. Ombra // esc(i)- Σ 2. σκοπέω, σκοπεῖν ΣΚΟΠΕΩ Verb Observar // -escop- Π 3. ἡ Σομαλία ΣΟΜΑΛΙΑ Subs. Somàlia Μ 4. σός, σή, σόν ΣΟΣ, ΣΗ, ΣΟΝ Adj. I 0. τὸ σῦκον ΣΥΚΟΝ Subs. Figa // sic(o)- Σ. ἡ συλλαβή ΣΥΛΛΑΒΗ Subs. Síl laba // sil lab- Β 2. ἡ συμβίωσις, συμβιώσεως ΣΥΜΒΙΩΣΙΣ, ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ Subs. Simbiosi // sin-, bio- Σ 3. συμβιωτικός, -ή, -όν ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Simbiòtic, -a // sin-, bio- Σ 215 pron. escen- Teu, teua 5. ἡ σοφία ΣΟΦΙΑ Subs. Saviesa, Sofia // sof(o)- Φ 6. ὁ Σοφοκλῆς, Σοφοκλέους ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΣΟΦΟΚΛEΟΥΣ Subs. Sòfocles // sof(o)-, -cle(s) Φ 7. ἡ Σπάρτη ΣΠΑΡΤΗ Subs. Esparta Π 8. ὁ σπασμός ΣΠΑΣΜΟΣ Subs. Convulsió, espasme // espasm- Π 9. ἡ σπογγιά ΣΠΟΓΓΙΑ Subs. Esponja Γ 0. ὁ στερεότυπος ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟΣ Subs. Estereotip // estere(o)-, tip(o)- Π. ἡ στήλη ΣΤΗΛΗ Subs. Estela // estel- Λ 2. τὸ στόμα, στόματος ΣΤΟΜΑ, ΣΤΟΜΑΤΟΣ Subs. Boca // estomat- Σ 3. στοματικός,-ή,-όν ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Estomàtic, -a // estomat- Σ 4. ὁ στομαχός ΣΤΟΜΑΧΟΣ Subs. Estómac Χ 5. ἡ στρατηγεία ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ Subs. Estratègia // estrateg- Γ 6. ὁ στρατηγός ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Subs. General, estrateg // estrateg Γ 7. ὁ στῦλος ΣΤΥΛΟΣ Subs. Columna // estil(o)- Λ 8. σύ ΣΥ Pron. Tu Σ 9. συκικός,-ή,-όν ΣΥΚΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Síquic, -a, relatiu a les figues i Σ la Figuera // sic(o)- Σ

23 4. ἡ συμφωνία ΣΥΜΦΩΝΙΑ Subs. Simfonia, sons o veus totes a Φ una // sin-, fon- 5. τὸ σύμφωνον γράμμα ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΓΡΑΜΜΑ Subs. Vocal Φ 6. σύν ΣΥΝ Prep. Amb, en companyia de // sin- Ν 7. ἡ συναγωγή ΣΥΝΑΓΩΓΗ Subs. Reunió, sinagoga // sin-, agog- Γ 8. ὁ σύνδεσμος ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Subs. Conjunció Δ 9. ἡ συνεργασίας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Subs. Cooperació Γ 0. ἡ συνέργεια ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Subs. Sinergia, treball col laboratiu Γ. τό σύνταγμα, συντάγματος ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Subs. Sintagma, cos militar Γ 2. ἡ σύνταξις, συντάξεως ΣΥΝΤΑΞΙΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ Subs. Ordenació conjunta, sintaxi // Ξ sin-, taxi- 3. ἡ συντονία ΣΥΝΤΟΝΙΑ Subs. Sintonia // sin-, ton- Τ 4. ἡ Συρακοῦσα ΣΥΡΑΚΟΥΣΑ Subs. Siracusa Ρ 5. ἡ Συρία ΣΥΡΙΑ Subs. Síria Ρ 6. ὁ/ἡ σῦς, συός ΣΥΣ, ΣΥΟΣ Subs. Porc, truja Σ 7. ἡ σφαῖρα ΣΦΑΙΡΑ Subs. Esfera, pilota // esfer- Φ 8. τὸ σχῆμα, σχήματος ΣΧΗΜΑ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ Subs. Esquema, forma, figura // Χ esquem- 9. ἡ σχολή ΣΧΟΛΗ Subs. Vacances, descans, escola // Χ 0. τὸ σῶμα, σώματος ΣΩΜΑ, ΣΩΜΑΤΟΣ Subs. Cos // somat- Σ. σωματικός,-ή,-όν ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Somàtic, -a // somat- Σ 2. τὸ Ταϊβάν ΤΑΪΒΑΝ Subs. Taiwan Α 3. ἡ ταινία ΤΑΙΝΙΑ Subs. Cinta, tènia Α Τ 4. ἡ τακτική ΤΑΚΤΙΚΗ Subs. Tàctica // tacti- Κ 5. τακτικός, -ή, -όν ΤΑΚΤΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Tàctic, -a // tacti- Κ 6. ἡ τάξις, τάξεως ΤΑΞΙΣ, ΤΑΞΕΩΣ Subs. Ordre, ordenació // taxi-, tacti- Ξ 7. τὸ ταῦ ΤΑΥ Subs. Tau (lletra) Α Τ 8. ἡ ταχυγραγία ΤΑΧΥΓΡΑΦΙΑ Subs. Taquigrafia // taqui-, graf- Χ 9. ἡ τελεία (.) ΤΕΛΕΙΑ (.) Subs. Punt Λ 0. τέσσαρα καὶ δέκα ΤΕΣΣΑΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ Num. Catorze, 14 - ιδ '- Δ. τεσσαράκοντα ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ Num. Quaranta 40 μ Κ 2. τέσσαρες, τέτταρες, τετρα- ΤΕΣΣΑΡΕΣ, ΤΕΤΤΑΡΕΣ, ΤΕΤΡΑ- escol- Num. Quatre Τ 3. τετρακόσιοι, -αι, -α ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Quatre-cents 400 υ Κ 4. τετραχίλιοι, -αι, -α ΤΕΤΡΑΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Quatre mil ,δ Χ 5. ἡ τεχνή ΤΕΧΝΗ Subs. Art, artesania, tècnica // tecn- Χ 6. τῆλε ΤΗΛΕ Adv. Des de lluny, a través de l espai Λ 7. ὁ Τηλέμαχος ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Subs. Telèmac Χ 8. τονικός,-ή, -όν ΤΟΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Tònic,-a // ton- Τ 9. ὁ τόνος ΤΟΝΟΣ Subs. Accent // ton- Τ 0. τοξικός,-ή,-όν ΤΟΞΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Tòxic,-a // tox- Ξ. ὁ τόπος ΤΟΠΟΣ Subs. Lloc // top- Π 216

24 2. ἡ τραγῳδία ΤΡΑΓΩΙΔΙΑ Subs. Tragèdia Γ Δ 3. ἡ τρανσεξουαλικότητα ΤΡΑΝΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Transexualitat Ξ 4. ἡ τρανσφοβία ΤΡΑΝΣΦΟΒΙΑ Subs. Transfòbia Φ 5. ἡ τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ Subs. Taula Ζ 6. τὸ τραπεζίον ΤΡΑΠΕΖΙΟΝ Subs. Trapezi Ζ 7. Τὸ τραῦμα, τραύματος ΤΡΑΥΜΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Subs. Trauma, ferida // traumat- Μ 8. ὁ τραυματισμός ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Subs. Traumatisme // traumat- Μ 9. τρεῖς, τρία ΤΡΕΙΣ, ΤΡΙΑ Num. Tres, 3 - γ '- Ρ Τ 0. τρία καὶ δέκα ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ Num. Tretze, 13 - ιγ '- Δ. τριάκοντα ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ Num. Trenta 30 λ Κ 2. τριακόσιοι, -αι, -α ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Tres-cents 300 τ Κ 3. ὁ τριβαδισμός ΤΡΙΒΑΔΙΣΜΟΣ Subs. Lesbianisme, tribadisme Β 4. ἡ τρῐβάς, τρῐβάδος ΤΡΙΒΑΣ, ΤΡΙΒΑΔΟΣ Subs. Tríbade, lesbiana Β 5. ὁ τρίπτυχος ΤΡΙΠΤΥΧΟΣ Subs. Tríptic Χ 6. τρισχίλιοι, -αι, -α ΤΡΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Tres mil, ,γ Χ 7. ἡ Τροῖα ΤΡΟΙΑ Subs. Troia Τ 8. ἡ Τυνησία ΤΥΝΗΣΙΑ Subs. Tunísia Τ 9. ὁ τύπος ΤΥΠΟΣ Subs. Petjada, model // tip- Π 0. ἡ τυραννία ΤΥΡΑΝΝΙΑ Subs. Tirania // tiran- Τ. τύραννικός,-ή, -όν ΤΥΡΑΝΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Tirànic,-a // tiran- Τ 2. ὁ τύραννος ΤΥΡΑΝΝΟΣ Subs. Tirà // tiran- Τ 3. τὸ τυρανοσαυρίον ΤΥΡΑΝΟΣΑΥΡΙΟΝ Subs. Tiranosaure // tiran-, saur- Ν 4. τὸ ὖ ψιλόν Υ ΨΙΛΟΝ Subs. Ípsilon (lletra) Α Ψ 5. ὁ Υάκυνθος ΥΑΚΥΝΘΟΣ Subs. Jacint Θ 6. ἡ ὕδρα ΥΔΡΑ Subs. Hidra // hidr(o)- Δ 7. τὸ ὕδωρ, ὕδατος ΥΔΩΡ, ΥΔΑΤΟΣ Subs. Aigua // hidr(o)- Δ 8. τὸ Υεμένη ΥΕΜΕΝΗ Subs. Iemen Α 9. ἡ ὕαινα ΥΙΑΙΝΑ Subs. Hiena ΔΠ 0. ὁ υἱός ΥΙΟΣ Subs. Fill ΔΠ. ὑμεῖς ΥΜΕΙΣ Pron. Vosaltres Σ ΔΠ 2. ὑμενικός,-ή,-ον ΥΜΕΝΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Himènic,-a // himen- ΔΠ 3. ὁ ὑμήν, ὑμένος ΥΜΗΝ, ΥΜΕΝΟΣ Subs. Himen, membrana // himen ΔΠ 4. υμμεναικός,-ή,-ον ΥΜΜΕΝΑΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Himenètic,-a // himen- ΔΠ 5. τὸ ὑμμεναίον ΥΜΜΕΝΑΙΟΝ Subs. Himeneu, casament // himen- ΔΠ 6. ὑμνικός,-ή, -όν ΥΜΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Hímnic,-a // himn- Ρ ΔΠ 7. ὁ ὕμνος ΥΜΝΟΣ Subs. Himne// himn- ΔΠ 8. ὑπέρ ʽΥΠΕΡ Prep. Sobre, damunt de // hiper- Π 9. ἡ ὑπερβολή ΥΠΕΡΒΟΛΗ Subs. Exageració, hipèrbole Β 0. ὁ ὕπνος ΥΠΝΟΣ Subs. Son // hipn- Π. ὑπό ʽΥΠΟ Prep. Sota, davall de // hipo- Π 2. ἡ ὑπόθεσις, ὑποθέσεως ΥΠΟΘΕΣΙΣ, ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ Subs. Hipòtesi, proposta, problema Θ 217 pràctic // hipo-, tes-

25 3. ἡ ὑπoθήκη ΥΠΟΘΗΚΗ Subs. Penyora, garantía, hipoteca Θ 4. ὁ ὑποκριτής ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ Subs. Actor, hipòcrita Π 5. ὑποτακτικός, -ή, -όν ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Hipotàctic,-a // hipo-, tacti- Π 6. ἡ ὑπόταξις, ὑποτάξεως ΥΠΟΤΑΞΙΣ, ΥΠΟΤΑΞΕΩΣ Subs. Hipotaxi,subordinació // hipo-, Ξ 7. ὑποτείνουσα ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ Subs. Hipotenusa // hipo-, ten- Π 8. ἡ ὑστέρα ΥΣΤΕΡΑ Subs. Úter // hister- ΔΠ 9. ὑστερικός,-ή,-ον ΥΣΤΕΡΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Relatiu al úter, Histèric,-a ΔΠ 218 tacti- // hister- 0. τὸ φαινόμενον ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ Subs. Aparició, fenomen // fenomen- Φ. ἡ φαλλοκρατεῖα ΦΑΛΛΟΚΡΑΤΕΙΑ Subs. Fal locràcia // fal l(o)-, -cràcia Φ 2. ὁ φαλλός ΦΑλΛΟΣ Subs. Fal lus // fal l(o)- Φ 3. τὸ φάντασμα ΦΑΝΤΑΣΜΑ Subs. Aparició, fantasma // fantasm- Φ 4. ἡ φαρμακολογία ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Subs. Farmacologia // farmac-, -logia Φ 5. τὸ φάρμακον ΦΑΡΜΑΚΟΝ Subs. Verí, fàrmac // farmac- Φ 6. ὁ Φειδίας ΦΕΙΔΙΑΣ Subs. Fídias Φ 7. ὁ φθόγγος ΦΘΟΓΓΟΣ Subs. So clar, veu // ftong- Φ 8. τὸ φῖ ΦΙ Subs. Fi (lletra) Φ 9. ἡ φιλανθρωπία ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ Subs. Filantropia // fil(o)-, antrop(o)- Φ 0. ὁ Φίλιππος ΦΙΛΙΠΠΟΣ Subs. Filip // fil(o)-, hip(o)- Φ. φίλος,-η,-ον ΦΙΛΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Amic,amiga // fil(o)- Φ 2. ἡ φιλοσοφία ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Subs. Filosofia, gust per la saviesa // Φ fil(o)-, sof(o)- 3. ὁ/ ἡ φιλοσοφός, -ή ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ,-Η Subs. Filòsof,-a // fil(o)-, sof(o)- Φ 4. ἡ φλέψ, φλεβός ΦΛΕΨ, ΦΛΕΒΟΣ Subs. Vena // fleb- Ψ 5. ὁ φόβος, - φοβία ΦΟΒΟΣ, - ΦΟΒΙΑ Subs. Por, fòbia // -fòbia Φ 6. ἡ φρήν, φρενός ΦΡΗΝ, ΦΡΕΝΟΣ Subs. Sèu de les passions, cor, ment Φ 7. ὁ φύλος ΦΥΛΟΣ Subs. Gènere Φ 8. ἡ φύσις, φύσεως ΦΥΣΙΣ, ΦΥΣΕΩΣ Subs. Naturalesa // fisi- Φ 9. ἡ φωνή ΦΩΝΗ Subs. So, veu // fon- Φ 0. τὸ φωνῆεν γράμμα ΦΩΝΗΕΝ ΓΡΑΜΜΑ Subs. Consonant Φ. τὸ φώνημα, φωνήματος ΦΩΝΗΜΑ, ΦΩΝΗΜΑΤΟΣ Subs. Fonema // fonem(at)- Φ 2. ὁ φωνόγραφος ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ Subs. Fonògraf // fon(o)-, graf- Φ 3. ἡ φωνολογία ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ Subs. Fonologia // fon(o)-, -logia Φ 4. ὁ φώσφορος ΦΩΣΦΟΡΟΣ Subs. Fòsfor, portador de la llum // Φ // fren- fos-, fot-, for- 5. τὸ Χαός, Χαούς ΧΑΟΣ, ΧΑΟΥΣ Subs. Desordre, Caos // cao-, gas- Χ 6. ὁ χαρακτήρ, χαρακτῆρος ΧΑΡΑΚΤΗΡ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ Subs. Caràcter // caracter- Χ 7. τὸ χάρισμα, χαρίσματος ΧΑΡΙΣΜΑ, ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Subs. Carisma, do // carismat- Χ 8. ἡ Χάρυβδις, Χαρύβδεως ΧΑΡΥΒΔΙΣ, ΧΑΡΥΒΔΕΩΣ Subs. Caribdis Χ 9. ἡ χείρ, χειρός ΧΕΙΡ, ΧΕΙΡΟΣ Subs. Mà // quir-, cir- Χ 0. ἡ χειρομαντεῖα ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΕΙΑ Subs. Quiromància // quir-, cir-, mant-, Χ -mància

26 . ἡ χειρουργία ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΑ Subs. Operació realitzada amb les Χ mans, cirugía // quir-, cir-, urg- 2. τὸ χῖ ΧΙ Subs. Qui (lletra) Χ 3. χίλιοι, -αι, -α ΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Mil, ,α // quil- Χ 4. ὁ χιλιόγραμμο ΧΙΛΟΓΡΑΜΜO Subs. Quilogram Χ 5. χλωρός,-ή,-όν ΧΛΩΡΟΣ, -Η,-ΟΝ Adj. Verd, verda // clor- Χ 6. χολικός,-ή,-ον ΧΟΛΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Que produeix bilis, bílic,-a, còlic Χ 7. ὁ χορός ΧΟΡΟΣ Subs. Dansa, cor // cor - Χ 8. ὁ χρόνος ΧΡΟΝΟΣ Subs. Temps, Cronos // crono- Χ 9. τὸ χρῶμα, χρώματος ΧΡΩΜΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ Subs. Color // cromat- Χ 0. ὁ χυμός ΧΥΜΟΣ Subs. Suc Χ. ὁ ψαλμός ΨΑΛΜΟΣ Subs. Psalm Ψ 2. ἡ ψαλμῳδία ΨΑΛΜΩΙΔΙΑ Subs. Psalmòdia Ψ 3. ψευδής,-ές ΨΕΥΔΗΣ,-ΕΣ Adj. Fals,-a // pseud- Ψ 4. ψευδόγραφος,-ον ΨΕΥΔΟΓΡΑΦΟΣ,-ΟΝ Adj. Pseudògraf,-a // pseud-, graf- Ψ 5. ψευδώνυμος,-ον ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΣ,-ΟΝ Adj. Pseudònim,-a // pseud-, onim- Ψ 6. τὸ ψήφισμα, ψηφίσματος ΨΗΦΙΣΜΑ, ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Subs. Decret Ψ 7. ἡ ψῆφος ΨΗΦΟΣ Subs. Vot, pedra per votar Ψ 8. τὸ ψῖ ΨΙ Subs. Psi (lletra) Ψ 9. ἡ ψυχή ΨΙΧΗ Subs. Ànima, psique // psic(o)-, Ψ 0. ὁ/ἡ ψυχιατρής ΨΥΧΙΑΤΡΗΣ Subs. Psiquiatre // psic(o)-, -iatr- Ψ. ἡ ψυχιατρία ΨΥΧΙΑΤΡΙΑ Subs. Psiquiatria // psic(o)-, -iatr- Ψ 2. ἡ ψυχολογία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Subs. Psicologia // psic(o)-, -logia Ψ 3. ἡ ψυχοπάθεια ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΑ Subs. Psicopatia // psic(o)-, -pat(ia) Ψ 4. ἡ ψωρίασις, ψωριάσεως ΨΩΡΙΑΣΙΣ, ΨΩΡΙΑΣΕΩΣ Subs. Psoriasi Ψ 5. τὸ ὦ μέγα Ω ΜΕΓΑ Subs. Òmega (lletra) // mega- Α Γ 6. ἡ Ωκεανία ΩΚΕΑΝΙΑ Subs. Oceania // ocean- Α Ν 7. Ὠκεανικός, -ή, -όν ΩΚΕΑΝΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Oceànic, -a // ocean- Σ 8. ὁ Ὠκεανός ΩΚΕΑΝΟΣ Subs. Oceà // ocean- Σ 9. ἡ ὥρα ΩΡΑ Subs. Hora // hor- Ρ 0. τό ὡρολόγιον ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ Subs. Rellotge // hor-, log- Γ 219

27 220

28 221

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Α α. Β β Γ γ δ. Ε ε. Ζ ζ. Η η. Θ θ. Ι ι. Κ κ Λ λ. Ν ν Ξ ξ. Ο ο. Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ. Υ υ. Φ φ Χ χ Ψ ψ. Ω ω

Α α. Β β Γ γ δ. Ε ε. Ζ ζ. Η η. Θ θ. Ι ι. Κ κ Λ λ. Ν ν Ξ ξ. Ο ο. Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ. Υ υ. Φ φ Χ χ Ψ ψ. Ω ω 1 Ἀκούω Τὰ Γράμματα Φωνήεντα Σύμφωνα Ὄνομα Ἤχος Α α Ε ε Η η Ι ι Ο ο Υ υ Ω ω Β β Γ γ δ Ζ ζ Θ θ Κ κ Λ λ Μ µ Ν ν Ξ ξ Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ Φ φ Χ χ Ψ ψ ἄλφα álfa [α] βῆτα víta [v] γάμμα gámma [γ] δέλτα délta [ð]

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

1- L ALFABET GREC. γ davant altra gutural (γ, κ, χ ) es pronuncia n, i es transcriu també com n: ἄγγελος 'missatger' es llegeix ánguelos

1- L ALFABET GREC. γ davant altra gutural (γ, κ, χ ) es pronuncia n, i es transcriu també com n: ἄγγελος 'missatger' es llegeix ánguelos 1- L ALFABET GREC L alfabet grec, d origen fenici o semita, té les següents 24 lletres: 1.-L alfabet grec: lectura, escriptura, transcripció MAJÚSCU LES minúscules NOM PRONUNC. TRANSCRIPCIÓ Grec Català

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΚΛΙΣΗ ὁ νεανίας ὁ Γοργίας ὁ Αἰσχίνης ὁ ἐργάτης ὁ Σπαρτιάτης [ᾱ] ὁ Τεγεάτης [ᾱ] ὁ πολίτης [ῑ] ὁ τεχνίτης [ῑ] ὁ κριτής /πληθυντικού ὁ πρεσβύτης [ῡ] /πληθυντικού ὁ δεσπότης 1 ἡ δουλεία ἡ δωρεά ἡ ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβείες - Προξενεία

Πρεσβείες - Προξενεία Πρεσβείες - Προξενεία ΑΙΓΥΠΤΟΣ Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 3, Αθήνα 210 3618612-3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ Λεωφόρος Συγγρού 253, Αθήνα 210 9403483, 210 9430922 ΑΙΤΗ ηµοκρίτου 5, Αθήνα 210 3610766 ΑΛΒΑΝΙΑ Καραχρήστου 1,

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε;

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πώς σε λένε; ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Πώς σε λένε; A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πώς σε λένε; Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος γνωρίζουν καινούργιους φίλους.

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. -από πού είσαι; Ο Αλέξανδρος γνωρίζει μια κοπέλα...

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. -από πού είσαι; Ο Αλέξανδρος γνωρίζει μια κοπέλα... ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Από πού είσαι; A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Αλέξανδρος: Από πού είσαι; Πηνελόπη: Είμαι από την Ελλάδα. Από πού είσαι; Σοφία: Πολ: Εσείς από πού είστε; Είμαι από το Βέλγιο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Σοφία είναι γραμματέας σε γραφείο. Εκεί γνωρίζει το Γιώργο Βασιλείου και το Νεκτάριο Ντίνου.

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Σοφία είναι γραμματέας σε γραφείο. Εκεί γνωρίζει το Γιώργο Βασιλείου και το Νεκτάριο Ντίνου. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Από δώ η οικογένειά μου A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Η Σοφία είναι γραμματέας σε γραφείο. Εκεί γνωρίζει το Γιώργο Βασιλείου και το Νεκτάριο Ντίνου. Καλημέρα σας. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Κύκλος επτά (7) διαλέξεων, με την συμμετοχή εννέα (9) κορυφαίων ομιλητών, με κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα την πρωτοποριακή σκέψη. Στόχος των ομιλιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ 600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ, ΝΥΞΕ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΧΗ Ή ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΦΟΝΕΥΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ. ΑΝΤΙΤΑΞΕ ΠΕΛΜΑ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ, ΘΕΣΕ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ, ΠΡΟΤΑΞΕ ΛΟΦΙΟ ΣΤΟ ΛΟΦΙΟ, ΚΡΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος.

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος. ΜΑΘΗΜΑ ΔΥΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Θεσσαλονίκη Καβάλα Κέρκυρα Θάσος Σαμοθράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ. 11ος αι. 8 ος αι.π.χ.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ. 11ος αι. 8 ος αι.π.χ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 11ος αι. 8 ος αι.π.χ. ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΙΛΩΤΕΣ-ΠΕΡΙΟΙΚΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Α ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΑΙΟΛΕΙΣ ΑΙΟΛΕΙΣ -ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.

Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Υποχρέωση ή απαλλαγή κατοχής θεώρησης για Έλληνες υπηκόους που μεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. Θεωρήσεις Εισόδου (Visas) - Θεωρήσεις για Έλληνες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σημαντική Ενημέρωση: Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού:

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ 1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: 3000 1100 π. Χ. 1100-800 πχ 800-500 πχ 500-323 πχ 323-146 πχ 146πΧ-330 μχ 2. Καταγράφω τους τρεις (3) σημαντικότερους πολιτισμούς που

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Γενικής Παιδείας

Αρχαία Γενικής Παιδείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: Αρχαία Γενικής Παιδείας ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18356 Θέμα 276 ον Σοφοκλέους Αντιγόνη, στ. 546-560 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12-12-14 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Φλωροπούλου Ρόη Θέμα 276 ον Σοφοκλέους Αντιγόνη,

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΟΜΑΔΑ Α PROJECT 3 Οι Γυναίκες Στον Ισλάμ Και Στον Χριστιανισμό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη

AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Ζώνη 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ζώνη 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ζώνη 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) Ζώνη 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ Ζώνη AΪTΗ & ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 4 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 5 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 5 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ 5 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ 5 ΑΓΚΟΛΑ 5 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 3 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 5 ΑΙΘΙΟΠΙΑ 5 ΑΪΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας ΤΘ 221. 194 02 Μαρκόπουλο. ΤηΑ: 22990 49350-1 fax: 22990 49617 e-mail: : press tief φ - www.hel.

Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας ΤΘ 221. 194 02 Μαρκόπουλο. ΤηΑ: 22990 49350-1 fax: 22990 49617 e-mail: : press tief φ - www.hel. Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας ΤΘ 221. 194 02 Μαρκόπουλο. ΤηΑ: 22990 49350-1 fax: 22990 49617 e-mail: : press tief φ - www.hel.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μαρκόπουλο 4 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ. 54 Σύμφωνα με τον Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ ΘΕΟΙ - ΛΑΤΡΕΙΑ: Αφροδίτη: Πεζογραφία, Β3, σ. 100. Πεζογραφία, Β16, σ. 116. Λατρεία Αφροδίτη : Κύπρια έπη, σ. 37. Κινύρα, Α12, σ. 42. ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Αλάτι: Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πόσο κάνει; Πόσο κοστίζει;

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πόσο κάνει; Πόσο κοστίζει; ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Πόσο κάνει; A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Βασιλική: Πωλητής: Βασιλική: Πωλητής: Σοφία: Περιπτεράς: Σοφία: Περιπτεράς: Σοφία: Περιπτεράς: Πωλητής: Πωλητής: ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πόσο κάνει; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΚΕΤΙΔΕΣ» ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΆΡΓΟΥΣ

«ΙΚΕΤΙΔΕΣ» ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΆΡΓΟΥΣ «ΙΚΕΤΙΔΕΣ» ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΆΡΓΟΥΣ Ο μύθος των Δαναΐδων, ο γενέθλιος μύθος του Άργους, αναβίωσε στο αρχαίο θέατρο της πόλης, από τη Θεατρική Ομάδα του 1ου Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης

προορισμοί και χρόνοι παραδοσης προορισμοί και χρόνοι προορισμοί, χρόνοι παράδοσης και υπηρεσίες μη Αυστρία 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 Βέλγιο 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Βουλγαρία 1 1 1 3 3 2 3 3 3 Γαλλία 1 1 1 3 3 3 3 3-4 3 3 3 Γερμανία 1 1

Διαβάστε περισσότερα

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user

sed11sp2 : 26/10/2007 1 10 : 09:47:35 user Η Μ Ο Σ Ι Α sed11sp2 Ηµ/νία: 26/10/2007 Σελίδα 1 από 10 ΧΩΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ T.E.I. Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 και για τον Σεπτέμβριο 2010

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 και για τον Σεπτέμβριο 2010 Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2010 και για τον Σεπτέμβριο 2010 Ο Ο.Π.Ε., μετά από επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής - ΕΛ.ΣΤΑΤ., παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΗΣ. Fotografias del Artista canadiense Gregory Colbert

ΗΡΑΚΛΗΣ. Fotografias del Artista canadiense Gregory Colbert ΗΡΑΚΛΗΣ. Fotografias del Artista canadiense Gregory Colbert ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΗΡΑΚΛΗΣ Γονείς Ηρακλή (γιος του Δία) και τον Ιφικλή Αμφιτρύωνας + Αλκμήνη Η Αλκμήνη γέννησε δυο παιδιά. . Η Ήρα θύμωσε όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Θέμα: «Ακολουθία Fibonacci»

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Θέμα: «Ακολουθία Fibonacci» Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Θέμα: «Ακολουθία Fibonacci» Μάθημα: Άλγεβρα Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Σκοτίδας Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα Β2 Ονοματεπώνυμο: Λαμπρινή Μαρίνα Λάππα Σχολικό έτος: 2010 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Ποιο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) Αγία Λουκία 0.2477 Αγία Λουκία κινητό 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0.2477 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες κινητό 0.2477 Άγιος Μαρίνος 0.0993 Άγιος Μαρίνος κινητό 0.2477 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

Διαβάστε περισσότερα

όταν όλα γίνονται απλά

όταν όλα γίνονται απλά εκέµβριος 2010 Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet όταν όλα γίνονται απλά Υπηρεσία Double Play L Double Play M Double Play S Telephony L Telephony M Telephony S Τέλος Eνεργοποίησης (Ενεργή

Διαβάστε περισσότερα

Ακόμη, σας στέλνουμε κατάλογο με τα σωματεία - μέλη με δικαίωμα ψήφου καθώς και τα σωματεία μέλη άνευ δικαιώματος ψήφου.

Ακόμη, σας στέλνουμε κατάλογο με τα σωματεία - μέλη με δικαίωμα ψήφου καθώς και τα σωματεία μέλη άνευ δικαιώματος ψήφου. Προς τα Σωματεία Μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Μαρκόπουλο, 8.3.2013 Συνημμένα σας στέλνουμε την Πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ι. την Τετάρτη 27.3.2013 και ώρα 11.00, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6/2014 22:00-22:55 Pre Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ & ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:55 00:55 ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 00:55-01:20 Post Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 13/6/2014 18:30-18:55 Pre Game ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ 18:55 20:55 ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπειρος: Βόρεια Αμερική

Ήπειρος: Βόρεια Αμερική Ήπειρος: Βόρεια Αμερική 1. Τροπική Β. Εύκρατη 3. Β. Πολική Ερήμου, Ορεινό, εύκρατο, τροπικό Έρημοι, τούντρα, εύκρατα φυλλοβόλα δάση, στέπες, τάιγκα, μεσογειακή, τροπικά δάση Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά

Διαβάστε περισσότερα

GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS. IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec

GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS. IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec ΧΑΙΡΕΤΕ Saludem χαίρετε, ὦ φίλοι. jaírete, o fíloi. χαῖρε, ὦ φίλε. / χαῖρε, ὦ φίλη. jaíre, o fíle. / jaíre, o fíle. Ens

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος. 1 Ο πολιτισμός ευαθείον του ανθρώπου, η φαντασία της προόδου και ο φετιχισμός της τεχνικής ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Παύλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ονοματεπώνυμα:

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ονοματεπώνυμα: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΓΙΑΛΑΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ονοματεπώνυμα: 1 οδηγίες... Παρακάτω σας δίνεται το προοίμιο της Οδύσσειας (ραψωδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΗΚΑ ΕΥΡΗΚΑ» «ΕΥΡΗΚΑ ΕΥΡΗΚΑ»

«ΕΥΡΗΚΑ ΕΥΡΗΚΑ» «ΕΥΡΗΚΑ ΕΥΡΗΚΑ» «ΕΥΡΗΚΑΕΥΡΗΚΑ» «ΕΥΡΗΚΑ ΕΥΡΗΚΑ» ΤΑΚΕΦΑΛΑΙΑΤΟΥΒΙΒΛΙΟΥ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2. ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΘΑΛΗΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ, ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ 3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ Η ΕΠΙΝΟΗΣΗ; 4. Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Η Σπάρτη ήταν πόλη- κράτος στην Αρχαία Ελλάδα, χτισμένη στις όχθες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1. Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες ίσες μία προς μία, τότε είναι: A. 1 B. 1 Γ. 0

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1. Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες ίσες μία προς μία, τότε είναι: A. 1 B. 1 Γ. 0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες ίσες μία προς μία, τότε είναι: A. Ίσα B. Όμοια Γ. Ισεμβαδικά 2. Ποιος αριθμός διπλασιαζόμενος δεν μεταβάλλεται: A. 1 B. 1 Γ. 0 3. Σε ένα τρίγωνο τα μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τα Πλατωνικά και Αρχιµήδεια Στερεά

Λίγα λόγια για τα Πλατωνικά και Αρχιµήδεια Στερεά Λίγα λόγια για τα Πλατωνικά και Αρχιµήδεια τερεά (Κανονικά και Ηµικανονικά Πολύεδρα) Λίγα Ιστορικά στοιχεία ηµ. Μπουνάκης χ. ύµβουλος Μαθηµατικών dimitrmp@sch.gr Ιούνιος 2011 Κανονικό Πολύεδρο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Ελληνικό Δωδεκάεδρον. Ιάσων Γιάννης Σχίζας 12 Απριλίου 2009

Ιερό Ελληνικό Δωδεκάεδρον. Ιάσων Γιάννης Σχίζας 12 Απριλίου 2009 Ιερό Ελληνικό Δωδεκάεδρον Ιάσων Γιάννης Σχίζας 12 Απριλίου 2009 Ενότητες Ιερό Ωό της Δημιουργίας - Κοσμογονία, Οντογονία, Θεογονία 6 Ορφικές Βασιλείες, Δημιουργία της Ψυχής Αριθμός Ψυχής DNA Έλικες, 6

Διαβάστε περισσότερα

Α, ι* 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ. 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑΣΕΙΣ. Η δημιουργία των εθνικών κρατών 3"\ \ \! -.Χ. Διασυνδέσεις.

Α, ι* 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ. 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑΣΕΙΣ. Η δημιουργία των εθνικών κρατών 3\ \ \! -.Χ. Διασυνδέσεις. 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑΣΕΙΣ Η δημιουργία των εθνικών κρατών Να ένας χάρτης της Ευρώπης στις αρχές του 19ου αιώνα Όπως διαπιστώνεις, τα σύνορα των χωρών ήταν πολύ διαφορετικά από τα σημερινά Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο Το KNX είναι το Πρότυπο CENELEC EN 50090 το μοναδικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Οικιακά και Κτιριακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (HBES) βασισμένο στο KNX.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ISBN ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ (Παρουσίαση Λογοτεχνικών Κειμένων) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Σαρρή, Ζ., Τα στενά παπούτσια ΠΑΤΑΚΗΣ Τριβιζάς, Ε., Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές ΚΕΔΡΟΣ α. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1 το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 2 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 3 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ αντίγραφο από πρωτότυπο του 3ου π.χ. αι. της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

»Για τον λόγο ότι, μέσα σ αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, Επειδή, και δικό του γένος είμαστε»1.

»Για τον λόγο ότι, μέσα σ αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, Επειδή, και δικό του γένος είμαστε»1. υγκέντρωση απογεύματος αββάτου 2 Απριλίου 2011 Εδραιώνοντας ένα σπιτικό επικεντρωμένο στον Φριστό Από τον Πρεσβύτερο Ρίτσαρντ Μέινς Σων Εβδομήκοντα τις αρχές της υπηρέτησής μου ως νέου ιεραποστόλου στην

Διαβάστε περισσότερα

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας

Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ρωσική Αγορά καλλυντικών & προϊόντων αρωματοποιίας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΛΛΑΣ ΠΝΕΥΜΑ. στην αρχαία Ελλάδα. Σύνδεση με τη σχολική ύλη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΗΣ

ΑΜΙΛΛΑΣ ΠΝΕΥΜΑ. στην αρχαία Ελλάδα. Σύνδεση με τη σχολική ύλη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΗΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΜΙΛΛΑΣ στην αρχαία Ελλάδα Σύνδεση με τη σχολική ύλη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ.

Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ. Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ. Η Βαβυλωνιακή αστρολογία λέγεται ότι είχε επηρεάσει τους Έλληνες ήδη από τα μέσα του 4ου π.χ. αιώνα. Ακόμη και αν η προέλευση της αστρολογίας των

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Μακαρίου & Παπανικολή 3, 1077 Λευκωσία, Κύπρος. τηλ: +357 22 751325. www.art.com.cy

Λεωφ. Μακαρίου & Παπανικολή 3, 1077 Λευκωσία, Κύπρος. τηλ: +357 22 751325. www.art.com.cy Alpha Gallery Λεωφ. Μακαρίου & Παπανικολή 3, 1077 Λευκωσία, Κύπρος τηλ: +357 22 751325 www.art.com.cy À π ƒ Εξώφυλλο ΟΘεόδωρος Κολοκοτρώνης 100x70 εκ. Απέναντι Σελίδα Ο Κατσαντώνης οδηγείται στα Γιάννενα

Διαβάστε περισσότερα

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ π ƒπ ÃOª ø ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................. 17 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......... 25 Α. Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......................

Διαβάστε περισσότερα

ERRATA. and CORRIGENDA ROBERT DUNCAN S COLLECTED EARLY POEMS AND PLAYS. and COLLECTED LATER POEMS AND PLAYS. edited by Peter Quartermain

ERRATA. and CORRIGENDA ROBERT DUNCAN S COLLECTED EARLY POEMS AND PLAYS. and COLLECTED LATER POEMS AND PLAYS. edited by Peter Quartermain ERRATA and CORRIGENDA to ROBERT DUNCAN S COLLECTED EARLY POEMS AND PLAYS and COLLECTED LATER POEMS AND PLAYS edited by Peter Quartermain (University of California Press, 2012 & 2014) Compiled by Robert

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. Το δράμα 1. Τι είναι το δράμα και ποια στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό από προγενέστερες μορφές ποίησης; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σχολικό βιβλίο σελίδα 9: «Το δράμα είναι μια σύνθετη στους θεατές». 2. Από πού προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. Η Αθηνά είναι η θεά της σοφίας Γονείς:Δίας Παππούς:Κρόνος Γιαγιά: Ρέα

ΑΘΗΝΑ. Η Αθηνά είναι η θεά της σοφίας Γονείς:Δίας Παππούς:Κρόνος Γιαγιά: Ρέα ΑΘΗΝΑ Η Αθηνά είναι η θεά της σοφίας Γονείς:Δίας Παππούς:Κρόνος Γιαγιά: Ρέα Τι προστάτευε Προστάτευε τους αδικημένους και τους ήρωες Σύμβολα Ελιά Κουκουβάγια Κόκορας Φίδι Ομάδα Μαρσέλ Τρίφκας Νίκος Λιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3. οἱ ἀριθμοί (The Numbers) 3.1 Introduction to Numbers

Μάθημα 3. οἱ ἀριθμοί (The Numbers) 3.1 Introduction to Numbers Μάθημα 3 οἱ ἀριθμοί (The Numbers) Double sigma Older Attic dialects often use a double tau instead of a double sigma. 3.1 Introduction to Numbers There is more to numbers than you first might expect. There

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Εἰ καὶ δυνήσῃ γ τοῖς φίλοις δ ὀρθῶς φίλη. Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Εἰ καὶ δυνήσῃ γ τοῖς φίλοις δ ὀρθῶς φίλη. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 9 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 82-99. Να μεταφραστεί το τμήμα: Εἰ καὶ δυνήσῃ γ τοῖς φίλοις δ ὀρθῶς φίλη. 2. Να εντοπίσετε στο παρακάτω κείμενο δύο ανακρίβειες και στη θέση τους να γράψετε το σωστό.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Η ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γενικευμένη Γεωμετρία, που θα αναπτύξουμε στα παρακάτω κεφάλαια, είναι μία «Νέα Γεωμετρία», η οποία προέκυψε από την ανάγκη να γενικεύσει ορισμένα σημεία της Ευκλείδειας

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ Λογότυπος Ο λογότυπος Μέγεθος λογοτύπου Πλαίσιο σήματος (προστατευτική ζώνη) Εφαρμογή χρωμάτων λογοτύπου Προσαρμογή γλώσσας λογοτύπου Απαγορευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 6: Kυνισμός Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack

PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PayAsYouGo & Holiday Prepaid Pack Pay Monthly PayMonthly & PayAsYouGo International Call Saver 19% VAT 19% VAT 19% VAT Αγία Λουκία κινητό 0.2635 0.2856 0.2101 Αγία Λουκία σταθερό 0.2635 0.2635

Διαβάστε περισσότερα

Δεν ακούω δεν βλέπω δεν μιλάω. Το ασχημόπαπο Γιαπωνέζικοι κήποι Χορεύοντας με τα χρώματα. Κωμωδία. Παιδικές παραστάσεις. τιμή αρχική.

Δεν ακούω δεν βλέπω δεν μιλάω. Το ασχημόπαπο Γιαπωνέζικοι κήποι Χορεύοντας με τα χρώματα. Κωμωδία. Παιδικές παραστάσεις. τιμή αρχική. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1963 ΓΡΑΦΕΙΑ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30-104 32 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5293240, 210-5233187 Θ Ε Α Τ Ρ Α 2010-2011 FAX: 210-5233187 www.fisiolatris.gr

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η ΠΥΡΑΜΙ Α ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ

4.4 Η ΠΥΡΑΜΙ Α ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 1 4.4 Η ΠΥΡΜΙ ΚΙ Τ ΣΤΟΙΧΕΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙ 1. Πυραµίδα Ονοµάζεται ένα στερεό του οποίου µία έδρα είναι ένα οποιοδήποτε πολύγωνο και όλες οι άλλες έδρες του είναι τρίγωνα µε κοινή κορυφή. ύο πυραµίδες φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Εστία Η Εστία ήταν η μεγαλύτερη κόρη και το πρώτο παιδί του Κρόνου και της Ρέας, γι' αυτό και τέθηκε επικεφαλής όλων των μεγάλων Θεοτήτων. Προστάτιδα της οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ι Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Ο Μ Ω Ν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ Α Τ Η Γ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ρ Ι Α ΠΝΕΩΝ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014 Αστροφωτογραφίες Ελλήνων Ερασιτεχνών Αστρονόμων. Επιμέλεια: Γ. Μποκοβός - Α. Βοσινάκης

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014 Αστροφωτογραφίες Ελλήνων Ερασιτεχνών Αστρονόμων. Επιμέλεια: Γ. Μποκοβός - Α. Βοσινάκης ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 204 Αστροφωτογραφίες Ελλήνων Ερασιτεχνών Αστρονόμων Επιμέλεια: Γ. Μποκοβός - Α. Βοσινάκης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 204 Νεφέλωμα NGC 6888 στον Κύκνο - Αντώνης Αγιομαμίτης ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα