LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES"

Transcript

1 LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES

2 L ALFABET GREC I EL NOM SE DE LES SEUES LLETRES GREC LLATÍ 9 ALEMANY ANGLÈS CATALÀ CASTELLÀ FRANCÈS tõ lfa ΑLFA ALPHA Die Alpha Alpha L alfa La alfa L alpha tõ báta BHTA BĒTA Die Beta Beta La beta La beta La bêta tõ g mma GAMMA GAMMA Die Gamma Gamma La gamma La gamma La gamma tõ dšlta DELTA DELTA Die Delta Delta La delta La delta La delta tõ œ yilòn E YILON EPSILON Die Epsilon Epsilon L èpsilon La épsilon L epsilon tõ záta ZHTA ZĒTA Die Zeta Zeta La zeta La dseta La zêta tõ Ãta HTA ĒTA Die Eta Eta L eta La eta L êta tõ qáta QHTA THĒTA Die Theta Theta La teta La zeta La thêta tõ îta IWTA IŌTA Die Iota Iota La iota La iota La iota tõ k ppa KAPPA KAPPA Die Kappa Kappa La capa La cappa La kappa tõ l mbda LAMBDA LAMBDA Die Lambda Lambda La lambda La lambda La lambda tõ mà MU MY Die My My La mi La mi La mu tõ nà NU NY Die Ny Ny La ni La ni La nu tõ x XI XĪ Die Xi Xi La xi La xi La ksi tõ Ô mikròn OMIKRON OMICRON Die Omicron Omicron L òmicron La ómicron L omicron tõ p PI PĪ Die Pi Pi La pi La pi La pi tõ r(î RW RHŌ Die Rho Rho La ro La ro La rho tõ s gma SIGMA SĪGMA Die Sigma Sigma La sigma La sigma La sigma tõ taà TAU TAU Die Tau Tau La tau La tau La tau tõ á yilòn U YILON YPSILON Die Ypsilon Ypsilon L ípsilon La ípsilon La upsilon tõ f FI PHĪ Die Phi Phi La fi La fi La phi tõ c CI CHĪ Die Khi Khi La qui La ji La khi tõ y YI PSĪ Die Psi Psi La psi La psi La psi tõ ð mšga 10 W MEGA ŌMEGA Die Omega Omega L òmega La omega L oméga 9 Les lletres gregues passaren en llatí a la primera declinació, motiu per la qual cosa el seu gènere es femení. Marquem les vocals llargues. 10 A més d aquestes lletres, l alfabet grec posseïa altres que al s. V ac. caigueren en desús i passaren a utilitzar-se com a signes numèrics: la digamma o wau -# #aà- val 6, la copa -% kòppa- val 90 i la sampi -"s n

3 ÍNDEX GENERAL DE PARAULES APAREGUDES 196

4 Minúscula Majúscula Classe Significat // base lèxica localitzador 1. ἀγενής,-ές ΑΓΕΝΗΣ,-ΕΣ Adj. Asexual // a-, gen- Γ 2. ἡ ἀγορά ΑΓΟΡΑ Subs. Àgora, plaça pública // agor- Γ 3. ὁ ἀγών, ἀγώνος ΑΓΩΝ, ΑΓΩΝΟΣ Subs. Combat, certamen // agon- Γ 4. Οἱ ἀγῶνες ΑΓΩΝΕΣ Subs. Combats, jocs // agon- Γ 5. ἡ ἀγωνία ΑΓΩΝΙΑ Subs. Contesa, lluita, angoixa, agonia Γ // agon- 6. ἡ Αθηνά ΑΘΗΝΑ Subs. Atena // aten- Θ 7. αἱ Αθῆναι ΑΘΗΝΑΙ Subs. Atenes// aten- Θ 8. ὁ Αἴγυπτος ΑΙΓΥΠΤΟΣ Subs. Egipte // egipt- Γ 9. ὁ Αιδης ΑΙΔΗΣ Subs. Hades Δ 10. ὁ αἰθήρ, αἰθέρος ΑΙΘΗΡ, ΑΙΘΕΡΟΣ Subs. Èter, la part més alta de la volta Θ celest // eter- 11. ἡ Αἰθιοπία ΑΙΘΙΟΠΙΑ Subs. Etiòpia // etiop- Θ 12. τὸ αἷμα, αἵματος ΑΙΜΑ, ΑΙΜΑΤΟΣ Subs. Sang // hem(at)- ΔΠ 13. ἡ αἱμορραγία ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ Subs. Hemorràgia Γ 14. τὸ αἴνιγμα, αἰνίγματος ΑΙΝΙΓΜΑ, ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ Subs. Enigma, endevinalla // enigmat- Γ 15. ἡ αἷρεσις, αἱρέσεως ΑΙΡΕΣΙΣ, ΑΙΡEΣΕΩΣ Subs. Elecció, heretgia // here- Τ 16. αἱρετικός, -ή,-όν ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, -ΚΗ, -ΚΟΝ Adj. Herètic,-a Τ 17. ἡ αἴσθησις, αἰσθήσεως ΑΙΣΘΗΣΙΣ, ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ Subs. Sensació, percepció // este(t)- Θ 18. ὁ αἰσθητής ΑΙΣΘΗΤΗΣ Subs. Esteta Θ 19. ὁ Αἰσχίνης ΑΙΣΧΙΝΗΣ Subs. Èsquines Χ 20. ἡ Αΐτη ΑΙΤΗ Subs. Haití Τ 21. τὸ ἄκαρι ΑΚΑΡΙ Subs. Insecte petit, àcar // acar- Κ 22. ἡ Ακαρνανία ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Subs. Acarnània Ν 23. ἡ ἀκρόπολις, ἀκροπόλεως ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Subs. Acròpoli // acr(o)-, poli- Π 24. ἡ Αλγερία ΑΛΓΕΡΙΑ Subs. Algèria Γ 25. ὁ Αλέξανδρος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Subs. Alexandre // andr- Ξ 26. ἡ ἀλλεργία ΑΛΛΕΡΓΙΑ Subs. Al lèrgia Γ 27. ἄλλος,-η,-ο ΑΛΛΟΣ.-Η,-Ο Adj. Altre,-a // al l- Λ 28. ὁ ἅλς, ἁλός ΑΛΣ, ΑΛΟΣ Subs. Mar, sal // hal- Λ 29. τὸ ἄλφα ΑΛΦΑ Subs. Alfa (lletra) // alfa- Α 30. ἡ Αμαζών, Αμαζῶνος ΑΜΑΖΩΝ, ΑΜΑΖΩΝΟΣ Subs. Amazona Ζ 31. αἱ Αμαζῶνες ΑΜΑΖΩΝΕΣ Subs. Amazones Ζ 32. ἡ Αμερική ΑΜΕΡΙΚΗ Subs. Amèrica Μ 33. ἡ ἀμοιβή ΑΜΟΙΒΗ Subs. Canvi, ameba Β 34. ἀνά ΑΝΑ Prep. Cap amunt, cap enrere // ana- Α Ν 35. ἡ ἀναλογία ΑΝΑΛΟΓΙΑ Subs. Analogia, comparació Γ 36. ἡ ἀναρχία ΑΝΑΡΧΙΑ Subs. Anarquia // an-, arqu-, arc- Χ 37. ὁ ἀναχρονισμός ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Subs. Anacronisme // cron- Χ 38. οἱ ἄνδρες ΑΝΔΡΕΣ Subs. Homes// andr- Δ 39. ὁ ἀνδροκεντρισμός ΑΝΔΡΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ Subs. Androcentrisme // centr- Δ 197

5 40. ἡ ἀνδροκρατία ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΙΑ Subs. Androcràcia// crac(i)- Δ 41. ὁ ἀνήρ, ἀνδρός ΑΝΗΡ, ΑΝΔΡΟΣ Subs. Home, varó, Andreu // aner-, Ν Δ 42. ὁ/ἡ ἄνθρωπος ΑΝΘΡΩΠΟΣ Subs. Persona, ésser humà // antrop- Θ 43. ἡ ἀνοργασμία ΑΝΟΡΓΑΣΜΙΑ Subs. Anorgàsmia// an-, orgasm- Γ 44. ἡ Ανταρκτική ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ Subs. Antàrtica Ν 45. ἀντί ΑΝΤΙ Prep. Enfront de, contra // anti- Α Τ 46. ἡ ἀντινομία ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ Subs. Antinòmia // nom(i)- Α 47. ὁ ἀντωνυμός ΑΝΤΩΝΥΜΟΣ Subs. Antònim, pronom // onim- 48. ἡ ἄνω τελεία ( ) ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΑ ( ) Subs. Punt alt Λ 49. τὸ ἀξίωμα, ἀξιώματος ΑΞΙΩΜΑ, ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ Subs. Axioma Ξ 50. ἡ ἀορτή ΑΟΡΤΗ Subs. Aorta Τ 51. ἀπό ΑΠΟ Prep. De, des de, a partir de // apo- Π 52. ὁ ἀποκλεισμός ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Subs. Submissió Π 53. ὁ Απόλλων, Απόλλονος ΑΠΟΛΛΩΝ, ΑΠΟΛΛΟΝΟΣ Subs. Apol lo Π 54. ἡ ἀπολογία ΑΠΟΛΟΓΙΑ Subs. Apologia, defensa // -logia Γ 55. ἡ ἀποπληξία ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ Subs. Apoplexia Ξ 56. Ἄραψ, Ἄραβος ΑΡΑΨ, ΑΡΑΒΟΣ Adj. Àrab Ψ 57. ἡ Αργεντινή ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Subs. Argentina Γ 58. ὁ/ἡ ἀρήν, ἀρνός ΑΡΗΝ, ΑΡΝΟΣ Subs. Corder, be // arn(o)- Ρ 59. ὁ Ἄρης ΑΡΗΣ Subs. Ares Ρ 60. ἡ ἄρθρωσις, ἀρθρώσεως ΑΡΘΡΩΣΙΣ, ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ Subs. Articulació, artrosi //, artr- Θ 61. ἡ ἀριθμητική ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ Subs. Aritmètica // aritm- Θ 62. ὁ ἄριθμος ΑΡΙΘΜΟΣ Subs. Número // aritm- Θ 63. ἀριστερός,-ά,-όν ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ,-Α, -ΟΝ Adj. Esquerre,-a // arist(er)- Ρ 64. ἡ ἀριστοκρατεία ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΕΙΑ Subs. Aristocràcia // arist- Ρ 65. ἀριστοκρατικός,-ή, -όν ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Aristocràtic,-a Ρ 66. τὸ ἄριστον ΑΡΙΣΤΟΝ Subs. Desdejuni // arist- Ρ 67. ἄριστος, ἀρίστη, ἄριστον ΑΡΙΣΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΗ, ΑΡΙΣΤΟΝ Adj. Millor // arist- Ρ Τ 68. ὁ/ἡ ἄρκτος ΑΡΚΤΟΣ Subs. Os, osa // arct- Ρ 69. τὸ ἅρμα, ἅρματος ΑΡΜΑ, ΑΡΜΑΤΟΣ Subs. Carro Ρ 70. ἡ ἁρμονία ΑΡΜΟΝΙΑ Subs. Harmonia Μ 71. ἄρσην, -εν / ἄρσενος ΑΡΣΗΝ, ΑΡΣΕΝ /ΑΡΣΕΝΟΣ Adj. Masculí, mascle // arsen- Ρ 72. ἡ Ἄρτεμις, Ἀρτέμιδος ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Subs. Artemisa Μ 73. ἡ ἀρτηρία ΑΡΤΗΡΙΑ Subs. Artèria Ρ 74. ἡ ἀρχαιολογία ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Subs. Arqueologia // arque- Χ 75. ὁ / ἡ ἀρχαιόλογος,-η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ,-Η Subs. Arqueòleg, arqueòloga Χ 76. ὁ ἀρχέτυπος ΑΡΧΕΤΥΠΟΣ Subs. Arquetip, primer model // arque- Χ andr-, arci-, tip- 77. ἡ ἀρχή ΑΡΧΗ Subs. Començament, govern // arc- Χ 78. ἡ ἀρχία ΑΡΧΙΑ Subs. Govern, poder Χ 79. ἡ ἀσεξουαλικότητα ΑΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Asexualitat Ξ 198

6 80. τὸ ἆσθμα, ἄσθματος ΑΣΘΜΑ, ΑΣΘΜΑΤΟΣ Subs. Asma // Asmat- Θ 81. ἡ Ασία ΑΣΙΑ Subs. Àsia Σ 82. Ἀσιατικός,-ή, -όν ΑΣΙΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Asiàtic, -a Σ 83. ἀσιγματικός,-ή, -όν ΑΣΙΓΜΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Asigmàtic,-a Ρ 84. ἡ ἄσκησις, ἀσκήσεως ΑΣΚΗΣΙΣ, ΑΣΚΗΣΕΩΣ Subs. Exercici físic, intel lectual // Κ 85. ὁ ἀσκητής ΑΣΚΗΤΗΣ Prep. Asceta, esportista // ascet- Κ 86. ἀσκητικός,-ή,-όν ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Ascètic,-a Σ asces- Σ 87. ἡ ἀστρολογία ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ Subs. Astrologia // Astr- Γ 88. τὸ ἄστρον ΑΣΤΡΟΝ Subs. Astre, estrella // Astr- Τ 89. ὁ ἀστροναυτής ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ Subs. Astronauta // Astr-, naut- Τ 90. ἡ ἀστρονομία ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Subs. Astronomia // Astr-, -nomia Τ 91. ἡ ἀταραξία ΑΤΑΡΑΞΙΑ Subs. Ataràxia, impertorbabilitat Ξ 92. οἱ Ατλαντες, -ων ΑΤΛΑΝΤΕΣ, -ΩΝ Subs. Atlants Λ 93. ὁ Ατλας, Ατλαντος ΑΤΛΑΣ, ΑΤΛΑΝΤΟΣ Subs. Atlas Λ 94. ἄτονος, -ον ΑΤΟΝΟΣ, ΑΤΟΝΟ Adj. Àton,-a Τ 95. ἡ αὐγή ΑΥΓΗ Subs. Auge, augment Γ 96. ἡ Αὐστραλία ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Subs. Austràlia Λ 97. αὐτός,-ή, -ό ΑΥΤΟΣ, ΑΥΤΗ, ΑΥΤΟ Adj./ 3. βαρύτονος,-η,-ον ΒΑΡΥΤΟΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Baríton,-a Β 4. ἡ βασιλεῖα ΒΑΣΙΛΕΙΑ Subs. Reina // basil- Β 5. ὁ βασιλεύς, βασιλέως ΒΑΣΙΛΕΥΣ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ Subs. Rei // basil- Β 6. ὁ βασιλίσκος ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ Subs. Reietó, basilisc // basil- Β 7. τὸ Βατικανό BATIKANO Subs. Baticà Α 8. ὁ βάτραχος ΒΑΤΡΑΧΟΣ Subs. Granota, batraci // batrac- Χ 9. ἡ Βενεζουέλα ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ Subs. Venezuela Ζ 0. τὸ βῆτα ΒΗΤΑ Subs. Beta (lletra) Α Β. ἡ βία ΒΙΑ Subs. Violència Α 2. τὸ βιβλίον ΒΙΒΛION Subs. Llibre // bibli- Β 3. ἡ βιβλιοθήκη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Subs. Biblioteca // // bibli-, -teca Θ 4. ἡ Βίβλος ΒΙΒΛΟΣ Subs. Biblos (ciutat) Β 5. τὸ Βιετνάμ ΒΙΕΤΝΑΜ Subs. Bietnam Α 6. ἡ βιoλογία ΒΙΟΛΟΓΙΑ Subs. Biologia // bio- Β 7. ὁ/ ἡ βιόλογος, -η ΒΙΟΛΟΓΟΣ, -Η Subs. Biòleg, biòloga // bio- Β 8. ὁ βίος ΒΙΟΣ Subs. Vida // bio- Σ Β 9. βιοτικός,-ή,-όν ΒΙΟΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Biòtic, -a // bio- Σ 199 pron. Mateix,-a 98. ἡ αὐτοψία ΑΥΤΟΨΙΑ Subs. Autòpsia Ψ 99. ὁ Αχιλλεύς, Αχιλλέως ΑΧΙΛΛΕΥΣ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ Subs. Aquil les Χ 0. τὸ βακτήριον ΒΑΚΤΗΡΙΟΝ Subs. Bastonet, bactèria // bacter- Β. τὸ βαπτιστήριον ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟΝ Subs. Baptisteri // Baptis- Β 2. βάρβαρος,-α,-ον ΒΑΡΒΑΡΟΣ,-Α,-ΟΝ Adj. Estranger,-a, bàrbar,-a // Β barbar- Τ

7 0. ἡ βοή ΒΟΗ Subs. Crit // bo(a)- Α. ἡ Βολιβία ΒΟΛΙΒΙΑ Subs. Bolívia Β 2. ὁ βόμβος ΒΟΜΒΟΣ Subs. Soroll sord, bombo Β 3. ὀ Βορέας ΒΟΡΕΑΣ Subs. Bòrees, vent del nord // bore(a)- Β 4. ἡ βοσκή ΒΟΣΚΗ Subs. Prat, bosc // bosc- Β 5. ἡ βοτανή ΒΟΤΑΝΗ Subs. Planta// botan- Β 6. ὁ βουβών, βουβῶνος ΒΟΥΒΩΝ, ΒΟΥΒΩΝΟΣ Subs. Engonal, bubó // bub- Β 7. βουκολικός,-ή,-όν ΒΟΥΚΟΛΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Relatiu al bover, bucòlic,-a // Β bu-, col- 8. ὁ βουκόλος ΒΟΥΚΟΛΟΣ Subs. Bover,-a // bu-, col- Β 9. τὸ βουλευτήριον ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΝ Subs. Buleuteri, cúria, senat // Buleu-, Β 0. ὁ/ ἡ βοῦς ΒΟΥΣ Subs. Bou, vaca // bu- Β. ἡ βραδυκαρδία ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ Subs. Bradicàrdia // Bradi-, cardi- Β 2. ἡ βραδυλαλία ΒΡΑΔΥΛΑΛΙΑ Subs. Bradilàlia // Bradi-,-làlia Β 3. βραδύς, βραδεῖα, βραδύ ΒΡΑΔΥΣ, ΒΡΑΔΕΙΑ, ΒΡΑΔΥ Adj. Breu // Bradi- Β 4. ἡ βραχυλογία ΒΡΑΧΥΛΟΓΙΑ Subs. Braquilogia // Braqui-, -logia Χ 5. βραχυχρόνιος,-ον ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ,-ΟΝ Adj. Braquícron,-a, breu, dit de les Χ 4. τό Γεράνιον ΓΕΡΑΝΙΟΝ Subs. Gerani Γ 5. ἡ Γερμανία ΓΕΡΜΑΝΙΑ Subs. Germània, Alemanya Γ 6. ὁ Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Subs. Camperol, Jorge Γ 7. ἡ Γῆ, [γαῖα] ΓΗ / ΓΑΙΑ Subs. Terra, Gea // ge- Γ 8. ὁ γίγας, γίγαντος ΓΙΓΑΣ, ΓΙΓΑΝΤΟΣ Subs. Gegant Γ 9. τό γλωσσαρίον ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ Subs. Glossari, diccionari Γ 0. ἡ γλῶττα, γλῶσσα ΓΛΩΤΤΑ / ΓΛΩΣΣΑ Subs. Llengua // glos-, glot- Γ. ἡ γραμματική ΓΡΑΜΑΤΙΚΗ Subs. Gramàtica// gramat- Γ 2. τό γράμμα, γράμματος ΓΡΑΜΜΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Subs. Lletra // gramat- Γ 3. τά γράμματα ΓΡΑΜΜΑΤΑ Subs. Lletres// gramat- Γ 4. ὁ γραμματεύς ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Subs. Professor, mestre// gramat- Γ 5. ὁ Γρηγόριος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Subs. Gregori Γ 6. ἡ γυμνασία ΓΥΜΝΑΣΙΑ Subs. Gimnàstica // gimn- Γ 7. τό γυμνασίον ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ Subs. Gimnàs // gimn- Γ 8. ὁ γυμναστής ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Subs. Gimnasta // gimn- Γ 200 -teri vocals de duració breu // // Braqui-, cron- 6. τὸ Βυζάντιον ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ Subs. Bizanci, Constantinoble Ζ 7. ὁ Γαγγής ΓΑΓΓΗΣ Subs. Ganges Γ 8. τὸ γάλα, γάλακτος ΓΑΛΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ Subs. Llet // galact- Γ 9. ἡ γαλαξίας ΓΑΛΑΞΙΑΣ Subs. Galaxia Ξ 0. τὸ γάμμα ΓΑΜΜΑ Subs. Gamma Γ. ὁ γάμος ΓΑΜΟΣ Subs. Matrimoni // -gàmia Γ 2. ὁ γαστήρ, γαστρός ΓΑΣΤΗΡ, ΓΑΣΤΡΟΣ Subs. Estómac // gast(e)r- Γ 3. ἡ γαστρονομία ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Subs. Gastronomia // gast(e)r-, - Γ nomia

8 9. αἱ γυναῖκες ΓΥΝΑΙΚΕΣ Subs. Dones // gine(c)- Γ 0. ἡ γυναικοκρατία ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΙΑ Subs. Ginecocràcia // gine(c)- Γ. ἡ γυναικολογία ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Subs. Ginecologia // gine(c)- Γ 2. ὁ /ἡ γυναικόλογος, -η ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ, -Η Subs. Ginecòleg, ginecòloga // Γ 3. ἡ γυνή, γυναικός ΓΥΝΗ, ΓΥΝΑΙΚΟΣ Subs. Dona // gine(c)- Γ 4. ἡ γωνία ΓΩΝΙΑ Subs. Angle, racó // gon- Γ 5. ὁ δάκτιλος ΔΑΚΤΙΛΟΣ Subs. Dit, dàctil // dactil- Δ 6. ὁ Δαρεῖος ΔΑΡΕΙΟΣ Subs. Dario Δ 7. δεινός,-ή, -όν ΔΕΙΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Terrible, hàbil // din(o)- Δ 8. δέκα ΔΕΚΑ Num. Deu, 10 - ι '- // deca- Δ Κ gine(c)- 9. δεκακισμύριοι,-αι,-α ΔΕΚΑΚΙΣΜΥΡΙΟΙ,-ΑΙ,-Α Num. Cent mil, , ρ- Δ 0. ὁ δεκάλογος ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ Subs. Decàleg // // deca-, log- Κ. τὸ δέλτα ΔΕΛΤΑ Subs. Delta (lletra) Δ 2. τὸ δέρμα, δέρματος ΔΕΡΜΑ, ΔΕΡΜΑΤΟΣ Subs. Pell // dermat- Δ 3. ἡ δερματολογία ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Subs. Dermatologia // dermat- Δ 4. ἡ δεσποῖνα ΔΕΣΠΟΙΝΑ Subs. Senyora, ama Δ 5. ὁ δεσποτής ΔΕΣΠΟΤΗΣ Subs. Senyor, amo, dèspota // Δ despot- 6. ἡ Δημήτηρ, Δημητρός ΔΗΜΗΤΗΡ, ΔΗΜΗΤΡΟΣ Subs. Demèter Δ 7. ὁ Δημήτριος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Subs. Demetri Δ 8. ἡ δημοκρατία ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Subs. Democràcia // dem(o)-, -cràcia Δ 9. ὁ δῆμος ΔΗΜΟΣ Subs. Poble, dem // dem(o)- Δ 0. ὁ Δημοσθένης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Subs. Demòstenes // dem(o)- Θ. διά ΔΙΑ Prep. Per, a través de, durant // dia- Δ 2. ἡ διαίρεσις, διαιρέσεως ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ, ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ Subs. Dièresi, separació Δ 3. διακόσιοι, -αι, -α ΔΙΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Dos-cents, σ '- Δ 4. ὁ διαλεκτός ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ Subs. Conversa, diàleg, idioma, Δ dialecte 5. ἠ διαχρονία ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ Subs. Dicronia, doble temps // dia-, Χ 6. τὸ διγάμμα ΔΙΓΑΜΜΑ Subs. Digamma (lletra) Δ 7. ὁ Διόνυσος ΔΙΟΝΥΣΟΣ Subs. Dionís Δ 8. ἡ διπλή τελεία (:) ΔΙΠΛΗ ΤΕΛΕΙΑ (:) Subs. Dos punts Δ 9. ὁ δίσκος ΔΙΣΚΟΣ Subs. Disc Δ 0. δισμύριοι,-αι,-α ΔΙΣΜΥΡΙΟΙ,-ΑΙ,-Α Num. Vint mil, 20,000 -, κ- Δ. δισχίλιοι, -αι, -α ΔΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Dos mil, ,β- Χ 2. δίχρονος,-ον ΔΙΧΡΟΝΟΣ,-ΟΝ Adj. Dícron, -a, de doble temps, dit Χ 4. ἡ δόξα ΔΟΞΑ Subs. Opinió, fama// dox- Ξ 5. ἡ δουλεῖα ΔΟΥΛΕΙΑ Subs. Esclavitud Δ 201 cron- de les vocals que poden ser llargues o breus // di-, cron- 3. τὸ δόγμα, δόγματος ΔΟΓΜΑ, ΔΟΓΜΑΤΟΣ Subs. Dogma, decret, doctrina Δ creença // dogmat-

9 6. ἡ δουλή ΔΟΥΛΗ Subs. Esclava Δ 7. ὁ δοῦλος ΔΟΥΛΟΣ Subs. Esclau Δ 8. τὸ δρᾶμα, δράματος ΔΡΑΜΑ, ΔΡΑΜΑΤΟΣ Subs. Acció representada, drama // Δ dramat- 9. ἡ δραχμή ΔΡΑΧΜΗ Subs. Dracma Χ 0. ὁ δρῖλος ΔΡΙΛΟΣ Subs. Cuc // dril- Δ. ὁ δρόμος ΔΡΟΜΟΣ Subs. Cursa // drom- Δ 2. δύο ΔΥΟ Num. Dos, 2 - β '- Δ 3. δώδεκα ΔΩΔΕΚΑ Num. Dotze, 12 - ιβ '- // dodeca- Δ 4. τὸ ἔ ψιλόν Ε ΨΙΛΟΝ Subs. Èpsilon (lletra) Α Ψ 5. ἑβδομήκοντα ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ Num. Setanta, 70 - ο '- Β 6. τό ἐγκωμίον ΕΓΚΩΜΙΟΝ Subs. Encomi, lloança // Encom- Γ 7. τὸ εἴδωλον ΕΙΔΩΛΟΝ Subs. Ídol, imatge // idol- Δ 8. εἴκοσι ΕΙΚΟΣΙ Num. Vint 20 κ Κ 9. οἱ εἴλωτες,-ων ΕΙΛΩΤΕΣ, -ΩΝ Subs. Ilotes Λ 0. ἡ εἰρήνη ΕΙΡΗΝΗ Subs. Pau // iren- Ν. ἡ εἱρωνεία ΕΙΡΩΝΕΙΑ Subs. Ironia // iron- ΔΠ Ν 2. εἱρωρικός,-ή,-ον ΕΙΡΩΝΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Irònic,-a // // iron- ΔΠ 3. εἰς ΕΙΣ Prep. A, cap a Σ 4. εἷς, μία, ἕν ΕΙΣ, ΜΙΑ, ΕΝ Num. Un, una, 1 - α '- ΔΠ Σ 5. τὰ εἰσαγωγικά () ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ () Subs. Cometes, claudàtors Γ 6. ἐκ ΕΚ Prep. De, des de // ec- Α Κ 7. ἡ ἑκατομβή ΕΚΑΤΟΜΒΗ Subs. Hecatombe, sacrifici de cent Κ Β 8. ἑκατόν ΕΚΑΤΟΝ Num. Cent ρ // hecaton- Κ 9. ἑκκαίδεκα ΕΚΚΑΙΔΕΚΑ Num. Setze, 16 - ις '- Δ 0. ἡ ἐκκλησία ΕΚΚΛΗΣΙΑ Subs. Assemblea // eclesi-, igle- Λ. ἡ ἔκλειψις, ἐκλείψεως ΕΚΛΕΙΨΙΣ, ΕΚΛΕΙΨΕΩΣ Subs. Eclipsi Ψ 2. ἑκτακόσιοι, -αι, -α ΕΚΤΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Sis-cents 600 χ - Κ 3. ὁ Εκτωρ, Εκτορος ΕΚΤΩΡ, ΕΚΤΟΡΟΣ Subs. Hèctor Κ 4. ἡ Ελένη ΕΛΕΝΗ Subs. Helena Λ 5. ἡ ἐλευθερία ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Subs. Llibertat // eleuter- Θ 6. ἡ Ελλας, Ελλαδος ΕΛΛΑΣ, ΕΛΛΑΔΟΣ Subs. Grècia // hel lad- Λ 7. Ελλην, Ελληνος ΕΛΛΗΝ, ΕΛΛΗΝΟΣ Adj. Grec, grega // hel len- Λ 8. οἱ Ελληνες,-ων ΕΛΛΗΝΕΣ, -ΩΝ Subs. Els grecs // hel len- Λ 9. ἐμός, ἐμή, ἐμόν ΕΜΟΣ, ΕΜΗ, ΕΜΟΝ Adj. Meu, meua Σ 0. ἐν ΕΝ Prep. En, dins de // en- Α Ν. ἕν ΕΝ Num. Nº 1 neutre Ν Σ,Δ Π 2. ἐνακισχίλιοι, -αι, -α ΕΝΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Nou mil, 9000-,θ- Χ 3. ἐνακόσιοι, -αι, -α ΕΝΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Nou-cents, 900 Ϡ - Κ 4. ἡ ἐνδοσκοπία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ Subs. Endoscòpia // end(o)-, escop- Π 202 bous

10 5. ἐνενήκοντα ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ Num. Noranta, 90 q - Κ 6. ἡ ἐνέργεια ΕΝΕΡΓΕΙΑ Subs. Energia Γ 7. ὁ ἐνθουσιασμός ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ Subs. Entusiasme, possessió Θ 8. ἐννέα ΕΝΝΕΑ Num. Nou, 9 - θ '- Α Ν 9. ἐννεακαίδεκα ΕΝΝΕΑΚΑΙΔΕΚΑ Num. Dinou, 19 - ιθ '- Δ 0. ἐξ ΕΞ Prep. De, des de, a partir de Ξ. ἕξ ΕΞ Num. Sis, 6 ς - Ϝ- // hex- Ξ 2. ἑξάγονος,-ον ΕΞΑΓΟΝΟΣ,-ΟΝ Adj. Hexàgon // hex-, gon- Ξ 3. ἑξακισχίλιοι, -αι, -α ΕΞΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Sis mil, 6000-,ς- Χ 4. ἑξήκοντα ΕΞΗΚΟΝΤΑ Num. Seixanta, 60 ξ - Ξ 5. ἡ ἔξοδος ΕΞΟΔΟΣ Subs. Èxode, fugida, eixida Ξ 6. ἡ ἑορτή ΕΟΡΤΗ Subs. Festa, celebració ΔΠ Τ 7. τό ἐπίγραμμα, ἐπίγράμματος ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ, ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Subs. Epigrama // epi-, gramat- Γ 8. ἡ ἐπιδημία ΕΠΙΔΗΜΙΑ Subs. Epidèmia // epi-, dem- Δ 9. τὸ ἐπίθητον ΕΠΙΘΗΤΟΝ Subs. Adjectiu // epitet- Σ 0. ὁ ἐπίλογος ΕΠΙΛΟΓΟΣ Subs. Epíleg Γ. ἡ ἐπιστολή ΕΠΙΣΤΟΛΗ Subs. Carta, epístola // epistol- Π 2. ἡ ἐποχή ΕΠΟΧΗ Subs. Època, període de temps Χ 3. ἑπτά ΕΠΤΑ Num. Set, 7 ζ - // hepta- Π 4. ἑπτακαίδεκα ΕΠΤΑΚΑΙΔΕΚΑ Num. Dèsset, 17 ιζ Π 5. ἑπτακισχίλιοι, -αι, -α ΕΠΤΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Set mil, 7000-,ζ- Χ 6. ἑπτακόσιοι, -αι, -α ΕΠΤΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Set-cents, 700 ψ - Π 7. τό ἔργον ΕΡΓΟΝ Subs. Treball, acció // erg- Γ 8. ὁ Ἑρμῆς ΕΡΜΗΣ Subs. Hermes // herme- ΔΠ Μ 9. Ερμητικός,-ή, -όν ΕΡΜΗΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Hermètic,-a - // herme- Ρ ΔΠ 0. ὁ ἔρως, ἔρωτος ΕΡΩΣ, ΕΡΩΤΟΣ Subs. Amor, Eros // erot- Ρ. ἑρωτάω ΕΡΩΤΑΩ Verb. Preguntar // erot- Ρ 2. τὸ ἐρώτημα, ἐρωτήματος ΕΡΩΤΗΜΑ, ΕΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Subs. Pregunta, erotema // erotem- Ρ 3. το ἐρωτηματικόν (;) ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟΝ (;) Subs. Interrogació (signe) // erotem- Μ 4. ἐρωτικός,-ή, -όν ΕΡΩΤΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Eròtic,-a // erot- Ρ 5. ἡ ἑταῖρα ΕΤΑΙΡΑ Subs. Hetera ΔΠ 6. ὁ ἑτεροκεντρικός, -ή,-όν ΕΤΕΡΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Heterocèntric,-a // Hetero-, Ν Τ 7. ἑτεροκεντρισμός ΕΤΕΡΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ Subs. Heterocentrisme // Hetero-, Ρ Τ 8. ἕτερος, ἑτέρα, ἕτερον ΕΤΕΡΟΣ, ΕΤΕΡΑ, ΕΤΕΡΟΝ Adj. Altre, altra a // Hetero- Ρ ΔΠ centr- centr- 9. ἡ ἑτεροσεξουαλικότητα ΕΤΕΡΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Heterosexualitat Ξ 0. εὐγενής, -ές ΕΥΓΕΝΗΣ, ΕΣ Adj. Noble // eugen- Γ. ἡ Εὐροπή ΕΥΡΟΠΗ Subs. Europa Π 2. ἡ εὐσεβεία ΕΥΣΕΒΕΙΑ Subs. Pietat, Eusèbia Β 203

11 3. ἡ ἔχιδνα ΕΧΙΔΝΑ Subs. Equidna, escurçó Χ 4. ὁ Ζάκυνθος ΖΑΚΥΝΘΟΣ Subs. Jacint Ζ 5. ὁ Ζεύς, Διός ΖΕΥΣ, ΔΙΟΣ Subs. Zeus Ζ 6. ὁ Ζέφυρος ΖΕΦΥΡΟΣ Subs. Zèfir Ζ 7. ὁ ζῆλος ΖΗΛΟΣ Subs. Gelosia, enveja Ζ 8. τὸ ζῆτα ΖΗΤΑ Subs. Zeta (lletra) Ζ 9. ζυγωτός,-ή,-όν ΖΥΓΩΤΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Unit al jou, Zigot Ζ 0. ἡ ζῳοαντροπία ΖΩΙΟΑΝΤΡΟΠΙΑ Subs. Zoantropia // zo(o)-, antrop- Ζ. ὁ /ἡ ζῳοιατρής ΖΩΙΟΙΑΤΡΗΣ Subs. Veterinari,-a // zo(o)-,-iatr- Ζ 2. ἡ ζῳοιατρία ΖΩΙΟΙΑΤΡΙΑ Subs. Veterinària // zo(o)-,-iatr- Ζ 3. ἡ ζῷολογία ΖΩΙΟΛΟΓΙΑ Subs. Zoologia // zo(o)-, -logia Ζ 4. ὁ /ἡ ζῷόλογος, -η ΖΩΙΟΛΟΓΟΣ, -Η Subs. Zoòleg, zoòloga Ζ 5. τὸ ζῷον ΖΩΙΟΝ Subs. Animal // zoo- Ζ 6. ἡ ζῳοφαγία ΖΩΙΟΦΑΓΙΑ Subs. Zoofàgia // zo(o)-, fag- Ζ 7. ζῳόφαγος, -ον ΖΩΙΟΦΑΓΟΣ, -ΟΝ Subs. Zoòfag,-a // zo(o)-, fag- Ζ 8. ἡ ζῳοφιλία ΖΩΙΟΦΙΛΙΑ Subs. Zoofília // zo(o)-, fil- Ζ 9. ζῳόφιλος, -η, -ον ΖΩΙΟΦΙΛΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Zoòfil,-a // zo(o)-, fil- Ζ 0. ἡ ζῳοφοβία ΖΩΙΟΦΟΒΙΑ Subs. Zoofòbia // zo(o)-, fob- Ζ. ζῳόφοβος, -η, -ον ΖΩΙΟΦΟΒΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Zoòfob,-a // zo(o)-, fob- Ζ 2. ἡ ζώνη ΖΩΝΗ Subs. Zona, àrea // zon- Ζ 3. ἡ Ἥβη ΗΒΗ Subs. Hebe, joventut // heb- ΔΠ Β 4. ἡ Ἥβοκρατεῖα ΗΒΟΚΡΑΤΕΙΑ Subs. Hebocràcia // heb-, -cràcia Β 5. ἡ ἡγεμονία ΗΓΕΜΟΝΙΑ Subs. Hegemonia // Hegem- Γ 6. Τὸ ἤλεκτρον ΗΛΕΚΤΡΟΝ Subs. Àmbar Λ 7. ὁ ἥλιος ΗΛΙΟΣ Subs. Sol // heli- Λ 8. ὁ ἡλιότροπος ΗΛΙΟΤΡΟΠΟΣ Subs. Heliotrop // heli, trop- Π 9. ἡμεῖς, ἡμῶν ΗΜΕΙΣ Pron. Nosaltres ΔΠ 0. ἡ ἡμέρα ΗΜΕΡΑ Subs. Dia // hemer- ΔΠ. Τὸ ἧπαρ, ἥπατος ΗΠΑΡ, ΗΠΑΤΟΣ Subs. Fetge // hepat- Π 2. ἡ Ἥρα ΗΡΑ Subs. Hera ΔΠ 3. ὁ Ηρακλῆς, Ἡρακλέους ΗΡΑΚΛΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Subs. Hèracles Λ 4. τὸ ἦτα ΗΤΑ Subs. Eta (lletra) Α Τ 5. ἡ ἠχώ, ἠχούς ΗΧΩ, ΗΧΟΥΣ Subs. Eco Χ 6. τὸ θαυμαστικόν (!) ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟΝ (!) Subs. Exclamació (signe) Θ 7. τὸ θέατρον ΘΕΑΤΡΟΝ Subs. Teatre, lloc on es contempla un Θ espectacle // teatr- 8. ὁ θεοκεντρισμός ΘΕΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ Subs. Teocentrisme // teo-, centr- Θ 9. ἡ θεοκρατία ΘΕΟΚΡΑΤΙΑ Subs. Teocràcia // teo-, -cràcia Θ 0. ἡ θεολογία ΘΕΟΛΟΓΙΑ Subs. Teologia // // teo-, -logia Θ. ὁ/ ἡ θεός ΘΕΟΣ Subs. Déu, deessa // teo- Θ 2. ἡ θεραπαῖνα ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ Subs. Serventa, cuidadora Θ 204

12 3. ἡ θεραπεία ΘΕΡΑΠΕΙΑ Subs. Curació, teràpia // terap- Θ 4. ὁ θεραυπευτής ΘΕΡΑΥΠΕΥΤΗΣ Subs. Servent, cuidador, terapeuta // Θ 5. αἱ Θερμοπύλαι ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ Subs. Termòpiles Θ 6. ὁ θερμός ΘΕΡΜΟΣ Subs. Calor, estiu // term- Θ 7. ἡ Θεσσαλία ΘΕΣΣΑΛΙΑ Subs. Tessàlia Θ 8. τὸ θεώρημα, θεωρήματος ΘΕΩΡΗΜΑ, ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ Subs. Visió, espectacle, teorema Θ 9. ἡ θεωρία ΘΕΩΡΙΑ Subs. Contemplació, demostració Θ terap- teoria // teor- 0. αἱ Θῆβαι ΘΗΒΑΙ Subs. Tebes Θ. τὸ Θῆτα ΘΗΤΑ Subs. Teta (lletra) Θ 2. ὁ θυμός ΘΥΜΟΣ Subs. Timó Θ 3. ὁ θώραξ, θώρακος ΘΩΡΑΞ, ΘΩΡΑΚΟΣ Subs. Tòrax // torac- Ξ 4. ἡ Ιαπωνία ΙΑΠΩΝΙΑ Subs. Japó Π 5. ἡ ἰατρία ΙΑΤΡΙΑ Subs. Medicina // -iatr- Τ 6. ἰατρικός,-ή, -όν ΙΑΤΡΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Mèdic, -a // -iatr- Τ 7. ὁ ἰατρός ΙΑΤΡΟΣ Subs. Metge // -iatr- Τ 8. ἡ Ιβηρία ΙΒHΡΙΑ Subs. Iberia, Espanya Β 9. ἡ ἰδέα ΙΔΕΑ Subs. Idea Δ 0. ὁ ἰδιώτης ΙΔΙΩΤΗΣ Subs. Idiota, particular Δ. ἡ Ιθάκη ΙΘΑΚΗ Subs. Ítaca Θ 2. ἡ Ινδία ΙΝΔΙΑ Subs. Índia Δ 3. ἡ Ἰντερσεξουαλικότητα ΙΝΤΕΡΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Intersexualitat Ξ 4. ὁ ἱππόδρομος ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ Subs. Hipòdrom // hip(o)-, drom- Δ 5. ὁ Ιππόλυτος ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ Subs. Hipòlit // hip(o)- Π 6. ὁ ἱπποπόταμος ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ Subs. Hipopòtam // hip(o)-, potam- Π 7. ὁ ἵππος ΙΠΠΟΣ Subs. Cavall // hip(o)-, Π 8. ὁ Ισημερινός ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ Subs. Equador Μ 9. ἴσος, -η, -ον ΙΣΟΣ, ΙΣΗ, ΙΣΟΣ Adj. Igual // is(o)- Σ 0. ἱσοσκελής, -ές ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ, -ΕΣ Adj. Isòsceles // // is(o)-, escel- Λ. ἡ ισότητα μεταξύ γυναικών ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ και ανδρών ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ Subs. Igualtat entre dones i homes Ξ 2. ἡ Ισπανία ΙΣΠΑΝΙΑ Subs. Espanya Π 3. ἡ ἱστορία ΙΣΤΟΡΙΑ Subs. Història // histor- ΔΠ Τ 4. ἱστορικός,-ή, -όν ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Històric,-a // histor- Ρ ΔΠ, Τ 5. ἡ Ιταλία ΙΤΑΛΙΑ Subs. Itàlia Λ 6. τό ἰχθυοσαυρίον ΙΧΘΥΟΣΑΥΡΙΟΝ Subs. Ictiosaure // icti-, saur- Χ 7. ὁ ἰχθύς, ἰχθύος ΙΧΘΥΣ, ΙΧΘΥΟΣ Subs. Peix // icti- Χ 8. ἰχθυφάγος, -ον ΙΧΘΥΦΑΓΟΣ, -ΟΝ Adj. Ictífag,-a, que menja peix // icti- Χ 9. ἡ Ἰωνία ΙΩΝΙΑ Subs. Jònia Α Ν 205, fag-

13 0. Ἰωνικός,-ή, -όν ΙΩΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Jònic,-a Ν. τὸ ἰῶτα ΙΩΤΑ Subs. Iota (lletra) Α Τ 2. ὁ καβαλλής ΚΑΒΑΛΛΗΣ Subs. Cavall Β 3. ἡ καθέδρα ΚΑΘΕΔΡΑ Subs. Cadira, càtedra // catedr- Θ 4. ἡ κάθοδος ΚΑΘΟΔΟΣ Subs. Camí cap avall, descens, Θ 5. καί ΚΑΙ Conj. / I, també Α Κ 6. κακός κακή, κακόν κακὰ ΚΑΚΟΣ, ΚΑΚΗ, ΚΑΚΟΝ- ΚΑΚΑ Adj. Roí, roïna // cac- Α Κ 7. τὸ καλειδοσκοπεῖον ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΕΙΟΝ Subs. Calidoscopi // cal-, escop- Π 8. ἡ Καλυψώ ΚΑΛΥΨΩ Subs. Calipso Ψ 9. Τὸ κάππα ΚΑΠΠΑ Subs. Capa (Lletra) Π 0. ἡ καρδία ΚΑΡΔΙΑ Subs. Cor // cardia- Δ. αἱ καρυάτιδες ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ Subs. Cariàtides Δ 2. ὁ κάστωρ, κάστορος ΚΑΣΤΩΡ, ΚΑΣΤΟΡΟΣ Subs. Càstor Κ 3. κατά ΚΑΤΑ Prep. Cap avall, segons, cada // cata- Α Κ 4. ὁ καταλόγος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Subs. Catàleg, descripció, Γ adv. càtode, cada- enumeració // cata-, log- 5. ἡ καταρακτής ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ Subs. Cataracta Ρ 6. τὸ κατάρροον ΚΑΤΑΡΡΟΟΝ Subs. Catarro // cata-, ro- Ρ 7. ἡ κατηγορία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Subs. Categoria, classe // categor- Γ 8. ὁ Καύκασος ΚΑΥΚΑΣΟΣ Subs. Càucas // caucas- Κ 9. τὸ κέτρον ΚΕΝΤΡΟΝ Subs. Centre // centr- Ρ Ν 0. ἡ Κενύα ΚΕΝΥΑ Subs. Kènia Α Ν. ἡ κιθάρα ΚΙΘΑΡΑ Subs. Cítara, guitarra // citar- Θ 2. ἡ Κίνα ΚΙΝΑ Subs. Xina Α Ν 3. τὸ κίνημα, κινήματος ΚΙΝΗΜΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Subs. Moviment, cinema // cinemat- Α Μ 4. ἡ κλειτορίς, κλειτορίδος ΚΛΕΙΤΟΡΡΙΣ, ΚΛΕΙΤΟΡΙΔΟΣ Subs. Clítoris Λ 5. τὸ κοινόβιον ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ Subs. Cenobi Α 6. κοιτοκεντρικός, -ή, -όν ΚΟΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Coitocèntric // coit-, centr- Ν 7. ὁ κοῖτος ΚΟΙΤΟΣ Subs. Coit Σ 8. ἡ κομή ΚΟΜΗ Subs. Cua, cabellera, crimera // Α com(e)- 9. ὁ κομητής ΚΟΜΗΤΗΣ Subs. Cometa // com(e)- Κ 0. τὸ κόμμα, κόμματος ΚΟΜΜΑ, ΚOΜΜΑΤΟΣ Subs. Cop, tallament, coma, pausa Α ortogràfica // comat-. τὸ κόππα ΚΟΠΠΑ Subs. Copa (lletra) Π 2. τὸ κοράλλιον ΚΟΡΑΛΛΙΟΝ Subs. Coral Λ 3. ἡ κορώνη ΚΟΡΩΝΗ Subs. Corona // coron- Ν 4. ὁ κόσμος, κόσμου ΚΟΣΜΟΣ Subs. Univers, cosmos // cosm- Μ 5. τὸ κουβα ΚΟΥΒΑ Subs. Cuba Α 6. τὸ κουβειτ ΚΟΥΒΕΙΤ Subs. Kuwait Α 7. τὸ κρανίον ΚΡΑΝΙΟΝ Subs. Crani // cran- Ν Κ Κ 206

14 8. ἡ κρᾶσις ΚΡΑΣΙΣ Subs. Crasi, mescla, fusió // -crasi Κ 9. -κρατία -ΚΡΑΤΙΑ Subs. Poder, dominació // -cràcia Κ 0. κράτος, κράτους τὸ ΚΡΑΤΟΣ, ΚΡΑΤΟΥΣ Subs. Poder, domini // crat- Κ. ἡ Κρητή ΚΡΗΤΗ Subs. Creta Κ 2. ἡ κρίσις, κρίσεως ΚΡΙΣΙΣ, ΚΡΙΣΕΩΣ Subs. Crisi Κ 3. ἡ κρόκη ΚΡΟΚΗ Subs. Cudol // croc-, croqu- Κ 4. ὁ κροκόδειλος ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ Subs. Cocodril // croc- Κ 5. ἡ κρύπτη ΚΡΥΠΤΗ Subs. Cripta Π 6. ὁ κυβερναυτής ΚΥΒΕΡΝΑΥΤΗΣ Subs. Capità de vaixell, Cibernauta // Β Ciber-, naut- 7. ὁ κύβος ΚΥΒΟΣ Subs. Cub // Cub- Β 8. ὁ κύκλος ΚΥΚΛΟΣ Subs. Cercle, roda // cicl- Λ 9. ὁ κύλινδρος ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ Subs. Cilindre Δ 0. ἡ κωλονοσκοπία ΚΩΛΟΝΟΣΚΟΠΙΑ Subs. Colonoscòpia // colon-, escop- Π. τὸ κῶμα, κώματος ΚΩΜΑ, ΚΩΜΑΤΟΣ Subs. Sopor, son profunda, coma // Α 2. ὁ κῶμος ΚΩΜΟΣ Subs. Festí Κ 3. ἡ κωμῳδία ΚΩΜΩΙΔΙΑ Subs. Comèdia Δ 4. κωνικός,-ή,-όν ΚΩΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Cònic,-a // con- Σ comat- Κ 5. ὁ κῶνος ΚΩΝΟΣ Subs. Con // con- Σ 6. ἡ Κώρυνθος ΚΩΡΥΝΘΟΣ Subs. Corint Θ 7. ὁ λαβύρινθος ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ Subs. Laberint Θ 8. Τὸ λάμβδα ΛΑΜΒΔΑ Subs. Lambda (lletra) Λ Β 9. ἡ Λάρισα ΛΑΡΙΣΑ Subs. Larisa Λ 0. τὸ λείριον ΛΕΙΡΙΟΝ Subs. Lliri Λ. ἡ λειτουργία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Subs. Litúrgia, servei públic // liturg- Γ 2. τὸ λεξικόν ΛΕΞΙΚΟΝ Subs. Lèxic, glossari, diccionari Σ específic 3. ἡ Λέσβος ΛΕΣΒΟΣ Subs. Lesbos Β 4. ὁ/ ἡ Λέων, λέοντος ΛΕΩΝ, ΛΕΟΝΤΟΣ Subs. Lleó,lleona // leont- Λ Ξ 5. ὁ λίθος ΛΙΘΟΣ Subs. Pedra, roca // lito- Θ 6. ἡ -λογία -ΛΟΓΙΑ Subs. Ciència, estudi // -logia Γ 7. ἡ λογική ΛΟΓΙΚΗ Subs. Lògica Γ 8. ὁ λόγος ΛΟΓΟΣ Subs. Paraula, discurs, raonament, Γ logos, raó, còmput // log- 9. ἡ Λυβία ΛΥΒΙΑ Subs. Líbia Β 0. ὁ Λυκαβηττός ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ Subs. Licabet (muntanya) Β. Τὸ λυκαῖον ΛΥΚΑΙΟΝ Subs. Liceu, muntanya dels llops // Λ 2. ὁ/ ἡ Λύκος ΛΥΚΟΣ Subs. Llop, lloba // lic(o)- Λ 3. ἡ λύρα ΛΥΡΑ Subs. Lira // lir- Λ 4. λυρικός,-ή,-όν ΛΥΡΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Líric,-a Λ 5. τὸ μάθημα, μαθήματος ΜΑΘΗΜΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Subs. Coneixement, lliçó // matemat- Θ 207 lic(o)-

15 6. ἡ μαινάς, μαινάδος ΜΑΙΝΑΣ, ΜΑΙΝΑΔΟΣ Subs. Mènade Δ 7. Μακεδονικός, -ή, -όν ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Macedònic,-a Δ 8. μακρός, -ά, -όν ΜΑΚΡΟΣ, -Α, -ΟΝ Adj. Gran // macr- Μ 9. μακροχρόνιος, -ον ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ,-ΟΝ Adj. De llarga duració, dit de les Χ vocals de llarga duració // macr-, cron- 0. ἡ μανία ΜΑΝΙΑ Subs. Botgeria, mania // - mania Α. Μανίακος, μανιάκη, ΜΑΝΙΑΚΟΣ, ΜΑΝΙΑΚΗ, Adj. Maníac, -a Α Ρ μανίακον ΜΑΝΙΑΚΟΝ 2. ὁ Μαραθών, Μαραθῶνος ΜΑΡΑΘΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Subs. Marató // marat- Θ 3. ὁ Μαρόκο ΜΑΡΟΚΟ Subs. Marroc Μ 4. ὁ μάρσιππος ΜΑΡΣΙΠΠΟΣ Subs. Borsa, marsupi Π 5. ἡ Μέγαρα ΜΕΓΑΡΑ Subs. Mègara Γ 6. μέγας, μεγάλη, μέγα ΜΕΓΑΣ, ΜΕΓΑΛΗ, ΜΕΓΑ Adj. Gran // -mega- Γ 7. ἡ Μέδουσα ΜΕΔΟΥΣΑ Subs. Medusa Δ 8. ἡ μέθοδος ΜΕΘΟΔΟΣ Subs. Investigació, mode de Θ reconeixement, mètode 9. τὸ μειράκιον ΜΕΙΡΑΚΙΟΝ Subs. Jove, adolescent Μ 0. ἡ μελῳδία ΜΕΛΩΙΔΙΑ Subs. Melodia Δ. ὁ Μεξικός ΜΕΞΙΚΟΣ Subs. Mèxic Ξ 2. ἡ μεσόγειος θάλαττα ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΤΤΑ Subs. Mar Mediterrània // talas- Θ 3. ἡ Μεσσηνία ΜΕΣΣΗΝΙΑ Subs. Messènia Σ 4. Μεσσηνικός,-ή,-όν ΜΕΣΣΗΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Messènic,-a Σ 5. ἡ Μεσσοποταμία ΜΕΣΣΟΠΟΤΑΜΙΑ Subs. Mesopotàmia // mes(o)-, Π 6. μετά ΜΕΤΑ Prep. Entre, després de // meta- Α 7. μετέωρος, -ον ΜΕΤΕΩΡΟΣ, -ΟΝ Adj. Sobre la terra, meteor Μ 8. ὁ μέτοικος ΜΕΤΟΙΚΟΣ Subs. Estranger resident Μ 9. τὸ μέτρον ΜΕΤΡΟΝ Subs. Mesura, metre Μ 0. ἡ μετωνύμια ΜΕΤΩΝΥΜΙΑ Subs. Metonímia Α. μεχρί ΜΕΧΡΙ Prep. Fins, fins a, fins que Χ 2. ἡ Μῆλος ΜΗΛΟΣ Subs. Melos Μ 3. ὁ μήν, μηνός ΜΗΝ, ΜΗΝΟΣ Subs. Mes // men- Α 4. ἡ μητριαρχία ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ Subs. Matriarcat Χ 5. μία ΜΙΑ Num. Una Α 6. ὁ Μιθριδάτης ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ Subs. Mitrídates Θ 7. ἡ Μικρονησία ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ Subs. Micronèsia // micr(o)-, nes(o)- Ν 8. Μικρονησκός,-ή, -όν ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Micronèsic,-a Ν 9. μικρός, -ά, -όν ΜΙΚΡΟΣ, -Α, -ΟΝ Adj. Petit, xicotet // micr(o)- Μ 0. τὸ μικροσαυρίον ΜΙΚΡΟΣΑΥΡΙΟΝ Subs. Microsaure // micr(o)-, saur- Μ. τὸ μικροσκοπεῖον ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ Subs. Microscopi // micr(o)-, escop- Π 2. ἡ μίμησις, μιμήσεως ΜΙΜΗΣΙΣ, ΜΙΜΗΣΕΩΣ Subs. Mimesi, imitació // mime- Μ 3. ὁ Μίνως, Μίνωος ΜΙΝΩΣ, ΜΙΝΩΟΣ Subs. Minos Μ 208 potam-

16 4. ἡ μισογυνία ΜΙΣΟΓΥΝΙΑ Subs. Misogínia // mis(o)-, gin(e)- Γ 5. ἡ Μοῖρα ΜΟΙΡΑ Subs. Moira, destí Π 6. τὸ Μονακό ΜΟΝΑΚΟ Subs. Mònaco Α 7. ἡ μοναρχία ΜΟΝΑΡΧΙΑ Subs. Monarquia // mon(o)-, -arquia Χ 8. ἡ μονογαμία ΜΟΝΟΓΑΜΙΑ Subs. Monogàmia // mon(o)-, gam(o)- Γ 9. ὁ μονόλογος ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Subs. Monòleg // mon(o)-, -log(o)- Γ 0. μόνος, -η,-ον ΜΟΝΟΣ, -Η,-ΟΝ Adj. Sol,-a // mon(o)-, - Μ. μονοχρόνιος, -ον ΜΟΝΟΧΡΟΝΙΟΣ,-ΟΝ Adj. De duració única // // mon(o)-, Χ cron(o)- 2. ἡ μοῦσα ΜΟΥΣΑ Subs. Musa // mus- Μ 3. Τὸ μουσεῖον ΜΟΥΣΕΙΟΝ Subs. Museu // mus- Μ 4. τὸ μῦ ΜΥ Subs. Mi (lletra) Α Μ 5. ἡ μυθολογία ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Subs. Mitologia // mit(o)-, -logia Θ 6. ὁ μῦθος ΜΥΘΟΣ Subs. Mite // mit(o)- Θ 7. ἡ Μυκήνη ΜΥΚΗΝΗ Subs. Micenes Μ 8. μύριοι,-αι,-α ΜΥΡΙΟΙ,-ΑΙ,-Α Num. Deu-mil, ,ι- Μ 9. τὸ μυστήριον ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ Subs. Misteri // Mister- Μ 0. μύωψ, μυωπός ΜΥΩΨ, ΜΥΩΠΟΣ Adj. Miop // mi-, op- Ψ. ὁμώνιμος,-ον ὉΜΩΝΥΜΟΣ, ΟΝ Adj. Homònim,-a // hom(o)-, onim- Μ 2. ναί ΝΑΙ Adv. Si Ν 3. ἡ Ναυσικάα ΝΑΥΣΙΚΑΑ Subs. Nàusica Σ 4. ὁ ναυτής ΝΑΥΤΗΣ Subs. Astronauta // Astr-, naut- Τ 5. ἡ νεκρόπολις ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΣ Subs. Necròpoli // Necr-, poli- Π 6. νεκρός, -ά, -ό ΝΕΚΡΟΣ, -Α, -ΟΝ Adj. Mort,-a, Cadàver// -necro- Ν 7. τὸ νέκταρ, νέκταρος ΝΕΚΤΑΡ, ΝΕΚΤΑΡΟΣ Subs. Nèctar Ρ Ν 8. νεός,νεά, νεόν ΝΕΟΣ, ΝΕΑ, ΝΕΟΝ Adj. Nou, nova // ne(o)- Α Σ 9. ὁ Νέσσος ΝΕΣΣΟΣ Subs. Nessos Ν 0. τὸ νεῦρον ΝΕΥΡΟΝ Subs. Filament, nervi // neur(o)- Ρ Ν. νευροτικός,-ή,-όν ΝΕΥΡΟΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Relatiu als nervis, neuròtic,-a // Ρ Ν neur(o)- 2. ὁ Νηρεύς, Νηρέως ΝΗΡΕΥΣ, ΝΗΡΕΩΣ Subs. Nereu Ν 3. ἡ νῆσος ΝΗΣΟΣ Subs. Illa // nes(o)- Ν 4. ὁ νόμος ΝΟΜΟΣ Subs. Llei, legislació // nom(o)- Μ 5. ὁ νόσος ΝΟΣΟΣ Subs. Malaltía // nos(o)- Ν 6. τὸ νῦ ΝΥ Subs. Ni (lletra) Α Ν 7. νυκτάλοψ, νυκτάλοπος ΝΥΚΤΑΛΟΨ, ΝΥΚΤΑΛΟΠΟΣ Adj. Nictàlop, que s hi veu de nit // Ψ nict-, op- 8. ἡ νυκτερίς, νυκτερίδος ΝΥΚΤΕΡΙΣ, ΝΥΚΤΕΡΙΔΟΣ Subs. Rata penada // nict- Ν 9. ξένος, -η, -ον ΞΕΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Estranger,-a // xen(o)- Ξ 0. ἡ ξενοφοβία ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ Subs. Xenofòbia // xen(o)-, -fòbia Ξ Φ. ὁ Ξέρξης ΞΕΡΞΗΣ Subs. Xerxes (rei de Pèrsia) Ξ 2. τὸ ξῖ ΞΙ Subs. Xi (lletra) Ξ 3. ξυλόφαγος,-ον ΞΥΛΟΦΑΓΟΣ,-ΟΝ Adj. Xilòfag,-a, que menja fusta // Ξ 209

17 xil(o)-, fag(o)- 4. ἡ ξυλοφραγία ΞΥΛΟΦΡΑΓΙΑ Subs. Xilografia // xil(o)-, graf- Ξ 5. τό ὄ μέγα Ο ΜΕΓΑ Subs. Òmega (lletra) // mega- Γ 6. ὄ μικρόν Ο ΜΙΚΡΟΝ Subs. Òmicron (lletra) // micr(o)- Μ 7. ὁ, ἡ, τό Ὁ, Ἡ, ΤΟ Art. El, la ΔΠ Σ 8. ὁ ὀβολός ΟΒΟΛΟΣ Subs. Òbol (moneda) Β 9. ὀγδοήκοντα ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ Num. Vuitanta, 80 - π '- Δ 0. ἡ ὀδονταλγία ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ Subs. Odontàlgia // odont-, alg(o)- Δ. ἡ ὀδοντολογία ΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Subs. Odontologia // odont-, -logia Δ 2. ὁ ὀδούς, ὀδόντος ΟΔΟΥΣ, ΟΔΟΝΤΟΣ Subs. Dent // odont- Δ 3. ἡ Οδυσσεία ΟΔΥΣΣΕΙΑ Subs. Odissea Δ 4. ὁ Οδυσσεύς ΟΔΥΣΣΕΥΣ Subs. Odisseu, Ulisses Δ 5. οἱ, αἱ, τά ὉΙ, ἉΙ, ΤΑ Art. Els, les ΔΠ 6. ὁ Οἰδίπους, Οἰδίποδος ΟΙΔΙΠΟΥΣ, ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ Subs. Èdip // pod(o)- Δ 7. ἡ οἰκία ΟΙΚΙΑ Subs. Casa // ec(o)- Κ 8. ἡ οἰκολογία ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Subs. Ecologia // ec(o)-, -logia Γ 9. ἡ οἰκονομία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Subs. Lleis que administren la casa, Μ Economia // ec(o)-, nom- 0. ὁ οἶκος ΟΙΚΟΣ Subs. Casa, casal // ec(o)- Κ. ἡ οἶς, οἰός ΟΙΣ, ΟΙΟΣ Subs. Ovella Σ 2. ὁ οἰσοφάγος ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ Subs. Esòfag // fag(o)- Φ 3. ὀκτακισχίλιοι, -αι, -α ΟΚΤΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Vuit mil, 8000-,η- Χ 4. ὀκτακόσιοι, -αι, -α ΟΚΤΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Vuit-cents 800 ω Κ 5. ὀκτώ ΟΚΤΩ Num. Vuit 8 η Α Κ 6. ὀκτωκαίδεκα ΟΚΤΩΚΑΙΔΕΚΑ Num. Divuit, 18 - ιη '- // octo- Δ 7. ἡ ὀλιγαρχία ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ Subs. Oligarquia // olig-, -arquia Χ 8. ὀλίγος, -η, -ον ΟΛΙΓΟΣ, -Η, -ΟΝ Subs. Poc, poca// -oligo- Γ 9. ὁ Ολυμπος ΟΛΥΜΠΟΣ Subs. Olimp Π 0. τὸ Ομάν ΟΜΑΝ Subs. Oman Α. ὁ Ομηρος ΟΜΗΡΟΣ Subs. Homer Μ 2. ὁμοκεντρικός, -ή, -όν ΟΜΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, -Η,-ΟΝ Adj. Homocèntric,-a // hom(o)-, Μ 3. ὁμολόγος, -η, -ον ΟΜΟΛΟΓΟΣ, -Η, -ΟΝ Subs. Homòleg, homologa Γ 4. ὁμός,-ή, -όν ΟΜΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Igual // hom(o)- ΔΠ 5. ἡ ὁμοσεξουαλικότητα ΟΜΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Homosexualitat Ξ 6. ἡ ὁμοφοβία ΟΜΟΦΟΒΙΑ Subs. Homofòbia // hom(o)-, -fòbia Φ 7. ὁμόφωνος,-ον ʽΟΜΟΦΩΝΟΣ,-ΟΝ Adj. Homòfon,-a // hom(o)-, fon(o)- Φ 8. ὁμωνιμικός,-ή,-ον ΟΜΩΝΥΜΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Homonímic,-a // hom(o)-, -onim ΔΠ 9. ὁμώνυμος, -ον ὉΜΩΝΥΜΟΣ,-ΟΝ Adj. Homònim,-a // hom(o)-, -onim Α ΔΠ 0. τὸ ὄνομα, ὀνόματος ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑΤΟΣ Subs. Nom, adjectiu // onomat- Α Σ, Ν. ἡ ὀνομαστική ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Subs. Onomàstica // onomat- Ν 210 centr- // hom(o)-, -log(o)-

18 2. ὁ ὄνυξ, ὄνυχος ΟΝΥΞ, ΟΝΥΧΟΣ Subs. Ungla, ònix // onic- Ξ 3. ὀξύς, ὀξεία, ὀξύ ΟΞΥΣ, ΟΞΕΙΑ, ΟΞΥ Subs. Agut, aguda // oxi- Ξ 4. ὀξύτονος,-η,-ον ΟΞΥΤΟΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Oxíton, -a // oxi-, ton(o)- Ξ 5. ὁ ὀργασμός ΟΡΓΑΣΜΟΣ Subs. Orgasme Γ 6. ἡ ὀργία, -ας ΟΡΓΙΑ Subs. Agitació, cerimònia religiosa, Γ 7. ὀργίλος, -η, -ον ΟΡΓΙΛΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Agitat, -ada, οrgullós,-a Γ 8. ἡ ὀρθογραφία ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Subs. Ortografia // orto-, graf- Φ 9. ἡ ὀρθοδοντία ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΑ Subs. Ortodòncia, correccció dental // Θ orgia orto-, odont- 0. ὁρμῶν, ὁρμῶνος ΟΡΜΩΝ, ΟΡΜΩΝΟΣ Adj. Excitant // hormon- Ν. ἡ ὀρχήστρα ΟΡΧΗΣΤΡΑ Subs. Orquestra Χ 2. ὅτε, ὅταν ΟΤΕ, ΟΤΑΝ Conj. Quan ΔΠ 3. ὅτι ΟΤΙ Conj. Que ΔΠ 4. Οὖν ΟΥΝ Conj. Per tant, en conseqüència Ν 5. ἡ οὐρολογία ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Subs. Urologia // ur(o)-, -logia Γ 6. ὁ /ἡ οὐρόλογος, -η ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, -Η Subs. Uròleg, uròloga // ur(o)-, log- Γ 7. ὁ Οὐρουγουάη ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ Subs. Uruguai Γ 8. οὗτος, αὕτη, τοῦτο ΟΥΤΟΣ, ΑΥΤΗ, ΤΟΥΤΟ Adj./ pron. Aqueix, -a 9. τὸ ὀφίδιον ΟΦΙΔΙΟΝ Subs. Ofidi, serp // ofid- Φ 0. τὸ πάθος, πάθους ΠΑΘΟΣ, ΠΑΘΟΥΣ Subs. Passió, sentiment // pat(o)- Θ. ἡ παιδαγωγία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ Subs. Pedagogia // ped-, agog- Δ 2. ὁ παιδαγωγός ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Subs. Pedagog, pedagoga // // ped-, Δ 3. ὁ παιδεραστής ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗΣ Subs. Pederasta // ped- Π 4. ἡ παιδεραστία ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ Subs. Pederàstia // ped- Π 5. ἡ παιδιατρία ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΑ Subs. Pediatria // ped-, iatr- Δ 6. ὁ/ ἡ παῖς, παιδός ΠΑΙΣ, ΠΑΙΔΟΣ Subs. Nen, nena // ped- Δ 7. παλαιός, -ά, -όν ΠΑΛΑΙΟΣ, -Α, -ΟΝ Adj. Antic, antiga// pale(o)- Π 8. ἡ Παλλάς, Παλλάδος ΠΑΛΛΑΣ, ΠΑΛΛΑΔΟΣ Subs. Pal las Π 9. ὁ Παναμάς ΠΑΝΑΜΑΣ Subs. Panamà Π 0. ἡ πανδημία ΠΑΝΔΗΜΙΑ Subs. Pandèmia // pan(t)-, dem- Δ. ὁ πανηγυρικός ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ Subs. Panegíric, lloança // pan(t)-, Γ 2. τὸ Πάνθειον ΠΑΝΘΕΙΟΝ Subs. Panteó, temple dedicat a tots Θ agog- els déus i deesses // pan(t)-, te(o)- 3. ἡ πανθήρα ΠΑΝΘΗΡΑ Subs. Pantera // pan(t)-, ter(a)- Θ 4. ὁ πανικός ΠΑΝΙΚΟΣ Subs. Pànic // pan(t)-, Π 5. ἡ πανοπλία ΠΑΝΟΠΛΙΑ Subs. Panòplia // pan(t)-, (h)opl- Π 6. ἡ πανσεξουαλικότητα ΠΑΝΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Pansexualitat Ξ 7. παρά ΠΑΡΑ Prep. Junt a, al marge de // para- Π 8. ἡ παραβολή ΠΑΡΑΒΟΛΗ Subs. Comparació, paràbola // para-, Β bol- Τ 211

19 9. ὁ Παραγουάη ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ Subs. Paraguai Γ 0. τὸ παράδειγμα, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, παραδείγματος ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Subs. Exemple, paradigma Δ. ὁ παράδεισος ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Subs. Paradís Δ 2. ἡ παράδοξα ΠΑΡΑΔΟΞΑ Subs. Paradoxa // para-, dox- Ξ 3. ὁ παράσιτος ΠΑΡΑΣΙΤΟΣ Subs. Paràsit // para-, sit- Π 4. παρατακτικός, -ή, -όν ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adjec. Paratàctic,-a // para-, tactic- Π 5. ἡ παράταξις, παρατάξεως ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ Subs. Parataxi, coordinació // para-, Ξ tacti(c)- 6. ἡ παρένθεσις ( ) ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ ( ) Subs. Parèntesi // parent(e)- Θ 7. ὁ παρθενών, παρθενῶνος ΠΑΡΘΕΝΩΝ, ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ Subs. Habitacions de les dones, Θ Partenón // parten- 8. ὁ Παρνασός ΠΑΡΝΑΣΟΣ Subs. Parnàs Π 9. παροξύτονος,-η,-ον ΠΑΡΟΞΥΤΟΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Paroxíton,-a // para-, oxi- Ξ 0. ἡ Πάρος ΠΑΡΟΣ Subs. Paros (illa) Π. ἡ παρρησία ΠΑΡΡΗΣΙΑ Subs. Llibertat d expressió, parresia Π 2. πᾶς, πᾶσα, πᾶν / παντός ΠΑΣ ΠΑΣΑ ΠΑΝ -ΠΑΝΤΟΣ Adj. Tot,-a // pan(t)- Π 3. ὁ πασιφισμός ΠΑΣΙΦΙΣΜΟΣ Subs. Pacifisme Φ 4. ἡ πατριαρχία ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ Subs. Patriarcat // patri-, -arquia Χ 5. ἡ παύλα (-) ΠΑΥΛΑ (-) Subs. Guió Π 6. ὁ Πειραιεύς, -έως ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ Subs. Pireu Π 7. ἡ Πελοπόνησος ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ Subs. Peloponés Π 8. ὁ/ἡ πένης, πένητος ΠΕΝΕΣ, ΠΕΝΗΤΟΣ Subs. Treballador,-a, pobre,-a // Π 9. ἡ πενία ΠΕΝΙΑ Subs. Pobresa // pen(i)- Π 0. ὁ πεντάγωνος ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΣ Subs. Pentàgon // pent-, gon- Γ. τὸ πένταθλον ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ Subs. Pentatló // pent-, atl(o)- Θ 2. πεντακισχίλιοι, -αι, -α ΠΕΝΤΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Cinc mil, ,ε Χ 3. πεντακόσιοι, -αι, -α ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Cinc-cents, 500 φ Π 4. πέντε ΠΕΝΤΕ Num. Cinc, 5 ε // pent- Π 5. πεντεκαίδεκα ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑ Num. Quinze, 15 - ιε '- Δ 6. Πεντελικός,-ή, -όν ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ Adj. Pentèlic,-a Π 7. πεντήκοντα ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ Num. Cinquanta, 50 ν Π 8. περί ΠΕΡΙ Prep. Al voltant de // peri- Π 9. ὁ περιμετρός ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ Subs. Perímetre // peri-, metr- Π 0. τὸ περισκοπεῖον ΠΕΡΙΣΚΟΠΕΙΟΝ Subs. Periscopi // peri-, escop- Π. περισπώμενος, -η,-ον ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΟΣ, -Η,-ΟΝ Subs. Perispomen,-a // peri- Π 2. περίστυλος,-ον ΠΕΡΙΣΤΥΛΟΣ, -ΟΝ Adj.. Peristil,-a // peri-, estil- Π 3. ἡ Περσιά ΠΕΡΣΙΑ Subs. Pèrsia Π 4. ἡ Πηνελόπη ΠΗΝΕΛΟΠΗ Subs. Penélope Π 5. Τὸ πῖ ΠΙ Subs. Pi (lletra) Π 6. ὁ πίθηκος ΠΙΘΗΚΟΣ Subs. Mona, simi // pitec- Θ 7. ὁ Πίνδαρος ΠΙΝΔΑΡΟΣ Subs. Píndar Δ 212 penet-

20 8. τό πλαγκτόν ΠΛΑΓΚΤOΝ Subs. Plàncton Γ 9. ὁ πλανήτης ΠΛΑΝΗΤΗΣ Subs. Planeta Π 0. πλαστικός,-ή, -όν ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Modelable, plàstic,-a, Π. ὁ Πλάτων, Πλάτονος ΠΛΑΤΩΝ, ΠΛΑΤΟΝΟΣ Subs. Plató Λ 2. Τὸ πλῆκτρον ΠΛΗΚΤΡΟΝ Subs. Plectre, pua Π 3. ἡ πλουτοκρατεῖα ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΕΙΑ Subs. Plutocràcia // plut-, -cràcia Π 4. ὁ πλοῦτος ΠΛΟΥΤΟΣ Subs. Riquesa // plut- Π 5. τὸ πνεῦμα δασύ ΠΝΕΥΜΑ ΔΑΣΥ Subs. Esperit aspre // (p)neumat- ΔΠ Π, Δ 6. τὸ πνεῦμα ψιλόν ΠΝΕΥΜΑ ΨΙΛΟΝ Subs. Esperit suau // (p)neumat- Ψ 7. τὸ πνεῦμα, πνεύματος ΠΝΕΥΜΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Subs. Bufit, alenada // (p)neumat- Π 8. ἡ πνευμονία ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ Subs. Pneumònia // (p)neumat- Π 9. τὸ ποίημα, ποιήματος ΠΟΙΗΜΑ, ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ Subs. Poema // poemat- Π 0. ἡ ποίησις, ποιήσεως ΠΟΙΗΣΙΣ, ΠΟΙΗΣΕΩΣ Subs. Poesia // poe(t)- Π. ὁ ποιητής ΠΟΙΗΤΗΣ Subs. Poeta // poe(t)- Π 2. ὁ πόλεμος ΠΟΛΕΜΟΣ Subs. Guerra // polem- Π 3. ἡ πόλις, πόλεως ΠΟΛΙΣ, ΠΟΛΕΩΣ Subs. Ciutat // -polis Π 4. ἡ πολιτεῖα ΠΟΛΙΤΕΙΑ Subs. Constitució, govern Π 5. ἡ πολυγαμία ΠΟΛΥΓΑΜΙΑ Subs. Poligàmia // poli-, gam- Γ 6. πολύγλωττος, -ον ΠΟΛΥΓΛΩΤΤΟΣ, -ΟΝ Adj. Políglota // poli-, glot- Γ 7. ὁ πολύγωνος ΠΟΛΥΓΩΝΟΣ Subs. Polígon // poli-, gon- Γ 8. ὁ πολυθεισμός ΠΟΛΥΘΕΙΣΜΟΣ Subs. Politeisme // poli-, teo- Θ 9. ἡ Πολυνησία ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ Subs. Polinèsia // poli-, nes(o)- Π 0. ὁ πολυποῦς ΠΟΛΥΠΟΥΣ Subs. Pòlip, polp // poli-, pod- Π. πολύς, πολλή, πολύ ΠΟΛΥΣ, ΠΟΛΛΗ, ΠΟΛΥ Adj. Molt,-a // poli- Π 2. πολυτονικὸς τόνος ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ Subs. Accent politònic // poli-, ton- Π 3. ἡ πόρνη ΠΟΡΝΗ Subs. Prostituta // porn(o)- Π 4. ὁ Πορτογαλία ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Subs. Portugal Γ 5. ἡ πορφύρα ΠΟΡΦΥΡΑ Subs. Porpra, púrpura Φ 6. ὁ Ποσειδών, Ποσειδῶνος ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Subs. Posidó Δ 7. ὁ ποταμός ΠΟΤΑΜΟΣ Subs. Riu // potam(o)- Π 8. ὁ πούς, ποδός ΠΟΥΣ, ΠΟΔΟΣ Subs. Peu // pod- Δ 9. ὁ Πρίαπος ΠΡΙΑΠΟΣ Subs. Príap Π 0. πρό ΠΡΟ Prep. Davant de, anterior a // pro- Π. τό προγνωστικόν ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Subs. Pronòstic // pro, gnos- Γ 2. ὁ πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Subs. Pròleg // pro, log- Γ 3. προπαροξύτονος,-η,-ον ΠΡΟΠΑΡΟΞΥΤΟΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Proparoxíton,-a Ξ 4. προπερισπόμενος,-η,-ον ΠΡΟΠΕΡΙΣΠΟΜΕΝΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Properispomen,-a Ξ 5. προπερισπώμενος προπερισπομένη, προπερισπώμενον ΠΡΟΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΟΣ, -Η,-ΟΝ Subs. Perispomen,-a Π 213

21 6. προπερισπώμενος ΠΡΟΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΟΣ, -Η,-ΟΝ Subs. Perispomen,-a Π προπερισπομένη, προπερισπώμενον 7. πρός ΠΡΟΣ Prep. A, cap a (proximitat) Π 8. ὁ προφήτης ΠΡΟΦΗΤΗΣ Subs. Profeta Φ 9. πρῶτος, πρώτη, πρῶτον ΠΡΩΤΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Primer,-a // proto- Π 0. τὸ πτεροσαυρίον ΠΤΕΡΟΣΑΥΡΙΟΝ Subs. Pterosaure // pter(o)-, saur(o)- Π. πυγμαῖος, -α,-ον ΠΥΓΜΑΙΟΣ-Α,-ΟΝ Adj. Relatiu al colze o puny, pigmeu Γ // pigm(e)- 2. ἡ πυγμή ΠΥΓΜΗ Subs. Colze, puny // pigm(e)- Γ 3. ἡ Πυθών, Πυθῶνος ΠΥΘΩΝ, ΠΥΘΩΝΟΣ Subs. Pitó // pit(o)- Θ 4. τὸ πῦρ, πυρός ΠΥΡ, ΠΥΡΟΣ Subs. Foc // pir- Π 5. ἡ πυραμίς, πυραμίδος ΠΥΡΑΜΙΣ, ΠΥΡΑΜΙΔΟΣ Subs. Piràmide // Piramid- Π 6. ὁ ῥατσισμού ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Subs. Racisme Μ 7. τὸ ῥεῦμα, ῥεύματος ΡΕΥΜΑ, ΡΕΥΜΑΤΟΣ Subs. Reuma // reumat- ΔΠ 8. ῥευματικός,-ή,-ον ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Reumàtic,-a // reumat- Ρ ΔΠ 9. ἡ ῥητορική ΡΗΤΟΡΙΚΗ Subs. Retòrica // retor- Ρ ΔΠ 0. ῥητορικός, ῥητορική, ΡΗΤΟΡΙΚΟΣ,,-Η,-ΟΝ Adj. Retòric,-a // retor- Ρ ΔΠ ῥητορικόν. ὁ ῥήτωρ, ῥήτορος ΡΗΤΩΡ, ΡΗΤΟΡΟΣ Subs. Rètor, orador // retor- Ρ ΔΠ 2. ἡ Ρουάντα ΡΟΥΑΝΤΑ Subs. Ruanda Τ 3. ἡ Ῥουμανία ΡΟΥΜΑΝΙΑ Subs. Rumania Ρ 4. ὁ ῥυθμός ΡΥΘΜΟΣ Subs. Ritme // ritm- Θ 5. τὸ ῥῶ ΡΩ Subs. Ro (lletra) Ρ ΔΠ 6. ἡ Ρωμή ΡΩΜΗ Subs. Roma, força ΔΠ 7. ἡ Ρωσία ΡΩΣΙΑ Subs. Rúsia ΔΠ 8. τὰ σαβάνα ΣΑΒΑΝΑ Subs. Sabana Σ 9. τὸ σάβανον ΣΑΒΑΝΟΝ Subs. Llençol, sudari Σ 0. σαββατικός,-ή,-όν ΣΑΒΒΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Sabàtic, -a Σ. τὸ σάββατον ΣΑΒΒΑΤΟΝ Subs. Dissabte Σ 2. ὁ σάκκος ΣΑΚΚΟΣ Subs. Sac Σ 3. ἡ Σαλαμίς, Σαλαμῖνος ΣΑΛΑΜΙΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Subs. Salamina Μ 4. ἡ Σάμος ΣΑΜΟΣ Subs. Samos Σ Μ 5. Τὸ σάμπι ΣΑΜΠΙ Subs. Sampi (lletra) Π 6. τὸ σάνδαλον ΣΑΝΔΑΛΟΝ Subs. Sàndal Δ 7. ὁ σαρκασμός ΣΑΡΚΑΣΜΟΣ Subs. Sarcasme Μ 8. ὁ σαρκόφαγος ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ Subs. Sarcòfag // sarc(o)-, fag- Φ 9. τὸ σάρκωμα, σαρκώματος ΣΑΡΚΩΜΑ, ΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ Subs. Sarcoma // sarc(o)-, Μ 0. σατυρικός,-ή, -όν ΣΑΤΥΡΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Satíric,-a Τ. ὁ σάτυρος ΣΑΤΥΡΟΣ Subs. Sàtir Τ 2. σαυρικός,-ή, -όν ΣΑΥΡΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Sàuric,-a // -saur(o)- Ν 3. τὸ σαυρίον ΣΑΥΡΙΟΝ Subs. Rèptil // -saur(o)- Ρ Ν 214

22 4. αἱ Σειρῆνες ΣΕΙΡΗΝΕΣ Subs. Sirenes Ν 5. Σειρηνικός,-ή, -όν ΣΕΙΡΗΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Sirènic,-a Ν 6. ὁ σεισμός ΣΕΙΣΜΟΣ Subs. Sisme Σ 7. τὸ σῆμα, σήματος ΣΗΜΑ, ΣΗΜΑΤΟΣ Subs. Significat // sema(nt)- Σ 8. ἡ σημαντική ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Subs. Semàntica // sema(nt)- Σ 9. σημαντικός,-ή,-όν ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Semàntic, -a // sema(nt)- Σ 0. ἡ σημιολογία ΣΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Subs. Semiologia // sema(nt)- Γ. ἡ σηπία ΣΗΠΙΑ Subs. Sèpia Π 2. ἡ Σίβυλλα ΣΙΒΥΛΛΑ Subs. Sibil la Β 3. τὸ σῖγμα ΣΙΓΜΑ Subs. Sigma (lletra) // sigma- Σ Γ 4. σιγματικός,-ή,-όν ΣΙΓΜΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Sigmàtic, -a // sigma- Σ Ρ 5. ἡ Σικιλία ΣΙΚΙΛΙΑ Subs. Sicília Λ 6. σιμιός, - ά, -όν ΣΙΜΙΟΣ, -Α, -ΟΝ Adj. Camús,-usa // simi(o)- Π 7. ὁ σίτος ΣΙΤΟΣ Subs. Blat, aliment // sit(o)- Σ 8. ἡ σκευή ΣΚΕΥΗ Subs. Atuells, equipament, vestimenta Σ 9. ἡ σκηνή ΣΚΗΝΗ Subs. Cabana, tenda, escena // Σ 0. σκηνικός,-ή,-όν ΣΚΗΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Escènic, -a // escen- Σ Ρ. ἡ σκιά ΣΚΙΑ Subs. Ombra // esc(i)- Σ 2. σκοπέω, σκοπεῖν ΣΚΟΠΕΩ Verb Observar // -escop- Π 3. ἡ Σομαλία ΣΟΜΑΛΙΑ Subs. Somàlia Μ 4. σός, σή, σόν ΣΟΣ, ΣΗ, ΣΟΝ Adj. I 0. τὸ σῦκον ΣΥΚΟΝ Subs. Figa // sic(o)- Σ. ἡ συλλαβή ΣΥΛΛΑΒΗ Subs. Síl laba // sil lab- Β 2. ἡ συμβίωσις, συμβιώσεως ΣΥΜΒΙΩΣΙΣ, ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ Subs. Simbiosi // sin-, bio- Σ 3. συμβιωτικός, -ή, -όν ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Simbiòtic, -a // sin-, bio- Σ 215 pron. escen- Teu, teua 5. ἡ σοφία ΣΟΦΙΑ Subs. Saviesa, Sofia // sof(o)- Φ 6. ὁ Σοφοκλῆς, Σοφοκλέους ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΣΟΦΟΚΛEΟΥΣ Subs. Sòfocles // sof(o)-, -cle(s) Φ 7. ἡ Σπάρτη ΣΠΑΡΤΗ Subs. Esparta Π 8. ὁ σπασμός ΣΠΑΣΜΟΣ Subs. Convulsió, espasme // espasm- Π 9. ἡ σπογγιά ΣΠΟΓΓΙΑ Subs. Esponja Γ 0. ὁ στερεότυπος ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟΣ Subs. Estereotip // estere(o)-, tip(o)- Π. ἡ στήλη ΣΤΗΛΗ Subs. Estela // estel- Λ 2. τὸ στόμα, στόματος ΣΤΟΜΑ, ΣΤΟΜΑΤΟΣ Subs. Boca // estomat- Σ 3. στοματικός,-ή,-όν ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Estomàtic, -a // estomat- Σ 4. ὁ στομαχός ΣΤΟΜΑΧΟΣ Subs. Estómac Χ 5. ἡ στρατηγεία ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ Subs. Estratègia // estrateg- Γ 6. ὁ στρατηγός ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Subs. General, estrateg // estrateg Γ 7. ὁ στῦλος ΣΤΥΛΟΣ Subs. Columna // estil(o)- Λ 8. σύ ΣΥ Pron. Tu Σ 9. συκικός,-ή,-όν ΣΥΚΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Síquic, -a, relatiu a les figues i Σ la Figuera // sic(o)- Σ

23 4. ἡ συμφωνία ΣΥΜΦΩΝΙΑ Subs. Simfonia, sons o veus totes a Φ una // sin-, fon- 5. τὸ σύμφωνον γράμμα ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΓΡΑΜΜΑ Subs. Vocal Φ 6. σύν ΣΥΝ Prep. Amb, en companyia de // sin- Ν 7. ἡ συναγωγή ΣΥΝΑΓΩΓΗ Subs. Reunió, sinagoga // sin-, agog- Γ 8. ὁ σύνδεσμος ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Subs. Conjunció Δ 9. ἡ συνεργασίας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Subs. Cooperació Γ 0. ἡ συνέργεια ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Subs. Sinergia, treball col laboratiu Γ. τό σύνταγμα, συντάγματος ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Subs. Sintagma, cos militar Γ 2. ἡ σύνταξις, συντάξεως ΣΥΝΤΑΞΙΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ Subs. Ordenació conjunta, sintaxi // Ξ sin-, taxi- 3. ἡ συντονία ΣΥΝΤΟΝΙΑ Subs. Sintonia // sin-, ton- Τ 4. ἡ Συρακοῦσα ΣΥΡΑΚΟΥΣΑ Subs. Siracusa Ρ 5. ἡ Συρία ΣΥΡΙΑ Subs. Síria Ρ 6. ὁ/ἡ σῦς, συός ΣΥΣ, ΣΥΟΣ Subs. Porc, truja Σ 7. ἡ σφαῖρα ΣΦΑΙΡΑ Subs. Esfera, pilota // esfer- Φ 8. τὸ σχῆμα, σχήματος ΣΧΗΜΑ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ Subs. Esquema, forma, figura // Χ esquem- 9. ἡ σχολή ΣΧΟΛΗ Subs. Vacances, descans, escola // Χ 0. τὸ σῶμα, σώματος ΣΩΜΑ, ΣΩΜΑΤΟΣ Subs. Cos // somat- Σ. σωματικός,-ή,-όν ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Somàtic, -a // somat- Σ 2. τὸ Ταϊβάν ΤΑΪΒΑΝ Subs. Taiwan Α 3. ἡ ταινία ΤΑΙΝΙΑ Subs. Cinta, tènia Α Τ 4. ἡ τακτική ΤΑΚΤΙΚΗ Subs. Tàctica // tacti- Κ 5. τακτικός, -ή, -όν ΤΑΚΤΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Tàctic, -a // tacti- Κ 6. ἡ τάξις, τάξεως ΤΑΞΙΣ, ΤΑΞΕΩΣ Subs. Ordre, ordenació // taxi-, tacti- Ξ 7. τὸ ταῦ ΤΑΥ Subs. Tau (lletra) Α Τ 8. ἡ ταχυγραγία ΤΑΧΥΓΡΑΦΙΑ Subs. Taquigrafia // taqui-, graf- Χ 9. ἡ τελεία (.) ΤΕΛΕΙΑ (.) Subs. Punt Λ 0. τέσσαρα καὶ δέκα ΤΕΣΣΑΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ Num. Catorze, 14 - ιδ '- Δ. τεσσαράκοντα ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ Num. Quaranta 40 μ Κ 2. τέσσαρες, τέτταρες, τετρα- ΤΕΣΣΑΡΕΣ, ΤΕΤΤΑΡΕΣ, ΤΕΤΡΑ- escol- Num. Quatre Τ 3. τετρακόσιοι, -αι, -α ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Quatre-cents 400 υ Κ 4. τετραχίλιοι, -αι, -α ΤΕΤΡΑΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Quatre mil ,δ Χ 5. ἡ τεχνή ΤΕΧΝΗ Subs. Art, artesania, tècnica // tecn- Χ 6. τῆλε ΤΗΛΕ Adv. Des de lluny, a través de l espai Λ 7. ὁ Τηλέμαχος ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Subs. Telèmac Χ 8. τονικός,-ή, -όν ΤΟΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Tònic,-a // ton- Τ 9. ὁ τόνος ΤΟΝΟΣ Subs. Accent // ton- Τ 0. τοξικός,-ή,-όν ΤΟΞΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Tòxic,-a // tox- Ξ. ὁ τόπος ΤΟΠΟΣ Subs. Lloc // top- Π 216

24 2. ἡ τραγῳδία ΤΡΑΓΩΙΔΙΑ Subs. Tragèdia Γ Δ 3. ἡ τρανσεξουαλικότητα ΤΡΑΝΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Subs. Transexualitat Ξ 4. ἡ τρανσφοβία ΤΡΑΝΣΦΟΒΙΑ Subs. Transfòbia Φ 5. ἡ τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ Subs. Taula Ζ 6. τὸ τραπεζίον ΤΡΑΠΕΖΙΟΝ Subs. Trapezi Ζ 7. Τὸ τραῦμα, τραύματος ΤΡΑΥΜΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Subs. Trauma, ferida // traumat- Μ 8. ὁ τραυματισμός ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Subs. Traumatisme // traumat- Μ 9. τρεῖς, τρία ΤΡΕΙΣ, ΤΡΙΑ Num. Tres, 3 - γ '- Ρ Τ 0. τρία καὶ δέκα ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ Num. Tretze, 13 - ιγ '- Δ. τριάκοντα ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ Num. Trenta 30 λ Κ 2. τριακόσιοι, -αι, -α ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Tres-cents 300 τ Κ 3. ὁ τριβαδισμός ΤΡΙΒΑΔΙΣΜΟΣ Subs. Lesbianisme, tribadisme Β 4. ἡ τρῐβάς, τρῐβάδος ΤΡΙΒΑΣ, ΤΡΙΒΑΔΟΣ Subs. Tríbade, lesbiana Β 5. ὁ τρίπτυχος ΤΡΙΠΤΥΧΟΣ Subs. Tríptic Χ 6. τρισχίλιοι, -αι, -α ΤΡΙΣΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Tres mil, ,γ Χ 7. ἡ Τροῖα ΤΡΟΙΑ Subs. Troia Τ 8. ἡ Τυνησία ΤΥΝΗΣΙΑ Subs. Tunísia Τ 9. ὁ τύπος ΤΥΠΟΣ Subs. Petjada, model // tip- Π 0. ἡ τυραννία ΤΥΡΑΝΝΙΑ Subs. Tirania // tiran- Τ. τύραννικός,-ή, -όν ΤΥΡΑΝΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Tirànic,-a // tiran- Τ 2. ὁ τύραννος ΤΥΡΑΝΝΟΣ Subs. Tirà // tiran- Τ 3. τὸ τυρανοσαυρίον ΤΥΡΑΝΟΣΑΥΡΙΟΝ Subs. Tiranosaure // tiran-, saur- Ν 4. τὸ ὖ ψιλόν Υ ΨΙΛΟΝ Subs. Ípsilon (lletra) Α Ψ 5. ὁ Υάκυνθος ΥΑΚΥΝΘΟΣ Subs. Jacint Θ 6. ἡ ὕδρα ΥΔΡΑ Subs. Hidra // hidr(o)- Δ 7. τὸ ὕδωρ, ὕδατος ΥΔΩΡ, ΥΔΑΤΟΣ Subs. Aigua // hidr(o)- Δ 8. τὸ Υεμένη ΥΕΜΕΝΗ Subs. Iemen Α 9. ἡ ὕαινα ΥΙΑΙΝΑ Subs. Hiena ΔΠ 0. ὁ υἱός ΥΙΟΣ Subs. Fill ΔΠ. ὑμεῖς ΥΜΕΙΣ Pron. Vosaltres Σ ΔΠ 2. ὑμενικός,-ή,-ον ΥΜΕΝΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Himènic,-a // himen- ΔΠ 3. ὁ ὑμήν, ὑμένος ΥΜΗΝ, ΥΜΕΝΟΣ Subs. Himen, membrana // himen ΔΠ 4. υμμεναικός,-ή,-ον ΥΜΜΕΝΑΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Himenètic,-a // himen- ΔΠ 5. τὸ ὑμμεναίον ΥΜΜΕΝΑΙΟΝ Subs. Himeneu, casament // himen- ΔΠ 6. ὑμνικός,-ή, -όν ΥΜΝΙΚΟΣ,-Η, -ΟΝ Adj. Hímnic,-a // himn- Ρ ΔΠ 7. ὁ ὕμνος ΥΜΝΟΣ Subs. Himne// himn- ΔΠ 8. ὑπέρ ʽΥΠΕΡ Prep. Sobre, damunt de // hiper- Π 9. ἡ ὑπερβολή ΥΠΕΡΒΟΛΗ Subs. Exageració, hipèrbole Β 0. ὁ ὕπνος ΥΠΝΟΣ Subs. Son // hipn- Π. ὑπό ʽΥΠΟ Prep. Sota, davall de // hipo- Π 2. ἡ ὑπόθεσις, ὑποθέσεως ΥΠΟΘΕΣΙΣ, ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ Subs. Hipòtesi, proposta, problema Θ 217 pràctic // hipo-, tes-

25 3. ἡ ὑπoθήκη ΥΠΟΘΗΚΗ Subs. Penyora, garantía, hipoteca Θ 4. ὁ ὑποκριτής ΥΠΟΚΡΙΤΗΣ Subs. Actor, hipòcrita Π 5. ὑποτακτικός, -ή, -όν ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Hipotàctic,-a // hipo-, tacti- Π 6. ἡ ὑπόταξις, ὑποτάξεως ΥΠΟΤΑΞΙΣ, ΥΠΟΤΑΞΕΩΣ Subs. Hipotaxi,subordinació // hipo-, Ξ 7. ὑποτείνουσα ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ Subs. Hipotenusa // hipo-, ten- Π 8. ἡ ὑστέρα ΥΣΤΕΡΑ Subs. Úter // hister- ΔΠ 9. ὑστερικός,-ή,-ον ΥΣΤΕΡΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Relatiu al úter, Histèric,-a ΔΠ 218 tacti- // hister- 0. τὸ φαινόμενον ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ Subs. Aparició, fenomen // fenomen- Φ. ἡ φαλλοκρατεῖα ΦΑΛΛΟΚΡΑΤΕΙΑ Subs. Fal locràcia // fal l(o)-, -cràcia Φ 2. ὁ φαλλός ΦΑλΛΟΣ Subs. Fal lus // fal l(o)- Φ 3. τὸ φάντασμα ΦΑΝΤΑΣΜΑ Subs. Aparició, fantasma // fantasm- Φ 4. ἡ φαρμακολογία ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Subs. Farmacologia // farmac-, -logia Φ 5. τὸ φάρμακον ΦΑΡΜΑΚΟΝ Subs. Verí, fàrmac // farmac- Φ 6. ὁ Φειδίας ΦΕΙΔΙΑΣ Subs. Fídias Φ 7. ὁ φθόγγος ΦΘΟΓΓΟΣ Subs. So clar, veu // ftong- Φ 8. τὸ φῖ ΦΙ Subs. Fi (lletra) Φ 9. ἡ φιλανθρωπία ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ Subs. Filantropia // fil(o)-, antrop(o)- Φ 0. ὁ Φίλιππος ΦΙΛΙΠΠΟΣ Subs. Filip // fil(o)-, hip(o)- Φ. φίλος,-η,-ον ΦΙΛΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Amic,amiga // fil(o)- Φ 2. ἡ φιλοσοφία ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Subs. Filosofia, gust per la saviesa // Φ fil(o)-, sof(o)- 3. ὁ/ ἡ φιλοσοφός, -ή ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ,-Η Subs. Filòsof,-a // fil(o)-, sof(o)- Φ 4. ἡ φλέψ, φλεβός ΦΛΕΨ, ΦΛΕΒΟΣ Subs. Vena // fleb- Ψ 5. ὁ φόβος, - φοβία ΦΟΒΟΣ, - ΦΟΒΙΑ Subs. Por, fòbia // -fòbia Φ 6. ἡ φρήν, φρενός ΦΡΗΝ, ΦΡΕΝΟΣ Subs. Sèu de les passions, cor, ment Φ 7. ὁ φύλος ΦΥΛΟΣ Subs. Gènere Φ 8. ἡ φύσις, φύσεως ΦΥΣΙΣ, ΦΥΣΕΩΣ Subs. Naturalesa // fisi- Φ 9. ἡ φωνή ΦΩΝΗ Subs. So, veu // fon- Φ 0. τὸ φωνῆεν γράμμα ΦΩΝΗΕΝ ΓΡΑΜΜΑ Subs. Consonant Φ. τὸ φώνημα, φωνήματος ΦΩΝΗΜΑ, ΦΩΝΗΜΑΤΟΣ Subs. Fonema // fonem(at)- Φ 2. ὁ φωνόγραφος ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ Subs. Fonògraf // fon(o)-, graf- Φ 3. ἡ φωνολογία ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ Subs. Fonologia // fon(o)-, -logia Φ 4. ὁ φώσφορος ΦΩΣΦΟΡΟΣ Subs. Fòsfor, portador de la llum // Φ // fren- fos-, fot-, for- 5. τὸ Χαός, Χαούς ΧΑΟΣ, ΧΑΟΥΣ Subs. Desordre, Caos // cao-, gas- Χ 6. ὁ χαρακτήρ, χαρακτῆρος ΧΑΡΑΚΤΗΡ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ Subs. Caràcter // caracter- Χ 7. τὸ χάρισμα, χαρίσματος ΧΑΡΙΣΜΑ, ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Subs. Carisma, do // carismat- Χ 8. ἡ Χάρυβδις, Χαρύβδεως ΧΑΡΥΒΔΙΣ, ΧΑΡΥΒΔΕΩΣ Subs. Caribdis Χ 9. ἡ χείρ, χειρός ΧΕΙΡ, ΧΕΙΡΟΣ Subs. Mà // quir-, cir- Χ 0. ἡ χειρομαντεῖα ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΕΙΑ Subs. Quiromància // quir-, cir-, mant-, Χ -mància

26 . ἡ χειρουργία ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΑ Subs. Operació realitzada amb les Χ mans, cirugía // quir-, cir-, urg- 2. τὸ χῖ ΧΙ Subs. Qui (lletra) Χ 3. χίλιοι, -αι, -α ΧΙΛΙΟΙ, -ΑΙ, -Α Num. Mil, ,α // quil- Χ 4. ὁ χιλιόγραμμο ΧΙΛΟΓΡΑΜΜO Subs. Quilogram Χ 5. χλωρός,-ή,-όν ΧΛΩΡΟΣ, -Η,-ΟΝ Adj. Verd, verda // clor- Χ 6. χολικός,-ή,-ον ΧΟΛΙΚΟΣ,-Η,-ΟΝ Adj. Que produeix bilis, bílic,-a, còlic Χ 7. ὁ χορός ΧΟΡΟΣ Subs. Dansa, cor // cor - Χ 8. ὁ χρόνος ΧΡΟΝΟΣ Subs. Temps, Cronos // crono- Χ 9. τὸ χρῶμα, χρώματος ΧΡΩΜΑ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ Subs. Color // cromat- Χ 0. ὁ χυμός ΧΥΜΟΣ Subs. Suc Χ. ὁ ψαλμός ΨΑΛΜΟΣ Subs. Psalm Ψ 2. ἡ ψαλμῳδία ΨΑΛΜΩΙΔΙΑ Subs. Psalmòdia Ψ 3. ψευδής,-ές ΨΕΥΔΗΣ,-ΕΣ Adj. Fals,-a // pseud- Ψ 4. ψευδόγραφος,-ον ΨΕΥΔΟΓΡΑΦΟΣ,-ΟΝ Adj. Pseudògraf,-a // pseud-, graf- Ψ 5. ψευδώνυμος,-ον ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΣ,-ΟΝ Adj. Pseudònim,-a // pseud-, onim- Ψ 6. τὸ ψήφισμα, ψηφίσματος ΨΗΦΙΣΜΑ, ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Subs. Decret Ψ 7. ἡ ψῆφος ΨΗΦΟΣ Subs. Vot, pedra per votar Ψ 8. τὸ ψῖ ΨΙ Subs. Psi (lletra) Ψ 9. ἡ ψυχή ΨΙΧΗ Subs. Ànima, psique // psic(o)-, Ψ 0. ὁ/ἡ ψυχιατρής ΨΥΧΙΑΤΡΗΣ Subs. Psiquiatre // psic(o)-, -iatr- Ψ. ἡ ψυχιατρία ΨΥΧΙΑΤΡΙΑ Subs. Psiquiatria // psic(o)-, -iatr- Ψ 2. ἡ ψυχολογία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Subs. Psicologia // psic(o)-, -logia Ψ 3. ἡ ψυχοπάθεια ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΑ Subs. Psicopatia // psic(o)-, -pat(ia) Ψ 4. ἡ ψωρίασις, ψωριάσεως ΨΩΡΙΑΣΙΣ, ΨΩΡΙΑΣΕΩΣ Subs. Psoriasi Ψ 5. τὸ ὦ μέγα Ω ΜΕΓΑ Subs. Òmega (lletra) // mega- Α Γ 6. ἡ Ωκεανία ΩΚΕΑΝΙΑ Subs. Oceania // ocean- Α Ν 7. Ὠκεανικός, -ή, -όν ΩΚΕΑΝΙΚΟΣ, -Η, -ΟΝ Adj. Oceànic, -a // ocean- Σ 8. ὁ Ὠκεανός ΩΚΕΑΝΟΣ Subs. Oceà // ocean- Σ 9. ἡ ὥρα ΩΡΑ Subs. Hora // hor- Ρ 0. τό ὡρολόγιον ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ Subs. Rellotge // hor-, log- Γ 219

27 220

28 221

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 Μ Ρ : 0 9 / 0 1 / 2 0 1 6 Ρ. Ρ Ω. : 7 Λ Γ Μ - Λ Γ Μ Μ Η Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Υ 2 0 1 5 Δ Γ Ρ Ϋ Λ Γ Θ Δ ΚΔ Μ Β Δ Β Ω Θ Δ Δ Ρ Υ Θ Δ 0111 Χ / Γ Δ Θ Μ Θ Δ Ρ Ω Κ - - - 0112 Χ / Γ Λ Ρ Γ Κ Δ 2 3. 2 1 3. 0 0 0, 0 0-2

Διαβάστε περισσότερα

Α α. Β β Γ γ δ. Ε ε. Ζ ζ. Η η. Θ θ. Ι ι. Κ κ Λ λ. Ν ν Ξ ξ. Ο ο. Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ. Υ υ. Φ φ Χ χ Ψ ψ. Ω ω

Α α. Β β Γ γ δ. Ε ε. Ζ ζ. Η η. Θ θ. Ι ι. Κ κ Λ λ. Ν ν Ξ ξ. Ο ο. Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ. Υ υ. Φ φ Χ χ Ψ ψ. Ω ω 1 Ἀκούω Τὰ Γράμματα Φωνήεντα Σύμφωνα Ὄνομα Ἤχος Α α Ε ε Η η Ι ι Ο ο Υ υ Ω ω Β β Γ γ δ Ζ ζ Θ θ Κ κ Λ λ Μ µ Ν ν Ξ ξ Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ Φ φ Χ χ Ψ ψ ἄλφα álfa [α] βῆτα víta [v] γάμμα gámma [γ] δέλτα délta [ð]

Διαβάστε περισσότερα

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ ΤΑ Π ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Εφη μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Β τ ο υ 1 9 ου Δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ Α ρ ι θ μ ό ς φ ύ λ λ ο υ 1 Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 5 «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 178ο Αρωνίου 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κρήτης

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κρήτης ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Χρηστίδης Δ. Ανωγιάτη Χ. Κοκκολάκη Α. Λουράντου Α. Χασάπης Φ. Σταυροπούλου Ε. Αλωνιστιώτη Δ. Καρκασίνας Α. Μαραγκουδάκης Θ. Κεφαλάς Γ. Μπαχά Α. Μπέζα Γ. Μποραζέλης Ν. Χίνης Π. Λύτρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 17-07-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 17-07-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 17-07-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙ 08:00 20.00 20.00 08.00 ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ν. ΚΟΡΔΑΛΗ ΤΗΛ.210-3332973 (kordali@mnec.gr) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 0 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 27-03-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 27-03-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 27-03-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙ 08:00 20.00 20.00 08.00 ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς FRATERNITÉ ά γ γ ι γ μ α γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς http://www.triaridis.gr/fraternite/ 2012

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς FRATERNITÉ ά γ γ ι γ μ α γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς http://www.triaridis.gr/fraternite/ 2012 θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς FRATERNITÉ ά γ γ ι γ μ α γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς ~ http://www.triaridis.gr/fraternite/ 2012 1 Von einem gewissen Punkt an gibt es keine Rückkehr

Διαβάστε περισσότερα

KATAΛOΓOΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH

KATAΛOΓOΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH η γνώση είναι δύναµη! KATAΛOΓOΣ EK OΣEΩN ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2015 ΣYΓXPONH EΠOXH Η Σύγχρονη Εποχή Κ Α Τ Α Λ Ο Γ ΟΣ Ε Κ ΟΣ Ε Ω Ν - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Η Σ 2 0 1 5 Σ Υ Γ Χ Ρ ΟΝ Η Ε Π Ο Χ Η Αθήνα: Mαυροκορδάτου 3, τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΕΚΔΟΣΗ Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π... ΑΘΗΝΑ 07-08-2015 ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π... ΑΘΗΝΑ 07-08-2015 ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π... ΑΘΗΝΑ 07-08-2015 ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙ 08:00 20.00 20.00 08.00 ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η 3 Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και Κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας α β γ δ ε ζ θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ φ χ ψ ω η ξ υ ψ ω 1 2 3 4 5 6 7 4α 8 9 ο α β γ δ 9α

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ( NIKOKY@GMAIL.COM)

Κρυπτογραφία ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ( NIKOKY@GMAIL.COM) Κρυπτογραφία ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ( NIKOKY@GMAIL.COM) Γιατί; Στο σύγχρονο κόσμο όλα είναι κρυπτογραφημένα! Κλήσεις σε κινητά Ψηφιακές τηλεοπτικές μεταδόσεις Ανάληψη μετρητών από

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 7 ο Μ Α Ρ Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση:

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση: Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου 25η Μαρτίου ιπλoγιορτή για την Ελλάδα Με αυτοκόλλητα Εικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα Πηνελόπη Μωραΐτου - Μαρία Μωραΐτου 25η ΜΑΡΤΙΟΥ- ΙΠΛΟΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εικονογράφηση:

Διαβάστε περισσότερα

θέλοντας να προσφέρουμε και στον άνθρωπο της πόλης ξεχασμένες γεύσεις από την περίφημη Κρητική διατροφή, εγκαινιάσαμε το πρώτο μας κατάστημα στη Βάρη Αττικής. Εκεί θα βρίσκετε πλέον εκλεκτά Κρητικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 198.396,00 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7ΝΠΡΩΛΚ-9Ρ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 462 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

: ( : . 15.1001.200 2004/18/ 2004/17/ 2015

:  (   : . 15.1001.200  2004/18/ 2004/17/  2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ (ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΣΚΑΜΑΝ ΡΙΟΥ) Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Περιεχόμενα Πατριαρχική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704906 2015-04-14

15PROC002704906 2015-04-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14.04.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 3317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ. Τηλ. 23813 50335,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π... ΑΘΗΝΑ 06-11-2015 ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π... ΑΘΗΝΑ 06-11-2015 ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π... ΑΘΗΝΑ 06-11-2015 ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙ 08:00 20.00 20.00 08.00 ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 Θ. Ζυγκιρίδης- Μ. Λούτα- Θ. Ζυγκιρίδης- Μ. Λούτα- Θ. Ζυγκιρίδης- Π. Αγγελίδης- Μ. Λούτα- Π. Αγγελίδης-,Β Θ. Ζυγκιρίδης- Π. Αγγελίδης- Μ. Λούτα- Π. Αγγελίδης-,Β

Διαβάστε περισσότερα

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 4 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη.

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη. ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σημαντική παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη σελ.3 λίμνη Βεγορίτιδα Σ ύ λ λ η ψ η τ ρ ι ώ ν α τ ό μ ω ν γ ι α κ λ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 6 7 8 9 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ ο Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς 1 2 η αλήθεια είναι το αντίθετο της αγάπης σημείωση Και το Lacrimosa (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ι Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Ο Μ Ω Ν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ Α Τ ΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Ο Ρ Ι Α ΝΕΩΝ Ν Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Άρρενες Ομάδες ηλικιών

Άρρενες Ομάδες ηλικιών Περιγραθή ηόποσ μόνιμης διαμονής / κλάδος οικονομικής δραζηηριόηηηας ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΙΟΙΚΖΖ ΚΡΖΣΖ (Έδξα: Ζξάθιεηνλ,ην) Και των δύο φύλων Ομάδες ηλικιών Άρρενες Ομάδες ηλικιών Θήλεις Ομάδες ηλικιών Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Κ. Συμεωνίδου Θεσσαλονίκη, 13-10-2015 Τηλ.: 2310997613

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2493, 2569 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 445 2. Ανακοινώνεται η συνεδρίαση ιαρκούς Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Τό φ οβ ερ ό Μυ σ τ ήρ ι ο

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Τό φ οβ ερ ό Μυ σ τ ήρ ι ο ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 12 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2008 Τό φ οβ ερ ό Μυ σ τ ήρ ι ο «Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ µεγαλύτερο θαῦµα ποὺ τάραξε τὴν τάξη τοῦ κόσµου, πιὸ µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Π.Υ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΛ.ΑΔΕΙΑΣ ΥΒΕΤ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με.... από τον.... Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Είδος επιχείρησης 2. Κατάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Α/Α ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002511086 2014-12-30

14PROC002511086 2014-12-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 30.12.2014 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 14462 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΚΕΝΤΖΗΣ. Τηλ. 23813 50184 FAX : 23810 22418 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος. Η οικιστική αρχιτεκτονική της Καβάλας

Β Μέρος. Η οικιστική αρχιτεκτονική της Καβάλας Β Μέρος Η οικιστική αρχιτεκτονική της Καβάλας Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η Καβάλα είναι μία πόλη που αποτελεί αντικείμενο σπουδής για τις αρχιτεκτονικές της τάσεις. Εδώ εφαρμόστηκαν όλες σχεδόν οι τεχνοτροπίες που

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φιλοσοφίας: Εαρινό εξάμηνο 2014-2015

Τμήμα Φιλοσοφίας: Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 16.02.2015 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 29.05.2015 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ Τιμή: 1 (με δώρο 2) Όλα τα χρήματα θα δοθούν στο Παγκύπριο Σύνδεσμο «Κάνε μια Ευχή» Μάης 2015 Μια έκδοση της Β 2 τάξης Τεύχος Α με την υποστήριξη της δασκάλας μας κ. Μαρίας Χριστοδούλου Κτωρή Τρέφομαι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003570450 2015-12-24

15PROC003570450 2015-12-24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(PROGRAM OPERATOR) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία:

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41777-8, site :www.chania.gr, e-mail: d-pervallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πληρ.:Αικατερίνη Λιάπη,Αναπλ.Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τ Μ Η Μ Α Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ Δ/νση : Ν. Ξυλούρη & Σόλωνος γωνία Ηράκλειο : 19/05 /2015 Πατέλες Ηράκλειο Τ.Κ 71306 Πληροφ : Συνάνης Σωτήρης. Τηλ. 2810-215087.Φαξ.2810-215099 Ε-mail : sot_sinanis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς. σελ.3

Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς. σελ.3 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Μητροπολίτης Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς Ημερίδα με θέμα : «Εξορυκτική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ. Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ. Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΖ Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6695 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπαραστάτης του Πολίτη Τάσα Σιώμου στον Δήμο Αμυνταίου σελ.3. Τα παράπονα στον Δήμαρχο από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου

Η συμπαραστάτης του Πολίτη Τάσα Σιώμου στον Δήμο Αμυνταίου σελ.3. Τα παράπονα στον Δήμαρχο από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Χ ά ν ο υ μ ε κ α ι τ ο 1 ο Σ ύ ν τ α γ μ α Π ε ζ ι κ ο ύ ; Συνέντευξη Τύπου του Αντιπεριφερειάρχη Στέφανου Μπίρου για τα τρέχοντα θέματα της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης- Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης-είσπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπουργός. Δόθηκε στον Αλέξη Τσίπρα η πεντασέλιδη πρόταση των «θεσμών» Άμυνας Πάνος Καμμένος σε φυλάκια της Φλώρινας

Ο υπουργός. Δόθηκε στον Αλέξη Τσίπρα η πεντασέλιδη πρόταση των «θεσμών» Άμυνας Πάνος Καμμένος σε φυλάκια της Φλώρινας Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς 5 ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 328 ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email:ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ. Τρίτη 7 Ιουνίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ. Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 11659 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Κοντού και Σ. Κεδίκογλου (Ν.Δ.), σελ. 11604 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Διδά δά ον σκ τα τ ς α ιστο τ ρία στο στ δ ημ η ο μ τικό κ σχο σχ λ ο είο Οργάνω Οργάν ση υλικού Φλωρεντία Πιτζιόλη

Διδά δά ον σκ τα τ ς α ιστο τ ρία στο στ δ ημ η ο μ τικό κ σχο σχ λ ο είο Οργάνω Οργάν ση υλικού Φλωρεντία Πιτζιόλη Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο Οργάνωση υλικού: Φλωρεντία Πιτζιόλη-Τιμοθέου, ΕΔΕ, Πρόεδρος Ενδοτμηματικής Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Χαρά Μακρυγιάννη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Συνεργάστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ. Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ. Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Β. Κατριβάνου, σελ. 1053 2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1054, 1069, 1070, 1071,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/2 Τηλέφ. (Εσωτ.) 3214 Αριθµός Εγκυκλίου: 158 Αθήνα, 10 εκ. 2007. Ονοµασία Εφέδρων Αξιωµατικών

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/2 Τηλέφ. (Εσωτ.) 3214 Αριθµός Εγκυκλίου: 158 Αθήνα, 10 εκ. 2007. Ονοµασία Εφέδρων Αξιωµατικών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/2 Τηλέφ. (Εσωτ.) 3214 Αριθµός Εγκυκλίου: 158 Αθήνα, 10 εκ. 2007 ΘΕΜΑ: Ονοµασία Εφέδρων Αξιωµατικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. Κοινοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7631, 7671 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2. Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα. Δ όπως Δώρα Π όπως Πρωτοχρονιά

Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2. Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα. Δ όπως Δώρα Π όπως Πρωτοχρονιά Εκδίδονται από το 10/θ Δημοτικό Σχολείο Μήλου τηλέφωνο 2287021346 Δεκέμβριος 2012 αριθμός φύλου 49ο Η χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα από το Α1 και το Α2 Α όπως Αστέρι Ν όπως νανούρισμα Β όπως Βοσκός Ξ όπως

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο Υ Σ Τ Η Ν Δ Ρ Α Μ Α ( Τ Ω Ν Μ Ε α / α 1 4 2 4 0 κ α ι 1 4 2 4 1 Α Ν Τ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ. Τρίτη 5 Απριλίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ. Τρίτη 5 Απριλίου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ Τρίτη 5 Απριλίου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8626 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα