Identity eco is an office building with storage space, a basement level for parking, a green roof and an ecological garden.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Identity eco is an office building with storage space, a basement level for parking, a green roof and an ecological garden."

Transcript

1

2 Ταυτότητα Έργου Το eco είναι ένα αμιγές κτίριο γραφείων με αποθηκευτικούς χώρους, ένα υπόγειο όροφο στάθμευσης αυτοκινήτων, φυτεμένο δώμα και οικολογικό κήπο. Διεύθυνση: Κ.Καραμανλή 79 & Ζεκάκου & Τσακάλωφ, Μαρούσι. Ανάπτυξη: Εύ Έργω ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΩΜ Μελετητική ΕΠΕ Στατική Μελέτη: Δημήτρης Κόνδης Η/Μ Μελέτη: Ενεργειακή Ανάλυση: Σύμβουλος σε θέματα Ποιότητας Εσωτερικού Αέρα: Γραφειακοί Χώροι: Θέσεις Στάθμευσης Υπογείου: Αποθηκευτικοί & Η/Μ Χώροι: Φυτεμένο Δώμα: Οικολογικός Κήπος: Θέση Ιωάννης Τζουράλας Δρ.Άρης Τσαγκρασούλης & Δρ.Βασίλης Γέρος Terra Nova ΕΠΕ 2.120τ.μ. (σε μεγάλες πλάκες των 600 έως 780τ.μ.) 44 (1.400τ.μ.) 200τ.μ. 450τ.μ τ.μ. Μαρούσι, Παράδρομος Αττικής Οδού, και άρα άριστες προσβάσεις. Αυτοκίνητα: Κοντά στο δακτυλίδι Κηφισίας & Αττικής Οδού. Συγκοινωνίες: Στα 200μ. από το κτίριο στάσεις λεωφορείων με συχνά δρομολόγια για Κηφισίας ή Πεντέλης, και Σταθμούς Προαστιακού Κηφισίας ή Πεντέλης. Identity eco is an office building with storage space, a basement level for parking, a green roof and an ecological garden. Address: Development: Architects: Civil Engineer: Mechanical Engineer: Building Energy Analysis: Indoor Air Quality Consultant: Office Space: Basement: Storage and E/M services space: Green Roof: Ecological Garden: Location 79 K.Karamanli road & Zekakou & Tsakalof, Maroussi. Ef Ergo CONSTRUCTION OM Meletitiki Ltd Dimitris Kondis Ioannis Tzouralas Dr.Aris Tsagrasoulis & Dr.Vassilis Geros Terra Nova Ltd sq.m. (in large floorplates sq.m.) 44 car parking spaces (1.400 sq.m.) 200sq.m. 450sq.m sq.m. Maroussi, Attiki Odos Service Road, and therefore excellent access. Cars: Close to the ring of Kifissias & Attiki Odos. Public Transportation: Bus stations are 200m away from the building, with frequent bus services to Kifissias and Pentelis, and bus services to Proastiakos Stations of Kifissias and Pentelis.

3 Τα βασικά Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (επίμηκες κτίριο) που ευνοεί τον άπλετο φυσικό φωτισμό και αερισμό σε όλα τα γραφεία. Ανυψωμένα δάπεδα και ψευδοροφές. Δομημένη Καλωδίωση. Σύστημα Κλιματισμού VRV. Μηχανικός αερισμός γραφειακών χώρων. Σε κάθε γραφειακό όροφο: 4 συμβατικά W.C., 1 WC Α.Μ.Κ., 1 Kitchenette και 1 Data Room. Δύο ταχείς ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο. Αναβατόριο Α.Μ.Κ. στην είσοδο του κτιρίου. Ιδιωτικός Υποσταθμός Μέσης Τάσης. Κεντρική Είσοδος διπλού ύψους Basics Architectural design (oblong building shape) that enhances ample natural light and natural ventilation in all offices. Raised floors and suspended ceilings. Voice-Data cabling. VRV Air-Conditioning system. Mechanical ventilation of the office space. In each office floor: 4 conventional W.C., 1 disabled W.C., 1 Kitchenette and 1 Data Room. Two fast machine roomless- elevators Platform stairlift for disabled in main entrance Private Electrical Substation (Medium Voltage) Double height Main Entrance

4 Εξοικονομηση Ενέργειας Εφαρμόζονται αποδοτικές στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες οπτικής και θερμικής άνεσης για τους χρήστες του κτιρίου eco, και συμπιέζοντας την κατανάλωση ενέργειας κατά 44,4%. Για την ενεργειακή ανάλυση χρησιμοποιήθηκε δυναμική προσομοίωση του κτιρίου, καθ όλη την διάρκεια του έτους σε ωριαία βάση, χρησιμοποιώντας τα κλιματικά δεδομένα του αντιπροσωπευτικού έτους της Αθήνας. Έτσι τα αποτελέσματα των στρατηγικών εξοικονόμησης ενέργειας είναι μετρήσιμα και βασίζονται σε ρεαλιστικές συνθήκες υπολογισμού. Λόγω έλλειψης βάσης δεδομένων σε εθνικό επίπεδο, συγκρίνεται το κτίριο eco με το ίδιο κτίριο (ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ) χωρίς όμως την υιοθέτηση στρατηγικών εξοικονόμησης ενέργειας. Στο κτίριο ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ικανοποιείται βέβαια ο κανονισμός θερμομόνωσης και η κατασκευή είναι συμβατική. Συγκρίνεται η συνολική κατανάλωση Ενέργειας για Θέρμανση, Ψύξη και Φωτισμό: Βασικό σενάριο Δικελυφική κατασκευή με διογκωμένη πολυστερίνη 5εκ. ενδιάμεσα. Διπλά τζάμια διαφανή Όχι σκιάδια Όχι φυτεμένο δώμα Παραβολικά φωτιστικά με μαγνητικό μετασχηματιστή και λαμπτήρες φθορισμού. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KWh/m 2 /έτος 71,28 ECO Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με διογκωμένη πολυστερίνη 5εκ. Διπλά τζάμια low-e Σκιάδια Φυτεμένο δώμα Παραβολικά φωτιστικά σώματα με ηλεκτρονικό ντιμαριζόμενο μετασχηματιστή και λαμπτήρες φθορισμού, και σύστημα ελέγχου φωτεινής ροής (ανά φωτιστικό) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KWh/m 2 /έτος 39,65 KWh/m 2 /year 71,28 ΚΤΙΡΙΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ BASIC SCENARIO BUILDING 39,65 ΚΤΙΡΙΟ ECO ECO BUILDING ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ = 44,4% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ = KWh ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ = 73 ΤΟΝΟΙ CO 2 ΕΤΗΣΙΩΣ Πρόσθετη οικονομία: Ο Υποσταθμός Μέσης Τάσης καθιστά την εταιρεία που θα εγκατασταθεί στο κτίριο eco πελάτη μέσης τάσης, και έτσι το τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος μειώνεται περαιτέρω κατά 35%.

5 Energy Saving Effective energy saving strategies are applied which also improve conditions of visual and thermal comfort for the users of eco, and depress energy consumption by 44,4%. A dynamic computer simulation model of the building was developed in order to produce an Energy Analysis on an hourly basis, throughout the year and based on the climatic data of a typical year of the city of Athens. In this way, the results of the energy saving strategies are measurable and based on realistic calculation conditions. Due to the lack of a data base on a national level, the eco building is compared with the same building (BASIC SCENARIO) but without the adoption of energy saving strategies. In the BASIC SCENARIO the thermal insulation regulation is satisfied and construction is conventional. Comparison of the total Energy Consumption for Heat, Air Conditioning and Lighting: BASIC SCENARIO Double brick wall construction with 5cm thickness EPS in between. Double Glazed Glass (2 Planibel sheets) No Shading Devices Without a Green Roof Parabolic light fixtures with magnetic ballast and fluorescent lamps. ENERGY CONSUMPTION KWh/m2/year 71,28 ECO External Insulation Finishing System with 5cm thickness of EPS. Double Glazed Glass (1 sheet low-e + 1 sheet Planibel) Shading Devices Green Roof Parabolic light fixtures with electronic and dimmable ballast, a light sensor (per unit) and fluorescent lamps. ENERGY CONSUMPTION KWh/m2/year 39,65 ENERGY SAVING = 44,4% ENERGY SAVING PER YEAR = KWh CARBON FOOTPRINT REDUCTION = 73 TONS CO 2 PER YEAR Further economy: Due to the Private Electrical Substation the user company of eco building, being a Medium Voltage client, enjoys a further 35% reduction in electricity bills.

6 Εξοικονομηση νερού Η αντιμετώπιση εδώ είναι διττή. Ελαχιστοποιούνται οι ανάγκες ποτίσματος και παράλληλα συλλέγεται βρόχινο νερό για το πότισμα του κήπου. Έτσι α. Το φυτεμένο δώμα καθώς και ο κήπος του περιβάλλοντα χώρου φυτεύονται με Ελληνικά ξηροθερμικά φυτά με πολύ μικρές απαιτήσεις ποτίσματος (μειώνοντας περίπου κατά 90% τις απαιτήσεις νερού σε σχέση με το γκαζόν) β. Γίνεται συλλογή ομβρίων υδάτων (από το δώμα και την κεκλιμένη ράμπα αυτοκινήτων) σε ειδική δεξαμενή στο Υπόγειο, για πότισμα του κήπου. Water saving There is a two-fold encounter here. Irrigation needs are minimized and at the same time rain water is collected for the irrigation of the garden. Therefore; a. The green roof and the garden surrounding the ground floor are planted with Greek suitable plants for dry and hot climates that have very low irrigation needs. (this type of plants are able to reduce up to 90% the garden s irrigation needs compared to turf). b. Rain water is collected from the flat roof and the garage ramp in a concrete built tank in the basement for garden irrigation.

7 Μηχανικός αερισμός Mechanical ventilation Ψευδοροφές μηδενικής εκπομπής μικροσωματιδίων Zero emitting suspended ceilings Ποιότητα εσωτερικού αέρα Βαφή τοίχων με οικολογικά χρώματα Ecological paints on walls Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα ενός γραφειακού χώρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία, την ευεξία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων σε αυτό τον χώρο. Στο eco η επιλογή των υλικών των γραφειακών χώρων, ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γίνονται με γνώμονα την βέλτιστη ποιότητα εσωτερικού αέρα. Για παράδειγμα το eco διαθέτει σύστημα προσαγωγής νωπού αέρα διατηρώντας τα απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας εσωτερικού αέρα. Επιπλέον το σύστημα αερισμού του κτιρίου συνδέεται με ανιχνευτές CO 2 στους γραφειακούς χώρους. Στην περίπτωση ανίχνευσης υψηλής συγκέντρωσης CO 2, ενεργοποιείται αυτόματα η προσαγωγή νωπού αέρα, έτσι ώστε να μειωθεί η συγκέντρωση του CO 2 σε φυσιολογικά επίπεδα. Στο eco ελαχιστοποιούνται οι Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs) με την χρήση οικολογικών υλικών. Τα χρώματα των γραφειακών χώρων είναι οικολογικά (και φέρουν το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα Λουλούδι ΕΕ-). Τα ανυψωμένα δάπεδα είναι επενδεδυμένα με λινέλαιο (όχι μοκέτα). Τέλος οι ψευδοροφές των γραφειακών χώρων έχουν μηδενική εκπομπή μικροσωματιδίων. Indoor air quality Ανιχνευτές CO 2 CO 2 sensors Ανυψωμένα δάπεδα επενδεδυμένα με λινέλαιο Raised floors covered with linoleum Office indoor air quality is directly correlated to the health, euphoria and productivity of people working in that space. The material selection process for office space in eco building, as well as the design and application of the electromechanical equipment contribute to excellent indoor air quality. For example eco is equipped with an air flow induction system maintaining the desired levels of indoor air quality. Furthermore, the building s ventilation system is connected to CO 2 sensors. In the case of high concentration of CO 2 the air flow adduction is automatically activated, so as to reduce CO 2 concentration to normal levels. In eco VOCs (Variable Organic Compounds) are minimized with the use of ecological materials. The paints in all office space are ecological (they bear The Flower the European Eco-label). The raised floors are covered with linoleum (not carpet). Finally all office space is equipped with zero emitting suspended ceilings. Μικρόκλιμα περιοχής Ο συνδυασμός του φυτεμένου δώματος και του κήπου στον περιβάλλοντα χώρο προσδίδουν σημαντικά οφέλη στο μικρόκλιμα της περιοχής και συμβάλλουν στην μείωση του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας. Στην περαιτέρω μείωση του παραπάνω φαινομένου συμβάλλει και η τοποθέτηση πλακών ψυχρών υλικών στους διαδρόμους / διελεύσεις του περιβάλλοντα χώρου ισογείου του κτιρίου. Οι πλάκες ψυχρών υλικών ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία και διατηρούν την επιφάνειά τους πιο δροσερή και συνεπώς λιγότερη θερμότητα μεταφέρεται από την επιφάνεια των πλακών προς τον αέρα μειώνοντας την θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου. Region s microclimate The combination of the building s Green Roof and the Ecological Garden benefit significantly the region s microclimate and lessen the heat island effect. This effect is further reduced by the use of Cool Materials with tiles in aisles / passages of the ground floor garden. These tiles reflect solar radiation and keep their surfaces cooler, thus improving outdoor thermal comfort during the summer.

8 Φυσικός αερισμός Στην Βορειοδυτική όψη του κτιρίου τα σκιάδια αποτελούνται από κατακόρυφα πτερύγια. Αυτά επιτελούν δύο έργα: 1. Συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, με μέση ετήσια τιμή συντελεστή σκίασης ολικής ακτινοβολίας (θερινή περίοδος) = 26%. και 2. Ενισχύουν την ροή του ανέμου καθώς διαπερνά το κτίριο κατά την εφαρμογή του φυσικού αερισμού ή / και νυκτερινού. Natural airflow In the building s Northwest façade, the shading devices consist of vertical wings. They accomplish two tasks; 1. Contribute to energy saving, with a yearly mean value of shading coefficient of the total solar radiation (summer period) = 26%. 2. Support the air flow passing through the building during natural ventilations or / and nocturnal. Κάτοψη κτιρίου με ροδόγραμμα ανέμου (με ένδειξη του επικρατούντος ανέμου στην περιοχή) Floor Plan followed by Windrose graph. (with an indication of the prevailing wind in the area) Εφαρμογή διαμπερούς φυσικού αερισμού Air flow direction during natural ventilation

9 Πρόβολος για Σκίαση Γραφείων Α ορόφου Μέση ετήσια τιμή συντελεστή σκίασης ολικής ακτινοβολίας (Θερινή Περίοδος) = 38% Τζάμια low-e με Χαμηλό Κ (=1,3) Χαμηλό Συντελεστή Ηλιακών Κερδών (g-value=0,42) Υψηλή Διαπερατότητα (Tvis=0,73) Low-e Glass with Low U Value (=1,3) / Low Solar Factor (gvalue=0,42) / High Visible Transmittance (Tvis-0,73) Cantilever that provides Shading to First Floor Offices. Yearly mean value of shading coefficient of the total solar radiation (summer period) = 38% Εξωτερικά Κουφώματα Αλουμινίου με Θερμοδιακοπή Exterior Aluminum Frames with Thermal Brake. Σύστημα Σκίασης Σύστημα 3 οριζόντιων περσίδων Ν.Α. όψης. Μέση ετήσια τιμή συντελεστή σκίασης ολικής ακτινοβολίας (θερινή περίοδος) = 37% Shading System The system consists of 3 horizontal louvers in the S.E. façade. Yearly mean value of shading coefficient of the total solar radiation (summer period) = 37% Σύστημα Φωτισμού Γραφείων Όλα τα φωτιστικά των δύο πρώτων περιμετρικών σειρών (από τα παράθυρα) διαθέτουν ανιχνευτή φωτεινότητας. Όσο αυξάνεται ο φυσικός φωτισμός τόσο μειώνεται η κατανάλωση ρεύματος από αυτά τα φωτιστικά (που επίσης διαθέτουν ντιμαριζόμενο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή). Office Lighting System All the lighting fixtures of the first two rows (from windows) are equipped with light sensors. The more the sunlight, the less the electricity consumption from these light fixtures (that are also equipped with dimmable electronic ballasts) Φυτεμένο Δώμα με ξηροθερμικά φυτά Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης External Insulation Finishing System Δύο ταχείς ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Two fast machine roomless- elevators. Κεντρική Είσοδος Διπλού Ύψους Double height Main Entrance Αναβατόριο για πρόσβαση ΑΜΚ Platform Stairlift for disabled Green Roof with plants for hot and dry climates. Οικολογικός κήπος με Ελληνικά ξηροθερμικά φυτά. Eco-Garden with plants for hot and dry climates. Πλάκες Ψυχρών Υλικών Διατηρούν την επιφάνειά τους πιο δροσερή το καλοκαίρι. Tiles of Cool Materials Their surface is maintained cooler during the summer. Απόσταση στάσεων λεωφορείων Από αυτό το σημείο σε 200μ. υπάρχουν 2 στάσεις λεωφορείων με συχνά δρομολόγια προς και από Κηφισίας και Πεντέλης και τους αντίστοιχους σταθμούς Προαστιακού. Bus Station distance 200m. from this point there are 2 bus stations with frequent rides to and from Kifissias avenue and Pentelis avenue, and their Proastiakos stations.

10 ΚΑΤΟΨΗ ΑΝΩ ΙΣΟΓΕΙΟΥ / UPPER GROUND FLOOR PLAN ΤΟΜΗ ΚΤΙΡΙΟΥ / CROSS SECTION A ΟΡΟΦΟΣ FIRST FLOOR ΑΝΩ ΙΣΟΓΕΙΟ UPPER GROUND FLOOR ΚΑΤΩ ΙΣΟΓΕΙΟ LOWER GROUND FLOOR ΥΠΟΓΕΙΟ BASEMENT

11 ΚΑΤΟΨΗ Α ΟΡΟΦΟΥ / FIRST FLOOR PLAN ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ / BASEMENT FLOOR PLAN

12 Faros Center Σολωμού 9 Νέο Ψυχικό Αθήνα, τηλ fax e mail: Faros Center 9, Solomou Str. Neo Psychico Athens, Greece tel fax e mail:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ "eco" ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ eco ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ "eco" ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ Παρουσίαση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΩΜ Μελετητική Ε.Π.Ε. Φωτογραφίες: ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΩΜ Μελετητική Ε.Π.Ε. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Δημήτρης Κόνδης

Διαβάστε περισσότερα

scriptorium sustainable office building certified

scriptorium sustainable office building certified scriptorium sustainable office building certified Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ / SYGROU AV. ΦΡΑΝΤΖΗ / FRANTZI ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ / KALLIRROIS Σταθμός Ν. ΚΟΣΜΟΣ N. KOSMOS metro & tram stations ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ / ILIA ILIOU Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ch 3 ENERGY CONSERVATION ENERGY CONSERVATION REPAIRING FAULTS TECHNIQUES FOR REDUCING ENERGY CONSUMPTION TECHNIQUES FOR REDUCING ENERGY CONSUMPTION

Ch 3 ENERGY CONSERVATION ENERGY CONSERVATION REPAIRING FAULTS TECHNIQUES FOR REDUCING ENERGY CONSUMPTION TECHNIQUES FOR REDUCING ENERGY CONSUMPTION TEI OF PIRAEUS BUILDING ENERGY MANAGEMENT Dr D.J. Harris M.S. in Energy TECHNIQUES FOR REDUCING ENERGY CONSUMPTION Ch 3 TECHNIQUES FOR REDUCING ENERGY CONSUMPTION Costas A. Balaras, Ph.D. Mechanical Engineer,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PRODUCT CATALOGUE Opening Systems 08 Thermal Break Opening Systems 10 Folding Systems 12 Sliding Systems 14 Thermal Break Sliding Systems 18 Thermal Break Lift and Slide Systems 20

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings «Πράσινα» Κτίρια Green Buildings 2 Movie Download / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Δεκεμβρίου 2008 EXPOATHENS Ανθούσα. Βιοκλιματική Δόμηση & Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια

5-8 Δεκεμβρίου 2008 EXPOATHENS Ανθούσα. Βιοκλιματική Δόμηση & Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια 5-8 Δεκεμβρίου 2008 EXPOATHENS Ανθούσα www.buildinggreenexpo.gr ΔΟΜΗΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Βιοκλιματική Δόμηση & Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια Δομικά Υλικά Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Προφίλ. Company Profile

Εταιρικό Προφίλ. Company Profile DAFNI Εταιρικό Προφίλ Company Profile Ο Νίκος Χρίστου άρχισε τη δηµιουργική του καριέρα στις οικοδοµικές επιχειρήσεις τη δεκαετία του 1950. Στα χρόνια που πέρασαν ήταν ιδρυτικό στέλεχος µεγάλου οικοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

LOUVERS ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Green technology PEGASUS SUNTECH FOR BUILDING EXTERNAL SHADING SYSTEMS.

LOUVERS ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Green technology PEGASUS SUNTECH FOR BUILDING EXTERNAL SHADING SYSTEMS. E D I L T E C H A T E B E E ÐÏÑÔÅÓ-ÐÁÑÁÈÕÑÁ-ÓÕÓÔÇÌÁÔÁÓÊÉÁÓÇÓÊÔÉÑÉÙÍ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNTECH Green technology Green technology PEGASUS E D I L T E C H S. A DOORS - WINDOWS

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού

Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού Brochure L0-xxx/0 Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού Valsir floor heating and cooling system. www.valsir.it Ένα ποιοτικό σύστημα για κάθε εποχή A quality system for every season Μοντέρνα τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παπαβασιλείου Ιωάννα

Μελέτη Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Παπαβασιλείου Ιωάννα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μελέτη Ενεργειακής Εξοικονόμησης σε Δημοτικό Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí

Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí Short description of profiles April 2014 Óõíïðôéêüò êáôüëïãïò ðñïößë óõóôçìüôùí PROFILCO was founded in 2001. The plant s manufacturing capacity amounts to 9,000 tons of profiles a year. PROFILCO s facilities

Διαβάστε περισσότερα

for a contemporary LIFESTYLE!

for a contemporary LIFESTYLE! for a contemporary LIFESTYLE! For a contemporary lifestyle! Το έργο Dolce Vita θα ανεγερθεί στη περιοχή Πάνθεα, μια από τις γνωστότερες και οικιστικά αναπτυσσόμενες περιοχές στη Λεμεσό, στην οδό Προμηθέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 22, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 41 Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ [376]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ [376] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ [376] ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

Το Σπίτι του Μέλλοντος

Το Σπίτι του Μέλλοντος Το Σπίτι του Μέλλοντος Εισηγήτριες: Ελένη Βασιλικού & Ιωάννα Κάγια Επιβλέπουσα: Φωτεινή Γεωργακοπούλου ΑΘΗΝΑ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... 2 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων Μία πρόταση για τη θέσπιση ενός προτύπου τυποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το 1 ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδομών διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος (Ε.Π.) και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

NICE LAND NICE DAY DEVELOPMENTS

NICE LAND NICE DAY DEVELOPMENTS NICE LAND NICE LAND ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION Ο λειτουργικός σχεδιασμός και η σωστή αισθητική είναι μόνο η αρχή για την αρχιτεκτονική. Ο σωστός χειρισμός όλων των κινήσεων που στο σύνολό τους συνθέτουν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ PILOTIS ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ:41531

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ :

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : ΘΕΣΗ : Προκατασκευασμένο κτίριο δύο κατοικιών με υπόγειο και στεγασμένο χώρο στάθμευσης. ΟΣΜΑΑ Ο Ίκαρος, Ο.Τ. 100-4, Αετός Καρύστου, Ν. Εύβοια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Midterm Report / Annex 7.3.10: Local Action Plan for the Prefecture of Chania/Crete 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκποµπών των

Διαβάστε περισσότερα