ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ TECHNICAL SHEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ TECHNICAL SHEET"

Transcript

1 Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Palatherm PEX Palatherm PET Thermopal PP ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΔΙΟ TEHNI HEET

2

3 Περιεχόμενα Table of ontents PEX PET PP ΠΟΛΥΜΕΡΗ POYME Γενικά General Palatherm PEXb Palatherm PEXFEX Palatherm 3/PEx Palaflex Πίνακας ταξινόμησης lassification table Υπολογισμός πίεσης λειτουργίας alculating working pressure Θερμική διαστολή inear Expansion Πίνακας αντοχής σε χημικές ενώσεις hemical resistance table Palatherm PET Πίνακας ταξινόμησης lassification table Υπολογισμός πίεσης λειτουργίας alculating working pressure Θερμική διαστολή inear Expansion Thermopal Πίνακας ταξινόμησης lassification table Υπολογισμός πίεσης λειτουργίας alculating working pressure Θερμική διαστολή inear Expansion Οδηγίες εγκατάστασης Installation guide Πίνακας αντοχής σε χημικές ενώσεις hemical resistance table Πίνακας απωλειών πίεσης Pressure loss table Προφυλάξεις Precautions Σελίδες Pages ΣΥΝΔΥΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΤΣΤΣΕΙΣ OMINTION OF PIPE NETWOK ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΛΗΝΩΝ PIPE UPPOT ΕΝΔΟΔΠΕΔΙ ΘΕΡΜΝΣΗ UNDEFOO HETING ΠΟΙΟΤΗΤ & ΕΛΕΓΧΟΙ QUITY & TET

4 ΠΟΛΥΜΕΡΗ POYME Polymer Τα πολυμερή είναι μακρομόρια τα οποία αποτελούνται από μεγάλο αριθμό μονομερών. νάλογα με τις φυσικές τους ιδιότητες τα πολυμερή χωρίζονται σε θερμοπλαστικά, ελαστομερή και θερμοσέτ. Polymer is a macromolecular made of a high number of monomers. Polymers are classified according to their physical characteristics as thermoplastics, elastomers and thermosetting polymers. Thermoplastic Elastomer Thermoset Διαδικασία παραγωγής PE eaction to prepare PE ιθυλένιο Ethylene H2 = H2 Πολυαιθυλένιο Polyethylene H2 H2 Το πολυαιθυλένιο είναι θερμοπλαστικό υλικό το οποίο σχηματίζεται από ένα μεγάλο αριθμό αλυσίδων ατόμου άνθρακα και υδρογόνου. Η υψηλή ανθεκτικότητα, η ευπλαστότητα και η μεγάλη αντοχή σε χημικές ενώσεις κάνουν το πολυαιθυλένιο όλων των βαθμών πυκνότητας, μια ελκυστική επιλογή για την παραγωγή ποικίλων αγαθών. Η εξαιρεική ποιότητα αυτού του υλικού περιορίζεται όμως από την θερμοκρασία λειτουργίας που υοθετείται. Polyethylene is a thermoplastic material formed by numerous long chains of carbon and hydrogen atoms. Its high durability, ductility and chemical resistance make PE of all different density grades an attractive choice for a variety of goods. The excellent qualities of this material are limited though by the working temperature process adopted. Διαδικασία παραγωγής PP eaction to prepare PP Προπυλένιο Propylene H3 H2 = H Πολυπροπυλένιο Polypropylene H3 H2 H2 Το πολυπροπυλένιο είναι ένα πολύπλευρο πολυμερές. ν και κατά κοινή ομολογία το πολυπροπυλένιο μοιάζει πολύ με το πολυαιθυλένιο, αφού και τα δύο είναι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες, διαφέρουν σε μερικές σημαντικές ιδιότητες. Το πολυπροπυλένιο είναι σκληρότερο και έχει μεγαλύτερο σημείο τήξης απο το πολυαιθυλένιο. Έτσι η θερμοκρασία λειτουργίας στο πολυπροπυλένιο μπορεί να είναι μεγαλύτερη όταν αυτό απαιτείται. Polypropylene is a versatile polymer. lthough, in many respects, polypropylene is similar to polyethylene, since both are saturated hydrocarbon polymers, they differ in some significant properties. Polypropylene is harder and has a higher softening point and melting point than polyethylene, thus the working temperature of PP can be higher when deemed necessary. 2

5 Palatherm PEX PP T PTHEMPE Xb MDE IN GEEE PPT PTHEMPEXb MDE IN GEEE Σωλήνες για Ύδρευση & Θέρμανση Pipes for Plumbing & Heating

6 PEX Κατά την διαδικασία της δικτύωσης, τα μόρια του πολυαιθυλενίου συνδέονται μεταξύ τους σχηματίζοντας μία πολυσύνθετη δομή, ενώ η χημική αντίδραση μετατρέπει το προϊόν από θερμοπλαστικό σε θερμοσέτ. Το υλικό υποβάλλεται σε μία αλλαγή της μοριακής του δομής η οποία βελτιώνει πολλές φυσικές ιδιότητες όπως αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, αντοχή σε απόξεση, ανθεκτικότητα σε χημικές ουσίες και μηχανική καταπόνηση στην διάρκεια του χρόνου. ΓΕΝΙΚ GENE With the crosslinking process, the molecules of the polyethylene are bonded to form a more complex structure and the chemical reaction of crosslinking transform the product from thermoplastic to thermosetting. The material undergoes a structural change that improves many of its features such as resistance to high temperatures, abrasion, chemical resistance and mechanical resistance through time. Οι σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου δεν πρέπει να δικτυώνονται πλήρως διότι αυτό θα τους έκανε πολύ σκληρούς και επιρρεπής στις μηχανικές καταπονήσεις. ντιθέτως πολύ μικρή δικτύωση δεν θα επιφέρει τα αναμμενόμενα αποτελέσματα στις ιδιότητες του υλικού σε σχέση με τα μη δικτυωμένα πολυαιθυλένια. Ο βαθμός δικτύωσης κυμαίνεται απο % έως 8% εξαρτώμενος πάντα από την μέθοδο της δικτύωσης που ακολουθείται. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δικτύωσης του πολυαιθυλενίου όμως επειδή το υλικό δεν έχει ενεργά μόρια για την διασύνδεση η προσθήκη καταλύτη κρίνετια απαραίτητη. rosslinked polyethylene pipes can never be fully crosslinked because this would make them too brittle and highly prone to stress cracking. However, too little crosslinking may not provide the expected results in the material performance compared to non crosslinked polyethylene. The degree of crosslinking ranges from % to 8% depending on the crosslinking process used. There are different ways of crosslinking polyethylene but since this material has no functional units with a linking capacity, it is necessary to add another component to it. PE Δικτύωση rosslinking PEX Μέθοδοι Δικτύωσης Methods of rosslinking. Μέθοδος υπεροξειδίου (PEXa) Η δικτύωση επιτυγχάνεται κατά την διάρκεια μίας χημικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα από την ανάμειξη του υπεροξειδίου με το πολυαιθυλένιο. Η δικτύωση πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της παραγωγής, αμέσως μετά τον σχηματισμό του σωλήνα. Η διέλευση του σωλήνα μέσα από θάλαμο θερμοκρασίας 2223 σταματά την χημική διαδικασία της δικτύωσης. Βαθμός δικτύωσης :7%. Μέθοδος ilane (PEXb) Η δικτύωση επιτυγχάνεται με την δημιουργία χημικών δεσμών που πραγματοποιούνται από την παρουσία ενός αντιδραστικού (silane). Ενώ κάποια δικτύωση του σωλήνα γίνεται κατά την διάρκεια της παραγωγής του, η τελική δικτύωση πραγματοποιείται σε ένα δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο ο σωλήνας τοποθετείται σε μία σάουνα καυτού ύδατος θερμοκρασίας 79 για προβλεπόμενη χρονική περίοδο. Βαθμός δικτύωσης : %. Μέθοδος ακτινοβολίας (PEXc) Η δικτύωση επιτυγχάνεται με τη χρήση διάφορων πηγών ακτινοβολίας όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, γακτινοβολία, με βομβαρδισμό ηλεκτρονίων, βακτινοβολία. Βαθμός δικτύωσης : % Όλοι οι σωλήνες πρέπει να παράγονται και να ελέγχονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, άσχετα από την μέθοδο παραγωγής που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του.. Peroxide method (PEXa) rosslinking takes place with the chemical process due to the mixture of peroxides with polyethylene. rosslinking takes place in line but after the pipe s calibration. The extruded pipe passes through a chamber at a temperature of 2223 which sets off the chemical process of crosslinking. Degree of crosslinking :7%. ilane method (PEXb) rosslinking takes place with the creation of chemical bonds due to the presence of silanes. While some of the crosslinking occurs in the extruder, the majority actually takes place in a second stage which the rods or coils of pipe are placed in a water bath at 79 for a specific period of time. Degree of crosslinking : %. adiation method (PEXc) rosslinking process obtained by using various radiation methods such as electromagnetic waves γ radiation or high power electrons, β radiation. Degree of crosslinking : % ll pipes must be produced and tested according to the International tandards regardless of the crosslinking process adopted.

7 Palatherm PEXb PEX Οι σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PalathermPEXb παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα: ΕΝ IO 87 και DIN Καλύπτουν εφαρμογές σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης (ενδοδαπέδια και κεντρική), κλιματισμού καθώς και βιομηχανικές χρήσεις (μεταφορά αερίων, υγρών και αέρα υπό πίεση). PP T PTHEMPEXb MDE IN GEEE PPT PTHEMPEXb M DE IN GEEE rosslinked pipes PalathermPEXb are produced and validated according to the International tandards : ΕΝ IO 87 and DIN To cover applications for potable water, heating (underfloor and central), airconditioning, industrial implementations (conveyance of gases, liquid and air under pressure). v ΤΕΧΝΙΚ ΧΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚ Άριστες Θερμικές ιδιότητες. νθεκτικοί στις χημικές ουσίες ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες. Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση. Υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή σε κρούση. Χαμηλές απώλειες πίεσης. Χαμηλός συντελεστής τριβής. Μη τοξικοί. θόρυβοι. TEHNI HTEITI Highly resistant to thermic properties. Endurable to chemical substances even in high temperatures. Excellent resistance to corrosion Highly resistant to mechanical and impact strength. ow head loss. ow friction coefficient. Non Toxic. Noiseless. Εξ. Διάμετρος Ext. Diam Διαστάσεις Dimensions Πάχος Τοιχ. Wall Thick. 2, 2, 3, 3, 3, Βάρος Weight Kg/m,9,89,2,9,73,23,273 Μήκος ρόλλου oll lenght (m) Διαστάσεις Κιβωτ. arton Dimens. (cm) 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 2 7 x 7 x 2 Εξαρτήματα ρακόρ Εξαρτήματα πρεσσαριστά Ηλεκτροσύντηξη ΣΥΝΔΕΣΗ / ONNETION ock fittings Press fittings Electrofusion Χρωματισμός : Mαύρο ή λευκό. olor : lack or white. Μετωπική θερμοσυγκόλληση uttfusion ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PHYI POPETIE Πυκνότητα στους 23 Density at 23 Δείκτης Ροής (φορτίο Kg) Melt Flow Index (MFI) (loadkg) Σημείο VIT VIT softening point Θερμική γωγιμότητα Thermal onductivity Ειδική Θερμότητα (23) pecific Heat (23) Μονάδες Units gr/cm 3 g/min W/m K J/(g K ) Τιμή Value,92,79 2,38,92 ΜΗΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ MEHNI POPETIE ντοχή σε Εφελκυσμό Tensile trength Επιμύκηνση κατά την Θραύση Elongation at break Μόνιμη επιμύκηνση μετά την ψύξη Permanent elongation after cooling Συντελεστής ελαστικότητας στους Flexural elastic modulus at Συντελεστής ελαστικότητας στους 23 Flexural elastic modulus at 23 Μονάδες Units MPa % % Mpa Mpa Τιμή Value

8 PEX Palatherm PEX/FEX Δικτυωμένος Σωλήνας PEXb Επενδεδυμένος με Σπιράλ rossinked Pipe PEXb piral oated Για την προστασία των σωλήνων δικτυωμένου πολυαιθυλενίου χρησιμοποιούνται σωλήνες σπιράλ επιτυγχάνοντας : Καλή συμπεριφορά στην θερμική συστολή και διαστολή. Μείωση θερμικών απωλειών. Δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης (σε περίπτωση ζημιάς). Προστασία από εξωτερικά χτυπήματα. Προστασία από ηλιακή ακτινοβολία. Flexible hoses (spiral) are used for the protection of PEX pipes achieving : Good behavior in thermic expansion and contraction. eduction of thermic losses. Easy replacement (in case of damage). Protection from exterior blows. UV protection Εξ. Διάμετρος Ext. Diam. 8 8 Διαστάσεις Dimensions Πάχος Τοιχ. Wall Thick. 2, 2, Βάρος Weight Kg/m,89,2,9 Μήκος ρόλλου oll length (m) Χρωματισμός olor : Mαύρο μπλέ σπιράλ Μαύρο κόκκινο σπιράλ Λευκό μπλέ σπιράλ Λευκό κόκκινο σπιράλ : lack blue spiral lack red spiral White blue spiral White red spiral Συσκευασία : τυλιγμένα με φίλμ Packing : wrapped with film Palaflex Σωλήνας σπιράλ piral Ηose Ο σωλήνας Palaflex είναι κατασκευασμένος από PE υψηλής ποιότητας, παρέχοντας μεγάλη ευκαμψία, και αντοχή σε χημικές ενώσεις. Χρησιμοποιείται για την επένδυση σωλήνων δικτυωμένου πολυαιθυλενίου προσφέροντας προστασία από εξωτερικά χτυπήματα και ευκολία αντικατάστασης σε περίπτωση ζημιάς. Palaflex pipe is manufactured from raw PE which provide good flexibility and chemical resistance. Used for casing crosslinked polyethylene pipes offering protection from exterior blows and easy replacement in case of damage. PE Χρωματισμός : M πλέ ή κόκκινο. olor : lue or red. Συσκευασία : ρόλλος m. Packing : coil m. Εξ. Διάμετρος Ext. Diam Διαστάσεις Dimensions Βάρος Weight Kg/m,,7,9 Μήκος ρόλλου oll length (m) Για την επένδυση σωλήνα For coated pipe (Φ),, 8,

9 ΦΡΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ OXYGEN IE Palatherm 3/PEXb PEX Η σειρά Palatherm 3/PEX βασίζεται σε έναν ειδικό σωλήνα που αποτελείται από τρία επίπεδα με φραγή οξυγόνου. Κατασκευάζεται από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο, ειδική κόλλα, και αιθυλοβινύλιο αλκοόλης (ΕVOH). υτός ο συνδιασμός περικλείει όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ένας μεταλλικός σωλήνας με τις ασύγκριτες ιδιότητες του πλαστικού υλικού. Ολα τα δίκτυα θέρμανσης ή δροσισμού επηρεάζονται από την είσοδο του οξυγόνου που γίνεται με διάφορους τρόπους, όπως από το σπείρωμα των εξαρτημάτων σύνδεσης, τις αντλίες κ.α. Η υπέρβαση της ποσότητας του οξυγόνου μέσα στο κύκλωμα σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, μπορούν να προκαλέσουν την διάβρωση των μεταλλικών στοιχείων. Palatherm 3/PEX is based on a special pipe that is constituted by three layers with oxygen barrier. It is manufactured by found connections of crosslinked PE, adhesive and oxygen barrier (ΕVOH). This combination encompasses all the advantages that a metal pipe offers with the incomparable attributes of the plastic material. ll heating or cooling networks are effected by the entry of oxygen in various ways : from the thread of fittings, the pumps etc. The excess quantity of oxygen in the circuit in combination with other factors can cause the erosion of metal elements of the network. ΤΕΧΝΙΚ ΧΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚ PTHEM 3 PEXb MDE IN (EVOH) dhesive PEX ΦΡΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ OXYGEN IE Άριστες Θερμικές ιδιότητες. νθεκτικοί στις χημικές ουσίες ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες. Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση. Υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή σε κρούση. Χαμηλές απώλειες πίεσης. Χαμηλός συντελεστής τριβής. Μη τοξικοί. θόρυβοι. Εξ. Διάμετρος Ext. Diam. 8 8 ΕΦΡΜΟΓΕΣ Οικιακά δίκτυα μεταφοράς κρύου και ζεστού νερού. Συστήματα μεταφοράς χαμηλής και υψηλής θερμότητας. Ενδοδαπέδια θέρμανση Κεντρική θέρμανση. Σε θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ). Συστήματα κλιματισμού. Μεταφορά βιομηχανικών αερίων και υγρών, αέρα υπό πίεση. Τήξη χιονιού. Διαστάσεις Dimensions Πάχος Τοιχ. Wall Thick. 2, 2, Βάρος Weight Kg/m,9,89,2,9 Μήκος ρόλλου oll length (m) TEHNI HTEITI Highly resistant to thermic properties. Endurable to chemical substances even in high temperatures. Excellent resistance to corrosion Highly resistant to mechanical and impact strength. ow head loss. ow friction coefficient. Non Toxic. Noiseless. PPITION Domestic cold and hot water. ow and high temperature heat transfer applications. Underfloor heating. entral heating. ircondition systems. adiators. Transport of industrial gases, compressed air and fluids. now melting. Χρωματισμός : Mαύρο ή λευκό. olor : lack or white. Συσκευασία : κιβώτιο 7cm x 7cm x cm. Packing : carton 7cm x 7cm x cm. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / EVOH / POPETIE Μονάδες Units Περιεκτικότητα αιθυλενίου Ethylene content mol% Δείκτης Ροής (φορτίο 2,Kg 2) Melt Flow Index (MFI) (load,2kg 2) g/min Θερμοκρασία κρυσταλοποίησης rystallization Τemp. Μέγιστη επιμύκηνση (2 %H) Oxygen Permeability (2 2 %H) cc2μm/m day atm Τιμή Value 2, ΚΟΛΛ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / DHEIVE EVOH / POPETIE Μονάδες Units Πυκνότητα στους 23 Density at 23 kg/m 3 Δείκτης Ροής (φορτίο 2,Kg 9) Melt Flow Index (MFI) (load,2kg 9) g/min Επιμύκυνση κατα την θραύση Elongation at break % Σημείο VIT VIT softening point Τιμή Value,

10 PEX Palatherm PEX Τυπικές εφαρμογές Typical application Πίνακας ταξινόμησης προϋποθέσεων λειτουργίας Μεταφορά ζεστού νερού () Hot water supply Μεταφορά ζεστού νερού (7) Hot water supply Ενδοδαπέδια θέρμανση και χαμηλής θερμοκρασίας θερμαντικά στοιχεία Under floor heating and low temperature radiators Υψηλής θερμοκρασίας θερμαντικά στοιχεία High temperature radiators lass ΤD Θερμοκρασία λειτουργίας / Design Temperature Tmax Μέγιστη θερμοκρασία / Maximum temperature Τmal Θερμοκρασία δυσλειτουργίας / Malfunction temperature Σημειώσεις : α)σε κάθε παραπάνω κατηγορία η διάρκεια ζωής του σωλήνα είναι το άθροισμα όλων των ετών λειτουργίας που έχει η εκάστοτε κατηγορία. β)σε οποιαδήποτε παραπάνω κατηγορία ανήκει ένας σωλήνας είναι και κατάλληλος για την μεταφορά κρύου νερού θερμοκρασίας 2 για χρόνια σε πίεση λειτουργίας bar. 2 lassification Table of service conditions Design Temperature (Τ D) Time at TD years Followed by Συνοδευμένα από (+) Tmax Time at Tmax years Tmal Time at Tmal hours Note : a)where more than one design temperature appears for any class, the times should be aggregated. b)ny system which satisfy the conditions specified in the classification table shall also be suitable for the conveyance of cold water at a temperature of 2 for a period of years and at working pressure of bars. Συνοδευμένα από (+) Followed by PEX Εφαρμοσμένη κατηγορία / pplication class PD (bar) 8 lass 7,,,8 3,8 calc,max lass 2 lass lass 7,,9, 3, 7,,,, Σημείωση : η τιμή cal δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την τιμή cal,max για την επιλογή της πίεσης λειτουργίας ανάλογα με την κατηγορία. Note : the value of cal for the selection of a class must not be greater than the value of cal,max. 7,,, 3,2 Παράδειγμα : Σωλήνας Φx2, cal=(2)/(2x2) cal=3, Μέγιστη θερμοκρασία νερού. Σύμφωνα με τον πίνακα ο σωλήνας αυτός στην lass μπορεί να λειτουργήσει σε συνεχή πίεση bar (3, < 3,8) για 9 χρόνια, ένα χρόνο στους 8 (αιφνίδια αύξηση θερμοκρασίας), και ώρες στους 9 (έκτατες καταστάσεις). Για τις αντίστοιχες κατηγορίες έχουμε : lass/bars, lass2/bars, lass/bars, lass/8bars Example : Pipe Φx2, cal=(2)/(2x2) cal=3, Max Temperature of water. ccording to the table this pipe in lass can operate at the pressure of bars (3, < 3,8) for 9 years durability at the temp. of, one year at the temp. of 8 (sudden temp. increase), and hours at the temp. of 9 (emergency conditions). For the corresponding classes we have : lass/bars, lass2/bars, lass/bars, lass/8bars Βασικά χαρακτηριστικά asic characteristics Εξ. Διάμετρος Ext. Diam. Πάχος Τοιχ. Wall Thick. Βάρος Weight Kg/m , 2, 3, 3, 3,,9,89,2,9,73,23,273 Πίεση λειτουργίας σε σχέση με την θερμοκρασία Working pressure vs temperature PN (bar) F,2 F, , 8,8 2,2 23,7 8,, 23,7,9,8 9, 8,7,2 2,3 8,8 3,,8,2,9,3 9,7,,8 9, 2,2,9 9, 7,8 2,9 9,2 8,,,2 7,7,7, 7,9,9 8,9 8,7,,7 2, 7,9,7 2,2 9,8, 3, 9,8, 2,,9,,9,2,7,2 9,8 2,7 2, 9, 8, 2, 9, 7,9,2, 7,,,7 7,7,7 8,7 8,,, PEX 9,2,,8 7, 7,3,,8 8

11 Palatherm PEX PEX ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ & ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΕΦΡΜΟΓΗΣ UTING THE WOKING PEUE & PPITION Η πίεση λειτουργίας και η κατηγορία εφαρμογής του σωλήνα καθορίζονται από τους ακόλουθους τύπους. The working pressure and service life of a pipe should be determined according to the followings formulas. PD = σ/(cal x F) cal = (dnen)/2en PD (Mpa) cal F σ (Mpa) dn en Πίεση λειτουργίας Working pressure Υπολογιστική σειρά σωλήνα alculated pipe value Συντελεστής ασφαλείας afety factor Υδροστατική πίεση Hydrostatic stress Ονομαστική εξωτερική διάμετρο Nominal outside diameter Ονομαστικό πάχος τοιχώματος Nominal wall thickness Υδροστατική πίεση σε Μpa Hydrostatic stress in Mpa , 3 2, Years, PEX 2 3 Διάρκεια ζωής, σε h Time to fracture, in h Θερμική Διαστολή / inear Expansion Δ Μεταβολή του μήκους Variation in ength PEX Μήκος σωλήνα ength of pipe (m) Διαφορά Θερμοκρασίας Temperature variation Ο ΔΤ ( ) Εξίσωση γραμμικής θερμικής μεταβολής inear thermal expansion equation Δ α T2 T Δ= α x x(τ2τ) Γραμμική μεταβολή του σωλήνα inear expansion of the pipe Μήκος του σωλήνα ength of the pipe Συντ/στής γραμμικής θερμ. μεταβολής oefficient of linear thermal expansion Τελική θερμοκρασία Final temperature ρχική θερμοκρασία Initial temperature (m),9x (K) ( ) ( ) 9

12 PEX ΠΙΝΚΣ ΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ TE OF HEMI EITNE ΧΗΜΙΚΗ ΚΤΗΓΟΡΙ Παράδειγμα,, Οξέα Βάσεις Άλατα Υδρογονάνθρακες λκοόλες Φορείς οξείδωσης ιθέρες μίνες λιφατικοί ρωματικοί Μικτοί νθρακούχα οξέα, Εστέρες, λδεύδες και Κετόνες : Πλήρης ντοχή Β : Περιορισμένη ντοχή : Δεν συνίσταται νθρακικά Υδροχλωρικά Θειϊκά <7% Θειϊκά >7% Σουλφίδια Υδρογόνου Νιτρικά Υπεροξείδια Νατρίου νθρακικό σβέστιο Χλωρίδιο σβεστίου Θαλασσινό Νερό Σιδηρούχο Χλωρίδιο, ΜεθάνιοΒουτάνιο 2 2 Βενζόλιο (%) Πετρελαιο ακατέργ. (%) Μεθανόλη Φαινόλη Γλυκόλη ιθυλενίου Νιτρικό οξύ Περοξείδιο Υδρογόνου <% Περοξείδιο Υδρογόνου (9%) κετικό οξύ <2% Εστέρες κεταλδεύδη κετόνη Διεθυλικός Εστέρας Διεθυλική μίνη arbonic Hydrochloric ulfuric <7% ulfuric > 7% Hydrogen ulfide Nitric odium Hydroxide alcium arbonate alcium hloride eawater Ferrous hloride, Methaneutane 2 2 enzene (%) rude Oil (%) Methanol Phenol Ethylene Glycol Nitric cid Hydrogen Peroxide <% Hydrogen Peroxide (9%) cetic cid <2% Esters cetaldehyde cetone Diethyl Ether Diethyl mine Examples : bsolute resistance : imited resistance : Not recommended liphatic HEMI romatic Mixed cids ases alts Hydrocarbons lcohols Oxidizing agents arboxylic acids, Esters, ldehydes and Ketones Ethers mines

13 Palatherm PET PP T PTHEM PET MDE IN GEEE PP T PTHEMPE T MDE I N GEEE Σωλήνες για Ύδρευση Θέρμανση Pipes for Plumbing Heating

14 PET Palatherm PET Οι σωλήνες PalathermPEΤ παράγονται από ειδικό πολυαιθυλένιο το οποίο παρέχει μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες από ότι τα απλά πολυαιθυλένια. Οι σωλήνες PalathermPET παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρώτυπο : IO/DI PalathermPET pipes are produced from a special raw polyethylene that provide high resistance temperature (T) than the common polyethylene. PalathermPET pipes are produced and validated according to the European tandard : IO/DI PP T PTHEMPE T MD E IN GEEE PET ΤΕΧΝΙΚ ΧΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚ Άριστες Θερμικές ιδιότητες. νθεκτικοί στις χημικές ουσίες ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες. Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση. Υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή σε κρούση. Χαμηλές απώλειες πίεσης. Χαμηλός συντελεστής τριβής. Μη τοξικοί. θόρυβοι. ΕΦΡΜΟΓΕΣ Εγκαταστάσεις ύδρευσης (μεταφορά ζεστού κρύου νερού). Κεντρική θέρμανση. Ενδοδαπέδια θέρμανση Κλιματισμός. Βιομηχανικές εφαρμογές (μεταφορά υγρών και αέρα υπο πίεση). TEHNI HTEITI Highly resistant to thermic properties. Endurable to chemical substances even in high temperatures. Excellent resistance to corrosion Highly resistant to mechanical and impact strength. ow head loss. ow friction coefficient. Non Toxic. Noiseless. PPITION Domestic cold and hot water. entral heating. Underfloor heating. ircondition systems. Transport of industrial gases, compressed air and fluids. Διαστάσεις Dimensions Εξ. Διάμετρος Ext. Diam Πάχος Τοιχ. Wall Thick. 2, 2, 2, 3, 3, 3, Βάρος Weight Kg/m,9,89,2,9,,73,23,273 Μήκος ρόλλου oll length (m) Εξαρτήματα ρακόρ Εξαρτήματα πρεσσαριστά Ηλεκτροσύντηξη ΣΥΝΔΕΣΗ / ONNETION ock fittings Press fittings Electrofusion Χρωματισμός : Mαύρο. olor : lack. Συσκευασία : τυλιγμένα με φίλμ. Packing : wrapped with film. Μετωπική θερμοσυγκόλληση uttfusion ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PHYI POPETIE Πυκνότητα στους 23 Density at 23 Δείκτης Ροής (φορτίο Kg) Melt Flow Index (MFI) (loadkg) Σημείο VIT VIT softening point Θερμική γωγιμότητα Thermal onductivity Συντελεστής Γραμμικής Διαστολής oefficient of inear Expansion Μονάδες Units gr/cm 3 g/min W/m K K Τιμή Value,9 2,9 22,,9 ΜΗΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ MEHNI POPETIE Εφελκυσμός Tensile Yield Μέγιστος Εφελκυσμός Ultimate Tensile Επιμύκηνση από εφελκυσμό Τensile Yield Elognation Μέγιστη επιμύκηνση Ultimate Elongation Συντελεστής ελαστικότητας Flexural Elastic modulus Μονάδες Units MPa Mpa % % Mpa Τιμή Value 2, 3 3 > 8 2

15 Palatherm PET Τυπικές εφαρμογές Typical application Πίνακας ταξινόμησης προϋποθέσεων λειτουργίας Μεταφορά ζεστού νερού () Hot water supply Μεταφορά ζεστού νερού (7) Hot water supply Ενδοδαπέδια θέρμανση και χαμηλής θερμοκρασίας θερμαντικά στοιχεία Under floor heating and low temperature radiators Υψηλής θερμοκρασίας θερμαντικά στοιχεία High temperature radiators lass ΤD Θερμοκρασία λειτουργίας / Design Temperature Tmax Μέγιστη θερμοκρασία / Maximum temperature Τmal Θερμοκρασία δυσλειτουργίας / Malfunction temperature Σημειώσεις : α)σε κάθε παραπάνω κατηγορία η διάρκεια ζωής του σωλήνα είναι το άθροισμα όλων των ετών λειτουργίας που έχει η εκάστοτε κατηγορία. β)σε οποιαδήποτε παραπάνω κατηγορία ανήκει ένας σωλήνας είναι και κατάλληλος για την μεταφορά κρύου νερού θερμοκρασίας 2 για χρόνια σε πίεση λειτουργίας bar. 2 lassification Table of service conditions Design Temperature (Τ D) Time at TD years Followed by Συνοδευμένα από (+) Tmax Time at Tmax years Tmal Time at Tmal hours Note : a)where more than one design temperature appears for any class, the times should be aggregated. b)ny system which satisfy the conditions specified in the classification table shall also be suitable for the conveyance of cold water at a temperature of 2 for a period of years and at working pressure of bars. Συνοδευμένα από (+) Followed by PET PET Εφαρμοσμένη κατηγορία / pplication class PD (bar) 8 lass,7,, 3,3 lass 2 lass lass,7, 3, 2,7 calc,max,7,, 3,3 Σημείωση : η τιμή cal δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την τιμή cal,max για την επιλογή της πίεσης λειτουργίας ανάλογα με την κατηγορία. Note : the value of cal for the selection of a class must not be greater than the value of cal,max.,, 3, 2, Παράδειγμα : Σωλήνας Φ8x cal=(8)/(2x) cal=3, Μέγιστη θερμοκρασία νερού. Σύμφωνα με τον πίνακα ο σωλήνας αυτός στην lass μπορεί να λειτουργήσει σε συνεχή πίεση bar (3, < 3,3) για 9 χρόνια, ένα χρόνο στους 8 (αιφνίδια αύξηση θερμοκρασίας), και ώρες στους 9 (έκτατες καταστάσεις). Για τις αντίστοιχες κατηγορίες έχουμε : lass/bars, lass2/8bars, lass/bars, lass/bars Example : Pipe Φ8x cal=(8)/(2x) cal=3, Max Temperature of water. ccording to the table this pipe in lass can operate at the pressure of bars (3,< 3,3) for 9 years durability at the temp. of, one year at the temp. of 8 (sudden temp. increase), and hours at the temp. of 9 (emergency conditions). For the corresponding classes we have : lass/bars, lass2/8bars, lass/bars, lass/bars Βασικά χαρακτηριστικά asic characteristics Πίεση λειτουργίας σε σχέση με την θερμοκρασία Working pressure vs temperature PET Εξ. Διάμετρος Ext. Diam. Πάχος Τοιχ. Wall Thick. Βάρος Weight Kg/m , 2, 2, 3, 3, 3,,9,89,2,9,,73,23,273 PN (bar) F,2 F, , 8,9, 2,,7 2,9,9 3,7 2,9, 3,7 7, 2, 7,3 3,,3 8, 3,2,,9,3,, 9, 8,,,3,8,7,7,,,7 3,3 2,9 3,8 2, 3,7 2,8 2, 2,,9, 2,, 2,,,3 2,7,8 2,9,7,,3 2,,7 7, 2,2,7 3,8 9, 3,,2 8,8,,3 9,,7 8,, 8,7 7,,,7,,3 3,7,2, 3, 3,7 2, 2,3 2,9 2, 2,9 2,2,9 2,,,3,,,,2, 3

16 PET Palatherm PET ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ & ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΕΦΡΜΟΓΗΣ UTING THE WOKING PEUE & PPITION Η πίεση λειτουργίας και η κατηγορία εφαρμογής του σωλήνα καθορίζονται από τους ακόλουθους τύπους. The working pressure and service life of a pipe should be determined according to the followings formulas. PD = σ/(cal x F) cal = (dnen)/2en PD (Mpa) cal F σ (Mpa) dn en Πίεση λειτουργίας Working pressure Υπολογιστική σειρά σωλήνα alculated pipe value Συντελεστής ασφαλείας afety factor Υδροστατική πίεση Hydrostatic stress Ονομαστική εξωτερική διάμετρο Nominal outside diameter Ονομαστικό πάχος τοιχώματος Nominal wall thickness Υδροστατική πίεση σε Μpa Hydrostatic stress in Mpa , 2 Years 2 3 Διάρκεια ζωής, σε h PET Time to fracture, in h Θερμική Διαστολή / inear Expansion Δ Μεταβολή του μήκους Variation in ength PET Μήκος σωλήνα (m) ength of pipe Διαφορά Θερμοκρασίας Temperature variation Ο ΔΤ ( ) Εξίσωση γραμμικής θερμικής μεταβολής inear thermal expansion equation Δ α T2 T Δ= α x x(τ2τ) Γραμμική μεταβολή του σωλήνα inear expansion of the pipe Μήκος του σωλήνα ength of the pipe Συντ/στής γραμμικής θερμ. μεταβολής oefficient of linear thermal expansion Τελική θερμοκρασία Final temperature ρχική θερμοκρασία Initial temperature (m),9x (K) ( ) ( )

17 Thermopal PP Σωλήνες για Ύδρευση Θέρμανση Pipes for Plumbing Heating

18 PP Thermopal PP Οι σωλήνες Thermopal παράγονται από πολυπροπυλένιο ράντομ (PP) και ελέγχονται σύμφωνα με τα διεθνή πρώτυπα: DIN και ΕΝ IO 87. Thermopal pipes are produced from polypropylene random and validated according to the International tandards : DIN and ΕΝ IO 87. PPT THEMOP P P MDE IN GEEE ΤΕΧΝΙΚ ΧΡΚΤΗΡΙΣΤΙΚ Άριστες Θερμικές ιδιότητες. νθεκτικοί στις χημικές ουσίες ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες. Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση. Υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή σε κρούση. Χαμηλές απώλειες πίεσης. Χαμηλός συντελεστής τριβής. Μη τοξικοί. θόρυβοι. TEHNI HTEITI Highly resistant to thermic properties. Endurable to chemical substances even in high temperatures. Excellent resistance to corrosion Highly resistant to mechanical and impact strength. ow head loss. ow friction coefficient. Non Toxic. Noiseless. ΕΦΡΜΟΓΕΣ Εγκαταστάσεις ύδρευσης (μεταφορά ζεστού κρύου νερού). Θέρμανση και κλιματισμός. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Μεταφορά αέρα υπό πίεση. Βιομηχανικές εφαρμογές. Υποθαλάσσιες εφαρμογές. PPITION Domestic cold and hot water. entral heating, and airconditionig. Underfloor heating. Transport of compressed air. Transport of industrial gases and fluids. Underground sewage networks. PP Εξ. Διάμετρος Ext. Diam Διαστάσεις Dimensions Πάχος Τοιχ. Wall Thick. 3,,2,,7 8,3, Βάρος Weight Kg/m,72,2,3,7,, Μήκος βέργας od lenght (m),,,,,, Συσκευασία Packing m/συσκ. m/pack ΣΥΝΔΕΣΗ / ONNETION Μετωπική θερμοσυγκόλληση uttfusion Χρωματισμός : Πράσινο σκούρο με μία ανοιχτόχρωμη πράσινη ρίγα. olor : Green with a light green stripe. Συσκευασία : Δέμα σε βέργες των μ. Packing : Pack of rods of m. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PHYI POPETIE Πυκνότητα στους 23 Density at 23 Δείκτης Ροής (φορτίο Kg) Melt Flow Index (MFI) (loadkg) Σημείο VIT VIT softening point Θερμική γωγιμότητα Thermal onductivity Ειδική Θερμότητα (2) pecific Heat (2) Μονάδες Units gr/cm 3 g/min W/m K J/(g K ) Τιμή Value,92, 3,2 2, ΜΗΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ MEHNI POPETIE ντοχή σε Εφελκυσμό Tensile trength Επιμύκηνση κατά την Θραύση Elongation at break Συντελεστής ελαστικότητας Flexural modulus Δυσθραυστικότητα harpy στούς 23 harpy impact strenght at 23 Δυσθραυστικότητα σε κρούση στους Impact trenght at Μονάδες Units MPa % N/mm 2 kj/m 2 kj/m 2 Τιμή Value 27 > 9 Δεν σπάει Νο reak Δεν σπάει Νο reak

19 Τυπικές εφαρμογές Typical application Μεταφορά ζεστού νερού () Hot water supply Μεταφορά ζεστού νερού (7) Hot water supply Ενδοδαπέδια θέρμανση και χαμηλής θερμοκρασίας θερμαντικά στοιχεία Under floor heating and low temperature radiators Υψηλής θερμοκρασίας θερμαντικά στοιχεία High temperature radiators Thermopal PP Πίνακας ταξινόμησης προϋποθέσεων λειτουργίας lass ΤD Θερμοκρασία λειτουργίας / Design Temperature Tmax Μέγιστη θερμοκρασία / Maximum temperature Τmal Θερμοκρασία δυσλειτουργίας / Malfunction temperature Σημειώσεις : α)σε κάθε παραπάνω κατηγορία η διάρκεια ζωής του σωλήνα είναι το άθροισμα όλων των ετών λειτουργίας που έχει η εκάστοτε κατηγορία. β)σε οποιαδήποτε παραπάνω κατηγορία ανήκει ένας σωλήνας είναι και κατάλληλος για την μεταφορά κρύου νερού θερμοκρασίας 2 για χρόνια σε πίεση λειτουργίας bar. 2 lassification Table of service conditions Design Temperature (Τ D) Time at TD years Followed by Συνοδευμένα από (+) Tmax Time at Tmax years PP Tmal Time at Tmal hours Note : a)where more than one design temperature appears for any class, the times should be aggregated. b)ny system which satisfy the conditions specified in the classification table shall also be suitable for the conveyance of cold water at a temperature of 2 for a period of years and at working pressure of bars. Συνοδευμένα από (+) Followed by PP Εφαρμοσμένη κατηγορία / pplication class PD (bar) 8 lass,9,2 3,9 3, lass 2 lass lass,3 3, 2,7 2, calc,max,9,, 3,3 Σημείωση : η τιμή cal δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την τιμή cal,max για την επιλογή της πίεσης λειτουργίας ανάλογα με την κατηγορία. Note : the value of cal for the selection of a class must not be greater than the value of cal,max.,8 3,2 2,,9 Παράδειγμα : Σωλήνας Φ2x3, cal=(23,)/(2x3,) cal= Μέγιστη θερμοκρασία νερού. Σύμφωνα με τον πίνακα ο σωλήνας αυτός στην lass μπορεί να λειτουργήσει σε συνεχή πίεση bar ( < 3,) για 9 χρόνια, ένα χρόνο στους 8 (αιφνίδια αύξηση θερμοκρασίας), και ώρες στους 9 (έκτατες καταστάσεις). Για τις αντίστοιχες κατηγορίες έχουμε : lass/bars, lass2/8bars, lass/bars, lass/bars Example : Pipe Φ2x3, cal=(23,)/(2x3,) cal= Max Temperature of water. ccording to the table this pipe in lass can operate at the pressure of bars ( < 3,) for 9 years durability at the temp. of, one year at the temp. of 8 (sudden temp. increase), and hours at the temp. of 9 (emergency conditions). The similar applies also other classes : This is indicated as : lass/bars, lass2/8bars, lass/bars, lass/bars Βασικά χαρακτηριστικά asic characteristics Πίεση λειτουργίας σε σχέση με την θερμοκρασία Working pressure vs temperature PP Εξ. Διάμετρος Ext. Diam. Πάχος Τοιχ. Wall Thick. Βάρος Weight Kg/m ,,2,,7 8,3,,72,2,3,7,, PN (bar) F,2 F, F 2, , 3, 3, 3, 3, 3, 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8,3,3,3,3,3,3,3 3,,3 3,,3 3,,3 3,,3 3,,3 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 7, 7, 7, 7, 7, 7, 2, 2, 2, 2, 2, 2,, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7, 2,7,,,,,, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 9,, 9,, 9,, 9,, 9,, 9,, 2,2,2 2,2,2 2,2,2 2,2,2 2,2,2 2,2,2 7

20 PP Thermopal PP ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ & ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΕΦΡΜΟΓΗΣ UTING THE WOKING PEUE & PPITION Η πίεση λειτουργίας και η κατηγορία εφαρμογής του σωλήνα καθορίζονται από τους ακόλουθους τύπους. The working pressure and service life of a pipe should be determined according to the followings formulas. 3 PD = σ/(cal x F) cal = (dnen)/2en PD (Mpa) cal F σ (Mpa) dn en Πίεση λειτουργίας Working pressure Υπολογιστική σειρά σωλήνα alculated pipe value Συντελεστής ασφαλείας afety factor Υδροστατική πίεση Hydrostatic stress Ονομαστική εξωτερική διάμετρο Nominal outside diameter Ονομαστικό πάχος τοιχώματος Nominal wall thickness Υδροστατική πίεση σε Μpa Hydrostatic stress in Mpa Years, PP 2 3 Διάρκεια ζωής, σε h Time to fracture, in h Θερμική Διαστολή / inear Expansion Δ Μεταβολή του μήκους Variation in ength PP Μήκος σωλήνα (m) ength of pipe Διαφορά Θερμοκρασίας Temperature variation Ο ΔΤ ( ) Εξίσωση γραμμικής θερμικής μεταβολής inear thermal expansion equation Δ α T2 T Δ= α x x(τ2τ) Γραμμική μεταβολή του σωλήνα inear expansion of the pipe Μήκος του σωλήνα ength of the pipe Συντ/στής γραμμικής θερμ. μεταβολής oefficient of linear thermal expansion Τελική θερμοκρασία Final temperature ρχική θερμοκρασία Initial temperature (m),x (K) ( ) ( ) 8

Cross-Linked PE pipes for Cold & Hot water applications PPR Pipes & Fittings Σωλήνες Δικτυωμένου PE Θέρμανσης - Ύδρευσης Σωλήνες & Εξαρτήματα PPR

Cross-Linked PE pipes for Cold & Hot water applications PPR Pipes & Fittings Σωλήνες Δικτυωμένου PE Θέρμανσης - Ύδρευσης Σωλήνες & Εξαρτήματα PPR Cross-Linked PE pipes for Cold & Hot water applications PPR Pipes & Fittings Σωλήνες Δικτυωμένου PE Θέρμανσης - Ύδρευσης Σωλήνες & Εξαρτήματα PPR PLTHERM-PEx PLTHERM-PEx/FLEX PLTHERM-FLEX PLTHERM-PERT

Διαβάστε περισσότερα

HYDROPAL TECHNICAL CHARACTERISTICS / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

HYDROPAL TECHNICAL CHARACTERISTICS / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HDPE POTABLE WATER PIPES PE80 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2 nd Generation / 2ης Γενιάς (σ 6,3 MRS 8 PE 80) Safety Factor,6 Συντελεστής Ασφαλείας HYDROPAL Available : Φ6 Φ (00 meter coil) : Φ0 Φ35 (5,8 &,8 meter

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE -Κτιριακές εγκαταστάσεις αποχέτευσης. -Αεραγωγοί. -Επιφανειακές αποχετεύσεις Υδρορροές. -Προστασία καλωδίων. ΠΡΟΤΥΠΑ: DIN 8062, ΕΛΟΤ 9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σωλήνες μήκους 3 μέτρων σε δέματα

Διαβάστε περισσότερα

Pipes Σωλήνες. HYDROPAL PE80 - PΕ100 Σωληνάκια LDPE - PVC PVC Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου)

Pipes Σωλήνες. HYDROPAL PE80 - PΕ100 Σωληνάκια LDPE - PVC PVC Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου) Pipes 0 Σωλήνες Pipes HDPE LDPE HYDROPAL PE80 PE Microtubes LDPE PV PV Pipes Layflats GEOPAL (Greenhouse Hose) Σωλήνες HDPE LDPE HYDROPAL PE80 PΕ Σωληνάκια LDPE PV PV Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου)

Διαβάστε περισσότερα

PALATHERM-FLEX PALATHERM-PERT PALATHERM-3L-PERT THERMOPAL

PALATHERM-FLEX PALATHERM-PERT PALATHERM-3L-PERT THERMOPAL Cross-Linked PE pipes for Cold & Hot water applications PPR Pipes & Fittings Geothermia Σωλήνες Δικτυωμένου PE Ύδρευσης - Θέρμανσης Σωλήνες & Εξαρτήματα PPR Γεωθερμία PALATHERM-PEx PALATHERM-PEx/FLEX PALATHERM-FLEX

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER - 2007 PROFILCO UNIVERSAL ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue

PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue Product Range with Drawings PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue In accordance with the requirments of our customers polypropylene (PPR) pipes and fittings are produced in grey, green and white colors,

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

Cross-Linked PE pipes & PERT pipes for Cold & Hot water applications PPR Pipes & Fittings Geothermal

Cross-Linked PE pipes & PERT pipes for Cold & Hot water applications PPR Pipes & Fittings Geothermal Cross-Linked PE pipes & PERT pipes for Cold & Hot water applications PPR Pipes & Fittings Geothermal Σωλήνες Δικτυωμένου PE & σωλήνες PERT Ύδρευσης - Θέρμανσης Σωλήνες & Εξαρτήματα PPR Γεωθερμία PLTHERM-PEx

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS! Simple Tension Test! The Stress-Strain Diagram! Stress-Strain Behavior of Ductile and Brittle Materials! Hooke s Law! Strain Energy! Poisson s Ratio! The Shear Stress-Strain

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης Τ.Κ.: 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 62 Τηλ.: 2310 795 531, Fax: 2310 795 373 e-mail : thess@interplast.gr Site : www.interplast.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ POLYETHYLENE PIPES ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPPER PIPES ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ DRIPPER PIPE TAPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ POLYETHYLENE PIPES ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPPER PIPES ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ DRIPPER PIPE TAPES ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ POLYETHYLENE PIPES ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPPER PIPES ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ DRIPPER PIPE TAPES ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE HOSES Σωλήνες Πολυαιθυλενίου / Polethylene Pipes ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Group 30. Contents.

Group 30. Contents. Group 30 Contents Pump type Page Pump type Page Pump type Page 30A(C)...X002H 4 30A(C)...X013H 5 30A(C)...X068H 6 30A(C)...X068HU 7 30A(C)...X136H 8 30A(C)...X136Y 9 30A(C)...X146H 10 30A(C)...X160H 11

Διαβάστε περισσότερα

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN Halogen- free low smoke fire resistant security power cables with copper concentric conductor CONSTRUCTION Conductors: bare copper conductor, circular solid class 1 (RE) or stranded circular or circular

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ INTERNAL CORNER SIZES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90 90 INTERNAL CORNER SIZES ΟΠΤΙΚΗ PERSPECTIVE ΠΑΝΩ ΟΨΗ TOP VIEW ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ SHELF DIMENSIONS T1 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (1) MAXIMUM LOADING CAPACITIES (1) ΤΥΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

HYDROPAL PE80 & - & - PΕ100 HDPE

HYDROPAL PE80 & - & - PΕ100 HDPE HYDROPAL PE8 - PE HDPE Pipes & Fittings for Potable Water Compression Fittings PN6 Butt-fusion - Electrofusion Fittings Pe Units For Butt-fusion & Electrofusion HYDROPAL PE8 - PΕ HDPE Σωλήνες & Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ Α Ι ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών Upo_Home_Comf_EN_GR_0508.indd 1 02.06.2008 16:06:57 Ur Σύστημα Uponor

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης

u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης Ball Valves - Valves Solvent Cement Jointed Fittings BSP Threaded Fittings Adaptor Fittings Βάνες - Βαλβίδες Εξαρτήματα Πίεσης Κολλητά Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ UNIDELTA Ιταλίας για εφαρµογές θέρµανσης ΖΕΣΤΟ / ΚΡΥΟ νερό Ο οίκος Unidelta κατασκευάζει δικτυωµένο πολυαιθυλένιο (PEX) µε εξαιρετικές µηχανικές ιδιότητες σε υψηλές θερµοκρασίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Μ.: 4674 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ: ρ.ελευθερια ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Μέλος του Ομίλου Daikin 4. ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 204 Συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης ROTEX Basis plate Μονωτικές πλάκες κατασκευασμένες από άκαυστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Hydraulic Fittings Description: Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. Range: From Ø 3/8" up to Ø 4". Pressure Rating: 10

Διαβάστε περισσότερα

TEST REPORT Nο. R Έκθεση Ελέγχου α/α

TEST REPORT Nο. R Έκθεση Ελέγχου α/α - Ergates Industrial Estate, PO Box 16104, Nicosia 2086, Cyprus Tel: +357 22624090 Fax: +357 22624092 TEST REPORT Nο. R01.4222 Page 1 of 9 Σελίδα 1 από 9 Test Description περιγραφή δοκιμής/ελέγχου Client

Διαβάστε περισσότερα

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG Technical Information T-410A ENG DuPont Suva refrigerants Thermodynamic Properties of DuPont Suva 410A Refrigerant (R-410A) The DuPont Oval Logo, The miracles of science, and Suva, are trademarks or registered

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ,ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΟΤΡΙΤΟΤΑΓΗ ΒΟΥΤΥΛΑΙΘΕΡΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Chilisin Electronics Singapore Pte Ltd

Chilisin Electronics Singapore Pte Ltd hilisin Electronics ingapore Pte Ltd High urrent hip Beads, PBY eries Feature: Our MD High urrent hips Beads is specially designed to with tand large urrents while providing a means of EMI/RFI attenuation

Διαβάστε περισσότερα

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier / Τιμοκατάλογος 2013 Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings HDPE-100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings HDPE-100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings HDPE-00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης HDPΕ-00

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8%

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8% 91 500 201 0/11 Aluminum raming Linear Motion and Assembly Technologies 1 Section : Engineering Data and Speciications Technical Data or Proiles Metric U.S. Equivalent Material designation according to

Διαβάστε περισσότερα

Carbon Film Leaded Resistor

Carbon Film Leaded Resistor Features -The most economic industrial investment -Standard tolerance: +/-5% (available +/-2%) -Excellent long term stability -Termination: Standard solder-plated copper lead Applications -Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA MUNICIPALITY OF ILIDA INNOVATIONS AND MODERN DESIGNS THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA Presentation: Christos Papageorgiou, Chemical Engineer, BChemEng, MSc. DProf ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕς ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Driplines & Fittings. Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALADRIP PALADRIP-FC PALADRIP-SLIM PALADRIP-TAPE

Driplines & Fittings. Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALADRIP PALADRIP-FC PALADRIP-SLIM PALADRIP-TAPE riplines & Fittings Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALARIP PALARIP-FC PALARIP-SLIM PALARIP-TAPE riplines Σταλακτηφόροι Σωλήνες PALARIP O.. mm 3496 PALARIP PE Embodied ripline Σταλακτηφόρος Σωλήνας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Fax:

Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Kατασκευή επειγουσών εργασιών ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ, ΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΘΕΜΕΛΗΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ Α.Μ:4803

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM

ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM Η PIPELIFE ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ROBUST(JULY'06).indd 2 8/1/06 10:41:18 AM Τι ειναι; Ο Robust είναι ένας σωλήνας πολυαιθυλενίου σχεδιασμένος να προσφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

FEROCON AGRO. Σωλήνες ΡΕ & PVC Δικτύων Άρδευσης PΕ & PVC Pipes For Irrigation Systems

FEROCON AGRO. Σωλήνες ΡΕ & PVC Δικτύων Άρδευσης PΕ & PVC Pipes For Irrigation Systems FEROCON AGRO Σωλήνες ΡΕ & PVC Δικτύων Άρδευσης PΕ & PVC Pipes For Irrigation Systems ΣΩΛΗΝΕΣ LD-PE ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ LD-PE PIPES FOR IRRIGATION SYSTEMS ΣΩΛΗΝΕΣ LD-PE 4 ΑΤΜ FERODRIP / LD-PE PIPES 4 FERODRIP

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση

Plumping Ύδρευση - Θέρμανση / Τιμοκατάλογος 2013 Plumping Ύδρευση - Θέρμανση Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes

ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL. Κατάλογος - Catalogue. Eνδοδαπέδια Κανάλια & Κουτιά Παροχών - Διακλαδώσεων Underfloor Channels & Boxes and Juction Boxes ΚΑΝΑΛΙ CHANNEL MTL Μήκος 2,5 μέτρα, από λαμαρίνα γαλβανισμένη κατά ΕΝ 10142, 2 χωρισμάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ και 3 χωρισμάτων. Πάχος ελάσματος καλύμματος και βάσης 1,5mm Standard length 2,5 m, sheet steel galvanized

Διαβάστε περισσότερα

Part II: Earthing system components.

Part II: Earthing system components. Μέρος IΙ: Εξαρτήματα Συστημάτων γείωσης. Part II: Earthing system components. Τίτλος Ηλεκτρόδια γειώσεως Earth Electrodes Title Ράβδος γειώσεως κυκλικής διατομής Round Earthing Rode 182161415 t(250) St/e-Cu

Διαβάστε περισσότερα

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1.

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1. GAUGE BLOCKS Accuracy according to ISO650 Nominal length (mm) Limit deviation of length Grade 0 Tolerance for the variation in length Grade Grade Grade Grade 2 Limit deviations of Tolerance for the Limit

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Construction Applications Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Εργαστηριακή Άσκηση 4: Θεωρία κατασκευής πολυστρώτων πλακών Διδάσκοντες: Ν. Μ. Μπάρκουλα, Επ. Καθηγήτρια, Δρ. Μηχ/γος Μηχανικός Εργαστηριακή Υποστήριξη: Τ. Μπέκας,

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταινίες Χαρτοταινίες

Ταινίες Χαρτοταινίες ality by Mentor MENTOR ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5558 5559/1 5557 5559 5556 19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm 96 τεμ. 72 τεμ. 60 τεμ. 48 τεμ. 36 τεμ. Υψηλής ποιότητας PROFESSIONAL Αφαιρείται εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / INDEX Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / THE COMPANY ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ / INFRARED HEATING ΥΠΕΡΥΘΡΟ ΠΑΝΕΛ DECORED / INFRARED HEATING PANEL DECORED ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ10 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ25 ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL Ρ40 ΜΟΝΤΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series Features 1. RoHS & Halogen-Free (HF) compliant 2. IA size: 0603, 0805, 1206, 1812 3. Hold current ratings from 0.05 to 3A 4. Voltage ratings from 6V computer and electronic applications to 60V 5. Small

Διαβάστε περισσότερα

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1)

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1) Name: Date: Nuclear Physics 5. A sample of radioactive carbon-4 decays into a stable isotope of nitrogen. As the carbon-4 decays, the rate at which the amount of nitrogen is produced A. decreases linearly

Διαβάστε περισσότερα