ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ"

Transcript

1 Κατωµέρης Προκόπιος Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Οι πίνακες που ακολουθούν περιέχουν το σύνολο σχεδόν των τυποποιηµένων υποδιαιρέσεων που χρησιµοποιούνται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και αποτελούν την ελληνική απόδοση προσαρµογή µέρους των υποδιαιρέσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Οι υποδιαιρέσεις παρατίθενται µε αλφαβητική σειρά, είναι υποδιαιρέσεις θεµατικές ή µορφής και δεν διακρίνονται σε υποδιαιρέσεις free-floating, non-free-floating, υποδιαιρέσεις γενικής εφαρµογής, υποδιαιρέσεις που χρησιµοποιούνται κάτω από γεωγραφικά ονόµατα, τάξεις ανθρώπων κλπ. Στον Πίνακα Α υπάρχουν τέσσερις στήλες εκ των οποίων η πρώτη περιλαµβάνει τις υποδιαιρέσεις στην ελληνική γλώσσα, η δεύτερη τον αγγλικό όρο, η τρίτη την πλησιέστερη νοηµατικά θεµατική επικεφαλίδα του καταλόγου των Library of Congress Authorities στο διαδίκτυο, όπου υπάρχει σηµείωση για τη χρήση της υποδιαίρεσης, και η τέταρτη, την επικεφαλίδα της ΕΒΕ όπου υπάρχει επίσης επεξηγηµατικό κείµενο για την εφαρµογή της υποδιαίρεσης. Οι αριθµοί σε παρενθέσεις δηλώνουν αντίστοιχα: (1) Η ΕΒΕ δεν διαθέτει θεµατική επικεφαλίδα µε επεξηγηµατικό κείµενο για τη συγκεκριµένη υποδιαίρεση. (2) Η LC δεν διαθέτει (ή δεν εντοπίστηκε) στην ιστοσελίδα των LCSH, θεµατική επικεφαλίδα µε επεξηγηµατικό κείµενο για τη συγκεκριµένη υποδιαίρεση. (3) Η υποδιαίρεση χρησιµοποιείται µόνον από την ΕΒΕ. Οι LCSH δε διαθέτουν ανάλογη υποδιαίρεση ή δεν τη χρησιµοποιούν πλέον (π.χ. η υποδιαίρεση -Κειµενογλωσσολογία δεν έχει αντίστοιχη στις LCSH ενώ η υποδιαίρεση -Λόγοι, δοκίµια, διαλέξεις έχει καταργηθεί). Ορισµένες υποδιαιρέσεις συνοδεύονται από αστερίσκο (*), ο οποίος υποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να υποδιαιρεθούν περαιτέρω γεωγραφικά, π.χ. η επικεφαλίδα: ρόµοι-μεγάλη Βρετανία, όταν συνδυασθεί µε την υποδιαίρεση -Σχέδιο και κατασκευή θα έχει τη µορφή: 1

2 ρόµοι-μεγάλη Βρετανία-Σχέδιο και κατασκευή ενώ µε την προσθήκη της υποδιαίρεσης -Περιβαλλοντικές απόψεις*, θα αποκτήσει τη µορφή: ρόµοι-σχέδιο και κατασκευή-περιβαλλοντικές απόψεις-μεγάλη Βρετανία. Ο Πίνακας Β αποτελείται από δύο στήλες εκ των οποίων η πρώτη περιλαµβάνει τον αγγλικό όρο και η δεύτερη την ελληνική απόδοση των υποδιαιρέσεων. Και οι δύο πίνακες έχουν ως κύριο σκοπό να βοηθήσουν τον καταλογογράφο στη γρήγορη αναζήτηση και εύρεση των συνηθέστερων υποδιαιρέσεων και να συµβάλουν στην οµοιόµορφη απόδοσή τους στα Ελληνικά. εν υποκαθιστούν το Subject Cataloging Manual: Subject Headings της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου στο οποίο ο καταλογογράφος θα πρέπει να ανατρέχει προκειµένου να αντλήσει πλήθος πληροφοριών σχετικά µε το σύνολο των υποδιαιρέσεων, π.χ. ποιες υποδιαιρέσεις συνδυάζονται µε ευρύτερες κατηγορίες θεµατικών επικεφαλίδων (ονόµατα τόπων, προσώπων, ή οικογενειών, συλλογικά όργανα, εθνικές οµάδες κλπ.), ποιες υποδιαιρέσεις συνοδεύουν επικεφαλίδες πρότυπα (pattern headings) για το θεµατικό πεδίο στο οποίο αναφέρονται, ποιες υποδιαιρέσεις υποδιαιρούνται περαιτέρω γεωγραφικά και για ποιες από αυτές ισχύουν περιορισµοί και εξαιρέσεις, κλπ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α Υποδιαιρέσεις LC Authorities ΕΒΕ Α Αγάλµατα Statues Statues Αγάλµατα Αγροτικές συνθήκες Rural conditions Rural conditions Αγροτικές συνθήκες Αεροδυναµική Aerodynamics Aerodynamics Αεροδυναµική Αεροφωτογραφίες Aerial photographs Aerial photographs Αεροφωτογραφίες Αιµορραγία Hemorrhage Hemorrhage Αιµορραγία 2

3 Αιµοφόρα αγγεία Blood-vessels Blood-vessels Αιµοφόρα αγγεία Αισθητική Aesthetics Aesthetics Αισθητική Αιτιολογία Etiology Diseases-Causes and theories of causation (1) Ακρωνύµια Acronyms Acronyms Ακρωνύµια Ακτινογραφία* Radiography, Medical Radiography, Medical Ακτινογραφία, Ιατρική Αλληλογραφία Correspondence Correspondence (1) Άµυνα Defenses Defenses Εξοπλισµοί Αµοιβές Fees Fees, Professional (1) Αναγνωριστικές επιχειρήσεις Reconnaissance operations Reconnaissance operations Αναγνωριστικές επιχειρήσεις Αναγνωστικά και χρηστοµάθειες Readers Readers Αναγνωστικά και χρηστοµάθειες Ανακάλυψη και εξερεύνηση Discovery and exploration Discoveries in geography Γεωγραφικές ανακαλύψεις Ανακύκλωση Recycling Recycling (Waste, etc.) Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.) Ανακωχές Armistices Armistices Ανακωχές Ανάλυση Analysis Plants-Analysis Φυτά-Ανάλυση Ανάλυση λόγου Discourse analysis Discourse analysis Ανάλυση λόγου Αναπαραγωγή Reproduction Reproduction Αναπαραγωγή Αναπνοή Respiration Respiration Αναπνοή Ανάπτυξη Growth Growth Ανάπτυξη Ανάπτυξη συλλογών* Collection development (2) Βιβλιοθήκες- Ανάπτυξη συλλογών Ανατοµία Anatomy Anatomy Ανατοµία Ανέκδοτα Anecdotes Anecdotes Ανέκδοτα Ανοσολογία Immunology Immunology Κτηνιατρική ανοσολογία Ανοσολογικές απόψεις Immunological aspects Immunology (1) Αντιρρησίες συνείδησης Conscientious objectors Conscientious objectors Αντιρρησίες συνείδησης Αντιστασιακά κινήµατα* Underground movements (2) (1) Ανωµαλίες και παραµορφώσεις* Abnormalities Abnormalities (1) Αξιολόγηση Evaluation Evaluation Εκπαιδευτική αξιολόγηση Αξιοποίηση* Utilization Plants, Useful Φυτά, Χρήσιµα Αξιοποίηση ενέργειας Power utilization Water power Υδραυλική ενέργεια Απαγωγή, [χρονολογία] Kidnapping, [date] Kidnapping Απαγωγή Απεικόνιση* Imaging Diagnostic imaging ιαγνωστική απεικόνιση Απογραφή πληθυσµού Census Census (1) Απογραφή πληθυσµού, [χρονολογία] Census, [date] Census (1) Αποδηµία και εποίκηση Emigration and immigration Emigration and immigration Αποδηµία και εποίκηση Αποδηµία και εποίκηση-κοινωνικές απόψεις Emigration and immigration- Emigration and immigration- Αποδηµία και εποίκηση- Social aspects Social aspects Κοινωνικές απόψεις 3

4 Αποδηµία και εποίκηση-κυβερνητική πολιτική Emigration and immigration- Emigration and immigration- Αποδηµία και εποίκηση- Government policy Government policy Κυβερνητική πολιτική Αποικίες Colonies Colonies Αποικίες Αποικισµός(*) Colonization Colonization Αποικισµός Αποκατάσταση* Rehabilitation Rehabilitation (1) Απολογητικά έργα Apologetic works Apologetics Απολογητική Απολογισµός (3) Απολογισµοί Απόπειρα αυτοκτονίας* Suicidal behavior Suicidal behavior Έφηβοι-Απόπειρα αυτοκτονίας Αποστάσεις κλπ. Distances, etc. Distances Αποστάσεις Απόστηµα* Abscess Abscess Απόστηµα Αποφθέγµατα Quotations, maxims, etc. Aphorisms and apothegms Αποφθέγµατα Απόφοιτοι Alumni and alumnae Alumni and alumnae Απόφοιτοι Άρδευση Irrigation Irrigation farming (1) Αρχαιότητες Antiquities Antiquities Αρχαιότητες Αρχαιότητες-Συλλογή και συντήρηση Antiquities-Collection and Antiquities-Collection and Αρχαιότητες- Preservation Preservation Συλλογή και συντήρηση Αρχαιότητες, Βυζαντινές Antiquities, Byzantine Byzantine antiquities Βυζαντινές αρχαιότητες Αρχαιότητες, Κελτικές Antiquities, Celtic Celtic antiquities Κελτικές αρχαιότητες Αρχεία Archives Archives Αρχεία Αρχειακές πηγές Archival resources Archives Αρχεία Αρχιτεκτονικά σχέδια Designs and plans Designs and plans Αρχιτεκτονικό σχέδιο Ασθένειες* Diseases Diseases Επαγγελµατικές ασθένειες Ασθένειες*-Γενετικές απόψεις* Diseases-Genetic aspects Medical genetics Ιατρική γενετική Ασθένειες*- ιάγνωση* Diseases-Diagnosis Diagnosis ιάγνωση Ασθένειες*-Εκλαϊκευµένα έργα Diseases-Popular works Medicine, Popular Εκλαϊκευµένη ιατρική Ασθένειες*-Νοσηλεία* Diseases-Nursing Nursing Νοσηλευτές και νοσηλευτική Ασθένειες*-Ψυχοσωµατικές απόψεις* Diseases-Psychosomatic aspects Medicine, Psychosomatic Ιατρική, Ψυχοσωµατική Ασθενείς* Patients Patients / Sick (1) Ασθενοφόρα Ambulances Ambulances (1) Ασκήσεις Maneuvers Military maneuvers Στρατιωτικές ασκήσεις Άτλαντες Atlases (2) Άτλαντες Ατοµικά δικαιώµατα Civil rights Civil rights Ατοµικά δικαιώµατα Ατυχήµατα* Accidents Accidents Ατυχήµατα / Εργατικά ατυχήµατα Αυλή και αυλικοί Court and courtiers Courts and courtiers Αυλές και αυλικοί Αυτόγραφα Autographs Autographs Αυτόγραφα Αυτοµατισµός Automation Automation Αυτοµατισµός 4

5 Αυτόµατος έλεγχος Automatic control Automatic control Αυτόµατος έλεγχος Αφίσες Posters Posters Αφίσες Αφροαµερικανοί African Americans African Americans Αφροαµερικανοί Β Βάσεις δεδοµένων Databases Databases Βάσεις δεδοµένων Βασιλείς και κυβερνήτες Kings and rulers Kings and rulers Βασιλείς και κυβερνήτες Βασίλισσες Queens Queens Βασιλείς και κυβερνήτες Βελονισµός* Acupuncture Acupuncture Βελονισµός Βελτίωση* Breeding Plant breeding Φυτά-Βελτίωση Βιβλία για παιδιά Juvenile literature Juvenile literature Παιδική λογοτεχνία Βιβλία και ανάγνωση* Books and reading Books and reading Βιβλία και ανάγνωση Βιβλική διδασκαλία Biblical teaching Bible-Theology Βίβλος-Θεολογία Βιβλιογραφία Bibliography Bibliography Βιβλιογραφία Βιβλιογραφία-Μεθοδολογία Bibliography-Methodology Bibliography-Methodology Βιβλιογραφία-Μεθοδολογία Βιβλιογραφία-Πρώιµη Bibliography-Early Bibliography-Early Βιβλιογραφία-Πρώιµη Βιβλιογραφία-Συλλογικοί κατάλογοι Bibliography-Union lists Catalogs, Union Κατάλογοι, Συλλογικοί Βιβλιοθήκες Libraries Libraries Βιβλιοθήκες Βιβλιοθήκη Library Libraries Βιβλιοθήκες Βιβλιοκρισίες Book reviews Book reviewing Βιβλιοκρισίες Βιο-βιβλιογραφία Bio-bibliography Bio-bibliography Βιο-βιβλιογραφία Βιογραφία Biography Biography Βιογραφία Βιογραφία-Ιστορία και κριτική Biography-History and criticism Biography as a literary form Βιογραφία ως λογοτεχνικό είδος Βιολογική εξέλιξη Evolution Evolution (Biology) Εξέλιξη (Βιολογία) Βιολογικός πόλεµος Biological warfare Biological warfare Βιολογικός πόλεµος Βιοµηχανία και εµπόριο* Industry and trade (2) Βιοµηχανία / Εµπόριο Βιοτεχνολογία* Biotechnology Biotechnology Βιοτεχνολογία Βιοψία* Biopsy Biopsy Βιοψία Βιοψία µε βελόνα* Needle biopsy Needle biopsy Βιοψία µε βελόνα Βραβεία Awards Awards Βραβεία Γ Γαιοκτησία Land tenure Land tenure Γαιοκτησία Γελοιογραφίες και σκίτσα Caricatures and cartoons Caricatures and cartoons Γελοιογραφίες και σκίτσα Γενεαλογία Genealogy Genealogy Γενεαλογία 5

6 Γενετικές απόψεις* Genetic aspects Medical genetics Ιατρική γενετική Γενετική Genetics Animal genetics Ζώα-Γενετική Γενετική µηχανική* Genetic engineering Plant genetic engineering Φυτά-Γενετική µηχανική Γεωγραφία Geography Geography Γεωγραφία Γεωγραφικά λεξικά Gazetteers Geography-Dictionaries Γεωγραφία-Λεξικά Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών Geographic information systems Geographic information systems Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών Γεωγραφική κατανοµή Geographic distribution Biogeography Βιογεωγραφία Γήρανση Aging Aging Γήρανση Γλώσσα Language Language and languages Γλώσσα και γλώσσες Γλώσσες Languages Language and languages Γλώσσα και γλώσσες Γλώσσες-Χάρτες Languages-Maps Linguistic geography Γλωσσική γεωγραφία Γνώση Knowledge Knowledge and learning (1) Γραµµατική Grammar Grammar (1) Γραµµατική, Γενετική Grammar, Generative Generative grammar Γενετική γραµµατική Γραµµατική, Συγκριτική Grammar, Comparative Grammar, Comparative and general Γραµµατική, Συγκριτική και γενική Γραµµατικοποίηση Grammaticalization Grammar, Comparative and general - Γραµµατική, Συγκριτική και γενική- Grammaticalization Γραµµατικοποίηση Γραφή και αλφάβητο Alphabet Alphabet Γραφή Γραφή και αλφάβητο Writing Writing Γραφή Γυναίκες* Women Women Γυναίκες και πόλεµος Γυναίκες συγγραφείς Women authors Women authors Γυναίκες συγγραφείς ευτερεύουσα απασχόληση Supplementary employment Supplementary employment ευτερεύουσα απασχόληση ηµογραφική στατιστική Statistics, Vital Vital statistics ηµογραφική στατιστική ηµόσια έγγραφα Public records Public records ηµόσια έγγραφα ηµόσιες σχέσεις* Public relations Public relations ηµόσιες σχέσεις ηµοσιογράφοι Journalists Journalists ηµοσιογράφοι ιάβρωση* Corrosion Corrosion and anti-corrosives ιάβρωση και αντιδιαβρωτικά ιάγνωση* Diagnosis Diagnosis ιάγνωση ιαγνωστική χρήση* Diagnostic use Diagnosis ιάγνωση ιαγωνισµοί Competitions Contests (1) ιδακτικά βιβλία Textbooks Textbooks (1) ιδακτικά βιβλία για ξένους Textbooks for foreign speakers Textbooks (1) ιαζύγιο Divorce Divorce ιαζύγιο 6

7 ιάθεση αποβλήτων* Waste disposal Factory and trade waste Βιοµηχανικά απόβλητα ιαθήκες Wills Wills ιαθήκες ιαιτητική θεραπεία* Diet therapy Diet therapy ιαιτητική θεραπεία ιαιτολογικές απόψεις* Nutritional aspects Nutrition ιατροφή ιάλεκτοι* Dialects Dialects ιάλεκτοι ιαλογισµοί Meditations Meditations ιαλογισµοί ιάλογοι Conversation and phrase books (2) (1) ιαπολιτισµικές µελέτες Cross-cultural studies Cross-cultural studies ιαπολιτισµικές µελέτες ιασκευές Adaptations Literature-Adaptations (1) ιατριβές Dissertations Dissertations ιατριβές ιατροφή* Nutrition Nutrition ιατροφή ιαφορές φύλου Sex differences Sex differences ιαφορές φύλου ιαφοροποίηση Differentiation Developmental biology Βιολογική ανάπτυξη ιαχείριση χρόνου Time management Time management ιαχείριση χρόνου ιαχωρισµός* Separation Separation (Technology) ιαχωρισµός (Τεχνολογία) ιεθνές καθεστώς International status (2) (1) ιεθνής κοινή γνώµη Foreign public opinion Public opinion Κοινή γνώµη ιεθνής συνεργασία International cooperation International cooperation ιεθνής συνεργασία ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις Foreign economic relations International economic relations (1) ιοίκηση και οργάνωση Management Management ιοίκηση και οργάνωση ιοικητική και πολιτική διαίρεση Administrative and political Administrative and political (1) divisions divisions ίκαιο και νοµοθεσία* Law and legislation Law ίκαιο ίκες κλπ. Trials, litigation, etc. Trials (1) ικαίωµα ψήφου* Suffrage Suffrage ικαίωµα ψήφου ιπλωµατική ιστορία Diplomatic history Diplomatic history ιπλωµατική ιστορία ισκογραφία Discography Sound recordings-catalogs ίσκοι (Μουσική)-Συλλέκτες και συλλογές όγµατα Creeds Creeds όγµατα ογµατικά και αντιρρητικά έργα Controversial literature Controversial literature Απολογητική οκιµασία Testing Testing Αθλητική ικανότητα- οκιµασία οκιµασία ικανότητας* Ability testing Ability-Testing Αθλητική ικανότητα- οκιµασία ράµα Drama Drama (1) υναµική Dynamics Dynamics υναµική 7

8 Ε Έγγραφα και αλληλογραφία Records and correspondence Correspondence (1) Εγκατάσταση Location Industrial location Βιοµηχανία-Εγκατάσταση Εγκλήµατα Crimes against Crime Έγκληµα Εγκυκλοπαίδειες Encyclopedias Encyclopedias and dictionaries Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά Εγκυκλοπαίδειες, Παιδικές Encyclopedias, Juvenile Children s encyclopedias and dictionaries Παιδικές εγκυκλοπαίδειες και λεξικά Εγχειρίδια για ερασιτέχνες Amateur s manuals Amateur s manuals Εγχειρίδια για ερασιτέχνες Εγχειρίδια κλπ. Handbooks, manuals, etc. (2) (1) Εδαφική επέκταση Territorial expansion Territorial expansion (1) Εδαφικά ζητήµατα* Territorial questions Boundaries (1) Εθνικές σχέσεις Ethnic relations Minorities Μειονότητες Εθνική ταυτότητα Ethnic identity Ethnicity Εθνικότητα Ειδησεογραφία Reporters and reporting Reporters and reporting Ειδησεογραφία Εικονογραφηµένα έργα Pictorial works Pictorial works (1) Εικονογραφίες Illustrations Illustrations (1) Εισαγωγικές εξετάσεις Entrance examinations Entrance examinations Εισαγωγικές εξετάσεις Εκατονταετηρίδες κλπ. Centennial celebrations, etc. Centennial celebrations, etc (1) Εκδόσεις Imprints Bibliography (1) Εκθέσεις Exhibitions Exhibitions Εκθέσεις Εκκλησιαστική ιστορία Church history Church history Εκκλησιαστική ιστορία Εκκρίµατα Secretions Body fluids Υγρά σώµατος Εκλαϊκευµένα έργα Popular works Popular works (1) Εκλογές Elections Elections Εκλογές Εκλογές, [χρονολογία] Elections, [date] Elections Εκλογές Εκπαίδευση* Education Education Εκπαίδευση Εκπαίδευση*- ίκαιο και νοµοθεσία* Education-Law and legislation Educational law and legislation Εκπαίδευση- ίκαιο και νοµοθεσία Εκπαίδευση (Μέση)* Education (Secondary) Education, Secondary Εκπαίδευση, Μέση Εκπαίδευση (Προσχολική)* Education (Preschool) Education, Preschool Εκπαίδευση, Προσχολική Εκπαίδευση (Στοιχειώδης)* Education (Elementary) Education, Elementary Εκπαίδευση, Στοιχειώδης Εκπαιδευτικά προγράµµατα* (3) Εκπαιδευτικά προγράµµατα για παιδιά Εκπαιδευτικές απόψεις* Educational aspects (2) (1) Εκρήξεις Eruptions Volcanic eruptions Ηφαίστεια Έκρηξη, [χρονολογία] Eruption, [date] / Explosion, [date] Volcanic eruptions / Explosions Ηφαίστεια Εκστρατείες* Campaigns, Military Campaigns, Military Μάχες Εκτίµηση* Appreciation Public opinion Κοινή γνώµη 8

9 Ελατήρια και ανάρτηση* Springs and suspension Springs (Mechanism) Ελατήρια (Τεχνολογία) Έλεγχος* Control Insect pests-control Επιβλαβή έντοµα-έλεγχος Έλεγχος παραγωγής* Production control Production control Έλεγχος παραγωγής Έλκη* Ulcers Ulcers Έλκη Εµβολιασµός* Vaccination Vaccination Εµβολιασµός Έµβρυα Fetuses / Embryos Fetus / Embryos (1) Έµβρυα-Φυσιολογία Embryos-Physiology Physiology Ζώα-Φυσιολογία Εµπειρικές / Πειραµατικές µέθοδοι Experimental methods (2) (1) (η υποδιαίρεση Εµπειρικές µέθοδοι χρησιµοποιείται κάτω από θεωρητικές επιστήµες και η Πειραµατικές µέθοδοι κάτω από θετικές επιστήµες) Εµπορικά σήµατα Trademarks Trademarks Εµπορικά σήµατα Εµπορικές συµβάσεις Commercial treaties Commercial treaties Εµπορικές συµβάσεις Εµπορική πολιτική Commercial policy Commercial policy (1) Εµπόριο* Commerce Commerce Εµπόριο Εµπόριο-Στατιστική Commerce-Statistics Commercial statistics Εµπορική στατιστική Εναέρια εξερεύνηση Aerial exploration Aerial exploration Γεωγραφικές ανακαλύψεις Ενδυµασίες Clothing Costume Ενδυµασίες Ένοπλες δυνάµεις Armed Forces Armed Forces Ένοπλες δυνάµεις Ένοπλες δυνάµεις-πιστώσεις και δαπάνες Armed Forces-Appropriations Armed Forces-Appropriations Ένοπλες δυνάµεις-πιστώσεις και and expenditures and expenditures δαπάνες Εξάρθρηµα* Dislocation Dislocations Εξαρθρήµατα Εξέλιξη* Evolution Molecular evolution Μοριακή εξέλιξη Εξετάσεις, ερωτήσεις κλπ. Examinations, questions, etc. Questions and answers Ερωτήσεις και απαντήσεις Εξοικονόµηση ενέργειας* Energy conservation Energy conservation Ενέργεια-Εξοικονόµηση Εξοπλισµός Equipment and supplies Equipment and supplies (1) Εξοπλισµός ασφαλείας* Safety appliances Industrial safety Βιοµηχανική ασφάλεια Εξορία Exile Exiles Εξόριστοι Εξυπηρέτηση πελατών* Customer services Customer services Εξυπηρέτηση πελατών Εξωτερικές σχέσεις* Foreign relations Diplomacy ιπλωµατία Επαγγελµατική απασχόληση* Employment Discrimination in employment (1) Επαγγελµατική δεοντολογία* Professional ethics Professional ethics Επαγγελµατική δεοντολογία Επεµβατική ακτινολογία* Interventional radiology Interventional radiology Επεµβατική ακτινολογία Επιδηµιολογία Epidemiology Epidemiology Επιδηµιολογία Επίδραση Influence Influence (Literary, artistic, etc.) (1) Επίδραση της ποιότητας του νερού* Effect of water quality on Water quality Νερό-Ποιότητα Επίδραση του στρες* Effect of stress on Stress (Physiology) Στρες (Φυσιολογία) Επίδραση στα/στη [όνοµα γλώσσας] Influence on [language influenced] English language-influence on foreign Ελληνική γλώσσα-επίδραση σε ξένες 9

10 languages γλώσσες Επιλογή και πρόσληψη* Selection and appointment Employee selection Επιλογή προσωπικού Επιµόρφωση* In-service training In-service training (1) Επιπλοκές και επακόλουθα* Complications Diseases-Complications Ασθένειες-Επιπλοκές και επακόλουθα Επισκευές* Repairing Repairing Επισκευές Επιτονισµός Intonation Intonation Επιτονισµός Εραλδική Heraldry Heraldry Εραλδική Εργαζόµενοι Employees Employees (1) Εργασιακό στρες* Job stress Job stress Εργασιακό στρες Εργαστηριακά εγχειρίδια Laboratory manuals Laboratory manuals Εργαστηριακά εγχειρίδια Έρευνα* Research Research (1) Ερµηνεία και κριτική Criticism and interpretation Criticism Κριτική Ετικετάρισµα* Labeling Labels Ετικέτες Ετυµολογία Etymology Language and languages-etymology Σηµαντική Ετυµολογία-Ονόµατα Etymology-Names Onomastics Ονόµατα-Ετυµολογία Ευεργέτες Benefactors Benefactors Ευεργέτες Ευρετήρια Indexes Indexes (1) Ευφηµισµοί Euphemism Euphemism Ευφηµισµός Εφηµερίδες Newspapers Newspapers Εφηµερίδες Εφοδιασµός και αποθέµατα καυσίµων* Fuel supplies Fuel Καύσιµα Εχθροί και ασθένειες* Diseases and pests Plant diseases (1) Η Ήθη και έθιµα* (δεν περιλαµβάνεται στις υποδιαιρέσεις των LCSH, χρησιµοποιείται από την ΕΒΕ ως ανάπτυξη θεµ. επικεφαλίδων του τύπου: Sex customs, Marriage customs and rites κ.τ.ό.) (3) Ηθικές αντιλήψεις Moral conditions Moral conditions Ηθικές αντιλήψεις Ηθικές απόψεις* Moral and ethical aspects Ethics Ηθική Ηθική* Ethics Ethics Ηθική Ηλεκτροµεταλλουργία Electrometallurgy Electrometallurgy Ηλεκτροµεταλλουργία Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-προγράµµατα Computer programs Computer programs Ηλεκτρονικοί υπολογιστές- Προγράµµατα Ηλεκτρονικός εξοπλισµός* Electronic equipment Electronic apparatus and appliances (1) Ηµερολόγια Calendars / Diaries Calendars / Literary calendars / Diaries Ηµερολόγια / Λογοτεχνικά ηµερολόγια / Προσωπικά ηµερολόγια 10

11 Ηχοµόνωση* Soundproofing Soundproofing (1) Θ Θάνατος Death Death (1) Θάνατος και ταφή Death and burial Death Ταφή Θεατρική παρουσίαση Dramatic production (2) (1) Θέµατα, µοτίβα Themes, motives Themes, motives (1) Θεραπεία* Treatment Therapeutics (1) Θεραπευτική χρήση* Therapeutic use Therapeutics (1) Θεραπευτική χρήση-παρενέργειες* Therapeutic use-side effects Drugs-Side effects Φάρµακα-Παρενέργειες Θέρµανση και αερισµός* Heating and ventilation Heating Θέρµανση Θεωρία κλπ. Theory, etc. (2) (1) Θνησιµότητα* Mortality Mortality (1) Θόρυβος Noise Noise Θόρυβος Θρέψη* Nutrition Plants-Nutrition Φυτά-Θρέψη Θρησκεία Religion Religion Θρησκεία Θρησκευτικές απόψεις Religious aspects (2) Θρησκευτικές απόψεις Θρησκευτική ζωή* Religious life Religious life Θρησκευτική ζωή Θρησκευτική ζωή και έθιµα Religious life and customs Religious life and customs Θρησκευτική ζωή και έθιµα Θρύλοι Legends Legends Θρύλοι Ι Ιατρική Medicine Medicine Ιατρική Ιατρική περίθαλψη* Medical care Medical care Ιατρική περίθαλψη Ιδιώµατα και ιδιωµατισµοί * Provincialisms Dialects ιάλεκτοι Ιδιωµατικές εκφράσεις Idioms Idioms Ιδιωµατικές εκφράσεις Ιδιωτικές συλλογές Private collections Private collections Ιδιωτικές συλλογές Ιερά Shrines Shrines Ιερά Ιεραποστολές* Missions Missions Ιεραποστολές Ιππικές επιχειρήσεις Cavalry operations Cavalry Ιππικό Ιππικό Cavalry Cavalry Ιππικό Ισολογισµός (3) Ισολογισµοί Ιστορία History History Ιστορία Ιστορία-Γελοιογραφίες και σκίτσα History-Caricatures and cartoons Political cartoons Πολιτικές γελοιογραφίες Ιστορία-Μέχρι το 1500 History-To 1500 Middle Ages Μεσαίωνας 11

12 Ιστορία-Μυθιστόρηµα History-Fiction Historical fiction Ιστορικό µυθιστόρηµα Ιστορία-Πηγές History-Sources History-Sources Ιστορία-Πηγές Ιστορία-Ποίηση History-Poetry Historical poetry Ιστορική ποίηση Ιστορία-Χρονολογία History-Chronology Chronology, Historical Χρονολογία, Ιστορική\ Ιστορία-[χρονολογική υποδιαίρεση]-μυθιστόρηµα History-[period subdivision]- Historical fiction Ιστορικό µυθιστόρηµα Fiction Ιστορία-[χρονολογική υποδιαίρεση]-ποίηση History-[period subdivision]- Historical poetry Ιστορική ποίηση Poetry Ιστορία-Φιλοσοφία History-Philosophy History-Philosophy Ιστορία-Φιλοσοφία Ιστορία, Ναυτική History, Naval Naval history Ναυµαχίες Ιστορία, Στρατιωτική History, Military Military history Στρατιωτική ιστορία Ιστορία, Τοπική History, Local Local history Τοπική ιστορία Ιστορία και κριτική History and criticism Criticism Κριτική Ιστορία των δογµάτων History of doctrines (2) (1) Ιστορία των δογµάτων-μεσαίωνας, History of doctrines-middle Ages, Middle Ages Μεσαίωνας Ιστορίες συνταγµάτων* Regimental histories Regimental histories Ιστορίες συνταγµάτων Ιστορική γεωγραφία Historical geography Historical geography Γεωγραφία, Ιστορική Ιστοριογραφία Historiography Historiography Ιστοριογραφία Κ Καθαρισµός* Cleaning Cleaning (1) Κανόνες και πρακτική Rules and practice Parliamentary practice Κοινοβουλευτική πρακτική Κανονισµοί ασφαλείας* Safety regulations Safety regulations Βιοµηχανική ασφάλεια- ίκαιο και νοµοθεσία Καρδιαγγειακό σύστηµα Cardiovascular system Cardiovascular system Καρδιαγγειακό σύστηµα Καρκίνος*-Αιτιολογία Cancer-Etiology Cancer-Etiology (1) Καρµπιρατέρ Carburetors Carburetors Καρµπιρατέρ Κατάγµατα* Fractures Fractures Κατάγµατα Καταγωγή Origin Origin (1) Κατάλογοι Catalogs Catalogs Κατάλογοι Κατάλογοι και συλλογές* Catalogs Catalogs Κατάλογοι Κατάλογοι ταινιών Film catalogs Motion pictures-catalogs Κινηµατογραφικές ταινίες-κατάλογοι Κατοικίες* Dwellings Dwellings Κατοικίες Κατοικίες και στέκια Homes and haunts Dwellings Κατοικίες 12

13 Κατανάλωση ενέργειας* Energy consumption Energy consumption (1) Καταστροφές και λεηλασίες* Destruction and pillage War crimes Εγκλήµατα πολέµου Κατηχήσεις Catechisms Catechisms Κατηχήσεις Καύση* Combustion Combustion Καύση Καύσιµα Fuel Fuel Καύσιµα Κείµενα Texts Texts (1) Κειµενογλωσσολογία (3) Κειµενογλωσσολογία Κινητήρες Motors Motors Κινητήρες Κινητήρες ντίζελ Motors (Diesel) Diesel motor Κινητήρες ντίζελ Κλάδεµα* Pruning Pruning Κλάδεµα Κλήρος Clergy Priests Ιερείς Κλίµα Climate Climate Κλιµατολογία Κλιµατισµός* Air conditioning Air conditioning (1) Κοινή γνώµη Public opinion Public opinion Κοινή γνώµη Κοινωνικές απόψεις* Social aspects Social aspects Κοινωνικές απόψεις Κοινωνικές διάλεκτοι Slang Slang Κοινωνικές διάλεκτοι Κοινωνικές συνθήκες Social conditions Social history Κοινωνική ιστορία Κοινωνική ζωή και έθιµα Social life and customs Manners and customs Ήθη και έθιµα Κοινωνική πολιτική Social policy Social policy Κοινωνική πολιτική Κοινωνικοποίηση Socialization Socialization Κοινωνικοποίηση (Άνθρωπος) Κοινωνικοποίηση* Government ownership Government ownership Κοινωνικοποίηση Κοινωνιολογικές απόψεις Sociological aspects Sociology Κοινωνιολογία Κοιτάσµατα (3) Ore deposits Κοιτάσµατα Κόµικς Comic books, strips, etc. Comic books, strips, etc Κόµικς Κοσµήµατα Jewelry Jewelry Κοσµήµατα Κόστος Cost Cost Κόστος Κόστος λειτουργίας Cost of operation Cost Κόστος Κραδασµοί* Vibration Vibration όνηση Κριτική, ερµηνεία κλπ.* Criticism, interpretation, etc Criticism (1) Κριτική κειµένου Criticism, Textual Criticism, Textual Κριτική κειµένου Κρυπτογραφία Cryptography Cryptography Κρυπτογραφία Κτήρια Buildings Buildings Κτήρια Κυβερνητική πολιτική* Government policy Government policy Κυβερνητική πολιτική Κυνήγι Hunting Hunting Κυνήγι Κύστεις* Cysts Cysts (Pathology) Κύστεις Κωδικοποίηση Codification Codification (1) 13

14 Λ Λαογραφία Folklore Folklore (1) Λειτουργία και τυπικό Liturgy Liturgy Θεία Λειτουργία Λειτουργία και τυπικό-κείµενα Liturgy-Texts Liturgies Ακολουθίες / Λειτουργικά βιβλία Λεξικά Dictionaries Encyclopedias and dictionaries Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά Λεξικά, Παιδικά Dictionaries, Juvenile Children s encyclopedias and dictionaries Παιδικές εγκυκλοπαίδειες και λεξικά Λεξικογραφία* Lexicography Lexicography Λεξικογραφία Λεξικολογία Lexicology Lexicology Λεξικολογία Λεξιλόγια Glossaries, vocabularies, etc. Glossaries, vocabularies, etc. (1) Λήψη αποφάσεων Decision making Decision making Αποφάσεις, Λήψη των Λιµπρέτα Librettos Librettos Λιµπρέτα Λίπανση Lubrication Lubrication and lubricants Λίπανση και λιπαντικές ύλες Λιπάσµατα* Fertilizers Fertilizers Λιπάσµατα Λογιστική Accounting Accounting Λογιστική Λόγοι, δοκίµια, διαλέξεις Addresses, essays, lectures (3) (1) Λογοκρισία* Censorship Censorship Λογοκρισία Λογοτεχνία και η επανάσταση Literature and the revolution War and literature Πόλεµος και λογοτεχνία Λογοτεχνία και ο πόλεµος Literature and the war War and literature Πόλεµος και λογοτεχνία Λογοτεχνίες Literatures Literature Ευρωπαϊκή λογοτεχνία Λογοτεχνικές συλλογές Literary collections Literature-Collections Λογοτεχνία-Συλλογές Λογοτεχνικό ύφος Literary style Style, Literary Ύφος, Λογοτεχνικό Λογοτεχνική δραστηριότητα Literary art Style, Literary Ύφος, Λογοτεχνικό Λοιµώξεις* Infections Infection Λοίµωξη Μ Μαγνητική τοµογραφία* Magnetic resonance imaging Magnetic resonance imaging Μαγνητική τοµογραφία Μαθηµατικά Mathematics Mathematics Μαθηµατικά Μαθηµατικά µοντέλα Mathematical models Mathematical models Εφαρµοσµένα µαθηµατικά Μαθητές-Λευκώµατα Students-Yearbooks School yearbooks Σχολικά λευκώµατα Μασάζ* Massage Massage Μασάζ Μάρκετινγκ Marketing Marketing Μάρκετινγκ Μέθοδοι (Μπλουζ) Methods (Blues) Blues (Music) Μουσική µπλουζ Μέθοδοι προσοµοίωσης Simulation methods Simulation methods Προσοµοίωση, Μέθοδοι της Μεθοδολογία Methodology Methodology Μεθοδολογία 14

15 Μεταβολισµός Metabolism Metabolism Μεταβολισµός Μεταβολισµός- ιαταραχές* Metabolism-Disorders Metabolism-Disorders Μεταβολισµός- ιαταραχές Μετάδοση* Transmission Communicable diseases-transmission Μεταδοτικές ασθένειες-μετάδοση Μετάλλια* Medals Medals Μετάλλια Μετάλλια, παράσηµα, διακρίσεις Medals, badges, decorations, etc. Military decorations Μετάλλια στρατιωτικά και ναυτικά Μεταλλογραφία Metallography Metallography Μεταλλογραφία Μεταλλουργία Metallurgy Metallurgy Μεταλλουργία Μεταµόσχευση* Transplantation Transplantation of organs, tissues, etc. (1) Μεταµόσχευση*-Ασθενείς* Transplantation-Patients Patients (1) Μεταφορές* Transportation Transportation Μεταφορές Μετάφραση* Translating Translating and interpreting Μετάφραση και ερµηνεία Μεταφράσεις Translations Translations Μεταφράσεις Μεταφράσεις στα/στη [όνοµα γλώσσας] Translations into Translations Μεταφράσεις [name of language] Μέτρα ασφαλείας Safety measures / Security Industrial safety / (1) measures* Security systems Μετρική και ρυθµική Metrics and rhythmics Rhythm Ρυθµός Μητροπολίτες και επίσκοποι Bishops Bishops Μητροπολίτες και επίσκοποι Μητρώα Registers Registers Μητρώα Μητρώα νεκρών* Registers of dead Registers of dead Μητρώα νεκρών Μηχανικές ιδιότητες Mechanical properties Biomechanics Εµβιοµηχανική Μικροβιολογία* Microbiology Microbiology Μικροβιολογία Μικροφόρµες-Κατάλογοι Microform catalogs Microforms-Catalogs Μικροφόρµες Μισθοί, συντάξεις κλπ.* Salaries, etc. Wages Μισθοί και ηµεροµίσθια Μισθοί, συντάξεις κλπ.* Pensions Pensions Συντάξεις Μνηµεία Monuments Monuments Μνηµεία Μορφογένεση* Morphogenesis Morphogenesis Μορφογένεση Μουσεία Museums Museums Μουσεία Μουσική Music Music (1) Μουσική επένδυση Musical settings Musical settings (1) Μουσική επένδυση-ιστορία και κριτική Musical settings- Musical settings (1) History and criticism Μυθιστόρηµα Fiction Fiction Ιστορικό µυθιστόρηµα (µυθιστορηµατικός χαρακτήρας) (fictitious character) Characters and characteristics in Χαρακτήρες και χαρακτηριστικά literature στη λογοτεχνία Μυθολογία* Mythology Mythology Μυθολογία 15

16 Μυς Muscles Muscles Μυς Ν Ναζιστικές διώξεις* Nazi persecution Persecution ιωγµοί Ναυτικές επιχειρήσεις Naval operations Naval battles Ναυµαχίες Νεκρώσιµες τελετές Funeral customs and rites Funeral rites and ceremonies Νεκρώσιµες τελετές Νεολογισµοί New words Words, New Νεολογισµοί Νοµικό καθεστώς, νόµοι κλπ.* Legal status, laws, etc Law ίκαιο Νοµογραφήµατα Nomograms Nomography (Mathematics) Νοµογραφία (Μαθηµατικά) Νοµολογία Digests Law reports, digests, etc. Νοµολογία Νοσηλεία* Nursing Nursing Νοσηλευτές και νοσηλευτική Νοσοκοµεία* Hospitals Hospitals Νοσοκοµεία Νοσοκοµειακή φροντίδα* Hospital care Hospital care Νοσοκοµειακή φροντίδα Ξ Ξένα στοιχεία Foreign elements Language and languages- Foreign elements (1) Ξένα στοιχεία-[όνοµα γλώσσας] Foreign elements [language] English language-influence on foreign Ελληνική γλώσσα-επίδραση σε ξένες languages γλώσσες Ξένες λέξεις και φράσεις Foreign words and phrases Language and languages- (1) Foreign words and phrases Ο Όγκοι* Tumors Tumors Όγκοι Οδηγοί Guidebooks Guidebooks Οδηγοί Οδοντιατρική περίθαλψη* Dental care Dental care Οδοντιατρική περίθαλψη Οικογένεια Family Family Οικογένεια Οικογενειακές σχέσεις Family relationships Family Οικογένεια Οικονοµετρικά µοντέλα Econometric models Econometric models Οικονοµετρικά µοντέλα Οικονοµικές απόψεις* Economic aspects Economics Οικονοµική Οικονοµικές συνθήκες Economic conditions Economics Οικονοµική Οικονοµικές συνθήκες-μαθηµατικά µοντέλα Economic conditions- Economics-Mathematical models Οικονοµική- Μαθηµατικά µοντέλα Mathematical models Οικονοµική ολοκλήρωση Economic integration International economic integration ιεθνής οικονοµική ολοκλήρωση Οικονοµική πολιτική Economic policy Economic policy Οικονοµική πολιτική Όµηροι* Hostages Hostages Όµηροι 16

17 Οµοιοκαταληξία Rhyme Rhyme Οµοιοκαταληξία Όνοµα Name Name Ονόµατα Ονόµατα Names Names Ονόµατα Ονοµατολογία Nomenclature Names Ονόµατα Οπλικά συστήµατα Weapon systems Weapon systems Οπλικά συστήµατα Οπτικοακουστικά µέσα Audiovisual aids Audio-visual materials Οπτικοακουστικά µέσα Όργανα Instruments Scientific apparatus and instruments Επιστηµονικός εξοπλισµός και όργανα Οργανώσεις κλπ. Societies, etc. Societies (1) Ορθογραφία και συλλαβισµός Orthography and spelling Orthography Ορθογραφία Ορολογία Terminology Terminology Ορολογία Ορχήστρες και µπάντες Orchestras Orchestra Ορχήστρες Ουσιαστικά Noun Noun Γραµµατική, Συγκριτική και γενική- Ουσιαστικά Π Παγκοσµιοποίηση Globalization Globalization (1) Παιδιά* Children Children Παιδιά Παιδεία Knowledge and learning Knowledge and learning (1) Παιδική και νεανική ηλικία Childhood and youth Children Παιδιά Παιδικοί χάρτες Maps for children Maps for children Παιδικοί άτλαντες Παράγραφοι Paragraphs Paragraphs Παράγραφος Παραγωγή και σκηνοθεσία* Production and direction Documentary films- Κινηµατογράφος- Production and direction Παραγωγή και σκηνοθεσία Παραγωγικότητα εργασίας* Labor productivity Labor productivity Παραγωγικότητα εργασίας Παραµεθόριες περιοχές (3) Παραµεθόριες περιοχές Παράνοµα τυπογραφεία* Underground printing plants Printing plants Τυπογραφεία Παράσιτα* Parasites Parasites Παράσιτα Παρενέργειες* Side effects Drugs-Side effects Φάρµακα-Παρενέργειες Παρηγορητική θεραπεία* Palliative treatment Palliative treatment Παρηγορητική θεραπεία Παροιµίες Quotations, maxims, etc. Proverbs Παροιµίες Παρουσίαση, Σύγχρονη Presentation, Modern (2) (1) Παρωδίες, µιµήσεις κλπ. Parodies, imitations, etc. Parodies Παρωδία / Μίµηση στην τέχνη Πεδία µαχών* Battlefields Πεδία µαχών (1) Πειθαρχία Discipline Discipline Πειθαρχία Πειράµατα Experiments Experiments Πειράµατα 17

18 Πειραµατικές / Εµπειρικές µέθοδοι Experimental methods (2) (1) Περιβαλλοντικές απόψεις* Environmental aspects Pollution Ρύπανση Περιγραφή και ταξίδια Description and travel Geography Γεωγραφία Περιοδικά Periodicals Periodicals (1) Περιπτωσιολογικές µελέτες* Case studies Case studies Περιπτωσιολογικές µελέτες Πηγές Sources History-Sources Ιστορία-Πηγές Πίνακες, διαγράµµατα κλπ. Charts, diagrams, etc. Charts, diagrams, etc. (1) Πιστοποίηση* Certification Certification Πιστοποίηση Πιστώσεις και δαπάνες Appropriations and expenditures Expenditures, Public απάνες, ηµόσιες Πλαστογραφίες* Forgeries Forgery Πλαστογραφία Πληθυσµός Population Population Πληθυσµός Πληροφόρηση, Υπηρεσίες της Information services Information services Πληροφόρηση, Υπηρεσίες της Πληροφοριακά βιβλία Reference books Reference books Πληροφοριακά βιβλία Πληροφορική Data processing Data processing Πληροφορική Πνευµατικές δραστηριότητες Intellectual life Intellectual life (1) Πνευµατική ζωή Spiritual life Monastic and religious life Μοναχική και θρησκευτική ζωή Ποίηση Poetry Poetry Ποίηση Ποικίλα Miscellanea Miscellanea Αξιοπερίεργα και παράδοξα Ποιοτικός έλεγχος Quality control Quality control Ποιοτικός έλεγχος Πόλεµοι Wars War Πόλεµος Πολίτευµα (3) Συντάγµατα Πολιτικές απόψεις* Political aspects Political science Πολιτική επιστήµη Πολιτικές και κοινωνικές απόψεις Political and social views (2) Πολιτική επιστήµη Πολιτική δραστηριότητα Political activity Political participation (1) Πολιτική και διακυβέρνηση Politics and government Political science Πολιτική, Πρακτική Πολιτική και διακυβέρνηση-γελοιογραφίες και Politics and governments- Political cartoons Πολιτικές γελοιογραφίες σκίτσα Caricatures and cartoons Πολιτική και διακυβέρνηση-χιούµορ Politics and governments-humor Political satire Πολιτική σάτιρα Πολιτικοί πρόσφυγες* Refugees Political refugees Πολιτικοί πρόσφυγες Πολιτιστική πολιτική Cultural policy Cultural policy Πολιτιστική πολιτική Πολιτισµός Civilization Civilization Πολιτισµός Πόροι υπολογιστικών δικτύων Computer network resources Computer network resources (1) Ποσοστά και πίνακες Rates and tables (2) (1) Πρακτικές διαφθοράς* Corrupt practices Corruption ιαφθορά Προβλήµατα, ασκήσεις κλπ. Problems, exercises, etc. Problems, exercises, etc. Προβλήµατα, ασκήσεις κλπ Προγράµµατα σπουδών* Curricula Education-Curricula Εκπαίδευση-Προγράµµατα σπουδών 18

19 Προγραµµατισµός* Programming Computer programming (1) Προκαρκινικές καταστάσεις* Precancerous conditions Precancerous conditions Προκαρκινικές καταστάσεις Προµήθειες Procurement Government purchasing Προµήθειες δηµοσίου τοµέα Πρόληψη Prevention Medicine, Preventive (1) Πρόληψη Prevention Crime-Prevention Έγκληµα-Πρόληψη Πρόληψη και έλεγχος Prevention and control Fire prevention (1) Προπόνηση* Coaching / Training (2) Φυσική αγωγή Προσαρµογή* Adaptation Adaptation (Physiology) Προσαρµογή (Φυσιολογία) Προσευχητάρια Prayers and devotions Prayer books Προσευχητάρια Προσφορά και ζήτηση* Supply and demand Labor market Αγορά εργασίας Προσωπικές αφηγήσεις Personal narratives Personal narratives Προσωπικές αφηγήσεις Προσωπογραφίες Portraits Portraits (1) Πρότυπα* Standards Standards Πρότυπα Προφητείες Prophecies Prophecies Προφητείες Προφορά Pronunciation Pronunciation Γραµµατική, Συγκριτική και γενική- Φωνολογία Πτώση Case Case Πτώση (Γραµµατική) Πυρκαγιά, [χρονολογία] Fire, [date] Fires Πυρκαγιές Πυρκαγιές και πυροπροστασία* Fires and fire prevention Fires Πυρκαγιές Ρ Ραδιοθεραπεία* Radiotherapy Radiotherapy Ραδιοθεραπεία Ρευστοδυναµική Fluid dynamics Fluid dynamics Ρευστοδυναµική Ρητορική Rhetoric Rhetoric Ρητορική Ρυθµός Rhythm Rhythm Ρυθµός Σ Σειρά προτασιακών όρων Word order Word order Σειρά προτασιακών όρων Σεξουαλική συµπεριφορά* Sexual behavior Sex customs Σεξ-Ήθη και έθιµα Σηµαίες Flags Flags Σηµαίες Σηµαντική Semantics Semantics Σηµαντική Σηµειωµατάρια Notebooks, sketchbooks, etc. Notebooks Σηµειωµατάρια Σολοικισµοί (3) Σολοικισµοί Σπόροι* Seeds Seeds Σπόροι Σπουδαστές Students Students Σπουδαστές 19

20 Σπουδαστές-Λευκώµατα Students-Yearbooks School yearbooks Σχολικά λευκώµατα Σπουδές και ασκήσεις (Μπλουζ) Studies and exercises (Blues) Blues (Music) Μουσική µπλουζ Σπουδή (ή Μελέτη) και διδασκαλία* Study and teaching Education Εκπαίδευση (Προσχολική)*, (Στοιχειώδης)*, (Μέση)*, (Preschool), (Elementary), (Ανώτερη)*, (Ανώτατη)* (Secondary), (Higher) Σπουδή και διδασκαλία (Μεταπτυχιακή)* Study and teaching (Graduate); Universities and colleges-graduate work; (1) Σπουδή και διδασκαλία Study and teaching Continuing education Συνεχιζόµενη εκπαίδευση (Συνεχιζόµενη εκπαίδευση)* (Continuing education) Σπουδή και διδασκαλία*- Study and teaching- Audio-visual materials (1) Οπτικοακουστικά µέσα Audio-visual aids Σπουδή και διδασκαλία- Study and teaching- Activity programs in education Εκπαίδευση- Προγράµµατα δραστηριοτήτων* Activity programs Προγράµµατα δραστηριοτήτων Στάσεις Attitudes Attitude (Psychology) Στάση (Ψυχολογία) Στατιστικές µέθοδοι Statistical methods Statistical methods Στατιστικές µέθοδοι Στατιστική Statistics Statistics Στατιστική Στατιστική, Ιατρική Statistics, Medicine Medical statistics Ιατρική στατιστική Στελέχη και εργαζόµενοι* Officials and employees Officials and employees (1) Στελέχη και εργαζόµενοι-εργασιακό στρες Officials and employees-job stress Job stress Εργασιακό στρες Στη λογοτεχνία / [θέµα] στη λογοτεχνία In literature / [topic] in literature Literature Χαρακτήρες και χαρακτηριστικά στη λογοτεχνία Στην τέχνη / [θέµα] στην τέχνη In art / [topic] in art Art Χριστιανική τέχνη και συµβολισµός Στολές Uniforms Uniforms (1) Στρατηγικές απόψεις Strategic aspects Strategic aspects (1) Στρατιωτικές εφαρµογές* Military applications (2) (1) Στρατιωτικές σχέσεις* Military relations Military relations (1) Στρατιωτική ζωή Military life Military life Στρατιωτική ζωή Στρατιωτική πολιτική Military policy Military policy Στρατιωτική πολιτική Στρατόπεδα συγκέντρωσης* Concentration camps Concentration camps Στρατόπεδα συγκέντρωσης Συγγένεια Kinship Kinship Συγγένεια Συγγραφή Authorship Authorship Συγγραφική τέχνη Συγγραφική πατρότητα Authorship Authorship Συγγραφική τέχνη Συγκριτικές µελέτες Comparative studies Comparative studies (1) Συγχωνεύσεις* Mergers Consolidation and merger of corporations Ενοποίηση και συγχώνευση επιχειρήσεων Συλλέκτες και συλλογές* Collectors and collecting Collectors and collecting Συλλέκτες και συλλογές Συλλογές τέχνης Art collections Art-Private collections (1) 20

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg.gr Μάρτιος 2007 «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 0 Συλλογικός Κατάλογος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έφερε στην επιφάνεια τα λάθη της επεξεργασίας υλικού και την αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ERASMUS», Δράση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ERASMUS», Δράση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ Πίνακας D Τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ISCED97) ISCED CODE Description 0 General Programmes 01 Basic/broad, general programmes 010 Basic/broad, general programmes 1010 Basic programmes 1011 Broad,

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Τομέων Σπουδών

Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κωδικός 9011 ASSERTIVENESS TRAINING 342 MARKETING ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΛΗΣΕΩΝ 5251 ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 1026 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 813 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 1030 ΑΛΛΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4621 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 9015

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Γιατί να σπουδάσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο; ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ - Undergraduate Bachelor Degrees Το Ηνωμένο Βασίλειο με την άριστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Τιµή Ελληνικών και Ξενόγλωσσων Βιβλίων 2005. Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.)

Μέση Τιµή Ελληνικών και Ξενόγλωσσων Βιβλίων 2005. Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.) Μέση Τιµή Ελληνικών και Ξενόγλωσσων Βιβλίων 2005 Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β.) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε Βιβλιοθήκη, ανεξάρτητα από µέγεθος και τύπο, κατανέµει ετησίως

Διαβάστε περισσότερα

1.4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (2)

1.4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (2) 1.4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (1) Η άδεια για ολική ή µερική παραγωγή χορηγείται από τον ΕΟΦ εφόσον: Καθορίζεται το προϊόν και οι µορφές που πρόκειται να παραχθούν ή εισαχθούν, καθώς και ο τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη Τ.Κ 23100, Τηλ: 27310-891, Φαξ 27310-8957

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α ΕΤΟΣ Εξάμηνο Α 1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 4. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι 5. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 6. ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ. Ώρες διδασκαλίας εβδοµαδιαίως

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ. Ώρες διδασκαλίας εβδοµαδιαίως ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΥΠ001 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΥΠ010 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2 1 3 3 4 3 ΥΠ003 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 2 2 4 4 4 4 ΥΠ004 ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής ηµήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM /ντης Ιατρικών Υπηρεσιών, ΚΥ ΕΚΑΒ President-elect, elect, WADEM Ορισµοί Υπάρχουν τουλάχιστον 50 ορισµοί για

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 23/8/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Βιοπληροφορική Ι Παντελής Μπάγκος Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Λαµία 2006 1 Βιοπληροφορική Ι Εισαγωγή: Ορισµός της Βιοπληροφορικής, Υποδιαιρέσεις της Βιοπληροφορικής, Τα είδη των δεδοµένων στη Βιοπληροφορική.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008 Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008 Ένα σημαντικό έργο που συμβάλλει στην αποτίμηση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας ολοκλήρωσε πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η μελέτη "Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες 10.7.2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες Α. Τι είναι Η δυναµική των αλλαγών στον εργασιακό χώρο καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη και

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΑΚΑ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 1ο Εξάµηνο 1 555 Μαθηµατικά Α 4 4Θ ΑΦΠ&ΓΜ 2 3435 Πληροφορική 6 3Θ+3Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 2 (-2) 4 (-2) 2 3 (-1) 5 (-1)

Α Β Γ Δ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 2 (-2) 4 (-2) 2 3 (-1) 5 (-1) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web Designer - Developer /Video Games) (NEA) 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 2 (-2) 4 (-2) 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι (PASCAL)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Μαθημάτων Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Μαθημάτων Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 11:00 13:00 ΑΜΦ, ΝΚ1 *Βιολογία του Κυττάρου Βιοχημεία ΙΙ *Βιολογία Βιοχημεία ΙΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 13:00 15:00 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ *Βιολογία του Κυττάρου Βιοχημεία ΙΙ *Βιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ FULBRIGHT Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Επιµόρφωση Ενηλίκων και Τουρισµός Κωνσταντίνος Τσαµαδιάς Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013) a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 1 Α1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Λογιστική 1) / Α ACCOUNTING 1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2015 ΤΡΙΤΗ 9-6-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 10-6-2015 ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-6-2015 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Β ΕΞΑΜ) 11:00-13:00 ΑΜΦ, ΝΚ1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Α.ΠΡΙΤΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση του Μηχανολόγου Μηχανικού, µοχλός για τη διαµόρφωση του τεχνολογικού και επιστηµονικού γίγνεσθαι

Η εκπαίδευση του Μηχανολόγου Μηχανικού, µοχλός για τη διαµόρφωση του τεχνολογικού και επιστηµονικού γίγνεσθαι Η εκπαίδευση του Μηχανολόγου Μηχανικού, µοχλός για τη διαµόρφωση του τεχνολογικού και επιστηµονικού γίγνεσθαι Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π. ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο. Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο. Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

22 YΠOYPΓEIO YΓEIAΣ MINISTRY OF HEALTH

22 YΠOYPΓEIO YΓEIAΣ MINISTRY OF HEALTH YΠOYPΓEIO YΓEIAΣ MINISTRY OF HEALTH ΟΛΙΚΟ TOTAL - 15 16 14 15 16 Μέσοπρ. Δημοσιον. 4597 467 51.57.4 5.651.4 545..799 544.97.7 17 18 544.94.1 4597 467 491.8.6.455.18 514.1.18 18.619.76 51..77.997.7 54.94.8.84.19

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 17.00-18.00 Έναρξη Συνεδρίου - Χαιρετισμοί 18.00-18.30 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ Η παραδοσιακή μας διατροφή : Το χτες ως πρότυπο για το αύριο 18.30-19.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ Νοέµβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σε αυτό το τεύχος µπορείτε να βρείτε 1 Καλοκαιρινά Προγράµµατα 2 Θέσεις Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς.

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς. Διεύθυνση: Δράκου 26 Πειραιάς, 185 33 Ελλάδα Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ Ηλεκτρονική διεύθυνση: helgaki@hotmail.com Τηλέφώνα: 210-4110111 210-4222064 (& φαξ) 6977209035 Ημερομηνία και τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 28/08/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s σ τ ο Γ α λ λ ι κ ό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Α θ η ν ώ ν Σίνα 31, 10680 Αθήνα - Τηλ-Φαξ: 210-3614065 email: info@cnam.gr Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση Γ2/69598/10-07-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1050 τ. Β Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α ) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κατάλογος Προσφερόµενων Μαθηµάτων Κωδικοποίηση Μαθηµάτων Ο φοιτητής µπορεί να αναγνωρίζει τα µαθήµατα που προσφέρονται σε κάθε έτος από τον κωδικό αριθµό που συνοδεύει κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα, που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 17.00-18.00 Έναρξη Συνεδρίου - Χαιρετισμοί 18.00-18.30 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ Η παραδοσιακή μας διατροφή : Το χτες ως πρότυπο για το αύριο 18.30-19.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Κοιλιοκάκη

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι βάσει Νόμου (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985) ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/08/2010 Αρ.πρωτ.11599-25/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/08/2010 Αρ.πρωτ.11599-25/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/08/2010 Αρ.πρωτ.11599-25/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 1 44 ΑΓΓΛΙΚΑ I 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3010 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι Εργ.:ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 3030 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιατρικά Μαθηματικά Βιοστατιστική Ιστορία της Ιατρικής Χημεία Ιστολογία Ι Εμβρυολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 3/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ Ανάπτυξη & διαχείριση ανθρ. Δυναμικού κ.φασούλης 1/9/2015

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 120 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Ενεργητικές τεχνικές μάθησης στη Διοίκηση επιχειρήσεων Active learning techniques in management

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 6 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 7 ΚΕΣΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Ευθύνη των Οργανισμών. Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών

Κοινωνική Ευθύνη των Οργανισμών. Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών Κοινωνική Ευθύνη των Οργανισμών Πρότυπο για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών Model G.S.R. Governmental Social Responsibility Model: An Innovative Approach of Quality in Governmental Operations

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 1/9/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

«Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων

«Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων «Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι οι εξειδικευμένοι φοιτητές να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση θεμάτων του Δικαίου των Υδάτων όπως τη Διεθνή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές στη Βρετανία. Expanding your horizons!

Σπουδές στη Βρετανία. Expanding your horizons! Σπουδές στη Βρετανία Expanding your horizons! Τα πανεπιστήμια 120 κρατικά και διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια κολλέγια πανεπιστημίων κρατικά κολλέγια ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Ειδικότητα: Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας Ιδιότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Κοπεγχάγης: UOM

Κριτήρια Κοπεγχάγης: UOM Κριτήρια Κοπεγχάγης: ΗένταξηστηνΕ.Ε. μιαςχώραςηοποίαβρίσκεταιέξωαπότηνευρωπαϊκήένωση θα πραγματοποιηθεί μόλις είναι σε θέση αυτή η υποψήφια-χώρα να αναλάβει τις υποχρεώσεις της ιδιότητας μέλους με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα