ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ"

Transcript

1 Κατωµέρης Προκόπιος Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Οι πίνακες που ακολουθούν περιέχουν το σύνολο σχεδόν των τυποποιηµένων υποδιαιρέσεων που χρησιµοποιούνται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και αποτελούν την ελληνική απόδοση προσαρµογή µέρους των υποδιαιρέσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Οι υποδιαιρέσεις παρατίθενται µε αλφαβητική σειρά, είναι υποδιαιρέσεις θεµατικές ή µορφής και δεν διακρίνονται σε υποδιαιρέσεις free-floating, non-free-floating, υποδιαιρέσεις γενικής εφαρµογής, υποδιαιρέσεις που χρησιµοποιούνται κάτω από γεωγραφικά ονόµατα, τάξεις ανθρώπων κλπ. Στον Πίνακα Α υπάρχουν τέσσερις στήλες εκ των οποίων η πρώτη περιλαµβάνει τις υποδιαιρέσεις στην ελληνική γλώσσα, η δεύτερη τον αγγλικό όρο, η τρίτη την πλησιέστερη νοηµατικά θεµατική επικεφαλίδα του καταλόγου των Library of Congress Authorities στο διαδίκτυο, όπου υπάρχει σηµείωση για τη χρήση της υποδιαίρεσης, και η τέταρτη, την επικεφαλίδα της ΕΒΕ όπου υπάρχει επίσης επεξηγηµατικό κείµενο για την εφαρµογή της υποδιαίρεσης. Οι αριθµοί σε παρενθέσεις δηλώνουν αντίστοιχα: (1) Η ΕΒΕ δεν διαθέτει θεµατική επικεφαλίδα µε επεξηγηµατικό κείµενο για τη συγκεκριµένη υποδιαίρεση. (2) Η LC δεν διαθέτει (ή δεν εντοπίστηκε) στην ιστοσελίδα των LCSH, θεµατική επικεφαλίδα µε επεξηγηµατικό κείµενο για τη συγκεκριµένη υποδιαίρεση. (3) Η υποδιαίρεση χρησιµοποιείται µόνον από την ΕΒΕ. Οι LCSH δε διαθέτουν ανάλογη υποδιαίρεση ή δεν τη χρησιµοποιούν πλέον (π.χ. η υποδιαίρεση -Κειµενογλωσσολογία δεν έχει αντίστοιχη στις LCSH ενώ η υποδιαίρεση -Λόγοι, δοκίµια, διαλέξεις έχει καταργηθεί). Ορισµένες υποδιαιρέσεις συνοδεύονται από αστερίσκο (*), ο οποίος υποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να υποδιαιρεθούν περαιτέρω γεωγραφικά, π.χ. η επικεφαλίδα: ρόµοι-μεγάλη Βρετανία, όταν συνδυασθεί µε την υποδιαίρεση -Σχέδιο και κατασκευή θα έχει τη µορφή: 1

2 ρόµοι-μεγάλη Βρετανία-Σχέδιο και κατασκευή ενώ µε την προσθήκη της υποδιαίρεσης -Περιβαλλοντικές απόψεις*, θα αποκτήσει τη µορφή: ρόµοι-σχέδιο και κατασκευή-περιβαλλοντικές απόψεις-μεγάλη Βρετανία. Ο Πίνακας Β αποτελείται από δύο στήλες εκ των οποίων η πρώτη περιλαµβάνει τον αγγλικό όρο και η δεύτερη την ελληνική απόδοση των υποδιαιρέσεων. Και οι δύο πίνακες έχουν ως κύριο σκοπό να βοηθήσουν τον καταλογογράφο στη γρήγορη αναζήτηση και εύρεση των συνηθέστερων υποδιαιρέσεων και να συµβάλουν στην οµοιόµορφη απόδοσή τους στα Ελληνικά. εν υποκαθιστούν το Subject Cataloging Manual: Subject Headings της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου στο οποίο ο καταλογογράφος θα πρέπει να ανατρέχει προκειµένου να αντλήσει πλήθος πληροφοριών σχετικά µε το σύνολο των υποδιαιρέσεων, π.χ. ποιες υποδιαιρέσεις συνδυάζονται µε ευρύτερες κατηγορίες θεµατικών επικεφαλίδων (ονόµατα τόπων, προσώπων, ή οικογενειών, συλλογικά όργανα, εθνικές οµάδες κλπ.), ποιες υποδιαιρέσεις συνοδεύουν επικεφαλίδες πρότυπα (pattern headings) για το θεµατικό πεδίο στο οποίο αναφέρονται, ποιες υποδιαιρέσεις υποδιαιρούνται περαιτέρω γεωγραφικά και για ποιες από αυτές ισχύουν περιορισµοί και εξαιρέσεις, κλπ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α Υποδιαιρέσεις LC Authorities ΕΒΕ Α Αγάλµατα Statues Statues Αγάλµατα Αγροτικές συνθήκες Rural conditions Rural conditions Αγροτικές συνθήκες Αεροδυναµική Aerodynamics Aerodynamics Αεροδυναµική Αεροφωτογραφίες Aerial photographs Aerial photographs Αεροφωτογραφίες Αιµορραγία Hemorrhage Hemorrhage Αιµορραγία 2

3 Αιµοφόρα αγγεία Blood-vessels Blood-vessels Αιµοφόρα αγγεία Αισθητική Aesthetics Aesthetics Αισθητική Αιτιολογία Etiology Diseases-Causes and theories of causation (1) Ακρωνύµια Acronyms Acronyms Ακρωνύµια Ακτινογραφία* Radiography, Medical Radiography, Medical Ακτινογραφία, Ιατρική Αλληλογραφία Correspondence Correspondence (1) Άµυνα Defenses Defenses Εξοπλισµοί Αµοιβές Fees Fees, Professional (1) Αναγνωριστικές επιχειρήσεις Reconnaissance operations Reconnaissance operations Αναγνωριστικές επιχειρήσεις Αναγνωστικά και χρηστοµάθειες Readers Readers Αναγνωστικά και χρηστοµάθειες Ανακάλυψη και εξερεύνηση Discovery and exploration Discoveries in geography Γεωγραφικές ανακαλύψεις Ανακύκλωση Recycling Recycling (Waste, etc.) Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.) Ανακωχές Armistices Armistices Ανακωχές Ανάλυση Analysis Plants-Analysis Φυτά-Ανάλυση Ανάλυση λόγου Discourse analysis Discourse analysis Ανάλυση λόγου Αναπαραγωγή Reproduction Reproduction Αναπαραγωγή Αναπνοή Respiration Respiration Αναπνοή Ανάπτυξη Growth Growth Ανάπτυξη Ανάπτυξη συλλογών* Collection development (2) Βιβλιοθήκες- Ανάπτυξη συλλογών Ανατοµία Anatomy Anatomy Ανατοµία Ανέκδοτα Anecdotes Anecdotes Ανέκδοτα Ανοσολογία Immunology Immunology Κτηνιατρική ανοσολογία Ανοσολογικές απόψεις Immunological aspects Immunology (1) Αντιρρησίες συνείδησης Conscientious objectors Conscientious objectors Αντιρρησίες συνείδησης Αντιστασιακά κινήµατα* Underground movements (2) (1) Ανωµαλίες και παραµορφώσεις* Abnormalities Abnormalities (1) Αξιολόγηση Evaluation Evaluation Εκπαιδευτική αξιολόγηση Αξιοποίηση* Utilization Plants, Useful Φυτά, Χρήσιµα Αξιοποίηση ενέργειας Power utilization Water power Υδραυλική ενέργεια Απαγωγή, [χρονολογία] Kidnapping, [date] Kidnapping Απαγωγή Απεικόνιση* Imaging Diagnostic imaging ιαγνωστική απεικόνιση Απογραφή πληθυσµού Census Census (1) Απογραφή πληθυσµού, [χρονολογία] Census, [date] Census (1) Αποδηµία και εποίκηση Emigration and immigration Emigration and immigration Αποδηµία και εποίκηση Αποδηµία και εποίκηση-κοινωνικές απόψεις Emigration and immigration- Emigration and immigration- Αποδηµία και εποίκηση- Social aspects Social aspects Κοινωνικές απόψεις 3

4 Αποδηµία και εποίκηση-κυβερνητική πολιτική Emigration and immigration- Emigration and immigration- Αποδηµία και εποίκηση- Government policy Government policy Κυβερνητική πολιτική Αποικίες Colonies Colonies Αποικίες Αποικισµός(*) Colonization Colonization Αποικισµός Αποκατάσταση* Rehabilitation Rehabilitation (1) Απολογητικά έργα Apologetic works Apologetics Απολογητική Απολογισµός (3) Απολογισµοί Απόπειρα αυτοκτονίας* Suicidal behavior Suicidal behavior Έφηβοι-Απόπειρα αυτοκτονίας Αποστάσεις κλπ. Distances, etc. Distances Αποστάσεις Απόστηµα* Abscess Abscess Απόστηµα Αποφθέγµατα Quotations, maxims, etc. Aphorisms and apothegms Αποφθέγµατα Απόφοιτοι Alumni and alumnae Alumni and alumnae Απόφοιτοι Άρδευση Irrigation Irrigation farming (1) Αρχαιότητες Antiquities Antiquities Αρχαιότητες Αρχαιότητες-Συλλογή και συντήρηση Antiquities-Collection and Antiquities-Collection and Αρχαιότητες- Preservation Preservation Συλλογή και συντήρηση Αρχαιότητες, Βυζαντινές Antiquities, Byzantine Byzantine antiquities Βυζαντινές αρχαιότητες Αρχαιότητες, Κελτικές Antiquities, Celtic Celtic antiquities Κελτικές αρχαιότητες Αρχεία Archives Archives Αρχεία Αρχειακές πηγές Archival resources Archives Αρχεία Αρχιτεκτονικά σχέδια Designs and plans Designs and plans Αρχιτεκτονικό σχέδιο Ασθένειες* Diseases Diseases Επαγγελµατικές ασθένειες Ασθένειες*-Γενετικές απόψεις* Diseases-Genetic aspects Medical genetics Ιατρική γενετική Ασθένειες*- ιάγνωση* Diseases-Diagnosis Diagnosis ιάγνωση Ασθένειες*-Εκλαϊκευµένα έργα Diseases-Popular works Medicine, Popular Εκλαϊκευµένη ιατρική Ασθένειες*-Νοσηλεία* Diseases-Nursing Nursing Νοσηλευτές και νοσηλευτική Ασθένειες*-Ψυχοσωµατικές απόψεις* Diseases-Psychosomatic aspects Medicine, Psychosomatic Ιατρική, Ψυχοσωµατική Ασθενείς* Patients Patients / Sick (1) Ασθενοφόρα Ambulances Ambulances (1) Ασκήσεις Maneuvers Military maneuvers Στρατιωτικές ασκήσεις Άτλαντες Atlases (2) Άτλαντες Ατοµικά δικαιώµατα Civil rights Civil rights Ατοµικά δικαιώµατα Ατυχήµατα* Accidents Accidents Ατυχήµατα / Εργατικά ατυχήµατα Αυλή και αυλικοί Court and courtiers Courts and courtiers Αυλές και αυλικοί Αυτόγραφα Autographs Autographs Αυτόγραφα Αυτοµατισµός Automation Automation Αυτοµατισµός 4

5 Αυτόµατος έλεγχος Automatic control Automatic control Αυτόµατος έλεγχος Αφίσες Posters Posters Αφίσες Αφροαµερικανοί African Americans African Americans Αφροαµερικανοί Β Βάσεις δεδοµένων Databases Databases Βάσεις δεδοµένων Βασιλείς και κυβερνήτες Kings and rulers Kings and rulers Βασιλείς και κυβερνήτες Βασίλισσες Queens Queens Βασιλείς και κυβερνήτες Βελονισµός* Acupuncture Acupuncture Βελονισµός Βελτίωση* Breeding Plant breeding Φυτά-Βελτίωση Βιβλία για παιδιά Juvenile literature Juvenile literature Παιδική λογοτεχνία Βιβλία και ανάγνωση* Books and reading Books and reading Βιβλία και ανάγνωση Βιβλική διδασκαλία Biblical teaching Bible-Theology Βίβλος-Θεολογία Βιβλιογραφία Bibliography Bibliography Βιβλιογραφία Βιβλιογραφία-Μεθοδολογία Bibliography-Methodology Bibliography-Methodology Βιβλιογραφία-Μεθοδολογία Βιβλιογραφία-Πρώιµη Bibliography-Early Bibliography-Early Βιβλιογραφία-Πρώιµη Βιβλιογραφία-Συλλογικοί κατάλογοι Bibliography-Union lists Catalogs, Union Κατάλογοι, Συλλογικοί Βιβλιοθήκες Libraries Libraries Βιβλιοθήκες Βιβλιοθήκη Library Libraries Βιβλιοθήκες Βιβλιοκρισίες Book reviews Book reviewing Βιβλιοκρισίες Βιο-βιβλιογραφία Bio-bibliography Bio-bibliography Βιο-βιβλιογραφία Βιογραφία Biography Biography Βιογραφία Βιογραφία-Ιστορία και κριτική Biography-History and criticism Biography as a literary form Βιογραφία ως λογοτεχνικό είδος Βιολογική εξέλιξη Evolution Evolution (Biology) Εξέλιξη (Βιολογία) Βιολογικός πόλεµος Biological warfare Biological warfare Βιολογικός πόλεµος Βιοµηχανία και εµπόριο* Industry and trade (2) Βιοµηχανία / Εµπόριο Βιοτεχνολογία* Biotechnology Biotechnology Βιοτεχνολογία Βιοψία* Biopsy Biopsy Βιοψία Βιοψία µε βελόνα* Needle biopsy Needle biopsy Βιοψία µε βελόνα Βραβεία Awards Awards Βραβεία Γ Γαιοκτησία Land tenure Land tenure Γαιοκτησία Γελοιογραφίες και σκίτσα Caricatures and cartoons Caricatures and cartoons Γελοιογραφίες και σκίτσα Γενεαλογία Genealogy Genealogy Γενεαλογία 5

6 Γενετικές απόψεις* Genetic aspects Medical genetics Ιατρική γενετική Γενετική Genetics Animal genetics Ζώα-Γενετική Γενετική µηχανική* Genetic engineering Plant genetic engineering Φυτά-Γενετική µηχανική Γεωγραφία Geography Geography Γεωγραφία Γεωγραφικά λεξικά Gazetteers Geography-Dictionaries Γεωγραφία-Λεξικά Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών Geographic information systems Geographic information systems Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών Γεωγραφική κατανοµή Geographic distribution Biogeography Βιογεωγραφία Γήρανση Aging Aging Γήρανση Γλώσσα Language Language and languages Γλώσσα και γλώσσες Γλώσσες Languages Language and languages Γλώσσα και γλώσσες Γλώσσες-Χάρτες Languages-Maps Linguistic geography Γλωσσική γεωγραφία Γνώση Knowledge Knowledge and learning (1) Γραµµατική Grammar Grammar (1) Γραµµατική, Γενετική Grammar, Generative Generative grammar Γενετική γραµµατική Γραµµατική, Συγκριτική Grammar, Comparative Grammar, Comparative and general Γραµµατική, Συγκριτική και γενική Γραµµατικοποίηση Grammaticalization Grammar, Comparative and general - Γραµµατική, Συγκριτική και γενική- Grammaticalization Γραµµατικοποίηση Γραφή και αλφάβητο Alphabet Alphabet Γραφή Γραφή και αλφάβητο Writing Writing Γραφή Γυναίκες* Women Women Γυναίκες και πόλεµος Γυναίκες συγγραφείς Women authors Women authors Γυναίκες συγγραφείς ευτερεύουσα απασχόληση Supplementary employment Supplementary employment ευτερεύουσα απασχόληση ηµογραφική στατιστική Statistics, Vital Vital statistics ηµογραφική στατιστική ηµόσια έγγραφα Public records Public records ηµόσια έγγραφα ηµόσιες σχέσεις* Public relations Public relations ηµόσιες σχέσεις ηµοσιογράφοι Journalists Journalists ηµοσιογράφοι ιάβρωση* Corrosion Corrosion and anti-corrosives ιάβρωση και αντιδιαβρωτικά ιάγνωση* Diagnosis Diagnosis ιάγνωση ιαγνωστική χρήση* Diagnostic use Diagnosis ιάγνωση ιαγωνισµοί Competitions Contests (1) ιδακτικά βιβλία Textbooks Textbooks (1) ιδακτικά βιβλία για ξένους Textbooks for foreign speakers Textbooks (1) ιαζύγιο Divorce Divorce ιαζύγιο 6

7 ιάθεση αποβλήτων* Waste disposal Factory and trade waste Βιοµηχανικά απόβλητα ιαθήκες Wills Wills ιαθήκες ιαιτητική θεραπεία* Diet therapy Diet therapy ιαιτητική θεραπεία ιαιτολογικές απόψεις* Nutritional aspects Nutrition ιατροφή ιάλεκτοι* Dialects Dialects ιάλεκτοι ιαλογισµοί Meditations Meditations ιαλογισµοί ιάλογοι Conversation and phrase books (2) (1) ιαπολιτισµικές µελέτες Cross-cultural studies Cross-cultural studies ιαπολιτισµικές µελέτες ιασκευές Adaptations Literature-Adaptations (1) ιατριβές Dissertations Dissertations ιατριβές ιατροφή* Nutrition Nutrition ιατροφή ιαφορές φύλου Sex differences Sex differences ιαφορές φύλου ιαφοροποίηση Differentiation Developmental biology Βιολογική ανάπτυξη ιαχείριση χρόνου Time management Time management ιαχείριση χρόνου ιαχωρισµός* Separation Separation (Technology) ιαχωρισµός (Τεχνολογία) ιεθνές καθεστώς International status (2) (1) ιεθνής κοινή γνώµη Foreign public opinion Public opinion Κοινή γνώµη ιεθνής συνεργασία International cooperation International cooperation ιεθνής συνεργασία ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις Foreign economic relations International economic relations (1) ιοίκηση και οργάνωση Management Management ιοίκηση και οργάνωση ιοικητική και πολιτική διαίρεση Administrative and political Administrative and political (1) divisions divisions ίκαιο και νοµοθεσία* Law and legislation Law ίκαιο ίκες κλπ. Trials, litigation, etc. Trials (1) ικαίωµα ψήφου* Suffrage Suffrage ικαίωµα ψήφου ιπλωµατική ιστορία Diplomatic history Diplomatic history ιπλωµατική ιστορία ισκογραφία Discography Sound recordings-catalogs ίσκοι (Μουσική)-Συλλέκτες και συλλογές όγµατα Creeds Creeds όγµατα ογµατικά και αντιρρητικά έργα Controversial literature Controversial literature Απολογητική οκιµασία Testing Testing Αθλητική ικανότητα- οκιµασία οκιµασία ικανότητας* Ability testing Ability-Testing Αθλητική ικανότητα- οκιµασία ράµα Drama Drama (1) υναµική Dynamics Dynamics υναµική 7

8 Ε Έγγραφα και αλληλογραφία Records and correspondence Correspondence (1) Εγκατάσταση Location Industrial location Βιοµηχανία-Εγκατάσταση Εγκλήµατα Crimes against Crime Έγκληµα Εγκυκλοπαίδειες Encyclopedias Encyclopedias and dictionaries Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά Εγκυκλοπαίδειες, Παιδικές Encyclopedias, Juvenile Children s encyclopedias and dictionaries Παιδικές εγκυκλοπαίδειες και λεξικά Εγχειρίδια για ερασιτέχνες Amateur s manuals Amateur s manuals Εγχειρίδια για ερασιτέχνες Εγχειρίδια κλπ. Handbooks, manuals, etc. (2) (1) Εδαφική επέκταση Territorial expansion Territorial expansion (1) Εδαφικά ζητήµατα* Territorial questions Boundaries (1) Εθνικές σχέσεις Ethnic relations Minorities Μειονότητες Εθνική ταυτότητα Ethnic identity Ethnicity Εθνικότητα Ειδησεογραφία Reporters and reporting Reporters and reporting Ειδησεογραφία Εικονογραφηµένα έργα Pictorial works Pictorial works (1) Εικονογραφίες Illustrations Illustrations (1) Εισαγωγικές εξετάσεις Entrance examinations Entrance examinations Εισαγωγικές εξετάσεις Εκατονταετηρίδες κλπ. Centennial celebrations, etc. Centennial celebrations, etc (1) Εκδόσεις Imprints Bibliography (1) Εκθέσεις Exhibitions Exhibitions Εκθέσεις Εκκλησιαστική ιστορία Church history Church history Εκκλησιαστική ιστορία Εκκρίµατα Secretions Body fluids Υγρά σώµατος Εκλαϊκευµένα έργα Popular works Popular works (1) Εκλογές Elections Elections Εκλογές Εκλογές, [χρονολογία] Elections, [date] Elections Εκλογές Εκπαίδευση* Education Education Εκπαίδευση Εκπαίδευση*- ίκαιο και νοµοθεσία* Education-Law and legislation Educational law and legislation Εκπαίδευση- ίκαιο και νοµοθεσία Εκπαίδευση (Μέση)* Education (Secondary) Education, Secondary Εκπαίδευση, Μέση Εκπαίδευση (Προσχολική)* Education (Preschool) Education, Preschool Εκπαίδευση, Προσχολική Εκπαίδευση (Στοιχειώδης)* Education (Elementary) Education, Elementary Εκπαίδευση, Στοιχειώδης Εκπαιδευτικά προγράµµατα* (3) Εκπαιδευτικά προγράµµατα για παιδιά Εκπαιδευτικές απόψεις* Educational aspects (2) (1) Εκρήξεις Eruptions Volcanic eruptions Ηφαίστεια Έκρηξη, [χρονολογία] Eruption, [date] / Explosion, [date] Volcanic eruptions / Explosions Ηφαίστεια Εκστρατείες* Campaigns, Military Campaigns, Military Μάχες Εκτίµηση* Appreciation Public opinion Κοινή γνώµη 8

9 Ελατήρια και ανάρτηση* Springs and suspension Springs (Mechanism) Ελατήρια (Τεχνολογία) Έλεγχος* Control Insect pests-control Επιβλαβή έντοµα-έλεγχος Έλεγχος παραγωγής* Production control Production control Έλεγχος παραγωγής Έλκη* Ulcers Ulcers Έλκη Εµβολιασµός* Vaccination Vaccination Εµβολιασµός Έµβρυα Fetuses / Embryos Fetus / Embryos (1) Έµβρυα-Φυσιολογία Embryos-Physiology Physiology Ζώα-Φυσιολογία Εµπειρικές / Πειραµατικές µέθοδοι Experimental methods (2) (1) (η υποδιαίρεση Εµπειρικές µέθοδοι χρησιµοποιείται κάτω από θεωρητικές επιστήµες και η Πειραµατικές µέθοδοι κάτω από θετικές επιστήµες) Εµπορικά σήµατα Trademarks Trademarks Εµπορικά σήµατα Εµπορικές συµβάσεις Commercial treaties Commercial treaties Εµπορικές συµβάσεις Εµπορική πολιτική Commercial policy Commercial policy (1) Εµπόριο* Commerce Commerce Εµπόριο Εµπόριο-Στατιστική Commerce-Statistics Commercial statistics Εµπορική στατιστική Εναέρια εξερεύνηση Aerial exploration Aerial exploration Γεωγραφικές ανακαλύψεις Ενδυµασίες Clothing Costume Ενδυµασίες Ένοπλες δυνάµεις Armed Forces Armed Forces Ένοπλες δυνάµεις Ένοπλες δυνάµεις-πιστώσεις και δαπάνες Armed Forces-Appropriations Armed Forces-Appropriations Ένοπλες δυνάµεις-πιστώσεις και and expenditures and expenditures δαπάνες Εξάρθρηµα* Dislocation Dislocations Εξαρθρήµατα Εξέλιξη* Evolution Molecular evolution Μοριακή εξέλιξη Εξετάσεις, ερωτήσεις κλπ. Examinations, questions, etc. Questions and answers Ερωτήσεις και απαντήσεις Εξοικονόµηση ενέργειας* Energy conservation Energy conservation Ενέργεια-Εξοικονόµηση Εξοπλισµός Equipment and supplies Equipment and supplies (1) Εξοπλισµός ασφαλείας* Safety appliances Industrial safety Βιοµηχανική ασφάλεια Εξορία Exile Exiles Εξόριστοι Εξυπηρέτηση πελατών* Customer services Customer services Εξυπηρέτηση πελατών Εξωτερικές σχέσεις* Foreign relations Diplomacy ιπλωµατία Επαγγελµατική απασχόληση* Employment Discrimination in employment (1) Επαγγελµατική δεοντολογία* Professional ethics Professional ethics Επαγγελµατική δεοντολογία Επεµβατική ακτινολογία* Interventional radiology Interventional radiology Επεµβατική ακτινολογία Επιδηµιολογία Epidemiology Epidemiology Επιδηµιολογία Επίδραση Influence Influence (Literary, artistic, etc.) (1) Επίδραση της ποιότητας του νερού* Effect of water quality on Water quality Νερό-Ποιότητα Επίδραση του στρες* Effect of stress on Stress (Physiology) Στρες (Φυσιολογία) Επίδραση στα/στη [όνοµα γλώσσας] Influence on [language influenced] English language-influence on foreign Ελληνική γλώσσα-επίδραση σε ξένες 9

10 languages γλώσσες Επιλογή και πρόσληψη* Selection and appointment Employee selection Επιλογή προσωπικού Επιµόρφωση* In-service training In-service training (1) Επιπλοκές και επακόλουθα* Complications Diseases-Complications Ασθένειες-Επιπλοκές και επακόλουθα Επισκευές* Repairing Repairing Επισκευές Επιτονισµός Intonation Intonation Επιτονισµός Εραλδική Heraldry Heraldry Εραλδική Εργαζόµενοι Employees Employees (1) Εργασιακό στρες* Job stress Job stress Εργασιακό στρες Εργαστηριακά εγχειρίδια Laboratory manuals Laboratory manuals Εργαστηριακά εγχειρίδια Έρευνα* Research Research (1) Ερµηνεία και κριτική Criticism and interpretation Criticism Κριτική Ετικετάρισµα* Labeling Labels Ετικέτες Ετυµολογία Etymology Language and languages-etymology Σηµαντική Ετυµολογία-Ονόµατα Etymology-Names Onomastics Ονόµατα-Ετυµολογία Ευεργέτες Benefactors Benefactors Ευεργέτες Ευρετήρια Indexes Indexes (1) Ευφηµισµοί Euphemism Euphemism Ευφηµισµός Εφηµερίδες Newspapers Newspapers Εφηµερίδες Εφοδιασµός και αποθέµατα καυσίµων* Fuel supplies Fuel Καύσιµα Εχθροί και ασθένειες* Diseases and pests Plant diseases (1) Η Ήθη και έθιµα* (δεν περιλαµβάνεται στις υποδιαιρέσεις των LCSH, χρησιµοποιείται από την ΕΒΕ ως ανάπτυξη θεµ. επικεφαλίδων του τύπου: Sex customs, Marriage customs and rites κ.τ.ό.) (3) Ηθικές αντιλήψεις Moral conditions Moral conditions Ηθικές αντιλήψεις Ηθικές απόψεις* Moral and ethical aspects Ethics Ηθική Ηθική* Ethics Ethics Ηθική Ηλεκτροµεταλλουργία Electrometallurgy Electrometallurgy Ηλεκτροµεταλλουργία Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-προγράµµατα Computer programs Computer programs Ηλεκτρονικοί υπολογιστές- Προγράµµατα Ηλεκτρονικός εξοπλισµός* Electronic equipment Electronic apparatus and appliances (1) Ηµερολόγια Calendars / Diaries Calendars / Literary calendars / Diaries Ηµερολόγια / Λογοτεχνικά ηµερολόγια / Προσωπικά ηµερολόγια 10

11 Ηχοµόνωση* Soundproofing Soundproofing (1) Θ Θάνατος Death Death (1) Θάνατος και ταφή Death and burial Death Ταφή Θεατρική παρουσίαση Dramatic production (2) (1) Θέµατα, µοτίβα Themes, motives Themes, motives (1) Θεραπεία* Treatment Therapeutics (1) Θεραπευτική χρήση* Therapeutic use Therapeutics (1) Θεραπευτική χρήση-παρενέργειες* Therapeutic use-side effects Drugs-Side effects Φάρµακα-Παρενέργειες Θέρµανση και αερισµός* Heating and ventilation Heating Θέρµανση Θεωρία κλπ. Theory, etc. (2) (1) Θνησιµότητα* Mortality Mortality (1) Θόρυβος Noise Noise Θόρυβος Θρέψη* Nutrition Plants-Nutrition Φυτά-Θρέψη Θρησκεία Religion Religion Θρησκεία Θρησκευτικές απόψεις Religious aspects (2) Θρησκευτικές απόψεις Θρησκευτική ζωή* Religious life Religious life Θρησκευτική ζωή Θρησκευτική ζωή και έθιµα Religious life and customs Religious life and customs Θρησκευτική ζωή και έθιµα Θρύλοι Legends Legends Θρύλοι Ι Ιατρική Medicine Medicine Ιατρική Ιατρική περίθαλψη* Medical care Medical care Ιατρική περίθαλψη Ιδιώµατα και ιδιωµατισµοί * Provincialisms Dialects ιάλεκτοι Ιδιωµατικές εκφράσεις Idioms Idioms Ιδιωµατικές εκφράσεις Ιδιωτικές συλλογές Private collections Private collections Ιδιωτικές συλλογές Ιερά Shrines Shrines Ιερά Ιεραποστολές* Missions Missions Ιεραποστολές Ιππικές επιχειρήσεις Cavalry operations Cavalry Ιππικό Ιππικό Cavalry Cavalry Ιππικό Ισολογισµός (3) Ισολογισµοί Ιστορία History History Ιστορία Ιστορία-Γελοιογραφίες και σκίτσα History-Caricatures and cartoons Political cartoons Πολιτικές γελοιογραφίες Ιστορία-Μέχρι το 1500 History-To 1500 Middle Ages Μεσαίωνας 11

12 Ιστορία-Μυθιστόρηµα History-Fiction Historical fiction Ιστορικό µυθιστόρηµα Ιστορία-Πηγές History-Sources History-Sources Ιστορία-Πηγές Ιστορία-Ποίηση History-Poetry Historical poetry Ιστορική ποίηση Ιστορία-Χρονολογία History-Chronology Chronology, Historical Χρονολογία, Ιστορική\ Ιστορία-[χρονολογική υποδιαίρεση]-μυθιστόρηµα History-[period subdivision]- Historical fiction Ιστορικό µυθιστόρηµα Fiction Ιστορία-[χρονολογική υποδιαίρεση]-ποίηση History-[period subdivision]- Historical poetry Ιστορική ποίηση Poetry Ιστορία-Φιλοσοφία History-Philosophy History-Philosophy Ιστορία-Φιλοσοφία Ιστορία, Ναυτική History, Naval Naval history Ναυµαχίες Ιστορία, Στρατιωτική History, Military Military history Στρατιωτική ιστορία Ιστορία, Τοπική History, Local Local history Τοπική ιστορία Ιστορία και κριτική History and criticism Criticism Κριτική Ιστορία των δογµάτων History of doctrines (2) (1) Ιστορία των δογµάτων-μεσαίωνας, History of doctrines-middle Ages, Middle Ages Μεσαίωνας Ιστορίες συνταγµάτων* Regimental histories Regimental histories Ιστορίες συνταγµάτων Ιστορική γεωγραφία Historical geography Historical geography Γεωγραφία, Ιστορική Ιστοριογραφία Historiography Historiography Ιστοριογραφία Κ Καθαρισµός* Cleaning Cleaning (1) Κανόνες και πρακτική Rules and practice Parliamentary practice Κοινοβουλευτική πρακτική Κανονισµοί ασφαλείας* Safety regulations Safety regulations Βιοµηχανική ασφάλεια- ίκαιο και νοµοθεσία Καρδιαγγειακό σύστηµα Cardiovascular system Cardiovascular system Καρδιαγγειακό σύστηµα Καρκίνος*-Αιτιολογία Cancer-Etiology Cancer-Etiology (1) Καρµπιρατέρ Carburetors Carburetors Καρµπιρατέρ Κατάγµατα* Fractures Fractures Κατάγµατα Καταγωγή Origin Origin (1) Κατάλογοι Catalogs Catalogs Κατάλογοι Κατάλογοι και συλλογές* Catalogs Catalogs Κατάλογοι Κατάλογοι ταινιών Film catalogs Motion pictures-catalogs Κινηµατογραφικές ταινίες-κατάλογοι Κατοικίες* Dwellings Dwellings Κατοικίες Κατοικίες και στέκια Homes and haunts Dwellings Κατοικίες 12

13 Κατανάλωση ενέργειας* Energy consumption Energy consumption (1) Καταστροφές και λεηλασίες* Destruction and pillage War crimes Εγκλήµατα πολέµου Κατηχήσεις Catechisms Catechisms Κατηχήσεις Καύση* Combustion Combustion Καύση Καύσιµα Fuel Fuel Καύσιµα Κείµενα Texts Texts (1) Κειµενογλωσσολογία (3) Κειµενογλωσσολογία Κινητήρες Motors Motors Κινητήρες Κινητήρες ντίζελ Motors (Diesel) Diesel motor Κινητήρες ντίζελ Κλάδεµα* Pruning Pruning Κλάδεµα Κλήρος Clergy Priests Ιερείς Κλίµα Climate Climate Κλιµατολογία Κλιµατισµός* Air conditioning Air conditioning (1) Κοινή γνώµη Public opinion Public opinion Κοινή γνώµη Κοινωνικές απόψεις* Social aspects Social aspects Κοινωνικές απόψεις Κοινωνικές διάλεκτοι Slang Slang Κοινωνικές διάλεκτοι Κοινωνικές συνθήκες Social conditions Social history Κοινωνική ιστορία Κοινωνική ζωή και έθιµα Social life and customs Manners and customs Ήθη και έθιµα Κοινωνική πολιτική Social policy Social policy Κοινωνική πολιτική Κοινωνικοποίηση Socialization Socialization Κοινωνικοποίηση (Άνθρωπος) Κοινωνικοποίηση* Government ownership Government ownership Κοινωνικοποίηση Κοινωνιολογικές απόψεις Sociological aspects Sociology Κοινωνιολογία Κοιτάσµατα (3) Ore deposits Κοιτάσµατα Κόµικς Comic books, strips, etc. Comic books, strips, etc Κόµικς Κοσµήµατα Jewelry Jewelry Κοσµήµατα Κόστος Cost Cost Κόστος Κόστος λειτουργίας Cost of operation Cost Κόστος Κραδασµοί* Vibration Vibration όνηση Κριτική, ερµηνεία κλπ.* Criticism, interpretation, etc Criticism (1) Κριτική κειµένου Criticism, Textual Criticism, Textual Κριτική κειµένου Κρυπτογραφία Cryptography Cryptography Κρυπτογραφία Κτήρια Buildings Buildings Κτήρια Κυβερνητική πολιτική* Government policy Government policy Κυβερνητική πολιτική Κυνήγι Hunting Hunting Κυνήγι Κύστεις* Cysts Cysts (Pathology) Κύστεις Κωδικοποίηση Codification Codification (1) 13

14 Λ Λαογραφία Folklore Folklore (1) Λειτουργία και τυπικό Liturgy Liturgy Θεία Λειτουργία Λειτουργία και τυπικό-κείµενα Liturgy-Texts Liturgies Ακολουθίες / Λειτουργικά βιβλία Λεξικά Dictionaries Encyclopedias and dictionaries Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά Λεξικά, Παιδικά Dictionaries, Juvenile Children s encyclopedias and dictionaries Παιδικές εγκυκλοπαίδειες και λεξικά Λεξικογραφία* Lexicography Lexicography Λεξικογραφία Λεξικολογία Lexicology Lexicology Λεξικολογία Λεξιλόγια Glossaries, vocabularies, etc. Glossaries, vocabularies, etc. (1) Λήψη αποφάσεων Decision making Decision making Αποφάσεις, Λήψη των Λιµπρέτα Librettos Librettos Λιµπρέτα Λίπανση Lubrication Lubrication and lubricants Λίπανση και λιπαντικές ύλες Λιπάσµατα* Fertilizers Fertilizers Λιπάσµατα Λογιστική Accounting Accounting Λογιστική Λόγοι, δοκίµια, διαλέξεις Addresses, essays, lectures (3) (1) Λογοκρισία* Censorship Censorship Λογοκρισία Λογοτεχνία και η επανάσταση Literature and the revolution War and literature Πόλεµος και λογοτεχνία Λογοτεχνία και ο πόλεµος Literature and the war War and literature Πόλεµος και λογοτεχνία Λογοτεχνίες Literatures Literature Ευρωπαϊκή λογοτεχνία Λογοτεχνικές συλλογές Literary collections Literature-Collections Λογοτεχνία-Συλλογές Λογοτεχνικό ύφος Literary style Style, Literary Ύφος, Λογοτεχνικό Λογοτεχνική δραστηριότητα Literary art Style, Literary Ύφος, Λογοτεχνικό Λοιµώξεις* Infections Infection Λοίµωξη Μ Μαγνητική τοµογραφία* Magnetic resonance imaging Magnetic resonance imaging Μαγνητική τοµογραφία Μαθηµατικά Mathematics Mathematics Μαθηµατικά Μαθηµατικά µοντέλα Mathematical models Mathematical models Εφαρµοσµένα µαθηµατικά Μαθητές-Λευκώµατα Students-Yearbooks School yearbooks Σχολικά λευκώµατα Μασάζ* Massage Massage Μασάζ Μάρκετινγκ Marketing Marketing Μάρκετινγκ Μέθοδοι (Μπλουζ) Methods (Blues) Blues (Music) Μουσική µπλουζ Μέθοδοι προσοµοίωσης Simulation methods Simulation methods Προσοµοίωση, Μέθοδοι της Μεθοδολογία Methodology Methodology Μεθοδολογία 14

15 Μεταβολισµός Metabolism Metabolism Μεταβολισµός Μεταβολισµός- ιαταραχές* Metabolism-Disorders Metabolism-Disorders Μεταβολισµός- ιαταραχές Μετάδοση* Transmission Communicable diseases-transmission Μεταδοτικές ασθένειες-μετάδοση Μετάλλια* Medals Medals Μετάλλια Μετάλλια, παράσηµα, διακρίσεις Medals, badges, decorations, etc. Military decorations Μετάλλια στρατιωτικά και ναυτικά Μεταλλογραφία Metallography Metallography Μεταλλογραφία Μεταλλουργία Metallurgy Metallurgy Μεταλλουργία Μεταµόσχευση* Transplantation Transplantation of organs, tissues, etc. (1) Μεταµόσχευση*-Ασθενείς* Transplantation-Patients Patients (1) Μεταφορές* Transportation Transportation Μεταφορές Μετάφραση* Translating Translating and interpreting Μετάφραση και ερµηνεία Μεταφράσεις Translations Translations Μεταφράσεις Μεταφράσεις στα/στη [όνοµα γλώσσας] Translations into Translations Μεταφράσεις [name of language] Μέτρα ασφαλείας Safety measures / Security Industrial safety / (1) measures* Security systems Μετρική και ρυθµική Metrics and rhythmics Rhythm Ρυθµός Μητροπολίτες και επίσκοποι Bishops Bishops Μητροπολίτες και επίσκοποι Μητρώα Registers Registers Μητρώα Μητρώα νεκρών* Registers of dead Registers of dead Μητρώα νεκρών Μηχανικές ιδιότητες Mechanical properties Biomechanics Εµβιοµηχανική Μικροβιολογία* Microbiology Microbiology Μικροβιολογία Μικροφόρµες-Κατάλογοι Microform catalogs Microforms-Catalogs Μικροφόρµες Μισθοί, συντάξεις κλπ.* Salaries, etc. Wages Μισθοί και ηµεροµίσθια Μισθοί, συντάξεις κλπ.* Pensions Pensions Συντάξεις Μνηµεία Monuments Monuments Μνηµεία Μορφογένεση* Morphogenesis Morphogenesis Μορφογένεση Μουσεία Museums Museums Μουσεία Μουσική Music Music (1) Μουσική επένδυση Musical settings Musical settings (1) Μουσική επένδυση-ιστορία και κριτική Musical settings- Musical settings (1) History and criticism Μυθιστόρηµα Fiction Fiction Ιστορικό µυθιστόρηµα (µυθιστορηµατικός χαρακτήρας) (fictitious character) Characters and characteristics in Χαρακτήρες και χαρακτηριστικά literature στη λογοτεχνία Μυθολογία* Mythology Mythology Μυθολογία 15

16 Μυς Muscles Muscles Μυς Ν Ναζιστικές διώξεις* Nazi persecution Persecution ιωγµοί Ναυτικές επιχειρήσεις Naval operations Naval battles Ναυµαχίες Νεκρώσιµες τελετές Funeral customs and rites Funeral rites and ceremonies Νεκρώσιµες τελετές Νεολογισµοί New words Words, New Νεολογισµοί Νοµικό καθεστώς, νόµοι κλπ.* Legal status, laws, etc Law ίκαιο Νοµογραφήµατα Nomograms Nomography (Mathematics) Νοµογραφία (Μαθηµατικά) Νοµολογία Digests Law reports, digests, etc. Νοµολογία Νοσηλεία* Nursing Nursing Νοσηλευτές και νοσηλευτική Νοσοκοµεία* Hospitals Hospitals Νοσοκοµεία Νοσοκοµειακή φροντίδα* Hospital care Hospital care Νοσοκοµειακή φροντίδα Ξ Ξένα στοιχεία Foreign elements Language and languages- Foreign elements (1) Ξένα στοιχεία-[όνοµα γλώσσας] Foreign elements [language] English language-influence on foreign Ελληνική γλώσσα-επίδραση σε ξένες languages γλώσσες Ξένες λέξεις και φράσεις Foreign words and phrases Language and languages- (1) Foreign words and phrases Ο Όγκοι* Tumors Tumors Όγκοι Οδηγοί Guidebooks Guidebooks Οδηγοί Οδοντιατρική περίθαλψη* Dental care Dental care Οδοντιατρική περίθαλψη Οικογένεια Family Family Οικογένεια Οικογενειακές σχέσεις Family relationships Family Οικογένεια Οικονοµετρικά µοντέλα Econometric models Econometric models Οικονοµετρικά µοντέλα Οικονοµικές απόψεις* Economic aspects Economics Οικονοµική Οικονοµικές συνθήκες Economic conditions Economics Οικονοµική Οικονοµικές συνθήκες-μαθηµατικά µοντέλα Economic conditions- Economics-Mathematical models Οικονοµική- Μαθηµατικά µοντέλα Mathematical models Οικονοµική ολοκλήρωση Economic integration International economic integration ιεθνής οικονοµική ολοκλήρωση Οικονοµική πολιτική Economic policy Economic policy Οικονοµική πολιτική Όµηροι* Hostages Hostages Όµηροι 16

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τμήματα / Σχολές και Επιστημονικά Πεδία Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τμήματα / Σχολές και Επιστημονικά Πεδία Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2006 Ονομασία Τόπος Προσφερόμενα Διπλώματα Τμήματα/ Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. KΩ ΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A. KΩ ΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A KΩ ΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων) KΩ ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΟΓΙΚΗ 2. MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015.

Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015. Πίνακας με τα περιγράμματα των μαθημάτων του Ακαδ. Έτους 2014-2015. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Το μάθημα καλύπτει την Ευρωπαϊκή Πολιτική ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων)

KΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων) KΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων) ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΛΟΓΙΚΗ 2 MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ 5 ΦΥΣΙΚΗ 6 ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚ ΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚ ΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων)

KΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων) KΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων) KΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΟΓΙΚΗ 2. MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ 5. ΦΥΣΙΚΗ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τμήματα / Σχολές και Επιστημονικά Πεδία Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 36 ΑΘΗΝΑ 2011 Υπεύθυνοι Έκδοσης του ελτίου ΚΛΗΜΗΣ Γ. ΝΑΥΡΙ ΗΣ, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ SCHOOL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND LAW

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ SCHOOL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND LAW www.unic.ac.cy 0 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ SCHOOL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND LAW 0 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ SCHOOL OF BUSINESS 0 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ SCHOOL OF

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι Σωστές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΟΥ: ΛΕΦΑ ΤΣΙΡΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ MSc. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΟΥ: ΛΕΦΑ ΤΣΙΡΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ MSc. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ ( Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) Υποέργο 2 «Σύνταξη Οδηγού Επαγγελµάτων του ΑΤΕΙ Πατρών» Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΣΥΝΤΑΞΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ (ΠΟΕΒ) Πρόεδρος: Γεώργιος Δαρδανός, Εκδότης Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Στεφάνου, Βιβλιοπώλης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ξ Ε Κ Α Θ Α Ρ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν

Ξ Ε Κ Α Θ Α Ρ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Γ Ν Ω Σ Η Κ Α Τ Α Ρ Τ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ Υ Π Ο Ο Μ Η Α Υ Τ Ο Π Ε Π Ο Ι Θ Η Σ Η Ε Ρ Γ Ο Ο Τ Η Σ Η Ξ Ε Κ Α Θ Α Ρ Ο Μ Ε Λ Λ Ο Ν Γενικές Πληροφορίες 002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τµήµατα / Σχολές και Επιστηµονικές Κατηγορίες Πρόσκληση Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τµήµατα / Σχολές και Επιστηµονικές Κατηγορίες Πρόσκληση Ηλεκτρονικά Ακαδηµαϊκά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πληροφοριακό Σύστημα Οινοποιίας. Μελέτη περίπτωσης επιχείρησης Βαρβαγιάννη (Information

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Περιεκτικός Οδηγός. Ένας οδηγός με χρήσιμες πληροφορίες για τη μετακίνηση, την καθημερινή ζωή και την εργασία στη χώρα υποδοχής

Ένας Περιεκτικός Οδηγός. Ένας οδηγός με χρήσιμες πληροφορίες για τη μετακίνηση, την καθημερινή ζωή και την εργασία στη χώρα υποδοχής ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Ένας οδηγός με χρήσιμες πληροφορίες για τη μετακίνηση, την καθημερινή ζωή και την εργασία στη χώρα υποδοχής Ένας Περιεκτικός Οδηγός Για τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλµατος. Νοσηλευτή. πευτική

Oδηγός Επαγγέλµατος. Νοσηλευτή. πευτική Oδηγός Επαγγέλµατος Νοσηλευτή πευτική Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Ονοµ/µο: Θεοδόσιος Παραλίκας Ιδιότητα: Καθηγητής Εφαρµογών Τµήµα: Νοσηλευτική Τηλ.: 2410684345 Fax: 2410613986 Ε-mail:paralikas@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

TITLES ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΙΙ ΕΙΣΚ 201. Κοινωνική Θεωρία ΙΙ (Κλασικοί Θεωρητικοί) ΘΕΩΚ 107

TITLES ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία ΙΙ ΕΙΣΚ 201. Κοινωνική Θεωρία ΙΙ (Κλασικοί Θεωρητικοί) ΘΕΩΚ 107 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Undergraduate Courses TITLES ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΥΠΟ ΕΙΣΚ 100 Required Courses Introduction to Sociology I Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Ι ΕΙΣΚ 100 ΘΕΩΚ 106 Social

Διαβάστε περισσότερα

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά»

«Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» «Τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά» Παρουσίαση: Δρ Δημήτρης Τσελές, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γ.Δ. ΤΕΙ Πειραιά Χρήστος Τσίτσης, Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας Γ.Δ. 7 σε σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Παράρτημα Πρέβεζας. Βιβλιογραφικό Δελτίο. Νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης. Μάϊος 2011

Βιβλιοθήκη. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Παράρτημα Πρέβεζας. Βιβλιογραφικό Δελτίο. Νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης. Μάϊος 2011 Βιβλιοθήκη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Παράρτημα Πρέβεζας Βιβλιογραφικό Δελτίο 1 Νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης Μάϊος 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας του ΤΕΙ Ηπείρου εκδίδει το παρών βιβλιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΠEIPAIAΣ / PIRAEUS

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 37 ΑΘΗΝΑ 2012 Υπεύθυνοι Έκδοσης του ελτίου ΑΛΕΞΗΣ ΗΜΑΡΑΣ, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κείµενα Εργασίας 2003/3 Working Papers 2003/3 BIBLIOGRAPHY OF SOCIAL SCIENCES ON MODERN GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καλωσόρισμα 3 Γνωριμία με τον τόπο 4-7 Η Συγκρότηση του Ιδρύματος 8-9 Οργάνωση και διοίκηση του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα