ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"

Transcript

1

2 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια ενός καινούργιου ημιφορτηγού αυτοκινήτου κλειστού τύπου (van), ωφέλιμου φορτίου 0,9 tn» ΑΡ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ : / 2012 Κ.Α.Δ. Κ.Α. : : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,56 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η =============================== Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ενός καινούργιου ημιφορτηγού αυτοκινήτου κλειστού τύπου (van), ωφέλιμου φορτίου 0,9 tn τουλάχιστον. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 της 11389/93 Υ.Α. ΥΠ. ΕΣΩΤ. και τις σχετικές εγκυκλίους του ίδιου Υπουργείου, καθώς επίσης και του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ν 3463/06). Το εν λόγω όχημα θα καλύψει τις ανάγκες του τμήματος Κίνησης του Δήμου. Η προμήθεια προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των ,56. Η σύναψη σύμβασης για την προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Περί εφαρμογής ΕΠΠ 2012» και την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει μη εξαιρούμενες προμήθειες φορέων Ο.Τ.Α., Υ.Α /1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η προμήθεια αυτή προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έτους 2012, όπου υπάρχει η σχετική πίστωση στον ΚΑ. Παρ. Β.Ε1.[2]

3 Παρ. Β.Ε1.[3]

4 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Παρ. Β.Ε1.[4]

5 01. Προμήθεια ενός κλειστού ημιφορτηγού αυτοκινήτου (van), ωφέλιμου φορτίου 0,9 tn. 1 τεμ. Παρ. Β.Ε1.[5]

6 Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Παρ. Β.Ε1.[6]

7 ΑΡΘΡΟ 1ον (Αντικείμενο της προμήθειας) Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός (1) καινούργιου ημιφορτηγού αυτοκινήτου κλειστού τύπου (van) με ωφέλιμο φορτίο στο μέγιστο μικτό βάρος τουλάχιστον 0,9 tn. Το όχημα θα είναι καινούργιο και κατασκευής του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, καλής φήμης, γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν αναφέρονται στα προσπέκτους, δε λαμβάνονται υπ όψιν και δε βαθμολογούνται. Σε ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου οχήματος: 1. Εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, το προσφερόμενο όχημα βαθμολογείται με πενήντα (50) βαθμούς. 2. Εφόσον υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, το προσφερόμενο όχημα βαθμολογείται επιπλέον έως και 20%, δηλαδή έως 60 βαθμούς. 3. Αν το προσφερόμενο είδος υπολείπεται των τεχνικών προδιαγραφών, δε βαθμολογείται. ΑΡΘΡΟ 2ον (Τεχνικές προδιαγραφές) 2.1 Πλαίσιο Γενικά Θα είναι τελείως καινούργιο, προωθημένης οδήγησης, τελευταίου τύπου και κατασκευής του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος προκύπτουν από επίσημους καταλόγους του κατασκευαστή και θα πληρούν τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι ισχυρής κατασκευής, από χάλυβα υψηλής ποιότητας, έτσι ώστε να μη δέχεται στρέψεις και μηχανικές καταπονήσεις. Θα έχει χαμηλή οροφή. Το πάχος των διαμήκων δοκών θα εξασφαλίζει την αντοχή του πλαισίου. Το μέγιστο μικτό του βάρος θα είναι 2,8 tn περίπου Κινητήρας Παρ. Β.Ε1.[7]

8 Ο κινητήρας θα είναι τετράχρονος, υδρόψυκτος, ισχύος τουλάχιστον 115 HP/3.700 rpm. Το καύσιμό του θα είναι πετρέλαιο. Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. για τις εκπομπές καυσαερίων που θα ισχύουν την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος, δηλαδή EURO V ή ΕURO VI, ανάλογα. Θα βαθμολογηθούν επιπλέον: 1. Η ύπαρξη συστήματος υποβοήθησης (προθέρμανσης) του κινητήρα. 2. Ο έλεγχος της αντλίας καυσίμου. 3. Η ύπαρξη ένδειξης αλλαγής ταχύτητας. 4. Η ύπαρξη συστήματος start-stop ώστε να πετυχαίνεται μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπή CO2. 5. H ύπαρξη φίλτρου μικροσωματιδίων diesel ώστε να μειώνονται οι εκπομπές ρύπων Σύστημα μετάδοσης Η μετάδοση της ισχύος θα γίνεται στους κινητήριους τροχούς μέσω του μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων. Ο συμπλέκτης θα είναι ξηρού τύπου. Να δοθεί πλήρης περιγραφή του συστήματος μετάδοσης Σύστημα πέδησης Το σύστημα πέδησης πρέπει να είναι διπλού κυκλώματος, υδραυλικό με υποβοήθηση. Θα διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (electronic stability system-esp), σε συνδυασμό με σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS). Θα βαθμολογηθεί επιπλέον η ύπαρξη συστήματος εξισορρόπησης της δύναμης πέδησης στους τέσσερις τροχούς (EBD) Σύστημα διεύθυνσης Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι υδραυλικό ή τουλάχιστον υδραυλικής υποβοήθησης και θα επενεργεί στους διευθυντήριους τροχούς Αναρτήσεις ελαστικά Το σύστημα ανάρτησης του αυτοκινήτου (εμπρός και πίσω) θα είναι ισχυρό, με ελατήρια ημιελλειπτικά ή άλλου τύπου, με ράβδο σταθεροποίησης και αποσβεστήρες κραδασμών διπλής ενέργειας. Παρ. Β.Ε1.[8]

9 Τα ελαστικά θα είναι κατάλληλα για κίνηση εκτός και επί των οδών, υψηλής ανθεκτικότητας. Θα βαθμολογηθεί επιπλέον η ύπαρξη συστήματος ASR στον κινητήριο άξονα, ώστε να αποτρέπεται η διαφορά στροφών στους τροχούς λόγω μειωμένης πρόσφυσης καθώς και η ύπαρξη ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου της πίεσης των ελαστικών Καμπίνα οδήγησης Η καμπίνα οδήγησης θα είναι κλειστού τύπου, με προστασία κατά της ανατροπής. Θα φέρει τη συνήθη μόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών. Εντός του θαλάμου θα υπάρχει εσωτερικός φωτισμός, ρυθμιζόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού. Τα καθίσματα θα φέρουν ζώνες ασφάλειας τριών (3) σημείων με προεντατήρες και η επένδυσή τους θα είναι υψηλής αντοχής. Θα υπάρχουν αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού. Θα διαθέτει σύστημα κλιματισμού (air condition) εργοστασιακής τοποθέτησης καθώς και σύστημα θέρμανσης και αερισμού. Επίσης θα υπάρχουν ραδιόφωνο - CD player, αλεξήλια, εσωτερικός-εξωτερικός φωτισμός, εσωτερικοίεξωτερικοί καθρέπτες. Τα όργανα ελέγχου θα εξασφαλίζουν τον ασφαλή χειρισμό και την οδήγηση του οχήματος. Θα υπάρχουν φωτεινές ενδείξεις για τυχόν βλάβη των συστημάτων του αυτοκινήτου. Θα υπάρχει κλειδαριά ασφαλείας και κεντρικό κλείδωμα Ηλεκτρικό σύστημα. Το όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.. Επίσης θα υπάρχουν φώτα ομίχλης και οπισθοπορείας. Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με αντικλεπτικό σύστημα (immobilizer). 2.2 Κιβωτάμαξα Η κιβωτάμαξα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής. Το δάπεδο και τα πλαϊνά θα έχουν τέτοιο πάχος, που θα εξασφαλίζεται η αντοχή της σε ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 0,9 tn (με μέγιστο μικτό βάρος περί τους 2,8 tn). Το μέγιστο μήκος φόρτωσης δε θα είναι μικρότερο από 2,3 m, ο δε όγκος φόρτωσης δε θα είναι μικρότερος από 5 m 3, με μια θετική απόκλιση έως 20 %, δηλαδή έως 6 m 3. Θα είναι κλειστού τύπου -van-, με συρόμενη πλαϊνή πόρτα φόρτωσης και πίσω πόρτα, μονόφυλλη ή δίφυλλη, ανοιγόμενη στο πλάϊ κατά 180 ο, ή προς τα επάνω, αν είναι μονόφυλλη. Παρ. Β.Ε1.[9]

10 2.3 Χρωματισμός. Το όχημα θα είναι βαμμένο σε δύο στρώσεις με ακρυλικό χρώμα άριστης ποιότητας και αντοχής. Το χρώμα θα είναι της εκλογής του Δήμου με περιμετρική κίτρινη λωρίδα δέκα (10) εκατοστών. Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορισθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 2.4 Γενικά στοιχεία Συνοδευτικός εξοπλισμός 1. Το όχημα πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένο, έτοιμο να λειτουργήσει σύμφωνα με όλα τα παραπάνω. 2. Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να παραδοθεί με τον εξής εξοπλισμό : 2.1 Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον κ.ο.κ. 2.2 Φαρμακείο πλήρες σύμφωνα με τον κ.ο.κ. και γενικά όλο τον πρόσθετο εξοπλισμό του οχήματος που προβλέπεται από τον κ.ο.κ. 2.3 Πλήρη εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό). 2.8 Τρίγωνο βλαβών. 2.9 Αντιολισθητικές αλυσίδες Βιβλία οδηγιών χειρισμού και συντήρησης στην ελληνική γλώσα. AΡΘΡΟ 3 (Ερωτηματολόγιο) Ερωτήματα στα οποία θα δοθούν απαντήσεις, επί ποινή αποκλεισμού, από τους διαγωνιζόμενους: 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εργοστασιακός τύπος και έτος κατασκευής. 2 Διαστάσεις και ευελιξία οχήματος 2.1 Διαστάσεις: Μεταξόνιο Μετατρόχιο Μέγιστο πλάτος Μέγιστο μήκος Μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο). 2.2 Μέγιστο μικτό βάρος. 2.3 Ελάχιστη ακτίνα στροφής. 3 Κινητήρας 3.1 Εργοστασιακός τύπος κινητήρα, αρ. κυλίνδρων, κυβισμός, κύκλος λειτουργίας (τετράχρονος), σχέση συμπίεσης. 3.2 Ονομαστική ισχύς σε HP και αντίστοιχος αρ. στροφών. 3.3 Ονομαστική ροπή στρέψης σε Nm και αντίστοιχος αρ. στροφών. 3.4 Διάγραμμα ροπής στρέψης κινητήρα σε σχέση με τις στροφές. Παρ. Β.Ε1.[10]

11 3.5 Διάγραμμα ισχύος σε σχέση με τις στροφές 3.6 Σύστημα ψύξης. 3.7 Κατανάλωση καυσίμου σε lt/100 Km με πλήρες φορτίο. 3.8 Υποβοήθηση εκκίνησης. 3.9 Αντιρρυπαντική τεχνολογία κινητήρα. Περιγραφή Έλεγχος της αντλίας καυσίμου Σύστημα Start-Stop Φίλτρο σωματιδίων diesel Ένδειξη αλλαγής ταχύτητας. 4 Σύστημα διεύθυνσης-σύστημα μετάδοσης και κιβώτιο ταχυτήτων- Συμπλέκτης 4.1 Σύστημα διεύθυνσης Τύπος τιμονιού Άξονας τιμονιού. 4.2 Σύστημα μετάδοσης και κιβώτιο ταχυτήτων Περιγραφή, αρ. συγχρονισμένων ταχυτήτων, σχέσεις μετάδοσης. 4.3 Τελική ταχύτητα. 4.4 Συμπλέκτης Τύπος και διάμετρος. 5 Αναρτήσεις-Άξονες 5.1 Τύπος και κατασκευαστής συστήματος ανάρτησης. 5.2 Ύπαρξη συστήματος ASR στον κινητήριο άξονα. 5.3 Τύπος, διαστάσεις και έτος κατασκευής ελαστικών. 5.4 Hλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών. 6 Σύστημα πέδησης 6.1 Τύπος και περιγραφή συστήματος πέδησης. 6.2 Σύστημα στάθμευσης και έκτακτης ανάγκης. 6.3 Τύπος χειρόφρενου. 6.4 Σύστημα ABS. 6.5 Σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (ESP-Electronic Satbility System). 6.6 Σύστημα EBD. 6.7 Άλλα συστήματα. 7 Καμπίνα οδήγησης 7.1 Τύπος κλιματιστικού. 7.2 Τύπος εξωτερικών καθρεπτών. 7.3 Τύπος καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού. 7.4 Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού. 7.5 Ραδιόφωνο/CD player. 7.6 Κεντρικό κλείδωμα. 7.7 Άνεση-πολυτέλεια. 8 Κιβωτάμαξα 8.1 Μέγιστο μήκος φόρτωσης. 8.2 Επιφάνεια φόρτωσης. 8.3 Όγκος φόρτωσης. 8.4 Ωφέλιμο φορτίο με μέγιστο μικτό βάρος. 8.5 Διαχωριστικό καμπίνας-κιβωτάμαξας. 9 Ηλεκτρικό σύστημα 9.1 Περιγραφή ηλεκτρικής εγκατάστασης. 9.2 Immobilizer. Παρ. Β.Ε1.[11]

12 9.3 Mπαταρία (Αh, Volt). 10 Βαφή-Αντισκωριακή προστασία 10.1 Προετοιμασία και υλικά βαφής Αντισκωριακή προστασία. ΑΡΘΡΟ 5ον (Ποιότητα και καταλληλότητα) Να αναφέρονται στην προσφορά και να προσκομισθούν με αυτήν, όλες οι εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά κατασκευής και καταλληλότητας χρήσης του οχήματος από αναγνωρισμένους αντίστοιχους φορείς, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (CE, ΥΠΕΧΩΔΕ κλπ). Το αργότερο μέχρι την παράδοση του αυτοκινήτου, πρέπει οπωσδήποτε να προσκομιστεί αντίγραφο της έγκρισης τύπου του προσφερόμενου αυτοκινούμενου πλαισίου, από όπου θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωσή του με τις ισχύουσες προδιαγραφές εκπομπής καυσαερίων. Απαραίτητη είναι η έγκριση ποιότητας της σειράς ISO του κατασκευαστικού οίκου για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του αυτοκινήτου. Επίσης, πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό της σειράς ISO του προμηθευτή για εμπορία. ΑΡΘΡΟ 6ο (Τεχνική υποστήριξη) 6.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο χρόνος εγγύησης για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου οχήματος να δηλώνεται στην τεχνική προσφορά και να είναι τουλάχιστον 36 μήνες. Θα βαθμολογηθούν επιπλέον οι πρόσθετες παροχές κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, όπως τα δωρεάν service που θα γίνουν την περίοδο της εγγύησης ή δωρεάν παροχή οδικής βοήθειας, δωρεάν παροχή ανταλλακτικών ή άλλη παροχή. Ακόμη απαιτείται εγγύηση αντισκωρικής προστασίας και βαφής για τρία (3) έτη τουλάχιστον. Δε γίνονται αποδεκτές και δε λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση, προσφορές που οι εγγυήσεις αναφέρονται σε επιμέρους εξαρτήματα ή υλικά και όχι στο πλήρες όχημα. Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή και εφόσον είναι εφικτό, στον τόπο εργασίας του οχήματος. Η μετάβαση του Παρ. Β.Ε1.[12]

13 συνεργείου θα γίνεται εντός μίας εβδομάδος από τη λήψη γραπτής αναγγελίας της βλάβης και η προσκόμιση των απαιτούμενων ανταλλακτικών, εφόσον υπάρχουν στην αποθήκη του προμηθευτή, το πολύ εντός 5 ημερών. Δηλαδή το μέγιστο αποδεκτό διάστημα αποκατάστασης βλάβης ορίζεται σε επτά (7) ημέρες, αν είτε δεν απαιτούνται ανταλλακτικά, είτε αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα. Αλλιώς το διάστημα αυτό επεκτείνεται στις δέκα (10) ημέρες. Κατά το διάστημα του χρόνου εγγύησης, ο προμηθευτής επιβαρύνεται με ημερήσια ρήτρα 150 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) καθ όλη τη διάρκεια των επιπλέον ημερών, από το πέρας του μέγιστου οριζόμενου διαστήματος αποκατάστασης βλάβης, που απαιτούνται για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών. Τυχόν ανταλλακτικά αντικαθιστάμενα λόγω βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή ή τη μεταφορά από τον προμηθευτή, χορηγούνται δωρεάν. 6.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Θα αναφερθούν και θα περιγραφούν πλήρως τα κεντρικά και περιφερειακά συνεργεία και οι αποθήκες ανταλλακτικών, για την εκτέλεση των επισκευών μετά τον χρόνο εγγύησης. Θα περιγραφεί η ποιότητα και η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών (εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό κλπ). Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένων ή συνεργαζόμενων συνεργείων, απαιτείται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Θα δηλωθεί εκ μέρους του κατασκευαστή του οχήματος, ότι εγγυάται την κατασκευή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 7 έτη από τη λήξη παραγωγής του οχήματος, εκ μέρους δε του προσφέροντα ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών όχι μεγαλύτερο των 5 ημερών, εφόσον για την προμήθειά τους δε χρειάζεται να γίνει παραγγελία από το εξωτερικό (Υπεύθυνη Δήλωση). 6.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Με την τεχνική προσφορά θα ορίζεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα χρήσης του οχήματος. Η εκπαίδευση θα γίνει σε κατάλληλο χώρο επιλογής του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 7ο (Χρόνος και τόπος παράδοσης Ευθύνες προμηθευτή) Παρ. Β.Ε1.[13]

14 1. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 2. Ο ανάδοχος-προμηθευτής ευθύνεται για τη μεταφορά των οχημάτων, με δικά του έξοδα, σε χώρο που θα υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία. 3. Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του προσφερόμενου οχήματος καθώς και όλων των εγγράφων που απαιτούνται, με δικά του έξοδα. Μενεμένη Μενεμένη Μενεμένη Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε Η συντάξασα Με Εντολή Δημάρχου Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ, Πολεοδομίας, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Με Εντολή Δημάρχου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών, Κατασκευών & Πολεοδομικών Εφαρμογών Μ. Λαζαρίδης Δρ. Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Β βαθμό Μ. Τριανταφυλλίδου Πολιτικός Μηχ/κός με Β βαθμό Μ. Αλεξίου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Β βαθμό Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Παρ. Β.Ε1.[14]

15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ Ε.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 01. Προμήθεια ενός κλειστού τεμ , ,00 ημιφορτηγού αυτοκινήτου (van), ωφέλιμου φορτίου 0,9 tn. ΑΘΡΟΙΣΜΑ: ,00 ΦΠΑ 23 %: 5.927,56 ΑΘΡΟΙΣΜΑ: ,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,56 Δηλαδή: Τριάντα μία χιλιάδες, εξακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά. Παρ. Β.Ε1.[15]

16 Μενεμένη Μενεμένη Μενεμένη Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε Η συντάξασα Με Εντολή Δημάρχου Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ, Πολεοδομίας, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Με Εντολή Δημάρχου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών, Κατασκευών & Πολεοδομικών Εφαρμογών Μ. Λαζαρίδης Δρ. Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Β βαθμό Μ. Τριανταφυλλίδου Πολιτικός Μηχ/κός με Β βαθμό Μ. Αλεξίου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός με Β βαθμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΜΑΔΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ α/α Κριτήριο (ΑΡΘΡΟ 3) Βαθμ/γία Βαθμ/γία 1 Διαστάσεις κ ευελιξία οχήματος (& 2) 6 7,2 2 Κινητήρας (& 3) Σύστημα διεύθυνσης, σύστημα μετάδοσης (& 4) Αναρτήσεις-ελαστικά (& 5) 6 7,2 5 Σύστημα πέδησης (& 6) 8 9,6 6 Καμπίνα οδήγησης (& 7) 6 7,2 7 Κιβωτάμαξα (& 8) 7 8,4 8 Ηλεκτρικό σύστημα (& 9) 2 2,4 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70 % ΟΜΑΔΑ B - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ α/α Κριτήριο Βαθμ/γία Βαθμ/γία Παρ. Β.Ε1.[16]

17 1 Χρόνος παράδοσης (άρθρο 7) Εγγύηση καλής λειτουργίας (& 6.1) Πρόγραμμα εκπαίδευσης (& 6.2) ΣΥΝΟΛΟ Β ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30 % Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Παρ. Β.Ε1.[17]

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1]

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού -

Διαβάστε περισσότερα

Σάρωθρο Παρ. Β.Ζ1 [1]

Σάρωθρο Παρ. Β.Ζ1 [1] Σάρωθρο Παρ. Β.Ζ1 [1] ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ

Αρ. Μελ.: 4 / 2013. Προϋπολογισμός: 75.000,00 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ Ταχ. Διευθ.: Αιγαίου & Πόντου Καλαμαριά Πληροφορίες: Ν. Θεοδωρίδης Τηλέφωνο: 2313 314416

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου.

Αρ. Μελ.: 4 / 2013 ΝΑΙ. υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αναπηρικού αμαξιδίου. «Προμήθεια ενός (1) μικρού Λεωφορείου μεταφοράς ΑμεΑ, 5 Θ + 4 Αμαξιδίων + 1 συνοδηγού + οδηγού, με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου, για τον σύλλογο Η ΑΜΥΜΩΝΗ» Αρ. Μελ.: 4 / 2013 Α/Α Α.1.α Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.075.000,00 Φ.Π.Α. 23%: 247.250,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.322.250,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκαια: 17/10/2013 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Aρ.Πρωτ: 75952 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αλογάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) TEXNIKH ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 401507 1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το όχηµα της προδιαγραφής προορίζεται για σχολική χρήση µεταφοράς νηπίων από παιδικό σταθµό της Αττικής µε µέσες ετήσιες διαδροµές 30.000Km

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.325,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.674,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.999,75 ΕΥΡΩ 1 Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή-Εκσκαφέα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 76 η Ιθάκη, σήμερα 21 Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14 Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.: 2132025811 Αρ. Fax: 2109355681 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα