Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island."

Transcript

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ SMA - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Έλεγχος εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. Αγαπητέ ιδιοκτήτη συσκευής SMA, Με στόχο η εγκατάσταση σας να έχει πλήρη κάλυψη υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής η PROINSO προσφέρει την επέκταση της εγγύησης για τους μετατροπείς της SMA. Απλά και μόνο με τον σειριακό αριθμό της συσκευής SMA ελέγχουμε για εσάς δωρεάν εάν είναι εντός της περιόδου εγγύησης καθώς επίσης και την υπολειπόμενη διάρκεια. Απλά συμπληρώστε το έντυπο και στείλτε το στην εταιρεία μας μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αριθμός φαξ: , διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Μόλις ο έλεγχος ολοκληρωθεί μπορείτε να τοποθετήσετε μία παραγγελία για επέκταση εγγύησης συσκευών της SMA μέσω του Εντύπου Παραγγελίας Επέκτασης Εγγύησης της SMA το οποίο μπορείτε να βρείτε επισυναπτόμενο. Ποια είναι η τελική προθεσμία για την πραγματοποίηση της επέκτασης εγγύησης; Η επέκταση της εγγύησης είναι δυνατή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των 5 ετών της εργοστασιακής εγγύησης. Αν διαθέτετε ήδη επέκταση της εγγύησης, μπορείτε να την παρατείνετε εντός των πρώτων δέκα ετών. Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του μετατροπέα από τον υπεύθυνο λειτουργίας της εγκατάστασης. Η εταιρεία PROINSO διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών. Επικοινωνία Εταιρεία/Νομική μορφή ΑΦΜ Αριθμός τηλεφώνου για πληροφορίες Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ SMA - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Τύπος συσκευής Σειριακός αριθμός (10 ψηφία)

3 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ SMA ACTIVE Επέκταση εγγύησης για τις συσκευές Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower και Sunny Island. Σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης, η συσκευή αντικατάστασης SMA περιλαμβάνεται στην επέκταση εγγύησης Active: Στην περίπτωση που ένας μετατροπέας δε λειτουργεί ομαλά, λαμβάνετε μία ισοδύναμη συσκευή αντικατάστασης η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις χωρίς κόστος. Το προσωπικό της γραμμής εξυπηρέτησης μας είναι διαθέσιμο να σας παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης οποιαδήποτε στιγμή τις χρειαστείτε. Απλά συμπληρώστε το έντυπο και στείλτε το μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αριθμός φαξ: , διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Για συσκευές που βρίσκονται στην σελίδα 2, θα ήθελα να παραγγείλω την επέκταση εγγύησης SMA Active λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω όρους kw Στα 10 έτη Στα 15 έτη Στα 20 έτη Στα 25 έτη 0 < < < < < < < < < < < < < < < < ) Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι πλέον ΦΠΑ

4 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ SMA ACTIVE Παραλήπτης τιμολογίου (Παρακαλώ συμπληρώστε με λατινικούς χαρακτήρες) Εταιρεία/Νομική μορφή ΑΦΜ Αριθμός τηλεφώνου για πληροφορίες Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες καταχωρείται ΑΦΜ Διεύθυνση Παράδοσης (εάν διαφέρει από τον παραλήπτη τιμολογίου) (Παρακαλώ συμπληρώστε με λατινικούς χαρακτήρες) Εταιρεία Αποστολή του είδους του πιστοποιητικού της εγγύησης Θα ήθελα να λάβετε το πιστοποιητικό εγγύησης ως εξής: να αποσταλεί αντίγραφο στην αναγραφόμενη διεύθυνση παράδοσης ή να αποσταλεί έγγραφο PDF στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Υπογραφή του παραγγελιοδότη/παραλήπτη τιμολογίου Ημερομηνία αγοράς της συσκευής από τον υπεύθυνο λειτουργίας της εγκατάστασης (Παρακαλούμε επισυνάψτε την απόδειξη αγοράς) Μέχρι πότε παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης; Η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης παρέχεται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της πενταετούς εργοστασιακής εγγύησης. Εάν διαθέτετε ήδη επέκταση εγγύησης, μπορείτε να την παρατείνετε εκ νέου εντός των πρώτων δέκα ετών. Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς του μετατροπέα από τον υπεύθυνο λειτουργίας της εγκατάστασης. Η εταιρεία PROINSO διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών.

5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Για τις συσκευές μας παρέχουμε εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών.εσείς έχετε επεκτείνει αυτήν την εγγύηση για το αναφερόμενο στη σελίδα 1 χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση που κατά το διάστημα αυτό προκύψει αίτημα αντικατάστασης εντός εγγύησης, σας αποστέλλουμε μεσα μία ισοδύναμη συσκευή με όλες τις αναγκαίες ενημερώσεις. Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με τον αρμόδιο εγκαταστάτη σας και διευθετήστε από κοινού την περαιτέρω διαδικασία. Στη διάθεσή σας βέβαια, βρίσκεται η δική μας γραμμή εξυπηρέτησης SMA Service Line, εάν χρειάζεστε υποστήριξη ή συμβουλές. Εάν εσείς και ο εγκαταστάτης σας χρειάζεστε βοήθεια κατά την αντικατάσταση της συσκευής, μπορείτε βέβαια να ζητήσετε την εξειδικευμένη βοήθεια των τεχνικών της εταιρείας μας. Οι όροι εγγύησης σας ενημερώνουν αναλυτικά για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει η εργοστασιακή εγγύηση της εταιρείας μας. Η συγκεκριμένη εγγύηση δεν συνδέεται με εγγύηση ποιότητας, λειτουργίας ή ανθεκτικότητας. Επιπλέον σε περίπτωση αντικατάστασης μιας συσκευής εντός της περιόδου εγγύησης, ο χρόνος που απομένει μέχρι και τη λήξη της εγγύησης μεταβιβάζεται στη νέα συσκευή αντικατάστασης. Στην περίπτωση αυτή δεν αποστέλλεται νέο πιστοποιητικό εγγύησης. Το υπολειπόμενο διάστημα ισχύος τεκμηριώνεται στα αρχεία της SMA ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Σε περίπτωση που μία συσκευή παρουσιάσει ελάττωμα εντός του συμ Φωνημένου χρόνου ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης της SMA, τότε, εφόσον δεν είναι εφικτό και αποδεκτό από την SMA, η συσκευή μπορεί να επισκευαστεί στις εγκαταστάσεις της SMA ή να επισκευαστεί επιτόπου ή να αντικατασταθεί με μία συσκευή ανάλογου τύπου και παλαιότητας. Ο όρος αποδεκτό από την SMA που αναφέρθηκε προηγουμένως αφορά στην περίπτωση κατά την οποία η λήψη μέτρων θα συνεπαγόταν για την SMA έξοδα ιδιαίτερα επιβαρυντικά σε σχέση με την αξία την οποία θα είχε η συσκευή χωρίς το ελάττωμα, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας του ελαττώματος και ύστερα από αξιολόγηση εναλλακτικών μέτρων αποκατάστασης που θα μπορούσαν να ληφθούν χωρίς σημαντικές επιπτώσεις για τον πελάτη της SMA Η εργοστασιακή εγγύηση περιλαμβάνει τα έξοδα εργασίας και υλικώ ν της SMA για την αποκατάσταση της απρόσκοπτης λειτουργίας στο εργοστάσιο της SMA ή για εργασίες επισκευής επιτόπου από τεχνικούς της SMA. Όλα τα άλλα έξοδα, ιδιαίτερα τα έξοδα αποστολής, μετακίνησης και διαμονής των τεχνικών της SMA για τη διενέργεια επιτόπου εργασιών επισκευής, καθώς και τα έξοδα για τους συνεργάτες των πελατών δεν καλύπτονται από την εργοστασιακή εγγύηση. Κατά την αγορά συσκευών για ιδιωτική χρήση από φυσικά πρόσωπα στην επικράτεια της Ε.Ε., της Αυστραλίας, της Κίνας, της Ινδίας, της Κορέας, της Κροατίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νορβηγίας της Ελβετίας, των Η.Π.Α. και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η εργοστασιακή εγγύηση περιλαμβάνει επιπρόσθετα τα έξοδα αποστολής ή τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των τεχνικών της SMA για επιτόπου εργασίες επισκευής. Αυτό δεν ισχύει για νησιά και υπερπόντιες περιοχές των αναφερόμενων κρατών. Για τον προσδιορισμό της αξίωσης εγγύησης, παρακαλούμε να παραθέσετε αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς και του πιστοποιητικού εγγύησης. Η πινακίδα τύπου της συσκευής πρέπει να είναι απόλυτα ευανάγνωστη. Σε αντίθετη περίπτωση, η SMA επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών που απορρέουν από την εγγύηση. Αναφέρετε τις ελαττωματικές συσκευές με συνοπτική περιγραφή του σφάλματος στη γραμμή εξυπηρέτησης SMA Service Line. Εάν ως εναλλακτική λύση επιλέξουμε την αντικατάσταση συσκευής, τότε αποστέλλουμε κατά κανόνα εντός δύο εργάσιμων ημερών μία ισοδύναμη συσκευή σε κατάλληλη συσκευασία μεταφοράς. Η ελαττωματική συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί στη συγκεκριμένη συσκευασία μεταφοράς και να επιστραφεί στην SMA. Όλες οι υπηρεσίες εγγύησης παρέχονται δωρεάν μόνον εφόσον η διαδικασία έχει εκ των προτέρων συμφωνηθεί με την SMA. Ο πελάτης μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσε ις που απορρέουν από μια επέκταση της εγγύησης σε τρίτους κατόπιν έγκρισης της SMA. Η SMA εγκρίνει γενικά τη μεταβίβαση όταν οι τρίτοι αποδεικνύουν με την υποβολή του παραστατικού αγοράς και του πρωτότυπου πιστοποιητικού εγγύησης για την επέκταση της εγγύησης ότι είναι οι υπεύθυνοι λειτουργίας της εγκατάστασης, στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή SMA. ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η εργοστασιακή εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε: ζημίες κατά τη μεταφορά εσφαλμένη εγκατάσταση ή θέση σε λειτουργία παράβλεψη των οδηγιών χρήσης, των οδηγιών εγκατάστασης και των προδιαγραφών συντήρησης επεμβάσεις, τροποποιήσεις ή προσπάθειες επισκευής εσφαλμένη χρήση ή αδόκιμη λειτουργία ανεπαρκή αερισμό της συσκευής παράβλεψη των σχετικών κανονισμών ασφαλείας (VDE κλπ.) ανωτέρα βία (π.χ., πτώση κεραυνού, υπέρταση, κακοκαιρία, πυρκαγιά) Επίσης, δεν καλύπτει ελαττώματα αισθητικού χαρακτήρα τα οποία δεν επηρεάζουν την τροφοδοσία ενέργειας Εφόσον δεν προβλέπεται από το νόμο, η εργοστασιακή εγγύηση δεν περιλαμβάνει υποχρεώσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στους όρους της εγγύησης, ιδίως δε σε ό,τι αφορά στην κάλυψη ζημιών που προέκυψαν άμεσα ή έμμεσα από το ελάττωμα της συσκευής, στα έξοδα από την αποσυναρμολόγηση και τη συναρμολόγηση ή σε τυχόν διαφυγόντα κέρδη. Σε περίπτωση τέτοιου είδους απαιτήσεων, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην εταιρεία από την οποία έχετε προμηθευτεί τη συσκευή. Οποιεσδήποτε αξιώσεις βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντος, δεν επηρεάζονται. Τυχόν αξιώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα εγγύηση διέπονται από τη γερμανική νομοθεσία. Αποκλειστικά αρμόδια αρχή για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα εγγύηση είναι τα δικαστήρια της πόλης Κάσελ (Kassel). SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal, Germany ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ SMA ACTIVE Η επέκταση εγγύησης Active περιλαμβάνει τα έξοδα εργασίας και υλικών της SMA για την αποκατάσταση της απρόσκοπτης λειτουργίας στο εργοστάσιο της SMA στο Niestetal, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής βάσει των όρων της εγγύησης. SERVICE LINE Έχετε κάποια ερώτηση τεχνικής φύσεως ή χρειάζεστε εξειδικευμένη υποστήριξη; Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης Service Line. Οι συνάδελφοι στο SMA Service Line βρίσκονται στη διάθεσή σας για συμβουλές και πρακτικές λύσεις. Το ωράριο εργασίας και οι αριθμοί κλήσης των διαφόρων ομάδων εμπειρογνωμόνων της εταιρείας μας διατίθενται στην ιστοσελίδα μας *This information is property of SMA and is provided for further knowledge to the end-user. PROINSO assumes no responsibility for the information contained herein.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες SMA Service για κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες SMA Service για κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central Ολοκληρωμένες υπηρεσίες SMA Service για κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SMA SERVICE SUNNY CENTRAL ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Οι ηλιακοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας αποτελούν μια

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπα εγγύησης. PIKO-Αντιστροφέας 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Έντυπα εγγύησης. PIKO-Αντιστροφέας 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 GR Έντυπα εγγύησης PIKO-Αντιστροφέας 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Πιστοποιητικό εγγύησης 5 χρόνια εγγύηση αντικατάστασης Κεντρικός αντιστροφέας string KOSTAL της σειράς PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι: Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.ergaleia.net/ Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent. www.centrosolar.com

PS 3.0 Excellent. www.centrosolar.com PS 3.0 Excellent www.centrosolar.com Πιστοποιητικό εγγύησης 5 χρόνια εγγύηση αντικατάστασης Κεντρικός αντιστροφέας string Powerstocc Excellent 3.0 Αξιότιμη πελάτισσα! Αξιότιμε πελάτη! Συγχαρητήρια που

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι:

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι: Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.eplaza.gr Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Online Πολυκατάστημα "eplaza.gr"

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Garantiedokumente Warrenty documents Documents de garantie Documentos de garantía Documenti garanzia Documentação da garantia Garantiedocumenten Garanti Dokumenter Záru ní doklady PS 3.0 Excellent PS 3.6

Διαβάστε περισσότερα

PIKO-Αντιστροφέας 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1

PIKO-Αντιστροφέας 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 GR Έντυπα εγγύησης PIKO-Αντιστροφέας 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 Πιστοποιητικό εγγύησης 5 χρόνια εγγύηση αντικατάστασης Κεντρικός αντιστροφέας string KOSTAL της σειράς PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 8.3 10.1 Αξιότιμη

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη:

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη: H υπηρεσία περιλαµβάνει συνολικά έως 8 κανάλια φωνής και έως 10 τηλ. αριθµούς µε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και έως 240 δωρεάν χρόνο οµιλίας προς εθνικά κινητά και 42 διεθνείς προορισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Όροι και προϋποθέσεις Πωλήσεων

Γενικά. Όροι και προϋποθέσεις Πωλήσεων Γενικά H παρούσα ιστοσελίδα περιλαµβάνει το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop), της εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΣΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ» και το διακριτικό τίτλο «AQUAPUREST WATER SYSTEMS» (ΑΦΜ 044039600, ΟΥ Kαλαµαριάς,

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ Ιούνιος 2014 0 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Εισαγωγή.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Υπηρεσίες.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Υποχρεώσεις Εργοστασίου..6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σήμερα 20 οι παρακάτω αντισυμβαλλόμενοι, Σχετικό Παραστατικό : 1.) η εταιρία με την επωνυμία ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Λεωφ.Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή

Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή Όροι Κάλυψης Επισκόπηση Στο παρόν έγγραφο παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για δύο επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα