VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS"

Transcript

1 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Antisedan Vet 5 mg/ml injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Veikliosios medžiagos: atipamezolo hidrochlorido Pagalbinės medžiagos: metilo parahidroksibenzoato (E218) 5 mg/ml. 1 mg/ml. Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p. 3. VAISTO FORMA Injekcinis tirpalas. Skaidrus bespalvis injekcinis tirpalas. 4. KLINIKINIAI DUOMENYS 4.1. Paskirties gyvūnų rūšys Šunys ir katės Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis Šunims ir katėms sedaciniam ir kitokiam medetomidino arba deksmedetomidino poveikiui panaikinti Kontraindikacijos Nėra Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams Naudojus Antisedan Vet, gyvūnus reikia palikti pailsėti kiek įmanoma ramesnėje vietoje Specialios naudojimo atsargumo priemonės Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Atipamezolo negalima naudoti anksčiau kaip min. po ketamino sušvirkštimo gyvūnams, kuriems kartu su ketaminu naudojamas Domitor Vet ar Dexdomitor. Jei Domitor Vet ar Dexdomitor poveikis panaikinamas anksčiau, liekamasis ketamino poveikis gali sukelti traukulius. Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Naudojant veterinarinį vaistą, būtina stengtis, kad jo nepatektų ant odos ar gleivinės, o patekus reikia nedelsiant nuplauti vandeniu.

2 4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas) Nepalankios reakcijos yra labai retos. Buvo pastebėti vėmimas ar pernelyg didelis seilėtekis, šnopštimas ir defekacija, bet šie simptomai yra labai reti. Kai kuriems gyvūnams gali pasireikšti greitai praeinantys hiperaktyvumas ir tachikardija Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu Vaikingoms patelėms ir laktacijos metu vaisto naudoti negalima, nes Antisedan Vet poveikis vaikingumui ir laktacijai nėra tinkamai ištirtas Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Nespecifinės centrinio poveikio stimuliuojančios medžiagos stiprina atipamezolo prabudimo skatinamąjį veikimą Dozės ir naudojimo būdas Vaistą reikia švirkšti į raumenis ar po oda. Greičiau veikia sušvirkštas į raumenis. Prireikus vaistą galima švirkšti pakartotinai. Atipamezolas švirkštinas praėjus min. po medetomidino arba deksmedetomidino sušvirkštimo. Gyvūnas atsigauna per 5 10 min. Šunims Antisedan Vet dozė mililitrais yra kaip Domitor Vet ar Dexdomitor 0,5 mg/ml. Antisedan Vet dozė mililitrais yra lygi vienai penktajai (1/5) Dexdomitor 0,1 mg/ml dozės. Skaičiuojant mikrogramais, Antisedan Vet reikia 5 kartus daugiau nei Domitor Vet ir 10 kartų daugiau nei Dexdomitor 0,5 mg/ml ir Dexdomitor 0,1 mg/ml. Katėms viena Antisedan Vet dozė mililitrais atitinka pusę Domitor Vet ar Dexdomitor 0,5 mg/ml dozės ir vieną dešimtąją (1/10) Dexdomitor 0,1 mg/ml dozės. Skaičiuojant mikrogramais, Antisedan Vet reikia 2,5 karto daugiau nei Domitor Vet ir 5 kartus daugiau nei Dexdomitor 0,5 mg/ml ir Dexdomitor 0,1 mg/ml. Dozavimo pavyzdys Šunims: Domitor Vet dozė Dexdomitor Dexdomitor Antisedan Vet dozė 0,5 mg/ml dozė 0,1 mg/ml dozė 1000 µg/m 2 40 µ/kg 500 µ/m 2 20 µ/kg 500 µ/m 2 20 µ/kg 5000 µ/m µ/kg = 0,4 ml/10 kg = 0,4 ml/10 kg = 2,0 ml/10 kg = 0,4 ml/10 kg Katėms: Domitor Vet dozė Dexdomitor Dexdomitor Antisedan Vet dozė 0,5 mg/ml dozė 0,1 mg/ml dozė 80 µ/kg 40 µ/kg 40 µ/kg 200 µ/kg = 0,4 ml/5 kg = 0,4 ml/5 kg = 1,0 ml/3 kg* = 0,2 ml/5 kg 0,1 ml/3 kg * Katėms, sveriančioms daugiau kaip 3 kg, rekomenduojama naudoti Dexdomitor 0,5 mg/ml. Be to, Antisedan Vet gali būti naudojamas gyvūnams, nuramintiems ketamino ir Domitor Vet arba Dexdomitor deriniu, šių vaistų poveikiui panaikinti. Šiuo atveju Antisedan Vet dozavimas yra toks pat kaip ir naudojant atsigavimui po vieno Domitor Vet ar Dexdomitor sušvirkštimo, tačiau Antisedan Vet negalima naudoti anksčiau kaip min. po ketamino sušvirkštimo.

3 4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina Per didelės vaisto dozės gali sukelti laikiną hiperaktyvumą ir tachikardiją. Šie požymiai dažniausiai yra silpni ir savaime praeinantys per kelias valandas ir todėl dažniausiai nereikalauja gydymo Išlauka Netaikytina. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS Farmakoterapinė grupė: priešnuodis, α 2 -adrenoceptorių antagonistas. ATCvet kodas: QV03AB Farmakodinaminės savybės Atipamezolas yra stipriai veikianti ir selektyvi α 2 adrenoreceptorius blokuojanti medžiaga (α 2 -antagonistas), jis skatina CNS ir periferinės nervų sistemos noradrenalino atpalaidavimą. Dėl simpatikomimetinės aktyvacijos stimuliuojama CNS. Atipamezolas, kaip būdinga α 2-antagonistui, naikina (ar slopina) α 2 receptorius aktyvinančios medžiagos, medetomidino ar deksmedetomidino, veikimą. Taigi, atipamezolas greitai panaikina medetomidino ar deksmedetomidino poveikį šunims ir katėms, ir gyvūnai greitai tampa normalūs ir sąmoningi (pavyzdžiui, gyvūnas atgauna sąmonę ir gali judėti). Panaudotas po sedacinės medžiagos (α 2 -agonisto), atipamezolas stimuliuoja simpatinę nervų sistemą ir skatina širdies veiklą bei didina kraujo spaudimą, tačiau kvėpavimo ir kraujotakos sistemas veikia nesmarkiai Farmakokinetinės savybės Sušvirkštas į raumenis preparatas greitai absorbuojamas. Didž iausia koncentracija CNS susidaro po min. Pasiskirstymo tūris (V d ) yra nuo 1 iki 2,5 l/kg po sušvirkštimo į veną arba į raumenis. Atipamezolo pusinės eliminacijos laikas yra apie 2,6 val. Didž iausias kiekis oksiduojamas kepenyse, nedaug metilinama inkstuose. Metabolitai išsiskiria daugiausia su šlapimu. 6. FARMACINIAI DUOMENYS 6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas Metilo parahidroksibenzoatas (E218), natrio chloridas, injekcinis vanduo Nesuderinamumai Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais Tinkamumo laikas Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, 3 metai. Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, 28 dienos.

4 6.4. Specialieji laikymo nurodymai Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys I tipo stiklo 10 ml buteliukas su brombutilinės gumos kamšteliu ir fluoruoto polimero gaubteliu Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus. 7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS Orion Corporation Orionintie 1 FI Espoo Suomija 8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) LT/2/02/1417/ RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta TEKSTO PERŽ IŪROS DATA DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI Nėra.

5 Ž ENKLINIMAS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS KARTONINĖ DĖŽUTĖ 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Antisedan Vet 5 mg/ml injekcinis tirpalas Atipamezoli hydrochloridum 2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽ IAGOS 1 ml tirpalo yra: Atipamezoli hydrochloridum 5 mg, Methylis parahydroxybenzoas (E218) 1 mg. 3. VAISTO FORMA Injekcinis tirpalas 4. PAKUOTĖS DYDIS 10 ml 5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS Šunys ir katės. 6. INDIKACIJA (-OS) 7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį. Švirkšti į raumenis arba po oda. / i.m., s.c. 8. IŠLAUKA Išlauka: netaikytina. 9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.

6 10. TINKAMUMO DATA Tinka iki {mėnuo/metai} Atidarius būtina sunaudoti per 28 dienas. 11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Netaikytina. 12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA Naikinimas: skaityti informacinį lapelį. 13. NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik veterinarijos gydytojui. 14. NUORODA SAUGOTI NUO VAIKŲ Saugoti nuo vaikų. 15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS Orion Corporation Orionintie 1 FI Espoo Suomija 16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI) LT/2/02/1417/ GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS Serija {numeris}

7 MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ BUTELIUKAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Antisedan Vet 5 mg/ml injekcinis tirpalas Atipamezoli hydrochloridum 2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽ IAGOS (-Ų) KIEKIS Atipamezoli hydrochloridum 5 mg/ml 3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS) 10 ml 4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) i.m., s.c. 5. IŠLAUKA Išlauka: netaikytina. 6. SERIJOS NUMERIS Lot {numeris} 7. TINKAMUMO DATA EXP {mėnuo/metai} 8. NUORODA TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI Tik veterinariniam naudojimui.

8 INFORMACINIS LAPELIS Antisedan Vet 5 mg/ml injekcinis tirpalas 1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS Rinkodaros teisės turėtojas Orion Corporation Orionintie 1 FI Espoo Suomija Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1 FI Espoo Suomija 2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Antisedan Vet 5 mg/ml injekcinis tirpalas 3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽ IAGOS Veikliosios medžiagos: atipamezolio hidrochlorido Pagalbinės medžiagos: metilo parahidroksibenzoato (E218) 5 mg/ml. 1 mg/ml. 4. INDIKACIJA (-OS) Šunims ir katėms sedaciniam ir kitokiam medetomidino arba deksmedetomidino poveikiui panaikinti. 5. KONTRAINDIKACIJOS Nėra. 6. NEPALANKIOS REAKCIJOS Nepalankios reakcijos yra labai retos. Buvo stebėti vėmimas ar pernelyg didelis seilėtekis, šnopštimas ir defekacija, bet šie simptomai yra labai reti. Kai kuriems gyvūnams gali pasireikšti greitai praeinantys hiperaktyvumas ir tachikardija. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją. 7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS Šunys ir katės.

9 8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI Vaistą reikia švirkšti į raumenis ar po oda. Greičiau veikia sušvirkštas į raumenis. Prireikus vaistą galima švirkšti pakartotinai. Atipamezolas švirkštinas praėjus min. po medetomidino arba deksmedetomidino sušvirkštimo. Gyvūnas atsigauna per 5 10 min. Šunims Antisedan Vet dozė mililitrais yra kaip Domitor Vet ar Dexdomitor 0,5 mg/ml. Antisedan Vet dozė mililitrais yra lygi vienai penktajai (1/5) Dexdomitor 0,1 mg/ml dozės. Skaičiuojant mikrogramais, Antisedan Vet reikia 5 kartus daugiau nei Domitor Vet ir 10 kartų daugiau nei Dexdomitor 0,5 mg/ml ir Dexdomitor 0,1 mg/ml. Katėms viena Antisedan Vet dozė mililitrais atitinka pusę Domitor Vet ar Dexdomitor 0,5 mg/ml dozės ir vieną dešimtąją (1/10) Dexdomitor 0,1 mg/ml dozės. Skaičiuojant mikrogramais, Antisedan Vet reikia 2,5 karto daugiau nei Domitor Vet ir 5 kartus daugiau nei Dexdomitor 0,5 mg/ml ir Dexdomitor 0,1 mg/ml. Dozavimo pavyzdys Šunims: Domitor Vet dozė Dexdomitor Dexdomitor Antisedan Vet dozė 0,5 mg/ml dozė 0,1 mg/ml dozė 1000 µg/m 2 40 µg/kg 500 µg/m 2 20 µg/kg 500 µg/m 2 20 µg/kg 5000 µg/m µg/kg = 0,4 ml/10 kg = 0,4 ml/10 kg = 2,0 ml/10 kg = 0,4 ml/10 kg Katėms: Domitor Vet dozė Dexdomitor Dexdomitor Antisedan Vet dozė 0,5 mg/ml dozė 0,1 mg/ml dozė 80 µ/kg 40 µ/kg 40 µg/kg 200 µ/kg = 0,4 ml/5 kg = 0,4 ml/5 kg = 1,0 ml/3 kg* = 0,2 ml/5 kg 0,1 ml/3 kg * Katėms, sveriančioms daugiau kaip 3 kg, rekomenduojama naudoti Dexdomitor 0,5 mg/ml. Be to, Antisedan Vet gali būti naudojamas gyvūnams, nuramintiems ketamino ir Domitor Vet arba Dexdomitor deriniu, šių vaistų poveikiui panaikinti. Šiuo atveju Antisedan Vet dozavimas yra toks pat kaip ir naudojant atsigavimui po vieno Domitor Vet ar Dexdomitor sušvirkštimo, tačiau Antisedan Vet negalima naudoti anksčiau kaip min. po ketamino sušvirkštimo. 9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO Ž iūrėti 8 skyrių. 10. IŠLAUKA Netaikytina. 11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI Saugoti nuo vaikų. Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia. Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės po Tinka iki ir buteliuko po EXP. Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, 28 dienos.

10 12. SPECIALIEJI NURODYMAI Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams Naudojus Antisedan Vet, gyvūnus reikia palikti pailsėti kiek įmanoma ramesnėje vietoje. Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Naudojant veterinarinį vaistą, būtina stengtis, kad jo nepatektų ant odos ar gleivinės, o patekus reikia nedelsiant nuplauti vandeniu. Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams Atipamezolo negalima naudoti anksčiau kaip min. po ketamino sušvirkštimo gyvūnams, kuriems kartu su ketaminu naudojamas Domitor Vet ar Dexdomitor. Jei Domitor Vet ar Dexdomitor poveikis panaikinamas anksčiau, liekamasis ketamino poveikis, gali sukelti traukulius. Vaikingumas ir laktacija Vaikingoms patelėms ir laktacijos metu vaisto naudoti negalima, nes Antisedan Vet poveikis vaikingumui ir laktacijai nėra tinkamai ištirtas. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Nespecifinės centrinio poveikio stimuliuojančios medžiagos stiprina atipamezolio prabudimo skatinamąjį veikimą. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina Per didelės vaisto dozės gali sukelti laikiną hiperaktyvumą ir tachikardiją. Šie požymiai dažniausiai yra silpni ir savaime praeinantys per kelias valandas ir todėl dažniausiai nereikalauja gydymo. Nesuderinamumai Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais. 13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. 14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA KITA INFORMACIJA Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS VITAMIN E+SELEN VET, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms, avims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų:

Διαβάστε περισσότερα

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS VITAMIN AD 3 E, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: retinolio palmitato 176,47 mg,

Διαβάστε περισσότερα

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS OVARELIN 50 µg/ml, injekcinis tirpalas galvijams 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliosios medž iagos: gonadorelino (diacetato

Διαβάστε περισσότερα

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS VITAMIN E + SELEN, injekcinė emulsija 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml emulsijos yra: veikliųjų medžiagų: α-tokoferilio acetato bevandenio

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Trocoxil 6 mg, kramtomosios tabletės šunims Trocoxil 20 mg, kramtomosios tabletės šunims Trocoxil 30 mg, kramtomosios tabletės

Διαβάστε περισσότερα

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS GENTACIN, 85 mg/ml, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml tirpalo yra: veikliosios medžiagos: gentamicino sulfato 85

Διαβάστε περισσότερα

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS DIAPREL MR 60 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje modifikuoto atpalaidavimo tabletėje yra

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS m. gruodžio 8 d. 1

I PRIEDAS m. gruodžio 8 d. 1 I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, NAUDOJIMO BŪDŲ, PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIŲ IR REGISTRUOTOJŲ ATITINKAMOSE VALSTYBĖSE NARĖSE, ISLANDIJOJE IR NORVEGIJOJE, SĄRAŠAS 2004 m. gruodžio 8 d. 1

Διαβάστε περισσότερα

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka WMB 71032 PTM Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató utomatická pračka Používateľská príručka Dokumentu Nr 2820522945_LT / 06-07-12.(16:34) 1 Svarbūs

Διαβάστε περισσότερα

Disbopox 442 GaragenSiegel

Disbopox 442 GaragenSiegel Sustiprinta anglies (karbono) pluoštu, vandeninė, 2-jų komponentų epoksidinės dervos danga garažų, sandėlių, rūsių grindims. Produkto aprašymas Paskirtis Savybės Mineralinės grindų ir kietojo asfalto išlyginamosios

Διαβάστε περισσότερα

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose lktroų ir skylučių statistika puslaidiikiuos Laisvų laidumo lktroų gracija, t.y. lktroų prėjimas į laidumo juostą, gali vykti kaip iš dooriių lygmų, taip ir iš valtiės juostos. Gracijos procsas visuomt

Διαβάστε περισσότερα

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2)

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) Monotonin s funkcijos Tegul turime funkciją f : A R, A R. Apibr žimas. Funkcija y = f ( x) vadinama monotoniškai did jančia (maž jančia) aib je X A, jei x1< x2 iš X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) ( f

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Humalog 100 vienetų/ml injekcinis tirpalas flakone 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 2.1 Bendras aprašymas Humalog tai

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, PAREIŠKĖJŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS 1/44

I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, PAREIŠKĖJŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS 1/44 I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, PAREIŠKĖJŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS 1/44 Valstybė narė Registravimo liudijimo turėtojas Pareiškėjas

Διαβάστε περισσότερα

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Techninis aprašymas Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Aprašymas Šie vožtuvai skirti naudoti su AMV(E) 335, AMV(E) 435 arba

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS 2005 12 13 C 316/25 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ 2005 m. gruodžio 1 d. dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVONEX 30 mikrogramų milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename BIO-SET flakone

Διαβάστε περισσότερα

Σκύλος. Γάτα. Δοσολογικός Πίνακας

Σκύλος. Γάτα. Δοσολογικός Πίνακας Δοσολογικός Πίνακας ΣΚΥΛΟΙ ΠΟΛΎ ΕΛΑΦΡΙΑ Σκύλος Η δοσολογία δεξμεδετομιδίνης είναι βασισμένη στην έκταση της επιφάνειας του σώματος IV: up to 375 μg/m 2 IM: up to 500 μg/m 2 ΣΚΥΛΟΙ ΗΠΙΑ Dexdomitor 125 μg/m2

Διαβάστε περισσότερα

Šviesos terapijos lempos. 70-2, VITAbright

Šviesos terapijos lempos. 70-2, VITAbright DAVITA Medizinische Produkte GmbH & Co. KG Postfach 2004 D-47518 Kleve Šviesos terapijos lempos VILUX 70, VILUX 70-2, VILUX 100, VITAbright 70, VITAbright 70-2, VITAbright 100 Naudotojo vadovas Gerbiamas

Διαβάστε περισσότερα

Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams

Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams Suvestinė Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams Danfoss centralizuoto šildymo padalinys parengė šias rekomendacijas, vadovaujantis p. Marie Louise Petersen, Danfoss

Διαβάστε περισσότερα

Atliekų pavojingumas aplinkai Nr Pagrindiniai produktai

Atliekų pavojingumas aplinkai Nr Pagrindiniai produktai PRIEDAI Priedas 1.1 Priedas 1.2 Priedas 1.3 Biocidų produktai, kuriuose yra patvirtintų veikliųjų medžiagų (Šaltinis: Vilniaus visuomenės sveikatos centro duomenų bazė) Galiojančių Leidimas Tipas ir Atliekų

Διαβάστε περισσότερα

Produktasnebesiūlomas

Produktasnebesiūlomas Speciali saugos instrukcija Rezervuarų matavimo sistema Speciali saugos instrukcija ATEX Produktasnebesiūlomas www.rosemount-tg.com Speciali saugos instrukcija Rosemount TankRadar REX Turinys Turinys

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Πλυντήριο πιάτων Indaplovė Машинa за прање посуђа Pomivalni stroj ESL 46010 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

-40 % iki. Nes Jūs ypatingi! 2016 RUGSĖJIS. su BENU Kliento kortele arba Mano RIMI kortele

-40 % iki. Nes Jūs ypatingi! 2016 RUGSĖJIS. su BENU Kliento kortele arba Mano RIMI kortele 2016 RUGSĖJIS su BENU Kliento kortele arba Mano RIMI kortele -40 % iki * Mano sesutė BELINA mėgsta važinėtis dviračiu. Taip pat ji labai mėgsta klausytis muzikos ir groti gitara. * Perkant bet kurį vaikų

Διαβάστε περισσότερα

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference Türkçe Kullanma kılavuzu Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija Ελληνικά Lietuviška Quality makes the Difference ComfortTube System ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύμβολα επάνω στη συσκευασία...25 Υποδείξεις προειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DEXDOMITOR 0,1 mg/ml ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό συστατικό: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti

Διαβάστε περισσότερα

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid Vandeniu skiedžiama 2 komponentų epoksidinės dervos danga sienoms ir važinėjamoms grindims, kurias veikia nedidelė arba normali, įprastinė įmonių apkrova. Produkto aprašymas

Διαβάστε περισσότερα

Riebalų rūgščių biosintezė

Riebalų rūgščių biosintezė Riebalų rūgščių biosintezė Riebalų rūgščių (RR) biosintezė Kepenys, pieno liaukos, riebalinis audinys pagrindiniai organai, kuriuose vyksta RR sintezė RR grandinė ilginama jungiant 2C atomus turinčius

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 1 3 dalis

Matematika 1 3 dalis Matematika 1 3 dalis Vektorių algebros elementai. Vektorių veiksmai. Vektorių skaliarinės, vektorinės ir mišriosios sandaugos ir jų savybės. Vektoriai Vektoriumi vadinama kryptinė atkarpa. Jei taškas A

Διαβάστε περισσότερα

-40% ATNAUJINKIME PAŽADUS PAVASARĮ NUOLAIDOS IKI. Išskirtiniai pasiūlymai pateikus kortelę JŪSŲ GROŽIUI VAIKAS IR MAMA TOP PASIŪLYMAI MOTERIMS

-40% ATNAUJINKIME PAŽADUS PAVASARĮ NUOLAIDOS IKI. Išskirtiniai pasiūlymai pateikus kortelę JŪSŲ GROŽIUI VAIKAS IR MAMA TOP PASIŪLYMAI MOTERIMS NUOLAIDOS IKI -40% ATNAUJINKIME PAŽADUS PAVASARĮ 2015 03 01 2015 03 31 Išskirtiniai pasiūlymai pateikus kortelę Nurodytos vaistinių preparatų kainos galioja visiems. SENJORAI TOP PASIŪLYMAI GERA KAINA

Διαβάστε περισσότερα

išankstiniu nustatymu

išankstiniu nustatymu RA-N radiatorių ventiliai su integruotu išankstiniu nustatymu Sertifikuotas pagal EN215 Tiesus Kampinis Horizontalusis Kairinis Kampinis su išoriniu sriegiu Taikymas Visus RA-N ventilius galima naudoti

Διαβάστε περισσότερα

= γ. v = 2Fe(k) O(g) k[h. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. t2 t

= γ. v = 2Fe(k) O(g) k[h. Cheminė kinetika ir pusiausvyra. Reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. t2 t Cheminė kineika ir pusiausyra Nagrinėja cheminių reakcijų greiį ir mechanizmą. Cheminių reakcijų meu kina reaguojančių iagų koncenracijos: c ų koncenracija, mol/l laikas, s c = Reakcijos greičio io ()

Διαβάστε περισσότερα

Birželio mėnesio pasiūlymai. Saulės kosmetika

Birželio mėnesio pasiūlymai. Saulės kosmetika Birželio mėnesio pasiūlymai 2016 06 01-2016 06 30-25% KOSMETIKOS PREKĖMS Vaikų kosmetika Kosmetika vyrams Saulės kosmetika Plaukų priežiūros priemonės Veido, kūno priežiūros priemonės Pasiūlymas galioja

Διαβάστε περισσότερα

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA

JONAS DUMČIUS TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA JONAS DUMČIUS (1905 1986) TRUMPA ISTORINĖ GRAIKŲ KALBOS GRAMATIKA 1975 metais rotaprintu spausdintą vadovėlį surinko klasikinės filologijos III kurso studentai Lina Girdvainytė Aistė Šuliokaitė Kristina

Διαβάστε περισσότερα

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 2 turinys plokščių radiatoriai charakteristika...4 plokščių radiatoriai charakteristika... 88 Compact... 10 Ventil Compact 200 mm... 91 Ventil Compact...

Διαβάστε περισσότερα

KOMPENSUOJAMIEJI VAISTAI UŽ MAŽĄ KAINĄ!

KOMPENSUOJAMIEJI VAISTAI UŽ MAŽĄ KAINĄ! Spalio pasiūlymai KOMPENSUOJAMIEJI VAISTAI UŽ MAŽĄ KAINĄ! Nuo Spalio 1 d. įsigaliojus naujam Kompensuojamųjų vaistų kainynui UŽSUKITE Į EUROVAISTINĘ IR PASITIKRINKITE JŪSŲ VAISTO KAINĄ Pasiūlymas galioja

Διαβάστε περισσότερα

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Žemėtvarkos katedra Audrius ALEKNAVIČIUS NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS Metodiniai patarimai Akademija, 2007 UDK 332.6(076) Spausdino UAB Judex, Europos pr. 122, LT-46351

Διαβάστε περισσότερα

PROKALCITONINO TYRIMO REIKŠMĖ DIAGNOZUOJANT SEPSĮ. Dr. Judita Andrejaitienė Kauno medicinos universitetas Kardiochirurgijos klinika

PROKALCITONINO TYRIMO REIKŠMĖ DIAGNOZUOJANT SEPSĮ. Dr. Judita Andrejaitienė Kauno medicinos universitetas Kardiochirurgijos klinika PROKALCITONINO TYRIMO REIKŠMĖ DIAGNOZUOJANT SEPSĮ Dr. Judita Andrejaitienė Kauno medicinos universitetas Kardiochirurgijos klinika Sepsio apibrėžimas ACCP/SCCM Consensus Conference 1992 Sisteminio uždegiminio

Διαβάστε περισσότερα

Veterinarinės paskirties pašarų papildai, aminorūgštys, vitaminai, mineralai. Produktai, kuriais Jūs galite pasitikėti!

Veterinarinės paskirties pašarų papildai, aminorūgštys, vitaminai, mineralai. Produktai, kuriais Jūs galite pasitikėti! Veterinarinės paskirties pašarų papildai, aminorūgštys, vitaminai, mineralai Produktai, kuriais Jūs galite pasitikėti! Turinys: I. Geriamieji tirpalai Aminogrow Oral... 3 Betasol-C Oral... 4 Carnitonic

Διαβάστε περισσότερα

Spalis, 2015 LAIMĖS VALANDOS. Kiekvieną dieną 8-9 val. ir val. * Perkant. prekes

Spalis, 2015 LAIMĖS VALANDOS. Kiekvieną dieną 8-9 val. ir val. * Perkant. prekes Nuskenuok QR kodą......ir sužinok daugiau! Spalis, 2015 LAIMĖS VALANDOS Kiekvieną dieną 8-9 val. ir 14-15 val. * 20 % 25 % 30 % Perkant 1 prekę Perkant 2 prekes Perkant 3 ir daugiau prekių Informaciją

Διαβάστε περισσότερα

Kurį bazinį insuliną pasirinkti

Kurį bazinį insuliną pasirinkti Kurį bazinį insuliną pasirinkti g y d y t o j u i p r a k t i k u i L. Zabulienė, Vilniaus universitetas, Vilniaus Karoliniškių poliklinika Cukrinis diabetas (CD) yra viena sparčiausiai plintančių ligų

Διαβάστε περισσότερα

Matavimo vienetų perskaičiavimo lentelės

Matavimo vienetų perskaičiavimo lentelės Matavimo vienetų perskaičiavimo lentelės Matavimo vieneto pavadinimas Santrumpa Daugiklis Santrumpa ILGIO MATAVIMO VIENETAI Perskaičiuojamo matavimo Pavyzdžiui:centimetras x 0.3937 = colis centimetras

Διαβάστε περισσότερα

Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras VITAMINŲ ATMINTINĖ

Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras VITAMINŲ ATMINTINĖ Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras VITAMINŲ ATMINTINĖ VANDENYJE TIRPŪS VITAMINAI RIEBALUOSE TIRPŪS VITAMINAI Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Vitaminai yra biologiškai

Διαβάστε περισσότερα

ETA-07/0110. Europos techninis liudijimas. Europos techninių liudijimų organizacija. Prekybinis pavadinimas. Ul. Stolarska 8 PL Żywiec

ETA-07/0110. Europos techninis liudijimas. Europos techninių liudijimų organizacija. Prekybinis pavadinimas. Ul. Stolarska 8 PL Żywiec Europos techninis liudijimas ETA-07/0110 Prekybinis pavadinimas Liudijimo savininkas Statybos produkto rūšis ir paskirtis BOLIX S BOLIX S.A. Ul. Stolarska 8 PL 34-300 9710 Żywiec Sudėtinės išorės šilumos

Διαβάστε περισσότερα

PAPILDOMA INFORMACIJA

PAPILDOMA INFORMACIJA PAPILDOMA INFORMACIJA REKOMENDACIJOS, KAIP REIKIA ĮRENGTI, PERTVARKYTI DAUGIABUČIŲ PASTATŲ ANTENŲ ŪKIUS, KAD BŪTŲ UŽTIKRINTAS GEROS KOKYBĖS SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS SIGNALŲ PRIĖMIMAS I. BENDROSIOS

Διαβάστε περισσότερα

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009 1 Integriniai diodai Integrinių diodų pn sandūros sudaromos formuojant dvipolių integrinių grandynų tranzistorius. Dažniausiai integriniuose grandynuose kaip diodai naudojami tranzistoriniai dariniai.

Διαβάστε περισσότερα

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą

Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC 60364-6 standartą TURINYS 1. Įžanga 2. Standartai 3. Iki 1000V įtampos skirstomojo tinklo sistemos 4. Kada turi būti atliekami bandymai?

Διαβάστε περισσότερα

Liepos mėnesio pasiūlymai

Liepos mėnesio pasiūlymai Liepos mėnesio pasiūlymai 2016 07 01-2016 07 31 Su EUROVAISTINĖS kortele iki MAISTO PAPILDAMS JUDĖJIMUI Sąnariams Kremzlėms Kaulams Raumenims Pasiūlymas galioja 2016 07 01 2016 07 31 perkant vaistinėje,

Διαβάστε περισσότερα

VISOMS PREKĖMS KASDIEN IKI 13:00 IKI 15:00 VAL m. reklaminis leidinys Nr. 7(117) Galioja

VISOMS PREKĖMS KASDIEN IKI 13:00 IKI 15:00 VAL m. reklaminis leidinys Nr. 7(117) Galioja VISOMS PREKĖMS 30 - % KASDIEN 13:00 15:00 VAL. *Pasiūlymas galioja kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius), atsižvelgiant į vaistinių Camelia darbo laiką. Nuolaidos (maisto papildams -30 %, kosmetikai

Διαβάστε περισσότερα

-20 % liepa. mӧller's omega-3 extra Maisto papildas, 76 kapsulės MÖLLER S aukščiausios kokybės žuvų taukų produktai.

-20 % liepa. mӧller's omega-3 extra Maisto papildas, 76 kapsulės MÖLLER S aukščiausios kokybės žuvų taukų produktai. 2013 liepa Altermed Panthenol kosmetika švelniai rūpinasi ir efektyviai atkuria! Altermed Panthenol produktai tai efektyviai veančios priemonės, sudėtyje turinčios daug D-pantenolio, vitaminų A, E ir F

Διαβάστε περισσότερα

lt, Red. 4. GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas

lt, Red. 4. GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas 2750 515-137 lt, Red. 4 GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas Originali instrukcija Šiame dokumente pateikta informacija yra bendrojo pobūdžio ir neapima visų galimų

Διαβάστε περισσότερα

201_ m... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE

201_ m... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE 2 priedo 5 priedėlis 201_ m....... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Technologinės patalpos patalpos,

Διαβάστε περισσότερα

Išorinės duomenų saugyklos

Išorinės duomenų saugyklos Išorinės duomenų saugyklos HDD, SSD, sąsajos 5 paskaita Išorinė atmintis Ilgalaikiam informacijos (programų ir duomenų) saugojimui kompiuteriuose naudojami: standieji diskai; lankstieji diskeliai (FDD);

Διαβάστε περισσότερα

PIRMO VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO LIETUVOS MOKYKLOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR VEIKSMINGUMO VERTINIMO, APIMANČIO 2010 M. RUGPJŪČIO 1D.

PIRMO VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO LIETUVOS MOKYKLOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR VEIKSMINGUMO VERTINIMO, APIMANČIO 2010 M. RUGPJŪČIO 1D. PIRMO VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO LIETUVOS MOKYKLOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR VEIKSMINGUMO VERTINIMO, APIMANČIO 2010 M. RUGPJŪČIO 1D. 2011 M. LIEPOS 31 D. LAIKOTARPĮ, ATASKAITOS SANTRAUKA Vadovaujantis

Διαβάστε περισσότερα

Termochemija. Darbas ir šiluma.

Termochemija. Darbas ir šiluma. Termochemija. Darbas ir šiluma. Energija gyvojoje gamtoje. saulės šviesa CO 2 H 2 O O 2 gliukozė C 6 H 12 O 6 saulės šviesa Pavyzdys: Fotosintezė chloroplastas saulės 6CO 2 + 6H 2 O + šviesa C 6 H 12 O

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠ. 1 ΛΥΣΣΑΝΔΡΗ ΣΟΦΙΑ ΧΑΜΠΗΣ Α1 108400011 ΑΠΟΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ _ 2 ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α1 108400021 ΑΠΟΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ _ 3 ΤΣΙΜΠΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α1 108400031 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas. Wavin OPTIMA. Wavin vidaus kanalizacijos sistema. Tinkamiausi sprendimai. vidaus kanalizacijos projektams

Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas. Wavin OPTIMA. Wavin vidaus kanalizacijos sistema. Tinkamiausi sprendimai. vidaus kanalizacijos projektams Wavin Baltic 2008 vasaris Wavin OPTIMA Naudojimo instrukcija ir gaminių katalogas Wavin vidaus kanalizacijos sistema Tinkamiausi sprendimai vidaus kanalizacijos projektams Turinys Sistema, PVC vamzdžių

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ TOY ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg /ml οφθαλμικές σταγόνες, εναιώρημα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml εναιωρήματος

Διαβάστε περισσότερα

Trombocitopenija dėl trombocitų sunaudojimo, destrukcijos. Parengė: gyd. rezidentė Bertašiūtė Agnė

Trombocitopenija dėl trombocitų sunaudojimo, destrukcijos. Parengė: gyd. rezidentė Bertašiūtė Agnė Trombocitopenija dėl trombocitų sunaudojimo, destrukcijos Parengė: gyd. rezidentė Bertašiūtė Agnė Trombocitų kinetika Kaulų čiulpuose kiekvienas megakariocitas pagamina apie 1000-5000 trombocitų. Sveikų

Διαβάστε περισσότερα

Cukrinio diabeto komplikacijos. pirmo tipo diabetas Antro tipo diabetu Statistika Rizikos veiksniai susirgti cukriniu diabetu:

Cukrinio diabeto komplikacijos. pirmo tipo diabetas Antro tipo diabetu Statistika Rizikos veiksniai susirgti cukriniu diabetu: Cukrinio diabeto komplikacijos. Parengė Oksana Meškienė Cukrinis diabetas tai liga, kai sutrinka organizmo mechanizmai, palaikantys normalią kraujo gliukozės koncentraciją. Sergant diabetu, gliukozės kiekis

Διαβάστε περισσότερα

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 ESI4500LOX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41

ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41 ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

T U R I N Y S. Žmogus 3. Pavasarį pasitinkant

T U R I N Y S. Žmogus 3. Pavasarį pasitinkant SPECIALIZUOTAS ŽURNALAS PROFILAKTINĖS MEDICINOS, PSICHOLOGIJOS IR SVEIKATOS TEMOMIS 2006 Nr. 3 Kaina 4.44 Lt Prenumeratoriams 3.25 Lt T U R I N Y S Pavasarį pasitinkant Naujiena! Radio laida Sveikas zmogus

Διαβάστε περισσότερα

TERMOCHEMIJA. Cheminių bei fizikinių procesų energetinius pokyčius, jų kryptį bei vyksmo sąlygas nagrinėja cheminė termodinamika.

TERMOCHEMIJA. Cheminių bei fizikinių procesų energetinius pokyčius, jų kryptį bei vyksmo sąlygas nagrinėja cheminė termodinamika. Cheminių bei fizikinių procesų energetinius pokyčius, jų kryptį bei vyksmo sąlygas nagrinėja cheminė termodinamika. TERMOCHEMIJA Termodinamikos dalis, nagrinėjanti cheminių reakcijų šiluminius efektus,

Διαβάστε περισσότερα

-20 % -40 % -35 % -40 % -40 % 1+1. ypatingi pasiūlymai. Visoms burnos priežiūros priemonėms sausis. iki

-20 % -40 % -35 % -40 % -40 % 1+1. ypatingi pasiūlymai.  Visoms burnos priežiūros priemonėms sausis. iki 2015 sausis Visoms burnos priežiūros priemonėms Su BENU Kliento kortele arba Mano RIMI kortele ypatingi pasiūlymai 1+1-35 % visiems probiotikams Su BENU Kliento kortele arba Mano RIMI kortele imunitetui

Διαβάστε περισσότερα

EWF 1497 HDW2. EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 2 LT Skalbyklė Naudojimo instrukcija 32

EWF 1497 HDW2. EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 2 LT Skalbyklė Naudojimo instrukcija 32 EWF 1497 HDW2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 2 LT Skalbyklė Naudojimo instrukcija 32 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Διαβάστε περισσότερα

įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas). UAB Autofortas, 9-ojo Forto g. 60A Kaunas, Andrius Čiuprinskas tel. Nr.

įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas). UAB Autofortas, 9-ojo Forto g. 60A Kaunas, Andrius Čiuprinskas tel. Nr. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA Planuojamos ūkinės veiklos atranka atliekama remiantis: Lietuvos Respublikos

Διαβάστε περισσότερα

1 iš 8 RIBOTO NAUDOJIMO M. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Pagrindinė sesija. I dalis

1 iš 8 RIBOTO NAUDOJIMO M. CHEMIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Pagrindinė sesija. I dalis iš 8 RIBT NAUDJIM PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 00 m. birželio 0 d. įsakymu 6.-S- 00 M. EMIJS VALSTYBINI BRANDS EGZAMIN UŽDUTIES VERTINIM INSTRUKIJA Pagrindinė sesija I dalis Kiekvienas

Διαβάστε περισσότερα

Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos fakultetas. Algirdas Ma iulis. Duomenu tyrimas. Paskaitu konspektas

Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos fakultetas. Algirdas Ma iulis. Duomenu tyrimas. Paskaitu konspektas Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos fakultetas Algirdas Ma iulis Duomenu tyrimas Paskaitu konspektas 2011 Turinys Ivadas 5 1 Pagrindines tikimybiu teorijos ir informacijos teorijos s vokos

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G PRO VITOCAL 300-W PRO. specialistui

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G PRO VITOCAL 300-W PRO. specialistui Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocal 300-G Pro Tipas BW 301.A090 iki 302.A250 Vitocal 300-W Pro Tipas WW 301.A125 iki 302.A300 Galiojimo nuorodos žr. paskutinį puslapį VITOCAL

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujiniai kondensaciniai įrenginiai

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujiniai kondensaciniai įrenginiai Dujiniai kondensaciniai įrenginiai 6720808118 (2015/08) LT 6 720 806 997-000.1TD Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3 Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Įžanga Įžanga Mielas (-a) kliente,

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco

Montavimo ir naudojimo vadovas Išmanusis radiatorių termostatas eco Montavimo ir naudojimo vadovas Montavimo vadovas Montavimo vadovas 1. Montavimas 1.1 Atpažinkite eco termostatą...4 1.2 Pakuotėje...4 1.3 Ventilių adapterių apžvalga...5 1.4 Tinkamo adapterio montavimas...6

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo instrukcija

Montavimo instrukcija Montavimo instrukcija Kietojo kuro šildymo katilas 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Galios diapazonas nuo 13,5 kw iki 45 kw 6 720 802 325 (2011/11) LT Turinys Turinys 1 Simbolių paaiškinimas ir

Διαβάστε περισσότερα

Prostatos vėžio epidemija

Prostatos vėžio epidemija Laikraščio partneris 2005 m. kovas gegužė 6 Numeryje: 2 psl. Kaip vyksta pirmoji atrankinė sveikatos patikra Lietuvoje Kiekvienas Vilniaus gyventojas gali tapti savanoriu ES struktūrinių fondų iš dalies

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙ ΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ Κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKOS MITYBOS SKATINIMAS

MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKOS MITYBOS SKATINIMAS SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKOS MITYBOS SKATINIMAS Metodinė-informacinė medžiaga, skirta visuomenės sveikatos priežiūros specialistams Vilnius, 2014 2 Parengė:

Διαβάστε περισσότερα

ATSITIKTINIAI PROCESAI. Alfredas Račkauskas. (paskaitų konspektas 2014[1] )

ATSITIKTINIAI PROCESAI. Alfredas Račkauskas. (paskaitų konspektas 2014[1] ) ATSITIKTINIAI PROCESAI (paskaitų konspektas 2014[1] ) Alfredas Račkauskas Vilniaus universitetas Matematikos ir Informatikos fakultetas Ekonometrinės analizės katedra Vilnius, 2014 Iš dalies rėmė Projektas

Διαβάστε περισσότερα

Matematinės analizės konspektai

Matematinės analizės konspektai Matematinės analizės konspektai (be įrodymų) Marius Gedminas pagal V. Mackevičiaus paskaitas 998 m. rudens semestras (I kursas) Realieji skaičiai Apibrėžimas. Uždarųjų intervalų seka [a n, b n ], n =,

Διαβάστε περισσότερα

Skaitmeninis tachografas DTCO 1381

Skaitmeninis tachografas DTCO 1381 Skaitmeninis tachografas DTCO 1381 Versijos 2.0 2.1 Vartotojo vadovas savininkui ir vairuotojui DTCO SmartLink (galima funkcija) www.dtco.vdo.com Duomenys apie leidinį Gerbiamieji vartotojai, Skaitmeninis

Διαβάστε περισσότερα

ALIUMINIO SUVIRINIMO PROBLEMOS

ALIUMINIO SUVIRINIMO PROBLEMOS ÞURNALAS APIE SUVIRINIMO TECHNOLOGIJAS IR MEDÞIAGAS Nr.1 2001 m. OK AUTROD 12.50 IR 12.63 ECOMIG MIG/MAG SUVIRINIMO GALUTINË TECHNOLOGINË NAUJOVË ALIUMINIO SUVIRINIMO ÁRANGA ALIUMINIO SUVIRINIMO PROBLEMOS

Διαβάστε περισσότερα

BchI BIOCHEMIJOS INSTITUTAS

BchI BIOCHEMIJOS INSTITUTAS EUROPOS SĄJUNGA BchI BIOCHEMIJOS INSTITUTAS Kurkime ateitį drauge! Praktiniai mokymai "Peptidų skirstymas dviejų dimensijų chromatografine "offline" sistema: jonų mainų ir atvirkščių fazių chromatografija"

Διαβάστε περισσότερα

23 PENSIJŲ SISTEMŲ REFORMA: DEMOGRAFIJA, KITOS PRIEŽASTYS IR REFORMŲ MITAI

23 PENSIJŲ SISTEMŲ REFORMA: DEMOGRAFIJA, KITOS PRIEŽASTYS IR REFORMŲ MITAI 23 PENSIJŲ SISTEMŲ REFORMA: DEMOGRAFIJA, KITOS PRIEŽASTYS IR REFORMŲ MITAI 23.1 Gresiančios fiskalinės krizės priežastys 23.2 Pensijų finansavimo sistemų ekvivalentiškumas: pensijų krizės anatomija 23.2.1

Διαβάστε περισσότερα

VALSTYBINIS APLINKOS SVEIKATOS CENTRAS LIETUVOS VAIKŲ APLINKOS IR SVEIKATOS RODIKLIAI

VALSTYBINIS APLINKOS SVEIKATOS CENTRAS LIETUVOS VAIKŲ APLINKOS IR SVEIKATOS RODIKLIAI VALSTYBINIS APLINKOS SVEIKATOS CENTRAS LIETUVOS VAIKŲ APLINKOS IR SVEIKATOS RODIKLIAI VILNIUS 2010 Parengė Diana Aleksejevaitė Liuda Ciesiūnienė Aida Laukaitienė Giedrė Namajūnaitė Rasa Varvuolienė 2 3

Διαβάστε περισσότερα

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTAS. Apie prostatos biopsiją Informacija pacientams

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTAS. Apie prostatos biopsiją Informacija pacientams VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTAS Informacija pacientams vilnius 2013 UDK 616.6-07 Ap34 Parengė J. Tamošauskienė Konsultavo A. Vėželis A. Ulys Redagavo G. Pruskuvienė Maketavo I. Petrauskienė

Διαβάστε περισσότερα

Skaitmeninė HD vaizdo kamera

Skaitmeninė HD vaizdo kamera 4-447-519-12(1) Skaitmeninė HD vaizdo kamera Naudojimo instrukcija Žiūrėkite taip pat: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ Turinys Nuo ko pradėti Įrašymas/atkūrimas Vaizdo įrašų ir vaizdų išsaugojimas,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΠΕ Α ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ιπλωµατική Εργασία

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΠΕ Α ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ιπλωµατική Εργασία ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.Π.Μ.Σ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ρ. Α. Χαλουλάκου

Διαβάστε περισσότερα

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA Matavimo priemonių metrologin priežiūra (teisin metrologija) Pagrindin s metrologin s priežiūros (pagal metrologijos įstatymą) rūšys: tipo patvirtinimas pirmin

Διαβάστε περισσότερα

Logamax plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB ik GB i/35 ik GB i

Logamax plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB ik GB i/35 ik GB i Dujinis kondensacinis įrenginys 6720856652 (2015/11) LT 0010005913-003 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Logamax plus GB172-30 ik GB172-35 i/35 ik GB172-42 i Prieš

Διαβάστε περισσότερα

Elektrolitų pusiausvyros sutrikimai: hipokalemija

Elektrolitų pusiausvyros sutrikimai: hipokalemija Elektrolitų pusiausvyros sutrikimai: Jurgita Knašienė LSMU MA Geriatrijos klinika Kalio reikšmė Kalis yra būtinas organizmo homeostazei (Oh ir Uribarri 1999). Pakankamas kalio kiekis maiste turi AKS mažinantį

Διαβάστε περισσότερα

Projektas. Europos Socialinis Fondas

Projektas. Europos Socialinis Fondas EUROPOS SĄJUNGA Europos socialinis fondas KURKIME ATEITĮ DRAUGE! Projektas BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0157 Naujausių gamtos mokslo žinių sklaidos mokytojams tinklas http://gamta.vdu.lt Projektą finansuoja

Διαβάστε περισσότερα

TEDDY Vartotojo vadovas

TEDDY Vartotojo vadovas TEDDY Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TEDDY ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRINĖS OPTIKOS PAGRINDAI

GEOMETRINĖS OPTIKOS PAGRINDAI OPTINĖS SISTEMOS GEOMETRINĖS OPTIKOS PAGRINDAI sites.google.com/site/optinessistemos/ I. ĮVADAS Ženklai geometrinėje optikoje LABAI SVARBU! Fizikinė optika ir geometrinė optika Fizikinė optika - bangų

Διαβάστε περισσότερα

Στροφή στην πρόοδο. Όλες οι ιδιότητες που αναζητάτε σε ένα μέσο καταστολής και προνάρκωσης. Εξαιρετικό προφίλ ασφαλείας. Συμβάλλει στην αποτελεσματική

Στροφή στην πρόοδο. Όλες οι ιδιότητες που αναζητάτε σε ένα μέσο καταστολής και προνάρκωσης. Εξαιρετικό προφίλ ασφαλείας. Συμβάλλει στην αποτελεσματική Όλες οι ιδιότητες που αναζητάτε σε ένα μέσο καταστολής και προνάρκωσης. Εξαιρετικό προφίλ ασφαλείας Αξιοπιστία Συμβάλλει στην αποτελεσματική αναλγησία Μείωση της απαιτούμενης ποσότητας παράγοντα εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Laißkas moteriai alkoholikei

Laißkas moteriai alkoholikei Laißkas moteriai alkoholikei Margaret Lee Runbeck / Autori teis s priklauso The Hearst Corporation Jeigu aß b çiau tavo kaimyn ir matyçiau, kaip tu narsiai ir beviltißkai kovoji su savo negalia, ir kreipçiausi

Διαβάστε περισσότερα

Gaminių kainininkas Kainos galioja nuo 2015 m. gegužės 1 d.

Gaminių kainininkas Kainos galioja nuo 2015 m. gegužės 1 d. Gaminių kainininkas 05 PASTATŲ STATYBINĖ IZOLIACIJA Gaminys SUPERROCK Naudojimas: rūsio sienose betoninėse grindyse ant grunto betoninėse grindyse tarpaukštinėse perdangose TOPROCK SUPER MEGAROCK PLUS

Διαβάστε περισσότερα

HENCO TECHNINIS KATALOGAS

HENCO TECHNINIS KATALOGAS HENCO TECHNINIS KATALOGAS HENCO TECHNINIS KATALOGAS ŠILDYMAS VANDENTIEKIS GRINDINIS ŠILDYMAS LT Page HENCO VAMZDŽIAI HENCO PLASTIKINĖS PRESUOJAMOS PVDF JUNGTYS. STANDARTINIŲ DYDŽIŲ JUNGTYS. DIDELIŲ DYDŽIŲ

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Karšto vandens šildytuvas $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo ir techninės priežiūros darbus, atidžiai

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO BLANKO APRAŠYMO IR PRIVALOMOSIOS FORMOS PATVIRTINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO BLANKO APRAŠYMO IR PRIVALOMOSIOS FORMOS PATVIRTINIMO Suvestinė redakcija nuo 2016-10-19 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 76-2776, i. k. 1052310ISAK001V-186 Nauja redakcija nuo 2013-01-19: Nr. 1V-468, 2012-06-14, Žin. 2012, Nr. 70-3616 (2012-06-23), i.

Διαβάστε περισσότερα

MIKROSCHEMŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ

MIKROSCHEMŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ Romualdas NAVICKAS Vaidotas BARZDĖNAS MIKROSCHEMŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-047 VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas Vilnius Technika

Διαβάστε περισσότερα