ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ"

Transcript

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Σελ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ Σελ ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ Σελ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ Σελ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Σελ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΗΧΟΥ Σελ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΗΨΗ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ Σελ. 12 1

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ιόνιο Πανεπιστήµιο στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ανάπτυξη και εισαγωγή δράσεων τηλεκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία και µετά τη συµµετοχή του στα αντίστοιχα προγράµµατα της Κοινωνίας της Πληροφορίας έχει αναπτύξει και θέτει σε λειτουργία µια αίθουσα τηλεκπαίδευσης στο κτίριο «Καλυψώ», εξοπλισµό τηλεπαρουσίασης στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιονίου Ακαδηµίας και εξοπλισµό τηλεδιασκέψεων. Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστηµίου έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 15, περίπου, φοιτητές/µαθητές, και παρέχει την δυνατότητα διαδραστικής παρακολούθησης και διδασκαλίας µαθηµάτων καθιστώντας εφικτή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Φυσικά ο εξοπλισµός µπορεί παράλληλα να χρησιµοποιηθεί για µονόδροµες τηλεπαρουσιάσεις ή για την κάλυψη µιας τηλεδιάσκεψης. Η αίθουσα εκδηλώσεων της Ιονίου Ακαδηµίας διαθέτει εγκατεστηµένο εξοπλισµό µετάδοσης των εκδηλώσεων και συνεδρίων στο ιαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα να αποθηκευτούν τα µεταδιδόµενα συνέδρια στον εξυπηρετητή «βίντεο κατ απαίτηση» και να ανακαλούνται ασύγχρονα σε µελλοντικές αιτήσεις χρηστών. Επιπλέον, υπάρχει διαθέσιµος και «φορητός» εξοπλισµός ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε χώρο του Πανεπιστηµίου για τη διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων ή και τηλεκπαίδευσης ολιγοµελούς οµάδας. Στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο επιχειρείται µια περιγραφή της χρήσης του εξοπλισµού που βρίσκεται στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης, σε µια προσπάθεια να αποτελέσει και η αίθουσα τηλεκπαίδευσης ένα σύγχρονο εργαλείο στη διάθεση των διδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστηµίου και των φοιτητών του. 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η αίθουσα είναι άρτια εξοπλισµένη προκειµένου να µπορεί να λειτουργεί και απλά ώς «σταθµός» παρακολούθησης µιας τηλεδιάσκεψης, αλλά και ως «σταθµός» εκποµπής µιας τηλεδιάλεξης, καλύπτοντας έτσι τις πιθανές ανάγκες των ενδιαφερόµενων µελών ΕΠ και γενικότερα των όποιων ενδιαφεροµένων. Συγκεκριµένα, η αίθουσα περιλαµβάνει: Α) δύο κάµερες (µια στο εµπρόσθιο και µία στο πίσω µέρος της αίθουσας) οι οποίες καλύπτουν κοινό και οµιλητή αντίστοιχα. Η εναλλαγή ανάµεσα στις δύο κάµερες γίνεται µε τη χρήση ανάλογου επιλογέα ο οποίος έχει τη δυνατότητα να «φιλοξενήσει» δύο ακόµη κάµερες. Β) πλήρη µικροφωνική εγκατάσταση (διατίθενται τόσο ενσύρµατα/επιτραπέζια µικρόφωνα, οσο και ασύρµατα, τα οποία διευκολύνουν πολλές φορές τόσο το κοινό, όσο και τον οµιλητή/διδάσκοντα). Η λειτουργία της µικροφωνικής εγκατάστασης συντονίζεται µε τη χρήση κατάλληλης κονσόλας ήχου, που βρίσκεται στην αίθουσα και περιγράφεται στην παράγραφο 4. Γ) έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC) ο οποίος περιλαµβάνει το απαραίτητο υλικό και λογισµικό προκειµένου να επιτευχθεί η σύνδεση µε τους αποµακρισµένους «σταθµούς» και να 2

4 διεξαχθεί µία τηλεδιάσκεψη. Λεπτοµέρειες για τη χρήση του απαραίτητου υλικού και λογισµικού θα δωθούν παρακάτω. ) µία συσκευή προβολής (projector) η οποία διευκολύνει την παρακολούθηση της τηλεδιάσκεψης. Ε) και τέλος έναν ασπροπίνακα (whiteboard) ο οποίος διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για άµεση ψηφιοποίηση των περιεχοµένων του ώστε να µπορεί να µεταδοθεί οτιδήποτε γράφεται πάνω σε αυτόν. 3. ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ Για τη διεξαγωγή µιας τηλεδιάσκεψης ο χρήστης της αίθουσας θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τόσο την υλοτεχνική υποδοµή της αίθουσας όσο και το απαραίτητο λογισµικό που διατίθεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της αίθουσας. Συγκεκριµενα κατά τη διάρκεια µιας τηλεδιάσκεψης η σύνδεση µε τους αποµακρυσµένους σταθµούς επιτυγχάνεται µε τη χρήση του προγράµµατος Vpoint. Η λειτουργία του προγράµµατος αυτού, καθώς και η ακριβής διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί περιγράφονται παρακάτω. 3.1 ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ Η εφαρµογή VPoint αποτελεί ουσιαστικά το πρόγραµµα µέσω του οποίου γίνεται η κλήση στους αποµακρυσµένους σταθµούς, προκειµένου να επιτευχθεί µία σύνδεση εικόνας και ήχου. Για την εκκίνηση της εφαρµογής υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας του PC. Εικονίδιο εκκίνησης VPoint Με το άνοιγµα της εφαρµογής συναντάµε το παρακάτω παράθυρο. Παράθυρο εκκίνησης εφαρµογής VPoint 3

5 Από το παράθυρο αυτό εκτελούµε τις κλήσεις µας. Στο µέσο του παραθύρου, στην περιοχή που στην παραπάνω εικόνα καλύπτεται µε µπλέ χρώµα, θα πρέπει να βλέπουµε την εικόνα που καταγράφει µία από τις δύο κάµερες τις αίθουσας (ανάλογα ποια έχουµε επιλέξει). Η εικόνα αυτή αποτελεί και την εικόνα που αποστέλουµαι στους αποµακρυσµένους σταθµούς, µε τους οποίους συνδεόµαστε. Για να επιτύχουµε τη σύνδεση αυτή αρκεί να εκτελλέσουµε µία κλήση προς τον σταθµό µε τον οποίο επιθυµούµε να συνδεθούµε, εισάγοντας τον κατάλληλο αριθµό κλήσης (µας παρέχεται κάθε φορά από τους υπεύθυνους του αποµακρυσµένου σταθµού) στο άσπρο πλαίσιο στο πάνω µέρος του παραθύρου και πατώντας στη συνέχεια το κουµπί DIAL. Αριθµός Κλήσης Dial Button Ο αριθµός κλήσης µπορεί να είναι είτε µια διεύθυνση ΙΡ της µορφής xxx.xxx.xxx.xxx είτε κάτι σαν αριθµός τηλεφώνου (όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα) ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί ένα «κωδικό» όνοµα µιας ΙΡ διεύθυνσης. Μετά την επιλογή του κουµπιού DIAL εµφανίζεται στην οθόνη µας το παρακάτω παράθυρο το οποίο µας δείχνει ότι µία κλήση µας βρίσκεται σε εξέλιξη. Το παράθυρο αυτό θα εξαφανιστεί τη στιγµή που η κλήση µας θα γίνει αποδεκτή από τον καλούµενο σταθµό. Παράθυρο «Κλήση σε Εξέλιξη» Μετά την αποδοχή της κλήσης µας από τον καλούµενο το παράθυρο του VPoint θα πάρει την παρακάτω µορφή. Στο µέσω της οθόνης, εκεί που αρχικά εµφανιζόταν η εικόνα που κατέγραφε η κάµερα µας, θα εµφανιστεί η εικόνα που καταγράφει και αποστέλει η κάµερα του καλούµενου. Την ίδια στιγµή σε ένα νέο µικρότερο παράθυρο εµφανίζεται η εικόνα που αποστέλλουµε εµείς στον καλούµενο. 4

6 Αποστέλλουσα Εικόνα Παραλειφθήσα Εικόνα Στο σηµείο αυτό ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το µέγεθος του παραθύρου σύµφωνα µε τις δικές του προτιµήσεις. Συγκεκριµένα η εφαρµογή διαθέτει τεσσάρων ειδών προβολές. 1. Mini Mode: Σε ένα µικρό παράθυρο εµφανίζεται µόνο η εικόνα που λαµβάνει ο χρήστης από τον αποµακρυσµένο σταθµό και τα βασικά κουµπιά λειτουργίας. Mini Mode 2. Normal Mode: Το παράθυρο της εφαρµογής έχει τη µορφή που έχουµε περιγράψει παραπάνω. 5

7 3. Large Mode: Το παράθυρο έχει την ίδια ακριβώς µορφή µε την επιλογή Normal Mode, αλλά σε λίγο µεγαλύτερες διαστάσεις. Όταν βρισκόµαστε σε κλήση ουσιαστικά η διαφορά παρατηρείται στο µέγεθος της εικόνας που λαµβάνουµε. 4. Full Screen Mode: Και εδώ το παράθυρο έχει την ίδια µορφή µόνο που η παραλαθφείσα εικόνα καταλαµβάνει ολόκληρη την οθόνη. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο χρήστης θα παρατηρήσει ότι ενεργοποιείται το κουµπί HANG UP στο κάτω µέρος του παραθύρου. Πατώντας το κουµπί αυτό τερµατίζουµε την κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τέλος στο κάτω µέρος του παραθύρου υπάρχουν δύο ακόµη κουµπιά τα οποία ρυθµίζουν τη ροή του εισερχόµενου και του εξερχόµενου ήχου. Συγκεκριµένα το κουµπί µε το µικρόφωνο ανοιγοκλείνει τον εξερχόµενο ήχο, δηλαδή τον ήχο που στέλνουµε µέσω του µικροφώνου µας στον αποµακρυσµένο σταθµο. (Παρατήρηση: µε την επίτευξη της σύνδεσης µε τον αποµακρυσµένο σταθµό πρέπει να κλείσουµε τον εξερχόµενο ήχο πατώντας το κουµπι του µικροφώνου. Όταν επιθυµούµε να µιλήσουµε ενεργοποιούµε τον εξερχόµενο ήχο.). Με ανάλογο τρόπο λειτουργεί και το κουµπί µε το ηχείο, το οποίο ρυθµίζει τον ήχο που λαµβάνουµε από τον αποµακρυσµένο σταθµό. Το κουµπί αυτό το πατάµε µόνο όταν επιθυµούµε να διακόψουµε τη λήψη του ήχου. Mute/Un-mute Microphone Mute/Un-mute Speakers Κατάργηση Κλήσης 3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ Πριν εκτελέσουµε µία κλήση, ακολουθώντας µε τη διαδικασία που περιγράψαµε παραπάνω, θα πρέπει να βεβαιώθούµε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθµίσεις τόσο στην εφαρµογή VPoint όσο και στον υπόλοιπο εξοπλισµό που θα χρησιµοποιήσουµε. Σε αυτή την παράγραφο θα δούµε τις ρυθµίσεις της εφαρµογής VPoint. Για να ανοίξουµε το παράθυρο των ρυθµίσεων στην εφαρµογή αρκεί να πατήσουµε το δεξί βέλος που υπάρχει στο κάτω δεξιά µέρος του παραθύρου της εφαρµογής ή εναλλακτικά στην επιλέξουµε Control και στη συνέχεια Settings. Εκτελώντας µία από τις παραπάνω ενέργειες ανοίγουµε το παράθυρο των ρυθµίσεων που έχει την παρακάτων µορφή. 6

8 Παράθυρο ρυθµίσεων VPoint Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα το παράθυρο των ρυθµίσεων διαθέτει 4 διαφορετικές κατηγορίες ρυθµίσεων. Μία που έχει να κάνει µε τις ρυθµίσεις του δικτύου, µία για τις ρυθµίσεις του υλικού (Εικόνα και Ήχος), µία κατηγορία γενικών ρυθµίσεων και τέλος µία καρτέλα ρυµίσεων των κλήσεων. Όσον αφορά τις ρυθµίσεις των κλήσεων και τις γενικές ρυθµίσεις τις περισσότερες φορές δε χρειάζεται κάποια αλλαγή, οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις αρκούν για τη σωστή λειτουργία της εφαρµογής. Όσον αφορά τις ρυθµίσεις του δικτύου συνήθως διαφέρουν ανάλογα µε τον ποιο καλούµε. Συνίσταται στους χρήστες της αίθουσας να συµβουλεύονται κάποιον από το τεχνικό προσωπικό της αίθουσας για τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Τέλος, όσον αφορά τις ρυθµίσεις του υλικού είναι συγκεκριµένες κάθε φορά, πράγµα που σηµαίνει ότι ο χρήστης µπορεί εύκολα να ελέγξει έαν είναι οι σωστές. Η καρτέλα των ρυθµίσεων του υλικού χωρίζεται µε τη σειρά της σε δύο υποκαρτέλες, µία για τις ρυθµίσεις του ήχου και µία για τις ρυθµίσεις της εικόνας, όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Καρτέλα ρυθµίσεων υλικού 7

9 Όπως προαναφέραµε στην καρτέλα αυτή ρυθµίζουµε τον ήχο και την εικόνα. Ξεκινώντας µε τον ήχο ο χρήστης µπορεί να «τρέξει» τον οδηγό ρύθµισης του ήχου, Tuning Wizard, πατώντας το αντίστοιχο κουµπί. Αφού ξεκινήσει ο οδηγός ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι ρυθµίσεις είναι αυτές που παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα. Πατώντας το κουµπί Επόµενο ο χρήστης µεταβαίνει στην επόµενη οθόνη όπου ρυθµίζεται η ένταση του µικροφώνου του, όπως φαίνεται παρακάτω Πιέστε το πλήκτρο Start 2. ιαβάστε στο µικρόφωνο σας το κείµενο 3. Πιέστε το πλήκτρο Επόµενο Στο σηµείο αυτό έχετε ολοκληρώσει τη ρύθµιση του µικρόφώνου σας. Λεπτοµέρειες που αφορούν τη σύνδεση και λειτουργία του µικροφώνου µε τον ηλεκτρονικό υπο λογιστή περιγράφονται στη σχετική παράγραφο. 3 8

10 Στη συνέχεια ακολουθεί ο καθορισµός των ρυθµίσεων της εικόνας. Οι ρυθµίσεις στην καρτέλα Camera, πρέπει να είναι αυτές που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. Ρυθµίσεις Εικόνας Παρατήρηση: σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτείται επανεκκίνηση της εφαρµογής για να αποθηκευτούν αλλαγές στις ρυθµίσεις, αυτό γίνεται ύστερα από προτροπή της ίδιας της εφαρµογής. Σε περιπτώσεις αντιµετώπισης προβληµάτων να συµβουλεύεστε τους τεχνικούς της αίθουσας. 3.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Για να κάνουµε µια επιτυχή τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να ελέγξουµε έαν υπάρχει σωστή συνδεσµολογία του υλικού που είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης. Με το όρο υλικό αναφερόµαστε κατά κύριο λόγο στις κάµερες, τα µικρόφωνα και τα ηχεία. Σύνδεση Καµερών Όπως έχει αναφερθεί πρωτύτερα η αίθουσα διαθέτει δύο κάµερες, µία στο εµπρός και µια στο πίσω µέρος. Οι κάµερες αυτές είναι συνδεδεµένες µε έναν επιλογέα, ο οποίος µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουµε από ποια κάµερα θα στέλνουµε εικόνα. Συγκεκριµένα ο επιλογέας διαθέτει ένα κουµπί SELECT µε το πάτηµα του οποίου µετακινούµαστε στα 4 διαφορετικά «κανάλια» που διαθέτει. Στον επιλογέα της αίθουσας είναι ενεργά µόνο τα δύο από τα τέσσερα κανάλια και συγκεκριµένα το κανάλι 2, που αντιστοιχεί στην πίσω κάµερα (αυτή που καλύπτει το διδάσκοντα) και το κανάλι 3, που αντιστοιχεί στην εµπρός κάµερα (αυτή που καλύπτει το κοινό.). 9

11 POWER BUTTON SELECT BUTTON Ο επιλογέας διαθέτει στο πίσω µέρος µία έξοδο από όπου, µέσω ενός composite καλωδίου, η εικόνα που καταγράφουν οι κάµερες µεταφέρεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για την ακρίβεια, το composite καλώδιο, που προαναφέραµε συνδέεται στην κάρτα καταγραφής βίντεο (video capture card) του PC. Η κάρτα αυτή είναι τελευταία κάρτα όπως κοιτάµε το πίσω µέρος του PC. Το composite καλώδιο θα πρέπει να συνδέεται στην υποδοχή που έχει την ένδειξη video. ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΚΑΛΩ ΙΟ COMPOSITE Παρατήρηση: έαν µε την εκκίνηση της εφαρµογής VPoint εµφάνίζεται κανονικά εικόνα από µία από τις δύο κάµερες η συνδεσµολογία που περιγράψαµε παραπάνω είναι σωστή και δεν χρειάζεται κανένα έλεγχο. Σε περίπτωση µη εµφάνισης της εικόνας βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας έιναι ανοικτός, ότι έχετε επιλέξει ένα από τα δύο ενεργά κανάλια και ότι οι κάµερες έιναι ανοικτές (πράσινη ένδειξη). Σύνδεση Μικροφώνου Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης διαθέτει µικροφώνικη εγκατάσταση, όπως έχει αναφερθεί, γεγονός που σηµαίνει ότι η διαχείριση των µικροφώνων γίνεται µέσω της κονσόλας του ήχου. Το πως ακριβώς λειτουργεί η κονσόλα θα περιγραφεί σε επόµενη παράγραφο. Αυτό που θα περιγράψουµε εδώ είναι πως πρέπει να συνδέεται η κονσόλα µε το PC προκειµένου να µεταφέρεται ο ήχος κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Η κονσόλα στο πάνω δεξιά µέρος έχει δύο υποδοχές µε τις ενδείξεις Right Left, αυτές αποτελούν τις εξόδους της κονσόλας. Το καλώδιο που συνδέεται στις υποδοχές αυτές πρέπει να καταλήγει στην είσοδο µικροφώνου της κάρτας ήχου του υπολογιστή. Η είσοδος αυτή δεν είναι άλλη από την υποδοχή µε το ροζ χρώµα στο πίσω µέρος του υπολογιστή. 10

12 ΕΙΣΟ ΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΕΙΣΟ ΟΣ ΗΧΕΙΩΝ Σύνδεση Ηχείων Η σύνδεση των ηχείων δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα. Τα ηχεία πρέπει να είναι απλώς συνδεδεµένα στην αντίστοιχη υποδοχή της κάρτας ήχου του υπολογιστή. Η υποδοχή αυτή δεν είναι άλλη από αυτή µε το πράσινο χρώµα. Παρατήρηση: σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο υπολογιστής να είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο του πανεπιστηµίου µε το ανάλογο καλώδιο δικτύου. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΗΧΟΥ Η αίθουσα είναι εξοπλισµένη µε 5 επιτραπέζια και 4 ασύρµατα µικρόφωνα, η διαχείριση των οποίων επιτυγχάνεται µέσω της κονσόλας του ήχου. Ασύρµατα Μικρόφωνα Κάθε ένα ασύρµατο µικρόφωνο συνοδεύεται από ένα δέκτη, ο οποίος λάµβάνει τον ήχο που εκπέµπει το µικρόφωνο και τον µεταφέρει µε τη σειρά του στην κονσόλα του ήχου. Η µεταφορά αυτή γίνεται µέσω του αντίστοιχου καλωδίου. Όσον αφορά την αίθουσα οι δέκτες των ασύρµατων µικροφώνων συνδέονται στην κονσόλα στις θέσεις από 1 έως 4 (µικρές υποδοχές). Η σωστή λειτουργία των ασύρµατων µικροφώνων προϋποθέτει οι δέκτες να είναι ενεργοί και τα µικρόφωνα να είναι εφοδιασµένα µε τις απαραίτητες µπαταρίες. Παρατήρηση: έκτες και µικρόφωνα έχουν κοινά χρώµατα για να γίνεται εύκολα αντιστοίχιση µεταξύ τους. 11

13 ΕΙΣΟ ΟΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΕΞΟ ΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΙΣΟ ΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ MUTE BUTTONS ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ Η κονσόλα διαθέτει για κάθε κανάλι εισόδου διάφορα κουµπιά για την επεξεργασία του εισερχόµενου σε κάθε κανάλι ήχου. Μη θέλοντας να κουράσουµε το χρήστη µε πολλές λεπτοµέρειες θα αρκεστουµε στην περιγραφή των δύο βασικότερων κουµπιών. Στο κάτω µέρος της κονσόλας υπάρχει για κάθε κανάλι ένα κουµπί Mute το οποίο ουσιαστικά ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον εισερχόµενο ήχο στο αντίστοιχο κανάλι εισόδου. Όταν θέλουµε να ενεργοποιήσουµε ένα µικρόφωνο θα πρέπει το Μute να µην είναι πατηµένο, ενώ την ίδια στιγµή θα πρέπει να ισχύει το ακριβώς αντίθετο για τα υπόλοιπα µικρόφωνα που είναι συνδεδεµένα στην κονσόλα. Η χρήση του MUTE είναι ιδιαίτερα σηµαντική όταν χρησιµοποιούµε τα επιτραπέζια µικρόφωνα. Στην περιπτώση των ασύρµατων µικροφώνων τα πράγµατα είναι απλούστερα καθώς τα µικρόφωνα αυτά διαθέτουν δικό τους MUTE, οπότε και απενεργοποιούνται από τον ίδιο το χρήστη τους. Εκτός του MUTE το δεύτερο σηµαντικότερο κουµπί είναι ο ροοστάτης που ρυθµίζει την ένταση του µικροφώνου. Και έδω υπάρχει ένα για κάθε κανάλι εισόδου. Κατά τη σύνδεση µας µε έναν αποµακρυσµένο σταθµό, ίσως χρειαστεί να αυξοµειώσουµε την ένταση του µικροφώνου µας και αυτό επιτυγχάνεται µέσω αυτού του ροοστάτη. Παρατήρηση: καθώς µιλάµε σε ένα µικρόφωνο αναβοσβήνουν οι ενδείξεις στο δεξιό µέρος της κονσόλας. Καλό είναι η ένταση των µικροφώνων να είναι έτσι ρυθµισµένη ώστε όταν µιλάµε σε κανονικό τόνο να µην ανάβουν οι κίτρινες ενδείξεις. 5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΗΨΗ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ Κατά τη διεξαγωγή µιας διάλεξης συνηθίζεται, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο οµίλητης να διαθέτει κάποια παρουσίαση, σε ψηφιακή µορφή, η οποία συνοδεύει τα λεγόµενα του και βοηθάει στην ευκολότερη παρακολούθηση από το κοινό. Στην περίπτωση µιας τηλεδιάσκεψης η ύπαρξη µιας τέτοιας παρουσίασης είναι επίσης επιθυµητή. Το ερώτηµα που τίθεται είναι µε ποιο 12

14 τρόπο ο οµιλητής θα µπορέσει να προβάλει το σύνολο των διαφανειών της παρουσίασης του στους αποµακρυσµένους σταθµούς. Αυτό ακριβώς θα περιγράψουµε σε αυτήν την παράγραφο, πως δηλαδή ο οµιλητής θα «στείλει» την παρουσίαση του στο κοινό και µε ποιο τρόπο το κοινό θα τη λάβει. Αν και υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει αυτή η διεργασία εδώ θα περιγραφεί αυτός που θεωρείται ο απλούστερος και συχνότερα χρησιµοποιούµενος. Η διεργασία που περιγράψαµε παραπάνω επιτυγχάνεται µε τη χρήση µιας κατηγορίας λογισµικού γνωστής ως VNC Server/Viewer (Virtual Network Computing). Το λογισµικό αυτό ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του είτε να «διαθέτουν» σε κοινή θέα την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους (αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση του Server), είτε να αποκτούν οπτική επαφή µε τα περιεχόµενα της επιφάνειας εργασίας ενός αποµακρυσµένου υπολογίστη (αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση του Viewer). Ας εξετάσουµε αρχικά την περίπτωση λήψης διαφανειών, δηλαδή τη χρήση του VNC Viewer. Έστω ότι παρακολουθούµε µια διάλεξη και ο οµιλητής µας ενηµερώνει ότι οι διαφάνειες της παρουσίασης του διατίθενται σε µια ορισµένη ΙΡ διεύθυνση ( xxx.xxx.xxx.xxx). Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή της αίθουσας υπάρχει ένα εικονίδιο εκκίνησης της εφαρµογής Real VNC Viewer, που είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή. Εικονίδιο Εκκίνησης VNC Viewer Επιλέγοντας το εικονίδιο αυτό ανοίγει το παράθυρο που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να εισάγουµε, στο λευκο πλαίσιο, τη διεύθυνση που µας έχει δώσει ο οµιλητής και στη συνέχεια να πατήσουµε ΟΚ. Ο υπολογιστής µας ως «πελάτης» (client) καλεί τον αποµακρυσµένο υπολογιστή, που εκτελεί χρέει «εξυπηρετητή» (server). Όταν ο αποµακρυσµένος υπολογιστής δεκτεί την κλήση µας θα µας ζητήσει να εισάγουµε κάποιο κωδικό πρόσβασης προκειµένου να αποκτήσουµε εικόνα της επιφάνειας εργασίας του. Αυτό γίνεται µέσω ενός παραθύρου που έχει την παρακάτω µορφή. Στο λευκό πλαίσιο µε ένδειξη Password εισάγουµε τον κωδικό ασφαλείας που µας έχει διατεθεί από τον οµιλητή. Στη συνέχεια πατάµε ΟΚ. Στην οθόνη µας ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο εµφανίζονται τα περιεχόµενα της επιφάνειας εργασίας του αποµακρυσµένου υπολογιστή. 13

15 Ο οµιλητής «τρέχοντας» την παρουσίαση του στον υπολογιστή του, την ίδια στιγµή την κάνει διαθέσιµη σε όλους τους αποµακρυσµένους σταθµούς που τον παρακολουθούν. Έχοντας περιγράψει το πως λειτουργεί ο VNC Viewer είναι πολύ απλό να κατανοήσουµε το πως προβάλουµε εµείς διαφάνειες µέσω του VNC Server όταν είµαστε οµιλητές. Συγκεκριµένα στον υπολογιστή της αίθουσας έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθµίσεις για τη λειτουργία του VNC Server, ο χρήστης το µόνο που έχει να κάνει είναι να ξεκινήσει τη λειτουργία του. Αυτό γίνεται πολύ απλά ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. Ο χρήστης αρχικά από το µενού Εναρξη επιλέγει Προγράµµατα, στη συνέχεια RealVNC, ύστερα VNC Server 4(Service-Mode) και τέλος Start VNC Service. Ύστερα από µερικά δευτερόλεπτα η υπηρεσία τοπυ VNC Server έχει ξεκινήσει και οι αποµακρυσµένοι χρήστες µπορούν να συνδεθούν. Για την επιβεβαίωση της σωστής εκκίνησης της υπηρεσίας ελέγχουµε εάν έχει προστεθεί το ανάλογο εικονίδιο στο κάτω δεξιά µέρος της οθόνης µας. ιαδικασία Ενεργοποίησης Υπηρεσίας VNC Server Εικονίδιο Υπηρεσίας VNC Server Με την ολοκλήρωση της διάλεξης συνίσταται ο χρήστης να απενεργοποιήσει την υπηρεσία VNC Server. Αυτό γίνεται ακολουθώντας την προαναφερθείσα διαδικασία µόνο που στο τέλος επιλέγουµε Stop VNC Service. Παρατήρηση: ο VNC Server έχει ρυθµιστεί µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι αποµακρυσµένοι χρήστες να µην έχουν καµία δυνατότητα να παρέµβουν στο υπολογιστή µας, παρά µόνο να δούν αυτά που προβάλονται στην οθόνη του. Τέλος αναφέρεται ότι η διεύθυνση του VNC Server ειναι και ο κωδικός ασφαλείας ionio. 14

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Περιεχόμενα Περιβάλλον Εφαρμογής... 3 1. Σύνδεση... 3 2. Κατάσταση Σύνδεσης... 3 3. Συνδεδεμένοι Χρήστες... 4 4. Συμμετέχοντες... 4 Διάταξη Push to

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 Πλήκτρα Χειρισµού Συσκευής 1093/016 Θύρα USB για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης ΜΟΝΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ποντίκι συνδέεται στην θύρα USB στο πίσω µέρος της συσκευής Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υποσυστηµάτων αίθουσας τηλεδιάσκεψης. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής

Περιγραφή υποσυστηµάτων αίθουσας τηλεδιάσκεψης. Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής Περιγραφή υποσυστηµάτων αίθουσας τηλεδιάσκεψης Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Πληροφορικής Περιεχόµενα (1) Εικόνα Κάµερες DVD Recorder/Player Οπτικοποιητής Οθόνες Plasma Προβολέας Ήχος Μικρόφωνα επιτραπέζια

Διαβάστε περισσότερα

Manual Prolink. Αυτόµατη Απενεργοποίηση. Για να ενεργοποιήσετε το πεδιόµετρο, φυσικά πατάτε το πλήκτρο

Manual Prolink. Αυτόµατη Απενεργοποίηση. Για να ενεργοποιήσετε το πεδιόµετρο, φυσικά πατάτε το πλήκτρο Manual Prolink Το παρόν manual αναφέρεται συγκεκριµένα για το Prolink-4. Όµως παρουσιάζοντας τις βασικές µόνο λειτουργίες του πεδιοµέτρου, το εγχειρίδιο αυτό θα φανεί χρήσιµο και στους χρήστες των Prolink-2

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS 98...3 1. ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM...3 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ HUB

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ HUB ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ HUB Όταν θέλουµε να συνδέσουµε µεταξύ τους δύο υπολογιστές, δεν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσουµε Hub. Τα υλικά που χρειαζόµαστε είναι απλά ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

0 Οδηγίες σύνδεσης στο Π.Σ. - Λειτουργικό Σύστηµα Win XP 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σύνδεση του netmod µε τον Η/Υ... 5 3. Εγκατάσταση του netmod σε windows XP... 8 4 Οδηγίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση

Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση Η πιο κοινή µέθοδος για να διαβάσoυµε E-mail είναι η αποµακρυσµένη σύνδεση τερµατικού (telnet), κατά την οποία συνδέετε ο προσωπικός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ FC 35 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΕΙΑΚΗ TFT LCD ΟΘΟΝΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕΝΟΥ ΑΓΚΥΣΤΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΦΩΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οι συμμετέχοντες συνίσταται να έχουν καλή γνώση και κατανόηση του σύντομου οδηγού. Eπιπλέον υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Λειτουργιών BBB

Διαχείριση Λειτουργιών BBB Διαχείριση Λειτουργιών BBB Στη συνέχεια θα βρείτε μια χαρτογράφηση και ανάλυση των λειτουργιών του λογισμικού τηλεκπαίδευσης, χρήσιμες για την διεξαγωγή του μαθήματος και τις σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Οδηγός για Ρυθμίσεις μικροφώνου και ηχείου WHITEBOARD Διαδραστικός πίνακας VIDEO & ΗΧΟΣ Ενεργοποίηση και ρύθμιση κάμερας, ηχείων, μικροφώνου Ζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου

παράθυρα ιδακτικό υλικό µαθητή Πλήκτρα για να το παράθυρο Λωρίδα τίτλου Πλαίσιο παραθύρου ιδακτικό υλικό µαθητή παράθυρα Κατά τη διάρκεια της µελέτης µας γράφουµε και διαβάζουµε, απλώνοντας πάνω στο γραφείο τετράδια και βιβλία. Ξεκινώντας ανοίγουµε αυτά που µας ενδιαφέρουν πρώτα και συνεχίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Λειτουργίες νέων τηλεφωνικών συσκευών Τα τηλεφωνικά κέντρα που απαρτίζουν το νέο δίκτυο φωνής προσφέρουν προηγµένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Υποέργο 5 Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ - εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης Υλοποίηση Δράσης Α2 ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Εξελιγμένων Υπηρεσιών Βίντεο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync

MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync MEGASOFT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθµίσεων Συγχρονισµού PrismaWin Pos Sync Ρυθµίσεις Συγχρονισµού Pos Sync Η διαδικασία του συγχρονισµού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το BackOffice. Βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 (Για όλα τα Λειτουργικά Συστήματα) Το Jitsi (πρώην SIP Communicator) είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας με ήχο/εικόνα και chat που υποστηρίζει πρωτόκολλα επικοινωνίας SIP, XMPP/Jabber,

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP

Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Windows XP 2.1 Windows XP 1. Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήµατος της Microsoft, των Microsoft Windows. Είναι ο διάδοχος των Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Στις επόµενες παραγράφους περιγράφουµε τα βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ο τελικός χρήσης για µια αντιπροσωπευτική οµάδα λειτουργικών συστηµάτων ώστε να συνδεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατά τη διάρκεια της χρόνιας 2002-2003, τα σχολεία εξοπλίστηκαν µε υπολογιστές µάρκας ARROW

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α)Εγκατάσταση του προγράµµατος

Α)Εγκατάσταση του προγράµµατος Α)Εγκατάσταση του προγράµµατος 1)Βασική προυπόθεση για την εγκατάσταση της εφαρµογής σε pda που έχουν λειτουργικό σύστηµα windows mobile είναι η εγκατάσταση στον τοπικό υπολογιστή µας του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME CU-SEEME A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Cu-SeeMe είναι ένα πρόγραµµα Video Conference που σας επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ζωντανή τάξη μαθήματος

Ζωντανή τάξη μαθήματος Ζωντανή τάξη μαθήματος Οδηγός Χρήσης Εκπαιδευόμενου Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπρομηθέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ... 2 1.1 Εισαγωγή... 4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΤΑΞΗΣ... 5 2.1 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ Συμβουλές για ομαλότερη διεξαγωγή του μαθήματος 1. Για την σωστή παρακολούθηση των συμμετεχόντων είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν ακουστικά κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κάθε ΝΟΔΕ παραλαμβάνει: 1. Ενάν αριθμό συσκευών (tablets), θηκών και πληκτρολογίων (άλλες αποστολές έχουν πληκτρολόγια ενσωματωμένα στη θήκη, άλλες έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ BLUETOOTH ΜΕΣΩ I-PHONE

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ BLUETOOTH ΜΕΣΩ I-PHONE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ BLUETOOTH ΜΕΣΩ I-PHONE Οδηγός Χρήσης Προετοιμάστε την κινητή συσκευή: 1.Κατεβάστε το i.pets app από το κατάστημα του διαδικτύου ή από την ιστοσελίδα της Samsung 2.Εγκαταστήστε

Διαβάστε περισσότερα

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer Packet Tracer Το Packet Tracer είναι ένα πρόγραµµα που προσοµοιώνει τη λειτουργία ενός δικτύου και των πρωτοκόλλων µε τα οποία λειτουργεί. Αναπτύχθηκε από τον Dennis Frezzo και την οµάδα του στη Cisco

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 Σύνδεση του netmod me ton Η/Υ... 3 Εγκατάσταση του netmod σε win 9x/me... 5 Εγκατάσταση µε υποστήριξη pnp... 5 Χειροκίνητη εγκατάσταση netmod...10 Οδηγίες σύνδεσης στο

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Mobile Broadband

Vodafone Mobile Broadband Βήµα Βήµα Εγκατάσταση λογισµικού Vodafone Mobile Broadband έκδοση 10.2 Ιούλιος 2011 Σηµαντική σηµείωση Προσοχή! Οι νεότεροι εξοπλισµοί (USB modem) περιλαµβάνουν την εφαρµογή 10.x (στηνσύντοµηέκδοση- lite

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ Ι GR 1. Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό Οδηγίες για το BBB Για τη συμμετοχή σας στις τηλεδιασκέψεις της υπηρεσίας meeting.sch.gr που θα διεξαγονται μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton, θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WINDOWS MOVIE MAKER

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WINDOWS MOVIE MAKER ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WINDOWS MOVIE MAKER Το πρόγραµµα windows movie maker είναι ένα εύκολο στη χρήση πρόγραµµα µοντάζ το οποίο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για να φτιάξουµε τις δικές

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗΣ» ΕΚ ΟΣΗΣ ASP

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗΣ» ΕΚ ΟΣΗΣ ASP Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗΣ» ΕΚ ΟΣΗΣ ASP Το πρόγραµµα σε αυτή την έκδοση υλοποιεί κάποιες πολιτικές για την ταυτόχρονη χρήση των αρχείων του από πολλούς χρήστες. Κάποιοι καταχωρούν στοιχεία, κάποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα Τηλεκπαίδευση: νέο μοντέλο εκπαίδευσης;; Συμπληρωματική ως προς την παραδοσιακή Άρση χωρο χρονικών περιορισμών Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Εκπαιδευτικός: Παπαδάκης Σταµάτης

Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Εκπαιδευτικός: Παπαδάκης Σταµάτης Οδηγάµε το Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Φύλλο Εργασίας Προγραµµατισµός Εφαρµογής στο AppInventor http://ai2.appinventor.mit.edu Ακολουθώντας τα βήµατα αυτού του φύλλου εργασίας, θα αναπτύξουµε

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Για τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως συνεδρία θα χρειαστείτε: έναν προσωπικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, [βέλτιστη επιλογή: σύγχρονος Η/Υ με Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Περιεχόμενα 1. Παραγωγή υλικού... 3 1.1 Κάμερα σταθερά τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα