ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ"

Transcript

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Σελ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ Σελ ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ Σελ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ Σελ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Σελ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΗΧΟΥ Σελ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΗΨΗ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ Σελ. 12 1

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ιόνιο Πανεπιστήµιο στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ανάπτυξη και εισαγωγή δράσεων τηλεκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία και µετά τη συµµετοχή του στα αντίστοιχα προγράµµατα της Κοινωνίας της Πληροφορίας έχει αναπτύξει και θέτει σε λειτουργία µια αίθουσα τηλεκπαίδευσης στο κτίριο «Καλυψώ», εξοπλισµό τηλεπαρουσίασης στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιονίου Ακαδηµίας και εξοπλισµό τηλεδιασκέψεων. Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστηµίου έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 15, περίπου, φοιτητές/µαθητές, και παρέχει την δυνατότητα διαδραστικής παρακολούθησης και διδασκαλίας µαθηµάτων καθιστώντας εφικτή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Φυσικά ο εξοπλισµός µπορεί παράλληλα να χρησιµοποιηθεί για µονόδροµες τηλεπαρουσιάσεις ή για την κάλυψη µιας τηλεδιάσκεψης. Η αίθουσα εκδηλώσεων της Ιονίου Ακαδηµίας διαθέτει εγκατεστηµένο εξοπλισµό µετάδοσης των εκδηλώσεων και συνεδρίων στο ιαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα να αποθηκευτούν τα µεταδιδόµενα συνέδρια στον εξυπηρετητή «βίντεο κατ απαίτηση» και να ανακαλούνται ασύγχρονα σε µελλοντικές αιτήσεις χρηστών. Επιπλέον, υπάρχει διαθέσιµος και «φορητός» εξοπλισµός ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε χώρο του Πανεπιστηµίου για τη διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων ή και τηλεκπαίδευσης ολιγοµελούς οµάδας. Στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο επιχειρείται µια περιγραφή της χρήσης του εξοπλισµού που βρίσκεται στην αίθουσα τηλεκπαίδευσης, σε µια προσπάθεια να αποτελέσει και η αίθουσα τηλεκπαίδευσης ένα σύγχρονο εργαλείο στη διάθεση των διδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστηµίου και των φοιτητών του. 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Η αίθουσα είναι άρτια εξοπλισµένη προκειµένου να µπορεί να λειτουργεί και απλά ώς «σταθµός» παρακολούθησης µιας τηλεδιάσκεψης, αλλά και ως «σταθµός» εκποµπής µιας τηλεδιάλεξης, καλύπτοντας έτσι τις πιθανές ανάγκες των ενδιαφερόµενων µελών ΕΠ και γενικότερα των όποιων ενδιαφεροµένων. Συγκεκριµένα, η αίθουσα περιλαµβάνει: Α) δύο κάµερες (µια στο εµπρόσθιο και µία στο πίσω µέρος της αίθουσας) οι οποίες καλύπτουν κοινό και οµιλητή αντίστοιχα. Η εναλλαγή ανάµεσα στις δύο κάµερες γίνεται µε τη χρήση ανάλογου επιλογέα ο οποίος έχει τη δυνατότητα να «φιλοξενήσει» δύο ακόµη κάµερες. Β) πλήρη µικροφωνική εγκατάσταση (διατίθενται τόσο ενσύρµατα/επιτραπέζια µικρόφωνα, οσο και ασύρµατα, τα οποία διευκολύνουν πολλές φορές τόσο το κοινό, όσο και τον οµιλητή/διδάσκοντα). Η λειτουργία της µικροφωνικής εγκατάστασης συντονίζεται µε τη χρήση κατάλληλης κονσόλας ήχου, που βρίσκεται στην αίθουσα και περιγράφεται στην παράγραφο 4. Γ) έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC) ο οποίος περιλαµβάνει το απαραίτητο υλικό και λογισµικό προκειµένου να επιτευχθεί η σύνδεση µε τους αποµακρισµένους «σταθµούς» και να 2

4 διεξαχθεί µία τηλεδιάσκεψη. Λεπτοµέρειες για τη χρήση του απαραίτητου υλικού και λογισµικού θα δωθούν παρακάτω. ) µία συσκευή προβολής (projector) η οποία διευκολύνει την παρακολούθηση της τηλεδιάσκεψης. Ε) και τέλος έναν ασπροπίνακα (whiteboard) ο οποίος διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για άµεση ψηφιοποίηση των περιεχοµένων του ώστε να µπορεί να µεταδοθεί οτιδήποτε γράφεται πάνω σε αυτόν. 3. ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ Για τη διεξαγωγή µιας τηλεδιάσκεψης ο χρήστης της αίθουσας θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τόσο την υλοτεχνική υποδοµή της αίθουσας όσο και το απαραίτητο λογισµικό που διατίθεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της αίθουσας. Συγκεκριµενα κατά τη διάρκεια µιας τηλεδιάσκεψης η σύνδεση µε τους αποµακρυσµένους σταθµούς επιτυγχάνεται µε τη χρήση του προγράµµατος Vpoint. Η λειτουργία του προγράµµατος αυτού, καθώς και η ακριβής διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί περιγράφονται παρακάτω. 3.1 ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ Η εφαρµογή VPoint αποτελεί ουσιαστικά το πρόγραµµα µέσω του οποίου γίνεται η κλήση στους αποµακρυσµένους σταθµούς, προκειµένου να επιτευχθεί µία σύνδεση εικόνας και ήχου. Για την εκκίνηση της εφαρµογής υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας του PC. Εικονίδιο εκκίνησης VPoint Με το άνοιγµα της εφαρµογής συναντάµε το παρακάτω παράθυρο. Παράθυρο εκκίνησης εφαρµογής VPoint 3

5 Από το παράθυρο αυτό εκτελούµε τις κλήσεις µας. Στο µέσο του παραθύρου, στην περιοχή που στην παραπάνω εικόνα καλύπτεται µε µπλέ χρώµα, θα πρέπει να βλέπουµε την εικόνα που καταγράφει µία από τις δύο κάµερες τις αίθουσας (ανάλογα ποια έχουµε επιλέξει). Η εικόνα αυτή αποτελεί και την εικόνα που αποστέλουµαι στους αποµακρυσµένους σταθµούς, µε τους οποίους συνδεόµαστε. Για να επιτύχουµε τη σύνδεση αυτή αρκεί να εκτελλέσουµε µία κλήση προς τον σταθµό µε τον οποίο επιθυµούµε να συνδεθούµε, εισάγοντας τον κατάλληλο αριθµό κλήσης (µας παρέχεται κάθε φορά από τους υπεύθυνους του αποµακρυσµένου σταθµού) στο άσπρο πλαίσιο στο πάνω µέρος του παραθύρου και πατώντας στη συνέχεια το κουµπί DIAL. Αριθµός Κλήσης Dial Button Ο αριθµός κλήσης µπορεί να είναι είτε µια διεύθυνση ΙΡ της µορφής xxx.xxx.xxx.xxx είτε κάτι σαν αριθµός τηλεφώνου (όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα) ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί ένα «κωδικό» όνοµα µιας ΙΡ διεύθυνσης. Μετά την επιλογή του κουµπιού DIAL εµφανίζεται στην οθόνη µας το παρακάτω παράθυρο το οποίο µας δείχνει ότι µία κλήση µας βρίσκεται σε εξέλιξη. Το παράθυρο αυτό θα εξαφανιστεί τη στιγµή που η κλήση µας θα γίνει αποδεκτή από τον καλούµενο σταθµό. Παράθυρο «Κλήση σε Εξέλιξη» Μετά την αποδοχή της κλήσης µας από τον καλούµενο το παράθυρο του VPoint θα πάρει την παρακάτω µορφή. Στο µέσω της οθόνης, εκεί που αρχικά εµφανιζόταν η εικόνα που κατέγραφε η κάµερα µας, θα εµφανιστεί η εικόνα που καταγράφει και αποστέλει η κάµερα του καλούµενου. Την ίδια στιγµή σε ένα νέο µικρότερο παράθυρο εµφανίζεται η εικόνα που αποστέλλουµε εµείς στον καλούµενο. 4

6 Αποστέλλουσα Εικόνα Παραλειφθήσα Εικόνα Στο σηµείο αυτό ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το µέγεθος του παραθύρου σύµφωνα µε τις δικές του προτιµήσεις. Συγκεκριµένα η εφαρµογή διαθέτει τεσσάρων ειδών προβολές. 1. Mini Mode: Σε ένα µικρό παράθυρο εµφανίζεται µόνο η εικόνα που λαµβάνει ο χρήστης από τον αποµακρυσµένο σταθµό και τα βασικά κουµπιά λειτουργίας. Mini Mode 2. Normal Mode: Το παράθυρο της εφαρµογής έχει τη µορφή που έχουµε περιγράψει παραπάνω. 5

7 3. Large Mode: Το παράθυρο έχει την ίδια ακριβώς µορφή µε την επιλογή Normal Mode, αλλά σε λίγο µεγαλύτερες διαστάσεις. Όταν βρισκόµαστε σε κλήση ουσιαστικά η διαφορά παρατηρείται στο µέγεθος της εικόνας που λαµβάνουµε. 4. Full Screen Mode: Και εδώ το παράθυρο έχει την ίδια µορφή µόνο που η παραλαθφείσα εικόνα καταλαµβάνει ολόκληρη την οθόνη. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο χρήστης θα παρατηρήσει ότι ενεργοποιείται το κουµπί HANG UP στο κάτω µέρος του παραθύρου. Πατώντας το κουµπί αυτό τερµατίζουµε την κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τέλος στο κάτω µέρος του παραθύρου υπάρχουν δύο ακόµη κουµπιά τα οποία ρυθµίζουν τη ροή του εισερχόµενου και του εξερχόµενου ήχου. Συγκεκριµένα το κουµπί µε το µικρόφωνο ανοιγοκλείνει τον εξερχόµενο ήχο, δηλαδή τον ήχο που στέλνουµε µέσω του µικροφώνου µας στον αποµακρυσµένο σταθµο. (Παρατήρηση: µε την επίτευξη της σύνδεσης µε τον αποµακρυσµένο σταθµό πρέπει να κλείσουµε τον εξερχόµενο ήχο πατώντας το κουµπι του µικροφώνου. Όταν επιθυµούµε να µιλήσουµε ενεργοποιούµε τον εξερχόµενο ήχο.). Με ανάλογο τρόπο λειτουργεί και το κουµπί µε το ηχείο, το οποίο ρυθµίζει τον ήχο που λαµβάνουµε από τον αποµακρυσµένο σταθµό. Το κουµπί αυτό το πατάµε µόνο όταν επιθυµούµε να διακόψουµε τη λήψη του ήχου. Mute/Un-mute Microphone Mute/Un-mute Speakers Κατάργηση Κλήσης 3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ Πριν εκτελέσουµε µία κλήση, ακολουθώντας µε τη διαδικασία που περιγράψαµε παραπάνω, θα πρέπει να βεβαιώθούµε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθµίσεις τόσο στην εφαρµογή VPoint όσο και στον υπόλοιπο εξοπλισµό που θα χρησιµοποιήσουµε. Σε αυτή την παράγραφο θα δούµε τις ρυθµίσεις της εφαρµογής VPoint. Για να ανοίξουµε το παράθυρο των ρυθµίσεων στην εφαρµογή αρκεί να πατήσουµε το δεξί βέλος που υπάρχει στο κάτω δεξιά µέρος του παραθύρου της εφαρµογής ή εναλλακτικά στην επιλέξουµε Control και στη συνέχεια Settings. Εκτελώντας µία από τις παραπάνω ενέργειες ανοίγουµε το παράθυρο των ρυθµίσεων που έχει την παρακάτων µορφή. 6

8 Παράθυρο ρυθµίσεων VPoint Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα το παράθυρο των ρυθµίσεων διαθέτει 4 διαφορετικές κατηγορίες ρυθµίσεων. Μία που έχει να κάνει µε τις ρυθµίσεις του δικτύου, µία για τις ρυθµίσεις του υλικού (Εικόνα και Ήχος), µία κατηγορία γενικών ρυθµίσεων και τέλος µία καρτέλα ρυµίσεων των κλήσεων. Όσον αφορά τις ρυθµίσεις των κλήσεων και τις γενικές ρυθµίσεις τις περισσότερες φορές δε χρειάζεται κάποια αλλαγή, οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις αρκούν για τη σωστή λειτουργία της εφαρµογής. Όσον αφορά τις ρυθµίσεις του δικτύου συνήθως διαφέρουν ανάλογα µε τον ποιο καλούµε. Συνίσταται στους χρήστες της αίθουσας να συµβουλεύονται κάποιον από το τεχνικό προσωπικό της αίθουσας για τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Τέλος, όσον αφορά τις ρυθµίσεις του υλικού είναι συγκεκριµένες κάθε φορά, πράγµα που σηµαίνει ότι ο χρήστης µπορεί εύκολα να ελέγξει έαν είναι οι σωστές. Η καρτέλα των ρυθµίσεων του υλικού χωρίζεται µε τη σειρά της σε δύο υποκαρτέλες, µία για τις ρυθµίσεις του ήχου και µία για τις ρυθµίσεις της εικόνας, όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Καρτέλα ρυθµίσεων υλικού 7

9 Όπως προαναφέραµε στην καρτέλα αυτή ρυθµίζουµε τον ήχο και την εικόνα. Ξεκινώντας µε τον ήχο ο χρήστης µπορεί να «τρέξει» τον οδηγό ρύθµισης του ήχου, Tuning Wizard, πατώντας το αντίστοιχο κουµπί. Αφού ξεκινήσει ο οδηγός ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι ρυθµίσεις είναι αυτές που παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα. Πατώντας το κουµπί Επόµενο ο χρήστης µεταβαίνει στην επόµενη οθόνη όπου ρυθµίζεται η ένταση του µικροφώνου του, όπως φαίνεται παρακάτω Πιέστε το πλήκτρο Start 2. ιαβάστε στο µικρόφωνο σας το κείµενο 3. Πιέστε το πλήκτρο Επόµενο Στο σηµείο αυτό έχετε ολοκληρώσει τη ρύθµιση του µικρόφώνου σας. Λεπτοµέρειες που αφορούν τη σύνδεση και λειτουργία του µικροφώνου µε τον ηλεκτρονικό υπο λογιστή περιγράφονται στη σχετική παράγραφο. 3 8

10 Στη συνέχεια ακολουθεί ο καθορισµός των ρυθµίσεων της εικόνας. Οι ρυθµίσεις στην καρτέλα Camera, πρέπει να είναι αυτές που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. Ρυθµίσεις Εικόνας Παρατήρηση: σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτείται επανεκκίνηση της εφαρµογής για να αποθηκευτούν αλλαγές στις ρυθµίσεις, αυτό γίνεται ύστερα από προτροπή της ίδιας της εφαρµογής. Σε περιπτώσεις αντιµετώπισης προβληµάτων να συµβουλεύεστε τους τεχνικούς της αίθουσας. 3.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Για να κάνουµε µια επιτυχή τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να ελέγξουµε έαν υπάρχει σωστή συνδεσµολογία του υλικού που είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης. Με το όρο υλικό αναφερόµαστε κατά κύριο λόγο στις κάµερες, τα µικρόφωνα και τα ηχεία. Σύνδεση Καµερών Όπως έχει αναφερθεί πρωτύτερα η αίθουσα διαθέτει δύο κάµερες, µία στο εµπρός και µια στο πίσω µέρος. Οι κάµερες αυτές είναι συνδεδεµένες µε έναν επιλογέα, ο οποίος µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουµε από ποια κάµερα θα στέλνουµε εικόνα. Συγκεκριµένα ο επιλογέας διαθέτει ένα κουµπί SELECT µε το πάτηµα του οποίου µετακινούµαστε στα 4 διαφορετικά «κανάλια» που διαθέτει. Στον επιλογέα της αίθουσας είναι ενεργά µόνο τα δύο από τα τέσσερα κανάλια και συγκεκριµένα το κανάλι 2, που αντιστοιχεί στην πίσω κάµερα (αυτή που καλύπτει το διδάσκοντα) και το κανάλι 3, που αντιστοιχεί στην εµπρός κάµερα (αυτή που καλύπτει το κοινό.). 9

11 POWER BUTTON SELECT BUTTON Ο επιλογέας διαθέτει στο πίσω µέρος µία έξοδο από όπου, µέσω ενός composite καλωδίου, η εικόνα που καταγράφουν οι κάµερες µεταφέρεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για την ακρίβεια, το composite καλώδιο, που προαναφέραµε συνδέεται στην κάρτα καταγραφής βίντεο (video capture card) του PC. Η κάρτα αυτή είναι τελευταία κάρτα όπως κοιτάµε το πίσω µέρος του PC. Το composite καλώδιο θα πρέπει να συνδέεται στην υποδοχή που έχει την ένδειξη video. ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΚΑΛΩ ΙΟ COMPOSITE Παρατήρηση: έαν µε την εκκίνηση της εφαρµογής VPoint εµφάνίζεται κανονικά εικόνα από µία από τις δύο κάµερες η συνδεσµολογία που περιγράψαµε παραπάνω είναι σωστή και δεν χρειάζεται κανένα έλεγχο. Σε περίπτωση µη εµφάνισης της εικόνας βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας έιναι ανοικτός, ότι έχετε επιλέξει ένα από τα δύο ενεργά κανάλια και ότι οι κάµερες έιναι ανοικτές (πράσινη ένδειξη). Σύνδεση Μικροφώνου Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης διαθέτει µικροφώνικη εγκατάσταση, όπως έχει αναφερθεί, γεγονός που σηµαίνει ότι η διαχείριση των µικροφώνων γίνεται µέσω της κονσόλας του ήχου. Το πως ακριβώς λειτουργεί η κονσόλα θα περιγραφεί σε επόµενη παράγραφο. Αυτό που θα περιγράψουµε εδώ είναι πως πρέπει να συνδέεται η κονσόλα µε το PC προκειµένου να µεταφέρεται ο ήχος κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Η κονσόλα στο πάνω δεξιά µέρος έχει δύο υποδοχές µε τις ενδείξεις Right Left, αυτές αποτελούν τις εξόδους της κονσόλας. Το καλώδιο που συνδέεται στις υποδοχές αυτές πρέπει να καταλήγει στην είσοδο µικροφώνου της κάρτας ήχου του υπολογιστή. Η είσοδος αυτή δεν είναι άλλη από την υποδοχή µε το ροζ χρώµα στο πίσω µέρος του υπολογιστή. 10

12 ΕΙΣΟ ΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΕΙΣΟ ΟΣ ΗΧΕΙΩΝ Σύνδεση Ηχείων Η σύνδεση των ηχείων δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα. Τα ηχεία πρέπει να είναι απλώς συνδεδεµένα στην αντίστοιχη υποδοχή της κάρτας ήχου του υπολογιστή. Η υποδοχή αυτή δεν είναι άλλη από αυτή µε το πράσινο χρώµα. Παρατήρηση: σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο υπολογιστής να είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο του πανεπιστηµίου µε το ανάλογο καλώδιο δικτύου. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΗΧΟΥ Η αίθουσα είναι εξοπλισµένη µε 5 επιτραπέζια και 4 ασύρµατα µικρόφωνα, η διαχείριση των οποίων επιτυγχάνεται µέσω της κονσόλας του ήχου. Ασύρµατα Μικρόφωνα Κάθε ένα ασύρµατο µικρόφωνο συνοδεύεται από ένα δέκτη, ο οποίος λάµβάνει τον ήχο που εκπέµπει το µικρόφωνο και τον µεταφέρει µε τη σειρά του στην κονσόλα του ήχου. Η µεταφορά αυτή γίνεται µέσω του αντίστοιχου καλωδίου. Όσον αφορά την αίθουσα οι δέκτες των ασύρµατων µικροφώνων συνδέονται στην κονσόλα στις θέσεις από 1 έως 4 (µικρές υποδοχές). Η σωστή λειτουργία των ασύρµατων µικροφώνων προϋποθέτει οι δέκτες να είναι ενεργοί και τα µικρόφωνα να είναι εφοδιασµένα µε τις απαραίτητες µπαταρίες. Παρατήρηση: έκτες και µικρόφωνα έχουν κοινά χρώµατα για να γίνεται εύκολα αντιστοίχιση µεταξύ τους. 11

13 ΕΙΣΟ ΟΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΕΞΟ ΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΙΣΟ ΟΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ MUTE BUTTONS ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ Η κονσόλα διαθέτει για κάθε κανάλι εισόδου διάφορα κουµπιά για την επεξεργασία του εισερχόµενου σε κάθε κανάλι ήχου. Μη θέλοντας να κουράσουµε το χρήστη µε πολλές λεπτοµέρειες θα αρκεστουµε στην περιγραφή των δύο βασικότερων κουµπιών. Στο κάτω µέρος της κονσόλας υπάρχει για κάθε κανάλι ένα κουµπί Mute το οποίο ουσιαστικά ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον εισερχόµενο ήχο στο αντίστοιχο κανάλι εισόδου. Όταν θέλουµε να ενεργοποιήσουµε ένα µικρόφωνο θα πρέπει το Μute να µην είναι πατηµένο, ενώ την ίδια στιγµή θα πρέπει να ισχύει το ακριβώς αντίθετο για τα υπόλοιπα µικρόφωνα που είναι συνδεδεµένα στην κονσόλα. Η χρήση του MUTE είναι ιδιαίτερα σηµαντική όταν χρησιµοποιούµε τα επιτραπέζια µικρόφωνα. Στην περιπτώση των ασύρµατων µικροφώνων τα πράγµατα είναι απλούστερα καθώς τα µικρόφωνα αυτά διαθέτουν δικό τους MUTE, οπότε και απενεργοποιούνται από τον ίδιο το χρήστη τους. Εκτός του MUTE το δεύτερο σηµαντικότερο κουµπί είναι ο ροοστάτης που ρυθµίζει την ένταση του µικροφώνου. Και έδω υπάρχει ένα για κάθε κανάλι εισόδου. Κατά τη σύνδεση µας µε έναν αποµακρυσµένο σταθµό, ίσως χρειαστεί να αυξοµειώσουµε την ένταση του µικροφώνου µας και αυτό επιτυγχάνεται µέσω αυτού του ροοστάτη. Παρατήρηση: καθώς µιλάµε σε ένα µικρόφωνο αναβοσβήνουν οι ενδείξεις στο δεξιό µέρος της κονσόλας. Καλό είναι η ένταση των µικροφώνων να είναι έτσι ρυθµισµένη ώστε όταν µιλάµε σε κανονικό τόνο να µην ανάβουν οι κίτρινες ενδείξεις. 5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΗΨΗ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ Κατά τη διεξαγωγή µιας διάλεξης συνηθίζεται, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο οµίλητης να διαθέτει κάποια παρουσίαση, σε ψηφιακή µορφή, η οποία συνοδεύει τα λεγόµενα του και βοηθάει στην ευκολότερη παρακολούθηση από το κοινό. Στην περίπτωση µιας τηλεδιάσκεψης η ύπαρξη µιας τέτοιας παρουσίασης είναι επίσης επιθυµητή. Το ερώτηµα που τίθεται είναι µε ποιο 12

14 τρόπο ο οµιλητής θα µπορέσει να προβάλει το σύνολο των διαφανειών της παρουσίασης του στους αποµακρυσµένους σταθµούς. Αυτό ακριβώς θα περιγράψουµε σε αυτήν την παράγραφο, πως δηλαδή ο οµιλητής θα «στείλει» την παρουσίαση του στο κοινό και µε ποιο τρόπο το κοινό θα τη λάβει. Αν και υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει αυτή η διεργασία εδώ θα περιγραφεί αυτός που θεωρείται ο απλούστερος και συχνότερα χρησιµοποιούµενος. Η διεργασία που περιγράψαµε παραπάνω επιτυγχάνεται µε τη χρήση µιας κατηγορίας λογισµικού γνωστής ως VNC Server/Viewer (Virtual Network Computing). Το λογισµικό αυτό ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του είτε να «διαθέτουν» σε κοινή θέα την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους (αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση του Server), είτε να αποκτούν οπτική επαφή µε τα περιεχόµενα της επιφάνειας εργασίας ενός αποµακρυσµένου υπολογίστη (αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση του Viewer). Ας εξετάσουµε αρχικά την περίπτωση λήψης διαφανειών, δηλαδή τη χρήση του VNC Viewer. Έστω ότι παρακολουθούµε µια διάλεξη και ο οµιλητής µας ενηµερώνει ότι οι διαφάνειες της παρουσίασης του διατίθενται σε µια ορισµένη ΙΡ διεύθυνση ( xxx.xxx.xxx.xxx). Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή της αίθουσας υπάρχει ένα εικονίδιο εκκίνησης της εφαρµογής Real VNC Viewer, που είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή. Εικονίδιο Εκκίνησης VNC Viewer Επιλέγοντας το εικονίδιο αυτό ανοίγει το παράθυρο που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να εισάγουµε, στο λευκο πλαίσιο, τη διεύθυνση που µας έχει δώσει ο οµιλητής και στη συνέχεια να πατήσουµε ΟΚ. Ο υπολογιστής µας ως «πελάτης» (client) καλεί τον αποµακρυσµένο υπολογιστή, που εκτελεί χρέει «εξυπηρετητή» (server). Όταν ο αποµακρυσµένος υπολογιστής δεκτεί την κλήση µας θα µας ζητήσει να εισάγουµε κάποιο κωδικό πρόσβασης προκειµένου να αποκτήσουµε εικόνα της επιφάνειας εργασίας του. Αυτό γίνεται µέσω ενός παραθύρου που έχει την παρακάτω µορφή. Στο λευκό πλαίσιο µε ένδειξη Password εισάγουµε τον κωδικό ασφαλείας που µας έχει διατεθεί από τον οµιλητή. Στη συνέχεια πατάµε ΟΚ. Στην οθόνη µας ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο εµφανίζονται τα περιεχόµενα της επιφάνειας εργασίας του αποµακρυσµένου υπολογιστή. 13

15 Ο οµιλητής «τρέχοντας» την παρουσίαση του στον υπολογιστή του, την ίδια στιγµή την κάνει διαθέσιµη σε όλους τους αποµακρυσµένους σταθµούς που τον παρακολουθούν. Έχοντας περιγράψει το πως λειτουργεί ο VNC Viewer είναι πολύ απλό να κατανοήσουµε το πως προβάλουµε εµείς διαφάνειες µέσω του VNC Server όταν είµαστε οµιλητές. Συγκεκριµένα στον υπολογιστή της αίθουσας έχουν γίνει οι απαραίτητες ρυθµίσεις για τη λειτουργία του VNC Server, ο χρήστης το µόνο που έχει να κάνει είναι να ξεκινήσει τη λειτουργία του. Αυτό γίνεται πολύ απλά ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. Ο χρήστης αρχικά από το µενού Εναρξη επιλέγει Προγράµµατα, στη συνέχεια RealVNC, ύστερα VNC Server 4(Service-Mode) και τέλος Start VNC Service. Ύστερα από µερικά δευτερόλεπτα η υπηρεσία τοπυ VNC Server έχει ξεκινήσει και οι αποµακρυσµένοι χρήστες µπορούν να συνδεθούν. Για την επιβεβαίωση της σωστής εκκίνησης της υπηρεσίας ελέγχουµε εάν έχει προστεθεί το ανάλογο εικονίδιο στο κάτω δεξιά µέρος της οθόνης µας. ιαδικασία Ενεργοποίησης Υπηρεσίας VNC Server Εικονίδιο Υπηρεσίας VNC Server Με την ολοκλήρωση της διάλεξης συνίσταται ο χρήστης να απενεργοποιήσει την υπηρεσία VNC Server. Αυτό γίνεται ακολουθώντας την προαναφερθείσα διαδικασία µόνο που στο τέλος επιλέγουµε Stop VNC Service. Παρατήρηση: ο VNC Server έχει ρυθµιστεί µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι αποµακρυσµένοι χρήστες να µην έχουν καµία δυνατότητα να παρέµβουν στο υπολογιστή µας, παρά µόνο να δούν αυτά που προβάλονται στην οθόνη του. Τέλος αναφέρεται ότι η διεύθυνση του VNC Server ειναι και ο κωδικός ασφαλείας ionio. 14

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 Σελίδα 2 Πίνακας περιεχομένων Α. Εισαγωγή... 3 Τι είναι η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και πώς διεξάγεται... 3 Τι είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση - Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook 3 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 1. Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (E-mail) Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των ανθρώπων είναι μια πολύ παλιά απαίτηση. Από τα βάθη της ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3)

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνου Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ Κεντρικά γραφεία Cisco Systems, Inc. 170

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ CISCO IP PHONE 7940 & 7960 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Συνοπτικές Οδηγίες..4 1.1. Προβολή των αρχείων καταγραφής και κλήση μέσω αυτών.4

Διαβάστε περισσότερα

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως

CubisPRO Client. Οδηγίες Χρήσεως CubisPRO Client Οδηγίες Χρήσεως 1 ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisPRO Server 2. Τι είναι ο CubisPRO Client Προϋποθέσεις Εγκατάστασης Προγράμματος CubisPRO Client Ξεκινώντας Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP Professional

Windows XP Professional Τα Windows XP professional είναι ένα λειτουργικό σύστηµα (Λ.Σ.) της Microsoft, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ενός υπολογιστή. Οι λειτουργίες τις οποίες επιτελεί, όπως κάθε Λ.Σ., είναι: η οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισαγωγή Στους ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ρ. Π. εµέστιχας, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Γ. Ευθύµογλου, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Σ. Ρετάλης, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», 2004-05. Το Internet. Σύντοµη ιστορική αναδροµή υπολογιστών και Internet

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», 2004-05. Το Internet. Σύντοµη ιστορική αναδροµή υπολογιστών και Internet Το Internet Σύντοµη ιστορική αναδροµή υπολογιστών και Internet Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήµιο της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5 Συχνές ερωτήσεις 2 Βασικά 2 Ρύθμιση 3 Διαθεσιμότητα 6 Επαφές 9 Συνομιλία 12 Κλήσεις 21 Κλήσεις συνδιάσκεψης 29 Φωνητικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET- ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 4 ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ 9 ΧΡΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ 10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα Εγχειρίδιο χρήστη 2-2014 Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος Εγχειρίδιο χρήστη Acer Liquid Z410 Μοντέλο: Z410 Η παρούσα αναθεώρηση: 12/2014 Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη Xperia E1 D2004/D2005

Οδηγός χρήστη Xperia E1 D2004/D2005 Οδηγός χρήστη Xperia E1 D2004/D2005 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης...6 Επισκόπηση...6 Συναρμολόγηση...7 Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη φορά...8 Γιατί χρειάζομαι λογαριασμό Google ;...9 Φόρτιση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail)

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Μέρος 2 ο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Ms Outlook για το Office 2010 Μαρία Ζάππα Κασαπίδη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 2 1. Εκκίνηση του προγράμματος 4 1.1 Ρυθμίσεις κατά την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο INTERNET. Θεωρία και Εφαρµογές

Εισαγωγή στο INTERNET. Θεωρία και Εφαρµογές Εισαγωγή στο INTERNET Θεωρία και Εφαρµογές ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ INTERNET To Internet, ένα από τα πιο συναρπαστικά και συνάµα ουσιαστικά δηµιουργήµατα του ανθρώπινου νου, δίκαια θεωρείται από πολλούς ως ένα σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο FrontPage

Εισαγωγή στο FrontPage Εισαγωγή Το World Wide Web αποτελεί µία από τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Internet. Είναι η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία, σε σηµείο που πολλοί να ταυτίζουν το Web µε το Internet. Το Web είναι ένα κατανεµηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Vodafone 858 Smart

Οδηγός χρήσης Vodafone 858 Smart Οδηγός χρήσης Vodafone 858 Smart Περιεχόμενα 1 Προφυλάξεις ασφαλείας...1 1.1 Νομική σημείωση... 2 2 Μάθετε το Τηλέφωνό σας...5 2.1 Όψη του Τηλεφώνου... 5 2.2 Εγκατάσταση του Κινητού Τηλεφώνου σας... 7

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ TRUCKING... 5 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 5 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ CLIENT... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙ ΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 6 ΟΦΕΛΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. names mentioned herein may be the trade marks of their

Εγχειρίδιο χρήστη. names mentioned herein may be the trade marks of their Εγχειρίδιο χρήστη Vodafone Group 2015. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα της Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone. Όλες οι επωνυμίες προϊόντων ή εταιρειών Vodafone που Group αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone Smart mini

Εγχειρίδιο χρήσης Vodafone Smart mini Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε στα καταστήματα για λεπτομέρειες. Το λογότυπο Facebook αποτελεί εμπορικό σήμα της Facebook, Inc. Tα λογότυπα

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Συγχαρητήρια για την αγορά του Sony Ericsson P1i. Απολαύστε πρακτικά εργαλεία email, κάµερα 3,2 megapixel και Internet µεγάλων ταχυτήτων κατά τις µετακινήσεις σας. Εκτός από το προεγκατεστηµένο περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα