INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç"

Transcript

1 W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации о перезагрузке Вашего устройства обратитесь на соответствующую страницу Αντιμετωπίζετε ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ λειτουργίας; Εκτελέστε επαναφορά της μονάδας Szanowny Kliencie, Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Europejskim przedstawicielem Victor Company of Japan, Limited jest: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Niemcy Уважаемый клиент. Данное устройство соответствует действительным Европейским директивам и стандартам по электромагнитной совместимости и электрической безопасности. Представительство компании Victor Company of Japan, Limited в Европе: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Германия Ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά της μονάδας PO, RU, GR 2010 Victor Company of Japan, Limited Αγαπητέ πελάτη, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρότυπα σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια από ηλεκτρισμό. Ο Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος της Victor Company of Japan, Limited είναι: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Γερμανία 0210DTSMDTJEIN Instructions CD RECEIVER KW-XR811 KW-XR811 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD POLSKI РУCCKИЙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. / Информацию об отмене демонстрации функций дисплея см. на стр. 4. / Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας στην 0θóνη, βλ. σελίδα 4. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. / Указания по установке и выполнению соединений приводятся в отдельной инструкции. / Για πληρoφoρίες σχετικά με την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στo αντίστoιχo ξεχωριστό εγχειρίδιo. INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBS UGI ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ΟΔΗΓΙΕΣ GET A [EY]

2 Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy 1M. Nie patrzeć bezpośrednio w przyrządy optyczne. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Bateria Produkty Informacje dla użytkowników dotyczące pozbywania się zużytego sprzętu i baterii [Kraje Unii Europejskiej] Symbole przedstawione obok oznaczają, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu i baterii należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania obowiązującymi w danym kraju i miejscowości. Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Uwaga: Oznaczenie Pb, znajdujące się pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów. 2 POLSKI Ostrzeżenie: Korzystając z urządzenia podczas jazdy samochodem, należy zwracać uwagę na otoczenie, aby uniknąć wypadku drogowego. Ze względów bezpieczeństwa... Nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności, ponieważ do uszu kierowcy nie będą docierały dźwięki z zewnątrz. Przed wykonaniem jakiejkolwiek skomplikowanej czynności należy zatrzymać samochód. Temperatura w samochodzie... Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. Przestroga: Jeśli temperatura w samochodzie jest poniżej 0 C, animację oraz przewijanie tekstu będzie zatrzymane, aby uniknąć rozmazania wyświetlanych informacji. Na ekranie pojawia się komunikat. Po wzroście temperatury do poziomu umożliwiającego normalną obsługę, funkcje te zaczną ponownie działać.

3 Korzystanie z instrukcji Poniższe ikony/symbole używane są w celu wskazania: Naciśnij i przytrzymaj przyciski [Przytrzymaj] do momentu rozpoczęcia wybranej operacji. Przekręć tarczę kontrolna. Przekręć tarczę kontrolną, aby dokonać wyboru, następnie naciśnij, aby potwierdzić. ( XX) Numer strony z odniesieniem <XXXX> Pozycja menu Ciąg dalszy na następnej stronie Zerowanie pamięci urządzenia Zaprogramowane przez użytkownika ustawienia również zostaną skasowane (nie dotyczy zarejestrowanego urządzenia Bluetooth). ( 15, 16 ) Wymuszenie wysunięcia płyty [Przytrzymaj] Załadowany dysk można otworzyć siłą, nawet jeśli jest zablokowany. Informacje o zablokowywaniu/odblokowywaniu płyt, 11. Należy uważać, aby płyta nie wypadła po wysunięciu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć urządzenia. Ostrzeżenie dotyczące głośności: Urządzenie cyfrowe (CD/USB) wytwarzają niewielki hałas w porównaniu do innych źródeł. Przed rozpoczęciem odtwarzania ze źródeł cyfrowych należy zmniejszyć poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego zwiększenia poziomu głośności. SPIS TREŚCI 3 Korzystanie z instrukcji 3 Zerowanie pamięci urządzenia 3 Wymuszenie wysunięcia płyty 4 Anulowanie trybu demonstracyjnego 4 Ustawianie zegara 5 Przygotowanie pilota (RM-RK50) 6 Podstawowa obsługa 8 Słuchanie radia 11 Podczas słuchania płyty 13 Odsłuchiwanie z urządzenia USB 14 Korzystanie z urządzenia Bluetooth 17 Korzystanie z telefonu Bluetooth 20 Korzystanie z odtwarzacza audio Bluetooth 21 Zmiana ustawień Bluetooth 23 Odtwarzanie z ipoda/iphone a 26 Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych 27 Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku 28 Funkcje menu 33 Wybór przycisków funkcyjnych i koloru podświetlenia ekranu 34 Tworzenie własnych kolorów dziennych i nocnych User 35 Ustawianie czasu ściemniacza 35 Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu 40 Konserwacja 41 Znajdowanie i usuwanie problemów 46 Specyfikacje POLSKI 3

4 Anulowanie trybu demonstracyjnego 1 Włączanie zasilania. 4 Wybierz opcję <Off>. DEMO Off On 2 SET UP [Przytrzymaj] DEMO Clock PRO EQ (Ustawienia początkowe) 3 Wybierz opcję <DEMO>. DEMO Off On 5 Zakończ procedurę. Ustawianie zegara 1 Włączanie zasilania. 6 Ustaw minuty. Set Clock 0 : 00 AM 2 SET UP [Przytrzymaj] DEMO Clock PRO EQ (Ustawienia początkowe) 3 Wybierz opcję <Clock>. SET UP DEMO Clock PRO EQ 4 Wybierz opcję <Set Clock>. Clock Set Clock 24H/12H Clock Adjust 5 Ustaw godzinę. Set Clock 0 : 00 AM Clock Set Clock 24H/12H Clock Adjust 7 Wybierz opcję <24H/12H>. Clock Set Clock 24H/12H Clock Adjust 8 Wybierz opcję <24Hours> lub <12Hours>. 24H/12H 24Hours 12Hours Clock Adjust 9 Zakończ procedurę. 4 POLSKI

5 Przygotowanie pilota (RM-RK50) W przypadku użycia pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy, należy wyciągnąć izolację. Izolacja Jeśli zasięg działania pilota zdalnego sterowania spadnie, należy wymienić baterie. Wymiana bateryjki litowej CR2025 Ostrzeżenie (aby zapobiec wypadkom i uszkodzeniom): Nie należy montować baterii innych niż CR2025 lub jej odpowiedniki. Pilota nie należy długotrwale pozostawiać w miejscu (takim jak deska rozdzielcza) narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ładować baterii, powodować spięcia, rozmontowywać, ogrzewać ani wrzucać do ognia. Pozostawiać baterii na przedmiotach z metalu. Sciskać baterii kombinerkami lub podobnym narzędziem. Przechowywać lub wyrzucać baterii bez owinięcia jej materiałem izolującym. Przestroga: Przy nieprawidłowym włożeniu baterii istnieje ryzyko wybuchu. Baterie wymieniać tylko na baterie tego samego typu lub odpowiedniki. Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur, np. promieniowanie słoneczne, ogień itp. Radioodtwarzacz może być obsługiwany zdalnie za pomocą układu sterowania na kierownicy. Przed przystąpieniem do obsługi podłącz dopasowany do Twojego samochodu adapter zdalny JVC (nie dołączony) do końcówki zdalnego sterowania na kierownicy, z tyłu urządzenia. Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do zdalnego adaptera. POLSKI 5

6 Podstawowa obsługa Wysunięcie płyty Szczelina na płytę Wyświetlacz Wybór zaprogramowanej stacji. Pokrętło wielofunkcyjne Terminal wejściowy USB (Universal Serial Bus) Pomocnicze gniazdo wejściowe jack Czujnik pilota zdalnego sterowania NIE wystawiaj na jasne światło słoneczne. Zmiana wyświetlanych informacji i sposobu ich wyświetlania Np.: Jeśli wybrano odbiornik jako źródło Początkowy format wyświetlania Wyświetlacz mierników poziomów audio (<Level Meter>, 30) 6 POLSKI

7 Gdy naciśniesz lub przytrzymasz następujące przyciski... Moduł główny Zdalne sterowanie Ogólna obsługa Włączenie. Gdy zasilanie jest włączone, naciśnięcie /I/ATT na pilocie powoduje także wyciszenie dźwięku lub pauzę. Naciśnij /I/ATT ponownie, aby anulować wyciszenie. Wyłącza po naciśnięciu i przytrzymaniu. Wybierz dostępne źródła (po włączeniu zasilania). Jeśli źródło jest gotowe, rozpoczyna się również odtwarzanie. Reguluje poziom głośności. Wybierz pozycje. Wycisz dźwięk w trakcie słuchania źródła. Jeśli źródłem jest CD, USB FRONT/USB REAR lub ipod FRONT/iPod REAR, odtwarzanie zostaje wstrzymane. Naciśnij tarczę kontrolną ponownie, aby anulować wyciszenie. Potwierdzenie wyboru. Naciśnięcie RPT bezpośrednio otwiera menu trybu powtarzania ( 12, 20, 25 ). Naciśnięcie RND bezpośrednio otwiera menu trybu odtwarzania losowego ( 12, 20, 25 ). Wybór trybu dźwięku. Bezpośrednie wprowadzenie poziomu dźwięku ( 27 ) po naciśnięciu i przytrzymaniu EQ BASS-TRE na jednostce głównej. Otwiera ekran Call Menu * lub odbiera połączenie, gdy urządzenie dzwoni. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zakończenie połączenia po rozmowie telefonicznej. Naciśnięcie i przytrzymanie przełącza połączony telefon komórkowy na ostatnio połączony telefon. ( 19 ) * Jeśli brak jest listy połączeń, urządzenie sygnalizuje dźwiękiem. Włączenie/wyłączenie trybu odbioru w tle informacji drogowych. Naciśnięty i przytrzymany otwiera tryb wyszukiwania PTY. Wraca do poprzedniego menu. Naciśnięcie i przytrzymanie przełącza terminal sterujący odtwarzania ipoda. ( 23, 32 ) Wyłączenie zasilania: Sprawdź aktualne wskazanie zegara. Włączenie zasilania: Zmiana wyświetlanych informacji i sposobu ich wyświetlania. POLSKI 7

8 Słuchanie radia ~ Ÿ ] FM lub AM Wskaźnik uaktywnia się, jeśli odbierany jest sygnał stereo FM o wystarczającym poziomie. Wyszukiwanie ręczne Pojawia się M, następnie kilkakrotnie naciskaj przycisk. Jeśli występują trudności z odbiorem sygnału FM stereo 1 2 [Przytrzymaj] [Przytrzymaj] ] <Tuner> ] <Stereo/Mono> ] <Mono> Jakość odbioru poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. Aby przywrócić efekt stereo, powtórz tę samą procedurę i wybierz <Stereo>. Automatyczne programowanie (FM) SSM (Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji) Dla częstotliwości FM można zaprogramować maksymalnie 18 stacji. Podczas słuchania stacji [Przytrzymaj] ] <Tuner> ] <SSM> ] <SSM / SSM / SSM 13 18> Pojawia się SSM i lokalne stacje o najmocniejszym sygnale są automatycznie wyszukiwane i zapisywane. Aby ustawić kolejnych 6 stacji, powtórz powyższą procedurę, wybierając jeden z pozostałych 6 zakresów SSM. 8 POLSKI

9 Ręczne programowanie (FM/AM) Można ustawić do 18 stacji FM i 6 stacji AM. Np.: Zapisywanie stacji FM o częstotliwości 92,50 MHz w pozycji ] 92.50MHz ] Pokazuje ekran Preset Mode. ] Wybiera zaprogramowany numer 4. Będzie migać komunikat 04. Naciskając i przytrzymując przyciski numeryczne (1 6) możesz także zapisać aktualną stację pod wybranym numerem przycisku (1 6). Wybór zaprogramowanej stacji 1 lub [Przytrzymaj] 2 Poniższe funkcje są dostępne tylko dla stacji FM nadających sygnały Radio Data System. Wyszukiwanie ulubionych programów FM Radio Data System Wyszukiwanie PTY Można nastroić stację nadającą ulubiony program przez wyszukiwanie kodu PTY. 1 2 [Przytrzymaj] Wyświetla się ostatnio wybrany kod PTY. ] Wybierz ulubiony typ programu lub kod PTY, a następnie rozpocznij wyszukiwanie. Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona. Kody PTY: News, Affairs, Info, Sport, Educate, Drama, Culture, Science, Varied, Pop M (muzyka), Rock M (muzyka), Easy M (muzyka), Light M (muzyka), Classics, Other M (muzyka), Weather, Finance, Children, Social, Religion, Phone In, Travel, Leisure, Jazz, Country, Nation M (muzyka), Oldies, Folk M (muzyka), Document Naciskając przyciski numeryczne (1 6) możesz także wybrać zapisane stacje (1 6). Korzystanie z pilota 5 U / D : Zmienia zaprogramowaną stację 2 R / F 3 : Wyszukiwanie stacji POLSKI 9

10 Odbiór w tle Odbiór w tle informacji drogowych Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Poziom głośności zmieni się na uprzednio zaprogramowany poziom TA, jeśli aktualny jest niższy od zaprogramowanego. (<TA Volume>, 31) Uaktywnianie odbioru w tle informacji drogowych Jeśli wskaźnik TP jest wyświetlony, odbiór informacji drogowych jest aktywny. Jeśli wskaźnik TP miga, odbiór informacji drogowych nie jest aktywny. Aby aktywować odbiór, dostrój się do kolejnej stacji z sygnałem Radio Data System, wymaganym do odbioru TA w tle. Aby wyłączyć odbiór, ponownie naciśnij T/P BACK. Odbiór w tle programów PTY Odbiór w tle programów PTY umozliwia czasowe przelaczanie się radioodtwarzacza na ulubiony program PTY z dowolnego źródła, innego niż AM. Aktywacja i wybór kodu PTY ulubionego programu do odbioru w tle, patrz <PTY-Standby> ( 31). Jeśli wskaźnik PTY jest wyświetlony, odbiór programu PTY jest aktywny. Jeśli wskaźnik PTY miga, odbiór programu PTY nie jest aktywny. Aby uaktywnić odbiór, wybierz inną stację, która nadaje odpowiednie sygnały. Aby wyłączyć odbiór programów PTY w tle, należy wybrać opcję <Off> ( 31) jako kod PTY. Wskaźnik PTY zniknie. Urządzenie nie przełączy się na program Traffic Annoucement lub PTY jeżeli połączenie rozmowy zostało ustanowione przez BT FRONT/BT REAR. Śledzenie tego samego programu funkcja Network-Tracking Reception Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM Radio Data System w tej samej sięci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem. Program A nadawany na różnych częstotliwościach w różnych obszarach (01 05) Zmiana ustawień funkcji Network-Tracking Reception, patrz <AF Regional> ( 31). Automatyczny wybór stacji Wyszukiwanie programu Zazwyczaj podczas wyboru zaprogramowanego numeru zostanie wybrana stacja zaprogramowana pod tym numerem. Jeśli sygnały z zaprogramowanej stacji FM Radio Data System nie są wystarczające dla dobrego odbioru, urządzenie to, dzięki użyciu danych AF, nastraja się do innej możliwej częstotliwości nadającej ten sam program nadawany przez oryginalnie zaprogramowaną stację. (<P-Search>, 31) 10 POLSKI

11 Podczas słuchania płyty ~ Ÿ ] Włączanie zasilania. Wszystkie ścieżki będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia płyty. Zatrzymanie odtwarzania i wysunięcie płyty Zostanie wyświetlony komunikat No Disc. Wyjmij płytę, a następnie naciśnij SOURCE, aby odtwarzać dźwięk z innego źródła. Zapobieganie wysunięciu płyty Aby anulować zabezpieczenie, należy powtórzyć tę samą procedurę. [Przytrzymaj] Wybór folderu dla MP3/WMA Wybór folderu/utworu z listy Podczas słuchania płyty ] Wejdź do menu listy odtwarzania. ] Wybierz żądaną pozycję. MP3/WMA: Wybierz żądany folder, a następnie utwór powtarzając ten krok. Jeśli płyta MP3/WMA zawiera wiele utworów, można ją szybko przeszukiwać (±10, ±100, ±1000) prędko obracając tarczą sterowania. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Wybór ścieżki [Przytrzymaj] Przewiń utwór do przodu lub do tyłu POLSKI 11

12 W przypadku dysku MP3/WMA możesz użyć także menu wyszukiwania (A do Z, 0 do 9 i OTHERS), aby przewinąć menu listy. Komunikat OTHERS pojawia się, jeśli 1 znakiem nie jest litera A do Z lub cyfra 0 do 9, ale znak #,,! itp. Podczas wyświetlania menu listy odtwarzania... 1 Naciśnij 5/, aby pokazać menu wyszukiwania. Pojawia się pierwszy znak aktualnego folderu/pliku. 2 Naciśnij 5/, aby wybrać odpowiedni znak. Następnie naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić. Pojawia się lista ścieżek z wybranym znakiem. 3 Za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego wybierz żądany utwór. Następnie naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić. W menu wyszukiwania pojawi się tylko istniejący znak. Naciśnij i przytrzymaj 5/, aby w sposób ciągły zmieniać znak w menu wyszukiwania. Jeśli na dysku znajduje się wiele ścieżek, wyszukiwanie może zająć dłuższą chwilę. Korzystanie z pilota 5 U / D : Wybór folderu dla MP3/WMA 2 R / F 3 : Wybór ścieżki 2 R / F 3 : Przewiń utwór do [Przytrzymaj] przodu lub do tyłu Wybór trybów odtwarzania Można używać tylko jednego z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. 1 2 ] Repeat lub Random Naciśnięcie i przytrzymanie tarczy kontrolnej spowoduje otwarcie menu trybu odtwarzania. Przekręć tarczę kontrolną, aby dokonać wyboru (Repeat lub Random), następnie naciśnij, aby potwierdzić. Repeat Track : Powtarzanie odtwarzania bieżącej ścieżki Folder : Powtarzanie odtwarzania bieżącego folderu Random Folder : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek z bieżącego folderu, a następnie z kolejnych folderów All : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek Aby anulować odtwarzanie z powtarzaniem lub odtwarzanie losowe, wybierz Off. 12 POLSKI

13 Odsłuchiwanie z urządzenia USB Omawiane urządzenie jest wyposażone w dwa wejścia USB (na panelu sterowania i kablu USB znajdującym się z tyłu urządzenia). Można korzystać z obu wejść jednocześnie. Do wejść USB można także podłączyć adapter USB Bluetooth, KS-UBT1 (w zestawie), ( str. 15) i/lub ipod/iphone Apple ( str. 23). Omawiany sprzęt może odtwarzać utwory MP3/WMA/WAV zapisane na urządzeniach pamięci masowej USB (np. pamięci USB, cyfrowym odtwarzaczu audio itp.). ~ ] Włączanie zasilania. Ÿ Przewód USB od tyłu urządzenia Terminal wejściowy USB Pamięć USB i / lub Wszystkie ścieżki będą odtwarzane wielokrotnie do momentu zmiany źródła lub odłączenia urządzenia USB. Jeśli wyłączyłeś zasilanie (a urządzenie USB nie zostało odłączone)... Naciśnięcie SOURCE powoduje włączenie zasilania i rozpoczęcie oddtwarzania od miejsca poprzedniego zatrzymania. Jeśli podłączone jest inne urządzenie USB, odtwarzanie rozpocznie się od początku. Zatrzymywanie odtwarzania i odłączanie urządzenia USB Wystarczy wyciągnąć je z radioodtwarzacza. Zostanie wyświetlony komunikat No USB. Naciśnij przycisk SOURCE, aby przejść do innego źródła odtwarzania. POLSKI 13

14 Urządzenie USB można obsługiwać w taki sam sposób, jak pliki na płycie. ( 11, 12) Pliki WAV można odtwarzać postępując tak, jak w przypadku pliku MP3/WMA. ( 11, 12) Uwaga: Należy unikać korzystania z urządzenia USB, jeśli może to stwarzać zagrożenie podczas jazdy. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się Reading : Nie wyciągaj ani nie podłączaj wielokrotnie urządzenia USB. Nie wyciągaj ani nie podłączaj innego urządzenia USB. Nie uruchamiać silnika, jeśli urządzenie USB jest podłączone. Odtwarzanie plików z niektórych typów urządzeń USB może nie być możliwe. Niektóre urządzenia USB mogą nie działać lub mogą wymagać innego zasilania. Do gniazda USB tego urządzenia nie można podłączyć komputera. Aby uniknąć utraty ważnych danych, należy sporządzić ich kopię zapasową. Jeśli podczas podłączania urządzenia USB wystąpi wyładowanie elektrostatyczne, efektem tego może być nieprawidłowe odtwarzanie danych z urządzenia. W takim przypadku należy odłączyć urządzenie USB, a następnie zresetować sprzęt oraz urządzenie USB. Nie należy pozostawiać urządzenia USB w samochodzie, wystawiać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani na wysoką temperaturę, ponieważ może to doprowadzić do odkształcenia lub uszkodzenia urządzenia. Niektóre urządzenia USB mogą nie działać od razu po włączeniu zasilania. Czas wykrywania i odpowiedzi może być bardzo długi dla niektórych urządzeń USB (jak np. cyfrowego odtwarzacza audio, itp.). Więcej informacji na temat obsługi urządzeń USB, patrz 37, 38. Korzystanie z urządzenia Bluetooth Technologia Bluetooth jest technologią bezprzewodowej komunikacji radiowej małego zasięgu stosowaną w urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, notebooki i inne urządzenia. Urządzenia Bluetooth mogą łączyć się drogą bezprzewodową i wymieniać dane między sobą. Patrz strony i i ii na końcu instrukcji, gdzie umieszczono listę krajów, w których dostępna jest funkcja Bluetooth. Profil Bluetooth Urządzenie obsługuje następujące profile Bluetooth; profil rozszerzony bezprzewodowego zestawu słuchawkowego HFP (Hands-Free Profile) 1.5 profil transmisji plików z obrazami, dźwiękami, tekstami OPP (Object Push Profile) 1.1 profil dostępu do książki telefonicznej PBAP (Phonebook Access Profile) 1.0 profil transmisji dźwięku o wysokiej jakości A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2 profil zdalnego sterowania urządzeniami audio/video AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) POLSKI

15 Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth. Przygotowanie: Podłącz dołączony adapter USB Bluetooth (KS-UBT1) do jednego z wejść USB. Sterując urządzeniem, uruchom funkcję Bluetooth. ~ ] Włączanie zasilania. Ÿ Terminal wejściowy USB KS-UBT1 lub Przewód USB od tyłu urządzenia Jednocześnie może zostać wykryty tylko jeden adapter USB Bluetooth. Parowanie urządzenia Podczas pierwszego podłączania urządzenia Bluetooth do systemu należy sparować system i urządzenie. Po ustanowieniu połączenia pozostaje ono zarejestrowane w urządzeniu nawet po wyzerowaniu pamięci. Zarejestrowanych może zostać maksymalnie pięć urządzeń. Tylko jedno urządzenie telefoniczne Bluetooth i jedno audio Bluetooth może być podłączone jednocześnie. POLSKI 15

16 [Przytrzymaj] ] <Bluetooth> ] <New Pairing> ] W urządzeniu wprowadź kod PIN (numer identyfikacyjny produktu). Można wprowadzić dowolny numer (1-cyfrowy lub 16-cyfrowy). [Ustawienie początkowe: 0000] Niektóre urządzenia posiadają swoje własne kody PIN. Wprowadź określony kod PIN do urządzenia. Powtarzaj krok 3 do momentu wprowadzania kodu PIN. ] Potwierdź wybór. Zostanie wyświetlony komunikat Search Now Using Phone. Użyj urządzenia Bluetooth do wyszukiwania. W urządzeniu, które ma zostać podłączone, wprowadź ten sam kod PIN, który został wprowadzony w tym urządzeniu. Na chwilę pojawia się Pairing OK, następnie pojawia się Connect Now Using Phone (Teraz połącz telefon). Ikona telefonu pojawia się po uzyskaniu połączenia Bluetooth. Użyj urządzenia Bluetooth do łączenia *. Wyniki łączenia pokazywane na wyświetlaczu przedstawiono w poniższej tabeli. * Sposób działania zależy od podłączonego urządzenia. Rezultat połączenia Connect OK [Nazwa Urządzenia] Handsfree OK [Nazwa Urządzenia] Audio Stream OK [Nazwa Urządzenia] Connect Fail Try Reconnect Połączenie Strumień hands-free audio Urządzenie pozostaje zarejestrowane nawet po odłączeniu. Opcja <Connect Phone> lub <Connect Audio> (lub aktywacja <Auto Connect>, 21) umożliwia ponowne podłączenie tego samego urządzenia. Usuwanie urządzenia zarejestrowanego [Przytrzymaj] ] <Bluetooth> ] <Delete Pairing> ] Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć. Na ekranie pojawia się komunikat Delete OK?. ] Usuń wybraną pozycję. Kiedy urządzenie zostanie usunięte, pojawi się informacja OK. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. 16 POLSKI

17 Przyłączanie/odłączanie urządzenia zarejestrowanego ] <Bluetooth> ] <Connect Phone / Connect Audio> lub <Disconnect Phone / Disconnect Audio> W przypadku podłączania urządzenia przejdź do kroku 3. Przy rozłączaniu urządzenia pojawi się napis Disconnecting, a następnie po odłączeniu na wyświetlaczu pojawi się informacja Disconnected [Nazwa urządzenia]. ] Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć. Pojawi się napis Connecting..., a następnie po podłączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się informacja Connected [Nazwa urządzenia]. Korzystanie z telefonu Bluetooth Wykonywanie połączenia 1 2 [Przytrzymaj] ] Przejście do ekranu Call Menu. ] Wybierz sposób wybierania numeru w celu nawiązania połączenia. Dialed Calls * 1 : Umożliwia wyświetlenie listy numerów telefonów, jakie zostały wybrane. Przejdź do kolejnego kroku. Received Calls * 1 : Umożliwia wyświetlenie listy odebranych połączeń. Przejdź do kolejnego kroku. Missed Calls * 1 : Umożliwia wyświetlenie listy połączeń nieodebranych. Przejdź do kolejnego kroku. Phonebook * 2 : Pokazuje nazwisko/ numer telefonu z zapisanej w urządzeniu książki telefonicznej lub podłączonego telefonu * 3. Przejdź do kolejnego kroku. Aby skopiować wpisy książki telefonicznej, <Phonebook Trans>, 22. Jeśli książka telefoniczna zawiera wiele numerów, można ją szybko przeszukiwać (±10, ±100, ±1000 numerów) prędko obracając pokrętłem wielofunkcyjnym. Przeszukiwanie książki telefonicznej, 18. Dial Number: Pokazuje ekran Dial Number (Wybieranie numeru). ( 18) Voice Dial (dostępne tylko wówczas, jeśli w podłączonym telefonie komórkowym dostępny jest system rozpoznawania mowy): Wypowiedz osobę (zarejestrowane słowa), do której chcesz zadzwonić, gdy pojawi się komunikat Say Name Clearly * 4, * 5. * 1 Jeśli nie zapisano historii, pojawia się komunikat No History Found i urządzenie sygnalizuje dźwiękiem. * 2 W zależności od ustawień <Phonebook Select> pojawiają się komunikaty No Entries Found lub Send Phonebook Manually, 22. * 3 W zależności od ustawień <Phonebook Select>, 22. * 4 Sposób działania zależy od podłączonego urządzenia. * 5 Jeśli podłączony telefon nie obsługuje tej funkcji, pojawia się komunikat Not Support. POLSKI 17

18 3 ] Wybierz nazwę rozmówcy/numer telefonu, z którym chcesz się połączyć. Jeżeli dźwięk zostaje zatrzymany lub przerwany podczas używania urządzenia Bluetooth, wyłącz, a następnie włącz urządzenie ponownie. Jeżeli dźwięk nie będzie znowu słyszalny, ponownie przyłącz urządzenie za pomocą <Connect Phone>. Sposób wprowadzania numeru telefonu 1 Za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego wybierz numer. 2 Naciśnij 4 /, aby przenieść pozycję wpisywania. 3 Powtarzaj czynności opisane w punktach 1 i 2, aż do wprowadzenia pełnego numeru telefonu. 4 Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić wpis. Jak usunąć nazwisko/numer telefonu Tylko gdy wybrano <In Unit> dla <Phonebook Select> Naciśnij, aby wyświetlić ekran Call Menu. 2 Wyświetl listę nazwisk/numerów telefonów używając jednej z metod wybierania (patrz krok 2 Wykonywanie połączenia str. 17). 3 Obracaj pokrętłem wielofunkcyjnym, aby wybrać nazwę/numer telefonu, który chcesz skasować. 4 Naciśnij i przytrzymaj T/P BACK, aby włączyć ekran Delete Entries. 5 Obróć pokrętło regulacji, aby wybrać opcję Delete lub Delete All. Jeśli opcja Delete zostanie wybrana, nazwa/numer telefonu wybrany w kroku 3 zostanie skasowany. Jeśli opcja Delete All zostanie wybrana, numery wyświetlone w kroku 2 zostaną skasowane. 6 Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić. Wybór kontaktu z książki telefonicznej ] Przejście do ekranu Call Menu. ] <Phonebook> ] Pokaż menu wyszukiwania (A do Z, 0 do 9 i OTHERS). Pojawi się pierwsza litera pierwszego kontaktu z książki adresowej. Komunikat OTHERS pojawia się, jeśli 1 znakiem nie jest litera A do Z lub cyfra 0 do 9, ale znak #,,! itp. ] Wybierz odpowiedni znak. Pojawia się nazw z wybranym znakiem. ] Wybierz odpowiedni kontakt. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. 18 POLSKI

19 W menu wyszukiwania pojawi się tylko istniejący znak. Naciśnij i przytrzymaj 5/, aby w sposób ciągły zmieniać znak w menu wyszukiwania. Jeśli książka telefoniczna zawiera wiele kontaktów, wyszukiwanie może zająć dłuższą chwilę. Odbieranie/kończenie rozmowy telefonicznej Podczas połączenia przychodzącego źródło zostaje automatycznie zmienione na BT FRONT/BT REAR. Na ekranie pojawia się komunikat Receiving... [Numer telefonu/nazwisko]. Ekran błyska na niebiesko. (<Ring Color>, 29) Gdy funkcja <Auto Answer> jest włączona... Urządzenie odpowiada automatycznie na przychodzące połączenia, str. 21. Naciśnij lub pokrętło wielofunkcyjne, aby odebrać połączenie przychodzące, gdy opcja <Auto Answer> jest wyłączona. Naciśnij 5/, aby ustawić głośność mikrofonu (1 3) podczas rozmowy telefonicznej. Aby zaprogramować głośność mikrofonu, str. 21. Naciśnij 4 /, aby włączyć/ wyłączyć tryb redukcji szumów i echa. Programowanie ustawienia, 21. Aby zakończyć połączenie lub odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj lub tarczę kontrolną. Przełączanie medium do prowadzenia rozmów (urządzenie/telefon komórkowy) Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne podczas rozmowy telefonicznej, a następnie kontynuuj rozmowę za pomocą innego urządzenia. Działanie może być inne w zależności od podłączonego urządzenia Bluetooth. Przełączanie podłączonego telefonu komórkowego Można przełączyć aktualnie podłączony telefon komórkowy na poprzedni. [Przytrzymaj] Pojawia się ikona telefonu, a na wyświetlaczu błyska Connecting. Gdy ostatnio połączony telefon łączy się ponownie, na wyświetlacz pojawia się komunikat Connected [Nazwa urządzenia]. Od teraz można używać ostatnio podłączonego telefonu komórkowego wraz z urządzeniem. Przychodząca wiadomość SMS Gdy otrzymana zostaje wiadomość SMS, urządzenie dzwoni, jeśli Twój telefon komórkowy obsługuje wiadomości SMS, a opcja <Message Notice> jest ustawiona na <On>. ( 21) Received Message pojawia się na wyświetlaczu i wyświetlacz świeci na niebiesko. (<Ring Color>, 29) Za pomocą niniejszego urządzenia nie można czytać, edytować ani wysyłać wiadomości. Korzystanie z pilota 5 U / D / 2 R / F 3 / : Odbieranie SOURCE połączeń 5 U / D / 2 R / F 3 / : Odrzucanie SOURCE połączeń [Przytrzymaj] : Przełącza medium (pomiędzy urządzeniem a telefonem komórkowym) podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej POLSKI 19

20 Korzystanie z odtwarzacza audio Bluetooth Operacje i wskazania wyświetlacza różnią się w zależności od ich dostępności w podłączonym urządzeniu. ] Wybierz opcję BT FRONT lub BT REAR. Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się automatycznie, należy rozpocząć odtwarzanie za pośrednictwem odtwarzacza audio Bluetooth. Rozpoczęcie lub wznowienie odtwarzania Wyciszenie dźwięku Wybór trybów odtwarzania Dla urządzeń Bluetooth, które obsługują AVRCP Wybór grupy/folderu Pomijanie do przodu lub do tyłu 2 ] Repeat lub Random Naciśnięcie i przytrzymanie tarczy kontrolnej spowoduje otwarcie menu trybu odtwarzania. Przekręć tarczę kontrolną, aby dokonać wyboru (Repeat lub Random), następnie naciśnij, aby potwierdzić. [Przytrzymaj] Korzystanie z pilota Przewiń utwór do przodu lub do tyłu 2 R / F 3 : Pomijanie do przodu lub do tyłu 2 R / F 3 : Przewiń utwór do [Przytrzymaj] przodu lub do tyłu Repeat Track All Group Random All Group : Powtarzanie odtwarzania bieżącej ścieżki : Powtarza wszystkie utwory : Powtarza wszystkie utwory z bieżącej grupy : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich utworów z bieżącej grupy Aby anulować odtwarzanie z powtarzaniem lub odtwarzanie losowe, wybierz Off. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. 20 POLSKI

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311 W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Интернет-магазин автотоваров

Интернет-магазин автотоваров ТЕЛЕФОНЫ (044) 360-7-130 (050) 336-0-130 (063) 788-0-130 (067) 233-0-130 (068) 282-0-130 Интернет-магазин автотоваров ICQ 294-0-130 597-0-130 SKYPE km-130 АВТОМАГНИТОЛЫ Магнитолы Медиа-ресиверы и станции

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

KW-XR411 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KW-XR411 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SD63 POLSKI РУCCKИЙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4.

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Podręcznik czynności wstępnych Οδηγός έναρξης Vodič za prve korake HP Deskjet Ink Advantage 4615 PL Skanuj, aby dowiedzieć się więcej! Może obowiązywać standardowa opłata

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309 Początek Ξεκινήστε εδώ 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem monitu. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET 6600/6700 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης Inhalt Περιεχόμενα Για αυτές τις οδηγίες...5 Για την ασφάλειά σας...5 Βασικός εξοπλισμός...6 Εγγύηση...6

Διαβάστε περισσότερα

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu.

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu. Television Instrukcja obsługi PL Návod k použití CZ Návod na obsluhu Kezelési útmutató Instrucţiuni de utilizare Инструкции за експлоатация Οδηγίες λειτουργίας Kullanma Kılavuzu SK HU RO BG GR TR KDL-48WD65x

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth

Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth Βάση-Δέκτης CD για Smartphone με Bluetooth Οδηγίες Χρήσης G79 Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 6. XSP-NBT Για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα στο ταμπλό

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-670-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C8100 All-in-One series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Περιγραφή προϊόντος. tryb AUX IN

Ελληνική έκδoση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Περιγραφή προϊόντος. tryb AUX IN Πολυτελές Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Wi-Fi, MM220 Sweex Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Πολυτελές Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Wi-Fi Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C3100 All-in-One series

HP Photosmart C3100 All-in-One series HP Photosmart C3100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart Premium Fax C309 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-103BT/CDE-104BTi. MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-102Ri. MP3 CD Receiver CDE-101R/CDE-101RM

MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-103BT/CDE-104BTi. MP3/WMA/AAC CD Receiver CDE-102Ri. MP3 CD Receiver CDE-101R/CDE-101RM FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k použití a montáži Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD

KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-5057SD ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 2012 JVC KENWOOD Corporation Greek/00 (KEE) 13Stepup_QSG_E_ELL.indd 1 2013/01/10 12:2 Περιεχόμενα Πριν τη χρήση Σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Põhijuhend www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-674-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

KD-R322/KD-R321 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R322/KD-R321 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4100 All-in-One series

HP Photosmart C4100 All-in-One series HP Photosmart C4100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

KMM-BT34 KMM-302BT KMR-M308BTE ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KMM-BT34 KMM-302BT KMR-M308BTE ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-BT34 KMM-302BT KMR-M308BTE ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0994-Greek/00 (JKNL) CoverSafety_JS_KWD_KMM_BT34_EN_GR.indd 1 25/11/2013 2:11:34 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

KD-R90BT CD RECEIVER / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / CD KD-R90BT راديو مع مشغل / CD گيرنده سی دی INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KD-R90BT CD RECEIVER / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / CD KD-R90BT راديو مع مشغل / CD گيرنده سی دی INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KD-R90BT راديو مع مشغل / CD گيرنده سی دی لا لغاء استعراض شاشة العرض راجع صفحة ٤. / برای لغو نمايشگر به صفحه ۴ مراجعه نماي يد. لعمليات التركيب والتوصيلات يرجى مراجعة كتيب التعليمات المنفصل. برای نصب و متصل

Διαβάστε περισσότερα

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA.

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA. FK 0L P 0 X/HA Iталiиська Довідник користувача ДУХОВКА Зміст Довідник користувача, Запобіжні заходи, Допомога, Опис приладу,5 Опис приладу,8 Установлення,7 Запуск і використання,9 Програми, Запобіжні заходи

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη φορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειρισμός μέσω ΑΡΡ. Επίλυση προβλημάτων. Προδιαγραφές

Τηλεχειρισμός μέσω ΑΡΡ. Επίλυση προβλημάτων. Προδιαγραφές Εγχειρίδιο χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πριν αρχίσετε Προφυλάξεις ασφαλείας Απαιτήσεις δικτύου Εμφάνιση και Περιγραφή Κουμπιών Αρχίζοντας Περι της Μουσικής Ροής UPnP Λειτουργία DLNA Λειτουργίες τουcr-2003

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οριζόντιος καταψύκτης Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička Frysbox ECN21105W 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Ελληνικά.................. 47 По-русски................. 51 Po polsku................ 55 2 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 4 1. Αριστερό περιφερειακό ηχείο

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 04L P.0 X/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη,4 Περιγραφή της συσκευής,5 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,4 Εκκίνηση και χρήση,6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,8

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

ALIMENTATION FONCTIONS DE BASE FONCTIONS DE BASE TUNER NUMÉRIQUE CAUTION

ALIMENTATION FONCTIONS DE BASE FONCTIONS DE BASE TUNER NUMÉRIQUE CAUTION MP- Soundmachine Z x R UM- D-CES DIIT REMO REPET SERCH SS ND x RUM P Z C x -- : Pagina MP- Soundmachine Z Oθ"νη την κατάσταση της ( είτε ) SOURCE επιλογή της STNDY y διακ πτης ενεργοποίησης ενεργοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014 JVC KENWOOD Corporation GET0965-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KWD_KDC_461U_JKNL.indd 1 15/1/2014 4:52:43 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Gdzie mogę znaleźć formularz? Gdzie mogę znaleźć formularz? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I.

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. Installer and user manual Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. PL SL HR INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO PRIRUČNIK ZA MONTAŽU

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark TP4 / TP5 Electronic Programmable Room Thermostat Certification Mark User & Installation Instructions INDEX GB ES Installation Instructions 3-7 User Instructions 8-23 Instrucciones de instalación 4-28

Διαβάστε περισσότερα

KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY

KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0961-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KDC-361U[JKNL]f.indd

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Stereo Bluetooth Headset HBH-DS980

Stereo Bluetooth Headset HBH-DS980 Stereo Bluetooth Headset HBH-DS980 Wersja polska Ελληνικά Türkçe Magyar Contents Wersja polska... 3 Ελληνικά... 23 Türkçe... 44 Magyar... 62 Declaration of conformity... 83 1 Wersja polska Wstęp... 5 Pierwsze

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı HP PSC 1500 All-in-One series Podr czna instrukcja El Kitabı Γρήγορος οδηγός Ελληνικά Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: CA-2789BT Οδηγίες χρήσης. Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου, A2DP Bluetooth Αναπαραγωγή MP3/WMA, FM με RDS ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO

Αρ. Μοντέλου: CA-2789BT Οδηγίες χρήσης. Ηχοσύστημα Αυτοκινήτου, A2DP Bluetooth Αναπαραγωγή MP3/WMA, FM με RDS ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΑ ΛΕΥΚΟ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤ. ΛΕΥΚΟ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΙΣΩ ΔΕΞΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ISO ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ISO ΒΥΣΜΑ Α: 1. Μ/Δ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ FH 0 0 IX/HA Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής,6 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,8 Εκκίνηση και χρήση,0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου Εναλλαγή πηγής ήχου Εναλλαγή της πηγής ήχου Διακοπή της λειτουργίας ήχου 1 Πατήστε. 1 Πατήστε. 2 Επιλέξτε τη λειτουργία ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Αγγίξτε το Audio Off και

Διαβάστε περισσότερα

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: NTIB02 Σηµαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC200-90045* *CC200-90045* HP Photosmart C4200 All-in-One series

Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC200-90045* *CC200-90045* HP Photosmart C4200 All-in-One series Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 USB ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no conecte el cable USB hasta el paso 11. AVISO: Para garantir que o software

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-077-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Info. Σχετικά με τα χειριστήρια τιμονιού. Χειροκίνητη ρύθμιση των λειτουργιών χειριστηρίου τιμονιού ΣHMANTINO

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Info. Σχετικά με τα χειριστήρια τιμονιού. Χειροκίνητη ρύθμιση των λειτουργιών χειριστηρίου τιμονιού ΣHMANTINO Σε οχήματα που διαθέτουν χειριστήρια επάνω στο τιμόνι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα χειριστήρια εύκολ πρόσβασ για την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών ήχου και άλλων λειτουργιών. Για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως

Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως ON/OFF /TARE 42 g WEIGHT MILK WATER MODE EN ΕΛ Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως EN Electronic Kitchen Scale User s manual Dear Customer: Thank you for

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-62 (1)

Οδηγός λειτουργίας NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-62 (1) Οδηγός λειτουργίας NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2006 Sony Corporation 2-688-631-62 (1) 2 Σχετικά με τα εγχειρίδια Μαζί με τη συσκευή περιλαμβάνεται το Quick Start Guide και αυτός ο Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-564-746-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Πρόσθετες πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 CZ Česky,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ CD RDS DEH-6200BT. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ CD RDS DEH-6200BT. Ελληνικά Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ CD RDS DEH-6200BT Ελληνικά Περιεχόμενα Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της PIONEER. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Bluetooth. Οδηγίες Χρήσης MEX - N4000BT. Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 16.

Ηχοσύστημα Bluetooth. Οδηγίες Χρήσης MEX - N4000BT. Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 16. Ηχοσύστημα Bluetooth Οδηγίες Χρήσης Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 6. MEX - N4000BT Για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Για

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-861-514-31 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu EN PL CZ GR TU For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδηγίεσ Χρήςησ IP Τηλεφωνικήσ ςυςκευήσ Grandstream GXP 1200

Σφντομεσ Οδηγίεσ Χρήςησ IP Τηλεφωνικήσ ςυςκευήσ Grandstream GXP 1200 Τμήμα Marketing & Sales Σφντομεσ Οδηγίεσ Χρήςησ IP Τηλεφωνκήσ ςυςκευήσ Grandstream GXP 1200 Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα Σουλαχάκθ εςωτ. 324 Γα το Λέκκα 23-25, 105 62, Αθήνα Τηλ: +30 211 800 3638

Διαβάστε περισσότερα

KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y

KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0957-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KMM-361SD[JKNL]f.indd 1 24/10/2013 2:48:34

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F Sony Corporation (1)

Οδηγός λειτουργίας NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F Sony Corporation (1) Οδηγός λειτουργίας NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F 2006 Sony Corporation 2-887-744-62 (1) Σχετικά με τα εγχειρίδια Μαζί με τη συσκευή περιλαμβάνεται το Quick Start Guide και αυτός ο Οδηγός λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Music Receiver MBR-100

Bluetooth Music Receiver MBR-100 Bluetooth Music Receiver MBR-100 Wersja polska Ελληνικά Türkçe Magyar Bluetooth Music Receiver MBR-100 2 Instrukcja obsługi Οδηγός Χρήστη Kullanma Kõlavuzu Használati útmutató Sony Ericsson MBR-100 This

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 0//200 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ Πρωτ: 283 Τμήμα :Προμηθειών Ταχ Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου Πληροφορίες :Σ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Τηλέφωνο :283077929

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEKO 201

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEKO 201 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEKO 201 Τα πλήκτρα του Geko 201 είναι: UP/DOWN (πάνω και κάτω βελάκι): χρησιµοποιείται για να σκιαγραφήσετε µια επιλογή, για να κάνετε zoom in (µε το πλήκτρο UP) και zoom out (µε το πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ AV ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 HT-D7000/EN 8806071323596 HT-D6750W/EN 8806071344003 φςτθμα 2.1 καναλιών τεχνολογίασ 3D υνολικι ιςχφσ εξόδου 110W Cubic Design με αςφρματο subwoofer Αποκωδικοποίθςθ ιχου

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g Always there to help you Question? Contact Philips GC3800 series d c 1 a b c b e a f g User manual Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Car Speakerphone HCB-100

Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 2 Instrukcja obsługi Használati útmutató Οδηγός Χρήστη Kullanõm Kõlavuzu FCC statement This device

Διαβάστε περισσότερα

3RGO 2.4G. Instructions manual. Ergonomic Wireless Optical Media Mouse MT1067. Package content. Installation. Mouse functions. Resolution changing

3RGO 2.4G. Instructions manual. Ergonomic Wireless Optical Media Mouse MT1067. Package content. Installation. Mouse functions. Resolution changing Package content 1. Mouse 2. Micro receiver 3. Software CD 4. Instruction manual Installation 1. Plug the micro receiver into a free USB port in your computer 2. Open the battery cover and install one fresh

Διαβάστε περισσότερα

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης Στοιχεία χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 BG,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data

Διαβάστε περισσότερα

DISC REPAIR MACHINE Instructions manual

DISC REPAIR MACHINE Instructions manual Instructions manual This machine is dedicated for repairing scratches on the bottom side of optical discs, which make these discs unreadable. Note. Do not use this machine when scratched disc is readable.

Διαβάστε περισσότερα