ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

2 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Λειτουργικές Δυνατότητες Δορυφορικές Συσκευές Καταγραφής Στίγματος Πληροφοριακό Σύστημα Εξοπλισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΠΑ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διασύνδεση με ΚΠΑ άλλων κ-μ Δημιουργία Περιφερειακών ΚΠΑ Διασύνδεση με τρίτα συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Blade Technology Server ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Σταθερός Η/Υ Φορητός Η/Υ Netbook ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΈΓΧΡΩΜΟΣΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Πολυμηχανήματα Έγχρωμος Εκτυπωτής ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (UPS) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΈΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΈΡΓΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η - ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Διαθεσιμότητα Συστήματος Προληπτική Συντήρηση Επανορθωτική Συντήρηση Ανταλλακτικά Αναβάθμιση Συντήρηση του Λογισμικού Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Συμβόλαιο Συντήρησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ... 50

3 12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 51

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισαγωγή 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Εισαγωγή 1.1. Ιστορικό Στο πλαίσιο του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 2847/1993, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 686/1997, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσαν σε λειτουργία τα Κέντρα Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών (Fisheries Monitoring Centers - FMC). Αποστολή των εν λόγω Κέντρων είναι η καταγραφή των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέσω δορυφορικών συσκευών καταγραφής στίγματος (Δ.Σ.Κ.Σ.), που εγκαθίστανται στα υπόχρεα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη. Στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.Αλ.Π.) και με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 2371/2002, ορίστηκαν ως υπόχρεα τα σκάφη ολικού μήκους άνω των 15 μέτρων οπουδήποτε και να δραστηριοποιούνται και τα οποία έπρεπε να εξοπλιστούν με το σύστημα. Επιπρόσθετα, με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1224/2009 και με τον εφαρμοστικό του Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 404/2011 καθιερώθηκαν λεπτομερείς διατάξεις όσον αφορά τα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης σκαφών και τις υποχρεώσεις των Κέντρων Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) των κρατών - μελών (κ -μ). Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού 404/2011, το ΚΠΑ που έχει θεσπίσει κάθε κ-μ πρέπει να διασφαλίζει την αυτόματη διαβίβαση των δεδομένων του άρθρου 19 του ιδίου Κανονισμού, των αλιευτικών σκαφών (εφεξής Α/Κ) που φέρουν τη σημαία του, είναι νηολογημέ να στην κοινότητα και υπόκεινται στο σύστημα, στο ΚΠΑ του παράκτιου κ-μ καθ όλο το χρόνο παραμονής στα ύδατα του παράκτιου κ-μ. Τα κ-μ διασφαλίζουν το συντονισμό των αρμοδίων αρχών τους, όσον αφορά τη θέσπιση και εφαρμογή των διαδικασιών διαβίβασης στο ΚΠΑ του παράκτιου κ-μ. Η μορφή που θα γίνεται η διαβίβαση των δεδομένων παρατίθεται στον Παράρτημα V του Εκτ ΚΑΝ αρίθ. 404/2011 της Επιτροπής καθώς και στο Παράρτημα Β των τεχνικών προδιαγραφών. Το ελληνικό Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (εφεξής ΚΠΑ/ΑΛΣ -ΕΛΑΚΤ) λειτουργεί στο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εφεξής ΑΛΣ - ΕΛΑΚΤ/ΔΕΛΑΛ Β ) στην Ακτή Βασιλειάδη (Πειραιάς). Ο τρόπος λειτουργίας του Κέντρου θεσπίστηκε με την αριθ /01/1999/ Απόφαση ΥΕΝ (ΦΕΚ 2221Β ) «Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας» Υφιστάμενη Κατάσταση Από το ΚΠΑ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ παρακολουθείται σε 24ωρη βάση η δραστηριότητα περί των 600 υπόχρεων Α/Κ σκαφών, στα οποία αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να προστεθούν περί τα 400 Α/Κ σκάφη ολικού μήκους μεταξύ 12 και 15 μέτρων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1224/09. Η επιθεώρηση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού VMS (Vessel Monitoring System), που είναι εγκατεστημένος στα Α/Κ σκάφη, πραγματοποιείται από τα Τοπικά Κλιμάκια Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων Λειτουργικές Δυνατότητες Μέσω του ΚΠΑ, το Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δύναται να ελέγξει: εάν ένα Α/Κ δραστηριοποιείται σε περιοχή που δεν επιτρέπονται αλιευτικές δραστηριότητες, εάν ένα Α/Κ διαθέτει τις αναγκαίες άδειες και ποσοστώσεις για τη διεξαγωγή αλιείας στην συγκεκριμένη περιοχή εάν ένα Α/Κ έχει καταπλεύσει σε λιμάνι, χωρίς να έχει δηλώσει τις εκφορτώσεις του αλιεύματός του Δορυφορικές Συσκευές Καταγραφής Στίγματος Η παρακολούθηση των Α/Κ σκαφών πραγματοποιείται μέσω αναφορών στίγματος, ταχύτητας και κατεύθυνσης, που εκπέμπονται από τις εγκατεστημένες Δορυφορικές Συσκευές Καταγραφής Στίγματος (Δ.Σ.Κ.Σ.) μέσω του δορυφορικού συστήματος επικοινωνιών Inmarsat-C. Οι εν λόγω Δ.Σ.Κ.Σ. χρησιμοποιούν Σελίδα 4 από 53

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εισαγωγή πομποδέκτες Τhrane & Τhrane ΤΤ-3022D ανοικτής αρχιτεκτονικής και λειτουργούν αυτόνομα με τροφοδοσία από 10vdc έως 32vdc. Στο υπάρχον σύστημα, οι Δ.Σ.Κ.Σ. των Α/Κ που δραστηριοποιούνται εντός των Ελληνικών χωρικών υδάτων είναι προγραμματισμένες να αποστέλλουν αναφορές ανά δύο ώρες και οι αντίστοιχες συσκευές των Α/Κ που ασκούν αλιευτική δραστηριότητα στη Μαυριτανία ανά μία ώρα. Επιπλέον, κατά την κρίση των χειριστών πραγματοποιούνται πρόσθετες κλήσεις με σκοπό την άμεση αποστολή αναφοράς. Το κόστος των πρόσθετων κλήσεων βαρύνει το ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ενώ το κόστος αποστολής των αναφορών από τις Δ.Σ.Κ.Σ. βαρύνει τους ιδιοκτήτες των Α/Κ Πληροφοριακό Σύστημα -Εξοπλισμός Στο πλαίσιο της Τ03/2001 Σύμβασης ΥΕΝ/ΔΠΚΕ υλοποιήθηκε το αρχικό πληροφοριακό σύστημα για το ΚΠΑ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Το εν λόγω σύστημα περιελάμβανε τέσσερις (04) σταθμούς εργασίας, στους οποίους είναι εγκατεστημένο το λογισμικό «SAFFIRE» της Βρετανικής Εταιρείας «BLUEFINGER», έναν (01) εξυπηρετητή επικοινωνιών ( communication server) και έναν (01) εξυπηρετητή βάσης δεδομένων ( database server), τοποθετημένους στο χώρο του ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Στην παρούσα φάση, βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση συστήματος, το οποίο υλοποιείται με βάση την αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους ( cloud computing). Ειδικότερα, πρόκειται για μία εφαρμογή της εταιρείας «TrackWell», οι εξυπηρετητές της οποίας φιλοξενούνται στο κέντρο δεδομένων της εταιρείας «Amazon» στην Ιρλανδία. Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου με την χρήση ασφαλούς και κρυπτογραφημένης σύνδεσης εικονικού ιδιωτικού δικτύου ( Virtual Private Network) από τερματικούς σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι στο χώρο της ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΕΛΑΛ. Στο σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται σχεδιάγραμμα με τα κύρια συστατικά του συστήματος. Σελίδα 5 από 53

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις 2.1. Εφαρμογή νέου ΚΠΑ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ Η νέα εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον τα εξής: Θα υλοποιηθεί με βάση διεθνή ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα, ώστε να μην υπάρχει δέσμευση δικαιωμάτων λογισμικού σε όλο το εύρος των λειτουργιών του και να είναι δυνατή η προσαρμογή της στις μελλοντικές ανάγκες της Υπηρεσίας (Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΛ.ΑΛ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3979/2011 ΦΕΚ 138Α (Άρθρο 19, Παρ. 4) Θα πρέπει να συνεργάζεται και να είναι συμβατή με τις υπάρχουσες εγκατεστημένες Δ.Σ.Κ.Σ (ανοιχτής αρχιτεκτονικής πομποδέκτες Thrane &Thrane). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού και κλήσης των συσκευών, καθώς και να αναγνωρίζει όλους τους συναγερμούς ( ALARMS) που αποστέλλονται από αυτές (ενδεικτικά αναφέρονται οι συναγερμοί POWER ON, POWER OFF, RADIO ANTENNA BLOCKAGE, ANTENNA DISCONNECT). Οι εν λόγω πληροφορίες θα μεταβιβάζονται αυτοματοποιημένα στους εξυπηρετητές Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει τις κατάλληλες διεπαφές ώστε το σύστημα να συνεργάζεται και να είναι συμβατό τουλάχιστον με τις ακόλουθες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες: GSM/GPRS/3G, Inmarsat και Iridium. Συμβατότητα με περισσότερες των αναφερομένων τεχνολογίες, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Να αναφερθούν επίσης οι κατασκευαστές και τα μοντέλα των υποστηριζόμενων συσκευών. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης παραστεί ανάγκη υποστήριξης επιπλέον συσκευών των προσφερόμενων τεχνολογιών επικοινωνιών, οι απαιτούμενες ενέργειες επί του λογισμικού του συστήματος (δημιουργία κατάλληλης διεπαφής, παραμετροποιήσεις κτλ) θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο, χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση του Φορέα Απαιτείται η διασύνδεση του συστήματος με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΛ.ΑΛ., ήτοι το Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (Κ.Α.Μ.). Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να εκτελούνται σύνθετες αναζητήσεις, να γίνεται διασταύρωση πληροφοριών και να αποφεύγεται η εκ νέου καταχώρηση στοιχείων στο σύστημα από τους χειριστές. Όλα τα δεδομένα των Α/Κ σκαφών (Α.Μ.Υ.Ε.Ν., Α.Μ.Α.Σ, όνομα σκάφους, εξωτερική σήμανση, διεθνές διακριτικό σήμα κλπ) θα προέρχονται από την υφιστάμενη βάση δεδομένων του Κοινοτικού Αλιευτικού Μητρώου. Η ενημέρωση των συγκεκριμένων δεδομένων θα γίνεται είτε χειροκίνητα από τους χειριστές του ΚΠΑ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., είτε μέσω εντολής ανάκτησης από τη Βάση Δεδομένων του Κ.Α.Μ. χρησιμοποιώντας φόρμα επιλογής των αντίστοιχων στοιχείων αναγνώρισης, είτε αυτόματα και αδιαφανώς από το νέο σύστημα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η τροποποίηση των στοιχείων που βρίσκονται στο σύστημα προέλευσής τους (π.χ. διορθώσεις στη Β.Δ. του Κ.Α.Μ.). Τα δεδομένα αυτά θα είναι διαθέσιμα για αναζήτηση, εμφάνιση, απεικόνιση στο χάρτη και εκτύπωση μέσω της εφαρμογής. Τα δεδομένα του ΚΑΜ για τα οποία απαιτείται ενημέρωση είναι τα εξής: Όνομα Α/Κ, Αριθμός Νηολογίου, Α.Μ.Α.Σ., Διεθνές Διακριτικό Σήμα, Λιμένας Νηολόγησης. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος αυτόματης και αδιαφανούς ενημέρωσης των δεδομένων, θα ορίζεται παραμετρικά στο σύστημα και θα είναι στην ευχέρεια του διαχειριστή ο προσδιορισμός της συγκεκριμένης τιμής. Επιπρόσθετα, θα δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης υποσυνόλου των πεδίων ή/και αλιευτικών σκαφών κατ απαίτηση του χειριστή του κεντρικού συστήματος, μέσω κατάλληλης φόρμας επιλογής. Η απαραίτητη τεκμηρίωση για το Κ.Α.Μ. (εκτελέσιμος και πηγαίος κώδικας, λογικός και Σελίδα 6 από 53

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις φυσικός σχεδιασμός) είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή, και θα παρασχεθεί από την επισπεύδουσα Υπηρεσία κατόπιν υποβολής αιτήματος από τον υποψήφιο Ανάδοχο Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται μέσω διαδικτύου με κατάλληλο μηχανισμό ελέγχου που θα υλοποιηθεί με ασφαλή τρόπο. Θα οριστούν ρόλοι χρηστών (π.χ. διαχειριστής, χρήστης κ.λπ.) και θα καθοριστούν τα δικαιώματα πρόσβασης των ρόλων σε συνεργασία με την επισπεύδουσα Υπηρεσία. Η εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει κατ ελάχιστον 20 διαδικτυακούς χρήστες ταυτόχρονα Θα υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ενεργειών αναφορικά με την πρόσβαση των χρηστών και τις ενέργειές τους (καταχώρηση / διόρθωση / διαγραφή πληροφοριών). Στους διαχειριστές θα δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης και εκτύπωσης των ενεργειών αυτών. Θα είναι, επίσης, δυνατή η παρακολούθηση του πλήθους και της ταυτότητας των χρηστών που εργάζονται ανά πάσα στιγμή, αλλά και των χρηστών που αποπειράθηκαν (επιτυχημένα ή όχι) να συνδεθούν στο σύστημα. Ο διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα αποστολής σύντομων μηνυμάτων σε όλους τους χρήστες ή σε ομάδα χρηστών, με τα οποία θα τους ενημερώνει για διάφορα θέματα, όπως η διαθεσιμότητα του συστήματος σε περίπτωση συντήρησης Θα υπάρχει δυνατότητα εκ των προτέρων καταχώρησης των περιοχών αλιείας κατά FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Θα υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής του συνολικού αριθμού ωρών που παρέμειναν τα Α/Κ σκάφη εντός της κάθε περιοχής αλιείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από το χρήστη (προεπιλεγμένη τιμή για το χρονικό διάστημα ορίζονται οι έξι (06) μήνες) Θα υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής του συνολικού αριθμού αναφορών όλων των σκαφών ή ομάδας αυτών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένη περιοχή αλιείας που θα ορίζεται από το χρήστη (προεπιλεγμένη τιμή για το χρονικό διάστημα ορίζεται ο ένας (01) μήνας) Θα υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής αναλυτικής λίστας με τα Α/Κ σκάφη που βρίσκονταν σε συγκεκριμένη περιοχή του χάρτη (είτε από τις περιοχές αλιείας κατά FAO, είτε ορισμένη από το χρήστη) και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς και του ιστορικού τους. Η χρονική περίοδος θα μπορεί να επιλεγεί με ακρίβεια ώρας, χωρίς περιορισμούς στη χρονική της διάρκεια, στην έναρξή της και στη λήξη της Εισαγωγή συναγερμού (ALARM) στην περίπτωση που κάποιο από τα Α/Κ σκάφη εμφανίζεται σε απομακρυσμένη περιοχή (π.χ. Βόρειος Πόλος). Οι εν λόγω περιοχές να μπορούν να οριστούν από το χρήστη ως περιοχές συγκεκριμένης διαμέτρου ή ως περιοχές που περικλείονται εντός πολυγώνου/πολυγώνων Εισαγωγή συναγερμού στην περίπτωση που κάποιο από τα Α/Κ σκάφη δεν έχει εκπέμψει στίγμα για περισσότερες από ν ώρες (προεπιλεγμένη τιμή: ν=12, με δυνατότητα τροποποίησης). Για καθένα από τους συναγερμούς αυτούς, ο χρήστης θα ερωτάται εάν τον θεωρεί έγκυρο, διότι ένα σκάφος μπορεί να μη διαβιβάζει αναφορές είτε λόγω δυσλειτουργίας της συσκευής (έγκυρος συναγερμός), είτε λόγω παραμονής σε λιμένα (άκυρος συναγερμός) Εισαγωγή συναγερμού στην περίπτωση που κάποιο Α/Κ σκάφος συγκεκριμένου τύπου (θα επιλέγεται από το χρήστη) εισέλθει σε ζώνη που απαγορεύεται η αλιεία. Οι εν λόγω περιοχές αναφέρονται στη νομοθεσία που θα δοθεί στον Ανάδοχο από την επισπεύδουσα Υπηρεσία του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και πρέπει να εισαχθούν στο σύστημα από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να εισάγει στο σύστημα και νέες περιοχές απαγόρευσης αλιείας που πιθανώς να οριστούν από νέα νομοθεσία κατά την περίοδο εγγύησης. Επίσης, ο χρήστης θα είναι σε θέση να ορίσει κατά Σελίδα 7 από 53

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις βούληση περιοχές, με βάση την απόστασή τους από την ακτή ή το βάθος της θάλασσας, όπως και με την σχεδίαση σχήματος (πολυγώνου, κύκλου κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι οι περιοχές αλιείας θα έχουν και ορισμένο χρόνο ισχύος (π.χ. όλο το έτος ή έκαστο Μάρτιο μέχρι Νοέμβριο) που θα καθορίζεται από τον χρήστη και σύμφωνα με αυτόν θα εμφανίζονται/αποκρύπτονται στο χάρτη και θα αποδίδουν τους συναγερμούς (alarms) Όλοι οι αναφερόμενοι συναγερμοί θα πρέπει να τοποθετούνται σε λίστα, η οποία θα εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη και θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. Τα στοιχεία της λίστας πρέπει να κωδικοποιούνται με κατάλληλο χρωματισμό, που θα ορίζεται από τον διαχειριστή τους συστήματος. Ο χρωματισμός ενός στοιχείου της λίστας μπορεί να μεταβάλλεται, ανάλογα με τις ενέργειες του χειριστή Οι ενέργειες κάθε χειριστή για κάθε συναγερμό θα καταγράφονται επί του συναγερμού, αλλά και σε αντίστοιχη λίστα, της οποίας τα αποτελέσματα θα πρέπει να εξάγονται με οποιοδήποτε ερώτημα ή συνδυασμό αυτών Εμφάνιση στο χάρτη των σκαφών με διαφορετικό χρώμα και σχήμα, ανάλογα με τον τύπο του αλιευτικού σκάφους (γρι γρι, μηχανότρατα, κλπ). Η επιλογή σχήματος/χρώματος θα γίνεται από τον διαχειριστή Δημιουργία ατομικής καρτέλας για κάθε σκάφος, όπου θα καταγράφονται οι εξής πληροφορίες: i. Όνομα Α/Κ ii. Αριθμός Νηολογίου iii. Α.Μ.Α.Σ. iv. Διεθνές Διακριτικό Σήμα v. Τύπος σκάφους (από πίνακα τιμών που θα δημιουργηθεί και θα μπορεί να ενημερωθεί) vi. Σημαία σκάφους (από πίνακα τιμών που θα δημιουργηθεί και θα μπορεί να ενημερωθεί) vii. Λιμένας Νηολόγησης (από πίνακα Λιμενικών Αρχών που θα δημιουργηθεί και θα μπορεί να ενημερωθεί ) viii. Λιμένας Δραστηριοποίησης (από πίνακα Λιμενικών Αρχών που θα δημιουργηθεί και θα μπορεί να ενημερωθεί ) ix. Στοιχεία ιδιοκτήτη/κυβερνήτη x. Κατάσταση σκάφους (ενεργό ανενεργό, από πίνακα τιμών που θα δημιουργηθεί και θα μπορεί να ενημερωθεί) xi. Υπεύθυνος Χειριστής ( από πίνακα τιμών που θα δημιουργηθεί και θα μπορεί να ενημερωθεί) xii. Data Network ID (DNID) xiii. Inmarsat Mobile Number (IMN) ή αντίστοιχο Στην καρτέλα κάθε σκάφους θα υπάρχει ιστορικό ειδοποιήσεων (βλάβες, παραβάσεις κ.λπ.) που καταγράφεται από τον χειριστή. Οι ειδοποιήσεις θα είναι διαθέσιμες για σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος προς τις Λιμενικές Αρχές, το οποίο θα αποθηκεύεται σε ηλεκτρονική μορφή εγγράφου (.txt,.doc κ.λπ.), ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση και η αποστολή του. Οι ελάχιστες πληροφορίες που θα περιέχονται στο ενημερωτικό σημείωμα είναι ο τίτλος της Υπηρεσίας, το όνομα του χειριστή, ο παραλήπτης και ο αριθμός τηλεομοιοτύπου, η ημερομηνία ειδοποίησης και τα στοιχεία του σκάφους, ενώ η ακριβής μορφή του θα καθοριστεί από την επισπεύδουσα Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο Δυνατότητα αναζήτησης πληροφορίας χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα φίλτρα (π.χ. αριθμός νηολογίου, ιδιοκτήτης κ.ά), τα οποία θα καθοριστούν στη μελέτη εφαρμογής σε συνεργασία με την Σελίδα 8 από 53

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις επισπεύδουσα Υπηρεσία Δυνατότητα εκτύπωσης στιγμιότυπου του χάρτη ( snapshot), με αποτύπωση του ονόματος σκάφους/ων, του στίγματος, της ταχύτητας και της πορείας Δυνατότητα ορισμού από τον διαχειριστή του συστήματος του ιστορικού των Α/Κ σκαφών που θα ανακαλείται από την βάση δεδομένων, καθώς και δυνατότητα διαγραφής του ιστορικού Στο ιστορικό του κάθε σκάφους απαιτείται η δημιουργία δύο νέων πεδίων. Το πρώτο θα έχει τίτλο «Ειδική Άδεια» και θα εμφανίζει τυχόν ειδικές άδειες αλιείας που έχει λάβει το σκάφος και την περίοδο ισχύος τους. Το δεύτερο θα έχει τίτλο «Σχόλια» και θα είναι πεδίο ελεύθερου κειμένου, ώστε ο χειριστής να μπορεί να εισάγει κατά βούληση πληροφορία που θεωρεί σημαντική και δεν υπάγεται σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία Τήρηση καρτέλας για κάθε Α/Κ με τα στοιχεία του και όλο το ιστορικό διαβίβασης στιγμάτων το οποίο περιλαμβάνει την ημερομηνία εκπομπής στίγματος, την ημερομηνία καταγραφής από το σύστημα, το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, την πορεία, την ταχύτητα και τον δορυφόρο από τον οποίο εξέπεμψε το σκάφος Δυνατότητα κλήσης (polling) σε Α/Κ σκάφη ή ομάδα αυτών Δυνατότητα προγραμματισμού ώρας εκπομπής στίγματος Δυνατότητα χειροκίνητης αποστασιομέτρησης μεταξύ σημείων επάνω στον χάρτη Αποτύπωση στο χάρτη του τελευταίου στίγματος του Α/Κ που έχει καταγραφεί κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον χειριστή Αποτύπωση στο χάρτη της πορείας του Α/Κ (εμφάνιση των θέσεων του) που έχει καταγραφεί κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον χειριστή Δημιουργία γεωγραφικών ζωνών επί του χάρτη Δυνατότητα εμφάνισης κλήσεων σε Α/Κ κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον χειριστή Η εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής όλων των δεδομένων της σε αρχεία τύπου (format) ASCII, XML και.xls. Οι πληροφορίες των αρχείων αυτών θα παρουσιάζονται στο χειριστή μέσω κατάλληλων φορμών της εφαρμογής Καταχώρηση χειρόγραφων στιγμάτων σε περίπτωση μη λειτουργίας κάποιας Δ.Σ.Κ.Σ. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει την υλοποίηση κατάλληλης φόρμας εισαγωγής δεδομένων, διαθέσιμης και προσβάσιμης μέσω διαδικτύου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής αναφορών σκαφών που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να αποσταλούν στο ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ δορυφορικά. Η εισαγωγή θα γίνεται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση στη φόρμα τουλάχιστον πενήντα (50) χρηστών ταυτόχρονα. Τα δεδομένα που εισάγονται στη φόρμα θα καταχωρούνται αυτόματα και άμεσα στο κεντρικό σύστημα του ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και θα πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τα δεδομένα που διαβιβάζουν αυτόματα οι Δ.Σ.Κ.Σ. Επίσης, όλες οι εγγραφές οι οποίες θα καταγράφονται από τις Λιμενικές Αρχές, θα μπορούν να ανακληθούν από το χρήστη ανά πάσα στιγμή για έλεγχο και ενδεχόμενη τροποποίηση Για όλες τις τυχόν δυσλειτουργίες, το σύστημα θα πρέπει να ενημερώνει τον χειριστή με εμφάνιση σχετικού μηνύματος (alarm) Η χρήση και διακίνηση των διαθέσιμων από το σύστημα πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται με τον μέγιστο δυνατό βαθμό ασφαλείας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται σύμφωνα με την πολιτική και Σελίδα 9 από 53

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις τις αρχές που διέπουν την ασφάλεια των δεδομένων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την υπάρχουσα τεχνολογία και τα διεθνή πρότυπα, να ικανοποιήσει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις ασφαλείας: i. Έλεγχος πρόσβασης στο σύστημα με αυθεντικοποίηση - πιστοποίηση χρηστών (access control). ii. iii. iv. Δημιουργία και τροποποίηση χρηστών και ομάδων χρηστών - ρόλων (π.χ. διαχειριστής, χειριστής, καταχωρητής κ.λπ.). Καθορισμός και ανάθεση πολλαπλών δικαιωμάτων πρόσβασης στις λειτουργίες του συστήματος ανά χρήστη και ανά ομάδα χρηστών, ανεξαρτήτως πλατφόρμας (λειτουργικό σύστημα). Εμφάνιση διαφορετικής διεπαφής ανάλογα με τα δικαιώματα κάθε χρήστη ή ομάδας χρηστών και δυνατότητα προσαρμογής της διεπαφής από τον κεντρικό διαχειριστή του ΚΠΑ/ Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. v. Δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης συστήματος (administration monitor - auditing) κεντρικά, ώστε να καταχωρείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας των LVMS σε κάθε χρονική στιγμή. vi. Να αναπτύσσεται σε ασφαλές web based περιβάλλον λειτουργίας και διαχείρισης (χρήση πρωτοκόλλου https). Σημειώνεται ότι στο υφιστάμενο δίκτυο του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. χρησιμοποιούνται ευρέως διαδεδομένα πρωτόκολλα, όπως το TCP/IP και το UDP Το περιβάλλον διεπαφής (συμπεριλαμβανομένων των χαρτών) θα είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα (ανεξάρτητα από την ομάδα χρηστών (user group) στην οποία ανήκουν. Το περιβάλλον αυτό είναι πλήρως γραφικό, φιλικό και εύχρηστο Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα εγχειρίδια χρήσης αλλά και διαχείρισης του συστήματος στην Ελληνική γλώσσα, όπως και όλο το λογισμικό που απαιτείται σε μονάδες οπτικών δίσκων (cd, dvd κλπ) Απαιτείται λήψη δεδομένων AIS από τον εξυπηρετητή που βρίσκεται εγκατεστημένος σε χώρο του κτιρίου ΑΛΣ ΕΛΑΚΤ. Τα εν λόγω δεδομένα AIS αποστέλλονται από τον εξυπηρετητή σε μορφότυπο NMEA 0183 (IEC 61162). Η απαιτούμενη διασύνδεση θα πραγματοποιηθεί εντός της υφιστάμενης δικτυακής υποδομής του κτιρίου ΑΛΣ ΕΛΑΚΤ. εν λόγω δεδομένα θα αποτυπώνονται στο χάρτη της εφαρμογής κατ επιλογή του χρήστη Οι ηλεκτρονικοί χάρτες που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή, πρόκειται να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΚΠΑ για ολόκληρη την υδρόγειο, λόγω δραστηριοποίησης αλιευτικών σκαφών και εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Οι χάρτες των Περιφερειακών Κέντρων θα πρέπει να παρέχουν πανελλήνια αναλυτική κάλυψη. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχουν οι χάρτες διαμορφώνονται σύμφωνα με τις μελέτες των υδρογραφικών υπηρεσιών και κατά τα διεθνή πρότυπα. Το λογισμικό σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών ( GIS) υποστήριξης χαρτών, το οποίο θα εγκατασταθεί στους εξυπηρετητές εφαρμογών του ΚΠΑ/ Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., θα πρέπει να υποστηρίζει διεθνή πρότυπα διάχυσης χαρτογραφικών δεδομένων, τα οποία θα αποθηκεύονται στη προσφερόμενη βάση δεδομένων. Τα υποστηριζόμενα πρότυπα θα πρέπει να αναφερθούν στην τεχνική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου. Η προμήθεια των ηλεκτρονικών χαρτών και η εγκατάσταση του δικτύου διαχείρισής των, θα επιτρέψει τον άμεσο (έως και αυτόματο) προσδιορισμό του στίγματος των αλιευτικών σκαφών πάνω στον χάρτη. Οι χάρτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον: Σελίδα 10 από 53

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις i. Για την Ελλάδα: Τα Χωρικά Ύδατα τις ακτογραμμές, τα βάθη, τις ισοβαθείς των 10, 20, 30, 50 και 100 μέτρων και τα λιμάνια και τα ονόματα των κυριοτέρων πόλεων. Να αναφερθεί η κλίμακα. Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιήσει τα ψηφιακά δεδομένα Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού. ii. Για τη Μεσόγειο Θάλασσα: Ακτογραμμές των Μεσογειακών Χωρών, τις Αποκλειστικές Οικονοµικές Ζώνες των Μεσογειακών Χωρών, και τα ονόµατα των Χωρών της Μεσογείου. Να αναφερθεί η κλίμακα. iii. Για την Υδρόγειο: Ακτογραμμές και ονόµατα των Χωρών. Να αναφερθεί η κλίμακα.. iv. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εστίασης και περιήγησης σε διάφορα σηµεία πάνω στο χάρτη. v. Οι χάρτες θα ενημερώνονται σε περίπτωση διορθώσεων σε όλες τις θέσεις εργασίας μέσα από το διαδίκτυο. Τονίζεται ότι οι υπάρχοντες χάρτες παρουσιάζουν αρκετές ανακρίβειες σε σχέση με την πραγματικότητα, οι οποίες θα πρέπει να μην υπάρχουν στους νέους χάρτες. vi. Η αναπαράσταση των στιγμάτων θα γίνεται με βάση κοινώς αποδεκτά γεωδαιτικά συστήματα (τουλάχιστον WGS84). Προεπιλεγμένο σύστημα θα είναι το WGS84, ενώ ο χρήστης θα μπορεί κατά βούληση να επιλέξει οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα που διατίθενται Διασύνδεση Διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σε εφαρμογή του άρθρου 28 του Κανονισμού 404/2011, το ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ θα πρέπει να διαβιβάζει αυτόματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δεδομένα που πρέπει να παρασχεθούν σύμφωνα με το άρθρο 19 του ίδιου Κανονισμού, εφόσον ζητηθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένη ομάδα σκαφών. Η μορφή που θα γίνεται η διαβίβαση των δεδομένων παρατίθεται στο Παράρτημα V του Κανονισμού καθώς και στο Παράρτημα Β των τεχνικών προδιαγραφών. Η αποστολή θα πραγματοποιείται μέσω του πρωτοκόλλου https. Τα δεδομένα θα αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο από τη χώρα μας σε έναν αφιερωμένο για το σκοπό αυτό εξυπηρετητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μετάδοση θα γίνεται μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας ένα αυτοματοποιημένο αίτημα HTTPS GET, όπως καθορίζεται στο προτεινόμενο πρωτόκολλο. Από τον εξυπηρετητή χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SSL v.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευθεί όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τη λειτουργία του συστήματος Διασύνδεση με ΚΠΑ άλλων κ-μ Σε αντιστοιχία με την ανωτέρω παράγραφο, το ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οφείλει να διαβιβάζει αυτόματα στα ΚΠΑ της Ισπανίας, Ιταλίας, Μάλτας, Γαλλίας, Κύπρου και Μαυριτανίας 1 τα δεδομένα που αναφέρονται στο Άρθρο 19 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 404/2011 (στίγμα, ημερομηνία και χρόνος καταγραφής στίγματος, ταχύτητα και κατεύθυνση) και αφορούν ελληνικά Α/Κ σκάφη για όσο χρόνο ασκούν δραστηριότητα στα ύδατα κάποιου από τα ανωτέρω κράτη. Αντίστροφα, το ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα πρέπει να λαμβάνει τα δεδομένα από Α/Κ των ανωτέρω κρατών μέσω του αντίστοιχου ΚΠΑ του κράτους σημαίας τους, όταν αυτά ασκούν δραστηριότητα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Τα λαμβανόμενα δεδομένα θα 1 Στο πλαίσιο της Διμερούς Συμφωνίας Ε.Ε. Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, τα Κοινοτικά ΚΠΑ ανέλαβαν την υποχρέωση της διαβίβασης στο ΚΠΑ Μαυριτανίας, των δεδομένων του γεωγραφικού στίγματος των υπό τη σημαία τους σκαφών, όταν αυτά κινούνται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης του εν λόγω κράτους. Σελίδα 11 από 53

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και θα απεικονίζονται στον χάρτη. Η διαβίβαση των δεδομένων ακολουθεί τη μορφή που παρατίθεται στο Παράρτημα Β των τεχνικών προδιαγραφών. Διευκρινίζεται ότι για οποιαδήποτε πληροφορία απαιτηθεί από τον Ανάδοχο αναφορικά με την υλοποίηση των ανωτέρω διασυνδέσεων (κατά το στάδιο εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής, βλ. Κεφ. Δ), θα υπάρξει μέριμνα από την επισπεύδουσα Υπηρεσία για την εξασφάλιση της συνεργασίας των κ-μ. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα μελλοντικής διασύνδεσης του ΚΠΑ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τα αντίστοιχα ΚΠΑ οποιωνδήποτε άλλων χωρών απαιτηθεί, με τον ίδιο τρόπο διασύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για τα συστήματα των προαναφερθέντων κρατών Δημιουργία Περιφερειακών ΚΠΑ Το ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα επεκταθεί μέσω δημιουργίας Υπο-Κέντρων σε περιφερειακές Λιμενικές Αρχές, στις οποίες συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Οι έδρες των Λιμενικών Αρχών, στις οποίες ο Ανάδοχος του έργου θα εγκαταστήσει τα Υπο-Κέντρα, είναι οι εξής: Πειραιάς Θεσσαλονίκη (Νέα Μηχανιώνα) Καβάλα Πάτρα Κάλυμνος Επισημαίνεται ότι η Λιμενική Αρχή Νέας Μηχανιώνας είναι η μόνη που δεν διαθέτει δικτυακό εξοπλισμό, επομένως ο Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει μία (01) σύνδεση τύπου IP/VPN ή αντίστοιχη, ταχύτητας τουλάχιστον 2048 Kbps και τον απαιτούμενο για την εγκατάσταση δικτυακό εξοπλισμό. Τα τηλεπικοινωνιακά κόστη της εν λόγω σύνδεσης για την περίοδο της εγγύησης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η διαθεσιμότητα ελεύθερων δικτυακών θυρών για διασύνδεση με το δίκτυο του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. θα εξασφαλιστεί με μέριμνα της αρμόδιας Υπηρεσίας. Οι υπόλοιπες Λιμενικές αρχές θα διασυνδεθούν μέσω του υπάρχοντος δικτύου του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. Το τείχος προστασίας του υφιστάμενου δικτύου του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. είναι CISCO ASA Με τη λειτουργία των Περιφερειακών ΚΠΑ διασφαλίζεται: Η γνώση των εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένη περίοδο από τα αλιευτικά σκάφη, ειδικά σε περιπτώσεις που η άδεια αλιείας τους δίνει τη δυνατότητα να φέρουν περισσότερα από ένα αλιευτικά εργαλεία, ανάλογα με την χρονική περίοδο. Ο αποτελεσματικός έλεγχος των δραστηριοτήτων των αλιευτικών σκαφών που υπάγονται στην περιοχή ευθύνης των υπό εγκατάσταση Υπο-Κέντρων, από τα στελέχη των αντίστοιχων Λιμενικών Αρχών, με δεδομένη την ολοκληρωμένη γνώση που διαθέτουν, αναφορικά με τους τοπικούς περιορισμούς της αλιείας στην περιοχή τους. Η άμεση επικοινωνία με τους αλιείς, τα Τοπικά Κλιμάκια Ελέγχου Πλοίων, αλλά και η ταχύτερη διαβίβαση και καταχώρηση στη βάση δεδομένων του συστήματος των χειρόγραφων αναφορών θέσεων, που διαβιβάζονται από τους αλιείς σε περίπτωση βλάβης, τεχνικής ανεπάρκειας ή μη λειτουργίας των δορυφορικών συσκευών καταγραφής στίγματος, όπως προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία. Η άμεση αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφορίας για διενέργεια παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας. Σελίδα 12 από 53

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές & Τεχνικές Απαιτήσεις Η άμεση ενεργοποίηση των επιχειρησιακών μέσων και των στελεχών των Λιμενικών Αρχών ευθύνης του Υπο-Κέντρου, σε περίπτωση διαπίστωσης αλιευτικής παράβασης και η ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Οι σταθμοί εργασίας των περιφερειακών ΚΠΑ (εφεξής Local VMS - LVMS) θα πρέπει να λαμβάνουν, να ελέγχουν, να επεξεργάζονται και να απεικονίζουν όλες τις αναφορές των αλιευτικών σκαφών. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το σύστημα επεξεργασίας και δρομολόγησης αναφορών, αποτυγχάνει να αναγνωρίσει την ταυτότητα του σκάφους, οι αναφορές θα πρέπει να αποθηκεύονται ξεχωριστά για μελλοντική χρησιμοποίησή τους από τον υπεύθυνο χειριστή. Οι τοπικοί σταθμοί (LVMS) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα απεικόνισης όλων των πληροφοριών που δύναται να απεικονισθούν στο ΚΠΑ/Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και αφορούν στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς τους, όπως αυτές θα ορισθούν από την επισπεύδουσα υπηρεσία του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (ΔΕΛΑΛ Β ), ενώ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησής τους από τον διαχειριστή του συστήματος. Όλες οι αναφορές στιγμάτων, χαρακτηριστικά Α/Κ σκαφών, χαρτογραφικά δεδομένα θα ανακτώνται από τον κεντρικό εξυπηρετητή του Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω του υφιστάμενου δικτύου. Τα LVMS θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων για την περιοχή αρμοδιότητάς τους, ήτοι: Συνολικό αριθμό αναφορών θέσεων σε χρονική περίοδο με παράμετρο που θα δύναται κάθε φορά να δοθεί από το χρήστη. Συνολικές ώρες παραμονής των αλιευτικών σκαφών στη περιοχή ευθύνης του LVMS. Συνολικό αριθμό παραβάσεων. Οι σταθμοί εργασίας των περιφερειακών ΚΠΑ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσδιορισμού συναγερμών. Εκτός της ενεργοποίησης συναγερμού στην περίπτωση που λαμβάνεται αναφορά με εσφαλμένα στοιχεία, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σήμανσης συναγερμών όταν: λαμβάνονται αναφορές κατά την είσοδο ή έξοδο σε κλειστές περιοχές, κοντά στον λιμένα, ή σε περιοχές της ακτογραμμής και σε περιοχές ορισμένου βάθους, οι αναφορές περιέχουν δείκτες σφαλμάτων, υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα σε διαδοχικές αναφορές, τα σκάφη παραμένουν ακίνητα ή κινούνται με πολύ μικρές ταχύτητες σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από τον διαχειριστή του συστήματος. Τα περιφερειακά ΚΠΑ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης των αναφορών στίγματος και ενεργοποίησης συναγερμού όταν δεν λαμβάνεται μία αναμενόμενη αναφορά. Ο χρόνος μέχρι την ενεργοποίηση του συναγερμού πρέπει να μπορεί να ορισθεί παραμετρικά από το διαχειριστή του συστήματος (τοπικά και κεντρικά), ανάλογα με το σκάφος, την κατηγορία του ή την περιοχή πλεύσης. Επίσης πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ο συναγερμός να ενεργοποιείται αυτόματα όταν γίνεται κλήση (poling) σκάφους και δεν παράγεται σχετική αναφορά. Ο Ανάδοχος να προτείνει παραμέτρους συναγερμού. Οι σταθμοί εργασίας των περιφερειακών ΚΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα ανεύρεσης στοιχείων ( queries) τουλάχιστον ως εξής: Να εμφανίζεται το τελευταίο αναφερόμενο στίγμα ενός σκάφους ή μίας ομάδας σκαφών με βάση τα χαρακτηριστικά του σκάφους. Να επαναλαμβάνεται η πορεία για ένα συγκεκριμένο αλιευτικό μεταξύ κάποιων συγκεκριμένων Σελίδα 13 από 53

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση τεύχους προδιαγραφών. για το Έργο { ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΤΝΠ) ΤΟΥ ΔΣΑ "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" }

Διαβούλευση τεύχους προδιαγραφών. για το Έργο { ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΤΝΠ) ΤΟΥ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ } Αθήνα 12/08/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 106 79 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Τηλ. 210-3398215 - 236 Fax 210 3647172 E Mail isokratis@dsa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων Έσοδα Ασφάλιση Ενημερότητα Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» Σελίδα από 35 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3.. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ VTMIS...3.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού και βελτίωση επέκταση δικτυακών υποδομών του ΥΠΕΞ και των Αρχών Εξωτερικού» Αναθέτουσα Αρχή: «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα