Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 2"

Transcript

1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: «Μελέτη των ικτυακών Τόπων των Ελληνικών ΜΜΕ» ιαδραστικότητα ΙΟΥΛΙΟΣ 009

2 Η µελέτη αποτελεί τµήµα ευρύτερης έρευνας µε αντικείµενο τη «Μελέτη των ικτυακών τόπων των Ελληνικών ΜΜΕ». Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η αξιολόγηση της διαδραστικότητας των δικτυακών τόπων. Αναλύνοτας την έννοια της διαδραστικότητας σε επιµέρους διαστάσεις και χρησιµοποιώντας µια αξιολογική κλίµακα, καταγράφεται ο βαθµός διαδραστικότητας που χαρακτηρίζει το ελληνικό ψηφιακό τοπίο. Η µελέτη διενεργήθηκε από το Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ του Τµήµατος ηµοσιογραφίας & ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης από τη ρ. Λία-Πασχαλία Σπυρίδου και τον Αλέξανδρο Μπαλτζή λέκτορα, ο οποίος ανέλαβε το στατιστικό κοµµάτι της αξιοπιστίας της έρευνας µε χρηµατοδότηση του Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 009. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου προς το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων και ιδιαίτερα στον πρόεδρο κ. Ροδόλφο Μορώνη για την ανάθεση της συγκεκριµένης έρευνας. Λία Σπυρίδου Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 009 Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ.

3 Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 4. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 6 4. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 6 5. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Το Ερευνητικό Ερώτηµα (research question) 6 5. Επιλογή του είγµατος (sampling) 7 5. ιάκριση των ΜΜΕ σε Μέσα Ειδησεογραφικού και 8 Ψυχαγωγικού Χαρακτήρα 5.4 Το Τελικό είγµα Επιλογή του Σχετικού Περιεχοµένου (unit sampling) Καθορισµός των Αναλυτικών Κατηγοριών (µεταβλητών) Περιγραφή και Αξιολόγηση των Μεταβλητών Ταξινόµηση των Επιµέρους Μεταβλητών Κωδικοποίηση και Βαθµολόγηση 5.8 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 5 6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 7 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 51 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 54 ΕΙΓΜΑ Πίνακας 1: ΤΑ ΜΜΕ ΠΟΥ ΕΝ ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 54 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Πίνακας : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 56 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΜΕ Πίνακας : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΜΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 8 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Πίνακας 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 106 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΜΕ Πίνακας 5: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΜΜΕ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΙΑΣΤΑΣΗ 186 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 194 Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ.

4 1. Εισαγωγή Το στοιχείο της διαδραστικότητας έχει χαρακτηριστεί ως το κατεξοχήν επαναστατικό χαρακτηριστικό της ψηφιακής επικοινωνίας, καθώς αποδίδει στο κοινό έναν περισσότερο ενεργό ρόλο κατά την ενηµερωτική διαδικασία. Το ζήτηµα µιας πιο ισότιµης σχέσης µεταξύ των µιντιακών οργανισµών και του κοινού, µολονότι όχι καινούριο στο ακαδηµαϊκό τραπέζι, κατέστη ιδιαίτερα δηµοφιλές την τελευταία δεκαετία εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του νέου µέσου, και δη της διαδραστικότητας. Σήµερα, 14 χρόνια µετά την εµφάνιση των πρώτων µιντιακών δικτυακών τόπων, υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι η διείσδυση του διαδικτύου επεκτείνεται, ότι η υιοθέτησή του ως αναπόσπαστο κοµµάτι της ενηµερωτικής εµπειρίας των χρηστών - και δη των νεαρών ατόµων αυξάνεται-, καθώς επίσης και ότι η χρήση διαδραστικών εργαλείων και εφαρµογών διαρκώς εµπλουτίζεται. Στα τέλη του 006, η βρετανική Guardian, πρωτοπόρος στη χρήση διαδραστικών εργαλείων, ανακοίνωσε ότι το βασικό προϊόν και κύριο µέληµά της εταιρίας είναι η ψηφιακή έκδοση της εφηµερίδας, ενώ η έντυπη καθίσταται πλέον συµπληρωµατική.. Ορίζοντας τη ιαδραστικότητα Η έννοια της διαδραστικότητας συνδέεται µε την ελευθερία της επιλογής και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του ατόµου κυρίως ως αποτέλεσµα της νέας τεχνολογίας. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία η διαδραστικότητα αποτελεί µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία συγκροτείται από επιµέρους στοιχεία ή πτυχές, και εποµένως θα πρέπει να µελετηθεί υπό το πρίσµα θεωρήσεων πολλών διαστάσεων. Αποδοµώντας τους επιµέρους ορισµούς, προκύπτει ότι για να υπάρξει διαδραστικότητα θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω συνθήκες: 1) ύπαρξη τεχνολογικής υποδοµής, η οποία θα µεταβιβάζει στο χρήστη σηµαντικό µέρος του ελέγχου της επικοινωνιακής διαδικασίας ) ως αποτέλεσµα της παραπάνω συνθήκης δυνατότητα δηµιουργικής ενασχόλησης και τροποποίησης της µορφής και του περιεχοµένου από το χρήστη Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 4

5 ) ο χρόνος (timing) της επικοινωνιακής διαδικασίας είναι ελαστικός ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των συµµετεχόντων 4) ανάδραση και κατ επέκταση συστηµατική ανταπόκριση µεταξύ πηγής και δέκτη 5) αµφίδροµη επικοινωνία διπλής ή και πολλαπλής κατεύθυνσης. 6) διάθεση για συµµετοχική επικοινωνία, η οποία µπορεί να οδηγήσει µέχρι και στην εναλλαγή ρόλων µεταξύ ποµπού και δέκτη 7) το επικοινωνιακό περιβάλλον δηµιουργεί την αίσθηση του χώρου (place) 8) τέλος, αµοιβαία επιρροή µεταξύ των δύο ή περισσότερων συµµετεχόντων κατά την επικοινωνιακή διαδικασία. Οι χρήστες αισθάνονται ότι ο στόχος της επικοινωνίας είναι περισσότερο προσανατολισµένος προς την ανταλλαγή πληροφοριών παρά προς την άσκηση πειθούς Η παρούσα µελέτη ερευνά τη δοµική διαδραστικότητα (structural interactivity) σε αντιδιαστολή µε την προσλαµβανόµενη (perceived interactivity). Η δοµική διαδραστικότητα αναφέρεται στις αµιγώς τεχνολογικές δυνατότητες και επιλογές που παρέχει ένα µέσο κατά τη διάρκεια της επικοινωνιακής διαδικασίας. Το θεωρητικό υπόβαθρο της µελέτης στηρίζεται στηρίζεται στο µοντέλο έξι διαστάσεων της Heeter (19890, το οποίο περιλαµβάνει τις εξής παραµέτρους: 1) πολυπλοκότητα των διαθέσιµων επιλογών (complexity of choice available); ) προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουν οι χρήστες (effort users must exert); ) ανταπόκριση στο χρήστη (responsiveness to the user); 4) παρακολούθηση χρήσης (monitoring information use); 5) ευκολία προσθήκης πληροφοριών (ease of adding information); 6) διευκόλυνση της διαπροσωπικής επικοινωνίας (facilitation of interpersonal communication). Επιπρόσθετα, η διαδραστικότητα εκλαµβάνεται ως µία ακολουθία στοιχείων ή χαρακτηριστικών, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν. Η βασική συµβολή της συγκεκριµένης θεώρησης είναι ότι αντιµετωπίζει τη διαδραστικότητα ως µία µετρήσιµη έννοια. Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 5

6 . ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα επικεντρώνεται στους τρόπους µε τους οποίους οι τεχνολογικές δυνατότητες (technological affordances) αντανακλώνται στο περιεχόµενο των δικτυακών τόπων. Οι τεχνολογικές αυτές δυνατότητες στο πλαίσιο της έρευνας αναφέρονται στα ποικίλα διαδραστικά εργαλεία που µπορεί να ενσωµατώσει ο δικτυακός τόπος ενός Μέσου. 4. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μέθοδος: ανάλυση περιεχοµένου είγµα: 11 δικτυακοί τόποι ειδησεογραφικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα ειγµατοληπτική ενότητα: ο δικτυακός τόπος στο σύνολό του Χρόνος διεξαγωγής της έρευνας: Τετάρτη Ιουνίου Κυριακή 14 Ιουνίου Ερευνητική οµάδα: Για τη συλλογή των στοιχείων της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν τέσσερις (4) ερευνητές. Οι ερευνητές εκπαιδεύτηκαν για τη συλλογή και κωδικοποίηση των στοιχείων τόσο για τη διενέργεια της πιλοτικής έρευνας όσο για να διαπιστωθούν διάφορα προβλήµατα στην κατανόηση και καταχώρηση των στοιχείων. 5. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 5.1 Το Ερευνητικό Ερώτηµα (research question) Μολονότι το διαδίκτυο θεωρείται το κατεξοχήν διαδραστικό µέσο επικοινωνίας, η διαδραστικότητα δεν επιτυγχάνεται αυτόµατα στο νέο µέσο. Προκειµένου λοιπόν να υλοποιηθεί ο διαδραστικός χαρακτήρας των επικοινωνιακών πράξεων που λαµβάνουν χώρα στο διαδίκτυο, απαιτείται η ύπαρξη ανάλογων στοιχείων και υπηρεσιών. Η παραπάνω διαπίστωση µετουσιώνει τη διάσταση µεταξύ της θεωρητικής και της πραγµατικής υπόστασης της δοµικής διαδραστικότητας στους σύγχρονους Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 6

7 ειδησεογραφικούς ιστότοπους. Συνεπώς, ο βασικός στόχος του εµπειρικού µέρους της έρευνας συνοψίζεται στην απάντηση του ερωτήµατος: Σε ποιο βαθµό τα ελληνικά ΜΜΕ έχουν υιοθετήσει το διαδραστικό µοντέλο κατά το οποίο χρησιµοποιούνται ποικίλα και ολοένα πιο σύνθετα στοιχεία δοµικής διαδραστικότητας στους ιστότοπούς τους. Πιο συγκεκριµένα, οι επιµέρους παράµετροι προς µελέτη, τίθενται ως εξής: (i) Ποιος είναι ο βαθµός της δοµικής διαδραστικότητας που χαρακτηρίζει τους ιστότοπους των ελληνικών ΜΜΕ; (συνολική βαθµολογία) (ii) Ποιες διαστάσεις της δοµικής διαδραστικότητας έχουν εξελιχθεί περισσότερο και ποιες υπολείπονται της δυνητικής τους ανάπτυξης (βαθµολογία ανά διάσταση) (iii) Πόσα και ποια στοιχεία-χαρακτηριστικά δοµικής διαδραστικότητας έχουν υιοθετήσει τα ελληνικά ΜΜΕ; (συχνότερα εµφανιζόµενες µεταβλητές) (iv) ιακρίνονται κάποιες διαφορές ή τάσεις µεταξύ των επιµέρους ΜΜΕ (εφηµερίδων ραδιοφωνικών σταθµών - τηλεοπτικών σταθµών) (v) Πώς διαµορφώνεται η σύγκριση µεταξύ των ελληνικών και των αγγλόφωνων ιστότοπων του δείγµατος 5. Επιλογή του είγµατος (sampling) Αντικείµενο της έρευνας είναι οι δικτυακοί τόποι των τηλεοπτικών σταθµών, οι ραδιοφωνικοί σταθµοί της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και οι εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Επιπρόσθετα, προκειµένου να δοθεί µία πιο ολοκληρωµένη εικόνα των αποτελεσµάτων και να καταστεί δυνατή µία συγκριτική µελέτη µεταξύ του ελληνικού µιντιακού τοπίου και του διεθνούς, συµπεριλαµβάνονται στο δείγµα Μέσα διεθνούς και αναγνωρισµένου κύρους, όπως είναι οι δικτυακοί τόποι του τηλεοπτικού σταθµού CNN, των εφηµερίδων THE GUARDIAN και NEW YORK TIMES, του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθµού BBC καθώς επίσης και του µουσικού ραδιοφωνικού σταθµού KIIS FM. Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 7

8 5. ιάκριση των ΜΜΕ σε Μέσα Ειδησεογραφικού και Ψυχαγωγικού Χαρακτήρα Η µελέτη της δοµικής διαδραστικότητας και του σχεδιασµού (layout) των δικτυακών τόπων απαιτεί τη διαµόρφωση συγκεκριµένων µεταβλητών, η αξιολόγηση των οποίων θα χρησιµοποιηθεί ως βασικός παράγοντας µελέτης. Για λόγους µεγαλύτερης ακρίβειας των αποτελεσµάτων, κρίθηκε σκόπιµο να διακριθεί το δείγµα σε δύο βασικές κατηγορίες: σε µέσα ενηµερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Αναφορικά µε τους τηλεοπτικούς σταθµούς, εννέα συνολικά κανάλια εντάχθηκαν στην κατηγορία των ψυχαγωγικών ΜΜΕ. Το STAR CHANNEL µε το σκεπτικό ότι έχει ενστερνιστεί τη λογική του «infotainment», το CHANNEL 9 του οποίο το πρόγραµµα αρχικά βασίζονταν σε δελτία ειδήσεων (είχε στο πρόγραµµά του εννέα δελτία κάθε µέρα), αλλά σήµερα απαρτίζεται κυρίως από κινούµενα σχέδια. Οι τηλεοπτικοί σταθµοί MAD TV, MTV και G TV ως µουσικά κανάλια, ο σταθµός JUNIOR TV ως κανάλι µε παιδικό πρόγραµµα, ο σταθµός LOCAL TV καθώς εξειδικεύεται στην προώθηση προϊόντων και τέλος οι σταθµοί ΠΑΝΟΡΑΜΑ TV και BLUE SKY, οι οποίοι δεν έχουν ειδήσεις. Από το δείγµα των εφηµερίδων που εντάχθηκε στα Μέσα ενηµερωτικού χαρακτήρα εξαιρέθηκαν η ATHENS VOICE και οι εφηµερίδες ESPRESSO και TRAFFIC. Η ATHENS VOICE συνδυάζει το ενηµερωτικό και το ψυχαγωγικό στοιχείο χωρίς ωστόσο να δίνει βαρύτητα στην τρέχουσα πολιτική και οικονοµική επικαιρότητα, αλλά εστιάζει σε µία ευρύτερη κοινωνική προβληµατική. Η ESPRESSO και η TRAFFIC αποτελούν κατεξοχήν δείγµατα tabloid εφηµερίδας αγγλικού τύπου. Μολονότι διαθέτουν ειδήσεις, η φιλοσοφία τους στηρίζεται στο επονοµαζόµενο «infotainment» και γι αυτό το λόγο εξαιρέθηκαν από τα αµιγώς ενηµερωτικά Μέσα. Όσον αφορά στους ραδιοφωνικούς σταθµούς η παραπάνω διάκριση στηρίχθηκε στην ήδη διαµορφωµένη κατηγοριοποίησή τους από τη Bari Focus. Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 8

9 5.4 Το Τελικό είγµα O παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει το τελικό δείγµα: (i) ΕΙ ΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΜΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 1. ET.1 ΝΕΤ ΕΤ. MEGA CHANNEL ANTENNA TV 4. ALPHA TV 5. SKΑΙ TV 6. ALTER CHANNEL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 7. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ TV ΑΡΙΣΤΕΡΑ 9. ΤΗΛΕΑΣΤΥ 10. ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TV 100 e/dimotiki-tv/tv100.htm 11. HIGH TV 1. ΤV ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1. EUROPE ONE 14. ΚΑΝΑΛΙ 9 (πρώην COSMOS TV) ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΠΡΩΙΝΕΣ 1. Η ΑΥΓΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 4. ΤΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 5. Α ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 6. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 7. ΕΘΝΟΣ 8. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 9

10 9. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 10. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 11. ΕΣΤΙΑ 1. Η ΧΩΡΑ 1. ΤΑ ΝΕΑ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ 14. ΑΛΦΑ ΕΝΑ 15. Η ΕΠΟΧΗ 16. ΠΡΙΝ 17. ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 18. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19. ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 0. ΤΟ ΠΑΡΟΝ 1. ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ /int116/int116.html 4. AGRENDA 5. ATHENS NEWS 6. PRESS TIME 7. REAL NEWS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Ηµερήσιες Οικονοµικές Εφηµερίδες 8. ΕΞΠΡΕΣ 9. ΗΜΕΡΗΣΙΑ 0. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 1. ΚΕΡ ΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Εβδοµαδιαίες Οικονοµικές Εφηµερίδες. ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4. ΧΡΗΜΑ ΤΡΙΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΤΗΣ Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 10

11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 6. ΕΓΝΑΤΙΑ 7. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΩΡΕΑΝ ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ 8. CITY PRESS 9. METRO &la=1 ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αθήνα ΣΚΑΙ (Επανάληψη) 1. REAL FM ANTENNA 97. ΕΡΑ ΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10.7/ (Επανάληψη). ALPHA CITY FLASH NET 105,8 / 91.6 (ΕΡΑ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) Θεσσαλονίκη (Επανάληψη) 6. ΡΑ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΤΕΝΝΑ FM 100 ΗΜΟΤΙΚΟ Ρ/Φ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΑ ΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10.7/ 10.9 ΞΕΝΟ ΕΙΓΜΑ (Επανάληψη) 1. CNN (Επανάληψη). THE GUARDIAN THE NEW YORK TIMES 4. BBC Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 11

12 (ii) ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΜΜΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 1. STAR CHANNEL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. MAD TV MTV (πρώην SMART TV) 4. G TV 5. BLUE SKY TV 7. Shop tv (πρώην STV) 8. LOCAL TV 9. ΠΑΝΟΡΑΜΑ TV ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 1. ESPRESSΟ ΩΡΕΑΝ ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ. ATHENS VOICE ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αθήνα 1. ΡΥΘΜΟΣ ΛΑΜΨΗ 9. KISS FM , ATHENS DEE JAY 5. RED ΙΕΣΗ SFERA ΡΟΜΟΣ ΜΕΛΩ ΙΑ FM DERTI V FM 88. (πρώην VILLAGE FM) Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 1

13 1. ROCK FM LOVE RADIO BEST GALAXY ORANGE 9. KOSMOS 9.6/ JOHN GREEK OASIS 88.0 FM MAD RADIO (Επανάληψη) 19. ΕΝ ΛΕΥΚΩ ΝITRO Θεσσαλονίκη 1. STAR FM ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΡΑ ΙΟ 4. ZOO RADIO PLUS RADIO 6. IMAGINE HEART FM 8. LIBERO FM ΡΑ ΙΟ ΕΝΑ 0. REPUBLIC ΠΑΝΟΡΑΜΑ RSO ROCK 4. OLA ΜΕΛΩ ΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ FM ΞΕΝΟ ΕΙΓΜΑ 1. KIIS FM Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 1

14 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ Της αρχικής επιλογής του δείγµατος των παραδοσιακών Μέσων, έπεται η κατηγοριοποίησή τους σε ψυχαγωγικά/ενηµερωτικά και το επόµενο στάδιο είναι η αναζήτηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, δηλαδή του ηλεκτρονικού προϊόντος. Έτσι εξαιρουµένων των Μέσων που δεν έχουν δικτυακό τόπο (ή είναι υποκατασκευή ή είναι ανενεργός) το τελικό δείγµα διαµορφώθηκε ως ακολούθως: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΜΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 14 ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ 9 ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 7 ΞΕΝΟ ΕΙΓΜΑ 4 Σύνολο: 64 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΜΜΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 9 ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 6 ΞΕΝΟ ΕΙΓΜΑ 1 Σύνολο: 48 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΓΜΑ: 11 Γενικές παρατηρήσεις για τη σύσταση του τελικού δείγµατος Οι δηµόσιοι τηλεοπτικοί και αντίστοιχα ραδιοφωνικοί σταθµοί «µοιράζονται» τον ίδιο ιστότοπο. Ο δικτυακός τόπος του Mad Radio είναι µέρος του mad.gr. To ίδιο ισχύει για τον antenna 97.5 (www.antenna.gr) καθώς επίσης και το ραδιοφωνικό σταθµό του ΣΚΑΙ 100. (www.skai.gr) O ραδιοφωνικός σταθµός REAL FM εκπέµπει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά εύλογα διαθέτει έναν ιστότοπο. 1 τηλεοπτικοί σταθµοί δεν διαθέτουν διαδικτυακή υπηρεσία ύο ραδιοφωνικοί σταθµοί δεν έχουν δηµιουργήσει δικτυακό τόπο. 16 εφηµερίδες δεν έχουν δηµιουργήσει δικτυακό τόπο ή είναι ανενεργός (σε στάδιο κατασκευής). (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 14

15 5.5 Επιλογή του Σχετικού Περιεχοµένου (unit sampling) Η επιλογή του περιεχοµένου πάνω στο οποίο θα διενεργηθεί η ανάλυση περιεχοµένου αποτελεί µία λεπτή υπόθεση στην περίπτωση του διαδικτυακού υλικού δεδοµένων των πολλαπλών στρωµάτων περιεχοµένου που υπάρχουν µέσω των υπερσυνδέσεων. Η συγκεκριµένη µελέτη υιοθέτησε την τεχνική µέθοδο και όρισε ως δειγµατοληπτική ενότητα ολόκληρο τον ιστότοπο. Σύµφωνα µε την τεχνική µέθοδο η χρήση του ιστότοπου ως δειγµατοληπτική ενότητα σηµαίνει ότι µελετώνται όλες οι επιµέρους ιστοσελίδες που τον συναποτελούν. Οι ιστότοποι αποτελούνται από ένα domain name πρώτου επιπέδου (για παράδειγµα: το οποίο πολύ συχνά ιδίως στις περιπτώσεις πλούσιου περιεχοµένου- περικλείει domain names χαµηλότερων επιπέδων (για παράδειγµα: ή κτλ). εδοµένου ότι η µελέτη αυτή επιχείρησε να καταγράψει την ύπαρξη διαφόρων και ποικίλων στοιχείων διαδραστικότητας, κρίθηκε σκόπιµο ότι έπρεπε να ελεγχθεί ο ιστότοπος στο σύνολό του. ηλαδή όχι µόνο σε επίπεδο διαφορετικών domain names, αλλά να πλοηγηθεί εξονυχιστικά ο ερευνητής µέσα στον ιστότοπο, να επιλέξει διάφορες υπερσυνδέσεις και να αποτυπώσει τον προορισµό τους, να κάνει χρήση των διαφόρων διαδραστικών στοιχείων-υπηρεσιών προκειµένου να ελέγξει εάν είναι ενεργές ή αν απλά παρατίθεται το σχετικό εικονίδιο στην αρχική σελίδα (home page) ή σε κάποιο άλλο σηµείο. Εν ολίγοις, έπρεπε να διερευνηθεί κάθε πιθανή ιστοσελίδα που θα µπορούσε να περιέχει κάποιο στοιχείο δοµικής διαδραστικότητας και αν βεβαίως αυτό είναι σε λειτουργία. 5.6 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ) Σήµερα υπάρχει µία ευρεία γκάµα διαθέσιµων διαδραστικών εργαλείων τα οποία µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα διαδικτυακά µέσα προκειµένου να βελτιώσουν το προϊόν τους τόσο στη βάση µεµονωµένων θεµάτων (story-by-story basis) όσο και σε επίπεδο προσφερόµενων υπηρεσιών γενικότερα. Στην παρούσα µελέτη αποπειράται µια ολιστική προσέγγιση µε στόχο την ενσωµάτωση µεγάλου αριθµού πιθανών διαδραστικών εργαλείων που µπορεί να υιοθετήσει ένα µέσο σήµερα µε βάση πραγµατικά δεδοµένα. Επιπρόσθετα, η ολιστική Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 15

16 φύση της µελέτης είναι απόρροια του γεγονότος ότι δεν διαχωρίζει τη διαδραστικότητα από τις έννοιες της πολυµεσικότητας (multimediality) και της υπερσυνδετικότητας (hypertextuality) και δεν αντιµετωπίζει τα χαρακτηριστικάστοιχεία των υπερσυνδέσεων ή των πολυµεσικών εφαρµογών ως ξεχωριστά συστατικά του ψηφιακού προϊόντος. Με δεδοµένο ότι η ύπαρξή τους εξασφαλίζει µεγαλύτερη ποικιλία περιεχοµένου, κατάργηση της γραµµικής µορφής της ενηµέρωσης, µεγαλύτερο φάσµα επιλογών, µεταβίβαση µέρους του ελέγχου της επικοινωνιακής διαδικασίας στο χρήστη και αποδυνάµωση της πρόθεσης άσκησης πειθούς από τον ποµπό, η έρευνα βασίζεται στη λογική ότι η ύπαρξη αυτών των στοιχείων αποτελεί µέρος της συνολικής δοµικής διαδραστικότητας του δικτυακού τόπου. Η θεώρηση αυτή έχει τις ρίζες της στο συνεργειακό (synergistic) πρότυπο της υπερ-προσαρµοστικότητας του Tim Guay (1995), σύµφωνα µε το οποίο η πολυµεσικότητα, η δυνατότητα υπερσυνδέσεων, η διαδραστικότητα και ο φιλικόςπρος-το-χρήστη σχεδιασµός ενσωµατώνονται σε ένα ολιστικό µοντέλο διαδραστικότητας, το οποίο σε επίπεδο χαρακτηριστικών, οδηγεί τον ειδησεογραφικό ιστότοπο στο µέγιστο της απόδοσής του. 5.7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΙ ΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΜΕ Σύµφωνα µε την παραπάνω θεώρηση καταρτίστηκε ο πίνακας-εργαλείο, βάσει του οποίου θα αξιολογούνταν οι δικτυακοί τόποι υπό µελέτη. Λόγω του διαχωρισµού του δείγµατος σε Μέσα ειδησεογραφικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, δηµιουργήθηκαν δύο διαφορετικοί πίνακες (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Οι δύο αυτοί πίνακες χρησιµοποιήθηκαν στην πιλοτική έρευνα, η οποία µετά την ολοκλήρωσή της οδήγησε σε µικρές τροποποιήσεις ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Λόγω του γεγονότος ότι η έννοια υπό µελέτη αποτελεί µία πολυδιάστατη ιδέα, οι επιµέρους µεταβλητές ταξινοµήθηκαν σε δέκα διαφορετικές ευρύτερες κατηγορίες για τα ειδησεογραφικά µέσα και σε εννέα για τα ψυχαγωγικά. Η τυπολογία των Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 16

17 διαστάσεων διαδραστικότητας έχει τις ρίζες της στη θεώρηση της διαδραστικότητας ως πολυδιάστατης έννοιας. To µοντέλο έξι διαστάσεων της Carrie Heeter (1989) χρησιµοποιήθηκε ως µοντέλο-οδηγός, ωστόσο η τελική κατηγοριοποίηση διαµορφώθηκε αποκλειστικά για τις δύο οµάδες των ΜΜΕ. Έτσι, στην περίπτωση των ψυχαγωγικών µέσων προστέθηκαν οι διαστάσεις «αµεσότητα του περιεχοµένου», «προσαρµογή του ιστότοπου στις ανάγκες και προτιµήσεις του χρήστη» και «σχεδιασµός», ενώ για την περίπτωση των ειδησεογραφικών µέσων εκτός των τριών που προαναφέρθηκαν προστέθηκε και η διάσταση «δυνατότητα κοινωνικής δράσης» (civil action). Αναλυτικότερα, οι επιµέρους διαστάσεις της διαδραστικότητας που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι εξής: ιάσταση Ι: Ποικιλία των ιαθέσιµων Επιλογών Ο όρος αναφέρεται στο φάσµα του υλικού και περιεχοµένου που προσφέρεται στους αναγνώστες. Η διαδραστικότητα ενός δικτυακού τόπου εξαρτάται από την ποικιλία του περιεχοµένου του. Όσο µεγαλύτερο είναι το φάσµα των επιλογών που παρέχονται στο χρήστη, τόσο µειώνεται η γραµµική µορφή της πληροφόρησης. Κατά αυτόν τον τρόπο καταργείται η έννοια του πυλωρού της ενηµέρωσης όπου o δηµοσιογράφος έχει την αποκλειστική ευθύνη για το τι θα διαβάσει ο αναγνώστης. Ο χρήστης αποκτά µερικό έλεγχο της επικοινωνιακής διαδικασίας καθώς έχει την ευκαιρία να δηµιουργήσει και να ακολουθήσει το δικό του ενηµερωτικό µονοπάτι. Έτσι, µετριάζεται ο ρόλος του παθητικού καταναλωτή, και ο χρήστης αποκτά ενεργό ρόλο στην επικοινωνιακή διαδικασία καθώς µπορεί να επιλέξει το περιεχόµενο, την ακολουθία και το χρόνο (timing) της επικοινωνίας. Βέβαια, ο βαθµός ελέγχου που µεταβιβάζεται στο χρήστη είναι ανάλογος µε την ποικιλία των διαθέσιµων επιλογών που παρέχονται. ιάσταση ΙΙ: Προσπάθεια που Πρέπει να Ασκήσει ο Χρήστης Η διάσταση αυτή συνδέεται µε το βαθµό φιλικότητας του δικτυακού τόπου προς το χρήστη σε επίπεδο παροχής στοιχείων και µηχανισµών που του επιτρέπουν να βρει τις πληροφορίες που επιθυµεί, αλλά και να διαχειριστεί το περιεχόµενου του Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 17

18 δικτυακού τόπου εύκολα και γρήγορα καταβάλλοντας τη µικρότερη δυνατή προσπάθεια. Αναφέρεται δηλαδή στα χαρακτηριστικά ή τους µηχανισµούς εκείνους που επιτρέπουν στο χρήστη να πλοηγείται µέσα στον ιστότοπο µε ταχύτητα και να εντοπίζει συγκεκριµένες πληροφορίες µέσα από ένα µεγάλο όγκο υλικού. Επίσης, σχετίζεται µε τις υπηρεσίες εκείνες µέσω των οποίων ο χρήστης, αφού εγγραφεί, µπορεί να λαµβάνει ειδοποιήσεις ή άλλο υλικό αναφορικά µε προκαθορισµένες θεµατικές. Τέλος, έχει να κάνει µε τη δυνατότητα του χρήστη να διαχειρίζεται την αποκτηθείσα πληροφορία όπως εκείνος επιθυµεί (δηλαδή να µπορεί να την αποθηκεύσει, να την εκτυπώσει, να την αποστείλει µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, να αναζητήσει περαιτέρω ενηµέρωση κτλ). ιάσταση ΙΙΙ: υνατότητα Ανταπόκρισης στο Χρήστη Η «δυνατότητα ανταπόκρισης στο χρήστη» αναφέρεται σε εκείνα τα στοιχείαχαρακτηριστικά που καθιστούν δυνατή τη διάδραση µεταξύ του παραγωγού και του αποδέκτη του µηνύµατος. Οι αναγνώστες κάνοντας χρήση των ιδιαίτερων τεχνολογικών στοιχείων έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους, να διατυπώνουν ερωτήµατα και προβληµατισµούς και να προσδοκούν στην ανάλογη ανάδραση από τους δηµοσιογράφους ώστε να υπάρξει διαλογική επικοινωνία. Στην περίπτωση αυτή αναδεικνύεται ο ρόλος του δηµοσιογράφου-οδηγού που αν και διαθέτει περισσότερες γνώσεις επί θεµάτων της ειδικότητάς του, ωστόσο είναι πρόθυµος να µοιραστεί τις πληροφορίες αυτές και να λάβει σοβαρά υπόψη του τους προβληµατισµούς και τα σχόλια των αναγνωστών του, ενίοτε δε και να εµπλουτίσει το γνωστικό του πεδίο µέσω των πληροφοριών που του παρέχουν. Πρόκειται για µία πολύ σηµαντική διάσταση, καθώς η ουσία της αµφισβητεί την κυρίαρχη δηµοσιογραφική κουλτούρα, η οποία προτιµά τα ατοµικά συστήµατα γνώσης έναντι της συλλογικής εργασίας και της συµµετοχικής συλλογής πληροφοριών και γνώσης (Singer, 004). Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 18

19 ιάσταση IV: ιευκόλυνση της ιαπροσωπικής Επικοινωνίας µεταξύ των Χρηστών Η τέταρτη διάσταση καλείται «διευκόλυνση της διαπροσωπικής επικοινωνίας» και σχετίζεται µε τη δυνατότητα του δικτυακού τόπου να λειτουργεί ως ένας ψηφιακός αγωγός µέσω του οποίου οι αναγνώστες µπορούν να πραγµατοποιήσουν συγχρονισµένες ή µη-συγχρονισµένες επαφές µεταξύ τους. Με άλλα λόγια, αναφέρεται σε εκείνα τα στοιχεία-χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν µεταξύ τους σε βάση πολλών κατευθύνσεων, δηλαδή ένας µε έναν ή ένας µε πολλούς ή πολλοί µε πολλούς. Κατά την επικοινωνιακή διαδικασία οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν επιχειρήµατα, απόψεις ακόµη και υλικό. Η παράµετρος της ανταλλαγής υλικού είναι πολύ σηµαντική διότι µπορεί να αφορά πληροφορίες που ενδεχοµένως δεν περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο του δικτυακού τόπου, και η αναφορά τους να συνδράµει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της πλουραλιστικής ενηµέρωσης. Επιπλέον, οι χρήστες αποκτούν σηµαντικό έλεγχο της επικοινωνιακής διαδικασίας, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ενστερνιστούν, έστω και παροδικά, το ρόλο του παραγωγού. Ειδικά για τα ειδησεογραφικά Μέσα, η επικοινωνία µεταξύ των χρηστών σε αυτό το επίπεδο µετουσιώνει την έννοια του µέσου ως δηµόσιας σφαίρας, δηλαδή ως χώρου µέσα στον οποίο οι πολίτες ενηµερώνονται, συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις µε στόχο τη διαµόρφωση στάσεων και θέσεων που συµβάλλουν στο δηµόσιο συµφέρον. Τα στοιχεία τέτοιου τύπου διευκολύνουν τη συµµετοχή των χρηστών και επιτείνουν το ενδιαφέρον τους αναφορικά µε σηµαντικά ζητήµατα της πολιτικής και της κοινωνίας γενικότερα. Συµβάλουν στην ανάδειξη ενός νέου τύπου δηµοσιογραφίας που στηρίζεται στη διαλογική, πολυσυλλεκτική και αποκεντρωµένη ενηµέρωση. Παράλληλα η χρήση τέτοιων µηχανισµών µπορεί να αποδυναµώσει την επικράτηση ατοµικιστικών και αδιάφορων στάσεων απέναντι στα κοινά. ιάσταση V: Ευκολία Προσθήκης Περιεχοµένου Η πέµπτη διάσταση αναφέρεται στην παροχή δυνατότητας στο χρήστη να συµβάλλει στη διαµόρφωση του περιεχοµένου προσθέτοντας πληροφορίες στο δικτυακό τόπο. Αναφέρεται δηλαδή σε εκείνους τους µηχανισµούς ή στοιχεία που δίνουν την άδεια στον αναγνώστη να εκφράσει τη θέση του, να σχολιάσει ή να συµπληρώσει Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 19

20 πρωτότυπο υλικό στο δικτυακό τόπο του Μέσου. Η προσθήκη του περιεχοµένου µπορεί να γίνεται είτε απευθείας, χωρίς δηλαδή την παρέµβαση κάποιου συντάκτη ή κάποιας αρµόδιας συντακτικής οµάδας, είτε αφού προηγηθεί η διόρθωση του υλικού. Η διάσταση αυτή µετουσιώνει την εναλλαγή των ρόλων µεταξύ παραγωγού και αποδέκτη. Πρόκειται για µία σύνθετη έννοια της διαδραστικότητας καθώς παραδοσιακοί ρόλοι του κυρίαρχου µοντέλου της ενηµερωτικής διαδικασίας, όπως εκείνη του πυλωρού (gatekeeper) και του διαµορφωτή της ηµερήσιας διάταξης (agenda-setter), µπαίνουν στο περιθώριο και αναδεικνύεται ο χρήστης ως σχεδόν ισότιµο µέλος της επικοινωνιακής διαδικασίας, προτείνοντας θέµατα, σχολιάζοντας γεγονότα, εκφράζοντας διαφορετικές απόψεις, αλλά και προσθέτοντας ποικίλο υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, υπερσυνδέσεις). Εύλογα λοιπόν κρίνεται και ως µία ιδιαίτερα ευαίσθητη διάσταση της διαδραστικότητας στη δηµοσιογραφία, αλλά και σχετικά δύσκολη κατά την επίτευξή της, καθώς θέτει υπό αµφισβήτηση µία από τις θεµελιώδης αλήθειες της δηµοσιογραφίας, το γεγονός δηλαδή ότι ο επαγγελµατίας δηµοσιογράφος ως αυθεντία στο χώρο είναι αυτός που καθορίζει τι θα δει το κοινό, τι θα ακούσει και τι θα διαβάσει. ιάσταση VI: Παρακολούθηση Χρήσης Η «παρακολούθηση χρήσης» σχετίζεται µε την ύπαρξη τεχνολογικών µηχανισµών, οι οποίοι πρώτον, καθιστούν δυνατή την παρακολούθηση της διαδικτυακής συµπεριφοράς των χρηστών εντός του δικτυακού τόπου του Μέσου προκειµένου να αποκωδικοποιηθούν οι συνήθειες και οι προτιµήσεις τους. εύτερον, επιτρέπουν την καταγραφή του προφίλ των ατόµων που επισκέπτονται τον ιστότοπο, και τρίτον αποτυπώνουν τις στάσεις των χρηστών απέναντι στο περιεχόµενο του ιστότοπου µε στόχο την αλλαγή και προσαρµογή του περιεχοµένου στις ανάγκες και προτιµήσεις τους. Επιπλέον µέσω των µηχανισµών καταγραφής των δηµοφιλέστερων κοµµατιών (news items), οι κατάλογοι των οποίων είναι διαθέσιµοι προς όλους τους χρήστες δίνεται βαρύτητα στο ρόλο του κοινού, το οποίο µε τη σειρά του συµβάλλει στη διαµόρφωση της ηµερήσιας ατζέντας. Με άλλα λόγια, οι προτιµήσεις και οι ενηµερωτικές ανάγκες των χρηστών τίθενται στην πρώτη γραµµή. Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 0

21 ιάσταση VII: Η Αµεσότητα του Περιεχοµένου ιευκρινίστηκε νωρίτερα ότι για την ακριβέστερη µέτρηση και ανάλυση της διαδραστικότητας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Μέσων κρίθηκε απαραίτητη η προσθήκη δύο νέων διαστάσεων της έννοιας. Η πρώτη (κατά συνέπεια έβδοµη) είναι «η αµεσότητα του περιεχοµένου». Η τεχνολογική δυνατότητα της άµεσης δηµοσίευσης εξελισσόµενων γεγονότων αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό διαφοροποίησης της ψηφιακής ενηµέρωσης από εκείνη των παραδοσιακών µέσων. (σελ. 57). Που έγκειται όµως ο διαδραστικός χαρακτήρας της εν λόγω παραµέτρου; Γιατί δεν αποτελεί µονάχα ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα των ψηφιακών Μέσων έναντι των παραδοσιακών Μέσων και εµπίπτει στην έννοια της διαδραστικότητας; Σε πρώτο επίπεδο, η ικανοποίηση των επιθυµιών και αναγκών των χρηστών αποτελεί µία µορφή διάδρασης µε την έννοια του ότι οι ανάγκες του κοινού αλληλεπιδρούν µε τη διαδικασία παραγωγής των πληροφοριών. Τα επικοινωνιακά περιβάλλοντα που είναι ευαίσθητα στις χρονικές απαιτήσεις των χρηστών, παρουσιάζουν µεγαλύτερο βαθµό διαδραστικότητας. Σε δεύτερο επίπεδο, η ύπαρξη ενός συνεχόµενου κύκλου ενηµέρωσης έχει ως αποτέλεσµα την ανάκληση του πλεονεκτήµατος του χρόνου. Με άλλα λόγια, η επικράτηση του 4ωρου κύκλου ενηµέρωσης συνεπάγεται την άµεση δηµοσίευση ειδήσεων και πληροφοριών. Στην πράξη η εφαρµογή τέτοιων κανόνων σηµαίνει ότι «οι ειδήσεις φεύγουν από τα χέρια των πολιτικών, των επικοινωνιολόγων και των υπεύθυνων δηµοσίων σχέσεων µε αποτέλεσµα να ενισχύεται η αρχή της διαφάνειας. Είναι γνωστό ότι έρευνες, οι οποίες µελετούν τις παραµέτρους της αξιοπιστίας των ειδήσεων συγκαταλέγουν το στοιχείο του «currency», δηλαδή της κάλυψης του επίκαιρου, του τρέχοντος συµβάντος στις βασικές παραµέτρους. ιάσταση VIIΙ: Προσαρµογή του Περιεχοµένου στις Ανάγκες και Προτιµήσεις του Χρήστη (customization) Μία από τις δραµατικότερες επιπτώσεις του διαδικτύου στη δηµοσιογραφία είναι ο επαναπροσδιορισµός της σχέσης δηµοσιογράφου-κοινού µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι χρήστες να συµµετέχουν στη συντακτική διαδικασία επιτρέποντας στα άτοµα να Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ σελ. 1

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Μελέτη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ «ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2013. RadioRUN

Μάιος 2013. RadioRUN Μάιος 2013 RadioRUN Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Δ.Ο.Λ. Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007-2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007-2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007-2010 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΠ) 2007 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια για την «Εθνική έρευνα για τα ΜΜΕ»

Σχόλια για την «Εθνική έρευνα για τα ΜΜΕ» Σχόλια για την «Εθνική έρευνα για τα ΜΜΕ» Του καθηγητή Στέλιου Παπαθανασόπουλου, Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλους του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2%

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΕΝΝΕΑ (9) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 2% «Αντάλλαγμα Ελληνικού Δημοσίου για την χρήση ορισμένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας κατά τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014» Στο νέο Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Τεγόπουλος Εκδόσεις. 27 Οκτωβρίου 2004. Τιµή (26/10/2004) 2,52

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Τεγόπουλος Εκδόσεις. 27 Οκτωβρίου 2004. Τιµή (26/10/2004) 2,52 ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr Τιµή (26/10/2004) 2,52 Τεγόπουλος Εκδόσεις Τιµή Στόχος (DCF) 3,00 Κλάδος: Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ (MEDIA PLANNING ΚΑΙ MEDIA BUYING) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Ι. Γενικές αρχές και στόχοι Οι ενέργειες Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διασκέδαση χωρίς καπνό / Δημοσίευμα στην εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος / 20-6-11

Διασκέδαση χωρίς καπνό / Δημοσίευμα στην εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος / 20-6-11 Το Nosmoke.gr στα ΜΜΕ Διασκέδαση χωρίς καπνό / Δημοσίευμα στην εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος / 20-6-11 Δημοσίευμα εφημερίδας ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ σχετικά με δράση του NoSmoke.gr για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα"

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Τίτλος "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Δρ. Δημήτριος Κουής Τεχνικός Συντονιστής Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Η Δράση 2. Βασικές έννοιες 3. Δικαιούχοι - Συγγραφική ομάδα 4. Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Έκδοση Εγγράφου:1.0 Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) 1 Κενή σελίδα 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ-ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠO ΤΟ Ε.Σ.Ρ. IN CHANNEL CORFU CHANNEL ΗΠΕΙΡΟΣ TV 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ-ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠO ΤΟ Ε.Σ.Ρ. IN CHANNEL CORFU CHANNEL ΗΠΕΙΡΟΣ TV 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ-ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠO ΤΟ Ε.Σ.Ρ. ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΠΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α. Ε. ΑΧΕΛΩΟΣ ΤV ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Νίκος Παναγιώτου, Λέκτορας. Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Νίκος Παναγιώτου, Λέκτορας. Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Νίκος Παναγιώτου, Λέκτορας Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών 18 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κοινά για τις Δυο κατευθύνσεις (12 1 ο, 4 2 ο, 2 3 ο) Έναρξη 2 ου Έτους. Επιλογή Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. 3908/2011 ΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ είκτης

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες,

Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες, Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες, Το GreekArchitects.gr, αποτελεί ένα από τα κορυφαία Ελληνικά ηλεκτρονικά περιοδικά για την αρχιτεκτονική. Απαρτίζεται από 18 συντάκτες

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου - 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18497 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/14 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΘΕΜΑ: Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και οι αναδιαρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (BSD16) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Τέλης Τύμπας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Swedish Institute for Disability Research; tympas@phs.uoa.gr)

Τέλης Τύμπας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Swedish Institute for Disability Research; tympas@phs.uoa.gr) Εισήγηση στην Ημερίδα Η Πολιτική για την Αναπηρία, Η Αναπηρία για την Πολιτική που συνδιοργάνωσε η ευρωβουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα, το Τμήμα ΑΜΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ και το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πώς μπορεί το Διαδίκτυο να συμβάλει στη διεύρυνση και την παγίωση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής δημόσιας σφαίρας e-public Κατά ποιό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα