ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή υφιστάµενου έργου ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 6. Εισαγωγή... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2... 13. Περιγραφή υφιστάµενου έργου... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3... 17"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Τίτλος του έργου Είδος και µέγεθος του έργου Σκοπιµότητα τροποποίησης του έργου και προτεινόµενες τροποποιήσεις Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου Θέση έργου ιοικητική υπαγωγή έργου Γεωγραφικές συντεταγµένες έργου Κατάταξη του έργου Φορέας του έργου Περιβαλλοντικός µελετητής για την τροποποίηση του έργου...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή υφιστάµενου έργου Συνοπτική τεχνική περιγραφή του υφιστάµενου έργου Εξέλιξη αδειοδοτηµένου έργου...16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή προτεινόµενης τροποποίησης Αναλυτική περιγραφή της τροποποίησης του έργου Περιγραφή προτεινόµενων δοµικών τροποποιήσεων Περιγραφή προτεινόµενου κεραιοσυστήµατος Τεχνικά χαρακτηριστικά προτεινόµενου κεραιοσυστήµατος Προτεινόµενες µικροκυµατικές ζεύξεις Αναλυτική περιγραφή των κύριων, βοηθητικών και επιµέρους υποστηριστικών/ συνοδών εγκαταστάσεων και έργων Γενικά στοιχεία Περιγραφή σταθµού Περιγραφή ιστού Περιγραφή χώρου µηχανηµάτων Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Γειώσεις Σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας Άλλες κατασκευές Περίφραξη σταθµού Πύλη εισόδου Κολώνα ΕΗ ιαµορφώσεις υπαίθριου χώρου Παρουσίαση προτεινόµενου κεραιοσυστήµατος Κόστος προβλεπόµενων µέτρων προστασίας περιβάλλοντος Απαιτήσεις σε νερό και ενέργεια Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων/ ρύπων Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Αέριες εκποµπές Θόρυβος Εκτίµηση ηλεκτροµαγνητικού πεδίου Έκτακτες καταστάσεις...37 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. i

2 3.3 Εναλλακτικές λύσεις...37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συµβατότητα προτεινόµενης τροποποίησης µε θεσµοθετηµένες δεσµεύσεις Θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις χρήσεις γης και τους όρους δόµησης Ισχύουσες χωροταξικές, πολεοδοµικές ή άλλου τύπου και είδους ρυθµίσεις Θεσµοθετηµένα όρια οικισµών και εγκεκριµένων πολεοδοµικών σχεδίων Όρια και προβλέψεις για περιοχές του εθνικού συστήµατος προστατευόµενων περιοχών άση, δασικές και τυχόν αναδασωτέες εκτάσεις Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδοµής, κοινής ωφέλειας, κ.ά Τροποποιήσεις σε θεσµοθετηµένα όρια εκποµπών ρύπων ή έκδοση νέων σχετικών διατάξεων µετά την αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Τροποποιήσεις σε θεσµοθετηµένες κανονιστικές διατάξεις ή έκδοση νέων διατάξεων σχετικά µε την κατασκευή ή λειτουργία του έργου µετά την αρχική περιβαλλοντική του αδειοδότηση Συµβατότητα της αιτούµενης τροποποίησης του έργου µε τις ως άνω τροποποιήσεις θεσµοθετηµένων δεσµεύσεων µετά την αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου...40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υφιστάµενη κατάσταση του περιβάλλοντος Περιοχή µελέτης Κλιµατολογικά και Βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά Κλιµατολογικά χαρακτηριστικά Βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά Εδαφολογικά, Γεωλογικά και Τεκτονικά χαρακτηριστικά Εδαφολογικά χαρακτηριστικά Γεωλογικά χαρακτηριστικά Τεκτονικά χαρακτηριστικά Μορφολογικά και Τοπιολογικά χαρακτηριστικά Υδατικοί πόροι Βλάστηση - Οικότοποι Χλωρίδα Πανίδα Προστατευόµενες περιοχές / Φυσικό περιβάλλον Γενικά στοιχεία Ειδικές Φυσικές Περιοχές (του ικτύου Natura 2000) Άλλες Φυσικές Περιοχές Χρήσεις γης - Κάλυψη γης Χρήσεις γης Κάλυψη γης Κοινωνικό-οικονοµικό περιβάλλον ιοικητική υπαγωγή Χωροταξικός σχεδιασµός οµηµένο περιβάλλον Απασχόληση - Παραγωγικά στοιχεία Πληθυσµός - ηµογραφία Τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές Πολιτιστική κληρονοµιά / Αρχαιολογικοί χώροι - Ιστορικά µνηµεία Πιέσεις στο περιβάλλον από ανθρωπογενείς δραστηριότητες...64 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. ii

3 5.16 Ακουστικό περιβάλλον - ονήσεις Θόρυβος ονήσεις Ατµοσφαιρικό περιβάλλον περιοχής µελέτης Ευαίσθητες χρήσεις - Λοιπές πηγές Η/Μ ακτινοβολίας Ευαίσθητες χρήσεις Λοιπές πηγές Η/Μ ακτινοβολίας...65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αποτελέσµατα παρακολούθησης και ελέγχων Περιβαλλοντικό προφίλ εταιρίας Αποτελέσµατα αρχικώς επιβληθέντος προγράµµατος παρακολούθησης Αποτελέσµατα τακτικών και έκτακτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων Συµπέρασµα Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης...73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Περιγραφή µεθόδων εκτίµησης και αξιολόγησης επιπτώσεων Επιπτώσεις σχετικές µε τα κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά Επιπτώσεις στα µορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά / αισθητική του τοπίου Επιπτώσεις σχετικές µε τα εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (χλωρίδα, πανίδα, οικότοποι, προστατευόµενες περιοχές) Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον (χρήσεις γης, πληθυσµός - δηµογραφία, πολιτιστική κληρονοµιά) Κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις Επιπτώσεις στις τεχνικές υποδοµές Συσχέτιση µε τις ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις Επιπτώσεις σχετικές µε ηλεκτροµαγνητικά πεδία/ Υγεία Επιπτώσεις στα ύδατα Σωρευτικές-συνεργιστικές επιπτώσεις Τελικά συµπεράσµατα Σύνοψη των επιπτώσεων σε πίνακες...82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μέτρα αντιµετώπισης των ενδεχόµενων επιπτώσεων Προτάσεις, όροι, µέτρα και περιορισµοί για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων που συνδέονται µε την τροποποίηση Νερά και έδαφος Ατµόσφαιρα Ακουστικό περιβάλλον Χλωρίδα-πανίδα-οικοσυστήµατα Ανθρώπινη υγεία...87 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. iii

4 8.2 Πρόγραµµα παρακολούθησης σχετικό µε την αιτούµενη τροποποίηση...88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κωδικοποίηση αποτελεσµάτων και προτάσεων για την ανανέωση και τροποποίηση της ΑΕΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Φωτογραφική τεκµηρίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χάρτες και Σχέδια ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μη-τεχνική περίληψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βιβλιογραφία ιαδικτυακοί Τόποι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παραρτήµατα VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. iv

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα I: Χάρτες Χάρτης Ι.1: Χάρτης Προσανατολισµού κλίµακα 1: Χάρτης Ι.2: Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής κλίµακα 1: Χάρτης Ι.3: Χάρτης Xρήσεων Γης κλίµακα 1:5.000 Χάρτης Ι.4: Χάρτης Περιοχών του ικτύου Natura 2000 Χάρτης Ι.5: Χάρτης Εδαφολογικός Χάρτης Ι.6: Χάρτης Γεωλογικός Χάρτης Ι.7: Χάρτης Σεισµικής Επικινδυνότητας Χάρτης Ι.8: Χάρτης Βλάστησης Χάρτης Ι.9: Χάρτης ασικός Χάρτης Ι.10: Χάρτης Βιοκλιµατικών Χαρακτηριστικών Χάρτης Ι.11: Χάρτης Βιοκλιµατικών Ορόφων Παράρτηµα IΙ: Σχέδια ( ) - ΕΓΝ Α001 : Τοπογραφικό ιάγραµµα κλίµακα 1:200 - ΕΓΝ Α002 : Κάτοψη κλίµακα 1:50 - ΕΓΝ Α003 : Όψεις και Τοµή A-A κλίµακα 1:100 Παράρτηµα ΙΙΙ: Φωτογραφική τεκµηρίωση Παράρτηµα IV: Παράρτηµα V: Παράρτηµα VΙ: Παράρτηµα VIΙ: Παράρτηµα VIΙΙ: Παράρτηµα IX: Παράρτηµα X: Παράρτηµα XΙ: Παράρτηµα XΙΙ: Ειδικές Μελέτες (Ραδιοεκποµπών & Υποβάθρου) Εγκρίσεις - Άδειες - ηµόσια Έγγραφα - Λοιπά Έγγραφα ISO Μη Τεχνική Περίληψη Κεραιοσυστήµατα & Η/Μ Ακτινοβολία Βιολογικά Αποτελέσµατα & Όρια Ασφαλείας Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Πτυχίο Μελετητή VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. v

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 1.1 Τίτλος του έργου Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο της ανανέωσης και τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ µε κωδική ονοµασία (ΑΓΙΑ), η οποία εκδόθηκε από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ την 16/10/2009, φέρει αρ. πρωτ.: 6397/66942/ και επισυνάπτεται στο Παράρτηµα V. 1.2 Είδος και µέγεθος του έργου Ο εν λόγω Σταθµός Βάσης της VODAFΟΝΕ-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ είναι εγκατεστηµένος, επί εδάφους, στη θέση Ύψωµα «Αετός», της Τοπικής Κοινότητας Αετολόφου, της ηµοτικής Ενότητας Αγιάς, του ήµου Αγιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντός γηπέδου εµβαδού 91,84m 2. Σηµείωση: Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι η έκταση του χώρου που καταλαµβάνουν οι εν λόγω εγκαταστάσεις της εταιρίας VODAFΟΝΕ-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ δεν έχει µεταβληθεί σε σχέση µε το παρελθόν και παραµένει η ίδια. Ωστόσο η παλαιότερη ΑΕΠΟ είχε εκδοθεί για µεγαλύτερο εµβαδόν γηπέδου και συγκεκριµένα ίσο µε 500,00 m 2 εξαιτίας της τότε αυστηρής ερµηνείας * του Νόµου 2801/2000 από τις αρµόδιες υπηρεσίες. * Συγκεκριµένα, στη µελέτη του 2007 που εγκρίθηκε το 2009 οι υπηρεσίες ερµήνευαν αυστηρά τις προβλέψεις του σηµείου (β) του στοιχείου (ε) του Νόµου 2801/2000 περί απαίτησης 500 m 2 για την εκτός σχεδίου δόµηση χωρίς τις εξαιρέσεις για τις δασικές εκτάσεις, οι οποίες επανήλθαν σε ισχύ µετά τη σαφέστερη διατύπωση της παραγρ. 17 του άρθρου 29 του Νόµου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/ ). 1.3 Σκοπιµότητα τροποποίησης του έργου και προτεινόµενες τροποποιήσεις Η επιλογή της τροποποίησης του συγκεκριµένου σταθµού στη συγκεκριµένη θέση σκοπεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδροµητών της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στο ήµο Αγιάς, στη διατήρηση της τηλεπικοινωνιακής κάλυψης της συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής, την οποία η εταιρία εκ της Σύµβασής της µε τις Ελληνικές αρχές είναι υποχρεωµένη να προσφέρει, και παράλληλα στην ελαχιστοποίηση της ηλεκτροµαγνητικής επιβάρυνσης της περιοχής συγκριτικά µε πιθανή εγκατάσταση νέου σταθµού σε άλλη υποψήφια παραπλήσια θέση. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 6

7 Ο λόγος της αιτούµενης τροποποίησης είναι ο εξής: Οι ανάγκες για µεγαλύτερη χωρητικότητα δικτύου (αύξηση αριθµού συνδροµητών) και για προσθήκη νέων υπηρεσιών τρίτης και τέταρτης γενιάς (3G, 4G). Οι εν λόγω ανάγκες επιβάλλουν αλλαγή στο κεραιοσύστηµα του Σταθµού (αντικατάσταση ορισµένων κεραιών µε νεότερες και λειτουργία ορισµένων υφιστάµενων κεραιών σε άλλες ζώνες συχνοτήτων). Ως απόρροια του ανωτέρω λόγου προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις: Η αφαίρεση των 3 υφιστάµενων κεραιών της VODAFONE (δηλ. της 1 κεραίας τύπου ALLGON , της 1 κεραίας τύπου KATHREIN και της 1 OMNI κεραίας τύπου JAYBEAM 75726), οι οποίες λειτουργούσαν µόνο στα 900ΜHz. Η προσθήκη 9 νέων κεραιών της VODAFONE των παρακάτω τύπων: 2 ΟΜΝΙ κεραίες τύπου JAYBEAM 75726, 1 κεραίας τύπου POWERWAVE 7785, 1 κεραίας τύπου POWERWAVE 7782, 1 κεραίας τύπου KATHREIN , 3 κεραίων τύπου ALLGON και 1 κεραίας τύπου ALLGON 7760, οι οποίες θα µπορούν να λειτουργούν και σε άλλες ζώνες συχνοτήτων πλέον των GSM900 (δηλ. θα λειτουργούν επίσης και σε UMTS900, DCS1800, LTE1800 και UMTS2100), ώστε να εξυπηρετούνται οι νέες υπηρεσίες. Η διατήρηση του µέγιστου αριθµού των µικροκυµατικών ζεύξεων επί του υφιστάµενου ιστού σε έως και 25, µε αλλαγή όµως στους τύπους των µικροκυµατικών ζεύξεων, για λόγους βελτιστοποίησης του σχεδιασµού του νέου κεραιοσυστήµατος. Η αλλαγή στο δηλωθέν εµβαδόν του γηπέδου σε 91,84 m 2 από 500 m 2, που είναι και ο πραγµατικός χώρος κατάληψης των εγκαταστάσεων του υφιστάµενου Σταθµού (για το λόγο που αναφέρεται παραπάνω στη σηµείωση της Ενότητας 1.2. Στο πνεύµα των ανωτέρω έχουν εκπονηθεί νέες Μελέτες Ραδιοεκποµπών και Εκτίµησης του Ηλεκτροµαγνητικού Υποβάθρου, έχει συνταχθεί Χάρτης Χρήσεων Γης µε τα τρέχοντα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης και τα κατάλληλα αρχιτεκτονικά Σχέδια. 1.4 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου Θέση έργου Ο Σταθµός Βάσης (ΑΓΙΑ) της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. είναι εγκατεστηµένος επί εδάφους στη θέση Ύψωµα «Αετός», της Τοπικής Κοινότητας Αετολόφου, της ηµοτικής Ενότητας Αγιάς, του ήµου Αγιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι συντεταγµένες (Ε.Γ.Σ.Α. 87) της θέσης του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης είναι οι ακόλουθες: φ = 39 41' 23" λ = 22 43' 37" VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 7

8 Η θέση εγκατάστασης του Σταθµού βρίσκεται σε υψόµετρο 290,36 m και σε απόσταση: 0,5 km Βορειοανατολικά ως προς τον Αετόλοφο, 2,3 km Νότια-Νοτιοδυτικά ως προς τους Νερόµυλους, 2,9 km Ανατολικά ως προς το Γερακάρι, 5,8 km Βορειοδυτικά ως προς την Ποταµιά. Ο χώρος εντός του οποίου είναι εγκατεστηµένος ο Σταθµός έχει συνολική έκταση 91,84 m 2 και περίµετρο 38,80 m. Ο εξεταζόµενος Σταθµός Βάσης έχει εγκατασταθεί εντός ηµόσιας ασικής έκτασης. Ο Σταθµός Βάσης της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. βρίσκεται εντός προστατευόµενης περιοχής του ικτύου NATURA 2000 και συγκεκριµένα εντός του Τόπου Κοινοτικής Σηµασίας (SCI) µε κωδικό: GR «Κάρλα-Μαυροβούνι-Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου-Νεοχώρι». Η περιοχή εγκατάστασης του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης παρουσιάζεται: στο Χάρτη Ι.1 (Χάρτης Προσανατολισµού, κλίµακας 1:50.000) στο Χάρτη Ι.2 (Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής, κλίµακας 1:20.000) στο Χάρτη Ι.3 (Χάρτης Χρήσεων Γης, κλίµακας 1:5.000). Η πρόσβαση στο Σταθµό εξασφαλίζεται µέσω υφιστάµενου χωµατόδροµου, ο οποίος εξυπηρετεί την περιοχή. Στο Παράρτηµα ΙΙ επισυνάπτεται Τοπογραφικό ιάγραµµα (ΕΓΝ A001), κλίµακας 1:200, του χώρου εγκατάστασης του Σταθµού, στο οποίο επίσης περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: Απόσπασµα ιαγράµµατος, κλίµακας 1:50.000, της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, Φ.Χ. «ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ», όπου σηµειώνεται η θέση εγκατάστασης του Σταθµού Βάσης. Απόσπασµα ιαγράµµατος, κλίµακας 1:5.000, της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, Νο. 4385/1, Φ.Χ. «ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ», όπου σηµειώνεται η θέση εγκατάστασης του Σταθµού Βάσης. Οδοιπορικό Σκαρίφηµα πρόσβασης στο χώρο εγκατάστασης του Σταθµού Βάσης. Στις Φωτογραφίες του Παραρτήµατος ΙΙΙ της παρούσας µελέτης παρουσιάζονται απόψεις του χώρου όπου έχει εγκατασταθεί ο εξεταζόµενος Σταθµός Βάσης της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών θεµάτων των ραδιοεκποµπών του συγκεκριµένου Σταθµού Βάσης παρατίθεται στη Μελέτη Ραδιοεκποµπών που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα IV της παρούσας µελέτης. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 8

9 1.4.2 ιοικητική υπαγωγή έργου Στον Πίνακα 1.1 παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά η διοικητική υπαγωγή του έργου, βάσει του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α). Πίνακας 1.1: ιοικητική υπαγωγή του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα ήµος ηµοτική Ενότητα Τοπική Κοινότητα Θεσσαλίας Λάρισας Αγιάς Αγιάς Αετολόφου Γεωγραφικές συντεταγµένες έργου Στους Πίνακες 1.2 και 1.3, που ακολουθούν, δίδονται οι κεντροβαρικές συντεταγµένες του έργου, καθώς και οι συντεταγµένες των κορυφών των ορίων του οικοπέδου όπου βρίσκεται εγκατεστηµένος ο Σταθµός, στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) αλλά και στο Παγκόσµιο Γεωδαιτικό Σύστηµα 1984 (WGS 84). Πίνακας 1.2: Κεντροβαρικές συντεταγµένες του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης της VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. ΚΕΝΤΡΟΒΑΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ 87 WGS 84 φ λ φ λ 39 41' 23" 22 43' 37" 39 41' 32" 22 43' 43" Πίνακας 1.3: Συντεταγµένες των κορυφών του οικοπέδου εντός του οποίου βρίσκεται ο εξεταζόµενος Σταθµός Βάσης της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΕΓΣΑ 87 WGS 84 Χ Υ Χ Υ Α , , , ,9 Β , , , ,7 Γ , , , , , , , ,1 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 9

10 1.5 Κατάταξη του έργου Οι σταθµοί βάσης κινητής τηλεφωνίας όταν θεµελιώνονται επί εδάφους περιοχής Natura 2000, σύµφωνα µε την ΥΑ υπ αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε αρχικά µε την ΥΑ υπ αριθµ /2012 (ΦΕΚ 1565/Β/ ), και όπως αυτή στη συνέχεια τροποποιήθηκε µε την ΥΑ υπ αριθµ. οικ /2013 (ΦΕΚ 595/Β/ ), κατατάσσονται στην Α κατηγορία έργων και 2η υποκατηγορία (Οµάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες, α/α 6: Σταθµοί βάσης κινητής και ασύρµατης σταθερής τηλεφωνίας). Αναφέρεται επίσης ότι σύµφωνα µε την ελληνική στατιστική ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας του 2008 (ΣΤΑΚΟ -2008) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (ΕΣΥΕ), η οποία βασίζεται στη στατιστική ταξινόµηση οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE Rev.2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το έργο κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες: 42.2 Κατασκευή κοινωφελών έργων Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικού ρεύµατος και τηλεπικοινωνιών Κατασκευή κοινωφελών έργων τηλεπικοινωνιών 61.2 Ασύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες Ασύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες Ασύρµατες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες Σηµειώνεται ότι δεν προβλέπεται αντιστοίχηση της εξεταζόµενης δραστηριότητας µε βαθµό όχλησης, βάσει της ΚΥΑ υπ αρ. οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ 1048/Β/ ), όπως αυτή συµπληρώθηκε από την ΚΥΑ υπ αρ. οικ /800/Φ.15 (ΦΕΚ 3251/Β/ ), τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ υπ αρ. οικ. Φ15/48/5 (ΦΕΚ 27/Β/ ) αλλά και από την ΚΥΑ υπ αρ. οικ /1115/Φ.15 (ΦΕΚ 2604/Β/ ). Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και συγκεκριµένα: - το Νόµο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/ ) περί Περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος. - την ΥΑ υπ αρ. οικ (ΦΕΚ 135/Β/ ) Εξειδίκευση των περιεχοµένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ. 1958/2012 (Β 21) όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας. - την ΥΑ υπ αρ. οικ.: /ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964/Β/ ) Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού µε τις διαδικασίες αυτές θέµατος. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 10

11 - το Παράρτηµα ΙΙ της ΥΑ (ΦΕΚ 435/Β/ ) ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόµενο Μελετών για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθµών στην Ξηρά, σύµφωνα µε το άρθρο 31, παρ.18 του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α 13). - την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) περί Κατάταξης δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/ ). - την ΚΥΑ (ΦΕΚ 435/Β/ ) Συµπλήρωση της υπ αριθµ. Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης. - το Νόµο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α/ ) Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. - την ΚΥΑ υπ αριθµ. Η.Π /703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/ ) ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/ το Νόµο 3010 (ΦΕΚ 91/Α/ ) Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για υδατορέµατα και άλλες διατάξεις. - το Νόµο 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/ ) Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. - την ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ Β 1105/Β/ ) Μέτρα Προφύλαξης Κοινού από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστηµένων στην Ξηρά. - το Νόµο 3937/2011 (ΦΕΚ 60/A/ ) περί ιατήρησης της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. Εντός της παρούσας ΜΠΕ αναλύονται όλα τα σηµεία που απαιτούνται από την ανωτέρω νοµοθεσία και εξετάζονται πλήρως όλες οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την τροποποίηση και τη µετέπειτα λειτουργία του Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 11

12 1.6 Φορέας του έργου Επωνυµία: Επάγγελµα: ιεύθυνση: Περιοχή: Α.Φ.Μ.:.Ο.Υ.: Υπεύθ. Επικοινωνίας: Θέση: Ε-mail: Τηλ. Επικοινωνίας: Fax: VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ Χαλάνδρι, Αθήνα Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Αλεξάνδρα Αλτσιτσιάδη Τµήµα Αδειοδότησης Περιβαλλοντικός µελετητής για την τροποποίηση του έργου Μελετητής: Επάγγελµα: ιεύθυνση: Περιοχή: Υπεύθ. Επικοινωνίας: Θέση: Ε-mail: Τηλ. Επικοινωνίας: ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης ΜSc: Επιστήµη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, ΕΜΠ ΜΒΑ: Τεχνο-Οικονοµικά Συστήµατα, ΕΜΠ Αριστοτέλους 28, Τ.Κ Άρτα ώρα Παπαλάµπρου Ιδιοκτήτρια VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Περιγραφή υφιστάµενου έργου 2.1 Συνοπτική τεχνική περιγραφή του υφιστάµενου έργου Ο περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένος Σταθµός της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. επί του παρόντος περιλαµβάνει έναν (1) ιστό ύψους 24,00 m µε αντικεραυνική προστασία µέσω της αναρτηµένης κεραίας ΟΜΝΙ, που είναι αναρτηµένη επί του ιστού έτσι ώστε το άνω άκρο της να υπερβαίνει το ύψος αυτού, αγγίζοντας τα 26,60 m από το έδαφος και έναν (1) οικίσκο για τη στέγαση των υποστηρικτικών µηχανηµάτων της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., διαστάσεων: 5,00m x 2,50m x 3,50m (ύψος). Περισσότερες λεπτοµέρειες για τον υφιστάµενο Σταθµό περιλαµβάνονται στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 2.1, 2.2, 2.3 και 2.4). Πίνακας 2.1: Χαρακτηριστικά και είδος του υφιστάµενου έργου. Είδος έργου: Κωδικός έργου: Σταθµός βάσης κινητής τηλεφωνίας ΑΓΙΑ Κατάταξη έργου: Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 2 Έκταση οικοπέδου: 500,00 m 2 Υψόµετρο εδάφους: Τοποθεσία έργου: Συντεταγµένες (Ε.Γ.Σ.Α. 87): ιοικητική υπαγωγή: Ιδιοκτησιακό καθεστώς: 290,36 m Ύψωµα «Αετός», Τοπική Κοινότητα Αετολόφου φ = λ = ήµος Αγιάς ( ηµοτική Ενότητα Αγιάς) Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας Περιφέρεια Θεσσαλίας ηµόσια ασική Έκταση VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 13

14 Πίνακας 2.2: Συνοπτική περιγραφή του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. Αριθµός Ιστών: 1 ιστός VODAFONE Ύψος Ιστού: συνολικό ύψος κατασκευής 26,60 m (συµπεριλαµβανοµένων προεξεχόντων κεραιών τύπου OMNΙ µε ενσωµατωµένο αλεξικέραυνο) Αριθµός Χώρων Μηχανηµάτων: 1 οικίσκος, ήτοι: Ένας (1) οικίσκος µηχανηµάτων VODAFONΕ, διαστάσεων: 5,00m x 2,50m x 3,50m (ύψ.) Εµβαδόν Χώρων Μηχανηµάτων: συνολικά 12,50 m 2 5,00 m x 2,50 m = 12,50 m 2 (1 Οικίσκος µηχανηµάτων VODAFONE) Παρελκόµενα µηχανήµατα: εντός του οικίσκου µηχανηµάτων Άλλες σχετιζόµενες κατασκευές: σχάρες καλωδίων από τους χώρους µηχανηµάτων στον ιστό, εξωτερικές µονάδες κλιµατιστικών, αλεξικέραυνο, µετρητής.ε.η. και παροχικό καλώδιο, αγωγός γείωσης, περίφραξη Πίνακας 2.3: Συνοπτική και αναλυτική περιγραφή του υφιστάµενου κεραιοσυστήµατος στο Σταθµό Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αριθµός ιστών : 1 Αριθµός κεραιών κινητής τηλεφωνίας : 3 VODAFONE Αριθµός κατόπτρων : έως 25 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιστός Πλήθος κεραιών ανά ιστό ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Τύπος κεραιών Υπηρεσία * ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (W) 1 x KATHREIN GSM (900) 1 3 VODAFONE 1 x ALLGON GSM (900) 25 1 x JAYBEAM GSM (900) 1 έως 25 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚA ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ 0,063 * Συχνότητες λειτουργίας για κάθε υπηρεσία: GSM: 900MHz ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ: >2GHz VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 14

15 Πίνακας 2.4: Τεχνικά χαρακτηριστικά υφιστάµενου κεραιοσυστήµατος στον εξεταζόµενο Σταθµό. A/A 1 A 2 A 3 A Ιστός στήριξης A A A ΠΑΡΟΧΟΣ Vodafone Vodafone Vodafone ΥΠΗΡΕΣΙΑ GSM GSM GSM ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ (deg) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ Ψ (deg) ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Kathrein Allgon Jaybeam ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡ ΟΣ ,5 ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ Gm(dBi) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡ ΟΣ ,5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ Gs (dbi) θ-3db (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ,5 ΙΑΓΡΑΜΜΑ) Θs (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ) φ-3db (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ) φ-10db (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ) φ-20db (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡ ΟΣ ,5 ΜΕΓΑ- ΛΥΤΕΡΟΥ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟ-ΒΟΥ Gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟ- ΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 15

16 Επί του παρόντος, ο εξεταζόµενος Σταθµός Βάσης φέρει έως και 25 µικροκυµατικές ζεύξεις, των τύπων που περιλαµβάνονται παρακάτω στον Πίνακα 2.5. Πίνακας 2.5: Τύποι και τεχνικά χαρακτηριστικά υφιστάµενων µικροκυµατικών κεραιών σηµειακής ζεύξης στον εξεταζόµενο Σταθµό. ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟΛΑΒΗ (dbi) ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (GHz) ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (W) Andrew VHP1-370A Comelit HP S Gabriel SR1,5-380ASE Andrew VHP2-370A 39,5 38 0,3 0,063 37,1 23 0,4 0,063 41,9 38 0,5 0,063 44,3 38 0,6 0,063 Κατανάλωση ενέργειας Η λειτουργία του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης δεν προκαλεί αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή απαίτηση για δηµιουργία νέων πηγών ενέργειας. Οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από το ίκτυο της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού ( ΕΗ), µε το οποίο είναι συνδεδεµένος ο Σταθµός. Το επίπεδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι τέτοιο που καλύπτεται πλήρως από το υφιστάµενο δίκτυο της ΕΗ, χωρίς να δηµιουργεί πρόβληµα στους λοιπούς εξυπηρετούµενους χρήστες της ευρύτερης περιοχής του έργου. 2.2 Εξέλιξη αδειοδοτηµένου έργου Έπειτα από την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ήδη υφιστάµενου Σταθµού, ακολούθησε η τροποποίησή του και η αναβάθµιση του κεραιοσυστήµατός του σε συµφωνία µε την εγκριθείσα µελέτη και εν συνεχεία η λειτουργία του. Στο πνεύµα της οριστικοποίησης του προτεινόµενου δια της παρούσας ΜΠΕ τελικού σχεδιασµού του Σταθµού (µε τις αιτούµενες τροποποιήσεις) και της µετέπειτα λειτουργίας του, µέχρι σήµερα έχουν εκπονηθεί νέες Μελέτες Ραδιοεκποµπών και Εκτίµησης του Ηλεκτροµαγνητικού Υποβάθρου, έχει συνταχθεί Χάρτης Χρήσεων Γης µε τα τρέχοντα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης και τα κατάλληλα αρχιτεκτονικά Σχέδια. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Περιγραφή προτεινόµενης τροποποίησης Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή που αφορά στην προτεινόµενη τροποποίηση του περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένου έργου, στη σκοπιµότητά της, καθώς και στο σχεδιασµό από τον οποίο αυτή προέκυψε. 3.1 Αναλυτική περιγραφή της τροποποίησης του έργου Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναλυτική περιγραφή της τροποποίησης του Σταθµού, µε αναφορά σε όλες τις επιµέρους αλλαγές που σχετίζονται µε τα κύρια τεχνικά, λειτουργικά και γεωµετρικά στοιχεία του έργου Περιγραφή προτεινόµενων δοµικών τροποποιήσεων Στον Πίνακα 3.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά και αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των δοµικών στοιχείων του εξεταζόµενου Σταθµού µε το πέρας των αιτούµενων τροποποιήσεων. Πίνακας 3.1: Συνοπτική και αναλυτική περιγραφή του εξεταζόµενου Σταθµού µετά την αιτούµενη τροποποίηση όσον αφορά στα δοµικά του στοιχεία. Αριθµός Ιστών: 1 ιστός VODAFONE Ύψος Ιστού: συνολικό ύψος 26,00 m (συµπεριλαµβανοµένων των κεραιών ΟΜΝΙ ύψους 3,00 m µε ενσωµατωµένες αντικεραυνικές διατάξεις, οι οποίες θα αναρτηθούν επί του ιστού ύψους 24,00 m) Αριθµός Χώρων Μηχανηµάτων: 1 οικίσκος, ήτοι: Ένας (1) υφιστάµενος οικίσκος µηχανηµάτων VODAFONΕ, διαστάσεων: 5,00m x 2,50m x 3,50m (ύψ.) Εµβαδόν Χώρων Μηχανηµάτων: συνολικά 12,50 m 2 5,00 m x 2,50 m = 12,50 m 2 (1 Οικίσκος µηχανηµάτων VODAFONE) Παρελκόµενα µηχανήµατα: εντός του οικίσκου µηχανηµάτων Άλλες σχετιζόµενες κατασκευές: σχάρες καλωδίων από το χώρο µηχανηµάτων στον ιστό, εξωτερικές µονάδες κλιµατιστικών, αλεξικέραυνο, µετρητής.ε.η. και παροχικό καλώδιο, αγωγός γείωσης, περίφραξη VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 17

18 3.1.2 Περιγραφή προτεινόµενου κεραιοσυστήµατος Στον Πίνακα 3.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά και αναλυτικά οι προτεινόµενες τροποποιήσεις στο κεραιοσύστηµα της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. Πίνακας 3.2: Συνοπτική και αναλυτική περιγραφή της αιτούµενης τροποποίησης των κεραιοσυστηµάτων στον εξεταζόµενο Σταθµό. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αριθµός ιστών : 1 Αριθµός κεραιών κινητής τηλεφωνίας : 9 VODAFONE Αριθµός κατόπτρων : έως 25 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιστός Πλήθος κεραιών ανά ιστό ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Τύπος κεραιών Υπηρεσία * ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (W) 1 x POWERWAVE x POWERWAVE 7782 GSM (900) / UMTS (900) / DCS (1800) / LTE (1800) / UMTS (2100) GSM (900) / UMTS (900) / DCS (1800) / LTE (1800) / UMTS (2100) 1 9 VODAFONE 1 x KATHREIN GSM (900) / UMTS (900) 3 x ALLGON GSM (900) / UMTS (900) 25 2 x JAYBEAM GSM (900) / UMTS (900) 1 x ALLGON 7760 DCS (1800) / LTE (1800) / UMTS (2100) ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 έως 25 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚA ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ 0,8 * Συχνότητες λειτουργίας για κάθε υπηρεσία: GSM: 900MHz DCS: 1800MHz LTE: 1800MHz UMTS: 900 & 2100MHz ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ: >2GHz LMDS: 26GHz Το UMTS (συντοµογραφία για το Universal Mobile Telecommunication System) είναι µια από τις τρίτης γενιάς (3G) τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας. Tο UTMS είναι σε θέση να φτάσει υψηλές ταχύτητες VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 18

19 µεταφοράς δεδοµένων (Mbits/s). Αυτές οι ταχύτητες επιτρέπουν τη σύνδεση µε το World Wide Web (www), προσφέρουν δυνατότητες τηλεδιάσκεψης, κατέβασµα (download) µουσικής και βίντεο, καθώς και παρακολούθηση τηλεόρασης. Οι συχνότητες που έχουν διατεθεί για την παραπάνω υπηρεσία είναι τα 900 & 2100ΜΗz. εδοµένου ότι τα παλαιότερα κεραιοσυστήµατα δεν µπορούσαν να λειτουργήσουν και στις 2 µπάντες συχνοτήτων, προκειµένου να αναπτυχθεί ένα 3G δίκτυο απαιτείται η αντικατάσταση των παλαιών κεραιών µε νέες που εκπέµπουν και λαµβάνουν και σε αυτές τις συχνότητες (triple-band 900/1800/2100). Το LTE (συντοµογραφία για το Long Term Evolution) είναι µια από τις τέταρτης γενιάς (4G) τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας. Το LTE είναι σε θέση να φτάσει σε ακόµα υψηλότερες ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων (Mbits/s) σε σχέση µε το 3G (UMTS). Η συχνότητα που έχει διατεθεί για την υπηρεσία αυτή είναι τα 1800ΜΗz. Το ύψος τοποθέτησης των κεραιών στον ιστό του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. έχει ως αποτέλεσµα τα επίπεδα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, σε οποιοδήποτε χώρο είναι ελεύθερα προσβάσιµος στο ευρύ κοινό, να πληρούν τα όρια έκθεσης και να είναι χιλιάδες φορές κάτω από αυτά που ορίζονται από το Νόµο υπ αριθ (ΦΕΚ 82/Α/ ) «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» & την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά» µε αρ. Φ.Ε.Κ. 1105/Β/ Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών θεµάτων των ραδιοεκποµπών του συγκεκριµένου Σταθµού Βάσης παρατίθεται στη Μελέτη Ραδιοεκποµπών που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα IV της παρούσας µελέτης. Κατά τη λειτουργία του, ο Σταθµός θα εξακολουθήσει να είναι αυτοµατοποιηµένος και δεν θα απαιτείται ανθρώπινη παρουσία, παρά µόνο για εργασίες συντήρησης. εδοµένου ότι τα κύρια περιβαλλοντικά θέµατα που προκύπτουν από τη λειτουργία του Σταθµού αφορούν σε εκποµπές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, εντός της παρούσας µελέτης περιλαµβάνεται και εκτίµηση των επιπέδων ακτινοβολίας από τη λειτουργία του συγκεκριµένου Σταθµού. Περισσότερα στοιχεία παρατίθενται στη Μελέτη Εκτίµησης Ηλεκτροµαγνητικού Υποβάθρου του Παραρτήµατος ΙV Τεχνικά χαρακτηριστικά προτεινόµενου κεραιοσυστήµατος Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3.3) παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του επικείµενου κεραιοσυστήµατος της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 19

20 Πίνακας 3.3: Τεχνικά χαρακτηριστικά επικείµενων κεραιοδιατάξεων της VODAFONE. Ιστός στήριξης Πάροχος Vodafone Vodafone Vodafone Vodafone Αριθµός Κεραίας Υπηρεσία GSM900 GSM900 GSM900 GSM900 Συχνότητα εκποµπής Αζιµούθιο (deg) Ηλεκτρική-Μηχανική κλίση Ψ (deg) Μήκος κεραίας 2,65 2,033 1,94 1,8 Ύψος κέντρου από 22,32 21,51 18,97 21,9 βάση ιστού (m) Κατασκευαστής Power Wave PowerWave Kathrein Allgon Μοντέλο/Τύπος Μέγιστο κέρδος 17,4 16, κύριου λοβού Gm(dBi) Μέγιστο κέρδος µεγαλύτερου δευτερεύοντος λοβοού 2,4 4,5 2-1 Gs (dbi) θ-3db (Κατακόρυφο 7 8, διάγραµµα) Θs (Κατακόρυφο διάγραµµα) φ-3db (Οριζόντιο διάγραµµα) φ-10db (Οριζόντιο διάγραµµα) φ-20db (Οριζόντιο διάγραµµα) Μέγιστο κέρδος -2,60-3,80-3,00-3,00 µεγαλύτερου πλάγιου λοβού Gr (dbi) Αριθµός φασµατικών καναλιών (Φερουσών) Ισχύς στην είσοδο της κεραιοδιάταξης ανά φέρουσα Απόσταση εξ. 3,1 3,1 3,1 3,1 επιφάνειας κεραίας από κέντρο ιστού (m) VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 20

ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙ, ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και Λήψης μέτρων Προφύλαξης του κοινού Αριθμός Θέσης 1006431 Θέση ΣΤΟΜΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Γεωγρ.Πλάτος 39 51 20 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 44 05 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΟΒΡΟΥΤΣΙ ΑΤ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΡΑΨΑΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΒΛΑΧΑΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ ΖΑΠΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή Έργου... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στόχος και Αναγκαιότητα Έργου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιγραφή Έργου... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στόχος και Αναγκαιότητα Έργου... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 5 Εισαγωγή... 5 1.1 Γενικά... 5 1.2 Κύριος Έργου - Ομάδα Μελέτης - Υπεύθυνος Επικοινωνίας... 7 1.3 Περιβαλλοντικό Προφίλ Εταιρείας... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2... 9 Περιγραφή Έργου... 9 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOEΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: OTE A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ: 0360089 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 20-2-2014 Α. Π.: 708/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 01-004-04. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Μαρούσι, 23-11-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 236/79 AΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Έχοντας υπόψη : α. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΙΟΠΡΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /12/ 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.4256/9999 /ΠΕΡ10/10 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΧΩ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ σχ.: 8605/10,8486/10,6876/10,6889/10,6 309/10,5119/10,5450/10,

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: MAKRICH-X2

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 192/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 12 / 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.3205/10286 /ΠΕΡ10/2010 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σχ.: 2026/10, 852/10, 7723/10, /ΝΣΗ ΠΕΧΩ 2347/10, 2336/10, 1887/10, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Σ/Β ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΒΡΟΥΤΣΙ Α/Τ (1404036) Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 14 Νοέμβριου 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4898/216787 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1004 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 17 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.οικ.621/29431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεθοδολογία, σύνταξη, αξιολόγηση ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές

6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6 Άλλες Περιβαλλοντικές Πτυχές 6.6.1 Οζον Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρμόζoυν προγράμματα σταδιακής αντικατάστασης των ψυκτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 21 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗ NATURA 2000 GR2440002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος

Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Αριθµός Θέσης 1002886 Θέση ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Γεωγρ.Πλάτος 39 43 37 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 21 46 ιεύθυνση Θέσης ΘΕΣΗ «ΜΑΥΡΟΤΟΠΟΣ», (Οδός, αριθµός, ΤΚ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Ι ΑΚΤΩΡ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-6-2014 Αριθμ. Πρωτ: 710 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΘΕΜΑ 36 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

σχ.: 5185/10,2344/10,1702/10, Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

σχ.: 5185/10,2344/10,1702/10, Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 10 / 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.2707/ 7555 /ΠΕΡ10/10 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σχ.: 5185/10,2344/10,1702/10, Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ 1110/10,1200/10,2885/10, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Αριθμός Θέσης 1002123 Θέση ΦΥΛΛΟΝ Γεωγρ.Πλάτος 39 26 30 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 17 06 Διεύθυνση Θέσης ΎΨΩΜΑ «ΣΤΑΛΑΣ», ΤΟΠΙΚΗ (Οδός, αριθμός, ΤΚ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41618 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΚΤΑΣΗ Νο 3 & No 4 ΤΟΥ ΚΥΤ 400/150kV ΑΧΕΛΩΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 5 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ... 6 1.5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ... 9 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ. Γεώργιος Πλιάκας

Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ. Γεώργιος Πλιάκας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 22/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΗΚ/ΔΟ/3087 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Ταχ/κή Διεύθυνση: Αερ. Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια προκατασκευασµένου Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 18.600,00 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 20 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ, ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ενεργειακό. Το έργο κατατάσσεται στην ομάδα II της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος

Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Μελέτη Εκτίµησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Αριθμός Θέσης 1000127 Θέση ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 39 ο 40 07 Γεωγρ.Πλάτος ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 21 ο 34 02 Διεύθυνση Θέσης ΘΕΣΗ «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ», (Οδός, αριθμός, ΤΚ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Ενότητα 2: Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μ.Π.Ε. Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΗΛΩΣΗ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΗΛΩΣΗ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ Αριθ. Μελέτης: AK 28 / 8-8-2012

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886»

Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886» Φάκελος Τροποποίησης του Έργου Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1002886» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Ε ΓΝΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ι Κ Η Μ Α Κ Ρ Υ ΓΙΑΝΝΗ 1 0 6 - Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η - Θ Ε ΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 128/ απόφασης υπογραφής του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 128/ απόφασης υπογραφής του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 22/5/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 18358 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. οικ. 170225 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κωδ : 115 23 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα