Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο Τύπου Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015"

Transcript

1 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει βελτιωμένες επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας Αθήνα 27 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη και εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου. Πωλήσεις αυξημένες κατά 13,0% στα 2.160,7 εκ. (α : 1.912,8 εκ.). Οι πωλήσεις του β τριμήνου ενισχύθηκαν κατά 10,1% στα 1.042,5 εκ. (β τρίμηνο : 947,3 εκ.) αυξημένες για 8 ο διαδοχικό τρίμηνο, ως απόρροια της σημαντικής ενίσχυσης των αριθμολαχείων και της πλήρους ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία. Καθαρά έσοδα προ φόρου (GGR) αυξημένα κατά 13,1% στα 697,1 εκ. (α : 616,2 εκ.). Τα καθαρά έσοδα β τριμήνου αυξήθηκαν κατά 15,1% στα 340,8 εκ. (β τρίμηνο : 296,1 εκ.), ενισχυμένα σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την αύξηση του κύκλου εργασιών. Τα EBITDA ανήλθαν σε 186,4 εκ. (α : 144,9 εκ.). Στο β τρίμηνο τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 93,2 εκ. (β τρίμηνο : 68,6 εκ.), σημαντικά υψηλότερα έναντι της περσινής περιόδου κατά 35,9%. Ακόμα και μετά την προσαρμογή για εφάπαξ δαπάνες ύψους 7,1 εκ. στο β τρίμηνο του, οι οποίες σχετίζονταν κατά κύριο λόγο με το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης (VRS), η αύξηση των EBITDA στο δεύτερο τρίμηνο του έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι ανέρχεται σε 23,1% ενισχύοντας έτσι τον ρυθμό αύξησης σε τριμηνιαία βάση. Περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου EBITDA το β τρίμηνο σε 27,4% επί των καθαρών πωλήσεων (GGR), φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη επιβολής του φόρου επί των καθαρών εσόδων το Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 109,9 εκ. (α : 65,3 εκ.). Τα καθαρά κέρδη στο β τρίμηνο ανήλθαν σε 51,9 εκ. (β τρίμηνο 15,6 εκ.), ενώ μετά την προσαρμογή για εφάπαξ δαπάνες στο β τρίμηνο του, η αύξηση των καθαρών κερδών ανήλθε σε 17,4%. Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή κερδών για την χρήση σε 29%, επιβάρυνε αναδρομικά τα αποτελέσματα περιόδου με 4,7 εκ. Ισχυρή ταμειακή θέση στα 217,7 εκ. Προμέρισμα ύψους 0,17 ανά μετοχή 1. ΣΥΝΟΨΗ Strong cash position of 168m. β τρίμηνο (Ποσά σε εκ. ευρώ) β τρίμηνο Πωλήσεις 1.042,5 947,3 10, , ,8 13,0 Καθαρά έσοδα προ φόρου (GGR) Αποδόσεις σε νικητές - Payout (%) 340,8 296,1 15,1 697,1 616,2 13,1 67,3% 68,7% 67,7% 67,8% EBITDA 93,2 68,6 35,9 186,4 144,9 28,7 Περιθώριο EBITDA (GGR) 27,4% 23,2% 26,7% 23,5% Καθαρά κέρδη 51,9 15,6 232,3 109,9 65,3 68,4 Περιθώριο Καθαρών κερδών (πωλήσεις) 15,2% 5,3% 15,8% 10,6% Κέρδη ανά μετοχή 0,1626 0, ,3 0,3446 0, ,4 για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 1

2 Πωλήσεις Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε το α του κατά 13,0% στα 2.160,7 εκ. έναντι 1.912,8 εκ. το α του παρά τη στασιμότητα στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Οι πωλήσεις το β τρίμηνο του ενισχύθηκαν κατά 10,1% στα 1.042,5 εκ. έναντι 947,3 εκ. το β τρίμηνο του, ως απόρροια των βελτιωμένων επιδόσεων του KINO και του Joker και την πλήρους ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία. EBITDA Καθαρά κέρδη Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν σε 186,4 εκ. το α του έναντι 144,9 εκ. το α του, σημειώνοντας αύξηση κατά 28,7% σε ετήσια βάση. Τα EBITDA το β τρίμηνο του αυξήθηκαν σε 93,2 εκ. έναντι 68,6 εκ. το β τρίμηνο του, υψηλότερα κατά 35,9% σε ετήσια βάση. Προσαρμοσμένα για εφάπαξ δαπάνες οι οποίες σχετίζονταν με το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης (VRS) το β τρίμηνο του, η αύξηση των EBITDA το β τρίμηνο του ανήλθε σε 23,1%, διαμορφώνοντας το περιθώριο EBITDA (επί των καθαρών πωλήσεων-ggr) σε 27,4%, που αποτελεί υψηλό 2½ ετών. Τα καθαρά κέρδη το α του ενισχύθηκαν στα 109,9 εκ., σημειώνοντας αύξηση κατά 68,4% έναντι 65,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το. Τα καθαρά κέρδη το β τρίμηνο του διαμορφώθηκαν σε 51,9 εκ. έναντι 15,6 εκ. το, καθώς τα αποτελέσματα β τριμήνου είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά από έκτακτους φόρους ύψους 21,6 εκ. λόγω της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου χρήσης Προσαρμοσμένα για την φορολογία και λοιπές εφάπαξ δαπάνες, τα καθαρά κέρδη β τριμήνου αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 17,4%. * Προσαρμοσμένα μεγέθη μη συμπεριλαμβανομένου εφάπαξ δαπανών. * Προσαρμοσμένα μεγέθη μη συμπεριλαμβανομένου φορολογία και λοιπών εφάπαξ δαπών. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α εξαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει: FINANCIAL REVIEW Οι επιδόσεις μας κατά το δεύτερο τρίμηνο του επιβεβαιώνουν ότι οι προσπάθειές μας είχαν θετικά αποτελέσματα που αποτυπώνονται σε όλα τα επίπεδα: στην αύξηση των εσόδων του χαρτοφυλακίου των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ, στη μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, καθώς και στα αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών μας. Οι ενέργειές μας συνέβαλαν, ώστε η ΟΠΑΠ να υπερκεράσει την περυσινή θετική επίπτωση που είχε στα οικονομικά αποτελέσματά της το Παγκόσμιο Κύπελλο και να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη της εταιρείας, αυξάνοντας ταυτόχρονα την απτή και συνεχή συνεισφορά της στα δημόσια έσοδα. για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 2

3 Πωλήσεις ανά παιχνίδι β τριμήνου και α εξαμήνου και (Ποσά σε χιλ. ευρώ) β τρίμηνο β τρίμηνο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (12,0) (1,9) ΛΟΙΠΑ (10,7) (19,7) ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (11,9) (2,7) % στις συνολικές πωλήσεις 31,9 39,9-34,8 40,4 - KINO , ,2 ΤΖΟΚΕΡ , ,3 ΛΟΤΤΟ (41,3) (27,7) ΛΟΙΠΑ (1,6) (2,9) ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ , ,6 % στις συνολικές πωλήσεις 57,2 58,0-54,7 58,5 - Σκράτς , ,7 Λαχεία , ,8 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ , ,7 % στις συνολικές πωλήσεις 10,9 2,1-10,5 1,0 - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,0 Αθλητικός στοιχηματι σμός Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν στο α του σε 752,8 εκ. έναντι 773,5 εκ. το α του σημειώνοντας πτώση 2,7% σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το β τρίμηνο μειώθηκαν κατά 12,0%, αρνητικά επηρεασμένες από το γεγονός ότι το β τρίμηνο του είχε ενισχυθεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο που διοργανώθηκε πέρυσι. Παρ όλα αυτά, οι κινήσεις ανανέωσης οι οποίες συνεχίστηκαν και το β τρίμηνο του βοήθησαν ώστε το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ να διατηρήσει μέρος των πωλήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και επιπλέον να ενισχυθεί σημαντικά κατά 15,7% έναντι του πιο συγκρίσιμου β τριμήνου για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 3

4 Αριθμολαχεία Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία αυξήθηκαν κατά 5,6% στα 1.181,9 εκ. στο α του έναντι 1.119,4 εκ. το α του. Τα έσοδα από το KINO στο β τρίμηνο του ανήλθαν σε 495,4 εκ., ενισχυμένα κατά 3,2% σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών του ΚΙΝΟ βελτιώθηκε για 3 ο συνεχόμενο τρίμηνο. Ελληνικά Λαχεία Οι πωλήσεις της Ελληνικά Λαχεία ανήλθαν σε 226,0 εκ. το α του. Οι πωλήσεις το β τρίμηνο του διαμορφώθηκαν σε 113,4 εκ. έναντι 19,9 εκ. το β τρίμηνο του 1. Η τάση των εσόδων επιβραδύνθηκε σε ετήσια βάση, το οποίο σε επίπεδο τριμήνου μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στην βελτιωμένη απόδοση του ΚΙΝΟ στο β τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης. Αποδόσεις σε νικητές Η απόδοση των κερδών στους νικητές των παιχνιδιών (payout) αριθμολαχείων και αθλητικού στοιχηματισμού στο α του διαμορφώθηκε σε 67,7% έναντι 67,8% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το payout του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το β τρίμηνο του διαμορφώθηκε οριακά χαμηλότερα σε 72,2% έναντι 72,6% το β τρίμηνο του, ενώ το payout του KINO σημείωσε μικρή πτώση σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 69,0% έναντι 69,3% το β τρίμηνο του. Αποδόσεις σε νικητές 1 Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης έως , ενώ η μέθοδος της πλήρους ενοποίησης εφαρμόστηκε από τις εφεξής. Οι συνολικές πωλήσεις της Ελληνικά Λαχεία το β τρίμηνο του (Μάιος & Ιούνιος) ανήλθαν σε 120,8 εκ. για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 4

5 Κόστος παροχής υπηρεσιών β τριμήνου και α εξαμήνου και (Ποσά σε χιλ. ευρώ) β τρίμηνο β τρίμηνο Προμήθειες Πρακτόρων , ,4 Αποσβέσεις , ,1 Παροχές Τρίτων , (11,7) Προμήθειες Αναδόχων , ,9 Κόστος Προσωπικού (82,7) (75,9) Λοιπά έξοδα κόστους παροχής , ,4 υπηρεσιών Συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών , ,9 % των συνολικών πωλήσεων 16,3 13,8 15,5 13,5 Κόστος παροχής υπηρεσιών Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών στο α του αυξήθηκε στα 333,9 εκ. έναντι 259,0 εκ. αυξημένο κατά 28,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Το κόστος παροχής υπηρεσιών στο β τρίμηνο του ανήλθε σε 169,8 εκ. έναντι 130,7 εκ. το β τρίμηνο του, αυξημένο κατά 29,8% σε ετήσια βάση κυρίως λόγω της πλήρους ενοποίησης της Payzone. Κόστος διάθεσης β τριμήνου και α εξαμήνου και (Ποσά σε χιλ. ευρώ) β τρίμηνο β τρίμηνο Διαφήμιση , ,8 Δωρεές Οικον. ενισχύσεις (1,4) Χορηγίες Έξοδα εκθέσεων (33,2) (33,9) Μερικό Σύνολο , (6,1) Λοιπά έξοδα διάθεσης , ,6 Σύνολο , ,4 2 Τα λοιπά έξοδα κόστους παροχής υπηρεσιών που αφορούν στην Payzone ανήλθαν σε 29,6εκ. και 53,8εκ. το β τρίμηνο και το α αντίστοιχα. για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 5

6 Κόστος διάθεσης Το συνολικό κόστος διάθεσης το α του αυξήθηκε κατά 11,4% στα 51,5 εκ. έναντι 46,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του γεγονός που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ενοποίηση της Ελληνικά Λαχεία. Τα λοιπά κόστη διάθεσης το β τρίμηνο του ανήλθαν σε 6,5 εκ. έναντι 1,9 εκ. το β τρίμηνο του ως απόρροια της πλήρους ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία, της υλοποίησης νέων έργων και της ενίσχυσης του δυναμικού στη διεύθυνση πωλήσεων. Κόστος διοίκησης β τριμήνου και α εξαμήνου και (Ποσά σε χιλ. ευρώ) β τρίμηνο β τρίμηνο Σύνολο , ,7 Κόστος διοίκησης Το κόστος διοίκησης το α του ενισχύθηκε κατά 18,7% στα 20,8 εκ. έναντι 17,5 εκ. το α του. Το β τρίμηνο του, τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά 23,5% στα 10,7 εκ. λόγω κυρίως της πλήρους ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία και της Payzone. Ταμειακές ροές β τριμήνου και α εξαμήνου και (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (42,7) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (14.287) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) ( ) (35,6) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο α του μειώθηκαν στα 74,3 εκ. έναντι 129,7 εκ. το α του, καθώς η υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία αντισταθμίστηκε από την επιτάχυνση των πληρωμών με στόχο την ελαχιστοποίηση τυχόν μελλοντικών λειτουργικών κινδύνων. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες το α του διαμορφώθηκαν σε εκροές ύψους 14,3 εκ. αντικατοπτρίζοντας την πληρωμή της για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 6

7 πρώτης δόσης για την παραχώρηση του δικαιώματος του ιπποδρομιακού στοιχήματος καθώς και επενδύσεις σχετιζόμενες με τα VLTs. Δελτίο Τύπου Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες το α του ανήλθαν σε εκροές ύψους 139,7 εκ., ως απόρροια της πληρωμής μερίσματος το 1 ο και 2 ο τρίμηνο του. 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) Ως αποτέλεσμα της εισαγωγής νέου Κανονισμού Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (απόφαση υπ'αριθμ. 158/4/5-6- που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Β 1120/12/6/15), μεταβλήθηκαν ριζικά οι συνθήκες, οι οποίες οδήγησαν στην εκ των πραγμάτων αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των παιγνιομηχανημάτων της ΟΠΑΠ ΑΕ. Ο νέος κανονισμός, που αποφασίστηκε από την Επιτροπή Παιγνίων μόλις λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας των VLTs και χωρίς να προηγηθεί καμία διαβούλευση με την ΟΠΑΠ ΑΕ, περιέχει σειρά πρωτοφανών περιορισμών, που παραβλέπουν τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές του υπεύθυνου παιχνιδιού, καθιστούν το έργο οικονομικά μη βιώσιμο και προσδιορίζουν τεχνικές προδιαγραφές που κάνουν αδύνατη την έγκαιρη υλοποίησή του. Σε κάθε περίπτωση, η ΟΠΑΠ ΑΕ διαβεβαιώνει τους επενδυτές, συνεργάτες και υπαλλήλους της ότι παραμένει απολύτως προσηλωμένη στην επένδυσή της και θα εξακολουθήσει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ενός ορθολογικού και ισορροπημένου ρυθμιστικού πλαισίου, που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια έσοδα και παράλληλα θα επιτρέπει την οικονομική βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας των VLTs για την ΟΠΑΠ ΑΕ και τους διαχειριστές των καταστημάτων της. Αγορά ιδίων μετοχών Σε συνέχεια της από απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η ΟΠΑΠ ξεκίνησε την υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, έχοντας προβεί έως τώρα σε αγορά ιδίων μετοχών συνολικής αξίας ,30 ευρώ με μέση τιμή κτήσης 6,69 ευρώ ανά μετοχή. Διανομή Προμερίσματος Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης στους μετόχους, ύψους ,86, ή 0,17 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται τη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ενώ η πληρωμή θα ξεκινήσει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Payzone Hellas Εξαγορά υπολειπόμενου ποσοστού 10% Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι στις 25 Αυγούστου η OPAP Investment Ltd. (100% θυγατρική εταιρεία) εξαγόρασε το υπόλοιπο ποσοστό 10% της Payzone Hellas A.E. έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ, κατέχοντας πλέον το 100% της εταιρείας. για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 7

8 Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα α εξαμήνου Παρασκευή, 28 Αυγούστου, 4:00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων α εξαμήνου, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) Συμμετέχοντες από Ελλάδα Συμμετέχοντες από ΗΠΑ Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: or Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κηφισού 62, Περιστέρι Νίκος Πολυμενάκος - Investor Relations Director - Τηλ.: Γιώργος Βιτωράκης - Head of Strategic Research - Τηλ : ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 3. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 8

9 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Δελτίο Τύπου Της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ *Αναμορφωμένο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κυκλοφορούν ενεργητικό Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Αποθέματα Απαιτήσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Εμπορικές υποχρεώσεις Φόροι Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ * Τα ποσά της χρήσης είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων λόγω υιοθέτησης του ΔΛΠ 3, σχετικά με την οριστικοποίηση του ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (βλέπε σημείωση 6.2 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για περισσότερες πληροφορίες). για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 9

10 2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ Κύκλος εργασιών Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών Καθαρά έσοδα προ εισφοράς (30%) Εισφορά επί των καθαρών εσόδων Καθαρά έσοδα μετά εισφοράς (30%) Άλλες πωλήσεις Κόστος παροχής υπηρεσιών Μικτό κέρδος Άλλα λειτουργικά έσοδα Δαπάνες διάθεσης Δαπάνες διοίκησης Άλλα λειτουργικά έξοδα Λειτουργικό αποτέλεσμα Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων Έσοδα / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Κέρδη προ φόρου εισοδήματος Τρέχων φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενος φόρος Κέρδη μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,3446 0,1626 0,2047 0,0489 για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 10

11 2.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύκλος εργασιών Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών Καθαρά έσοδα προ εισφοράς (30%) Εισφορά επί των καθαρών εσόδων Καθαρά έσοδα μετά εισφοράς (30%) Κόστος παροχής υπηρεσιών Μικτό κέρδος Άλλα λειτουργικά έσοδα Δαπάνες διάθεσης Δαπάνες διοίκησης Άλλα λειτουργικά έξοδα Λειτουργικό αποτέλεσμα Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα Μερίσματα από θυγατρικές Κέρδη προ φόρου εισοδήματος Τρέχων φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενος φόρος Κέρδη μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων Ιδιοκτήτες μητρικής Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,3448 0,1761 0,2440 0,0924 για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 11

12 3. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Δελτίο Τύπου Της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρδη προ φόρων Προσαρμογή για: Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Άλλες προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές Ζημίες / (κέρδη) από συγγενείς Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες Σύνολο Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων Σύνολο Τόκοι έξοδα Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Είσπραξη από πώληση παγίων Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά θυγατρικής (Αύξηση) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής Δεσμευμένες καταθέσεις Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις Μερίσματα από θυγατρικές Τόκοι έσοδα Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και πρώτης ενοποίησης της PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 12

13 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από δάνειο Πληρωμές δόσεων δανείου Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων Μερίσματα πληρωθέντα Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 13

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ετήσια αύξηση μεγεθών για πρώτη φορά μετά το 2008 Αθήνα 30 Μαρτίου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και ενισχυμένα περιθώρια κερδοφορίας Αθήνα 25 Νοεμβρίου 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ΟΠΑΠ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Β. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2013. Ο.Π.Α.Π Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΠΑΠ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2013. Ο.Π.Α.Π Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου... 6 II. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 7 III. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1.1.2013 έως 31.12.2013...

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Αθήνα, Ελλάδα, 22 Μαΐου 2015 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) [Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ] ΟΠΑΠ Α.Ε. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεγάλη ιστορία, μια σπουδαία κληρονομιά, ένα λαμπρό μέλλον!

Μια μεγάλη ιστορία, μια σπουδαία κληρονομιά, ένα λαμπρό μέλλον! Μια μεγάλη ιστορία, μια σπουδαία κληρονομιά, ένα λαμπρό μέλλον! >> Eτήσιος Απολογισμός 2013 Μήνυμα από τον Πρόεδρο & Διευθύνονταμβουλο 5 8 Με μία ματιά 6 Όμιλος ΟΠΑΠ 10 Ιστορική αναδρομή 18 12 Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε. - Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013 Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Ουσιώδης αύξηση κατά 28% στα Κέρδη ανά Μετοχή, υπέρβαση εκτιμήσεων σε όλες τις γραμμές κερδοφορίας, συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 30η Ιουνίου 2014 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 1 Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Περίοδος: 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΕΤΑΙΡEΙΑ) ΤΟΥ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου 5-7 Μαρούσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis. ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9 105 59 Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24316/06/Β/91/38 Γ.Ε.ΜΗ. 1006101000 www.lavrentakis.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013 έως 31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα