ΠΡΟΛΕΤ/ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ! ΤΗΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΕΤ/ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ! ΤΗΝ"

Transcript

1 ΠΡΟΛΕΤ/ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ! ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ "ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΗΝ

2 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΤΗ Σ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Μ ΑΧΗΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΕΡΓΑΤΙΑ..5 τ Σικάγο 1886.Τδ προλεταριάτο βάφει μέ τδ αιμα του τήν κόκκινη σημαία τοϋ άγώνα. ^Ματωμμένες καί άγωνιστικές Πρωτομαγιές του Ελληνικού προλεταριάτου. 3. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΜΗΝΟ *0 νόμος "περί καταστάσεως πολιορκίας ενα άκδμη β?ίμα στή φασιστικοποίηση τοϋ κράτους τ?ις "Ν.Δ". Τδ άπεργιακδ κυμα σφραγίζει τή σημερινή πολιτική κατάσταση. Κυπριακό: φιάσκο ot συνομιλίες τίης Βιέννης. 4ο ΑΠ* ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΕ ΤΗΣ ΕΡ ΓΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ Λάρκο. 90 μέρες άπεργία κδντρα στήν τρομοκρατία τ?ίς κυβέρνησης. Τδ έργόστασιακδ σωματείο τοϋ Πίτσου δείχνει τδ δρδμο γιά τήν ταξική δργάνωση της εργατιδς. AEG: Μιά άκδμα σπασμένη άπεργία στδ έ- νεργη'τικδ της ΕΣΑΚ. Εργοστασιακά σωματεία: Ταξικά σχολειά τ?ίςβέργατιας» *Η απεργία τηο Βιοτσάλ συνεχίζεται. Μάδεμ Λακο: οι κρανοωόροι έν δράσει. βη Επιστράτευση των ιδ. Εκπαιδευτικών & ποδείχνει τήν άδυναμία της κυβέρνησης. *0 "νδμος-πλαίσιο γιά τά ΑΕΙ": προσπάθεια της πλουτοκρατίας νά διασώσει τδ χρεωκοπημένο άστικδ Πανεπιστήμιο. 5. Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΑΗΣ ΤΟΥ Ο ΣΙΔΕΡΗΣ ΖΕΙ ΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ "Ενας χρδνος άπδ τδ θάνατδ του.'αφιέρωμα 7. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Στή μνήμη της Κομμούνας. Β.Ι.Λένιν. 8. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ "ΑΙΓΑΙΟ" ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑ ΝΤΗΣΗ: ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙ ΣΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΜΟ ΝΟΠΩΛΙΩΝ. Β' ΜΕΡΟΣ ΑΠ*ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ...57 Η δράση των φασιστικών συμμοριδν πρόσχημα γιά διώξεις ένάντια στούς κομμουνιστές. Πρωτοπόρα ή δράση της Π.Α.Π. στήν άπεργία των Ιδ. έκπαιδευτικων. Χρωπεί:έργοδοσία καί ΕΣΑΚ άπολυουν τούς έργάτες. Οι έργάτες τ? ς ΝΕΠΑΣ Α.Ε," χτίζουν τδ έργόστασιακδ τους σωματείο. ot λιθογράφοι ξεκινάνε άγώνα γιά τδ 40ωρο Νέες διώξεις ένάντια στήν Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ. 'Η κινητοποίηση της Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ για jn δέκατη έπέτειο τοϋ στρατιωτικοϋ πραξικοπήματος. 13. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑ Ό δρόμος τοϋ Τέλ-*Αλ-Ζάταρ δρόμος τής άντίστάσης. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗίΙ Κ^Ο"ΜΑΧΗΤΗΣ" ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΧΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 'Υπεύθυνος σύμφωνα μ ί<5 νόμο fi.dc τή σύνταξη ΤλΖΟΓ ΚΑΤΙΝΤΖΑΡΟΣίΖπύρου Τρικούπη 46,γιά το τυπογραφείο Γραμ.Γιωτίκου καί ία Ο.Ε,Αισχύλου 27-ΑΘΗΝΑ ιμή τεύχους 20 δραχμές. "υνδρομίςΐ Έξίμηνη 50 δραχμές Ετήσια 100 δραχμές ΖΗΤΩ η Εργατική Πρωτομαγια Απόφ αση του Κ.Ο. της Κ.Ο. Μ α χητη ς Σέ λίγες μέρες ξημερώνει ή Πρωτομαγιά, ή πιό μεγάλη γιορτή τής παγκόσμιας ΕΡΓΑΤΙΑΣ, μέρα διεθνής ταξικής αλληλεγγύης,μέρα αδιάλλαχτου 5 αξικο0 αγώνα. Κάθε χρόνο τούτη τή μέρα οι γροθιές ολων τον^εργατον ένώνονται σέ μιά γροθιά,γιά νά δείξουν στή βρωμερή τάξη τον άστΰν πώς δέν ξέχασαν τό αιμα τον η- ρωι κον νεκρον τής προλεταριακές υπόθεσης. Τούτΐ} τή μέρα, ot κραυγές τον έργατβν ολου τοϋ κόσμου ένωνονται σέ μιά μυριόστομη κραυγή, σέ ενα πολεμικό σάλπισμα: ΚΑΤΩ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ - ΖΗΤΩ Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ. Τούτη τή μέρα τό μεγάλειοδες σύνθημα τοϋ Μάρξξ ΠΡΟ ΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ αντιβουίζει από τή μιά μέχρι τήν άλλη ακρη τής γής, δείχνοντας στό παγκόσμιο προλεταριάτο τό δρόμο τής νίκης. Τούτη^τή μέρα ot κομμουνιστές μπαίνουν μπροστάρηδες τον έργατικΰν μαζβν καί διακηρύχνουν ανοιχτά καί μεγαλόφωνα πώς αγωνίζονται γιά να φέρουν στήν Ανθρωπότητα τήν άνοιξη καί τό λυτρωμό άπό τά δεσμά τοϋ καπιταλισμοϋ. Τό Κ. 0. τής ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑΧΗΤΗΣ τούτη τή μέρα γαιρετίζει επαναστατικά τούς έργάτες καί τούς λαούς ολης τής γής πού αγωνίζονται ένάντια στόν καπιταλισμό καί τόν Ιμπεριαλισμό.Χαιρετίζει α γωνιστικά τούς έργάτες τής Ελλάδας, τούς Ελληνες κομμουνιστές,τά^μελη καί τούς δπαδούς της, χαιρετίζει κάθε τίμιο άνθρωπο πού αγωνίζεται γιά μιά καλύτερη ζωή. Χαιρετίζει ιδιαίτερα τόν 4γ«νιζόμενο λαό τής Παλαιστίνης, τούς αντάρτες τοϋ Ζ α ΐ ρ, τό λαό τοϋ Πακιστάν, πού τούτη τή στιγμή δίνουν μάχες ενάντια στή ντόπια καί διεθνή αντίδραση. Ακόμα χαιρετίζει τούς λαούς τής Ινδοκίνας, τής 'Αγκόλας καί τή^ Μοζαμβίκης, πού χτίζουν σήμερα μιά κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση καί καταπίεση, μιά κοινωνία έργατική. Τούτη τ^ν ωρα σκέψη κι ή καρδιά μας είναι κοντά στους εργάτες ι^αί στό λαό τής Λατινικής 'Αμερικής,στή Χιλή,στήν Αργεντινή,στή Βραζιλία,στά αδέρφια μας πού δέν^θά γιορτάσουν μαζί μας τήν ταξική γιορτή, πού δέν θ άνεμίσουν τά κόκκινα λάβαρά τους γιατί βρίσκονται στίς φυλακές,(στίς έξορίες, μέ τό ντουφέκι στό χ ρι ένάντια στόν αμερικάνικο ιμπεριαλισμό καί τήν αστική τάξη. Η κόκκινη έργατική Πρωτομαγιά τοϋ 1977 έρχεται σέ μιά στ>-γμήι πού τό παγκόσμιο έπαναστατικό κίνημα βρίσκε;$αι σέ ανοδική^οοεία. Σέ μιά στιγμή πού κόκκινος άνεμος φυσάει απ ακρη σ ακρη στή Μαύρη 'Αφρική, σε μιά στιγμή πού ό διεθνής ιμπεριαλισμός,ξεδοντιασμένος από τά χτυπήματα τής έργατιδς, υποχωρεί ακαταπαυστα. Ο

3 "Ερχεται, σέ μιά στιγμή πού τδ βιομηχανικό προλεταριάτο τής χώρας μας βρίσκεται μαζικά στό μετερίζι τοο άπεργιακοο αγώνα. Σέ μιά στιγμή^πού ή άγανάχτηση τής έργατιβς καί τοο λαοό, άπό την πείνα,τήν ανεργία καί τήν τρομοκρατία τής άντίδρασης, κορυφώνεται. Ερχεται σέ μιά στιγμή πού τ* άδέοφια μας τής Κύπρου ξεπουλιοονται στό διεθνή ιμπεριαλισμό, ένο έξακολουθοον νά ζοον με χιλιάδες στερήσεις.σέ μιά στιγμή πού τά φασιστικά καθάρματα κυκλοφοροϋν έλεύθερα καί τρομοκρατοον τό λαό. Μέσα λοιπόν σ αύτές τίς συνθήκες,ή φετεινή Πρωτομαγιά άποχτάει ιδιαίτερη σημασία γιά τ<5 έργατικό μας κίνημα,γίνεται μέρα αποφασιστικής Αναμέτρησης τής εργατιδς μέ τήν κεφαλαιοκρατία. Σήμερα πού οί ήρωί'κοί απεργοί τής ΛΑΡΚΟ κλείνουν 90 μέρες σκληροο άπεργιακοο άγώνα κόντρα στούς ροπαλοφόρους τής Ν.Δ. καί τούς μπράβους τοο Μποδοσακη, σήμερα πού oj μεταλλωρύχοι τής Μαδέμ-Λάκο συνεχίζουν απτόητοι τήν πάλη τους,οί κομμουνιστές,πάντα πρωτοπόροι στους έργατικούς άγονες,οφείλουν νά άναλάβουν αποφασιστικά δράση γιά τήν δργάνωση μιδς Αγωνιστικής κόκκινης Πρωτομαγιδς, ε ω καί κόντρα στίς φιέστες πού ίργανώνουν οί ε γκάθετοι τής ΓΣΕΒ καί οί ρεφορμιστές. Τό Κ.Ο. τής ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑ ΧΗΤΗΣ καλεγ δλους τούς εργάτες καί τούς έργαζόμενους,καλετ δλο τό λαό καί τίς δργανώσεις του,να γιορτάσουν μαζικά καί αγωνιστικά τήν 1η τοο Μάη,κόντρα καί εξω από τούς πουλημένους έργατοπατέρες τής ΓΣΕΕ, κόντρα καί εξω άπό τούς ρεβιζιονιστές, τούς νεκροθάφτες τοο κινήματος. ΚαλεΓ τήν έργατιά καί τό λαό, τήν έπαναστατική νεολαία τής Αθήνας σε άγωνιστική συγκέντρωση στήν πλατεία ΚοτζιΒ.τήν Πρωτομαγιά στίς τό πρωυτ γιά νά γιορταστεί ή ταξική γιορτή τής παγκόσμιας έργατιδς. Τέλος καλεγ δλους τούς συντρόφους καί τούς συναγωνιστές, δλους τούς φίλους τής δργάνωσης,να ριχτοον μέ πεγσμα καί ένθουσιασμό στήν πρωτομαγιάτικη μάχη, γιά ν' άκουστεγ τό έπαναστατικό κάλεσμα τής δργάνωσης δσο γίνε- ται πιό μακριά,γιά νά ξεπεραστοον τά έμπόδια πού η κυβέρνηση Καραμανλή καί οί ρεβιζιονιστές θά ορθώσουν γιά νά έμποδίσουν τήν αγωνιστική έκφραση τής έργατικής θέλησης,γιά νά σφραγιστεί μέ επιτυχία ί πρωτομαγιάτικη κινητοποίηση. ΕΜΠΡΟΣ μέ τό σύνθημα Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ νά πλρμ^υρίσουμε τούς δρόμους τήν Πρωτομαγιά καί ν' αγωνιστοομε γιά: Ψωμί-δουλειά-λευτεριά Σταμάτημα τον άπολύσεων Κατάργηση τοο νόμου 330 Αύξηση 50 ο/ο στά μεροκάματα Πενθήμερη βδομάδακ40 ώρον "ίσοι μισθοί γιά ιση δουλειά Διπλασιασμό τόν συντάξεων 'Επιδότηση δλων τον άνεργων στά 80 ο/ο τοο μεροκάματου. ΕΜΠΡΟΣ νά κάνουμε τήν έργατική Πρωτομαγιά μαχητικό σάλπισμα νίκης, βροντοφωνάζοντας: ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ ΕΞΩ 01 ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΩ Η "ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΙΑ"ΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΒΙΖΙΟΝΙΣΤΩΝ ΚΑΤΩ Η ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΡΟΣ νά ένώσουμε τίς φωνές μας μέ τίς φωνές δλων τών έργατών τής γής,βροντοφωνάζοντας: ΝΟΜΟ,Σ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ - Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ 0 ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ. ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΑ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΕΡΓΑΤΙΑ ΖΗΤΩ 0 ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ-ΛΞΝΙΝΙΣΜΟΣ. Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΛΕΤΑ ΡΙΑΚΗ ΤΛΚΟΛΟΓΤΑ 22 Απρίλη 1977 Τό Κεντρικό "Οργανο τής ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Μ Α Χ Η Τ Η Σ Εν Ονοματι του Τήν Παρασκευή,1η 'Απρίλη, στό Ε'Τριμελές ΠλημμελιοδικεΓο, εγινε ή δίκη τοο όδηγοο τοο αυτοκινήτου πού χτύπησε τόν σύντροφό μας Σιδέρη ίσιδωρόπουλο, δταν κυνηγημένος από δυό αστυνομικά δργανα, γιά ν άποφύγει τή σύλλη\ τη έπειδή κολλοϋσε άφίσσες γιά τήν έργατική Πρωτομαγιά,επεσε στό αυτοκίνητο καί σκοτώθηκε. Τό δικαστήριο προσπάθησε νά δώσει στή δίκη τ δ %χαραχτήρα έν<5ς "τροχαίου α τυχήματος". Η προανάκριση τδ ειχε χαραχτηρίσει σάν τροχαγο, τροχαϋο τό χαραχτήρισε καί ή αστυνομία,ετσι καί το δικαστήριο εναρμονίστηκε. Κι δλα αυτά γιατί ή κυβέρνπση Καραμανλή,πού είναι υπεύθυνη γιά τη δολοφονία τοο συντρόφου μας,jήθελε καί τή βόλευε νά είναι τροχαίο ατύχημα.γιατί δέν?πρεπε νά μάθει δ λαός μας δτι ό Σιδίρης ήταν θύ^α τής καραμανλικής τρομοκρατίας,δέν επρεπε νά μάθει δτι να δεκαεφτάχρονο παιδί δολοφονήθηκε άπό τήν αστυνομία τοο Καραμανλή, δέν επρεπε νά μάθει ή παγκόσμια εργατιά δτι στήν *Ελο Ελληνικού Λαου! λάδα δολοφονοονται άγωνιστέ^ γιατί κάνουν τό έγκλημα νά κολλάνε αφίοσες "5- νευ άδείας τής αστυνομικές αρχής?. β0μως ή έργατική τάξη κι ό λαός τό εμαθε καί καταράστηκε τους φονιάδες τ 5ν παιδιον του. Τό εμαθε καί η παγκόσμια έργατική τάξη καί κατάλαβε ποσο κάλπικη είναι ή "Νέα Δημοκρατία" τοο Καραμανλή. ( *Η δίκη τής 1ης Απρίλη μετατράπηκε σ* 2να κατηγορβ ένάντια στούς πραγματικούς ένοχους, τήν αστυνομία καί τ αφεντικά της. Τελικά^τό δικαστήριο εβγαλε τήν απόβαση πού επρεπε: 'Οχτώ μήνες φυλακή γιά ανθρωποκτονία εξ αμελείας στόν όδηγό τοο αυτοκινήτου καί 30 δρχ. ψυχική οδύνη στούς γονεγς τού σφντροφου Ζιδ ρη.'.' Κι αυτή ή απόφαση,δπως τόσεξ άλλες παρόμοιες,βγήκε "έν όνόματι τοο έλληνι-.κοο^λαοο"' *0μω< 6 έλληνικός λαός κι δλοι οί τίμιοι άνθρωποι αύτοο τοο τόπου πιστεύουν δτι ό θάνατος τοο συντβόφου μας?) συνεχεία στη σελ 13

4 ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΕΡΓΑΤΙΑ ΣΙΚΑΓΟ 1886 το προήεταριατο Βάφει με το αψα του κόκκινη τη σημαία του αγώνα 'Η έργατιά, κάθε 1η τοο Μάη γιορτάζει τήν ταξική της γιορτή. Mid γιορτή όχι τών λουλου- διών καί τής άνοιξης τής φύσης άλλά μιά γιορτή τής δικής της τής κοινωνικής άνοιξης, τής ά νοιξης έκείνης πού θά φέρει τό λυτρωμό της άπό τά δεσμά τής έκμετάλλευσης καί τής καταπίεσης,τό λυτρωμό της άπ τά δεσμά τοο καπιταλισμοο.αυτή τή μέρα, τά εκατομμύρια οί έργάτες σ δ- λο τόν κόσμο, ανεξάρτητα άπό χρώμα καί θρησκεία, γλώσσα καί φυλή, ένώνουν τίς γροθιές τους σέ μιά γροθιά,γιά νά έκφράσουν τήν άκλόνητη πίστη τους στά ι δανικά τους, τή θέλησή τους γιά νά έκφράσουν ν άγωνιστοον, γιά νά καταργηθεϋ τό σύστημα τής μισθωτής δουλείας. Αυτή τή μέρα,τό μεγαλειώδες σύνθημα τοο Μάρξ; "Προλετάριοι δλων τον νωοών ένωθεϋτε". βρίσκει τή ζωντανή του υλοποίηση. Ot κραυγές τών έργατον δλου τοο κόσμου ένώνονται σέ μυριόστομη κραυγή, σέ πολεμικό σάλπισμα: ΚΑΤΑ 0 ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ: 2HTQ 0 ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ: " Οχτώ δρες δουλειά, δχτώ δρες ανάπαυση καί μόρφωση,δχτώ δρες ύ πνο." * 11 Ν ο εμ Ιρ ίου s e l 4 έργάτες Σ * ά ϊ ς ι σ α «ρ, Πάρβονς, Έ γ κ ε λ, Λδηγοϋντοκ ο τή» κ ρεμάλα Μέ τοϋτο τό σύνθημα,ή έργα- τιά τοο Σικάγου ρίχνεται στή μάχη γιά νά κερδίσει?να άν- θρώπινο ωράριο δουλει8ς,τή μεγαλειώδη χρονιά τοβ 'Η Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργασίας, δυό χρόνια πρίν, είχε πάρει τήν Ιστορική της άπόφαση στό πρώτο της συνέδριο.ot προλετάριοι τής Αμερικής, ot μισθωτοί σκλάβοι τών καπιταλιστήν, αυτοί πού μέ τόν Ιδρώτα τους γέμιζαν τά πουγγιά τών μπόσηδων γρια χαράματα μέχρι δουλεύοντας άπό τ δ- αργά τό βράδυ, επρεπε νά σηκώσουν τό κεφάλι τους, καί νά παλέψουν γιά τό δικαίωμα τής 8ωρης δούλε iffς. Τοϋτο τό αίτημα βρισκόταν στό έπίκεντρο κάθε έργατικής κινητοποίησης εδώ καί μιά 20ε- τία, τόσο στήν Ευρώπη, δσο καί στήν Αμερική. *Η έργατιά είχε συνειδητοποιήσει άπόλυτα πώς τό στράγγιγμα τής έργατικής της δύναμης μέσα στά καπιταλιστικά κάτεργα μέ τίς 18 καί 12 δρες δούλειϊς όδηγοοσε στό φυσικό καί ηθικό θάνατο, γι αύτό είχε καταλάβει πώς ό άγώνας γιά τή μείωση τών ωρών δούλει- δς ίταν άγώνας ύπαρξης. 'Η νεαρή αμερικάνικη έργατική τάξη ά π 'τ δ 1877, μέ μιά σειρά άπερ- γιακβν κινητοποιήσεων σέ διάφορες π ό λ ε ς είχε δείξει τή δύναμή της.'η οικονομική κρίση τοϋ , πού εφερε μεγάλη Ανεργία καί έξαθλίωση γιά τήν έργατιά, άποτέλεσε τήν αιτία γιά τό ξέσπασμα ένός μεγάλου

5 ΠΡΩΤΟΜ ΑΓΙΑ 'ΠγιτκοΟ κι.νήματος πού κορυ-,-* >: στά 1886 μέ τήν κηρυζη Γνής Απεργίας σέ έθνική κλίμακα γιά τήν καθιέρωση τοο δώρου. Στό Σικάγο, τό μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο τής έποχής, δπου γινόταν τό πρβτο βήμα γιά τήν συγκεντροποίηση τδν κεφαλαίων καί τή μαζική έκβιομηχά- νιση,ή έργατική τάξη βρισκόταν γερά ύργανωμένη. Μέ όρμή καί πάθος ρίχνεται στή μάχη άπ τίς αρχές κιόλας τ' Απρίλη. Πρδτοι καί καλύτεροι οΐ έργάτες τβν σφαγείων τοο Σικάγου, περίπου ,κηρύχνουν απεργία διαρ- κείας.σέ λίγο ή απεργία ξαπλώνεται στούς περισσότερους κλάδους. Κόρμικ, Στό έργοστάσιο τοο Μάκ- τό 8ωρο φέρνει τή βίαιη σύγκρουση τον έργατον μέ τά μισθοφορικά ή άρνησή του νά δώσει σώματα πού χρηματοδοτεί ό βιομήχανος. Εκείνη τήν έποχή πολλοί καπιταλιστές χρηματοδοτοοσαν γκάγκστερς κι άλλα λοομπεν απόβλητα στοιχεία -?)ταν οί γνωστές συμμορίες Πίνκερτον -,πού χρησίμευαν γιά τήν καταστολή τ 5ν έργατικον κινητοποιήσεων. Δολοφονώντας, ξυλοκοπώντας,άπειλώντας, προσ- παθοοσαν νά σπείρουν τό φόβο στήν έργατιά καί νά τήν κάνουν νά κρυφτεί στό καβούκι της. Μά ό χείμαρρος δέν σταματιέται,κι ή έργατιά δέν πισωπατδ.*η αποφασιστικότητα τον άπεργβν φέρνει σέ πολλές βιομηχανίες τό 8ωρο."Αλλοι δμως άπ τούς έργο- δότες φέρνουν απεργοσπάστες ί σχεδιάζουν μαζί μέ τήν ά- ομία? τήν έθνοφρουρά καί τίς συμμορίες τους νά χτυπήσουν τούς απεργούς. Οί αστικές φυλλάδες ρίχνουν τό δηλητήριό τους φωνάζοντας γιά τή σωτηρία τής πατρίδας άπ τόν κομμουνιστικό κίνδυνο. Μιά άπ αύτές, ή "Νταίηλυ", εγραφε: "Δυό είναι οί υποκινητές πού έπιζητάνε νά ξεσηκώσουν τήν πόλη. Δυ<5 είναι ot τεμπέληδες πού θέλουν ν<5 προκαλέσουν ταραχές.'0 Ε νας άνομάζεται ΠΤΙρσον καί δ άλλος Σπάϊς... Παρακολουθείστε τους άγρυπνα' Τά μάτια σας πάνω τους/καταστήσατέ τους προσωπικά υπεύθυνους γιά δ,τι συμβεί. Αν συμβοον ταραχές αυτοί πρβτοι θά πρέπει νά πληρώσουν. " Τήν Πρώτη τοο Μάη άπεργοί έργάτες διαδήλώνανε στούς δρόμους τοο Σικάγου τήν άκλόνητη πίστη τους πώς ο αγώνας θά φέρει δπωσδήποτε τή νίκη. 'Η αντίδραση απάντησε μέ ντουφέκια. 01 πρώτοι δολοφονημένοι έργάτες πότισαν μέ τό αίμα τους τόν αγώνα.01 έργατι- κές έφημερίδες έμψύχωναν τούς έργάτες μέ έπαναστατικές προκηρύξεις. Μιά άπ αύτές, τής "'Εργατικής Εφημερίδας",ελεγε: " Εργάτες/ '0 πόλεμος τβν τάξεων άρχισε. Χτές ντουφέκισαν τούς έργάτες μπροστά στό έργοστάσιό τους. Τό αίμα τους γυρεύει έκδίκηση. Ποιός αμφιβάλλει τώρα δτι ot τίγρεις πού μ8ς κυβερνοον διψοον τό αίμα τβν έργατπν; Ot έργάτες ομως δέν είναι πρόβατα. Στή λευκή τρομοκρατία θά α παντήσουν μέ τήν κόκκινη τρομοκρατ ία/ί Καλύτερα 6 θάνατος παρά ή δυστυχία/ Αν ντουφεκίζουν τούς έργάτες θά τούς απαντήσουμε μέ τέτοιο τρόπο πού νά μδς θυμοονται πολύ καιρό ot άφεντάδες μας. *Η ανάγκη πιά μδς κάνει νά φωνάξουμε: Στά δπλα.'... Χτές ot γυναίκες,τά παιδιά τον δυστυχισμένων κλαίγανε τό σκοτωμένο πατέρα καί άντρα τους. Μέσα στά παλάτια ot πλούσιοι γέμιζαν τά ποτήρια τους μέ ακριβά κρασιά καί Επιναν είς υγείαν τ55ν δολοφόνων πού έπιβάλλουν τήν τάξη. Σκουπίστε τά δάκρυά σας έσείς πού πάσχετε. Κάντε καρδιά, σκλά - βοι σηκωθείτε.'" Στίς 4 τ β Μάη απεργοί βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στήν πλατεία Χαιημάρκετ γιά νά διαμαρτυρηθοον γιά τά φονικά. 'Ολόγυρα ο τόπος είναι γεμάτος 4πό γκάγκστερς παρέα μ αστυνομικούς. Τή στιγμή πού μιλάει ό τελευταίος ρήτορας τον έργατών 180 αστυνομικοί όρμοον νά διαλύσουν τή συγκέντρωση. Ταυτόχρονα μιά βόμβα σκάει μέσα στό κόσμο, "άγνωστο άπό ποιόν ρίχτηκε." Σκοτώνονται μερικοί α στυνομικοί κι αρκετοί έργάτες. Τίς επόμενες μέρες ϊνα ά γριο ανθρωποκυνηγητό έξαπολύε- ται έναντίον τον έργατδν.δεκάδες οΐ νεκροί καί οι τραυματίες. Συλλαμβάνονται οΐ ήγέτες τών έργατών. 'Οπως γράφει ένας δημοσιογράφος, "σ όλόκληρη τή χώρα βασιλεύει τό χάος." Διεφθαρμένοι δικαστές καί αστυνομικοί, στήν υπηρεσία τον μονο πωλίων, συλλαμβάνουν ανεξέλεγκτα πολίτες καί τούς ρίχνουν στίς φυλακές.'ακολουθεί ή δίκη τ 5ν συλληφθέντων ήγετον, τοβ Αυγουστου Σπάίς,'Αδόλφου Φίσερ, Μικαέλ Σβάμιο,Σάμουελ Φίλντεν, Αλμπερτ Πήρσον,Τζώρτζ "Εγκελ, Αούΐς Αίνγχ, Οσκαρ Νήμπ, ΡοΟ- ντολφ Σκάουμπελτ καί Αούΐς Σέ- λιγκερ.'η δίκη κρατάει 49 όλό- κληρες μέρες.'εκτός άπ'τόν Σέ- λιγκερ,πού σπάει καί μεταβάλ - λεται σέ χαφιέ, δλοι οί άλλοι υπερασπίζονται μέ πάθος τίς Ι δέες τους καί τήν έργατική τάξη. 'Η απολογία τοο Αυγουστου Σπάις συγκλονίζει. Τό μήνυμά της γιά τή νίκη τοο σοσιαλι- σμοο φτάνει στά πέρατα τοο κόσμου καί μπαίνει στό παγκόσμιο πάνθεο τών προλεταριακών αγώνων γιά νά φωτίζει τό δρόμο τής έργατιϊς. 'Η αστική τάξη στομώνει τή λύσσα της στέλνοντας στήν κρεμάλα τόν Σπάίς, τόν Πήρσον, τόν Φίσερ καί τόν Εγκελ,καί τούς υπόλοιπους στά μπουντρούμια. Σΐίς 11 Νοέμβρη τοο 1887 άπαγχονίζονται οΐ ή- ρωικοί ηγέτες τής άμερικάνικης

6 ΠΡΩΤΟΜ ΑΓΙΑ έργατιδς. Δυό χρόνια μετά, τό 1889, Γ Β' Διεθνής όρίζει τή μέρα πού βάφτηκε κόκκινη μέ τό αίμα τον άπεργβν τοο Σικάγου, τήν Πρώτη τοο Μάη,σάν επίσημη μέρα πάλης τοο διεθνοος προλεταριάτου. Τόν έπόμενο χρόνο,ή έργατιά άρχισε στή Γαλλία,Γερμανία,'Ιταλία καί άλλοο νά γιορτάζει τή μέρα της μέ απεργίες καί διαδηλώσεις.τό 1892 ή Πρωτομαγιά βάφτηκε καί πάλι κόκκινη μέ αίμα εργατικό. Στή Λυών τής Γαλλίας,ανήμερα τήν Πρωτομαγιά οί υφαντουργοί κήρυξαν απεργία. 'Η διαδήλωση πού έκαναν χτυπή- θηκε άπό τήν αστυνομία. Σκοτώθηκαν πολλοί έργάτες.πρώτοι ε- πεσαν δνας έργάτης καί μιά έρ- γάτρια πού προπορεύονταν μέ σημαία γαλλική,πού βάφτηκε μές στό αίμα. Ά π ό τότε είναι κόκκινη ή σημαία τής έργατιδς. Κόκκινη, πάντα βαμμένη μέ τό δικό της τό ατμα.' Σ δλο τόν κόσμοί Οί πρωτομαγιάτικες εργατικές κινητοποιήσεις άπ'τήν πρώτη στιγμή Εσπειραν τόν πανικό στούς έκμεταλλευτές πού καταλαβαίνουν πώς τό τέλος τους δέ θ' αργήσει. Γι αυτό κι έκεγνοι, άπ τήν πρώτη στιγμή προσπάθησαν νά ε μποδίσουν τίς πύρινες έκδηλώ- σεις τής έργατιδς, νά σβήσουν τούτη τή φοβερή μέρα. Μά δ,τι καί νά έκαναν, δ,τι καί νά κάνουν, δέν θά μπορέσουν ποτέ νά τό καταφέρουν. Τήν εργατιά δέν θά μπορέσουν ποτέ νά τήν έξα- φανίσουν κι οδτε τή γιορτή της νά χαλάσουν. θί έργατικές Πρωτομαγιές θά γιορτάζονται άγω^ νιστικά σ δλη τή γή, δσο αίμα κι άν χρειαστεί νά τρέζει, δλες θυσίες κι άν χρειαστεί νά γίνουν. θί έργατικές Πρωτομαγιές θά στέλνουν σ δλο τόν κόσμο τά μηνύματα τής ταζικής αλληλεγγύης καί τής απόφασης γιά άδιάλλαχτη πάλη κι ανυποχώρητο α γώνα. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΠΑΐΣ Οί έργατικές Πρωτομαγιές θά είναι πάντα κόκκινες, μέχρι νά γίνει κόκκινη καί σοσιαλιστική δλόκληρη ή γή, μέχρι πού τά κόκκινα λάβαρα τής νίκης νά ά- νεμίζουν σ όλόκληρο τόν κόσμο.' Κύριοι δικαστές, Αν σας ^περναε ι^η ιδέα στα^σοβαρά, πώς με τίς κρεμάλες σας μπορεΐτε να ^ταματησετε το κιγημα πού εξωθεί εκατομμύρια γο νατισμένους από τήν καταπίεση εργάτες στπν εξέγερση, είστε μά την αλήθεια /πτωχοί τώ,,πνεύματι?. σ αυτή τήν περίπτωση μας κρεμάτε με το δικό σας. Επειτα,αυτό είναι τό καλύτερο που ε- χετε να κάνετε.,κςεμαστε ^μρς. Μά νά περιμένετε τό τέλος. Ά ν δεν το βλεπετε^εγω σας τό αναγγελλω^τεντώνετε ενα σκοινί.γύρω σας,κατω^σας,$ιπλα σας,πανω σας, απ όλες τίς μεριές, θεριεύει μια φωτιά.το έδαφος^κουνιέται κάτω από τά ποδιά σας. Βαδίζετε κυριολεχτικά πάνω σέ^μιά υπόγεια φω {ΐά. Μπορεΐτε να τήν αγνοείτε.δεν θά^τήν αποφύγετε.θέλετε ν απαλλαχτείτε μιά γιά παντα απ ολογς τούς/συνωμότες" j Απαλλαχτείτε πρώτα άπ δλα άπό αυτά τά αφεντικά τήςβ ιομηχανίας πού δημιούργησαν τήν ανήθικη περιουσία τους με τό κλεμμένο αντίτιμο τής απλήρωτης έργασιας^ j ( t Εινρι αυτό_ πού^εσεΐς αποκαλεΐτς: "αύξηση τοϋ έθνικοΰ πλούτου"/ Εθνικοΰ".' Τι ειρωνία^ τήν ευτυχία μερικών προνομιούχων τοϋ έθνους,νά λέτε.κάντε κάτι καλύτερο.καταργήστε τά τραίνα, τόν γηλέγραφο,τά τρλέφωνα,τά βαπόρια,,πρίν απ όλα καταργεϊστε τόν^ρυτο σας.θά εινρι τό ευκολώτερο άπ,όλα. Καταςγεΐστε πρώτα απ δλ(ΐ εσας τούς ίδιους.γιατ ί;γ ιατ ί εσεΐς,μέ τή συμπεριφορά σας,εισαστε οι πρώτοι πού προκαλεΐτε τήν^επανάσταση.^αταργεΐστε/ήν αρπαγή καί,τό πλιάτσικο,κύριοι. Ομως αυτή είναι/ δουλειά σας. Eivyy ή ανήθικη άποστολή μιας εκατοντάδας Ανθρώπων,πού θέλουν y απολαμβάνουν τά πάντα,χωρίς νά κάνουν απολύτως τίποτα, ψπ αυτήν ακριβώς τήν τάξη πρέπει ν απαλλαγούμε. Κοιτάξτε τό οικονομικό πεδίο τής^μάχης. θί εργάτες ε^ουν πετσοκοφτεί, κι εσείς, ω^χριστιανοί μου καί καλοί κι ευγενικοί μπουρζουάδες, εσείς εισαστε οί κοινωνικοί γύπες πού τρώτε τη σάρκα ^των πτωμάτων, θά θέλατε νά κάναμε μαζί μιά ξόλτα στα στενοσόκκακα τούτης της πόλης:έκεϊ πού περνάνε/ίς μέρες τους οί αληθινοί δημιουργοί τοΰ πλούτου}θά θέλατε_νά κατέξουμε μαζί στα ορυχεία τοϋ ί.όκιγκ-βάλλεϋj Δεν θά βροΰμε ανθρώπους, θά βροΰμε πτώματα^πού έχουν α χίσει νά σαπίζουν. 'Η γενική κρατικοποίηση τ2γ μέσων παραγωγής γίνεται αναπόφευκτη αναγκαιότητα Αρχίζει ή εποχή τοϋ σοσιαλισμφΰ καί τής παγκόσμιας συνεργασίας. θί κατέχουσες τάξεις θά απαλλοτριωθοΰν. _ Εκείνοι πού λένε: "τοϋτο είναι δικό μου", θά τό δοΰν^ολα κοινά. Αυτό δέν θά γίν^ι γιά σκοπούς^κερδοσκοπικούξ,θά γίνει γιά τότκαλό όλων.τοϋτο εδώ δέν είναι όραμα αιθέριο οπως νομίζετε.είναι αναγκαιότητα.^ΐδαμε στήν ιστορία πώς δ^τι ηταν α- νάγκη^ά γίνει, εγινε.,αυτή είγαι ή λογική τής ζωης... Οποιος λεε], ιδιωτική β ιομηχανία,λεει αναρχούμενη / ιφμηχανια.μετρημέya άτομα χρησιμοποιοϋν πρός οφελός τους τίς εφευρέσεις και τά επινοήματα τοΰ νοΰ. 'θ κόσμος είναι για τούς λίγους. Δεξιά κι αριστερά πεθαίνουν οί συνάνθρωποί τους, θύματα τοΰ δικοΰ τους πλούτου καί τής καλοπέρασής 7ου^ «Λίγο τούς ένδιαφέρει.κέ τίς μηχανές,τους μετατρέπουν το ανθρώπινο αίμα σέ σβώλους ^ρυσά - φι.την ιδια τήν υγεία των ανήλικων.μέ τήν πολλή δουλειά δολοφονούν τά γυναικόπαιδα. Μέ την ανεργία σκοτώνουν. Καίττώρα1οί ιδέες πού υπερασπίζω^έοώ,νά ξέρετε,είναι δικές μου. Είναι ενα κομμάτι άπό τόν εαυτό μου,μοΰ είναι αδύνατο να τίς εγκαταλείψ<^.δέν είναι ροΰχα,νά^τά βγάλεις καί^νά τά παρατήσεις. Μά κι αν'μποροϋσα ακόμα, πάλι δεν θά τίς^εγκατελειπα. Σας περιφρονοϋμε μπροστά στό θάνατο. Εμπρός. Καλέστε τό δήμιό σας... _

7 Ματωμενες και Αγωνιστικές Π Ρ Ω Τ Ο Μ Α Γ ΙΕ Σ του εήήηνικου ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ 'Η έργατική τάξη στήν 'Ελλάδα άπ'τό περασμένο κιόλας αιώνα συνέδεσε τό δρόμο της μέ τό δρόμο τής παγκόσμιας έργατιβς, καταλαβαίνοντας πώς έχουν κοινά συμφέροντα, κοινό εχθρό καί πώς κοινός πρέπει νά 'ναι κι ό αγώνας τους. 'Ετσι καί τήν Πρωτομαγιά τήν είδε σ< ν τήν ταξική της γιορτή, σάν μέρα που Ιπρεπε να έκφράσει άγωνιστικά τή διεθνή της άλληλεγ γύη καί τή θέλησή της γιά νά παλέψει γιά τό γκρέμισμα τοβ καπιταλισμοί) και τό χτίσιμο τοβ σοσιαλισμοβ. Καί δεν δείλιασε μπρός στίς φυλακίσεις, τίς διώξεις, τούς κατατρεγμούς, πού η α στική τάξη χρησιμοποιούσε ένάντιά της γιά νά τήν τρομοκρατήσει οϋτε δίστασε νά δώσει καί το ί διο της τό αιμα ακόμα,γιά νά γιορτάζει δπως αυτή ήθελε τήν Πρωτομαγιά της.' *Από τήν πρώτη έ- κείνη Πρωτομαγιά τοβ 1894, μέχρι τά πέρσι μέ τό αίμα τοβ Σιδέρη/ Η πρώτη Πρωτομαγιά "Σήμερον, τήν 5 μ.μ., θά γίνη εν Σταδίω η συγκεντρωσις τδν εν ΐθήναις καί ΠειραιεΓ σοσιαλιστών.τήν άνάπτυζιν τών άρχον τοβ σοσιαλισμοο θά κάμη 4 κ. Πλ.Δρακούλης. Από τής χθες έκυκλοφόοησεν είς τά όδούς μακροσκελής κλησις πρός τούς έργάτας,έν^τί 6t 6 λαός νά συμμετάσχη τής διαδηλώσεως.νία τοιαύτη εχκλησις πε- ριελθοβσα ριελϋουσα εις είς τας τάς χειρας τοο Φρουράρχου άπεστάλη είς^τ^ν Είσαγγελίαν. Η αστυνομία άφ έτέρου Ελαβε τά κατάλληλα μέτρα πρός Λ- ρεμον διεξαγωγήν τής συγκεντρώσεις..." Εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΑΙΣ, ΐη τοβ Μάη τοο Εποχή πού ό καπιταλισμός άργά-άργά άρχίζει ν άναπτύσσεται στήν Ελλάδα,εποχή πού τό προλεταριάτο, όλιγάριθμο καί συγκεντρωμένο αέ λίγες μόνο πόλεις,άργά-σιγά ψάχνει νά βρεγ τό δρόμο τής(τάξικής οργάνωσης καί πάλης. Η Ευρώπη, μάνα τοβ καπιταλισμοί), γίνεται μάνα τοο έπιστημονικοβ σοσιαλισμοβ.01 σοσιαλιστικές ίδέες ξεφεύγουν 4πό τά σπλάχνα της καί πάνε νά βρουν καινούργιους τόπους νά ριζώσουν. *0 Μαρξισμός γίνεται ή ιδεολογία τοβ παγκόσμιου προλεταριάτου' Στήν Ελλάδα ο( πρώτες σοσιαλιστικές ιδέες έρχονται στεφανωμένες μέ τά ηρωικά κατορθώματα τής έργατιβς, Στήν Κομμούνα, στό Σικάγο, στή Λυών. Γρήγορα-γρήγορα φτιάχνονται άπό διανοούμενους καί πρωτοπό 'Η μάνα τοτ Α.Τούση μπροστά στό πτώμα, καταριέται τούς μονιάδες του γιου της τδ Μάη τοβ 36 στη Θεσσαλονίκη. ρους έργάτες σοσιαλιστικοί δειλοί, πρβτα στήν Πάτρα καί στήν Α θήνα, βγαίνουν σοσιαλιστικές έ-»ημερίδες καί οί σοσιαλιστικές Ιδέες, άξεκαθάριστες άκόμα, άνβκατεμμένες μέ αναρχισμό καί μέ χριστιανισμό,άρχίζουν νά προπα - γανδίζονται. 'Η έργατική Πρωτομαγιά τοβ 1894 θά δώσει τήν ευκαιρία στούς διάφορους σοσιαλιστικούς δμίλους τής Αθήνας γιά μιά κοινή δράση, γιά Ενα κοινό γιορτασμό. Μέ προκηρύξεις καλοβν τήν εργατιά κι δλο τό λαό νά συμμετάσχει στή Πρωτομαγιάτικη έκδήλωση στό^τάδιο. 'Από τίς 4 κιόλας τό απόγευμα άρχισε νά μαζεύεται ό κόσμος.'ανάμεσά τους πολλοί έργάτες καί κάμποσες γυναγκες.*η συντηρητική "ΒΦΗΜΕΡΙΣ" τοβ Κορόμηλα περιγράφει τήν έκδήλωση: "Περί τήν 6ην ωραν μ.μ. 5πας ό χώρος τοβ Σταδίου έκαλύφθη ΰπό ποικίλλου κόσμου άνδρβν,γυναικών καί παίδων,μεταξύ τδν όποίων διεκρίνοντο περίπου σοσιαλισταί πάντες τίμιοι καί φιλόπονοι έργάται,φέροντες έρυθράς κονκάρδας έπί τοβ στήθους. Κατά τον χρόνον τ«ς συναθροίσεις έθεάθησαν αστυφύλακες τινές έκ τβν διαταχθέντων δπως έπιβλέψωσι τήν τάξιν,διανέμοντες κρυφίως διακηρύξεις είς τό πλήθος τών θεατών έρωτώμενοι δέ περί τούτων άπήντων σιγανά νά μή δύναται νί τούς άκούη τρίτος "τι νά κάνωμε, μπλέξαμε καί μεγς... Τό γεγονός παρήγαγε βαθείαν αΐσθησιν." Πραγματικά "βαθείαν αΐσθησιν" προκάλεσε οχι μόνο αΰτό τό γεγονός, αλλά ή συνάθροιση γενικά τών σοσιαλιστών,στήν αστική τάξη,στή κυβέρνησή της καί στήν αστυνομία της. Αρχισαν νά βλέπουν πεντακάθαρα πώς ό σπόρος τών σοσιαλιστικών ιδεβν είχε πιάσει στό τόπο μας πιά καί πώς ή έργατική τάξτι αρχίζει νά αναδεύεται. Εκείνη τ$ν Πρωτομαγιά γιά πρώτη φορά ακούστηκαν δημόσια σοσιαλιστικά προγράμματα.'η συγκέντρωση έκανε δεκτό ψήφισμα γιά τή καθιέρωση τής Κυριακής αργίας τοβ βωρου,τής κατάργησης τών θανατικον έκτελέσεων, τής προσωπικής κράτησης γιά χρέη καί τής ά- c σύνταέης"είς 3ύνταξης"ει τούς παθόνντα^ είς Ις τήν έργασίαν τους". Οταν ό σοσιαλιστής Καλλέργης μερικές μέρες ϊργότερα έπιχείρη σε νά διαβάσει τό ψήφισμα άπ' τά δημοσιογραφικά θεωρεία πανικός ε πεσε στούς "πατέρες τοβ Εθνους" πού νόμισαν δτι οι "άναρχικοί" ερριξαν μπόμπες καί πατώντας ό Ενας τόν άλλον προσπάθησαν νά βγοβν άπό τήν αίθουσα^ Γιά τούς αστούς μπόμπα ήταν στ αλήθεια τό

8 ΠΡΩΤΟΜ ΑΓΙΑ πρωτομαγιάτικο ψήφισμα τών κρότων σοσιαλιστήν. ΣυνειδητοποιοΟν χώς τ<5 κακά βρίσκεται μέσα στό σπίτι τους κι άποφασίζουν νά τό χτυπήσουν.μέ τί άλλο; Μέ διώξεις φυλακίσεις καί βασανισμούς. Πολλοί άπό τούς πρωτεργάτες τής πρωτομαγιάτικης συγκέντρωσης συλλα^βάνονται καί προφυλακίζονται. Από τό πολν ξύλο πού επεσε στά μπουντρούμια τής 'Ασφάλειας ένας άπ αΰτούς,ό Μάργαρης, άρρώστησε καί τσέ λίγο πέθανε μέσα στή φυλακή. Ηταν ο πρώτος νεκρός που εδινε ήέργατιά γιά τή Πρωτομαγιά της. Πρωτομαγιές στα πρώτα χρονιά του Εργατικού Κινήματος Μέ τήν Ιδρυση τοο ΚΚΕ,τό Ελληνικά προλεταριάτο άποχτάει τό καθοδηγητικό του κέντρο καί τό κίνημα μπαίνει στήν οργανωμένη του φάση. 'Η εργατική τάξη αρχίζει νά άποχτάει συνείδηση τής ιστορικής της άποστολής. 01 άγώνες της γιά ψωμί καί δουλειά παίρνουν πολλές φορές πολιτικές προεκτάσεις. 'Η Μικρασιατική 'Εκστρατεία τής κυβέρνησης τοο Βενιζέλου λίγο άργότερα γιά τά ξένα Ιμπεριαλιστικά ί^μφέροντα, καί τά δεινά πού φέρνει 6 πόλεμος στόν έλληνικό λαό,οξύνουν στό έπακρο τίς ταξικές αντιθέσεις δημιουργώντας μιά έκρτιχτική κατάσταση. 'Η πρώτη ενέργεια τής ΓΣΕΒ καί τοο ΣοσιαλιστικοΟ ΕργατικοΟ ΓΚομμουνιστικοΟ) Κόμματος, μέ τά Ιδρυτικά τους συνέδρια τό 1918, Γ,ταν νά όρίαουν σάν έπίσημη γιορτή τής εργατικής τάξης κι δλων τον εργαζόμενων τήν ημέρα τής ΓΤρωτομαγ ι8ς. Μέ απεργίες, διαδηλώσεις,διώξεic, φυλακίσεις καί άφθονο αίμα ή έλληνική(έργατική τάξη πάντα γιόρταζε αυτή τή μερα, έχοντας συνείδηση τοο τί έκ^ράζει καί τί Αντιπροσωπεύει γι αυτήν. Τό 1919 έγινε ή πρώτη μαζική μετά τήν Ιδρυση τοο Κόμματος έκδήλωση γιά τήν Πρωτομαγιά. Ταχυδρόμοι,τσιγαράδες,τροχιοδρομικοί, τυπογράφοι καί πολλοί άλλοι έργάτες, έχοντας στίς πλάτες τους γραμμένο μέ κιμωλία Ινα πελώριο 8, διαδηλώνουν στούς δρ6 μους τής Αθήνας. Από έκείνη τήν Πρωτομαγιά εγκαινιάζεται μιά περίοδος αγωνιστικών εργατικών κινητοποιήσεων γιά τη διεκδίκηση τών 8 ώραν δουλειβς. 'Η Πρωτομαγιά τοο 1921 πέφτει μαζί μέ τό Πάσχα.Μ αφορμή αυτό ή κυβέρνηση απαγορεύει δλες τίς έκδηλώσεις Στή Θεσσαλονίκη παρ δλα αΰτά άρχίζουν άπό τή Μεγάλη Παρασκευή νά μοιράζονται προκηρύξεις άπό τό Κόμμα καί άπό τά σωματεγα, πού καλοον τό λαό σέ συγκεντρώσεις καί διαδηλώσεις τή μέρα τοο Πάσχα.'Η αστυνομία ομως έπεμβαίνει κεραυνοβόλα καί συλλαμβάνει τούς πρωταίτιους,τό Δημητράτο, γραμματέα τής Κομμουνιστικής Νεολαίας,τό Στίνα,τό Τζάλα,γραμματέα τών αρτεργατών κ.ά. Παρ Ολα τά έκτακτα μέτρα πού πήρε ή αστυνομία γιά νά έμποδί σει τό γιορτασμό τής Πρωτομαγι- Βς, ή έργατιά σέ πολλές συνοικίες με κόκκινες σημαίες καί έπαναστατικά συνθήματα διαδηλώνει τή θέλησή της νά παλέψει γιά τά δίκια της καί χτυπιέται μέ τήν έφιππη χωροφυλακή. Τό πιό σπουδαίο ομως πού γίνεται έκείνη τήν ήμέρα είναι δτι στασιάζει μιά α ποστολή στρατιωτών γιά τή Μ.*Ασία καί ένώνεται μέ τούς εργάτες. Πανικόβλητη ή κυβέρνηση άπό αύτά τά γεγονότα κηρύσσει τό στρατιωτικό νόμο.οί συλληφθέντες προσάγονται γιά νά δικαστοον στό στρατοδικείο τής 'Ανδριανούπολης σάν ένοχοι έσχάτης προδοσίας". Μά τό δικαστήριο κηρύσσεται α ναρμόδιο,γιατί τό άδίκημα, αν ύ- πήρχε,_έλαβε χώρα τή προηγούμενη μέρα άπό τήν κήρυξη τοο στρατιωτικοί) νόαου. Τήν Πρωτομαγιά τοο 192^ - 40 μόνο μέρες έχουν περάσει από τήν άνακήρυξη τής Δημοκρατίας στήν Ελλάδα- τό ΧΚΕ καί η ΓΣΒΒ άποβα σίζουν νά τήν κάνουν άφετηρία α- γωνιστικον κινητοποιήσεων γιά τήν έπίλυση τών προβλημάτων τής έργατιβς καί τών έργαζόμενων. Ολα τά βάρη τής Μικρασιατικής Καταστροφής, δλα τά βάρη τοο μακροχρόνιου πόλεμου τά ειχε φορτωθεί ό λαός, πού δέχονταν ταυτόχρονα καί τήν έπ'ίθεση άπ τό μονοπωλιακό κεφάλαιο πού ακάθεκτο Απλωνόταν σέ δλους τούς τομεγς τής παραγωγής. 01 συνθήκες δουλειβς στά εργοστάσια ήταν απάνθρωπες,σκληρές καί δυσβάσταχτες, ύράςια δέν ύ- πήρχαν ουτε καμιά άπολύτως εξασφάλιση. Η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση άποφασίζεται νά γίνει στό κέντρο τής Αθήνας,στήν πλατεία τοο ΔημοτικοΟ θέατρου,σημερινή πλατεία Κοτζιβ, δπου βρισκόταν καί τό 'Βργατικό Κέντρο. Τό τπγκ μέ προκήρυξή του πρός τούς έργάτες μέσα στ αλλα έλεγε: "'Η σημερινή μέρα είναι ή μεγαλύτερη γιορτή τής έργατικής τάξης, είναι ή γιορτή τής Πρωτομαγιδς μας. Δέν πρόκειται -δπως τό ξέρετε πιά- γιά καμιά γιορτή άπό κείνες πού γιορτάζουν οί πλουτοκράτες. Δέν είναι οΰτε γιορτή στ δ- νομα κανενός άγίου. Ουτε γιορτή "εθνική". Ουτε τής "φύσεως". ϊΐναι μιά πολιτική γιορτή τών έργατών δλου τοο κόσμου...."πρέπει κι έμεγς οί 'Ελληνες έργάτες νά έπιδείξουμε τίς δυνάμεις μας πού δταν όργανωθοον καλά θά είναι Ικανές νά συντρίψουν τήν άλιγαρχία τών έκμεταλλευτδν μας καί να μ8ς καταστήσουν έμίς κυρίαρχη δύναμη..." 'Η κυβέρνηση τοο "πατέρα τής δημοκρατίας" Παπαναστασίου, γιά νά διαλύσει άπό μόνη της τίς αυταπάτες τοο κόσμου γιά τό πόσο δημοκρατική είναι, απαγορεύει στυγνά τή συγκέντρωση.οί φοβέρες της δμως δέν πιάνουν τόπο. Από πολύ νωρίς, ο ί έργάτες κατεβαίνουν κατά έκατοντάδες στήν πλατεία.τά κόκκινα λάβαρα άνεμίζουν περήφανα. Τά συνθήματα "Κάτω ή τρομοκρατία καί ή στρατοκρατία" Κάτω η πλουτοκρατία", "Ζήτω τό Κομμουνιστικό Κόμμα καί ή Εργατιά τής Βλλάδας" τιά τής 'Βλλάδας" δονοον τήν α τμόσφαιρα. 'Η άστυνομία μαζί μέ τήν Πυρο σβεστική πού έχουν πιάσει τά πόστα γύρω άπό τή πλατεία αποφασίζουν νά έπέμβουν γιά νά διαλΰσουν τή συγκέντρωση.πρώτα βάζουν σέ κίνηση τίς μάνικες καί καταβρέχουν τόν κόσμο πού άπτόητος τούς άπιρδοκιμάζε ι, φωνάζο-caj: "Ζήτω ή Εργατική Πρωτομαγιά/Αυτή είναι ή δημοκρατία σας". Πολλοί άνεβαίνουν πάνω στίς άντλίες καί μέ σουγιάδες καί φαλτσέτες προσπαθοβν νά κόψουν τούς σωλήνες τοο νεροο. Τής επιχείρησης ήγεγται 6 νεαρός ηθοποιός Τίμος Βιτσώρης. Βλέποντας πώς μέ τό κατάβρεγμα δέν γίνεται τίποτα διατάζουν τό στρατό νά χτυπήσει. Οί φαντάροι δμως άρνιοονται φωνάζοντας ""Οχι,δέ θά χτυπήσουμε τ άδέρφια μας". Τότε μαινόμενοι οΐ αξιωματικοί άρχίζουν νά πυροβολοον οί Ιδιοι μέσα στόν κόσμο καί νά τόν τρυπάνε μέ τίς λόγχες τους. Πολλοί πέφτουν χτυπημένοι, 'Ενας δ μως δέν ξανασηκώνεται' Είναι ό νεαρός κομμουνιστής ζαχαροπλάστης Σωτήρης Παρασκευαίδης πού έβαψε με τό αίμα του πραγματικά κόκκινη τήν Πρωτομαγιά. "Συναντήσαμε καί πάλι τίς λόγχες καί δώσαμε πάλι ν α θύματα, γιατί θελήσαμε νά γιορτάσουμε τή Πρωτομαγιά μέσα στήν Αθήνα",κατάγγειλε ή Κ.Ε.τοΟ ΚΚΕ μέ προκήρυξή της, πού τέλειωνε: στρατοκράτες οί έργατοκτόνοιίκάτ«. ή αΐμοβόρα πλουτοκρατία' Ζήτω οί έργάτες καί οί χωριάτες.' Ζήτω τό Κομμουνιστικό τους Κόμμα.'" Τήν έπόμενη μέρα ή κυβέρνηση τής "δημοκρατίας" άναγκάζεται νά άφήσει λεύτερους δσους εχει συλλάβει, κάτω άποτό φούντωμα τής όργής τοο λαοο καί τήν άπειλή τής ΓΣΕΕ δτι θά κηρύξει γενική άπκργία. Στά έπόμενα χρόνια οί Πρωτομαγιές γιορτάζονται όχι σ τό κέντρο τής Αθήνας, γιατί τό απαγορεύουν οί άστικες κυβερνήσεις, (δέν πρέπει 6 κοσμάκης νά βλέπει τούς κομμουνιστές γιατί παρασύ - ρεται) μά άπόκεντρα, δπως στόν Αη-Γιάννη τό Ρέντη. (Καλή δ(3α δπως χαί στά δικά μας χρόνια. Η άρχή^έγινε πρόπερσι άπό τό Πεδίο τοο "Αρεως καί επεται συνέχεια, γιά τούε ρεβιζιονιστές βέβαια, γιατί οι επαναστάτες θά τή γιορτάζουν πάντα δπως πρέπει τήν Πρω τομαγιά.) 'Η κυβέρνηση τοο Βενιζέλου τό 1929 δέν άρκέστηκε στήν άποκέντρωση.άλλά βάλθηκε νά απαγορέψει κάθε έκδήλωση γιά τήν Πρωτομαγιά. 'Ετοιμαζότανε νά βάλει σέ Ισχύ άπ'τίς 25 Ιούλη τό διαβόητο "ιδιώνυμο" γιά τήν έξόντωση.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζόμενος - Εργοδότης

Εργαζόμενος - Εργοδότης Οικονομική δραστηριότητα στην Αρχαία Ελλάδα Εργαζόμενος - Εργοδότης Καταναλωτή Επενδυτές Εργαστήρι 1 Η Πρώτη του Μάη δεν είναι αργία είναι απεργία Εικόνες από την απεργία στο Σικάγο 1886 8ώρες δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB)

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) 14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΟΥΛΑ Από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Τι είναι το Ρούπελ; Το Ρούπελ είναι οχυρό και πρόκειται για το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

για να γίνει η ελπίδα πράξη...

για να γίνει η ελπίδα πράξη... για να γίνει η ελπίδα πράξη... Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται ύστερα από την συντριβή των μνημονιακών κομμάτων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ο λαός μας ελπίζει και αισιοδοξεί για τη δικαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1 Κύπρος Χρυσάνθης 17 του Νοέµβρη 1973 (Χαράµατα) Το ποίηµα δηµοσιεύτηκε στον τόµο Αντιφασιστικά 67-74 (1984) και αναφέρεται στην εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, στις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες,

Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, Κλείνει σήμερα ένας χρόνος από την δολοφονία του άνεργου μεταλλεργάτη Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι από τους φασίστες της Χρυσής Αυγής. Ενέργεια που ήρθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΜΠΑΛ ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ JEANETTE WINTER JEANETTE WINTER. Βραβείο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr

ΙΚΜΠΑΛ ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ JEANETTE WINTER JEANETTE WINTER. Βραβείο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr JEANETTE WINTER ΙΚΜΠΑΛ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ JEANETTE WINTER ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ Βραβείο ΜΑΛΑΛΑ ΓΙΟΥΣΑΦΖΑΪ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ISBN 978-960-569-305-3 Κωδ. μηχ/σης 12.263 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ - ΤΟΠΟΣΗΜΑ Η αφετηρία και ο τερματισμός: Στρατόπεδο Χαϊδαρίου (μπλοκ 15) - Σκοπευτήριο Καισαριανής. Μνημεία της Εθνικής μας Αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες;

Μετεωρολογία. Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει, ποια είναι η πιθανότητα να έχει λιακάδα μετά από 72 ώρες; Ονόματα Η μητέρα της Άννας έχει άλλους τρεις μεγαλύτερους γιους. Επειδή έχει πάθος με τα χρήματα, τους έχει βαφτίσει ως εξής: Τον μεγάλο της γιο "Πενηνταράκη", τον μεσαίο "Εικοσαράκη" και τον μικρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένο στον ανώνυμο αστυνομικό που αγωνίστηκε για την εδραίωση της ΠΟΑΣΥ. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Φίλες και φίλοι

Αφιερωμένο στον ανώνυμο αστυνομικό που αγωνίστηκε για την εδραίωση της ΠΟΑΣΥ. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Φίλες και φίλοι Αφιερωμένο στον ανώνυμο αστυνομικό που αγωνίστηκε για την εδραίωση της ΠΟΑΣΥ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Φίλες και φίλοι Συμπληρώθηκαν φέτος 25 χρόνια από την ίδρυση των πρώτων συνδικαλιστικών οργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

«Ευρώ ή Δραχμή;», «ΣΥΡΙΖΑ ή Μνημόνιο;», «λιτότητα ή χρεωκοπία», αυτά είναι μερικά από

«Ευρώ ή Δραχμή;», «ΣΥΡΙΖΑ ή Μνημόνιο;», «λιτότητα ή χρεωκοπία», αυτά είναι μερικά από Το δίκιο θα κριθεί στους δρόμους και όχι στης Βουλής τους διαδρόμους «Ευρώ ή Δραχμή;», «ΣΥΡΙΖΑ ή Μνημόνιο;», «λιτότητα ή χρεωκοπία», αυτά είναι μερικά από τα διλήμματα που κυριαρχούν τις τελευταίες μέρες

Διαβάστε περισσότερα

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που''

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Ο άνθρωπος δεν αρκείται πια στις μέχρι τώρα θεωρήσεις φιλοσοφικές και μη και νιώθει την ανάγκη δημιουργίας μιας δικής του

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση

Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα σύνθετο σύστημα κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών, πολιτισμικών και πνευματικών μεταβολών. Η βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε στα τέλη του 18 ου αιώνα από την Μ.Βρετανία.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ της ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ. ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ της ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ. ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ Η ΙΣΤΟΡΙΑ της ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ. ΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ Επιμέλεια: Δημήτρης Κατσορίδας 1. Η καθιέρωση της εργατικής πρωτομαγιάς Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ είναι η μοναδική επέτειος, η οποία είναι αποδεκτή από όλους τους εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου 1 ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου ΠΡΟΣΩΠΑ: Εμπενίζερ Σκρουτζ Τζέικομπ Μάρλεη (συνέταιρος του Σκρουτζ) Μπομπ Κράτσιτ (υπάλληλος του Σκρουτζ) Η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Πολιτικές (α)συνέχειες

ἔστω www.esto.gr Πολιτικές (α)συνέχειες ἔστω www.esto.gr Πολιτικές (α)συνέχειες ἔστω info [at] esto.gr www.esto.gr/contact i n f o [at] e s t o. g r η Χούντα δεν ανατράπηκε ποτέ και από κανέναν, η Χούντα απλά παρέδωσε την εξουσία ορκίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω Πολιτικές (α)συνέχειες Δεν θέλω Θ(ου) www.esto.gr Ριζοσπαστικός συνωστισμός Μετανοείτε! www.esto.gr Θεωρία: Δεν βγάζω άκρη Ή ανασα ή σιωπή

ἔστω Πολιτικές (α)συνέχειες Δεν θέλω Θ(ου) www.esto.gr Ριζοσπαστικός συνωστισμός Μετανοείτε! www.esto.gr Θεωρία: Δεν βγάζω άκρη Ή ανασα ή σιωπή Δεν θέλω Θ(ου) Ένας είναι ο εχθρός, ο αντικατοπτρισμός. Θεωρία: Δεν βγάζω άκρη Την Τσίτα την είδαμε, ο Ταρζάν μας λείπει. Ριζοσπαστικός συνωστισμός Παρίση(ς) - Μόσχα. Τώρα και στο Αργοστόλι. Μετανοείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στη Σύσκεψη για τις ελαστικές μορφές εργασίας

Εισήγηση στη Σύσκεψη για τις ελαστικές μορφές εργασίας Εισήγηση στη Σύσκεψη για τις ελαστικές μορφές εργασίας Το Συνδικάτο, μαζί με το σωματείο του Royal Olympic που πήρε την πρωτοβουλία, πραγματοποιούμε σήμερα αυτή τη σύσκεψη με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Το τέλος του Μικρασιατικού Ελληνισμού Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, λεγόταν Αλεξάνδρα Καλπάκα και ήταν γεννημένη στο Αϊβαλί. Οι γονείς της ήταν Αϊβαλιώτες, γέννημα θρέμμα. Ζούσαν στο Αϊβαλί πάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ»

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» Αν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός και γίνεται μοχθηρός μόνο μέσα από την κακή επιρροή της κοινωνίας στην οποία ζει, η μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙΔΗΣ 1933-1958 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1955-59 ΣΤΗ ΒΑΒΛΑ

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙΔΗΣ 1933-1958 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1955-59 ΣΤΗ ΒΑΒΛΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙΔΗΣ 1933-1958 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1955-59 ΣΤΗ ΒΑΒΛΑ Γεννήθηκε στην Αναφωτία το 1933 και αποφοίτησε από το δημοτικό σχολείο της γενέτειρας του και μετά από το Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις και έχουν ζήσει συναρπαστικές περιπέτειες. Είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» ΟΜΑΔΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

«ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» ΟΜΑΔΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ «ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ» ΟΜΑΔΑ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ Η τέχνη είναι ο αγωγός του ωφέλιμου για τον άνθρωπο. Υπηρετεί την αλήθεια, για αυτό και δεν μπορεί να ωραιοποιεί τη χυδαιότητα του πολέμου, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΗΜΕΡΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 29-08-2012: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά

Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά Μιχελή Ελένη 2Γ Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά συγχρόνως και μεγάλης κοινωνικής σπουδαιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου

Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Το παιδί μου κι εγώ: Πώς να κερδίσω το «παιχνίδι» του σχολείου Προσαρμογή κειμένου ενημερωτικό φυλλάδιο των εκδόσεων «Ελληνικά Γράμματα»: Γιώργος Ραφαηλίδης υπεύθυνος στο ΓραΣΕΠ Αιγινίου 1 Σύγχρονη µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας Ναζισµός Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας πολιτικής ιδεολογίας που εφαρµόστηκε στην Γερµανία, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες και ονοµάστηκε Ναζισµός ή Γερµανικός εθνικοσοσιαλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο: Η Ελλάδα αντιστέκεται στον φασισμό

Εκπαιδευτικό Σενάριο: Η Ελλάδα αντιστέκεται στον φασισμό Εκπαιδευτικό Σενάριο: Η Ελλάδα αντιστέκεται στον φασισμό η σ η τ Συζή τι μας Ευαγγελία Κουνέλη Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δρ Διδακτικής της Ιστορίας ΕΚΠΑ ό ε μ μ ε τ ύ ε ο στεύ σχοληθ ι

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλωσορίζω και εγώ στην σημερινή μας εκδήλωση και σας εύχομαι υγεία, δύναμη και καλούς αγώνες.

Σας καλωσορίζω και εγώ στην σημερινή μας εκδήλωση και σας εύχομαι υγεία, δύναμη και καλούς αγώνες. Ομιλία Μαρίνας Κούκου Εκδήλωση Κεντρικού Γραφείου Γυναικών ΠΕΟ Αθλητικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 Αγαπητές/τοι προσκεκλημένοι Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» No 51 - Δεκέμβριος 2007 Περιοδική ενημερωτική έκδοση για τα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» No 51 - Δεκέμβριος 2007 Περιοδική ενημερωτική έκδοση για τα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» No 51 - Δεκέμβριος 2007 Περιοδική ενημερωτική έκδοση για τα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ. Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, η καθιερωμένη γιορτή και κοπή της πίτας της Ένωσης Συντακτών

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013.

Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013. Ομιλία του Γιάννη Τασιούλα, προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, στο σεμινάριο της ΠΣΟ για τον αμίαντο, στις 30.10.2013. Αγαπητοί Σύντροφοι, Χαιρετίζω τις εργασίες του σημερινού

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Η απελευθέρωση του Διδυμοτείχου απο τους Γερμανούς. Σάββατο, 25 Αύγουστος 2012 09:22

Η απελευθέρωση του Διδυμοτείχου απο τους Γερμανούς. Σάββατο, 25 Αύγουστος 2012 09:22 29 Αυγούστου! Μια σημαντική επέτειος.μιλάμε για την απελευθέρωση της πόλης του Διδυμοτείχου από τα ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής τη μέρα αυτή του 1944. Ήταν η πρώτη πόλη στην κατεχόμενη Ευρώπη, που απελευθέρωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο;

Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο; Έχετε δει ή έχετε ακούσει κάτι για τον πίνακα αυτό του Πικάσο; Πάμπλο Πικάσο (25 Οκτωβρίου, 1881-8 Απριλίου, 1973) ήταν και είναι ένας από τους κυριότερους Ισπανούς εκπροσώπους της τέχνης του 20ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού )

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού ) ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Σκηνικό : Υπόγειο. Γύρω τραυματίες και γυναικόπαιδα. Πρόσωπα : Χρήστος Καψάλης ( γερο-πρόκριτος ) Παπα-Θανάσης Λένω, Κατίνα, Μαριγώ, Βαγγέλιώ, Νικολιός, Χρηστάκης, Τούρκος 1 ος, Τούρκος 2

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 IOYΛΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Ο ΤΟΜΟΣ Α ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ Πραξικόπημα και Τουρκική Εισβολή Πεσόντες, Αγνοούμενοι και Θύματα Αιχμαλωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΔΙΚΕΚ-ΠΕΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΔΙΚΕΚ-ΠΕΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΣΥΜΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΔΙΚΕΚ-ΠΕΟ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn Θεατρική διασκευή mqw e rtyuiopasdfghjklzxcvbnφ γιmλι qπςπ ζ αwωeτrtνyuτioρνμpκaλs dfghςj klzxc vλοπbnαmqwertyuiopasdf

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΝΟΥΣ ΣΤΙΣ 9-11 - 2014

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΝΟΥΣ ΣΤΙΣ 9-11 - 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΝΟΥΣ ΣΤΙΣ 9-11 - 2014 1 Γοννιώτες - Γοννιώτισσες Τιμημένοι Αντιστασιακοί, Συγγενείς των αθάνατων νεκρών μας, Φίλοι κα

Διαβάστε περισσότερα