Η ΑΝΟΧΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ. καὶ δηµιουργεῖτε στὰ παιδιά σας φοβερὴ διάσπαση; Κοινωνία, ποὺ καυχιέσαι γιὰ τὸν σύγχρονο δυτικὸ πολιτισµό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΝΟΧΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ. καὶ δηµιουργεῖτε στὰ παιδιά σας φοβερὴ διάσπαση; Κοινωνία, ποὺ καυχιέσαι γιὰ τὸν σύγχρονο δυτικὸ πολιτισµό"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 35) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μάρτιος 2012 Η ΑΝΟΧΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ 1 Εἶναι λογικό, ὅταν κάποιος µας κάνει παράπονα, νὰ τὸν προσέξουµε. Ἂν µάλιστα, αὐτὸς πού µας κάνει τὰ παράπονα δὲν εἶναι ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, τότε πρέπει νὰ συγκεντρώσου- µε ὁλόκληρη τὴν προσοχή µας. Ὁ Χριστὸς στὸ Εὐαγγέλιο, παραπονιέται στὸν πατέρα τοῦ δαιµονισµένου παιδιοῦ, γιατί τόσο καιρὸ δὲν ἔτρεξε νὰ τοῦ φέρει τὸ παιδί του γιὰ νὰ τὸ κάνει καλά. Παραπονιέται στὴ γενιὰ τῶν ἀνθρώπων, γιατί ἄφησε τὸν ἑαυτό της νὰ παρασυρθεῖ στὴν ἀπιστία καὶ στὴ διαστροφή. Σήµερα, µετ ὰ ἀπὸ δυὸ χιλιάδες χρόνια, ποὺ ἔχει χυθεῖ τὸ αἷµα µαρτύρων καὶ ἔχει βιωθεῖ ἀπὸ τόσους ἁγίους ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, πόσο ἀδικαιολόγητοι εἴµαστε ἐµεῖς νὰ παραµένουµε στὴν ἀπιστία καὶ στὴ διαστροφή; Γι αὐτὸ φωνάζει καὶ πάλι παραπονούµενος ὁ Χριστός. Γονεῖς, γιατί δέ µου φέρνετε τὰ παιδιά σας, νὰ τὰ µετ αµορφώσω; ὲν ξέρετε, ὅτι ὁποιαδήποτε παιδαγωγική σας, ὁσοδήποτε ἔξυπνη κι ἂν εἶναι, χωρὶς τὴ χάρη µου δὲ µεταµορφώνει τὰ παιδιά σας; Γιατί φροντίζετε µόνο γιὰ τὴν ὑλικὴ διατροφή τους καὶ παραµελεῖτε, σχεδὸν τελείως, τὴν πνευµατική τους τροφή; Γιατί τὰ µαθαίνετε τόσες γλῶσσες, χωρὶς παράλληλα νὰ τὰ µαθαίνετε καὶ τὴ γλώσσα τῆς ἀγάπης; Θέλετε αὔριο νὰ σᾶς βρίζουν ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ καὶ στὰ γαλλικά, στ ἀγγλικὰ καὶ στὰ γερµανικά; Σύζυγοι, γιατί ζεῖτε µὲ κρυφὴ διάσταση καὶ δηµιουργεῖτε στὰ παιδιά σας φοβερὴ διάσπαση; Κοινωνία, ποὺ καυχιέσαι γιὰ τὸν σύγχρονο δυτικὸ πολιτισµό σου, γιατί κυβερνιέσαι µὲ τόση ἀδικία, ἀνισότητα καὶ διαφθορά; Ἄρχοντες, γιατί θυσιάζετε τὸ λαὸ γιὰ τὸ ἐ- γώ σας καὶ δὲ θυσιάζετε τὸ ἐγώ σας γιὰ τὸ λαό σας; Κι ἐσύ, λαὲ βασανισµένε καὶ κατάπροδοµένε, γιατί µένεις αἰχµάλωτος στὰ πάθη σου καὶ δὲν φωτίζεσαι ἀπὸ τὸ φῶς µου, γιὰ ν ἀνακαλύψεις τὸν ἀληθινὸ προορισµό σου; ὲν ξέρεις ὅτι γιὰ σένα ἦρθα πρῶτα ἐ- πάνω στὴ Γῆ; ὲν ξέρεις ὅτι διψάω τὴ λευτεριά σου. Καὶ τώρα, ἐλᾶτε ἐδῶ ἐσεῖς µαθητές µου, ὅλων τῶν αἰώνων. Γιατί δὲν χρησιµοποιεῖτε (συνέχεια στην 7 η σελίδα)

2 Η «ΚΗ ΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΕΙΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ Ὅπως ἀναφέρεται εἰς τὴν ἐφηµερίδα Ἑστία ( ) «Ἡ κηδεία τῆς Ἑλλάδος» ἀπετέλεσε τὸ κεντρικὸ θέµα καρναβαλιοῦ στὴν κωµόπολη Βεβτσάνι τῶν Σκοπῖων στὸ πλαίσιο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, κατὰ τὴ διάρκεια καρναβαλικῆς παρελάσεως. Παρουσιάστηκε ἕνα φέρετρο, τυλιγµένο µὲ τὴν σηµαία τῆς Ἑλλάδος καὶ µὲ ἕνα κηδειόχαρτο, στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται µεταξὺ ἄλλων «Καλὰ νέα. Ἀπρόσµενα, µετὰ ἀπὸ µακροχρόνια ἐνόχληση, µᾶς ἄ- φησε ὁ ἀγαπητός µας γείτονας, πρώην τουρικὴ ἐπαρχία στὴν ἡλικία τῶν 181 χρόνων. Ἡ κηδεία θὰ τελεσθῆ στὸ κέντρο τοῦ Βέβτσανι στὶς 13 καὶ 14 Ἰανουαρίου. Οἱ πενθοῦντες: Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις, Η.Π.Α., Ρωσία, Σερβία». Μάλιστα οἱ συµµετέχοντες στὴν παράσταση ἔκαψαν τὴν ἑλληνικὴ σηµαία µὲ τὴν ὁποία ἦταν τυλιγµένο τὸ φέρετρο. Καὶ ὅλα αὐτὰ ἔγιναν παρουσία ὑπουργῶν τοῦ µεγαλύτερου κόµµατος τῆς ἀ- ντιπολιτεύσεως καὶ πολλῶν πρέσβεων εὐρωπαϊκῶν καὶ ἄλλων χωρῶν». Ἐµεῖς ὅµως διατὶ τοὺς ἀνεχώ- µεθα; Οὐδεµία διαµαρτυρία ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς ηµοκρατίας καὶ ἀπὸ τοὺς λαλίστατους πολιτικούς. Ἀλλὰ δὲν εἴχαµε καὶ οὐδεµία διαµαρτυρία ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες πολίτες. ΠΟΣΟ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Η ΦΘΟΡΑ 2 Ἔχει καταντήσει συνήθεια πλέον πρὸ µεγάλων ἑορτῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νὰ σκηνοθετεῖται ἓν σκάνδαλον θρησκευτικὸν πρὸς διατάρραξιν τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἠρεµίας τῶν χριστιανῶν. Πότε µὲ τὸν Καζαντζάκην, πότε µὲ τὴν Ἁγίαν Μαρίαν τὴν Μαγδαληνή, πότε µὲ τὸν Νταβίντσι καὶ πότε µὲ ἄλλο, κάτι θὰ παρουσιάση τὸ βρωµερὸ καὶ σάπιο µυαλό τους, διὰ νὰ διαταράξη τὴν γαλήνην τῶν χριστιανῶν. Ἄνθρωποι ἄθεοι καὶ ἄπιστοι, ἐνοχλοῦνται ἀπ τὴν πίστη καὶ τὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν καὶ θέλουν νὰ τὴ διαταράξουν. Ἔχουν τὴν κοσµικὴ δύναµιν νὰ ἀναζητοῦν καὶ νὰ ἀνευρίσκουν συµµάχους καὶ µέσα εἰς τοὺς χώρους τοῦ πλούτου, τῆς τέχνης, τῆς φιλοσοφίας, τῆς πολιτικῆς. Ταῦτα δυστυχῶς συµβαίνουν εἰς µίαν χώραν λεγοµένην χριστιανικήν, µὲ κατοίκους σχεδὸν ὅλους βαπτισµένους εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Χριστοῦ, ἀναµένοντες σωτηρίαν. Εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανεὶς µὲ τὰ παράλογα τῶν ἀνθρώπων. Πόσον προχώρησεν ἡ φθορά ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΡΑΒΙΝΟ Τὰ νέα προγράµµατα σπουδῶν γιὰ τὰ θρησκευτικὰ σὲ ηµοτικὸ καὶ Γυµνάσιο ποὺ ἤδη ἐφαρµόζονται πιλοτικὰ καὶ σχεδιάζεται ἡ συνολικὴ ἐφαρµογή τους ἀπὸ τὴν ἑπόµενη χρονιὰ ἀλλάζουν ριζικὰ τὸ χαρακτήρα τοῦ µαθήµατος. Οὐσιαστικὰ τὸ χριστιανικὸ µάθηµα τῶν θρησκευτικῶν µετατρέπεται σὲ ἕνα µάθηµα θρησκειολογικὸ ἱστορικό. Οἱ θεολόγοι ποὺ σχεδίασαν τὰ προγράµµατα αὐτὰ φρόντισαν ὥστε ἕ- νας µαθητὴς ποὺ τελειώνει τὸ Γυ- µνάσιο νὰ ἔχει βαθειὰ γνώση τῶν ξένων θρησκευµάτων καὶ κυρίως τοῦ Ἰουδαϊσµοῦ. Πῶς ἀλλιῶς µπορεῖ νὰ ἐξηγήσει κανεὶς τὸ γεγονὸς ὅτι στὰ προγράµµατα αὐτὰ προτείνεται γιὰ τοὺς µαθητὲς σὲ τρεῖς τάξεις τῆς ὑποχρεωτικῆς ἐκπαίδευσης ἡ ἐπίσκεψη σὲ Συναγωγή. Ἤδη γιὰ τοὺς µικροὺς µαθητὲς τῆς Γ Τάξης ηµοτικοῦ τὸ πρόγραµµα σπουδῶν προβλέπει τὴν «ἐπίσκεψη σὲ ναό, συναγωγὴ ἢ τέµενος». Ἀλλὰ καὶ

3 στὴν ΣΤ Τάξη τοῦ ηµοτικοῦ πάλι ὁ µαθητὴς θὰ πραγµατοποιήσει «Ἐπίσκεψη σὲ Συναγωγὴ καὶ συνοµιλία µὲ ραβίνο». Τέλος, τὴν ἀµέσως ἑπόµενη σχολικὴ χρονιά, µόλις πάει Γυµνάσιο, στὴν Α Τάξη καὶ στὰ πλαίσια τοῦ µαθήµατος τῶν θρησκευτικῶν θὰ κάνει µιὰ «Ἐπίσκεψη σὲ Συναγωγή. Συζήτηση µὲ τὸν ραβίνο». Ἂν τυχὸν µετὰ ἀπὸ τόσες ἐ- πισκέψεις σὲ Συναγωγὴ δὲν ἔχει µάθει καλὰ τὸ «ναό» τῶν Ἑβραίων τότε, στὴν ἴδια τάξη, τὴν Α Γυµνασίου, σὲ ἑπόµενη διδακτικὴ ὥρα θὰ ἐξετάσει τὸ θέµα «Μπαίνοντας σὲ µιὰ συναγωγή, σὲ ἕνα τζαµί». Βεβαίως ὅλα τὰ παραπάνω δὲν ἐνοχλοῦν καθόλου τοὺς ἐγχώριους προοδευτικάριους, ποὺ ἔχουν λυσσάξει µὲ τὴν Ἐκκλησία. Ἂς πηγαίνουν τὰ Ἑλληνόπουλα ὁπουδήποτε ἐκτὸς ἀ- πὸ τοὺς ναούς. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβληµά τους. Καὶ ρωτᾶµε τοὺς προοδευτικάριους καὶ τὸ ἁµαρτωλὸ καὶ ὕποπτο γιὰ τὸ ρόλο τοῦ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀµαθείας Στὶς ἰσλαµικὲς χῶρες σέρνουν σὲ ναοὺς χριστιανικοὺς τὰ µουσουλµανόπαιδα. Ἢ µηπως στὸ Ἰσραὴλ συµβαίνει κάτι ἀ- ντίστοιχο; (Στόχος, ) ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ 3 Ἡ Ἑλλάδα µὲ τοὺς πολιτικούς της καταστρέφεται οἰκονοµικᾶ, ἀλλὰ καὶ πολιτιστικά, γιατί οἱ πολιτικοί µας ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν πολιτιστική µας κληρονοµιά, τὴν ἱστορία καὶ τὶς παραδόσεις µας. Πῶς λοιπὸν νὰ µὴν ἐπωφελοῦνται χῶρες σὰν τὰ Σκόπια, γιὰ νὰ κλέψουν τὴν ἱστορία µας, ἀφοῦ οἱ πολιτικοί µας τὴν περιφρονοῦν. Ὁ καθηγητὴς τοῦ Πολυτεχνείου, σπουδαῖος γλύπτης κ. Γεώργιος Καλακαλλᾶς φιλοτέχνησε τὶς 6 προτοµὲς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων στὴν Ἀθήνα τὸν Αὔγουστο τοῦ 2002 ἐπὶ ηµαρχίας Ἀβραµόπουλου. Οἱ προτοµὲς αὐτὲς εἶχαν τοποθετηθεῖ στὴν πλατεία Κοτζιὰ ἀπέναντι ἀπὸ τὸ ηµοτικὸ Μέγαρο τοῦ ή- µου Ἀθηναίων. Ἡ κ. Μπακογιάννη ὡς ήµαρχος τὸ 2004, µὲ πρόσχηµα (συνέχεια στὴν 7η σελίδα) ΝΤΡΟΠΗ «Ἡ πολιτιστικὴ κληρονοµιὰ τῆς Θεσσαλονίκης προέρχεται ἀπὸ τὴν ὀθωµανικὴ αὐτοκρατορία». Τάδε ἔ- φη αἱρετὸς πολιτικὸς ἀνήρ. Ἔ, ὄχι καὶ τόση δουλικότητα. Ἡ νύµφη τοῦ θερµαϊκοῦ, ἡ συµβασιλεύουσα, ἡ πόλη τοῦ Ἁγίου ηµητρίου µαγαρίστηκε γιὰ 482 χρόνια ἀπὸ τοὺς «φίλους» µας ὀθωµανούς, οἱ ὁποῖοι µετέτρεψαν τὶς ἐκκλησίες σὲ τζαµιά, ἔκαψαν, ἔσφαξαν, διέπραξαν ἀποτρόπαια ἐγκλήµατα καὶ ἐπέδειξαν κτηνώδη συµπεριφορά. Ἡ Βυζαντινὴ Θεσσαλονίκη «κληρονοµιὰ τῶν µογγόλων». Τί κρίµα. Ὁ ἐκφραστής, µάλιστα, αὐτῆς τῆς ἀπόψεως ἑτοι- µάζεται νὰ τοποθετήση στὴν πλατεία Ἀριστοτέλους, ἄγαλµα τοῦ αἱ- µοσταγοῦς Μουσταφᾶ Κεµάλ, ὥστε νὰ αὐξηθοῦν, κατὰ τὴ δήλωσή του, οἱ τουρίστες ἀπὸ τὴν γείτονα χώρα. Θὰ τρίζουν, ἀσφαλῶς, τὰ κόκκαλα τοῦ Ἀριστοτέλους, τοῦ µεγάλου διδασκάλου τῶν Ἑλλήνων, στὸν ὁ- ποῖον ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, τὸ παλικάρι τῆς Μακεδονίας, χρωστοῦσε τὸ «εὖ ζῆν», ὅταν στὴν πλατεία ποὺ φέρει τὸ ὄνοµά του, στὴν ἱστορικὴ πλατεία Ἀριστοτέλους τοποθετηθῆ τὸ ἄγαλµα τοῦ εἰδεχθοῦς σφαγέως τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἕλληνες, Μακεδόνες, Θεσσαλονικεῖς, γρηγορεῖτε. Ἀδελφοὶ Ἕλληνες Μακεδόνες, οἱ καιροὶ εἶναι πονηροί. Ἡ ἀδιαφορία καὶ ἡ ὑπνηλία ἀποτελοῦν φαινόµενα διαλυτικά.

4 ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 4 Στὴ δεκαετία γύρω στὸ 1980, σὲ µιὰ Μαιευτικὴ Κλινικὴ µεταβαίνει µιὰ νεαρὰ κυρία. 27 περίπου ἐτῶν, καὶ συναντᾶ τὸν ιευθυντὴ τῆς κλινικῆς ποὺ ἦταν γνωστὸς Γυναικολόγος, καὶ τοῦ ζητᾶ νὰ κάµη τὴ γνωστὴ ἐπέµβαση τῆς ἐκτρώσεως ἔναντι µεγάλης ἀµοιβῆς, ἀφοῦ ἡ ἄµβλωσις ἦταν τότε ἀπηγορευµένη ἀπὸ τὸ νό- µο. Ὁ γιατρὸς µαιευτήρας, ποὺ ἦταν ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, καὶ µὲ συµµετοχὴ στὰ Μυστήρια, ἀρνήθηκε καὶ τῆς εἶπε: Κυρία µου, ἡ κλινική µου εἶναι φωλιὰ ζωῆς καὶ δὲν θὰ τὴν κάνω σήµερα «σφαγεῖον». Μά, εἶναι δικαίωµά µου, ἐγὼ τὸ ὁ- ρίζω καὶ θὰ τὸ ὁρίζω Ἄλλωστε, σεῖς θὰ πληρωθεῖτε καλά. Μοῦ φτάνει τὸ ἕνα παιδί, ἄλλο δὲν χρειάζο- µαι. ὲν γίνοµαι συνένοχος στὴν ἁµαρτία σας. Μοῦ τὸ ἀπαγορεύει ὁ ὅρκος ποὺ ἔδωσα σὰν γιατρὸς καὶ ἡ συνείδησίς µου. Ἀνταπάντησε ὁ εὐλογηµένος αὐτὸς Γυναικολόγος. Καὶ ἡ εὐκατάστατη κυρία ἔφυγε νευριασµένη, γιὰ νὰ βρῆ ἄλλο γιατρὸ γιὰ τὴν ἄµβλωσι. Ἀπὸ τότε πέρασαν δυὸ χρόνια. Ἕνα πρωινὸ δέχθηκε στὸ ἰατρεῖο του ὁ γιατρὸς τὴν ἐπίσκεψη µιᾶς µαυροφορεµένης γυναίκας. Τοῦ γιατροῦ τοῦ φάνηκε γνωστὴ καὶ πρὶν µιλήσει ἡ γυναίκα, τὴν θυµήθηκε. Μαζί της ἦταν καὶ ὁ σύζυγός της, γνωστὸς µεγαλοεπιχειρη- µατίας. Γιατρέ, µὲ θυµάσθε; εἶπε ἀργὰ καὶ µὲ πόνο ἡ κυρία. Ναί, σᾶς θυµᾶµαι. Ἀλλά, γιατί φορᾶτε µαῦρα καὶ εἶσθε τόσο καταβεβλη- µένη; - Γιατρέ, µὲ τιµώρησε ὁ Θεός! Μετὰ τὴν ἔκτρωσι, ποὺ τὴν ἔκανα σὲ ἄλλη κλινική, ὕστερα ἀπὸ ἕνα δίµηνο ἔχασα τὸ µονάκριβο παιδί µου, τριῶν ἐτῶν, ἀπὸ καλπάζουσα λευχαιµία. Μέχρι τὴν Ἀµερικὴ πήγαµε, χωρὶς κανένα ἀποτέλεσµα Ἀργότερα εἶδα καὶ τὰ χειρότερα. Λόγω τῆς ἐκτρώσεως ὑπέστη ζηµιὰ ἡ µήτρα µου καὶ τώρα δὲν µπορῶ νὰ κάνω παιδί, γι αὐτὸ καὶ ἦρθα σὲ σᾶς, γιὰ νὰ µὲ βοηθήσετε. Ἔσκυψε τὸ κεφάλι της καὶ ἄρχισε νὰ κλαίη. Μὴν κλαῖτε, κυρία µου. Θὰ προσπαθήσω ὡς γιατρὸς νὰ σᾶς βοηθήσω. Ἐπιθυµῶ ὅµως νὰ κάνετε κάτι, ποὺ εἶναι σοβαρὸ καὶ ποὺ θὰ βοηθήσει ἀποτελεσµατικὰ στὴ ψυχοσω- µατική σας θεραπεία. Ὅ,τι θέλετε γιατρέ. Θὰ πᾶτε σ ἕναν Πνευµατικὸ - Ἐξοµολόγο καὶ θὰ πάρετε «ἄφεσιν ἁµαρτιῶν» καὶ θὰ τηρήσετε τὸν κανόνα ποὺ θὰ σᾶς βάλη. Καὶ µετὰ τὴν ἐξοµολόγηση, τὴν ἄλλη µέρα, θὰ κάµετε αὐτὲς τὶς ἰατρικὲς ἐξετάσεις. Ἔφυγαν, καὶ τὴν ἄλλη µέρα τὸ ἀπόγευµα πῆγαν στὸ Πνευµατικό. Καὶ ἰδού, µεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ κανόνας ποὺ τοὺς ἔβαλε. Πρώτον: Μὲ τὴν κληρονοµιὰ ποὺ θὰ ἔδιδαν στὸ τρίχρονο ἀγοράκι ποὺ ἔχασαν, θὰ ἔκτιζαν µιὰ νέα πτέρυγα σ ἕνα νοσοκοµεῖο, ὅποιο αὐτοὶ θὰ διάλεγαν. εύτερον: Θὰ ἔκαναν ὅσα παιδιὰ θὰ τοὺς χάριζε ὁ Θεός, χωρὶς ἀναστολὲς καὶ δισταγµούς. όξα τῷ Θεῷ λεφτὰ εἶχαν. Τρίτον: Θὰ ἐκκλησιάζονται, θὰ προσεύχονται, θὰ µελετοῦν τὴν Ἁγία Γραφή. Θὰ συµµετέχουν στὴν Θεία Κοινωνία (µετὰ τὸν κανόνα) καὶ θὰ κάνουν αὔξηση τῶν ἀποδοχῶν τῶν ἐργαζοµένων στὶς ἐπιχειρήσεις τους. Καὶ ὄντως ἐτήρησαν τὶς ὑποδείξεις τοῦ Πνευ- µατικοῦ κατὰ γράµµα. Καὶ ὕστερα ἀπὸ πέντε µῆνες ἔµεινε ἔγκυος ἡ κυρία καὶ ἐγέννησε ἕνα ἀγοράκι ποὺ πῆρε τὸ ὄνοµα τοῦ πρώτου παιδιοῦ. Ἀκολούθησαν ἄλλα τέσσερα, δηλαδὴ σύνολο πέντε παιδιά. Τρία

5 ἀγόρια καὶ δυὸ κορίτσια. Καὶ ἀπὸ τότε αὐτὴ ἡ κυρία κλαίει συνεχῶς κλαίει ὅµως ἀπὸ ΕΥΤΥΧΙΑ. Πιστεύω, πὼς ὅλοι µας πήραµε τὸ διπλὸ µάθηµά µας. Ἀφ ἑνὸς τί µεγάλο ἔγκληµα εἶναι ἡ ἔκτρωσις καὶ ἀφ ἑτέρου τί εὐλογίες γεννᾶ ἡ ἐλεηµοσύνη σὲ συνδυασµὸ µὲ τὴν συµµετοχὴ στὰ πανάγια σωστικὰ Μυστήρια καὶ τὴν ἀπόλυτη ὑπακοή µας στὸ Θέληµα τοῦ Θεοῦ. «ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΕ ΛΙΓΑΚΙ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΘΥΜΩΜΕΝΟ» ιαποτισµένος αὐτὸς ὁ ὑπέροχος ἑλληνικὸς λαὸς ἀπὸ τὶς ὑψηλὲς ἰδέες, ἐµποτισµένος ἀπὸ τὰ νάµατα τοῦ Εὐαγγελίου δίνει ἄριστα µηνύµατα ζωῆς. Καὶ περικλείει ὅλη τὴν ὀµορφάδα τῆς ψυχῆς του σὲ µιὰ φράση. Ἡ κάθε µιὰ ἀπὸ τὶς παροιµίες τοῦ λαοῦ µας εἶναι σταλαγµατιὰ τῆς σοφίας του. Ὑπέροχοι κανόνες διαπροσωπικῶν σχέσεων. Ὅπως «παραµέρισε λιγάκι, ὅταν βλέπεις θυ- µωµένο» ἕνα βῆµα πίσω Εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος νὰ ἀντιµετωπίσεις τὸν θυµὸ τοῦ ἄλλου. Κάνε δίπλα. Ἄφησε τὸν νὰ περάσει. Τὸ ἀ- ναµµένο σπίρτο ἂν δὲν βρὴ µπροστά του τίποτε, θὰ σβήση. Ἂν ὅµως, σταθοῦµε ἀπέναντί του, νὰ ἀναµετρηθοῦµε, θὰ ἔχουµε καταστροφές. Ὁ θυµωµένος καταργεῖ τὴν λογική. Γι αὐτὸ σὲ τέτοιες στιγµές, δὲν ἀξίζει νὰ ἀνταπαντήσης, νὰ σταθῆς ἀπέναντι καὶ νὰ ὑπερασπισθῆς τὴν ἀλήθεια, τὸ δίκαιο, τὰ δικαιώµατα. Τὰ λόγια θὰ εἶναι χαµένα. Σ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, νὰ παραµερίζης εἶναι σύνεσι. Νὰ κάνης βήµατα πρὸς τὰ πίσω, εἶναι σοφία. Νὰ σιωπᾶς εἶναι ἀνδρεία. Ὅταν κάποιος χάνη τὸν ἔλεγχό του, ὅπως γίνεται µὲ τὸν θυµωµένο, εἶναι µωρία ν ἀνοίξης ἢ νὰ συνεχίζεις συζήτηση µαζί του. 5 ὲν θὰ ὁδηγήση πουθενά, ἢ µᾶλλον, µπορεῖ νὰ ὁδηγήση σὲ ὀδύνη, µπορεῖ σὲ τορπιλισµὸ σχέσεων ἀγάπης. Μπορεῖ νὰ εἰπωθοῦν λόγια ἑκατέρωθεν, ποὺ µόνον πληγὲς θὰ προκαλοῦν. Λοιπόν, νὰ παραµερίζης λιγάκι, ὅταν βλέπεις θυµωµένο. Ἔτσι διασφαλίζεις τὴ γαλήνη σου, θωρακίζεις τὴν ἀξιοπρέπειά σου, προστατεύεις τὸ ἦθος σου, διατηρεῖς τὶς ἀρχές σου. Εὐχαριστεῖς τὸ Θεὸ γιὰ τὴν αὐτοκυριαρχία, γιατί µὲ τὴ δική Του Χάρι κρατᾶς τὸ φρένο τοῦ θυ- µοῦ. Ὁ θυµὸς γελοιοποιεῖ. Καὶ σίγουρα βοηθᾶς καὶ τὸν ἄλλο, γρήγορα νὰ ξεθυµάνη, νὰ ἔλθη σὲ συναίσθηση, νὰ βρῆ τὶς ἰσορροπίες του. Ἐξ ἄλλου, φωτιὰ ποὺ δὲν τροφοδοτεῖται, σβήνει. Ἔτσι λοιπόν, ἡ σοφία τοῦ λαοῦ µας γίνεται ὁδηγητικὸ φῶς. Σὰν µαθαίνη τὴν τέχνη τῆς ζω- ῆς, πὼς ὁ θυµὸς δὲν λύνει προβλή- µατα, ἀπεναντίας δηµιουργεῖ πολλά, πὼς µὲ µιὰ σταγόνα µέλι πιάνεις περισσότερες µέλισσες ἀπὸ δέκα κιλὰ ξύδι. Ἡ σοφία τοῦ λαοῦ µας δίνει σήµατα πορείας ποὺ διασφαλίζουν τὴν συνοδοιπορία µας, νὰ εἶναι ἤρεµη, γαλήνια, ξένοιαστη, µεσα σ ἕνα κλίµα κατανοήσεως, συγνώµης, ἀγάπης. Ἡ σοφία τοὺς εἶναι τὸ µυστικό µας γιὰ µιὰ ὄµορφη καὶ εὐλογηµένη ζωή. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑ Α Μὲ ἔκπληξι διεπίστωσα πὼς µιὰ καινούρια οἰκιακὴ συσκευὴ εἶναι ἔξυπνη. Καταλαβαίνει τί πρέπει νὰ κάνει καὶ πότε! Ἔψαξα µὲ περιέργεια νὰ βρῶ τὴν χώρα κατασκευῆς. Ἦ- ταν σίγουρα ἡ Ἰαπωνία, ἀλλὰ εἶχα ἕναν µικρὸ ἐνδοιασµὸ µήπως τελικὰ χώρα προελεύσεώς της ἦταν οἱ Ἡ- νωµένες Πολιτεῖες τῆς Ἀµερικῆς. Ἡ ἔκπληξίς µου µετατράπηκε σὲ συγκίνηση, ὅταν διάβασα πὼς ἡ συ-

6 6 σκευὴ εἶναι ἐφεύρεσις καὶ κατάσκευὴ ἑλληνική! Ἔνοιωσα περηφάνεια γιὰ τόσους Ἕλληνες πού µας κάνουν γιὰ τόσα θέµατα περήφανους, ἀκόµα καὶ γιὰ τὶς ἠλεκτρικὲς συσκευές. Κι ὕστερα µὲ κατέκλυσαν ἄλλες σκέψεις. Πῶς γίνεται οἱ Ἕλληνες νὰ διαπρέπουν κι ἡ Ἑλλάδα νὰ παρακµάζη; Οἱ Ἕλληνες νὰ προχωροῦν µπροστὰ καὶ ἡ Ἑλλάδα νὰ µένει στάσιµη; Οἱ Ἕλληνες νὰ προκαλοῦν διεθνῶς τὸν θαυµασµὸ καὶ ἡ Ἑλλάδα τὴ δυσµένεια; Ποιὸς φταίει; Φταῖνε οἱ Ἕλληνες ποῦ δὲν χαρίζουν τὴν «δόξα» τους στὴν Πατρίδα; Φταίει ἡ Πατρίδα ποῦ δὲν ἀναγνωρίζει τὴν προσφορά τους; Μοιάζουµε νὰ ἔχουµε ἔµπειρους στρατιῶτες καὶ νὰ µὴν κερδίζουµε τὴν µάχη, νὰ ἔχουµε ταλαντούχους µουσικοὺς καὶ νὰ µὴν καταφέρνουµε στὴν συναυλία, νὰ ἔ- χουµε ἱκανοὺς ἀθλητὲς καὶ νὰ χάνουµε στὸν ἀγώνα. Τί κρίµα! Κι ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸ σύγχρονο παιδο- µάζωµα, τὸ κυνήγι ταλέντων ἀπὸ τὶς ἰσχυρὲς χῶρες ποὺ ἁρπάζουν µέσα ἀπὸ τὴν ἀγκαλιὰ τῆς µάνας Πατρίδος τοὺς Ἕλληνες ἔφηβους, νικητὲς παγκοσµίων διαγωνισµῶν. Γιὰ ὅλα αὐτὰ σίγουρα δὲν φταῖνε οἱ πρωταθλητές, οἱ ἐφευρέτες, οἱ ἐπιστήµονες. Λείπει αὐτὸς ποὺ θὰ συντονίσει καὶ θὰ ἀξιοποιήση τὶς διασκορπισµένες ἱκανότητες. Λείπει αὐτὸς ποὺ θὰ ἀναζητήση καὶ θὰ προωθήση τοὺς ἱκανούς, θὰ ἀναδείξη τὰ ἐπιτεύγµατα, θὰ διαχειριστῆ τὶς ἐπιτυχίες. Ποιὸς φταίει γιὰ ὅλα αὐτά; Ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες καὶ ὁ καθ ἕνας ἀπὸ ἐµᾶς. ιότι ἀναδεικνύουµε ἀνάξιους πολιτικοὺς διὰ νὰ εἶναι καπετάνιοι στὸ πλοῖο, στρατηγοὶ στὴν µάχη, µαέστροι στὴ συναυλία. Ἡ λαϊκὴ παροιµία ἀναφέρει «ἀναλόγως τὸ χωριό, ὁ δάσκαλος, ὁ ἀστυφύλακας, ὁ παπάς, ὁ βουλευτής». Καλὸ τὸ χωριό, καλοὶ οἱ ἄρχοντες. Κακὸ τὸ χωριό, κακοὶ οἱ ἄρχοντες. ΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ Σὲ παλαιότερες ἐποχὲς δὲν ὑπῆρχε Ὀρθόδοξο σπίτι ποὺ νὰ µὴν εἶχε τουλάχιστον µ ιὰ γωνιὰ µὲ τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ µπροστὰ τοὺς τὸ καντήλι ἀναµµένο διαρκῶς. Σήµερα, δυστυχῶς, ἄλλα πράγµατα προέχουν ὡς ἀπαραίτητα µέσα στὸ σπίτι. Ὅµως, τὸ ἄναµµα τοῦ καντηλιοῦ δὲν εἶναι ἁπλῶς γιὰ τὸ καλό. Τὸ καντήλι ἔχει ἕνα βαθὺ χριστιανικὸ συµβολισµὸ καὶ µιὰ διαρκῆ ὑπόµνηση τοῦ φωτὸς τοῦ Χριστοῦ, ποὺ φωτίζει κάθε ἄνθρωπο «ἐρχόµενον εἰς τὸν κόσµον». Τὸ λάδι ποὺ καίει στὰ καντήλια µας, µᾶς θυµίζει τὸ ἄπειρο ἔλεος τοῦ ἁγίου Θεοῦ µας. Ὅταν ὁ Νῶε µετὰ τὸν «κατακλυσµό», κι ἐνῶ βρισκόταν ἀκόµη µέσα στὴν κιβωτό, ἄφησε νὰ πετάξει ἕνα περιστέρι, αὐτὸ γύρισε πίσω κρατώντας στὸ ράµφος του ἕνα κλαδὶ ἐλιᾶς. Καὶ ὅταν ὁ Κύριος προσευχόταν πότιζε µὲ τὰ δάκρυά Του τὸ ἴδιο δέντρο, τὴν ἐλιά, στὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. Ἂς µὴν ἀντικαταστήσουµε τὸ κανδήλι µὲ τεχνικὰ µέσα ποὺ δὲν ἔχουν κανένα συµβολισµὸ καὶ νόηµα καὶ ποὺ δῆθεν µας βγάζουν ἀπὸ τὸν «κόπο» καὶ τὸν «χρόνο» τῆς µικρῆς µας αὐτῆς θυσίας πρὸς τὸν Κύριο καὶ τοὺς Ἁγίους Του. Σὲ µιὰ γωνιὰ τοῦ σπιτιοῦ µας, ἂς καίει καὶ σήµερα τὸ καντήλι µας. Αὐτὸ ποὺ θὰ θυµίζει καὶ θὰ φανερώνει τὴν ὁλόψυχη εὐγνωµοσύνη καὶ τὴν ὁλοκάρδια ἀγάπη µας πρὸς

7 P σελίδα) P σελίδα) τὸν Θεό. Στὴ γωνιὰ ὅπου καὶ τὸ εἰκονοστάσι µας, ὅπου καὶ ὁ ἥσυχος τόπος τῆς προσευχῆς µας. Η ΑΝΟΧΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ η (συνέχεια ἀπὸ τὴν 1P σωστὰ τὰ δυνατὰ ὅπλα ποῦ σας ἔχω δώσει, τῆς πίστης, τῆς ἀγάπης, τῆς ταπείνωσης, τῆς ἀλήθειας, γιὰ νὰ ἐξουδετερώσετε τὰ κάστρα τοῦ σατανᾶ; ὲν ξέρετε, ὅτι ἕνας ἀληθινὸς ἅγιος µπορεῖ νὰ µεταµορφώσει ἕναν ὁλόκληρο κόσµο; Γιατί, λοιπόν, µένετε ἄπρακτοι; Γιατί; Ἕως πότε ἀνέξωµαι ὑµῶν;». Ὡς πότε θὰ σᾶς ἀνέχοµαι; Προσέξτε, γιατί ἡ ἀνοχή µου ἔχει ὅρια. ὲν ὑπάρχει χειρότερο πράγµα γιὰ σᾶς, ἀπὸ τὸ νὰ ἐξαντληθοῦν τὰ ὅρια τῆς ἀνοχῆς µου. Τότε σηµαίνει πὼς εἶναι τόση ἡ διαστροφή σας, ὥστε νὰ µὴν ὑπάρχει κανένα σηµεῖο ἐπαφῆς σας µὲ τὴν ἀλήθεια. Ἀλίµονο. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ η (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 3P 7 τῶν Ὀλυµπιακῶν Ἀγώνων τῆς Ἀ- θήνας ξήλωσε τὶς προτοµές, προκει- µένου νὰ τοποθετήσει στὴ θέση τοὺς διάφορα κιόσκια, περίπτερα, ποὺ χρησίµευαν στὴν διεξαγωγὴ τῶν Ὀ- λυµπιακῶν Ἀγώνων. Μετὰ τὸ πέρας ὅµως τῶν ἀγώνων ἔπρεπε ὅπως εἶχε ὑποσχεθεῖ νὰ ἐπαναφέρει τὶς προτοµὲς στὴν θέση τους. Ἀπὸ τότε πέρασαν 7 καὶ πλέον χρόνια καὶ ὁ Γλύπτης Γεώργιος Καλακαλλᾶς ψάχνει µάταια νὰ βρεῖ ποὺ βρίσκονται καταχωνιασµένα ἢ πεταµένα τὰ δη- µιουργήµατά του. Ἡ κ. Μπακογιάννη καὶ οἱ διάδοχοί της δὲν ἀπαντοῦν. Σήµερα, ἡ πολυπολιτιστικὴ Ἀθήνα, µπορεῖ νὰ ἐξαφάνισε τὶς προτοµὲς τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων φιλοσόφων, ἀλλὰ βρίθει ἀπὸ λαθροµετανάστες, ἐξαθλιωµένους καὶ ναρκοµανεῖς ποὺ ἔχουν µετατρέψει σὲ γκέτο τὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας. Ἄλλοι κλέβουν τὰ δικά µας ἀ- γάλµατα ὅπως ὁ περιβόητος Ἔλγιν γιὰ νὰ τὰ ἐκθέσουν στὰ µουσεῖα τους, κι ἐµεῖς ἐδῶ, ἂν καὶ ἔχουµε τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες φιλοσόφους νὰ κοσµοῦν τὴν πλατεία Κοτζιά, τοὺς ἐξαφανίζουµε. Ὁ κ. Νικήτας Κακλαµάνης, ὁ τέως δήµαρχος, ὄχι µόνον δὲν ἐπανέφερε στὴν θέση τοὺς τὶς προτοµές, ἀλλὰ ἂν καὶ εἶχε ὑποσχεθεῖ ὅτι θὰ τοποθετοῦσε τὸν ἀνδριάντα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἔξω ἀπὸ τὸ πολεµικὸ Μουσεῖο δὲν ἔκανε ἀπολύτως τίποτε οὔτε γι αὐτό. Ὁ δὲ κ. Καµίνης, σηµερινὸς δήµαρχος τῆς Ἀθήνας, περισσότερο ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ µουσουλµανικὸ τέµενος στὴν πρωτεύουσα καὶ τοὺς λαθροµετανάστες, παρὰ γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῶν ἐνταφιασθέντων ἀρχαίων φιλοσόφων. Τὸ ἄγαλµα τοῦ Θησέα, τὸ ὁποῖο ἀρχικὰ εἶχε τοποθετηθεῖ στὴν πλατεία Συντάγµατος ξηλώθηκε ἐν µιᾷ νυκτὶ καὶ καταχωνιάστηκε καὶ αὐτὸ σὲ κάποια ἀποθήκη. Πολιτικοὶ ταγοὶ ποὺ καταφρονοῦν τόσο χυδαία τὴν ἱστορία καὶ πολιτιστικὴ κληρονοµιὰ τοῦ τόπου, ὁδηγώντας βίαια ἕναν ὁλόκληρο πληθυσµὸ νὰ ἀκολουθοῦν τὰ καπρίτσια τους, πρέπει νὰ καταδικαστοῦν στὴν συνείδηση τοῦ λαοῦ καὶ ἀπὸ τὴν Ἱστορία. Πέρασαν τοσα χρόνια ἀπὸ τότε καὶ οἱ προτοµὲς ὄχι µόνο παραµένουν ἄφαντες σὲ ἀποθῆκες, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἐνηµερωθεῖ ὁ κ. Καλακαλλᾶς γιὰ ποὺ ἀκριβῶς βρίσκονται. Μάλιστα ὁ ἴδιος ἀνησυχεῖ εὐλόγως ὅτι µπορεῖ νὰ ἔχουν πάθει ζηµιὲς ἢ νὰ ἔχουν ὑποστεῖ φθορὲς ἀπὸ τὴν ὑγρασία (Ἐλεύθερη Ὥ- ρα, ) Μερικοὶ θὰ σχολιάσουν καὶ θὰ ποῦν σήµερα δὲν ἔχου-

8 µε νὰ φᾶµε, πεινᾶµε καὶ γιὰ τὰ ἀ- γάλµατα θὰ σκάσουµε. Ὅµως, εἶναι λόγω τῆς ἀδιαφορίας µας ποὺ πεινᾶµε καὶ ὑλικὰ καὶ πνευµατικά. ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ Τὴν ευτέρα, 5 Μαρτίου 2012, σὲ µιὰ σεµνὴ καὶ κατανυκτικὴ Τελετή, ἐτελέσθη ἡ Κατάθεσις Θεµελίου Λίθου τοῦ, ὑπὸ ἀνέγερσιν, Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Νεοφανῶν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητός µας, ὑπὸ τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου τῆς καθ ἡµάς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἁµαρουσίου κ Ὠρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ Μὲ µετάνοια καὶ Ταπείνωση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε Κυριακὴ Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ Ἑκτὸς τὸ µεσηµέρι κλειστὰ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Κάθε Παρασκευὴ ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισµῶν στὶς 5.00 µ.µ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 µ.µ. Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ καὶ , Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε (αρ. φυλλ. 53) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ εκέµ βριος 2013 Ἕνας ἄνθρωπος θέλησε νὰ τιµήση τοὺς φίλους του. Ἐτοίµασε τραπέζι. Φρόντιζε νὰ µὴ λείψει τίποτε. Ὅταν ἦταν ὅλα ἕτοιµα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ εἰδοποιήση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ. ἴδιο. Οἱ Ἅγιοι τὸ ἴδιο. Ἡ ἀξία µας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶναι µας καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἔχειν µας. Μπορεῖ

ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ. ἴδιο. Οἱ Ἅγιοι τὸ ἴδιο. Ἡ ἀξία µας ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶναι µας καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἔχειν µας. Μπορεῖ (αρ. φυλλ. 31) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ν οέµ βριος 2011 ΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 1 Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ὅ,τι ἔχει, ἀλλὰ ὅ,τι εἶναι. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ τί εἶναι, ἀλλὰ γιὰ τὸ τί ἔχει. Ἐνδιαφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ (αρ. φυλλ. 27) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἰ ο ύ λ ι ο ς 2 0 1 1 Η ΛΟΓΙΚΗ, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Λέει στὸν παραλυτικὸ ὁ Ἰησοῦς «Σήκω, πάρε τὸ κρεβάτι σου καὶ πήγαινε στὸ σπίτι σου» (Μάτθ. Θ, 1-8).

Διαβάστε περισσότερα

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ (αρ. φυλλ. 56) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2014 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους καὶ λέει «Ἀδελφοὶ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας» (Ἑβρ. 4,14). ηλαδή. Ἂς κρατοῦµε καλὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες

εἴδους νίκες ποὺ εἶναι πραγματικὰ μεγάλες καὶ σπουδαῖες (αρ. φυλλ. 69) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Ἰούνιος 2015 Ἐνίκησαν! Ποιοί. Ἂν ἀκούσουν τὴ λέξι αὐτὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἔχουν τρελλαθῆ μὲ τὴ μπάλα, ἡ σκέψι τους θὰ πάη σὲ καμμιὰ ποδοσφαιρικὴ συνάντησι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ!

ΜΙΛΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ... ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ! ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 16 (96), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 «ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ» Εἶναι νὰ ἀπορῇ κανεὶς μὲ τὶς κινήσεις τῶν «Τσάμηδων», ποὺ ζοῦν στὴν Ἀλβανία. Ἔχουν καταδικασθῆ ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀπὸ ἁρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Τεῦχος 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΧΕΙΡΑΨΙΑ Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση

Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος μεταδίδει τὴν χαρὰ τῶν Χριστουγέννων στὴν ἄλογη φύση ΤΕΥΧΟΣ 21 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρὶ; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ ΜΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ ΜΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη.

ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη. τος 104ον 4281 ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΜΕΓΑΛΗ µητέρα, ἡ Παναγία µητέρα ἐκοιµήθη. Τὸ πέρασµά της στὴ γῆ µας ἦταν µιὰ µοναδικὴ τιµὴ καὶ µιὰ ἀφάνταστη εὐλογία. Ἡ φυσιογνωµία της ἅπλωσε φῶς. Ἡ ἀγκαλιά της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Κ.Κ. Λάρισας 061603 ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιz - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 188 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - «ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΩΔ. 4470 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 92 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ 0,07 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, δίνουμε λίγους στίχους ἀπὸ τὴν Α πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΓΕΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Ε. ΘΕΡΙΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Η ΛΕΓΕΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Ε. ΘΕΡΙΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

H EK O H. EIXAN ΠΑΡΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Η Πρωτομαγιά δεν είναι κινητή γιορτή

H EK O H. EIXAN ΠΑΡΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Η Πρωτομαγιά δεν είναι κινητή γιορτή 1_elassona 4/23/13 10:25 PM Page I Η φωνή της Ελασσόνας το... παγκόσμιο διαδικτυακό... ραδιόφωνο όλων των Ελασσονιτών είναι τώρα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-radio. Eλασσόνα Kωδικός 4251 H EK O H THΣ

Διαβάστε περισσότερα

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη (+1988) επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Το παρόν κείμενο είναι το μεγαλύτερο μέρος μιας εργασίας του εν Χριστώ αδελφού Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

τον αιμοχαρή, αίφνης, αρχιεπίσκοπο σεραφείμ τίκα, με

τον αιμοχαρή, αίφνης, αρχιεπίσκοπο σεραφείμ τίκα, με ΑΓΩΝΑΣ 1 επικαιρα φεβρουαριοσ 2015 κ.κ. λάρισας Α Ὀχληρές καί δυσοίωνες ἐκκλησιαστικές καταγραφές «Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσὶν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, ὡς

Διαβάστε περισσότερα