Η ΑΝΟΧΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ. καὶ δηµιουργεῖτε στὰ παιδιά σας φοβερὴ διάσπαση; Κοινωνία, ποὺ καυχιέσαι γιὰ τὸν σύγχρονο δυτικὸ πολιτισµό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΝΟΧΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ. καὶ δηµιουργεῖτε στὰ παιδιά σας φοβερὴ διάσπαση; Κοινωνία, ποὺ καυχιέσαι γιὰ τὸν σύγχρονο δυτικὸ πολιτισµό"

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 35) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μάρτιος 2012 Η ΑΝΟΧΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ 1 Εἶναι λογικό, ὅταν κάποιος µας κάνει παράπονα, νὰ τὸν προσέξουµε. Ἂν µάλιστα, αὐτὸς πού µας κάνει τὰ παράπονα δὲν εἶναι ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, τότε πρέπει νὰ συγκεντρώσου- µε ὁλόκληρη τὴν προσοχή µας. Ὁ Χριστὸς στὸ Εὐαγγέλιο, παραπονιέται στὸν πατέρα τοῦ δαιµονισµένου παιδιοῦ, γιατί τόσο καιρὸ δὲν ἔτρεξε νὰ τοῦ φέρει τὸ παιδί του γιὰ νὰ τὸ κάνει καλά. Παραπονιέται στὴ γενιὰ τῶν ἀνθρώπων, γιατί ἄφησε τὸν ἑαυτό της νὰ παρασυρθεῖ στὴν ἀπιστία καὶ στὴ διαστροφή. Σήµερα, µετ ὰ ἀπὸ δυὸ χιλιάδες χρόνια, ποὺ ἔχει χυθεῖ τὸ αἷµα µαρτύρων καὶ ἔχει βιωθεῖ ἀπὸ τόσους ἁγίους ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, πόσο ἀδικαιολόγητοι εἴµαστε ἐµεῖς νὰ παραµένουµε στὴν ἀπιστία καὶ στὴ διαστροφή; Γι αὐτὸ φωνάζει καὶ πάλι παραπονούµενος ὁ Χριστός. Γονεῖς, γιατί δέ µου φέρνετε τὰ παιδιά σας, νὰ τὰ µετ αµορφώσω; ὲν ξέρετε, ὅτι ὁποιαδήποτε παιδαγωγική σας, ὁσοδήποτε ἔξυπνη κι ἂν εἶναι, χωρὶς τὴ χάρη µου δὲ µεταµορφώνει τὰ παιδιά σας; Γιατί φροντίζετε µόνο γιὰ τὴν ὑλικὴ διατροφή τους καὶ παραµελεῖτε, σχεδὸν τελείως, τὴν πνευµατική τους τροφή; Γιατί τὰ µαθαίνετε τόσες γλῶσσες, χωρὶς παράλληλα νὰ τὰ µαθαίνετε καὶ τὴ γλώσσα τῆς ἀγάπης; Θέλετε αὔριο νὰ σᾶς βρίζουν ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ καὶ στὰ γαλλικά, στ ἀγγλικὰ καὶ στὰ γερµανικά; Σύζυγοι, γιατί ζεῖτε µὲ κρυφὴ διάσταση καὶ δηµιουργεῖτε στὰ παιδιά σας φοβερὴ διάσπαση; Κοινωνία, ποὺ καυχιέσαι γιὰ τὸν σύγχρονο δυτικὸ πολιτισµό σου, γιατί κυβερνιέσαι µὲ τόση ἀδικία, ἀνισότητα καὶ διαφθορά; Ἄρχοντες, γιατί θυσιάζετε τὸ λαὸ γιὰ τὸ ἐ- γώ σας καὶ δὲ θυσιάζετε τὸ ἐγώ σας γιὰ τὸ λαό σας; Κι ἐσύ, λαὲ βασανισµένε καὶ κατάπροδοµένε, γιατί µένεις αἰχµάλωτος στὰ πάθη σου καὶ δὲν φωτίζεσαι ἀπὸ τὸ φῶς µου, γιὰ ν ἀνακαλύψεις τὸν ἀληθινὸ προορισµό σου; ὲν ξέρεις ὅτι γιὰ σένα ἦρθα πρῶτα ἐ- πάνω στὴ Γῆ; ὲν ξέρεις ὅτι διψάω τὴ λευτεριά σου. Καὶ τώρα, ἐλᾶτε ἐδῶ ἐσεῖς µαθητές µου, ὅλων τῶν αἰώνων. Γιατί δὲν χρησιµοποιεῖτε (συνέχεια στην 7 η σελίδα)

2 Η «ΚΗ ΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΕΙΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ Ὅπως ἀναφέρεται εἰς τὴν ἐφηµερίδα Ἑστία ( ) «Ἡ κηδεία τῆς Ἑλλάδος» ἀπετέλεσε τὸ κεντρικὸ θέµα καρναβαλιοῦ στὴν κωµόπολη Βεβτσάνι τῶν Σκοπῖων στὸ πλαίσιο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, κατὰ τὴ διάρκεια καρναβαλικῆς παρελάσεως. Παρουσιάστηκε ἕνα φέρετρο, τυλιγµένο µὲ τὴν σηµαία τῆς Ἑλλάδος καὶ µὲ ἕνα κηδειόχαρτο, στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται µεταξὺ ἄλλων «Καλὰ νέα. Ἀπρόσµενα, µετὰ ἀπὸ µακροχρόνια ἐνόχληση, µᾶς ἄ- φησε ὁ ἀγαπητός µας γείτονας, πρώην τουρικὴ ἐπαρχία στὴν ἡλικία τῶν 181 χρόνων. Ἡ κηδεία θὰ τελεσθῆ στὸ κέντρο τοῦ Βέβτσανι στὶς 13 καὶ 14 Ἰανουαρίου. Οἱ πενθοῦντες: Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις, Η.Π.Α., Ρωσία, Σερβία». Μάλιστα οἱ συµµετέχοντες στὴν παράσταση ἔκαψαν τὴν ἑλληνικὴ σηµαία µὲ τὴν ὁποία ἦταν τυλιγµένο τὸ φέρετρο. Καὶ ὅλα αὐτὰ ἔγιναν παρουσία ὑπουργῶν τοῦ µεγαλύτερου κόµµατος τῆς ἀ- ντιπολιτεύσεως καὶ πολλῶν πρέσβεων εὐρωπαϊκῶν καὶ ἄλλων χωρῶν». Ἐµεῖς ὅµως διατὶ τοὺς ἀνεχώ- µεθα; Οὐδεµία διαµαρτυρία ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς ηµοκρατίας καὶ ἀπὸ τοὺς λαλίστατους πολιτικούς. Ἀλλὰ δὲν εἴχαµε καὶ οὐδεµία διαµαρτυρία ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες πολίτες. ΠΟΣΟ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Η ΦΘΟΡΑ 2 Ἔχει καταντήσει συνήθεια πλέον πρὸ µεγάλων ἑορτῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νὰ σκηνοθετεῖται ἓν σκάνδαλον θρησκευτικὸν πρὸς διατάρραξιν τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἠρεµίας τῶν χριστιανῶν. Πότε µὲ τὸν Καζαντζάκην, πότε µὲ τὴν Ἁγίαν Μαρίαν τὴν Μαγδαληνή, πότε µὲ τὸν Νταβίντσι καὶ πότε µὲ ἄλλο, κάτι θὰ παρουσιάση τὸ βρωµερὸ καὶ σάπιο µυαλό τους, διὰ νὰ διαταράξη τὴν γαλήνην τῶν χριστιανῶν. Ἄνθρωποι ἄθεοι καὶ ἄπιστοι, ἐνοχλοῦνται ἀπ τὴν πίστη καὶ τὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν καὶ θέλουν νὰ τὴ διαταράξουν. Ἔχουν τὴν κοσµικὴ δύναµιν νὰ ἀναζητοῦν καὶ νὰ ἀνευρίσκουν συµµάχους καὶ µέσα εἰς τοὺς χώρους τοῦ πλούτου, τῆς τέχνης, τῆς φιλοσοφίας, τῆς πολιτικῆς. Ταῦτα δυστυχῶς συµβαίνουν εἰς µίαν χώραν λεγοµένην χριστιανικήν, µὲ κατοίκους σχεδὸν ὅλους βαπτισµένους εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Χριστοῦ, ἀναµένοντες σωτηρίαν. Εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανεὶς µὲ τὰ παράλογα τῶν ἀνθρώπων. Πόσον προχώρησεν ἡ φθορά ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΡΑΒΙΝΟ Τὰ νέα προγράµµατα σπουδῶν γιὰ τὰ θρησκευτικὰ σὲ ηµοτικὸ καὶ Γυµνάσιο ποὺ ἤδη ἐφαρµόζονται πιλοτικὰ καὶ σχεδιάζεται ἡ συνολικὴ ἐφαρµογή τους ἀπὸ τὴν ἑπόµενη χρονιὰ ἀλλάζουν ριζικὰ τὸ χαρακτήρα τοῦ µαθήµατος. Οὐσιαστικὰ τὸ χριστιανικὸ µάθηµα τῶν θρησκευτικῶν µετατρέπεται σὲ ἕνα µάθηµα θρησκειολογικὸ ἱστορικό. Οἱ θεολόγοι ποὺ σχεδίασαν τὰ προγράµµατα αὐτὰ φρόντισαν ὥστε ἕ- νας µαθητὴς ποὺ τελειώνει τὸ Γυ- µνάσιο νὰ ἔχει βαθειὰ γνώση τῶν ξένων θρησκευµάτων καὶ κυρίως τοῦ Ἰουδαϊσµοῦ. Πῶς ἀλλιῶς µπορεῖ νὰ ἐξηγήσει κανεὶς τὸ γεγονὸς ὅτι στὰ προγράµµατα αὐτὰ προτείνεται γιὰ τοὺς µαθητὲς σὲ τρεῖς τάξεις τῆς ὑποχρεωτικῆς ἐκπαίδευσης ἡ ἐπίσκεψη σὲ Συναγωγή. Ἤδη γιὰ τοὺς µικροὺς µαθητὲς τῆς Γ Τάξης ηµοτικοῦ τὸ πρόγραµµα σπουδῶν προβλέπει τὴν «ἐπίσκεψη σὲ ναό, συναγωγὴ ἢ τέµενος». Ἀλλὰ καὶ

3 στὴν ΣΤ Τάξη τοῦ ηµοτικοῦ πάλι ὁ µαθητὴς θὰ πραγµατοποιήσει «Ἐπίσκεψη σὲ Συναγωγὴ καὶ συνοµιλία µὲ ραβίνο». Τέλος, τὴν ἀµέσως ἑπόµενη σχολικὴ χρονιά, µόλις πάει Γυµνάσιο, στὴν Α Τάξη καὶ στὰ πλαίσια τοῦ µαθήµατος τῶν θρησκευτικῶν θὰ κάνει µιὰ «Ἐπίσκεψη σὲ Συναγωγή. Συζήτηση µὲ τὸν ραβίνο». Ἂν τυχὸν µετὰ ἀπὸ τόσες ἐ- πισκέψεις σὲ Συναγωγὴ δὲν ἔχει µάθει καλὰ τὸ «ναό» τῶν Ἑβραίων τότε, στὴν ἴδια τάξη, τὴν Α Γυµνασίου, σὲ ἑπόµενη διδακτικὴ ὥρα θὰ ἐξετάσει τὸ θέµα «Μπαίνοντας σὲ µιὰ συναγωγή, σὲ ἕνα τζαµί». Βεβαίως ὅλα τὰ παραπάνω δὲν ἐνοχλοῦν καθόλου τοὺς ἐγχώριους προοδευτικάριους, ποὺ ἔχουν λυσσάξει µὲ τὴν Ἐκκλησία. Ἂς πηγαίνουν τὰ Ἑλληνόπουλα ὁπουδήποτε ἐκτὸς ἀ- πὸ τοὺς ναούς. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβληµά τους. Καὶ ρωτᾶµε τοὺς προοδευτικάριους καὶ τὸ ἁµαρτωλὸ καὶ ὕποπτο γιὰ τὸ ρόλο τοῦ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀµαθείας Στὶς ἰσλαµικὲς χῶρες σέρνουν σὲ ναοὺς χριστιανικοὺς τὰ µουσουλµανόπαιδα. Ἢ µηπως στὸ Ἰσραὴλ συµβαίνει κάτι ἀ- ντίστοιχο; (Στόχος, ) ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ 3 Ἡ Ἑλλάδα µὲ τοὺς πολιτικούς της καταστρέφεται οἰκονοµικᾶ, ἀλλὰ καὶ πολιτιστικά, γιατί οἱ πολιτικοί µας ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν πολιτιστική µας κληρονοµιά, τὴν ἱστορία καὶ τὶς παραδόσεις µας. Πῶς λοιπὸν νὰ µὴν ἐπωφελοῦνται χῶρες σὰν τὰ Σκόπια, γιὰ νὰ κλέψουν τὴν ἱστορία µας, ἀφοῦ οἱ πολιτικοί µας τὴν περιφρονοῦν. Ὁ καθηγητὴς τοῦ Πολυτεχνείου, σπουδαῖος γλύπτης κ. Γεώργιος Καλακαλλᾶς φιλοτέχνησε τὶς 6 προτοµὲς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων στὴν Ἀθήνα τὸν Αὔγουστο τοῦ 2002 ἐπὶ ηµαρχίας Ἀβραµόπουλου. Οἱ προτοµὲς αὐτὲς εἶχαν τοποθετηθεῖ στὴν πλατεία Κοτζιὰ ἀπέναντι ἀπὸ τὸ ηµοτικὸ Μέγαρο τοῦ ή- µου Ἀθηναίων. Ἡ κ. Μπακογιάννη ὡς ήµαρχος τὸ 2004, µὲ πρόσχηµα (συνέχεια στὴν 7η σελίδα) ΝΤΡΟΠΗ «Ἡ πολιτιστικὴ κληρονοµιὰ τῆς Θεσσαλονίκης προέρχεται ἀπὸ τὴν ὀθωµανικὴ αὐτοκρατορία». Τάδε ἔ- φη αἱρετὸς πολιτικὸς ἀνήρ. Ἔ, ὄχι καὶ τόση δουλικότητα. Ἡ νύµφη τοῦ θερµαϊκοῦ, ἡ συµβασιλεύουσα, ἡ πόλη τοῦ Ἁγίου ηµητρίου µαγαρίστηκε γιὰ 482 χρόνια ἀπὸ τοὺς «φίλους» µας ὀθωµανούς, οἱ ὁποῖοι µετέτρεψαν τὶς ἐκκλησίες σὲ τζαµιά, ἔκαψαν, ἔσφαξαν, διέπραξαν ἀποτρόπαια ἐγκλήµατα καὶ ἐπέδειξαν κτηνώδη συµπεριφορά. Ἡ Βυζαντινὴ Θεσσαλονίκη «κληρονοµιὰ τῶν µογγόλων». Τί κρίµα. Ὁ ἐκφραστής, µάλιστα, αὐτῆς τῆς ἀπόψεως ἑτοι- µάζεται νὰ τοποθετήση στὴν πλατεία Ἀριστοτέλους, ἄγαλµα τοῦ αἱ- µοσταγοῦς Μουσταφᾶ Κεµάλ, ὥστε νὰ αὐξηθοῦν, κατὰ τὴ δήλωσή του, οἱ τουρίστες ἀπὸ τὴν γείτονα χώρα. Θὰ τρίζουν, ἀσφαλῶς, τὰ κόκκαλα τοῦ Ἀριστοτέλους, τοῦ µεγάλου διδασκάλου τῶν Ἑλλήνων, στὸν ὁ- ποῖον ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, τὸ παλικάρι τῆς Μακεδονίας, χρωστοῦσε τὸ «εὖ ζῆν», ὅταν στὴν πλατεία ποὺ φέρει τὸ ὄνοµά του, στὴν ἱστορικὴ πλατεία Ἀριστοτέλους τοποθετηθῆ τὸ ἄγαλµα τοῦ εἰδεχθοῦς σφαγέως τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἕλληνες, Μακεδόνες, Θεσσαλονικεῖς, γρηγορεῖτε. Ἀδελφοὶ Ἕλληνες Μακεδόνες, οἱ καιροὶ εἶναι πονηροί. Ἡ ἀδιαφορία καὶ ἡ ὑπνηλία ἀποτελοῦν φαινόµενα διαλυτικά.

4 ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 4 Στὴ δεκαετία γύρω στὸ 1980, σὲ µιὰ Μαιευτικὴ Κλινικὴ µεταβαίνει µιὰ νεαρὰ κυρία. 27 περίπου ἐτῶν, καὶ συναντᾶ τὸν ιευθυντὴ τῆς κλινικῆς ποὺ ἦταν γνωστὸς Γυναικολόγος, καὶ τοῦ ζητᾶ νὰ κάµη τὴ γνωστὴ ἐπέµβαση τῆς ἐκτρώσεως ἔναντι µεγάλης ἀµοιβῆς, ἀφοῦ ἡ ἄµβλωσις ἦταν τότε ἀπηγορευµένη ἀπὸ τὸ νό- µο. Ὁ γιατρὸς µαιευτήρας, ποὺ ἦταν ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, καὶ µὲ συµµετοχὴ στὰ Μυστήρια, ἀρνήθηκε καὶ τῆς εἶπε: Κυρία µου, ἡ κλινική µου εἶναι φωλιὰ ζωῆς καὶ δὲν θὰ τὴν κάνω σήµερα «σφαγεῖον». Μά, εἶναι δικαίωµά µου, ἐγὼ τὸ ὁ- ρίζω καὶ θὰ τὸ ὁρίζω Ἄλλωστε, σεῖς θὰ πληρωθεῖτε καλά. Μοῦ φτάνει τὸ ἕνα παιδί, ἄλλο δὲν χρειάζο- µαι. ὲν γίνοµαι συνένοχος στὴν ἁµαρτία σας. Μοῦ τὸ ἀπαγορεύει ὁ ὅρκος ποὺ ἔδωσα σὰν γιατρὸς καὶ ἡ συνείδησίς µου. Ἀνταπάντησε ὁ εὐλογηµένος αὐτὸς Γυναικολόγος. Καὶ ἡ εὐκατάστατη κυρία ἔφυγε νευριασµένη, γιὰ νὰ βρῆ ἄλλο γιατρὸ γιὰ τὴν ἄµβλωσι. Ἀπὸ τότε πέρασαν δυὸ χρόνια. Ἕνα πρωινὸ δέχθηκε στὸ ἰατρεῖο του ὁ γιατρὸς τὴν ἐπίσκεψη µιᾶς µαυροφορεµένης γυναίκας. Τοῦ γιατροῦ τοῦ φάνηκε γνωστὴ καὶ πρὶν µιλήσει ἡ γυναίκα, τὴν θυµήθηκε. Μαζί της ἦταν καὶ ὁ σύζυγός της, γνωστὸς µεγαλοεπιχειρη- µατίας. Γιατρέ, µὲ θυµάσθε; εἶπε ἀργὰ καὶ µὲ πόνο ἡ κυρία. Ναί, σᾶς θυµᾶµαι. Ἀλλά, γιατί φορᾶτε µαῦρα καὶ εἶσθε τόσο καταβεβλη- µένη; - Γιατρέ, µὲ τιµώρησε ὁ Θεός! Μετὰ τὴν ἔκτρωσι, ποὺ τὴν ἔκανα σὲ ἄλλη κλινική, ὕστερα ἀπὸ ἕνα δίµηνο ἔχασα τὸ µονάκριβο παιδί µου, τριῶν ἐτῶν, ἀπὸ καλπάζουσα λευχαιµία. Μέχρι τὴν Ἀµερικὴ πήγαµε, χωρὶς κανένα ἀποτέλεσµα Ἀργότερα εἶδα καὶ τὰ χειρότερα. Λόγω τῆς ἐκτρώσεως ὑπέστη ζηµιὰ ἡ µήτρα µου καὶ τώρα δὲν µπορῶ νὰ κάνω παιδί, γι αὐτὸ καὶ ἦρθα σὲ σᾶς, γιὰ νὰ µὲ βοηθήσετε. Ἔσκυψε τὸ κεφάλι της καὶ ἄρχισε νὰ κλαίη. Μὴν κλαῖτε, κυρία µου. Θὰ προσπαθήσω ὡς γιατρὸς νὰ σᾶς βοηθήσω. Ἐπιθυµῶ ὅµως νὰ κάνετε κάτι, ποὺ εἶναι σοβαρὸ καὶ ποὺ θὰ βοηθήσει ἀποτελεσµατικὰ στὴ ψυχοσω- µατική σας θεραπεία. Ὅ,τι θέλετε γιατρέ. Θὰ πᾶτε σ ἕναν Πνευµατικὸ - Ἐξοµολόγο καὶ θὰ πάρετε «ἄφεσιν ἁµαρτιῶν» καὶ θὰ τηρήσετε τὸν κανόνα ποὺ θὰ σᾶς βάλη. Καὶ µετὰ τὴν ἐξοµολόγηση, τὴν ἄλλη µέρα, θὰ κάµετε αὐτὲς τὶς ἰατρικὲς ἐξετάσεις. Ἔφυγαν, καὶ τὴν ἄλλη µέρα τὸ ἀπόγευµα πῆγαν στὸ Πνευµατικό. Καὶ ἰδού, µεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ κανόνας ποὺ τοὺς ἔβαλε. Πρώτον: Μὲ τὴν κληρονοµιὰ ποὺ θὰ ἔδιδαν στὸ τρίχρονο ἀγοράκι ποὺ ἔχασαν, θὰ ἔκτιζαν µιὰ νέα πτέρυγα σ ἕνα νοσοκοµεῖο, ὅποιο αὐτοὶ θὰ διάλεγαν. εύτερον: Θὰ ἔκαναν ὅσα παιδιὰ θὰ τοὺς χάριζε ὁ Θεός, χωρὶς ἀναστολὲς καὶ δισταγµούς. όξα τῷ Θεῷ λεφτὰ εἶχαν. Τρίτον: Θὰ ἐκκλησιάζονται, θὰ προσεύχονται, θὰ µελετοῦν τὴν Ἁγία Γραφή. Θὰ συµµετέχουν στὴν Θεία Κοινωνία (µετὰ τὸν κανόνα) καὶ θὰ κάνουν αὔξηση τῶν ἀποδοχῶν τῶν ἐργαζοµένων στὶς ἐπιχειρήσεις τους. Καὶ ὄντως ἐτήρησαν τὶς ὑποδείξεις τοῦ Πνευ- µατικοῦ κατὰ γράµµα. Καὶ ὕστερα ἀπὸ πέντε µῆνες ἔµεινε ἔγκυος ἡ κυρία καὶ ἐγέννησε ἕνα ἀγοράκι ποὺ πῆρε τὸ ὄνοµα τοῦ πρώτου παιδιοῦ. Ἀκολούθησαν ἄλλα τέσσερα, δηλαδὴ σύνολο πέντε παιδιά. Τρία

5 ἀγόρια καὶ δυὸ κορίτσια. Καὶ ἀπὸ τότε αὐτὴ ἡ κυρία κλαίει συνεχῶς κλαίει ὅµως ἀπὸ ΕΥΤΥΧΙΑ. Πιστεύω, πὼς ὅλοι µας πήραµε τὸ διπλὸ µάθηµά µας. Ἀφ ἑνὸς τί µεγάλο ἔγκληµα εἶναι ἡ ἔκτρωσις καὶ ἀφ ἑτέρου τί εὐλογίες γεννᾶ ἡ ἐλεηµοσύνη σὲ συνδυασµὸ µὲ τὴν συµµετοχὴ στὰ πανάγια σωστικὰ Μυστήρια καὶ τὴν ἀπόλυτη ὑπακοή µας στὸ Θέληµα τοῦ Θεοῦ. «ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΕ ΛΙΓΑΚΙ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΘΥΜΩΜΕΝΟ» ιαποτισµένος αὐτὸς ὁ ὑπέροχος ἑλληνικὸς λαὸς ἀπὸ τὶς ὑψηλὲς ἰδέες, ἐµποτισµένος ἀπὸ τὰ νάµατα τοῦ Εὐαγγελίου δίνει ἄριστα µηνύµατα ζωῆς. Καὶ περικλείει ὅλη τὴν ὀµορφάδα τῆς ψυχῆς του σὲ µιὰ φράση. Ἡ κάθε µιὰ ἀπὸ τὶς παροιµίες τοῦ λαοῦ µας εἶναι σταλαγµατιὰ τῆς σοφίας του. Ὑπέροχοι κανόνες διαπροσωπικῶν σχέσεων. Ὅπως «παραµέρισε λιγάκι, ὅταν βλέπεις θυ- µωµένο» ἕνα βῆµα πίσω Εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος νὰ ἀντιµετωπίσεις τὸν θυµὸ τοῦ ἄλλου. Κάνε δίπλα. Ἄφησε τὸν νὰ περάσει. Τὸ ἀ- ναµµένο σπίρτο ἂν δὲν βρὴ µπροστά του τίποτε, θὰ σβήση. Ἂν ὅµως, σταθοῦµε ἀπέναντί του, νὰ ἀναµετρηθοῦµε, θὰ ἔχουµε καταστροφές. Ὁ θυµωµένος καταργεῖ τὴν λογική. Γι αὐτὸ σὲ τέτοιες στιγµές, δὲν ἀξίζει νὰ ἀνταπαντήσης, νὰ σταθῆς ἀπέναντι καὶ νὰ ὑπερασπισθῆς τὴν ἀλήθεια, τὸ δίκαιο, τὰ δικαιώµατα. Τὰ λόγια θὰ εἶναι χαµένα. Σ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, νὰ παραµερίζης εἶναι σύνεσι. Νὰ κάνης βήµατα πρὸς τὰ πίσω, εἶναι σοφία. Νὰ σιωπᾶς εἶναι ἀνδρεία. Ὅταν κάποιος χάνη τὸν ἔλεγχό του, ὅπως γίνεται µὲ τὸν θυµωµένο, εἶναι µωρία ν ἀνοίξης ἢ νὰ συνεχίζεις συζήτηση µαζί του. 5 ὲν θὰ ὁδηγήση πουθενά, ἢ µᾶλλον, µπορεῖ νὰ ὁδηγήση σὲ ὀδύνη, µπορεῖ σὲ τορπιλισµὸ σχέσεων ἀγάπης. Μπορεῖ νὰ εἰπωθοῦν λόγια ἑκατέρωθεν, ποὺ µόνον πληγὲς θὰ προκαλοῦν. Λοιπόν, νὰ παραµερίζης λιγάκι, ὅταν βλέπεις θυµωµένο. Ἔτσι διασφαλίζεις τὴ γαλήνη σου, θωρακίζεις τὴν ἀξιοπρέπειά σου, προστατεύεις τὸ ἦθος σου, διατηρεῖς τὶς ἀρχές σου. Εὐχαριστεῖς τὸ Θεὸ γιὰ τὴν αὐτοκυριαρχία, γιατί µὲ τὴ δική Του Χάρι κρατᾶς τὸ φρένο τοῦ θυ- µοῦ. Ὁ θυµὸς γελοιοποιεῖ. Καὶ σίγουρα βοηθᾶς καὶ τὸν ἄλλο, γρήγορα νὰ ξεθυµάνη, νὰ ἔλθη σὲ συναίσθηση, νὰ βρῆ τὶς ἰσορροπίες του. Ἐξ ἄλλου, φωτιὰ ποὺ δὲν τροφοδοτεῖται, σβήνει. Ἔτσι λοιπόν, ἡ σοφία τοῦ λαοῦ µας γίνεται ὁδηγητικὸ φῶς. Σὰν µαθαίνη τὴν τέχνη τῆς ζω- ῆς, πὼς ὁ θυµὸς δὲν λύνει προβλή- µατα, ἀπεναντίας δηµιουργεῖ πολλά, πὼς µὲ µιὰ σταγόνα µέλι πιάνεις περισσότερες µέλισσες ἀπὸ δέκα κιλὰ ξύδι. Ἡ σοφία τοῦ λαοῦ µας δίνει σήµατα πορείας ποὺ διασφαλίζουν τὴν συνοδοιπορία µας, νὰ εἶναι ἤρεµη, γαλήνια, ξένοιαστη, µεσα σ ἕνα κλίµα κατανοήσεως, συγνώµης, ἀγάπης. Ἡ σοφία τοὺς εἶναι τὸ µυστικό µας γιὰ µιὰ ὄµορφη καὶ εὐλογηµένη ζωή. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑ Α Μὲ ἔκπληξι διεπίστωσα πὼς µιὰ καινούρια οἰκιακὴ συσκευὴ εἶναι ἔξυπνη. Καταλαβαίνει τί πρέπει νὰ κάνει καὶ πότε! Ἔψαξα µὲ περιέργεια νὰ βρῶ τὴν χώρα κατασκευῆς. Ἦ- ταν σίγουρα ἡ Ἰαπωνία, ἀλλὰ εἶχα ἕναν µικρὸ ἐνδοιασµὸ µήπως τελικὰ χώρα προελεύσεώς της ἦταν οἱ Ἡ- νωµένες Πολιτεῖες τῆς Ἀµερικῆς. Ἡ ἔκπληξίς µου µετατράπηκε σὲ συγκίνηση, ὅταν διάβασα πὼς ἡ συ-

6 6 σκευὴ εἶναι ἐφεύρεσις καὶ κατάσκευὴ ἑλληνική! Ἔνοιωσα περηφάνεια γιὰ τόσους Ἕλληνες πού µας κάνουν γιὰ τόσα θέµατα περήφανους, ἀκόµα καὶ γιὰ τὶς ἠλεκτρικὲς συσκευές. Κι ὕστερα µὲ κατέκλυσαν ἄλλες σκέψεις. Πῶς γίνεται οἱ Ἕλληνες νὰ διαπρέπουν κι ἡ Ἑλλάδα νὰ παρακµάζη; Οἱ Ἕλληνες νὰ προχωροῦν µπροστὰ καὶ ἡ Ἑλλάδα νὰ µένει στάσιµη; Οἱ Ἕλληνες νὰ προκαλοῦν διεθνῶς τὸν θαυµασµὸ καὶ ἡ Ἑλλάδα τὴ δυσµένεια; Ποιὸς φταίει; Φταῖνε οἱ Ἕλληνες ποῦ δὲν χαρίζουν τὴν «δόξα» τους στὴν Πατρίδα; Φταίει ἡ Πατρίδα ποῦ δὲν ἀναγνωρίζει τὴν προσφορά τους; Μοιάζουµε νὰ ἔχουµε ἔµπειρους στρατιῶτες καὶ νὰ µὴν κερδίζουµε τὴν µάχη, νὰ ἔχουµε ταλαντούχους µουσικοὺς καὶ νὰ µὴν καταφέρνουµε στὴν συναυλία, νὰ ἔ- χουµε ἱκανοὺς ἀθλητὲς καὶ νὰ χάνουµε στὸν ἀγώνα. Τί κρίµα! Κι ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸ σύγχρονο παιδο- µάζωµα, τὸ κυνήγι ταλέντων ἀπὸ τὶς ἰσχυρὲς χῶρες ποὺ ἁρπάζουν µέσα ἀπὸ τὴν ἀγκαλιὰ τῆς µάνας Πατρίδος τοὺς Ἕλληνες ἔφηβους, νικητὲς παγκοσµίων διαγωνισµῶν. Γιὰ ὅλα αὐτὰ σίγουρα δὲν φταῖνε οἱ πρωταθλητές, οἱ ἐφευρέτες, οἱ ἐπιστήµονες. Λείπει αὐτὸς ποὺ θὰ συντονίσει καὶ θὰ ἀξιοποιήση τὶς διασκορπισµένες ἱκανότητες. Λείπει αὐτὸς ποὺ θὰ ἀναζητήση καὶ θὰ προωθήση τοὺς ἱκανούς, θὰ ἀναδείξη τὰ ἐπιτεύγµατα, θὰ διαχειριστῆ τὶς ἐπιτυχίες. Ποιὸς φταίει γιὰ ὅλα αὐτά; Ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες καὶ ὁ καθ ἕνας ἀπὸ ἐµᾶς. ιότι ἀναδεικνύουµε ἀνάξιους πολιτικοὺς διὰ νὰ εἶναι καπετάνιοι στὸ πλοῖο, στρατηγοὶ στὴν µάχη, µαέστροι στὴ συναυλία. Ἡ λαϊκὴ παροιµία ἀναφέρει «ἀναλόγως τὸ χωριό, ὁ δάσκαλος, ὁ ἀστυφύλακας, ὁ παπάς, ὁ βουλευτής». Καλὸ τὸ χωριό, καλοὶ οἱ ἄρχοντες. Κακὸ τὸ χωριό, κακοὶ οἱ ἄρχοντες. ΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ Σὲ παλαιότερες ἐποχὲς δὲν ὑπῆρχε Ὀρθόδοξο σπίτι ποὺ νὰ µὴν εἶχε τουλάχιστον µ ιὰ γωνιὰ µὲ τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ µπροστὰ τοὺς τὸ καντήλι ἀναµµένο διαρκῶς. Σήµερα, δυστυχῶς, ἄλλα πράγµατα προέχουν ὡς ἀπαραίτητα µέσα στὸ σπίτι. Ὅµως, τὸ ἄναµµα τοῦ καντηλιοῦ δὲν εἶναι ἁπλῶς γιὰ τὸ καλό. Τὸ καντήλι ἔχει ἕνα βαθὺ χριστιανικὸ συµβολισµὸ καὶ µιὰ διαρκῆ ὑπόµνηση τοῦ φωτὸς τοῦ Χριστοῦ, ποὺ φωτίζει κάθε ἄνθρωπο «ἐρχόµενον εἰς τὸν κόσµον». Τὸ λάδι ποὺ καίει στὰ καντήλια µας, µᾶς θυµίζει τὸ ἄπειρο ἔλεος τοῦ ἁγίου Θεοῦ µας. Ὅταν ὁ Νῶε µετὰ τὸν «κατακλυσµό», κι ἐνῶ βρισκόταν ἀκόµη µέσα στὴν κιβωτό, ἄφησε νὰ πετάξει ἕνα περιστέρι, αὐτὸ γύρισε πίσω κρατώντας στὸ ράµφος του ἕνα κλαδὶ ἐλιᾶς. Καὶ ὅταν ὁ Κύριος προσευχόταν πότιζε µὲ τὰ δάκρυά Του τὸ ἴδιο δέντρο, τὴν ἐλιά, στὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. Ἂς µὴν ἀντικαταστήσουµε τὸ κανδήλι µὲ τεχνικὰ µέσα ποὺ δὲν ἔχουν κανένα συµβολισµὸ καὶ νόηµα καὶ ποὺ δῆθεν µας βγάζουν ἀπὸ τὸν «κόπο» καὶ τὸν «χρόνο» τῆς µικρῆς µας αὐτῆς θυσίας πρὸς τὸν Κύριο καὶ τοὺς Ἁγίους Του. Σὲ µιὰ γωνιὰ τοῦ σπιτιοῦ µας, ἂς καίει καὶ σήµερα τὸ καντήλι µας. Αὐτὸ ποὺ θὰ θυµίζει καὶ θὰ φανερώνει τὴν ὁλόψυχη εὐγνωµοσύνη καὶ τὴν ὁλοκάρδια ἀγάπη µας πρὸς

7 P σελίδα) P σελίδα) τὸν Θεό. Στὴ γωνιὰ ὅπου καὶ τὸ εἰκονοστάσι µας, ὅπου καὶ ὁ ἥσυχος τόπος τῆς προσευχῆς µας. Η ΑΝΟΧΗ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ η (συνέχεια ἀπὸ τὴν 1P σωστὰ τὰ δυνατὰ ὅπλα ποῦ σας ἔχω δώσει, τῆς πίστης, τῆς ἀγάπης, τῆς ταπείνωσης, τῆς ἀλήθειας, γιὰ νὰ ἐξουδετερώσετε τὰ κάστρα τοῦ σατανᾶ; ὲν ξέρετε, ὅτι ἕνας ἀληθινὸς ἅγιος µπορεῖ νὰ µεταµορφώσει ἕναν ὁλόκληρο κόσµο; Γιατί, λοιπόν, µένετε ἄπρακτοι; Γιατί; Ἕως πότε ἀνέξωµαι ὑµῶν;». Ὡς πότε θὰ σᾶς ἀνέχοµαι; Προσέξτε, γιατί ἡ ἀνοχή µου ἔχει ὅρια. ὲν ὑπάρχει χειρότερο πράγµα γιὰ σᾶς, ἀπὸ τὸ νὰ ἐξαντληθοῦν τὰ ὅρια τῆς ἀνοχῆς µου. Τότε σηµαίνει πὼς εἶναι τόση ἡ διαστροφή σας, ὥστε νὰ µὴν ὑπάρχει κανένα σηµεῖο ἐπαφῆς σας µὲ τὴν ἀλήθεια. Ἀλίµονο. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ η (Συνέχεια ἀπὸ τὴν 3P 7 τῶν Ὀλυµπιακῶν Ἀγώνων τῆς Ἀ- θήνας ξήλωσε τὶς προτοµές, προκει- µένου νὰ τοποθετήσει στὴ θέση τοὺς διάφορα κιόσκια, περίπτερα, ποὺ χρησίµευαν στὴν διεξαγωγὴ τῶν Ὀ- λυµπιακῶν Ἀγώνων. Μετὰ τὸ πέρας ὅµως τῶν ἀγώνων ἔπρεπε ὅπως εἶχε ὑποσχεθεῖ νὰ ἐπαναφέρει τὶς προτοµὲς στὴν θέση τους. Ἀπὸ τότε πέρασαν 7 καὶ πλέον χρόνια καὶ ὁ Γλύπτης Γεώργιος Καλακαλλᾶς ψάχνει µάταια νὰ βρεῖ ποὺ βρίσκονται καταχωνιασµένα ἢ πεταµένα τὰ δη- µιουργήµατά του. Ἡ κ. Μπακογιάννη καὶ οἱ διάδοχοί της δὲν ἀπαντοῦν. Σήµερα, ἡ πολυπολιτιστικὴ Ἀθήνα, µπορεῖ νὰ ἐξαφάνισε τὶς προτοµὲς τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων φιλοσόφων, ἀλλὰ βρίθει ἀπὸ λαθροµετανάστες, ἐξαθλιωµένους καὶ ναρκοµανεῖς ποὺ ἔχουν µετατρέψει σὲ γκέτο τὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας. Ἄλλοι κλέβουν τὰ δικά µας ἀ- γάλµατα ὅπως ὁ περιβόητος Ἔλγιν γιὰ νὰ τὰ ἐκθέσουν στὰ µουσεῖα τους, κι ἐµεῖς ἐδῶ, ἂν καὶ ἔχουµε τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες φιλοσόφους νὰ κοσµοῦν τὴν πλατεία Κοτζιά, τοὺς ἐξαφανίζουµε. Ὁ κ. Νικήτας Κακλαµάνης, ὁ τέως δήµαρχος, ὄχι µόνον δὲν ἐπανέφερε στὴν θέση τοὺς τὶς προτοµές, ἀλλὰ ἂν καὶ εἶχε ὑποσχεθεῖ ὅτι θὰ τοποθετοῦσε τὸν ἀνδριάντα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἔξω ἀπὸ τὸ πολεµικὸ Μουσεῖο δὲν ἔκανε ἀπολύτως τίποτε οὔτε γι αὐτό. Ὁ δὲ κ. Καµίνης, σηµερινὸς δήµαρχος τῆς Ἀθήνας, περισσότερο ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ µουσουλµανικὸ τέµενος στὴν πρωτεύουσα καὶ τοὺς λαθροµετανάστες, παρὰ γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῶν ἐνταφιασθέντων ἀρχαίων φιλοσόφων. Τὸ ἄγαλµα τοῦ Θησέα, τὸ ὁποῖο ἀρχικὰ εἶχε τοποθετηθεῖ στὴν πλατεία Συντάγµατος ξηλώθηκε ἐν µιᾷ νυκτὶ καὶ καταχωνιάστηκε καὶ αὐτὸ σὲ κάποια ἀποθήκη. Πολιτικοὶ ταγοὶ ποὺ καταφρονοῦν τόσο χυδαία τὴν ἱστορία καὶ πολιτιστικὴ κληρονοµιὰ τοῦ τόπου, ὁδηγώντας βίαια ἕναν ὁλόκληρο πληθυσµὸ νὰ ἀκολουθοῦν τὰ καπρίτσια τους, πρέπει νὰ καταδικαστοῦν στὴν συνείδηση τοῦ λαοῦ καὶ ἀπὸ τὴν Ἱστορία. Πέρασαν τοσα χρόνια ἀπὸ τότε καὶ οἱ προτοµὲς ὄχι µόνο παραµένουν ἄφαντες σὲ ἀποθῆκες, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἐνηµερωθεῖ ὁ κ. Καλακαλλᾶς γιὰ ποὺ ἀκριβῶς βρίσκονται. Μάλιστα ὁ ἴδιος ἀνησυχεῖ εὐλόγως ὅτι µπορεῖ νὰ ἔχουν πάθει ζηµιὲς ἢ νὰ ἔχουν ὑποστεῖ φθορὲς ἀπὸ τὴν ὑγρασία (Ἐλεύθερη Ὥ- ρα, ) Μερικοὶ θὰ σχολιάσουν καὶ θὰ ποῦν σήµερα δὲν ἔχου-

8 µε νὰ φᾶµε, πεινᾶµε καὶ γιὰ τὰ ἀ- γάλµατα θὰ σκάσουµε. Ὅµως, εἶναι λόγω τῆς ἀδιαφορίας µας ποὺ πεινᾶµε καὶ ὑλικὰ καὶ πνευµατικά. ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ Τὴν ευτέρα, 5 Μαρτίου 2012, σὲ µιὰ σεµνὴ καὶ κατανυκτικὴ Τελετή, ἐτελέσθη ἡ Κατάθεσις Θεµελίου Λίθου τοῦ, ὑπὸ ἀνέγερσιν, Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Νεοφανῶν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητός µας, ὑπὸ τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου τῆς καθ ἡµάς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἁµαρουσίου κ Ὠρωποῦ κ.κ. Κυρίλλου. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ Μὲ µετάνοια καὶ Ταπείνωση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε Κυριακὴ Ὄρθρος Λειτουργία π.µ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ Ἑκτὸς τὸ µεσηµέρι κλειστὰ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Κάθε Παρασκευὴ ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισµῶν στὶς 5.00 µ.µ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάνου Κάθε Τετάρτη στὶς 5.00 µ.µ. Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαίο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: π. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ καὶ , Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα.

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα. (αρ. φυλλ. 25) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μ ά ϊ ο ς 2 0 1 1 ΜΟΝΑΞΙΑ Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ- κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ καθένας κοιτάζει τὴ βολή του.

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που''

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Ο άνθρωπος δεν αρκείται πια στις μέχρι τώρα θεωρήσεις φιλοσοφικές και μη και νιώθει την ανάγκη δημιουργίας μιας δικής του

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας)

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν. Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ

κυρίευσαν τὴ Χίο, µάζεψαν γυναῖκες καὶ (αρ. φυλλ. 56) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἀπρίλιος 2014 ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ Α; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους καὶ λέει «Ἀδελφοὶ κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας» (Ἑβρ. 4,14). ηλαδή. Ἂς κρατοῦµε καλὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce)

Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce) http://hallofpeople.com/gr/ Άμπροουζ Μπηρς (Ambrose Bierce) Fantastic Fables, G.P. Putnam s Sons, New York, 1899. Από: bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com Ὁ φιλεύσπλαχνος γιατρός (The Compassionate

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

κακοποιήθησαν, ἐξορίσθησαν στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ὑπέστησαν

κακοποιήθησαν, ἐξορίσθησαν στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Ὑπέστησαν (αρ. φυλλ. 18) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀ κ τ ώ β ρ ι ο ς 2 0 1 0 ΤΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 1940; Στὰ δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια, ποὺ τὸ Ἔθνος µας βασανιζόταν κάτω ἀπὸ µία τριπλὴ κατοχὴ (1941-1944) τὸν µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * *

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * * 1 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα 2015 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα Ὁ ὁσιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα