Πόσο ὠφέλιμες εἶναι οἱ καταλήψεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πόσο ὠφέλιμες εἶναι οἱ καταλήψεις"

Transcript

1 ΦΥΛΛΟ 42ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com Πόσο ὠφέλιμες εἶναι οἱ καταλήψεις Ἡοἰκονομική ἀνέχεια καί ἡ ἀδικία ὁδηγοῦν πολύ κόσμο νά προβαίνει σέ καταλήψεις. Πρέπει νά σημειώσουμε ὅμως δύο πράγματα: α) Οἱ καταλήψεις εἶναι ἀποκλειστικά ἑλληνικό φαινόμενο. Δέν ἔχουμε ἀκούσει σέ ἀνατολή καί δύση παρόμοια περιστατικά, διότι τέτοιες ἐνέργειες ἀντιμετωπίζονται ὡς πολεμικές πράξεις μέ τήν ἀνάλογη ἀντίδραση ἀπό τό κράτος. Βέβαια στήν Ελλάδα δέν ὑπάρχει κράτος. β) Εχουμε συνηθίσει τόσο, ὥστε πολλοί ἀγνοοῦν ὅτι ἡ κατάληψη ἀποτελεῖ σέ κάθε περίπτωση, μιά παράνομη ἐνέργεια. Στοιχειοθετεῖ εἰδικότερα τό ἀδίκημα τῆς διατάραξης τῆς οἰκιακής εἰρήνης σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 334 1,3 τοῦ ποινικοῦ κώδικα. Εδῶ καί χρόνια ἔχει δημιουργηθεῖ ἡ ἐντύπωσις, ὅτι οἱ ὑπηρεσίες, οἱ ὀργανισμοί καί οἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ δημοσίου τομέα ἀποτελοῦν ἰδιοκτησία τῶν ἐργαζομένων του. Ετσι τίς ἀντιμετωπίζουν καί ἔτσι φέρονται. Κατά τόν ἴδιο τρόπο καί στά πανεπιστήμια ρυπαίνουν γράφοντας στούς τοίχους καί αὐθαιρετοῦν, γιατί τόν θεωροῦν δικό τους χῶρο, μή σεβόμενοι τό κορόιδο τόν λαό πού πληρώνει γιά τήν ἐκπαίδευσή τους καί γιά τίς ζημιές τους. Οι μόνοι πού κερδίζουν ἀπό τέτοιες καταστάσεις εἶναι οἱ ἐργατοπατέρες καί τά κόμματα. Οἱ πρώτοι βοηθοῦνται στήν ἀνέλιξή τους καί μποροῦν νά γίνουν ἀπό βουλευτές μέχρι καί ἀρχηγοί κομμάτων καί τά δεύτερα ἁλιεύουν ὀπαδούς καί ψηφοφόρους. Ετσι ἔχει γιγαντωθεῖ ἡ κομματοκρατία, ἡ διαφθορά καί οἱ ὑπόλοιπες παθογένειες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Αὐτές οἱ δράσεις εἶναι πέρα γιά πέρα φασιστικές, γιατί ἐνῶ μία μειοψηφία παρασυρμένη ἀπό τούς ἐγκάθετους ἀποφασίζει, δέν δίνουν τό δικαίωμα στούς ἐργαζομένους πού ἔχουν διαφορετική ἄποψη νά πράξουν διαφορετικά. Τό σωστό θά ἦταν, ὅσοι θέλουν νά ἀπέχουν καί ὅσοι θέλουν νά δύνανται νά ἐργασθοῦν. Ο αὐταρχισμός ὅμως τῆς ἀπαγόρευσης, ἀναδεικνύει τά «δημοκρατικά» τους πιστεύω. Συνήθως οἱ ἁπλοί ἐργαζόμενοι εἶναι χαμένοι, μά πολύ περισσότερο ὁ «κυρίαρχος» πολίτης, πού ὡς ὑποζύγιο πληρώνει τό δημόσιο καί δέν ἐξυπηρετεῖται. Ἕνας αἰώνας ἀπό τούς βαλκανικούς πολέμους Σελ. 7 8 o Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακῶν χορῶν Σελ. 6 Τεράστιας σημασίας τά ἔνζυμα γιά τόν ὀργανισμό τοῦ ἀνθρώπου (δεύτερο καί τελευταῖο μέρος) Σελ. 12 Συνεχίζεται ὁ διωγμός τῆς τεκνογονίας Σελ. 3 Οἱ Ἕλληνες Γύφτοι κατακεραυνώνουν τόν σκουλαρικά δήμαρχο Σελ. 4 «ΤΑ ΝΕΟΤΑΞΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» Δημητρίου Νατσιοῦ Δασκάλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θὰ προσφύγω, κατ ἀρχάς, σὲ τρία κείμενα, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται στήν Παιδεία. Κείμενο πρῶτο Διονυσίου Σολωμοῦ. Γράφει ὁ ἐθνικός μας ποιητής σέ γράμμα του στόν Τερτσέτη, τό 1842, τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς ἀνάστασης τοῦ Γένους: «Εἶναι εἰκοσιένα χρόνια πού σάν σήμερα ἡ Ἑλλάδα ἔσπασε τίς ἁλυσίδες. Ἡ μέρα αὐτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἶναι μέρα γιά χαρά καί δάκρυα. Χαρά γιά τά μελλούμενα, δάκρυα γιά τή σκλαβιά τήν περασμένη. Καί γιά σήμερα τί νά πῶ; Ἡ διαφθορά εἶναι τόσο γενική κι ἔχει ρίζες τόσο βαθιές πού σέ κάνει νά σαστίζεις. Μόνο ὅταν τά αἴτια τῆς διαφθορᾶς ἐξολοθρευτοῦν πέρα γιά πέρα, θά μπορέσουμε νά ἔχουμε μιά ἠθική ἀναγέννηση. Τότε τό μέλλον μας θά εἶναι μεγάλο, ὅταν ὅλα στηριχτοῦν στήν ἠθική, ὅταν θριαμβεύσει ἡ δικαιοσύνη, ὅταν τά γράμματα καλλιεργηθοῦν, ὄχι γιά μάταιη ἐπίδειξη, παρά γιά ὄφελος τοῦ λαοῦ, πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό Παιδεία καί ἀπό μόρφωση ἐθνική. Τότε θά ἔχουμε -ἤ μᾶλλον θά ἔχουν τά παιδιά μας- μιάν ἠθική ἀναγέννηση καί τό μέλλον τῆς πατρίδας μας θά εἶναι μεγάλο». Ἤλπιζε ὁ ποιητής ὅτι θἄ ρθει μιά τέτοια μέρα, ὅμως «ἀπό τότε δέσποζε ἡ ἀπροκάλυπτος περιφρόνησις τῶν πατρίων μας καί τῆς θρησκείας μας ὡς δεῖγμα εὐρωπαϊκῆς προόδου», ὅπως ἔλεγε τό 1855 περίπου ὁ ἀγωνιστής τοῦ 21, συγγραφέας καί βουλευτής Μ. Χουρμούζης. Κείμενο δεύτερο Γεωργίου Σεφέρη, τοῦ τροπαιούχου νομπελίστα ποιητῆ μας. Γράφει τό «Στά χρόνια μας πρέπει νά μήν τό ξεχνᾶμε. Τό ζήτημα δέν εἶναι πιά ἄν θά γράφουμε καθαρεύουσα ἤ δημοτική. Τό τραγικό ζήτημα εἶναι ἄν θά γράφουμε ἤ ὄχι ἑλληνικά ἄν θά γράφουμε ἑλληνικά ἤ ἕνα ὁποιοδήποτε ἑλληνόμορφο ἐσπεράντο. Δυστυχῶς ὅλα γίνονται σά νά προτιμοῦμε τό ἐσπεράντο σά νά θέλουμε νά ξεκάνουμε μέ ὅλα τά μέσα τή γλῶσσα μας». Ναί, αὐτήν τή γλῶσσα, πού «διαβάζουνε οἱ ἀγράμματοι κι ἁγιάζουνε», τήν ἔχουμε σακατέψει σήμερα στά σχολειά μας μέσῳ κυρίως τῶν περιοδικῶν ποικίλης ὕλης πού τό Ὑπουργεῖο διά βίου «ἀμάθειας» τά ὀνομάζει εὐφημιστικῶς βιβλία γλώσσας. Κείμενο τρίτο Ἁγίου Ὄρους. Τό 1984 τό ἡσύχιο καί σιωπηλό «Περιβόλι τῆς Παναγίας μας» κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Γράφουν οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες. «Ἀπό πολλά χρόνια τώρα γίνεται συστηματική προσπάθεια διαρκῶς αὐξανόμενη νά πολεμηθεῖ ἡ πίστη. Νά βγεῖ ἀπό τά ἑλληνικά σχολεῖα ὁ Χριστός. Νά διαστρεβλωθεῖ ἡ ἱστορία μας. Νά εὐτελισθεῖ ἡ σημασία τῶν μεγάλων ἑορτῶν, τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα, πού τόσο ζεῖ ὁ λαός μας. Νά παύσει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νά εἶναι ἡ ψυχή τοῦ Γένους μας. Νά καταντήσουν τά παιδιά εὔκολη λεία κάθε νοητοῦ ἤ φανεροῦ θηρίου». (Περιοδικό «Σύναξη», 1984). Συνέχεια στη σελ. 8

2 2 Δεκέμβριος 2012 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Ἀγαπητοί συμπολίτες Τήν Κυριακή 25 Νοεμβρίου ὁ Σύλλογος Κατοίκων Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ, κάλεσε τόν κόσμο στό κλειστό γυμναστήριο καί ζήτησε τήν συμβολή του στή διαμαρτυρία πρός τό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας, μέ αἴτημα τή μή ὑπαγωγή τοῦ ΟΕΚ στόν ΟΑΕΔ. Ἐδῶ ἔχουμε δύο ἀπορίες: α) Τί νόημα ἔχει αὐτός ὁ ἀγώνας τήν στιγμή πού ἡ ἐκκαθάριση τοῦ ΟΕΚ καί τῆς Ἐργατικῆς Ἑστίας δέν ἔχει πλέον ἐπιστροφή. β) Στήν ἐπιχειρηματολογία του ὁ πρόεδρος κατέληξε ὅτι θά χάσουμε τά σπίτια μας. Δέν καταλάβαμε πῶς ἔγινε αὐτό τό λογικό ἅλμα καί πῶς βγῆκε τό αὐθαίρετο συμπέρασμα. Θεωροῦμε ὅτι γενικῶς ὁ ΣΚΟΧ, ἔχει ξεφύγει ἀπό τόν σκοπό του, πού εἶναι τά τοπικά συμφέροντα καί βαδίζει σέ ἰδεολογικοπολιτικό δρόμο. Κάποιος συμπολίτης μας ἀστειευόμενος εἶπε: Λές ἡ ἐπανάσταση ν ἀρχίσει ἀπό τό Ὀλυμπιακό Χωριό; Τελικῶς ὁρίστηκε συγκέντρωση στήν πλατεῖα Κλαυθμῶνος γιά τήν Τετάρτη 28/11 καί ἐδῶ εἶναι τό ἐνδιαφέρον. Προγραμματίστηκε νά γίνει ἡ μεταφορά τῶν κατοίκων μέ πούλμαν, τό ὁποῖο θά ξεκινοῦσε ἀπό τό Γυμνάσιο-Λύκειο. Γιατί ἐπιλέχθηκε αὐτό τό σημεῖο; Συνάδει μέ τέτοιες κινήσεις; Τό 15μελές τοῦ Λυκείου ἀποφάσισε νά πραγματοποιηθεῖ κατάληψη ἐκείνη τήν ἡμέρα, ὥστε νά πᾶνε ὅσα παιδιά θέλουν στήν κινητοποίηση. Πρῶτο ἐρώτημα: Γιατί κατάληψη; Ἀφοῦ ὁ διευθυντής ὑποσχέθηκε νά μήν μποῦν ἀπουσίες, θά μποροῦσαν ὅσα παιδιά ἤθελαν νά πᾶνε στό πούλμαν καί τά ὑπόλοιπα νά ἔκαναν μάθημα. Ετσι σκόρπισαν ὅλα καί ἄδειασε τό Λύκειο, χωρίς νά ξέρει κανείς πού βρισκόντουσαν. Βέβαια οἱ ἰθύνοντες, ἀφοῦ δέν εἶχαν συμμετοχή ἀπό κατοίκους, ἤθελαν νά συμπληρώσουν τό πούλμαν μέ παιδιά. Οἱ γονεῖς ὅμως γνώριζαν ὅτι τά παιδιά τους εἶχαν πάει σέ κινητοποίηση στήν Ἀθήνα; Ἀμφιβάλουμε ἄν θά συμφωνοῦσαν. Εἶναι φανερό ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ 15μελοῦς δέν ἤταν αὐθόρμητη, ἀλλά παρακινήθηκε ἀπό κάποιους μεγάλους. Εἶναι ἀπαράδεκτο ὅμως, γιά τέτοια θέματα, νά βάζουμε μπροστά τά παιδιά μας. Εἶναι ἐγκληματικό νά τούς μαθαίνουμε καί νά τούς προτρέπουμε σέ παράνομες πράξεις (κατάληψη). Πρέπει νά ἀφήνουμε ἐλεύθερες τίς ἁγνές ψυχές νά ἀκολουθοῦν τόν μόνο σκοπό πού ἔχουν σ αὐτή τή φάση τῆς ζωῆς τους, τήν ἐκπαίδευση, μέχρι νά φθάσει ὁ καιρός τους. Οἱ ἁλιεῖς τῶν κομμάτων δέν ἔχουν οὔτε ἱερό οὔτε ὅσιο; Εὐτυχῶς τά παιδιά τοῦ Γυμνασίου ἔδειξαν μεγαλύτερη ὡριμότητα καί δέν συμμετεῖχαν, παρ ὅτι πιέστηκαν ἀπό τό Λύκειο. Φαίνεται ὅτι οἱ διαφθορεῖς δέν εἶχαν μεγάλη πρόσβαση ἐκεῖ. Τώρα ἀρχίζουμε νά καταλαβαίνουμε γιατί ἐξεδιώχθη τό Κέντρο Νέων πού ἦταν καμάρι γιά τήν πόλη. Μᾶλλον δέν γινόταν νά χειραγωγηθοῦν καί δέν ἤθελαν νά ἔχουν σχέση μέ πολιτικές καί κομματικές δράσεις, ἀλλά ἐπέμεναν σέ ἄδολους καί ἀνιδιοτελεῖς σκοπούς. Καλά Χριστούγεννα καί καλλίτερο τό ΦΥΛΛΟ 42ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ρήσεις καί ἀποφθέγματα Ἡ διαλεκτική τῆς ἰσχύος Σχεδόν κάθε ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἀντιπαρατεθεῖ στίς ἀντιξοότητες, ἐάν ὅμως θέλετε νά ἐλέγξετε τόν χαρακτήρα του, τότε «δῶστε τοῦ ἰσχύ» (power, ἐξουσία). Ἡ φράση αὐτή, πού ἀνήκει στόν Ἀβραάμ Λίνκολν, νομίζω ὅτι ἰσχύει καί γιά τά κράτη. Τά ἀδύναμα κράτη εἶναι ὑπέρ τῆς εἰρήνης, τῆς συμφωνίας, τῆς κατανόησης, τοῦ σεβασμοῦ στό διεθνές δίκαιο, δέν θά ξέρουμε ὅμως ποτέ ἐάν αὐτό συμβαίνει λόγω τῆς φιλοσοφίας πού πρεσβεύουν γιά τή ζωή ἤ πηγάζει ἀπό τήν ἀδυναμία τους. Δέν ἀποκαλύπτεται ὁ χαρακτήρας τούς ἐάν δέν ἀποκτήσουν ἰσχύ. Ὁ χαρακτήρας μας δέν ἀποκαλύπτεται ἀπό τίς πράξεις μας, ἀλλά ἀπό τό πώς ἀξιοποιοῦμε τίς δυνατότητές μας. Ἄλλο εἶναι νά εἶναι κατά τῆς φιλονικίας ἕνας λεπτός καί ἀδύναμος ἄνθρωπος (οὕτως ἤ ἄλλως δέν ἔχει ἄλλη ἐπιλογή) κι ἄλλο νά μήν προσφεύγει στή βία κάποιος γεροδεμένος. Γλωσσικά Ορθοπεδικός - Κυκλοφοριακό Δύο ὁρισμοί ποῦ ἀπαντοῦνται στόν ἰατρικό χῶρο καί ἀπό πολλούς ἐκφράζονται λανθασμένα. Ορθοπεδικός εἶναι τό σωστό καί ὄχι ὀρθοπαιδικός πού κάποιοι ἔχουν ἐφαρμόσει. Τό κακό ξεκίνησε ἀπό κάποιον Γάλλο ἰατρό, τόν Antre, ὁ ὁποῖος βεβαίως δέν γνώριζε ἑλληνικά καί καταλήξαμε νά ἔχει παρασυρθεῖ ἀκόμα καί τό συλλογικό ὄργανο τῶν Ορθοπεδικῶν. Τό κυκλοφοριακό τοῦ αἵματος, ἐπίσης πολλοί ἀπό τόν ἰατρικό κόσμο, ἐπιθυμοῦν νά μήν ταυτίζεται μέ τό συγκοινωνιακό καί τό ὀνομάζουν κυκλοφορικό. Ομως εἴτε μᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι καί στό αἷμα καί στήν συγκοινωνία ἀναφερόμαστε σέ κυκλοφορία, ἐξ οὗ καί κυκλοφοριακό. Ἐγγραφεῖτε συνδρομητές στήν ἐφημερίδα μας. Ἐνισχύετε μιά προσπάθεια γιά τό καλό τῆς περιοχῆς. Ἀριθμός λογαριασμοῦ Ἐμπορικῆς Τραπέζης: Λογαριασμός Ἐθνικῆς Τραπέζης: 890/

3 Γράφονται και λέγονται διάφορα για την πιθανότητα να φορολογηθούν οι πολύτεκνοι κατά τρόπο άδικο. Διερωτάται ο απλός πολίτης αν τελικά τα παιδιά θα αποτελέσουν τεκμήριο για επιβάρυνση ή για μείωση της φορολογίας. Τα επιδόματα και τα άλλα δικαιώματα που είχαν μέχρι σήμερα τρίτεκνοι και πολύτεκνοι βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού των αρμοδίων. Ελπίζω να επιληφθεί προσωπικά του θέματος ο Πρωθυπουργός με τη γνωστή εθνική ευαισθησία του και να δώσει λύσεις που δεν θα προκαλέσουν περαιτέρω δημογραφική συρρίκνωση. Το Έθνος χρειάζεται περισσότερα παιδιά. Δεν έχουμε περιθώριο για μεγαλύτερη δημογραφική αιμορραγία. Το 1993 η τότε Βουλή απετελείτο από τρία κόμματα. Τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τον Συνασπισμό της Αριστεράς, στον οποίο συστεγάζονταν το ΚΚΕ και η λεγόμενη «Ανανεωτική Αριστερά». Ένα από τα λίγα θέματα, στα οποία συμφώνησαν τα τρία κόμματα, ήταν η έκδοση ενός πολυσέλιδου και πλούσιου σε διαπιστώσεις πορίσματος για το Δημογραφικό μας πρόβλημα. Για την ανάγκη αυξήσεως του ρυθμού γεννητικότητας, για τις συνέπειες της υπογεννητικότητας και της γηράνσεως του πληθυσμού, για τους εθνικούς και κοινωνικούς κινδύνους που επαπειλούνται και για τα αποτελεσματικά μέτρα που έλαβαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες..καλό θα ήταν αυτό το τρικομματικό πόρισμα της ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να το διαβάσουν όλοι οι βουλευτές μας και κυρίως οι προτείνοντες νέα μέτρα για τη φορολογία και τα επιδόματα. Η υπογεννητικότητα εκφράζεται με τη μείωση του δείκτη γεννήσεων ανά γυναίκα (σε αναπαραγωγική ηλικία) κάτω από το 2,1 που είναι το όριο αντικαταστάσεως των γενεών Οι δύο γονείς κάποτε θα πεθάνουν και πρέπει να αφήσουν πίσω τους τουλάχιστον δύο παιδιά κατά μέσο όρο. Άλλος τρία, άλλος ένα, αυτό σημαίνει μέσος όρος. Στη χώρα μας ο δείκτης αυτός επισήμως είναι 1,3 παιδιά ανά γυναίκα, αλλά φοβούμαι ότι ανεπισήμως είναι ακόμη χαμηλότερος. Αντιστοίχως η γήρανση του πληθυσμού εκφράζεται με την αύξηση του ποσοστού ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Δεκέμβριος H δημογραφική μας συρρίκνωση των ανθρώπων άνω των 65 ετών και τη μείωση του ποσοστού των παιδιών κάτω των 14 ετών. Στην Τουρκία και στις ισλαμικές χώρες της Βορείου Αφρικής υπάρχει σφύζων νεανικός πληθυσμός. Η Ευρώπη αντιθέτως γερνάει και η Ελλάδα σε λίγο θα κρατά τα σκήπτρα της γήρανσης. Οι εθνικοί κίνδυνοι είναι άμεσοι. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ήδη βλέπουν το πρόβλημα με την ελάττωση των στρατευσίμων, όταν Τούρκοι και Αλβανοί χαίρουν άκρας δημογραφικής υγείας. Η αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα Κοινωνικά Ταμεία δεδομένου ότι με το ισχύον αναδιανεμητικό σύστημα κάθε γενεά εργαζομένων χρηματοδοτεί τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Όταν οργανώθηκε το ΙΚΑ από Αμερικανούς Αναλογιστές (1950) η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους ήταν 14 προς 1. Σήμερα η αναλογία αυτή προσεγγίζει το 2 προς 1. Ποιος θα χρηματοδοτήσει τις μελλοντικές συντάξεις αν δεν αυξήσουμε τη γεννητικότητα; Και πώς θα αυξήσουμε τη γεννητικότητα αν δεν δώσουμε φορολογικά κίνητρα και δίκαια επιδόματα στους τρίτεκνους και πολύτεκνους; Η Γαλλία στη δεκαετία του 1980 ανέστρεψε τη δημογραφική της συρρίκνωση και βελτίωσε τη γεννητικότητα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα κίνητρα για το τρίτο παιδί. Η σύγχρονη οικονομική κρίση στη χώρα μας δεν αποτελεί δικαιολογία για να αδρανήσουμε στον τομέα αυτό. Αν δεν φροντίσουμε το δημογραφικό μέλλον μας θα δούμε κι άλλα σχολεία να κλείνουν, δασκάλους να μην έχουν δουλειά και δεκάδες τομείς του εμπορίου και της βιομηχανίας να χάνουν τους πελάτες τους, τα παιδιά. Προσωπικά πιστεύω ότι η σοβαρότερη συνέπεια της υπογεννητικότητας και της γήρανσης είναι η ψυχολογική. Μία κοινωνία που γερνά δεν έχει διάθεση για πρωτοβουλίες, για νέα επιτεύγματα, για την αναζήτηση της ελπίδας και του οράματος. Περισσότερα παιδιά σημαίνουν περισσότερο χαμόγελο για την Ελλάδα! Κωνσταντίνος Χολέβας ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Πρόγραμμα Χριστουγέννων Σάββατο 22/12 07:30 Ορθρος - Θ. Λειτουργία - Θ. Μετάληψη στά σπίτια Κυριακή 23/12 07:30 Ορθρος - Θ. Λειτουργία (τά καταστήματα εἶναι ἀνοικτά) Κυριακή 23/12 05:00 μ.μ. Ορθρος - Μεγ. Ωρες (1η, 3η, 6η) Δευτέρα 24/12 07:30 9η Ωρα - Εσπερινός μετά Θ. Λειτουργίας Μ. Βασιλείου. Τρίτη 25/12 Ορθρος - Θ. Λειτουργία Χριστουγέννων. Εναρξη 6.30 π.μ. στό Β Δημοτικό (νότιο) Πέμπτη 27/12 07:30 Ορθρος - Θ. Λειτουργία ἑορτῆς Ἁγ. Στεφάνου Κυριακή 30/12 07:30 Ορθρος - Θ. Λειτουργία Τρίτη 1/1/ :30 Ορθρος - Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Δοξολογία ἐπί τῆ ἐνάρξει τοῦ Νέου Ετους - Κοπή Βασιλόπιττας Παρασκευή 4/1 07:30 Ορθρος - Μεγ. Ωρες Παρασκευή 4/1 05:00 μ.μ. Εσπερινός Σάββατο 5/1 07:00 Ορθρος - Θ. Λειτουργία - Μέγας Ἁγιασμός Σάββατο 5/1 05:00 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός Κυριακή 6/1 07:00 Ορθρος - Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου - Μέγας Αγιασμός Δευτέρα 7/1 07:00 Σύναξις τοῦ Αγ. Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ιωάννου Πέμπτη 10/1 07:00 Ορθρος - Θ. Λειτουργία ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης Ο ἱερέας θά ἁγιάζει τά σπίτια τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ ἀπό τίς 5 μέχρι τίς 13 Ἰανουαρίου, ἐφ ὅσον οἱ καιρικές συνθῆκες τό ἐπιτρέπουν.

4 4 Δεκέμβριος 2012 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Είμαστε «μειονότητα μέσα στη μειονότητα» Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012 Κραυγή αγωνίας από τσιγγάνα, για την τρομοκρατία που ασκεί το Προξενείο στους μουσουλμάνους της Θράκης. Θα την προστατεύσει κανείς εισαγγελέας; Γενναία και συγκλονιστική μαρτυρία Μουσουλμάνας Τσιγγάνας στη Γενεύη για την καταπίεση από τους Τουρκόφωνους Στο 5ο συνέδριο του ΟΗΕ για τις μειονότητες στη Γενεύη (27 & 28 Νοεμβρίου 2012) ακούσθηκε η συγκλονιστική μαρτυρία μίας Μουσουλμάνας Τσιγγάνας από τη Θράκη. Πρόκειται για τη Σαμπιχά Σουλεϊμάν, πρόεδρο του συλλόγου Γυναικών Δροσερού Ξάνθης «η Ελπίδα». «Ονομάζομαι Σαμπιχά Σουλεϊμάν, είμαι Μουσουλμάνα Ρομά από την Ξάνθη στην Ελλάδα και πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Δροσερού «Η Ελπίδα». Ζητώ συγνώμη που δεν μπορώ να μιλήσω απ ευθείας σε κάποια από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο συνέδριο, αλλά δεν τις έμαθα ποτέ. Η μητρική μου γλώσσα είναι ρομάνι, η γλώσσα των Τσιγγάνων. Πάρα ταύτα, επειδή είμαι μουσουλμάνα της Θράκης, υποχρεώθηκα να πάω σε σχολείο όπου διδάχθηκα μια τρίτη γλώσσα, τα τούρκικα. Αυτό κάνουν κάθε χρόνο εκατοντάδες Έλληνες πολίτες μουσουλμάνοι Ρομά, με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε σήμερα μειονότητα εντός της μειονότητας. Το ίδιο συναίσθημα της μειονότητας μέσα στη μειονότητα το αισθανόμαστε σε κάθε βήμα μας μέσα στην κοινωνία. Οι μουσουλμάνοι τουρκικής καταγωγής προσπαθούν να μας επιβάλλουν εκτός από τη γλώσσα τους και την ταυτότητά τους. Ξοδεύουν πολλά λεφτά για να χτίσουν τζαμιά μέσα στους οικισμούς μας. Μας λένε ότι οι Τσιγγάνοι πεθαίνουν νέοι επειδή δεν είναι καλοί Τούρκοι και πιστοί μουσουλμάνοι. Εμείς, όμως ξέρουμε ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερα σχολεία και νοσοκομεία, όχι τζαμιά, που άλλωστε η Θράκη έχει πολλά. Εδώ και χρόνια επιμένουν να φτιάξουν σωματεία και να τα ονομάσουν «τουρκικά». Στη συνέχεια προσπαθούν να μας γράψουν σε αυτά τα σωματεία για να μας υποχρεώσουν κι εμάς να πούμε ότι είμαστε Τούρκοι. Πριν μερικά χρόνια το ελληνικό κράτος όρισε να πηγαίνουμε υποχρεωτικά σε νηπιαγωγεία. Οι τουρκικής καταγωγής Μουσουλμάνοι έφτιαξαν δικά τους νηπιαγωγεία, όπου διδάσκονται μόνον τουρκικά. Μας πιέζουν να γραφτούμε σε αυτά τα νηπιαγωγεία. Θέλουμε να έχουμε καλή εκπαίδευση στη γλώσσα του κράτους που ζούμε. Το κράτος δεν κάνει αρκετά. Θέλουμε περισσότερα δημόσια σχολεία. Θέλουμε να μας προστατεύει επειδή είμαστε μουσουλμάνες γυναίκες με δικαιώματα που παραβιάζονται διαρκώς από ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι δικαίωμά τους να φέρονται άσχημα στις γυναίκες τους. Περιμένουμε την πραγματική βοήθεια από το ελληνικό κράτος. Η Διακήρυξη του ΟΗΕ για τις μειονότητες λέει ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η ιδιαίτερη ταυτότητα και ο πολιτισμός μας. Αυτό δεν ισχύει μόνον για το κράτος στο οποίο ζούμε, αλλά και για τους μειονοτικούς συμπολίτες μας. Οι τελευταίοι προσπαθούν να μας επιβάλλουν την τουρκική ταυτότητα αντί της δικής μας ταυτότητας των Ρομά. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τη δική μας ταυτότητα με μία άλλη. Θέλουμε να μας αφήσουν ήσυχους και να μην παίζουν πολιτικά παιχνίδια εις βάρος μας.» Σ.Σ. Η ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ Ελληνες Γύφτοι εἶναι καί πατριώτες καί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μπορεῖ νά μήν ἔχουν ἐνσωματωθεῖ τελείως, ἀλλά ἔχουν προσαρμοσθεῖ στό κοινωνικό γίγνεσθαι. Αντιθέτως οἱ Γύφτοι πού εἰσέρρευσαν ἀπό Αλβανία, Ρουμανία καί ἄλλα μέρη, εἶναι τελείως ἀναρχικοί καί κατά μεγάλο μέρος, συνώνυμοι μέ τό ἔγκλημα. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΟΛΩΝΩΝ - ΜΠΑΡΤΕΚ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΩΝΙΕΣ, ΠΕΤΡΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΒΑΨΙΜΑΤΑ, ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΑ, ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΨΗΦΙΔΑ, ΠΙΣΙΝΕΣ, ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ. ΑΡΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ

5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Δεκέμβριος Έκκληση για τη δημιουργία μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης και μιας Νέας Παγκόσμιας Τάξης έκανε ο Πάπας! Κατά τα λοιπά, αναμένουμε ως αναμενόμενες πρακτικές κάποιου αντίχριστου, την προσπάθεια ελέγχου της μάζας μέσω της Νέας Τάξης Πραγμάτων και των Παγκόσμιων Τραπεζιτών think again, out of the box! Ο ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας, Πάπας Βενέδικτος XVI, έκανε έκκληση για τη δημιουργία μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης και μιας Νέας Παγκόσμιας Τάξης. Σε μια ομιλία που έγινε στο Ποντιφικικό Συμβούλιο για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη, την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012, ο Πάπας ζήτησε την οικοδόμηση μιας παγκόσμιας κοινότητας, με μια αντίστοιχη αρχή, για να υπηρετήσει το «κοινό καλό της ανθρώπινης οικογένειας». Ως μέσο υπεράσπισης της «παγκόσμιας ειρήνης και δικαιοσύνης», το όραμα του Πάπα για την ίδρυση μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης και μιας Νέας Παγκόσμιας Τάξης, υποτίθεται ότι δεν πρόκειται να δημιουργήσει μια νέα υπερδύναμη, αλλά ένα νέο κυβερνόν σώμα που θα παρέχει σ αυτούς (τους πολιτικούς) οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων, τα κριτήρια για την κρίση και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές. Ο Πάπας είπε: «Το προτεινόμενο σώμα (Παγκόσμια Κυβέρνηση) δεν θα είναι μια υπερδύναμη, που θα συγκεντρώνεται στα χέρια μερικών, οι οποίοι θα εξουσιάζουν όλους τους λαούς και που θα εκμεταλλεύονται τον πιό αδύνατο. Ο Πάπας περιέγραψε επίσης το όραμά του ως μια «ηθική δύναμη» ή ηθική αρχή που θα έχει την δύναμη να επηρεάσει σύμφωνα με τη λογική, δηλαδή, μια συμμετέχουσα αρχή, που θα περιορίζεται από το νόμο στη δικαιοδοσία της. Αυτές οι τελευταίες παρατηρήσεις που έγιναν από τον Πάπα και της Καθολικής Εκκλησίας δεν αποτελεί έκπληξη δεδομένου ότι το 2010 η Καθολική Εκκλησία ζήτησε τη δημιουργία μιας νέας Κεντρικής Παγκόσμιας Τράπεζας που θα είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κλάδου και της διεθνούς προσφοράς χρήματος. Αναφέρθηκε ότι το Βατικανό ζήτησε «μια υπερεθνική αρχή», η οποία θα έχει παγκόσμια εμβέλεια και «οικουμενική δικαιοδοσία» για να καθοδηγεί και να ελέγχει τις παγκόσμιες οικονομικές πολιτικές και αποφάσεις. Η νέα κίνηση της Κίνας για στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία, οι αυξανόμενες παρεισφρήσεις από τα Ηνωμένα Έθνη όσον αφορά τον έλεγχο του Διαδικτύου και οι τελευταίες παρατηρήσεις που έγιναν από την Καθολική Εκκλησία, όλα δείχνουν πως ο κόσμος βαδίζει προς μια νέα παγκόσμια τάξη. Σε ένα δρόμο από τον οποίο δεν θα υπάρχει επιστροφή. Η τελευταία λέξη της γης πριν το τέλος της θα είναι Ελλάς! Δεν υπάρχει λαός στον κόσμο ο οποίος να έχει προσφέρει τόσα στην ανθρωπότητα όσα ο ελληνικός και να έχει καταπολεμηθεί τόσο πολύ, από τόσο πολλούς λαούς, οι οποίοι δεν προσέφεραν τίποτα σε αυτήν. Friedrich Wilhelm Nietzsche Φρειδερίκος Βίλχελμ Νίτσε) Η τελευταία λέξη της γης, όταν θα αφήνει την τελευταία της πνοή, θα είναι ΕΛΛΑΣ! Ρισπέν Ζαν (Γάλλος ποιητής, θεατρικός συγγραφέας) Σταματήστε τον κόσμο, η Ελλάδα θέλει να κατέβει! Αρχίστε να γκρεμίζετε όλα τα αρχαία μνημεία και την αρχιτεκτονική της. Διαβάστε περισσότερα Γκρεμίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος 100 μέτρων. 2. Αδειάστε όλα τα μουσεία σας, από όλον τον κόσμο. 3. Γκρεμίστε κάθε τι Ελληνικό από όλο τον πλανήτη... Έπειτα σβήστε την Ελληνική γλώσσα από παντού. 1. Από την ιατρική σας, την φαρμακευτική σας. 2. Από τα μαθηματικά σας (γεωμετρία, άλγεβρα) 3. Από την φυσική σας, χημεία 4. Από την αστρονομική σας 5. Από την πολιτική σας 6. Από την καθημερινότητά σας. Διαγράψτε τα μαθηματικά, διαγράψτε κάθε σχήμα, κάντε το τρίγωνο - οκτάγωνο, την ευθεία - καμπύλη, σβήστε την γεωμετρία από τα κτίρια σας, τους δρόμους σας, τα παιχνίδια σας, τα αμάξια σας, σβήστε την ονομασία κάθε ασθένειας και κάθε φαρμάκου, διαγράψτε την δημοκρατία και την πολιτική, διαγράψτε την βαρύτητα και φέρτε το πάνω κάτω, αλλάξτε τους δορυφόρους σας να έχουν τετράγωνη τροχιά, αλλάξτε όλα τα βιβλία σας (γιατί παντού θα υπάρχει και έστω μια ελληνική λέξη), σβήστε από την καθημερινότητα σας κάθε ελληνική λέξη, αλλάξτε τα ευαγγέλια, αλλάξτε το όνομα του Χριστού που και αυτό βγαίνει από τα Ελληνικά και σημαίνει αυτός που έχει το χρίσμα, αλλάξτε και το σχήμα κάθε ναού (να μην έχει την ελληνική γεωμετρία), σβήστε τον Μέγα Αλέξανδρο, σβήστε όλους τους Μυθικούς και Ιστορικούς ήρωες, αλλάξτε την παιδεία σας, αλλάξτε το όνομα της ιστορίας, αλλάξτε τα ονόματα στα πανεπιστήμια σας, αλλάξτε τον τρόπο γραφής σας, χρησιμοποιήστε τον αραβικό, διαγράψτε την φιλοσοφία, διαγράψτε, διαγράψτε, διαγράψτε... Θα πείτε δεν γίνεται. Σωστά, δεν γίνεται γιατί μετά δεν θα μπορείτε να στεριώσετε ούτε μία πρόταση! Δεν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα, ο Έλληνας, η προσφορά του πάνω σε αυτόν τον πλανήτη... Η πρόκληση πάντως ισχύει. Σκυλάνθρωποι : Μια Ελβετίδα γράφει γιατί οι Ευρωπαίοι μισούν τους Έλληνες! Μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου, με τίτλο «Σκυλάνθρωποι», μία Ελβετίδα εξηγεί γιατί τόσο η ίδια, όσο και οι Ευρωπαίοι μισούν τους Έλληνες. Μάλιστα, δίνει την δική της απάντηση στο γιατί συμπεριφέρονται όλοι με «άθλιο» τρόπο στον ελληνικό λαό! Ωστόσο, μεταξύ άλλων, εκμυστηρεύεται ότι παρόλο που υπάρχει ένα συναίσθημα μίσους από την πλευρά της, την ίδια στιγμή θαυμάζει και σέβεται το ελληνικό πνεύμα και τους αρχαίους Έλληνες. «Τα ζώα δεν συγχωρούν ποτέ στον άνθρωπο τη βελτίωση της συμπεριφοράς τους, γιατί νιώθουν ότι αυτή η βελτίωση τ απομακρύνει από τη φύση τους. Kαι όποτε δίνεται η ευκαιρία το μίσος εκρήγνυται» {...} «Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει μ εμάς τους Ευρωπαίους και τους Έλληνες! Αν υπάρχει μια φυλή στον κόσμο που κυριολεκτικά τη μισώ αφόρητα, αυτή η φυλή είναι οι Έλληνες»! Και τεκμηριώνει την άποψή της λέγοντας ότι στα γυμνασιακά της χρόνια ένιωθε ψυχικά καταπιεσμένη γιατί Οι Σοφοί μας Δάσκαλοι δεν μας δίδαξαν τίποτα που να μην το είχαν ήδη Ανακαλύψει, Εξηγήσει, να μην να μην το είχαν Τεκμηριώσει, να μην το είχαν Τελειοποιήσει οι Αρχαίοι Έλληνες! Κι αν κάποτε ανέφεραν κανένα άλλον συγγενή της Γνώσης και της Σοφίας, που δεν ήταν Έλληνας, στο τέλος πάντα κατέληγαν ότι η Γνώση του και η Σοφία του ήταν βασισμένη επάνω στη Σοφία κάποιου Έλληνα Φιλόσοφου! Σιγά σιγά ένιωθα πως οι Γνώσεις μου, οι Σκέψεις μου, τα Αισθήματά μου, η Προσωπικότητά μου, ο Κόσμος μου, η Ύπαρξή μου ως το πιο έσχατο κύτταρό μου ήταν όλα επηρεασμένα, ήταν ταγμένα σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε Η Φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων! {...} «Ένα φλογερό μίσος για καθετί το ελληνικό»! «Αργότερα στο πανεπιστήμιο, η κατάσταση έγινε δραματική. Ο Ασκληπιός από τη μια, ο Ιπποκράτης απ την άλλη! Ο Γαληνός τη μια μέρα, ο Ορειβάσιος την επομένη! Αέτιος το πρωί, Αλέξανδρος Τραλλιανός τ απόγευμα! Παύλος ο Αιγινίτης από δω, Στέφανος ο Αθηναίος από κει. Δεν μπορούσα ν ανοίξω βιβλίο χωρίς να βρω μπροστά μου την ελληνική παρουσία. Δεν τολμούσα να πιάσω στα χέρια μου λεξικό για να βρω μια δύσκολη, σπάνια, μια χρήσιμη, μια έξυπνη, μια όμορφη, μια μεστωμένη λέξη. Όλες ελληνικές! Και άλλες αμέτρητες σαν την άμμο των θαλασσών και των ποταμών, ελληνικής κι αυτές προέλευσης! Πρόκειται για φαινόμενο ομαδικό! Έτσι αισθανόμαστε λίγο πολύ όλοι μας απέναντι στους Έλληνες. Τους μισούμε όπως τα ζώα τους θηριοδαμαστές. Και μόλις μας δίνεται η ευκαιρία χιμάμε, τους δαγκώνουμε και τους κατασπαράζουμε. Γιατί στο βάθος ξέρουμε ότι κάποτε είμαστε ζώα μ όλη τη σημασία της λέξης κι είναι αυτοί, οι Έλληνες, πάλι οι Έλληνες, πάντα οι Έλληνες, που μας εξώσανε από τη ζωώδικη υπόσταση και μας ανεβάσανε στην ίδια με τους εαυτούς τους ανθρώπινη βαθμίδα! Δεν αγαπάμε κάτι που θαυμάζουμε. Ρίξε μια ματιά στην ιστορία και θα διαπιστώσεις ότι όλοι οι Ευρωπαίοι, με αρχηγούς τους Λατίνους και το Βατικανό, λυσσάξαμε να τους εξαφανίσουμε τους Έλληνες από το πρόσωπο της γης! Δεν θα βρεις και δεν θα φανταστείς συνδυασμό και εγκλήματος, πλεκτάνης και παγίδας που δεν το σκαρφιστήκαμε και δεν το πραγματώσαμε για να τους εξολοθρεύσουμε! H ιστορία με το μίσος κατά των Ελλήνων δεν ξέφτισε. Ο σύγχρονος πολιτισμένος άνθρωπος είναι ο ίδιος και χειρότερος. Δεν θα επιτρέψει ποτέ το Βατικανό, να επιβιώσει στην αυλόπορτα της Ευρώπης, στα πλευρά της Ασίας και στο κατώφλι της Αφρικής ο Ελληνισμός γιατί θεωρούν ότι τους αφαιρούμε Σεβασμό και Κύρος! Γι αυτό παρόλο που τους μισώ, γιατί δεν προέρχομαι από τη φυλή τους, δεν μπορώ να μη τους θαυμάζω και να μη τους σέβομαι και θα συνεχίσω να μελετάω τον Πλάτωνα, τον Σωκράτη και τον Περικλή όσο θα ζω, διδάσκοντας στα παιδιά μου τη Δύναμη της Σοφίας τους και την επιρροή της στη Ζωή μας και στην Ευτυχία μας!». [Πηγή: apollonios.p-blogs.gr]

6 6 Δεκέμβριος 2012 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 8 ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ Στις 13 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε το 8 ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Πόντου, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ). Την έναρξη των παραδοσιακών ποντιακών χορών κήρυξε ο καθηγητής καρδιολογίας, πρόεδρος της Πανελλήνιας καρδιολογικής εταιρείας και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντίων (ΠΟΠ), κύριος Παρχαρίδης, κάνοντας παράλληλα και μια ιστορική αναδρομή στα παλαιά, από την Αργοναυτική εκστρατεία μέχρι την γενοκτονία και τον ξεριζωμό του Μετά τις ομιλίες και των άλλων παραγόντων της βραδιάς και της παρουσίασης των καλλιτεχνών, σειρά ήρθε στην γιορτή, στα τραγούδια και στους λεβέντικους ποντιακούς χορούς. Στο ποντιακό τραγούδι την αρχή την έκαναν οι γνωστοί σε όλους μας καλλιτέχνες, κύριος Νταλάρας και η κυρία Παπάζογλου, τραγουδώντας γνωστά ποντιακά τραγούδια, στην παλιά ποντιακή αρχαΐζουσα αττική διάλεκτο. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τον γνωστό μας ηθοποιό κύριο Μιχαηλίδη και από την παρουσιάστρια της τηλεόρασης κυρία Τσαπανίδου. Με την έναρξη της ποντιακής μουσικής στους ήχους των 15 λυρών, των 10 νταουλιών και με την συνοδεία και άλλων μουσικών οργάνων, όπως, κλαρίνου, βιολιού, φλογέρας, ζουρνά και πιάνου, ακολούθησε η θεαματική είσοδος στον χώρο των χορευτών, σκορπίζοντας τον ενθουσιασμό στο κατάμεστο από θεατές κλειστό του ΟΑΚΑ που χειροκροτούσαν ακατάπαυστα τους χορευτές. Οι χορευτές ήταν τόσο συγχρονισμένοι στις κινήσεις τους, που θα τους ζήλευαν ακόμη και επαγγελματίες χορευτές. Στην συνέχεια χόρεψαν ξεχωριστά οι χορευτές των ποντιακών συγκροτημάτων ανά περιφέρειες της Ελλάδας, όπως της δυτικής, της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και της νοτίου Ελλάδας- νήσων. Κάθε περιφερειακό χορευτικό συγκρότημα αποτελείτο από χορευτές, που χόρευαν σε δέκα καλο-στοιχισμένες σειρές, χορούς από όλα τα θέματα του Πόντου, όπως του Καρς, της Τραπεζούντας, της Αργυρούπολης, της Αμάσειας, της Κερασούντας, της Σαμψούντας της Καπαδοκίας και της Σεβάστειας. Το δε θέαμα που προσέφεραν στους θεατές κατά την διάρκεια των χορών, με την δημιουργική φαντασία τους, στην εκτέλεση, στο ρυθμό, στην ομοιογένεια, στον συγχρονισμό, στην ζωντάνια ήταν ανεπανάληπτο και δεν έχει προηγούμενο, από όσο γνωρίζω. Τη στιγμή που ο εκφωνητής ανήγγειλε στο κοινό ότι κατά την διάρκεια που η χορωδία του κυρίου Νικολαΐδη θα τραγουδήσει το ιστορικό άσμα του Πόντου «Αϊτός παραπέταγε», να αποτίσουμε φόρο τιμής για ένα λεπτό στους προγόνους μας, πριν καλά-καλά ολοκληρώσει την φράση του, όλοι οι θεατές Ποντιακής καταγωγής και μη, σηκώθηκαν, παραμένοντες όρθιοι για ένα λεπτό, τιμώντας τους προγόνους μας, που έδωσαν τις ζωές του για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Το όλο υπερθέαμα των ποντιακών παραδοσιακών χωρών έκλεισε με ποιο άλλον χορό, από τον χορό των χορών, τον απαράμιλλο ΠΥΡΙΧΕΙΟ χορό. Ήταν μια ανάσα ζωής που ζήσαμε μαζί τους, εκείνο το βράδυ, μια ανάσα ζωής στις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας. Ευχαριστούμε θερμά όλους, επώνυμους και ανώνυμους, τα ποντιακά συγκροτήματα, τους χορευτές, τους καλλιτέχνες, που αφιλοκερδώς και μάλιστα με δικά τους έξοδα ήρθαν στην Αθήνα για να μας χαρίσουν το υπερθέαμα των παραδοσιακών ποντιακών χορών. Ευχαριστούμε θερμά τον ποντιακής καταγωγής σκηνοθέτη κύριο Γαβρά που σκηνοθέτησε το 8 ο Πανελλαδικό festival ποντιακών χορών. Ευχαριστούμε επίσης τον επιχειρηματία κύριο Μελισσανίδη που ενίσχυσε οικονομικά την όλη διοργάνωση. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που στηρίζουν τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις αλλά και την ιστορία μας, γιατί όλα αυτά μαζί αποτελούν κομμάτι της ιστορίας μας. Λαός που ξεχνά τις παραδόσεις και την ιστορία του δεν έχει ούτε παρόν, αλλά ούτε και μέλλον. Εμείς, όμως, οι ποντιακής καταγωγής Έλληνες αποδείξαμε με την παρουσία μας στο ΟΑΚΑ, ότι έχουμε παρελθόν, παρόν, αλλά και μέλλον. Τώρα την σκυτάλη ας την πάρουν οι Κρητικοί, οι Ηπειρώτες, οι νησιώτες, οι Θρακιώτες, οι Μακεδόνες και οι Ρουμελιώτες. Έτσι, θα αποδείξουμε σε φίλους και εχθρούς ότι αυτή η φυλή, η Ελληνική ψυχή έχει παρελθόν, παρόν, θα έχει και μέλλον. Παρά τις δυσκολίες που διέρχεται η χώρα μας, είναι βέβαιο ότι θα ξεπεράσουμε τον εφιάλτη της κρίσης και στο τέλος, όπως πάντα θα βγούμε ισχυρότεροι, αρκεί να βοηθήσουμε όλοι μας, σε μια εθνική πανστρατιά για το καλό όλων μας και του Έθνους μας. Χρήστος Δ. Γιανταμίδης Κάτοικος Θρακομακεδόνων Aναλαμβάνουμε διανομές εντύπων σε Βαρυμπόπη, Θρακομακεδόνες, Διόνυσο, Ιπποκράτειο Πολιτεία και όμορες περιοχές. Τηλ ΘΕΜΑ: Θα αποσυρθεί η διάταξη του Ν. 4027/2011 για την σταδιακή κατάργηση των ελληνικών λυκείων στην Γερμανία! Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 3777/ ) που κατατέθηκε από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτή Αττικής, Βασίλη Οικονόμου, αναφορικά με την πρόβλεψη του Ν. 4027/2011 για την σταδιακή κατάργηση των Λυκείων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, o Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μας απάντησε μεταξύ άλλων ότι «το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. διαπιστώνοντας δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή του Ν. 4027/2011 και στο πλαίσιο των οικονομικών δεδομένων της χώρας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου αυτές να ξεπεραστούν». Είναι προφανές ότι είναι στις προθέσεις του Υπουργείου αν κρίνουμε και από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού για τις εκπαιδευτικές δομές που απευθύνονται στην ελληνική ομογένεια ότι έχει αναγνωριστεί το λάθος του Ν. 4027/2011 όπου προβλεπόταν η σταδιακή κατάργηση των ελληνικών Λυκείων στη Γερμανία και δρομολογείται η ακύρωση της συγκεκριμένης διάταξης. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση του Υπουργού να διορθώσει όλες τις δυσλειτουργίες του Ν. 4027/2011 και την ιδιαίτερη μέριμνα που δεσμεύεται να αναλάβει για την περαιτέρω ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών δομών που έχουν αναπτυχθεί σε χώρες του εξωτερικού για τους Έλληνες Ομογενείς. Θα αναμένουμε την νομοθετική πρόταση του Υπουργείου την άνοιξη προκειμένου να διατυπώσουμε τις τελικές μας προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση η δέσμευση του Υπουργείου ότι δεν θα κλείσουν τα ελληνικά λύκεια στη Γερμανία θα επιτρέψει την απρόσκοπτη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα παιδιά των χιλιάδων Ελλήνων μεταναστών. Αστυνομικό δελτίο Την ημέρα του Αγίου Νικολάου συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ασφάλειας Μενιδίου τρία άτομα ρομά, οι οποίοι είχαν διαπράξει δυο ληστείες στην περιοχή του Μενιδίου. Συγκεκριμένα αφού χτύπησαν με γροθιές και απείλησαν με μαχαίρι οδηγό ταξί, τον οδήγησαν σε καταυλισμό και του αφαίρεσαν τα χρήματά του. Λίγες ημέρες νωρίτερα βιαιοπράγησαν σε βάρος πεζού και του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό. Μεσημβρινές ώρες της 9/12/2012 συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ασφάλειας Μενιδίου μετά από καταδίωξη δύο ρομά οι οποίοι έκλεβαν φορτηγά από περιοχές της Δυτικής Αττικής και τα αποσυναρμολογούσαν. Tου ΚΥΡ από «Το ΒΗΜΑ»

Ἀποκτᾶ Ναό τό Ὀλυμπιακό Χωριό Τήν ἄνοιξη τοῦ 2006, ὁ

Ἀποκτᾶ Ναό τό Ὀλυμπιακό Χωριό Τήν ἄνοιξη τοῦ 2006, ὁ ΦΥΛΛΟ 40ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com Ἀποκτᾶ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καί τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους»

Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καί τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους» ΦΥΛΛΟ 44ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com Ὁ Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

Μακριά ἀπό τήν Χάγη Πρίν ἀπό λίγους μῆνες

Μακριά ἀπό τήν Χάγη Πρίν ἀπό λίγους μῆνες ΦΥΛΛΟ 38ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com Μακριά

Διαβάστε περισσότερα

Tά προβλήματα στήν πόλη

Tά προβλήματα στήν πόλη ΦΥΛΛΟ 55ο ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Τώρα τό blog

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ φύση ἐκδικεῖται. Δέν τήν σεβόμαστε γι αὐτό καί πνιγόμαστε. Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.

Ἡ φύση ἐκδικεῖται. Δέν τήν σεβόμαστε γι αὐτό καί πνιγόμαστε. Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot. ΦΥΛΛΟ 61ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Τώρα τό

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίσις στήν Ελλάδα Θέμα τῶν τελευταίων μηνῶν εἶναι ἡ

Η κρίσις στήν Ελλάδα Θέμα τῶν τελευταίων μηνῶν εἶναι ἡ Μηνιαία εφημερίδα Ολυμπιακού Χωριού & γειτονικών περιοχών Φύλλο 17ο Απρίλιος 2010 Η ΔΕΚΕΛΕΙΑ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.dekeleianews.gr Η κρίσις στήν Ελλάδα Θέμα τῶν τελευταίων μηνῶν εἶναι ἡ κρίσις. Σχεδόν ὅλοι

Διαβάστε περισσότερα

το ανάγνωσμα Γράφει: Χριστίνα Μαραγκού, Γ8

το ανάγνωσμα Γράφει: Χριστίνα Μαραγκού, Γ8 Ap Markos 2012 DD:Layout 1 3/23/12 1:13 PM Page 1 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το ανάγνωσμα ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ» Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.25 συνεδρίασε στην Αίθουσα 150 του Μεγάρου της Βουλής η Επιτροπή Άμυνας

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ...»

«ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ...» ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ Μηνιαία εφημερίδα Ολυμπιακού Χωριού & γειτονικών περιοχών Φύλλο 12ο Νοέμβριος 2009 «ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ...» ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ πώς γιά

Διαβάστε περισσότερα

να ξεφύγουμε απ το μέλλον που μας φτιάξανε..

να ξεφύγουμε απ το μέλλον που μας φτιάξανε.. Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 133 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012 w w w. s s e t e. g r να ξεφύγουμε απ το μέλλον που μας φτιάξανε.. Derec Bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί τιμωροῦνται; Τό Κέντρο Νέων Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ, πού ἔχει τήν ἐπωνυμία «System. Κέντρο Νέων Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ καί Σύλλογος Κατοίκων

Ποιοί τιμωροῦνται; Τό Κέντρο Νέων Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ, πού ἔχει τήν ἐπωνυμία «System. Κέντρο Νέων Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ καί Σύλλογος Κατοίκων ΦΥΛΛΟ 39ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Μά, ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν πλανήτη;

Μά, ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν πλανήτη; ΦΥΛΛΟ 46ο AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com Μά, ποιός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Η ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Η ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Νικητής ὁ λαϊκισμός καί ἡ δημαγωγία Ο «σοφός» λαός ἀποφάσισε τόν χορό τοῦ Ζαλόγγου

Νικητής ὁ λαϊκισμός καί ἡ δημαγωγία Ο «σοφός» λαός ἀποφάσισε τόν χορό τοῦ Ζαλόγγου ΦΥΛΛΟ 36ο ΜΑΪΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com Νικητής ὁ λαϊκισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β ΤΜΗΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήμερα, 19 Ιανουαρίου 2008, ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00', στην Αίθουσα 151 του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς οικοδομικές άδειες η Κορώνη

Χωρίς οικοδομικές άδειες η Κορώνη ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αρ. Φύλλου 76 1 ευρώ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ «Tων φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν» Διαβάζοντας στο φύλλο Oκτωβρίου της «Δράσης» τον απολογισμό των εκδηλώσεων που έγιναν το καλοκαίρι στην

Διαβάστε περισσότερα

Mεγαλειώδης ἐκδήλωσις

Mεγαλειώδης ἐκδήλωσις ΦΥΛΛΟ 50ο OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Τώρα τό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Σκοπευτηρίου 17, Κρωπία, τηλ.: 210 9654 867-8, 210 9654 918 www.protipo-athinon.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Σκοπευτηρίου 17, Κρωπία, τηλ.: 210 9654 867-8, 210 9654 918 www.protipo-athinon.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθεῖτε στά «γκρίκλις»

Αντισταθεῖτε στά «γκρίκλις» Μηνιαία εφημερίδα Ολυμπιακού Χωριού & γειτονικών περιοχών Φύλλο 30ο Σεπτεμβρίου 2011 Η ΔΕΚΕΛΕΙΑ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.dekeleianews.gr Αντισταθεῖτε στά «γκρίκλις» Τα «γκρίκλις» είναι ο καλύτερος δρόμος αποξένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Πριν από 60 χρόνια Σήμερα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΕΣ 2013-2014 Ο Ελληνισμός της Διασποράς 1 Μαθητές Γκίκα Δήμητρα Γκίκα Χριστίνα Ιωακειμίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΜΒΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ! Το ΠΑΡΑΣΚΗΝ Ο ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΠΥΡ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ. ΦΟΒΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΤΕΛ! Το ντοκουμέντο στο «Π»

ΒΟΜΒΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ! Το ΠΑΡΑΣΚΗΝ Ο ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΠΥΡ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ. ΦΟΒΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΤΕΛ! Το ντοκουμέντο στο «Π» ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 10. Γ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Δεν είναι η ώρα των μικροεγωισμών 15. Β. ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Είναι έποικοι οι λαθρομετανάστες ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Το ΠΑΡΑΣΚΗΝ Ο Εβδομαδιαία Πολιτική Αποκαλυπτική Εφημερίδα Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 14.04.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις των Αγροτών στο Αμύνταιο

Ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις των Αγροτών στο Αμύνταιο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 3o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 107 ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Έλλειψη ετοιμότητας του νομού για την απορρόφηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ σελ. 3 Διαμαρτυρία

Διαβάστε περισσότερα

Γκόλντα Μέιρ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Γκόλντα Μέιρ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Ê ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 3 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Τ Ε Β Ε Τ - Σ Ε Β Α Τ 5 7 7 2 Γκόλντα Μέιρ περιεχομενα 03 συνταξης σημειωμα Ιχπάτ-λί

Διαβάστε περισσότερα

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί η Αδεσμευτη ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙEΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΤIΚΗΣ ΕΤΟΣ 3ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 9 Παρασκευή 4 Μαρτίου 011 Τιμή 0.80 ευρώ Με το θάρρος της γνώμης Δεν ανεχόμαστε άλλο την γυφτο-ομηρία

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το κράτος αδυνατεί ή αδιαφορεί;

Όταν το κράτος αδυνατεί ή αδιαφορεί; ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 257/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 1 ΕΥΡΩ www.reporteronline.gr Επικαιρότητα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας Διεύθυνση Κτηνιατρικής...ανακοινώνει ότι είναι επιτακτική

Διαβάστε περισσότερα

H EK O H THΣ EΛAΣΣONAΣ

H EK O H THΣ EΛAΣΣONAΣ Eλασσόνα Kωδικός 4251 THΣ EΛAΣΣONAΣ Aν δεν μάθουμε να αγαπάμε δεν θα αλλάξουμε τον κόσμο EB OMA IAIA EΦHMEPI A EΠAPXIAΣ EΛAΣΣONAΣ E-MAIL: info@ekdosi.gr ETOΣ 14ο AP. ΦYΛ. 650 ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012. Ἐν ὄψει τῆς κάλπης

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012. Ἐν ὄψει τῆς κάλπης ΦΥΛΛΟ 35ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ Ἐν ὄψει τῆς κάλπης Πῶς θά ψηφίσουμε τήν Κυριακή; Η ψῆφος διαμαρτυρίας εἶναι δικαιολογημένη, ἀκόμη καί ἡ ψῆφος ἀγανάκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἀγώνας συνεχίζεται

Ο ἀγώνας συνεχίζεται Μηνιαία εφημερίδα Ολυμπιακού Χωριού & γειτονικών περιοχών Φύλλο 19ο Ιούνιος 2010 Ο ἀγώνας συνεχίζεται Η ΔΕΚΕΛΕΙΑ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.dekeleianews.gr Ο «Καλλικράτης» εἶναι πλέον νόμος τοῦ κράτους. Ετσι

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπατεῶνες ἤ βλάκες; Αὐτή ἡ τρομακτική γριούλα ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἀφανίζεται ἡ Ἑλλάδα;

Ἀπατεῶνες ἤ βλάκες; Αὐτή ἡ τρομακτική γριούλα ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἀφανίζεται ἡ Ἑλλάδα; ΦΥΛΛΟ 66ο AΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Τώρα τό

Διαβάστε περισσότερα