ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΣΑΕΑ, Γιάννη Βαρδακαστάνη, µε τη βοήθεια των µελών της Εκτελεστικής Γραµµατείας και των Φορέων-Μελών της ΕΣΑΕΑ και µε την αµέριστη υποστήριξη της υπαλλήλου της Συνοµοσπονδίας, Κλαίρης Τυραδέλλη.

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Έκθεση για την Κατάσταση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στην Ελλάδα «Τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι αναπόσπαστο µέρος της κοινωνίας µας. Κανείς δε µπορεί να θεωρηθεί απρόσβλητος από το ενδεχόµενο ελάττωσης των δυνατοτήτων του, ούτε ακόµα και ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών. Ο περιθωριακός ρόλος και το κύρος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, καθώς και η έλλειψη ευκαιριών, είναι βαθιά ριζωµένα στους θεσµούς και τα κοινωνικά πρότυπα που τους περιβάλλουν. Είναι πράγµατα που έχουν να κάνουν µε την κουλτούρα και όχι µε τη φύση.» Μουχτάρ Άµπντι Όγκλε, Ένας άντρας µε ειδικές ανάγκες που ζει στην Κένυα. Comment [I1]: Comment [I2]: Comment [I3]: Αυτή η Έκθεση συντάχθηκε βάσει του Άρθρου 1, Παράγραφος 2 του Νόµου 2430/96 για την Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Εθνικής Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, στην οποία αναφέρεται ότι: Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες υποβάλλει κάθε έτος στον Πρόεδρο της Βουλής έκθεση αναφερόµενη στην εν γένει αντιµετώπιση των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Ο προαναφερόµενος Νόµος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις αρχές του καλοκαιριού, µε αποτέλεσµα να υπάρξει αντικειµενική αδυναµία πραγµατοποίησης επισταµένης έρευνας και µελέτης των θεµάτων που απασχολούν τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες στη χώρα. Στην Έκθεση αυτή γίνεται περιγραφή της κατάστασης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, επιδιώκοντας να αποτυπωθούν τα βασικά προβλήµατα, να επισηµανθούν οι διαρθρωτικές αδυναµίες και ν αναδειχτούν οι νέες τάσεις προσέγγισης των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την αναπηρία, λαµβάνοντας υπόψη τα Ελληνικά δεδοµένα και τη διεθνή εµπειρία. Είναι αναµφισβήτητο γεγονός ότι η έγκριση των Πρότυπων Κανόνων για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τ Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) το εκέµβριο του 1993, έχει δηµιουργήσει ένα νέο τοπίο κι ένα νέο πλαίσιο δράσης του Παγκόσµιου, του Ευρωπαϊκού, αλλά και του Ελληνικού αναπηρικού και γονεϊκού κινήµατος. Τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την αναπηρία αντιµετωπίζονται πλέον µέσα από ένα νέο πρίσµα κι από µία άλλη οπτική γωνία, συνδέοντας δηλαδή άµεσα την αναπηρία µε την άσκηση και το σεβασµό βασικών θεµελιωδών και αναπαλλοτρίωτων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων. 2

3 Συνέπεια αυτής της εξέλιξης είναι η πανευρωπαϊκή κινητοποίηση των Οργανώσεων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των γονιών τους, µε αίτηµα την θέσπιση ειδικής Ρήτρας στη νέα Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που είναι υπό διαµόρφωση στα πλαίσια της ιακυβερνητικής ιάσκεψης) για την Καταπολέµηση των ιακρίσεων σε βάρος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες κάθε µορφής και βαθµού. Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο προσέγγισης των θεµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες κι έχουν αναδείξει ότι αυτή η οµάδα του πληθυσµού βιώνει καθηµερινά τις πλέον αρνητικές επιπτώσεις του φαινοµένου του κοινωνικού αποκλεισµού κι ότι οι πολίτες µε ειδικές ανάγκες αδυνατούν ν ασκήσουν στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώµατα. Στη χώρα µας, η συζήτηση γι αυτά τα θέµατα µε βάση τη νέα προσέγγιση ξεκίνησε πρόσφατα. Όµως, η ψήφιση από τη Βουλή του Ν. 2430/96 µε τον οποίο υιοθετούνται οι Πρότυποι Κανόνες του ΟΗΕ, έχει δηµιουργήσει το νέο πλαίσιο αρχών πολιτικής. Οι πολίτες µε ειδικές ανάγκες και οι οικογένειές τους προσδοκούν ότι τα επόµενα χρόνια θα υπάρξει µια βαθιά κοινωνική µεταρρύθµιση η οποία θα εκσυγχρονίζει κοινωνικά την Ελλάδα και θα την κατατάσσει στις ανεπτυγµένες κοινωνικά χώρες της Ευρώπης. Αυτή λοιπόν η Έκθεση, επιχειρεί ουσιαστικά να συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των θεµάτων που σχετίζονται µε την αναπηρία και στην πραγµατοποίηση της θεσµικής ανασυγκρότησης και της κοινωνικής µεταρρύθµισης. 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έκθεση για την Κατάσταση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στην Ελλάδα «Σ όλες τις κοινωνίες του κόσµου υπάρχουν ακόµη εµπόδια που δεν επιτρέπουν στ Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες ν ασκήσουν τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες τους και καθιστούν δύσκολη την πλήρη συµµετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες της κοινωνίας όπου ζουν. Tα Κράτη έχουν την ευθύνη να λάβουν κατάλληλα µέτρα για την εξάλειψη αυτών των εµποδίων.» (Πρότυποι Κανόνες, Εισαγωγή) Βρισκόµαστε µόλις λίγα χρόνια απ το κατώφλι του 21ου αιώνα. Οι δοµές, οι υπηρεσίες, οι φορείς, το σύστηµα, αν υπάρχει όντως σύστηµα που απευθύνεται στ άτοµα µε ειδικές ανάγκες, βρίσκεται σε βαθιά κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική κρίση. Η ανάγκη για θεσµική ανασυγκρότηση και για εκ βάρθρων µεταρρύθµιση γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Αναµφισβήτητα, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 80, πάρθηκαν µέτρα σηµαντικά για τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες. ηµιουργήθηκε ένα νέο κοινωνικοπολιτικό τοπίο. Υπήρξε άρση κάποιων αδικιών και αποκαταστάθηκε σε κάποιο βαθµό µία κοινωνική ισορροπία η οποία επέτρεψε στη χώρα να δηµιουργήσει και να παρέχει στοιχειώδεις υπηρεσίες. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο Νόµο 2430/96 µε τον οποίο: α/ καθιερώνεται η 3η εκεµβρίου εκάστου έτους ως Εθνική Ηµέρα Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. β/ Παρέχεται στην ΕΣΑΕΑ η αρµοδιότητα να καταθέτει την ηµέρα αυτή, Έκθεση στον Πρόεδρο της Βουλής για τα ζητήµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (βάση αυτής της διάταξης συντάσσεται και η παρούσα έκθεση). γ/ Θέτει όλες τις εκδηλώσεις για την 3η του εκέµβρη υπό την αιγίδα του Εθνικού Κοινοβουλίου, αναθέτοντας στην ΕΣΑΕΑ, στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και σε άλλους ηµόσιους Φορείς, τον προγραµµατισµό και τη διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων. δ/ Μ αυτόν το Νόµο υιοθετούνται οι Πρότυποι Κανόνες του ΟΗΕ για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τ Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες, συνιστάται ειδική Επιτροπή από 4

5 εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Κοµµάτων, υπό την προεδρία του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ή του αρµόδιου Υφυπουργού. Αυτή η Επιτροπή έχει ευθύνη να παρακολουθεί τις εκδηλώσεις που γίνονται για την 3η του εκέµβρη και να επεξεργαστεί µέσα σ έναν χρόνο από τη συγκρότησή της Σχέδιο για την υλοποίηση των Πρότυπων Κανόνων και στην Ελλάδα. ε/ Στο άρθρο 4 αυτού του Νόµου, έχουν θεσπιστεί διατάξεις που αντιµετωπίζουν σηµαντικά και χρονίζοντα ζητήµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όπως η επιχορήγηση των πλέον αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, η πιστοποίηση της Αναπηρίας, η χορήγηση Προσωρινής ή Μόνιµης Κάρτας Αναπηρίας, η διαβάθµιση της τυφλότητας και της µερικής όρασης και η παροχή συνδικαλιστικών αδειών στα αιρετά στελέχη των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Σηµαντικές θεσµικές ρυθµίσεις για τις οποίες πρέπει να εκδοθούν Προεδρικά ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις και αυτό πρέπει να γίνει το συντοµότερο δυνατό, για να µη συµπεριληφθεί ο Ν.2430/96 στον κατάλογο των κακοποιηµένων ή των πληµµελώς υλοποιούµενων νόµων, ή να µην ενταχθεί σ αυτούς που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. (Υπάρχει αναφορά σε τέτοιους νόµους σε σχετική ενότητα σ αυτήν την έκθεση). Ο Ν.2430/96 µπορεί ν αποτελέσει τη βάση για τη µεγάλη κοινωνική µεταρρύθµιση στα ζητήµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Οι Πρότυποι Κανόνες του ΟΗΕ για την Εξίσωση των Ευκαιριών µπορούν ν αποτελέσουν την προοδευτική και προωθητική δύναµη για τη θέσπιση Νοµοθεσίας Καταπολέµησης των ιακρίσεων κάθε είδους και βαθµού σε βάρος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Πρόθεσή µας ασφαλώς, δεν είναι να ακυρώσουµε ή ν αµφισβητήσουµε ή ακόµη και να υπονοµεύσουµε αυτές τις πολύ σηµαντικές κατακτήσεις της Ελληνικής κοινωνίας και της Ελληνικής Πολιτείας. Άλλωστε, το αναπηρικό και γονεϊκό κίνηµα της χώρας έχει παίξει σηµαντικό ρόλο στο να θεσπιστούν αυτές οι ρυθµίσεις. Είναι δηλαδή και δικές µας κατακτήσεις. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 5

6 «Προς τα τέλη της δεκαετίας του 60, σε κάποιες χώρες οι Οργανώσεις των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ξεκίνησαν προσπάθειες για τη διαµόρφωση µίας νέας αντίληψης γύρω από την έννοια της αναπηρίας. Πρόκειται για έναν επαναπροσδιορισµό ο οποίος τόνισε τη στενή σχέση που υπάρχει µεταξύ των περιορισµών που βιώνουν τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες, του σχεδιασµού και της δόµησης του περιβάλλοντός τους, αλλά και της στάσης των άλλων µελών της κοινωνίας απέναντί τους.» (Πρότυποι Κανόνες, Εισαγωγή) Οι παραδοσιακοί ορισµοί της αναπηρίας πηγάζουν από ένα ιατρικό µοντέλο προσέγγισης το οποίο αντιµετωπίζει τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες ως µία ειδική κατηγορία ασθενών, αποδίδοντας τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν ως απλές συνέπειες των δικών τους ατοµικών λειτουργικών περιορισµών. Πρόκειται για µία προσέγγιση η οποία, ως πηγή των περιορισµών που αντιµετωπίζουν τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες θεωρεί τα ίδια τ άτοµα, αγνοώντας την αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάµεσα σ αυτά και το περιβάλλον τους. Το νέο µοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, έτσι όπως αυτό έχει προωθηθεί από το αναπηρικό και γονεϊκό κίνηµα, προσδίδει στην έννοια της αναπηρίας περισσότερο κοινωνικό-πολιτικό υπόβαθρο. Πρόκειται για µία προσέγγιση όπου γίνεται σαφής διάκριση ανάµεσα στην αναπηρία και την ανικανότητα που πηγάζει απ αυτήν. Η αναπηρία εξετάζεται σαν ένα θέµα που συνδέεται και µε την ανάπηρη φύση της κοινωνίας κι όχι σαν ένα πρόβληµα που αφορά µόνο τα ίδια τα άτοµα και τις αναπηρίες τους. Η βασική διαφορά µεταξύ του ιατρικού και του κοινωνικού µοντέλου προσέγγισης της αναπηρίας σχετίζεται µε το που τοποθετείται το θέµα της αναπηρίας: σ επίπεδο ατόµου ή σ επίπεδο κοινωνίας. Το µεν ιατρικό µοντέλο εξετάζει την αναπηρία ως µία κατάσταση που έχει σχέση ή οφείλεται σε κάποια φυσική, αισθητηριακή ή νοητική ανεπάρκεια, το δε κοινωνικό, συνδέει την αναπηρία µε τα εµπόδια που αναγκάζεται το άτοµο µε ειδικές ανάγκες να υπερβεί προκειµένου να συµµετέχει ισότιµα στην κοινωνία. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της αναπηρίας οδηγούν και σε διαφορετικές λύσεις του προβλήµατος. Ενώ το ιατρικό µοντέλο προσέγγισης δεν αναζητά λύσεις που θα επέτρεπαν στο άτοµο µε ειδικές ανάγκες να προσαρµοστεί στο µη - αναπηρικό περιβάλλον του, το κοινωνικό µοντέλο εστιάζει στην ανάγκη ανίχνευσης και περιορισµού των ανάπηρων πλευρών της κοινωνίας και των εµποδίων που 6

7 αυτές συνεπάγονται για την πλήρη και ισότιµη συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Οι διαφορετικοί ορισµοί της αναπηρίας σήµερα αντανακλούν µία αξιοσηµείωτη αλλαγή. Τη µετατόπιση του κέντρου βάρους του διαλόγου για την αναπηρία, τις τελευταίες 2 δεκαετίες, από την φιλανθρωπία και τη στοιχειώδη περίθαλψη, στην ανάγκη για µία αυθεντική ισότητα. Παρόλα αυτά, αν και παρατηρείται όλο και ευρύτερη αποδοχή του κοινωνικού µοντέλου προσέγγισης της αναπηρίας, υπάρχει µακρύς δρόµος ακόµη µέχρι αυτό να ενσωµατωθεί στο ιδεολογικό υπόβαθρο των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων και των προνοιακών τους συστηµάτων. Το κοινωνικό µοντέλο προσέγγισης καλείται να λειτουργήσει µε τέτοιο τρόπο που να συνεπάγεται και να εξυπηρετεί τον προσανατολισµό της πολιτικής και της δράσης στην εξασφάλιση πολιτισµικών προϋποθέσεων, στην εξάλειψη φραγµών, στην καθιέρωση πρακτικών εργασίας και οργανωτικών δοµών, που θα συµβάλλουν στην εξίσωση των ευκαιριών για τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΣ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 7

8 «ε µπορεί κανείς να θεσµοθετήσει νοµικά ηθικούς νόµους, αλλά µπορεί να κατευθύνει τη συµπεριφορά. Οι επιταγές του νόµου δεν µπορούν να µεταβάλλουν τα αισθήµατα, αλλά µπορούν ν αποτελέσουν ένα φραγµό για όσους δεν έχουν αισθήµατα.» Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Αµερικανός αγωνιστής για τ Ανθρώπινα ικαιώµατα Τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες αποτελούν ίσως τη µεγαλύτερη µειονότητα που σ ευρωπαϊκό επίπεδο φτάνει τον αριθµό των ανθρώπων. (Για τη χώρα µας αξιόπιστες στατιστικές µετρήσεις δεν υπάρχουν. Χρησιµοποιούµε τα διεθνή στατιστικά δεδοµένα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ κι άλλοι ιεθνείς Οργανισµοί). Σε καθηµερινή βάση τα δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες καταπατώνται σ όλα τα επίπεδα: κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτικό και πολιτιστικό. εν απολαµβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώµατα για ν αναπτύξουν τις δυνατότητές τους στο µέγιστο δυνατό και να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία. Τα εµπόδια που συναντά η πλήρης και ελεύθερη συµµετοχή τους είναι πολλαπλά: φυσικά εµπόδια, κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονοµικά, πολιτικά, αλλά και εµπόδια που έχουν να κάνουν µε στάσεις του υπόλοιπου πληθυσµού απέναντί τους. Ο περιορισµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες δεν αποτελεί τωρινό φαινόµενο. Πρόκειται όµως για µία κατάσταση της οποίας τον αντίκτυπο µόνο πρόσφατα αναγνώρισαν και αποδέχτηκαν οι Κυβερνήσεις αλλά και οι απλοί πολίτες. Η πλειοψηφία των αντιλήψεων που υπάρχουν για τ ανθρώπινα δικαιώµατα χαρακτηρίζεται από στενότητα. Το βάρος πέφτει κυρίως σε ακραίες περιπτώσεις καταπάτησης των δικαιωµάτων, όπως η εξορία ή ο βασανισµός. Στην πραγµατικότητα, τ ανθρώπινα δικαιώµατα είναι υπόθεση όλων και αποτελούν παγκόσµιας αποδοχής βάση ελέγχου της εξουσίας που ασκεί η πολιτεία πάνω σε άτοµα και κοινωνικές οµάδες, αλλά και που οι τελευταίοι ασκούν µεταξύ τους. Κάθε ανθρώπινο ον δικαιούται, µέσα στα πλαίσια της δικής του διαφορετικότητας, ν απολαµβάνει τ ανθρώπινα δικαιώµατα που έχουν κατοχυρωθεί σε παγκόσµιο επίπεδο. 8

9 Η ανάπτυξη του διαλόγου για τ ανθρώπινα δικαιώµατα και η αναγνώριση και προστασία των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, ώθησε τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τους νόµιµους αντιπροσώπους τους στην διεκδίκηση της άρσης των διακρίσεων και της εξίσωσης των ευκαιριών. Η εφαρµογή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην περίπτωση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες γίνεται µε αργούς ρυθµούς και συναντά πολλές αντιστάσεις. Παρόλα αυτά, η ευρύτερη αποδοχή του κοινωνικού µοντέλου προσέγγισης της αναπηρίας, όπου ο προβληµατισµός δεν εξαντλείται πια σ επίπεδο µόνο ατόµου, αλλά επεκτείνεται και στο γενικότερο πλαίσιο της σχέσης αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο άτοµο και το περιβάλλον του, σηµατοδοτεί τα θετικά βήµατα που γίνονται προς την κατεύθυνση επίτευξης µίας αυθεντικής ισότητας. Μέσα σ αυτό το πλαίσιο, η ισότητα για τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες δεν επιβάλλεται ως ένα αίτηµα που έχει να κάνει µ επιµέρους προνόµια αλλά µε βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα. Τα ζητήµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στο σύνολό τους, συνδέονται µε την ανεµπόδιστη άσκηση των ανθρωπίνων και κοινωνικών τους δικαιωµάτων. Ένα σύγχρονο παγκόσµιο ρεύµα κοινωνικής κινητοποίησης και πολιτικοποίησης των ζητηµάτων που σχετίζονται µε την αναπηρία. Οι Οργανώσεις των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, σ έναν συνεχή και διαρκή αγώνα διεκδικούν την αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωµάτων τους στις Εθνικές Νοµοθεσίες. Το σηµαντικότερο µέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι οι Πρότυποι Κανόνες του ΟΗΕ για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τ Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. ΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 9

10 «Αναπηρία δε σηµαίνει ανικανότητα: η φιλανθρωπία δεν αποτελεί λύση στα προβλήµατα µας. Χρειαζόµαστε ισότητα και αναγνώριση του δικαιώµατός µας σαν ανθρώπινα όντα σε όλους τους τοµείς της ζωής. Τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχουν πολλά να προσφέρουν.» Αµπντούλ Ραχµάν Σαχάκ Ελεύθερη Εταιρεία Κοινωνικής Πρόνοιας για τους ανάπηρους του Αφγανιστάν. Οι Πρότυποι Κανόνες αποτελούν το πιο προοδευτικό µέσο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί διεθνώς για τη διασφάλιση της πλήρους απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την ισότιµη συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην κοινωνία. Εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1993 και βασίζονται πάνω σε αρχές και ιδέες που προκύπτουν από το Παγκόσµιο Πρόγραµµα ράσης για τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες, προσεγγίζοντας την ισότητα µε τρόπο που ποτέ δεν έχει γίνει µέχρι τώρα απ τον ΟΗΕ, από οποιονδήποτε άλλο ιεθνή Οργανισµό ή από Κράτη-Μέλη. Πρόκειται για ένα κείµενο αρχών και µέτρων πολιτικής το οποίο αντανακλά τις διεκδικήσεις των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και έχει την υποστήριξη και των Χωρών-Μελών και των οργανώσεων αυτών των ατόµων και των οικογενειών τους. Οι Πρότυποι Κανόνες δεν αποτελούν Συνθήκη γι αυτό και δεν είναι δεσµευτικοί. Μπορούν ν αποτελέσουν όµως, εθιµικούς κανόνες που εφαρµόζονται από ένα µεγάλο αριθµό Κρατών µε την πρόθεση σεβασµού προς έναν Κανόνα ιεθνούς ικαίου. Εµπεριέχουν µία ισχυρή ηθική και πολιτική δέσµευση εκ µέρους των Κρατών ν αναλάβουν δράση για την εξίσωση των ευκαιριών για τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Οι σκοποί, έτσι όπως περιγράφονται στους Πρότυπους Κανόνες είναι ξεκάθαροι. Όµως, οι πολιτικές που εφαρµόζονται στις διάφορες χώρες-µέλη έχουν τη δική τους ιστορία, τους δικούς τους νοµικούς µηχανισµούς και τις δικές τους δοµές, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι Πρότυποι Κανόνες θα υλοποιηθούν. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στον πρόλογο, οι Πρότυποι Κανόνες έχουν υιοθετηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων µε το Ν.2430/96. Έτσι λοιπόν, η χώρα µας είναι από τα λίγα Κράτη-Μέλη του ΟΗΕ που έχουν επίσηµα αποδεχτεί τους Πρότυπους Κανόνες. 10

11 ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ «Ο όρος εξίσωση των ευκαιριών σηµαίνει τη διαδικασία µέσα από την οποία τα διάφορα κοινωνικά συστήµατα και το περιβάλλον, όπως οι υπηρεσίες, οι δραστηριότητες, η πληροφόρηση και η τεκµηρίωση, γίνονται διαθέσιµα σ όλους, ειδικά δε στ άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η αρχή των ίσων δικαιωµάτων έχει την έννοια ότι οι ανάγκες του κάθε ενός και όλων των ατόµων είναι ίσης σπουδαιότητας, ότι οι ανάγκες αυτές πρέπει ν αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία γίνεται ο προγραµµατισµός της κοινωνίας και ότι όλες οι ανθρώπινες δυνάµεις πρέπει να χρησιµοποιούνται µε τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι το κάθε άτοµο έχει τις ίδιες ευκαιρίες για συµµετοχή.» (Πρότυποι Κανόνες, Εισαγωγή) Oι διακρίσεις και ο αποκλεισµός που βιώνουν τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες σ όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους, οδήγησε στην αναγνώριση όλων όσων πρέπει να γίνουν προκειµένου να εξασφαλιστεί γι αυτά τα άτοµα η ίση συµµετοχή στην κοινωνία. Πρόκειται για κάτι που µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µέσα από διαδικασίες εξίσωσης και ενσωµάτωσης οι οποίες θα οδηγήσουν σε αναµόρφωση των άνισων κοινωνικών δοµών που υπάρχουν. Παλαιότερα, η ενσωµάτωση είχε την έννοια της προσαρµογής του ατόµου στην κοινωνία και δε συνδεόταν µε την προώθηση κοινωνικών αλλαγών που θα εξασφάλιζαν τις προϋποθέσεις γι αυτήν. Οι πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας σηµαίνουν συνήθως διατήρηση του εισοδήµατος και αποµονωµένες υπηρεσίες σε ιδρύµατα ή στην κοινότητα, οι οποίες αυξάνουν την εξάρτηση και περιορίζουν τη συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Η έννοια της αυτόνοµης διαβίωσης η οποία αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια από το αναπηρικό και γονεϊκό κίνηµα, αποτελεί στοιχείο ζωτικής σηµασίας για την επίτευξη πλήρους συµµετοχής των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Στόχος της αυτόνοµης διαβίωσης είναι να επιτρέψει στ άτοµα µε ειδικές ανάγκες να πετύχουν στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό την οικονοµική και κοινωνική τους ενσωµάτωση, την ανεξαρτησία και την άσκηση ίσων δικαιωµάτων µε τους µη-ανάπηρους οµότιµούς τους. Μία πολύ σηµαντική πλευρά της αυτόνοµης διαβίωσης είναι οι Υπηρεσίες Προσωπικών Βοηθών, όπου τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες µπορούν να προσλάβουν ή ν απολύσουν βοηθούς που κάνουν αυτά που οι ίδιοι δε µπορούν να κάνουν µόνοι τους. Στενά συνδεδεµένη µε την αρχή της αυτόνοµης διαβίωσης, είναι και η έννοια της προσαρµογής που δίνει έµφαση στην εξάλειψη των έµµεσων εµποδίων που υψώνονται στη συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Πρόκειται για µία έννοια 11

12 που περικλείει πρακτικές όπως η αλλαγή ωραρίων εργασίας, η διάθεση διερµηνέων νοηµατικής γλώσσας για τους κωφούς και αναγνωστών για τους τυφλούς, η δηµιουργία προσπελάσιµων κτιρίων, η τροποποίηση της υπάρχουσας υποδοµής ως µέσο για την εξασφάλιση ίσης κοινωνικής συµµετοχής των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και σύνδεσης των συγκεκριµένων αναγκών τους µε τα συγκεκριµένα προγράµµατα και δραστηριότητες της κοινωνίας. Οι ίσες ευκαιρίες είναι η δυναµική λειτουργία της αρχής της ισότητας, που αφορά τη διαδικασία και τα µέτρα που χρειάζονται για την εξίσωση των ευκαιριών µεταξύ ατόµων και οµάδων, την απασχόληση, την κοινωνική προστασία και την κατοχύρωση της θέση τους ως άτοµα. Εξίσωση ευκαιριών σηµαίνει δοµικές αλλαγές, ενθάρρυνση των ατόµων για µεγαλύτερη συµµετοχή, αντιµετώπιση των διακρίσεων σε διάφορα επίπεδα και αλλαγή κοινωνικών στάσεων. Υπάρχει χάσµα µεταξύ της ισότητας και της εφαρµογής της. Η πρόκληση τώρα είναι να µετατρέψουµε την ίση συµµετοχή και τις ίσες ευκαιρίες από απλές αρχές σε πραγµατικότητες οι οποίες συνεπάγονται αλλαγές στη ζωή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Όλη αυτή η διαδικασία µπορεί να αποδοθεί µε τον όρο mainstreaming. Αυτό σηµαίνει διαµόρφωση πολιτικής που θα διευκολύνει την πλήρη συµµετοχή και την εµπλοκή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε οικονοµικές, κοινωνικές και άλλες διαδικασίες, σεβόµενη τις προσωπικές τους επιλογές. Σηµαίνει ακόµη, θεώρηση των ζητηµάτων που αφορούν τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες όχι ξέχωρα από το µηχανισµό σχεδιασµού πολιτικής, αλλά ως αναπόσπαστο κοµµάτι της. Η εξίσωση των ευκαιριών και η επίτευξή της είναι περισσότερο πολύπλοκες απ ότι φαίνονται. Κατά παράδοξο τρόπο, η ανισότητα µπορεί να πηγάζει τόσο από το γεγονός ότι κάποια άτοµα τα µεταχειρίζονται µε διαφορετικό τρόπο απ ότι κάποια άλλα, όσο κι από το ακριβώς αντίθετο γεγονός. Οι διακρίσεις περιλαµβάνουν µία αυθαίρετη άρνηση και περιορισµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων προκύπτοντας άµεσα ή έµµεσα από την ίδια ή διαφορετική µεταχείριση. Το να µιλά κανείς γι απόλαυση ίσων ανθρωπίνων δικαιωµάτων και απαγόρευση των διακρίσεων δεν είναι αρκετό. Η προνοµιακή µεταχείριση και τα επιλεκτικά δικαιώµατα πολλές φορές είναι απαραίτητα για να υπερβούµε τα πρότυπα διακρίσεων και να αποκτήσουν τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες ίση θέση µ εκείνη της πλειοψηφίας του πληθυσµού. Πράγµα που σηµαίνει πως κάποιες φορές, αντί να επιδιώκουµε τη διασφάλιση ίσης µεταχείρισης, επιβάλλεται να στοχεύουµε προς την εξίσωση των αποτελεσµάτων. 12

13 Οι ίσες ευκαιρίες δεν αποτελούν µία συνταγή η οποία µπορεί να εφαρµοστεί παντού και µε τον ίδιο τρόπο. Αποτελούν µία σειρά από αρχές που η κάθε χώρα µπορεί να εφαρµόζει µε το δικό της τρόπο και µέσα στα πλαίσια της δικής της πολιτικής. Μ αυτήν την έννοια, οι Πρότυποι Κανόνες δε λειτουργούν δεσµευτικά, θέτοντας ένα αυστηρό πλαίσιο εφαρµογής τους. Λειτουργούν περισσότερο ως ένα µέσο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εκτιµηθεί η υπάρχουσα πολιτική και να προαχθούν πρακτικές που θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη µιας στρατηγικής ένταξης. Όπως ήδη αναφέραµε, στην Ελλάδα το σύστηµα παροχής υπηρεσιών στ άτοµα µε ειδικές ανάγκες, βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Αυτοί που γνωρίζουν καλά τα πράγµατα, συµφωνούν στη διαπίστωση ότι αυτό το σύστηµα έχει διάγει τον βίον του. Λεπτοµερής αναφορά στην κατάσταση των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα, δεν επιχειρείται σ αυτήν εδώ την έκθεση. Όµως, µπορούµε να εξετάσουµε την κατάσταση που επικρατεί σ ορισµένους τοµείς ζωτικού ενδιαφέροντος και στρατηγικού χαρακτήρα. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13

14 Κανόνας 4: Τα Κράτη πρέπει να φροντίζουν για την εξασφάλιση της δηµιουργίας και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, συµπεριλαµβανοµένων βοηθητικών συσκευών για τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ώστε να τα βοηθήσουν ν αυξήσουν το επίπεδο αυτονοµίας στην καθηµερινή τους ζωή και ν ασκούν τα δικαιώµατά τους. Κανόνας 8: Τα Κράτη φέρουν την ευθύνη για την παροχή κοινωνικής ασφάλισης και εισοδήµατος για τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Κανόνας 16 Τα Κράτη φέρουν την οικονοµική ευθύνη για κρατικά προγράµµατα και µέτρα για την δηµιουργία ίσων ευκαιριών για τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Οι κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται στ άτοµα µε ειδικές ανάγκες από Κρατικούς Οργανισµούς, από Φορείς Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας (Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα) από Κέντρα που έχουν ιδρύσει Σύλλογοι των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των γονιών τους και από κάποιες άτυπες δοµές που έχουν ιδρυθεί από τους φορείς της Α/βάθµιας Αυτοδιοίκησης. Όλες αυτές οι δοµές, ανεξάρτητα απ τον φορέα ίδρυσής τους, λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε ν αναπαράγεται ένας φαύλος κύκλος, βασικά στοιχεία του οποίου είναι η αναντιστοιχία οικονοµικού κόστους και προσφερόµενης υπηρεσίας, η οικονοµική ένδεια, ιδιαίτερα των φορέων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των γονιών τους και η έλλειψη ενιαίου συστήµατος συγκρότησης αυτών των δοµών σ εθνικό, περιφερειακό, νοµαρχιακό και τοπικό επίπεδο. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις µονάδες που παρέχουν κλειστή περίθαλψη, αλλά και γενικότερα για όλες τις δοµές του υποτιθέµενου συστήµατος. Η ατολµία που έχει παρατηρηθεί στη ριζική µεταρρύθµιση φορέων και ιδρυµάτων, οι οποίοι λειτουργούν µε τους ίδιους οργανισµούς για δεκαετίες, έχει επιτείνει το θεσµικό έλλειµµα. Η ανάγκη εκσυχρονισµού αυτών των φορέων, η αναδιοργάνωσή τους, η στελέχωσή τους µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό, ο τρόπος διοίκησης τους, είναι ζητήµατα τα οποία χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης. Οι περισσότεροι από τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες γι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τώρα που γράφεται αυτή η έκθεση, βρίσκονται σε δυσµενή οικονοµικά κατάσταση και αδυνατούν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες λειτουργίας τους, όπως µισθοδοσία, κάλυψη λειτουργικών δαπανών, κτλ, µ αποτέλεσµα ν αναγκάζονται ν απολύουν προσωπικό ή να υποβαθµίζουν και να περιορίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουν. 14

15 Οι κρατικές επιχορηγήσεις δίνονται µε αρκετή καθυστέρηση µη επιτρέποντας έτσι στους φορείς ν αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους σε πιο σταθερή βάση και µε πιο ολοκληρωµένο τρόπο. Σε ορισµένες περιπτώσεις η χρηµατοδότηση γίνεται χωρίς επαρκή έλεγχο και φτάνουµε στο σηµείο να υπάρχουν φορείς οι οποίοι λαµβάνουν συχνά πυκνά οικονοµική ενίσχυση από το κράτος που δεν είναι ανάλογη των υπηρεσιών που παρέχουν. Εξάλλου, το πρόβληµα δεν είναι µόνο ποσοτικό. Οι όποιες επιχορηγήσεις δίνονται πρέπει να προϋποθέτουν και ν αποσκοπούν στην ουσιαστική εξίσωση των ευκαιριών για τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες και την ένταξή τους στα δρώµενα της κοινωνίας κι όχι να ενθαρρύνουν ή να συντηρούν δοµές και διαδικασίες ιδρυµατοποίησης και περιθωριοποίησης. Άτυπες δοµές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και κοινωνικής φροντίδας, που ιδρύθηκαν ιδιαίτερα από συλλόγους των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των γονιών τους, έχουν οδηγηθεί σε οικονοµική απόγνωση, ειδικότερα στις περιφέρειες της χώρας. Αυτές οι δοµές απευθύνονται κυρίως σ άτοµα µε νοητική υστέρηση, µε αυτισµό, µε βαριές ψυχοσωµατικές αναπηρίες και µε πολλαπλές αναπηρίες. Γι αυτές τις κατηγορίες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, το κράτος δεν έχει ιδρύσει ειδικευµένους φορείς. Είναι γενικά παραδεκτό ότι υπάρχει άµεση ανάγκη δηµιουργίας εθνικού συστήµατος κοινωνικών υπηρεσιών που ν αντιµετωπίζει τις στρεβλώσεις του παρόντος και να παρέχει ορθολογικά τη δυνατότητα σχεδιασµού του µέλλοντος µε τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων και των ρόλων, τη βαθιά και ριζική αποσυγκέντρωση και αποκέντρωση υπηρεσιών και δοµών. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αποτελούν µία από τις πιο χαµηλές οικονοµικά οµάδες του πληθυσµού και από τις πιο ευπαθείς σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν πολλά άτοµα, που λόγω αδυναµίας τους ν απασχοληθούν ή λόγω των επιπλέον αναγκών που συνεπάγεται η αναπηρία τους, αντιµετωπίζουν επιπλέον οικονοµικά προβλήµατα απ αυτά που αντιµετωπίζει ο υπόλοιπος πληθυσµός. Τα κονδύλια που διαθέτει η πολιτεία και ειδικότερα τα ασφαλιστικά ταµεία για την κάλυψη αναγκών ζωτικής σηµασίας για τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι χαµηλά και πολλές φορές ανύπαρκτα. Έτσι, τεχνικά βοηθήµατα, συσκευές, αλλά και υπηρεσίες προσωπικής αρωγής που θα ενίσχυαν το βαθµό αυτονοµίας και κοινωνικής ένταξης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, διευθετήσεις και προσαρµογές που θα καθιστούσαν το χώρο απασχόλησης ή κατοικίας ενός ατόµου µε ειδικές ανάγκες προσπελάσιµο, κατάλληλη ιατροφαρµακευτική και θεραπευτική αγωγή ή υψηλής ποιότητας διατροφή που απαιτούν ορισµένες κατηγορίες ατόµων µε ειδικές ανάγκες, συνεπάγονται ένα οικονοµικό κόστος τέτοιο που τ άτοµα µε ειδικές ανάγκες αδυνατούν ν αντέξουν, µ αποτέλεσµα να µη µπορούν ν αξιοποιήσουν τις νέες 15

16 δυνατότητες και τα πρακτικά µέσα που προσφέρονται σήµερα για την αναβάθµιση του επιπέδου ζωής τους. Παρά το γεγονός ότι τις δεκαετίες 80 και 90 η επιδοµατική πολιτική διευρύνθηκε και καλύπτει πολλές κατηγορίες ατόµων µε ειδικές ανάγκες, οι αδικίες που παρουσιάζει ακόµη το σύστηµα των επιδοµάτων είναι µεγάλες. Υπάρχουν κατηγορίες ατόµων µε ειδικές ανάγκες οι οποίες δε λαµβάνουν κανένα επίδοµα ή αυτό που παίρνουν είναι εξαιρετικά χαµηλό και δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες τους, όπως π.χ. τ άτοµα µε βαριά νοητική υστέρηση, µία κατηγορία όπου οι παροχές συνδέονται κατά κύριο λόγο µε οικονοµικά κριτήρια. Τα επιδόµατα καταβάλλονται πολλές φορές µε αρκετή χρονική καθυστέρηση ή οι αυξήσεις που δίνονται σ αυτά δεν επαρκούν για ν αντισταθµίσουν το συνεχώς αυξανόµενο κόστος ζωής ή δεν ανταποκρίνονται στις συγκεκριµένες ατοµικές και οικογενειακές ανάγκες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, πόσο µάλλον αν ληφθεί υπόψη ότι πολλά απ αυτά τα άτοµα στηρίζονται µόνο σ αυτά τα επιδόµατα. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι την τελευταία τριετία, 1994, 1995 και 1996 χορηγήθηκε αύξηση στα επιδόµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε ποσοστό 20% για κάθε χρόνο. Μία θετική εξέλιξη η οποία οδήγησε στην άρση κάποιων αδικιών. Για το 1997 εξαγγέλθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας η αύξηση των επιδοµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε ποσοστό 15%. Για το αναπηρικό και γονεϊκό κίνηµα, η µείωση του ποσοστού αύξησης κατά 5% το 1997, κρίνεται απαράδεκτη και καλούµε την Κυβέρνηση να επανεξετάσει αυτήν την απόφαση. Αναφέρθηκε ήδη ότι στην επιδοµατική πολιτική υπάρχουν αδικίες και ανισότητες. Γι αυτό επιβάλλεται, σύντοµα και µε αποφασιστικότητα, να καταρτιστεί νέο θεσµικό πλαίσιο για τα επιδόµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 16

17 Κανόνας 6: Τα Κράτη πρέπει ν αναγνωρίζουν την αρχή των ίσων ευκαιριών στην Πρωτοβάθµια, ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση για τα παιδιά, τους νέους και τους ενήλικες µε ειδικές ανάγκες, σε ενιαία κλίµακα. Πρέπει να φροντίζουν ώστε η εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ν αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εκπαιδευτικού συστήµατος. Ποιος µπορεί ν αµφισβητήσει ότι υπήρξε µία τεράστια ποσοτική αύξηση των υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής από την ψήφιση του νόµου 1143/81 και µετά; Ασφαλώς κανείς. Ταυτόχρονα όµως, κανείς δε µπορεί ν αµφισβητήσει το γεγονός ότι το µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν καλύπτεται απ αυτές τις υπηρεσίες. Με βάση διεθνή στατιστικά δεδοµένα (για τη χώρα µας τέτοια δεν υπάρχουν) το % του συνολικού πληθυσµού των µαθητών Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης είναι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής, καλύπτουν το 1% από αυτούς. Το υπόλοιπο % είναι αφηµένο στις φιλότιµες προσπάθειες των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Το 1985 ψηφίστηκε ο θεσµικός Νόµος 1566 για την Εκπαίδευση, στον οποίον συµπεριελήφθησαν σηµαντικές διατάξεις για την Ειδική Αγωγή και την Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. 11 χρόνια έχουν περάσει από τότε και οι διατάξεις αυτού του Νόµου δεν έχουν ακόµη υλοποιηθεί. Και δε θα υλοποιηθούν ποτέ γιατί σήµερα όλοι συµφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη ενός νέου θεσµικού Νόµου για την εκπαίδευση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο οποίος ν αντιµετωπίζει ριζοσπαστικά και σε βάθος χρόνου τη δηµιουργία ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση γι αυτήν την κατηγορία µαθητών. Η Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, ιδιαίτερα για µαθητές µη νοητική υστέρηση, αυτισµό ή/και πολλαπλές αναπηρίες, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Για ειδικές κατηγορίες µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως τυφλοί, κωφοί και άλλες, δεν έχουν θεσπιστεί µέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής που να καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν από την ίδια τη φύση της αναπηρίας. Η ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδοµή που θα λειτουργούσε υποστηρικτικά για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το απροσπέλαστο των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, η ελλειπής έως ανύπαρκτη ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση της πλειοψηφίας του εκπαιδευτικού προσωπικού, η ανυπαρξία αναλυτικών και ειδικά προσαρµοσµένων προγραµµάτων σπουδών στα οποία να µπορούν ν ανταποκριθούν και µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και αντίστοιχων 17

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Ιστορική Αναδρομή Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Μοντέλο αναπηρίας Ιατρικό μοντέλο: Η αναπηρία κατανοείται από βιολογικής πλευράς και επομένως το άτομο με αναπηρία θεωρείται ότι έχει ανάγκη από ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ο /Η υπογεγραμμένος-η...

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ο /Η υπογεγραμμένος-η... ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ο /Η υπογεγραμμένος-η..... (όνομα εκπροσώπου βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου 1. Θα βοηθούσε η ανάπτυξη ενός συντονιστικού οργάνου για θέµατα οικογένειας και παιδιών (π.χ. Υπουργείο Οικογένειας, Παιδιού και Νεότητας) 2. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I I ΘΕΜΑ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α. Μ. Ε. Α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κα. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Εκπαίδευση Νηπίων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία στο νηπιαγωγείο Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης H ActionAid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ"

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 3 Δεκεμβρίου 2014 Ας παραδειγματιστούμε από έναν κινέζικο μύθο: «Μια γριά κάθε πρωί κουβαλούσε νερό στο σπίτι της από το κοντινό πηγάδι με δύο δοχεία δεμένα στις δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές Προσπελασιμότητα Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία και η προσβασιμότητα ορίζεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής 7 Αλληλεγγύης Εισαγωγή Ξενοφώντος Ι. Κοντιάδη 23 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής 7 Αλληλεγγύης Εισαγωγή Ξενοφώντος Ι. Κοντιάδη 23 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής 7 Αλληλεγγύης Εισαγωγή Ξενοφώντος Ι. Κοντιάδη 23 1. ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [1] Ν.3251/1955 Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 102 ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Γ μέρος)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Γ μέρος) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Γ μέρος) Ψαθάς Δημήτρης Παιδαγωγός MSc 25-10-09 Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η πολιτική ή οι πολιτικές για την εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθανασίου Γεωργία Μόσχος Παύλος Τσορδιά Ειρήνη Γεωργία Τσορδιάς Δημήτρης Πάτρα,12 Δεκεμβρίου 2012 2 Ευχαριστίες : Ευχαριστούµε πολύ την επιβλέπουσα καθηγήτρια αυτής της εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία Τεχνολογική Επανάσταση Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει συνεχείς αλλαγές στην καθηµερινότητα Όµως ένα µεγάλο ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ Θέµα: Το έλλειµµα ισότητας στην διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού, µέσω των καταχωρήσεων στον Τύπο Φίλες και φίλοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, Σας ευχαριστώ θερµά για τη σηµερινή παρουσία σας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική ...Σου Διαφορετικά! Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ για ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Η Καταπολέμηση του Στίγματος και του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Νέων με Αναπηρίες μέσω της Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ»

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ» «Κ Α Ν Ε Ι Σ Δ Ε Ν Μ Ε Ν Ε Ι Ε Κ Τ Ο Σ» π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ό λ η ψ η ς κ α ι π α ρ έ μ β α σ η ς γ ι α ν έ ο υ ς σ ε κ ί ν δ υ ν ο έ λ λ ε ι ψ η ς σ τ έ γ η ς φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς με την

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος. επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες. και τη μεγάλη δημοκρατική παράδοση, άρθρωσε Αθήνα, 30.6.2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, με τους αγώνες και τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα