Εκτίμηση ενεργειακών και πρωτεϊνικών αναγκών. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτίμηση ενεργειακών και πρωτεϊνικών αναγκών. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών"

Transcript

1 Εκτίμηση ενεργειακών και πρωτεϊνικών αναγκών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Υπολογισμός Eπιθυμητού ή ΙΣΒ Γυναίκες = 45 kg για τα πρώτα 150 cm ύψους + 0,9 kg για κάθε cm επιπλέον ύψους. Για παράδειγμα για μια γυναίκα που έχει ύψος 1,62 m το ιδανικό βάρος υπολογίζεται ως εξής: 45 kg για τα πρώτα 150 cm ύψους + 0,9 (kg/cm) x 12 cm = 45 kg + 10,8 kg = 55.8 kg. Άνδρες = 48 kg για τα πρώτα 150 cm ύψους + 1,1 kg για κάθε cm ύψους πέρα των 150 cm. Για παράδειγμα για ένας άντρα που έχει ύψος 1,78 m το ιδανικό βάρος υπολογίζεται ως εξής: 48 kg για τα πρώτα 150 cm ύψους + 1,1 (kg/cm) x 28 cm = 48 kg + 30,8 kg = 78,8 kg. Θα πρέπει να προστεθεί στις εξισώσεις αυτές ένα 10% για ασθενείς με μεγάλο σκελετό και να αφαιρεθεί ένα 10% για ασθενείς με μικρό σκελετό ASPEN. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. The science and practice of nutrition support. Kendall/Hunt Publishing Company 2001; USA. pgs

3 Ποσοστό ΙΣΒ % IΣΒ = (Πρόσφατο Βάρος / Ιδανικό Σωματικό Βάρος) x 100 Ερμηνεία του %ΙΣΒ σε άνδρες και γυναίκες χωρίς κύηση %ΙΣΒ Ερμηνεία >200 Nοσογόνος Παχυσαρκία Παχυσαρκία Υπέρβαρο Ελαφρά κακή θρέψη Μέτρια κακή θρέψη <69 Σοβαρή κακή θρέψη American Dietetic Association. Manual of Clinical Dietetics.Sixth Edition. Chicago,

4 American Dietetic Association. Manual of Clinical Dietetics.Sixth Edition. Chicago, Illinois. 2000; USA. Ποσοστό Σύνηθους Σωματικού Βάρους (%ΣΣΒ) και Αλλαγή Βάρους Η χρήση του ποσοστού σύνηθους σωματικού βάρους και της αλλαγής βάρους βοηθάει ως δείκτης διατροφικού κινδύνου, ειδικά εάν η αλλαγή βάρους συνέβει απότομα, γρήγορα, και ανεπιθύμητα, αφού αντικατοπτρίζει αλλαγές στη σωματική σύσταση πρωτεΐνης, νερού, ιχνοστοιχείων, και λίπους %ΣΣΒ = (Πρόσφατο Σωματικό Βάρος / Σύνηθες Σωματικό Βάρος) x 100 % Αλλαγής Βάρους = [(Σύνηθες Σωματικό Βάρος Πρόσφατο Σωματικό Βάρος)/ Σύνηθες Σωματικό Βάρος] x 100

5 American Dietetic Association. Manual of Clinical Dietetics.Sixth Edition. Chicago, Illinois. 2000; USA. Ερμηνεία του %ΣΣΒ σε άνδρες και γυναίκες %ΣΣΒ Ερμηνεία Ίσως να υπάρχει ελαφρά κακή θρέψη Ίσως να υπάρχει μέτρια κακή θρέψη <74 Ίσως να υπάρχει σοβαρής μορφής κακή θρέψη

6 Υπολογισμός Προσαρμοσμένου Βάρους για Άτομα που Είναι >120% του ΙΣΒ (Πραγματικό Βάρος + ΙΣΒ) /2

7 Υπολογισμός Ενεργειακών Αναγκών: Τι γίνεται με τον τύπο Harris Benedict? Μifflin-St Jeor formula for REE Για τον υπολογισμό του REE χρήση του πραγματικού βάρους Χρήση όμως των παραγόντων τραύματος και φυσικής δραστηριότητας Άντρες: 10 X Wt (kg) X ht (cm) 5 X ηλικία + 5 = REE για τους άντρες Γυναίκες: 10 X Wt(kg) X ht(cm) 5 X ηλικία -161 = REE για τις γυναίκες Δεν τον χρησιμοποιούμε στις περιπτώσεις που ο ασθενής είναι σε κρίσιμη κατάσταση ή στη ΜΕΘ Total Daily Energy Expenditure (TDE) = REE X AF AF of 1.2 Bed Rest - AF of Normal Activity AF of 1.3 Ambulatory - AF of 2.0 Extreme Activity Frankefield D et al. J Am Diet Assoc. 2003;103: Dennis BH et al The American Dietetic Association

8 Harris Benedict σε Υπέρβαρους και Παχύσαρκους Ασθενείς Άντρες: ΒΕΕ = 66 + (13.7 X Wt) + (5 X ht) (6.8 X ηλικία) Γυναίκες: ΒΕΕ = (9.6 X Wt) + (1.8 X ht) (4.7 X ηλικία) Όταν ΔΜΣ <40 χρήση πραγματικού βάρους. Εάν ΔΜΣ >40 χρήση ΙΣΒ (Frankenfield DC et al. J Am Diet Assoc. 1998;98: ) Χρήση του Προσαρμοσμένου Βάρους (Glynn CC et al. JPEN. 1999;23: ). Χρήση πραγματικού βάρους (Ireton-Jones CS, Turner WW. J Am Diet Assoc. 1991;91: )

9 Ποια είναι καλύτερη? Frankefield et al το 2003: 130 μη νοσηλευόμενους εθελοντές με ΔΜΣ από 18,8 έως 96,8 22% λάθος στις εκτιμήσεις με τη μέθοδο Mifflin 74% λάθος στις εκτιμήσεις με Harris Benedict 36% λάθος στις εκτιμήσεις σε παχύσαρκους με χρήση του πραγματικού βάρους Frankefield D et al. J Am Diet Assoc. 2003;103:

10 Eξισώσεις για Παχυσαρκία Οι εξισώσεις βασίστηκαν σε έμμεση θερμιδομετρία από 65 παχύσαρκους νοσηλευόμενους ασθενείς με ΔΜΣ από Ασθενείς που αναπνέουν χωρίς τεχνητή αναπνοή kcal/ημέρα = 629 (11 x ηλικία (χρόνια)) + (25 x βάρος (kg)) 609 x Π όπου Π = ύπαρξη παχυσαρκίας > 30% πάνω από το ιδανικό σωματικό βάρος (0 = ανύπαρκτη, 1 = υπαρκτή) Ασθενείς που αναπνέουν με τεχνητή αναπνοή kcal/ημέρα = 1,784 (11 x ηλικία (χρόνια)) + (5 x βάρος (kg)) + (244 x φύλο) + (239 x T) + (804 x E) όπου φύλο: (0 = γυναίκα, 1 = άντρας), Τ = διάγνωση τραύματος (0 = ανύπαρκτη, 1= υπαρκτή), E = διάγνωση εγκαύματος (0 = ανύπαρκτη, 1= υπαρκτή). Ireton-Jones CS, Turner WW. J Am Diet Assoc. 1991;91:

11 Εξισώσεις για Παχυσαρκία Από τον ΠΟΥ Άντρες ετών ( Χ Πραγματικό Βάρος ) Χ 240 kcal/ημέρα Άντρες ετών ( Χ Πραγματικό Βάρος ) Χ 240 kcal/ημέρα Γυναίκες ετών ( Χ Πραγματικό Βάρος ) Χ 240 kcal/ημέρα Γυναίκες ετών ( Χ Πραγματικό Βάρος ) Χ 240 kcal/ημέρα ΤΕΕ = BMR X AF Καθιστική ζωή 1.3/ Κάποια φυσική δραστηριότητα 1.5/ Συστηματική άσκηση ή απαιτητική εργασία 1.7 Briony Thomas in conjuction with The British Dietetic Association. Manual of Dietetic Practice. Third Edition. Blackwell Science Ltd 2001;USA.

12 Μέθοδος ASPEN Υπέρβαροι kcal/kg καθιστική ζωή 30 kcal/kg μέτρια φυσική δραστηριότητα 35 kcal/kg έντονη φυσική δραστηριότητα Φυσιολογικό Βάρος 30 kcal/kg καθιστική ζωή 35 kcal/kg μέτρια φυσική δραστηριότητα 40 kcal/kg έντονη φυσική δραστηριότητα Λιποβαρή 30 kcal/kg καθιστική ζωή 40 kcal/kg μέτρια φυσική δραστηριότητα kcal/kg έντονη φυσική δραστηριότητα

13 Εξισώσεις για εκτίμηση EEE (Ενεργειακή δαπάνη κατά την άσκηση) και REE (Ενεργειακή δαπάνη κατά την ηρεμία) Χρησιμοποιούμε το πραγματικό σωματικό βάρος στους υπολογισμούς Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση Mifflin-St. Jeor συν παράγοντα για άσκηση, όπου είναι εφικτό, σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς που βαδίζουν Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση Harris- Benedict x παράγοντα τραύματος με πραγματικό σωματικό βάρος σε νοσηλευόμενους ασθενείς με στρες. Δεν χρησιμοποιούμε παράγοντα άσκησης εκτός και εάν ο ασθενής κινείται. ADA Nutrition Care Manual,

14 Εξισώσεις για εκτίμηση EEE (Ενεργειακή δαπάνη κατά την άσκηση) και REE (Ενεργειακή δαπάνη κατά την ηρεμία) Χρησιμοποιούμε την εξίσωση του 1992 Ireton-Jones σε ασθενείς με εγκαύματα και τραύμα

15

16 Εξισώσεις για εκτίμηση EEE (Ενεργειακή δαπάνη κατά την άσκηση) και REE (Ενεργειακή δαπάνη κατά την ηρεμία) Για τον υπολογισμό των πρωτεϊνικών αναγκών, χρησιμοποιούμε το παρόν σωματικό βάρος, αλλά διορθωμένο σωματικό βάρος για άτομε με παχυσαρκία σταδίου Ι ή περισσότερο.

17 Γρήγορη μέθοδος Χρησιμοποιούμε kcal/kg σε νοσηλευόμενους μη-παχύσαρκους ασθενείς FAO-WHO. Energy and protein requirements. Geneva: WHO, Technical report series 724. Χρησιμοποιούμε kcal/kg παρόν σωματικό βάρος σε παχύσαρκους ασθενείς (BMI>30) Amato P, Keating KP, Querica RA, et al. Formula methods of estimating caloric requirements in mechanically ventilated obese patients: a reappraisal. Nutr Clin Pract 1995; 10:

18 Πρωτεϊνικές ανάγκες 0,8 1,0 g/kg για διατήρηση 1,25 για ήπιο στρες 1,5 για μέτριο στρες 1,75 2,0 για σοβαρής μορφής στρες, τραύμα, εγκαύματα Escott-Stump. Nutrition and Diagnosis- Related Care. 5th edition. P. 694

19 Πρωτεΐνη (N = gm πρωτεΐνης 6.25) Βασίζεται στην ενεργειακή πρόσληψη (Ενέργεια σε θερμίδες που δεν προέρχεται από πρωτεΐνη:n) Φυσιολογικό = :1 Αναβολισμός = 150:1 Πρωτεΐνικός υποσιτισμός = 100:1 Σοβαρής μορφής ασθένεια = :1 Ενεργειακός υποσιτισμός = >200:1

20 Ρυθμός Ανασύνθεσης Ρυθμός με τον οποίο ένα μόριο διασπάται και ανασυντίθεται. Μέσος όρος καθημερινής ανασύνθεσης για πρωτεΐνη είναι 280 g/ημέρα. Κάποια αμινοξέα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθούν για σύνθεση πρωτεϊνών αλλά ημιτελής διαδικασία. Η ποσότητα της πρωτεΐνης αναγκαία για την αντικατάσταση των χαμένων αμινοξέων ~ 32 g/ημέρα (~0,45 g/kg ΣΒ/ημέρα). 9 αναγκαία αμινοξέα. Νuttall FQ & Chasuk RM. J Fam Pract. 1998;47:S45-S53

21 Βιοχημικοί Δείκτες Πρωτεϊνικού Υποσιτισμού Δείκτης Ήπιος Μέτριος Σοβαρός Αλβουμίνη g/dl Προαλβουμίνη mg/dl (Καλύτερος δείκτης από αλβουμίνη) Πρωτεΐνη που δεσμεύει τη ρετινόλη mg/dl 2,8-3,5 2,1-2,7 <2, < <2

22 Βιοχημικοί δείκτες πρωτεϊνικού υποσιτισμού Χρειάζονται ημέρες για τα επίπεδα πρωτεΐνης ενός ηλικιωμένου ατόμου να αυξηθούν μετά από εγχείρηση. Ο δείκτης της πρωτεΐνης που δεσμεύει τη ρετινόλη είναι ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας ότι η διατροφική αγωγή είναι αποτελεσματική

23 3 Μέθοδοι για την εκτίμηση ενεργειακών αναγκών νοσηλευόμενων ασθενών Ανάγκες βασισμένες στο επίπεδο άσκησης Ανάγκες βασισμένες στο ΙΣΒ και παράγοντα άσκησης Ανάγκες βασισμένες στην βασική ενεργειακή κατανάλωση και παράγοντα άσκησης

24 Πόση πρωτεΐνη χρειάζεται ένας ασθενής?

25 Υπολογισμός ολικών αναγκών πρωτεΐνης Ενήλικες Ηλικιωμένοι Πρωτεϊνικός υποσιτισμός 0,8 gm/kg σωματικού βάρους 1,0 gm/kg σωματικού βάρους 1,2-2,0 gm/kg σωματικού βάρους

26 Υπολογισμός ολικών πρωτεϊνικών αναγκών Εάν ασθενής έχει ηπατοπάθεια ή νεφροπάθεια θα πρέπει να παρακολουθούμε προσεκτικά την ποσότητα πρωτεΐνης που περιέχει η δίαιτα

27

28 Πρωτεΐνη της τροφής και δείκτες μεταβολικού ελέγχου Αιμιλία Παπακωνσταντίνου Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Β Π.Π.Κ. Μονάδα Έρευνας Παν/μίου Αθηνών & Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημιακό Γ.Ν. «Αττικόν» Επιστημονικός Συνεργάτης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

29 Στόχοι της διατροφικής παρέμβασης Βασικός στόχος της διατροφικής θεραπευτικής παρέμβασης για το διαβήτη και άλλες χρόνιες νόσους είναι η πρόληψη των χρόνιων επιπλοκών τους Τροποποίηση της πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών με σκοπό Επίτευξη ευγλυκαιμίας Πρόληψη και αντιμετώπιση Παχυσαρκίας Δυσλιπιδαιμίας Υπέρτασης Καρδιαγγειακών νοσημάτων Διαβητικής νεφροπάθειας

30 Πρόσληψη Πρωτεΐνης 15-20% της ολικής ενεργειακής πρόσληψης 15-35% σύμφωνα με Dietary Reference Intakes είναι ασφαλές εκτός και αν υπάρχει έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (οπότε 0.8 γρ/kg σωματικού βάρους) Αmerican Diabetes Association. Position Statement. Diabetes Care. 2008;31:S61-78

31 Μέση κατανάλωση πρωτεΐνης στον Ελληνικό πληθυσμό Η μέση κατανάλωση πρωτεΐνης ήταν 14% επί της συνολικής προσλαμβανόμενης ενέργειας μελέτη ΑΤΤΙΚΗ, C Eur J Public Health 2006

32 Θα Έπρεπε να Καταναλώνουμε Περισσότερη Πρωτεΐνη? Περιορισμένες επιδημιολογικές μελέτες Υγιείς Εθελοντές Κατανάλωση πρωτεΐνης συσχετίστηκε θετικά με ΔΜΣ στη μελέτη EPIC με υγιή άτομα από την Ελλάδα Τrichopoulou et al. Eur J Clin Nutr 2005;56:37-43 Κατανάλωση πρωτεΐνης δε συσχετίστηκε με ΔΜΣ ή με γλυκαιμικό έλεγχο σε άτομα με και χωρίς διαβήτη τύπου 2 στη μελέτη της Αττικής Papakonstantinou E et al. Diabetes Care 28:10: , 2005

33 Επίδραση της Πρωτεΐνης στο Γλυκαιμικό Έλεγχο Ελάχιστη επίδραση στη μεταγευματική γλυκαιμική αντίδραση Αλανίνη Γλυκίνη Γλυκόζη Γλυκόζη

34 Η πρόσληψη πρωτεΐνης στη μορφή άπαχου κρέατος μείωσε τη γλυκόζη ορού στα άτομα με ΣΔ2 χωρίς αλλαγή στην ομάδα ελέγχου

35 Όλες οι πηγές πρωτεΐνης μείωσαν το εμβαδόν της μεταγευματικής γλυκόζης κάτω από την καμπύλη με εξαίρεση το αυγό, το μοσχαρίσιο κρέας και το ψάρι

36 Όλες οι πηγές πρωτεΐνης οδήγησαν σε αυξημένη έκκριση ινσουλίνης

37 Δίαιτα Υψηλή σε Πρωτεΐνη και Γλυκαιμικός Έλεγχος Ατόμων με ΣΔ2 Nuttall & Gannon Δίαιτα Ομάδα 1 30% των Kcal Πρωτεΐνη 40% των Kcal Υδατάνθρακες Vs Ομάδα 2 15% των Kcal Πρωτεΐνη 55% των Kcal Υδατάνθρακες για 5 εβδομάδες της %tghb 8.1% 7.3% για Ομάδα 1 Και 8.2% 7.7% για Ομάδα 2 Ανεπηρέαστη νεφρική λειτουργία Καμία στατιστικά σημαντική μεταβολή στο λιπιδαιμικό προφίλ Nutrition & Metabolism 2004, 1:6

38 Αύξηση της πρωτεΐνης από 15% σε 30% βελτίωσε το γλυκαιμικό έλεγχο σε άτομα με διαβήτη τύπου 2, μειώνοντας το εμβαδόν της γλυκαιμικής αντίδρασης κατά 48% (30:40:30 vs 15:55:30) Gannon MC et al. Am J Clin Nutr. 2003;78:734-41

39 Αύξηση της πρωτεΐνης από 15% σε 30% βελτίωσε το γλυκαιμικό έλεγχο σε άτομα με διαβήτη τύπου 2, αυξάνοντας το εμβαδόν της αντίδρασης ινσουλίνης κατά 18% Gannon MC et al. Am J Clin Nutr. 2003;78:734-41

40 Kατανάλωση γεύματος υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη δε μείωσε τη μεταγευματική υπεργλυκαιμία σε άτομα με και χωρίς διαβήτη τύπου 2 Γλυκόζη ορού (mmol/l) HP-CONTROL LP-CONTROL HP-DIABETES LP-DIABETES Δείγμα: 20 άτομα με ήπιο διαβήτη 24 άτομα χωρίς διαβήτη Τυχαιοποιημένη, διασταυρούμενη, τυφλή Γεύμα υψηλό σε πρωτεΐνη: 30% πρωτεΐνη, 20% λίπος Χρόνος (λεπτά) Ινσουλίνη ορού (pmol/l) HP-CONTROL LP-CONTROL HP-DIABETES LP-DIABETES Γεύμα χαμηλό σε πρωτεΐνη: 15% πρωτεΐνη, 35% λίπος Πρωτεΐνη έτεινε να αυξήσει τα μεταγευματικά επίπεδα ινσουλίνης μόνο στα άτομα με διαβήτη Χρόνος (λεπτά)

41 Εθελοντές Άνδρες και γυναίκες που δε νοσηλεύονταν Εξ. ιατρείο διαβητολογικού κέντρου και υπέρτασης, Π.Γ.Ν.Π. Τζάνειο Ήπιο διαβήτη τύπου 2 (γλ. νηστείας >125 mg/dl) (n = 17) χωρίς λήψη αντιδιαβητικών δισκίων ή ινσουλινοθεραπεία ετών BMI >29,9 kg/m² Εθελοντές διατήρησαν συνήθειες άσκησης Εθελοντές που λάμβαναν αντιϋπερτασική ή υπολιπιδαιμική αγωγή κράτησαν δόσεις στο επίπεδο προ-έναρξης μελέτης Κριτήρια αποκλεισμού: νεφρική δυσλειτουργία, αιματολογικές ανωμαλίες, ηπατοπάθεια, αρρύθμιστο υπέρ- ή υποθυρεοειδισμό, αρρυθμία, καρδιαγγειακή νόσο, καρκίνο, διαβητική νευροπάθεια, αγγειοπάθεια, σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές, πρόσληψη αλκοόλ > 3 ποτήρια/ημέρα Papakonstantinou et al. EJCN 2010 In Press

42 Εγγραφή Σχεδιασμός έρευνας Υψηλή Πρωτεΐνη Washout 3 εβδομάδες Υψηλή Πρωτεΐνη Έναρξη Τυχαιοποίηση 4 εβδομάδες 4 εβδομάδες Cross over 4 εβδομάδες 4 εβδομάδες Καμπύλη γλυκόζης Χαμηλή Πρωτεΐνη Χαμηλή Πρωτεΐνη Καμπύλη γλυκόζης Καμπύλη γλυκόζης 12 ωρη Νηστεία Έναρξη και Εβδομάδα 4 κάθε δίαιτας ΝΗΣΤΕΙΑ ml φλεβικού αίματος λεπτά κατανάλωση γεύματος 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml Αιμοληψίες μετά 12 ωρη Νηστεία, 20 ml φλεβικού αίματος, κάθε 2 εβδομάδες μετά την έναρξη κάθε δίαιτας

43 Αποτελέσματα Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δίαιτες για γλυκόζη, ινσουλίνη, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, ινσουλινοαντίσταση

44 Αντικατάσταση Υδατανθράκων με Πρωτεΐνη Φυτικής Προέλευσης Μειώνει τα Λιπίδια Αίματος 20 υπερλιπιδαιμικοί άντρες και γυναίκες σε τυχαιοποιημένη διασταυρούμενη μελέτη για 1 μήνα 27% E από πρωτεΐνη (το άμυλο αντικαταστάθηκε από γλουτένη σιταριού έναντι 16% E από πρωτεΐνη Η δίαιτα υψηλής πρωτεΐνης μείωσε τα TG ορού 19% (p=0.003), το ουρικό οξύ 13% (p<0.001), την κρεατινίνη 2.5% (p=0.035), και την οξείδωση της LDL 11% (p=0.009) Jenkins et al AJCN

45 Xαρακτηριστικά Δείγματος Πριν και Μετά τη Διατροφική Παρέμβαση Χαμηλή Πρωτεΐνη (n=17) P Yψηλή Πρωτεΐνη (n=17) P P μεταξύ διαιτών Χοληστερόλη < LDL HDL < Τριγλυκερίδια <

46 Hu et al. AJCN 1999;70:221-7 Πρωτεΐνη & Σχετικός Κίνδυνος ΣΝ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Ολική πρωτεΐνη (Μέση % E) Προσαρμογή Ηλικία RR ( ) MV RR ( MV RR ( ) RR1: Προσαρμογή για μη διατροφικούς παράγοντες RR2: Επιπλέον προσαρμογή για διατροφικό λίπος

47 Πρωτεΐνη και Εγκεφαλικά Επεισόδια

48 Δίαιτα υψηλής πρωτεΐνης είναι περισσότερο ευεργετική στη μείωση της συστολικής ΑΠ συγκριτικά με δίαιτα χαμηλής πρωτεΐνης P < P = Συστολική Αρτηριακή Πίεση (mmhg) Yψηλή Πρωτεΐνη Χαμηλή Πρωτεΐνη

49 Δίαιτα υψηλής πρωτεΐνης είναι περισσότερο ευεργετική στη μείωση της διαστολικής ΑΠ συγκριτικά με δίαιτα χαμηλής πρωτεΐνης P < P = Διαστολική Αρτηριακή Πίεση (mmhg) Υψηλή Πρωτεΐνη Χαμηλή Πρωτεΐνη

50 Συμπεράσματα Δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, χαμηλής σε λίπος είναι περισσότερο ευεργετική στη μείωση της ΑΠ παχύσαρκων ατόμων με ήπιο ΣΔ2, μετά από 8 εβδομάδες ενεργειακού περιορισμού συγκριτικά με δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, υψηλής σε λίπος

51 Πρωτεΐνη και Σωματικό Βάρος Κλινικές μελέτες με δίαιτες υψηλές σε πρωτεΐνη στην απώλεια βάρους είναι μικρής διάρκειας και με αντικρουόμενα αποτελέσματα. Αρκετές μελέτες εξέτασαν τις κετογενικές δίαιτες με διαφορετικά ποσοστά λίπους και πρωτεΐνης. Ωστόσο, οι ανεξάρτητες επιδράσεις της πρωτεΐνης δε μπορούν να απομονωθούν. -- Sharman et al J Nutrition Αρκετές πρόσφατες μελέτες έχουν υποδείξει ωφέλιμη επίδραση της πρωτεΐνης στο σωματικό βάρος και λιπίδια, ακόμα και με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένο λίπος. -- Skov 1999 Int J Obesity -- Baba 1999 Int J Obesity -- Westman 2002 AHA

52 1 0 Σωματικό Βάρος (kg) Eπίδραση Ad Libitum Κατανάλωσης Δίαιτας Υψηλής Πρωτεΐνης (25% πρωτ, 45% υδατ, 30% λίπος) vs. Δίαιτα Χαμηλής Πρωτεΐνης (12% πρωτ, 58% υδατ, 30% λίπος) στο Σωματικό Βάρος (6 μήνες) Ομάδα ελέγχου Υψηλή σε υδατάνθρακες Υψηλή σε πρωτεΐνη *Λίπος παρέμεινε σταθερό Διάρκεια (εβδομάδες) Skov et al. Int J Obes Relat Metab Disord 1999;23:528.

53 Δίαιτες υψηλές σε πρωτεΐνη και απώλεια βάρους Δίαιτες πρωτεΐνη μεγαλύτερη απώλεια βάρους κατά το πρώτο εξάμηνο. Η σημαντικότητα της διαφοράς χάνεται στον χρόνο Πιθανή αιτιολογία η χαμηλή συμμόρφωση και στις δύο δίαιτες N Eng J Med 2003;348:

54 Xαρακτηριστικά Δείγματος Πριν και Μετά τη Διατροφική Παρέμβαση Χαμηλή Πρωτεΐνη (n=17) P Yψηλή Πρωτεΐνη (n=17) P P μεταξύ διαιτών Βάρος (kg) < < ΔΜΣ < < Περίμετρος Μέσης Σωματικό Λίπος < < Άλιπη Μάζα

55 Αλλαγές στη Νεφρική Λειτουργία με Δίαιτες Υψηλές vs. Χαμηλές σε Πρωτεΐνη Μια δίαιτα μέτριας περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη (25% E) δεν άλλαξε τη νεφρική λειτουργία (GFR/kidney volume) και την μικροαλβουμινουρία ή την απέκκριση κρεατινίνης (Skov et al. Int J Obesity 1999). Μια δίαιτα μέτριας περιεκτικότηας σε πρωτεΐνη (27% E ολική, 11% από γλουτένη σίτου) δεν επηρέασε τη νεφρική λειτουργία (Jenkins et al. AJCN 2001).

56 Συμπεράσματα Ο ΣΔ2 μπορεί να προληφθεί με δίαιτα και αλλαγή στον τρόπο ζωής. Οι διατροφικές συστάσεις δίνουν υπερβολική έμφαση στους υδατάνθρακες. Μια δίαιτα μέτρια σε περιεκτικότητα πρωτεΐνης μπορεί να είναι ωφέλιμη για την διατροφική αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 2. Εντούτοις υπάρχουν ακόμα πολλά κενά στις γνώσεις μας και ο ρόλος της πρωτεΐνης είναι ακόμα άγνωστος. Άλιπη πρωτεΐνη από κρέας, πουλερικά, ψάρι, γιαούρτι και φυτικές πηγές πλούσιες σε μονοακόρεστα λιπαρά είναι κατάλληλη επιλογή για αντικατάσταση λίπους ή υδατανθράκων στη δίαιτα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα Papakonstantinou et al. Diabetes Care 2005;28: Περισσότερο ευέλικτες διατροφικές συστάσεις: Πρωτεΐνη: 20-30% E: κυρίως από κοτόπουλο, ψάρι, ξηρούς καρπούς, όσπρια, γαλακτοκομικά χαμηλά σε λιπαρά. Λίπος: 20-40% E, κυρίως mono, poly, και n-3. Υδατάνθρακες: 40-55% E: κυρίως από σιτηρά ολικής αλέσεως, ακατέργαστους υδατάνθρακες και δημητριακά, όσπρια, φρούτα και λαχανικά.

57 Ορισμός Δίαιτας Χαμηλής Περιεκτικότητας σε Υδατάνθρακες Δίαιτες που περιορίζουν την ενεργειακή πρόσληψη υδατανθράκων σε 20 έως 60 g/ημέρα (συνήθως <20% της ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης). Η κατανάλωση πρωτεΐνης και λίπους αυξάνεται στη θέση των υδατανθράκων Σύσταση οργανισμών για πρόσληψη υδατανθράκων: >200 γρ/ημέρα

58 Διαφορετικά ποσοστά υδατανθράκων στις μελέτες είναι πραγματικά δίαιτες χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες? Wood RJ & Fernandez ML. Nutr Rev 2009;67:

59 1 0 Επίδραση Ad Libitum Δίαιτας Υψηλής Πρωτεΐνης, Χαμηλού Λίπους* στο Βάρος 95 Σωματικό Βάρος (kg) Κανονική Δίαιτα Υψηλή σε Υδατάνθρακες (58%) Χαμηλή σε Υδατάνθρακες (45%) Διάρκεια (εβδομάδες) *30% της ολικής ενέργειας από λίπος. Skov et al. Int J Obes Relat Metab Disord 1999;23:528.

60 Απώλεια Βάρους σε 6-Μήνες με Δίαιτα Χαμηλή σε Λίπος έναντι Χαμηλή σε Υδατάνθρακες Απώλεια Βάρους (kg) Διαφορά Μελέτη n Χ. Λίπος Χ. Υδατ (kg) Samaha (2003) Brehm (2003) Foster (2003) Yancy (2004)

61 Weight-reducing diets: Are there any differences? John P Foreyt et al. Nutrition Reviews 2009, 67(Suppl. 1):S99 S101

62 Δίαιτα Χαμηλής Περιεκτικότητας σε Λίπος έναντι Δίαιτα Atkins Χαμηλής Περιεκτικότητας σε Υδατάνθρακες Αλλαγή Σωματικού Βάρους (%) P =.001 NS P = Μήνας Foster GD, et al. N Engl J Med. 2003;348:

63

64

65

66

67

68 Αντιμετώπιση παχυσαρκίας Δίαιτες χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες Mακροχρόνια κατανάλωση διαιτών χαμηλών σε Πολλές βραχυχρόνιες μελέτες υποστηρίζουν ότι δίαιτα υδατάνθρακες φτωχή σε ΥΔ παράγει και πλούσιων μεγαλύτερη σε απώλεια πρωτεΐνη βάρους σχετίζεται απ ότι ισοθερμιδική δίαιτα υψηλή σε ΥΔ σε διάρκεια 4 εβδομάδων. με αύξηση της συνολικής θνησιμότητας. Πιθανοί μηχανισμοί: Trichopoulou - Aρχική διούρηση A et που al. σχετίζεται Eur J Clin με Nutr απέκκριση 2006 αζώτου ουρίας και κετονικών σωμάτων. - Aπώλεια έως και 100 Kcal/ ημ. στις κετόνες των ούρων - Mειωμένη αντίσταση στην ινσουλίνη Πιθανές βλαβερές συνέπειες: - Aφυδάτωση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές - Υπερουριχαιμία, ασβεστιουρία - Εξάντληση γλυκογόνου και εύκολη κόπωση - Υπερλιπιδαιμία Yiang MU et al. JCI 1976

69 Αποτελέσματα από 94 μελέτες, 3268 άτομα Δεν υπάρχουν αρκετά πειστικές ενδείξεις για σύσταση υπέρ ή κατά της χρήσης δίαιτας χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 50 ετών, για περισσότερες από 90 ημέρες H απώλεια βάρους συσχετίστηκε με τον ενεργειακό περιορισμό και όχι με τον περιορισμό υδατανθράκων!!!! Bravata DM et al. JAMA 2009;289:

70 A Look at the Low-Carbohydrate Diet Steven R. Smith, M.D. N Engl J Med 2009; 361; Mice fed standard laboratory chow (Panel A), a so-called Western diet (Panel B), or an HPLC diet (Panel C). Mice fed the HPLC diet had almost twice the level of arterial plaque as mice that were fed a Western diet. The classic risk factors did not differentiate these two groups of mice, even though both were fed atherogenic diets. Normally, endothelial progenitor cells are released from the bone marrow and home in on damaged endothelium to promote repair and maintain normal vascular reactivity. Mice fed the HPLC diet had markedly fewer circulating endothelial progenitor cells and higher levels of nonesterified fatty acids than mice that were fed the Western diet.

71

Τι πρέπει να γνωρίζω

Τι πρέπει να γνωρίζω Τι πρέπει να γνωρίζω Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Δ/ντής Β Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Π. Γιαννουλάκη 1 Φ. Ηλιάδης 2 Τ. Διδάγγελος 2. Περίληψη. Εισαγωγή. Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 2

Ανασκόπηση. Π. Γιαννουλάκη 1 Φ. Ηλιάδης 2 Τ. Διδάγγελος 2. Περίληψη. Εισαγωγή. Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 2 : 85-96, 2013 Ανασκόπηση Aντλίες συνεχούς υποδόριας χορήγησης ινσουλίνης: η επίδραση της χρήσης του οδηγού δόσης ινσουλίνης στον μεταβολικό έλεγχο ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 Π. Γιαννουλάκη 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006

ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006 ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ > ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση των επιπέδων σεληνίου και χαλκού πλάσματος μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με και χωρίς στεφανιαία νόσο

Σύγκριση των επιπέδων σεληνίου και χαλκού πλάσματος μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με και χωρίς στεφανιαία νόσο : 243-252, 2013 Πρωτότυπη εργασία Σύγκριση των επιπέδων σεληνίου και χαλκού πλάσματος μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με και χωρίς στεφανιαία νόσο A.Κ. Παπαζαφειροπούλου Α. Σωτηρόπουλος Α. Κοκολάκη

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007 41 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Π. Περβανίδου 1 Χ. Κανακά-Gantenbein

Διαβάστε περισσότερα

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης,

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης, Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Αναστάζια Κεή, 1 Βασίλειος Άθυρος, 2 Εμμανουήλ Γανωτάκης, 3 Ιωάννης Ιωαννίδης, 4 Ελένη Μπιλιανού, 5 Σταύρος Παππάς, 6 Μωυσής Ελισάφ 1 1 Παθολoγική

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):116-127 Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης Η υπέρταση στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια Γαβρά Παρασκευή 1, Κατή Μαρία 1, Ηρακλειανού Στέλλα 2 1. Ειδικευόμενη στην Γ Παθολογική κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά 2. Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύσταση 16: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: I Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 17: Επίπεδο Τεκμηρίωσης: II Βαθμός Σύστασης: A Σύσταση 18: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ LDL χοληστερόλη Σύσταση 16: Ο πρωτεύων θεραπευτικός στόχος στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας είναι η μείωση της LDL χοληστερόλης ανάλογα με το επίπεδο καρδιαγγειακού κινδύνου του

Διαβάστε περισσότερα

Με το πέρασμα στη μέση ηλικία αρχίζουν και συσσωρεύονται κιλά. Τι πρέπει να κάνετε; (Με ιδιαίτερη έμφαση στην εμμηνόπαυση)

Με το πέρασμα στη μέση ηλικία αρχίζουν και συσσωρεύονται κιλά. Τι πρέπει να κάνετε; (Με ιδιαίτερη έμφαση στην εμμηνόπαυση) Με το πέρασμα στη μέση ηλικία αρχίζουν και συσσωρεύονται κιλά. Τι πρέπει να κάνετε; (Με ιδιαίτερη έμφαση στην εμμηνόπαυση) Δρ Ελένη Π. Ανδρέου, RD, LD Κλινική Διαιτολόγος Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι παίρνουν

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2

Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(4):491-501 Προγράμματα πρόληψης διαβήτη τύπου 2 Ο διαβήτης τύπου 2 είναι από τα πλέον δαπανηρά χρόνια νοσήματα τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών.

Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών. Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών. Τα μικρά παιδιά στην Ελλάδα μετρώνται με βλαπτικό τρόπο Η τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακές Παθήσεις

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Καρδιαγγειακές Παθήσεις Cardiovascular Disease is the Leading Cause of Death Worldwide 1 HIV/AIDS 5 Pulmonary disease 7 Injuries 9 Cancer 13 Infectious and parasitic diseases 19 Cardiovascular disease*

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος

Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(2):165-179 Σύγχρονες απόψεις για τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

«Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη;

«Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη; : 35-43, 2014 Ανασκόπηση «Ιρισίνη», απλά μια μυοκίνη; Π. Δρογγίτης 1 Ε.Π. Κοτανίδου 2 Α. Γαλλή-Τσινοπούλου 2 Περίληψη Μόλις το 2012 προσδιορίστηκε η ύπαρξη μιας μυοκίνης, της «ιρισίνης». Φάνηκε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ. Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ. Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 28 Υπογλυκαιµίες ΦΑΝΗ ΦΙΛΑΝΔΡΑ Ενδοκρινολόγος ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ υπογλυκαιμία συνήθως καθορίζεται σαν η συγκέντρωση γλυκόζης στο πλάσμα κάτω από 50mg/dl (2,7 mmol/l). Η Στον άνθρωπο όμως οι αντισταθμιστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο διαβήτης; What is diabetes? - Greek

Τι είναι ο διαβήτης; What is diabetes? - Greek Μιλώντας για τον διαβήτη Αρ. 42 Αναθεωρήθηκε τον Αύγουστο 2010 Τι είναι ο διαβήτης; What is diabetes? - Greek Ο διαβήτης είναι η ονομασία που δίνεται σε μια ομάδα διαφορετικών παθήσεων στις οποίες υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα «Εργαστηριακά διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» Ιωάννης Συνειφακούλης, Δρ.Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία με βασική ινσουλίνη στην καθ ημέρα πράξη με επίκεντρο τον ασθενή. Κ.Καρατζίδου Γ.Ν.Θ.»Παπαγεωργίου»-Α Παθ.Κλινική

Θεραπεία με βασική ινσουλίνη στην καθ ημέρα πράξη με επίκεντρο τον ασθενή. Κ.Καρατζίδου Γ.Ν.Θ.»Παπαγεωργίου»-Α Παθ.Κλινική Θεραπεία με βασική ινσουλίνη στην καθ ημέρα πράξη με επίκεντρο τον ασθενή Κ.Καρατζίδου Γ.Ν.Θ.»Παπαγεωργίου»-Α Παθ.Κλινική Ινσουλίνη Degludec (Tresiba ) Η νέας γενιάς βασική ινσουλίνη Δήλωση συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας

Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας Στέλλα Σταμπουλή 1,2, Βασίλειος Κώτσης 2, Χριστίνα Καραγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Th. Nika, 1 S. Stabouli S, 2 K. Kollios, 1 V. Kotsis, 3 F. Papachristou 2

Th. Nika, 1 S. Stabouli S, 2 K. Kollios, 1 V. Kotsis, 3 F. Papachristou 2 Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(1):11 15 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(1):11 15 Υπέρταση σε παιδιά και εφήβους Επιδημιολογικά δεδομένα και κλινική σημασία Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΡΕΣ (%) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ (%)

ΑΝΤΡΕΣ (%) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ (%) Αποτελέσματα από «Επιδημιολογική έρευνα για το ποσοστό της παχυσαρκίας και υπερβάλλοντος βάρους στην Κύπρο και διαπίστωση των διατροφικών συνηθειών του Κύπριου πολίτη" του Συνδέσμου ιαιτολόγων και ιατροφολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in Schools) Τίτλος Κατευθυντήριες οδηγίες για την προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα