ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες"

Transcript

1 Aρ. Φακ Αρ. Τηλ Αρ. Φαξ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας 19 Ιανουαρίου 2009 Προέδρους Σχολικών Εφορειών Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Ειδικών Σχολείων Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 1. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μεριμνά για την εξασφάλιση υπηρεσιών βοηθητικού προσωπικού (σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες) σε λύκεια, γυμνάσια, τεχνικές, δημοτικά, νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία. Tην εργοδότηση του προσωπικού στα συνηθισμένα σχολεία αναλαμβάνουν οι Σχολικές Εφορείες και στα Ειδικά Σχολεία οι Σύνδεσμοι Γονέων των σχολείων. 2. Μετά από διαπραγματεύσεις της Επίσημης Πλευράς (Τ.Δ.Δ.Π. και Υ.Π.Π.) με την Εργατική Πλευρά (ΣΕΚ και ΠΕΟ), στα πλαίσια ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης του προσωπικού που απασχολείται στις Σχολικές Εφορείες για τα έτη , έχουν εγκριθεί και περιληφθεί συγκεκριμένα ωφελήματα που παραχωρούνται στο βοηθητικό προσωπικό ειδικής εκπαίδευσης (σχολικοί/ές βοηθοί/συνοδοί παιδιών με ειδικές ανάγκες). Το μέρος της συμφωνίας που αφορά το πιο πάνω προσωπικό εσωκλείεται ως Παράρτημα «Α». 3. Όταν αποφασίζεται η παραχώρηση θέσης σχολικού/ής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ένα σχολείο θα ενημερώνεστε με σχετική επιστολή, από το Διευθυντή του αρμόδιου Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όπως: 3.1. σε περίπτωση που η θέση σχολικού/ής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες, στο σχολείο, δημιουργείται για πρώτη φορά, προβαίνετε σε προκήρυξή της, στον ημερήσιο τύπο, καλώντας τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να αποταθούν κοντά σας για εκδήλωση του ενδιαφέροντός τους, με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης για εργοδότηση (Παράρτημα «Β»). Στη συνέχεια θα ακολουθείται η διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης των ενδιαφερομένων για πρόσληψη, από Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 1434 Λευκωσία Τηλ: Φαξ: , Ιστοσελίδα:

2 την Επιτροπή Πρόσληψης, όπως αυτή περιγράφεται πιο κάτω. Σε περίπτωση που η θέση εγκρίνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διατηρείτε το δικαίωμα να συγκαλέσετε την Επιτροπή Πρόσληψης που προνοείται για τη συγκεκριμένη θέση και, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, να προχωρήσετε στην πρόσληψη του/της πρώτου/ης επιλαχόντα/ούσας από θέση που είχε προκηρυχθεί και πληρωθεί, στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή 3.2. σε περίπτωση που η θέση υπήρχε και την προηγούμενη σχολική χρονιά και ενημερώνεστε, οπωσδήποτε, με νέα επιστολή από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ότι υφίσταται ανάγκη εργοδότησης σχολικού/ής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες και για την επόμενη σχολική χρονιά συγκαλείται η Επιτροπή Πρόσληψης, η οποία θα αξιολογήσει την εργασία του/της σχολικού/ής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Πρόσληψης κρίνει ότι ο/η σχολικός/ή βοηθός/συνοδός για παιδιά με ειδικές ανάγκες που εργοδοτείται ασκεί άριστα τα καθήκοντά του/της, τότε έχει το δικαίωμα να μην προκηρύξει τη θέση και να προσλάβει ξανά το ίδιο άτομο. Είναι αυτονόητο ότι το προηγούμενο συμβόλαιο του/της εργοδοτουμένου/ης διακόπτεται με τη λήξη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, και ο/η εργοδοτούμενος/η προσλαμβάνεται με νέο συμβόλαιο που ξεκινά, για κάθε σχολική χρονιά, την πρώτη ημέρα παρουσίασης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο σχολείο και τελειώνει την τελευταία ημέρα υποχρεωτικής φοίτησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο σχολείο ή αργότερα, αν καθοριστεί με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Πρόσληψης κρίνει ότι ο/η σχολικός/ή βοηθός/συνοδός για παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν ασκεί τόσο καλά τα καθήκοντά του/της ή πιστεύει ότι με νέα προκήρυξη θα βρει πιο προσοντούχο άτομο, έχει το δικαίωμα να προκηρύξει ξανά τη θέση και ο/η σχολικός/ή βοηθός/συνοδός για παιδιά με ειδικές ανάγκες έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει και αυτός/ή με άλλους/ες ενδιαφερόμενους/ες τη θέση Νοείται ότι θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για επαναπρόσληψη του υπηρετούντος προσωπικού, στην επόμενη σχολική περίοδο, σύμφωνα πάντοτε με τις πραγματικές ανάγκες και την απόδοση του/της κάθε Σχολικού/ής Βοηθού/Συνοδού Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. 4. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα σας επιχορηγεί πλήρως με το ανάλογο ποσό για την εργοδότηση σχολικού/ής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Για να σας δοθεί η επιχορήγηση, το άτομο, το οποίο θα προσληφθεί, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα προσόντα και να εκτελεί πλήρως συγκεκριμένα καθήκοντα, σύμφωνα με τους όρους και τις συνθήκες εργοδότησης των σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες (Παράρτημα «Γ»). Παράλληλα διατηρείτε το δικαίωμα, ως εργοδότες, να αυξήσετε το ωράριο, ή να προσθέσετε οποιοδήποτε άλλο όρο, πέραν από τους πιο πάνω όρους και τις συνθήκες εργοδότησης των σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες, πάντα κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου, νοουμένου ότι θα προχωρήσετε και στην ανάλογη αύξηση της αντιμισθίας, από δικούς σας πόρους. Σε περιπτώσεις που ζητείται από γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, η παραμονή του/της σχολικού/ής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο σχολείο, πέραν του ωραρίου του/της, νοείται ότι το

3 ανάλογο κόστος της αντιμισθίας θα αναλαμβάνουν, μέσω σας, οι ίδιοι οι γονείς. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να διαφοροποιήσετε και τη Σύμβαση Εργασίας του/της σχολικού/ής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες (Παράρτημα «Δ»), που αποστέλλεται για δική σας ευκολία. 5. Η Επιτροπή Πρόσληψης θα πρέπει να είναι επταμελής και να αποτελείται από τους πιο κάτω: α. Για τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές: Πρόεδρο Σχολικής Εφορείας ή εκπρόσωπό του Τρία Μέλη της Σχολικής Εφορείας Διευθυντή/ντρια του Σχολείου Εκπαιδευτικό τάξης/ειδικής μονάδας/συμβουλευτικής Μία ψήφος Συνδετικό Λειτουργό ή άλλο εκπρόσωπο του Υπουργείου Εκπρόσωπο των γονέων της Ειδικής Μονάδας ή των οικογενειών των παιδιών, που θα εξυπηρετούνται. β. Για τα Ειδικά Σχολεία: Πρόεδρο Συνδέσμου Γονέων του Σχολείου Τρία Μέλη του Συνδέσμου Γονέων του Σχολείου Διευθυντή/ντρια του Σχολείου Μία ψήφος Εκπαιδευτικό της ειδικής τάξης Συνδετικό Λειτουργό ή άλλο εκπρόσωπο του Υπουργείου Εκπρόσωπο των γονέων της ειδικής τάξης ή των οικογενειών των παιδιών, που θα εξυπηρετούνται. 6. Κατά την δήλωση των εργοδοτουμένων στο Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να ζητηθεί εξαίρεση από την πληρωμή εισφορών στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών, αφού η άδειά τους θα λαμβάνεται κατά τη διάρκεια των αργιών που το σχολείο είναι κλειστό (περιλαμβανομένων και των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα). Νοείται ότι οι πρόνοιες του Νόμου περί Ετησίων Αδειών μετ Απολαβών τυγχάνουν πλήρους εφαρμογής και η ετήσια άδεια των εργοδοτουμένων μετ απολαβών, μετά την πιο πάνω εξαίρεση, είναι 21 ημέρες. Η πραγματική άδεια μετ απολαβών, όμως, θα υπολογίζεται με βάση τους μήνες που ο/η εργοδοτούμενος/η θα εργαστεί. Για εργασία δέκα μηνών θα υπολογιστεί ως 10/12 των 21 ημερών και για εργασία μικρότερη θα δοθεί το ανάλογο ποσοστό. Σε περίπτωση που ζητείται, από τον/την εργοδοτούμενο/η, άδεια απουσίας από το σχολείο, σε άλλη περίοδο από την πιο πάνω, αυτή δίδεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αφού, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, ληφθεί πρόνοια για την ασφάλεια των παιδιών. Νοείται ότι σε περίπτωση που είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα γίνεται αντικατάσταση με άλλο άτομο. 7. Οι σχολικοί/ές βοηθοί/συνοδοί παιδιών με ειδικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα ένταξης στα Συντεχνιακά Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης μετά τη συμπλήρωση δωδεκάμηνης ευδόκιμης υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή το ύψος των συνεισφορών, μέχρι 31/12/2007, ανέρχεται σε 1,71 εισφορά από Εργοδότη και 1,71 από τον/την κάθε Εργοδοτούμενο/η για κάθε εβδομάδα εργασίας, όπως ισχύει για όλο το προσωπικό που είναι

4 ενταγμένο στα Συντεχνιακά Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. Από 1/1/2008 το ποσό αυξάνεται σε 2,22 εισφορά από Εργοδότη και 2,22 από τον/την κάθε Εργοδοτούμενο/η για κάθε εβδομάδα εργασίας. Σε περίπτωση που οι εργοδοτούμενοι/ες σας, επιθυμούν να ενταχθούν σ αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Δήλωση Επιθυμίας Ένταξης στα Συντεχνιακά Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, που εσωκλείεται ως Παράρτημα «Ε», και να την αποστείλετε στο ανάλογο Τμήμα Εκπαίδευσης, για να σας καταβληθεί το ανάλογο ποσό της οφειλής του εργοδότη στο πιο πάνω Ταμείο. 8. Σε περίπτωση που αποφασιστεί ο τερματισμός απασχόλησης του/της εργοδοτουμένου/ης: α. γιατί η ανάγκη παρουσίας σχολικού/ής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες, για το συγκεκριμένο σχολείο, εκλείπει ή β. μετά από απόφαση της Επιτροπής Πρόσληψης, γιατί ο/η εργοδοτούμενος/η δεν εκτελεί με επάρκεια τα καθήκοντά του/της, εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου. Σε περίπτωση αποχώρησης του/της εργοδοτουμένου/ης, με δική του/της πρωτοβουλία, υποχρεούται να δώσει προειδοποίηση τουλάχιστο δεκαπέντε ημερών. 9. Για σκοπούς έγκαιρης αποστολής των ανάλογων ποσών για την εργοδότηση, θα συμπληρώνεται από τις διευθύνσεις των σχολείων και θα αποστέλλεται κοντά σας, το έντυπο Δήλωση Ανάληψης Καθηκόντων (Παράρτημα «ΣΤ»), έγκαιρα, και οπωσδήποτε εντός Σεπτεμβρίου. Οι δηλώσεις ανάληψης καθηκόντων θα πρέπει να αποστέλλονται από εσάς, με συνοδευτική επιστολή, προς το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε να διευθετείται έγκαιρα η αποστολή του εμβάσματος πληρωμής. Έμβασμα από το Υπουργείο για πληρωμή των εργοδοτουμένων θα δίδεται περίπου κάθε τριμηνία. Σε περίπτωση που η εργοδότηση του/της σχολικού/ής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες λήξει, πριν από την τριμηνία που πιθανό να πληρώθηκε, το επιπλέον ποσό θα πρέπει να επιστρέφεται. 10. Κατά τη διάρκεια της εργοδότησης του/της σχολικού/ής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες θα συμπληρώνεται από τις διευθύνσεις των σχολείων, το έντυπο Βεβαίωση Υπηρεσίας (Παράρτημα «Ζ»), το οποίο θα αποστέλλεται κοντά σας για να διευθετείτε τη μηνιαία πληρωμή των εργοδοτουμένων, με τις ανάλογες αποκοπές. Αντίγραφο του εντύπου θα αποστέλλεται και στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου, μόνο σε περιπτώσεις που ο/η σχολικός/ή βοηθός/συνοδός για παιδιά με ειδικές ανάγκες απουσιάζει από τα καθήκοντά του/της. 11. Για διευκόλυνση της διαδικασίας προσλήψεων σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες εσωκλείονται, επίσης, δείγμα Προκήρυξης (Παράρτημα «Η») και Πρακτικό Πρόσληψης (Παράρτημα «Θ1» και «Θ2»). 12. Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με τις εγκεκριμένες θέσεις και τις διαδικασίες πρόσληψης, μπορείτε να αποτείνεστε στους ακόλουθους λειτουργούς Τμημάτων, ανάλογα με την περίπτωση:

5 Δημοτική Εκπαίδευση : Παντελίτσα Παφίτη, Τηλ Μέση Εκπαίδευση : Ευτυχία Καλλεπίτη, Τηλ Για σοβαρά προβλήματα που αναφύονται αναφορικά με το καθεστώς εργοδότησης, μπορείτε να αποτείνεστε στο Γενικό Υπεύθυνο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κύριο Ανδρέα Θεοδώρου τηλ Ολυμπία Στυλιανού Γενική Διευθύντρια Κοιν. : Διευθυντές Δημοτικής, Μέσης και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης : ΓΕΔΕ, ΓΕΜΕ, ΓΕΤΕ : ΠΛΕ Δημοτικής, Μέσης, Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης : Επιθεωρητές Ειδικής Εκπαίδευσης : Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας : Προέδρους Συνομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης : Πρόεδρο Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ) : ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ : ΣΕΚ, ΠΕΟ : Διευθυντές/ντριες Σχολείων Δημοτικής, Μέσης και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης ΑΤheo/ ΟΔΗΓΙΕΣ/EΓΚΥΚΛΙΟΣ

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ. Αναφορικά με τα. πιο πάνω. έντυπα να. (Υ.Π.Κ.Ν.1) β. Ονομαστικός. κατάλογος. Νηπιαγωγού (Υ.Π.Κ.Ν. 3Β)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ. Αναφορικά με τα. πιο πάνω. έντυπα να. (Υ.Π.Κ.Ν.1) β. Ονομαστικός. κατάλογος. Νηπιαγωγού (Υ.Π.Κ.Ν. 3Β) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/5 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy 11 Σεπτεμβρίου 20122 ιευθύντριες/ ιευθύνουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. V6 24/07/2013 Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4716 Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 4167 Αριθμός 4956 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

36. Νόμοι για τις Σχολικές Εφορείες - Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου - Ταμείο Διευθυντή σε κάθε σχολείο συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή,

36. Νόμοι για τις Σχολικές Εφορείες - Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου - Ταμείο Διευθυντή σε κάθε σχολείο συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή, 36. Νόμοι για τις Σχολικές Εφορείες - Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου - Ταμείο Διευθυντή Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τη νομοθεσία για τις Σχολικές Εφορείες, που σας αποστάληκε με τις εγκυκλίους

Διαβάστε περισσότερα

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία.

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαθέτει κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης

ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα