Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των"

Transcript

1 1

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή Μεθοδολογικό Πλαίσιο Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Θαλάσσια Αλιεία Υδατοκαλλιέργειες Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων Μεταποίηση και Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων Αλιευτικές Περιοχές Περιβάλλον Θεσμικό Πλαίσιο Βασικά Συμπεράσματα Υφιστάμενης Κατάσταση Αποτελέσματα από τις μέχρι σήμερα αναπτυξιακές προσπάθειες Αναφορά δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και κινδύνων του τομέα της Αλιείας Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική Εισαγωγή Ευρωπαϊκές πολιτικές κατευθύνσεις του τομέα της Αλιείας Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική Κύρια Προβλήματα και βασικές ανάγκες του τομέα Αναπτυξιακό όραμα Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Βασικές στρατηγικές επιλογές του τομέα Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Ιεράρχηση σύμφωνα με την εκτιμώμενη σημαντικότητα τους για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης Επενδυτικές Προτεραιότητες Συνέργιες-συμπληρωματικότητες με άλλες τομεακές πολιτικές Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας

3 1. Εισαγωγή Το παρόν αποτελεί παραδοτέο στο πλαίσιο του έργου «Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των Αναπτυξιακών Αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των τομεακών». Το έργο έχει ανατεθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην εταιρία ΕΕΟ Group A.E με την από 8/10/2012 σχετική σύμβαση. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον Τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των τομεακών. Καλύπτει όλους τους επιμέρους κλάδους ήτοι θαλάσσια Αλιεία, εσωτερικά ύδατα, υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση, εμπορία, υποδομές κλπ, ενώ θα αποτελέσει βασική εισροή για τον καθορισμό των Κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας της προγραμματικής περιόδου Ειδικότερα συστατικό κύριο της εμπειρογνωμοσύνης αποτελεί η ανάλυση των δυνατοτήτων - πλεονεκτημάτων (Strengths), αδυναμιών - μειονεκτημάτων (Weaknesses), προοπτικών - ευκαιριών (Opportunities) και απειλών - κινδύνων (Threats), που αντιμετωπίζει ο τομέας της Αλιείας. Συγκεκριμένα, η ανάλυση περιλαμβάνει: - Την αναγνώριση των πλεονεκτημάτων - δυνατοτήτων (Strengths) και των μειονεκτημάτων-αδυναμιών (Weaknesses), δηλαδή των εσωτερικών συνθηκών του Τομέα που σχετίζονται άμεσα με το επίπεδο ανάπτυξής του και χαρακτηρίζονται ως πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματά του αντίστοιχα. - Την εξέταση των προοπτικών ευκαιριών (Opportunities) και των απειλών - κινδύνων (Threats), δηλ. των τρεχουσών ή μελλοντικών συνθηκών που ενεργούν θετικά ή αρνητικά στην ανάπτυξη του Τομέα της Αλιείας. 3

4 Η ανάλυση αυτή είναι δομημένη γύρω από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Άρθρο 6 της Πρότασης Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Βάσει της ανάλυσης, περιγράφεται η προτεινόμενη εθνική στρατηγική αναφορικά με τον τομέα της Αλιείας για την περίοδο Στην εμπειρογνωμοσύνη, καταγράφονται επίσης οι συνέργιες με άλλες τομεακές πολιτικές (περιβάλλον, απασχόληση, κλπ), καθώς και οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για το σχεδιασμό του τομέα. 4

5 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας για την εκπόνηση του παραδοτέου αναζητήθηκαν αναλυτικές πληροφορίες για το ευρύτερο περιβάλλον του τομέα της Αλιείας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν να συγκεντρωθεί ικανοποιητική και αξιόπιστη πληροφορία στην προσπάθεια του ορθολογικού καθορισμού της θέσης του τομέα της Αλιείας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης προσπάθειας θα επιστρέψουν τόσο τη διαμόρφωση της ανάλυσης SWOT, όσο και των κατευθύνσεων της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής του τομέα της αλιείας για την περίοδο Προς την κατεύθυνση αυτή αξιοποιήθηκαν ως πηγές Μητρώα και Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων, εκδόσεις που αφορούν τον τομέα της αλιείας, καθώς και συνεντεύξεις µε στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής και της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας. Ειδικότερα: Για την ανάλυση της κατάστασης της θαλάσσιας αλιείας αξιοποιήθηκαν τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Μητρώου Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ) του 2012, καθώς και τα στοιχεία της έρευνας θαλάσσιας αλιείας που διενεργεί η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ). Σημαντική συνιστώσα της ανάλυσης αποτελεί το γεγονός ότι αντίθετα με το ΜΑΣ, η έρευνα θαλάσσιας αλιείας της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρεται στα μηχανοκίνητα επαγγελματικά σκάφη που διαθέτουν ιπποδύναμη 20 ίππων και άνω, καθώς και στις τράτες και τα γριγράκια ανεξαρτήτως μεγέθους ιπποδύναμης. Από την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων κατέστη δυνατή η εκτίμηση συγκεκριμένων δεικτών θαλάσσιας αλιείας. Από το ΜΑΣ παρήχθησαν οι δείκτες: Αριθμός σκαφών, Συνολική ισχύς (KW), Χωρητικότητα (GT), Μέση Ηλικία, Αριθμός σκαφών >12μ., Αριθμός σκαφών <12μ., Μέσο μήκος (ολικό) και Μέσο μήκος (μεταξύ καθέτων). Από την έρευνα θαλάσσιας αλιείας παρήχθησαν οι δείκτες: o α) Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη και κατά περιοχές αλιείας και 5

6 o β) Απασχολούμενοι, κατά είδος αλιείας και αλιευτικών εργαλείων. Για την ανάλυση της κατάστασης των Ιχθυοαποθεμάτων αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία της έρευνας θαλάσσιας αλιείας και ειδικότερα στοιχεία για την ποσότητα των Αλιευμάτων κατά κυριότερα είδη. Για την ανάλυση της κατάστασης αναφορικά με τον έλεγχο των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων αξιοποιήθηκαν στοιχεία της Δ/νσης Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμού Λιμένων Τμήμα Γ' (Αλιείας) και ειδικότερα στοιχεία για τα μέσα επιθεώρησης και ελέγχου αλιευτικής δραστηριότητας, καθώς και στοιχεία επιθεωρήσεων και ελέγχου της αλιευτικής προσπάθειας. Για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τις υδατοκαλλιέργειες αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία της έρευνας θαλάσσιας αλιείας και ειδικότερα στοιχεία για τον αριθμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας και ιχθυογεννητικών σταθμών ανά είδος εκτροφής, τις εγκαταστάσεις καλλιέργειας ψαριών, κατά μέθοδο, την ποσότητα και την αξία εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ειδών και τη μέση απασχόληση, κατά είδος εργασιακής σχέσης. Τέλος, αναφορικά με την μεταποίηση, το εξωτερικό εμπόριο και την κατανάλωση στον τομέα της αλιείας αξιοποιήθηκαν κυρίως στοιχεία της Eurostat και συγκεκριμένα της στατιστικής έκδοσης «Facts and figures on the Common Fisheries Policy Basic statistical data, ΕU 2012». Ως βιβλιογραφικές αναφορές, αξιοποιήθηκαν τα ακόλουθα: o Economic performance of the EU Aquaculture Sector (STECF OWP 12 03), Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), March o Κλαδική Μελέτη 225: Ιχθυοκαλλιέργειες, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Ιούνιος o Έκθεση Παρακολούθησης της Eurostat (2011 monitoring report of the EU Sustainable development strategy). o Interim Evaluation of the European Fisheries Fund (Synthesis of the national evaluation reports Executive Summary December

7 o Οικονομική αποτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία και στις υδατοκαλλιέργειες και μέτρα προσαρμογής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Ιούνιος o Πιθανές επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών στην αλιεία και στις υδατοκαλλιέργειες της Ελλάδας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιούνιος o Ετήσιες Εκθέσεις ΕΠ Αλιείας (έτη 2010 και 2011). o Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης ΕΠ Αλιείας o Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Η τεχνική σχεδιασμού που χρησιμοποιήθηκε για την απεικόνιση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν, περιλαμβάνει μια σειρά υποστηρικτικών εργαλείων, όπως είναι πίνακες εισροών εκροών και διαγράμματα. Παράλληλα, ο Ανάδοχος προχώρησε και σε σειρά συνεντεύξεων με στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης αξιοποιήθηκαν στην εκπόνηση της σχετικής SWOT ανάλυσης, σε μια προσπάθεια συσχέτισης κάθε σημείου (πλεονεκτήματα μειονεκτήματα, ευκαιρίες απειλές), με τα δεδομένα που καταγράφηκαν. Στην προσπάθεια αυτή, υπήρξαν σχετικές δυσκολίες στην ανεύρεση επικαιροποιημένων στατιστικών δεδομένων ή ύπαρξη στατιστικών στοιχείων για την ίδια περίοδο (για παράδειγμα για τον Ελληνικό στόλο τα στοιχεία αφορούν τον 7/2012, ενώ τα στοιχεία για τον Ευρωπαϊκό στόλο και τη σχετική σύγκριση αφορούν το 2011). Σημειώνεται, ότι ο Ανάδοχος στο πλαίσιο σχεδιασμού των του τομέα, προχώρησε σε έρευνα πεδίου σε εμπλεκόμενους φορείς, με την αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου. 7

8 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Ο τομέας της Αλιείας, ο οποίος περιλαμβάνει τους κλάδους της Θαλάσσιας Αλιείας, της Υδατοκαλλιέργειας, της Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων και της Μεταποίησης & Εμπορίας των Αλιευτικών προϊόντων, θεωρείται σημαντικός για την παγκόσμια, ευρωπαϊκή αλλά και εθνική οικονομία κυρίως επειδή συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεγάλων παράκτιων & νησιωτικών περιοχών. Παράλληλα όμως: - συμβάλλει ουσιαστικά στην εξασφάλιση ζωικών πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, - αξιοποιεί τοπικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους, και - εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και απασχολεί σημαντικό αριθμό ατόμων παράκτιων περιοχών. Ο τομέας της αλιείας, λόγω και της οικονομικής συγκυρίας (παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση), τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε Ευρωπαϊκό (ή και παγκόσμιο) επίπεδο, διανύει τα τελευταία χρόνια σημαντική καμπή. Τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί ειδικά για τη Χώρα, αμβλύνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας (πχ σχετικά περιορισμένες υποδομές σε αλιευτικά λιμάνια, ιχθυόσκαλες και στους τομείς της συντήρησης και μεταποίησης των αλιευμάτων, περιορισμένα αλιευτικά πεδία λόγω ρύπανσης ή / και υπεραλίευσης, η παλαιότητα του αλιευτικού στόλου που υπερβαίνει τα 20 έτη, κλπ). Σήμερα, αν και η συμβολή της αλιείας στην εθνική οικονομία της χώρας θεωρείται σχετικά περιορισμένη (<3,1% του ΑΕΠ 1 ), εντούτοις ο τομέας συμβάλλει καθοριστικά στην κοινωνική και οικονομική συνοχή πολλών περιοχών της χώρας, δεδομένου ότι στηρίζει την προσπάθεια διατήρησης του πληθυσμού σε παράκτιες παραμεθόριες ή μειονεκτικές περιοχές. 1 Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία,

9 Σημειώνεται, ότι η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνολικό μήκος που ξεπερνάει τα χιλιόμετρα, με (περίπου) το 20% της συνολικής έκτασης της χώρας να αντιστοιχεί σε νησιώτικες περιοχές. Στις περιοχές αυτές κατοικεί το 12% του συνολικού πληθυσμού της Χώρας (περίπου) με αυξητικές τάσεις, ενώ επισημαίνεται ότι τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), είναι παράκτια, με αποτέλεσμα το 90% του πληθυσμού να είναι συγκεντρωμένο κατά μήκος της ακτογραμμής σε πολλές περιοχές της οποίας ο πληθυσμός κατά την θερινή περίοδο δεκαπλασιάζεται λόγω προσέλκυσης τουριστών. 3.1 Θαλάσσια Αλιεία Αλιευτικός Στόλος Κύριος στόχος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι η διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, βασικό μέσο αποτελεί η ορθολογική διαχείριση της δυναμικότητας του αλιευτικού στόλου των χωρών μελών της ΕΕ. Ο ελληνικός αλιευτικός στόλος αποτελείται κυρίως από παλαιά σκάφη περιορισμένης χωρητικότητας και ιπποδύναμης που αλιεύουν παράκτια αποθέματα κατά μήκος των νησιών και της εκτεταμένης ηπειρωτικής ακτογραμμής, καθώς και ορισμένα αποθέματα της Μεσογείου. Ειδικότερα, ο ελληνικός επαγγελματικός αλιευτικός στόλος, σύμφωνα με στοιχεία από το Μητρώο Αλιευτικών σκαφών για τo έτος 2012, αποτελείται από σκάφη, συνολικής χωρητικότητας GT και συνολικής ισχύος κινητήρα KW, ενώ η μέση ηλικία των αλιευτικών σκαφών εκτιμάται στα 27 έτη, γεγονός που καταδεικνύει την παλαιότητα του αλιευτικού στόλου. Tο μεγαλύτερο μέρος των αλιευτικών σκαφών ( σκάφη ή 96,5% του αλιευτικού στόλου), ανήκει στην κατηγορία της παράκτιας αλιείας, ένα μικρό τμήμα (563 σκάφη ή 3,4% του αλιευτικού στόλου), ανήκει στην κατηγορία της μέσης αλιείας και μόνον το 0,1 % (12 σκάφη) ανήκει στην κατηγορία της υπερπόντιας αλιείας. Από το σύνολο των αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας της Χώρας τα (97,6 % του στόλου παράκτιας αλιείας) είναι σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 12μ. και τα 376 (2,4% του στόλου) είναι σκάφη με ολικό μήκος άνω των 12μ. Σημειώνεται, ότι σε 9

10 ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΡΙ ΓΡΙ (PS) ΔΡΑΓΕΣ ΠΟΥ ΣΥΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ (DRB) ΔΡΑΓΕΣ ΧΕΙΡΟΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ (DRH) ΚΟΦΙΝΕΛΙΑ (ΚΙΟΥΡΤΟΙ) (FPO) ΚΥΚΛΩΤΙΚΑ ΑΠΛΑΔΙΑ ΔΙΧΤΥΑ (GNC) ΜΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥΑ (GTR) ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ (LLD) ΠΕΖΟΤΡΑΤΕΣ - ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) ΠΕΤΟΝΙΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΕΡΙ) (LHP) ΠΕΤΟΝΙΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ) (LHM) ΣΤΑΣΙΜΑ ΑΠΛΑΔΙΑ ΔΙΧΤΥΑ (ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΑ) (GNS) ΣΤΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ (LLS) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΑΔΙΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ (GTN) ΣΥΡΤΕΣ (LTL) ΤΡΑΤΕΣ ΒΥΘΟΥ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ (OTB) ΣΥΝΟΛΟ σχέση με το μήκος των παρατηρείται μείωση του αριθμού των σκαφών με ολικό μήκος άνω των 12μ σε σχέση με τα έτη από το 2005 και μέχρι το 2011 (μείωση περίπου 12%). Πίνακας 1: Βασικοί δείκτες Αλιευτικού Στόλου ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑ Αριθμός σκαφών Συνολική ισχύς (KW) Χωρητικότητα (GT) Μέση Ηλικία 25,2 27,1 24,1 27,0 Αριθμός σκαφών >12μ Αριθμός σκαφών <12μ Μέσο μήκος (ολικό) 22,4 6,9 33,1 7,4 Μέσο μήκος (μεταξύ καθέτων) 19,2 6,0 28,9 6,5 Πηγή: Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (στοιχεία μέχρι ) Στην πλειονότητα του ο αλιευτικός στόλος περιλαμβάνει μικρές αλιευτικές λέμβους που χρησιμοποιούν ως αλιευτικό εργαλείο δίχτυα κοινά, παραγάδια, καλαμωτά κλπ. Αντίθετα, σε ότι αφορά τα σκάφη μεγαλύτερης ιπποδύναμης, τα σκάφη με αλιευτικό εργαλείο Γρι γρι αποτελούν το 1,6% των αλιευτικών σκαφών, οι πεζότρατες το 1,8%, ενώ οι τράτες το 1,9%. Μάλιστα οι πεζότρατες εμφανίζουν και πολύ υψηλό μέσο όρο ηλικίας που ανέρχεται στα 47 έτη. Πρέπει να σημειωθεί, ότι διαχρονικά τη μεγαλύτερη μείωση τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όσο και ποσοστιαία έχουν υποστεί τα σκάφη της υπερπόντιας αλιείας (από 27 το 2005 σε 12 το 2012 ή 55% μείωση) και ακολουθούν οι τράτες (από 330 το 2005 σε 307 το 2012 ή 6,97% μείωση). Πίνακας 2: Βασικοί δείκτες Αλιευτικού Στόλου ανά Αλιευτικό εργαλείο, 2012 Αριθμός σκαφών Συνολική ισχύς (KW) Χωρητικότητα (GT) Μέση Ηλικία 26,7 24,8 27,6 24,7 25,9 25,6 21,3 47,0 33,3 21,0 28,2 27,8 25,0 26,6 24,1 27,0 Αριθμός σκαφών >12μ Αριθμός σκαφών <12μ

11 ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΡΙ ΓΡΙ (PS) ΔΡΑΓΕΣ ΠΟΥ ΣΥΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ (DRB) ΔΡΑΓΕΣ ΧΕΙΡΟΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΣΚΑΦΟΣ (DRH) ΚΟΦΙΝΕΛΙΑ (ΚΙΟΥΡΤΟΙ) (FPO) ΚΥΚΛΩΤΙΚΑ ΑΠΛΑΔΙΑ ΔΙΧΤΥΑ (GNC) ΜΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥΑ (GTR) ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ (LLD) ΠΕΖΟΤΡΑΤΕΣ - ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΕΣ (SB) ΠΕΤΟΝΙΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΕΡΙ) (LHP) ΠΕΤΟΝΙΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ) (LHM) ΣΤΑΣΙΜΑ ΑΠΛΑΔΙΑ ΔΙΧΤΥΑ (ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΑ) (GNS) ΣΤΑΣΙΜΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ (LLS) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΑΔΙΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ (GTN) ΣΥΡΤΕΣ (LTL) ΤΡΑΤΕΣ ΒΥΘΟΥ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ (OTB) ΣΥΝΟΛΟ Μέσο μήκος (ολικό) 19,8 7,4 6,6 7,3 6,7 6,8 9,9 10,1 6,1 7,2 6,6 6,7 7,1 6,3 25,5 7,4 Μέσο μήκος (μεταξύ καθέτων) 17,1 6,4 5,9 6,5 5,9 6,0 8,6 8,8 5,3 6,2 5,8 5,8 6,2 5,6 21,6 6,5 Πηγή: Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών ( ) Τα τελευταία χρόνια, η δυναμικότητα του αλιευτικού στόλου της Ελλάδας συστηματικά βαίνει μειούμενη τόσο ως προς τη χωρητικότητα, όσο και ως προς την ισχύ. Συγκριτικά με το 2010 και σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία για το 2012 ο αριθμός των σκαφών έχει μειωθεί κατά 4,9% (μείωση 837 σκαφών), η ιπποδύναμη έχει μειωθεί κατά 7,2% (μείωση κύριας ισχύς κατά ΚW) και η χωρητικότητα έχει μειωθεί κατά 8,2% (μείωση χωρητικότητας κατά GT). Τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης του 2010/2008 και 2012/2010 στόλου παρατηρούνται σε μικρά σκάφη. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στοιχεία για την εξέλιξη του αλιευτικού στόλου από το 2006 και μέχρι το Σχήμα 1: Μεταβολές της αλιευτικής δυναμικότητας Πίνακας 3: Μεταβολή της αλιευτικής δυναμικότητας Αριθμός σκαφών Συνολική ισχύς (KW) Χωρητικότητα (GT) Πηγή: Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών Πρέπει να επισημανθεί, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat 2, η Ελλάδα για το 2011 καταλαμβάνει 2 Η χρήση στοιχείων της Eurostat είναι απαραίτητη για να καταγραφεί η θέση της ελληνικής Θαλάσσιας αλιείας στην ΕΕ. Σημειώνεται ότι μεταξύ των στοιχείων της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζονται μικρές διαφοροποιήσεις που οφείλονται στον προσωρινό ή μη χαρακτήρα των διαθέσιμων στοιχείων. Αυτό όμως δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τη συγκρισιμότητα των δεικτών. 11

12 την πρώτη θέση μεταξύ των 27 κρατών της ΕΕ στον αριθμό των σκαφών με σκάφη (20,7% της ΕΕ-27), ακολουθεί η Ιταλία με 16% και η Ισπανία με 13%. Η χωρητικότητα (GT) του Ελληνικού αλιευτικού στόλου αντιστοιχεί στο 5,1% του Ευρωπαϊκού (ΕΕ-27), ενώ η συνολική ισχύς σε kw στο 7,9% της ΕΕ-27 (για το ίδιο έτος). Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι αν και ο ελληνικός στόλος είναι ο πολυπληθέστερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από άποψη χωρητικότητας υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σημειώνεται, ότι μεταξύ των ετών ο αριθμός των σκαφών του ελληνικού στόλου παρουσίασε συνολική μείωση της τάξεως του -5% (από σε σκάφη). Αντίστοιχη, μείωση παρατηρείται και σε επίπεδο ΕΕ-27, για την ίδια περίοδο (-4,8%). Η μείωση αυτή οφείλεται τόσο στην φθίνουσα γενικά πορεία του τομέα της αλιείας (λόγω αύξησης τιμής καυσίμων, μείωσης ιχθυοαποθεμάτων, κλπ), όσο και στις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις για την διάλυση των αλιευτικών σκαφών (εφαρμογή ΚΑλΠ). Πίνακας 4: Αλιευτικός στόλος των κρατών μελών της ΕΕ,2011 Πηγή: Μητρώο αλιευτικών σκαφών της ΕΕ - Facts and figures on the Common Fisheries Policy Basic statistical data, ΕU

13 Αναφορικά με τη συνολική ποσότητα των αλιευμάτων, αυτή καταγράφει συνεχή μείωση. Ειδικά για την ποσότητα αλιευμάτων του έτους 2010, σύμφωνα με την κατανομή των αλιευμάτων κατά είδος αλιείας, παρατηρείται ότι το 62% της συνολικής ποσότητας αλιευμάτων, ανήκει στο είδος της μέσης αλιείας, παρά το γεγονός ότι το 96,5% των σκαφών ανήκει στο είδος της παράκτιας αλιείας. Σχήμα 2: Κατανομή της συνολικής ποσότητας αλιευμάτων: 2010 Μετρικοί τόνοι Πίνακας 5: Ποσότητα αλιευμάτων, κατά είδος αλιείας, ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΜΕΣΗ ΑΛΙΕΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ «Έρευνα Θαλάσσιας Αλιείας» Συγκρίνοντας τα στοιχεία των αλιευμάτων της έρευνας 2010, κατά κατηγορία (ποιότητα), με τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούμενων ετών, παρατηρούμε ότι η μείωση της συνολικής ποσότητας το έτος 2010 προέρχεται από δύο από τις τρεις κατηγορίες ψαριών, αλλά, κυρίως, από τα τρίτα ψάρια. Παρατηρούμε, επίσης, ότι τα τρίτα ψάρια αποτελούν τον κύριο όγκο των αλιευμάτων (περίπου 66,0% του συνόλου). Σχήμα 3: Αλιεύματα, κατά κατηγορία:

14 Μετρικοί τόνοι Πίνακας 6: Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κατηγορία: ΠΡΩΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ «Έρευνα Θαλάσσιας Αλιείας» Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η παραγωγή του Ελληνικού στόλου το 2010 (στοιχεία Eurostat) αντιστοιχεί στο 1,4% του συνολικού όγκου παραγωγής του στόλου της ΕΕ-27. Η ελληνική παραγωγή της θαλάσσιας αλιείας παρουσίασε μείωση της τάξεως του -28% μεταξύ (λόγω μείωσης των σκαφών, αλλά και των αλιευτικών αποθεμάτων), ενώ ποσοστιαία χαμηλότερη μείωση παρουσίασε και η παραγωγή της ΕΕ-27 (-10%) την ίδια χρονική περίοδο. Η αξία της παραγωγής του Ελληνικού στόλου (εκφορτώσεις) ανήλθε στα (περίπου) 399 εκ. ευρώ το 2010 (αύξηση 18,7% σε σχέση με την αξία παραγωγής του 2006). Σε σχέση με την απασχόληση, ο κλάδος της θαλάσσιας αλιείας απασχολεί άτομα με μόνιμη σχέση απασχόλησης και δεν χρησιμοποιεί εποχιακό προσωπικό. Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων για το 2010 ανέρχεται σε άτομα 3. Από τους απασχολούμενους στον κλάδο, το 90% απασχολείται στην παράκτια αλιεία, 9% στη μέση Σχήμα 4: Απασχόληση κατά είδος αλιείας, 2010 αλιεία και 1% στην αλιεία διεθνών υδάτων. Η απασχόληση στη θαλάσσια αλιεία παρουσιάζει τάσεις μείωσης αντίστοιχες της μείωσης του στόλου. Παρατηρώντας την απασχόληση, κατά είδος αλιευτικού εργαλείου, για τα έτη 2008 και 2010, διαπιστώνουμε ότι με εξαίρεση τα αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν κυκλικά 3 Ο δείκτης υποεκτιμά των πραγματικό αριθμός απασχολούμενων στην αλιεία καθώς αντλείται από τη στατιστική θαλάσσιας αλιείας της ΕΛΣΤΑΤ, που καταγράφει τον αριθμό των απασχολουμένων για τα σκάφη άνω των 19 ίππων. 14

15 δίχτυα γρι-γρι, η μέση απασχόληση στα αλιευτικά σκάφη είναι μειωμένη, όπως άλλωστε και το σύνολο της απασχόλησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι συγκριτικά με το 2008 η απασχόληση έχει μειωθεί κατά 25,2% στην υπερπόντια αλιεία, 4,5% στην μέση αλιεία, ενώ μικρότερη είναι η μείωση στην παράκτια αλιεία (1,3%). Σύνολο Πίνακας 7: Μέση Απασχόληση κατά είδος αλιευτικών εργαλείων Μεταβολή 2010/ ,9% Υπερπόντια αλιεία / Δίχτυα συστήματος μηχανότρατας ,2% Μέση αλιεία / Δίχτυα συστήματος μηχανότρατας ,5% Παράκτια Αλιεία ,3% Δίχτυα κοινής τράτας από ξηράς συρόμενα ,7% Κυκλικά δίχτυα γρι-γρι ,0% Λοιπά ,5% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η δυσκολία των συνθηκών εργασίας στα σκάφη (κυρίως της μικρής παράκτιας αλιείας), η περιορισμένη δυναμικότητα των σκαφών και η αύξηση στις τιμές των καυσίμων, σε συνδυασμό με την χρηματοπιστωτική κρίση, έχει οδηγήσει στη μείωση της απασχόλησης, στην αύξηση της αδήλωτης εργασίας (με την απασχόληση κυρίως αλλοδαπών αλιεργατών) και την παραμονή ουσιαστικά στο επάγγελμα ατόμων μεγάλης ηλικίας και χωρίς την σχετική κατάρτιση. Ιχθυοαποθέματα Σύμφωνα με το «Σχέδιο Προσαρμογής της Αλιευτικής Προσπάθειας του Ελληνικού Στόλου που δραστηριοποιείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα» (2010), η κατάσταση των βιολογικών αλιεύσιμων αποθεμάτων, παρά τις μικρές διακυμάνσεις της βιομάζας λόγω των βιολογικών κύκλων των αποθεμάτων, τα τελευταία χρόνια παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα. Αν συγκριθούν οι ποσότητες των αλιευμάτων σε επίπεδο είδους, διαπιστώνεται ότι στα μικρά πελαγικά όπως ο γαύρος και η σαρδέλα, που συνδέονται κυρίως με τα γρι-γρι, η ποσότητα των αλιευμάτων βαίνει μειούμενη με μικρό ρυθμό. Εκτιμάται ότι τα αποθέματα γαύρου και σαρδέλας βρίσκονται στο μέγιστο σημείο εκμετάλλευσης και δεν επιδέχονται επιπλέον επιβάρυνση. Από τα είδη, με υψηλή ποσότητα αλιευμάτων στον 15

16 ελλαδικό θαλάσσιο χώρο, που παρατηρείται αύξηση των αλιευμάτων ξεχωρίζει ο Κολιός. Ενδεικτική της κατάστασης των βασικών ειδών που αλιεύονται (εκφορτώσεις) είναι η εικόνα που αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα, όπου παρουσιάζονται στοιχεία εκφορτώσεων των σημαντικότερων ειδών για τα έτη 2008 και Πίνακας 8: Ποσότητα Αλιευμάτων κατά κυριότερα είδη (κατά φθίνουσα τάξη της ποσότητας το 2010) σε μετρικούς τόνους Απόλυτη μεταβολή % Μεταβολή Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου μαλακίων) , ,7-16,4% Σύνολο Ιχθύες 72356, , ,8-17,6% Γαύροι-Anchovy 15103, ,9-3061,4-20,3% Σαρδέλες-Pilchard ,9% Βακαλάοι-Hake ,8-704,2-13,3% Γόπες-Bogue 3652,3 3201,2-451,1-12,4% Κολιοί-Club mackerel 1867,6 2783,2 915,6 49,0% Σαυρίδια-Horse mackerel 2735,6 2763,5 27,9 1,0% Μαριδεs-Pickerel 3282,4 2038,9-1243,5-37,9% Κουτσομούρες-Goatfish 1835,6 1933,9 98,3 5,4% Ξιφίες-Swordfish 439,4 1762,3 1322,9 301,1% Φρίσσεs-Gilt sardine 2659,9 1465,4-1194,5-44,9% Μπαρμπούνια-Red mullet 1471, ,8-11,4% Παλαμίδεs-Bonito ,2 85,2 7,4% Κέφαλοι-Common grey mullet 1701,8 1198,3-503,5-29,6% Λοιπά ψάρια (παραγωγή ανά ψάρι <1000 μετρικούς τόνους) 21301, ,8-4508,8-21,2% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με τα εκτιμηθέντα αποθέματα, το 63% του Ατλαντικού και το 82% της Μεσογείου έχουν υπεραλιευθεί 4, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδέχεται ότι ένα από τα βασικά αίτια είναι η υπερβάλλουσα ικανότητα του ευρωπαϊκού στόλου 5. Έλεγχος Αλιευτικών Δραστηριοτήτων Ο έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων ασκείται από τη Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμού Λιμένων Τμήμα Γ' (Αλιείας) του Υπουργείου 4 Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες COM (2011) 298 τελικό. 5 EU Commission (2008) Reflection on further reform of the CFP, non paper. 16

17 Συνολικός Αριθμός Επιθεωρήσεων Επαγγελματικά Ερασιτεχνικά Εκρηκτικά- Τοξικά Επαγγελματικά Ερασιτεχνικά Εκρηκτικά- Τοξικά Επαγγελματικά Ερασιτεχνικά Εκρηκτικά- Τοξικά Ναυτιλίας & Αιγαίου. Ο έλεγχος έχει ως στόχους, τη βελτίωση της παρακολούθησης των μεγεθών του αλιευτικού στόλου και της λειτουργίας του Κοινοτικού Αλιευτικού Μητρώου, τη τήρηση της αλιευτικής νομοθεσίας σε όλους τους τύπους, των αλιευτικών σκαφών, κλπ. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, κατά το έτος 2009 για τον έλεγχο διατέθηκαν 72 περιπολικά σκάφη και 229 οχήματα, ενώ δεν διατέθηκαν καθόλου αεροσκάφη. Από τα παραπάνω προκύπτει σαφής συρρίκνωση των διατιθέμενων μέσων επιθεώρησης της αλιευτικής δραστηριότητα αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2005 διατέθηκαν 203 περιπολικά σκάφη, 322 οχήματα και 7 αεροσκάφη. Πίνακας 9: Μέσα επιθεώρησης και ελέγχου αλιευτικής δραστηριότητας ΕΤΗ Αριθμός Σκαφών που Αριθμός Περιπ. Αριθμός Αεροσκαφών διατέθηκαν για Περιπολίες Οχημάτων Πηγή: Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμού λιμένων Τμήμα Γ' (αλιείας) (Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου) Συνολικά, διενεργήθηκαν αλιευτικές επιθεωρήσεις, εκδόθηκαν αποφάσεις επιβολής κυρώσεων, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1,07 εκ., ενώ παράλληλα έγινε αφαίρεση αδειών αλιευτικών σκαφών για ημέρες. Αυτό καταδεικνύει ότι παρά τη μείωση των διαθέσιμων μέσω οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι της αλιευτικής δραστηριότητας παρέμειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Πίνακας 10: Επιθεωρήσεις και έλεγχοι αλιευτικής προσπάθειας Αποφάσεις Επιβολής Κυρώσεων Ύψος επιβληθέντων προστίμων (σε χιλ. Ευρώ) Ημέρες αφαίρεσης αδειών ΕΤΗ ,64 306, ,07 386,84 42, ,01 382,79 97, ,32 341, ,95 379,97 33, Πηγή: Δ/νση Γενικής αστυνόμευσης και Κανονισμού λιμένων Τμήμα Γ' (αλιείας) (Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου) 17

18 Διεθνείς Αγορές και Ανταγωνισμός 6 Στην παγκόσμια αγορά, βασικός προμηθευτής αναδεικνύεται η Κίνα, η οποία παράγει το 16,8% της παγκόσμιας παραγωγής. Ακολουθεί το Περού (7,8%), η Ινδονησία (5,7%) και η Ε.Ε 27 (5,7%). Ακολουθούν οι ΗΠΑ, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Ρωσία με μερίδιο που κυμαίνεται (ανά χώρα) από 4,7% έως 4,3%. Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή αγορά, η Δανία και η Ισπανία κατέχουν τις πρώτες θέσεις με 15,35% και 15,01% της παραγωγής αλιευμάτων. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία με 11,68% και 8,68% αντίστοιχα, ενώ η Ελλάδα κατέχει την 16 η θέση με 1,63%. Σημαντική ποσότητες καταγράφουν και υποψήφια Κράτη Μέλη ή Τρίτες Χώρες, όπως η Ισλανδία (1,16 εκ. τόνους) και η Τουρκία (0,463 εκ τόνους). Τάσεις της Αγοράς Τα προϊόντα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας κατέχουν σημαντική θέση στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια διατροφή, ως πολύτιμη πηγή πρωτεϊνών και ως υγιεινή τροφή. Η μέση παγκόσμια κατανάλωση των συγκειμένων προϊόντων ανέρχεται σε 17,8 kg/κεφαλή / έτος, ενώ η μέση κατά κεφαλή κατανάλωση στην ΕΕ-27 είναι 23,3 kg/κεφαλή / έτος, με την Βουλγαρία να καταναλώνει την μικρότερη ποσότητα (4,6 kg/κεφαλή / έτος) και τη Πορτογαλία τη μεγαλύτερη (61,6 kg/κεφαλή / έτος) 7. Στη χώρα μας η μέση κατά κεφαλή κατανάλωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας βρίσκεται κοντά στο μ.ο. της ΕΕ-27 με 20,9 kg/κεφαλή / έτος, με σημαντική μείωση να έχει καταγραφεί τα τελευταία έτη λόγω και της οικονομικής συγκυρίας. 3.2 Υδατοκαλλιέργειες Στην Ελλάδα η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας έχει ξεκινήσει περισσότερα από τριάντα πέντε χρόνια, αρχικά με την εντατική Υδατοκαλλιέργεια ειδών ιχθύων εσωτερικών επιφανειακών υδάτων και στη συνέχεια με τη θαλάσσια 6 Facts and figures on the Common Fisheries Policy Basic statistical data, ΕU Facts and figures on the Common Fisheries Policy Basic statistical data, ΕU

19 οστρακοκαλλιέργεια, ενώ τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια με τη ραγδαία αύξηση και δυναμική της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας. Ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας (με αιχμή τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια), αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας, επιβεβαιώνοντας την εξωστρέφεια και τη συμβολή του στο παραγόμενο εθνικό προϊόν και εισόδημα. Την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη τόσο σε υπενδεδυμένα κεφάλαια, όσο και σε παραγωγή 8. Οι υδατοκαλλιέργειες στον ελληνικό χώρο, λαμβάνουν χώρα σε γλυκά, υφάλμυρα ή θαλάσσια νερά. Ο κύριος όγκος των μονάδων υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα εστιάζεται στα θαλάσσια νερά. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται μονάδες υδατοκαλλιέργειας και ιχθυογεννητικών σταθμών, εκ των οποίων οι 108 αφορούν μονάδες εσωτερικών υδάτων έναντι 122 μονάδων που δραστηριοποιούνταν το Οι υπόλοιπες μονάδες αφορούν τα θαλάσσια νερά, εκ των οποίων 334 μονάδες υδατοκαλλιεργειών αφορούν την καλλιέργεια τσιπούρας, λαβρακιού και νέων. Ανάλογα με τη μέθοδο παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις εγκαταστάσεις καλλιέργειας ψαριών. Για παράδειγμα στα θαλάσσια νερά κυριαρχούν οι κλωβοί (βλ. Σχήμα 4). Ο αριθμός των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας δεν μεταβάλλεται σημαντικά μεταξύ των ετών 2008 και Πίνακας 11: Αριθμός μονάδων υδατοκαλλιέργειας και ιχθυογεννητικών σταθμών ανά είδος ΕΙΔΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ* εκτροφής Αριθμός Μονάδων Πάχυνσης και Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ - ΣΥΝΟΛΟ Πέστροφα Κυπρίνος Σολομός Χέλια Λοιπά είδη (Κέφαλοι, Τιλάπια, κλπ) Β. ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΝΕΡΑ - ΣΥΝΟΛΟ Τσιπούρα-Λαβράκι-Ν. είδη Ιχθυογεννητικοί Σταθµοί Τσιπ.-Λαβρ.-Ν. ειδών Σύμφωνα με την μελέτη Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας, οι υδατοκαλλιέργειες εντάσσονται στην κατηγορία «αναδυόμενοι αστέρες», δηλ. σε εξειδικευμένους υπο-κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους η Ελλάδα κατέχει σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα. 19

20 ΕΙΔΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ* Αριθμός Μονάδων Πάχυνσης και Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί Οστρακοκαλλιέργειες Γαριδοκαλλιέργειες Πάχυνση μεγάλων πελαγικών ψαριών (τόννος) Σπογγοκαλλιέργειες Φύκια ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) Κάποιες μονάδες εκτρέφουν περισσότερα από ένα είδος. Έτσι ο πραγματικός συνολικός αριθμός αδειοδοτημένων μονάδων είναι μικρότερος. Πηγή: Γενική Δν/ση Αλιείας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) Σχήμα 5: Εγκαταστάσεις καλλιέργειας ψαριών, κατά μέθοδο: σε γλυκά νερά σε υφάλμυρα νερά σε θαλάσσια νερά Η παρατήρηση των μεταβολών των στοιχείων κατά την τριετία , οδηγεί στη διαπίστωση, ότι η ποσότητα των εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ειδών είτε αυξάνεται, είτε παραμένει σχετικά σταθερή. Για το 2010 ανέρχεται σε τόνους ζώντος βάρους, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 5,5% σε σχέση 20

21 με το Ειδικότερα, η ποσότητα των εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ψαριών αυξάνεται σταθερά, ενώ η αντίστοιχη των μαλακίων παρουσιάζει αύξηση κατά τη περίοδο και σημαντική μείωση την περίοδο Οι τσιπούρες, τα λαβράκια και τα μύδια είναι τα είδη που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνολική ποσότητα εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ειδών. Στις τσιπούρες και στα μύδια η ποσότητα παρουσιάζει μείωση το έτος 2010, σε σχέση με το 2009, ενώ στα λαβράκια παρουσιάζει αύξηση στην αντίστοιχη περίοδο. Πίνακας 12: Ποσότητα εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ειδών: κιλά Σύνολο Ψάρια Κέφαλοι Κυπρίνοι Λαυράκια Λυθρίνια Πέστροφες Σαργοί Σολομοί Τσιπούρες Χέλια Λοιπά Ψάρια Μαλάκια Κυδώνια Μύδια Στρείδια Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ Σχήμα 6: Ποσότητα εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ειδών:

22 Σε σχέση με την γεωγραφική κατανομή των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, αυτές συγκεντρώνονται κυρίως 9 : Όσον αφορά τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες στις περιοχές της Δωδεκανήσου και της Εύβοιας, της Θεσπρωτίας, της Κεφαλονιάς Ιθάκης, της Αιτωλοακαρνανίας και της Φθιώτιδας. Όσον αφορά τις οστρακοκαλλιέργειες στις περιοχές της Θεσσαλονίκης (Θερμαϊκός Κόλπος), της Ημαθίας και της Πιερίας. Όσον αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειας γλυκών νερών την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Σε σχέση με την αξία των εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ειδών, αυτή αυξάνεται σταθερά κατά τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με το 2008 η αξία των παραγόμενων ειδών αυξήθηκε κατά 20%. Η αξία της παραγωγής το 2010 ανήλθε στα χιλ. ευρώ. Η αξία της παραγωγής των εκτρεφόμενων ψαριών τροφοδοτείται κυρίως από τα λαυράκια και τις τσιπούρες, ενώ η αντίστοιχη αξία των μαλακίων από τα μύδια. 10 Πίνακας 13: Αξία εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ειδών: (σε ) Σύνολο Ψάρια Κέφαλοι Κυπρίνοι Λαυράκια Λυθρίνια Πέστροφες Σαργοί Σολομοί Τσιπούρες Χέλια Λοιπά Ψάρια Μαλάκια Κυδώνια Μύδια Στρείδια Πηγή: Γενική Δν/ση Αλιείας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης). 10 Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί, η μη ύπαρξη μηχανισμού παρακολούθησης της πλεονασματικής αγοράς των παραγόμενων προϊόντων των υδατοκαλλιεργειών. 22

23 Σχήμα 7: Αξία εκτρεφόμενων ή καλλιεργούμενων ειδών: (σε ) Η δυναμική αυτή παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας συντελεί στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος αλιευτικών προϊόντων της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Σύμφωνα με πρόσφατη κλαδική μελέτη του ΙΟΒΕ 11, η Ελλάδα αποτελεί το μεγαλύτερο εξαγωγέα τσιπούρας και λαβρακίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat το 2009 η συνολική παραγωγή του τομέα αντιστοιχούσε στο 9,4% της συνολικής παραγωγής του τομέα των υδατοκαλλιεργειών της ΕΕ-27, ενώ η αξία της παραγωγής αντιστοιχούσε στο 12,2% της συνολικής αξίας της παραγωγής στην ΕΕ-27. Σε επίπεδο ΕΕ-27, η Ελλάδα για το ίδιο έτος κατείχε την πέμπτη θέση στην παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, ενώ μαζί με την Ισπανία, την Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 75% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής 12. Συγκριτικά με το 2008 η απασχόληση στον κλάδο είναι μειωμένη τόσο συνολικά όσο και σε επίπεδο νερών παραγωγής. Ειδικότερα, η συνολική απασχόληση είναι 11 Κλαδική Μελέτη 225: Ιχθυοκαλλιέργειες, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Ιούνιος Facts and figures on the Common Fisheries Policy Basic statistical data, ΕU

24 μειωμένη κατά 14,2%, με τη μεγαλύτερη μείωση να είναι η μείωση των απασχολούμενων στα θαλάσσια νερά (-16,1%). Η μείωση είναι κυρίως απόρροια της μείωσης του λοιπού μόνιμου προσωπικού και σε πολύ μικρότερο βαθμό της μείωσης του εξειδικευμένου μόνιμου και έκτακτου προσωπικού. Πίνακας 14: Mέση απασχόληση, κατά είδος εργασιακής σχέσης: Μόνιμο προσωπικό Γενικό Σύνολο Σε γλυκά νερά Σε υφάλμυρα νερά Σε θαλάσσια νερά Κάτοχοι ειδικού πτυχίου Έκτακτο προσωπικό Λοιποί Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Σχήμα 8: Κατανομή των απασχολουμένων (μόνιμο προσωπικό): 2010 Σχήμα 9: Απασχολούμενοι, κατά είδος εργασιακής σχέσης: 2010 Επισημαίνεται, ότι παγκοσμίως, υπάρχουν έντονες ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας 13 (Burridge et al., 2010). Η υδατοκαλλιέργεια, σε περίπτωση που δεν γίνεται η κατάλληλη διαχείριση μπορεί να αλλάξει ακόμη και να καταστρέψει τα οικοσυστήματα και να απελευθερώσει μεγάλες ποσότητες θρεπτικών ουσιών και ρύπων στο νερό. Μελέτες έχουν 13 Economic performance of the EU Aquaculture Sector (STECF OWP 12 03), Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), March

Την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί οι ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών μεσογειακών ειδών (κυρίως τσιπούρας και λαβρακίου).

Την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί οι ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών μεσογειακών ειδών (κυρίως τσιπούρας και λαβρακίου). Ο κλάδος των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών είναι ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, με σαφή εξαγωγικό χαρακτήρα και σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 2 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.9.2014 L 283/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών σ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005

ΘΕΜΑ: Καταχώριση αλιευτικών εργαλείων στις άδειες αλιείας σκαφών σ εφαρµογή του Καν. (Ε.Κ.) 1281/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 28 /12 / 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ. : 176605 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τµήµα 2 ο,3 ο & 4 ο Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών η Ελληνική υδατοκαλλιέργεια, αναπτύχθηκε και ανέδειξε τη χώρα ως τη μεγαλύτερη παραγωγό ιχθύων στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ «Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ «Eθνικό σχέδιο παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι µεταβολές του αριθµού των µηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών 1, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι µεταβολές του αριθµού των µηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών 1, κατά κατηγορία αλιείας και τύπο αλιευτικού εργαλείου, είναι οι εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11-12-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2014 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

2. Εγχώρια κατανάλωση-διατροφικές συνήθειες.

2. Εγχώρια κατανάλωση-διατροφικές συνήθειες. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Εγχώρια κατανάλωση-διατροφικές συνήθειες. 3. Δίκτυα διανομής 4. Ενδεικτικές λιανικές τιμές 5. Παραγωγή 6. Εξωτερικό εμπόριο 7. Διμερές εμπόριο 1 1. Εισαγωγή Τα ψάρια, μαλάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.7.2014 L 200/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 741/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλιεία και η Υδατοκαλλιέργεια στο Νότιο Αιγαίο

Η Αλιεία και η Υδατοκαλλιέργεια στο Νότιο Αιγαίο Η Αλιεία και η Υδατοκαλλιέργεια στο Νότιο Αιγαίο Ρόδος, Σεπτέμβριος 2016 Εισηγητής : Γιάννης Πουλής - Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου Η Περιφέρεια Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ΚΑλΠ στον τομέα της αλιείας έχει αποτύχει, όπως η αρχή της σχετικής σταθερότητας (συστήματα των TAC S και QUOTAS) και

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΩΝ 2012, Πειραιάς 31 /12 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΩΝ 2012, Πειραιάς 31 /12 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31 /12 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΩΝ 2012, 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31/12/2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς 31/12/2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της Έρευνας Υδατοκαλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ρωμανού 3 Χαλέπα - 73 133 Χανιά Κρήτης - http://triton.chania.teicrete.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η.. 2. Έγκριση του καταλόγου των Σηµείων «Α» 3. Αγροτική Ανάπτυξη Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Αγοράς Εργασίας Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Αγοράς Εργασίας Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Αγοράς Εργασίας Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 2 Μελέτη Αγοράς Εργασίας Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής Το Έργο με Αρ. Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.11.2014 EL L 334/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 2 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αργοστόλι, 14/06/2016 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Oι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη του τομέα των θαλασσοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία του Αιγαίου

Οικονομία του Αιγαίου Για παραπομπή : Ιεραπετρίτης Δημήτριος,, 2005, Περίληψη : Χρονολόγηση Σύγχρονη εποχή Γεωγραφικός Εντοπισμός Αρχιπέλαγος του Αιγαίου 1. Εισαγωγή Το Αιγαίο περιλαμβάνει διοικητικά τις περιφέρειες Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Πτυχιακή Εργασία ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Νάκος Πασχάλης Σκυλογίαννης Βασίλειος εποπτεύων καθηγητής κ.ζουμπουλίδης

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή µε την αριθµ.ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

των Ισπανών καταναλωτών τόσο λόγω διατροφικών συνηθειών όσο και της αυξανόμενης τάσης για υγιεινή διατροφή.

των Ισπανών καταναλωτών τόσο λόγω διατροφικών συνηθειών όσο και της αυξανόμενης τάσης για υγιεινή διατροφή. Εισαγωγικό σημείωμα Τα ψάρια, μαλάκια και όσrρακοειδή, αποτελούν σημαντικό μέρος της διατροφής των Ισπανών καταναλωτών τόσο λόγω διατροφικών συνηθειών όσο και της αυξανόμενης τάσης για υγιεινή διατροφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 Αγγελική Ωραιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΛ. ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΕΠΕΚ. Επικοινωνία RSS

ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΛ. ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΕΠΕΚ. Επικοινωνία RSS 1 of 7 23/1/2014 4:38 μμ ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΛ. ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΚΕΠΕΚ Επικοινωνία RSS Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των 82 κατατεθειμένων προτάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Αρχική Η Πρωτοβουλία Εταίροι Πλαίσιο Συζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.11.2014 EL L 334/39 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1243/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ»

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» Άντρεα Χ. Σταυρινίδη Λεµεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ενδεικτικών. τιμών λιανικής πωλήσεως ιχθυηρών στα ολλανδικά σούπερ μάρκετ:

Πίνακας ενδεικτικών. τιμών λιανικής πωλήσεως ιχθυηρών στα ολλανδικά σούπερ μάρκετ: ΙΧΘΥΗΡΑ Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρασχέθηκαν από το Ολλανδικό Ινστιτούτο Προώθησης Ιχθυηρών, η συνολική κατανάλωση ιχθυηρών των ολλανδικών νοικοκυριών ανήλθε κατά το 2005 σε 51.527 τόνους (3,16

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 1:Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Πολιτική Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο

Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων σε Περιφερειακό Επίπεδο ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Καινοτόμα Ψηφιακά Εργαλεία Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0301(COD) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 28.1.2011 2010/0301(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ».

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». Οι τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ: Η δραστηριότητα

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ: Η δραστηριότητα ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΟΣΤΡΑΚΟΑΛΙΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Alpha MENTOR - ΝΕΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ: Η δραστηριότητα Υψηλής Υψηλό τονάζ ποιότητας αλιεύματα Συμβατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλάδος Μεταποίησης Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα : προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης

Ο κλάδος Μεταποίησης Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα : προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης Ο κλάδος Μεταποίησης Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα : προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης Ονοματεπώνυμο : Κουβιδάκης Ελευθέριος Σειρά: 12 Επιβλέπων καθηγητής: Γεώργιος Βάμβουκας Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία»

«Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» «Ο ρόλος του κλάδου των κατασκευών στην Ελληνική και Διεθνή Οικονομία» Έρευνα: Ι.Β. Πλεμμένος 1 Επιστημονική Ευθύνη-Συντονισμός: Θ.Β. Παλάσκας 2 1: Ερευνητικός Συνεργάτης ΙΟΒΕ 2: Καθηγητής Παντείου Παν/ίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα