ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ : ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1. Γενικός διδακτικός στόχος κεφαλαίου Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του αλγορίθμου, να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα των αλγορίθμων και να εκτιμήσουν την αναγκαιότητα της αλγοριθμικής προσέγγισης για την επίλυση προβλημάτων με σταδιακή προσέγγιση των αλγοριθμικών εννοιών χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. 2. Ειδικοί διδακτικοί σκοποί του μαθήματος Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, θα πρέπει να είναι σε θέση: Να αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα των αλγορίθμων. Να διατυπώνουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την επίλυση ενός προβλήματος. Να διακρίνουν τους τρόπους παρουσίασης ενός αλγορίθμου. Να διακρίνουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα ενός αλγορίθμου. Να κατανοήσουν την έννοια της πληροφορικής μεταβλητής και την εντολή εκχώρησης τιμής.

2 Να κατασκευάζουν πίνακες τιμών για την παρακολούθηση των τιμών των μεταβλητών ενός αλγορίθμου. Να κατασκευάζουν απλούς ακολουθιακούς αλγορίθμους σε ψευδογλώσσα. 3. Διδακτική προσέγγιση Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της παρουσίασης, η συνεργατική μέθοδος (εργασία σε ομάδες) και η συζήτηση. 4. Μέσα διδασκαλίας-υλικά Πίνακας, διαφάνειες. 5. Προτεινόμενος αριθμός μαθημάτων-εύρος μαθήματος Δυο (2) δίωρα μαθήματα. Σταθερές, μεταβλητές, κατηγορίες σταθερών και μεταβλητών, ονοματολογία-χαρακτηριστικά πληροφορικών μεταβλητών, αριθμητικές εκφράσεις, τελεστές, πράξεις, ιεραρχία πράξεων, εντολή εκχώρησης, δομή αλγορίθμου στην ψευδογλώσσα, εντολές εισόδου-εξόδου, σχόλια, παρακολούθηση τιμών μεταβλητών, παραδείγματα ακολουθιακών αλγορίθμων. 6. Λέξεις κλειδιά Αλγόριθμος, εντολές αλγορίθμου, είσοδος, έξοδος, περατότητα, καθοριστικότητα, αποτελεσματικότητα, ελεύθερο κείμενο, φυσική γλώσσα, διάγραμμα ροής, ψευδογλώσσα, σταθερά, μεταβλητή, εντολή εκχώρησης, αριθμητική έκφραση, τελεστής, σχόλια, εντολές εισόδουεξόδου, πίνακας τιμών μεταβλητών, βοηθητική μεταβλητή. 2

3 7. Δομή μαθήματος α. Σύντομη περιγραφή σύνδεση με τα προηγούμενα Αρχικά αναφέρομαι σε κάποιες βασικές έννοιες του προηγούμενου μαθήματος (αλγόριθμος, κριτήρια, τρόποι περιγραφής αλγορίθμων). Σημειώνω ότι οι σκοπιές από τις οποίες μελετάει η πληροφορική τους αλγορίθμους θα αναλυθούν εκ νέου μετά την ολοκλήρωση του 6 ου κεφαλαίου ώστε να γίνουν πλήρως κατανοητοί. β. Στην συνέχεια αναφέρομαι στον προσδιορισμό των δεδομένων και των ζητουμένων σε ένα πρόβλημα και στην περιγραφή τους (αντιστοίχιση) με μεταβλητές. γ. Αναφέρομαι στην έννοια της πληροφορικής μεταβλητής με έμφαση στο δυναμικό της χαρακτήρα και συσχετίζω την έννοια του «πεδίου ορισμού» με τον τύπο της μεταβλητής. Ζητάω από τους μαθητές να αναφέρουν δικά τους παραδείγματα μεταβλητών και σταθερών και αναφέρομαι στους κανόνες ονοματολογίας στην ψευδογλώσσα. δ. Στη συνέχεια παρουσιάζω τις κατηγορίες μεταβλητών με έμφαση στις αριθμητικές και στις αλφαριθμητικές, τους αριθμητικούς τελεστές και τις αριθμητικές εκφράσεις. Ζητάω από τους μαθητές να υπολογίσουν παραστάσεις χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους από τα μαθηματικά, με απώτερο σκοπό την εξοικείωσή τους στην χρήση των κανόνων ιεραρχίας πράξεων. Επιμένω στη χρήση των συμβολισμών στην ψευδογλώσσα για να αρχίζουν σιγά σιγά να ξεφεύγουν από τις νοητικές αναπαραστάσεις των μαθηματικών. ε. Μετά παρουσιάζω την εντολή εκχώρησης και επιμένω ιδιαίτερα στη διάκριση μεταξύ εκχώρησης και ισότητας και παρουσιάζω παραδείγματα με όλους τους βασικούς τύπους δεδομένων (βλέπε και κεφάλαιο 7). 3

4 στ. Στη συνέχεια αναφέρομαι στις εντολές εισόδου-εξόδου και στην χρησιμότητά τους μέσα από παραδείγματα. ζ. Τέλος εξηγώ την σημασία της κατασκευής πινάκων τιμών για την παρακολούθηση των τιμών των μεταβλητών μέσα από παραδείγματα και ξεκαθαρίζω την έννοια της απροσδιόριστης τιμής μιας μεταβλητής. Συζήτηση Γιατί χρειάζεται να παρακολουθούμε τη ροή εκτέλεσης του αλγορίθμου μέσα από πίνακες τιμών μεταβλητών. η. Στην 4 η ώρα της 2 ης εβδομάδας παρουσιάζω παραδείγματα απλών ακολουθιακών αλγορίθμων ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ψευδογλώσσα και τα διαγράμματα ροής. 8. Δραστηριότητες μαθητών Παραδείγματα τετραδίου εργασιών (σε ψευδογλώσσα και διάγραμμα ροής): 1 (μετατροπή από βαθμούς φαρενάϊτ σε κελσίου), 2 (υπολογισμός γεωμετρικών μεγεθών). Δραστηριότητες τετραδίου εργασιών: ΔΤ1, ΔΤ2, ΔΣ3, ΔΣ7. 9. Αξιολόγηση μαθητών Τέστ (2) αξιολόγησης της επίδοσης (βλέπε παράρτημα). 10. Ανάθεση εργασιών για το σπίτι Δυο (2) φύλλα εργασίας (βλέπε παράρτημα) 4

5 Βιβλιογραφία - Πηγές: 1. Βακάλη Α. κ.α Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Βιβλίο μαθητή Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου. Αθήνα, 1999, Εκδόσεις ΟΕΔΒ. 2. Βακάλη Α. κ.α Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Βιβλίο καθηγητή Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου. Αθήνα, 1999, Εκδόσεις ΟΕΔΒ. 3. Βακάλη Α. κ.α Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Τετράδιο μαθητή Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου. Αθήνα, 1999, Εκδόσεις ΟΕΔΒ. 4. Αντωνάκος Ν. κ.α Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Βιβλίο μαθητή Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου. Αθήνα, 1999, Εκδόσεις ΟΕΔΒ. 5. Αντωνάκος Ν. κ.α Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Βιβλίο καθηγητή Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου. Αθήνα, 1999, Εκδόσεις ΟΕΔΒ. 6. Αντωνάκος Ν. κ.α Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Τετράδιο μαθητή Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου. Αθήνα, 1999, Εκδόσεις ΟΕΔΒ. 7. Ν. Μυλωνάς. Εκδόσεις Βακάλη, Θεσσαλονίκη, Κ. Ντζιός, Ι.Κοψίνης (Τεύχη Α και Β ). Εκδόσεις Σαββάλα, Αθήνα, 2000, Κ. Παπαζήση, Θ. Παπανικολάου. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, Σ. Δουκάκης, Α. Ψαλτίδου. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, Κ. Μιχαλακόπουλος, Σ. Τσιαπάλας. Εκδόσεις Ελληνοεκδοτική, Α. Τζιμογιάννης, Α. Γιούνης (Α τεύχος). Εκδόσεις Σαββάλα, Αθήνα, Φ. Λαζαρίνης. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα,

6 Α ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Α. Συμπληρώστε με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ). 1. Το διάγραμμα ροής είναι ένας τρόπος περιγραφής αλγορίθμου. 2. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής μόνο. 3. Η ακολουθιακή (σειριακή) δομή δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αντιμετώπιση απλών προβλημάτων με δεδομένη τη σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου εντολών. 4. Η εντολή εκχώρησης ( ) δεν είναι ίδια με την ισότητα στα μαθηματικά. 5. Η αποτελεσματικότητα ενός αλγορίθμου αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε μεμονωμένη εντολή του είναι απλή. Β. Κάντε τις σωστές αντιστοιχήσεις μεταξύ των προτάσεων της στήλης Ι και της στήλης ΙΙ. ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 1. Υλικού α. Δεδομένα 2. Θεωρητική β. Ταχύτητα εκτέλεσης αλγορίθμου 3. Αναλυτική γ. Υπολογιστικοί πόροι δ. Εύρεση αποδοτικού αλγορίθμου ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 1. Ρόμβος α. Είσοδος ή έξοδος στοιχείων 2. Ορθογώνιο β. Αρχή αλγορίθμου 3. Πλάγιο γ. Συνθήκη με 2 ή περισσότερες εξόδους παραλληλόγραμμο δ. Εκτέλεση πράξεων 6

7 Γ. Δίδονται οι παρακάτω ομάδες λέξεων που αφορούν τους αλγορίθμους. Να βάλεις τις λέξεις στη σωστή σειρά. α. Αρχή β. Είσοδος δεδομένων γ. Τέλος δ. Εκτέλεση πράξεων ε. Έξοδος αποτελεσμάτων Δ. Επιλέξτε την σωστή απάντηση από τις προτεινόμενες. Κάθε αλγόριθμος πρέπει να ικανοποιεί το κριτήριο της: α) επιλογής β) ανάθεσης γ) ακολουθίας δ) περατότητας Ποια από τις παρακάτω προτάσεις εκχωρεί στην μεταβλητή b την τιμή 23. α) b=23 β) b 23 γ) b 23 δ) b =+ 23 Ε. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου (τι τιμές θα πάρουν οι μεταβλητές Α, Β, Γ, Δ, Υ, χ). χ 2 Α 5 * χ Β 2 * χ + 8 Γ (Α + Β) mod div 13 Δ 5 * Γ 4 mod 3 Y 2 * x + A / 2 Εμφάνισε Α, Β, Γ, Δ, Ζ. Ένας αθλητής πέτυχε στη σφαίρα τις επιδόσεις a, b, c. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: α) θα διαβάζει τις τιμές των επιδόσεων a, b, c. β) θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την μέση τιμή των παραπάνω τιμών. 7

8 Β ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Α. Συμπληρώστε με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ). 1. Η περατότητα ενός αλγορίθμου αναφέρεται στο γεγονός ότι καταλήγει στη λύση του προβλήματος μετά από ένα πεπερασμένο αριθμό εντολών. 2. Για να αναπαραστήσουμε τα αποτελέσματα σε ένα αλγόριθμο χρησιμοποιούμε μόνο σταθερές. 3. Η αναπαράσταση ενός αλγορίθμου με ελεύθερο κείμενο αποτελεί τον πιο δομημένο τρόπο παρουσίασης ενός αλγορίθμου. 4. Η εντολή εκχώρησης ( ) δεν είναι ίδια με την ισότητα ( = ) στα μαθηματικά. 5. Αλγόριθμος είναι μια συγκεκριμένη σειρά βημάτων (εντολών ή ενεργειών) που οδηγούν στην επίλυση ενός προβλήματος. Β. Κάντε τις σωστές αντιστοιχήσεις μεταξύ των προτάσεων της στήλης Ι και της στήλης ΙΙ. ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ α. Αλφαριθμητικός (συμβολοσειρά) 2. ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ β. Αριθμητικός (ακέραιος) 3. ΨΕΥΔΗΣ γ. Λογικός

9 ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 1. Περατότητα α. Ακρίβεια στην έκφραση των εντολών. 2. Είσοδος β. Δεδομένα. 3. Έξοδος γ. Πεπερασμένος χρόνος εκτέλεσης. δ. Αποτελέσματα. Γ. Δίδονται οι παρακάτω εντολές ενός αλγορίθμου. Να βάλεις τις εντολές στη σωστή σειρά. α. c a + b β. Διάβασε a,b γ. Τέλος δ. Αρχή ε. Εκτύπωσε c Δ. Επιλέξτε την σωστή απάντηση από τις προτεινόμενες. Η πληροφορική μελετάει του αλγορίθμους από τη σκοπιά: α) ελευθέρου κειμένου β) ανάθεσης γ) κωδικοποίησης δ) γλωσσών προγραμματισμού Ένας από τους τρόπους αναπαράστασης αλγορίθμων είναι: α) θεωρητική μέθοδος β) κωδικοποίηση γ) γλώσσα προγραμματισμού δ) περατότητα Ε. Μια οικογένεια κατανάλωσε Χ Kwh (κιλοβατώρες) ημερησίου ρεύματος και Υ Kwh νυκτερινού ρεύματος. Το κόστος του ημερησίου ρεύματος είναι 30 δρχ. ανά Kwh και του νυκτερινού ρεύματος 15 δρχ. ανά Kwh. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που: α) Να διαβάζει τα Χ και Υ. 9

10 β) Να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό κόστος της κατανάλωσης ρεύματος της οικογένειας. Ζ. Ποιες οι τιμές των μεταβλητών a, b μετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών: a 5 a 2 b 9 b 3 c a a a + b a b b a - b b c a a - b Εμφάνισε a, b Εμφάνισε a, b 10

11 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΓΙΑ ΤΟ 4ΩΡΟ) Α. Ερωτήσεις ανάπτυξης Δώστε τον ορισμό του αλγορίθμου. Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος (ονομαστικά). Από ποιες σκοπιές μελετάει η επιστήμη της πληροφορικής τους αλγορίθμους (ονομαστικά). Ποιοι είναι οι τρόποι αναπαράστασης ενός αλγόριθμος (ονομαστικά). Ποια γεωμετρικά σχήματα χρησιμοποιούνται στα διαγράμματα ροής; (ονομαστικά). Ποια η γενική μορφή της εντολής εκχώρησης τιμής και ποια η λειτουργία της. Δώστε τον ορισμό της μεταβλητής. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι μεταβλητές (ονομαστικά). Β. Συμπληρώστε με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ). Ένας αλγόριθμος οφείλει να ικανοποιεί τα κριτήρια της εισόδου, εξόδου, περατότητας, καθοριστικότητας και αποτελεσματικότητας. Η πληροφορική ασχολείται με τους αλγορίθμους μόνο από τις σκοπιές των Γλωσσών Προγραμματισμού, του υλικού και την θεωρητική. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα άπειρο σύνολο εντολών. Οι μεταβλητές διακρίνονται σε αριθμητικές, λογικές και αλφαριθμητικές. Ο αλγόριθμος μπορεί να περιλαμβάνει εντολές που δεν είναι σαφείς και εκτελέσιμες. Η καθοριστικότητα ενός αλγορίθμου αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε εντολή πρέπει να καθορίζεται χωρίς καμιά αμφιβολία για τον τρόπο εκτέλεσής της. Ο αλγόριθμος δεν αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών. 11

12 Γ. Κάντε τις σωστές αντιστοιχήσεις μεταξύ των προτάσεων της στήλης Ι και της στήλης ΙΙ. ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 1. Σταθερά α. π = Μεταβλητή β. Δεδομένα 3. Τελεστής γ. Ο μεγαλύτερος ακέραιος ενός συνόλου ακεραίων δ. >= ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 1. Είσοδος α. Κάθε εντολή πρέπει να καθορίζεται χωρίς καμιά αμφιβολία για τον τρόπο εκτέλεσής της. 2. Αποτελεσματικότητα β. Δεδομένα. 3. Καθοριστικότητα γ. Αποτελέσματα. δ. Κάθε εντολή πρέπει να είναι απλή. ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 1. Έξοδος α. Πεπερασμένος χρόνος εκτέλεσης 2. Περατότητα β. Δεδομένα. 3. Αποτελεσματικότητα γ. Κάθε εντολή του αλγορίθμου πρέπει να είναι απλή δ. Αποτελέσματα 12

13 ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 1. Ελεύθερο α. Δεδομένα κείμενο 2. Διάγραμμα β. Ο πιο ανεπεξέργαστος και αδόμητος τρόπος ροής παρουσίασης ενός αλγορίθμου 3. Κωδικοποίηση γ. Γραφικός τρόπος παρουσίασης αλγορίθμου δ. Κώδικας που όταν εκτελεσθεί θα δώσει το ίδιο αποτέλεσμα με τον αλγόριθμο Δ. Δίδονται τα παρακάτω βήματα που αφορούν τους αλγορίθμους. Να τα βάλεις στη σωστή σειρά. α. Τέλος β. Εμφάνισε αποτελέσματα γ. Κάνε υπολογισμούς δ. Διάβασε δεδομένα Ε. Επιλέξτε την σωστή απάντηση από τις προτεινόμενες. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί σύμβολο στα διαγράμματα ροής. α) τραπέζιο β) ρόμβος γ) τετράγωνο δ) παραλληλεπίπεδο Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί σωστή (συντακτικά) εντολή σε ψευδογλώσσα. α) Γ+Δ=23 β) Γ Β*3 γ) Γ 3*Β 234 δ) Γ+Δ 123 Τι σημαίνει η εντολή I I + 1 α) Το Ι ισούται με Ι+1 β) Τοποθέτησε στο Ι την τιμή 1 γ) Αύξησε την τιμή του Ι κατά ένα 13

14 Τι σημαίνει η εντολή Εμφάνισε Α*Β α) Εμφάνισε στην οθόνη το Α*Β β) Εμφάνισε τις μεταβλητές Α και Β γ) Εμφάνισε το γινόμενο της μεταβλητής Α επί την μεταβλητή Β 14

15 Ασκήσεις 1. Να κατασκευασθεί αλγόριθμος που θα βρίσκει το μέσο όρο 3 ακεραίων α, b, c με την προϋπόθεση ότι κάθε φορά θα γίνονται πράξεις με 2 μόνο αριθμούς. 2. Να κατασκευασθεί αλγόριθμος που θα υπολογίζει το μέσο όρο των βαθμών ενός μαθητή αν δίνονται οι βαθμοί των 3 τριμήνων (b1, b2, b3) και το γραπτό (grapto) και ο μέσος όρος (mo) υπολογίζεται από το άθροισμα των βαθμών των 3 τριμήνων και το διπλάσιο του γραπτού δια πέντε. 3. Να κατασκευασθεί αλγόριθμος υπολογισμού των γεωμετρικών εμβαδών: α) Τριγώνου β) Τραπεζίου και γ) Ορθογωνίου. 4. Να κατασκευασθεί αλγόριθμος υπολογισμού της παράστασης: y = (2x + 3) 2. Η τιμή του χ θα δίνεται από το πληκτρολόγιο και το αποτέλεσμα (y) θα εμφανίζεται στην οθόνη. 5. Να γραφεί αλγόριθμος που θα δέχεται έναν τριψήφιο αριθμό και θα εμφανίζει: α) το άθροισμα και το γινόμενο των ψηφίων του, β) θα τον εμφανίζει ανάποδα (π.χ. για το 567 θα εμφανίζει το 765) και γ) θα εμφανίζει την διαφορά του αρχικού αριθμού με τον ανάποδο αριθμό (π.χ. διαφορά = ). Τριψήφιοι θεωρούνται οι αριθμοί από 100 έως το Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει την τιμή ενός προϊόντος και τον συντελεστή ΦΠΑ και θα υπολογίζει: α) την τελική τιμή του προϊόντος και β) στην περίπτωση που γίνεται έκπτωση 10% θα υπολογίζει την νέα τελική τιμή του προϊόντος. 15

16 7. Ένας πελάτης καταθέτει στην τράπεζα ένα ποσό. Η τράπεζα του δίνει επιτόκιο 2,5% για κάθε χρόνο. Να υπολογισθεί το κεφάλαιο που θα έχει ο πελάτης μετά από 2 χρόνια (το επιτόκιο παραμένει σταθερό). 8. Να γραφεί αλγόριθμος που θα δέχεται σαν είσοδο έναν ακέραιο αριθμό και θα υπολογίζει και εμφανίζει το αποτέλεσμα της διαίρεσης του αριθμού με το τελευταίο του ψηφίο. 9. Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τον αριθμό των ημερών και θα εμφανίζει πόσα έτη, μήνες και ημέρες είναι (π.χ. αν ημέρες=400 θα εμφανίζει 1 Έτος 1 Μήνας 10 Ημέρες). Θεωρούμε όλους τους μήνες από 30 ημέρες. 10. Ρομπότ με σταθερό μήκος βήματος καταφθάνει στον πλανήτη Άρη για να συλλέξει πετρώματα. Το κάθε του βήμα είναι 80cm. Το ρομπότ έχει έναν μετρητή βημάτων και διένυσε μια απόσταση ΑΒ (ευθεία) και ο μετρητής κατέγραψε Ν βήματα. Να γραφεί αλγόριθμος που: α) να διαβάζει τον αριθμό Ν των βημάτων του Ρομπότ, β) θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την απόσταση ΑΒ σε cm και γ)θα μετατρέπει και θα εμφανίζει αυτή την απόσταση σε Km, m και cm. 16

17 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ : Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Η λέξη προέρχεται από τον Πέρση Μαθηματικό Abu Ja far Mohammed ibn Musa al Khowarizmi, 825 μ.χ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ που πρέπει να ικανοποιεί απαραίτητα ένας αλγόριθμος. Είσοδος: Καμιά, μια ή περισσότερες τιμές δεδομένων πρέπει να δίνονται ως είσοδοι στον αλγόριθμο. Έξοδος: Ο αλγόριθμος πρέπει να δημιουργεί τουλάχιστον μια τιμή δεδομένων ως αποτέλεσμα. Καθοριστικότητα: Κάθε εντολή πρέπει να καθορίζεται χωρίς καμιά αμφιβολία για τον τρόπο εκτέλεσής της. Περατότητα: Ο αλγόριθμος να τελειώνει μετά από πεπερασμένα βήματα εκτέλεσης των εντολών του. Αποτελεσματικότητα: Κάθε μεμονωμένη εντολή του αλγόριθμου να είναι απλή (δηλαδή να είναι εκτελέσιμη). 17

18 Η Πληροφορική μελετάει τους αλγόριθμους από τις παρακάτω σκοπιές: Υλικού: Η ταχύτητα εκτέλεσης ενός αλγορίθμου εξαρτάται από την τεχνολογία του υλικού (αρχιτεκτονική Η/Υ). Γλωσσών Προγραμματισμού: Το είδος της γλώσσας προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση (χαμηλού ή υψηλού επιπέδου) αλλάζει τη δομή και τον αριθμό των εντολών ενός αλγορίθμου. Θεωρητική: Εξετάζει αν υπάρχει ή όχι κάποιος αποδοτικός αλγόριθμος για την επίλυση ενός προβλήματος, δηλαδή προσδιορίζει τα όρια της λύσης του προβλήματος. Αναλυτική: Μελετάει τους απαιτούμενους υπολογιστικούς πόρους που απαιτούνται από έναν αλγόριθμο (π.χ. κύρια και βοηθητική μνήμη). ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Ελεύθερο κείμενο: αποτελεί τον ποιο ανεπεξέργαστο και αδόμητο τρόπο παρουσίασης αλγορίθμου. Σε απλή ελληνική γλώσσα όπως στην συζήτηση εξηγούμε και αναλύουμε τον αλγόριθμο. Διαγραμματικές τεχνικές: Συνιστούν ένα γραφικό τρόπο παρουσίασης του αλγορίθμου. Διάγραμμα ροής ή Λογικό διάγραμμα. Χρησιμοποιεί ειδικά σύμβολα για την αναπαράσταση των βημάτων ενός αλγορίθμου, καθένα από τα οποία έχει τη δική του σημασία. Φυσική Γλώσσα: Με χρήση της ελληνικής γλώσσας αλλά με προτάσεις που έχουν διαχωριστεί σε παραγράφους και έχουν αριθμηθεί (βήματα ή εντολές του αλγορίθμου). Κωδικοποίηση: Πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού που όταν εκτελεσθεί θα δώσει τα ίδια αποτελέσματα με τον αλγόριθμο. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ / ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 1. Δομή ακολουθίας 2. Δομή επιλογής 3. Δομή επανάληψης 18

19 ΔΟΜΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΣΕ ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ Αλγόριθμος όνομα_αλγορίθμου εντολή_1 εντολή_2 εντολή_ν Τέλος όνομα_αλγορίθμου Εντολή εκχώρησης Μεταβλητή έκφραση (σταθερά ή μεταβλητή ή αριθμητική παράσταση) Π.χ α 5 β α β α + β γ 2 *α + β Εντολές Εισόδου Εξόδου Διάβασε Λίστα_μεταβλητών (οι μεταβλητές στη λίστα χωρισμένες με κόμμα) Π.χ. Διάβασε α, β,γ ή ισοδύναμα Δεδομένα // α, β, γ// Γράψε ή Εμφάνισε ή Εκτύπωσε Πληροφορία1, Πληροφορία2,.. Π.χ. Γράψε α, β, γ ή ισοδύναμα Αποτελέσματα //α,β,γ// Σχόλια: Ξεκινούν με! και δεν είναι εκτελεστέες εντολές 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Αλγόριθμος, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της.

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της. 1. Ποιοί είναι οι βασικοί τύποι συνιστωσών/εντολών ενός αλγορίθμου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπάρχουν οι: Δομές ακολουθίας (σειριακές εντολές, αναθέσεις τιμών) Επιλογής με βάση κριτήρια Διαδικασίες επανάληψης Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Β Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΕΡΩΤΗΕΙ ΩΤΟΥ ΑΘΟΥ 1. ηµειώστε το γράµµα αν η πρόταση είναι σωστή και το γράµµα αν είναι λάθος. 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για το μαθητή...9. 1. Ανάλυση προβλήματος...11. 2. Βασικές έννοιες αλγορίθμων...17. 3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι...

Λίγα λόγια για το μαθητή...9. 1. Ανάλυση προβλήματος...11. 2. Βασικές έννοιες αλγορίθμων...17. 3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι... Ðåñéå üìåíá Λίγα λόγια για το μαθητή...9 1. Ανάλυση προβλήματος...11 2. Βασικές έννοιες αλγορίθμων...17 3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι...29 4. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων...37 5. Aνάλυση αλγορίθμων...47

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δημήτρης Μπουνάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών dimitrmp@sch.gr Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 ΘΕΜΑ : ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1) Ο έλεγχος μιας συνθήκης έχει μόνο δυο τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 10.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί οι μαθητές να χρησιμοποιούν υποπρογράμματα για τη δημιουργία συνθέτων προγραμμάτων. 194

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 229 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1. Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα