Τεχνικές αξιολόγησης μαθητών γυμνασίου στο μάθημα της πληροφορικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές αξιολόγησης μαθητών γυμνασίου στο μάθημα της πληροφορικής"

Transcript

1 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Τεχνικές αξιολόγησης μαθητών γυμνασίου στο μάθημα της πληροφορικής Χριστακούδης Χρήστος 1, Πανούτσου Αντωνία 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής, Γυμνάσιο Βραχναιίκων Ν. Αχαΐας 2 Καθηγήτρια Πληροφορικής, Γυμνάσιο Δεμενίκων Ν. Αχαΐας. Περίληψη Ένα πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο καθηγητής κατά τη διδασκαλία της πληροφορικής στο Α' τρίμηνο είναι η βαθμολόγηση των μαθητών του και γενικά η αξιολόγησή τους. Στο πλαίσιο της μαθητικής αξιολόγησης ο καθηγητής πληροφορικής καλείται να ποσοτικοποιήσει τη μαθησιακή συμπεριφορά και να συγκεντρώσει μια σειρά από δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που κατέχει ο μαθητής και για την τεκμηρίωση της βαθμολογίας του (προφορική επίδοση, σύντομα διαγωνίσματα, επίσημα διαγωνίσματα, εργασίες στο εργαστήριο ή στο σπίτι). Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται διάφορες τεχνικές αξιολόγησης που αποσκοπούν στην καταγραφή και ανάλυση πλήθους δεδομένων για κάθε μαθητή ώστε να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης στο μάθημα της Πληροφορικής στο γυμνάσιο. Λέξεις κλειδιά: μαθητική αξιολόγηση, θεωρία ανάλυσης αποκρίσεων - IRT Εισαγωγή Αξιολόγηση είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στο να προσδιορίσει, κατά τρόπο συστηματικό και αντικειμενικό, το αποτέλεσμα ορισμένης δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους τους οποίους αυτή επιδιώκει καθώς και την καταλληλότητα των μέσων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή τους. Στον χώρο της εκπαίδευσης, αξιολόγηση είναι η συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού επίτευξης των επιδιωκόμενων σκοπών και ειδικών στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος (Π.Δ ). Οι μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το ΤΙ και το ΠΩΣ μαθαίνουν οι μαθητές του (Χριστακούδης κ.α., 2012). Στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας ο εκπαιδευτικός της τάξης λαμβάνει μια σειρά από κρίσιμες αποφάσεις όπως: (α) γιατί να αξιολογήσει, (β) τι να αξιολογήσει, (γ) πώς να αξιολογήσει και (δ) πώς να επεξεργαστεί τα δεδομένα της αξιολόγησης. Έτσι, οι μέθοδοι αξιολόγησης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και καθορίζονται από τους εκπαιδευτικούς στόχους της διδασκαλίας (Rowntree, 1987). Στο Γυμνάσιο, βασικό στοιχείο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτελεί η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων ή στάσεων που έχει κατακτήσει ο μαθητής στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων. Η αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων αποτιμάται κυρίως μέσα από γραπτές δοκιμασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των τριμήνων και κατά τις τελικές προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις σε κάθε σχολικό έτος. Παρόλα αυτά, η βαθμολόγηση των μαθητών επηρεάζεται και από παραμέτρους που δεν έχουν άμεση σχέση με τα μετρήσιμα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας (π.χ συμμετοχή, συμπεριφορά, προσπάθεια κλπ). Τα μαθήματα Πληροφορικής στο γυμνάσιο συνήθως ξεκινούν με μια σύντομη γνωριμία με τους μαθητές όπου διαμορφώνεται το διδακτικό συμβόλαιο και τίθενται οι μαθησιακοί στόχοι. Στη συνέχεια ακολουθούν μια σειρά από ωριαίες διδακτικές συναντήσεις που καταλήγουν σε ένα επαναληπτικό μάθημα πριν από το επίσημο διαγώνισμα τριμήνου. Ανάλογα με το διδακτικό σχεδιασμό του καθηγητή πληροφορικής τα πρώτα μαθήματα της σχολικής χρονιάς εστιάζουν είτε σε θεωρητικά αντικείμενα της Πληροφορικής είτε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών. Ο περιορισμένος χρόνος (μονόωρο μάθημα) σε συνδυασμό με τις ποικίλες δεξιότητες που έχουν ήδη οι μαθητές από την ενασχόληση τους με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας απαιτούν από

2 2 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής τον καθηγητή να οργανώσει κατάλληλα τα μαθήματά του ώστε να μεγιστοποιήσει το μαθησιακό αποτέλεσμα. Ένα ιδιαίτερα ακανθώδες πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο καθηγητής πληροφορικής στο Α' τρίμηνο είναι η βαθμολόγηση των μαθητών του και γενικά η αξιολόγησή τους στο πλαίσιο του μαθήματος. Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο όταν ο εκπαιδευτικός δε "γνωρίζει" τους μαθητές του (π.χ Α' τάξη γυμνασίου, καθηγητής με μερική διάθεση από άλλο σχολείο κλπ) ενώ κορυφώνεται όταν καλείται να περιγράψει στους γονείς των μαθητών του τις ικανότητές τους στο μάθημα της πληροφορικής (π.χ ενημέρωση γονέων) ή όταν πρέπει να τεκμηριώσει τη βαθμολογία του (π.χ βαθμολογία τριμήνου). Στο πλαίσιο της μαθητικής αξιολόγησης ο καθηγητής πληροφορικής καλείται να ποσοτικοποιήσει τη μαθησιακή συμπεριφορά και να συγκεντρώσει μια σειρά από δεδομένα που θα τον βοηθήσουν τόσο στην αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που κατέχει ο μαθητής όσο και στην τεκμηρίωση της βαθμολογίας του (προφορική επίδοση, σύντομα διαγωνίσματα, επίσημα διαγωνίσματα, εργασίες στο εργαστήριο ή στο σπίτι). Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εμπειρία που προέκυψε από την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών αξιολόγησης με σκοπό την καταγραφή και ανάλυση πλήθους δεδομένων για κάθε μαθητή ώστε να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης στο μάθημα της πληροφορικής. Στη συνέχεια αναπτύσσεται σύντομα το θεωρητικό πλαίσιο, περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, παρατίθενται συνοπτικά τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν και αναφέρονται τα τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή ενός μοντέλου διδασκαλίας των μαθημάτων πληροφορικής σε δύο γυμνάσια του Ν. Αχαΐας το σχολικό έτος Θεωρητικό πλαίσιο Ο τρόπος με τον οποίο αξιολογεί ο εκπαιδευτικός τους μαθητές του υποδηλώνει και τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα καθώς και τον τρόπο με τον οποίο παίρνει αποφάσεις για να υποστηρίξει τη μάθηση στην τάξη του (Drummond, 1994). Με τον όρο αξιολόγηση μαθητή (learner assessment) αναφερόμαστε σε ένα σύνολο μεθόδων για τη μέτρηση της σχολικής επίδοσης που συμπεριλαμβάνει σύντομα διαγωνίσματα, εξετάσεις, ασκήσεις πρακτικής, προφορικές εξετάσεις και ομαδικές εργασίες. Ο εκπαιδευτικός καλείται να διαχειριστεί τις παραπάνω μεθόδους ώστε να εκτιμήσει το επίπεδο ικανοτήτων των μαθητών του (Gipps, 1994). Βασικός σκοπός της αξιολόγησης στο σχολείο είναι: (α) η παρακίνηση των μαθητών για μάθηση, (β) η ανατροφοδότηση των μαθητών σχετικά με την απόδοσή τους, (γ) η ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού συστήματος σχετικά με την κάλυψη των εκπαιδευτικών στόχων. Η σημασία της αξιολόγησης βασίζεται κυρίως στο ότι καθοδηγεί τη μαθησιακή διαδικασία (Brissenden & Slater, 2013). Σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται ότι οι μαθητές προσαρμόζουν τη μαθησιακή τους συμπεριφορά προκειμένου να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις και τις δοκιμασίες που θέτει ο εκπαιδευτικός. Με βάση αυτή την παραδοχή ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναπτύξει μια σειρά από στρατηγικές αξιολόγησης για να ενισχύσει το είδος της μάθησης που επιθυμεί να ακολουθήσουν οι μαθητές του (Kizlik, 2011). Σε γενικές γραμμές μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η αξιοποίηση "καλών" τεχνικών αξιολόγησης ενισχύει τη μαθησιακή αυτονομία των μαθητών και τους βοηθά στην καλύτερη και πιο στέρεα αφομοίωση της διδακτέας ύλης (Angelo & Cross, 1993). Μια βασική παράμετρος της αξιολόγησης των μαθητών αποτελεί η τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της μέσα από τη μετρήσιμη αποτύπωση των γνώσεων, δεξιοτήτων ή στάσεων τις οποίες κατέχει ο μαθητής. Η διαχείριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης οδηγεί και τεκμηριώνει την τελική βαθμολόγηση του μαθητή στο πλαίσιο της σχολικής δραστηριότητας (Dietel, Herman, & Knuth, 1991). Η θεωρία ανάλυσης αποκρίσεων (Item Response Theory IRT) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σχεδίαση, την ανάλυση και τη βαθμολόγηση διαγωνισμάτων που μετρούν λανθάνουσες ικανότητες των μαθητών στην πληροφορική. Βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα που περιγράφουν τη σχέση που έχουν οι αποκρίσεις των μαθητών με κάποιες λανθάνουσες μεταβλητές (latent trait), με τη βασική προϋπόθεση ότι η απόκριση των μαθητών στο διαγώνισμα οφείλεται πράγματι σε αυτές τις λανθάνουσες ικανότητες (Baker & Kim, 2004; Linden & Hambleton, 1997; Lord, 1980). Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2013

3 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Στο πλαίσιο της θεωρίας αυτής, η απόκριση των εξεταζόμενων σε μια δοκιμασία μπορεί να μοντελοποιηθεί από μια μονότονα αύξουσα συνάρτηση, που ονομάζεται χαρακτηριστική εξίσωση της δοκιμασίας (Item Characteristic Curve ICC). Έτσι, η πιθανότητα ένας εξεταζόμενος να απαντήσει σωστά σε μια δοκιμασία δίνεται από μια μαθηματική συνάρτηση παραμέτρων, που αφορούν είτε στον εξεταζόμενο είτε στη δοκιμασία. Συνήθως η παράμετρος που αφορά στον εξεταζόμενο ονομάζεται ικανότητα (ability), ενώ οι παράμετροι που αφορούν στην ίδια τη δοκιμασία μπορούν να είναι ο βαθμός δυσκολίας, ο βαθμός διακριτικής ικανότητας και ο βαθμός τυχαιότητας στην καταχώριση της απάντησης. Οι βασικές προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί η θεωρία IRT είναι η διάθεση μονοδιάστατων διαγωνισμάτων (unidimensionality), η ύπαρξη τοπικής ανεξαρτησίας των θεμάτων (local independence) και η επάρκεια του χρόνου εξέτασης (speededness) (Hambleton, 1991). Στην πράξη, η χαρακτηριστική εξίσωση μιας δοκιμασίας που ακολουθεί το γενικό μοντέλο τριών παραμέτρων ορίζεται από την εξίσωση 1: P e ) ci (1 ci) 1 e Dai ( bi) i( Dai ( bi) i =1, 2, 3,...n items (εξ.1) όπου η παράμετρος α αφορά στην διακριτικότητα, το b εκφράζει τη δυσκολία της ερώτησης, το c αποτελεί έναν δείκτη τυχαίας επιλογής και D είναι μια σταθερά που επιλέγεται να έχει την τιμή D=1.7 (Lord & Novick, 1968). Στο πλαίσιο της ανάλυσης IRT υπεισέρχεται και η έννοια της συνάρτησης ταιριάσματος (fit statistic) με την οποία μπορούμε να μετρήσουμε πόσο καλά ταιριάζουν τα δεδομένα μιας εξέτασης με τις αναμενόμενες αποκρίσεις που προβλέπονται από το αντίστοιχο μοντέλο. Η σχέση όμως ανάμεσα στην απόκριση των εξεταζόμενων (συνολικό σκορ στο διαγώνισμα) και στις ικανότητές τους δεν είναι απαραίτητα γραμμική όπως φαίνεται και στο σχήμα 1: Σχήμα 1: Η μορφή της χαρακτηριστικής καμπύλης ενός ερωτήματος (ICC) Αν υποθέσουμε ότι ένας συγκεκριμένος εξεταζόμενος επαναλάβει ένα συγκεκριμένο διαγώνισμα πολλές φορές και οι απαντήσεις του στις διαδοχικές απόπειρες δεν επηρεάζονται μεταξύ τους, τότε αναμένουμε ότι σε κάθε απόπειρα θα συγκεντρώνει και μια ελαφρώς διαφορετική βαθμολογία, η οποία όμως θα κυμαίνεται με μικρές αποκλίσεις γύρω από μια συγκεκριμένη μέση τιμή. Αυτή η αναμενόμενη βαθμολογία ονομάζεται πραγματικό σκορ (true score) του εξεταζόμενου και προσδιορίζεται ανάλογα με την τεχνική μέτρησης που εφαρμόζεται κάθε φορά. Στο πλαίσιο της IRT το πραγματικό σκορ ενός μαθητή ορίζεται από την εξίσωση 2. N T S j = i=1 ( P i (θ j )) (εξ.2) όπου TSj εκφράζει το πραγματικό σκορ του μαθητή j που έχει επίπεδο ικανότητας θj, ενώ η ποσότητα Pi(θj) εκφράζει την πιθανότητα ένας εξεταζόμενος που έχει την ικανότητα θj να απαντήσει σωστά στο ερώτημα i. Η σχέση του πραγματικού σκορ Ts j, σαν συνάρτηση της ικανότητας των μαθητών, ορίζει τη χαρακτηριστική καμπύλη του διαγωνίσματος (Test Characteristic Curve).

4 4 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Στο πλαίσιο της θεωρίας IRT, η ικανότητα του εξεταζόμενου δεν αξιολογείται με βάση το πλήθος των σωστών απαντήσεών του αλλά με την εκτίμηση της θέσης που κατέχει ο εξεταζόμενος στην καμπύλη κατανομής ικανοτήτων για όλους τους εξεταζόμενους. Η χαρακτηριστική εξίσωση ενός ερωτήματος P i (θ) αναπαριστά την πιθανότητα σωστής απάντησης σε σχέση με την ικανότητα του εξεταζόμενου ενώ ορίζεται και η συμπληρωματική της συνάρτηση Q(θ)=1-P(θ). Αν γνωρίζουμε το διάνυσμα απαντήσεων ενός εξεταζόμενου u και με δεδομένο ότι αναφερόμαστε σε διχοτομικά δεδομένα (1-σωστή απάντηση, 0-λανθασμένη απάντηση) μπορούμε να υπολογίσουμε για κάθε πιθανή τιμή της ικανότητας θ, ποια είναι η πιθανότητα εμφάνισης της συγκεκριμένης απόκρισης πολλαπλασιάζοντας τις συναρτήσεις P(θ) και Q(θ) δημιουργώντας έτσι τη συνάρτηση πιθανοφάνειας L, όπως φαίνεται στην εξίσωση 3. j n i= 1 u ij ij 1-u ij ij Lu θ = P Q (εξ. 3) Από την ανάλυση του διανύσματος απαντήσεων μπορούμε να υπολογίσουμε εκείνο το σημείο θ στο οποίο η συνάρτηση πιθανοφάνειας εμφανίζει τη μέγιστη τιμή της. Ο υπολογισμός του σημείου μέγιστης πιθανοφάνειας αποτελεί την καρδιά των περισσότερων αλγορίθμων που προσπαθούν να εκτιμήσουν την ικανότητα ενός εξεταζόμενου με βάση το διάνυσμα απαντήσεών του. Η ευθεία μέθοδος υπολογισμού (brute force) αφορά στον υπολογισμό των τιμών της συνάρτησης L για κάθε πιθανή τιμή της μεταβλητής θ (π.χ με ένα βήμα 0.01) και στην εύρεση της μέγιστης τιμής από το παραγόμενο διάνυσμα. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα ακριβής αφού υπολογίζει όλες τις πιθανές τιμές της συνάρτησης L αλλά ταυτόχρονα απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που στο πλαίσιο της αριθμητικής ανάλυσης έχουν αναπτυχθεί εδώ και αιώνες εναλλακτικές μέθοδοι όπως η μέθοδος της διχοτόμησης ή η μέθοδος Newton-Raphson. Σήμερα, με δεδομένη την ύπαρξη πολυπύρηνων επεξεργαστών που χρονίζονται με ρολόγια πολλών GHz, το μειονέκτημα της ευθείας μεθόδου υπολογισμού έχει αδυνατίσει. Εξάλλου, και οι εναλλακτικές μέθοδοι πάσχουν από μειονεκτήματα όπως είναι ο εγκλωβισμός της μεθόδου σε κάποιο τοπικό μέγιστο ή η ευαισθησία της μεθόδου όταν η κατανομή της συνάρτησης δεν είναι συμμετρική (Thompson,, 2009). Όταν τα διαγωνίσματα είναι διαφορετικά, ως προς τις γνώσεις ή τις ικανότητες που αξιολογούν μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους μετά από την απαραίτητη κανονικοποίηση. Το πιο δημοφιλές μέτρο κανονικοποίησης αποτελούν οι σταθεροί βαθμοί z που εκφράζουν το πόσες τυπικές αποκλίσεις απέχει η συνολική βαθμολογία ενός εξεταζόμενου από τη μέση βαθμολογία που έχει καταγραφεί, με την προϋπόθεση της κανονικής κατανομής των βαθμολογιών. Η μαθηματική σχέση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κανονικοποίηση των βαθμολογιών δίνεται από την εξίσωση 4. z= x μ σ (εξ.4) όπου x είναι η βαθμολογία που έχει καταγραφεί (row score), μ είναι η μέση τιμή των βαθμολογιών στο συγκεκριμένο διαγώνισμα και σ είναι η τυπική απόκλιση των βαθμολογιών. Επειδή όμως στην πράξη τα στατιστικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού (μ,σ) δεν είναι γνωστά μπορούν να αντικατασταθούν από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις των ποσοτήτων αυτών από επαρκή δείγματα του πληθυσμού (Ley, 2007). Μεθοδολογία Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς ( ) οι καθηγητές πληροφορικής δύο γυμνασίων συνεργάστηκαν ώστε να διαμορφώσουν ένα κοινό πλαίσιο διδασκαλίας των μαθημάτων Πληροφορικής στο Α' τρίμηνο. Σχεδιάστηκε η μαθησιακή πορεία 8 διδακτικών παρεμβάσεων ξεκινώντας από τη γνωριμία με τους μαθητές μέσω δραστηριότητας για το σπάσιμο του πάγου μέχρι το επίσημο διαγώνισμα τριμήνου μετά την κάλυψη επαρκούς ποσότητας ύλης. Βασικό στοιχείο του Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2013

5 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτέλεσε η καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων που μπορούν να εξυπηρετήσουν την ανάγκη για αξιολόγηση των μαθητών στην Πληροφορική. Το εισαγωγικό μάθημα βασίστηκε στη συζήτηση και στην αλληλογνωριμία. Το σχετικό φύλλο εργασίας (ice breaking) συμπληρώθηκε από τους μαθητές και αποτέλεσε την πρώτη καταγραφή δεδομένων σχετικών με τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις τους απέναντι στην Πληροφορική. Τα δεδομένα που καταγράφηκαν στα σχετικά φύλλα δραστηριότητας δεν έτυχαν κάποιας ιδιαίτερης επεξεργασίας αλλά αξιοποιήθηκαν κατά περίπτωση όταν οι καθηγητές ήθελαν να αποκτήσουν μια γρήγορη εικόνα για κάποιον συγκεκριμένο μαθητή. Στη δεύτερη συνάντηση οι καθηγητές διερεύνησαν τις πρότερες γνώσεις των μαθητών μέσα από την ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίων, που ήταν διαθέσιμα στο διαδίκτυο (google documents). Οι μαθητές αυτοαξιολόγησαν τις γνώσεις τους σε θέματα που ήδη είχαν διδαχθεί (π.χ μαθητές Β και Γ τάξης), σε θέματα που επρόκειτο να διδαχθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά (όλες οι τάξεις) και καταχώρησαν μια σειρά από προσωπικά δεδομένα (π.χ. ύπαρξη υπολογιστή στο σπίτι, πρόσβαση στο διαδίκτυο, προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α). Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οι μαθητές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια πρακτική άσκηση στους υπολογιστές χρησιμοποιώντας οικεία εργαλεία πληροφορικής (π.χ Α τάξη παιχνίδι, Ναρκαλιευτής, Β τάξη σύνθετο κείμενο σε επεξεργαστή κειμένου, Γ τάξη υπολογισμούς με υπολογιστικό φύλλο). Στην πρακτική άσκηση οι μαθητές χρησιμοποίησαν ημιτελή αρχεία εργασίας τα οποία αποθηκεύτηκαν και καθώς αντιμετώπιζαν διάφορες "τεχνικές" προκλήσεις στο περιβάλλον των λογισμικών γραφείου η επίδοσή τους καταγράφηκε σε ειδική εσχάρα αξιολόγησης. Ακολούθησαν πέντε διδακτικές παρεμβάσεις. Κάθε διδακτική παρέμβαση περιελάμβανε μια επανάληψη των βασικών εννοιών του προηγούμενου μαθήματος, μια πολύ σύντομη αναφορά των βασικών εννοιών του τρέχοντος μαθήματος και σύντομη πρακτική άσκηση στους υπολογιστές αξιοποιώντας κατάλληλα φύλλα δραστηριότητας (όσες ασκήσεις δεν ολοκληρώθηκαν λόγω έλλειψης χρόνου ολοκληρώθηκαν αμέσως μετά το διαγώνισμα τριμήνου). Συνήθως το μάθημα ξεκινούσε με μια σύντομη γραπτή εξέταση των μαθητών στο μάθημα της ημέρας που διαρκούσε το πολύ 5 λεπτά. Κάθε μαθητής έγραφε την απάντησή του στην προσωπική του καρτέλα (χαρτί μεγέθους Α4 με εκτυπωμένα τα προσωπικά του στοιχεία όπως φωτογραφία, επώνυμο, όνομα, τμήμα και ισομεγέθη τμήματα για τις απαντήσεις). Οι μαθητές έβλεπαν σε μια διαφάνεια τον τίτλο της ενότητας και μια σειρά από ερωτήσεις διαφορετικής δυσκολίας (ερωτήσεις ανάκλησης, κρίσεως κλπ) και είχαν την ευχέρεια να επιλέξουν την ερώτηση που μπορούσαν να υποστηρίξουν καλύτερα, γράφοντας τις απαντήσεις τους με τη μορφή άρθρων ενός ιστολογίου. Οι καρτέλες των μαθητών παρέμεναν στο εργαστήριο πληροφορικής χωρίς να βαθμολογούνται. Κατά τη διάρκεια του επίσημου διαγωνίσματος τριμήνου, οι καθηγητές βαθμολόγησαν τα γραπτά των μαθητών χρησιμοποιώντας πενταβάθμια κλίμακα (Α - άριστα, Β-πολύ καλά, Γ-καλά, Δ-μέτρια, Ε-ανεπαρκές). Οι μαθητές προμηθεύτηκαν ένα τετράδιο για το μάθημα της πληροφορικής με την επισήμανση ότι θα το διατηρήσουν μέχρι την αποφοίτησή τους από το Γυμνάσιο. Το τετράδιο αυτό κλήθηκαν να το διαχειριστούν σαν ένα χειρόγραφο ιστολόγιο (blog) στο οποίο είχαν την υποχρέωση να αναρτούν ένα άρθρο την εβδομάδα σαν εργασία στο σπίτι. Ο κάθε μαθητής επέλεγε το θέμα του άρθρου του χωρίς να είναι υποχρεωμένος να απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις του καθηγητή. Τα χειρόγραφα ιστολόγια των μαθητών δεν βαθμολογήθηκαν μέχρι τη λήξη του τριμήνου ώστε να τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος να διαμορφώσουν τον δικό τους τρόπο γραφής (συνειρμός με την έννοια του template ενός blog). Την ημέρα του επίσημου διαγωνίσματος οι μαθητές παρέδωσαν τα ημερολόγιά τους τα οποία βαθμολογήθηκαν με βάση μια σειρά προκαθορισμένων κριτηρίων, όπως εμφάνιση (γραφικός χαρακτήρας, χρώματα, σχήματα κ.α), περιεχόμενο (διαπραγμάτευση εννοιών πληροφορικής, συνάφεια με το μάθημα κλπ) και πλήθος "αναρτημένων" άρθρων. Τα χειρόγραφα ιστολόγια των μαθητών βαθμολογήθηκαν επίσης στην πενταβάθμια κλίμακα (Α - άριστα, Β-πολύ καλά, Γ-καλά, Δ- μέτρια, Ε-ανεπαρκές). Μετά το απαραίτητο επαναληπτικό μάθημα, οι μαθητές αξιολογήθηκαν σε όλη την ύλη που διδάχθηκαν στο Α' τρίμηνο μέσω ενός Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξέτασης. Το επίσημο διαγώνισμα τριμήνου ήταν διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου και οι μαθητές είχαν πρόσβαση στο σύστημα εξέτασης μέσα από τις αγαπημένες σελίδες του φυλλομετρητή που χρησιμοποιούσαν. Για τη

6 6 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής διαχείριση των ηλεκτρονικών διαγωνισμάτων αξιοποιήθηκε το λογισμικό TCExam που διατίθεται ελεύθερα με τη μορφή FLOSS (Free Libre Open Source Software FLOSS), ενώ η τράπεζα θεμάτων βασίστηκε σε ερωτήματα κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, μιας επιλογής από πολλές) και ταξινόμησης που εμφανίζονταν με διαφορετικό τρόπο σε κάθε μαθητή (ισοδύναμα ερωτήματα) (Χριστακούδης κ.α., 2012). Η αξιολόγηση των απαντήσεων των μαθητών έγινε αυτόματα από το σύστημα εξέτασης και οι βαθμοί του διαγωνίσματος ήταν άμεσα διαθέσιμοι στους μαθητές. Αμέσως μετά το πέρας του επίσημου διαγωνίσματος οι μαθητές κλήθηκαν να αυτοαξιολογήσουν τη μαθησιακή τους επίδοση στο μάθημα της πληροφορικής απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήματα όπως τα παρακάτω: Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο βαθμός σου στο διαγώνισμα που μόλις έγραψες; Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο τελικός βαθμός που θα λάβεις στο τρίμηνο; Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο βαθμός που αξίζεις στο τρίμηνο, κατά τη γνώμη σου; Μετά τη συγκέντρωση όλων των επιμέρους μετρήσιμων βαθμολογιών (βαθμολογία στα σύντομα διαγωνίσματα, στο επίσημο διαγώνισμα, στα χειρόγραφα ιστολόγια) οι καθηγητές εκτίμησαν τη γενική εικόνα του κάθε μαθητή αποδίδοντας του και το βαθμό προφορικής επίδοσης. Τα δεδομένα που καταγράφηκαν από τα εργαλεία διερεύνησης της πρότερης γνώσης και αυτοαξιολόγησης (φύλλα υπολογισμού google documents) οργανώθηκαν σε μια βάση δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η προσπέλαση των βασικών στοιχείων που είχε καταχωρίσει ο κάθε μαθητής και εκτυπώθηκαν οι σχετικές καταστάσεις. Επιπλέον, οι αποκρίσεις των μαθητών στο επίσημο διαγώνισμα τριμήνου αναλύθηκαν με βάση τη θεωρία IRT και για κάθε μαθητή δημιουργήθηκε ένα γράφημα που παρουσιάζει την εκτιμούμενη ικανότητά του στο διάγραμμα της χαρακτηριστικής εξίσωσης του διαγωνίσματος. Επιπλέον, εκτός από τον βαθμό του διαγωνίσματος υπολογίστηκαν οι σταθεροί βαθμοί z των μαθητών για διάφορες βαθμολογίες (π.χ διαγώνισμα, τελικός βαθμός, βαθμός στα χειρόγραφα ημερολόγια κλπ).ο τελικός βαθμός τριμήνου υπολογίστηκε με ενιαίο τύπο υπολογισμού για όλους τους μαθητές λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιμέρους βαθμολογίες (σύντομα διαγωνίσματα, επίσημο διαγώνισμα, εργασία στο σπίτι, προφορικά). Αποτελέσματα Τη σχολική χρονιά ένα σύνολο 304 μαθητών δύο γειτονικών γυμνασίων παρακολούθησαν τα μαθήματα πληροφορικής και αξιολογήθηκαν με βάση δεδομένα που καταγράφηκαν από διάφορες πηγές όπως: (α) δραστηριότητα γνωριμίας (ice breaking) (β) εργαλεία διερεύνησης πρότερης γνώσης (γ) σύντομα διαγωνίσματα στο μάθημα της ημέρας (δ) τήρηση χειρόγραφου ιστολογίου σαν εργασία στο σπίτι (ε) εργαλείο αυτοαξιολόγησης (ζ) επίσημο διαγώνισμα τριμήνου και (η) προφορική επίδοση. Το προφίλ των μαθητών του δείγματος περιγράφεται στον πίνακα 1. Πίνακας 1: Το προφίλ των μαθητών του δείγματος Σχολείο 1 ο Σχολείο 2 ο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Τάξη Α Τάξη Β Τάξη Γ Δραστηριότητα γνωριμίας. Τα σύντομα σχόλια που συμπλήρωσαν οι μαθητές αξιοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς στα πρώτα μαθήματα, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία εξοικείωσης των καθηγητών με τους μαθητές (ειδικά στην Α τάξη). Τα φύλλα ταξινομήθηκαν με τη σειρά που κάθονται οι μαθητές στους σταθμούς εργασίας και καθώς οι μαθητές ακολουθούσαν τα βήματα των φύλλων δραστηριότητας, οι καθηγητές μπορούσαν να διαβάσουν το σύντομο προφίλ των μαθητών ή να προσθέσουν χειρόγραφα σχόλια. Εργαλεία διερεύνησης πρότερης γνώσης. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα έτυχαν επεξεργασίας, με απλό τρόπο (περιγραφική στατιστική) ώστε να αποτυπωθεί το προφίλ των μαθητών αλλά και των Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2013

7 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής τμημάτων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών (~90%) δήλωσε ότι είχε πρόσβαση σε υπολογιστή στο σπίτι ενώ οι περισσότεροι είχαν και πρόσβαση σε γρήγορο internet. Στους μαθητές προτάθηκε να επιλέξουν μικρές ομάδες εργασίας που θα συναντιούνται στα διαλείμματα και θα εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων όπως: (α) υπεύθυνοι μουσικής και ήχων, (β) υπεύθυνοι φωτογραφιών και βίντεο, (γ) αρθογράφοι στο blog του τμήματος, (δ) συντάκτες και (ε) τεχνικοί Η/Υ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών επέλεξε να ασχοληθεί είτε με διαχείριση μουσικής είτε με διαχείριση φωτογραφιών. Οι αναλυτικές απαντήσεις των μαθητών παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Πίνακας 2: Αξιολόγηση της δυνατότητας των μαθητών να αξιοποιούν τον υπολογιστή από το σπίτι πρόσβαση από το σπίτι...σε υπολογιστή...στο διαδίκτυο υπεύθυνοι μουσικής & ήχων υπεύθυνοι εικόνων & βίντεο αρθρογρά φοι συντάκτες τεχνικοί Η/Υ Α τάξη 89% 88% 45% 23% 17% 1% 14% Β Τάξη 81% 79% 46% 34% 7% 7% 6% Γ Τάξη 95% 94% 33% 25% 17% 14% 10% Σύντομα διαγωνίσματα. Το σύνολο των σύντομων διαγωνισμάτων στα οποία απάντησαν τελικά οι μαθητές, διαφοροποιήθηκε έντονα από τμήμα σε τμήμα λόγω των χαμένων διδακτικών ωρών κατά τη διάρκεια του Α τριμήνου (σχολικές εορτές, περίπατοι, απεργίες κλπ). Κάθε γραπτή δοκιμασία βαθμολογήθηκε και ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμολογιών διαμόρφωσε τον τελικό βαθμό. Παρόλο που η μέση βαθμολογία των μαθητών στα σύντομα διαγωνίσματα (μ=18,26) βρέθηκε πολύ υψηλή το ποσοστό των μαθητών που ανέπτυξε με ευχέρεια και πληρότητα τα ερωτήματα ήταν πολύ μικρό. Παρατηρήθηκαν δυσκολίες στη σωστή διατύπωση, την ορθογραφία και την αισθητική επιμέλεια των απαντήσεων (κυρίως σε μαθητές της Α τάξης) με αποτέλεσμα πολλές φορές η βαθμολόγηση να μην εστιάζει στις έννοιες πληροφορικής, αλλά να επηρεάζεται από τη συνολική εικόνα των γραπτών (μετατόπιση κριτηρίου) όπως στο σχήμα 2. Σχήμα 2: Αποσπάσματα από καρτέλες μαθητών

8 8 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Χειρόγραφα ιστολόγια. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις των καθηγητών για τήρηση χειρόγραφου ιστολογίου. Ειδικά οι μαθητές της Α τάξης ήταν ιδιαίτερα συνεπείς στην "ανάρτηση" άρθρων, όπως φαίνεται στον πίνακα 3. Πίνακας 3: Αξιολόγηση της "προσπάθειας" των μαθητών στις εργασίες για το σπίτι μορφή (template) μέση βαθμολογία περιεχόμενο συχνότητας αρθογραφίας μέσος όρος άρθρων ποσοστό αρθογράφων Α τάξη % Β Τάξη % Γ Τάξη % Κατά τη βαθμολόγηση των χειρόγραφων ιστολογίων το διάβασμα των μαθητικών άρθρων αποτέλεσε πολύτιμη πηγή πλούσιων πληροφοριών για το ευρύτερο περιβάλλον των μαθητών (τρόπος σκέψης, καθημερινότητα μαθητών, ενδιαφέροντα κ.α.) Εργαλεία αυτοαξιολόγησης. Οι μαθητές αυτοαξιολόγησαν τη μαθησιακή τους απόδοση δηλώνοντας το βαθμό που αξίζουν στο μάθημα της πληροφορικής και προέβλεψαν τους βαθμούς που θα πάρουν στο επίσημο διαγώνισμα καθώς και στο τρίμηνο. Υπολογίστηκαν οι προσημασμένες διαφορές των προβλέψεών τους από τις επιμέρους βαθμολογίες των καθηγητών, όπως φαίνεται στις εξισώσεις 5, 6, 7. Ι τρι = Μ τρι Κ τρι (εξ.5) I δια = Μ δια - Κ δια (εξ.6) I αυτ = Μ αυτ - Κ τρι (εξ.7) όπου η παράμετρος Μ αναφέρεται στις εκτιμήσεις του μαθητή, η παράμετρος Κ στις εκτιμήσεις του καθηγητή και η παράμετρος Ι στην προσημασμένη διαφορά της εκτίμησης του μαθητή από την εκτίμηση του καθηγητή για το βαθμό τριμήνου (δείκτης τρι), για το βαθμό του επίσημου διαγωνίσματος (δείκτης δια) και το βαθμό που θεωρεί ο μαθητής ότι αξίζει πραγματικά (δείκτης αυτ). Τα θηκογράμματα των προσημασμένων διαφορών παρουσιάζονται στο σχήμα 3. Σχήμα 3: Θηκογράμματα προσημασμένων διαφορών ανάμεσα στις εκτιμήσεις των μαθητών και των καθηγητών Επίσημο διαγώνισμα τριμήνου. Όλοι οι μαθητές της ίδιας τάξης αντιμετώπισαν ισοδύναμα σύνολα κλειστών ερωτημάτων κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Αμέσως μετά το πέρας της εξέτασης, μπορούσαν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμά της μέσα από τα στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα από την εφαρμογή εξέτασης. Αξιοποιώντας το εργαλείο στατιστικής επεξεργασίας R (R Development Core Team, 2009) και το πακέτο ανάλυσης ltm (Rizopoulos, 2006) υπολογίστηκαν οι σταθεροί βαθμοί z για κάθε μαθητή, κατασκευάστηκε η χαρακτηριστική εξίσωση των διαγωνισμάτων σύμφωνα με τη θεωρία IRT και δημιουργήθηκε ένα γράφημα με τη θέση του κάθε μαθητή στην κλίμακα των ικανοτήτων, όπως φαίνεται στο παράδειγμα του σχήματος 4. Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2013

9 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Σχήμα 4: Χαρακτηριστικές καμπύλες επίσημων διαγωνισμάτων τριμήνου και αποτύπωση της ικανότητας συγκεκριμένου μαθητή (vra2919) Συμπεράσματα Τα δεδομένα, στα οποία βασίζεται συνήθως ο καθηγητής πληροφορικής για να διαμορφώσει τη συνολική άποψη για τις ικανότητες των μαθητών του προέρχονται από: (α) από την προφορική επίδοση του μαθητή και την καθημερινή του συμπεριφορά στο μάθημα (π.χ συμμετοχή, συνεργασία, προσπάθεια, διάθεση για μάθηση κλπ) (β) την επίδοση του μαθητή σε σύντομα διαγωνίσματα μικρής διάρκειας (γ) την επίδοση του μαθητή στο επίσημο διαγώνισμα τριμήνου και (δ) την επίδοση του μαθητή στις εργασίες που αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας στο σπίτι. Στο πλαίσιο της μαθητικής αξιολόγησης, ο καθηγητής πληροφορικής καλείται να ποσοτικοποιήσει τη μαθησιακή συμπεριφορά των μαθητών του αναλύοντας μια σειρά από δεδομένα που φωτίζουν το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που κατέχει ο μαθητής και τείνουν να τεκμηριώσουν την επίσημη βαθμολογία του. Η παρότρυνση των μαθητών να τηρούν χειρόγραφα ημερολόγια στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τροφοδοτεί τον καθηγητή πληροφορικής με δεδομένα που τον βοηθούν να καταλάβει καλύτερα το ευρύτερο περιβάλλον του μαθητή. Επιπλέον οι μαθητές εξασκούνται γράφοντας σχετικά μεγάλα κείμενα, αναπτύσσουν το δικό τους, προσωπικό στυλ γραφής και αποτυπώνουν με τον τρόπο τους την πορεία των μαθημάτων Πληροφορικής στη διάρκεια των χρόνων. Το πρωτότυπο υλικό που δημιουργούν οι μαθητές μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο μαθητικών έργων (π.χ σάρωση και δημοσίευση των καλύτερων άρθρων στην ιστοσελίδα του σχολείου) και μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της ενημέρωσης των γονέων δίνοντας ταυτόχρονα μια ανάγλυφη εικόνα για το περιεχόμενο του μαθήματος Πληροφορικής στο Γυμνάσιο. Η αξιοποίηση των υπηρεσιών νέφους (π.χ google documents) αποτελεί έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο συλλογής δεδομένων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την κατασκευή της καρτέλας μαθητή με πλήθος από προσωπικά δεδομένα. Ο καθηγητής πληροφορικής μπορεί με εύκολο τρόπο να συγκρίνει τις απόψεις των μαθητών για τους βαθμούς με τους οποίους τους βαθμολογεί. Από την ανάλυση των δεδομένων της μελέτης αυτής καταγράφηκαν αρκετές ενδείξεις που δείχνουν ότι η εκτίμηση των μαθητών του δείγματος βρέθηκε πολύ κοντά στην τελική εκτίμηση των καθηγητών όσων αφορά το βαθμό τριμήνου παρόλο που απέτυχαν να εκτιμήσουν το βαθμό της γραπτής εξέτασης τριμήνου. Η αξιοποίηση η-διαγωνισμάτων όπου οι αποκρίσεις των μαθητών καταγράφονται ηλεκτρονικά και βαθμολογούνται αυτόματα αυξάνει την αντικειμενικότητα της εξέτασης στα επίσημα

10 10 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής διαγωνίσματα και διευκολύνει το έργο του καθηγητή. Ο υπολογισμός της χαρακτηριστικής εξίσωσης των διαγωνισμάτων και η εκτίμηση της θέσης που κατέχει ο μαθητής στην κλίμακα ικανοτήτων με βάση τη θεωρία ανάλυσης αποκρίσεων (IRT) τεκμηριώνει και αναλύει το επίπεδο ικανοτήτων του μαθητή. Ο υπολογισμός των σταθερών βαθμών z μπορεί να βοηθήσει τους γονείς των μαθητών να συγκρίνουν τις βαθμολογίες στο μάθημα της Πληροφορικής με άλλα μαθήματα ή με την επίδοσή τους σε προηγούμενες χρονιές. Η ανάγκη πολλών και σύντομων "μετρήσεων" των γνώσεων και δεξιοτήτων που κατακτούν οι μαθητές μπορεί να διευκολυνθεί με την ενσωμάτωση αυτοματοποιημένων εργαλείων εξέτασης που βασίζονται σε καλά οργανωμένη τράπεζα θεμάτων. Η ανάγκη ανάλυσης των αποκρίσεων των μαθητών στα επιμέρους ερωτήματα ενός διαγωνίσματος με στόχο τη βελτίωση των χαρακτηριστικών που έχουν τα διαγωνίσματα Πληροφορικής, μπορεί να εξυπηρετηθεί από τη θεωρία ανάλυσης αποκρίσεων (IRT) και να υποστηριχθεί από ανοικτά και ελεύθερα λογισμικά (TCExam, στατιστικό πακέτο επεξεργασία R). Αναφορές Angelo, T. A., & Cross, K. P. (1993). Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers (2ος έκδ.). Jossey-Bass. Baker, F. B., & Kim, S.-H. (2004). Item response theory: parameter estimation techniques. Marcel Dekker. Brissenden, G., & Slater, T. (2013). CL-1: Field-tested Learning Assessment Guide (FLAG). Field-tested learning assessment guide. Ανακτήθηκε Ιανουάριος 4, 2013, από Dietel, R. J., Herman, J. L., & Knuth, R. A. (1991). What does research say about assessment. NCREL, Oak Brook. Available online at ncrel. org/sdrs/areas/stw_esys/4assess. htm. Ανακτήθηκε Ιανουάριος 4, 2013, από Drummond, M. J. (1994). Learning to See: Assessment Through Observation. Teachers Pub Group Inc. Gipps, C. V. (1994). Beyond Testing: Towards a Theory of Educational Assessment. Routledge. Hambleton, R. K. (1991). Fundamentals of Item Response Theory (1ος έκδ.). Sage Publications, Inc. Kizlik, B. (2011). Measurement, assessment, and evaluation in education. Ανακτήθηκε Ιανουάριος 4, 2013, από ADPRIMA-n-more pdf Ley, P. (2007). Quantitative Aspects of Psychological Assessment An Introduction (2007 Editiom.). online. Ανακτήθηκε Ιούλιος 19, 2012, από Linden, W. J. van der, & Hambleton, R. K. (1997). Handbook of modern item response theory. Springer. Lord, F. M. (1980). Applications of item response theory to practical testing problems. Erlbaum Associates. Lord, F. M., & Novick, M. R. (1968). Statistical Theories of Mental Test Scores. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. R Development Core Team. (2009). R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Ανακτήθηκε Ιούλιος 28, 2011, από Rizopoulos, D. (2006). ltm: An R Package for Latent Variable Modeling and Item Response Analysis. Journal Of Statistical Software, 17(5), Ανακτήθηκε από Rowntree, D. (1987). Assessing students: how shall we know them? Kogan Page. TCExam - (χ.χ.). SourceForge. Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 28, 2012, από Thompson,, N. A. (2009). Ability Estimation with Item Response Theory. Assessment Systems Corporation. Ανακτήθηκε Δεκέμβριος 20, 2012, από _Ability_estimation_with_IRT.pdf Χριστακούδης, Χρήστος, Πανούτσου, Αντωνία, Ανδρουλάκης, Γεώργιος, & Ζαγούρας, Χαράλαμπος. (2012). ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής «Πληροφορική και Νέο Σχολείο». Παρουσιάστηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής «Πληροφορική και Νέο Σχολείο», ΠΑΤΡΑ: Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής - ΠΕΚΑΠ. Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2013

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Χρήστος Χριστακούδης 1, Γεώργιος Ανδρουλάκης 2, Μπάμπης Ζαγούρας 1 christak@cti.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ Νομοθεσία. Παρατηρήσεις για τα θέματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων Γυμνασίων και Λυκείων, περιόδου Μαΐου- Ιουνίου 2008. Προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 3 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 4 ο Εργαστήριο (4 τμήματα)

2 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 3 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 4 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το οργανόγραμμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το οργανόγραμμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Σ.Δ.Ε. ανά μαθητή/-τρια και ανά Εκπαιδευτικό Ύλη Μαθημάτων/Διδακτικές Ενότητες και Χρόνος Εκπόνησης των Σ.Δ.Ε.

Αριθμός Σ.Δ.Ε. ανά μαθητή/-τρια και ανά Εκπαιδευτικό Ύλη Μαθημάτων/Διδακτικές Ενότητες και Χρόνος Εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. Σκοπός Μορφή Αριθμός Σ.Δ.Ε. ανά μαθητή/-τρια και ανά Εκπαιδευτικό Ύλη Μαθημάτων/Διδακτικές Ενότητες και Χρόνος Εκπόνησης των Σ.Δ.Ε. 1 η ΔΩ: Προπαρασκευή 2 η ΔΩ: Σύνθεση εκπονείται εναλλακτικά αντί της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου)

Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου) Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (Γ Γυμνασίου) Σωκράτης Μυλωνάς Εισαγωγή Ο σχεδιασμός του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος της Πληροφορικής και Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιους μαθησιακούς στόχους θα προσδιορίζατε στα πλαίσια της διδακτικής δραστηριότητας;

1. Ποιους μαθησιακούς στόχους θα προσδιορίζατε στα πλαίσια της διδακτικής δραστηριότητας; Σας έχει ανατεθεί η διδασκαλία της μετα-ελεγχόμενης επανάληψης (εντολή «όσο») στα πλαίσια μιας διδακτικής ώρας της Γ λυκείου. Οι μαθητές έχουν πραγματοποιήσει ένα εισαγωγικό μάθημα για τους προκαθορισμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 415 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μεταφετζής Γιώργος Δάσκαλος, 1ο ΔΣ Βόλου gmetafetz@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο

Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2008 ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στο Λύκειο MIND

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-10-2016 Αρ. Πρωτ. 166077/Δ2 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο

Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο 09-09-16 Αναλυτικά οι αλλαγές στο Γυµνάσιο Έγγραφο µε αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές στο Γυµνάσιο απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προς τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 171 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Νίκος Καμπράνης Μαθηματικός, Επιμορφωτής νέων τεχνολογιών http://www.geocities.com/kampranis ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΑΞΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη προσαρμοστικού περιβάλλοντος αξιολόγησης επίδοσης σπουδαστών μέσω διαδικτύου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχεδίαση και Ανάπτυξη προσαρμοστικού περιβάλλοντος αξιολόγησης επίδοσης σπουδαστών μέσω διαδικτύου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχεδίαση και Ανάπτυξη προσαρμοστικού περιβάλλοντος αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Διδακτικός Σχεδιασμός Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε.

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. Αρχές και πρακτικές Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. «Βίωμα» Η έννοια του βιώματος συνδέεται με το συγκινησιακό φαινόμενο. Βίωμα είναι η προσωπική εμπειρία που συγκινεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EU Classroom eportfolios

EU Classroom eportfolios http://www.eufolio.eu EU Classroom eportfolios 9 Οκτωβρίου 2014 «Η μάθησή μου» Καταχώρηση: Διαχείριση της δικής σου Μάθησης αναφορικά με τη Β Φάση της εφαρμογής του EUfolio το Φθινόπωρο 2014 Καταχώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος }

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Είδη αξιολόγησης: αρχική-διαγνωστική, συντρέχουσαδιαμορφωτική, τελική Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )».

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/ )». Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου (Προεδρικό Διάταγμα 126/2016, ΦΕΚ Α 211/11-11-2016)». Αγγελίδης Ζήσης Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Δανιηλίδου Ευγενία Κοτίνη Ισαβέλλα

Διαβάστε περισσότερα