Τεχνικές αξιολόγησης μαθητών γυμνασίου στο μάθημα της πληροφορικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές αξιολόγησης μαθητών γυμνασίου στο μάθημα της πληροφορικής"

Transcript

1 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Τεχνικές αξιολόγησης μαθητών γυμνασίου στο μάθημα της πληροφορικής Χριστακούδης Χρήστος 1, Πανούτσου Αντωνία 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής, Γυμνάσιο Βραχναιίκων Ν. Αχαΐας 2 Καθηγήτρια Πληροφορικής, Γυμνάσιο Δεμενίκων Ν. Αχαΐας. Περίληψη Ένα πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο καθηγητής κατά τη διδασκαλία της πληροφορικής στο Α' τρίμηνο είναι η βαθμολόγηση των μαθητών του και γενικά η αξιολόγησή τους. Στο πλαίσιο της μαθητικής αξιολόγησης ο καθηγητής πληροφορικής καλείται να ποσοτικοποιήσει τη μαθησιακή συμπεριφορά και να συγκεντρώσει μια σειρά από δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που κατέχει ο μαθητής και για την τεκμηρίωση της βαθμολογίας του (προφορική επίδοση, σύντομα διαγωνίσματα, επίσημα διαγωνίσματα, εργασίες στο εργαστήριο ή στο σπίτι). Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται διάφορες τεχνικές αξιολόγησης που αποσκοπούν στην καταγραφή και ανάλυση πλήθους δεδομένων για κάθε μαθητή ώστε να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης στο μάθημα της Πληροφορικής στο γυμνάσιο. Λέξεις κλειδιά: μαθητική αξιολόγηση, θεωρία ανάλυσης αποκρίσεων - IRT Εισαγωγή Αξιολόγηση είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στο να προσδιορίσει, κατά τρόπο συστηματικό και αντικειμενικό, το αποτέλεσμα ορισμένης δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους τους οποίους αυτή επιδιώκει καθώς και την καταλληλότητα των μέσων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή τους. Στον χώρο της εκπαίδευσης, αξιολόγηση είναι η συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού επίτευξης των επιδιωκόμενων σκοπών και ειδικών στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος (Π.Δ ). Οι μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το ΤΙ και το ΠΩΣ μαθαίνουν οι μαθητές του (Χριστακούδης κ.α., 2012). Στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας ο εκπαιδευτικός της τάξης λαμβάνει μια σειρά από κρίσιμες αποφάσεις όπως: (α) γιατί να αξιολογήσει, (β) τι να αξιολογήσει, (γ) πώς να αξιολογήσει και (δ) πώς να επεξεργαστεί τα δεδομένα της αξιολόγησης. Έτσι, οι μέθοδοι αξιολόγησης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και καθορίζονται από τους εκπαιδευτικούς στόχους της διδασκαλίας (Rowntree, 1987). Στο Γυμνάσιο, βασικό στοιχείο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτελεί η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων ή στάσεων που έχει κατακτήσει ο μαθητής στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων. Η αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων αποτιμάται κυρίως μέσα από γραπτές δοκιμασίες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των τριμήνων και κατά τις τελικές προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις σε κάθε σχολικό έτος. Παρόλα αυτά, η βαθμολόγηση των μαθητών επηρεάζεται και από παραμέτρους που δεν έχουν άμεση σχέση με τα μετρήσιμα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας (π.χ συμμετοχή, συμπεριφορά, προσπάθεια κλπ). Τα μαθήματα Πληροφορικής στο γυμνάσιο συνήθως ξεκινούν με μια σύντομη γνωριμία με τους μαθητές όπου διαμορφώνεται το διδακτικό συμβόλαιο και τίθενται οι μαθησιακοί στόχοι. Στη συνέχεια ακολουθούν μια σειρά από ωριαίες διδακτικές συναντήσεις που καταλήγουν σε ένα επαναληπτικό μάθημα πριν από το επίσημο διαγώνισμα τριμήνου. Ανάλογα με το διδακτικό σχεδιασμό του καθηγητή πληροφορικής τα πρώτα μαθήματα της σχολικής χρονιάς εστιάζουν είτε σε θεωρητικά αντικείμενα της Πληροφορικής είτε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης υπολογιστών. Ο περιορισμένος χρόνος (μονόωρο μάθημα) σε συνδυασμό με τις ποικίλες δεξιότητες που έχουν ήδη οι μαθητές από την ενασχόληση τους με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας απαιτούν από

2 2 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής τον καθηγητή να οργανώσει κατάλληλα τα μαθήματά του ώστε να μεγιστοποιήσει το μαθησιακό αποτέλεσμα. Ένα ιδιαίτερα ακανθώδες πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο καθηγητής πληροφορικής στο Α' τρίμηνο είναι η βαθμολόγηση των μαθητών του και γενικά η αξιολόγησή τους στο πλαίσιο του μαθήματος. Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο όταν ο εκπαιδευτικός δε "γνωρίζει" τους μαθητές του (π.χ Α' τάξη γυμνασίου, καθηγητής με μερική διάθεση από άλλο σχολείο κλπ) ενώ κορυφώνεται όταν καλείται να περιγράψει στους γονείς των μαθητών του τις ικανότητές τους στο μάθημα της πληροφορικής (π.χ ενημέρωση γονέων) ή όταν πρέπει να τεκμηριώσει τη βαθμολογία του (π.χ βαθμολογία τριμήνου). Στο πλαίσιο της μαθητικής αξιολόγησης ο καθηγητής πληροφορικής καλείται να ποσοτικοποιήσει τη μαθησιακή συμπεριφορά και να συγκεντρώσει μια σειρά από δεδομένα που θα τον βοηθήσουν τόσο στην αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που κατέχει ο μαθητής όσο και στην τεκμηρίωση της βαθμολογίας του (προφορική επίδοση, σύντομα διαγωνίσματα, επίσημα διαγωνίσματα, εργασίες στο εργαστήριο ή στο σπίτι). Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εμπειρία που προέκυψε από την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών αξιολόγησης με σκοπό την καταγραφή και ανάλυση πλήθους δεδομένων για κάθε μαθητή ώστε να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης στο μάθημα της πληροφορικής. Στη συνέχεια αναπτύσσεται σύντομα το θεωρητικό πλαίσιο, περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, παρατίθενται συνοπτικά τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν και αναφέρονται τα τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή ενός μοντέλου διδασκαλίας των μαθημάτων πληροφορικής σε δύο γυμνάσια του Ν. Αχαΐας το σχολικό έτος Θεωρητικό πλαίσιο Ο τρόπος με τον οποίο αξιολογεί ο εκπαιδευτικός τους μαθητές του υποδηλώνει και τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα καθώς και τον τρόπο με τον οποίο παίρνει αποφάσεις για να υποστηρίξει τη μάθηση στην τάξη του (Drummond, 1994). Με τον όρο αξιολόγηση μαθητή (learner assessment) αναφερόμαστε σε ένα σύνολο μεθόδων για τη μέτρηση της σχολικής επίδοσης που συμπεριλαμβάνει σύντομα διαγωνίσματα, εξετάσεις, ασκήσεις πρακτικής, προφορικές εξετάσεις και ομαδικές εργασίες. Ο εκπαιδευτικός καλείται να διαχειριστεί τις παραπάνω μεθόδους ώστε να εκτιμήσει το επίπεδο ικανοτήτων των μαθητών του (Gipps, 1994). Βασικός σκοπός της αξιολόγησης στο σχολείο είναι: (α) η παρακίνηση των μαθητών για μάθηση, (β) η ανατροφοδότηση των μαθητών σχετικά με την απόδοσή τους, (γ) η ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού συστήματος σχετικά με την κάλυψη των εκπαιδευτικών στόχων. Η σημασία της αξιολόγησης βασίζεται κυρίως στο ότι καθοδηγεί τη μαθησιακή διαδικασία (Brissenden & Slater, 2013). Σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται ότι οι μαθητές προσαρμόζουν τη μαθησιακή τους συμπεριφορά προκειμένου να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις και τις δοκιμασίες που θέτει ο εκπαιδευτικός. Με βάση αυτή την παραδοχή ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναπτύξει μια σειρά από στρατηγικές αξιολόγησης για να ενισχύσει το είδος της μάθησης που επιθυμεί να ακολουθήσουν οι μαθητές του (Kizlik, 2011). Σε γενικές γραμμές μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η αξιοποίηση "καλών" τεχνικών αξιολόγησης ενισχύει τη μαθησιακή αυτονομία των μαθητών και τους βοηθά στην καλύτερη και πιο στέρεα αφομοίωση της διδακτέας ύλης (Angelo & Cross, 1993). Μια βασική παράμετρος της αξιολόγησης των μαθητών αποτελεί η τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της μέσα από τη μετρήσιμη αποτύπωση των γνώσεων, δεξιοτήτων ή στάσεων τις οποίες κατέχει ο μαθητής. Η διαχείριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης οδηγεί και τεκμηριώνει την τελική βαθμολόγηση του μαθητή στο πλαίσιο της σχολικής δραστηριότητας (Dietel, Herman, & Knuth, 1991). Η θεωρία ανάλυσης αποκρίσεων (Item Response Theory IRT) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σχεδίαση, την ανάλυση και τη βαθμολόγηση διαγωνισμάτων που μετρούν λανθάνουσες ικανότητες των μαθητών στην πληροφορική. Βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα που περιγράφουν τη σχέση που έχουν οι αποκρίσεις των μαθητών με κάποιες λανθάνουσες μεταβλητές (latent trait), με τη βασική προϋπόθεση ότι η απόκριση των μαθητών στο διαγώνισμα οφείλεται πράγματι σε αυτές τις λανθάνουσες ικανότητες (Baker & Kim, 2004; Linden & Hambleton, 1997; Lord, 1980). Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2013

3 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Στο πλαίσιο της θεωρίας αυτής, η απόκριση των εξεταζόμενων σε μια δοκιμασία μπορεί να μοντελοποιηθεί από μια μονότονα αύξουσα συνάρτηση, που ονομάζεται χαρακτηριστική εξίσωση της δοκιμασίας (Item Characteristic Curve ICC). Έτσι, η πιθανότητα ένας εξεταζόμενος να απαντήσει σωστά σε μια δοκιμασία δίνεται από μια μαθηματική συνάρτηση παραμέτρων, που αφορούν είτε στον εξεταζόμενο είτε στη δοκιμασία. Συνήθως η παράμετρος που αφορά στον εξεταζόμενο ονομάζεται ικανότητα (ability), ενώ οι παράμετροι που αφορούν στην ίδια τη δοκιμασία μπορούν να είναι ο βαθμός δυσκολίας, ο βαθμός διακριτικής ικανότητας και ο βαθμός τυχαιότητας στην καταχώριση της απάντησης. Οι βασικές προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί η θεωρία IRT είναι η διάθεση μονοδιάστατων διαγωνισμάτων (unidimensionality), η ύπαρξη τοπικής ανεξαρτησίας των θεμάτων (local independence) και η επάρκεια του χρόνου εξέτασης (speededness) (Hambleton, 1991). Στην πράξη, η χαρακτηριστική εξίσωση μιας δοκιμασίας που ακολουθεί το γενικό μοντέλο τριών παραμέτρων ορίζεται από την εξίσωση 1: P e ) ci (1 ci) 1 e Dai ( bi) i( Dai ( bi) i =1, 2, 3,...n items (εξ.1) όπου η παράμετρος α αφορά στην διακριτικότητα, το b εκφράζει τη δυσκολία της ερώτησης, το c αποτελεί έναν δείκτη τυχαίας επιλογής και D είναι μια σταθερά που επιλέγεται να έχει την τιμή D=1.7 (Lord & Novick, 1968). Στο πλαίσιο της ανάλυσης IRT υπεισέρχεται και η έννοια της συνάρτησης ταιριάσματος (fit statistic) με την οποία μπορούμε να μετρήσουμε πόσο καλά ταιριάζουν τα δεδομένα μιας εξέτασης με τις αναμενόμενες αποκρίσεις που προβλέπονται από το αντίστοιχο μοντέλο. Η σχέση όμως ανάμεσα στην απόκριση των εξεταζόμενων (συνολικό σκορ στο διαγώνισμα) και στις ικανότητές τους δεν είναι απαραίτητα γραμμική όπως φαίνεται και στο σχήμα 1: Σχήμα 1: Η μορφή της χαρακτηριστικής καμπύλης ενός ερωτήματος (ICC) Αν υποθέσουμε ότι ένας συγκεκριμένος εξεταζόμενος επαναλάβει ένα συγκεκριμένο διαγώνισμα πολλές φορές και οι απαντήσεις του στις διαδοχικές απόπειρες δεν επηρεάζονται μεταξύ τους, τότε αναμένουμε ότι σε κάθε απόπειρα θα συγκεντρώνει και μια ελαφρώς διαφορετική βαθμολογία, η οποία όμως θα κυμαίνεται με μικρές αποκλίσεις γύρω από μια συγκεκριμένη μέση τιμή. Αυτή η αναμενόμενη βαθμολογία ονομάζεται πραγματικό σκορ (true score) του εξεταζόμενου και προσδιορίζεται ανάλογα με την τεχνική μέτρησης που εφαρμόζεται κάθε φορά. Στο πλαίσιο της IRT το πραγματικό σκορ ενός μαθητή ορίζεται από την εξίσωση 2. N T S j = i=1 ( P i (θ j )) (εξ.2) όπου TSj εκφράζει το πραγματικό σκορ του μαθητή j που έχει επίπεδο ικανότητας θj, ενώ η ποσότητα Pi(θj) εκφράζει την πιθανότητα ένας εξεταζόμενος που έχει την ικανότητα θj να απαντήσει σωστά στο ερώτημα i. Η σχέση του πραγματικού σκορ Ts j, σαν συνάρτηση της ικανότητας των μαθητών, ορίζει τη χαρακτηριστική καμπύλη του διαγωνίσματος (Test Characteristic Curve).

4 4 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Στο πλαίσιο της θεωρίας IRT, η ικανότητα του εξεταζόμενου δεν αξιολογείται με βάση το πλήθος των σωστών απαντήσεών του αλλά με την εκτίμηση της θέσης που κατέχει ο εξεταζόμενος στην καμπύλη κατανομής ικανοτήτων για όλους τους εξεταζόμενους. Η χαρακτηριστική εξίσωση ενός ερωτήματος P i (θ) αναπαριστά την πιθανότητα σωστής απάντησης σε σχέση με την ικανότητα του εξεταζόμενου ενώ ορίζεται και η συμπληρωματική της συνάρτηση Q(θ)=1-P(θ). Αν γνωρίζουμε το διάνυσμα απαντήσεων ενός εξεταζόμενου u και με δεδομένο ότι αναφερόμαστε σε διχοτομικά δεδομένα (1-σωστή απάντηση, 0-λανθασμένη απάντηση) μπορούμε να υπολογίσουμε για κάθε πιθανή τιμή της ικανότητας θ, ποια είναι η πιθανότητα εμφάνισης της συγκεκριμένης απόκρισης πολλαπλασιάζοντας τις συναρτήσεις P(θ) και Q(θ) δημιουργώντας έτσι τη συνάρτηση πιθανοφάνειας L, όπως φαίνεται στην εξίσωση 3. j n i= 1 u ij ij 1-u ij ij Lu θ = P Q (εξ. 3) Από την ανάλυση του διανύσματος απαντήσεων μπορούμε να υπολογίσουμε εκείνο το σημείο θ στο οποίο η συνάρτηση πιθανοφάνειας εμφανίζει τη μέγιστη τιμή της. Ο υπολογισμός του σημείου μέγιστης πιθανοφάνειας αποτελεί την καρδιά των περισσότερων αλγορίθμων που προσπαθούν να εκτιμήσουν την ικανότητα ενός εξεταζόμενου με βάση το διάνυσμα απαντήσεών του. Η ευθεία μέθοδος υπολογισμού (brute force) αφορά στον υπολογισμό των τιμών της συνάρτησης L για κάθε πιθανή τιμή της μεταβλητής θ (π.χ με ένα βήμα 0.01) και στην εύρεση της μέγιστης τιμής από το παραγόμενο διάνυσμα. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα ακριβής αφού υπολογίζει όλες τις πιθανές τιμές της συνάρτησης L αλλά ταυτόχρονα απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που στο πλαίσιο της αριθμητικής ανάλυσης έχουν αναπτυχθεί εδώ και αιώνες εναλλακτικές μέθοδοι όπως η μέθοδος της διχοτόμησης ή η μέθοδος Newton-Raphson. Σήμερα, με δεδομένη την ύπαρξη πολυπύρηνων επεξεργαστών που χρονίζονται με ρολόγια πολλών GHz, το μειονέκτημα της ευθείας μεθόδου υπολογισμού έχει αδυνατίσει. Εξάλλου, και οι εναλλακτικές μέθοδοι πάσχουν από μειονεκτήματα όπως είναι ο εγκλωβισμός της μεθόδου σε κάποιο τοπικό μέγιστο ή η ευαισθησία της μεθόδου όταν η κατανομή της συνάρτησης δεν είναι συμμετρική (Thompson,, 2009). Όταν τα διαγωνίσματα είναι διαφορετικά, ως προς τις γνώσεις ή τις ικανότητες που αξιολογούν μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους μετά από την απαραίτητη κανονικοποίηση. Το πιο δημοφιλές μέτρο κανονικοποίησης αποτελούν οι σταθεροί βαθμοί z που εκφράζουν το πόσες τυπικές αποκλίσεις απέχει η συνολική βαθμολογία ενός εξεταζόμενου από τη μέση βαθμολογία που έχει καταγραφεί, με την προϋπόθεση της κανονικής κατανομής των βαθμολογιών. Η μαθηματική σχέση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κανονικοποίηση των βαθμολογιών δίνεται από την εξίσωση 4. z= x μ σ (εξ.4) όπου x είναι η βαθμολογία που έχει καταγραφεί (row score), μ είναι η μέση τιμή των βαθμολογιών στο συγκεκριμένο διαγώνισμα και σ είναι η τυπική απόκλιση των βαθμολογιών. Επειδή όμως στην πράξη τα στατιστικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού (μ,σ) δεν είναι γνωστά μπορούν να αντικατασταθούν από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις των ποσοτήτων αυτών από επαρκή δείγματα του πληθυσμού (Ley, 2007). Μεθοδολογία Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς ( ) οι καθηγητές πληροφορικής δύο γυμνασίων συνεργάστηκαν ώστε να διαμορφώσουν ένα κοινό πλαίσιο διδασκαλίας των μαθημάτων Πληροφορικής στο Α' τρίμηνο. Σχεδιάστηκε η μαθησιακή πορεία 8 διδακτικών παρεμβάσεων ξεκινώντας από τη γνωριμία με τους μαθητές μέσω δραστηριότητας για το σπάσιμο του πάγου μέχρι το επίσημο διαγώνισμα τριμήνου μετά την κάλυψη επαρκούς ποσότητας ύλης. Βασικό στοιχείο του Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2013

5 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτέλεσε η καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων που μπορούν να εξυπηρετήσουν την ανάγκη για αξιολόγηση των μαθητών στην Πληροφορική. Το εισαγωγικό μάθημα βασίστηκε στη συζήτηση και στην αλληλογνωριμία. Το σχετικό φύλλο εργασίας (ice breaking) συμπληρώθηκε από τους μαθητές και αποτέλεσε την πρώτη καταγραφή δεδομένων σχετικών με τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις τους απέναντι στην Πληροφορική. Τα δεδομένα που καταγράφηκαν στα σχετικά φύλλα δραστηριότητας δεν έτυχαν κάποιας ιδιαίτερης επεξεργασίας αλλά αξιοποιήθηκαν κατά περίπτωση όταν οι καθηγητές ήθελαν να αποκτήσουν μια γρήγορη εικόνα για κάποιον συγκεκριμένο μαθητή. Στη δεύτερη συνάντηση οι καθηγητές διερεύνησαν τις πρότερες γνώσεις των μαθητών μέσα από την ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίων, που ήταν διαθέσιμα στο διαδίκτυο (google documents). Οι μαθητές αυτοαξιολόγησαν τις γνώσεις τους σε θέματα που ήδη είχαν διδαχθεί (π.χ μαθητές Β και Γ τάξης), σε θέματα που επρόκειτο να διδαχθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά (όλες οι τάξεις) και καταχώρησαν μια σειρά από προσωπικά δεδομένα (π.χ. ύπαρξη υπολογιστή στο σπίτι, πρόσβαση στο διαδίκτυο, προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α). Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οι μαθητές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια πρακτική άσκηση στους υπολογιστές χρησιμοποιώντας οικεία εργαλεία πληροφορικής (π.χ Α τάξη παιχνίδι, Ναρκαλιευτής, Β τάξη σύνθετο κείμενο σε επεξεργαστή κειμένου, Γ τάξη υπολογισμούς με υπολογιστικό φύλλο). Στην πρακτική άσκηση οι μαθητές χρησιμοποίησαν ημιτελή αρχεία εργασίας τα οποία αποθηκεύτηκαν και καθώς αντιμετώπιζαν διάφορες "τεχνικές" προκλήσεις στο περιβάλλον των λογισμικών γραφείου η επίδοσή τους καταγράφηκε σε ειδική εσχάρα αξιολόγησης. Ακολούθησαν πέντε διδακτικές παρεμβάσεις. Κάθε διδακτική παρέμβαση περιελάμβανε μια επανάληψη των βασικών εννοιών του προηγούμενου μαθήματος, μια πολύ σύντομη αναφορά των βασικών εννοιών του τρέχοντος μαθήματος και σύντομη πρακτική άσκηση στους υπολογιστές αξιοποιώντας κατάλληλα φύλλα δραστηριότητας (όσες ασκήσεις δεν ολοκληρώθηκαν λόγω έλλειψης χρόνου ολοκληρώθηκαν αμέσως μετά το διαγώνισμα τριμήνου). Συνήθως το μάθημα ξεκινούσε με μια σύντομη γραπτή εξέταση των μαθητών στο μάθημα της ημέρας που διαρκούσε το πολύ 5 λεπτά. Κάθε μαθητής έγραφε την απάντησή του στην προσωπική του καρτέλα (χαρτί μεγέθους Α4 με εκτυπωμένα τα προσωπικά του στοιχεία όπως φωτογραφία, επώνυμο, όνομα, τμήμα και ισομεγέθη τμήματα για τις απαντήσεις). Οι μαθητές έβλεπαν σε μια διαφάνεια τον τίτλο της ενότητας και μια σειρά από ερωτήσεις διαφορετικής δυσκολίας (ερωτήσεις ανάκλησης, κρίσεως κλπ) και είχαν την ευχέρεια να επιλέξουν την ερώτηση που μπορούσαν να υποστηρίξουν καλύτερα, γράφοντας τις απαντήσεις τους με τη μορφή άρθρων ενός ιστολογίου. Οι καρτέλες των μαθητών παρέμεναν στο εργαστήριο πληροφορικής χωρίς να βαθμολογούνται. Κατά τη διάρκεια του επίσημου διαγωνίσματος τριμήνου, οι καθηγητές βαθμολόγησαν τα γραπτά των μαθητών χρησιμοποιώντας πενταβάθμια κλίμακα (Α - άριστα, Β-πολύ καλά, Γ-καλά, Δ-μέτρια, Ε-ανεπαρκές). Οι μαθητές προμηθεύτηκαν ένα τετράδιο για το μάθημα της πληροφορικής με την επισήμανση ότι θα το διατηρήσουν μέχρι την αποφοίτησή τους από το Γυμνάσιο. Το τετράδιο αυτό κλήθηκαν να το διαχειριστούν σαν ένα χειρόγραφο ιστολόγιο (blog) στο οποίο είχαν την υποχρέωση να αναρτούν ένα άρθρο την εβδομάδα σαν εργασία στο σπίτι. Ο κάθε μαθητής επέλεγε το θέμα του άρθρου του χωρίς να είναι υποχρεωμένος να απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις του καθηγητή. Τα χειρόγραφα ιστολόγια των μαθητών δεν βαθμολογήθηκαν μέχρι τη λήξη του τριμήνου ώστε να τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος να διαμορφώσουν τον δικό τους τρόπο γραφής (συνειρμός με την έννοια του template ενός blog). Την ημέρα του επίσημου διαγωνίσματος οι μαθητές παρέδωσαν τα ημερολόγιά τους τα οποία βαθμολογήθηκαν με βάση μια σειρά προκαθορισμένων κριτηρίων, όπως εμφάνιση (γραφικός χαρακτήρας, χρώματα, σχήματα κ.α), περιεχόμενο (διαπραγμάτευση εννοιών πληροφορικής, συνάφεια με το μάθημα κλπ) και πλήθος "αναρτημένων" άρθρων. Τα χειρόγραφα ιστολόγια των μαθητών βαθμολογήθηκαν επίσης στην πενταβάθμια κλίμακα (Α - άριστα, Β-πολύ καλά, Γ-καλά, Δ- μέτρια, Ε-ανεπαρκές). Μετά το απαραίτητο επαναληπτικό μάθημα, οι μαθητές αξιολογήθηκαν σε όλη την ύλη που διδάχθηκαν στο Α' τρίμηνο μέσω ενός Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξέτασης. Το επίσημο διαγώνισμα τριμήνου ήταν διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου και οι μαθητές είχαν πρόσβαση στο σύστημα εξέτασης μέσα από τις αγαπημένες σελίδες του φυλλομετρητή που χρησιμοποιούσαν. Για τη

6 6 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής διαχείριση των ηλεκτρονικών διαγωνισμάτων αξιοποιήθηκε το λογισμικό TCExam που διατίθεται ελεύθερα με τη μορφή FLOSS (Free Libre Open Source Software FLOSS), ενώ η τράπεζα θεμάτων βασίστηκε σε ερωτήματα κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, μιας επιλογής από πολλές) και ταξινόμησης που εμφανίζονταν με διαφορετικό τρόπο σε κάθε μαθητή (ισοδύναμα ερωτήματα) (Χριστακούδης κ.α., 2012). Η αξιολόγηση των απαντήσεων των μαθητών έγινε αυτόματα από το σύστημα εξέτασης και οι βαθμοί του διαγωνίσματος ήταν άμεσα διαθέσιμοι στους μαθητές. Αμέσως μετά το πέρας του επίσημου διαγωνίσματος οι μαθητές κλήθηκαν να αυτοαξιολογήσουν τη μαθησιακή τους επίδοση στο μάθημα της πληροφορικής απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήματα όπως τα παρακάτω: Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο βαθμός σου στο διαγώνισμα που μόλις έγραψες; Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο τελικός βαθμός που θα λάβεις στο τρίμηνο; Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο βαθμός που αξίζεις στο τρίμηνο, κατά τη γνώμη σου; Μετά τη συγκέντρωση όλων των επιμέρους μετρήσιμων βαθμολογιών (βαθμολογία στα σύντομα διαγωνίσματα, στο επίσημο διαγώνισμα, στα χειρόγραφα ιστολόγια) οι καθηγητές εκτίμησαν τη γενική εικόνα του κάθε μαθητή αποδίδοντας του και το βαθμό προφορικής επίδοσης. Τα δεδομένα που καταγράφηκαν από τα εργαλεία διερεύνησης της πρότερης γνώσης και αυτοαξιολόγησης (φύλλα υπολογισμού google documents) οργανώθηκαν σε μια βάση δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η προσπέλαση των βασικών στοιχείων που είχε καταχωρίσει ο κάθε μαθητής και εκτυπώθηκαν οι σχετικές καταστάσεις. Επιπλέον, οι αποκρίσεις των μαθητών στο επίσημο διαγώνισμα τριμήνου αναλύθηκαν με βάση τη θεωρία IRT και για κάθε μαθητή δημιουργήθηκε ένα γράφημα που παρουσιάζει την εκτιμούμενη ικανότητά του στο διάγραμμα της χαρακτηριστικής εξίσωσης του διαγωνίσματος. Επιπλέον, εκτός από τον βαθμό του διαγωνίσματος υπολογίστηκαν οι σταθεροί βαθμοί z των μαθητών για διάφορες βαθμολογίες (π.χ διαγώνισμα, τελικός βαθμός, βαθμός στα χειρόγραφα ημερολόγια κλπ).ο τελικός βαθμός τριμήνου υπολογίστηκε με ενιαίο τύπο υπολογισμού για όλους τους μαθητές λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιμέρους βαθμολογίες (σύντομα διαγωνίσματα, επίσημο διαγώνισμα, εργασία στο σπίτι, προφορικά). Αποτελέσματα Τη σχολική χρονιά ένα σύνολο 304 μαθητών δύο γειτονικών γυμνασίων παρακολούθησαν τα μαθήματα πληροφορικής και αξιολογήθηκαν με βάση δεδομένα που καταγράφηκαν από διάφορες πηγές όπως: (α) δραστηριότητα γνωριμίας (ice breaking) (β) εργαλεία διερεύνησης πρότερης γνώσης (γ) σύντομα διαγωνίσματα στο μάθημα της ημέρας (δ) τήρηση χειρόγραφου ιστολογίου σαν εργασία στο σπίτι (ε) εργαλείο αυτοαξιολόγησης (ζ) επίσημο διαγώνισμα τριμήνου και (η) προφορική επίδοση. Το προφίλ των μαθητών του δείγματος περιγράφεται στον πίνακα 1. Πίνακας 1: Το προφίλ των μαθητών του δείγματος Σχολείο 1 ο Σχολείο 2 ο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Τάξη Α Τάξη Β Τάξη Γ Δραστηριότητα γνωριμίας. Τα σύντομα σχόλια που συμπλήρωσαν οι μαθητές αξιοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς στα πρώτα μαθήματα, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία εξοικείωσης των καθηγητών με τους μαθητές (ειδικά στην Α τάξη). Τα φύλλα ταξινομήθηκαν με τη σειρά που κάθονται οι μαθητές στους σταθμούς εργασίας και καθώς οι μαθητές ακολουθούσαν τα βήματα των φύλλων δραστηριότητας, οι καθηγητές μπορούσαν να διαβάσουν το σύντομο προφίλ των μαθητών ή να προσθέσουν χειρόγραφα σχόλια. Εργαλεία διερεύνησης πρότερης γνώσης. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα έτυχαν επεξεργασίας, με απλό τρόπο (περιγραφική στατιστική) ώστε να αποτυπωθεί το προφίλ των μαθητών αλλά και των Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2013

7 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής τμημάτων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών (~90%) δήλωσε ότι είχε πρόσβαση σε υπολογιστή στο σπίτι ενώ οι περισσότεροι είχαν και πρόσβαση σε γρήγορο internet. Στους μαθητές προτάθηκε να επιλέξουν μικρές ομάδες εργασίας που θα συναντιούνται στα διαλείμματα και θα εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων όπως: (α) υπεύθυνοι μουσικής και ήχων, (β) υπεύθυνοι φωτογραφιών και βίντεο, (γ) αρθογράφοι στο blog του τμήματος, (δ) συντάκτες και (ε) τεχνικοί Η/Υ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών επέλεξε να ασχοληθεί είτε με διαχείριση μουσικής είτε με διαχείριση φωτογραφιών. Οι αναλυτικές απαντήσεις των μαθητών παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Πίνακας 2: Αξιολόγηση της δυνατότητας των μαθητών να αξιοποιούν τον υπολογιστή από το σπίτι πρόσβαση από το σπίτι...σε υπολογιστή...στο διαδίκτυο υπεύθυνοι μουσικής & ήχων υπεύθυνοι εικόνων & βίντεο αρθρογρά φοι συντάκτες τεχνικοί Η/Υ Α τάξη 89% 88% 45% 23% 17% 1% 14% Β Τάξη 81% 79% 46% 34% 7% 7% 6% Γ Τάξη 95% 94% 33% 25% 17% 14% 10% Σύντομα διαγωνίσματα. Το σύνολο των σύντομων διαγωνισμάτων στα οποία απάντησαν τελικά οι μαθητές, διαφοροποιήθηκε έντονα από τμήμα σε τμήμα λόγω των χαμένων διδακτικών ωρών κατά τη διάρκεια του Α τριμήνου (σχολικές εορτές, περίπατοι, απεργίες κλπ). Κάθε γραπτή δοκιμασία βαθμολογήθηκε και ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμολογιών διαμόρφωσε τον τελικό βαθμό. Παρόλο που η μέση βαθμολογία των μαθητών στα σύντομα διαγωνίσματα (μ=18,26) βρέθηκε πολύ υψηλή το ποσοστό των μαθητών που ανέπτυξε με ευχέρεια και πληρότητα τα ερωτήματα ήταν πολύ μικρό. Παρατηρήθηκαν δυσκολίες στη σωστή διατύπωση, την ορθογραφία και την αισθητική επιμέλεια των απαντήσεων (κυρίως σε μαθητές της Α τάξης) με αποτέλεσμα πολλές φορές η βαθμολόγηση να μην εστιάζει στις έννοιες πληροφορικής, αλλά να επηρεάζεται από τη συνολική εικόνα των γραπτών (μετατόπιση κριτηρίου) όπως στο σχήμα 2. Σχήμα 2: Αποσπάσματα από καρτέλες μαθητών

8 8 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Χειρόγραφα ιστολόγια. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις των καθηγητών για τήρηση χειρόγραφου ιστολογίου. Ειδικά οι μαθητές της Α τάξης ήταν ιδιαίτερα συνεπείς στην "ανάρτηση" άρθρων, όπως φαίνεται στον πίνακα 3. Πίνακας 3: Αξιολόγηση της "προσπάθειας" των μαθητών στις εργασίες για το σπίτι μορφή (template) μέση βαθμολογία περιεχόμενο συχνότητας αρθογραφίας μέσος όρος άρθρων ποσοστό αρθογράφων Α τάξη % Β Τάξη % Γ Τάξη % Κατά τη βαθμολόγηση των χειρόγραφων ιστολογίων το διάβασμα των μαθητικών άρθρων αποτέλεσε πολύτιμη πηγή πλούσιων πληροφοριών για το ευρύτερο περιβάλλον των μαθητών (τρόπος σκέψης, καθημερινότητα μαθητών, ενδιαφέροντα κ.α.) Εργαλεία αυτοαξιολόγησης. Οι μαθητές αυτοαξιολόγησαν τη μαθησιακή τους απόδοση δηλώνοντας το βαθμό που αξίζουν στο μάθημα της πληροφορικής και προέβλεψαν τους βαθμούς που θα πάρουν στο επίσημο διαγώνισμα καθώς και στο τρίμηνο. Υπολογίστηκαν οι προσημασμένες διαφορές των προβλέψεών τους από τις επιμέρους βαθμολογίες των καθηγητών, όπως φαίνεται στις εξισώσεις 5, 6, 7. Ι τρι = Μ τρι Κ τρι (εξ.5) I δια = Μ δια - Κ δια (εξ.6) I αυτ = Μ αυτ - Κ τρι (εξ.7) όπου η παράμετρος Μ αναφέρεται στις εκτιμήσεις του μαθητή, η παράμετρος Κ στις εκτιμήσεις του καθηγητή και η παράμετρος Ι στην προσημασμένη διαφορά της εκτίμησης του μαθητή από την εκτίμηση του καθηγητή για το βαθμό τριμήνου (δείκτης τρι), για το βαθμό του επίσημου διαγωνίσματος (δείκτης δια) και το βαθμό που θεωρεί ο μαθητής ότι αξίζει πραγματικά (δείκτης αυτ). Τα θηκογράμματα των προσημασμένων διαφορών παρουσιάζονται στο σχήμα 3. Σχήμα 3: Θηκογράμματα προσημασμένων διαφορών ανάμεσα στις εκτιμήσεις των μαθητών και των καθηγητών Επίσημο διαγώνισμα τριμήνου. Όλοι οι μαθητές της ίδιας τάξης αντιμετώπισαν ισοδύναμα σύνολα κλειστών ερωτημάτων κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Αμέσως μετά το πέρας της εξέτασης, μπορούσαν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμά της μέσα από τα στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα από την εφαρμογή εξέτασης. Αξιοποιώντας το εργαλείο στατιστικής επεξεργασίας R (R Development Core Team, 2009) και το πακέτο ανάλυσης ltm (Rizopoulos, 2006) υπολογίστηκαν οι σταθεροί βαθμοί z για κάθε μαθητή, κατασκευάστηκε η χαρακτηριστική εξίσωση των διαγωνισμάτων σύμφωνα με τη θεωρία IRT και δημιουργήθηκε ένα γράφημα με τη θέση του κάθε μαθητή στην κλίμακα των ικανοτήτων, όπως φαίνεται στο παράδειγμα του σχήματος 4. Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2013

9 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Σχήμα 4: Χαρακτηριστικές καμπύλες επίσημων διαγωνισμάτων τριμήνου και αποτύπωση της ικανότητας συγκεκριμένου μαθητή (vra2919) Συμπεράσματα Τα δεδομένα, στα οποία βασίζεται συνήθως ο καθηγητής πληροφορικής για να διαμορφώσει τη συνολική άποψη για τις ικανότητες των μαθητών του προέρχονται από: (α) από την προφορική επίδοση του μαθητή και την καθημερινή του συμπεριφορά στο μάθημα (π.χ συμμετοχή, συνεργασία, προσπάθεια, διάθεση για μάθηση κλπ) (β) την επίδοση του μαθητή σε σύντομα διαγωνίσματα μικρής διάρκειας (γ) την επίδοση του μαθητή στο επίσημο διαγώνισμα τριμήνου και (δ) την επίδοση του μαθητή στις εργασίες που αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας στο σπίτι. Στο πλαίσιο της μαθητικής αξιολόγησης, ο καθηγητής πληροφορικής καλείται να ποσοτικοποιήσει τη μαθησιακή συμπεριφορά των μαθητών του αναλύοντας μια σειρά από δεδομένα που φωτίζουν το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που κατέχει ο μαθητής και τείνουν να τεκμηριώσουν την επίσημη βαθμολογία του. Η παρότρυνση των μαθητών να τηρούν χειρόγραφα ημερολόγια στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τροφοδοτεί τον καθηγητή πληροφορικής με δεδομένα που τον βοηθούν να καταλάβει καλύτερα το ευρύτερο περιβάλλον του μαθητή. Επιπλέον οι μαθητές εξασκούνται γράφοντας σχετικά μεγάλα κείμενα, αναπτύσσουν το δικό τους, προσωπικό στυλ γραφής και αποτυπώνουν με τον τρόπο τους την πορεία των μαθημάτων Πληροφορικής στη διάρκεια των χρόνων. Το πρωτότυπο υλικό που δημιουργούν οι μαθητές μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο μαθητικών έργων (π.χ σάρωση και δημοσίευση των καλύτερων άρθρων στην ιστοσελίδα του σχολείου) και μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της ενημέρωσης των γονέων δίνοντας ταυτόχρονα μια ανάγλυφη εικόνα για το περιεχόμενο του μαθήματος Πληροφορικής στο Γυμνάσιο. Η αξιοποίηση των υπηρεσιών νέφους (π.χ google documents) αποτελεί έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο συλλογής δεδομένων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την κατασκευή της καρτέλας μαθητή με πλήθος από προσωπικά δεδομένα. Ο καθηγητής πληροφορικής μπορεί με εύκολο τρόπο να συγκρίνει τις απόψεις των μαθητών για τους βαθμούς με τους οποίους τους βαθμολογεί. Από την ανάλυση των δεδομένων της μελέτης αυτής καταγράφηκαν αρκετές ενδείξεις που δείχνουν ότι η εκτίμηση των μαθητών του δείγματος βρέθηκε πολύ κοντά στην τελική εκτίμηση των καθηγητών όσων αφορά το βαθμό τριμήνου παρόλο που απέτυχαν να εκτιμήσουν το βαθμό της γραπτής εξέτασης τριμήνου. Η αξιοποίηση η-διαγωνισμάτων όπου οι αποκρίσεις των μαθητών καταγράφονται ηλεκτρονικά και βαθμολογούνται αυτόματα αυξάνει την αντικειμενικότητα της εξέτασης στα επίσημα

10 10 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής διαγωνίσματα και διευκολύνει το έργο του καθηγητή. Ο υπολογισμός της χαρακτηριστικής εξίσωσης των διαγωνισμάτων και η εκτίμηση της θέσης που κατέχει ο μαθητής στην κλίμακα ικανοτήτων με βάση τη θεωρία ανάλυσης αποκρίσεων (IRT) τεκμηριώνει και αναλύει το επίπεδο ικανοτήτων του μαθητή. Ο υπολογισμός των σταθερών βαθμών z μπορεί να βοηθήσει τους γονείς των μαθητών να συγκρίνουν τις βαθμολογίες στο μάθημα της Πληροφορικής με άλλα μαθήματα ή με την επίδοσή τους σε προηγούμενες χρονιές. Η ανάγκη πολλών και σύντομων "μετρήσεων" των γνώσεων και δεξιοτήτων που κατακτούν οι μαθητές μπορεί να διευκολυνθεί με την ενσωμάτωση αυτοματοποιημένων εργαλείων εξέτασης που βασίζονται σε καλά οργανωμένη τράπεζα θεμάτων. Η ανάγκη ανάλυσης των αποκρίσεων των μαθητών στα επιμέρους ερωτήματα ενός διαγωνίσματος με στόχο τη βελτίωση των χαρακτηριστικών που έχουν τα διαγωνίσματα Πληροφορικής, μπορεί να εξυπηρετηθεί από τη θεωρία ανάλυσης αποκρίσεων (IRT) και να υποστηριχθεί από ανοικτά και ελεύθερα λογισμικά (TCExam, στατιστικό πακέτο επεξεργασία R). Αναφορές Angelo, T. A., & Cross, K. P. (1993). Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers (2ος έκδ.). Jossey-Bass. Baker, F. B., & Kim, S.-H. (2004). Item response theory: parameter estimation techniques. Marcel Dekker. Brissenden, G., & Slater, T. (2013). CL-1: Field-tested Learning Assessment Guide (FLAG). Field-tested learning assessment guide. Ανακτήθηκε Ιανουάριος 4, 2013, από Dietel, R. J., Herman, J. L., & Knuth, R. A. (1991). What does research say about assessment. NCREL, Oak Brook. Available online at ncrel. org/sdrs/areas/stw_esys/4assess. htm. Ανακτήθηκε Ιανουάριος 4, 2013, από Drummond, M. J. (1994). Learning to See: Assessment Through Observation. Teachers Pub Group Inc. Gipps, C. V. (1994). Beyond Testing: Towards a Theory of Educational Assessment. Routledge. Hambleton, R. K. (1991). Fundamentals of Item Response Theory (1ος έκδ.). Sage Publications, Inc. Kizlik, B. (2011). Measurement, assessment, and evaluation in education. Ανακτήθηκε Ιανουάριος 4, 2013, από ADPRIMA-n-more pdf Ley, P. (2007). Quantitative Aspects of Psychological Assessment An Introduction (2007 Editiom.). online. Ανακτήθηκε Ιούλιος 19, 2012, από Linden, W. J. van der, & Hambleton, R. K. (1997). Handbook of modern item response theory. Springer. Lord, F. M. (1980). Applications of item response theory to practical testing problems. Erlbaum Associates. Lord, F. M., & Novick, M. R. (1968). Statistical Theories of Mental Test Scores. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. R Development Core Team. (2009). R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Ανακτήθηκε Ιούλιος 28, 2011, από Rizopoulos, D. (2006). ltm: An R Package for Latent Variable Modeling and Item Response Analysis. Journal Of Statistical Software, 17(5), Ανακτήθηκε από Rowntree, D. (1987). Assessing students: how shall we know them? Kogan Page. TCExam - (χ.χ.). SourceForge. Ανακτήθηκε Φεβρουάριος 28, 2012, από Thompson,, N. A. (2009). Ability Estimation with Item Response Theory. Assessment Systems Corporation. Ανακτήθηκε Δεκέμβριος 20, 2012, από _Ability_estimation_with_IRT.pdf Χριστακούδης, Χρήστος, Πανούτσου, Αντωνία, Ανδρουλάκης, Γεώργιος, & Ζαγούρας, Χαράλαμπος. (2012). ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής «Πληροφορική και Νέο Σχολείο». Παρουσιάστηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής «Πληροφορική και Νέο Σχολείο», ΠΑΤΡΑ: Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής - ΠΕΚΑΠ. Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2013

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

της κατηγορίας πράξεων 2.1.1.α: Ενίσχυση Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών της ενέργειας 2.1.1: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Αποτίµηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσµοθετηµένων οργάνων της Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ)

ΕΡΓΟ: «Αποτίµηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσµοθετηµένων οργάνων της Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Φανή Σιδερίδου Γεωργία Φαντάκη ΕΡΓΟ: «Αποτίµηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσµοθετηµένων οργάνων της Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «Ανάλυση των λαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ανάπτυξης Εγχειρίδιο καλής πρακτικής για την προσαρμογή προγραμμάτων e-learning για ΜΜΕ

Οδηγός Ανάπτυξης Εγχειρίδιο καλής πρακτικής για την προσαρμογή προγραμμάτων e-learning για ΜΜΕ Developing elearning in Dialogue Οδηγός Ανάπτυξης Εγχειρίδιο καλής πρακτικής για την προσαρμογή προγραμμάτων e-learning για ΜΜΕ Συγγραφείς Επιμελητές Συντονισμός Έρευνας Roland Hallmeier, Michal Kulik,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του Edmodo για δημιουργία «Ψηφιακής Τάξης» στο μάθημα της Φυσικής Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Η χρήση του Edmodo για δημιουργία «Ψηφιακής Τάξης» στο μάθημα της Φυσικής Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η χρήση του Edmodo για δημιουργία «Ψηφιακής Τάξης» στο μάθημα της Φυσικής Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Γεωργάκαινας Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146

«I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 . «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση. ΣΤΟΧΟΙ: H διάδοση και η ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Ιωάννης Τζιανόπουλος Πατρώνυμο Κωνσταντίνος Αριθμός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΕΠΕ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ.2.Α ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Δημητρίου Γ. Κούρτη ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 (Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Δρ Γεωργία Αλεξούδα Καθηγήτρια Πληροφορικής Πειραματικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Βοηθός Διευθυντής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Α, Β και Γ Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Γλωσσική Επιμέλεια: Εξώφυλλο: Συντονισμός: Σωκράτης Μυλωνάς, Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα