ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 2. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 3. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Μαθηματικών και Στατιστικής Πληροφορικής ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Χημείας Φυσικής ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ορυκτολογίας και Γεωλογίας Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας 9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 5. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 11 Μαθήματα που προσφέρονται από τον Τομέα Πληροφορικής, 5.1 Μαθηματικών και Στατιστικής Μαθήματα που προσφέρονται από τον Τομέα Χημικών και Φυσικών Επιστημών Μαθήματα που προσφέρονται από τον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΛΑΔΟΣ Ι: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΜΣ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 99

3 3 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Γενικό Τμήμα του Γ.Π.Α. ιδρύθηκε το 1989 με την κατάτμηση των Τμημάτων Γεωργικής Παραγωγής και Γεωργικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 166/ Τεύχος Πρώτο, Π.Δ. υπ αριθμ. 377, κεφάλαιο Γ, άρθρο 8). Καλύπτει μαθήματα υποδομής θετικών επιστημών και μαθήματα ειδίκευσης των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου. Επίσης καλύπτει εξειδικευμένα μαθήματα τόσο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του, όσο και σε μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Τμημάτων του Γ.Π.Α και σε Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων Πανεπιστημίων. Σε προπτυχιακό επίπεδο το Γενικό Τμήμα δημιουργεί το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο στα αντικείμενα Πληροφορική, Μαθηματικά, Στατιστική, Χημεία, Φυσική, Μετεωρολογία, Βιοκλιματολογία, Ορυκτολογία-Πετρολογία-Γεωχημία, Γεωλογία (Γενική, Περιβαλλοντική και Εφαρμοσμένη) και Γεωμορφολογία και σε ύλη σχεδιασμένη ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε Τμήματος του Γ. Π. Α.. Επίσης, προσφέρει εξειδικευμένα μαθήματα επιλογής. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο το Γενικό Τμήμα παρέχει εξειδικευμένη γνώση και επιστημονική κατάρτιση σε σύγχρονα αντικείμενα, όπως στη Γεωπληροφορική, στο Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για το σχεδιασμό Έργων Υποδομής και στη Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων, που αποτελούν τους τρεις κλάδους του μεταπτυχιακού του προγράμματος ειδίκευσης. Επίσης, μέσω του προγράμματος εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, συμβάλλει στην εμβάθυνση της ερευνητικής μεθοδολογίας, στη μετάδοση και στην παραγωγή νέας γνώσης, στους κλάδους των θετικών επιστημών που θεραπεύει. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος έχει αναπτύξει διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες με αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας και του εξωτερικού, υλοποιεί ανταγωνιστικά προγράμματα και προσφέρει τις επιστημονικές υπηρεσίες του σε κοινωνικούς φορείς. 2. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το έτος 2002 ιδρύθηκαν οι τρεις Τομείς του Τμήματος (ΦΕΚ 1067/ , Τεύχος Δεύτερο, αριθμ /Β1) με τα αντίστοιχα Εργαστήρια. Α) Πληροφορικής, Μαθηματικών και Στατιστικής Α 1 Μαθηματικών και Στατιστικής Α 2 Πληροφορικής Β) Χημικών και Φυσικών Επιστημών Β 1 Χημείας Β 2 Φυσικής Γ) Γεωλογικών Επιστημών και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος Γ 1 Ορυκτολογίας και Γεωλογίας Γ 2 Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας 3. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Γενικό Τμήμα διαθέτει τα εξής Όργανα για τη Διοίκησή του:

4 4 - τον Πρόεδρο - τη Γενική Συνέλευση - τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) - το Διοικητικό Συμβούλιο - τους Διευθυντές των Τομέων -τους Διευθυντές των Εργαστηρίων - το Διεθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) - τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι το ανώτερο μονομελές διοικητικό όργανο του Τμήματος, το οποίο συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων της Γ.Σ., συγκροτεί επιτροπές για τη διεκπεραίωση ειδικών θεμάτων και γενικά εποπτεύει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, ενώ μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Γ.Σ. Ο Πρόεδρος του Τμήματος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει, αντικαθιστάται από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του τμήματος, έχει, μεταξύ των άλλων, τη γενική εποπτεία της λειτουργίας και τον καθορισμό της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και ανάπτυξής του, τη διατύπωση γνώμης για μετονομασία, συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργησή του, την κατανομή του προσωπικού στους Τομείς, την κατανομή των πιστώσεων στις δραστηριότητες του Τμήματος, κατάρτιση του προγράμματος σπουδών, την έγκριση διδακτικών βιβλίων και της κατανομής του διδακτικού έργου που προτείνονται από τους Τομείς. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη ΔΕΠ της ΓΣ του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών και έχει την ευθύνη της προκήρυξης θέσεων Δ.Ε.Π. και λοιπού επιστημονικού διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, της συγκρότησης των διαφόρων εκλεκτορικών σωμάτων, της συγκρότησης επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, της κατάρτισης και αναθεώρησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επίσης είναι αρμόδια για τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος (Δ.Σ.), το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τους Διευθυντές των Τομέων και ένα εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται παραπάνω και αφορά στη λήψη απόφασης ή παροχή γνώμης, ή υποβολή πρότασης ή εισήγησης σε επίπεδο τμήματος, έχει την ευθύνη της εκτέλεσης και την εποπτεία εφαρμογής των αποφάσεων των συνελεύσεων καθώς και την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία και για την τήρηση των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού. Ο Διευθυντής του Τομέα συγκαλεί και προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της. Η Γ.Σ. του Τομέα, μεταξύ άλλων, αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα και υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ. του Τμήματος σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών, όπως επίσης και προτάσεις για τα

5 5 συγγράμματα. Τέλος προβαίνει στην έγκριση σημειώσεων για τις Εργαστηριακές ή Φροντιστηριακές Ασκήσεις. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου έχει την ευθύνη της σωστής λειτουργίας των εργαστηρίων. Ο Διευθυντής για κάθε ΠΜΣ προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής, κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. Η Γραμματεία του Τμήματος και των Τομέων στελεχώνεται από Διοικητικό Προσωπικό. Η γραμματεία του Τμήματος έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών των Συλλογικών Οργάνων του Τμήματος, του πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, της έκδοσης πιστοποιητικών κλπ. Της Γραμματείας προΐσταται ο Γραμματέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος έναντι του Προέδρου του Τμήματος, του Πρύτανη και της Διοίκησης του Ιδρύματος για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας. 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πρόεδρος: Κωνσταντίνου Βιολέττα, Καθηγήτρια Αναπλ. Πρόεδρος: Χούντας Αθανάσιος, Καθηγητής 4.1 ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Διευθυντής: Σιδερίδης Β. Αλέξανδρος Γνωστικό Αντικείμενο:Ο Πληροφορικής Μαθηματικών και Στατιστικής περιλαμβάνει τα Εργαστήρια Πληροφορικής και Στατιστικής-Μαθηματικών. Ιδρύθηκε το έτος 2002 (ΦΕΚ 1067/ , Τεύχος Δεύτερο, αριθμ /Β1) με γνωστικά αντικείμενα : Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τεχνολογίες Πληροφορικής- Επικοινωνιών.και εφαρμογές τους στις Βιο-Γεω Επιστήμες. Ανάλυση μιας και περισσότερων μεταβλητών, Γραμμική Άλγεβρα, Aναλυτική Γεωμετρία και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Αριθμητική Aνάλυση και Υπολογιστικά Μαθηματικά. Πιθανότητες, Στατιστική, Υπολογιστική Στατιστική και Εφαρμογές τους.

6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Διευθυντής: Σακκαλής Παναγιώτης, Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Το Μαθηματικών & Στατιστικής καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες στα Μαθηματικά και τη Στατιστική. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται σε ερευνητικά προβλήματα Μαθηματικής και Ολικής Ανάλυσης, Γεωμετρίας, Δυναμικών Συστημάτων, Υπολογιστικής Άλγεβρας, Σχεδίασης με Η/Υ, Πειραματικού Σχεδιασμού, Βιοστατιστικής, Πολυμεταβλητής Ανάλυσης, Αξιοπιστίας και Ελέγχου Ποιότητας. Προσωπικό: Καθηγητές: Σακκαλής Παναγιώτης Αναπληρωτές Καθηγητές: Χαρίτος Χαράλαμπος Επίκουροι Καθηγητές: Γατζούρας Δημήτριος, Παπαδοπεράκης Ιωάννης, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Σωτηράκογλου Κυριακή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διευθυντής: Σιδερίδης Β. Αλέξανδρος, Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Το Πληροφορικής καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων του ΓΠΑ στα αντικείμενα των Υπολογιστών και της Πληροφορικής παρέχοντας μεγάλο αριθμό υποχρεωτικών και κατ επιλογή προπτυχιακών μαθημάτων. Συμμετέχει επίσης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Γενικού Τμήματος, στην κατεύθυνση της Γεωπληροφορικής, και στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών λοιπών Τμημάτων του ΓΠΑ καλύπτοντας τα προβλεπόμενα μαθήματα. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Πληροφορικής καλύπτουν ευρύ φάσμα των επιστημονικών αντικειμένων της Πληροφορικής μεταξύ των οποίων: Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Αποφάσεων, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Βάσεις Δεδομένων, Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι, Δίκτυα Υπολογιστών, Τηλεπισκόπηση, Τεχνολογία Λογισμικού, Νευρωνικά Δίκτυα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Διαδικτυακές Υπηρεσίες, Διαχείριση και Αναπαράσταση Πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό και Αριθμητικές Μεθόδους & Πρότυπα Αριθμητικών Προσεγγίσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην έρευνα και στις εφαρμογές της Πληροφορικής στο χώρο των Γεω-Βιοεπιστημών. Για το σκοπό αυτό, τομείς ιδιαίτερης ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου αποτελούν η Βιοπληροφορική, η Γεωπληροφορική, η Γεωργία Ακριβείας, η Πληροφορική Περιβάλλοντος & Επεξεργασίας Τροφίμων, η Τεχνητή Ευφυία, τα Πληροφοριακά Συστήματα και οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Το Πληροφορικής είναι σύμβουλος του ΓΠΑ και πολλών Οργανισμών σε θέματα της τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Προσωπικό: Καθηγητές: Σιδερίδης Β. Αλέξανδρος, Λορέντζος Νίκος, Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος Αναπληρωτές Καθηγητές: Γιαλούρης Κώστας Επίκουροι Καθηγητές: Κωστοπούλου Κωνσταντίνα Λέκτορες: Λαγογιάννης Γιώργος Ε.Ε.ΔΙ.Π.: Μαλιάππης Μιχάλης, Κόκκας Δημήτρης, Μακρανδρέου Αθανάσιος

7 7 4.2 ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διευθυντής: Χούντας Αθανάσιος Γνωστικό Αντικείμενο: Ο Χημικών και Φυσικών Επιστημών περιλαμβάνει τα Εργαστήρια Χημείας και Φυσικής και έχει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα : Γενικής, Ανόργανης και Οργανικής Χημείας, Φυσικών Προϊόντων και Βιοδραστικών Μορίων, Αναλυτικής Χημείας, Ενόργανης Ανάλυσης, Φασματοσκοπίας, Φυτοχημικής Ανάλυσης, Φυσικοχημείας, Φυσικής και Χημείας Περιβάλλοντος, Υπερμοριακής Χημείας. Γενικής Φυσικής και Εφαρμογών, Φυσικής Στερεού Σώματος, Ανάλυσης Κρυσταλλικής Δομής, Φυσικής (και Εφαρμογών) της Μηχανικής Όρασης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Διευθυντής: Πολυσίου Μόσχος, Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Το Χημείας δραστηριοποιείται σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο καλύπτοντας τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα της Χημείας: Γενική, Ανόργανη-Βιοανόργανη, Οργανική-Βιοοργανική, Συνθετική- Συνδυαστική Χημεία, Συσχέτιση δομής-δράσης και in silico μελέτες, Αναλυτική, Βιοαναλυτικές Τεχνικές, Ενόργανη Ανάλυση-Φασματοσκοπία, Αυτοματοποιημένες Μεθόδους Ανάλυσης, Χημεία Φυσικών Προϊόντων, Φυσικοχημεία-Υπερμοριακή Χημεία και Χημεία Περιβάλλοντος. Προσωπικό: Καθηγητές: Γεωργίου Κωνσταντίνος, Κουλαδούρος Ηλίας, Κωνσταντίνου Βιολέττα, Πολυσίου Μόσχος, Χαρουτουνιάν Σέρκο Επίκουροι Καθηγητές: Ταραντίλης Πέτρος Ε.Τ.Ε.Π.: Θαλασσινού Ζαχαρούλα, Κόσσυφας Γεώργιος Ι.Δ.Α.Χ.: Δαφερέρα Δήμητρα, Κουλοχέρη Σοφία, Μίχου Αναστασία, Μπούζας Εμμανουήλ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Διευθυντής: Χούντας Αθανάσιος, Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Το Φυσικής δραστηριοποιείται σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές κατευθύνσεις οι οποίες καλύπτουν τους παρακάτω τομείς: Φυσική, Βιοφυσική, κρυσταλλογραφία με ακτίνες Χ, ανάπτυξη κρυσταλλογραφικών μεθόδων, μελέτες δομής μακρομορίων, κυκλοδεξτρινών και των συμπλόκων τους, Νανοτεχνολογία, Μοριακή Δυναμική, Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνων και Υπολογιστική Όραση. Προσωπικό: Καθηγητές: Χούντας Αθανάσιος Επίκουροι Καθηγητές: Αλβέρτος Νικόλαος, Μπεθάνης Κωνσταντίνος Λέκτορες: Καρτσούνης Γεώργιος Ε.Τ.Ε.Π.: Σπανόπουλος Χαράλαμπος Ι.Δ.Α.Χ.: Κοκκίνου Αρετή, Χρονόπουλος Κωνσταντίνος

8 8 4.3 ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διευθυντής: Χρονοπούλου-Σερέλη Αικατερίνη, Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο: Ο Γεωλογικών Επιστημών και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος περιλαμβάνει τα Εργαστήρια Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας και Ορυκτολογίας-Γεωλογίας. Ιδρύθηκε το έτος 2002 (ΦΕΚ 1067/ , Τεύχος Δεύτερο, αριθμ /Β1) με γνωστικά αντικείμενα: Ορυκτολογία, Πετρολογία, Γεωχημεία και Οικονομική Γεωλογία Γενική, Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία, Υδρογεωλογία και Γεωφυσική Φυσική Γεωγραφία, Γεωμορφολογία και Ωκεανογραφία Γενική, Γεωργική και Δασική Μετεωρολογία και Κλιματολογία Βιοκλιματολογία και Τοποκλιματολογία Μεταβολές ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και φαινόμενα μεταφοράς ρύπων Πρόγνωση, πρότυπα και σύγχρονες τεχνολογίες στις Γεωεπιστήμες και στο Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Μιγκίρος Γεώργιος, Καθηγητής Γνωστικά Αντικείμενα: Το Ορυκτολογίας και Γεωλογίας ιδρύθηκε στις 14 Ιανουαρίου του1920, δηλαδή από την έναρξη λειτουργίας της τότε Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής και σήμερα παρουσιάζει οργανωτική δυναμική διάρθρωση, σε τομείς δραστηριοτήτων και επιστημονικό προσωπικό, που καλύπτει σχεδόν εξολοκλήρου τις σύγχρονες απαιτήσεις των γεωεπιστημών σε διδασκαλία και έρευνα. Το καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στους ευρύτερους τομείς των ακόλουθων επιστημονικών ενοτήτων: Ορυκτολογία: Ορυκτολογία Ορυκτοχημεία, Πετρογραφία Πετροχημεία, Γεωχημεία Ρύπανση, Οικονομική Γεωλογία Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα. Γεωλογία: Δομική και Τεκτονική Γεωλογία, Νεοτεκτονική, Γεωλογική Χαρτογράφηση, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Υδρογεωλογία (εκμετάλλευση υπογείων υδροφορέων, υδροχημεία, προστασία υδροφορέων έναντι ρύπανσης και μόλυνσης), Γεωφυσική. Γεωμορφολογία: Φυσική Γεωγραφία, Γεωμορφολογία, Γεωλογία Τεταρτογενούς, και Ωκεανογραφία. Το έχει πλήρη και αναγνωρισμένη υποδομή σε τεχνογνωσία και τεχνολογία για τη στήριξη του έργου του. Το από το 1995 είναι Διαπιστευμένο (ISO 9001:2000), έτσι ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι υποχρεωτικό να διατηρείται σε άριστη κατάσταση και να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προσωπικό: Καθηγητές: Μιγκίρος Γεώργιος, Παυλόπουλος Ανδρέας, Γκαρτζος Ευθύμιος Αναπληρωτές Καθηγητές: Σταμάτης Γεώργιος Επίκουροι Καθηγητές: Σερέλης Κωνσταντίνος Ε.Τ.Ε.Π.: Αντωνόπουλος Λεωνίδας

9 9 Ι.Δ.Α.Χ.: Ψωμιάδης Μανώλης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Διευθύντρια: Χρονοπούλου-Σερέλη Αικατερίνη, Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο: Το Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2000 (ΦΕΚ Τεύχος Πρώτο, με αριθμ. 72/ , Π.Δ. υπ αριθμ. 87, άρθρο 1, παράγραφος 2β) και προήλθε από το πρώην Φυσικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1920 παράλληλα με την ίδρυση του Πανεπιστημίου (Εφημ. Κυβερν. Τ.Α. αρ. 274/ ). To καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στον ευρύτερο τομέα της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας καθώς επίσης και των εφαρμογών του. Ειδικότερα δραστηριοποιείται σε εξειδικευμένους τομείς όπως: η μελέτη του καιρού και του κλίματος και των σχέσεών τους με τους φυτικούς και ζωϊκούς οργανισμούς, φυτόκλιμα-μικρόκλιμαβιόκλιμα, τα αντίξοα καιρικά φαινόμενα φυσικές καταστροφές, η ρύπανση της ατμόσφαιρας, η ανάλυση και πρόβλεψη αγρομετεωρολογικών και βιοκλιματικών παραμέτρων, η χρήση πληροφοριακών συστημάτων στην αναπαράσταση και ερμηνεία μετεωρολογικών και βιοκλιματικών δεδομένων και τα μοντέλα περιβάλλοντος (ΦΕΚ Τεύχος Πρώτο, με αριθμ. 72/ , Π.Δ. υπ αριθμ. 87, άρθρο 1, παράγραφος 2β). Το έχει την τεχνολογική και εργαστηριακή υποδομή για τη στήριξη θεμάτων γεωργικής έρευνας με ιδιαίτερη έμφαση στο γεωργικό, δασικό και αστικό περιβάλλον. Το διαθέτει δύο αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από τους οποίους ο πρώτος είναι Τηλεμετρικός Σταθμός (ΑΤΜΣ) και λαμβάνει μετρήσεις του συνόλου των βασικών αγρομετεωρολογικών παραμέτρων. Επίσης το έχει υπό την εποπτεία του τρεις αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς σε ορεινές περιοχές του Δήμου Αποδοτίας (Νομός Αιτωλοακαρνανίας) και αυτόνομα καταγραφικά μικρομετεωρολογικών παραμέτρων, σειρές φορητών οργάνων, όργανα πεδίου και εργαστηριακή υποδομή κλασσικών μετεωρολογικών οργάνων. Οι κύριοι τομείς έρευνας που δραστηριοποιείται σήμερα το προσωπικό του Εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι: Ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή μεθόδων εκτίμησης-πρόβλεψης χωροχρονικής κατανομής μετεωρολογικών-κλιματικών και βιομετεωρολογικώνβιοκλιματικών παραμέτρων σε γεωργικές, ορεινές και αστικές περιοχές και αξιολόγησή τους για διάφορες χρήσεις γης. Έρευνα βιομετεωρολογικών-βιοκλιματικών παραμέτρων σε καμένες περιοχές και μεθοδολογίες εκτίμησης χωροχρονικής κατανομής του μετεωρολογικού κινδύνου έναρξης και διάδοσης πυρκαγιάς. Μοντέλα πρόβλεψης μετεωρολογικών και κλιματικών παραμέτρων σε ορεινές, ημιορεινές, γεωργικές και αστικές περιοχές. Φαινολογική συμπεριφορά των φυτών στην αξιολόγηση μικροκλιματικών συνθηκών περιοχών του Ελληνικού χώρου. Μελέτη αντίξοων καιρικών φαινομένων και επιπτώσεις τους στη γεωργία και τα έργα υποδομής.

10 10 Έρευνα μικρομετεωρολογικών-μικροκλιματικών συνθηκών υποβαθμισμένων βιομηχανικών και μεταλλευτικών περιοχών και μελέτη αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Ανθρωπογενείς και βιογενείς ατμοσφαιρικές εκπομπές, διασπορά και διάδοση ατμοσφαιρικών ρύπων σε διάφορα περιβαλλοντικά μέσα. Διερεύνηση της επίδρασης μικρομετεωρολογικών και μικροκλιματικών συνθηκών στο υδατικό ισοζύγιο γεωργικών περιοχών σε κλίμακα αγρού και σε κλίμακα λεκάνης απορροής με χρήση κατάλληλων αγρομετεωρολογικών και περιβαλλοντικών μοντέλων. Μοντελοποίηση κατατομών θερμοκρασιών εδάφους για χρήση σε αγροκλιματικές και βιοκλιματικές μελέτες. Τροποποίηση καιρού και φυτορυθμιστές στην ανάπτυξη καλλωπιστικών φυτών. Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση μικροκλιματικών συνθηκών σε δρόμους και οδοχαράδρες. Βιοκλιματική προσφορά χώρων πρασίνου στο αστικό περιβάλλον. Προσωπικό: Καθηγητές: Αικατερίνη Χρονοπούλου-Σερέλη Επίκουροι Καθηγητές: Tσίρος Ιωάννης Λέκτορες: Καμούτσης Αθανάσιος Ε.Ε.ΔΙ.Π.: Δρ Ματσούκης Αριστείδης Τεχνίτες Εργαστηρίου: Παγώνης Μιλτιάδης, Γιαννακοπούλου Αναστασία

11 11 5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5.1 Μαθήματα που προσφέρονται από τον Τομέα Πληροφορικής, Μαθηματικών και Στατιστικής Μαθηματικών και Στατιστικής ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Κωδικός : Εξάμηνο: 1 (ώρες): 5 (ώρες): Πληροφορικής, Μαθηματικών Στατιστικής και Διδ. Μον. : 5 : Χ Τμήμα : ΑΦΠ, ΑΟΑ, ΕΦΠ, ΕΖΠ, ΓΕΒ, ΕΤΤ Κ ΑΠ Ε Π. Σακκαλής Χ. Χαρίτος Ι. Παπαδοπεράκης Αντικείμενο και στόχος του Σκοπός: να κατανοήσουν οι φοιτητές θεμελιώδεις έννοιες των Μαθηματικών ώστε να μπορούν χρησιμοποιούν βασικά μαθηματικά εργαλεία στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων που εμφανίζονται στις γεωπονικές επιστήμες. Περιεχόμενο: Μήτρες, ορίζουσες, γραμμικά συστήματα. Σειρές πραγματικών αριθμών. Ευκλείδειοι χώροι. Βάσεις διανυσματικών χώρων. Εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο. Ολοκλήρωση συνάρτησης. Εμβαδόν επίπεδων σχημάτων. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερικές παράγωγοι. Μέγιστα, ελάχιστα. διδάσκων Ονοματεπώνυμο : Π. Σακκαλής, Χ. Χαρίτος, Ι. Παπαδοπεράκης

12 12 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Κωδικός : Εξάμηνο: 3/5 (ώρες): 4 (ώρες): Πληροφορικής, Μαθηματικών Στατιστικής και Διδ. Μον. : 4 : Χ Τμήμα : ΑΟΑ, ΕΖΠ, ΓΕΒ, ΕΤΤ Ε Ε Ε Δ. Γατζούρας Γ. Παπαδόπουλος Κ. Σωτηράκογλου Αντικείμενο και στόχος του Σκοπός: να κατανοήσουν οι φοιτητές βασικά θέματα της ς Πιθανοτήτων και της Στατιστικής ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν σωστά βασικές Στατιστικές Μεθόδους. Περιεχόμενο: Το νόημα της στατιστικής προσέγγισης προβλημάτων. Η έννοια της πιθανότητας. Πεπερασμένοι δειγματικοί χώροι. Μέθοδοι απαρίθμησης. Δεσμευμένη πιθανότητα. Κατανομές τυχαίων μεταβλητών. Κανονική κατανομή, Διωνυμική κατανομή, κατανομή Poisson. Κεντρικό Οριακό Θεώρημα. Περιγραφική στατιστική. Κατανομές στατιστικών δείγματος. Εκτίμηση παραμέτρων με Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Στατιστικοί έλεγχοι. Ανάλυση Διασποράς, Γραμμική Παλινδρόμηση. διδάσκων Ονοματεπώνυμο : Γ. Παπαδόπουλος, Κ. Σωτηράκογλου

13 13 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Κωδικός : Εξάμηνο: 3 (ώρες): 5 (ώρες): Πληροφορικής, Μαθηματικών Στατιστικής και Διδ. Μον. : 5 : Χ Τμήμα : ΑΦΠ ΑΠ Ε Χ. Χαρίτος Ι. Παπαδοπεράκης Αντικείμενο και στόχος του Σκοπός: να μπορούν οι φοιτητές να χρησιμοποιούν τα αναγκαία μαθηματικά εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους. Περιεχόμενο: Πολλαπλασιαστές Lagrange. Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. Διπλά και τριπλά ολοκληρώματα. Διανυσματικά πεδία. Επιφανειακά ολοκληρώματα. Επικαμπύλια ολοκληρώματα. Το θεώρημα του Green. Το θεώρημα της απόκλισης. Το θεώρημα του Stokes. Μιγαδικοί αριθμοί. Συνθήκες Cauchy-Riemann. Ολοκληρωματικός τύπος του Cauchy. διδάσκων Ονοματεπώνυμο : Χ. Χαρίτος, Ι. Παπαδοπεράκης

14 14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ Κωδικός : Εξάμηνο: 3 (ώρες): 5 (ώρες): Πληροφορικής, Μαθηματικών Στατιστικής και Διδ. Μον. : 5 : Χ Τμήμα : ΑΟΑ Κ Π. Σακκαλής Αντικείμενο και στόχος του Σκοπός: να μπορούν οι φοιτητές να χρησιμοποιούν τα αναγκαία μαθηματικά εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους. Περιεχόμενο: Διπλά και τριπλά ολοκληρώματα. Αλλαγή συντεταγμένων. Εξισώσεις διαφορών και εφαρμογές. Πίνακες. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα. Χαρακτηριστικό πολυώνυμο. Διαγωνιοποίηση πινάκων. Κανονική μορφή Jordan. Τετραγωνικές μορφές. διδάσκων Ονοματεπώνυμο : Π. Σακκαλής

15 15 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωδικός : Εξάμηνο: 8 (ώρες): 3 (ώρες): Πληροφορικής, Μαθηματικών Στατιστικής και Διδ. Μον. : 3 : Χ Τμήμα : ΑΟΑ Κ ΑΠ Ε Ε Ε Π. Σακκαλής X. Χαρίτος Κ. Σωτηράκογλου Γ. Παπαδόπουλος Δ. Γατζούρας Αντικείμενο και στόχος του Σκοπός: η εξοικείωση των φοιτητών με μαθηματικά και στατιστικά υπολογιστικά συστήματα ώστε να μπορούν να τα αξιοποιούν στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και στην ανάλυση στατιστικών δεδομένων. Περιεχόμενο: το μάθημα δομείται σε δύο ενότητες: (α) μέθοδοι συλλογής, οργάνωσης και στατιστικής ανάλυσης δεδομένων από το πεδίο της αγροτικής οικονομίας. Γίνεται σύντομη περιγραφή της θεωρίας και στη συνέχεια γίνονται πολλά παραδείγματα και εφαρμογές γεωπονικού ενδιαφέροντος με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού (β) εισαγωγή στα υπολογιστικά μαθηματικά με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού. διδάσκων Ονοματεπώνυμο : Π. Σακκαλής, Κ. Σωτηράκογλου

16 16 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωδικός : Εξάμηνο: 6 (ώρες): 3 (ώρες): Πληροφορικής, Μαθηματικών Στατιστικής και Διδ. Μον. : 3 : Χ Τμήμα : ΕΖΠ Κ ΑΠ Ε Ε Ε Π. Σακκαλής X. Χαρίτος Κ. Σωτηράκογλου Γ. Παπαδόπουλος Δ. Γατζούρας Αντικείμενο και στόχος του Σκοπός: η εξοικείωση των φοιτητών με μαθηματικά και στατιστικά υπολογιστικά συστήματα ώστε να μπορούν να τα αξιοποιούν στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και στην ανάλυση στατιστικών δεδομένων. Περιεχόμενο: το μάθημα δομείται σε δύο ενότητες: (α) μέθοδοι συλλογής, οργάνωσης και στατιστικής ανάλυσης δεδομένων ζωικής παραγωγής. Γίνεται σύντομη περιγραφή της θεωρίας και στη συνέχεια γίνονται πολλά παραδείγματα και εφαρμογές γεωπονικού ενδιαφέροντος με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού (β) εισαγωγή στα υπολογιστικά μαθηματικά με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού. διδάσκων Ονοματεπώνυμο : Π. Σακκαλής, Κ. Σωτηράκογλου

17 17 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Κωδικός : Εξάμηνο: 3 (ώρες): 6 (ώρες): Πληροφορικής, Μαθηματικών Στατιστικής και Διδ. Μον. : 6 : Χ Τμήμα : ΑΦΠ Ε Δ. Γατζούρας Ε Δ. Γατζούρας Ε Γ. Παπαδόπουλος Ε Γ. Παπαδόπουλος Ε Κ. Σωτηράκογλου Ε Κ. Σωτηράκογλου E Α. Κατσιώτης E Α. Κατσιώτης K Γ. Σκαράκης K Γ. Σκαράκης Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη, την Στατιστική και τον Πειραματισμό. Τα παρακάτω αφορούν το μέρος Στατιστική, που διδάσκεται από το Γενικό Τμήμα. Αντικείμενο και στόχος του Σκοπός: Η κατανόηση των βασικών εννοιών της ς Πιθανοτήτων και της Στατιστικής ώστε να μπορούν οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος να εφαρμόζουν σωστά βασικές και ευρέως χρησιμοποιούμενες στατιστικές μεθόδους. Περιεχόμενο: Περιγραφική Στατιστική. Βασικές έννοιες από τη θεωρία πιθανοτήτων. Τυχαίες μεταβλητές. Βασικές κατανομές (Κανονική, Διωνυμική, Poisson, κ.α.). 2 Κατανομή στατιστικών δείγματος, κατανομές t,,f. Εκτίμηση με διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσους και ποσοστά. Έλεγχοι υποθέσεων για μέσους και ποσοστά. Σύγκριση των μέσων δύο πληθυσμών από ανεξάρτητα δείγματα και από ζευγαρωτές παρατηρήσεις. Απλή γραμμική παλινδρόμηση. Συντελεστής συσχέτισης. Συντελεστής προσδιορισμού. Αναφορά στην πολλαπλή και στην μη-γραμμική παλινδρόμηση. Ανάλυση διασποράς. διδάσκων Ονοματεπώνυμο : Δ. Γατζούρας

18 18 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ Κωδικός : Εξάμηνο: 4 (ώρες): 5 (ώρες): 2 Πληροφορικής, Μαθηματικών Στατιστικής και Διδ. Μον. : 7 : Χ Τμήμα : ΕΦΠ Ε Δ. Γατζούρας Ε Δ. Γατζούρας Ε Γ. Παπαδόπουλος Ε Γ. Παπαδόπουλος Ε Κ. Σωτηράκογλου Ε Κ. Σωτηράκογλου E Α. Κατσιώτης E Α. Κατσιώτης K Γ. Σκαράκης K Γ. Σκαράκης Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη, την Βιομετρία και τον Πειραματισμό. Τα παρακάτω αφορούν το μέρος Βιομετρία, που διδάσκεται από το Γενικό Τμήμα. Αντικείμενο και στόχος του Σκοπός: Η κατανόηση βασικών εννοιών της ς Πιθανοτήτων και της Στατιστικής ώστε να μπορούν οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος να εφαρμόζουν σωστά βασικές και ευρέως χρησιμοποιούμενες στατιστικές μεθόδους. Περιεχόμενο: Εισαγωγή σε βασικές έννοιες Πιθανοτήτων και Στατιστικής (περιγραφική στατιστική, βασικά στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων). Βασικές κατανομές τυχαίων μεταβλητών (κανονική, Διωνυμική, κατανομή t ). Εκτίμηση μέσων και ποσοστών με διαστήματα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων για μέσους και ποσοστά,. Έλεγχοι για την σύγκριση των μέσων δύο πληθυσμών. Εργαστηριακές ασκήσεις. διδάσκων Ονοματεπώνυμο : Δ. Γατζούρας

19 19 Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κωδικός : Εξάμηνο: 1/2 (ώρες): 3 (ώρες): 2 Πληροφορικής, Μαθηματικών και Στατιστικής Διδ. Μον. : 4 : Χ Τμήμα : ΑΦΠ&ΓΜ, ΕΤΤ, ΑΟΑ, ΓΒ, ΕΖΠΥ, ΕΦΠ Κ Α. Σιδερίδης Κ Α. Σιδερίδης Κ Ν. Λορέντζος Κ Ν. Λορέντζος Κ Θ. Τσιλιγκιρίδης Κ Θ. Τσιλιγκιρίδης Λ Γ. Λαγογιάννης Λ Γ. Λαγογιάννης ΕΕΔΙΠ Μ. Μαλιάππης Αντικείμενο και στόχος του Με το μάθημα αυτό οι φοιτητές αποκτούν το κατάλληλο υπόβαθρο στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Π&Ε). Οι επιλεγείσες ενότητες του μαθήματος υπαγορεύονται από τις εφαρμογές Π&Ε στο γεωπονικό τομέα. Το μάθημα είναι θεωρητικό και εργαστηριακό και καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Εξέλιξη Υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδομένα (Αναπαράσταση, Αποθήκευση και Χειρισμός Δεδομένων). Υλικό Υπολογιστών (Οργάνωση Υπολογιστών, Δίκτυα Υπολογιστών, Διαδίκτυο). Λογισμικό Υπολογιστών (Λειτουργικά Συστήματα, Αλγόριθμοι, Γλώσσες προγραμματισμού, Τεχνολογία Λογισμικού). Οργάνωση Δεδομένων (Δομές Δεδομένων, Δομές Αρχείων, Βάσεις Δεδομένων). Πληροφοριακά Συστήματα (Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Αποφάσεων, Ασφάλεια Πληροφοριών). Τεχνητή Νοημοσύνη (Έμπειρα Συστήματα. Νευρωνικά Δίκτυα. Ρομποτική). Υπεύθυνοι διδάσκοντες: Ονοματεπώνυμο : Α. Σιδερίδης, Ν. Λορέντζος, Θ. Τσιλιγκιρίδης

20 20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κωδικός : Εξάμηνο: 3/4 (ώρες): 2 (ώρες): 1 Πληροφορικής, Μαθηματικών και Στατιστικής Διδ. Μον. : 3 : Χ Τμήμα : ΑΟΑ, ΕΦΠ, ΕΖΠΥ, ΓΒ, ΕΤΤ ΑΠ Κ. Γιαλούρης ΑΠ Κ. Γιαλούρης Ε Κ. Κωστοπούλου Ε Κ. Κωστοπούλου Λ Γ. Λαγογιάννης Λ Γ. Λαγογιάννης ΕΕΔΙΠ Μ. Μαλιάππης Αντικείμενο και στόχος του Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει τους φοιτητές τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιώντας υπολογιστές και να τους εισάγει στον προγραμματισμό μέσω μιας σύγχρονης γλώσσας προγραμματισμού. Το μάθημα περιλαμβάνει δύο μέρη, θεωρητικό και εργαστηριακό. Το θεωρητικό μέρος αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες του προγραμματισμού και στην κατανόηση των αρχών του τρόπου λειτουργίας της Visual Basic και καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Αλγόριθμοι και αρχές προγραμματισμού. Δομημένος και αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός. Γλώσσες προγραμματισμού (γραμματική, συντακτική ανάλυση, μεταφραστής). Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic. Περιβάλλον ανάπτυξης της Visual Basic. Μεταβλητές. Βασικές Εντολές. Δομές Αποφάσεων. Δομές Επανάληψης. Πίνακες. Διαδικασίες και Συναρτήσεις. Διαχείριση Αρχείων. Σύνδεση με το Microsoft Office. Βασικές έννοιες προγραμματισμού στο Διαδίκτυο. Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών στα πλαίσια των ειδικών διδακτικών αντικειμένων του αντίστοιχου Τμήματος στο οποίο διδάσκεται. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποσκοπεί στην πρακτική χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος της Visual Basic για την επίλυση προβλημάτων και εφαρμογών γεωπονικού ενδιαφέροντος. Υπεύθυνοι διδάσκοντες: Ονοματεπώνυμο : Κ. Γιαλούρης, Κ. Κωστοπούλου, Γ. Λαγογιάννης

21 21 ΟΙ Η/Υ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κωδικός : Εξάμηνο: 7 (ώρες): 2 (ώρες): 2 Πληροφορικής, Μαθηματικών και Στατιστικής Διδ. Μον. : 3 : Χ Τμήμα : ΑΟΑ Κ Α Σιδερίδης Κ Α Σιδερίδης ΑΠ Κ. Γιαλούρης ΑΠ Κ. Γιαλούρης Αντικείμενο και στόχος του Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν γνώση για τις δυνατότητες της Πληροφορικής στην Οικονομία κυρίως μέσω των δυνατοτήτων των Πληροφοριακών Συστημάτων. Επιμέρους στόχοι είναι η γνώση των βασικών αρχών ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και την χρήση συγκεκριμένων πακέτων λογισμικού όπως η Βάση Δεδομένων ACCESS και το EXCEL. Με τη χρήση των πακέτων αυτών οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα να αναπτύσσουν απλά πληροφοριακά συστήματα. Στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: Συστημάτων. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοίκηση (Διαχείριση) Πληροφοριακών Συστημάτων. Τεχνολογίες υποδομής Πληροφοριακών Συστημάτων. Οργάνωση Κέντρων Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων. Συστήματα Αποφάσεων. Ανάλυση, Σχεδίαση, Υλοποίηση και Τεκμηρίωση Συστημάτων & Εφαρμογών. Διαγράμματα Ροής παρακολούθησης & εκτέλεσης έργων. Σύνταξη Μελέτης Εφικτότητας. διδάσκων: Ονοματεπώνυμο : Α. Σιδερίδης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας. Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2010-11

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας. Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2010-11 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2010-11 Επιμέλεια οδηγού Γεώργιος Λιακόπουλος Νικόλαος Παπανδρέου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 1. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος Μ.Π.Δ.

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος Μ.Π.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ, η οποία αφορά την αξιολόγηση και την αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον

Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Oρυκτών Πόρων Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον Κανονισμός και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2006-2007 Ιούλιος, 2006 Χανιά, Κρήτη 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 7 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον Κανονισμός και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2012-2013 Απρίλιος, 2013 Χανιά, Κρήτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών. ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών. ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου ΑΘΗΝΑ 2010 Γραμματεία ΠΜΣ Ζωή Φουλίδη Ελ. Βενιζέλου 70 176 71 Καλλιθέα Τηλ. 210 9549325 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Πρόλογος Αγαπητή Αναγνώστρια / Αγαπητέ Αναγνώστη, H Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΓΕΝΙΚΑ Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 οργανώνεται και λειτουργεί Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

285 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης

285 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης 285 Γεωλογίας Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1973-74, όταν το Φυσιογνωστικό Τμήμα, που λειτουργούσε ήδη από το 1943-44, διασπάσθηκε σε δύο νέα Τμήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 26334 Πάτρα Τηλέφωνο: 2610 369236, Fax: 2610 369193

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οδηγός Σπουδών Οδηγός Σπουδών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ εμποριασ & ποιοτικου ελεγχου αγροτικων προιοντων 6 αποστολη τει 6 6 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 7 ΤΟ ΤΜΗΜΑ εμποριασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 2. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Χημείας. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος Νικόλαος Ε. Χρονάκης Σοφία Χ. Hayes Ευτυχία Πινακουλάκη Κωνσταντίνα Π. Καπνίση-Χριστοδούλου

Χημείας. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος Νικόλαος Ε. Χρονάκης Σοφία Χ. Hayes Ευτυχία Πινακουλάκη Κωνσταντίνα Π. Καπνίση-Χριστοδούλου Χημείας ΠPOEΔPOΣ Iωάννης Πασχαλίδης ANTIΠPOEΔPOΣ Επαμεινώνδας Λεοντίδης KAΘHΓHTΕΣ Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης Επαμεινώνδας Λεοντίδης Κώστας Σ. Πατρίκιος EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&." '()*+ / *" / www.ziti.gr 2-#%' 4 5" 6 0 1 $%&&." '()* *" 0 / 3 3

!# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&. '()*+ / * / www.ziti.gr 2-#%' 4 5 6 0 1 $%&&. '()* * 0 / 3 3 1 www.ziti.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Πανεπιστήμιο Αιγαίου... 5 Σχολές και Τμήματα... 5 Πρυτανικές Αρχές... 6 Κτίρια... 7 Διοικητικές Υπηρεσίες... 8 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Σεπτέμβριος 2012 ii Στη σύνταξη του Οδηγού αυτού εργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ...5 ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ...9 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΕΞΑΜΗΝΩΝ... 11 Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟΜΠΕΛ ΧΗΜΕΙΑΣ 2010, RICHARD F. HECK (UNIVERSITY OF DELAWARE, NEWARK, USA), EI ICHI NEGISHI (PURDUE UNIVERSITY, WEST LAFAYETTE, USA), AKIRA SUZUKI (HOKKAIDO UNIVERSITY, SAPPORO, JAPAN), ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.)

ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών αποτελούν ένα νέο ταχύτατα εξελισσόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 -

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - Πίνακας Περιεχομένων Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3 Το τμήμα 4 Αντικείμενο Σπουδών - Τίτλος Σπουδών 5 Ακαδημαική Οργάνωση 7 Διοίκηση 9 Προσωπικό 10 Εξοπλισμός 12 Φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Οδηγός Σπουδών Εγκεκριμένο από το Ι.Τ.Ε., πρακτικό 6/15-6-2000 Οκτώβριος 2004-1 - Περιεχόμενα Μεσολόγγι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών Τμήματος Επιστήμης &Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα