ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος

2 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους Πίνακας Περιεχομένων 1.Συνοπτική Περιγραφή του Τμήματος Σκοπός και Στόχοι του Τμήματος Διοίκηση του Τμήματος Προγράμματα Σπουδών Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ανταπόκριση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Πρακτική άσκηση των σπουδαστών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προσωπικό Προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών Ε.Π Διδακτικό έργο Διδακτικές μέθοδοι Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα Ερευνητικό έργο Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών Ε.Π. του Τμήματος Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος Λοιπές υπηρεσίες Διοικητικές υπηρεσίες Διαθέσιμα μέσα και υποδομές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ... 18

3 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους Λίστα Πινάκων Πίνακας 1: Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος...20 Πίνακας 2: Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών Πίνακας 3: Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Πίνακας 4: Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) * Πίνακας 5: Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Πίνακας 6: Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Πίνακας 7: Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών Πίνακας 8: Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Πίνακας 9: Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Πίνακας 10: Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Πίνακας 11: Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πίνακας 12: Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος...) 1 30 Πίνακας 13: Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος...) Πίνακας 14: Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος...) Πίνακας 15: Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος...) Πίνακας 16: Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) Πίνακας 17: Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πίνακας 18: Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος Πίνακας 19: Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος Πίνακας 20 : Διαθέσιμες Υποδομές Πίνακας 21 : Συνοπτικά στοιχεία εκπαιδευτικού αντικειμένου Πίνακας 22 : Ερευνητικά και Αναπτυξιακά κονδύλια... 48

4 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους Συνοπτική Περιγραφή του Τμήματος 1.1. Σκοπός και Στόχοι του Τμήματος Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πάτρας έχει ως αποστολή την εκπαίδευση κοινωνικών λειτουργών υψηλού επιπέδου παρέχοντας σύγχρονες γνώσεις που θα τους διασφαλίσουν επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών της ραγδαία αναπτυσσόμενης επιστήμης και τεχνολογίας. Παράλληλα, αποστολή του Τμήματος είναι η προώθηση και διεξαγωγή της έρευνας συμβάλλοντας στην πρόοδο της Κοινωνικής Εργασίας ως εφαρμοσμένης κοινωνικής επιστήμης αλλά και στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας. Ειδικότερα, στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα στοχεύει στα παρακάτω: Να εφοδιάζει τους φοιτητές με ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών γνώσεων και προσεγγίσεων για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των κοινωνικών προβλημάτων στο σύγχρονο ελληνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Να εφοδιάζει τους φοιτητές για την επαγγελματική άσκηση της Γενικής/διαμεθοδικής Κοινωνικής Εργασίας (μοντέλα και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων κοινωνικής λειτουργικότητας σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας, ομάδας, οργανισμού και κοινότητας). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Να ενσωματώνει στη μαθησιακή διαδικασία τις αρχές, τις αξίες και την ιστορία του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού. Να καλλιεργεί την κριτική ικανότητα των φοιτητών για το σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής και το ρόλο της κοινωνικής εργασίας. Να εφοδιάζει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες για την έρευνα και την αξιολόγηση της επαγγελματικής πρακτικής και να αναπτύσσει την κριτική ικανότητά τους στην αξιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας. ΝΑ αναπτύσσει και να αξιολογεί τις υπηρεσίες και τις κοινωνικές οργανώσεις πρακτικής εκπαίδευσης των σπουδαστών. Να αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με κοινωνικές οργανώσεις, υπηρεσίες και τοπικούς φορείς στο πλαίσιο της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την τοπική κοινωνία και να συμπράττει στην ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων. Να διεξάγει έρευνες με σκοπό την πρόληψη - αντιμετώπιση προβλημάτων, σε τοπικό, κοινοτικό, οικογενειακό, ατομικό, ομαδικό επίπεδο και την ανατροφοδότηση της εκπαίδευσης με τεκμηριωμένη γνώση. Να αναπτύσσει συνεργασίες με ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Να συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού καθώς και με άλλους οργανισμούς και παραγωγικούς φορείς. Να αναπτύσσει διαδικασίες για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των λειτουργιών του. Να μεριμνά για την ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Να συμπράττει με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα για την ανάπτυξη και λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

5 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους Διοίκηση του Τμήματος Διοικητικά το Τμήμα περιλαμβάνει μονοπρόσωπα και άτυπα συλλογικά όργανα λόγω της μη αυτοδυναμίας του, τα οποία καταθέτουν προτάσεις οι οποίες σχετίζονται με την ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος. Τα κύρια όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι: Η Άτυπη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Σημειώνεται ότι από το Ακαδημαϊκό Έτος το Συμβούλιο του Τμήματος και η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δεν υφίστανται λόγω μη ύπαρξης αυτοδυναμίας και τις αρμοδιότητές τους έχει αναλάβει το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Στο Τμήμα κατά την τελευταία πενταετία λειτουργούν οι κάτωθι Επιτροπές: Επιτροπή για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Επιτροπή σύνταξης ωρολογίου προγράμματος Επιτροπή σύνταξης προγράμματος εξετάσεων Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών Επιτροπή απογραφής πάγιου εξοπλισμού Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων Επιτροπή μετεγγραφών Η λειτουργία του Τμήματος διέπεται από τον Πρότυπο Γενικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. (Π.Δ. 160 / 08, ΦΕΚ 220 / ) και τον Κανονισμό Σπουδών ΤΕΙ Πάτρας (ΦΕΚ 1474 / ). Το Τμήμα αποτελείται από δύο τομείς, τον Τομέα Ειδικότητας και τον Τομέα Μεθοδολογίας, οι οποίοι θεσπίστηκαν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Η διάρθρωση αυτή εξυπηρετεί τους βασικούς στόχους του προγράμματος σπουδών και εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του, καθώς αντιστοιχεί στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται. Σε αυτούς τους δύο τομείς κατανέμονται τα μέλη του μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος, αλλά και τα αντίστοιχα του έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 4

6 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους Προγράμματα Σπουδών 2.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας εκσυγχρονίζει κατά διαστήματα το Πρόγραμμα Σπουδών, προκειμένου να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες και να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών έγινε το ακαδημαϊκό έτος Το ισχύον πρόγραμμα βασίζεται στις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια για τις προπτυχιακές σπουδές στην κοινωνική εργασία Ανταπόκριση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών εκπαιδεύει και προετοιμάζει τις σπουδάστριες και τους σπουδαστές έτσι ώστε να είναι ικανές/οι για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων και προκλήσεων της επιστήμης της κοινωνικής εργασίας. Επιδιώκει να προσφέρει ευκαιρίες στις σπουδάστριες/στες για ανάλυση, εμβάθυνση και εκμάθηση μέσα από τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Ο κύκλος σπουδών είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να βοηθήσει τις σπουδάστριες/στες να αναπτύξουν πρωτοβουλίες με σκοπό να επιφέρουν κοινωνική αλλαγή. Μ' αυτό τον τρόπο δημιουργείται μία ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για απόκτηση θεωρητικής εκπαίδευσης για την ανάλυση των κοινωνικών συστημάτων αλλά και ικανότητα για διαπροσωπική συνεργασία. Επίσης επιτυγχάνεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνική εργασία με άτομα, ομάδες και κοινότητες. Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας προσφέρει ένα πρόγραμμα οκτώ (8) εξαμήνων συμπεριλαμβανομένου ενός εξαμήνου πρακτικής άσκησης σχεδιασμένο να εφοδιάσει τις σπουδάστριες/στες με τα απαραίτητα προσόντα για να εξασκήσουν την κοινωνική εργασία σε ποικίλα πλαίσια πρακτικής άσκησης. Η εκπαίδευση γίνεται μέσω θεωρητικής διδασκαλίας, και μέσω εργαστηριακής πρακτικής άσκησης. Οι ηθικές αξίες και η δεοντολογική άσκηση του επαγγέλματος της κοινωνικής εργασίας αποτελεί δέσμευση για το Τμήμα σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πλαίσια πρακτικής άσκησης. Με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση σύνθετων, σοβαρών, εκτεταμένων ατομικών, οικογενειακών, ομαδικών προβλημάτων (βίας, ουσιοεξάρτησης, κ.ά.) και γενικότερα σε ζητήματα που αφορούν στην ενδυνάμωση και στην προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι κοινωνικοί λειτουργοί προετοιμάζονται ως φορείς αλλαγής στο σύστημα για την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης στις κοινότητες που έχουν επηρεαστεί από τις ταχείες οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές.

7 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Το Πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 4 ετών (8 εξάμηνα). Κατά την διάρκεια των 7 εξαμήνων προσφέρονται τόσο θεωρητικά όσο και εργαστηριακά μαθήματα που εντοπίζονται στους εξής δυο τομείς αντικειμένων: Τομέας Ειδικότητας Μεθοδολογίας Τομέας Εφαρμογής Κοινωνικής Εργασίας Το τελευταίο εξάμηνο (Η ) πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα ενώ η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Επομένως ο φοιτητής για να πάρει το πτυχίο του θα πρέπει να περάσει επιτυχώς 41 μαθήματα, την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί συγκεκριμένος φόρτος εργασίας και πιστωτικές μονάδες (Υπουργική Απόφαση Φ5/89656/Β3 ΦΕΚ 1466, «Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων»). Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τα περιγράμματα μαθημάτων. Το περίγραμμα κάθε μαθήματος περιλαμβάνει σκοπό, στόχους / αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, διδακτικές ενότητες και σύγχρονη ενδεικτική βιβλιογραφία. Όταν αναθεωρείται το πρόγραμμα σπουδών καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις και κενά ύλης, και επίσης γίνονται αναπροσαρμογές και επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων. Ο κάθε καθηγητής φροντίζει για την επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων μέχρι την επόμενη ανανέωση του προγράμματος. Επίσης καταβάλλεται προσπάθεια από τους καθηγητές ώστε η έκταση της ύλης να συνάδει με τις ώρες διδασκαλίας και το φόρτο εργασίας του μαθήματος Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Το Τμήμα στοχεύει, σε κάθε ανανέωση του προγράμματος σπουδών, αυτό να είναι σύγχρονο και να ανταποκρίνεται όχι μόνο στις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας αλλά να εφοδιάζει τους σπουδαστές του με γνώσεις που θα τους καθιστούν ανταγωνιστικούς σε μια διεθνή αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, πάντα αξιοποιούνται στοιχεία προγραμμάτων σπουδών άλλων Σχολών της Ευρώπης και των ΗΠΑ Πρακτική άσκηση των σπουδαστών Το Τμήμα Κοινωνικής εργασίας συνεργάζεται με μία ποικιλία πλαισίων για την εργαστηριακή πρακτική άσκηση που ξεκινάει από το 3 εξάμηνο σπουδών. Συνεργάζεται με διάφορους φορείς, όπως τις φυλακές, την πρόνοια, τα κέντρα πρόληψης ναρκωτικών, τις κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα

8 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους ειδικά σχολεία και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με αναπηρίες, το κέντρο ψυχικής υγείας και πολλούς άλλους φορείς. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μας τοποθετούνται σε αυτά τα πλαίσια όπου υποστηρίζονται από τα στελέχη των φορέων. Επίσης, καθοδηγούνται εβδομαδιαίως από το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος μέσω της ομαδικής εποπτείας. Η ομαδική εποπτεία είναι μια μέθοδος εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει επίβλεψη, καθοδήγηση και υποστήριξη των ασκουμένων για να εφαρμόσουν τη θεωρία και την μεθοδολογία της κοινωνικής εργασίας και να αξιολογήσουν την παρέμβασή τους, στο πλαίσιο άσκησης. Η ομαδική εποπτεία περιλαμβάνει ομάδα φοιτητών που ασκούνται στην ίδια υπηρεσία ή σε υπηρεσίες με συναφές αντικείμενο. Μέσω της ομαδικής αλληλεπίδρασης και της καθοδήγησης του επόπτη οι ασκούμενοι αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες ανάλυσης, σχεδιασμού και αξιολόγησης του έργου τους στην οργάνωση πρακτικής. Παράλληλα, οι φοιτητές ευαισθητοποιούνται σε θέματα που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους - προσωπικές αντιλήψεις, προκαταλήψεις και ενθαρρύνονται ώστε να αποκτήσουν περισσότερη αυτογνωσία και να αρχίζουν να διαμορφώνουν επαγγελματική στάση. Επίσης, ο επόπτης εκπαιδευτικός διευκολύνει τους φοιτητές να διαχειριστούν την ένταση και το άγχος που προκύπτουν από την επαφή τους με τις απαιτήσεις του πλαισίου πρακτικής, αναγνωρίζει τις επιτυχείς παρεμβάσεις τους, επισημαίνει ελλείψεις και ανεπάρκειες και βοηθά στο ξεπέρασμά τους. Οι στόχοι και οι προσδοκίες της εργαστηριακής πρακτικής άσκησης εξειδικεύονται αναλόγως του εξάμηνου σπουδών και περιγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών. Η εργαστηριακή πρακτική άσκηση παρέχει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές την δυνατότητα : Να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με την πράξη και να αναπτύξουν ικανότητα εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας στα πλαίσια μιας Κοινωνικής Υπηρεσίας Να αποκτήσουν αυτογνωσία και να συνειδητοποιήσουν τυχόν προκαταλήψεις τους με στόχο την προσωπική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ικανότητας τους για επικοινωνία Να αποκτήσουν την κατάλληλη επαγγελματική στάση Η εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και διέπεται από συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο: Ν. 1404/83 άρθρο 24 «καθιέρωση της πρακτικής άσκησης ως μέρος του διδακτικού έργου», Π.Δ. 174/85 Φ.Ε.Κ. 59/τ.Α./ «Εισαγωγή του πλαισίου της οργάνωσης της εποπτείας και της αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης», κ.ά. Πραγματοποιείται το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και προϋποθέτει οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων καθώς και τα μαθήματα ειδικότητας, εκτός από ένα μάθημα ειδικότητας (μη συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων ΕΠΑ Εποπτεία Ι, ΙΙ, III, IV). Η Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα είναι αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών, αντιστοιχεί σε διδακτικές μονάδες και πραγματοποιείται το όγδοο εξάμηνο σπουδών. Κύριο ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν στην οργάνωση της πρακτικής άσκησης έχουν τα όργανα του Τμήματος - Tομέας μαθημάτων και Συμβούλιο. Η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα υποστηρίζεται οργανωτικά και επιστημονικά από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα ορίζεται από το νόμο και είναι εξάμηνη (1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου, 1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους). Οι ασκούμενοι έχουν πλήρες ωράριο απασχόλησης και αμείβονται από το φορέα άσκησης ή το ΤΕΙ-Α. Κατά τη 7

9 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους διάρκεια της πρακτικής, οι φοιτητές οφείλουν καθημερινά να καταγράφουν τις δραστηριότητες τους σε ειδικό βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο ελέγχεται από τον επόπτη επαγγελματία του φορέα πρακτικής και αξιολογείται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, μετά το πέρας της πρακτικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Το Τμήμα δε διαθέτει Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος γίνονται δεχτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε άλλα ελληνικά Μεταπτυχιακά προγράμματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου και σε Μεταπτυχιακά προγράμματα του εξωτερικού. 8

10 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους Προσωπικό Το Τμήμα στελεχώνεται από διδακτικό προσωπικό, ενώ δεν υπάρχει εργαστηριακό προσωπικό με αποτέλεσμα η λειτουργία και η συντήρηση των εργαστηρίων να αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Αναλυτικά, το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη Ε.Π., στα οποία έχουν ανατεθεί κατά μέσο όρο στα δύο διδακτικά εξάμηνα 60 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Η σύνθεση του Τακτικού Προσωπικού του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. Τακτικό Προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Δρ. Δρίτσας Ιωάννης Δρ. Παπαδοπούλου Χρυσή Δρ. Μαυρουδή Σεφερίνα Βαλσάμη Ουρανία, M. Sc. Επ. Καθηγητής Καθηγ. Εφαρμογών Καθηγ. Εφαρμογών Καθηγ. Εφαρμογών Κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος, ορίζονται από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του ΤΕΙ Πάτρας εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ξένη Γλώσσα - Ορολογία» του εβδόμου εξαμήνου. Κατά το έτος απασχολήθηκαν στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας με ετήσια σύμβαση οι κάτωθι Επιστημονικοί Συνεργάτες: - Δρ. Θεοδωράτου Μαρία - Δρ. Σικελιανού Νέλη - Βάντσης Δημήτριος - Δεδότση Σοφία - Λεμπέση Γεωργία Επιπλέον των ανωτέρω, για να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες του Τμήματος προσλαμβάνεται κάθε χρόνο και ο αναγκαίος αριθμός και άλλων εκτάκτων Επιστημονικών και Εργαστηριακών συνεργατών Προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών Ε.Π. Ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού συνδέεται με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η πλήρωση των θέσεων που διαθέτει βάσει οργανογράμματος το Τμήμα. Ειδικότερα, προβλέπεται η προκήρυξη 2 θέσεων βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σε βάθος τετραετίας. Σε ότι αφορά στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, το Τμήμα θα ήθελε άμεσα να προκηρύξει μία θέση. Οι άλλες δύο διαθέσιμες θέσεις προβλέπεται να καλυφθούν αργότερα. Σε ότι αφορά, 9

11 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους τέλος, στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, το Τμήμα διαθέτει τέσσερις θέσεις, οι οποίες αναμένεται να καλυφθούν σε ορίζοντα τετραετίας. 10

12 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους Διδακτικό έργο Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στη προσπάθεια εκτίμησης του διδακτικού έργου ήταν ότι το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος δεν είναι σταθερό κατά την τελευταία πενταετία, λόγω του ότι το Τμήμα διαθέτει μόνο 4 μέλη Ε.Π., με αποτέλεσμα σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο να προσλαμβάνονται αρκετοί εκπαιδευτικοί με σύμβαση έργου προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των σπουδαστών. Αναλυτικά στοιχεία για τα συμπεράσματα που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα παρατίθενται στους πίνακες στο Παράρτημα της Έκθεσης Διδακτικές μέθοδοι Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών διακρίνονται σε θεωρητικά και μικτά. Ως θεωρητικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα στα οποία η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά σε μορφή διαλέξεων ή περιλαμβάνουν και κάποιες ώρες φροντιστηριακών ασκήσεων ανά εβδομάδα. Ως μικτά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα που περιλαμβάνουν και θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, το οποίο πραγματοποιείται στα ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια του Τμήματος. Στα θεωρητικά μαθήματα και στο θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων, οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται είναι: Διαλέξεις με χρήση απλού πίνακα μαρκαδόρου Ασκήσεις πράξης με βασικό στόχο την επίλυση ασκήσεων και την εφαρμογή των θεωρητικών εννοιών σε πραγματικά προβλήματα Διαφάνειες (powerpoint, slides), οι οποίες προβάλλονται μέσω βιντεοπροβολέα ή διαφανοσκοπίου στις αίθουσες διδασκαλίας Παρουσίαση πραγματικών περιστατικών (case studies) με σκοπό την κατανόηση της πρακτικής εφαρμογής των εξεταζομένων εννοιών σε επιχειρηματικά προβλήματα Στο εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων, οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται είναι: Εκπαίδευση των σπουδαστών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές εφοδιασμένους με τα απαραίτητα λογισμικά συστήματα Διαφάνειες (powerpoint, slides), οι οποίες προβάλλονται μέσω βιντεοπροβολέα ως υποδείξεις για περαιτέρω εργαστηριακή επεξεργασία τους από τους σπουδαστές Για όλα σχεδόν τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών υπάρχει βιβλιογραφία στην ελληνική γλώσσα, η οποία καλύπτει επαρκώς το αντικείμενό τους. Οι σπουδαστές, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ελάμβαναν δωρεάν ένα (1) σύγγραμμα ανά μάθημα το οποίο επέλεγε ο διδάσκων σε συνεργασία με τον Τομέα, κατά το 11

13 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους τελευταίο ακαδημαϊκό έτος έχουν τη δυνατότητα επιλογής συγγράμματος από μια λίστα πολλαπλής βιβλιογραφίας, η οποία καταρτίζεται με απόφαση του Τομέα, έπειτα από πρόταση των εκπαιδευτικών. Τα διδακτικά βοηθήματα καλύπτουν κατά μέσο όρο πάνω από το 90% της διδασκόμενης ύλης. Οι αποκλίσεις που εμφανίζονται καλύπτονται είτε από τους διδάσκοντες με παροχή σημειώσεων είτε μέσω της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Μεγάλο ποσοστό των μαθημάτων του Τμήματος υποστηρίζονται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ (e-class.teipat.gr). Συγκεκριμένα, το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας κατατάσσεται στην τέταρτη θέση ανάμεσα στα τμήματα του ΤΕΙ Πάτρας, ως προς τον απόλυτο αριθμό προσφερόμενων μαθημάτων. Σκοπός του τμήματος είναι στο άμεσο μέλλον να καλύπτονται όλα τα μαθήματα από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος τους. Σε αρκετά μαθήματα γίνεται χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά την ώρα της διδασκαλίας, είτε με την προβολή διαφανειών είτε με την παρουσίαση καλών πρακτικών (case studies) μέσω βιντεο-προβολέα. Ορισμένες αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς διαδραστικούς πίνακες, οι οποίοι θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σημειώνεται ότι σε όλους σχεδόν τους χώρους του Τμήματος υπάρχει ενσύρματη σύνδεση με το Δίκτυο Υψηλών Ταχυτήτων του ΤΕΙ, ενώ σε αρκετά σημεία προσφέρεται και ασύρματη σύνδεση. Ειδικότερα, υπάρχει πρόσβαση στο Δίκτυο του ΤΕΙ από όλα τα γραφεία των μελών Ε.Π. του τμήματος, από τη Γραμματεία και από όλα τα Εργαστήρια του τμήματος, ενώ οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν πρόσβαση στο Δίκτυο του ΤΕΙ μέσω ασύρματης σύνδεσης που παρέχεται από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ. Εκτεταμένη χρήση ΤΠΕ γίνεται στην εργαστηριακή εκπαίδευση. Τα μαθήματα του τμήματος σε ποσοστό 58% διαθέτουν και εργαστηριακό μέρος, το οποίο διεξάγεται σε Εργαστήρια εκτός του τμήματος. Η επικοινωνία των σπουδαστών με τους εκπαιδευτικούς πραγματοποιείται και με τη χρήση ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, πέραν της χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της οποίας ανακοινώνονται στους σπουδαστές ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευσή τους, όλοι οι εκπαιδευτικοί του τμήματος διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κοινοποιείται στους φοιτητές, ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους για εκπαιδευτικά θέματα. 12

14 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα Η εκπαίδευση των σπουδαστών στην ερευνητική διαδικασία, όπως για παράδειγμα στην αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας, είναι κύριο μέλημα του διδακτικού προσωπικού και πραγματώνεται καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών με αυξανόμενη βαρύτητα ανά εξάμηνο. Ουσιαστικά μπορεί να κωδικοποιηθεί σε τρία στάδια: Στα πρώτα επτά (7) εξάμηνα σπουδών, γίνεται μέσω εργασιών (ατομικών ή ομαδικών) που αναλαμβάνουν οι σπουδαστές και μέσω των οποίων πραγματοποιείται μια πρώτη επαφή τους με την ερευνητική διαδικασία κυρίως στο επίπεδο της βιβλιογραφικής αναζήτησης. Οι εργασίες αυτές μπορεί να έχουν προαιρετικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα, ανάλογα με το μάθημα, και να επηρεάζουν ή όχι την τελική βαθμολογία των σπουδαστών. Στο όγδοο (8) εξάμηνο, η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας ολοκληρώνει την εκπαίδευσή τους, αφού αποτελεί ένα ολοκληρωμένο έργο σύνθεσης, διεξαγωγής, ολοκλήρωσης, συγγραφής, παρουσίασης και δημοσίευσης ερευνητικού αποτελέσματος. 13

15 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους Ερευνητικό έργο Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη ερευνητική πολιτική στο Τμήμα, αλλά όλα τα μέλη Ε.Π. ανάλογα με τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα προσπαθούν με ουσιαστικά μηδενική υποστήριξη να προωθήσουν την έρευνα με στόχο την ανάπτυξη και προβολή του Τμήματος. Οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι: Η δραστηριοποίηση όλων των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ερευνητικούς τομείς Η συμμετοχή και του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην έρευνα στα πλαίσια του Τμήματος Η δραστηριοποίηση των σπουδαστών σε ερευνητικές δραστηριότητες μέσω εργασιών Η υποβολή προτάσεων για εμπλουτισμό του εργαστηριακού εξοπλισμού Η οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων για την προώθηση των ερευνητικών στόχων του Τμήματος Η σύναψη ερευνητικών συνεργασιών με ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού Κατά την τελευταία πενταετία, τα μέλη του Τμήματος έχουν συμμετάσχει είτε ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, είτε ως ερευνητές και μέλη της επιστημονικής ομάδας, σε αρκετά προγράμματα υπό την αιγίδα διάφορων ελληνικών ή ευρωπαϊκών φορέων. Στα έργα για τα οποία Επιστημονικοί Υπεύθυνοι είναι μέλη Ε.Π. του Τμήματος, συμμετέχουν κατά κανόνα και εξωτερικοί συνεργάτες, μερικοί από τους οποίους έχουν και σχέση με το Ίδρυμα. Ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει το κάθε πρόγραμμα, καθορίζεται η σύσταση της ερευνητικής ομάδας, με στόχο την ευρύτερη δυνατή επιστημονική πληρότητα. Ουσιαστικά δε διατίθενται εργαστηριακοί χώροι έρευνας, αλλά τα μέλη του Τμήματος χρησιμοποιούν ατομικά μέσα για την προαγωγή της έρευνας. Επομένως κρίνεται απαραίτητη η άμεση λειτουργία δύο νέων εργαστηριακών χώρων Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών Ε.Π. του Τμήματος Το σύνολο των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Ε.Π. του Τμήματος, παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακας 17 του Παραρτήματος της Έκθεσης. Σε γενικές γραμμές η ερευνητική δραστηριότητα κρίνεται ικανοποιητική με δεδομένη την απουσία στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας, τις δυσκολίες που 14

16 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους εμφανίζονται στις μετακινήσεις προσωπικού για ερευνητικούς σκοπούς και την μη ύπαρξη μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Τμήμα. Η πλειοψηφία των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, γίνεται σε περιοδικά τα οποία είναι καταχωρημένα σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και αναγνωρισμένα από την επιστημονική κοινότητα, ακολουθώντας τη διαδικασία της επιστημονικής κρίσης. Ο σχετικός πίνακας περιέχει αναλυτικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα. Τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά για το αντικείμενο των μελών του Τμήματος, κυρίως διότι τα μέλη του Τμήματος και επιστ. Συνεργατες κατά την τελευταία πενταετία έχουν συνολικά 6 ετεροαναφορές σε δημοσιευμένες εργασίες τους Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος Δεν υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού, αλλά έχουν υποβληθεί προτάσεις για ερευνητικά έργα σε συνεργασία με ερευνητές εκτός Ελλάδας. 15

17 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους Λοιπές υπηρεσίες 6.1. Διοικητικές υπηρεσίες Η γραμματεία του Τμήματος είναι στελεχωμένη με δύο (2) άτομα και στεγάζεται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου του Τμήματος. Το διοικητικό προσωπικό της Γραμματείας αποτελούν οι: Λυκούδη Αλέκα, κατηγορία Τ.Ε., Προϊσταμένη Γραμματείας Μελίστα Βούλα κατηγορία Δ.Ε., υπάλληλος Γραμματείας Η στελέχωση της Γραμματείας είναι ελλιπής για το φόρτο εργασίας που της αναλογεί, ενώ η χρήση του διαδικτύου και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής γραμματείας προσπαθούν να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων. Απαραίτητη θεωρείται η αύξηση του προσωπικού διοικητικής υποστήριξης με άτομα εκπαιδευμένα στη χρήση νέων τεχνολογιών για την κάλυψη άμεσων αναγκών. Οι δύο τομείς του Τμήματος δεν διαθέτουν γραμματειακή υποστήριξη. Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γραμματεία είναι η έλλειψη αποθηκευτικών χώρων για το αρχείο, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έναν πολύ μικρό εσωτερικό χώρο. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος κρίνονται αποτελεσματικά για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού, ενώ σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση των σπουδαστών παρατηρούνται δυσκολίες και καθυστερήσεις λόγω του φόρτου εργασίας. Οι διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος συνεργάζονται ικανοποιητικά με όλα τα όργανα της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος. Στο Τμήμα δεν υπηρετεί μέλος Ε.Τ.Π. για την κάλυψη των εργαστηριακών αναγκών. Το Τμήμα έχει προτείνει την προκήρυξη μίας (1) θέσης Ε.Τ.Π. για τις εργαστηριακές ανάγκες των Τομέων Μαθημάτων. Στο Τμήμα υπάρχει ένας μικρός αποθηκευτικός χώρος στη Γραμματεία, ο οποίος χρησιμοποιείται ως αρχείο του Τμήματος. Δεν κρίνεται επαρκής και εξετάζεται η διαμόρφωση παλαιών κενών γραφείων εκπαιδευτικών σε χώρο αποθήκευσης αρχειακού περιεχομένου και εργαστηριακών υλικών Διαθέσιμα μέσα και υποδομές Οι αίθουσες διδασκαλίας που διαθέτει το Τμήμα επαρκούν οριακά ως προς το μέγεθός τους για τις ανάγκες της θεωρητικής εκπαίδευσης. 16

18 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους (α) και χωρητικότητα Το Τμήμα διαθέτει εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας με συνολική χωρητικότητα 600 θέσεων. Αναλυτικά η χωρητικότητα των αιθουσών είναι: Ι: 120 ατόμων, Μ1: 100 ατόμων, Μ2: 100 ατόμων, Μ3: 70 ατόμων, Μ5: 70 ατόμων, Μ6: 70 ατόμων, Μ7: 70 ατόμων. (β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα Οι αίθουσες διδασκαλίας επαρκούν οριακά ως προς το μέγεθός τους για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος, ενώ η καταλληλότητά τους κρίνεται σχετικά αποδεκτή. (γ) Βαθμός χρήσης Ο βαθμός χρήσης τους στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αγγίζει το 30% υπολογίζοντας χρήση 14 ώρες / ημέρα (δ) Ανεπάρκεια, μη καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισμού Ο υποστηρικτικός εξοπλισμός κρίνεται κραυγαλέα ανεπαρκής και θεωρείται απαραίτητη η προμήθεια αναγκαίων εποπτικών μέσων. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που διαθέτει το Τμήμα δεν επαρκούν σε αριθμό για την κάλυψη των αναγκών του, και χρήζουν άμεσης αναβάθμισης του εξοπλισμού τους. 17

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ http://www.ecedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευση Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 Πρόλογος Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Ιανουάριος 2014 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα