ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου Aριθμός 3726 EuroLife Limited Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων συναφών Θεμάτων Κανονισμών του ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στους μετόχους την Έκθεσή του και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της EuroLife Ltd ( η Εταιρία ) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Κύριες δραστηριότητες Η EuroLife Limited είναι πλήρως εξηρτημένη εταιρία της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας κατά τη διάρκεια του έτους συνέχισε να είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών κλάδου ζωής, ατυχημάτων και υγείας στην Κύπρο και την Ελλάδα. Υποκαταστήματα Η Εταιρία διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος που φέρει την ονομασία Κύπρου Ζωής. Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρίας H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα σε συνδυασμό με τη μη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από τις διεθνείς χρηματαγορές. Ως αποτέλεσμα, η Κυπριακή Δημοκρατία εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, οι οποίες κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου Η απόφαση συμπεριλάμβανε την αναδιάρθρωση των δυο μεγαλυτέρων τραπεζών στην Κύπρο μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα».

2 3892 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νομοθεσία που αφορά την επιβολή περιοριστικών μέτρων αναφορικά με συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο. Η έκταση και η διάρκεια των περιορισμών αποφασίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, και αυτά έχουν τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαρτίου Τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές και τις συναλλαγές με μετρητά περιλαμβάνουν περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών, στην εξαργύρωση επιταγών σε μετρητά και περιορισμούς στη μεταφορά χρημάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Επίσης τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ανανέωση ορισμένων καταθέσεων στη λήξη τους. Στις 29 Μαρτίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε διατάγματα αναφορικά με τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου, εφαρμόζοντας μέτρα για τις δύο αυτές τράπεζες δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του Με βάση τα σχετικά διατάγματα, η Λαϊκή Τράπεζα υποβλήθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης, βάσει απόφασης της Αρχή Εξυγίανσης. Στη Λαϊκή Τράπεζα παρέμειναν κυρίως ανασφάλιστες καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία εκτός Κύπρου. Τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο, οι ασφαλισμένες καταθέσεις και η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου, με αποζημίωση για την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν την έκδοση μετοχών από την Τράπεζα Κύπρου προς τη Λαϊκή Τράπεζα. Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα σχετικά διατάγματα της Αρχής Εξυγίανσης μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα», δηλαδή της μερικής μετατροπής ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχές. Επίσης, οι κάτοχοι μετοχών και πιστωτικών τίτλων στην Τράπεζα Κύπρου στις 29 Μαρτίου 2013 έχουν συνεισφέρει στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου μέσω της απορρόφησης ζημιών. Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης τριμηνιαίας αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη διάρκεια του 2013, το Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση των προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο. Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στη Σημείωση 1 Πληροφορίες για την Εταιρία. Αποτελέσματα, τρέχουσα θέση, εξέλιξη και επιδόσεις των δραστηριοτήτων Μετά τα γεγονότα του Μαρτίου, τo 2013 εξελίχθηκε σε μια πολύ δύσκολη χρονιά για την ασφαλιστική βιομηχανία αφού η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά τους ρυθμούς ανάπτυξης της νέας εργασίας και αύξησε σημαντικά τις ακυρώσεις συμβολαίων. Τα συνολικά μεικτά ασφάλιστρα ανήλθαν σε σημειώνοντας μείωση 11%, σε σύγκριση με το Η Εταιρία σημείωσε ικανοποιητική κερδοφορία για το Τα καθαρά κέρδη της EuroLife μετά τη φορολογία ανέρχονται σε σε σχέση με για το Σε αντίθεση με το πολύ δύσκολο επενδυτικό περιβάλλον στην Κύπρο, σε διεθνές επίπεδο το 2013 ήταν μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από βελτίωση των οικονομικών δεικτών και σημαντική καλυτέρευση του επενδυτικού και οικονομικού κλίματος. Ως αποτέλεσμα, οι διεθνείς κεφαλαιαγορές σημείωσαν πολύ καλές αποδόσεις, ιδιαίτερα στην επενδυτική κατηγορία των μετοχών. Πολύ καλή απόδοση είχε και το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών και τις προσδοκίες για επιστροφή της Ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Λόγω της ευρείας και παγκόσμιας διασποράς, τα επενδυτικά Ταμεία της Εταιρίας δεν επηρεάστηκαν σε σημαντικό βαθμό από τις εξελίξεις στην Κύπρο και ταυτόχρονα επωφελήθηκαν από τις θετικές αποδόσεις των κεφαλαιαγορών του εξωτερικού. Ως αποτέλεσμα, όλα τα Ταμεία της Εταιρίας είχαν θετικές αποδόσεις για το Τα ταμεία της EuroLife συνεχίζουν να προσφέρουν θετικές αποδόσεις σε μέσο-μακροπρόθεσμη βάση προσθέτοντας αξία στα συμβόλαια των πελατών της. Μερίσματα Κατά τη διάρκεια του 2013 πληρώθηκε ενδιάμεσο μέρισμα (120 σεντ ανά μετοχή). Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή τελικού μερίσματος για το έτος Το 2012 καταβλήθηκε μέρισμα (175 σεντ ανά μετοχή). Διαχείριση κινδύνων Όπως κάθε ασφαλιστικός οργανισμός, η Εταιρία εκτίθεται σε κινδύνους, οι πιο σημαντικοί από τους οποίους είναι ο κίνδυνος αγοράς (ο οποίος προκύπτει από τις μεταβολές στις τιμές των επενδύσεων, του συναλλάγματος και των επιτοκίων), ο κίνδυνος ρευστότητας, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Οι κίνδυνοι αυτοί έχουν εντοπιστεί και αξιολογηθεί και η Εταιρία παρακολουθεί τους κινδύνους αυτούς με διάφορους μηχανισμούς ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση υπέρμετρων κινδύνων. Πληροφορίες για τη διαχείριση των προαναφερθέντων κινδύνων παρουσιάζονται στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων. Προβλεπόμενη εξέλιξη Εν όψει της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης δεν αναμένεται ανάπτυξη στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Παρόλα ταύτα, η Εταιρία θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στα κύρια χαρακτηριστικά που την ξεχώρισαν στην ασφαλιστική αγορά σε βάθος χρόνου. Αυτά περιλαμβάνουν την ορθολογιστική πολιτική όσον αφορά την αξιολόγηση και τιμολόγηση κινδύνων, τη σωστή διαχείριση απαιτήσεων και τη συντηρητική, ευέλικτη και προσεγμένη οικονομική πολιτική της. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην προετοιμασία της Εταιρίας για υιοθέτηση της Κοινοτικής Οδηγίας Φερεγγυότητας (Solvency) II, η οποία αφορά το νέο πλαίσιο εποπτείας και καθορισμού της κεφαλαιακής επάρκειας ασφαλιστικών εταιριών.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ Μετοχικό κεφάλαιο Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ήταν (2012: ) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1,71 η κάθε μια (2012: 1,71). Εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ήταν (2012: ) συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1,71 η κάθε μια (2012: 1,71) Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς Τα γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς, παρατίθενται στη σημείωση 30 των οικονομικών καταστάσεων. Διοικητικό Συμβούλιο Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 3. Ο κ. K. Σεβέρης αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 29 Μαρτίου Οι κ.κ. Χρ. Χριστοφίδης και Δ. Ιωάννου αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 30 Ιουνίου Την ίδια ημερομηνία διορίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οι κ.κ. Λ. Γεωργιάδου, Χ. Πουαγκαρέ, Π. Πούρος και Χ. Πατσαλίδης, οι οποίοι αποχώρησαν στις 26 Νοεμβρίου Οι κ.κ Α. Στυλιανού αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 26 Νοεμβρίου 2013 και ο Μ. Πισσαρίδης στις 31 Ιανουαρίου O κ. Μ. Γιαννάς διορίστηκε στις 26 Νοεμβρίου 2013 και αποχώρησε στις 4 Απριλίου Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, όλοι οι σύμβουλοι παραμένουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να παυθούν ή να αντικατασταθούν από την ιθύνουσα εταιρία. Κ. Κατσαρός - Πρόεδρος 22 Μαΐου 2014 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρίας EuroLife Limited (η 'Εταιρία') στις σελίδες 10 μέχρι 80 οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση συνολικών εισοδημάτων, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιριών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για τέτοιες εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες για να επιτρέπουν την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας και όπως σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της μητρικής Εταιρίας EuroLife Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιριών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

4 3894 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 Έμφαση Θέματος Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 10 «Επενδύσεις» και 29 «Μετατροπή καταθέσεων» των οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στη μετατροπή των τραπεζικών καταθέσεων της Εταιρίας στη μητρική της εταιρία Τράπεζα Κύπρου σε μετοχές και στις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την επιμέτρηση των μετοχών στην εύλογη αξία (επίπεδο 3) με βάση τις πρόνοιες του ΔΠΧA 13, για τις οποίες παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας. Έκθεση επί Άλλων Νομικών Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας. Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρία κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην έκταση που φαίνεται από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιριών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 4 μέχρι 6 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Άλλο Θέμα Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρίας ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. Ειρήνη Ψάλτη Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής εκ μέρους και για λογαριασμό της Ernst & Young Cyprus Ltd Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές Λευκωσία, 22 Μαΐου 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Σημ. Μεταφορά από λογαριασμούς εσόδων κλάδου: Ασφαλειών ζωής και ετησίων προσόδων Ασφαλειών ατυχημάτων και υγείας Ζημιά από μετατροπή καταθέσεων 29 ( ) - Μεταβολή στην εκτιμημένη εύλογη αξία επενδύσεων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Τόκοι από επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων Ενοίκια από επενδύσεις σε ακίνητα Μεταβολή στην εκτιμημένη εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα 8 ( ) ( ) Δαπάνες διαχείρισης που δεν κατανεμήθηκαν σε λογαριασμούς εσόδων (69.390) (60.077) Κέρδος πριν από το φόρο εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Καθαρό κέρδος

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ στις 31 Δεκεμβρίου Σημ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακίνητα και εξοπλισμός Επενδύσεις σε ακίνητα Άϋλα στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις Μερίδιο αντασφαλιστών στις υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων Ασφαλιστικές απαιτήσεις Άλλοι χρεώστες και δεδουλευμένα έσοδα Μετρητά στο ταμείο και σε τράπεζες Άλλοι χρεώστες ωφελημάτων αφυπηρέτησης Φόρος εισοδήματος επιστρεπτέος ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο και αποθεματικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων Συνεισφορά ιθύνουσας εταιρίας Αδιανέμητα κέρδη Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων Μη κατανεμηθέν πλεόνασμα Άλλες ασφαλιστικές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Άλλοι πιστωτές και δεδουλευμένα έξοδα Φόρος εισοδήματος πληρωτέος ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ακολουθούν οι υπογραφές του Προέδρου και της Γενικής Διευθύντριας. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας μπορούν να επιθεωρηθούν στην υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιριών. Εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο Εταιρίας EuroLife Ltd: Διεύθυνση κεντρικών γραφείων: EuroLife House, Έβρου 4, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία τηλ.: , φάξ: , Γραμμή επικοινωνίας:

6 3896 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 Αριθμός 3727 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Εισοδήματα από εργασίες '000 '000 Μεικτά ασφάλιστρα Δικαιώματα συμβολαίων Μερίδιο αντασφαλιστών (7.574) (6.012) Καθαρά ασφάλιστρα Μεταφορά στα μη κερδημένα ασφάλιστρα Καθαρά κερδημένα ασφάλιστρα Άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες Εισοδήματα από χρηματοοικονομικές εργασίες Έξοδα Απαιτήσεις από ασφαλιζομένους Προμήθειες πληρωτέες για ασφαλιστικές εργασίες Προμήθειες πληρωτέες για χρηματοοικονομικές εργασίες Έξοδα διαχείρισης Κέρδος από εργασίες Κέρδος/ (ζημία) από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων 307 (2.052) Ζημία από επανεκτίμηση ακινήτων (763) (99) Ζημία από απομείωση της αξίας τραπεζικών καταθέσεων (588) - Άλλα εισοδήματα από επενδύσεις Καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα Κέρδος για το έτος πριν την φορολογία Φορολογία (490) (483) Κέρδος για το έτος μετά τη φορολογία Συμφέρον μειοψηφίας 203 (7) Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 7,45 3,92

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ στις 31 Δεκεμβρίου '000 '000 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Απτό πάγιο ενεργητικό Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ταμείο αποζημίωσης επενδυτών Επενδύσεις σε ακίνητα Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί Χρηματοοικονομικά στοιχεία προς εμπορία Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές (78) (78) Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους Συμφέρον μειονότητας Σύνολο ίδιων κεφαλαίων Μη τρέχουσες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη φορολογία Τρέχουσες υποχρεώσεις Αποθέματα για μη κερδημένα ασφάλιστρα και εκκρεμείς απαιτήσεις Άλλες υποχρεώσεις Σύνολο ίδιων κεφαλαίων και υποχρεώσεων ΕΚΘΕΣΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Atlantic Insurance Company Public Limited (η Εταιρεία ) υποβάλλει την Ετήσια Έκθεση του και τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας Εταιρείας και των εξαρτημένων της (το Συγκρότημα ) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Δραστηριότητες Οι κυριότερες δραστηριότητες του Συγκροτήματος είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών στους κλάδους ατυχημάτων και ασθενειών, ευθύνη στα χερσαία οχήματα, αεροσκαφών, πλοίων και μεταφερόμενων εμπορευμάτων, πυρκαγιάς και άλλης ζημιάς σε περιουσιακά στοιχεία, γενικής ευθύνης, πιστώσεων και εγγυήσεων, κατοχή γης με σκοπό το διαχωρισμό σε οικόπεδα για πώληση, διεξαγωγή εργασιών ως αντιπρόσωπος ασφαλειών γενικού κλάδου και παροχή χρηματοοικονομικών, συμβουλευτικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Κατά την διάρκεια του έτους δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις δραστηριότητες. Υποκαταστήματα Η Εταιρεία παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω των κεντρικών γραφείων της, που βρίσκονται στην Λευκωσία και των ιδιόκτητων υποκαταστημάτων της στις πόλεις Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Εξέταση των εξελίξεων, της θέσης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων Τα συνολικά κέρδη του Συγκροτήματος που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 2,92 εκ. έναντι 1,53 εκ. το 2012 σημειώνοντας αύξηση 90,2%.

8 3898 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 Τα μεικτά ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 3,5% και ανήλθαν στα 24,70 εκ. σε σύγκριση με 23,87 εκ. το Τα καθαρά κερδημένα ασφάλιστρα παρουσίασαν μείωση 2,0% αφού ανήλθαν σε 17,51 εκ. έναντι 17,86 εκ. κατά το προηγούμενο έτος. Τα άλλα εισοδήματα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν σε 1,04 εκ. έναντι 0,84 εκ. το Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπρακτέων προμηθειών αντασφάλισης ως αποτέλεσμα κυρίως της βελτίωσης του τεχνικού ασφαλιστικού αποτελέσματος του κλάδου περιουσίας. Αύξηση παρουσίασαν επίσης τα κέρδη από την κοινοπραξία ασφαλιστών οχημάτων δημόσιας χρήσης.. Τα εισοδήματα από χρηματοοικονομικές εργασίες μειώθηκαν σε 0,34 εκ. έναντι 0,73 εκ. κατά το 2012 ως αποτέλεσμα των αρνητικών χρηματοοικονομικών συνθηκών και της σημαντικής μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας στα Χρηματιστήρια Αξιών Κύπρου και Αθηνών. Οι απαιτήσεις από ασφαλιζομένους παρουσίασαν μείωση της τάξης του 11,0% και ανήλθαν σε 8,73 εκ. (2012: 9,80 εκ.) με αποτέλεσμα ο δείκτης απαιτήσεων προς κερδημένα ασφάλιστρα να μειωθεί σε 49,86% σε σύγκριση με 54,90% κατά το προηγούμενο έτος. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση του αριθμού των απαιτήσεων στο κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων και τη διευθέτηση μεγάλων εκκρεμών απαιτήσεων προηγούμενων ετών με χαμηλότερο κόστος. Τα έξοδα διαχείρισης ανήλθαν σε 5,26 εκ. σε σύγκριση με 4,74 εκ. το 2012 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 11,1% η οποία οφείλεται στην αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς χρεώστες ύψους 1,08 εκ. (2012: 0,40 εκ.) η οποία κρίθηκε αναγκαία λόγω της σοβαρής επιδείνωσης της κυπριακής οικονομίας. Με εξαίρεση την αύξηση αυτή, τα υπόλοιπα έξοδα διαχείρισης μειώθηκαν κατά 3,5% ως αποτέλεσμα της γενικότερης προσπάθειας της διεύθυνσης για συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών. Τα κέρδη από εργασίες παρουσίασαν αύξηση 8,0% και ανήλθαν σε 3,58 εκ. έναντι 3,32 εκ. το Τα κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες αυξήθηκαν κατά 18,5% σε 4,04 εκ. (2012: 3,40 εκ.) λόγω κυρίως της μείωσης των απαιτήσεων, ενώ αντίθετα τα κέρδη από χρηματοοικονομικές εργασίες παρουσίασαν αυξημένες ζημιές ύψους 450 χιλ. (2012: 82 χιλ) λόγω της μείωσης των εισοδημάτων και της αύξησης των προβλέψεων για επισφαλείς χρεώστες. Τα καθαρά χρηματοδοτικά έσοδα μειώθηκαν κατά 22,9% σε 0,57 εκ. έναντι 0,74 εκ. κατά το 2012 ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των καταθετικών επιτοκίων και της αύξησης των τραπεζικών υπολοίπων σε τρεχούμενους λογαριασμούς προς διασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας ως επακόλουθο των περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας παρουσίασε κέρδος 0,31 εκ.. σε σύγκριση με ζημία 2,05 εκ. το οποίο προέκυψε κυρίως από τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια του εξωτερικού. Αντίθετα από την επανεκτίμηση των επενδυτικών ακινήτων προέκυψε ζημία ύψους 0,77 εκ. (2012: 0,10 εκ). Επιπρόσθετα, ποσό ύψους 0,53 εκ. που αφορά ζημία από επανεκτίμηση πάγιου ενεργητικού χρεώθηκε στο αποθεματικό επανεκτίμησης. Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος περιλαμβάνουν επίσης ζημία από την απομείωση στην αξία των τραπεζικών καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου και στην Λαϊκή Τράπεζα η οποία υπολογίστηκε σε 0,59 εκ.. Οι μετοχές της Τράπεζα Κύπρου που προέκυψαν από την μετατροπή των καταθέσεων παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με μηδενική αξία. Τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε 30,70 εκ. σε σύγκριση με 29,90 εκ. το 2012 και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 9,5%. Τα ίδια κεφάλαια περιλαμβάνουν ποσό 0,08 εκ. που αφορά το κόστος κτήσης ιδίων μετοχών. Αποτελέσματα Όπως φαίνεται στη σελίδα 20, τα συνολικά κέρδη του Συγκροτήματος που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 2,92 εκ. έναντι 1,53 εκ. το 2012 σημειώνοντας αύξηση 90,2%.Το κέρδος για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά. Η συμφιλίωση μεταξύ των ετήσιων εξελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των τελευταίων δημοσιευθέντων ενδεικτικών αποτελεσμάτων για το έτος 2013 παρουσιάζεται στη σημείωση 37 των οικονομικών καταστάσεων. Μέρισμα Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την καταβολή μερίσματος ύψους 6 σεντ ανά μετοχή (2012 :5 σεντ). Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Οι κυριότεροι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται το Συγκρότημα αναφέρονται και αναλύονται στη σημείωση 33 των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Προβλεπόμενη εξέλιξη Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει την σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας του Συγκροτήματος ως άκρως ικανοποιητική ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας. Η διεύθυνση εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος θα είναι εξίσου δύσκολη με την περσινή και ως εκ τούτου παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων και της άμεσης αντίδρασης στα νέα δεδομένα για μετριασμό των επιπτώσεων από την κρίση και τη διασφάλιση της κεφαλαιουχικής βάσης, της ρευστότητας και της κερδοφορίας του Συγκροτήματος. Πάγιο Ενεργητικό Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού ανήλθαν σε 41 χιλ. όπως παρουσιάζεται στην σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων. Μετοχικό Κεφάλαιο Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Ιθύνουσας Εταιρείας ανέρχεται σε 85 εκ. υποδιαιρεμένο σε 250 εκ. συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,34 η κάθε μία. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Ιθύνουσας Εταιρείας ανέρχεται σε 13,30 εκ. υποδιαιρεμένο σε 39,11 εκ. συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 0,34 η κάθε μία. Όλοι οι τίτλοι της Εταιρείας είναι

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στην μεταβίβαση των τίτλων της Εταιρείας ούτε οποιεσδήποτε συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και οι οποίες δύνανται να συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των τίτλων ή / και στα δικαιώματα ψήφου. Κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2013 εγκρίθηκε το πιο κάτω ειδικό ψήφισμα: Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εφαρμόσει πρόγραμμα για την αγορά από την Εταιρεία των δικών της μετοχών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Αρ. 2 Νόμου του Οι μετοχές θα μπορούν να αποκτηθούν είτε με ιδιωτική συμφωνία είτε από την αγορά. Το πιο πάνω ψήφισμα προτάθηκε για την ανανέωση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας για την περίοδο από 12 Ιουνίου 2013 μέχρι 11 Ιουνίου Κατά την διάρκεια του έτους η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε απόκτηση ιδίων μετοχών. Ο ολικός αριθμός των ιδίων μετοχών στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανέρχεται σε και το συνολικό κόστος κτήσης σε 78 χιλ. Δεν υπήρξε καμία άλλη διαφοροποίηση στην κεφαλαιουχική δομή της Ιθύνουσας Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους. Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες Δεν υπήρξε οποιαδήποτε μεταβολή στις επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες κατά τη διάρκεια του έτους. Συμμετοχή Κυριότερων Μετόχων Οι μέτοχοι που κατείχαν κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 5 μέρες πριν την ημερομηνία έγκρισης των λογαριασμών από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέρονται στη σημείωση 30 των οικονομικών καταστάσεων. Συμβάσεις με Σύμβουλους και συνδεδεμένα πρόσωπα Δεν υπήρξε καμιά σημαντική σύμβαση που υφίσταται ή υφίστατο κατά τη λήξη του οικονομικού έτους και κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων στην οποία μέτοχοι που κατείχαν κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τα μέλη των οργάνων διοίκησης, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους έχουν ή είχαν άμεσα ή έμμεσα ουσιώδες συμφέρον, εκτός από τις συμβάσεις απασχόλησης των εκτελεστικών συμβούλων και την συμφωνία διορισμού της Πειραιώς (Κύπρου) Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Λτδ ως ασφαλιστικού πράκτορα της Εταιρείας όπως αναφέρεται στη σημείωση 32 των οικονομικών καταστάσεων. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα αναφέρονται στη σημείωση 29 των οικονομικών καταστάσεων. Ουσιώδη Γεγονοτα Ως αποτέλεσμα των μέτρων αναδιάρθρωσης και εξυγιάνσης της Τράπεζας Κύπρου και της Λαικής Τράπεζας προέκυψε ζημία από απομείωση στην αξία των τραπεζικών καταθέσεων του Συγκροτήματος η οποία υπολογίστηκε σε 0,59 εκ. Η Κεντρική Τράπεζα έκδωσε επίσης διάταγμα στις 28 Μαρτίου 2013 το οποίο καθορίζει την επιβολή περιοριστικών μέτρων αναφορικά με συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο. Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος και της Εταιρείας και η μελλοντική χρηματοοικονομική τους επίδοση, θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από το βαθμό και τη διάρκεια αυτών των περιορισμών, από την αδυναμία των χρεωστών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και από ενδεχόμενη μείωση της δίκαιης αξίας των επενδυτικών ακίνητων του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. Η Διεύθυνση παρακολουθεί τις εξελίξεις στην οικονομία και θεωρεί ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της οικονομικής ευρωστίας του Συγκροτήματος και της Εταιρείας. Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα τα οποία επηρέασαν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εκτός από αυτά που περιγράφονται πιο πάνω. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς Τα γεγονότα που συνέβησαν μετά την περίοδο αναφοράς που επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη σημείωση 36 των οικονομικών καταστάσεων. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εφαρμόσει μερικώς τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) εφόσον διαπραγματεύεται στην εναλλακτική αγορά του ΧΑΚ όπου η εφαρμογή του ΚΕΔ είναι εθελοντική και όχι υποχρεωτική. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τον Κώδικα («η Έκθεση ΕΔ») παρουσιάζεται στις σελίδες 8 μέχρι 17 και διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας Ο βαθμός συμμόρφωσης της Εταιρείας και η επεξήγηση των αποκλίσεων με τις αρχές και διατάξεις του Κώδικα κατά την ημερομηνία της έκθεσης περιγράφεται στην Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στις ετήσιες εξελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2013 είναι μειωμένα κατά 37 χιλ. σε σύγκριση με τα ενδεικτικά αποτελέσματα του 2013 που ανακοινώθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου 2014 λόγω αναπροσαρμογής της χρέωσης φορολογίας του έτους. Το Συγκρότημα εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες ετοιμασίας των οικονομικών του καταστάσεων, μέσω των οποίων οι συναλλαγές και τα γεγονότα που παρουσιάζονται στα λογιστικά βιβλία μεταφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, τις σχετικές γνωστοποιήσεις και άλλες χρηματοοικονομικές εκθέσεις του Συγκροτήματος.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση 0050/00002752/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD ISXI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Τελικά 2012 Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 4 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 5 6 Κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων 7 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 21 η Απριλίου 2011 PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α. Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3. Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1-6

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ Α. Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3. Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης 1-6 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόμενα Σελίδα ΜΕΡΟΣ Α Συνοπτικές πληροφορίες για την Εταιρεία 3 Απολογισμός από το Διαχειριστή Επενδύσεων I. Επενδυτική Πολιτική 5 II. Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση PrimeTel 1

ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2012 ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2 PrimeTel Ετήσια έκθεση Περιεχόμενα Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς 4 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα 6 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2012 7 Διοικητικό Συμβούλιο, επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το ιοικητικό Συµβούλιο, σε σηµερινή συνεδρία του, ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διαχειριστική επιτροπή και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 4 5 Κατάσταση αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Περιεχόμενα Ετήσια έκθεση 4 6 7 8 9 10 11 12 Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2010 Η Εταιρεία Άλλες Πληροφορίες Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4688 Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 3079 Αριθμός 3447 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Οικονομικές Καταστάσεις 2014 Financial Statements ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Περιεχόμενα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μετοχικό Κεφάλαιο Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 2 2 4 5 6 ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009 Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα 2-3 4 5 6 9-15 16-17 18 Χαιρετισμός του Προέδρου Διακρίσεις Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων και Νέα Έργα Μελλοντικά Έργα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα