Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές"

Transcript

1 Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΡΛΗ 1 & ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΡΡΗ" Περίληψη Απαραίτητη προϋπόθεση για τον επαναπροσδιορισμό του σχεδιασμού μιας Βιβλιοθήκης, είναι η κατανόηση και ανάλυση της παρούσας κατάστασης, η οποία δεν μετριέται μόνο με την απαρίθμηση των αντικειμένων (βιβλίων, επίπλων, εξοπλισμού κλπ.) Οι αναγνώστες, ως ζωντανοί αποδέκτες των υπηρεσιών που προσφέρονται από μια Βιβλιοθήκη, είναι χρήσιμο να ερωτώνται για το πώς προσλαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης. Η έρευνα αυτή έχει ως σκοπό, σε πρώτη φάση, την ανάλυση των πληροφοριακών αναγκών των φοιτητών των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν την παρούσα πληροφόρηση που τους προσφέρεται, να προσδιορίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να καταγράψει τις μελλοντικές τους απαιτήσεις. Έχοντας πάντα στη σκέψη μας τη φράση: "ακόμα και η καλύτερη υπηρεσία πληροφόρησης είναι άχρηστη, αν δεν χρησιμοποιείται", προχωρήσαμε σε αυτή τη μελέτη, η οποία έρχεται να τονίσει τη σημασία του συνυπολογισμού των πληροφοριακών αναγκών των αναγνωστών, στον σχεδιασμό καλύτερων υπηρεσιών σε μια Βιβλιοθήκη. 35

2 Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα:Η περίπτωση τον Πανεπιστήμιου Αθηνών.Μέρος Λ' προπτυχιακοί φοιτητές User needs in Greek academic libraries: the case of the University of Athens. Part A' undergraduate students MARY BIRLI & ASIMINA PERRI" Abstract If you want to redesign a library system, it's extremely important to understand and analyze the present situation, which of course can not only be described by counting objects (books, furniture, equipment etc.). You must not forget the library users who should be asked about how they receive the library services being offered, as they are the alive receivers of these services. This study, at the first place, is going to analyze the needs of the students of the Greek Academic Libraries. Is also trying to answer questions about the present offered information to users, or about the problems they do face, and is also trying to describe their future demands. Having always in our mind that "the best information service is useless if it's not used", we performed this study just to emphasise how great importance users needs are, in designing a better library service. Εισαγωγή Με τον όρο Πληροφοριακές ανάγκες εννοούμε τις ανάγκες που αφορούν την οργανωμένη επιστημονική πληροφόρηση, διακρίνοντας τις από εκείνες που αφορούν την στοιχειώδη πληροφόρηση που μας χρειάζεται για να λύσουμε τα καθημερινά μας προβλήματα (π.χ. ασφάλιση, υγεία, στέγαση, εργασία, φορολογικά θέματα κλπ.) Προσπαθώντας να προσδιορίσουμε τις ανάγκες του ιδιαίτερου κοινού που απαρτίζει την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να διακρίνουμε δύο κατηγορίες ανάλογα με τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα τους, τους προπτυχιακούς 'Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Athens University of Economics and Business Library "Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αθηνών - University of Athens Library 36

3 ΜΑΡΙΑ ΜΠ1ΡΛΗ & ΑΣΗΜ1ΝΑ ΠΕΡΡΗ φοιτητές αφ' ενός και τους καθηγητές μαζί με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές αφ' ετέρου. Α) οι Προπτυχιακοί φοιτητές, ανά εξάμηνο σπουδών, ασχολούνται με τη μελέτη συγκεκριμένης βιβλιογραφίας. Μερικές φορές αναλαμβάνουν εργασίες στα πλαίσια των μαθημάτων. Για την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών ψάχνουν την σχετική βιβλιογραφία, συχνά με γλωσσικούς ή άλλους περιορισμούς. Β) οι Καθηγητές όπως και οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές ετοιμάζοντας κάποια ανακοίνωση, άρθρο, διατριβή ή βιβλίο ανατρέχουν ο καθένας χωριστά σε εξαντλητική βιβλιογραφία του θέματος, συνήθως χωρίς γλωσσικούς ή άλλους περιορισμούς. Σκοπός της έρευνας που ακολουθεί είναι να προσδιορίσουμε σε Α' φάση τις πληροφοριακές ανάγκες των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσπαθώντας να εντρυφήσουμε στους τομείς των ενδιαφερόντων τους, ζητήσαμε και μάθαμε λεπτομέρειες για τον χρόνο και τα χρήματα που αφιερώνουν για την αναζήτηση πληροφοριών, τις μορφές και τις γλώσσες στις οποίες παίρνουν αυτές τις πληροφορίες. Επίσης προσπαθήσαμε να μάθουμε αν γνωρίζουν την ύπαρξη Βιβλιοθηκών στο Τμήμα τους, αν εξυπηρετούνται σ' αυτές, ή αν απευθύνονται σε Βιβλιοθήκες εκτός Πανεπιστημίου για την κάλυψη των αναγκών τους. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες αναλύονται στο κυρίως μέρος. Η Ερεύνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ αλλά και με προσωπικές συνεντεύξεις στις περιπτώσεις που αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1997 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του Επιλέχθηκε το Πανεπιστήμιο Αθηνών διότι καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της γλώσσης με τους τομείς που διδάσκονται σ' αυτό. Μπορεί κανείς να συναντήσει φοιτητές που διδάσκονται από Φιλοσοφία και Φιλολογία μέχρι Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ιατρική. Το δείγμα των ερωτηθέντων υπολογίστηκε ως εξής: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας για την Ακαδημαϊκή Περίοδο το σύνολο των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανέρχεται στις εκ των οποίων οι είναι, άνδρες και οι είναι Γυναίκες. 37

4 Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα:Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών.Μέρος Α ' προπτυχιακοί φοιτητές Οι πληθυσμός αυτός κατανέμεται στις διάφορες Σχολές ως εξής: Άνδρες Γυναίκες Σύνολο ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Για τον υπολογισμό του δείγματος αυτού επιλέχθηκε από το σύνολο του πληθυσμού των Φοιτητών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 0,5%. Το σύνολο των φοιτητών που ρωτήθηκε ανέρχεται στους (143) εκατόν σαράντα τρεις. Το δείγμα αυτό κατανέμεται ανάλογα σε 0,5% για κάθε Σχολή και Τμήμα και σε Άνδρες και Γυναίκες αντίστοιχα. Κυρίως θέμα Το σύνολο των φοιτητών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών για την Ακαδημαϊκή Περίοδο είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, άτομα, από τα οποία εξετάστηκαν, συνολικά, για την έρευνα αυτή τα 143 άτομα, δηλαδή, ποσοστό 0,5%. Εξετάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα, εξάγονται, για κάθε μία από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, τα παρακάτω γενικά συμπεράσματα: 1. Το 96,5% των φοιτητών, που ρωτήθηκαν, είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει ένα Τεχνικό ή Επιστημονικό δημοσίευμα σε μία, τουλάχιστον, ξένη γλώσσα. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό, καθώς οι Έλληνες διακρίνονται για τη γνώση ξένων γλωσσών. Μόνο το 3,5%ο των φοιτητών γνωρίζουν αποκλειστικά και μόνο την Ελληνική γλώσσα. Η Αγγλική είναι η γλώσσα που γνωρίζει η πλειοψηφία των φοιτητών (134 φοιτητές, ποσοστό 94%), ακολουθεί η Γαλλική (36 φοιτητές, ποσοστό 25%), ενώ έπονται, με διαφορά, οι υπόλοιπες ξένες γλώσσες. 2. Εξετάζοντας κάθε Σχολή ξεχωριστά, παρατηρούμε ότι, ο θεματικός χώρος που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους 38

5 ΜΑΡΙΑ ΜΠ1ΡΛΗ& ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΡΡΗ φοιτητές, είναι κάθε φορά το αντικείμενο των σπουδών τους. Ο θεματικός χώρος που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, που ρωτήθηκαν συνολικά, είναι η Λογοτεχνία και ακολουθεί η Τέχνη, οι Κοινωνικές Επιστήμες και η Φιλοσοφία. 3. Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών, που ρωτήθηκαν, χρησιμοποιούν συχνότερα, ως πληροφοριακές πηγές, βιβλία, εφημερίδες, άρθρα περιοδικών και βιβλιογραφίες. Λιγότερο συχνά χρησιμοποιούν την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ενώ σπανίως χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες πληροφοριακές πηγές, όπως στατιστικές, νομοθεσία, ευρετήρια, περιλήψεις, κτλ. 4. Από το σύνολο των φοιτητών που ρωτήθηκαν, η συντριπτική πλειοψηφία τους(136 φοιτητές, ποσοστό 95%), χρησιμοποιεί τις παραπάνω πληροφοριακές πηγές σε έντυπη μορφή, ενώ οι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες (χρήση On - Line ή Cd - Rom) αποτελούν μόνο το 13% (19 άτομα). Επομένως, οι νέες τεχνολογίες δεν είναι ακόμα αρκετά διαδεδομένες και οι φοιτητές έχουν ανάγκη από εξειδικευμένα σεμινάρια σχετικά με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών. 5. Το σύνολο των φοιτητών που ρωτήθηκαν, χρησιμοποιούν, κατά μέσο όρο, περίπου 22 φορές το χρόνο κάποια Υπηρεσία Πληροφόρησης. Πρώτοι στη χρήση των Υπηρεσιών Πληροφόρησης έρχονται οι φοιτητές των Ανεξάρτητων Τμημάτων (35 φορές το χρόνο), ενώ τελευταίοι έρχονται οι φοιτητές της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. (περίπου 7 φορές το χρόνο). 6. Το 76% των φοιτητών που ρωτήθηκαν, επιθυμούν την ύπαρξη κάποιου χρονικού περιθωρίου, μέσα στο οποίο να λάβουν τις πληροφορίες που ζητούν, ενώ το 24% δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Το 31% δίνει περιθώριο, για τη λήψη των πληροφοριών, το πολύ, μία ημέρα, ενώ το 39% δίνει περιθώριο μεγαλύτερο από μία ημέρα και, το πολύ, έως μία εβδομάδα. 7. Από τους 143 φοιτητές, οι 114, δηλ. ποσοστό 80% των ερωτηθέντων, αναζητούν μόνοι τους τις πληροφορίες, ενώ μόνο το 20%) (33 φοιτητές) ζητά και τη βοήθεια των βιβλιοθηκονόμων. Το γεγονός αυτό γεννά τα εξής ερωτήματα: Είναι αρκετό το προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών; Γνωρίζουν οι φοιτητές πόσο μπορούν να ωφεληθούν (χρόνος - πληροφορίες) από τη βοήθεια 39

6 Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα:Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών.Μέρος Α ' προπτυχιακοί φοιτητές των βιβλιοθηκονόμων; Είναι αρκετές οι γνώσεις του προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες των φοιτητών; 8. Το σύνολο των φοιτητών που ρωτήθηκαν, αφιερώνει, κατά μέσο όρο, 7,1 ώρες εβδομαδιαίως για την αναζήτηση πληροφοριών. Πρώτοι σε αυτόν τον τομέα έρχονται οι φοιτητές των Ανεξάρτητων Τμημάτων (9,5 ώρες εβδομαδιαίως), ενώ τελευταίοι έρχονται οι φοιτητές της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. (5,2 ώρες εβδομαδιαίως). 9. Το 49% των φοιτητών πιστεύει ότι ο χρόνος που ξοδεύει για την αναζήτηση πληροφοριών είναι, τουλάχιστον, αρκετός, ενώ το 51% των φοιτητών πιστεύει ότι δεν είναι αρκετός. Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. είναι αυτοί που πιστεύουν, σε μεγαλύτερο ποσοστό, ότι ο χρόνος που αφιερώνουν για την αναζήτηση πληροφοριών δεν είναι αρκετός. Πιθανόν αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι στις δύο αυτές Σχολές, τα προγράμματα είναι τόσο πιεστικά ώστε οι φοιτητές να πρέπει να περιοριστούν στη μελέτη των εγχειριδίων που τους δίνονται από τις Σχολές τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν χρόνο για περισσότερη έρευνα. 10. Παρατηρούμε ότι τα περισσότερα έξοδα των φοιτητών, ετησίως, αφορούν αγορές βιβλίων, ενώ ακολουθούν, κατά σειρά προτεραιότητας οι συνδρομές σε εφημερίδες - περιοδικά, οι συνδρομές σε βάσεις δεδομένων και τα γενικά έξοδα (χαρτικά, εργαλεία, κλπ.). Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών είναι αυτοί που έχουν, ετησίως, τα περισσότερα έξοδα και αυτό, διότι οι τεχνολογικές εξελίξεις στους κλάδους αυτούς είναι ραγδαίες, υποχρεώνοντας τους σε συνεχή ενημέρωση, αλλά και διότι τα τεχνικά έντυπα (περιοδικά, βιβλία, κλπ.) είναι σημαντικά ακριβότερα από τα αντίστοιχα των Θεωρητικών Επιστημών. 11. Μόνο το 12,5% των φοιτητών που ρωτήθηκαν είναι συνδρομητές σε κάποια επιστημονικά περιοδικά, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και των Ανεξάρτητων Τμημάτων. Μόνο οι φοιτητές της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. φαίνεται να ενδιαφέρονται ελάχιστα για συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά. 12. Παρατηρούμε ότι, το σύνολο, σχεδόν, των φοιτητών που ρωτήθηκαν(134 φοιτητές, ποσοστό 94%) διαθέτει τηλέφωνο, ενώ 40

7 ΜΑΡΙΑ ΜΠ1ΡΛΗ& ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΡΡΗ μόνο το 32% (δηλ. 46 φοιτητές) διαθέτει PC, το 15,4% (δηλ. 22 φοιτητές) διαθέτει Cd-Rom και το 7,7% (11 φοιτητές) διαθέτει Modem, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι φοιτητές δεν είναι, ακόμα, αρκετά εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες. Οι φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών εμφανίζουν, όπως ήταν αναμενόμενο, τα μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης των νέων τεχνολογιών. 13. Από τους 143 φοιτητές που ρωτήθηκαν, μόνο οι 7 απ' αυτούς (ποσοστό 5%) πιστεύουν ότι οι πληροφοριακές τους ανάγκες καλύπτονται εξολοκλήρου, οι 45 (ποσοστό 31%) πιστεύουν ότι οι ανάγκες τους καλύπτονται κατά το ήμισυ, ενώ 91απ'αυτούς (ποσοστό 64%) δεν μπορούν να προσδιορίσουν ακριβώς το ποσοστό κάλυψης των αναγκών του. 14. Εξετάζοντας κάθε Σχολή ξεχωριστά, παρατηρούμε ότι, ανεξάρτητα με το αντικείμενο σπουδών της, οι φοιτητές που ρωτήθηκαν, στην πλειοψηφία τους, χρειάστηκαν τη βιβλιοθήκη στο πλαίσιο των μαθημάτων τους, δηλαδή, είτε για να κάνουν μία εργασία (115 φοιτητές, ποσοστό 80,4%), είτε για να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους σε κάποιο μάθημα (75 φοιτητές, ποσοστό 52,4%). Πολύ μικρότερο ποσοστό χρειάστηκε τη βιβλιοθήκη για ενημέρωση πάνω στις εξελίξεις του κλάδου του (22 φοιτητές, ποσοστό 15,3%) ή για ψυχαγωγία (33 φοιτητές, ποσοστό 23%). Τα παραπάνω μπορεί να σημαίνουν: Είτε ότι το υλικό των βιβλιοθηκών δεν είναι κατάλληλο για ψυχαγωγία και για ενημέρωση πάνω στις εξελίξεις των διαφόρων κλάδων. Είτε ότι οι φοιτητές, στην πλειοψηφία τους, ενδιαφέρονται να καλύψουν τις ανάγκες των μαθημάτων τους και όχι για ευρύτερη και πληρέστερη γνώση του αντικειμένου των σπουδών τους 15. Εξετάζοντας κάθε Σχολή ξεχωριστά, παρατηρούμε ότι, ανεξάρτητα με το αντικείμενο σπουδών της, οι φοιτητές που ρωτήθηκαν, στην πλειοψηφία τους, καταφεύγουν, για την αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα τους, στις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών (102 φοιτητές, ποσοστό 71%) και στις ατομικές τους βιβλιοθήκες (82 φοιτητές, ποσοστό 57%). Σημαντικά λιγότεροι είναι αυτοί που καταφεύγουν σε άλλες Ελληνικές βιβλιοθήκες (46 φοιτητές, ποσοστό 32%), σε βιβλιοθήκες συμφοιτητών τους (21 φοιτητές, ποσοστό 14,8%), ή στο Internet (16 41

8 Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα:Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών.Μέρος Α ' προπτυχιακοί φοιτητές φοιτητές, ποσοστό 13%), ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που καταφεύγουν σε βιβλιοθήκες καθηγητών τους (5 φοιτητές, ποσοστό 3,5%), ή σε βιβλιοθήκες του εξωτερικού (1 φοιτητής, ποσοστό 0,5%). Αυτοί που υπερτερούν στη χρήση νέων τεχνολογιών (Internet) είναι οι φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών. Οι φοιτητές που παρουσιάζουν μεγαλύτερη τάση για χρήση άλλων Ελληνικών βιβλιοθηκών είναι αυτοί της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. Οι φοιτητές που παρουσιάζουν μεγαλύτερη τάση για χρήση των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι αυτοί της Θεολογικής Σχολής. Οι φοιτητές που παρουσιάζουν μεγαλύτερη τάση για χρήση των ατομικών τους βιβλιοθηκών είναι αυτοί της Φιλοσοφικής Σχολής, των Ανεξάρτητων Τμημάτων, καθώς και της Ιατρικής Σχολής. 16. Εξετάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν, παρατηρούμε ότι, η πλειοψηφία των φοιτητών που ρωτήθηκαν (64 φοιτητές, ποσοστό 45%), υποστηρίζουν ότι, το διδακτικό τους πρόγραμμα, τους υποχρεώνει να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη σε ελάχιστα μαθήματα, το 31% (44 φοιτητές,) σε κανένα μάθημα, σημαντικά μικρότερο είναι το ποσοστό των φοιτητών (21%, 30 φοιτητές,) που υποστηρίζουν ότι αυτό γίνεται για τα περισσότερα μαθήματα, ενώ ελάχιστοι φοιτητές (5 φοιτητές, ποσοστό 3%) υποστηρίζουν ότι αυτό γίνεται για όλα τα μαθήματα. Αυτό μπορεί να σημαίνει, σε γενικές γραμμές, ότι: Είτε ότι το διδακτικό πρόγραμμα των σχολών δεν εναρμονίζεται με το υλικό των βιβλιοθηκών τους Είτε ότι οι φοιτητές αρκούνται στην ελάχιστη χρήση της βιβλιοθήκης προκειμένου να περατώσουν τις σπουδές τους. Επίσης παρατηρούμε ότι, το ποσοστό των φοιτητών που χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη λόγω του διδακτικού του προγράμματος ανέρχεται μόνο στο 1/3 του συνόλου των φοιτητών, ενώ τα 2/3 των φοιτητών υποστηρίζουν ότι το διδακτικό τους πρόγραμμα, τους υποχρεώνει να επισκέπτονται ελάχιστες φορές τη βιβλιοθήκη. Παρατηρούμε ακόμα, ότι, μόνο στις Σχολές Θεολογική και Φιλοσοφική, το ποσοστό των φοιτητών που υποστηρίζουν ότι το διδακτικό τους πρόγραμμα τους υποχρεώνει να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη στα περισσότερα μαθήματα, είναι αρκετά υψηλό. 42

9 ΜΑΡΙΑ ΜΠ1ΡΛΗ& ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΡΡΗ 17. Εξετάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν, παρατηρούμε ότι, η πλειοψηφία των φοιτητών που ρωτήθηκαν (90 φοιτητές, ποσοστό 63%), υποστηρίζει ότι η λειτουργία της βιβλιοθήκης του τομέα ή του τμήματος τους είναι καλή ή ικανοποιητική, οι 45 απ'αυτούς (ποσοστό 31,5%) υποστηρίζει ότι η λειτουργία της είναι κακή, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό (8 φοιτητές, ποσοστό 5,5%) υποστηρίζει ότι η λειτουργία της είναι πολύ καλή, (η πλειοψηφία αυτών χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα). Παρατηρούμε επίσης ότι από τους 143 φοιτητές ερωτήθηκαν οι 37 (ποσοστό 26%) και πιστεύουν ότι η λειτουργία της βιβλιοθήκη του τμήματος της Σχολής τους ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες, οι 53 απ'αυτούς (ποσοστό 31,5%) πιστεύουν ότι δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες, άλλοι 53 φοιτητές (ποσοστό 37%) δεν γνωρίζουν αν η βιβλιοθήκη της Σχολής τους ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες, καθώς χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη σπάνια. Ακόμα, το 47,5% του συνόλου των φοιτητών (68 φοιτητές) χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη του τομέα τους σπάνια, το 25,2% (36 φοιτητές) τη χρησιμοποιούν κάθε μήνα, το 23,8% (34 φοιτητές) τη χρησιμοποιούν κάθε εβδομάδα, ενώ το 3,5% των φοιτητών (5φοιτητές) που ρωτήθηκαν, τη χρησιμοποιούν κάθε μέρα. 18. Εξετάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν παρατηρούμε ότι, η πλειοψηφία (95 φοιτητές, ποσοστό 66,4%) των φοιτητών που ρωτήθηκαν υποστηρίζουν ότι η γεωγραφική θέση της βιβλιοθήκης είναι κατάλληλη, φέρνοντας σαν κύρια αιτιολογία το γεγονός ότι η βιβλιοθήκη βρίσκεται κοντά στη Σχολή, το 21% των φοιτητών (30 φοιτητές,) υποστηρίζουν ότι η γεωγραφική θέση της βιβλιοθήκης δεν είναι κατάλληλη, φέρνοντας σαν κύρια αιτιολογία το γεγονός ότι η βιβλιοθήκη βρίσκεται μακριά από τη Σχολή, ενώ το 12,6% των φοιτητών (18 φοιτητές,) δεν εκφέρει γνώμη. Παρατηρούμε, επίσης, ότι περισσότερο ικανοποιημένοι από τη γεωγραφική θέση της βιβλιοθήκης τους φαίνονται να είναι οι φοιτητές της Ιατρικής και Θεολογικής Σχολής. 19. Εξετάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν, παρατηρούμε ότι, σε γενικές γραμμές, το 42% των φοιτητών (60 φοιτητές,) πιστεύει ότι η εσωτερική διάταξη του χώρου της Βιβλιοθήκης είναι κατάλληλη, το 37,8% (54 φοιτητές,) ότι δεν είναι κατάλληλη, ενώ το 20,2% απ' αυτούς (29 φοιτητές,) δεν εκφέρει γνώμη. 43

10 Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα:Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών.Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές 20. Εξετάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν, παρατηρούμε ότι, η πλειοψηφία των φοιτητών (54 φοιτητές, ποσοστό 37,5%) δεν εκφέρει γνώμη για το αν το προσωπικό ίων βιβλιοθηκών είναι επαρκές, το 33,5% (48 φοιτητές) πιστεύει ότι δεν είναι επαρκές, ενώ το 29% (41 φοιτητές) πιστεύει ότι το προσωπικό των βιβλιοθηκών είναι επαρκές. Παρατηρούμε επίσης ότι, περισσότερο ικανοποιημένοι από την επάρκεια του προσωπικού είναι οι φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής, ενώ λιγότερο ικανοποιημένοι είναι οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής και των Θετικών Επιστημών. 21. Εξετάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν, βλέπουμε ότι 53 φοιτητές ποσοστό 37% δεν εκφέρει γνώμη για το αν το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης είναι ικανοποιητικό, το 30,8% (44 φοιτητές) θεωρεί ότι το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης είναι ικανοποιητικό, το 32,2% (46 φοιτητές,) ότι δεν είναι ικανοποιητικό (εκ των οποίων το 28% προτείνει κάποιο ωράριο). Αν και, μόνο το 9,8% των φοιτητών γνωρίζουν ακριβώς το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης ή των Σπουδαστηρίων, η πλειοψηφία των φοιτητών που ανέφεραν ωράριο λειτουργίας στα ερωτηματολόγια, το γνωρίζουν προσεγγιστικά. Μπορούμε, ακόμα, να παρατηρήσουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό (80,2%) των φοιτητών που ρωτήθηκαν δεν γνωρίζουν καθόλου το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών τους. 22. Εξετάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν, παρατηρούμε ότι το 50,2% των φοιτητών που ερωτήθηκαν (72 φοιτητές) δεν γνωρίζει τους όρους δανεισμού. 23. Εξετάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν, παρατηρούμε ότι, από τους φοιτητές που ρωτήθηκαν, το 51,7% (74 φοιτητές) δεν έχουν χρησιμοποιήσει άλλες Βιβλιοθήκες ή Υπηρεσίες Πληροφόρησης που να θεωρούν απόλυτα ή αρκετά ικανοποιητικές, ενώ το 48,3% (69 φοιτητές) έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιες βιβλιοθήκες. 24. Η πλειοψηφία των φοιτητών που ρωτήθηκαν (93 φοιτητές, ποσοστό 65%), θεωρεί πολύ σημαντικό, για τη λειτουργία μίας βιβλιοθήκης, να υπάρχει περισσότερο υλικό στα θέματα τους, το 52,4% (75 φοιτητές) θεωρεί σημαντικό το καλύτερο ωράριο λειτουργίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση, το 24,5% των φοιτητών (35 φοιτητές) θεωρεί σημαντικό τη συμπεριφορά του 44

11 ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΡΛΗ& ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΡΡΗ προσωπικού, ενώ ένα μικρό ποσοστό 5,6% (8 φοιτητές) θεωρεί ότι η καλή λειτουργία μίας βιβλιοθήκης βασίζεται και σε άλλους λόγους (π.χ. δυνατότητα φωτοτυπιών, σωστή ταξιθέτηση των βιβλίων κλπ.). Επομένως παρατηρούμε ότι, από τους φοιτητές που ρωτήθηκαν, η πλειοψηφία θεωρεί σημαντικότερο, για τη λειτουργία μίας βιβλιοθήκης, το περισσότερο υλικό ενώ, ακολουθούν, το καλύτερο ωράριο και η καλύτερη εξυπηρέτηση. 25. Παρατηρούμε ότι, το σύνολο σχεδόν (ποσοστό 86,7%), των φοιτητών (124) που ρωτήθηκαν πιστεύει ότι οι ανάγκες τους για πληροφόρηση θα αυξηθούν την επόμενη 5ετία, το 6,3% (9) πιστεύει ότι θα παραμείνουν ίδιες, το 6,3% (9)δεν εκφέρει γνώμη, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό (0,7%) των φοιτητών (1) πιστεύει ότι θα παραμείνουν ίδιες. Επομένως παρατηρούμε ότι, σε όλες τις Σχολές, η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών υποστηρίζει ότι, οι ανάγκες για πληροφόρηση θα αυξηθούν στην προσεχή 5ετία. Προφίλ του μέσον φοιτητή του Πανεπιστήμιου Αθηνών Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα, είναι δυνατόν να εξαχθεί ένα γενικό προφίλ του μέσου φοιτητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο αφορά, το γνωστικό του επίπεδο, τους τρόπους με τους οποίους κινείται για την αναζήτηση πληροφοριών, τη σχέση του με τη νέα τεχνολογία, τα γενικά του ενδιαφέροντα, καθώς και άλλα επιμέρους στοιχεία. Ετσι, μπορούμε να πούμε ότι ο μέσος φοιτητής του Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Διακρίνεται για τη γλωσσομάθεια του. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του εστιάζεται στο αντικείμενο των σπουδών του, όμως τον διακρίνει και έντονο ενδιαφέρον για τη Λογοτεχνία και την Τέχνη. Οι πηγές από τις οποίες αντλεί την πληροφόρηση του είναι, κυρίως, τα βιβλία, οι εφημερίδες και τα άρθρα περιοδικών, τις οποίες χρησιμοποιεί, κυρίως, στην έντυπη τους μορφή και όχι σε μορφή On-Line ή Cd-Rom, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν έχει εξοικειωθεί ακόμα με τη νέα τεχνολογία. 45

12 Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα:Η περίπτωση τον Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές Επισκέπτεται, κατά μέσο όρο, 22 φορές το χρόνο κάποια Υπηρεσία Πληροφοριών. Καταναλώνει περίπου 7 ώρες εβδομαδιαίως για αναζήτηση πληροφοριών, χωρίς να πιστεύει ότι ο χρόνος αυτός είναι αρκετός. Θέλει να υπάρχει προθεσμία για την λήψη των πληροφοριών που αναζητά (από 1 ημέρα έως 1 εβδομάδα). Όταν επισκέπτεται τη βιβλιοθήκη, προτιμά να αναζητά μόνος του τις πληροφορίες Τα έξοδα που σχετίζονται με την πληροφόρηση του είναι κατά μέσο όρο περίπου δραχμές ετησίως και αφορούν, κυρίως, τη αγορά βιβλίων και περιοδικών. Δεν συνηθίζει να είναι συνδρομητής σε κάποια περιοδικά, διότι πιστεύει ότι αυτά δεν καλύπτουν τις ανάγκες του. Στον ατομικό του εξοπλισμό δεν συγκαταλέγονται συνήθως νέες μορφές τεχνολογίας (PC, Cd-Rom, Modem). Δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει αν οι πληροφοριακές του ανάγκες καλύπτονται και σε τι ποσοστό γίνεται αυτό. Χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη της Σχολής ή του Τμήματος του στο πλαίσιο των μαθημάτων του και σπάνια για ψυχαγωγία ή για ενημέρωση πάνω στις εξελίξεις του κλάδου του. Για την αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα του καταφεύγει, κυρίως, στις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ σπανιότερα επισκέπτεται άλλες Ελληνικές βιβλιοθήκες, ορισμένες εκ των οποίων θεωρεί αρκετά ικανοποιητικές. Πιστεύει ότι το διδακτικό του πρόγραμμα τον υποχρεώνει να χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη για ελάχιστα μόνο μαθήματα και αυτός είναι, ίσως, ο λόγος για τον οποίο δεν γνωρίζει ακριβώς το ωράριο λειτουργίας, τους όρους δανεισμού, καθώς και ποιες υπηρεσίες προσφέρονται από αυτή. Πιστεύει ότι οι πληροφοριακές του ανάγκες θα αυξηθούν μέσα στην επόμενη 5ετία. Γενική άποψη του μέσου φοιτητή για τη λειτουργία των βιβλιοθηκών του Πανεπιστήμιου Αθηνών Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα, εξάγεται η άποψη του μέσου φοιτητή για τη λειτουργία των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία έχει ως εξής: 46

13 ΜΑΡΙΑ ΜΠ1ΡΛΗ& ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΡΡΗ Η λειτουργία των βιβλιοθηκών είναι, σε γενικές γραμμές, ικανοποιητική και ανταποκρίνεται, εν μέρει, στις πληροφοριακές του ανάγκες, αν και θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση στον τομέα της οργάνωσης. Οι βιβλιοθήκες βρίσκονται, στην πλειοψηφία τους, σε κατάλληλη γεωγραφική τοποθεσία, ενώ η εσωτερική τους διάταξη είναι, σε γενικές γραμμές, ικανοποιητική, αν και, θα ήταν προτιμότερο να υπάρχει μεγαλύτερος και πιο καλαίσθητος χώρος μελέτης. Το προσωπικό των βιβλιοθηκών δεν είναι, σε γενικές γραμμές, επαρκές και για το λόγο αυτό, ο μέσος φοιτητής, δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση που προσφέρουν οι βιβλιοθήκες. Το ωράριο λειτουργίας των βιβλιοθηκών είναι, εν μέρει, ικανοποιητικό, αν και θα ήταν προτιμότερο να αυξηθεί. Οι όροι δανεισμού των βιβλιοθηκών δεν θεωρούνται ικανοποιητικοί, αφού στις περισσότερες από αυτές δεν παρέχεται η υπηρεσία του εξωτερικού δανεισμού. Ως σημαντικότερος παράγοντας για τη σωστή λειτουργία μίας βιβλιοθήκης θεωρούνται: - Η επάρκεια υλικού στα θέματα που καλύπτει - Μεγαλύτερο ωράριο λειτουργίας - Καλύτερη εξυπηρέτηση Αυτό γίνεται εμφανές και από τις προτάσεις, που διατυπώνει ο μέσος φοιτητής, για την καλύτερη λειτουργία των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι σημαντικότερες, εκ των οποίων, είναι: Αύξηση του υλικού Αύξηση του ωραρίου Αύξηση και εργονομική διευθέτηση του χώρου Προσοχή στη συμπεριφορά και καλύτερη εξυπηρέτηση από το προσωπικό Εξειδίκευση του προσωπικού σε ειδικά θέματα Εναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας του εξωτερικού δανεισμού Μηχανογράφηση του υλικού και χρήση Η/Υ από το κοινό 47

14 Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα:Η περίπτωση τον Πανεπιστήμιου Αθηνών.Μέρος Α ' προπτυχιακοί φοιτητές Βιβλιογραφία 1) Σκανδάλη, Αλκμήμη. - Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης. - Αθήνα: Βασιλείου, σ. 2) Seorgel, Dagobert. - Assessment of user's problems and needs. - Στο βιβλίο: Organizing information: principles of data base and retrieval systems. - Orlando: Academic Press, p ISBN ) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επετηρίδα: Πανεπιστημιακού έτους Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, τόμοι. 4) Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). -Στοιχεία ενάρξεως της εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό Ετος Αθήνα: Ε.Σ.Υ.Ε., ) Durerger, Maurice. - Μέθοδοι Κοινωνικών Επιστημών η εκδ. -Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ. 6) Τζωρτζόπουλος, Π.Θ. - Δειγματοληψία. - Αθήνα: Το Οικονομικό, σ. - (Χρονολογικές Σειρές - Δειγματοληψία ; 2) 7) Μονιάρου, Βαλεντίνη - Παπακωνσταντίνου. - Είδη Βιβλιοθηκών. - Αθήνας: Τ.Ε.Ι., σ. - (Σημειώσεις) 48

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Top Mage Advertising. Σκοπός δημοσκόπησης

Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα. Top Mage Advertising. Σκοπός δημοσκόπησης Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Top Mage Advertising Έρευνα για βαθμό ικανοποίησης των χρηστών της Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ Ηρώ Φραντζή Ανθρωπιστικές επιστήμες Litterae humaniores Humanities Geisteswissenschaften-Kulturwissenschaten

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ Ποιότητα βιβλιοθήκης (1) Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογώντας τις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ: Πρώτα αποτελέσματα Μαργαρίτα Χατζηλία hatzilia@admin.teithe.gr Δώρα Πλακωτάρη dora@admin.teithe.gr Μανώλης Γαρουφάλλου mgarou@libd.teithe.gr Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (MANAGER REPORT) ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ιούνιος 1997 ΤΟΜΟΣ II ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες και μεθοδολογία. Επισκόπηση προφίλ. Προσδοκίες των φοιτητών και αξιολόγηση πανεπιστημίου. Εκπαίδευση και καριέρα

Γενικές πληροφορίες και μεθοδολογία. Επισκόπηση προφίλ. Προσδοκίες των φοιτητών και αξιολόγηση πανεπιστημίου. Εκπαίδευση και καριέρα Greek Edition Γενικές πληροφορίες και μεθοδολογία Επισκόπηση προφίλ Προσδοκίες των φοιτητών και αξιολόγηση πανεπιστημίου Εκπαίδευση και καριέρα trendence radius of action over 530,000 participants 27 countries

Διαβάστε περισσότερα

Oι Δημόσιες Σχέσεις στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Public Relations in Academic Libraries

Oι Δημόσιες Σχέσεις στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Public Relations in Academic Libraries Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθήνας Asimina Petri Librarian, Department of Political Science and Public Administration, University of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. της επιστήμης. Workshops: Τι μπορούμε. για εσάς. να κάνουμε ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Επικοινωνία. της επιστήμης. Workshops: Τι μπορούμε. για εσάς. να κάνουμε ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς Workshops: Επικοινωνία της επιστήμης ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Έρευνες Ικανοποίησης Χρηστών

Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Έρευνες Ικανοποίησης Χρηστών Αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Έρευνες Ικανοποίησης Χρηστών Σκρέτα Χριστίνα, Πολιτιστικός Οργανισμός Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων, MSc βιβλιοθηκονόμος, Ξάνθου 15, Τρίκαλα, Christina_skreta@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - 1999 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - 1999 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - 1999 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Παναγιώτης Γεωργίου Μαρίνα Κορφιάτη Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1. Σκοπός Αποστολή της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Κωδικός Νοικοκυριού: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Νομός: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005 Πληροφορία και ο κύκλος της πληροφορίας Η πληροφορία αποτελεί βασικό συστατικό της γνωστικής διαδικασίας του ανθρώπου και η χρήση της ως έννοια ποικίλλει από την καθημερινή γλώσσα που σημαίνει είδηση/μήνυμα/ενημέρωση/γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα