ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 11ης ΜΑΪΟΥ 2009 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί έως ,2 µε την έκδοση και διάθεση νέων, κοινών, άυλων, ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας 0,72 η κάθε µία και µε τιµή διάθεσης 0,72 για κάθε µία µετοχή, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, σε αναλογία 2,2 νέες για κάθε 1 παλαιά µετοχή. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EUROBANK EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 30 Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6 2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Όµιλο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την αγορά που δραστηριοποιείται η Τράπεζα Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την παρούσα έκδοση 27 3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ιοικητικές, δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Τακτικός Έλεγχος ηµοσιευµένων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης Τακτικός Έλεγχος ηµοσιευµένων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης Τακτικός Έλεγχος ηµοσιευµένων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Φορολογικός Έλεγχος ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 48 Φορολογικός Έλεγχος των Εταιρειών που Περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γενικές Πληροφορίες 51 Ιστορικό και Επιχειρηµατική ραστηριότητα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυριότερες ραστηριότητες και Νέα Προϊόντα Λιανική Τραπεζική Πρακτόρευση Ασφαλειών Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (Leasing) Επιχειρηµατική Τραπεζική Πιστοδοτήσεις Εγκρίσεις δανείων ιαδικασία εισήγησης των πιστοδοτήσεων ιαδικασία έγκρισης των πιστοδοτήσεων Εξασφαλίσεις των Πιστοδοτήσεων Μη εξυπηρετούµενα δάνεια και δάνεια σε οριστική καθυστέρηση (επισφαλή) Πολιτική Πιστωτικής Αναθεώρησης Τοµέας Πληροφορικής ίκτυα ίκτυο Καταστηµάτων Geniki Bank Εναλλακτικά ίκτυα Επενδύσεις ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ 70 2

3 Όµιλος στον οποίον ανήκει η Τράπεζα Όµιλος Εταιρειών GENIKI BANK ΑΚΙΝΗΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ιδιόκτητα & Μισθωµένα Ακίνητα Ακίνητα από Πλειστηριασµό ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Συµβάσεις µε το Ελληνικό ηµόσιο ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Πηγές Κεφαλαίων Πληροφορίες για τις Ταµειακές Ροές Χρήσεων και του α τριµήνου του Περιορισµοί στη Χρήση Κεφαλαίων ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων ιαδικασίες και µέθοδοι οργάνωσης Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος αγοράς (επιτοκιακός και συναλλαγµατικός κίνδυνος) Επιτοκιακός κίνδυνος Συναλλαγµατικός κίνδυνος Αντιστάθµιση του κίνδυνου επιτοκίου και ισοτιµίας Κίνδυνος ρευστότητας Απολογισµός της Χρήσης Κεφαλαίων Προηγούµενης Αύξησης Κεφαλαίου της Τράπεζας Σηµαντικές Αλλαγές στη Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση της Τράπεζας Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και εσµεύσεις που απορρέουν από στοιχεία εκτός ισολογισµού Φερεγγυότητα Κεφαλαιακή Επάρκεια Πιστοληπτική ιαβάθµιση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ή ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΕΡ ΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεων 2006, 2007 και Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Ενοποιηµένων Ισολογισµών της , της και της Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ταµειακών ροών χρήσεων 2006, 2007 και Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις µεταβολές της Καθαρής Θέσης των οικονοµικών χρήσεων 2006, 2007 και Επιλεγµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Περιόδου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων αποτελεσµάτων περιόδου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ισολογισµών της Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ταµειακών ροών περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις µεταβολές της Καθαρής Θέσης της περιόδου Επιλεγµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Αµοιβές των µελών ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών ιευθυντών του Οµίλου Λοιπές Συναλλαγές µε τα µέλη ιοικητικού Συµβουλίου και τους Γενικούς ιευθυντές του Οµίλου Συναλλαγές µε άλλα συνδεόµενα µέρη Συναλλαγές µε τους Βασικούς Μετόχους ιεταιρικές Συναλλαγές 139 3

4 3.19 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ & ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ιοικητικό Συµβούλιο και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη ιοικητικά, ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης Τοµέας Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης Τοµέας ιαχείρισης Κινδύνων (Risk Management) Επιτροπή Χάραξης Στρατηγικής (Executive Committee) Επιτροπή ιαχείρισης Ενεργητικού / Παθητικού (ALCO) ηλώσεις µελών ιοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, καθώς και ανωτέρων διοικητικών στελεχών Αµοιβές και Οφέλη Τρόπος Λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου Εταιρική ιακυβέρνηση Οργανόγραµµα ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ρύθµιση και Εποπτεία των Τραπεζών στην Ελλάδα Επιτροπή της Βασιλείας Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων Απαγόρευση νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και καταστολή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας Ν. 3723/2008 περί Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Οικονοµίας Φορολογικές Υποχρεώσεις Πιστωτικών Ιδρυµάτων ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ικαιώµατα µετόχων Φορολογία µερισµάτων Φορολογία του κέρδους από την πώληση µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ Αποκοπή ικαιώµατος ιαδικασία Άσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης ικαίωµα Προεγγραφής Κάλυψη/ υνατότητα υπαναχώρησης ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 194 4

5 4.8 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (DILUTION) ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 195 5

6 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αφορά την ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων της Εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» (στο εξής η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» ή «GENIKI BANK» ή «η Τράπεζα» ή «ο Εκδότης») για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και την εισαγωγή των νέων µετοχών στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και του ιστορικού, της ιοίκησης, της µετοχικής σύνθεσης, των τάσεων, των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών του Οµίλου, των επενδυτικών κινδύνων, τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, τα έγγραφα στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, τα έγγραφα µέσω παραποµπής, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Τράπεζας Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του σε κινητές αξίες της Τράπεζας στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου στο σύνολό του. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. είναι µία από τις παλαιότερες τράπεζες µε αναγνωρίσιµο όνοµα και πελατειακή βάση. Ιδρύθηκε το 1937 (ΦΕΚ 346/ ) ως Τράπεζα του Μετοχικού Ταµείου Στρατού. Μετονοµάστηκε σε ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. το Στις 26 Ιανουαρίου 1963, οι µετοχές της Τράπεζας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Έχει έδρα το ήµο Αθηνών (Μεσογείων , ΤΚ , τηλ ) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Αττικής µε Αριθµό ΜΑΕ 6073/06/Β/86/12. Η διάρκεια της Τράπεζας είναι µέχρι τις Βάσει του καταστατικού της (Κεφάλαιο Α, άρθρο 3) ως ισχύει, η Τράπεζα έχει ως σκοπό τη διενέργεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για λογαριασµό δικό της ή τρίτων, όλων των τραπεζικών εργασιών που επιτρέπονται σε ανώνυµες τραπεζικές εταιρείες από το Ελληνικό ίκαιο καθώς και το ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διενεργούνται από αυτές. Οι δραστηριότητες της Τράπεζας κατατείνουν στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, του εµπορίου, της βιοµηχανίας, της βιοτεχνίας, των εξαγωγών, του τουρισµού καθώς και του πολιτισµού και των τεχνών στην Ελλάδα. εν έχει επέλθει καµία µεταβολή του σκοπού της Τράπεζας κατά την τελευταία πενταετία. 6

7 Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται µέχρι σήµερα η Τράπεζα είναι ο τραπεζικός, ενώ σύµφωνα µε την τετραψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ 03, το σύνολο των εσόδων της Τράπεζας υπάγεται στον κωδικό «ραστηριότητες άλλων ενδιάµεσων νοµισµατικών οργανισµών». Η Τράπεζα, µέσω του δικτύου και των υπηρεσιών της καθώς και µέσω των εταιρειών του Οµίλου της, προσφέρει ένα πλήρες φάσµα υπηρεσιών και καλύπτει του τοµείς: Λιανικής Τραπεζικής Επιχειρηµατικής Τραπεζικής Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων (Leasing) Πρακτόρευσης Ασφαλειών Το ίκτυο Καταστηµάτων της Τράπεζας είναι δοµηµένο σε δύο εµπορικές περιφέρειες: Νότια Ελλάδα και Βόρεια Ελλάδα. Οι δύο περιφέρειες απαρτίζονται από δώδεκα συνολικά Καταστήµατα-Κέντρα, µε διοικητικές και οργανωτικές αρµοδιότητες. Το δίκτυο καταστηµάτων της Τράπεζας αποτελείται από 141 καταστήµατα στα οποία περιλαµβάνονται και τα Καταστήµατα Κέντρα, καθώς και 2 Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεγάλων Πελατών. Με αυτό το δίκτυο καταστηµάτων υπάρχει ευρεία γεωγραφική κάλυψη σε όλη την Ελλάδα. Η Γενική Τράπεζα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, διαθέτει επίσης, υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής (GENIKI e-banking), διευρυµένες υπηρεσίες µέσω τηλεφώνου (GENIKI call center), καθώς και ένα διευρυµένο δίκτυο 198 Αυτόµατων Ταµειολογιστικών Μηχανών (στο τέλος του α τριµήνου του 2009 ). ΙΟΙΚΗΣΗ Το παρόν ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας εξελέγη µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας οι εργασίες της οποίας διεξήχθησαν την και συγκροτήθηκε σε σώµα την ίδια ηµεροµηνία. Σηµειώνεται ότι ο κ. Jacques Baillon υπέβαλε την παραίτησή του από το.σ. της Τράπεζας, και το.σ., στη συνεδρίασή του κατά την αποφάσισε να διορισθεί σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και για το διάστηµα που υπολείπεται για την συµπλήρωση της θητείας του, ο κ.. Γεωργόπουλος. Επίσης, ο κ. Μελέτιος Ρόκας υπέβαλε την παραίτησή του από το.σ. της Τράπεζας, και το.σ., στη συνεδρίασή του κατά την αποφάσισε να διορισθεί σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και για το διάστηµα που υπολείπεται για την συµπλήρωση της θητείας του, ο κ. Ηλίας Σιακαβέλλας. Τέλος, ο κ. Marc Breillout υπέβαλε την παραίτησή του από το.σ. της Τράπεζας, και το.σ., στη συνεδρίασή του κατά την αποφάσισε να διορισθεί σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και για το διάστηµα που υπολείπεται για την συµπλήρωση της θητείας του, ο κ. Eric Bellaiche. Μετά τις αλλαγές αυτές, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας απαρτίζεται από 11 µέλη εκ των οποίων 5 είναι Γαλλικής υπηκοότητας και 6 ελληνικής και η σύνθεσή του έχει ως ακολούθως: 7

8 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ονοµατεπώνυµο Θέση στο.σ. Ιδιότητα ιεύθυνση Μη Εκτελεστικά Μέλη Τρύφωνας Κουταλίδης Πρόεδρος ικηγόρος Βαλαωρίτου 4, Αθήνα Ηλίας Σιακαβέλλας Αντιπρόεδρος Αντιστράτηγος ε.α. Θεσσαλίας 9, Χαλάνδρι Jean Didier Reigner Μέλος Τραπεζικός 100 Esplanade du General de Gaulle, Coeur Defense, Παρίσι Eric Bellaiche Μέλος Τραπεζικός Tour SG 17, Cours Valmy, La Defense 7 Παρίσι Jean-Louis Mattei Μέλος Τραπεζικός 24 Rue Pierre et Marie Curie, Παρίσι Ηλίας Καλύβας Μέλος Αντιστράτηγος (ΠΖ) ε.α. Οδησσού 20, Ν. Ψυχικό Εκτελεστικά Μέλη Patrick Couste ιευθύνων Σύµβουλος Τραπεζικός Μεσογείων , Αθήνα Emmanuel Martin Εντεταλµένος Σύµβουλος Τραπεζικός Μεσογείων , Αθήνα Μεσογείων , Αθήνα ηµήτρης Γεωργόπουλος Εντεταλµένος Σύµβουλος Τραπεζικός Ανεξάρτητα µη Εκτελεστικά Μέλη Κοµνηνών 26, Χρήστος Ακκάς Μέλος Επιχειρηµατίας Θεσσαλονίκη ηµήτριος Γκουλούσης Μέλος Αντιστράτηγος ε.α. Νευροκοπίου 2, Παπάγου Η θητεία του ως άνω.σ. είναι τριετής και λήγει την ηµέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους Σύµφωνα µε δήλωση της ιοίκησης της Τράπεζας, το ιοικητικό Συµβούλιο, τα Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη και οι κάτωθι Επιτροπές, ιευθύνσεις και Υπηρεσίες: 1. Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου (Audit Committee) 2. Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης 3. Τοµέας Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης 4. Τοµέας ιαχείρισης Κινδύνων (Risk Management) 5. Επιτροπή Χάραξης Στρατηγικής (Executive Committee) 6. Επιτροπή ιαχείρισης Ενεργητικού / Παθητικού (ALCO) αποτελούν τα εποπτικά, διαχειριστικά και διοικητικά όργανα της Τράπεζας. Σύµφωνα µε δήλωση της Τράπεζας τα ανώτερα διοικητικά της στελέχη είναι τα ακόλουθα: ο κ. Thierry Alias, Αναπληρωτής ιευθυντής Επιχειρηµατικής Τραπεζικής ο κ. Ιωάννης Βουγιουκαλάκης, Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης ο κ. Ziad Michel Boudaou, Επικεφαλής του Τοµέα Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης ο κ. Σπύρος Ζάρκος, Επικεφαλής του Τοµέα ιαχείρισης Κινδύνων ο κ. Βασίλειος Κατεβαίνης, Επικεφαλής του Τοµέα ιαχείρισης ιαθεσίµων ο κ. Ιωάννης Μονάχος, Επικεφαλής του Τοµέα Ανθρωπίνου υναµικού & Εκπαίδευσης ο κ. Νικόλαος Πατεράκης, Οικονοµικός ιευθυντής 8

9 η κα. Βασιλική Ρούλια, Αναπληρώτρια Οικονοµική ιευθύντρια ο κ. Νικόλαος Χαιρόπουλος, Επικεφαλής του Τοµέα Νοµικών Υπηρεσιών ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της Τράπεζας την σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε µεταξύ άλλων την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, για τους µετόχους που κατέχουν άνω του 5% επί των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της Τράπεζας: ΜΕΤΟΧΙ ΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ Αριθµός ικαιώµατα Ποσοστό Μέτοχοι Μετοχών Ψήφου* Ποσοστό Societe Generale ,32% ,32% Μετοχικό Ταµείο Στρατού ,41% ,41% Επενδυτικό Κοινό (µέτοχοι κάτω του 5% ) ,27% ,27% Σύνολο ,00% ,00% * Σύµφωνα µε το Ν 3356/2007. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης Μαΐου 2009 η οποία αποφάσισε την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, οι µέτοχοι που κατείχαν ποσοστό συµµετοχής άνω του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και οι οποίοι ταυτόχρονα συµµετέχουν στην διοίκηση της δήλωσαν τις προθέσεις τους ως ακολούθως: α) Η εταιρεία Societe Generale µε ποσοστό συµµετοχής 52,32% στις στο µετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ δήλωσε ότι θα διακρατήσει τουλάχιστον το ποσοστό που κατέχει έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων µετοχών καθώς και για 6 µήνες µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών. Εάν υπάρξουν αδιάθετες µετοχές θα αναλάβει τη κάλυψή τους. β) Το Μετοχικό Ταµείο Στρατού µε ποσοστό συµµετοχής 5,41% στις στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, δήλωσε ότι αποφάσισε να µην συµµετάσχει στην παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Με την από Έκθεσή του προς την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η οποία συνεδρίασε στις , το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας ενηµέρωσε τους µετόχους, µεταξύ άλλων, και για τα ακόλουθα: «Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας θα διατεθούν για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων µε σκοπό τη βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.» Σηµειώνεται ότι ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, κατά την και την διαµορφώθηκε σε 8,51% και 8,07% αντίστοιχα, προσεγγίζοντας την ελάχιστη κεφαλαιακή βάση του 8% επί του σταθµισµένου έναντι κινδύνων ενεργητικού, όπως αυτή ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Συνοπτικά, οι όροι της ανωτέρω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ 9

10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ κοινές ονοµαστικές ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Με καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 2,2 νέες για κάθε 1 παλαιά µέχρι κοινές ονοµαστικές ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ µέχρι κοινές ονοµαστικές ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 0,72 ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,72 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ µέχρι ,20 Οι νέες µετοχές θα δικαιούνται µερίσµατος από τυχόν κέρδη χρήσης 2009, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας αποφασίσει τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση αυτή και εφόσον οι νέες µετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασµούς ΣΑΤ των δικαιούχων κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος απόληψης µερίσµατος. ικαίωµα συµµετοχής στην παρούσα αύξηση µε καταβολή µετρητών του µετοχικού κεφαλαίου θα έχουν: α) όλοι οι Μέτοχοι οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων της "Ελληνικά Χρηµατιστήρια ΑΕ", δύο εργάσιµες ηµέρες µετά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία θα αποφασισθεί και θα ανακοινωθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας. β) όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο διαπραγµάτευσης τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το ιοικητικό Συµβούλιο µε την από 19/6/2009 απόφασή του (όπως εξουσιοδοτήθηκε από την 11/5/2009 Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας) αποφάσισε ότι σε περίπτωση που µετά την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης, παραµείνουν αδιάθετες µετοχές (εφεξής οι «Αδιάθετες Μετοχές»), το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει στους ασκήσαντες ικαίωµα Προεγγραφής. ικαίωµα Προεγγραφής έχουν οι ικαιούχοι Μέτοχοι και τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά τη διαπραγµάτευσή τους στο Χ.Α. εφόσον θα έχουν ασκήσει πλήρως το δικαίωµα προτίµησής τους. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης και προεγγραφής, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειµένου να διαπιστώσει τον αριθµό των τυχόν αδιάθετων µετοχών. Σε περίπτωση που και µετά τις ανωτέρω ενέργειες εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες µετοχές, το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά τη κρίση του, άλλως το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α του Ν. 2190/1920. Η Τράπεζα θα εκδώσει ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών µέσω του Ηλεκτρονικού ελτίου Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Τα αντληθέντα κεφάλαια από την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, αφαιρουµένων των εκτιµώµενων δαπανών έκδοσης θα διατεθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας. Συγκεκριµένα: Κατηγορία Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων σε εκατ. Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας 173,3 απάνες ΑΜΚ 2,4 Σύνολο κεφαλαίων από ΑΜΚ 175,7 Το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 10

11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ 30 Ιουνίου 2009 Έγκριση Ενηµερωτικού ελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των δικαιωµάτων προτίµησης από το αρµόδιο όργανο 30 Ιουνίου 2009 του Χ.Α. Ανακοίνωση στο Η Τ για την αποκοπή των δικαιωµάτων προτίµησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωµάτων στην αύξηση µε καταβολή µετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγµάτευσης των 30 Ιουνίου 2009 δικαιωµάτων 1 Ιουλίου 2009 ηµοσίευση Ενηµερωτικού ελτίου 1 Ιουλίου 2009 ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ελτίου στο επενδυτικό κοινό 2 Ιουλίου 2009 Αποκοπή δικαιωµάτων προτίµησης 6 Ιουλίου 2009 Ηµέρα προσδιορισµού των δικαιούχων (record date) 8 Ιουλίου 2009 Έναρξη διαπραγµάτευσης και άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης 16 Ιουλίου 2009 Λήξη διαπραγµάτευσης δικαιωµάτων προτίµησης 22 Ιουλίου 2009 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης 24 Ιουλίου 2009 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών 30 Ιουλίου 2009 Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών από το αρµόδιο όργανο του Χ.Α. 4 Αυγούστου 2009 Έναρξη διαπραγµάτευσης νέων µετοχών από την ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από πολλούς αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να µεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται: 1. Για την χρήση 2006 από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την δωδεκάµηνη περίοδο που έληξε την , οι οποίες συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π. /.Π.Χ.Π.), έχουν ελεγχθεί από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Νικόλαο Κ. Σοφιανό (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12231) της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηµατικοί Σύµβουλοι (Α.Μ.ΣΟΕΛ Ε 120), Λ. Κηφισίας , Χαλάνδρι, τηλ και εγκρίθηκαν µε την από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 2. Για την χρήση 2007 από τις ενοποιηµένες οικονοµικές για την δωδεκάµηνη περίοδο που έληξε την , οι οποίες συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π. /.Π.Χ.Π.), έχουν ελεγχθεί από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Μιχάλη Ε. Καραβά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13371) της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηµατικοί Σύµβουλοι (Α.Μ.ΣΟΕΛ Ε 120), Λ. Κηφισίας , Χαλάνδρι, τηλ και εγκρίθηκαν µε την από απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 3. Για την χρήση 2008 από τις ενοποιηµένες οικονοµικές για την δωδεκάµηνη περίοδο που έληξε την , οι οποίες συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π. /.Π.Χ.Π.), έχουν ελεγχθεί από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Μιχάλη Ε. Καραβά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13371) της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. Ορκωτοί 11

12 Ελεγκτές & Επιχειρηµατικοί Σύµβουλοι (Α.Μ.ΣΟΕΛ Ε 120), Λ. Κηφισίας , Χαλάνδρι, τηλ και εγκρίθηκαν µε την από απόφαση του.σ. της Τράπεζας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙ ΣΜΩΝ (σε χιλ. ευρώ)* Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα και Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ιαθέσιµο προς πώληση Χαρτοφ υλάκιο Ασώµατες ακινητοποιήσεις Άλλα στοιχεία Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Υποχρεώσεις προς πελάτες και πιστωτικά ιδρύµατα άνεια µειωµένης εξασφ άλισης Άλλες υποχρεώσεις και προβλέψεις Σύνολο Παθητικού Σύνολο Καθαρής Θέσης Σύνολο Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων *Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Πηγή: ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει.λ.π./.π.χ.π. για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 και οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (σε χιλ. ευρώ)* Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από προµήθειες Έσοδα από µερίσµατα Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων (1.421) 592 (863) Λοιπά λειτουργικά έσοδα Σύνολο λειτουργικών εσόδων Προβλέψεις για πιστωτικούς και λοιπούς κινδύνους (72.077) (39.991) (52.576) Λοιπά λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) ( ) Σύνολο λειτουργικών εξόδων ( ) ( ) ( ) Αποτελέσµατα προ φόρων (72.583) (38.028) (22.291) Αποτελέσµατα µετά από φόρους (78.840) (43.630) (37.462) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες µετά από φόρους (82.376) ( ) Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) (96.062) Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (3) *Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Πηγή: ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει.λ.π./.π.χ.π. για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 και οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 12

13 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΟΜΙ ΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είκτες Αποδοτικότητας Απόδοση Οµίλου επί των Ιδίων Κεφ αλαίων (Μ.Ο.) - προ φ όρων (42,4% ) (17,6% ) (8,5% ) Απόδοση Οµίλου επί του Ενεργητικού (Μ.Ο.) - προ φ όρων (2,0% ) (0,9% ) (0,5% ) είκτες ιάρθρωσης Εσόδων Καθαρά έσοδα από τόκους/σύνολο λειτουργικών εσόδων 79,0% 77,4% 73,6% Καθαρά έσοδα από προµήθειες/σύνολο λειτουργικών εσόδων 19,2% 19,3% 17,5% είκτες ιάρθρωσης Εξόδων Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / Σύνολο λειτουργικών εσόδων 100,3% 98,9% 84,4% είκτες ιάρθρωσης Ισολογισµού Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού 68,5% 63,5% 51,0% Απαιτήσεις κατά πελατών µετά από προβλέψεις/σύνολο ενεργητικού 76,6% 76,0% 82,7% Τοκοφ όρα στοιχεία ενεργητικού/σύνολο ενεργητικού 91,0% 91,4% 92,6% Ιδια κεφ άλαια/σύνολο ενεργητικού 3,4% 6,9% 4,6% Συνολικός είκτης Κεφ αλαιακής Επάρκειας Οµίλου Γενικής Τράπεζας 5,89% 11,91% 8,51% Συνολικός είκτης Κεφ αλαιακής Επάρκειας Γενικής Τράπεζας 5,59% 11,64% 8,57% είκτης Ρευστότητας 15,40% 19,7% 16,5% Πηγή: Στοιχεία από την Τράπεζα µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Οι δηµοσιευµένες συνοπτικές ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές πληροφορίες της περιόδου που έληξε στις συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π. /.Π.Χ.Π.). Οι εν λόγω οικονοµικές πληροφορίες εγκρίθηκαν µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. ΣΤΟΙ ΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (σε χιλ. ευρώ)* Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες Έσοδα από µερίσµατα - 1 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων (656) (313) Λοιπά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Σύνολο λειτουργικών εσόδων Προβλέψεις για πιστωτικούς και λοιπούς κινδύνους Λοιπά λειτουργικά έξοδα Σύνολο λειτουργικών εξόδων Αποτελέσµατα προ φ όρων (10.666) (14.313) Αποτελέσµατα µετά από φ όρους (11.124) (15.364) Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες µετά από φ όρους ( ) (8.867) Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (3) - * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Συνοπτικές ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές πληροφορίες που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει.λ.π. /.Λ.Π.Χ. για την περίοδο , οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. 13

14 ΣΤΟΧΕΙ Α ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙ ΣΜΩΝ (σε χιλ. ευρώ)* Ταµείο και διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα και Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ιαθέσιµο προς πώληση Χαρτοφ υλάκιο Ασώµατες ακινητοποιήσεις Άλλα στοιχεία Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Υποχρεώσεις προς πελάτες και πιστωτικά ιδρύµατα άνεια µειωµένης εξασφ άλισης Άλλες υποχρεώσεις και προβλέψεις Σύνολο Παθητικού Σύνολο Καθαρής Θέσης Σύνολο Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: Συνοπτικές ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές πληροφορίες που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει.λ.π. /.Λ.Π.Χ. για την περίοδο , οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΟΜΙ ΛΟΥ ΓΕΝΙ ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είκτες αποδοτικότητας Απόδοση Οµίλου επί των Ιδίων Κεφ αλαίων (Μ.Ο.) - προ φ όρων - -6,7% Απόδοση Οµίλου επί του Ενεργητικού (Μ.Ο.) - προ φ όρων - -0,3% είκτες διάρθρωσης εσόδων Καθαρά έσοδα από τόκους/σύνολο λειτουργικών εσόδων 81,9% 81,5% Καθαρά έσοδα από προµήθειες/σύνολο λειτουργικών εσόδων 16,9% 17,5% Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο (Net Interest Margin) - 0,8% είκτες διάρθρωσης εξόδων Λειτουργικά Έξοδα προ προβλέψεων / Σύνολο λειτουργικών εσόδων -100,0% -84,7% είκτες διάρθρωσης Ισολογισµού Υποχρεώσεις προς Πελάτες / Σύνολο Ενεργητικού 51,0% 51,3% Απαιτήσεις κατά πελατών µετά από προβλέψεις/σύνολο ενεργητικού 82,7% 83,5% Τοκοφ όρα στοιχεία ενεργητικού/σύνολο ενεργητικού 92,6% 92,7% Ιδια κεφ άλαια/σύνολο ενεργητικού 4,6% 4,1% Συνολικός είκτης Κεφ αλαιακής Επάρκειας Οµίλου Γενικής Τράπεζας 8,50% 8,07% Συνολικός είκτης Κεφ αλαιακής Επάρκειας Γενικής Τράπεζας 8,57% 8,25% είκτης Ρευστότητας 16,5% 19,1% Πηγή: Στοιχεία από την Τράπεζα µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ Η GENIKI Bank, µέλος του οµίλου Societe Generale, επηρεάζεται από τις εξελίξεις τόσο στην παγκόσµια και την ελληνική οικονοµία, όσο και στο τραπεζικό περιβάλλον. 14

15 Είναι γεγονός ότι η διεθνής τραπεζική και χρηµατιστηριακή αγορά έχει έντονα κλονιστεί, επηρεαζόµενη από την παγκόσµια κρίση του τελευταίου έτους. Οι πρώτες ενέργειες των κρατών-µελών της ευρωζώνης για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης είναι η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στην τραπεζική και χρηµατιστηριακή αγορά. Έτσι, προχωρούν σε συντονισµένες κρατικές εγγυήσεις και χρηµατοδοτήσεις για τη στήριξη του τραπεζικού συστήµατος, προσφέροντας όλες τις απαιτούµενες εγγυήσεις για την χρηµατοδότηση των τραπεζών. Παράλληλα, οι ηγέτες των κρατών της ευρωζώνης καλούν τις τράπεζες να προωθήσουν άµεσα στην αγορά το κρατικό χρήµα που θα δεχτούν, ώστε το κόστος του χρήµατος να µειωθεί, να φτάσει πιο εύκολα µέσω του δανεισµού σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και να τροφοδοτηθεί η ανάπτυξη. Επιπλέον, τα χρήµατα αυτά θα χρησιµοποιηθούν τόσο για την αναδιάρθρωση του κεφαλαίου των τραπεζών όσο και για την εγγύηση των διατραπεζικών συναλλαγών. Η πρόταση των χωρών-µελών της ευρωζώνης για την εγγύηση της αναχρηµατοδότησης των τραπεζών θα ισχύει µέχρι τις 31 εκεµβρίου Στα πλαίσια της λήψης µέτρων για την αντιµετώπιση της κρίσης, στην ελληνική αγορά, εφαρµόστηκε πρόγραµµα σταθεροποίησης της οικονοµίας και ενίσχυσης της ρευστότητας ύψους 28 δις, µε στόχο την τόνωση της ελληνικής οικονοµίας και τη διατήρηση των επίπεδων πιστωτικής επέκτασης και χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Το Πρόγραµµα ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής οικονοµίας, είναι παρόµοιο µε προγράµµατα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι η σταδιακή αποκατάσταση της χρηµατοδότησης επιχειρήσεων και ιδιωτών, καθώς και η ενίσχυση της οικονοµίας, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, µέσω των ελληνικών τραπεζών. Η παρούσα διεθνής χρηµατοοικονοµική κρίση έχει δηµιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας και συνεπώς, η δυνατότητα πρόβλεψης των συνθηκών της αγοράς είναι ιδιαίτερα µειωµένη. Η εξέλιξη της χρηµατοπιστωτικής κρίσης θα διαµορφώσει την τάση για την τρέχουσα χρήση στο σύνολο του τραπεζικού τοµέα αλλά και σε επίπεδο ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Η παρούσα διεθνής χρηµατοοικονοµική κρίση έχει δηµιουργήσει συνθήκες αβεβαιότητας και συνεπώς, η δυνατότητα πρόβλεψης των συνθηκών της αγοράς είναι ιδιαίτερα µειωµένη. Η εξέλιξη της χρηµατοπιστωτικής κρίσης θα διαµορφώσει την τάση για την τρέχουσα χρήση στο σύνολο του τραπεζικού τοµέα αλλά και σε επίπεδο ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Η επίδραση της πρόσφατης και σε εξέλιξη πιστωτικής κρίσης αναµένεται ότι δεν θα αναστρέψει την µακροχρόνια τάση µείωσης των περιθωρίων. Βέβαια αυτή η τάση θα επανεκτιµηθεί όταν οι οικονοµίες περάσουν στη φάση της ανάκαµψης. Σε αυτό το περιβάλλον η Τράπεζα έχει διαµορφώσει ανάλογα τις στρατηγικές και τακτικές επιλογές και δράσεις της. Συγκεκριµένα: Τοµέας Λιανικής Τραπεζικής Η Τράπεζα παραµένει ενεργή στον τοµέα της Λιανικής Τραπεζικής και προωθεί καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια και δάνεια σε µικρές επιχειρήσεις µε αυστηρότερα κριτήρια πιστοληπτικής αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό αναµένεται σταθερότητα εσόδων από τόκους από το συγκεκριµένο τοµέα. Τοµέας Μεγάλων Επιχειρήσεων Μετά τη σηµαντική αύξηση των δανειακών χαρτοφυλακίων των µεγάλων επιχειρήσεων που πραγµατοποιήθηκε το 2008, ο τοµέας µεγάλων επιχειρήσεων συνεχίσει τη στήριξη και τη χρηµατοδότηση των πελατών του µε ανταγωνιστικούς όρους. Στο πλαίσιο αυτό αναµένεται η διατήρηση της τάσης των εσόδων που παρατηρήθηκαν το Α. Άµεσες ενέργειες Οι άµεσες ενέργειες της Τράπεζας είναι οι εξής: Βελτίωση των κεφαλαίων και ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Η παρούσα αύξηση κεφαλαίου αποτελεί την υλοποίηση της συγκεκριµένης ενέργειας. 15

16 Προσαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής των δανειακών προϊόντων έτσι ώστε να τιµολογούνται όλοι οι αναλαµβανόµενοι κίνδυνοι (π.χ. πιστωτικός, επιτοκιακός) και ειδικότερα ο κίνδυνος ρευστότητας. Προσαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής των καταθετικών προϊόντων έτσι ώστε να διατηρηθεί η καταθετική βάση της Τράπεζας. Η προσαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής των καταθέσεων οδήγησε στην προσφορά βελτιωµένων επιτοκίων προς τους καταθέτες τα οποία όµως παραµένουν αποδοτικά για την Τράπεζα. Βελτίωση των διαδικασιών και των υποδοµών για την είσπραξη των απαιτήσεων είτε αυτές βρίσκονται στο στάδιο της επισφάλειας είτε στο στάδιο της προσωρινής καθυστέρησης. Βελτίωση των εργαλείων και των µέσων για τη µέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση ενεργητικού παθητικού, τον κίνδυνο επιτοκίου και τον κίνδυνο ρευστότητας. Στο πλαίσιο αυτό είναι σε εξέλιξη η εφαρµογή και θέση σε λειτουργία συστήµατος διαχείρισης ενεργητικού παθητικού (ALM) σε συνεργασία µε διεθνή οίκο και µε τη µητρική µας Τράπεζα. Το σύστηµα αναµένεται ότι θα τεθεί σε λειτουργία το τρίτο τρίµηνο του Β. Άµεσες ενέργειες µε µεσο µακροχρόνια επίδραση Οι άµεσες ενέργειες της Τράπεζας που αναµένεται ότι θα έχουν µεσο-µακροχρόνια επίδραση είναι οι εξής: Βελτίωση του συστήµατος διοικητικής πληροφόρησης. Βελτίωση των διαδικασιών υποστήριξης του ικτύου. Η Τράπεζα δίνει ιδιαίτερη σηµασία στη διατήρηση και βελτίωση του θετικού αποτελέσµατος που παρουσιάζει στο επίπεδο των λειτουργικών της αποτελεσµάτων. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζει την προσπάθεια συγκράτησης του λειτουργικού της κόστους και παρακολουθεί στενά την τιµολογιακή πολιτική των χορηγητικών και καταθετικών της προϊόντων. Τέλος, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην αντιµετώπιση τους κόστους των προβλέψεων από επισφαλείς χορηγήσεις που επιβαρύνει σηµαντικά και διαµορφώνει τα αρνητικά αποτελέσµατα της Τράπεζας. Επίσης, η Τράπεζα δηλώνει ότι δεν γνωρίζει καµία γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτηµα, δέσµευση ή γεγονός, πέραν αυτών που περιγράφονται στο παρόν ενηµερωτικό δελτίο, η οποία αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τις προοπτικές της Τράπεζας κατά την τρέχουσα χρήση. Γεγονότα που εύλογα µπορούν ή αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά τις προοπτικές της Τράπεζας, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρήση, αναφέρονται στην ενότητα «ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ». ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι µετοχές της Εκδότριας είναι άυλες κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου, εκπεφρασµένες σε ευρώ, διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920 και του καταστατικού της Τράπεζας. Η µετοχή της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ διαπραγµατεύεται στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της µετοχής της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είναι GRS Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι είναι η Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε., Λ. Αθηνών 110, Αθήνα. Η µονάδα διαπραγµάτευσης των µετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος 1 άυλης κοινής ονοµαστικής µετοχής. Η Τράπεζα δεν έχει συνάψει σύµβαση Ειδικής ιαπραγµάτευσης της µετοχής της. 16

17 Η Εταιρία υποχρεούται να πιστώσει στους λογαριασµούς Σ.Α.Τ. των µετόχων της, µέσω της Ε.Χ.Α.Ε. τις νέες µετοχές. Σχετική ανακοίνωση για το χρόνο που θα πιστωθούν οι νέες µετοχές στους λογαριασµούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων θα δηµοσιευτεί εγκαίρως στον τύπο. ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για τις χρήσεις που έληξαν την , και , οι οποίες συντάχθηκαν από την Τράπεζα σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) και ελέγχθηκαν από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, καθώς και οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου, είναι διαθέσιµες, στα γραφεία της Τράπεζας, Μεσογείων , Αθήνα και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας για τη χρήση για τη χρήση 2007 και για τη χρήση Οι δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για την περίοδο , οι οποίες συντάχθηκαν από την Τράπεζα σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.), είναι διαθέσιµες, στα γραφεία της Τράπεζας, Λεωφόρος Μεσογείων , Αθήνα και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Επισηµαίνεται ότι λοιπές πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας, πλην των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις, δεν αποτελούν µέρος του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενηµερωτικού ελτίου τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού: Το απόσπασµα του Πρακτικού της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 11 ης Μαΐου 2009, που ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Τράπεζας, Λεωφόρος Μεσογείων , Αθήνα. Το κωδικοποιηµένο Καταστατικό της Τράπεζας είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Τράπεζας, Λεωφόρος Μεσογείων , Αθήνα. Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των ενοποιούµενων εταιρειών του Οµίλου της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, για τις χρήσεις και οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Τράπεζας, Λεωφόρος Μεσογείων , Αθήνα. Το από 19/6/2009 πρακτικό του.σ. της Τράπεζας που αφορά στη διαδικασία άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης και δικαιωµάτων προεγγραφής. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται µε τον Όµιλο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, την αγορά που δραστηριοποιείται καθώς και µε την παρούσα έκδοση έχουν ως ακολούθως: Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Όµιλο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 17

18 Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε πιστωτικό κίνδυνο, καθώς και σε κίνδυνο αγοράς και ρευστότητας. Ο Οµιλος της Τράπεζας και ο τραπεζικός κλάδος γενικότερα χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο συµµετοχής των εργαζοµένων σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τυχόν απόφαση του.σ. του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) για ένταξη του Ταµείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού της Γενικής Τράπεζας (ΤΑΠΓΤΕ) ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια θα µπορούσαν ενδεχοµένως να επηρεάσουν αρνητικά την εξέλιξη των αποτελεσµάτων και της οικονοµικής κατάστασης του Οµίλου ιακοπή ή παραβίαση της ασφάλειας των συστηµάτων πληροφορικής της Τράπεζας µπορεί να προκαλέσει απώλεια εργασιών και άλλες ζηµίες. Η SOCIETE GENERALE ασκεί σηµαντική επιρροή στη λειτουργία του Οµίλου. Η Τράπεζα, όπως και κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, είναι εκτεθειµένη σε κινδύνους απάτης και άλλης µορφής παράνοµων δραστηριοτήτων των υπαλλήλων της. Τυχόν καθυστέρηση στην υλοποίηση των προθέσεων της ιοίκησης της Τράπεζας θα έχει δυσµενή επίπτωση στα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική της θέση. Η Τράπεζα υπόκειται στον κίνδυνο µη ικανοποιητικής κεφαλαιακής επάρκειας για κάλυψη των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων. Επιπλέον, οι ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας όπως ορίζονται από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές δύναται να διαφοροποιηθούν στο µέλλον. Οι διακυµάνσεις των επιτοκίων ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα έσοδα της Τράπεζας από τόκους και επιπλέον να έχουν και άλλες αρνητικές επιπτώσεις. Τα επιτοκιακά περιθώρια ενδέχεται να µειωθούν. Υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την χρήση στην οποία η Τράπεζα θα είναι σε θέση να διανείµει µέρισµα Κίνδυνος υποβάθµισης της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Σηµαντικό µέρος της πολιτικής επενδύσεων και αντιµετώπισης κινδύνων, καθώς κα τα εσωτερικά όρια καθορίζονται από την µητρική εταιρεία Societe Generale Η Τράπεζα είναι εκτεθειµένη σε διάφορες µορφές νοµικού κινδύνου (litigation risk) Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την αγορά που δραστηριοποιείται η Τράπεζα Αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την αγορά που δραστηριοποιείται η Τράπεζα Αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα. Η Τράπεζα αντιµετωπίζει σηµαντικό ανταγωνισµό από ελληνικές και ξένες τράπεζες. Οικονοµικές, πολιτικές εξελίξεις και σηµαντικά γεγονότα στην Ελλάδα. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την παρούσα έκδοση Η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Τράπεζας παρουσιάζει διακυµάνσεις. 18

19 Η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Τράπεζας ενδέχεται να σηµειώσει πτώση κατά τη διάρκεια ή µετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης. εν θα υπάρξει αποζηµίωση για τα δικαιώµατα προτίµησης που δεν θα ασκηθούν. Μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν όλα τα δικαιώµατά τους στην παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα υποστούν µείωση του ποσοστού συµµετοχής τους στην Τράπεζα. Η αγορά των δικαιωµάτων προτίµησης ενδέχεται να µην αναπτυχθεί επαρκώς. Σηµαντική µείωση στην τιµή της µετοχής της Τράπεζας θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την τιµή των δικαιωµάτων προτίµησης. Η πώληση νέων µετοχών, µετά το τέλος της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Τράπεζας 19

20 2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Η επένδυση στις µετοχές της Τράπεζας υπόκειται σε µια σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν στις νέες µετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Τράπεζα και ο Όµιλος της, η χρηµατοοικονοµική θέση της, τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της και οι προοπτικές της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και στην τιµή πώλησης των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια µέρους ή ακόµη και του συνόλου οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Τράπεζα και ο Όµιλος της. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Τράπεζας και του Οµίλου της. Η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά τη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς. 2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Όµιλο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε πιστωτικό κίνδυνο, καθώς και σε κίνδυνο αγοράς και ρευστότητας. Ο Όµιλος, όπως και όλοι οι χρηµατοικονοµικοί όµιλοι, λόγω της φύσης των εργασιών του, είναι εκτεθειµένος σε µια σειρά από κινδύνους. Αποτυχία του Οµίλου της Τράπεζας να ελέγξει αποτελεσµατικά κάποιον από τους παρακάτω κινδύνους, θα µπορούσε να έχει ουσιωδώς δυσµενείς επιπτώσεις τόσο στα αποτελέσµατα και την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου της Τράπεζας όσο και στη φήµη του. Πιστωτικός κίνδυνος. Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος πραγµατοποίησης χρηµατοοικονοµικής ζηµιάς, που µπορεί να προκύψει από πιθανή αδυναµία των αντισυµβαλλοµένων να εκπληρώσουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Ο πιστωτικός κίνδυνος συνδέεται µε τις εργασίες χορηγήσεων, καθώς και µε άλλες εργασίες, στο πλαίσιο των οποίων η Τράπεζα εκτίθεται στον κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων του αντισυµβαλλόµενου της. Η εν λόγω αθέτηση µπορεί να προκληθεί από διάφορες αιτίες, οι οποίες δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε ακρίβεια από την Τράπεζα κατά το χρόνο σύναψης της σχετικής συναλλαγής. Κίνδυνος Αγοράς (επιτοκιακός και συναλλαγµατικός κίνδυνος). Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος ζηµιάς που προκύπτει από δυσµενείς εξελίξεις στην τιµή ή στη µεταβλητότητα που παρατηρούνται στις αγορές επιτοκίων, συναλλάγµατος, δεικτών οµολόγων, µετοχών και αγαθών. Ο Όµιλος προσφέρει ένα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Η δραστηριότητα αυτή περιλαµβάνει την ανάληψη κινδύνου αγοράς, τον οποίο ο Όµιλος εντοπίζει, εκτιµά, και διαχειρίζεται βάσει ενός πλαισίου αρχών, διαδικασιών εκτίµησης και µιας επαρκούς δοµής ορίων που εφαρµόζεται σε όλες τις συναλλαγές του Οµίλου. Τα σηµαντικότερα είδη κινδύνου αγοράς γα τον Όµιλο είναι ο επιτοκιακός και ο συναλλαγµατικός. Ο επιτοκιακός κίνδυνος προκύπτει από υπολειπόµενα ανοίγµατα σε θέσεις σταθερού επιτοκίου µε µελλοντική λήξη. Με στόχο την ποσοτικοποίηση της έκθεσής του σε επιτοκιακό κίνδυνο, ο Όµιλος κατατάσσει το σύνολο των θέσεων του ενεργητικού και παθητικού που έχουν σταθερό επιτόκιο µε µελλοντική λήξη για την εξακρίβωση τυχόν ανοιγµάτων. Το ενεργητικό και παθητικό αναλύεται γενικά µε ανεξάρτητο τρόπο, χωρίς να συµψηφίζονται θέσεις. Η λήξη των θέσεων καθορίζεται µε βάση τους συµβατικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές, υποθέσεις συµπεριφοράς πελατών (λογαριασµοί 20

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΕΛΤΙΟY ΤΗΣ 28.12.2009 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Ε ΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ ) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ ) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ 01.01.2005-31.12.2005) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουµε για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ DELTA SMART ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΗΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 29/11/2011 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004 (ΑΡΘΡΟ 19) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

( Οι Οικονοµικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

( Οι Οικονοµικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30-06-2011 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα