Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος την δυνατότητα εµφάνισης στοιχείων που αφορούν τις τάξεις τους κατά την τρέχουσα περίοδο καθώς επίσης και στοιχεία παλαιοτέρων περιόδων. Προσφέρει επίσης δυνατότητες εισαγωγής βαθµολογίας, εµφάνισης στατιστικών στοιχείων, εισαγωγής ανακοινώσεων, εισαγωγής δηµοσιεύσεων κλπ. Οδηγίες Χρησιµοποίησης της Υπηρεσίας Teachers Web Περιγραφή Το άρθρο περιγράφει τις βασικές λειτουργίας της Υπηρεσίας Teachers Web. 1. Είσοδος στο σύστηµα Στη κεντρική σελίδα (http://teachweb/classweb/) της υπηρεσίας στα πεδία Όνοµα Χρήστη και Κωδικός πληκτρολογούµε το Όνοµα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που µας έχει δοθεί. Μετά την επιτυχή είσοδο στο σύστηµα εµφανίζεται η λίστα των τάξεων του τρέχοντος έτους. Από το µενού στα δεξιά της οθόνης έχουµε τις παρακάτω επιλογές: Εµφάνιση λίστας τάξεων τρέχοντος έτους (Τάξεις τρέχοντος έτους). Εµφάνιση λίστας τάξεων προηγουµένων ετών (Τάξεις προηγουµένων ετών). Εµφάνιση λίστας εξετάσεων µαθηµάτων (Εργασίες Εξετάσεις). 2. Συµπλήρωση Βαθµολογίου Τρέχουσας Περιόδου Μετά την επιτυχή είσοδο στο σύστηµα επιλέγουµε από τη λίστα των τάξεων του τρέχοντος έτους την τάξη για την οποία επιθυµούµε να επεξεργασθούµε τις βαθµολογίες. Στην σελίδα ιδιοτήτων της τάξης και στη λίστα Εξεταστικές Περίοδοι επιλέγουµε την εξέταση για την οποία επιθυµούµε να συµπληρώσουµε τις βαθµολογίες. Στην σελίδα ιδιοτήτων της εξέτασης και στη λίστα βαθµολογίας συµπληρώνουµε τις βαθµολογίες των φοιτητών για την επιλεγµένη εξεταστική περίοδο. Πατώντας το πλήκτρο Αποθήκευση αποθηκεύουµε τις αλλαγές που πραγµατοποιήσαµε από την τελευταία είσοδο στη σελίδα των ιδιοτήτων της εξέτασης. Πατώντας το πλήκτρο Άκυρο ακυρώνουµε τις αλλαγές που πραγµατοποιήσαµε από την τελευταία είσοδο στη σελίδα των ιδιοτήτων της εξέτασης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πατώντας το πλήκτρο Αποστολή Βαθµολογίας αποστέλλουµε τη βαθµολογία στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Μετά την αποστολή της βαθµολογίας Ε µπορούµε να επεξεργασθούµε τις βαθµολογίες της εξέτασης παρά µόνον αν µας ξαναδοθεί το συγκεκριµένο δικαίωµα. 3. Εµφάνιση στατιστικών στοιχείων εξεταστικής περιόδου Σελίδα 1/6

2 Στη σελίδα ιδιοτήτων της τάξης και στη λίστα Εξεταστικές Περίοδοι επιλέγουµε την εξέταση για την οποία επιθυµούµε να προβάλλουµε τα στατιστικά στοιχεία. Στη σελίδα ιδιοτήτων της εξέτασης επιλέγουµε Στατιστικά εξετ. Περιόδου για την εµφάνιση των στατιστικών στοιχείων της επιλεγµένης εξέτασης. 4. Επεξεργασία Ανακοινώσεων Η Υπηρεσία Teachers Web δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα της καταχώρησης ανακοινώσεων οι οποίες σχετίζονται µε τα µαθήµατα και είναι ορατές από εφαρµογές και υπηρεσίες όπως η υπηρεσία Students Web. Ως καθηγητής, συνδεθείτε στο σύστηµα Teachers Web, µε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει ανατεθεί. Θα µεταφερθείτε στην κατάσταση των "Τάξεων τρέχοντος έτους", όπου φαίνονται οι τάξεις των µαθηµάτων στα οποία έχετε δικαίωµα επεξεργασίας, για το τρέχον Ακαδηµαϊκό έτος. Εδώ, επιλέξτε κάποιο µάθηµα, πατώντας επάνω στην ονοµασία του. Θα µεταφερθείτε στις πληροφορίες του συγκεκριµένου µαθήµατος που επιλέξατε παραπάνω. Σε αυτή την εικόνα, υπάρχει το κουµπί "Ανακοινώσεις". Πατήστε το. Θα µεταφερθείτε στις Ανακοινώσεις του συγκεκριµένου µαθήµατος. Εδώ µπορείτε να προσθέσετε µία νέα ανακοίνωση, πατώντας στο link "Προσθήκη νέας". Στη συνέχεια, συµπληρώστε τα στοιχεία της ανακοίνωσης (Τίτλος, Θέµα) και στο τέλος, πατήστε "Προσθήκη" για να καταχωρηθεί. Σε περίπτωση που επιθυµείτε να διαγράψετε κάποια ανακοίνωση, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την επιλογή " ιαγραφή" που βρίσκεται δίπλα στην κάθε ανακοίνωση της λίστας. 5. Επεξεργασία ηµοσιεύσεων Η Υπηρεσία Teachers Web δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα της καταχώρησης δηµοσιεύσεων οι οποίες σχετίζονται µε τα µαθήµατα και είναι ορατές από εφαρµογές και υπηρεσίες όπως η υπηρεσία Students Web. Στη σελίδα ιδιοτήτων της τάξης επιλέγουµε από το µενού- στο πάνω µέρος της σελίδας- ηµοσιεύσεις. Στη σελίδα των δηµοσιεύσεων µπορούµε να επεξεργασθούµε τις δηµοσιεύσεις του επιλεγµένου µαθήµατος δηµιουργία διαγραφή δηµοσιεύσεων). 6. Έξοδος Αποσύνδεση Πατώντας το πλήκτρο αποσύνδεση µπορούµε να αποσυνδεθούµε από το σύστηµα. Μετά τη ολοκλήρωση της αποσύνδεσης σε περιβάλλον πολλών χρηστών (νησίδες πληροφορικής, εργαστήρια κτλ) προτείνεται το κλείσιµο του παραθύρου του προγράµµατος πλοήγησης που χρησιµοποιούµε για λόγους ασφάλειας. Το Username και το Password θα µπορείτε να το παραλαµβάνεται από τα γραφεία µας (βρισκόµαστε το κτίριο που στεγάζεται Το ΚΕ & ο Ειδικός Λογαριασµός), σε έντυπη µορφή, µετά από αίτησή σας. Σελίδα 2/6

3 Επεξεργασία Βαθµολογίων Πότε µπορώ να εισάγω βαθµολογία κατάσταση της εξέτασης είναι σε επεξεργασία από εσάς και όχι από κάποιον άλλο χρήστη. ιαδικασία εισαγωγής βαθµολογίας κατάσταση της εξέτασης είναι σε επεξεργασία από εσάς. Περίπτωση Α: Το βαθµολόγιο είναι διαθέσιµο για επεξεργασία (Κατάσταση εξέτασης-- >Ανοιχτή Πατήστε το πλήκτρο "Επεξεργασία" (εικ.1). Σηµείωση: Τί συµβαίνει όταν το βαθµολόγιο είναι σε επεξεργασία; 1. Μόνο όταν το βαθµολόγιο είναι σε επεξεργασία από εσάς µπορείτε να εισάγετε βαθµολογίες και 2. Κανένας άλλος χρήστης δεν µπορεί να επεξεργαστεί (να εισάγει ή να τροποποιήσει βαθµολογίες) το συγκεκριµένο βαθµολόγιο έως ότου αποστείλετε τη βαθµολογία στη Γραµµατεία του τµήµατος. εικ.1 Περίπτωση Β: Το βαθµολόγιο είναι ήδη σε επεξεργασία από εσάς. Κατάσταση εξέτασης-->σε επεξεργασία). Σε αυτήν την περίπτωση µπορείτε να εισάγετε απευθείας τους βαθµούς. Μόλις εισάγετε τη βαθµολογία πατήστε το πλήκτρο "Αποθήκευση". Θα εµφανιστεί ένα παράθυρο µε τα αποτελέσµατα της αποθήκευσης. Σελίδα 3/6

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι βαθµοί δεν θα εµφανιστούν στους φοιτητές παρά µόνον όταν αποστείλετε τη βαθµολογία στη Γραµµατεία. Εφόσον ολοκληρώσετε την εισαγωγή και αποθηκεύσετε, πατήστε το πλήκτρο «Αποστολή». Σηµείωση: Μπορείτε να εισάγετε µέρος του βαθµολογίου, να αποθηκεύσετε και να συνεχίσετε την εισαγωγή των υπόλοιπων βαθµολογιών αργότερα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πατώντας το πλήκτρο Αποστολή Βαθµολογίας αποστέλλετε τη βαθµολογία στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Μετά την αποστολή της βαθµολογίας δεν µπορείτε να επεξεργαστείτε τις βαθµολογίες της εξέτασης παρά µόνον αν σας ξαναδοθεί το συγκεκριµένο δικαίωµα. Εξαγωγή στο Excel κατάσταση της εξέτασης είναι σε επεξεργασία από εσάς. Πατήστε το πλήκτρο "Εξαγωγή" και όλο το βαθµολόγιο θα εξαχθεί στο Excel. Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι µπορείτε να εισάγετε περιοδικά τις βαθµολογίες στο Excel και να το αποθηκεύετε, χωρίς να χρειάζεται να έχετε σύνδεση µε το Internet. Μόλις τελειώσετε µε την εισαγωγή της βαθµολογίας, µπορείτε να ξανασυνδεθείτε στο Teachers Web και να εισάγετε τη βαθµολογία από την επιλογή «Εισαγωγή από Excel». ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να µπορέσετε να εξάγετε τη βαθµολογία σε Excel, πρέπει να έχετε εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας το πρόγραµµα Microsoft Excel ΚΑΙ οι ρυθµίσεις του Internet Explorer να επιτρέπουν την εκτέλεση ActiveX control. Σελίδα 4/6

5 Ρυθµίσεις Internet Explorer για την εκτέλεση ActiveX control 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer και στη συνέχεια επιλέξτε από το µενού Tools-->Internet Options-->Επιλέξτε Security -->Trusted Sites και πατήστε το πλήκτρο "Sites". (Ελληνικό µενού Εργαλεία-->Επιλογές Internet-->Ασφάλεια-->Αξιόπιστες Τοποθεσίες και πατήστε το πλήκτρο "Τοποθεσίες 2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του site Teachers Web, (http://teachweb) ξετσεκάρετε την επιλογή "Require Server Verification (https:)" (ή "Επαλήθευση από το διακοµιστή (https:) για όλες τις τοποθεσίες") πατήστε Add (ή προσθήκη) και στη συνέχεια το πλήκτρο «OK». Σελίδα 5/6

6 Εισαγωγή από το Excel κατάσταση της εξέτασης είναι σε επεξεργασία από εσάς. Α Περίπτωση : Ο διακοµιστής δεν επιτρέπει την εισαγωγή βαθµών από αρχεία Excel. Για να εισάγετε την βαθµολογία, αποθηκεύστε το Excel αρχείο σαν text αρχείο (tab delimited). Οδηγία για την αποθήκευση ενός αρχείου Excel (*.xls) σε µορφή κειµένου (*.txt): Ανοίξτε το αρχείο που περιέχει τους βαθµούς. Από το µενού Αρχείο-->Αποθήκευση ως, επιλέξτε τον τύπο Text (tab delimited) (*.txt) και πατήστε Αποθήκευση. B Περίπτωση Ο διακοµιστής επιτρέπει την απευθείας εισαγωγή βαθµών από αρχεία Excel. Σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται αν αλλάξετε τον τύπο του αρχείου. Επιλέξτε το αρχείο πατώντας το πλήκτρο "Browse" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Εισαγωγή. Αν το αρχείο είναι σωστό, θα µεταφερθείτε στη σελίδα της επεξεργασίας του βαθµολογίου, βλέποντας τους βαθµούς που εισάγατε από το Excel. Πατήστε το πλήκτρο "Αποθήκευση" για να αποθηκευθούν οι βαθµοί. Αν έχετε τελειώσει µε τη βαθµολογία αποστείλετέ την στη Γραµµατεία πατώντας το πλήκτρο "Αποστολή. Εκτύπωση βαθµολογίου Α τρόπος: Πατήστε το πλήκτρο "Εκτύπωση Β τρόπος: Εξάγετε το βαθµολόγιο στο Excel πατώντας το πλήκτρο "Εξαγωγή" και στη συνέχεια εκτυπώστε το φύλλο του Excel από το µενού Αρχείο-->Εκτύπωση Τί είναι το άθροισµα ελέγχου; Το άθροισµα ελέγχου αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει τουλάχιστον ένας βαθµός. Αν σηµειώνετε το άθροισµα ελέγχου κάθε φορά που αποθηκεύετε το βαθµολόγιο µπορείτε πολύ εύκολα την επόµενη φορά που θα µπείτε στο σύστηµα και θα εµφανίσετε το βαθµολόγιο, ελέγχοντας ΜΟΝΟ αν άλλαξε το άθροισµα ελέγχου να καταλάβετε αν κάποιος από τους βαθµούς έχει τροποποιηθεί. ΠΡΟΣΟΧΗ :Οι καθηγητές που θα χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή θα πρέπει όταν ολοκληρώσουν την εισαγωγή της βαθµολογίας τους, να εκτυπώνουν την κατάσταση µε την βαθµολογία, να µονογράφουν κάθε φύλλο αυτής και να το αποστέλλουν σε σφραγισµένο φάκελο στην γραµµατεία του Τµήµατος, για την ενηµέρωση των πρωτότυπων βαθµολογιών. (Η παραπάνω διαδικασία είναι υποχρεωτική). Το Username και το Password θα µπορείτε να το παραλαµβάνεται από τα γραφεία µας (βρισκόµαστε το κτίριο που στεγάζεται Το ΚΕ & ο Ειδικός Λογαριασµός), σε έντυπη µορφή, µετά από αίτησή σας Σελίδα 6/6

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.3. Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 4.3. Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών Ενότητα 4.3 Πλοήγηση Ανάκτηση και διαχείριση πληροφοριών Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. ΥΠ.ΕΣ. Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. v.1.3 Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Είσοδος στην εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...2 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ w: http://www.admin.upatras.gr/dkm/pub/main.aspx e: tmx@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Web 2 SMS Εφαρµογή τελικού χρήστη ( ιαδίκτυο) Οδηγός Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1. Έναρξη της εφαρµογής... 3 1.1. Πλαίσιο εισόδου / εξόδου και επιλογών... 4 1.2. Πλαίσιο εργασιών αποτελεσµάτων... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ενότητα 4.5 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...1 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Περιεχόμενα Τι είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία;...2 Πώς γίνεται η μεταφορά των μηνυμάτων;...2 Τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία e-mail;...2 Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP Οδηγός χρήστη Lenovo Security Solution FP Οι πληροφορίες που παρέχονται θεωρούνται ακριβείς και έγκυρες. Ωστόσο, η Upek, Inc δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις Οδηγός για τον Mozilla Firefox 3.5 για χρήστες Microsoft Windows 1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις 1.1.Λήψη και Εγκατάσταση του Firefox 1.1.1.Εγκατάσταση σε συστήματα Windows Σημείωση: Εάν κάνετε αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 69 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ... 69 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 71 2.1. ΛΗΨΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ... 71 2.2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ... 72 2.3. FUNCTION KEYS...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εισαγωγή Η εφαρμογή των περιοδικών etwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα