Σκουπιδοκαταστάσεις: Οδηγίες Εκπαιδευτικής Παρέμβασης Εισαγωγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκουπιδοκαταστάσεις: Οδηγίες Εκπαιδευτικής Παρέμβασης Εισαγωγή"

Transcript

1 Σκουπιδοκαταστάσεις: Οδηγίες Εκπαιδευτικής Παρέμβασης Εισαγωγή Στη σύγχρονη εποχή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν ίσως μία από τις ελκυστικότερες δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο συνδυασμό πολλών παραγόντων όπως ότι αποτελούν μια μορφή διασκέδασης με αποτέλεσμα να δημιουργούν απόλαυση και ευχαρίστηση, εμπεριέχουν την έννοια του παιχνιδιού προσφέροντας την αίσθηση της έντονης και παθιασμένης συμμετοχής, θέτουν στόχους που ο χρήστης καλείται να πετύχει παρέχοντάς του κίνητρα, οδηγούν σε νίκη η οποία ικανοποιεί το εγώ του παίκτη (Prensky; 2007) και πολλά ακόμη που γοητεύουν ένα παιδί και το ωθούν να ασχοληθεί μαζί τους. Είναι αυτή η παρατήρηση αρκετή για να ωθήσει την εκπαιδευτική κοινότητα να αξιοποιήσει τα ψηφιακά παιχνίδια στη μαθησιακή διαδικασία; Μπορεί να συντελεσθεί η μάθηση μέσω του παιχνιδιού; Σύμφωνα με το Pagiet (Ματσαγγούρας; 2003), το παιχνίδι, ατομικό ή ομαδικό προσφέρει καινούριες εμπειρίες, τις οποίες το παιδί προσπαθεί να ενσωματώσει στα παλιά του νοητικά σχήματα, και έτσι προχωρεί στην πορεία του να κατανοήσει τον κόσμο. Όταν τα νέα στοιχεία συσχετίζονται με τα υπάρχοντα σχήματα, το άτομο αναγκάζεται να τροποποιήσει τις νοητικές του δομές, ώστε να αφομοιώσει το νέο στοιχείο, εφόσον βέβαια το νέο στοιχείο δεν είναι ξένο και διαφορετικού επιπέδου από τις εμπειρίες του παιδιού. Ως προς τα ψηφιακά παιχνίδια συγκεκριμένα, ο Prensky (2007) θεωρεί ότι η διασκέδαση που προσφέρουν, κατέχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας καθώς συμβάλλει στην επίτευξη της χαλάρωσης και στην παροχή κινήτρου. Η χαλάρωση επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να προσλαμβάνει τις πληροφορίες με περισσότερη ευκολία και το κίνητρο τον κάνει να επενδύει προσπάθεια και κόπο χωρίς να δυσανασχετεί. Τα ψηφιακά παιχνίδια όπως και τα ψηφιακά μέσα μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές οπτικές οι οποίες απουσιάζουν από την καθημερινότητά τους. Επιπλέον, τους προσφέρουν κίνητρα και δυνατότητα για δράση και αλληλεπίδραση γοητεύοντάς τους και ωθώντας τους να γνωρίσουν το μαθησιακό αντικείμενο με πιο ευχάριστο τρόπο. Η παιδαγωγική δύναμη του παιχνιδιού έγκειται στο γεγονός ότι εμπεριέχει το στοιχείο της ποικιλίας που δεν κουράζει την προσοχή, και της τέρψης, που επενεργούν ως ενίσχυση (Ματσαγγούρας; 2003) στη μαθησιακή διαδικασία.

2 Σκοπός της εκπαιδευτικής παρέμβασης που θα περιγραφθεί παρακάτω είναι να εκφραστεί η προθυμία και ο ενθουσιασμός των παιδιών να εμπλακούν σε νέες, πρωτότυπες και αποκλίνουσες από τις παραδοσιακές δραστηριότητες μάθησης, γεγονός που δίνει στο μάθημα μια ατμόσφαιρα πιο ανάλαφρη, απαλλαγμένη από τα διδακτικά εγχειρίδια, την κατά μέτωπο μονολογική διδασκαλία και τις γραπτές δοκιμασίες αλλά όχι και από την ουσιαστική μάθηση. Η διασκεδαστικότητα γίνεται στοιχείο του μαθήματος συνυφαίνοντας τις παιγνιώδεις δραστηριότητες με το γνωστικό αντικείμενο που μελετάται από τους μαθητές ικανοποιώντας τους μαθησιακούς και παιδαγωγικούς στόχους σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι ψηφιακές δραστηριότητες ενισχύονται και από την παραδοσιακή διδασκαλία προκειμένου οι νέες γνώσεις να γίνουν πλήρως κατανοητές και να αφομοιωθούν με μεγαλύτερη ευκολία από το μαθητικό δυναμικό. Αυτό συμβαίνει είτε προκειμένου να διευκρινιστούν ασαφή σημεία της διδασκαλίας μέσω των ψηφιακών παιχνιδιών είτε για να εμπλουτιστούν με επιπλέον γνώσεις που θα δώσουν γενικότερες πληροφορίες και θα παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την εκάστοτε θεματική ενότητα που διδάσκεται. Επίσης, λαμβάνουν χώρα βιωματικές δραστηριότητες που εμπλέκονται διαθεματικά με άλλα μαθήματα όπως η αισθητική και η φυσική αγωγή, η γλώσσα και τα μαθηματικά. Οι δραστηριότητες αυτές, που σχετίζονται με το προς διδασκαλία αντικείμενο, ενισχύουν τα μαθησιακά αποτελέσματα αφού προτρέπουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία αφομοιώνοντας ευκολότερα τις νέες γνώσεις. Όλες οι δραστηριότητες, είτε βιωματικές, είτε ψηφιακές, είτε στα πλαίσια της παραδοσιακής διδασκαλίας αναμειγνύονται μεταξύ τους αλληλοϋποστηρίζοντας την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Στις περισσότερες δραστηριότητες αξιοποιείται η ομαδοσυναργατική διδασκαλία, όπου οι μαθητές σε ομάδες συνεργάζονται αναπτύσσοντας το αίσθημα της συνευθύνης και καλλιεργώντας ανώτερες πνευματικές και κοινωνικές δεξιότητες. Η συνεργασία αλλά και ο συναγωνισμός είναι τρόποι εργασίας που μπορεί να υιοθετήσει το σχολείο στο χώρο του παιχνιδιού κάνοντας τη διδασκαλία πιο ευχάριστη και για τους μαθητές αφού μαζί με τους φίλους τους εμπλέκονται σε διαδικασίες προβληματισμού, διερεύνησης και παιχνιδιού και κατακτούν τα μορφωτικά αγαθά χωρίς την παρεμβολή του εκπαιδευτικού, με αποτέλεσμα αφενός να διευκολύνεται η άμεση μάθηση, αφετέρου να προάγεται η αυτενέργεια. Σύμφωνα με τους D.W.Johnson και R.T.Johnson (Ματσαγγούρας; 2003), οι συνεργατικές μέθοδοι συμβάλλουν περισσότερο από ότι άλλες στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών,

3 στη νοητική και συναισθηματική ανάπτυξή τους, καθώς και στην ψυχική τους υγεία. Παράλληλα δε οι συνεργατικές μέθοδοι προάγουν τις ενδομαθητικές σχέσεις και τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών που προϋποθέτει η σωστή παιδαγωγική ατμόσφαιρα. Τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα δεν επιτυγχάνονται με μονομερείς και άκαμπτες εκπαιδευτικές μεθόδους αλλά με πληθώρα εκπαιδευτικών προσεγγίσεων οι οποίες ενέχουν στοιχεία καινοτόμα και σύγχρονα με τις νέες εκπαιδευτικές τάσεις όπως η χρήση των νέων τεχνολογιών, την ενεργητική και βιωματική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, το εκπαιδευτικό παιχνίδι, ψηφιακό ή μη, ως παιγνιώδους, παρωθητικού και αβίαστου μέσου κατάκτησης νέων γνώσεων, καθώς και στοιχεία της παραδοσιακής, της ανακαλυπτικής και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός καλείται να χρησιμοποιήσει με τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο όλες τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις διαθέτοντας δυνατότητες για ευελιξία και προσαρμογή του εκπαιδευτικού του έργου ανάλογα με το εκάστοτε μαθητικό δυναμικό και τις ανάγκες του. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη εκπαιδευτική μεθοδολογία που να ορίζεται ως βέλτιστη και αποδοτικότερη, υπάρχουν όμως ικανοί εκπαιδευτικοί που αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες που τους παρέχονται και δε διστάζουν να δοκιμάσουν νέες μεθόδους, να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους με σύμμαχο τους ίδιους τους μαθητές οι οποίοι έμμεσα ή άμεσα υποδεικνύουν τι καθιστά το μάθημα πιο προσφιλές και ευχάριστο σε αυτούς συμβάλλοντας στο να γίνει η διδασκαλία πιο ελκυστική και αποτελεσματική.

4 1. Βασικά στοιχεία εκπαιδευτικής παρέμβασης Τίτλος εκπαιδευτικής παρέμβασης: Σκουπιδοκαταστάσεις Εκπαιδευτική βαθμίδα: Δ Δημοτικού Μάθημα: Ευέλικτη Ζώνη Γνωστικό αντικείμενο: Αξιοποίηση απορριμμάτων 1.1 Σύντομη περιγραφή Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν την επιτακτική ανάγκη μείωσης των παραγόμενων από τον άνθρωπο σκουπιδιών και να γνωρίσουν τρόπους μείωσης και αξιοποίησης τους όπως η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση υλικών. Η μαθησιακή διαδικασία στηρίζεται σε οπτικοακουστικά εποπτικά μέσα, όπως εικόνες, βίντεο και ψηφιακά παιχνίδια που παρουσιάζονται σε ψηφιακή μορφή, σε εννοιολογικούς χάρτες που κατασκευάζουν οι μαθητές και ψηφιοποιούνται κατά την εξέλιξη της διδακτικής πράξης, σε φύλλα εργασίας σε έντυπη μορφή και σε βιωματικές δράσεις που θα ενισχύσουν την κατανόηση και εμπέδωση των αποκτηθέντων γνώσεων. 1.2 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Η εκπαιδευτική παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των μαθημάτων της Ευέλικτης Ζώνης και της Πληροφορικής. Ωστόσο, πρόκειται για μία παρέμβαση που εμπλέκει δραστηριότητες και άλλων γνωστικών περιοχών όπως η ελληνική γλώσσα, τα μαθηματικά, η μελέτη περιβάλλοντος, η αισθητική και φυσική αγωγή. Συνεπώς, η προσέγγιση του εκπαιδευτικού σεναρίου γίνεται διαθεματικά με σκοπό να μελετηθεί ολόπλευρα η συγκεκριμένη θεματική. 1.3 Μαθησιακή στοχοθεσία Ως γενικός σκοπός της διδακτικής παρέμβασης τίθεται να γνωρίσουν οι μαθητές την αναγκαιότητα της μείωσης των σκουπιδιών και της αξιοποίησής τους μέσω της

5 επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης μέσα από ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να μπορέσουν να εφαρμόσουν απλές πρακτικές μείωσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων στην καθημερινή τους ζωή. Γνωστικοί στόχοι: Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το πρόβλημα της αλόγιστης χρήσης αγαθών και της δημιουργίας τεράστιων όγκων σκουπιδιών. Να αποσαφηνίσουν την έννοια ορισμένων λέξεων όπως απορρίμματα, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση. Να γνωρίσουν τρόπους μείωσης των απορριμμάτων μέσω της ορθολογικής κατανάλωσης και της επιλογής συσκευασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Να γνωρίσουν τρόπους επαναχρησιμοποίησης υλικών όπως η μεταποίηση, η χρήση με διαφορετικό, από τον αρχικό, σκοπό τους και η δωρεά. Να αναγνωρίσουν ποια προϊόντα ανακυκλώνονται και να μπορούν να τα ταξινομούν ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους. Να γνωρίσουν τον τρόπο ανακύκλωσης των συσκευασιών και προϊόντων. Να γνωρίσουν τη διαδικασία της κομποστοποίησης των οργανικών υλικών. Να γνωρίσουν ποια υλικά μπορούν να κομποστοποιηθούν και να μπορούν να τα ταξινομούν σε «πράσινα» και «καφέ». Να εφαρμόσουν τα όσα έμαθαν στην καθημερινή τους ζωή και να προτείνουν τεχνικές μείωσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων στους ενήλικους. Κοινωνικοί και συναισθηματικοί στόχοι: Να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με το φυσικό περιβάλλον. Να συμβάλλουν στη μείωση των απορριμμάτων στο σχολικό και το οικογενειακό τους περιβάλλον. Να ευαισθητοποιηθούν για το πρόβλημα των απορριμμάτων στο άμεσο περιβάλλον και γενικότερα στο σύγχρονο κόσμο και να ευαισθητοποιήσουν αποτελώντας το παράδειγμα των μελλοντικών υπεύθυνων και συνειδητο-ποιημένων πολιτών της κοινωνίας.

6 Να αποκτήσουν ηθικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες που θα συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας τους και την πνευματική τους ανάπτυξη. Στόχοι ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών: Να εμπλακούν οι μαθητές σε νέες διαδικασίες μάθησης και να έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες μέσω των ψηφιακών παιχνιδιών. Να αναπτύξουν τις ψυχοκινητικές τους δεξιότητες. Να έρθουν σε επαφή με πολυμεσικά εποπτικά μέσα όπως βίντεο και εικόνες και να αξιοποιήσουν λογισμικά προκειμένου να καταγράψουν τις σκέψεις τους, να οπτικοποιήσουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις ώστε να τις κατανοήσουν και αφομοιώσουν ευκολότερα, να συγκεντρώσουν στοιχεία, να διατυπώσουν υποθέσεις και να διεξάγουν συμπεράσματα. Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: Να αναπτύξουν, μέσα από την εργασία σε ομάδες, το συναίσθημα της συνευθύνης και να διαμορφώσουν κοινωνική συνείδηση. Να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες όπως η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η αμοιβαία κατανόηση, η αλληλεξάρτηση και η συντροφικότητα. Να ασκηθούν στην πειθαρχία και τη δημοκρατία, να μάθουν να επιχειρηματολογούν και να κρίνουν αντικειμενικά απόψεις και θέσεις και να καλλιεργήσουν ανώτερες πνευματικές λειτουργίες. Να αναπτύξουν, μέσα από το ατομικό τους έργο και τη προσφορά τους στην ομάδα, την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους. Να απολαύσουν τη διαδικασία της μάθησης μέσα από τη χρήση ψηφιακών και να βιώσουν αισθήματα ευχαρίστησης και διασκέδασης μέσω της ενεργητικής τους συμμετοχής σε αυτήν. 1.4 Οργάνωση μαθητικού δυναμικού Οι μαθητές χωρίζονται στα πλαίσια του χώρου της σχολικής αίθουσας σε ομάδες των έξι ατόμων (για τάξη 24 μαθητών). Δεδομένου ότι ο πληθυσμός της τάξης είναι μεγάλος επιλέγεται η δημιουργία εξάδων αντί τετράδων που ενδεχομένως θα ήταν

7 δοκιμότερο καθώς οι ομάδες δεν πρέπει να είναι περισσότερες από 4 ή 5, γιατί αλλιώς είναι δύσκολο για τον εκπαιδευτικό να ελέγξει την κατάσταση της τάξης (Τριλιανός; 2004). Ο πληθυσμός της ομάδας πρέπει να είναι μεικτός σε επίπεδο φύλου (αγόριακορίτσια) και σε επίπεδο μαθησιακής επίδοσης. Στα πλαίσια του χώρου του εργαστηρίου της πληροφορικής ο σχηματισμός των ομάδων εξαρτήθηκε από το πλήθος των υπολογιστών οπότε και δημιουργήθηκαν δυάδες μαθητών. 1.5 Υλικοτεχνική υποδομή και εποπτικά μέσα Χώρος: Η αίθουσα της τάξης και το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μηχανικός εξοπλισμός: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και video projector. Υλικό: Εικόνες, βίντεο και ψηφιακά παιχνίδια, φύλλα εργασίας. Software: Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration, φυλλομετρητής (π.χ.: internet Explorer, Mozilla Firefox)

8 2. Υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβασης Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι κατηγοριοποιημένες σε πέντε ενότητες: (α) Σκουπίδια, (β) Μείωση, (γ) Επαναχρησιμοποίηση, (δ) Ανακύκλωση. (ε) Κομποστοποίηση και παρουσιάζονται παρακάτω. 2.1 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 1 ης ενότητας: «Σκουπίδια» 1 η Δραστηριότητα Παρουσιάζονται στους μαθητές ως προκαταβολικοί οργανωτές τα παρακάτω: Σειρά φωτογραφιών που αποτυπώνουν στιγμιότυπα από την ρίψη απορριμμάτων και τις επιπτώσεις στο οικοσύστημα και το ζωικό βασίλειο: (http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/skoupidia2.htm ) Βίντεο κινουμένων σχεδίων που αποτυπώνει με κωμικό τρόπο τις συνέπειες ρίψης σακουλών στη θάλασσα: (http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/skoupidia3.htm ) Με τους προαναφερθέντες προκαταβολικούς οργανωτές επιδιώκεται να προκληθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και η προσοχή τους στο υπό μελέτη θέμα. Μέσα από συζήτηση αναδεικνύονται οι απόψεις των μαθητών σχετικά με την έννοια «απορρίμματα» και δίνεται το έναυσμα ώστε να ακολουθήσει διάλογος για τον τρόπο δημιουργίας τους και τις επιδράσεις τους στον πλανήτη. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες κατασκευάζουν εννοιολογικούς χάρτες με κεντρική ιδέα τις επιπτώσεις από την αύξηση και την ανεύθυνη ρίψη των σκουπιδιών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές συμμετέχουν σε έναν καταιγισμό ιδεών και τοποθετώντας τις ιδέες τους στο χαρτί, αποσαφηνίζουν και βοηθούν το μυαλό να γίνει πιο ελεύθερο για να συλλάβει νέες ιδέες. Αυτές οι νέες ιδέες συνδέονται με τις υπάρχουσες και προκαλούν νέες συνδέσεις που οδηγούν και σε άλλες ιδέες (Ράπτης; 2006). Μάλιστα, ενώ οι ιδέες ανταλλάσσονται μεταξύ των μελών κάθε ομάδας σε δεύτερο στάδιο ανταλλάσσονται μεταξύ των ομάδων της τάξης αφού κάθε ομάδα παρουσιάζει τις ιδέες της και οι εννοιολογικοί χάρτες συγκεντρώνονται και κατασκευάζεται ενιαίος εννοιολογικός χάρτης με το λογισμικό Inspiration που

9 προβάλλεται με τη βοήθεια προβολικού μηχανήματος οπότε και αναλύονται και σχολιάζονται τα όσα αναφέρονται. 2 η Δραστηριότητα Δίνεται χρόνος στους μαθητές να παίξουν στο εργαστήριο πληροφορικής, σε ομάδες των δύο ατόμων, το ψηφιακό παιχνίδι «Ocean Cleaning» (http://static.y8.com/system/contents/6119/original/ocean-cleaning.swf). Στο παιχνίδι αυτό οι μαθητές καλούνται να βοηθήσουν τον Τουίτι να καταδυθεί στο βυθό της θάλασσας και να «αλιεύσει» τα σκουπίδια των ανθρώπων αποφεύγοντας τα ζώα της θάλασσας και προσέχοντας να μην τελειώσει η αναπνοή του. Οι οδηγίες του παιχνιδιού είναι στα αγγλικά, οπότε οι μαθητές, έπρεπε να ανακαλύψουν παίζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού. 3 η Δραστηριότητα Δίνεται στους μαθητές ημερολόγιο μίας εβδομάδας (http://skoupidokatastaseis.etaxi.mysch.gr/skoupidia5.htm ) με σκοπό να καταγράψουν τα απορρίμματα που παράγονται στο σπίτι τους σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μετά το πέρας της εβδομάδας τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι μαθητές ενοποιούνται με τη βοήθεια πίνακα σε λογιστικό φύλλο μέσω του λογισμικού Microsoft Excel και παράγονται γραφήματα που καταδεικνύουν το πλήθος των παραγόμενων απορριμμάτων από το σύνολο των οικογενειών των μαθητών. Με τη βοήθεια των γραφημάτων εξάγονται συμπεράσματα ως προς το ποια σκουπίδια απορρίπτονται περισσότερο και ποια λιγότερο και εισάγονται στην εκπαιδευτική διαδικασία η μαθηματική έννοια του γραφήματος. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας διατυπώνεται το εξής πρόβλημα προς επίλυση: «Τα σκουπίδια που πετούν οι οικογένειες των μαθητών της τάξης μας είναι χ. Πόσα περίπου σκουπίδια πετούν οι οικογένειες των μαθητών ολόκληρου του σχολείου;» Οι μαθητές καταγράφουν τα δεδομένα του προβλήματος με τη βοήθεια της έρευνας που πραγματοποίησαν (χ = σύνολο σκουπιδιών) και τις γνώσεις τους για το πλήθος των μαθητών του σχολείου και λύνουν το πρόβλημα. Με την επίλυση του προβαίνουν σε γενικεύσεις ως προς το πλήθος των παραγόμενων σκουπιδιών συνειδητοποιώντας το

10 μέγεθος του όγκου των απορριμμάτων και ασκώντας παράλληλα τις λογικομαθηματικές τους δεξιότητες. 4 η Δραστηριότητα Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διεξάγουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού το εξής πείραμα (http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/skoupidia6.htm ): Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να θάψει ένα σκουπίδι μέσα σε μια γλάστρα και να παρακολουθήσει την πρόοδο της αποσύνθεσής του. Θάβονται τέσσερα σκουπίδια από διαφορετικά υλικά (χαρτοπετσέτα, αλουμινόχαρτο, πλαστικό καπάκι και φλούδα μήλου) και διατυπώνονται από τους μαθητές υποθέσεις ως προς το τι θα έχει συμβεί σε αυτά μετά από 1-2 μήνες. Οι υποθέσεις τους μετατρέπονται σε γραφήματα με τη βοήθεια του λογιστικού φύλλου μέσω του λογισμικού Microsoft Excel και επιβεβαιώνονται ή αναμορφώνονται μετά το πέρας της πειραματικής διαδικασίας οπότε και εξάγονται τα τελικά συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα συνυφαίνονται με προβληματισμούς όπως: Τα υλικά από τα οποία αποτελούνται τα σκουπίδια προέρχονται από τη γη; Ποια σκουπίδια μπορούν να επιστρέψουν στη γη; Τι είναι πιο σημαντικό για μας και για τον πλανήτη μας; Μήπως παίρνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από τη γη μας απ όσα μπορούμε να της επιστρέψουμε; Δεν πρέπει να αλλάξει αυτό; Με τις ερωτήσεις αυτές μπορεί να εισαχθεί στη συζήτηση και η έννοια των «βιοδιασπώμενων» υλικών και να προκύψει το συμπέρασμα ότι αν και όλα τα υλικά προέρχονται από τη γη, αυτά τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία από τον άνθρωπο, δεν μπορούν εύκολα να επιστρέψουν σε αυτήν. Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο που δείχνει τη φυσική διάσπαση ενός αλουμινένιου κουτιού αναψυκτικού στην πάροδο 50 χρόνων (http://skoupidokatastaseis.etaxi.mysch.gr/skoupidia8.htm ) και επεξεργάζονται δεδομένα πίνακα στον οποίο καταγράφεται ο χρόνος που χρειάζεται η φύση για να αποσυνθέσει διάφορα σκουπίδια (http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/skoupidia7.htm ).

11 2.2 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 2 ης ενότητας: «Μείωση» 5 η Δραστηριότητα Οι μαθητές παίζουν το παιχνίδι «Ψώνια στο σούπερ μάρκετ» (http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/games/katanalwsi.pps). Σε αυτό το παιχνίδι οι μαθητές καλούνται, έχοντας μία λίστα για ψώνια από το σούπερ μάρκετ, να επιλέξουν από μια σειρά προϊόντων αυτά που θα τους αναδείκνυαν ως σωστούς καταναλωτές. Στόχος του είναι να κατανοήσουν την ανάγκη της ορθολογικής κατανάλωσης και μέσω της παιγνιώδους μορφής της δραστηριότητας να καταλήξουν σε συμπεράσματα όπως: Προσπαθούμε να αγοράζουμε προϊόντα που είναι χύμα ώστε να αποφεύγουμε τις συσκευασίες. Προτιμούμε προϊόντα με όσο το δυνατόν λιγότερη συσκευασία. Δεν αγοράζουμε προϊόντα που είναι μίας χρήσης. Επιλέγουμε να επισκευάσουμε κάτι χαλασμένο παρά να το αντικαταστήσουμε με κάτι νεότερο. Δεν αγοράζουμε ό,τι δε χρειαζόμαστε. Για τα ψώνια μας χρησιμοποιούμε ανθεκτικές, φιλικές προς το περιβάλλον σακούλες και όχι πλαστικές που διαλύονται εύκολα και δε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές. Η παρούσα δραστηριότητα πραγματοποιείται με τη μορφή τηλεπαιχνιδιού στην σχολική αίθουσα με τη βοήθεια του προβολικού μηχανήματος. Διατυπώνονται οι ερωτήσεις και οι μαθητές καλούνται σε 5 δευτερόλεπτα να σημειώσουν την απάντηση που επέλεξαν σε ένα χαρτί. Παρέχεται άμεσα ανατροφοδότηση και συζητούνται οι λόγοι που καθιστούν την απάντηση σωστή. Όποιοι μαθητές συγκεντρώνουν μετά τη λήξη του παιχνιδιού πάνω από 6 βαθμούς ανακηρύσσονται «σωστοί καταναλωτές». Ο βαθμός επίτευξης του στόχου δεν είναι πολύ απαιτητικός (6 στις 10 ερωτήσεις) ώστε να μην υπάρχει απογοήτευση και συνεπώς ματαίωση των σκοπών του παιχνιδιού.

12 2.3 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 3 ης ενότητας: «Επαναχρησιμοποίηση» 6 η Δραστηριότητα Οι μαθητές παίζουν το παιχνίδι «Τάκη, τι να το κάνω;» (http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/games/presentation_takis.pps ) το οποίο παίζεται ως τηλεπαιχνίδι στα πλαίσια της σχολικής τάξης που είναι χωρισμένη σε ομάδες. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα από διαφορετικές εκδοχές επαναχρησιμοποίησης και μεταποίησης προϊόντων, οι οποίες ωστόσο είναι ενδεικτικές και όχι απόλυτες. Οι διάφορες ιδέες παρουσιάζονται μέσω του Τάκη, του πρωταγωνιστή του παιχνιδιού, που συμβάλει ώστε τα παιδιά να διευρύνουν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους. Στόχος του παιχνιδιού τίθεται να γνωρίσουν οι μαθητές την έννοια της επαναχρησιμοποίησης με διαφορετικό τρόπο από τον αρχικό και της μεταποίησης άχρηστων πια αντικειμένων. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να προτείνουν νέους τρόπους επαναχρησιμοποίησης και μεταποίησης των απορριμμάτων που προβάλλονται χρησιμοποιώντας τη φαντασία και την ευρηματικότητά τους. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να μιλήσουν για τις δικές τους εμπειρίες επαναχρησιμοποίησης αντικειμένων μέσα από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί ιδανικό παράδειγμα προβληματισμού, διαλόγου και επιχειρηματολογίας για την σχολική τάξη. 7 η Δραστηριότητα Στα πλαίσια του μαθήματος των εικαστικών και με αφορμή το προηγούμενο παιχνίδι ζητείται από τους μαθητές να επιστρατεύσουν τη φαντασία τους και να σκεφτούν την πιο πρωτότυπη κατασκευή από άχρηστα αντικείμενα. Το νέο αντικείμενο μπορεί να περιγραφθεί γραπτώς (υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τρόπος κατασκευής, χρηστικότητα νέου αντικειμένου) και να παρουσιαστεί στην τάξη. Όσοι μαθητές επιθυμούν μπορούν να υλοποιήσουν την ιδέα τους και να την παρουσίασαν στους συμμαθητές τους.

13 Οι μαθητές παρακολούθησαν το βίντεο «Recycle ανακύκλωση animation» (http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/reuse2.htm ) προκειμένου να δουν καλλιτεχνικές δημιουργίες από άχρηστα υλικά και να εμπνευστούν τις δικές τους δημιουργίες. Μία πρόταση για μια απλή κατασκευή στην τάξη είναι η εξής: Όλοι οι μαθητές φέρνουν ένα ρολό από χαρτί υγείας και κόβουν «ποδαράκια» όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα. Έπειτα βάφουν με τέμπερες τα ρολά και δημιουργούν πρωτότυπα και ευφάνταστα χταποδάκια. 2.4 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 4 ης ενότητας: «Ανακύκλωση» 9 η Δραστηριότητα Οι μαθητές παίζουν στο εργαστήριο πληροφορικής τα εξής ψηφιακά παιχνίδια: «Bitter about litter» «Παιχνίδι ανακύκλωσης Herrco» «Το παιχνίδι της ανακύκλωσης» (http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/recycle1.htm ) Τα παιχνίδια αυτά βοηθούν τους μαθητές να ανακαλύψουν μέσω της δοκιμής και της πλάνης ποια απορρίμματα μπαίνουν στον μπλε κάδο της ανακύκλωσης και ποια όχι. Μέσω της επανάληψης του παιχνιδιού οι μαθητές κατηγοριοποιούν τα απορρίμματα σε αυτά που ανακυκλώνονται στους μπλε κάδους και στα υπόλοιπα. Το τρίτο παιχνίδι εκτός από αυτήν την κατηγοριοποίηση αναδεικνύει και την ανάγκη συγκέντρωσης ομοειδών υλικών προκειμένου να παραχθούν νέα προϊόντα. Αφού οι μαθητές παίξουν τα παιχνίδια αυτά καλούνται να δημιουργήσουν σε ομάδες εννοιολογικούς χάρτες με βασικές έννοιες τα «υλικά που ανακυκλώνονται στον μπλε κάδο» και τα «υλικά που δεν ανακυκλώνονται στον μπλε κάδο», σύμφωνα με τα όσα έμαθαν από τα παιχνίδια που έπαιξαν. Αφού τους δίνεται χρόνος να χαρτογραφήσουν τις απόψεις τους, αυτές συγκεντρώνονται και ομαδοποιούνται με τη βοήθεια του λογισμικού

14 Inspiration σε ένα ευρύτερο εννοιολογικό χάρτη που εκφράζει τις απόψεις όλης της τάξης. Στην περίπτωση αυτή, ο εννοιολογικός χάρτης μπορεί, όπως αναφέρουν και οι Fernantes και Asensio (Ράπτης; 2006), να αποτελέσει εργαλείο αξιολόγησης της μάθησης και της εξέλιξης της γνωστικής αλλαγής, μετά τη διδακτική παρέμβαση. Συνεπώς, o εκπαιδευτικός μπoρεί στην παρούσα φάση με τη βοήθεια των χαρτών να αντιληφθεί το επίπεδο κατανόησης και αφομοίωσης της νέας γνώσης και να καλύψει οποιαδήποτε μαθησιακά κενά με παραδοσιακότερες μορφές μάθησης ή με άλλες δραστηριότητες. 10 η Δραστηριότητα Ζητείται από τους μαθητές να ανακαλέσουν στη μνήμη τους, υποβοηθούμενοι ενδεχομένως από την προηγούμενη δραστηριότητα, προϊόντα τα οποία δεν μπαίνουν στο μπλε κάδο αλλά μπορούν παρόλ αυτά να ανακυκλωθούν. Έπειτα από συζήτηση οι μαθητές παρακολούθησαν τα βίντεο «Δεν είναι παραμύθι» της εταιρείας Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε (http://www.deneinaiparamithi.gr/) και «Φωτοκύκλωση» (http://www.fotokiklosi.gr/video.aspx ) της εταιρείας Φωτοκύκλωσης Α.Ε. στα οποία γίνεται αναφορά στην ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και λαμπτήρων. Ακολουθεί συζήτηση για τους κάδους στους οποίους μπορούμε να απορρίψουμε ηλεκτρονικές συσκευασίες, λαμπτήρες αλλά και μπαταρίες και συμπληρώνεται από τους μαθητές δραστηριότητα αντιστοίχισης που απεικονίζει διαφόρων τύπων κάδους ανακύκλωσης (http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/kadoi1.htm) και αντικείμενα που μπορούν να τοποθετηθούν σε αυτούς. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει και με τη μορφή σύνθεσης κολάζ με φωτογραφίες κάδων και απορριμμάτων. 11 η Δραστηριότητα Οι μαθητές παίζουν στο εργαστήριο πληροφορικής τα εξής ψηφιακά παιχνίδια: Το περιβάλλον μας: παιχνίδι ανακύκλωσης Landfill Bill Factory fun Recycling Game Michael Michael Go Recycle! (http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/recycle3.htm )

15 Τα παιχνίδια αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν ποιες κατηγορίες υλικών προς ανακύκλωση υπάρχουν (γυαλί, πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιολευκοσίδηρος) και να εντάξουν συσκευασίες και προϊόντα σε αυτές. Μάλιστα, τους δίνεται η ευκαιρία να αντιληφθούν ότι η διαλογή των υλικών δε γίνεται μόνο στα εργοστάσια (Factory Fun, Recycling Game) αλλά ξεκινά από τους πολίτες οι οποίοι πρέπει να είναι σε θέση να διαχωρίσουν τα απορρίμματά τους ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους (Το περιβάλλον μας: παιχνίδι ανακύκλωσης, Landfill Bill, Michael Michael Go Recycle). Από τα παραπάνω παιχνίδια, αυτό που ήταν περισσότερο αγαπητό στους μαθητές στα πλαίσια της εκπαιδευτικής παρέμβασης στην οποία στηρίχτηκε η παρούσα εργασία είναι το «Michael Michael Go Recycle!». Το περιβάλλον του παιχνιδιού, ένα πάρκο σε μορφή λαβύρινθου και το κυνήγι σκουπιδιών μέσα σε αυτό κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών για πολλή ώρα. Η μετάβαση από τη μία πίστα στην επόμενη αποτελεί κίνητρο ώστε να προσπαθήσουν περισσότερο ενώ η αύξηση της δυσκολίας σε επίπεδο ταχύτητας και σωστών επιλογών αυξάνει την αδρεναλίνη τους κάνοντας τη συμμετοχή τους σε αυτό πιο έντονη και παθιασμένη. 12 η Δραστηριότητα Οι μαθητές, στα πλαίσια στου μαθήματος της φυσικής αγωγής, βγαίνουν στον προαύλιο χώρο του σχολείου και έπαιξαν ένα παιχνίδι τύπου σκυταλοδρομία που στόχος ως τίθεται να κατατάξουν ένα πλήθος από συσκευασίες στο σωστό κάδο ανάλογα με το υλικό κατασκευής του (http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/auli.htm ). Το συγκεκριμένο παιχνίδι διασκεδάζει τους μαθητές ιδιαίτερα αφού συνδυάζει τη γνώση και το παιχνίδι με ένα από τα αγαπημένα τους μαθήματα, τη φυσική αγωγή. 13 η Δραστηριότητα Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο «Ανακύκλωση» της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης (http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id =1129&Itemid =183). Στο βίντεο αυτό γίνεται αναφορά στη διαδικασία της ανακύκλωσης του αλουμινίου, του χαρτιού και του γυαλιού και παρουσιάζονται στιγμιότυπα από τα εκάστοτε εργοστάσια ανακύκλωσης. Οι μαθητές εντυπωσιάζονται από τις σκηνές επεξεργασίας των υλικών που είδαν καθώς επρόκειτο για εικόνες ανοίκειες, καινούριες,

16 στις οποίες δε θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση με κάποιον τρόπο. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί πως ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να επεξηγεί στους μαθητές τα στάδια ανακύκλωσης των υλικών καθώς η αφήγηση που εμπεριέχεται στο βίντεο σχετικά με τη διαδικασία ανακύκλωσης είναι αρκετά δυσνόητη για την πλειοψηφία των μαθητών. Έπειτα, οι μαθητές παίζουν σε ομάδες το παιχνίδι «Πώς γίνεται η ανακύκλωση;» (http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/recycle.htm ) με το οποίο ανακαλούν στη μνήμη τους τα όσα είδαν και επιλέγουν τις σωστές απαντήσεις σε σχέση με τα στάδια της διαδικασίας της ανακύκλωσης υλικών αφομοιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη νέα γνώση. Το παιχνίδι λαμβάνει χώρα στην τάξη σε μορφή τηλεπαιχνιδιού με τους μαθητές χωρισμένους σε ομάδες. Η κάθε ομάδα επιλέγει ένα από τα 6 υλικά (πλαστικό, γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο, λάστιχο και οργανικά υλικά) και απαντά σωστά σε μία σειρά από τέσσερις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι οποίες αντιστοιχούν στα τέσσερα πιο σημαντικά στάδια που περνά το κάθε υλικό κατά την επεξεργασία του στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Αφού απαντήσουν σωστά και στις τέσσερις ερωτήσεις, ανακαλύπτουν ένα νέο αντικείμενο το οποίο έχει κατασκευαστεί από την επεξεργασία κάθε ανακυκλωμένου υλικού. 14 η Δραστηριότητα Ζητείται από τους μαθητές να φανταστούν και να αποτυπώσουν στο χαρτί ένα διάλογο μεταξύ μιας ανακυκλώσιμης συσκευασίας που βρίσκεται μέσα σε έναν κάδο ανακύκλωσης και μιας ανακυκλώσιμης συσκευασίας που δε θέλει να μπει. Τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν αν επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα κόμικ ή ένα θεατρικό διάλογο (http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/ekthesi.htm ). Η παρούσα δραστηριότητα γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας την ώρα της έκθεσης οπότε γίνεται συζήτηση για το προς συγγραφή θέμα και δίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις στους μαθητές. 15 η Δραστηριότητα Οι μαθητές καλούνται να παίξουν σε ζευγάρια παζλ με τα σήματα της ανακύκλωσης (http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/simata1.htm ) και έπειτα να αντιστοιχίσουν

17 το σωστό σήμα με τη σωστή σημασία. Έπειτα, εντοπίζουν σε συσκευασίες που έχουν φέρει από το σπίτι τους τα σήματα αυτά και προσπαθούν να αντιληφθούν τι σημαίνουν για καθεμία συσκευασία. 16 η Δραστηριότητα Οι μαθητές καλούνται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να φτιάξουν το δικό τους χαρτί χρησιμοποιώντας άχρηστες εφημερίδες. Οι μαθητές συγκεντρώνουν τα απαραίτητα υλικά και υλοποιούν την πειραματική διαδικασία (http://skoupidokatastaseis.etaxi.mysch.gr/xarti.htm ). Εμπλεκόμενοι βιωματικά και ενεργητικά οι μαθητές σε αυτή την πειραματική δραστηριότητα ανακαλύπτουν πτυχές της διαδικασίας της ανακύκλωσης του χαρτιού και ταυτόχρονα νιώθουν την ευχαρίστηση της δημιουργίας και της ενεργούς συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 2.5 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 5 ης ενότητας: Κομποστοποίηση 17 η Δραστηριότητα Οι μαθητές καλούνται να κάνουν υποθέσεις για την έννοια της κομποστοποίησης. Ακολουθεί συζήτηση και το βίντεο «Οικιακή Κομποστοποίηση» (http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/compost2.htm ). Έπειτα οι μαθητές καλούνται να παίξουν τα εξής ψηφιακά παιχνίδια στο εργαστήριο πληροφορικής: Build a compost (http://www.wastewise.wa.gov.au/for-students/build-a-compost-game.html ) Happy Microbe (http://www.teachersdomain.org/ext/ess05_int_compost/compost_game.htm ) Compost at home (http://compost4fun.recyclenow.com/ ) Καθώς οι μαθητές δε διαθέτουν ιδιαίτερες προϋπάρχουσες γνώσεις σε σχέση με τη διαδικασία της κομποστοποίησης μέσα από τα παιχνίδια διερευνούν και ανακαλύπτουν πώς γίνεται η κομποστοποίηση και ποιοι παράγοντες σχετίζονται με το σωστό τρόπο δημιουργίας κομπόστ, προκειμένου να τα ολοκληρώσουν επιτυχώς. Ωστόσο, οι μαθητές οδηγούνται στην επιτυχή ολοκλήρωση του παιχνιδιού έπειτα από πολλαπλές προσπάθειες μέσω της δοκιμής και της πλάνης καθώς όπως προαναφέρθηκε η έννοια της

18 κομποστοποίησης δεν τους είναι οικεία. Έπειτα ο εκπαιδευτικός παρέχει διευκρινήσεις ως προς το γιατί οι επιλογές στις οποίες κατέληξαν ήταν οι σωστές, γίνεται συζήτηση για τη διαδικασία της κομποστοποίησης και επιλύονται οι απορίες των μαθητών. 2.6 Επαναληπτικές δραστηριότητες 18 η Δραστηριότητα Οι μαθητές καλούνται να παίξουν τα εξής ψηφιακά παιχνίδια στο εργαστήριο πληροφορικής: Recycle Round Up Sorting game Clean and green (http://skoupidokatastaseis.e-taxi.mysch.gr/compost5.htm ) τα οποία αποτελούν μια μικρή επανάληψη ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, τους ζητείται να κατηγοριοποιήσουν αντικείμενα ως προς το ποια μπαίνουν σε κάδο ανακύκλωσης χαρτιού, ποια σε κάδο ανακύκλωσης πλαστικού, ποια σε κάδο ανακύκλωσης μετάλλου, ποια σε κάδο ανακύκλωσης γυαλιού, ποια σε κάδο κομποστοποίησης, ποια σε κάδο απορριμμάτων, ποια μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ποια μπορούν να δωρισθούν και ποια πρέπει να υποβληθούν σε ειδική επεξεργασία καθώς δεν ανακυκλώνονται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης όπως μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, λάστιχα αυτοκινήτων κ.ά.

19 Βιβλιογραφία Ματσαγγούρας, Η., 2003, Η Σχολική Τάξη, Χώρος-Ομάδα-Πειθαρχία-Μέθοδος, Τόμος Α, Αθήνα: αυτοέκδοση. Ράπτης, Α., Ράπτη, Α. 2006, Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας, Παιδαγωγικές δραστηριότητες, Τόμος Β, Αθήνα: Νέα Έκδοση. Τριλιανός, Α. 2004, Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας, Τόμος Β, Αθήνα: αυτοέκδοση. Prensky, M. 2007, Μάθηση Βασισμένη στο Ψηφιακό Παιχνίδι Αρχές, δυνατότητες και παραδείγματα εφαρμογής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, μτφ: Παπασταύρου, Κ. και Παπασταύρου Ν, Αθήνα: Μεταίχμιο.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου Αθήνα, Φεβρουάριος 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ: Υπεύθυνοι νηπ/γοί :Kαντζά Γλυκερία,Ρέκκα Λίτσα Σχολ.έτος :2014-15 Πρόγραμμα βασισμένο στη «Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία»

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ Τ4Ε 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΤΑΞΗ : Δ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ :2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νικόλαος Τερψιάδης, Μαθηματικός ΣΧΟΛΕΙΟ Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΑΞΗ: Γ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Μάθημα: Δημιουργικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηθιακές πρακηικές ζηη διδακηική ηων Φσζικών Επιζηημών και ηην Τετνολογία

Ψηθιακές πρακηικές ζηη διδακηική ηων Φσζικών Επιζηημών και ηην Τετνολογία Ψηθιακές πρακηικές ζηη διδακηική ηων Φσζικών Επιζηημών και ηην Τετνολογία Παυλάτου Ευαγγελία Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σχολή Χημικών Μηχανικών Άδεια Χρήζης Το παρόν εκπαιδεσηικό σλικό σπόκειηαι ζε άδειες τρήζης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Β Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Ο μαθητής σε μια σύγχρονη τάξη μαθηματικών: Δεν αντιμετωπίζεται ως αποδέκτης μαθηματικών πληροφοριών, αλλά κατασκευάζει δυναμικά τη μαθηματική γνώση μέσα από κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Η δική μου πολιτεία-διάσημα Κτίρια Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε 2 Διάρκεια: 7Χ80 λεπτά Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες ανακαλούν εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Είδη φυτών: Πόες, θάμνοι, δέντρα Σχεδίαση Σεναρίου με χρήση λογισμικών: Εννοιολογικής Χαρτογράφησης, (Kidspiration)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης 3 ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Διαχείριση απορριμμάτων Τα απομεινάρια μιας ημέρας» Μαθητικές Ομάδες των Τμημάτων Ε1, Ε2, Ε3 Παιδαγωγική Ομάδα: Καραναστάση Άννα, Χαϊλατζίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Το μάθημα συνδυάζει τη διδασκαλία δύο κειμένων διαφορετικής εποχής που διδάσκονται στη Γ Γυμνασίου. (Αυτοβιογραφία, Ελισάβετ Μουτζάν- Μαρτινέγκου, Η μεταμφίεση, Ρέα Γαλανάκη)

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

Φυσικές Επιστήμες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης. Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Φυσικές Επιστήμες Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα νέα βιβλία των Φ.Ε. για την Ε Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ «Το νέο βιβλίο είναι χειρότερο από το παλιό όχι επειδή διαφέρει ως προς το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Παλώδιας ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 Αρ. Μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 38 Αρ. Εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: 7 Εκπαιδευτικοί:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.

Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών. Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Μαθηματικά: Οι τάσεις στη διδακτική και τα Προγράμματα Σπουδών Πέτρος Κλιάπης Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Στάσεις απέναντι στα Μαθηματικά Τι σημαίνουν τα μαθηματικά για εσάς; Τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά»;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Κακαρόντζα Ευαγγελία 1, Μάλλιου Βασιλική 2 1 Υπεύθυνη Συμβουλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Γ Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Φιλαράκος - Το δικό μου μαλακό υφασμάτινο παιχνίδι Βαθμίδα: 1 Τάξη: Β Διάρκεια: 4 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας στη συνέχεια για έκφραση. Οι μαθητές/τριες ανακαλούν εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΩ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «SKETCHPADGR» Γιάννης Μόκιας ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου

1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο. 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καράκιζα Τσαμπίκα 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η - ΚΕΦ. 11 ο : Γνωριμία με το Διαδίκτυο 3. Εκπαιδευτικές ανάγκες: Οι μαθητές είναι στη μεγάλη πλειοψηφία τους νυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα