ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISBN 978-960-456-278-7"

Transcript

1

2 ISBN Copyright: Δ. Iωαννίδης, Eκδόσεις Zήτη, Μάϊος 2011, Θεσσαλονίκη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Aπαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας του εκδότη και συγγραφέα κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου. Φωτοστοιχειοθεσία Eκτύπωση Βιβλιοδεσία Π. ZHTH & Σια OE 18 ο χλμ Θεσσαλονίκης - Περαίας T.Θ Περαία Θεσσαλονίκης T.K Tηλ.: Fax: BIBΛIOΠΩΛEIO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - KENTPIKH ΔIAΘEΣH: Aρμενοπούλου Θεσσαλονίκη Tηλ.: Fax BIBΛIOΠΩΛEIO AΘHNΩN - ENΩΣH EKΔOTΩN BIBΛIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ: Στοά του Bιβλίου (Πεσμαζόγλου 5) AΘHNA Tηλ.-Fax: AΠOΘHKH AΘHNΩN - ΠΩΛHΣH XONΔPIKH: Aσκληπιού 60 - Eξάρχεια , Aθήνα Tηλ.-Fax: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ:

3 Πρόλογος H χρησιμοποίηση των στατιστικών μεθόδων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά σε μία αποτελεσματικότερη διοίκηση στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα. H σημασία της Στατιστικής είναι εμφανής, αφ ενός από το γεγονός ότι στα προγράμματα των περισσοτέρων πανεπιστημιακών τμημάτων, ιδιαίτερα της αλλοδαπής, περιλαμβάνονται ποικίλα μαθήματα Στατιστικής, και αφ ετέρου πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί διεθνώς διαθέτουν στατιστικά γραφεία που ασχολούνται με την καταγραφή και συλλογή δεδομένων που τους αφορούν, αλλά και συχνά με τη λήψη αποφάσεων ή προβλέψεων. Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρουσιασθούν οι πρώτες βασικές αρχές της Στατιστικής μ ένα μεθοδικό και επεξηγηματικό τρόπο, αποφεύγοντας τις ιδιαίτερες μαθηματικές δυσκολίες, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα στον αναγνώστη να εξοικειωθεί με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όταν τις εφαρμόζει. Τα δύο πρώτα κεφάλαια ασχολούνται με εισαγωγικές έννοιες της στατιστικής, και συγκεκριμένα της περιγραφικής. H κατανόηση αυτών είναι βοηθητική για την ευκολότερη εκμάθηση των εννοιών των επόμενων κεφαλαίων. Στα Κεφάλαια 3, 4 και 5 γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στις πιθανότητες, και μελετώνται οι βασικές θεωρητικές κατανομές. Μία εισαγωγή στις πολυδιάστατες κατανομές δίνεται στο Κεφάλαιο 6, με έμφαση τη μελέτη των ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών. Στο Κεφάλαιο 7 αναλύουμε την έννοια της κανονικής προσέγγισης καθώς και την σχέση της με τον γενικότερο όρο της στατιστικής έρευνας και δειγματοληψίας. Στα υπόλοιπα κεφάλαια διατυπώνονται και αναπτύσσονται οι βασικότερες μέθοδοι για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων σχετικά με τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν έναν πληθυσμό, με βάση πάντα ένα τυχαίο δείγμα που λαμβάνεται απ αυτόν. Έτσι στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα απαραίτητα τεχνικά μέσα που θα μας βοηθήσουν στην εξαγωγή αυτών των συμπερασμάτων. Στο Κεφάλαιο 9 αναπτύσσονται διάφοροι Μέθοδοι Σημειοεκτίμησης των παραμέτρων ενός πληθυσμού, ενώ στο Κεφάλαιο 10 η εκτίμηση αυτών γίνεται με τη βοήθεια των Διαστημάτων Εμπιστοσύνης. Άλλες μέθοδοι εξαγωγής στατιστικών συμπερασμάτων είναι αυτές των Ελέγχων Υποθέσεων και δίνονται στο Κεφάλαιο 11. Στα Κεφάλαια 9, 10 και 11 πάντοτε δεχόμαστε ότι ο πληθυσμός που μελετάμε ακολουθεί μία Κανονική κατανομή,

4 vi Στατιστική Μεθοδολογία κάτι όμως που μπορούμε να το ελέγξουμε στατιστικά. Το τελευταίο επιτυγχάνεται στο Κεφάλαιο 12 με την βοήθεια των Ελέγχων Καλής Προσαρμογής. Επίσης, στο ίδιο κεφαλαίο αναπτύσσονται και άλλα στατιστικά προβλήματα, όπως αυτό του Ελέγχου της Ανεξαρτησίας μεταξύ δυο ποιοτικών χαρακτηριστικών. Στο Κεφάλαιο 13, με την βοήθεια της Ευθείας Παλινδρόμηση μελετάμε την από κοινού συμπεριφορά δύο μεταβλητών, εκτιμώντας την Ευθεία Παλινδρόμησης, τον βαθμό εξάρτησης των μεταβλητών και δίνοντας την στατιστική αποτελεσματικότητα των συμπερασμάτων μας που την αφορούν. Με τις βασικές αρχές της Ανάλυσης Διακύμανσης, που δίνονται στο Κεφάλαιο 14, συγκρίνουμε τους μέσους πολλών πληθυσμών. Το Κεφάλαιο 15 αποτελεί την γενίκευση του 13 και αφορά την Πολυδιάστατη Παλινδρόμηση. Στο Κεφάλαιο 16 δίνονται οι βασικές αρχές μια Χρονολογικής Σειράς και στην συνέχεια δίνουμε συνοπτικά τα μοντέλα χρονολογικών σειρών κατά Bοx και Jenkins. Οι βασικοί Μη-Παραμετρικοί έλεγχοι παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 16. Όλα τα παραδείγματα και οι ασκήσεις αποτελούν εφαρμογές της Στατιστικής, χρήσιμες για οικονομολόγους και στελέχη επιχειρήσεων. Τέλος, όλη η Στατιστική Μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο βιβλίο μαζί με τα παραδείγματα της γίνεται και με την χρήση του Excel και παρουσιάζεται στο τέλος του βιβλίου σαν ανεξάρτητο κεφάλαιο και με τον τίτλο Οδηγός Χρήσης του Excel. Στη συγγραφή του Excel συνέβαλε σημαντικά ο πτυχιούχος μαθηματικών κ. Πετρίδης Κώστας, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011 Δημήτρης Ιωαννίδης

5 Περιεχόμενα σελ. 1 Γενικά περί Στατιστικής Περιγραφική Στατιστική 2.1 Μεταβλητές και Μετρήσεις Διακριτές Κατανομές Συχνοτήτων Απόλυτη και Σχετική Συχνότητα Συνεχείς Κατανομές Συχνοτήτων Ιστογράμματα Αθροιστικές Κατανομές Συχνοτήτων Μέτρα Θέσης (ή Κεντρικής Τάσης) Μέτρα Απόκλισης Άλλες Παράμετροι Κατανομών Συχνοτήτων Διδιάστατες Κατανομές Συχνοτήτων Μέτρα Συσχέτισης Σχέσεις Εξάρτησης Παλινδρόμηση Λυμένες Ασκήσεις Ερωτήσεις Βασικές Αρχές της Θεωρίας Πιθανοτήτων 3.1 Βασικές Έννοιες: Τυχαία πειράματα Δειγματοχώροι Ενδεχόμενα Ορισμός της Πιθανότητας Βασικές Αρχές Απαρίθμησης Δεσμευμένες Πιθανότητες Πολλαπλασιαστικός Κανόνας Πιθανοτήτων Ανεξάρτητα Ενδεχόμενα Νόμος του Bayes Υποκειμενικές Πιθανότητες Γενικές Ασκήσεις Λυμένες Ασκήσεις στις βασικές αρχές των πιθανοτήτων Ερωτήσεις

6 viii Στατιστική Μεθοδολογία 4 Τυχαίες Μεταβλητές και Κατανομές 4.1 Τυχαίες Μεταβλητές Διακριτές Κατανομές Συνεχείς Κατανομές Λυμένες Ασκήσεις στις κατανομές Ερωτήσεις Παράμετροι Κατανομών 5.1 Παράμετροι Θέσεων: Μέση τιμή, Διάμεσος, Επικρατούσα τιμή Παράμετροι Απόκλισης: Διακύμανση ή Διασπορά. Τυπική απόκλιση Λυμένες Ασκήσεις H Λοξότητα σαν Μέτρο Ασσυμετρίας μιας Κατανομής Kυρτότητα μιας Κατανομής Λυμένες Ασκήσεις στις κατανομές και στις παραμέτρους των Ερωτήσεις Κοινές Κατανομές και Διάφορες Προτάσεις γύρω από τη Μέση Τιμή και Διακύμανση 6.1 Από κοινού συνάρτηση κατανομής και πυκνότητα πιθανότητας. Περιθώρια συνάρτηση κατανομής και πυκνότητα πιθανότητας Μέση Τιμή και Διακύμανση μιας συνάρτησης δύο τ.μ Δεσμευμένη Πυκνότητα Πιθανότητας Δεσμευμένη Μέση Τιμή Ανεξάρτητες τ.μ Συνδιακύμανση και Συσχέτιση Διάφορες Προτάσεις Ερωτήσεις Στατιστικές Έρευνες Δειγματοληψίες Κανονική Προσέγγιση 7.1 Στατιστικές Έρευνες Δειγματοληψίες Νόμος των Μεγάλων Αριθμών Κεντρικό Οριακό Θεώρημα H Poisson Κατανομή σαν Προσέγγιση της Διωνυμικής Κατανομής Ερωτήσεις

7 Περιεχόμενα ix 8 Στατιστική Συμπερασματολογία. Βασικές Έννοιες 8.1 Γενικότητες Σημαντικές Στατιστικές Συναρτήσεις Δειγματοληπτικές Κατανομές Ανακεφαλαίωση Μερικών Σπουδαίων Συμπερασμάτων Γενικές Ασκήσεις Ερωτήσεις Σημειοεκτιμητική 9.1 Γενικότητες Αμερόληπτοι Εκτιμητές Αποδοτικοί Εκτιμητές Συνεπείς Εκτιμητές Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων Εκτιμητές Μέγιστης Πιθανοφάνειας Ερωτήσεις Εκτίμηση με Διαστήματα Εμπιστοσύνης 10.1 Γενικότητες Συμμετρικά Διαστήματα Εμπιστοσύνης για τη Μέση Τιμή μ Διαστήματα Πρόβλεψης Γενικές Ασκήσεις Συμμετρικό Διάστημα Εμπιστοσύνης για τη Διακύμανση σ 2 ενός Κανονικού Πληθυσμού Συμμετρικά Διαστήματα Εμπιστοσύνης για τη Διαφορά των Μέσων μ 1, μ 2 δύο Πληθυσμών Λυμένες Ασκήσεις για Διαστήματα Εμπιστοσύνης Ερωτήσεις Έλεγχοι Υποθέσεων 11.1 Γενικότητες Έλεγχοι για τη Μέση Τιμή μ Έλεγχοι για τη Διακύμανση σ Έλεγχοι για τη Μέση Τιμή μη Κανονικού Πληθυσμού (μεγάλο δείγμα) Έλεγχοι για τη Διαφορά των Μέσων Δύο Πληθυσμών Έλεγχοι Σύγκρισης των Διακυμάνσεων Δύο Πληθυσμών

8 x Στατιστική Μεθοδολογία 11.7 Ισοδυναμία Ελέγχων Υποθέσεων και Διαστημάτων Εμπιστοσύνης Ισχύς Στατιστικών Ελέγχων Ποιοτικός Έλεγχος Λυμένες Ασκήσεις για Ελέγχους υποθέσεων Ερωτήσεις Ανάλυση Κατηγοροποιημένων Δεδομένων 12.1 Πολυωνυμική Κατανομή X 2 Έλεγχοι Καλής Προσαρμογής Άλλοι Έλεγχοι Καλής Προσαρμογής Έλεγχοι Ανεξαρτησίας Ερωτήσεις Παλινδρόμηση και Συσχέτιση 13.1 Γενικότητες Γραμμική Παλινδρόμηση (απλή) Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων Εκτίμηση Διακύμανσης της Ευθείας Παλινδρόμησης Στατιστικός Έλεγχος και Διάστημα Εμπιστοσύνης για την Κλίση της Ευθείας Παλινδρόμησης Μέση Εκτίμηση της (Εξαρτημένης Μεταβλητής) Y για Δοθέν x της Ανεξάρτητης Πρόβλεψη Τιμών της Y για Δοθέν x p Δειγματοληπτική Συσχέτιση (Pearson συντελεστής συσχέτισης) Ερωτήσεις Ανάλυση Διακύμανσης 14.1 Γενικότητες Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Διπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης με μια παρατήρηση ανά γραμμή και στήλη Διπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης με περισσότερες από μια παρατηρήσεις ανά γραμμή και στήλη Σπουδαίες Παρατηρήσεις Ερωτήσεις

9 Περιεχόμενα xi 15 Πολυδιάστατη Παλινδρόμηση 15.1 Γενικότητες Πολυδιάστατο Γραμμικό Μοντέλο Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων Εκτίμηση Διακύμανσης της Πολλαπλής Παλινδρόμησης και Πολυδιάστατος Συντελεστής Συσχέτισης Μερικά Στατιστικά Συμπεράσματα στο Πολυδιάστατο Γραμμικό Μοντέλο Πρόβλεψη στο Πολυδιάστατο Μοντέλο Παλινδρόμησης Ανάλυση της Διακύμανσης και Έλεγχοι Υποθέσεων F-έλεγχος της Υπόθεσης: Μερικές από τις β παραμέτρους είναι Γενικές Παρατηρήσεις στην Πολυδιάστατη Παλινδρόμηση Ερωτήσεις Χρονολογικές Σειρές 16.1 Γενικότητες Παραδείγματα χρονολογικών σειρών Διαμερισμός Χρονολογικών Σειρών σε Συνιστώσες (παράγοντες) Μοντέλα των Box και Jenkins Ερωτήσεις Μη Παραμετρικοί Έλεγχοι 17.1 Προσημικός Έλεγχος Προσημικός Έλεγχος Τάξης Συντελεστής Συσχέτισης Τάξης Έλεγχος Τάξης (Wilcoxon Mann-Whitney Έλεγχος) Έλεγχος Τυχαιότητας Μονοπαραμετρική Ανάλυση Διακύμανσης με Τάξεις (Kruskal-Wallis Έλεγχος) Γενικές Ασκήσεις Οδηγός χρήσης του Excel 1 Βασικές Αρχές του Excel Περιήγηση και Εισαγωγή Δεδομένων στο Excel Βασικές Πράξεις Συναρτήσεις του Excel

10 xii Στατιστική Μεθοδολογία 1.4 Συμπλήρωση Κελιών με Διαδοχικούς Αριθμούς Υπολογισμός Αθροίσματος Ονομασία Δεδομένων Άθροισμα Οδηγός Γραφημάτων με Excel Ανάλυση Δεδομένων με Excel Περιγραφική Στατιστική Ακιδωτό Διάγραμμα, Παράδειγμα Ιστόγραμμα, Παράδειγμα Αθροιστική Κατανομή Συχνοτήτων, Παράδειγμα Θηκόγραμμα (Boxplot), Παράδειγμα Πίνακας Συνάφειας Πίνακας Συσχέτισης από το Αρχείο Βάση Εργαζομένων Διάγραμμα Διασποράς (ή της Ετεροσκεδαστικότητας) Από το αρχείο Βάση Εργαζομένων Αριθμητικός Μέσος, Παράδειγμα Διάμεσος, Παράδειγμα Γεωμετρικός Μέσος, Παράδειγμα Τεταρτημόρια, Παράδειγμα Εύρος Διακύμανση, Παράδειγμα Ενδοτεταρτημοριακό Εύρος, Παράδειγμα Σχετική Θέση Παρατήρησης, Παράδειγμα Συμμετρία και λοξότητα Βασικές Πιθανότητες Υπολογισμοί Συνδυασμών Τυχαίες Μεταβλητές, Κατανομές, Δειγματοληψίες, Νόμος Μεγάλων Αριθμών Διωνυμική Κατανομή Υπεργεωμετρική Κατανομή Poisson Κατανομή Κανονική Κατανομή Τυποποιημένη Κανονική Κατανομή Εκθετική Κατανομή Δειγματοληψίες Νόμος των Μεγάλων Αριθμών Παράδειγμα Τυχαίου Δείγματος Παράδειγμα: Με την μέθοδο της προσομοίωσης (Monte Carlo Method)

11 Περιεχόμενα xiii 5 α-τιμές Τυχαίων Μεταβλητών Δειγματοληπτικές Κατανομές Κεφάλαια 5 και α-τιμή της Ζ α-τιμή της t α-τιμή της Χι-τετράγωνο α-τιμή της F Διαστήματα Εμπιστοσύνης Κεφάλαιο Διάστημα Εμπιστοσύνης για τον Μέσο μ Κανονικού πληθυσμού (Γνωστή διακύμανση) Διάστημα Εμπιστοσύνης για τον Μέσο μ Κανονικού πληθυσμού (Άγνωστη διακύμανση) Μέθοδοι Έλεγχοι Υποθέσεων Κεφάλαιο Έλεγχοι για τον πληθυσμιακό μέσο (Απλά δείγματα) Έλεγχοι για την Σύγκριση Δυο Πληθυσμών (Διπλά Ανεξάρτητα δείγματα) Χ 2 -Τετράγωνο Ανάλυση Έλεγχος Καλής Προσαρμογής Έλεγχος Ανεξαρτησίας Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Συσχέτιση Διάγραμμα Διασποράς Ανάλυση Απλής Παλινδρόμησης Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Διπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Πολυδιάστατη Παλινδρόμηση Ανάλυση Παλινδρόμησης Συντελεστές Συσχέτισης Χρονολογικές Σειρές Κεφάλαιο Τάση και Εποχικότητα Μη-Παραμετρικοί Έλεγχοι Συντελεστές Τάξης Στατιστική Ελέγχου Αθροίσματος Τάξης

12 xiv Στατιστική Μεθοδολογία Παράρτημα Α Πίνακες Κατανομών Β Ειδικοί Πίνακες Κατανομών Βιβλιογραφία Ευρετήριο Βασικών Όρων και Ορολογίας στην Αγγλική

13 1 ο Κεφάλαιο Γενικά περί Στατιστικής Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν αναφέρονται στη λέξη Στατιστική συνήθως σκέπτονται πίνακες από αριθμούς (αριθμητικά δεδομένα). Ως επί το πλείστον είναι εξοικειωμένοι με αριθμητικά δεδομένα που αναφέρονται σε απογραφές πληθυσμών, σε αναλύσεις αποτελεσμάτων αθλημάτων, σε διάφορα μεγέθη της οικονομίας κ.λπ. Το περιεχόμενο της στατιστικής όμως δεν ανταποκρίνεται μόνο σε κάποιους πίνακες αριθμητικών δεδομένων. H στατιστική σήμερα αποτελεί έναν ανεξάρτητο επιστημονικό κλάδο, με δικές της μεθόδους ανάλυσης. Το αντικείμενό της είναι πολύ ευρύ, ασχολείται με σχεδιασμούς πειραμάτων, μεθόδους συλλογής δεδομένων, καθώς και με την ανάλυση, παρουσίαση, επεξήγηση των δεδομένων με απώτερο σκοπό τη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προβλέψεων. Τα αριθμητικά δεδομένα αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος αυτής. Οι πλέον απλές στατιστικές μέθοδοι είναι αυτές που ασχολούνται με τους μέσους των δεδομένων καθώς και άλλων μέτρων που μπορούν να περιγράψουν τα δεδομένα και να μας δώσουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατανομής των τιμών τους (Περιγραφική Στατιστική). Για παράδειγμα, έστω ότι ενδιαφερόμαστε για να αποκτήσουμε γνώση γύρω από το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 1000 νοικοκυριών μιας περιοχής, η επιλογή των οποίων γίνεται κατά έναν αντιπροσωπευτικό τρόπο. Μερικά χαρακτηριστικά αριθμητικά μεγέθη που μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες γύρω απ αυτά είναι ο μέσος όρος αυτών, καθώς και ο τρόπος απόκλισης τους από το μέσο αυτών (Διακύμανση ή Διασπορά). H σύγχρονη στατιστική διαθέτει μεθόδους για εξαγωγή συμπερασμάτων και πέρα από ένα συγκεκριμένο αριθμό δεδομένων που γνωρίζουμε, καταλήγοντας σε συμπεράσματα που στηρίζονται στην ανάλυση αυτών. Έτσι στο προηγούμενο παράδειγμα ένα εύλογο ερώτημα είναι ποιο μπορεί να είναι το μέσο ετήσιο εισόδημα των νοικοκυριών ολόκληρης της περιοχής και όχι

14 2 Κεφάλαιο 1 απλά και μόνο των 1000 νοικοκυριών. Εδώ, μπορούμε να διατυπώσουμε την (στατιστική) υπόθεση ότι το μέσο εισόδημα είναι λιγότερο από , οπότε με βάση τη γνώση των 1000 εισοδημάτων να δεχθούμε ή να απορρίψουμε την υπόθεση αυτή (Έλεγχος Υποθέσεων). Επίσης μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση για το μέσο εισόδημα όλων των οικογενειών, υπολογίζοντας αριθμητικά τον μέσο των 1000 εισοδημάτων από τα δεδομένα μας δηλ. μια μόνο αριθμητική τιμή για το μέσο εισόδημα όλων των οικογενειών με βάση πάλι τα 1000 γνωστά εισοδήματα (Σημειοεκτίμηση). Τέλος αντί να έχουμε μια εκτίμηση του μέσου εισοδήματος, να κατασκευάσουμε ένα διάστημα που η αρχή του θα είναι η κατώτερη μέση εκτίμηση, ενώ το τέλος του θα είναι η ανώτερη μέση εκτίμηση και ανάμεσα στις δύο τιμές να εμπεριέχεται το (άγνωστο) μέσο εισόδημα μ ένα βαθμό εμπιστοσύνης (Διαστήματα Εμπιστοσύνης). Οι τρείς τελευταίες έννοιες που αναφέρθηκαν αποτελούν αντικείμενο της Στατιστικής Συμπερασματολογίας ή της Επαγωγικής Στατιστικής. Στηριζόμενοι στα παραπάνω μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την περιοχή σαν υψηλών ή μεσαίων ή χαμηλών εισοδημάτων. Το βοηθητικό επιστημονικό εργαλείο που θα μας δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων για όλο το πλήθος των οικογενειών με βάση τα γνωστά σε μας 1000 εισοδήματα είναι η Θεωρία Πιθανοτήτων. Να συζητήσουμε μερικές ακόμη πτυχές αυτού του παραδείγματος. Κάποιος θα ρωτούσε γιατί δεν μαθαίνουμε όλα τα εισοδήματα των κατοίκων αυτής της περιοχής. Οπωσδήποτε για να γίνει αυτό απαιτεί αρκετό χρόνο και σημαντικά οικονομικά έξοδα. Επειδή όμως λογικό είναι να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο εργασίας μας, και το κόστος που απαιτεί αυτή, περιοριζόμαστε σ ένα μικρότερο αριθμό εισοδημάτων. Το τελευταίο πρέπει να γίνει μ ένα τρόπο μεθοδικό. Τα 1000 εισοδήματα που επιλέξαμε κατά ένα τυχαίο τρόπο πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά γι όλα τα υπόλοιπα εισοδήματα. Εν ολίγοις, κάθε εισόδημα πρέπει να έχει την ίδια δυνατότητα ή τον ίδιο βαθμό βεβαιότητας για να είναι ένα μεταξύ των 1000 εισοδημάτων. Υπάρχει ξεχωριστός κλάδος της στατιστικής που ασχολείται μ αυτό το πρόβλημα και καλείται Θεωρία Δειγματοληψιών. Θα ασχοληθούμε μ αυτήν εν συντομία σ ένα από τα επόμενα κεφάλαια. Το πλήθος των οικογενειών που δυνητικά αποτελούν αντικείμενα προς εξέταση στην έρευνά μας είναι ο πληθυσμός μας. Γενικά το πλήθος των αντικειμένων ή ατόμων που συνδέονται με τη (στατιστική) έρευνά μας ονομάζεται πληθυσμός. Τα 1000 νοικοκυριά που τα εισοδήματά τους παρατηρήθηκαν αποτελούν το δείγμα μας. Κάθε υποσύνολο ενός πληθυσμού ονομάζεται δείγμα. Για τη Στατιστική, σε κάθε πληθυσμό θα υπάρχουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως το εισόδημα παρακάτω, που θα αποτελούν αντικείμενο μελέτης και

15 Γενικά περί Στατιστικής 3 πληθυσμός δείγμα έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας θα είναι συμπεράσματα που θα εξάγονται σχετικά με τα χαρακτηριστικά και θα προκύπτουν μετά την ανάλυση και επεξεργασία του δείγματός μας. Ας συζητήσουμε μερικά ακόμα παραδείγματα, όπου με τη βοήθεια μεθόδων της Στατιστικής αντλούμε χρήσιμα συμπεράσματα. Δημοσκοπήσεις: Έστω ότι ενδιαφερόμαστε να γνωρίσουμε αν το κόμμα A ή το B κερδίσει μία εκλογική αναμέτρηση. Εδώ ο πληθυσμός μας είναι το σύνολο όλων των ψηφοφόρων. Οι διάφορες εταιρίες δημοσκοπήσεων προβλέπουν το ποιο κόμμα θα κερδίσει με βάση ένα πολύ μικρότερο αριθμό ερωτηθέντων ατόμων (Δείγμα). Ποιοτικός Έλεγχος: α) Σε ένα εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου, οι σάκοι των τσιμέντων οφείλουν να έχουν βάρος 50 kg, και η πακετοποίηση γίνεται με μια αυτόματη μηχανή. Για να ελέγξει κανείς την αξιοπιστία αυτής της μηχανής, θα έπρεπε να ζυγίζει κάθε σάκο τσιμέντου. Επειδή αυτή η διαδικασία προδικάζει πολύ χρόνο και αρκετά έξοδα, ζυγίζει κανείς κάθε 20 ο ή 50 ο σάκο και προσδιορίζει το μέσο βάρος των ζυγισθέντων σάκων. Αν το μέσο βάρος απέχει σημαντικά από τα 50 kg τότε αυτό θα σημαίνει ότι η μηχανή χρειάζεται μια επιδιόρθωση. Οι σάκοι που παρήχθηκαν κατά τη διάρκεια μιας ημέρας αποτελούν τον πληθυσμό μας, ενώ το σύνολο των ζυγισθέντων σάκων το δείγμα μας. β) Ορισμένα αντικείμενα κατασκευάζονται σύμφωνα με μια βιομηχανική μέθοδο. Θέλουμε να ελέγξομε το πλήθος των ελαττωματικών αντικειμένων που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας χρονικής μονάδας παραγωγής. Τα αντικείμενα που παρήχθηκαν κατ αυτήν τη χρονική μονάδα αποτελούν τον πληθυσμό μας, ενώ τα αντικείμενα που εξετάσαμε το δείγμα μας. Το βιβλίο αυτό περιέχει τα εξής Κεφάλαια. Το Κεφάλαιο 2 περιέχει τις βασι-

16 4 Κεφάλαιο 1 κές γνώσεις της Περιγραφικής Στατιστικής ενώ τα Κεφάλαια 3 έως και 7 ασχολούνται με βασικές αρχές της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Τα υπόλοιπα Κεφάλαια περιέχουν τις βασικές μεθόδους της Στατιστικής Συμπερασματολογίας.

17 2 ο Κεφάλαιο Περιγραφική Στατιστική 2.1 Μεταβλητές και Μετρήσεις Τα μέλη ενός πληθυσμού θα τα καλούμε στατιστικές μονάδες, ενώ το κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα μεταξύ τους θα ονομάζεται στατιστικό γνώρισμα ή απλά γνώρισμα. Ένα στατιστικό γνώρισμα θα συμβολίζεται στο εξής μ ένα κεφαλαίο γράμμα X ή Y κ.λπ., που θα καλείται μεταβλητή. Έτσι στο παράδειγμα με τα οικογενειακά εισοδήματα οι στατιστικές μονάδες είναι τα νοικοκυριά και το στατιστικό γνώρισμα το εισόδημα X. Στο παράδειγμα των δημοσκοπήσεων η στατιστική μονάδα είναι ο ψηφοφόρος, ενώ το στατιστικό γνώρισμα είναι η ψήφος X για το A ή το B κόμμα. Στο πρώτο παράδειγμα ποιοτικού ελέγχου οι στατιστικές μονάδες είναι οι σάκοι των τσιμέντων που παράγονται, ενώ το στατιστικό γνώρισμα είναι το βάρος X. Σαν στατιστικό γνώρισμα μπορεί να θεωρηθεί η ηλικία, το βάρος, το φύλο, η θρησκεία κ.λπ.. Γενικά ένα στατιστικό γνώρισμα μπορεί να είναι ποσοτικό, δηλ. να επιδέχεται μετρήσεις, ή ποιοτικό, δηλ. να επιδέχεται κατηγοριοποιήσεις. Παραδείγματα ποσοτικών στατιστικών γνωρισμάτων είναι το εισόδημα, η ηλικία, το βάρος κ.λπ., ενώ ποιοτικών είναι το φύλλο, η θρησκεία κ.λπ.. Επιπλέον τα ποσοτικά γνωρίσματα διακρίνονται σε συνεχή και διακριτά. Ένα ποσοτικό γνώρισμα καλείται διακριτό, αν οι μετρήσεις του είναι διακριτοί πραγματικοί αριθμοί ή στην πλέον συνήθη περίπτωση οι θετικοί ακέραιοι, 0, 1, 2, Έτσι το πλήθος των εργαζομένων σ ένα εργοστάσιο, το πλήθος των αντικειμένων που παράγονται από μια βιομηχανική μονάδα, είναι διακριτά γνωρίσματα. Συνεχές χαρακτηριστικό είναι εκείνο που όταν το μετρούμε πάνω στις στατιστικές μας μονάδες οι αριθμοί των μετρήσεών του είναι πραγματικοί αριθμοί (το χαρακτηριστικό επιδέχεται μετρήσεις και μεταξύ ακεραίων, δηλ. «έχουμε και δεκαδικούς αριθμούς για με-

18 6 Κεφάλαιο 2 τρήσεις»). Τυπικά παραδείγματα γι αυτήν την περίπτωση είναι το εισόδημα, ο χρόνος λειτουργίας μιας μηχανής κ.λπ. Στην περίπτωση που έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά, μπορούμε να έχουμε κατά συμβιβασμό ένα είδος μετρήσεων ανάλογο της διακριτής περίπτωσης. Για παράδειγμα εξετάζοντας το θρήσκευμα των κατοίκων σε μια χώρα, μπορούμε να παραστήσουμε κατά συμβιβασμό Άθεος = 0, Oρθόδοξος Xριστ. = 1, Kαθολικός Xριστ. = 2, Mουσουλμάνος = 3 ή εξετάζοντας τα αντικείμενα μιας βιομηχανικής παραγωγής έχουμε ελαττωματικό = 0, μη ελαττωματικό = 1. Βέβαια η εδώ ποσοτικοποίηση που επιτυγχάνεται είναι εντελώς εξωτερική. Μπορούμε να συμβολίσουμε τα θρησκεύματα με άλλους αριθμούς, χωρίς να έχουμε απώλεια σε πληροφορίες. Έτσι μπορούσαμε να έχουμε Άθεος = 3, Μουσουλμάνος = 2 κ.λπ. Αν όμως ρωτούσαμε μια νοικοκυρά να κατατάξει 4 απορρυπαντικά A, B, Γ και Δ σαν πρώτο καλύτερο με 1, δεύτερο καλύτερο με 2, τρίτο καλύτερο με 3, και τελευταίο με 4, τότε αυτοί οι αριθμοί που αντιστοιχούν σ αυτές τις κατατάξεις προκύπτουν μέσω από συγκρίσεις και έχουν την δική τους ιεραρχική σημασία. Στην περίπτωση με τις θρησκείες θα λέμε ότι είμαστε στην ονομαστική κλίμακα, ενώ στη δεύτερη με τις επιδόσεις, στην τακτική κλίμακα. Οι μετρήσεις λαμβάνονται με ερωτήσεις (μέσω συνεντεύξεων ή γραπτών εξετάσεων), παρατηρήσεις (παρατηρούμε το πλήθος των αυτοκινήτων που περνούν από κάποιο σημείο κατά μία χρονική περίοδο ή παρατηρούμε το χρόνο αναμονής των πελατών στη θυρίδα μιας τράπεζας), και με πειράματα (μετρούμε τη διάρκεια ζωής ορισμένων ηλεκτρικών μηχανημάτων). Όλες οι μετρήσεις γίνονται σύμφωνα με κάποια κλίμακα. Εκτός από τις δύο που αναφέραμε, έχουμε την κλίμακα διαστήματος και την κλίμακα πηλίκου. Έτσι αν ενδιαφερόμαστε για τις επιδόσεις βαθμολογιών μαθητών, και χαρακτηρίζαμε αυτές σε κακή, μέτρια, καλή, πολύ καλή, άριστη, αντιστοιχώντας σ αυτές τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, θα λέμε ότι βρισκόμαστε σε μια κλίμακα διαστήματος. Επίσης, αντί για τις επιδόσεις μαθητών μπορεί σε θέματα έρευνας αγοράς να ενδιαφερόμασταν για τον βαθμό προτίμησης ή ικανοποίησης σ ένα προϊόν. Ο παραπάνω τρόπος βαθμολόγησης στην βιβλιογραφία είναι γνωστός με το όνομα κλίμακα Lickert. Βέβαια μεταξύ της κακής επίδοσης 1 και της μέτριας 2 υπάρχει διαφορά μια μονάδα, που είναι η ίδια και μεταξύ της πολύ καλής 4 και της άριστης 5. Φυσικά δεν μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι αυτές με την άριστη βαθμολογία 5 είναι πέντε φορές καλύτερες απ αυτές με τη βαθμολογία 1. Για παράδειγμα αν πολλαπλασιάσουμε κάθε επίδοση με 2 και κατόπιν προσθέσουμε τον αριθμό 10 τότε έχουμε την εξής αντιστοιχία

19 Περιγραφική Στατιστική 7 12 κακή 14 μέτρια 16 καλή 18 πολύ καλή 20 άριστη Οι διαφορές μεταξύ δύο διαδοχικών επιδόσεων παραμένουν ίδιες, αλλά ο λόγος μεταξύ αυτών διαφέρουν. Έτσι ο λόγος 20 προς 12 είναι διαφορετικός απ αυτόν του 5 προς 1. H κλίμακα διαστήματος δεν περιέχει κάποια φυσική αρχή και μπορούμε να δεχθούμε σαν τέτοια μια οποιαδήποτε τιμή. Ανάλογο παράδειγμα μπορούμε να δώσουμε με την μέτρηση της θερμοκρασίας. Ως γνωστόν η θερμοκρασία εκφράζεται σε βαθμούς Κελσίου (C) ή σε βαθμούς Φάρεναϊτ (F). Έτσι σε 0 C αντιστοιχούν 32 F που είναι διαφορετικό από 0 F. Σε κάθε περίπτωση όμως το 0 δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει θερμοκρασία, και λέμε ότι το 0 δεν έχει φυσική σημασία για να αποτελέσει μια μοναδική αρχή. H κλίμακα που περιέχει το φυσικό 0 ονομάζεται κλίμακα πηλίκου. Έτσι μετρώντας την ηλικία των ατόμων μπορούμε να εκφράσουμε με αριθμούς ότι το A άτομο έχει διπλάσια ηλικία από το B. H τελευταία είναι η ισχυρότερη όλων των κλιμάκων και η πλέον εύχρηστη. Κάθε μέτρηση της κλίμακας πηλίκου, μπορεί να θεωρηθεί σαν μέτρηση της κλίμακας διαστήματος, η της κλίμακας διαστήματος σαν μέτρηση της τακτικής κλίμακας, και της τελευταίας η μέτρηση σαν της ονομαστικής κλίμακας. Σύμφωνα με τα παραπάνω εφόσον με μία μεταβλητή X παριστάνουμε ένα γνώρισμα, τότε αυτή μπορεί να είναι του διακριτού ή του συνεχούς τύπου, όταν και το αντίστοιχο γνώρισμα είναι διακριτό ή συνεχές. Το πλήθος των δυνατών τιμών μιας μεταβλητής του διακριτού τύπου είναι διακριτές αριθμήσιμες τιμές, δηλ. η μεταβλητή παίρνει τιμές {0, 1,, n, } ή πραγματικές τιμές { α1, α2, α n, } με α1, α 2, κ.ο.κ. πραγματικούς αριθμούς σε σειρά διάταξης. Στην περίπτωση που η μεταβλητή μας είναι του συνεχούς τύπου το πλήθος των δυνατών τιμών της δεν μπορεί να μετρηθεί αλλά μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις μετρήσιμες σύμφωνα με το αριθμητικά διαστήματα που τις περικλείει. Έτσι στην περίπτωση που είχαμε τη μεταβλητή Χ του εισοδήματος, μπορούμε να διακρίνουμε εισοδήματα σύμφωνα με τα διαστήματα (ή κλάσεις) [0, 600), [6.000, ), [12.000, 20) όπου προφανώς μας ικανοποιεί η γνώση του διαστήματος όπου η μεταβλητή Χ θα παίρνει διάφορες τιμές. Πολλές φορές την ομαδοποίηση των μετρήσεών μας μέσω αριθμητικών διαστημάτων την εφαρμόζουμε και σε περιπτώσεις όπου η μεταβλητή μας είναι διακριτή και με μεγάλο πλήθος δυνατών τιμών. Για παράδειγμα αν εξετάζουμε την ηλικία

20 8 Κεφάλαιο 2 των ατόμων μιας χώρας σε έτη, πιθανόν να έχουμε ηλικίες από 1 έτους έως100 ετών. Έχουμε 100 δυνατές τιμές, και ενδιαφερόμαστε να καταγράψουμε τα άτομα του πληθυσμού μας σύμφωνα με τις 100 τιμές. (Πόσα άτομα είναι ηλικίας 1 έτους; κ.ο.κ.). Η έρευνά μας όμως μπορούσε να γίνει με πιο ουσιαστικό και σύντομο τρόπο, αν ενδιαφερόμασταν και ρωτούσαμε πόσων ατόμων οι ηλικίες είναι στο διάστημα [1, 11), [11, 21), και [91, 101). Συμπερασματικά λοιπόν αν η μεταβλητή μας είναι του διακριτού τύπου και με μεγάλο πλήθος τιμών ή του συνεχούς τύπου, τότε μας αρκεί να έχουμε την γνώση των αριθμητικών διαστημάτων εντός των οποίων θα περικλείονται οι μετρήσεις μας, και θα μιλάμε για ομαδοποιημένες μετρήσεις ή παρατηρήσεις (σε διαστήματα). Στην περίπτωση που η μεταβλητή μας είναι διακριτή αλλά με μικρό πλήθος δυνατών τιμών (στην Στατιστική θεωρείται μικρό το πλήθος αν είναι μικρότερο του 20), μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις μετρήσεις σύμφωνα με τις δυνατές τιμές. Στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφέρουμε ότι όλες οι μεταβλητές του διακριτού τύπου που θα εξετάσουμε στη συνέχεια θα είναι με μικρό δυνατό πλήθος τιμών, επειδή αν ήταν με μεγάλο πλήθος τιμών θα τη μελετούσαμε με ανάλογο τρόπο όπως τη συνεχή μεταβλητή. Η συζήτηση πότε ένα μέγεθος μπορεί να θεωρηθεί συνεχής ή διακριτό μπορεί να επεκταθεί ακόμη και σε φιλοσοφικό επίπεδο. Εμείς αναφερθήκαμε στις πλέον πρακτικές πλευρές του θέματος. Είδη Δεδομένων Έστω ένα ποσοτικό ή ποιοτικό γνώρισμα X που παρατηρείται σε n στατιστικές μονάδες πληθυσμού. Οι αριθμοί x 1,, x n που προκύπτουν ονομάζονται παρατηρήσεις ή δεδομένα ή μετρήσεις. Το x i θα σημαίνει την παρατήρηση του γνωρίσματος X στην i η στατιστική μονάδα. Τα δεδομένα μας μπορεί να είναι: Διαστρωματικά, αυτά που λαμβάνονται από μία μεταβλητή την ίδια χρονική στιγμή και πάνω σε διαφορετικές μονάδες (άτομα, χώρες, εταιρίες, κ.λπ.) τα χρονολογικά, αυτά που λαμβάνονται από μία μεταβλητή σε διαδοχικούς χρόνους. Όταν παρατηρούμε τα εισοδήματα 1000 νοικοκυριών σε μια χρονική στιγμή από πέντε διαφορετικές χώρες, τότε αυτά τα δεδομένα είναι διαστρωματικά. Όταν παρατηρούμε το εισόδημα ενός νοικοκυριού σε διαδοχικούς χρόνους, τότε αυτά τα δεδομένα είναι χρονολογικά. Επίσης μπορεί να υπάρξει συνδυασμός των παραπάνω. Παρατηρούμε τα εισοδήματα των 1000 νοικοκυριών από πέντε χώρες σε διαδοχικούς χρόνους. Αν τα δεδομένα λαμβάνονται με άμεσο τρόπο από τον ερευνητή θα λέμε ότι διαθέτουμε πρωτογενή δεδομένα, ενώ αν λαμβάνονται με έμμεσο τρόπο θα

21 Περιγραφική Στατιστική 9 λέμε ότι διαθέτουμε δευτερογενή δεδομένα. Τα δευτερογενή δεδομένα παρέχονται από διάφορες βάσεις δεδομένων που διατηρούν διάφοροι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί. Σε εθνικό επίπεδο η Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, η Τράπεζα της Ελλάδας, δίνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα στοιχεία γύρω από διάφορα κοινωνοικοοικονομικά μεγέθη, όπως η ανεργία, ο πληθωρισμός, το εισόδημα, το ύψος καταθέσεων, η εκπαίδευση, το εμπόριο κ.ο.κ. Σε διεθνές επίπεδο ο Ο.Η.Ε εκδίδει ανά έτος, ετήσιο Στατιστικό βιβλίο, που περιέχει δεδομένα, σχετικά με τον πληθυσμό της γης, τη μετανάστευση, την εκπαίδευση, τη βιομηχανική παραγωγή, το Εθνικό Ακαθάριστο Εισόδημα των χωρών κ.ο.κ. Σε κάθε ιστοσελίδα ενός πανεπιστημίου, στη θέση βιβλιοθήκη διατίθενται διάφορες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. H ιστοσελίδα για τις βάσεις δεδομένων του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι: http//www.lib.uom.gr/dbases/greek/ Άσκηση 2.1.1: Ποια από τα επόμενα στατιστικά γνωρίσματα είναι διακριτά, και ποια συνεχή; α) O αριθμός των παιδιών σ ένα νοικοκυριό. β) H μηνιαία κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέργεια απ ένα νοικοκυριό. γ) O αριθμός των πλοίων που καταφθάνουν σ ένα λιμάνι. δ) H τιμή του χρυσού. Άσκηση 2.1.2: O επόμενος πίνακας μας δίνει πληροφορίες γύρω από πέντε άτομα. Φύλο Μισθός Εκπαίδευση Έτη προϋπηρεσίας A (άνδρας) Πανεπιστημιακή 8 Γ (γυναίκα) 900 Μέση 4 A Μέση 5 Γ Πανεπιστημιακή 10 Γ 950 Μέση 6 α) Ποια από τα παραπάνω γνωρίσματα είναι ποιοτικά, και ποια ποσοτικά. β) Σε ποια στατιστικά γνωρίσματα θα χρησιμοποιήσετε την τακτική κλίμακα και σε ποια την ονομαστική. Άσκηση 2.1.3: Ποια από τα επόμενα στατιστικά γνωρίσματα είναι διακριτά, και ποια συνεχή;

Είδη Μεταβλητών Κλίμακα Μέτρησης Οι τεχνικές της Περιγραφικής στατιστικής ανάλογα με την κλίμακα μέτρησης Οι τελεστές Π και Σ

Είδη Μεταβλητών Κλίμακα Μέτρησης Οι τεχνικές της Περιγραφικής στατιστικής ανάλογα με την κλίμακα μέτρησης Οι τελεστές Π και Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες 19 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Η Μεταβλητότητα Η Στατιστική Ανάλυση Η Στατιστική και οι Εφαρμοσμένες Επιστήμες Στατιστικός Πληθυσμός και Δείγμα Το στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-191-9

ISBN 978-960-456-191-9 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-191-9 Copyright, Ιανουάριος 2010, Σέμος Αναστάσιος, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες 19 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Η Μεταβλητότητα Η Στατιστική Ανάλυση Η Στατιστική και οι Εφαρµοσµένες Επιστήµες Στατιστικός Πληθυσµός και Δείγµα Το στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη. MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική

Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη. MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 75 Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 1.1. Τυχαία γεγονότα ή ενδεχόμενα 17 1.2. Πειράματα τύχης - Δειγματικός χώρος 18 1.3. Πράξεις με ενδεχόμενα 20 1.3.1. Ενδεχόμενα ασυμβίβαστα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Όταν το πλήθος των παρατηρήσεων είναι μεγάλο, είναι απαραίτητο οι παρατηρήσεις να ταξινομηθούν σε μικρό πλήθος ομάδων που ονομάζονται κλάσεις (class intervals). Η ομαδοποίηση αυτή γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011 Βοβός - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ISBN 978-96-46-28-9 Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 211 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός του Excel. για το βιβλίο. Στατιστικές Μέθοδοι Δ. Α. Ιωαννίδη

Οδηγός του Excel. για το βιβλίο. Στατιστικές Μέθοδοι Δ. Α. Ιωαννίδη 1 Οδηγός του Excel για το βιβλίο Στατιστικές Μέθοδοι Δ. Α. Ιωαννίδη 1 2 Πρόλογος Το Excel είναι το πλέον διαδεδομένο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική καθώς και στη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8 ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο 1. Τι ονομάζουμε αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; Να δώσετε από ένα παράδειγμα. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς, καλείται αριθμητική παράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2o ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Email: gvasil@math.auth.gr Ιστοσελίδες Μαθήματος: users.auth.gr/gvasil

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. για τα οποία ισχύει y f (x) , δηλαδή το σύνολο, x A, λέγεται γραφική παράσταση της f και συμβολίζεται συνήθως με C

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. για τα οποία ισχύει y f (x) , δηλαδή το σύνολο, x A, λέγεται γραφική παράσταση της f και συμβολίζεται συνήθως με C Επιμέλεια: Κ Μυλωνάκης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ Τι ονομάζεται πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α; Έστω Α ένα υποσύνολο του R Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. 7 ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Πληθυσμός: Το συνόλου του οποίου τα στοιχεία εξετάζουμε ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά τους.

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Πληθυσμός: Το συνόλου του οποίου τα στοιχεία εξετάζουμε ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά τους. 1 Κεφάλαιο. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική: ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών για: το σχεδιασμό της διαδικασίας συλλογής δεδομένων τη συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίασή τους την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΜΟΣ ΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΜΟΣ ΙΙ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ & Ε. ΞΕΚΑΛΑΚΗ Καθηγητών του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΜΟΣ ΙΙ (Εισαγωγή στις Πιθανότητες και την Στατιστική Συμπερασματολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις για τη χρήση ενός κυκλικού διαγράμματος

Παρατηρήσεις για τη χρήση ενός κυκλικού διαγράμματος Παρατηρήσεις για τη χρήση ενός κυκλικού διαγράμματος Χρησιμοποιείται μόνο όταν οι τιμές της μεταβλητής έχουν ένα σταθερό άθροισμα (συνήθως 100%, όταν μιλάμε για σχετικές συχνότητες) Είναι χρήσιμο μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης Περιγραφική Στατιστική Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο Κ. Πολίτης 1 2 Η στατιστική ασχολείται με τη συλλογή, οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές, πολύ συχνά αριθμητικές,

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων

Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (2η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Σχολικό βιβλίο Άλγεβρα Α' Λυκείου Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Θ. Ξένος: Άλγεβρα Α' Λυκείου (η έκδοση) Απαντήσεις και λύσεις των ερωτήσεων & ασκήσεων Μπορείτε να αντιγράψετε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 Τί λέγεται πληθυσμός τι άτομα και τι μεταβλητή ενός πληθυσμού 2. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποιοτικές ή κατηγορικές; 3.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 Τί λέγεται πληθυσμός τι άτομα και τι μεταβλητή ενός πληθυσμού 2. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποιοτικές ή κατηγορικές; 3. .. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 Τί λέγεται πληθυσμός τι άτομα και τι μεταβλητή ενός πληθυσμού 2. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποιοτικές ή κατηγορικές; 3. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποσοτικές; 4. Πότε μια ποσοτική μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες μεταβλητές λέγονται ποσοτικές; (ΓΕΛ 2005) 2. Πότε μια ποσοτική μεταβλητή ονομάζεται διακριτή και πότε συνεχής; (ΓΕΛ 2005,2014) 3. Τι ονοµάζεται απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Nα χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακλουθούν γράφοντας στο τετράδιο σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014 Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Βασικές Έννοιες Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2013-2014 Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική Η περιγραφική στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων 1 Μάθημα του A Εξαμήνου

Στατιστική Επιχειρήσεων 1 Μάθημα του A Εξαμήνου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Στατιστική Επιχειρήσεων 1 Μάθημα του A Εξαμήνου Περιεχόμενα-Ύλη του Μαθήματος Περιγραφική Στατιστική: Είδη δεδομένων, Μετασχηματισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς Πρόλογος Ο μηχανικός πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την ποιότητα της δουλειάς του εάν επιθυμεί να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά της χώρας του και γενικότερα της Ευρώπης. Μία σημαντική αναλογία σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δημήτρης Φουσκάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 Πρόλογος... xv Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 1.1.Ιστορική Αναδρομή... 1 1.2.Βασικές Έννοιες... 5 1.3.Πλαίσιο ειγματοληψίας (Sampling Frame)... 9 1.4.Κατηγορίες Ιατρικών Μελετών.... 11 1.4.1.Πειραµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 A εξάμηνο 2009-2010 Περιγραφική Στατιστική Ι users.att.sch.gr/abouras abouras@sch.gr sch.gr abouras@uth.gr Μέτρα θέσης Η θέση αντιπροσωπεύει τη θέση της κατανομής κατά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά περιεχόμενα

Συνοπτικά περιεχόμενα b Συνοπτικά περιεχόμενα 1 Τι είναι η στατιστική;... 25 2 Περιγραφικές τεχνικές... 37 3 Επιστήμη και τέχνη των διαγραμματικών παρουσιάσεων... 119 4 Αριθμητικές μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής... 141

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Άσκηση 1 Οι βαθμοί 5 φοιτητών που πέρασαν το μάθημα της Στατιστικής ήταν: 6 5 7 5 9 5 6 6 8 10 8 5 6 7 5 6 5 7 8 9 5 6 7 5 8 i. Να κάνετε πίνακα κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 21 2.1.1 Αβεβαιότητα και Τυχαίο Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150)

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150) Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα ο (150) -- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Ψωμόπουλος Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Γ έκδοση: Μάρτιος 2012, Θεσσαλονίκη

Copyright: Ψωμόπουλος Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Γ έκδοση: Μάρτιος 2012, Θεσσαλονίκη Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-314-2 Copyright: Ψωμόπουλος Ευάγγελος, Eκδόσεις Zήτη, Γ έκδοση: Μάρτιος 2012, Θεσσαλονίκη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 20 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 20 2.1.1 Αβεβαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να N161 _ (262) Στατιστική στη Φυσική Αγωγή Βιβλία ή 1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ

Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ Ενότητα #: Επαγωγική Στατιστική - Δειγματοληψία Μιλτιάδης Χαλικιάς Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

δεδομένων με συντελεστές στάθμισης (βαρύτητας)

δεδομένων με συντελεστές στάθμισης (βαρύτητας) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ-1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1o ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Email: gvasil@math.auth.gr Ιστοσελίδες Μαθήματος: users.auth.gr/gvasil

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Στατιστική Ι Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ3 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 009-0 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΟΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα... 1 1.2 Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 1.1. Εισαγωγή 13 1.2. Μοντέλο ή Υπόδειγμα 13 1.3. Η Ανάλυση Παλινδρόμησης 16 1.4. Το γραμμικό μοντέλο Παλινδρόμησης 17 1.5. Πρακτική χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτος 2015-2016 Ντίνα Λύκα lika@biology.uoc.gr 1. Εισαγωγή Εισαγωγικές έννοιες Μεταβλητότητα : ύπαρξη διαφορών μεταξύ ομοειδών μετρήσεων Μεταβλητή: ένα χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ρ πε α εμ των α ματ ών 2014 Ο Η ΡΗ Ο Ο Γ Ρ Θ μα 2ο

ρ πε α εμ των α ματ ών 2014 Ο Η ΡΗ Ο Ο Γ Ρ Θ μα 2ο ρ πε α εμ των α ματ ών 2014 Γ Ο Η ΡΗ Ο Ο Γ Ρ Θ μα 2ο Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον

Διαβάστε περισσότερα

Δισδιάστατη ανάλυση. Για παράδειγμα, έστω ότι 11 άτομα δήλωσαν ότι είναι άγαμοι (Α), 26 έγγαμοι (Ε), 12 χήροι (Χ) και 9 διαζευγμένοι (Δ).

Δισδιάστατη ανάλυση. Για παράδειγμα, έστω ότι 11 άτομα δήλωσαν ότι είναι άγαμοι (Α), 26 έγγαμοι (Ε), 12 χήροι (Χ) και 9 διαζευγμένοι (Δ). Δισδιάστατη ανάλυση Πίνακες διπλής εισόδου Σε πολλές περιπτώσεις μελετάμε περισσότερες από μία μεταβλητές ταυτόχρονα. Π.χ. μία έρευνα που έγινε σε ένα δείγμα 58 ατόμων περιείχε τις ερωτήσεις «ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 71

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 71 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 21 2.1.1 Αβεβαιότητα και Τυχαίο Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3)

2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3) Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3) Αντώνης Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011

Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011 Βοβός - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ISBN 978-960-456-259-6 Copyright: Βοβός Α. Νικόλαος, Eκδόσεις Zήτη, Ιανουάριος 2011 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993

Διαβάστε περισσότερα

15, 11, 10, 10, 14, 16, 19, 18, 13, 17

15, 11, 10, 10, 14, 16, 19, 18, 13, 17 ΜΕΡΟΣ 1 0 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ 1. Σε ένα Λύκειο θέλουµε να εξετάσουµε την επίδοση 10 µαθητών στο µάθηµα της Στατιστικής στο τέλος του β τετραµήνου. Πήραµε τις ακόλουθες βαθµολογίες: 15,

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A A. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο, να αποδείξετε ότι f g f g,. Μονάδες 7 Α. Σε ένα πείραμα με ισοπίθανα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ( ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ( ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ( ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέτρα θέσης και διασποράς (Εισαγωγή) Μέση τιμή Διάμεσος Σταθμικός μέσος Επικρατούσα τιμή Εύρος Διακύμανση Τυπική απόκλιση Συντελεστής μεταβολής Κοζαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Ένα σηµείο Α(χ, ψ) ανήκει στη γραφική παράσταση της f αν f(ψ)=χ. 2. Αν µια συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστηµα A,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. 1 12 2 3 24 40 5 0,05 Σύνολο. x i v i f i % N i F i -1 4 0,1 0 30 2 3 6 Άθροισμα 40

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. 1 12 2 3 24 40 5 0,05 Σύνολο. x i v i f i % N i F i -1 4 0,1 0 30 2 3 6 Άθροισμα 40 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.Να συμπληρωθούν οι πίνακες x i v i f i f i % x 1 7 x 2 5 x 3 15 x 4 14 x 5 9 Άθροισμα 50 x i v i f i f i % 1 12 2 3 24 40 5 0,05 Σύνολο x i v i f i % N i F i -1 4 0,1 0 30 2 3 6 Άθροισμα 40

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 9 ο ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Πότε κάνουμε ομαδοποίηση των παρατηρήσεων; Όταν το πλήθος των τιμών μιας μεταβλητής είναι αρκετά μεγάλο κάνουμε ομαδοποίηση των παρατηρήσεων. Αυτό συμβαίνει είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΘΕΜΑ Ο Έστω η συνάρτηση f( ) =, 0 ) Να αποδείξετε ότι f ( ). f( ) =. ) Να υπολογίσετε το όριο lm f ( )+ 4. ) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. Χρονολογικά δεδομένα. Οι πωλήσεις μιας εταιρείας ανά έτος για το διάστημα (σε χιλιάδες $)

Παράδειγμα. Χρονολογικά δεδομένα. Οι πωλήσεις μιας εταιρείας ανά έτος για το διάστημα (σε χιλιάδες $) Χρονολογικά δεδομένα Ένα διάγραμμα που παριστάνει την εξέλιξη των τιμών μιας μεταβλητής στο χρόνο χρονόγραμμα (ή χρονοδιάγραμμα). Κύρια μέθοδος παρουσίασης χρονολογικών δεδομένων είναι η πολυγωνική γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΕΠΑΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΕΠΑΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΕΠΑΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των μαθηματικών ο οποίος ως έργο έχει την συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Εργαστηριακή άσκηση 8 η (EXCEL) ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ- ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1 Συνάρτηση SUMIF() Περιγραφή Χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση SUMIF για να αθροίσετε τις τιμές σε μια περιοχή οι οποίες πληρούν τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική Μάθημα του Β Εξαμήνου

Εισαγωγή στη Στατιστική Μάθημα του Β Εξαμήνου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Α.Ν.) Εισαγωγή στη Στατιστική Μάθημα του Β Εξαμήνου Περιεχόμενα-Ύλη του Μαθήματος Περιγραφική Στατιστική: Είδη δεδομένων, Μετασχηματισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία στην Ερευνα. Ετος

Δειγματοληψία στην Ερευνα. Ετος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Ερευνας Δειγματοληψία στην Έρευνα (Μέθοδοι Δειγματοληψίας - Τρόποι Επιλογής Τυχαίου Δείγματος)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ν 1 + ν ν κ = v (1) Για τη σχετική συχνότητα ισχύουν οι ιδιότητες:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ν 1 + ν ν κ = v (1) Για τη σχετική συχνότητα ισχύουν οι ιδιότητες: Συχνότητα v i O φυσικός αριθμός που δείχνει πόσες φορές εμφανίζεται η τιμή x i της εξεταζόμενης μεταβλητής Χ στο σύνολο των παρατηρήσεων. Είναι φανερό ότι το άθροισμα όλων των συχνοτήτων είναι ίσο με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. Ε. Αναστασίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Βόλος, 015-016 1 . Διερευνητική Ανάλυση Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ :

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : 4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας είναι ο μαθητής να εξοικειωθεί με τις συναρτήσεις, τις αριθμητικές πράξεις καθώς και την επισήμανση κελιών υπό όρους με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL. , και οι γραμμές συμβολίζονται με 1,2,3, Μπορούμε να αρχίσουμε εισάγοντας ορισμένα στοιχεία ως εξής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL. , και οι γραμμές συμβολίζονται με 1,2,3, Μπορούμε να αρχίσουμε εισάγοντας ορισμένα στοιχεία ως εξής. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EXCEL Το πακέτο Excel είναι ένα πρόγραμμα φύλλου εργασίας (spreadsheet) με το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπολογισμούς και διαγράμματα που είναι χρήσιμοι στα οικονομικά. Στο Excel το φύλλο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας

Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Α. ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ α) Διακριτή Ομοιόμορφη κατανομή β) Διωνυμική κατανομή γ) Υπεργεωμετρική κατανομή δ) κατανομή Poisson Β. ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

μαθηματικά β γυμνασίου

μαθηματικά β γυμνασίου μαθηματικά β γυμνασίου Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή ενός εκ των συγγραφέων Σειρά: Γυμνάσιο, Θετικές Επιστήμες Μαθηματικά Β Γυμνασίου, Βασίλης Διολίτσης Ιωάννα Κοσκινά Νικολέττα Μπάκου Θεώρηση Κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Τέσσερα Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής

Κεφάλαιο Τέσσερα Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής Κεφάλαιο Τέσσερα Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής Copyright 2009 Cengage Learning 4.1 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής Δείκτες Κεντρικής Θέσης [Αριθμητικός] Μέσος, Διάμεσος, Επικρατούσα

Διαβάστε περισσότερα

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Διαφορικός Λογισμός 1. Ισχύει f (g())) ) f ( = f (g())g () όπου f,g παραγωγίσιµες συναρτήσεις 2. Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ (50 Δ. ώρες) Περιεχόμενα Στόχοι Οδηγίες - ενδεικτικές δραστηριότητες Οι μαθητές να είναι ικανοί: Μπορούμε να ΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 13 Κατάλογος συμβολών και συντμήσεων 15 1 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ; 21

Πρόλογος 13 Κατάλογος συμβολών και συντμήσεων 15 1 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ; 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 13 Κατάλογος συμβολών και συντμήσεων 15 1 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ; 21 Χρήση στατιστικών τεχνικών στις επιχειρήσεις 21 Οι δυο έννοιες της λέξης στατιστική 22 Πληθυσμοί

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων

Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων Βασίλης Αγγελής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κατερίνα Δημάκη Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον πίνακα των τιμών της μεταβλητής Χ σωστά συμπληρωμένο.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον πίνακα των τιμών της μεταβλητής Χ σωστά συμπληρωμένο. ΘΕΜΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 000) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον πίνακα των τιμών της μεταβλητής Χ σωστά συμπληρωμένο. Τιμές Μεταβλητής Συχνότητα σχετική Σχετική Αθροιστική f % f N 0

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua. Μέρος Β /Στατιστική Μέρος Β Στατιστική Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) Από τις Πιθανότητες στη Στατιστική Στα προηγούμενα, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-07 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση

Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Εκεί που είμαστε Κεφάλαια 7 και 8: Οι διωνυμικές,κανονικές, εκθετικές κατανομές και κατανομές Poisson μας επιτρέπουν να κάνουμε διατυπώσεις πιθανοτήτων γύρω από το Χ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική: Δειγματοληψία X συλλογή δεδομένων. Περιγραφική στατιστική V πίνακες, γραφήματα, συνοπτικά μέτρα

Στατιστική: Δειγματοληψία X συλλογή δεδομένων. Περιγραφική στατιστική V πίνακες, γραφήματα, συνοπτικά μέτρα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Δημήτρης Κουγιουμτζής e-mail: dkugiu@auth.gr Ιστοσελίδα αυτού του τμήματος του μαθήματος: http://users.auth.gr/~dkugiu/teach/civiltrasport/ide.html Στατιστική: Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η 2. 1. Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ.

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η 2. 1. Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Στατιστική έρευνα : Πρόκειται για ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών με αντικείμενο : 1) το σχεδιασμό της διαδικασίας συλλογής δεδομένων. Κλάδος της στατιστικής που ασχολείται : Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. 2013-2014 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1. Τι ονομάζουμε: i. πληθυσμό και μέγεθος πληθυσμού; (σελ. 59) ii. μεταβλητή; (σελ.59-60) 2. Ποιες μεταβλητές ονομάζονται ποσοτικές; (σελ.60)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Γ Λυκείου Στατιστική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Γ Λυκείου Στατιστική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Γ Λυκείου Στατιστική Επιμέλεια: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1) Να

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους

Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ. Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους Α ΜΕΡΟΣ - ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους 1. Ποιοι αριθμοί ονομάζονται: α) ρητοί β) άρρητοι γ) πραγματικοί;

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Βασικές έννοιες

Στατιστική. Βασικές έννοιες Στατιστική Βασικές έννοιες Τι είναι Στατιστική; ή μήπως είναι: Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών, η οποία βασίζεται σ ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που έχουν σκοπό: Το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

E-Class. https://mediasrv.aua.gr/eclass/modules/document/?course=aoa137

E-Class. https://mediasrv.aua.gr/eclass/modules/document/?course=aoa137 Προτεινόμενα Βιβλία E-Class https://mediasrv.aua.gr/eclass/modules/document/?course=aoa137 Γιατί χρειαζόμαστε την Στατιστική Εκλογικές Δημοσκοπήσεις Έρευνα Αγοράς Αθλητική Στατιστική Μεταβολή: +21.58 Χαμηλό

Διαβάστε περισσότερα