ΟΔΗΓΟΣ: Πως να χρησιμοποιήσετε αποδοτικά e-books/etextbooks στην διδασκαλία και μάθηση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ: Πως να χρησιμοποιήσετε αποδοτικά e-books/etextbooks στην διδασκαλία και μάθηση."

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ: Πως να χρησιμοποιήσετε αποδοτικά e-books/etextbooks στην διδασκαλία και μάθηση. Προϋποθέσεις της μάθησης (R. Gagne) Επισκόπηση: Προσαρμοσμένο από «Gagne's Nine Commandments of Instruction». Αυτή η θεωρία ορίζει ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη και επίπεδα μάθησης. Η σημασία αυτής της ταξινόμησης είναι ότι κάθε διαφορετικός τύπος απαιτεί διαφορετικά είδη διδασκαλίας. Ο Gagne προσδιορίζει πέντε κύριες κατηγορίες μάθησης: προφορική, πληροφόρησης, πνευματικών δεξιοτήτων, γνωστικών στρατηγικών, κινητικών δεξιοτήτων και συμπεριφοράς. Διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες είναι απαραίτητες για κάθε τύπο μάθησης. Για παράδειγμα, για την διδασκαλία γνωστικών στρατηγικών, πρέπει να δοθεί η ευκαιρία να εξασκήσουν την ανάπτυξη νέων λύσεων για τα προβλήματα. Αντίστοιχα για να μάθουν συμπεριφορές, οι μαθητές πρέπει να ακολουθήσουν ένα αξιόπιστο πρότυπο ή πειστικά επιχειρήματα. Ο Gagne δείχνει ότι οι εργασίες για την εκπαίδευση πνευματικών δεξιοτήτων μπορούν να οργανωθούν σε μια ιεραρχία ανάλογα με την πολυπλοκότητα: αναγνώριση κινήτρων, παραγωγή απαντήσεων, ακολουθία διαδικασίας, χρήση της ορολογίας, διακρίσεις, σχηματισμός εννοιών, εφαρμογή κανόνων και επίλυση προβλήματος. Η πρωταρχική σημασία της ιεραρχίας είναι να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν για τη διευκόλυνση της μάθησης σε κάθε επίπεδο. Οι προϋποθέσεις προσδιορίζονται κάνοντας ανάλυση των στόχων της μάθησης-εκπαίδευσης. Οι ιεραρχίες μάθησης παρέχουν τη βάση για την ακολουθία των οδηγιών. Επιπλέον, η θεωρία περιγράφει εννέα εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και τις αντίστοιχες γνωστικές διεργασίες: (1) έλξη προσοχής (αντίληψης) (2) προσδιορισμός στόχου (προσδόκιμο) (3) ανάκληση της προγενέστερης μάθησης (ανάκτηση) (4) παρουσίαση του ερεθίσματος (επιλεκτική αντίληψη) (5) παροχή καθοδήγησης στην μάθησης (σημασιολογική κωδικοποίηση) (6) συλλογή αποτελεσμάτων επίδοσης (ανταπόκριση) (7) παροχή ανατροφοδότησης (ενίσχυση) (8) αξιολόγηση της επίδοσης (ανάκτηση) (9) ενίσχυση της συνοχής και της μεταφοράς (γενίκευση). Οι εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να πληρούν ή να εξασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη μάθηση και να χρησιμεύουν ως βάση για το σχεδιασμό διδασκαλίας και την επιλογή των κατάλληλων μέσων (Gagne, Briggs & Wager, 1992).

2 Εμβέλεια/Εφαρμογή: Ενώ το θεωρητικό πλαίσιο του Gagne καλύπτει όλες τις πτυχές της μάθησης, το επίκεντρο της θεωρίας αφορά τις πνευματικής δεξιότητες. Η θεωρία έχει εφαρμοστεί στο σχεδιασμό της διδασκαλίας σε όλους τους τομείς (Gagne & Driscoll, 1988). Στην αρχική του σύνθεση (Gagne, 1 962), ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ακριβή ακολουθία των βημάτων της θεωρίας. Ο Gagne (1987) αναφέρεται στο ρόλο των εκπαιδευτικών τεχνολογιών στη μάθηση. Παράδειγμα: Το ακόλουθο παράδειγμα παρουσιάζει μια σειρά διδασκαλίας που αντιστοιχεί στις εννέα εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για τον στόχο: της αναγνώριση ενός ισόπλευρου τριγώνου: 1. Έλξη της προσοχής - δείξε ποικιλία τριγώνων σε υπολογιστή 2. Προσδιορισμός στόχου θέσε ερώτημα: "Τι είναι ένα ισόπλευρο τρίγωνο;" 3. Ανάκληση προηγούμενης μάθησης - επανεξέτασε ορισμούς τριγώνων 4. Παρουσίαση ερεθίσματος δώσε ορισμό του ισοσκελούς τριγώνου 5. Παροχή καθοδήγησης - δείξε στο μαθητή πώς να δημιουργήσει ισόπλευρο 6. Συλλογή επιδόσεων - ζήτησε από τους μαθητές να δημιουργήσουν 5 διαφορετικά παραδείγματα 7. Παροχή ανατροφοδότησης - έλεγξε όλα τα παραδείγματα ως ορθά / εσφαλμένα 8. Αξιολόγηση επιδόσεων - δώσε βαθμολογία 9. Ενίσχυση συνοχής/μεταφοράς δείξε εικόνες αντικειμένων και ζήτησε από τους μαθητές να προσδιορίσουν ισόπλευρα τρίγωνα Ο Gagne (1985, κεφάλαιο 12) παρέχει παραδείγματα των εκδηλώσεων για την κάθε κατηγορία των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αρχές: 1. Διαφορετικές οδηγίες απαιτούνται για διαφορετικά μαθησιακά αποτελέσματα. 2. Ο τρόπος με τον οποίο επιδρούν οι εκδηλώσεις της μάθησης στον μαθητή, ορίζουν και τις προϋποθέσεις της μάθησης. 3. Οι ειδικές δράσεις που ορίζουν εκπαιδευτικά γεγονότα είναι διαφορετικές για κάθε διαφορετικό τύπο μαθησιακού αποτελέσματος. 4. Οι ιεραρχίες μάθησης ορίζουν τις πνευματικές δεξιότητες που πρέπει να διδαχθούν και μια ακολουθία οδηγιών. Βιβλιογραφία: Gagne, R. (1962). Military training and principles of learning. American Psychologist, 17, Gagne, R. (1985). The Conditions of Learning (4th ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston. Gagne, R. (1987). Instructional Technology Foundations. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Assoc. Gagne, R. & Driscoll, M. (1988). Essentials of Learning for Instruction (2nd Ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

3 Gagne, R., Briggs, L. & Wager, W. (1992). Principles of Instructional Design (4th Ed.). Fort Worth, TX: HBJ College Publishers. Σχετικές Ιστοσελίδες: Οι παρακάτω σελίδες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τον Gagne και την έρευνα του:

4 1. Έλξη Προσοχής Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε την προσοχή του χρήστη από την αρχή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με χρήση ήχων, μουσικής, βίντεο, παράθεση σχετικών τίτλων ( headlines), ή με την προβολή ερωτήσεων. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα: Επικεφαλίδες Κειμένων Οι επικεφαλίδες μπορούν να πληροφορήσουν γρήγορα το χρήστη για το θέμα του κειμένου Γραφικά και Animations Τα γραφικά και τα animations αποτελούν ένα πολύ διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο για να κεντρίσουμε την προσοχή του χρήστη.

5 Ερωτήσεις Γενικά οι ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για να αποτιμήσει ο χρήστης το επίπεδο των γνώσεων του. 2. Μαθησιακοί στόχοι Οι μαθησιακοί στόχοι του e-book πρέπει να είναι ξεκάθαροι για τον χρήστη. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει από την αρχή τα θέματα που θα διδαχθεί. Για παράδειγμα

6 Αυτός ο οδηγός θα σας δείξει πώς να χρησιμοποιείται αποδοτικά τα ηλεκτρονικά βιβλία. (Η μορφολογία είναι σύμφωνη με την θεωρεία του Gagne) Παρουσιάζει πώς να κερδίσετε την προσοχή του χρήστη Παρουσιάζει την ανάκληση προηγούμενης γνώσης του χρήστη Παρουσίαζε πώς να δημιουργείται αλληλεπιδραστικά μαθήματα που να περιέχουν: o Κείμενο o Γραφικά o Μεταφράσεις o Ήχοι o Μουσική o Quizzes Παρουσιάζει πώς να δημιουργείτε: o ΗΤΜL ιστοσελίδες o JavaScript o DΗΤΜL ιστοσελίδες Παρουσιάζει πώς να πάρετε ένα Domain Name και να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα.

7 3. Ανάκληση Προγενέστερης Μάθησης Ο χρήστης πριν ξεκινήσει τα μαθήματα καλείται να εκτυπώσει το ακόλουθο ερωτηματολόγιο. Επίσης όταν ολοκληρώσει τα μαθήματα καλείται ξανά να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο και να το συγκρίνει με το προηγούμενο.

8 4. Παρουσίαση του Περιεχομένου Μετατροπή κειμένου σε μορφή ιστοσελίδας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να μετατρέψουμε το παρακάτω κείμενο σε ιστοσελίδα. Mobile E-Novative Use of E-learning Technologies The project "Mobile E-Novative Use of E-learning Technologies (MENUET)" is based on the experience and innovative ideas developed in the frame of the project "Effective Didactical Use of E- books/e-textbooks as Innovative Delivering Media" (EDUET) and Innovative E-Learning Content for the Modernization of Environmental Education and VocAtional Training in Europe (ELEVATE) by MULTIMEDIA SUNSHINE LTD., U.K Visit the project web site here. Το κείμενό μας μετά την προσθήκη HTML ετικετών. <h1>mobile E-Novative Use of E-learning Technologies</h1> <div align="center"> <img src="menuetl.gif"> <img src="leonardol.png"> <br> </div> <p> The project <b>"mobile E-Novative Use of E-learning Technologies (MENUET)"</b> is based on the experience and innovative ideas developed in the frame of the project <i>effective Didactical Use of E-books/E-textbooks as Innovative Delivering Media</i> (EDUET)and <i>innovative E-Learning Content for the Modernization of Environmental Education and VocAtional Training in Europe</i> (ELEVATE) by MULTIMEDIA SUNSHINE LTD., U.K </p> Visit the project web site <a href="http:// /menuet/">here</a>. Το κείμενό μας όπως θα προβάλλεται από τον φυλλομετρητή.

9 Μicrosoft Word Ο επεξεργαστής κειμένου Microsoft Word είναι ο πιο δημοφιλής επεξεργαστής για ανάπτυξη και μορφοποίηση κειμένων και εγγράφων και έχει αναπτυχτεί από την εταιρεία Microsoft και προσφέρει πολλές επιλογές και δυνατότητες στον συγγραφέα. Προσθήκη γραφικών Αν αποκόψουμε το κείμενο και το κάνουμε επικόλληση στο WORD, Μπορούμε να μορφοποιήσουμε το κείμενο. Αφού φτιάξαμε το e-book με τα περιεχόμενα του, μπορούμε να συνδέσουμε τα πολυμεσικά στοιχεία. Προσθήκη εικόνων Αν αποκόψουμε το κείμενο και το κάνουμε επικόλληση στο WORD, Μπορούμε να μορφοποιήσουμε το κείμενο. Μπορούμε να προσθέσουμε μια εικόνα εδώ Αφού φτιάξαμε το e-book με τα περιεχόμενα του, μπορούμε να συνδέσουμε τα πολυμεσικά στοιχεία.

10 Clip Art Αν αποκόψουμε το κείμενο και το κάνουμε επικόλληση στο WORD, Μπορούμε να μορφοποιήσουμε το κείμενο. Μπορούμε να προσθέσουμε μια εικόνα Αφού φτιάξαμε το e-book με τα περιεχόμενα του, μπορούμε να συνδέσουμε τα πολυμεσικά στοιχεία. Μπορούμε να προσθέσουμε Clip Art Μετατροπή κειμένου WORD σε PDF Υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα πακέτα που επεκτείνουν τις δυνατότητες του Microsoft office. Για παράδειγμα μπορούμε να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε το πακέτο pdf995 ώστε να μπορούμε να μετατρέπουμε τα έγγραφα μας σε μορφή pdf.

11 Μετατροπή WORD σε HTML Επίσης μπορούμε να μετατρέψουμε τα word αρχεία μας σε μορφή html ώστε να είναι προσπελάσιμα μέσω του φυλομετρητή μας. Μετάφραση Ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο είναι το «google translate» το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν. Με το εργαλείο αυτό μπορούμε να μεταφράζουμε εύκολα και γρήγορα τα αρχεία μας σε άλλες γλώσσες.

12 Το κείμενό μας μεταφρασμένο στα Γαλλικά Microsoft Excel Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται ένα excel αρχείο που δείχνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός συστήματος και του περιβάλλοντος του. Το Microsoft Excel μας προσφέρει πολλές δυνατότητες και επιλογές. Για παράδειγμα μας βοηθάει να μετατρέψουμε πολύ απλά τα έγγραφα μας σε HTML μορφή και να είναι έτσι προσπελάσιμο στο διαδίκτυο. Για να κάνουμε την μετατροπή αυτή, πρέπει να επιλέξουμε στο Office μενού την επιλογή αποθήκευση ως από την λίστα που θα εμφανιστεί να επιλέξουμε άλλες μορφές και τέλος από την λίστα αποθήκευση ως τύπου την επιλογή ιστοσελίδα. Το excel αρχείο μας θα έχει αποθηκευτεί σε html μορφή.

13 Μετατροπή αρχείου Excel σε HTML Στο μενού επιλέγουμε την επιλογή «Αποθήκευση ως ιστοσελίδα» Μετάφραση Το έγγραφο excel που δημιουργήσαμε μεταφρασμένο στα Γαλλικά. Αλληλεπιδραστικά Γραφήματα Excel - ActiveX Controls Excelets

14 Στο πρόγραμμα Microsoft Excel, εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων ActiveX. Μέσω των εργαλείων, στην design διαδικασία αυτών, μπορούμε να προσθέσουμε κουμπιά, μενού, checkboxes, εικόνες, γραφικά στο excel έγγραφο μας. Ολοκληρώνοντας την διαδικασία του Design τα εργαλεία που προσθέσαμε παίρνουν μορφή και δίνουν αλληλεπιδραστικές δυνατότητες στο excel-excelet έγγραφο. Tα Excelets αρχεία είναι αλληλεπιδραστικά Excel αρχεία τα οποία μπορεί να περιέχουν μαθηματικά μοντέλα και τύπους. Ο συγγραφέας μπορεί να αλλάξει τιμές στα δεδομένα του, και αμέσως τα γραφήματα θα ανανεωθούν. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα αρχείων Excelets στο βιβλίο του menuet Energy Saving and Environmental Protection Course.

15 Powerpoint Το Microsoft Powerpoint περιέχει επίσης την εργαλειοθήκη ActiveX, επιτρέποντας την χρήση μαθηματικών στο Powerpoint Ήχοι Κάλυψη Φωνής (wavs) μπορεί να παραχθεί με χρήση του Windows Sound Recorder Μουσική Το WavePad είναι ένας εξαιρετικός επεξεργαστής ήχου Or you may record voiceovers directly in a slide in Powerpoint itself. Insert - Movies and Sounds - Record Sound. Στον ιστιακό τόπο Μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία wav από αρχεία txt. Υπάρχουν πολλά αρχεία μουσικής (midi, wav, mpeg) διαθέσιμα στο διαδίκτυο (π.χ. Microsoft Clip Art gallery, Μεταφράσεις Flash Βίντεο Με χρήση του Google Toolbar μπορεί να μεταφραστεί μια σελίδα. Από την μετάφραση μπορεί στην συνέχεια να παραχθούν αρχεία φωνής σε Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και άλλες γλώσσες: Το PowerconverterXP μετατρέπει παρουσιάσεις Powerpoint σε διαδραστικά αρχεία Flash Επεξεργασία Βίντεο Υπάρχουν αρκετές οικονομικές κάμερες που μπορούν να παράγουν υψηλής ποιότητας βίντεο για χρήση σε διαδραστικές παρουσιάσεις. Τα βίντεο μπορούν εύκολα να επεξεργαστούν με επεξεργαστές βίντεο όπως ο Windows Movie Maker.

16 HTML Η γλώσσα HTML (Hypertext Markup Language) χρησιμοποιείται για να δημιουργήσουμε στατικές ιστοσελίδες. Το E-Book του MENUET μας εξηγεί βήμα-βήμα πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ιστοσελίδες με την γλώσσα ΗΤΜL

17 DTHML H γλώσσα DHTML (Dynamic Hypertext Markup Language) χρησιμοποιείται για να δημιουργήσουμε δυναμικές ιστοσελίδες. Το E-Book του MENUET μας εξηγεί βήμα βήμα πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ιστοσελίδες με την γλώσσα ΗΤΜL

18 5. Παροχή Καθοδήγησης στην Μάθηση Αυτό το E-Book για την Ανοιχτή και Απομακρυσμένη Ηλεκτρονική Μάθηση έχει προετοιμαστεί για την έκδοση 6 του Microsoft Internet Explorer για Netbooks. Πριν ξεκινήσετε, μπορείτε να εγκαταστήσετε το Google Toolbar ώστε να μπορέσετε να μεταφράσετε το E-Book σε πολλές ξένες γλώσσες. Απαιτήσεις Λογισμικού Windows Microsoft Internet Explorer Powerpoint Excel με ActiveX Controls PDF Reader Flash Player

19 6. Συλλογή Επιδόσεων Η συλλογή επιδόσεων είναι σημαντικό βήμα για έναν αλληλεπιδραστικό οδηγό. Ο διδάσκον πρέπει να βρει ερωτήσεις με βάση τους στόχους και να τις παρουσιάσει στον μαθητή με την μορφή αλληλεπιδραστικών ασκήσεων. Για παράδειγμα οι ασκήσεις μπορεί να είναι της μορφής: Ερωτήσεις Τι είναι ένα αρχείο excel και γιατί χρησιμοποιείται? Τι σημαίνουν τα αρχικά DHTML? Τι σημαίνουν τα αρχικά FTP? Τι χαρακτηριστικά έχει το web 2.0? Τι σημαίνουν τα αρχικά LMCS? Ερωτήσεις Πολλαπλών επιλογών

20 7. Αλληλεπίδραση και ανάδραση με τον χρήστη Για κάθε ερώτηση που απάντησε ο χρήστης θα πρέπει να του δοθεί η σωστή απάντηση και αν είναι δυνατόν μια σύντομη εξήγηση. Για παράδειγμα ενημερώνουμε τον χρήστη ότι η απάντησή του δεν ήταν σωστή. Λάθος Απάντηση Σωστή Απάντηση

21 8. Αξιολόγηση χρήστη και Επανεξέταση. Μετά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων θα πρέπει να ενημερώσουμε τον χρήστη για τις επιδώσεις του και το score που έπιασε. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να δοθεί στον χρήστη η δυνατότητα να κάνει επανάληψη και να δοκιμάσει ξανά. Παράδειγμα αλληλεπιδραστικών ασκήσεων: Επίδοση χρήστη

22 Επανεξέταση

23 9. Ενίσχυση Συνοχής/Μεταφοράς Μπορείτε να αντιγράψετε τον οδηγό σε CD-ROM, Memory Stick ή σε mp3 player, αλλά το καλύτερο είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Get a Web-site Share Information Total Commander FileZilla SmartFTP WEB 2.o Εκπαιδευτικά Συστήματα Διαχείρισης Υλικού (Content Management Systems) Ένα LCMS είναι λογισμικό για τη διαχείριση περιεχομένου μάθησης σε διάφορους τομείς. Παρέχει σε προγραμματιστές, συγγραφείς, εκπαιδευτικούς σχεδιαστές και ειδικούς τα μέσα για τη δημιουργία και την επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου ηλεκτρονικής μάθησης και περιορίζει άσκοπες προσπάθειες για ανάπτυξη ήδη υπάρχοντος λογισμικού. Βασικά επιχειρηματικά προβλήματα που λύνουν τα LCMS: κεντρική διαχείριση του περιεχομένου μάθησης και οργάνωση για την αποτελεσματική αναζήτηση και ανάκτηση, την αύξηση της παραγωγικότητας για γρήγορα και συμπυκνωμένα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης, αύξησης της παραγωγικότητας γύρω από τη συγκέντρωση, τη συντήρηση και τη δημοσίευση / σήμανση / παράδοση του περιεχομένου μάθησης. Αντί για την ανάπτυξη ολόκληρων οδηγών μαθημάτων και της προσαρμογής τους για πολλαπλούς αποδέκτες, ένα LCMS παρέχει τη δυνατότητα συγκεκριμένα μαθήματα να τροποποιηθούν και αναδημοσιευθούν για διάφορα ακροατήρια, διατηρώντας εκδόσεις και ιστορικό. Τα αντικείμενα που αποθηκεύονται κεντρικά μπορούν να είναι διαθέσιμα σε προγραμματιστές και εμπειρογνώμονες του περιεχομένου σε όλη την επιχείρηση για τη δυνατότητα αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης. Αυτό εξαλείφει το να επαναληφθούν οι προσπάθειες ανάπτυξης και επιτρέπει την γρήγορη συγκέντρωση προσαρμοσμένου περιεχόμενου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ JOOMLA Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α T Ε Ι Κ Α Β Α Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (E-UNIVERSITY) ΣΜΠΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. 14 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Καβάλας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών (Δ.Π) Πτυχιακή Εργασία :

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Καβάλας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών (Δ.Π) Πτυχιακή Εργασία : Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Καβάλας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών (Δ.Π) Πτυχιακή Εργασία : «Η ανάπτυξη μιας εφαρμογής e-learning για τις ανάγκες παρουσίασης ενός ενδεικτικού μαθήματος του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Τοµέας Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» αµιανίδου Χαρίκλεια Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων με υποστήριξη χρηστών σε ποικίλα επίπεδα δικαιωμάτων. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών

Οδηγός δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων με υποστήριξη χρηστών σε ποικίλα επίπεδα δικαιωμάτων. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Οδηγός δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων με υποστήριξη χρηστών σε ποικίλα επίπεδα δικαιωμάτων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Καραμπούλα Μάριου Επιβλέπων: Δρ. Μηχ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ. «Vellum Diploma in IT Skills Professional» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 /

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης από απόσταση τουριστικών επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα: Διερεύνηση Ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα: Διερεύνηση Ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Η παρούσα εργασία συντάχτηκε στα πλαίσια της υποχρεωτικής ανάληψης διπλωματικής εργασίας για την ολοκλήρωση του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠαιΤΕ, υπό την επίβλεψη της Μαρίας Μουντρίδου.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ανάπτυξης Εγχειρίδιο καλής πρακτικής για την προσαρμογή προγραμμάτων e-learning για ΜΜΕ

Οδηγός Ανάπτυξης Εγχειρίδιο καλής πρακτικής για την προσαρμογή προγραμμάτων e-learning για ΜΜΕ Developing elearning in Dialogue Οδηγός Ανάπτυξης Εγχειρίδιο καλής πρακτικής για την προσαρμογή προγραμμάτων e-learning για ΜΜΕ Συγγραφείς Επιμελητές Συντονισμός Έρευνας Roland Hallmeier, Michal Kulik,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4.5. Διαδικτυακές Εφαρμογές 4.5.4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα :e- Life Σχεδιασμός Ιστοσελίδων

Ενότητα :e- Life Σχεδιασμός Ιστοσελίδων Ενότητα :e- Life Σχεδιασμός Ιστοσελίδων e-life E-LEARNING VIRTUAL CENTER FOR PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η έκδοση αντανακλά

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης

Διαβάστε περισσότερα

e-life Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο

e-life Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο e-life e-learning VIRTUAL CENTER FOR PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES e-life Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Ένα Εγχειρίδιο για Εικονικούς Βοηθούς με μια σύντομη παρουσίαση των παιδαγωγικών εργαλείων και μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0

Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0 Ενότητα Σεναρίου 15 Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Πληροφορικός Γραμματισμός Διδακτικές χρήσεις του Web 2.0 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Τίτλος: Τεχνολογίες και εφαρμογές σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο MACROMEDIA FLASH 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα