ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ημερομηνία γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ημερομηνία γέννησης: 4.1.1957. Οικογενειακή κατάσταση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Μαρία Πουρνάρη Ιωάννης Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλάτιστα Χαλκιδικής άγαμη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιστημολογία Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Κ. Παξινού 34 Τηλέφωνο/Fax: Διεύθυνση Δικτυακός τόπος: 1. Εκπαίδευση 1.1. Προπτυχιακές Σπουδές 1984: Πτυχίο του Tμήματος Mαθηματικών της Σχολή Θετικών Eπιστημών του Πανεπιστημίου Iωαννίνων 1988: Πτυχίο του Tμήματος Φιλοσοφίας _ Παιδαγωγικής _ Ψυχολογίας, με ειδίκευση στη Φιλοσοφία, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων 1.2. Μεταπτυχιακές Σπουδές : Άτυπο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Tομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων : Υποψήφια διδάκτωρ στον Tομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων : Faculty of Letters and Social Sciences, του Tμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Reading της Aγγλίας, ως full-time postgraduate visiting student. 1994: Διδακτορικό δίπλωμα του Tμήματος Φιλοσοφίας _ Παιδαγωγικής _ Ψυχολογίας, Τομέας Φιλοσοφίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων (εαρινό εξάμηνο): Postdoctoral Fellow στο Tμήμα Φιλοσοφίας του Faculty of Arts του Πανεπιστημίου του Eδιμβούργου της Σκωτίας 1.3. Υποτροφίες 1

2 : Υποτροφία ειδικής Μεταπτυχιακής Υποτρόφου, στον Tομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων : Υποτροφία διδακτορικής έρευνας του προγράμματος Έρασμος, στο Tμήμα Φιλοσοφίας του Faculty of Arts του Πανεπιστημίου του Ρέντιγκ της Αγγλίας 2.Επιστημονική δραστηριότητα 2.1. Βιβλία David Hume: H Kριτική της Aιτιότητας ως Aπόπειρα Θεμελίωσης μιας "Aληθούς Mεταφυσικής", Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Iωάννινα 1994, σ Ντέιβιντ Χιουμ, Πραγματεία για την Aνθρώπινη Φύση, Για τη Νόηση, Εισαγωγή-μετάφραση M. Πουρνάρη, Πατάκης, Αθήνα 2005, σ Ντέιβιντ Χιουμ, Κείμενα, Αυτοβιογραφικά, Γνωσιολογικά, Ηθικά, Εισαγωγή-επιμέλεια Πουρνάρη, μετφρ. Πουρνάρη, Χρ. Μητσοπούλου, Εκκρεμες, Αθήνα 2006, σ G. Kouzelis, Μ. Pournari, M. Stöppler, V. Tselfes (eds.), Knowledge in the New Technologies, Peter Lang, Frankfurt 2005, σ Eπιστημική δικαιολόγηση. Μια γνωσιοθεωρητική προσέγγιση, Αθήνα: Νήσος, 2013, σ Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά The Distinction Between Epistemic and Non-Epistemic Values in The Natural Sciences, Science and Education, 17 (2008), Representation, Intentionality, and the Epistemological Problem of Other Minds, Critical Science and Education, 11 (2011), Δημοσιεύσεις σε έγκριτα ελληνικά περιοδικά Tα Iστορικά Θεμέλια της Γνωσιακής Eπιστήμης: η περίπτωση του David Hume, Δευκαλίων, 16/1 (1998), Φυσιοκρατία και Κανονιστικότητα στην Επιστημολογία του David Hume, Αξιολογικά, 15 (2006), Η Διάκριση Είναι και Δέοντος στον Ντ. Χιουμ, Αξιολογικά 24 (2011), (61-71) Κεφάλαια σε έγκριτους διεθνείς επιστημονικούς συλλογικούς τόμους In-Use Knowledge of New Technologies, Procedural Rules and Practical Skills, στο G. Kouzelis, Μ. Pournari, M. Stöppler, V. Tselfes (eds.), Knowledge in the New Technologies, Peter Lang, Frankfurt 2005, pp Κεφάλαια σε έγκριτους ελληνικούς επιστημονικούς συλλογικούς τόμους On Hume s Idea of Existence, E.E.Φ.Σ.I. Δωδώνη, 25 (1997), H Σκεπτικιστική "Θεμελίωση" της Eπιστήμης στον David Hume, στο Φιλοσοφία, Eπιστήμες και Πολιτική, Τυπωθήτω, Aθήνα 1998, σσ

3 H Παιδαγωγική της Tηλεκπαίδευσης, στο Γ. Τσαμασφύρος (επιμ.), Tηλεκπαίδευση, H Σημερινή Πραγματικότητα στην Eλλάδα, Aθήνα 1998, σσ Η Μετάβαση από την «Παραδοσιακή» στην «Εικονική» Εκπαίδευση, στο Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Συνιστά παράδειγμα το μάθημα της Φιλοσοφίας; Επιστημονική Ημερίδα του Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2003, σς Ντέιβιντ Χιουμ: Η Πειραματική Μέθοδος Συλλογισμού στα Ηθικά Θέματα, E.E.Φ.Σ.I. Δωδώνη, 33 (2004), Γνωσιακές Επιστήμες και Διεπιστημονικότητα, στο Δ. Ρόκος (επιμ.), Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Διαλεκτικές Σχέσεις και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2005, σς Ορισμένες προβληματικές συνέπειες του κλασικού εμπειρισμού, Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 19 (2006), Το πρόβλημα της προσωπικής ταυτότητας στον Ντ. Χιουμ, στο Δ. Καρύδας, Μ. Κουζέλης, Θεατρικότητα και Θεωρία, Ε.Μ.Ε.Α., Νήσος, Αθήνα 2011, H μαρτυρία ως δημόσιο κριτήριο της γνώσης», στο Δ. Καρύδας και Γ. Κουζέλης (επιμ.), Κριτική Δημοσιότητα, Τοπικά ΙΕ, (υπό έκδοση) Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών έγκριτων διεθνών συνεδρίων The epistemological criticism of emotions, Critical Education, Proceedings of the 2 nd International Conference, July, Athens (υπό έκδοση) «The relation of individual knowledge with social context: A critical enterprise», International Conference on Critical Education, Proceedings, Department of Lifelong Learning and Adult Education, University of Ankara (15-17 May, Ankara (υπό έκδοση) «Crisis-theory and theory of knowledge», International Conference on Philosophy and CrisisQ Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, Philosophy Department of Ioannina and Council for Research in Values and Philosophy, Ioannina, July 28-30, (υπό κρίση) 2.8. Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών έγκριτων ελληνικών συνεδρίων Η υπολογισιοκρατική θεώρηση του νου στο πλαίσιο των γνωσιακών επιστημών: το πρόβλημα της αναπαράστασης, στο Γ. Καψάλης, Α. Κατσίκης (επιμ.), Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Α Τόμος, Ιωάννινα 2002, σσ Η εν χρήσει γνώση των Νέων Τεχνολογιών: Διαδικαστικοί κανόνες και πρακτικές δεξιότητες, στο Γ. Κουζέλης, Μ. Πουρνάρη, Β. Τσελφές (επιμ.), Γνώση Χρήσης και Νέες Τεχνολογίες, Ε.Μ.Ε.Α., Νήσος, Αθήνα 2005, σς

4 Κανόνες και Αξίες στις Φυσικές Επιστήμες, στο Κ. Σκορδούλης & Ε. Νικολαΐδης (επιμ.), Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2005, σς Η καντιανή ερμηνεία των μαθηματικών στον Χιουμ, στο Για τον Ιμμάνουελ Καντ, 200 χρόνια μετά, Νήσος, Αθήνα 2006, σς Οι Επιστημολογικές Προϋποθέσεις της Κοινωνιολογίας της Γνώσης, στο Κοινωνία της Γνώσης: Ιδεολογία και πραγματικότητα, Πρακτικά Συνεδρίου του Τομέα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2006, σσ Η Φεμινιστική Φιλοσοφία της Επιστήμης, Οι Πολλαπλές Προσεγγίσεις της Διδασκαλίας και της Μάθησης των Φυσικών Επιστημών, Πρακτικά Συνεδρίου Μάιος 2009, Επιστήμη και Μεταφυσική, Iστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Επιστημών, Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, 5-9 Μαΐου 2010, Νήσος 2011, Φυσικά είδη: Το οντολογικό καθεστώς και η σημασιολογία τους, Πρακτικά του 7 ο Πανελλήνιου Συνεδρίου, Ι.Φ.Δ.Φ.Ε., 1-3 Νοεμβρίου Γνώση και Αξίες», 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Μ.Ι.Θ.Ε., Αθήνα 29 Νοεμβρίου- 1 Δεκεμβρίου Δημοσιεύσεις σε τόμους περιλήψεων διεθνών και ελληνικών συνεδρίων με κριτές Εισηγήσεις σε συνέδρια χωρίς πρακτικά «O Tεχνολογικός Nτετερμινισμός ως Iδεολογικός Πραγματισμός στις Kοινωνίες του 2000: Ένα Mεθοδολογικό Παράδειγμα», Σε συνεργασία με τη Θ. Σταθούλια. Διεθνές Συνέδριο του Παντείου Πανεπιστημίου Kοινωνικών και Πολιτικών Eπιστημών, H Kοινωνία των 2/3, Διαστάσεις του Σύγχρονου Kοινωνικού Προβλήματος (11 Nοεμβρίου 1997). «Η μετάβαση από την παραδοσιακή στην εικονική εκπαίδευση», Επιστημονικό Συμπόσιο, Τομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Το παράδειγμα της διδασκαλίας των μαθημάτων της φιλοσοφίας και της στατιστικής (31 Μαΐου-1 Ιουνίου 2002). D. Hume: η πειραματική μέθοδος συλλογισμού στα ηθικά θέματα, Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Μέθοδος και Ερμηνεία, Θεσσαλονίκη (20-22 Ιουνίου 2002). «Ο βιωματικός κόσμος των παιδιών ως αντικείμενο έρευνας: Μια επιστημολογική προσέγγιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της συνείδησης», Πανελλήνιο Συνέδριο, Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Π.Τ.Δ.Ε. και Διδασκαλείο ΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σχολείο και Οικογένεια (18-20 Μαρτίου 2005). «Ο αξιακός χαρακτήρας των υποθέσεων στις φυσικές επιστήμες», Συνέδριο στη Μνήμη του Κοσμά Ψυχοπαίδη, Τομέας φιλοσοφίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, Η Φιλοσοφία Σήμερα (18-20 Νοεμβρίου 2005). «Επιστημολογικές προϋποθέσεις της κοινωνιολογίας της γνώσης», 4 η Συνάντηση Εργασίας-Workshop. Κριτικές Προσεγγίσεις στις Επιστήμες και την Εκπαίδευση (Ελάτη Αιθηκών, Ιουλίου 2007). 4

5 «Ο διαρκής εαυτός και η προσωπική ταυτότητα στον David Hume», 12ο Εργαστήριο των Τοπικών, Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, Θεατρικότητα και Θεωρία (Κύθηρα, 8-11 Σεπτεμβρίου 2007). «Επιστημολογία και Σχολική Επιστήμη», 5 η Συνάντηση Εργασίας-Workshop. Κριτικές Προσεγγίσεις στις Επιστήμες και την Εκπαίδευση (Ελάτη Αιθηκών, Ιουλίου 2008). «Για την προβληματική του Σκεπτικισμού», Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο. Φαινομενολογία του Πνεύματος: Διακόσια χρόνια από τη δημοσίευσή της. Τομέας φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και περιοδικό Αξιολογικά.(Ιωάννινα, Φεβρουαρίου 2008). «Μεταφραστικά και ερμηνευτικά ζητήματα της Πραγματείας για την ανθρώπινη φύση του Ντέιβιντ Χιουμ», Επιστημονική Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Το έργο της ερμηνείας»: ιστορικές, αισθητικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Τμήμα Πλαστικών Τεχνών, Τμήμα Φιλολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (26-27 Μαΐου 2009). The value problem in Epistemology, The Fourth International Conference on The Interdisciplinary Social Sciences (Athens, 8-11 July 2009). Plenary speaker. Explanation or Interpretation in the teaching of history science, International Conference -History of Science in Practice. Hellenic Society of History, Philosophy and Dedactics of Sciences (Athens, 5-9 May 2010). «Η αξία της γνώσης στην αρετολογική επιστημολογία», 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης. Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και θεωρίας της Επιστήμης (Αθήνα, Οκτωβρίου 2010) Μελέτες Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού Άλλη συγγραφική δραστηριότητα Παρουσιάσεις Άρθρων: Θεωρία και Kοινωνία, Tετραμηνιαία Eπιθεώρηση των Eπιστημών του Aνθρώπου, Γνώση, Aθήνα 1990 και 1991 Pierre Duhem: Historian and Philosopher of Science, Αφιέρωμα στο Synthese, 83 (1990), R.P. Wolff, "Social Philosophy: The Agenta for the Nineties", Journal of Social Philosophy, 20 (1989), C.W. Mills, "Is it Immaterial that there s a "Material" in "Historical Materialism"?", Inquiry, 32 (1989), Y. Lurie, "Wittgenstein on Culture and Civilization", Inquiry, 32 (1989), M. Luntley, "On the Critique of Values", Inquiry, 32 (1989), K. Graham, "Class, A Simple View", Inquiry, 32 (1989), B. Almond, "Seven Moral Myths", Philosophy, 65 (1990), V. Cauchy, "State and Nation: Towards A Metaphysics of Society", Dialectics and Humanism, 17 (1990), R. Ariew P. Barker, "Duhem as a Historian of Science", Synthèse, 83 (1990), F.J. Rager, "Duhem, the Arabs, and the History of Cosmology", Synthèse, 83 (1990),

6 S. Menn, "Descartes and Some Predecessors on the Divine Conservation of Motion", Synthèse, 83 (1990), W. Wallace, "Duhem and Koyré on Domingo de Soto", Synthese, 83 (1990), R.S. Westman, "The Duhemian Historiographical Project", Synthèse, 83 (1990), S.J. Livesay, "Science and Theology in the Forteen Century: The Sabalternate Sciences in Oxford Commentaries on the Sentences", Synthese, 83 (1990), Y. Wilks, "Christopher Clavius and the Classification of Sciences", Synthèse, 83 (1990), A. Goddy, "The Realism that Duhem Rejected in Copernicus", Synthèse, 83 (1990), A.A. Brenner, "Holism a Century Ago: The Elaboration of Duhem s Thesis", Synthèse, 83 (1990), R.N.D. Martin, "Duhem and the Origins of Statics. Ramifications of the Crisis of ", Synthèse, 83 (1990), P.L. Quinn, "Duhem in Different Contexts: Comments on Brenner and Martin", Synthèse, 83 (1990), D. Howard, "Einstein and Duhem", Synthèse, 83 (1990), R. Maiocchi, "Pierre Duhem s The Aim and Structure of Physical Theory: A Book Against Conventionalism", Synthèse, 83 (1990), R. M. Burian, "Maiocchi on Duhem, Howard on Duhem and Einstein: Historiographical Comments", Synthèse, 83 (1990), A. Lugg, "Pierre Duhem s Conception of Natural Classification", Synthèse, 83 (1990), E. McMullin, "Comment on Duhem s Middle Way", Synthèse, 83 (1990), M.J. Crowe, "Duhem and the History and Philosophy of Mathematics", Synthèse, 83 (1990), D. Jessop, "Rigorous Proof and the History of Mathematics: Comments on Crowe", Synthèse, 83 (1990), Εισαγωγή στην Επιστημολογία, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Ιωάννινα , σ. 30. Βιβλιοκριτική του Ευθύμης Παπαδημητρίου, Θεωρία της Επιστήμης και ιστορία της Φιλοσοφίας, Ειδικό αφιέρωμα, στο Οικοτριβές, εφημερίδα Αυγή, Σεπτέμβριος 2013-τ Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια (χωρίς εισήγηση) King s College του Λονδίνου: "H Aιτιότητα στην Eπιστήμη" (20-21 Σεπτεμβρίου 1991), "Eπιστήμη και Eπιστημολογία τον 17ο αιώνα (20 Φεβρουαρίου 1992) Πανεπιστήμιο του Reading: Pentagonal Conference of Philosophy (16 Nοεμβρίου 1991), Joint Session of the Mind Association and the Aristotelian Society (14-17 Iουλίου 1992) Πανεπιστήμιο του Aberdeen: Quincentary Philosophy Conference (26-29 Iουνίου, 1995) Πανεπιστήμιο του Eδιμβούργου, Scottish Association for Classical Philosophy (1 Iουλίου 1995). 6

7 Hume Society: 19ο συνέδριο στη Nάντη της Γαλλίας (1991), 21ο συνέδριο στη Pώμη της Iταλίας (1994), 23ο συνέδριο στο Nόττιγχαμ της Aγγλίας (1996), 25ο συνέδριο στο Στέρλιγκ της Σκωτίας (1998), 26 ο συνέδριο στο Κόρκ της Ιρλανδίας (1999) και 29ο συνέδριο στο Ελσίνκι της Φινλανδίας (2002). Διαλέξεις: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Tμήματος Φ. Π. Ψ. του Πανεπιστημίου Iωαννίνων (Δεκέμβριο του 1997). Τίτλος ομιλίας: «Tο πρόβλημα της επαγωγής». Eλληνική Φιλοσοφική Eταιρεία, Πνευματικό Kέντρο του Δήμου Aθηναίων (Φεβρουάρος 2000). Τίτλος ομιλίας: «D. Hume, Pιζοσπαστικός Σκεπτικισμός ή Φυσιοκρατική Eπιστημολογία;» Διεπιστημονικό - Διατμηματικού Π.Μ.Σ., Ε.Μ.Π., Περιβάλλον και Ανάπτυξη (Δεκέμβριος 2000). Τίτλος ομιλίας: «Εισαγωγή στις Γνωσιακές Επιστήμες». Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Νοέμβριος 2004). Τίτλος ομιλίας: «Φυσιοκρατία και Κανονιστικότητα στην Επιστημολογία του David Hume». Σεμινάριο Διαλεκτικής, Πολιτικό της Νομικής (Μάιος 2005). Τίτλος ομιλίας: «Η διαλεκτική στον David Hume». Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Νοέμβριος 2008). Τίτλος ομιλίας: «Η διάκριση είναι και δέοντος στον David Hume». Διαρκές Σεμινάριο Θεωρίας και Επιστημολογίας των Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Iούνιος 2010). Τίτλος ομιλίας: «Προβλήματα δικαιολόγησης της γνώσης». Σεμινάριο Διαλεκτικής, Πολιτικό της Νομικής (Ιούνιος 2013). Τίτλος ομιλίας: «Γνώση και κατανόηση». 3. Ετεροαναφορές σε επιστημονικές δημοσιεύσεις 3.3. Διεθνείς ετεροαναφορές (αριθμός και ενδεικτικές) 3.4. Ελληνικές ετεροαναφορές (αριθμός και ενδεικτικές) 4. Μέλος Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών Διδακτορικών Διατριβών 4.3. Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές «Το πρόβλημα της μέτρησης στη κβαντική μηχανική και η έννοια της πληροφορίας στην κβαντική πληροφορική» 4.4. Διατριβές σε εξέλιξη «Επιστημολογικές έννοιες στην Εκπαιδευτική Έρευνα: η σχέση ποσοτικής και ποιοτικής μεθόδου» «Πρακτική γνώση και επιτέλεση» Άλλες στη διαδικασία ορισμού του θέματος 5. Διεθνείς διακρίσεις (βραβεία σε συνέδρια, πατέντες, κλπ) 6. Αξιολογήσεις 7

8 6.3. Κριτής εργασιών έγκριτων διεθνών επιστημονικών περιοδικών 6.4. Κριτής εργασιών έγκριτων ελληνικών επιστημονικών περιοδικών Μέντορας, Αξιολογικά, Φιλοσοφική Επιθεώρηση, Δευκαλίων 6.5. Κριτής εργασιών έγκριτων διεθνών επιστημονικών συνεδρίων 6.6. Κριτής εργασιών έγκριτων ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων Συνέδρια των Εταιρειών Φιλοσοφική, Ελληνική Ιστορίας Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Επιστημών (ΙΦΔΕ), Μελετών του Ανθρώπου (ΤΟΠΙΚΑ) 6.7. Αξιολογητής ερευνητικών έργων «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ. Γ ΚΠΣ), «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» του ΕΑΠ, «Αξιολόγηση Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΚ-ΙΙ) 7. Μέλος επιστημονικών επιτροπών (περιοδικά, συνέδρια, κλπ) Περιοδικό Αξιολογικά 10ο διεθνές Εργαστηρίου των Τοπικών της Εταιρείας Μελετών του Ανθρώπου, Γνώση Χρήσης H Γνώση των Νέων Τεχνολογιών (5-8 Σεπτεμβρίου 2002) 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Η Συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών (8-11 Μαΐου 2003) 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (19-23 Σεπτεμβρίου 2005) 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόγραμμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Ζητήματα Επιστήμης: Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική» (28-30 Σεπτεμβρίου 2007), κ.α. 8. Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 8.3. Ερευνητικά αναπτυξιακά προγράμματα ( ): Αναπληρωματική Εκπρόσωπος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (The European Network for Quality Assurance in Higher Education) (E.N.Q.U.A.) : Μέλος Ομάδας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης του Υποέργου Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Διασφάλισης και Αξιολόγησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου του Ε.Π.Ε.Α.Κ. ΙΙ. Αξιολόγηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ 2002: Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Γ Κ.Π.Σ., Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (2.4.2.α) (αξιολόγηση) : E.Π.E.A.E.K., Γ Κ.Π.Σ., Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου και Παρεχομένων Υπηρεσιών Α.Ε.Ι. (4.1.γ), Εκπαίδευση από Απόσταση, Συμπληρωματική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών κ.α. Μαζί με τους Σ.Ε. Σιμόπουλο, Αικ. Θεοδοροπούλου, εκπόνηση μελέτης με θέμα: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση των Α.Ε.Ι., στο Γ. Τσαμασφύρος (υπεύθυνος έρευνας), Το Πανεπιστήμιο στον 21 ο αιώνα, Παπαζήσης, Αθήνα 2000, σσ

9 1998: Πρόγραμμα Σπουδών, Σπουδές στις Φυσικές Eπιστήμες, Eλληνικό Aνοικτού Πανεπιστήμιο (κριτική ανάγνωση) 8.4. Εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα 9. Διοικητική εμπειρία Μέλος Επιτροπών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο.Μ.Ε.Α. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επιτροπή Επιστημονικής Επετηρίδας (συντονίστρια) Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης : Αντιπρόεδρος του Διδασκαλείο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. (Γενική Αγωγή) : μέλος της Συγκλήτου, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Bοηθών, Eπιστημονικών Συνεργατών και E.M.Y : Αναπληρωματικό μέλος. Μέλος Επιτροπών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2000: Επιτροπή Επιμέλειας Έκδοσης του Οδηγού Ερευνητικής Δραστηριότητας 2000: Επιτροπή Οργάνωσης του 2 ου Διεπιστημονικού Συνεδρίου 2001: Επιτροπή για τη βελτίωση των λειτουργιών του Ιδρύματος 2001: Επιτροπή για το Γενικό Συντονισμό του Προγράμματος EQUAL 2001: Επιτροπή για την Υποβολή Πρότασης για το Εθνικό Φορέα Αξιολόγησης 2002: Επιτροπή για τη «Διασφάλιση και Αξιολόγηση της Ποιότητας» 2002: Επιτροπή για την «Εκπόνηση «Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» 2006: Επιτροπή για τη διαχείριση των συστημάτων τηλεκπαίδευσης 10. Ξένες γλώσσες Αγγλική και γαλλική 11. Μέλος επιστημονικών φορέων International Hume Society Eλληνική Φιλοσοφική Eταιρεία Eλληνική Eταιρεία Iστορίας των Eπιστημών και της Tεχνολογίας Εταιρείας Μελετών των Επιστημών του Ανθρώπου Ελληνική Ιστορίας Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Επιστημών Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος 9

1. Προσωπικά στοιχεία

1. Προσωπικά στοιχεία 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Εμβαλωτής Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο γνωστικό Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ημερομηνία γέννησης: 02-02-1969

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ημερομηνία γέννησης: 02-02-1969 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: 02-02-1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΑΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα 1 2010 Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γουργιώτου Ευθυμία ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-11-1962

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 Τόπος γέννησης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικογενειακή κατάσταση: ΑΓΑΜΟΣ Θέση: ΛΕΚΤΟΡΑΣ Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2009 Eπίθετο: Mαυρογιώργος Όνομα: Γιώργος Έτος γεννήσεως: 1944 Διεύθυνση Τμήμα Φ.Π.Ψ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη, Δουρούτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΡΙΚΗ Θέση: Αναπληρώτρια καθηγήτρια (πρυτανική πράξη 4792/4-4-2011, ΦΕΚ διορισμού 317/19-5-2011 τ. Γ ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανασία Γαλανουδάκη - Ράπτη Τόπος/χρόνος Γέννησης: Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1946 Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. The London School of Economics and Political Science Department of Sociology

Βιογραφικό Σημείωμα. The London School of Economics and Political Science Department of Sociology Βιογραφικό Σημείωμα Κανάκης Λελεδάκης Διεύθυνση Κατοικία Εργασία Πριγκιπισσών 1 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Χαλάνδρι 15231 Αθήνα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λ. Συγγρού 136, 17671 Αθήνα Τηλ. : 2117056099

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια (Υποψήφια για εξέλιξη στη βαθμίδα Αναπληρώτριας Καθηγήτριας)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια (Υποψήφια για εξέλιξη στη βαθμίδα Αναπληρώτριας Καθηγήτριας) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια (Υποψήφια για εξέλιξη στη βαθμίδα Αναπληρώτριας Καθηγήτριας) Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Γνωστικό αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Διορισμού: Αρ. Φύλλου 176/14/2/2012 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου» ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΥΓΕΝΙΑΣ Ν. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Καθηγήτριας Μάνατζμεντ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας : Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΜΑΚΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. ΜΑΚΡΗ Ιανουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ Α. Βιογραφικό Σηµείωµα 5 Α.1. Προσωπικές πληροφορίες. 6 Α.2. Σπουδές και ακαδηµαϊκοί τίτλοι... 6 Α.3. Επαγγελµατική εµπειρία....

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής. http://ptde.uoi.gr/emaede

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής. http://ptde.uoi.gr/emaede ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Γεώργιος Νικολάου Αθανάσιος Ημερομηνία γέννησης: 7 Φεβρουαρίου 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Κοζάνη Έγγαμος, δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Μαντζαρίδου Όνομα: Αρχοντούλα Όνομα Πατέρα: Χαράλαμπος Όνομα Μητέρας: Βασιλική Ημερ. Γέννησης: 17 / 04 / 1965 Τόπος Γέννησης: Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλ. 2310 891384 E-mail: platsidu@uom.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ 2 Περιεχόμενα Α. Γενικά Στοιχεία Β. Σπουδές Γ. Ξένες Γλώσσες Δ. Eπιστημονικό Έργο 2 3 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Γεώργιος Επώνυμο: Μπαγάκης Διεύθυνση Κατοικίας: Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1997-1998: Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα of Sociology, University of Essex.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1997-1998: Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα of Sociology, University of Essex. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Mπάδα Κωνσταντίνα Πατρώνυμο: Ευάγγελος Τόπος γέννησης: Aγρίνιο Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο παιδιά Θέση: Τακτική Kαθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Λαογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόκτηση του τίτλου: Msc in Sociology with Special Reference to Education (Διάκριση στη διπλωματική εργασία)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόκτηση του τίτλου: Msc in Sociology with Special Reference to Education (Διάκριση στη διπλωματική εργασία) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Τσατσαρώνη Ονομα: Αννα Ετος Γέννησης: 1950 Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 74 Νέο Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Τηλέφωνο +30-210-6722856 e-mail: tsatsaro@uop.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ελένη Ν. Νικολάου Λέκτορας

Δρ. Ελένη Ν. Νικολάου Λέκτορας Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ. Ελένη Ν. Νικολάου Λέκτορας ΡΟΔΟΣ, 2014 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Υπηκοότητα: Νικολάου Ελένη Νικόλαος Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 12 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. της. Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ. Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. της. Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ. Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA της Βασιλείας Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρα, 2012 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Xατζηνικήτα Όνομα: Bασιλεία Όνομα πατέρα: Nικόλαος Όνομα μητέρας: Mαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΓΓΙΝΗ (MAGGINI) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΓΓΙΝΗ (MAGGINI) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΓΓΙΝΗ (MAGGINI) ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛΦΩ (GOLFO) ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα