Oικοτουρισμός και φρυγανικά οικοσυστήματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Oικοτουρισμός και φρυγανικά οικοσυστήματα"

Transcript

1 Oικοτουρισμός και φρυγανικά οικοσυστήματα Α. Γιαννακοπούλου, Ε. Γιαννακοπούλου και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Περίληψη Ο τουρισμός στην Ελλάδα στηρίζεται κυρίως στην ανάπτυξη των νησιών και των παραθαλάσσιων περιοχών και για το λόγο αυτό παρουσιάζει υψηλή εποχικότητα. Η ανάγκη της αποσυμφόρησης των παραλιακών περιοχών και της διασποράς των τουριστών μέσα στη θερινή περίοδο, αλλά και η ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού για τη λύση του προβλήματος της εποχικότητας υπαγορεύει την αντικατάσταση του μοντέλου του συμβατικού τουρισμού με έναν νέο, τον αειφορικό τουρισμό, ή οικοτουρισμό. Ο οικοτουρισμός υποστηρίζει τις αξίες διατήρησης της φύσης και της πολιτισμικής κληρονομιάς, αποτελεί ένα πεδίο σύνδεσης του τουρισμού με την αειφόρο ανάπτυξη και συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση μιας περιοχής, επιφέροντας οικονομικά οφέλη και διαμορφώνοντας τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά τοπικών φορέων, επιχειρηματιών και επισκεπτών. Ο οικοτουρισμός εφαρμόζεται σε πληθώρα οικοσυστημάτων, αξιοσημείωτη όμως θεωρείται η εφαρμογή του στα φρυγανικά οικοσυστήματα, που σε μεγάλο ποσοστό απαντώνται στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη και τα οποία προσφέρουν ένα εξαίρετο αισθητικό τοπίο λόγω των ποικιλόχρωμων σχηματισμών τους κατά την περίοδο της άνθισής τους. Επίσης το καλοκαίρι διαχέουν στην ατμόσφαιρα ένα ευχάριστο άρωμα λόγω των πτητικών αιθέριων ελαίων που περιέχουν. Έτσι ο εποχικός διμορφισμός τους δημιουργεί όμορφα οπτικά ερεθίσματα. Η παρουσία σε αυτά άγριας ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς και η συμβολή τους στην παραγωγή άλλων προϊόντων (μέλι, κερί, καλλυντικά κ.ά.), τα οποία συντείνουν στην ανάπτυξη του εμπορίου και του τουρισμού. Από την εφαρμογή του στα φρυγανικά οικοσυστήματα δύνανται να προκύψουν πολλά οφέλη. Η παρούσα εργασία αποτελεί μία προσεγγιστική ερμηνεία της έννοιας του οικοτουρισμού, επικεντρώνεται στην αναζήτηση πρακτικών που αποσκοπούν στην αειφορική χρήση των φρυγανικών συστημάτων, ελέγχει τα προϊόντα και τις παροχές που απορρέουν από την εφαρμογή του στα συστήματα αυτά και προτείνει τις απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση και μετακίνηση του τουρισμού την περίοδο της άνοιξης. Λέξεις κλειδιά: Αειφορική χρήση, τουριστική αποσυμφόρηση, οικονομικά οφέλη, εποχικότητα, παραγωγή προϊόντων. Εισαγωγή Ο τουρισμός σε πολλές περιοχές της Ελλάδας αποτελεί την κύρια, αν όχι μοναδική, οικονομική δύναμη και το πρωταρχικό εργαλείο προώθησης της περιφερειακής ανάπτυξης τους. Οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλλουν έναν τουρισμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας εναρμονισμένο με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον επικεντρώνοντας τους αναπτυξιακούς στόχους της εκάστοτε περιοχής στην προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού. Ο εναλλακτικός τουρισμός αποσκοπεί στην αειφορική ανάπτυξη σημειώνοντας στροφή από τις εντατικές μορφές τουρισμού (μαζικός τουρισμός) σε πιο ήπιες μορφές, μέσω της εφαρμογής του αγροτουρισμού, του οικοτουρισμού, του πράσινου τουρισμού ή του πολιτισμικού τουρισμού, που αποτελούν υποκατηγορίες του αειφορικού τουρισμού. Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 371

2 Ο αειφορικός τουρισμός, όπως ορίζεται από τον Ceballos-Lascurain (1996), είναι «ο τουρισμός που αναπτύσσεται και διαχειρίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι τουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες κατά κάποιο τρόπο εστιάζονται σε κληρονομικές πηγές (είτε φυσικές, είτε πολιτισμικές), να συνεχίζονται επ αόριστο». O De Kadt (1992) χρησιμοποιεί τον όρο «αειφορικός τουρισμός» ως μια ευρύτερη έννοια που υιοθετείται για να δηλώσει όλα τα είδη τουρισμού, βασιζόμενα είτε σε φυσικούς είτε σε ανθρωπογενείς πόρους, που συμβάλλουν στην αειφορική ανάπτυξη. Ο Davidson (1992) ορίζει τον αγροτουρισμό σαν μία έννοια η οποία περιλαμβάνει όλες τις τουριστικές δραστηριότητες σε αγροτικές ζώνες ή εναλλακτικά σαν μία έννοια που καλύπτει τουριστικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται και οργανώνονται από τον τοπικό πληθυσμό και βασίζονται στις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που παρέχει το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια, μεγάλη ανάπτυξη γνωρίζει μια συγκεκριμένη κατηγορία του αειφορικού τουρισμού, ο οικολογικός τουρισμός ή οικοτουρισμός για τον οποίο έχουν δοθεί κατά καιρούς πολλές έννοιες. Σε πολλά συγγράμματα, η Παγκόσμια Οργάνωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) ορίζει τον «οικοτουρισμό» ως τις «τουριστικές δραστηριότητες που βασίζονται σε περιβαλλοντικά υπεύθυνες περιηγήσεις και επισκέψεις σε σχετικά αδιατάρακτες φυσικές περιοχές, με σκοπό την απόλαυση και αναγνώριση της σημασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών στοιχείων). Οι περιηγήσεις αυτές συμβάλλουν στις προσπάθειες διατήρησης των φυσικών περιοχών, έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τους επισκέπτες και προωθούν την ενεργό κοινωνικοοικονομική συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού» (ΙUCN 1994). Σε γενικές γραμμές, ο οικοτουρισμός βασίζεται στο φυσικό περιβάλλον, το διαχειρίζεται με βιώσιμο τρόπο και φέρει οικονομικά αποτελέσματα, αποτελώντας πεδίο σύνδεσης του τουρισμού με την αειφόρο ανάπτυξη, ιδιαίτερα για τις σημαντικές προστατευόμενες φυσικές περιοχές. Η μέχρι σήμερα εφαρμογή του έχει αναδείξει τις αξίες διατήρησης της φύσης και της πολιτισμικής κληρονομιάς, της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών, την αξία της απόλαυσης της φύσης και της συμμετοχής στα τοπικά δρώμενα για τους περιηγητές καθώς και την αξία της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση μιας περιοχής διαμορφώνοντας τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά των τοπικών φορέων, των επιχειρηματιών και των επισκεπτών. Ως λογικό συστατικό της αειφόρου ανάπτυξης, απαιτεί μία πολυδιάστατη προσέγγιση, προσεκτική σχεδίαση (φυσική και επιχειρησιακή) και αυστηρές οδηγίες και κανονισμούς που θα εξασφαλίζουν την αειφορικότητα της λειτουργίας του. Ο όρος πράσινος τουρισμός αφορά στη διαχείριση των επιδράσεων του τουρισμού στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και στην οικονομία, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται περισσότερο θετικές παρά αρνητικές επιδράσεις προς όφελος των μελλοντικών γενεών (English Tourism Council 2003). Ο πολιτισμικός τουρισμός αφορά «στο σύνολο των συνειδητοποιημένων ενεργειών σε άμεση επαφή με την υλική και μη εθνική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων αρχαιολογικών και αποικιακών θέσεων, εκδηλώσεων της τέχνης και της παράδοσης, ιστορικών μνημείων και κτιρίων, καθώς και άλλων πολιτισμικών εκφράσεων» (Secretari a de Turismo 2001). Εφαρμογή του οικοτουρισμού Ο οικοτουρισμός εφαρμόζεται τις τελευταίες δεκαετίες σε μία πληθώρα οικοσυστημάτων, αφού προηγουμένως εκπονούνται ειδικές μελέτες για τα εκάστοτε περιβάλλοντα, ώστε να υφίσταται η ανάλογη συμβατότητα με αυτά. Σημαντική μπορεί να θεωρηθεί η εφαρμογή του και στα φρυγανικά οικοσυστήματα, τα οποία αποτελούν τις χαρακτηριστικές χλωριδικές διαπλάσεις ενός μεγάλου τμήματος του Ελλαδικού χώρου, κυρίως των νησιών του Αιγαίου 372 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 και της Κρήτης. Από μία τέτοια εφαρμογή δύναται να προκύψουν οφέλη τόσο σε επίπεδο κοινωνίας όσο και σε επίπεδο της άγριας ζωής. Γενικά χαρακτηριστικά των φρυγανικών οικοσυστημάτων Τα φρυγανικά οικοσυστήματα αποτελούν τους περισσότερο ξηρικούς οικοτόπους των Μεσογειακών συστημάτων. Συνιστούν την τυπική βλάστηση των περιοχών με ημίξηρο μεσογειακό κλίμα, περιορισμένο διαθέσιμο νερό και φτωχά εδάφη και καταλαμβάνουν περίπου το 13% της επιφάνειας της Ελλάδας (Diamantopoulos 1983). Αποτελούν ένα στάδιο εξέλιξης της βλάστησης του μεσογειακού οικοσυστήματος, το οποίο είτε προηγείται των αείφυλλων σκληρόφυλλων ειδών, προετοιμάζοντας την εξάπλωση τους, είτε ακολουθεί αυτά σε περίπτωση καταστροφής τους, λόγω υπερβόσκησης και πυρκαγιών που εφαρμόζονται από τους βοσκούς, συνθήκες που συμβάλλουν στη διατήρηση των φρυγάνων, τα οποία επεκτείνονται και σε εγκαταλειμμένους αγρούς ή καμένες εκτάσεις, διατηρώντας συγχρόνως την ίδια υψηλή ποικιλότητα (Papanastasis 1977, Arianoutsou-Faraggitaki 1984, Trabaud 1994). Βοσκότοποι φρυγάνων Με την εξάπλωσή τους και το βαθύ ριζικό τους σύστημα, τα φρύγανα συγκρατούν το έδαφος σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, το προστατεύουν από τη διάβρωση, καλύπτοντας συγχρόνως τις ανάγκες τους σε νερό. Η πλειονότητα των ειδών ευδοκιμεί σε ασβεστολιθικά εδάφη, ενώ ανάμεσά τους φύονται και πολυάριθμα ποώδη φυτά (Margaris 1981). Η ετήσια παραγωγή των φρυγανολίβαδων σε βοσκήσιμη ύλη, σημειώνει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια των εποχών και των οικολογικών ζωνών (Papanastasis 1982, Kyriakakis and Papanastasis 1993) παρέχοντας στα ζώα τροφή και κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Για τη σωστότερη εκμετάλλευση των φρυγανολίβαδων η κτηνοτροφία πρέπει να ρυθμίζεται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα της τροφής και τις απαιτήσεις των ζώων, αφού καλύπτει τον άνθρωπο σε γαλακτοκομικά προϊόντα και κρέας, ενισχύοντας συγχρόνως την οικοτουριστική κίνηση. Αρωματικές και αισθητικές ιδιότητες των φρυγάνων Μορφολογικά τα φρύγανα συνιστούν νανώδεις, συχνά αγκαθωτούς ημίθαμνους ύψους μικρότερου του 1 μ. Περιλαμβάνουν έναν μεγάλο αριθμό αρωματικών (Margaris 1981) και θεραπευτικών βοτάνων και ειδών που χρησιμοποιούνται ως καρυκεύματα φαγητών. Φέρουν μικρά τριχωτά ή χvoυδωτά φύλλα και αφθονία ανθοφόρων βλαστών. Η άνθισή τους γίνεται την άνοιξη δημιουργώντας ένα πολύχρωμο και ελκυστικό περιβάλλον, ενώ το καλοκαίρι απελευθερώνουν, κυρίως λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών, πτητικά αιθέρια έλαια, αποδίδοντας ένα ιδιαίτερα ευχάριστο άρωμα στην ατμόσφαιρα (Le Houérou 1981). Κυρίαρχα είδη των διαπλάσεων αυτών αποτελούν η αστοιβίδα (Sarcopoterium spinosum), η λεβάντα (Lavandula angustifolia), η αφάνα (Genista acanthoclada), η ασφάκα (Phlomis fruticosa), η ρίγανη (Origanum vulgare), το θυμάρι (Corydothymus capitatus), το δεvδρoλίβαvo (Rosmarinus officinalis), το φασκόμηλο (Salvia officinalis), η ματζουράνα (Origanum majorana), το μελισσόχoρτo (Melissa officinalis), η λαδανιά (Cistus creticus) κ.α. Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου Βασικό γνώρισμα των ξυλωδών φυτών που συμμετέχουν στη σύνθεση των φρυγανικών οικοσυστημάτων είναι ο εποχιακός διμορφισμός. Κατά το τέλος της ανοιξιάτικης περιόδου αντικαθιστούν τα μεγάλου μεγέθους χειμερινά φύλλα τους με άλλα μικρότερα κατά τη θερινή περίοδο, ενώ συγχρόνως διαφοροποιείται η μορφή και λειτουργία των στομάτων των φύλλων Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 373

4 για τη ρύθμιση της απώλειας του περιεχόμενου σε αυτά ύδατος, μέσω της διαπνοής, ως αποτέλεσμα της προσαρμογής τους στην καλοκαιρινή ξηρασία (Margaris 1981). Το φαινόμενο του διμορφισμού και η ανθοφορία διαφοροποιούνται χρονικά μέσα στις περιόδους για τα ποικίλα είδη, συντελώντας στη διαφορετική εποχικότητα τους και στην επιμήκυνση της περιόδου προσφοράς όμορφων οπτικών ερεθισμάτων από ένα σύστημα που δύναται να ερεθίσει αισθητικά τον επισκέπτη. Συνεπώς επιμηκύνεται η τουριστική περίοδος ή διαφορετικά η προώθηση του τουρισμού και άλλων περιόδων πέρα της θερινής, ιδιαίτερα της ανοιξιάτικης, κατά την οποία η αξία των φρυγάνων μεγιστοποιείται. Οικονομική συνεισφορά Σύμφωνα με τον Τσίτουρα (1998), ο ελληνικός τουρισμός παρουσιάζει υψηλή εποχικότητα, γεγονός που επηρεάζει την οικονομία, τον επαγγελματικό τομέα και τις θέσεις εργασίας, τόσο κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλών ποσοστών τουρισμού, όσο και κατά περιόδους αιχμής. Αξιοσημείωτη θεωρείται η παραγωγή οικονομικών προϊόντων (μέλι, κερί, καλλυντικά κ.ά.), που συντείνουν στην ανάπτυξη του εμπορίου και του τουρισμού. Για την οικονομική άνοδο ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η εναλλακτική χρήση του πόρου και η αποφυγή της αντιοικονομικής χρησιμοποίησής του. Για την επίτευξη αυτή απαραίτητος είναι ο περιορισμός της σπατάλης και των εισοδηματικών αντιθέσεων, κοινωνικά και γεωγραφικά, η συνεκτίμηση του κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας κλπ. Ως αναλισκόμενοι πόροι πρέπει να λαμβάνονται τόσο οι παραγωγικοί συντελεστές, όπως η εργασία, το έδαφος, το κεφάλαιο και η επιχειρηματικότητα, όσο και ο χρόνος και οι μεταβολές των στοιχείων του περιβάλλοντος που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να εκφραστούν αριθμητικά (Βαρβαρέσος 1997). Συγχρόνως η εφαρμογή του οικοτουρισμού στα φρυγανικά οικοσυστήματα δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, τόσο πλήρους όσο και μερικής, για τους πληθυσμούς της υπαίθρου, οι οποίες παρέχουν σ αυτούς εισοδήματα, βελτιώνοντας το βιοτικό τους επίπεδο. Παρατήρηση της άγριας ζωής Σε εδάφη περιοχών που καλύπτονταν από θαμνώδη ή δενδρώδη βλάστηση της ευμεσογειακής ζώνης, γνωστή και ως ζώνη των αειφύλλων-πλατυφύλλων, είναι καταφανής η δευτερογενής εγκατάσταση των φρυγάνων καθώς και η ταχεία εποίκιση του εδάφους από αυτά εκτάσεων όπου η μακκία βλάστηση καταστράφηκε εξαιτίας πυρκαγιάς, εκχερσώσεων κ.α. (Papanastasis 1980, Arianoutsou-Faraggitaki 1984). Τα φρυγανικά είδη παρέχουν δευτερεύοντα προϊόντα, όπως αιθέρια έλαια και άνθη, τα οποία προσελκύουν τόσο τα άγρια ζώα, θηλαστικά και πτηνά, όσο και τον άνθρωπο (Trabaud et al. 1985). Σε περίπτωση που το οικοσύστημα ενδείκνυται για ποικίλες δραστηριότητες, επιτυγχάνεται η διατήρηση των φυσικών πληθυσμών της πανίδας και χλωρίδας σε αυτό προάγοντας την παρατήρησή τους στο φυσικό τους περιβάλλον, πρακτική που αποτελεί μία μορφή οικοτουρισμού, που συνδυάζει τη μελέτη των συνηθειών και δραστηριοτήτων των πληθυσμών της άγριας πανίδας με τη διατήρηση του τοπίου αδιατάρακτου (Aronson 2000). Πέρα από τα παραπάνω, τα φρυγανικά οικοσυστήματα παρέχουν συμπληρωματικά προϊόντα, όπως καυσόξυλα, διακοσμητικά κλαδιά, παραγωγή μελιού (Papanastasis 2004), καρυκευμάτων φαγητών κ.α., τα οποία εξυπηρετούν την τουριστική και εμπορική κίνηση. Συμπεράσματα Η εφαρμογή του οικοτουρισμού στα φρυγανικά οικοσυστήματα επιφέρει μία πληθώρα ευνοϊκών επιδράσεων και υπηρεσιών σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Ο οικοτουρισμός αφενός προάγει την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των 374 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 επισκεπτών και τη διαχείριση του περιβάλλοντος με βιώσιμο τρόπο, αφετέρου συνιστάται για την αειφορική ανάπτυξη και την ήπια τουριστική δραστηριότητα. Αυτό συνάδει με τη συμμόρφωση σε ορισμένους τύπους και κανόνες, οι οποίοι συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση ή αποφυγή των επιβαρυντικών για τις ευαίσθητες περιοχές ενεργειών, στην αξιοποίηση των τουριστικών πόρων, στην αποκατάσταση και ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της εκάστοτε περιοχής και των παραδοσιακών οικισμών και στην προστασία των οικολογικών πόρων και της άγριας φύσης. Όλου του τύπου οι κατασκευές πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην αρχιτεκτονική, τοπική τεχνοτροπία και στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Συμπερασματικά, η προώθηση της οικοτουριστικής ανάπτυξης αποτελεί επιδίωξη οποιουδήποτε διαχειριστή, ιδιαίτερα στα φρυγανικά οικοσυστήματα αφού έτσι αναδεικνύονται οι φυσικοί πόροι και ο πλούτος της πανίδας και χλωρίδας. Αυτά τα οικοσυστήματα δεν αξιοποιούνται ακόμα πλήρως στον ελλαδικό χώρο για παρόμοιες δραστηριότητες και μια αντίστοιχη ενέργεια θα προωθούσε την τουριστική κίνηση και εκμετάλλευση, η οποία επιφέρει οικονομική άνθηση και θα αναιρούσε την εποχικότητα που διακρίνει στις μέρες μας τον τουρισμό. Η ιδιομορφία και το αισθητικό αποτέλεσμα που προσφέρουν δύνανται να προσελκύουν πληθώρα τουριστών και να υποστηρίζουν δραστηριότητες ανάλογης φύσεως. Βιβλιογραφία Arianoutsou-Faraggitaki, M Post-fire successional recovery of a phryganic (east Mediterranean) ecosystem. Acta Oecologica Plantarum, 5: Aronson, L The development of sustainable tourism. Continuum, London and N.Y. Ceballos-Lascurain, H Tourism, ecotourism and protected areas. IUCN. Gland, Switzeland and Cambridge, UK, pp Davidson, R Tourism in Europe. Pitman. London, pp De Kadt, E Making the alternative sustainable: lessons from development for tourism, p In: Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism (V.L. Smith and W.R. Edington, eds). Chichester, Wiley and Sons. Diamantopoulos, J Structure and distribution of Greek phryganic ecosystems (in Greek with English summary), Thesis dissertation, University of Thessaloniki. English Tourism Council Account Development of Tourism Act 1969, of the English Tourism Council for the year ended 31 March The Stationery Office. London. IUCN Parks for Life: Actions for Protected Areas in Europe. IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK, pp.154. Kyriakakis, S.D. and V.P. Papanastasis Seasonal changes in rangeland production in relation to altitude in western Crete, p In: Management of Mediterranean Shrublands and Related Forage Resources. REUR Techn. Series 28, FAO, Rome. Le Houérou, H.N Impact of man and his animals on Mediterranean vegetation, p In: Ecosystems of the world-mediterranean-type shrublands, Vol. 11. F. Di Castri. Margaris, N.J Adaptive strategies in plants dominating Mediterranean-type ecosystems, p In: Mediterranean-type Shrublands (F. Di Castri et al., eds). Ecosystems of the world 11, Elsevier Sci. Publ. Co. Amsterdam, Holland. Papanastasis, V.P Fire ecology and management of phrygana communities in Greece, p In: Proceedings of Symposium on the Environmental Consequences of Fire and Fuel Management in Mediterranean Ecosystems. Palo Alto, California, USDA Forest Service, Washington DC, General Technical Report WO-3. Papanastasis, V.P Effects of season and frequency of burning on a phryganic rangeland in Greece. J. Range Manage., 33: Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 375

6 Papanastasis, V.P Production of natural grasslands in relation to air temperature and precipitation in northern Greece. Dassiki Erevna, III (3): Papanastasis, V.P Traditional vs. contemporary management of Mediterranean vegetation: the case of the island of Crete. Journal of Biological Research, 1: Secretari a de Turismo Programa nacional de turismo, Mexico: Secretaria de Turismo. Trabaud, L Post-fire plant community dynamics in the Mediterranean basin. In: The role of fire in Mediterranean-type ecosystems, (J.M. Moreno and W.C. Oechel, eds). Ecological Studies, 107: 1-15, Springer-Verlag. Trabaud, L., J. Grosman and T. Walters Recovery of burnt Pinus halepensis. Mill. Forests: I. Understorey and litter phytomass development after wildfire. For. Ecol. Manage., 12: Βαρβαρέσος, Σ Τουρισμός. Οικονομικές Προσεγγίσεις. Προπομπός. Αθήνα, σελ Τσιτούρας, Α Η εποχικότητα του Τουρισμού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Αθήνα, σελ Ecotourism and phryganic ecosystems A. Giannakopoulou, I. Giannakopoulou and I. Ispikoudis Laboratory of Rangeland Ecology (286), Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki Summary Tourism in Greece shows high rates of seasonality because it is mainly based on the development of the islands and coastal regions. The need for decongestion of the coastal regions and dispersion of tourists during the summer period, in addition to the development of the winter tourism as a remedy for the problem of seasonality, dictates the replacement of the model of conventional tourism with the so-called "sustainable tourism", or ecotourism. Ecotourism expresses the values of nature preservation and cultural heritage; it constitutes a meeting point between tourism and the sustainable development and contributes to the integrated management of a region, yielding financial profits and shaping the tendencies and characteristics of local institutions, businesses and visitors. Ecotourism is applied in a plethora of ecosystems; however its application on the phryganic ecosystems is remarkable, as they are found to a great extent in the islands of the Aegean and in Crete and provide a wonderful aesthetic landscape due to their varied appearance during the period of blossom. In addition to this, they diffuse a pleasant scent in the air during summertime, due to their enclosed volatile essential oils. The phenomenon of the seasonal dimorphism creates pleasant optical stimuli. The presence of wild life is of paramount importance, as well as their contribution to the production of other products (honey, candle, cosmetics etc), which also contribute to the development of trade and tourism. The application of ecotourism in the phryganic ecosystems may actually be quite beneficial. The present paper constitutes a contribution to the ecotourism, focuses on the search of practices that aim at the sustainable use of phryganic systems, controls the products and benefits that may derive from its application in such ecosystems and propose the required actions to be taken for the promotion and transfer of tourism at the springtime. Key words: Sustainable use, touristic decompression, financial profits, seasonality, productivity. 376 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο νησί της Ζακύνθου τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, ένα είδος τουρισμού που πιέζει τους φυσικούς πόρους του νησιού και έχει σοβαρές επιπτώσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΨΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, (Α.Μ.814) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κος ΚΛΕΦΤΟΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οικολογικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. στην Ελλάδα»

«Οικολογικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. στην Ελλάδα» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (M.B.A. IN TOURISM) Διπλωματική Εργασία «Οικολογικές ξενοδοχειακές

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία

Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία Η σημασία των δασικών πυρκαγιών στη μελισσοκομία Παύλος Κωνσταντινίδης Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ Λουτρά Θέρμης e-mail: pavkon@fri.gr Περίληψη Οι μελισσοκόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Α. Βασιλάκη 1, Μ. Κοζυράκη 2, Π. Αρβανίτης 1, Β. Λούκα 3 και Ε. Εσερίδου 2 1 Δ/νση Δασών Ηρακλείου, Περιοχή Τ.Ε.Ι., 714 10 Ηράκλειο, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ)

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. Οικοτουρισµός και προστασία της φύσης σε νησιωτικές περιοχές. Η διεθνής εµπειρία Αναγνώριση καλών πρακτικών ανάπτυξης του οικοτουρισµού στα νησιά των Κυκλάδων Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΛΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε λ λ η ν ικ ό Κ έ ν τ ρ ο Β ιο τ ο π ω ν - Υ γ ρ ο τ ο π ω ν Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2002 Η παρούσα έκδοση χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα

Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) Εναλλακτικός- θεματικός τουρισμός σε νέους στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων

Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων Διαδικασίες και προοπτικές της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση του Νομού Τρικάλων Νικόλαος Στάμου 1, Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Περίληψη Ο Νομός Τρικάλων διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Η διερεύνηση των συμπεριφορών, των απόψεων και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών του πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Α.Μ 3220 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη µορφών τουρισµού προσαρµοσµένων στο περιβάλλον στο Μέτσοβο και στα Ζαγοροχώρια

Ανάπτυξη µορφών τουρισµού προσαρµοσµένων στο περιβάλλον στο Μέτσοβο και στα Ζαγοροχώρια Ανάπτυξη µορφών τουρισµού προσαρµοσµένων στο περιβάλλον στο Μέτσοβο και στα Ζαγοροχώρια Μ. Ματαράγκας, Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου του Ulster (M.Sc. in Hotel and Catering Management) και Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκές και Βοσκότοποι

Βοσκές και Βοσκότοποι Βοσκές και Βοσκότοποι Vasilios P. Papanastasis Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ; 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ; 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Στεφ. Παρασκευόπουλος Καθηγητής ΠΤΕΑ-ΠΘ Εισαγωγή Ο ορισμός του οικοτουρισμού που ι σχύει κα ι γ ια τ ις προστατευόμενες περιοχές δίνεται από τη Σβωρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ιωάννης Δισλίας Θεόδωρος Χατζημήτρος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασµός - Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών. ιεθνής Εµπειρία και Ελληνική Πραγµατικότητα: Η περίπτωση του Νοµού Πιερίας

Χωροταξικός Σχεδιασµός - Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών. ιεθνής Εµπειρία και Ελληνική Πραγµατικότητα: Η περίπτωση του Νοµού Πιερίας Χωροταξικός Σχεδιασµός - Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών. ιεθνής Εµπειρία και Ελληνική Πραγµατικότητα: Η περίπτωση του Νοµού Πιερίας. Τριανταφύλλου, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA TOΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

TMHMA TOΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TMHMA TOΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη: «Οι επιδράσεις στην τουριστική φυσιογνωμία της Βορειο-ανατολικής Χαλκιδικής από την προοπτική λειτουργίας μεταλλευτικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιβλέπων καθηγητής Ζαχαράτος Γεράσιμος Παπουτσή Αικατερίνη Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα