Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ"

Transcript

1 Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πληροφορίες: Μ.Τζωρτζάκη Τηλέφωνο: Fax: Ε-mail: Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ Αθήνα Προς: Υπουργείο Οικονοµικών Γεν.Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων Γεν. /νση Φορολογικής ιοίκησης /νση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Τµήµα Γ Καρ.Σερβίας 10, Αθήνα Fax: Θέµα: «Παροχή πληροφοριών µετά την εφαρµογή των διατάξεων του ν.4251/2014». Σχετ.: Τα µε ΑΠ ΕΣ Γ ΕΞ 2014/ , ΕΣ Γ ΕΞ 2014/ και ΕΣ Γ ΕΞ 2014/ έγγραφά σας. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουµε ότι στο πλαίσιο του ν.4251/2014, «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» (εφεξής «Κώδικας»), προβλέφθηκε η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η µείωση των τύπων άδειας διαµονής από 50 που προβλέπονταν στο προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο, σε 19. Ειδικότερα, στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4251/14 ορίζονται οι νέες µειωµένες σε αριθµό κατηγορίες αδειών διαµονής, καθώς και οι τύποι αδειών που περιλαµβάνονται σε αυτές. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζονται κατωτέρω οι τύποι των αδειών διαµονής και το δικαίωµα πρόσβασης στην εργασία που παρέχει ή όχι ο κάθε τύπος της άδειας διαµονής: 1. Άδειες διαµονής που παρέχουν πρόσβαση στη µισθωτή εργασία Οι κάτοχοι των συµπεριλαµβανοµένων, στην παρούσα ενότητα, τύπων αδειών διαµονής, έχουν άµεση πρόσβαση στη µισθωτή εργασία: Τύπος άδειας διαµονής: Α ΕΙΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Περιγραφή άδειας: Εξαρτηµένη εργασία (κατηγορία Α.1.1) Βοηθητικό προσωπικό ατόµων µε ειδικές ανάγκες (κατηγορία Α.2.13, ΚΥΑ 43574/2013, ΦΕΚ 2360 Β ) Στελέχη και υπαλληλικό προσωπικό που απασχολούνται σε επενδυτική δραστηριότητα (κατηγορία Α.3.2, άρθρο 16, περ. Α1) Στελέχη και υπαλληλικό προσωπικό που απασχολούνται σε στρατηγική επένδυση (κατηγορία Α.3.4, άρθρο 16, περ. Β1) Άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση ν.3386/2005, κυα 23443/2011 (ΦΕΚ 2225Β /2011), εφόσον αναγράφεται στην άδεια διαµονής η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Μπλε κάρτα της ΕΕ 2. Άδειες διαµονής που παρέχουν πρόσβαση στη µισθωτή εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου

2 Τύπος άδειας διαµονής: Α ΕΙΑ ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Μισθωτή εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου (κατηγορία Α.1.2) Τύπος άδειας διαµονής: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Εξαιρετικοί λόγοι (κατηγορία Γ.1, άρθρο 19.) Τύπος άδειας διαµονής: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ηµόσιο συµφέρον (κατηγορία Γ.2, άρθρο 19, παρ.7) Τύπος άδειας διαµονής: ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας (κατηγορία ΣΤ.1, άρθρο 73), εφόσον αναγράφεται στην άδεια διαµονής η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Τύπος άδειας διαµονής: ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Α ΕΙΑ ΙΑΜΟΝΗΣ Αυτοτελής άδεια διαµονής (κατηγορία ΣΤ.3, άρθρο 76) Τύπος άδειας διαµονής: ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ Α ΕΙΑ Προσωποπαγής άδεια διαµονής (κατηγορία ΣΤ.4, άρθρο 84) Τύπος άδειας διαµονής: ΕΙ ΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Θύµατα εµπορίας ανθρώπων (κατηγορία Ε1, άρθρο 52) Τύπος άδειας διαµονής: ΕΡΕΥΝΑ Έρευνα (κατηγορία.3.1, άρθρο 61) Τύπος άδειας διαµονής: ΕΡΕΥΝΑ ΕΚ Έρευνα - κινητικότητα εντός Ε.Ε (κατηγορία.3.2, άρθρο 64) 3. Άδειες διαµονής που επιτρέπουν την άσκηση συγκεκριµένου επαγγέλµατος Τύπος άδειας διαµονής: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Στελέχη εταιρειών εγκατεστηµένων στην Ελλάδα (κατηγορία Α.2.1, άρθρο 17, παρ.1 α) Υπαλληλικό προσωπικό ηµεδαπών εταιρειών εγκατεστηµένων στην Ελλάδα (κατηγορία Α.2.2, άρθρο 17, παρ.1 α) Στελέχη και υπάλληλοι επιχειρήσεων βάσει ειδικών συµφωνιών (κατηγορία Α.2.3, άρθρο 17, παρ.1 β) Στελέχη εταιρειών εξόρυξης υδρογονανθράκων (κατηγορία Α.2.4, άρθρο 17, παρ.1 γ) Στελέχη και υπάλληλοι σε εταιρείες που διέπονται από ειδική νοµοθεσία (κατηγορία Α.2.5, άρθρο 17, παρ.1 δ) Τεχνικοί µεταλλείων ή βιοµηχανιών του α.ν.448/68 (κατηγορία Α.2.6, άρθρο 17, παρ.1 ε)

3 Αθλητές και προπονητές (κατηγορία Α.2.7, άρθρο 17, παρ.1 στ) Πνευµατικοί δηµιουργοί (κατηγορία Α.2.8, άρθρο, 17, παρ.1 ζ) Λειτουργοί γνωστών θρησκειών (κατηγορία Α.2.9, άρθρο 17, παρ.1 η) Ανταποκριτές ξένου τύπου (κατηγορία Α.2.10, άρθρο 17, παρ.1 θ) Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών (κατηγορία Α.2.11, άρθρο 17, παρ.1 ι) Εκπαιδευτικοί ξένων σχολείων (κατηγορία Α.2.12, άρθρο 17, παρ.1 ια) 4. Άδειες διαµονής που επιτρέπουν την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας Τύπος άδειας διαµονής: ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Επενδυτές (κατηγορία Α.3.1 άρθρο 16, περ. Α1) Στρατηγικοί επενδυτές (κατηγορία Α.3.3 άρθρο 16, περ. Β1) 5. Άδειες διαµονής που επιτρέπουν την άσκηση εργασίας µε µερική απασχόληση Τύπος άδειας διαµονής: ΣΠΟΥ ΕΣ Σπουδές (κατηγορία.1.1, άρθρο 33) Τύπος άδειας διαµονής: ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΚ Σπουδές κινητικότητα εντός Ε.Ε (κατηγορία.1.2, άρθρο 35) 6. Άδειες διαµονής που επιτρέπουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας µε σκοπό την πρακτική άσκηση Τύπος άδειας διαµονής: ΣΠΟΥ ΕΣ Συµµετοχή σε ειδικά προγράµµατα (κατηγορία.4.3, άρθρο 45) 7. Άδειες διαµονής που παρέχουν πρόσβαση στη µισθωτή εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου και ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα Τύπος άδειας διαµονής: Α ΕΙΕΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Επί µακρόν διαµένων (κατηγορία Ζ.1, άρθρο 90) Άδεια διαµονής δεύτερης γενιάς (κατηγορία Ζ.2, άρθρο 108) Άδεια διαµονής δεκαετούς διάρκειας (κατηγορία Ζ.3, άρθρο 138, παρ.1) Τύπος άδειας διαµονής: ΕΛΤΙΟ ΙΑΜΟΝΗΣ Σύζυγος έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2.1, άρθρο 82) Κατιόντες έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2, άρθρο 82) Μέλη οικογένειας ανήλικου ηµεδαπού (κατηγορία ΣΤ.2.4, άρθρο 87) Τύπος άδειας διαµονής: ΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ

4 Μόνιµη διαµονή (κατηγορία ΣΤ.2.5, άρθρο 83) Τύπος άδειας διαµονής: ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σύζυγος οµογενούς (κατηγορία ΣΤ.2.6, άρθρο 81) 8. Άδειες διαµονής που δεν παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας Τύπος άδειας διαµονής: ΕΙ ΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα (κατηγορία Γ.3.1, άρθρο 20, περ. Α) Ιδιοκτήτες ακινήτων (κατηγορία Γ.3.2, άρθρο 20, περ. Β) Ενήλικα τέκνα διπλωµατικών υπαλλήλων (κατηγορία Γ.3.3, άρθρο 20, περ. Γ) Εξαρτώµενα µέλη οικογένειας διπλωµατικών υπαλλήλων (κατηγορία Γ.3.4, άρθρο 20, περ. ) Υπαλληλικό προσωπικό διπλωµατικών αποστολών (κατηγορία Γ.3.5, άρθρο 20, περ. Ε) Σπουδή ή γνωριµία του Αγιορείτικου µοναχικού βίου (κατηγορία Γ.3.6, άρθρο 20, περ. ΣΤ) Γνωριµία του µοναχικού βίου (κατηγορία Γ.3.7, άρθρο 20, περ. Ζ) Φοίτηση χειριστών Α/Φ (αεροσκαφών), (ΚΥΑ 49122/14, ΦΕΚ 2657 Β /2014) Τύπος άδειας διαµονής: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εθελοντική υπηρεσία (κατηγορία 2, άρθρο 38) Τύπος άδειας διαµονής: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Επαγγελµατική κατάρτιση (κατηγορία.4.1, άρθρο 44) Τύπος άδειας διαµονής: ΣΠΟΥ ΕΣ Υπότροφοι (κατηγορία.4.2, άρθρο 45) Στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές (κατηγορία.4.3, άρθρο 46) Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (κατηγορία.4.4, άρθρο 47) Φοίτηση στην Αθωνιάδα Σχολή (κατηγορία.4.5, άρθρο 48) Τύπος άδειας διαµονής: ΕΛΤΙΟ ΙΑΜΟΝΗΣ Ανιόντες έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.3, άρθρο 82) 9. ικαίωµα εργασίας µόνο µε θεώρηση εισόδου Επισηµαίνεται ότι η προσωρινή διαµονή που προβλέπεται στην περίπτωση Β του άρθρου 7, παρ.2 δεν απαιτεί τη χορήγηση άδειας διαµονής, αλλά αρκεί η κατοχή ειδικής για την κάθε περίπτωση θεώρησης εισόδου από τις προξενικές αρχές. Με τον τρόπο αυτό καταργούνται οι άδειες διαµονής που χορηγούνται για µικρό χρονικό διάστηµα που συναρτάται µε την ολοκλήρωση συγκεκριµένου σκοπού και αντικαθίστανται µε εθνικές θεωρήσεις εισόδου που παρέχουν δικαίωµα εργασίας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: Εποχικά εργαζόµενοι Αλιεργάτες Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων

5 Εργαζόµενοι νόµιµα σε επιχείρηση εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου οι οποίοι µετακινούνται στην Ελλάδα για παροχή συγκεκριµένης υπηρεσίας, στο πλαίσιο σχετικής συµβατικής υποχρέωσης µεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και του αντισυµβαλλοµένου, ο οποίος ασκεί τις δραστηριότητες του στην Ελλάδα. Εργαζόµενοι ως εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα και για την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύµβασης προµήθειας, µεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και της αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα, εφόσον η επιχείρηση, από την οποία µετακινείται ο πολίτης τρίτης χώρας, έχει συνάψει σύµβαση προµήθειας, µε την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών που αναφέρονται, αποκλειστικώς, στην εγκατάσταση, δοκιµαστική λειτουργία και συντήρηση των προµηθευόµενων ειδών. Αρχηγοί οργανωµένων Οµάδων Τουρισµού (Tour Leaders), που εισέρχονται στη χώρα για το συγκεκριµένο σκοπό. Αθλητές, προπονητές και λοιπό εξειδικευµένο προσωπικό που τους συνοδεύει και εισέρχονται στη χώρα για προετοιµασία εν όψει συµµετοχής τους σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που συµµετέχουν σε προγράµµατα µε σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείµενο των σπουδών τους, έναντι αποζηµίωσης, που επιτρέπει τη διαµονή για εργασιακούς λόγους, για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες. Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών και νόµιµη διαµονή υπηκόων τρίτων χωρών Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/14, υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος κατέθεσε εµπρόθεσµα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και έχει λάβει τη σχετική βεβαίωση, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια, θεωρείται ότι νοµίµως διαµένει στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Επισηµαίνεται ότι ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαµονής απολαύει των δικαιωµάτων που παρέχει η άδεια διαµονής που αιτείται. Στο πλαίσιο της ανανέωσης της άδειας διαµονής, ο κάτοχος βεβαίωσης απολαµβάνει των δικαιωµάτων που παρείχε η προηγούµενη άδεια διαµονής της οποίας την ανανέωση αιτείται. Ειδικές βεβαιώσεις νόµιµης διαµονής και δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν. 4251/14, οι ειδικές βεβαιώσεις νόµιµης διαµονής παρέχουν στον κάτοχό τους δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, αντίστοιχο µε την κατηγορία που αφορούσε η άδεια διαµονής η οποία έχει ανακληθεί ή δεν έχει ανανεωθεί. Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι των εν λόγω βεβαιώσεων, έχουν τη δυνατότητα να ασκούν τη δραστηριότητα που αναγράφεται επί της ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής. Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. O Προϊστάµενος /νσης Γ.Βαλαδώρος

6 Κοινοποίηση: 1.Όλα τα Υπουργεία Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων 2. ΟΑΕ 3. ΣΕΠΕ 4. ΓΕΜΗ (Γενικό Εµπορικό Μητρώο)

H parousa katargithike me tin oik.933/.16.01.2009 (FEK 53/19.01.2009 B') apofasi YPES

H parousa katargithike me tin oik.933/.16.01.2009 (FEK 53/19.01.2009 B') apofasi YPES ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 εκεµβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ. 24103/05 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ H parousa

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% 1 2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΕΙΔΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ 3 Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57) Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) Ν. 3613/2007

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ4 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Υποβολή αιτήματος για χορήγηση ηλεκτρονικού παραβόλου. Αθήνα, 29 Μαΐου 2014

Α) Υποβολή αιτήματος για χορήγηση ηλεκτρονικού παραβόλου. Αθήνα, 29 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚOIN. ΕΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29 Μαΐου 2014 Αριθ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ... 5 1.1 Μεθοδολογία... 5 1.2 Ορισμοί... 6 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: Ελληνική Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ.53969/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80 1 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζω στην Ελλάδα. 22 Eρωτήσεις. Τι πρέπει να γνωρίζω. & Απαντήσεις

Ζω στην Ελλάδα. 22 Eρωτήσεις. Τι πρέπει να γνωρίζω. & Απαντήσεις Ζω στην Ελλάδα Τι πρέπει να γνωρίζω 22 Eρωτήσεις & Απαντήσεις 22 Eρωτήσεις & Απαντήσεις σε θέµατα που απασχολούν την καθηµερινότητα του µετανάστη κατά τη διαµονή του στη χώρα µας. www.imepo.gr Ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή 1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΜΕΤΡΟ 1.2 Α. Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Οκτώβριος 2014 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι στους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Σε συνεργασία. Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής στάσης απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ4Γ-4Λ7. FAX : 2310-861306 E.mail: protocol.amth@culture.gr E.mail: logistirio.amth@culture.gr

ΑΔΑ: ΒΙΕ4Γ-4Λ7. FAX : 2310-861306 E.mail: protocol.amth@culture.gr E.mail: logistirio.amth@culture.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, 11 Φεβρουαρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: 484 Ταχ. /νση : Μ. Ανδρόνικου 6 Ταχ.Κώδικας: 540 13 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ----------------------------------------------------------- ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Υποκείµενο του φόρου 1.Ως υποκείµενα του φόρου νοούνται τα φυσικά πρόσωπα, η σχολάζουσα κληρονοµιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού»

Η ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» ικαιούχος: ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ (91) Ταχ. /νση: Πλαστήρα 9 Ναύπακτος,15-2-2012 Αρθµ. Πρωτ.127 ΤΚ:30300 Πληροφορίες: Κ.Παναγοπούλου Τηλ:2634027313

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 106.802/1/2012ΟΧ 8.104 / 1 / 2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. 106.802/1/2012ΟΧ 8.104 / 1 / 2012 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Φθιώτιδας (06) Ταχ. /νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Α, ΛΑΜΙΑ Τ.Κ.: 3500 Πληροφορίες: Γιώργος Μανούκας Τηλέφωνο: 223030326 FAX: 223067709 Email: manoukas983@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια.

Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ EΚΘΕΣΗ Μετανάστευση και υγεία-πρόνοια. Αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης - Προκλήσεις και προοπτικές βελτίωσης ρ Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη ρ Ερίκ Γκαζόν Συνεργάστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Λογιστή Λάρισα 2012 1 Σύνταξη Οδηγού: Τσιφόρα Ευδοκία Kαθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Λογιστικής Τηλ.: 2410684463 Fax: 2410610803 Ε-mail: tsifora@teilar.gr Συντονισμός αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα